Vertelcultuur2(2015)1

sneuperdokkum

Vertelcultuur2(2015)1

Fostedina en de gouden oorijzersEen geconstrueerd volksverhaal over Friese beschaving en eigenheidAnne LangenbergEr zijn voorbeelden genoeg: de typische Schotse kilt, de herkenbare Mexicaansesombrero, de sierlijke Spaanse flamenco jurken, of de ietwat oubollige Franse pruikenen natuurlijk onze eigen oude vertrouwde klompen. Allemaal karakteristiekekledingstukken die typerend zijn voor een bepaald land of volk, typische nationaleklederdracht. Dat iedereen bekend is met het fenomeen klederdracht is bijna vanzelfsprekend,maar opvallend is wel dat men over de herkomst van deze traditionelekledij vaak weinig af weet.Hoe bekend het fenomeen ook is, voor veel van ons blijft het dus een raadsel hoedeze klederdracht ooit tot stand is gekomen. Sommige varianten zijn best te verklarenvanuit een praktisch oogpunt. Zo zou de bescherming tegen de zon van desombrero een logische reden zijn voor deze typische Mexicaanse hoed. Maar deFranse pruik lijkt een meer uit ijdelheid ontstaan fenomeen dan een puur praktischeontwikkeling. Om over de klompen nog maar te zwijgen. Misschien goedkoopen/of handig tegen de natte voeten in een land dat veelal onder zeeniveauligt, maar echt comfortabel en praktisch?! Of de Schotse kilt? Als je er beter overnadenkt is het eigenlijk helemaal niet zo logisch dat de vroegere Schotse clans ineen geplooide en geruite rok door de ruige Schotse hooglanden trokken.Hoe juist deze elementen zijn uitgegroeid tot typische en nationale kenmerken isop een aantal manieren te verklaren. In de zoektocht naar verklaringen voor de klederdrachtzijn namelijk verschillende wegen bewandeld. De meeste wetenschapperszochten aan de hand van beeldmateriaal en geschiedschrijving de herkomsten de eerste varianten van de klederdracht, in de hoop een praktische en zinvolleverklaring te vinden. Daarnaast waren er wetenschappers die poogde in de volksetradities en in de volksvertellingen verklaringen te vinden voor de typische dracht.6

More magazines by this user
Similar magazines