Congres brengt de toekomst in kaart - VU medisch centrum ...

internet.extra.vumc.nl

Congres brengt de toekomst in kaart - VU medisch centrum ...

FOTO: ANNUSKA HOUTAPPELS

10 november 2005

Variatie

voorkomt

ondervoeding

5 Studenten op

expeditie

6 E. Donckerprijs

naar Delemarre

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM – UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 23

VUmc Lustrum 20056

Congres brengt de toekomst in kaart

■ Mariet Buddingh’

Op 22 november aanstaande buigen

onder anderen astronaut André

Kuipers, cultuurhistoricus Thomas

von der Dunk, fysicus Robbert

Dijkgraaf en oud-minister van

financiën Pieter Winsemius zich over

de vraag hoe medische kennis in de

toekomst wordt verworven,

onderhouden en overgedragen.

Medeewerkers van VU medisch

centrum zijn van harte uitgenodigd

het congres te bezoeken. Tracer ligt

het boeiende programma alvast toe.

Jan Heimans, hoogleraar neurologie,

was betrokken bij de voorbereiding

van het lustrumcongres ‘VUmc

in 2025: verwachtingen en ontwikkelingen

voor de toekomst’. Aan

hem de vraag hoe de voorberei-

Een gezamenlijke maaltijd aan een

gedekte tafel in een sfeervolle

omgeving stimuleert de eetlust.

Vanuit deze gedachte hebben VIG

4b en 4c inwendige geneeskunde

het initiatief genomen voor een

eetkamerproject. Patiënten kunnen

binnenkort op maandag en donderdag

samen lunchen.

Aandacht voor eten

Theo Brouwer, verpleegkundig

hoofd van de zorgeenheid: “Uit

onderzoek blijkt dat patiënten in

een goede voedingstoestand eerder

het ziekenhuis kunnen verlaten. Wij

hebben relatief een korte gemiddelde

verpleegduur, waarbij patiënten

vaak langere tijd nuchter moeten

blijven voor allerlei onderzoek. De

dingscommissie tot deze invulling

van het programma is gekomen?

Heimans: “Bij een lustrum zijn

mensen geneigd terug te kijken.

Daar is niets tegen, maar niemand

zal er lang wakker van liggen. Dat

er bij een lustrum vooruit wordt

gekeken is een heel ander verhaal.

Niemand weet immers hoe de toekomst

er uit gaat zien en niemand

weet welke factoren die toekomst

gaan bepalen. Maar een bepaalde

visie op onze eigen wensen en

ideeën voor de toekomst kan die

toekomst wel beïnvloeden.”

Nieuwsgierigheid

De bevlogen wetenschapper Robbert

Dijkgraaf is een van de sprekers

tijdens het eerste thema: de

vragende mens en de ontwikkeling

van kennis. Hij pleit voor het stimu-

Smakelijk

eten

Inwendige geneeskunde

start eetkamerproject

■ Ursula Wopereis

meeste voelen zich niet lekker en

hebben weinig eetlust, anderen

komen al ondervoed bij ons binnen.

Tel daarbij op dat etenstijd de drukste

tijd is voor het personeel en je

begrijpt ons dilemma. Dit project is

bedoeld voor patiënten die extra

aandacht nodig hebben bij het

eten.”

leren van nieuwsgierigheid, van

jongs af aan : “Het is om het even

met welke wetenschapper je praat,

hun bezieling voor het vak is ergens

in de kinderjaren begonnen.”

Heimans schetst - sprekend over

nieuwsgierigheid - het dilemma

waar fundamentele wetenschappers

voor staan, en dat leidend zal

zijn tijdens het congres. “Ontstaan

de beste resultaten vanuit de totale

vrijheid van de wetenschapper, of

moeten zij gericht werken ter

beantwoording van een maatschappelijke

vraag?” Hij legt uit:

“Nu is het de overheid die stuurt

door de verdeling van gelden. Met

het risico dat iedereen op zoek gaat

naar oplossingen voor hetzelfde

probleem. Naar therapieën voor

ziekten die veel voorkomen in de

bevolking. Dat zou kunnen leiden

De conversatieruimte tussen 4b en

4c is aangewezen als toekomstige

eetkamer, maar wacht nog op sfeerverhogende

elementen als tafellinnen,

schemerlampen, een muziekinstallatie

en verse bloemen. Hiervoor

wordt een beroep gedaan op (externe)

sponsors.

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een sleutelrol bij

het succes van het eetkamerproject.

Zij begeleiden de patiënten en zorgen

voor een verzorgde eetkamer

en een gezellige sfeer. Brouwer: “Per

lunch verwachten we vier tot tien

patiënten. Een verpleegkundige en

de voedingsassistente blijven eindverantwoordelijk

voor het toezicht

op het eten. De vrijwilligers krijgen

tot risicomijdend gedrag. Veel

wetenschappers pleiten voor vrijheid.

Zij zeggen dat juist op de zijpaden

van een wetenschappelijke

zoektocht de interessantste resultaten

worden gevonden. Zij zijn bang

dat die vrijheid wordt ingeperkt.”

3

Vraag en aanbod

Thomas von der Dunk waarschuwt

wetenschappers dan ook tijdens

zijn betoog in thema twee: Kennis:

een product van vraag en aanbod.

De problemen met het huidige

wetenschappelijk onderzoek zijn

vergaand en groot zo vindt hij.

“Onderzoek wordt niet alleen

steeds smaller, het wordt ook in

toenemende mate gemankeerd

doordat naar wenselijke uitkomsten

wordt gestreefd.”

lees verder op pagina 2

een duidelijke taakomschrijving en

voegen echt iets toe aan de professionele

zorg. We zijn inmiddels

begonnen met werven. Wat mij

betreft kunnen we half december

van start gaan.”

Na drie maanden wordt het project

geëvalueerd. Gevraagd naar eventuele

beren op de weg antwoordt

Brouwer: “Ik ben zo enthousiast over

dit project, ik zie eigenlijk alleen

positieve kanten. In de toekomst

willen we het aantal dagen uitbreiden.

Verder we willen ook patiënten

laten aanschuiven die niet direct

hulpbehoevend zijn, maar wel graag

mee-eten. Het project is immers ook

bedoeld om patiënten te socialiseren

en te mobiliseren.”

Alliantie Slotervaart en VUmc

Open dag groot succes

Tussen de 800 en 1000 bezoekers

keken rond op het VUmc tijdens

de open middag op zaterdag 29

oktober. Ze konden ‘op excursie’

naar bijvoorbeeld de operatiekamers,

op de stands in de poli en de

foyer zien hoe nierdialyse werkt of

een keizersnede op het scherm

volgen en natuurlijk naar de verrichtingen

van het mobiel

medisch team op de parkeerplaats

kijken. Tot groot enthousiasme

van de kinderen kregen zij in de

gipskamer een gekleurd gipsverband

aangelegd. Tijdens een drietal

lezingen van Frank van de

Groot, Joost Bierens en Piet Hoogland

konden de bezoekers meer te

weten komen over CSI, hulpverlening

bij een ramp en het bewegingsapparaat.

Onder de bezoekers

waren medewerkers, die hun

familie lieten kennismaken met

hun werk, buurtbewoners, maar

ook mensen uit de regio grepen de

kans om een academisch centrum

te bezoeken. Rond half vier was er

een speciale bijeenkomst voor

oud-collega’s. Voor een aantal van

hen was het weerzien met het

VUmc een enorme verrassing. Met

verbazing bestudeerden ze de

maquette in de hal, hoe enorm de

gebouwen zijn uitgebreid. Speciaal

voor hen hadden Kik van der

Veer en Jacques Klöters een editie

van het bekende televisieprogramma

‘Andermans veren’

gemaakt rond het thema zorg.

Invoering alliantie

vergt minstens

twee jaar

De stuurgroep Alliantie SLZ-VUmc

gaat ervan uit dat de verschillende

werkgroepen volgende week zo

ver opgeschoten zijn, dat een

overeenkomst, die het proces van

alliantievorming tot begin 2006

beschrijft, inclusief de uitgangspunten

voor een bedrijfsplan, kan

worden opgesteld.

Die gaat dan als concept naar alle

adviesorganen binnen Slotervaartziekenhuis

en VUmc. Begin 2006 zou

een definitieve samenwerkingsovereenkomst

annex bedrijfsplan ter

besluitvorming gereed moeten zijn.

Na het besluit begin 2006 wordt een

begin gemaakt met de uitvoering

van de afspraken. De stuurgroep

noemt dat de transitieperiode, waarvoor

twee jaar is uitgetrokken. “Het

is onmogelijk om alle voorgenomen

veranderingen in 2006 te realiseren”,

meent stuurgroep voorzitter

Elmer Mulder. “Dat komt doordat de

ontwikkelingen die voortkomen uit

de alliantie veel mensen aangaan op

twee verschillende locaties. Sommige

veranderingen zullen wel al op

korte termijn doorgevoerd kunnen

worden, terwijl andere zaken meer

tijd zullen vergen. Wij houden als

stuurgroep een uiteindelijke doorlooptijd

van twee jaar aan.”

Het is van belang om direct na het

bekend maken van de concept overeenkomst

al vanuit beide organisaties

patiënten en verwijzers duidelijk

te maken, dat zij voor goede zorg te

allen tijde op de alliantie kunnen

blijven rekenen en dat ze zo snel

mogelijk geïnformeerd zullen worden

met welke zorgvraag ze waar

precies terecht kunnen.


Camera’s in het

voetspoor van

kinderen

Al enige weken volgt

een filmploeg van

Medical Multi Media

Productions allerlei

kinderen op poliklinische

spreekuren en tijdens

de dagbehandeling.

Ditmaal voor de

serie ‘De kinderpolikliniek’,

die begin 2006

wordt uitgezonden bij

de AVRO. Er zullen nog

enkele opnamedagen

volgen. ■ MBo

Financiële situatie VUmc verbeterd

VUmc sluit, zoals het er nu naar

uit ziet, het jaar 2005 af met een

positief financieel resultaat. Dat

blijkt uit de achtmaandsrapportage,

waarin een positief

saldo van 300.000 euro is

becijferd. Een teruggedraaide

efficiencykorting van het

ministerie van VWS en Gerichte

groei zijn hier debet aan.

Bij de halfjaarlijkse tussenstand

was nog uitgegaan van een negatief

resultaat van 1,5 miljoen euro.

Maar doordat het ministerie van

vws een eerder opgelegde incidentele

efficiencykorting deels

heeft teruggedraaid kunnen alle

4e jaargang, nummer 23

10 november 2005

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van

het VU medisch centrum. Oplage: 4.000.

Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid

van de dienst communicatie. Het redactiestatuut

vindt u op de intranetpagina’s van Tracer.

Eindredactie Monique Krinkels

Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh’,

Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab,

Judith Kuneken, Ilse van Wijk

Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen,

Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet

Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys

Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven,

Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de

Haan, Daniëlle van der Windt

Fotografie René den Engelsman,

Daan van Eijndhoven, Annuska Houtappels,

Richelle van der Valk

Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes,

Piet Hoogland

Redactiesecretariaat

dienst communicatie VU medisch centrum

kamer 0b102

telefoon (020) 44 43 444, fax (020) 44 43 450

e-mail: tracer.info@VUmc.nl

Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij

Druk Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht

Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem

voor meer informatie contact op met het

redactiesecretariaat of kijk op de website.

Abonnement Het eerste half jaar is een

abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de

abonnementsprijs voor ex-medewerkers en

andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar.

Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar.

Opgave en vragen over abonnmenten

Abonnementenland

Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Tel. 0251-313939, fax 0251-310405

Email: aboservice@aboland.nl, www.aboland.nl

Beëindigen abonnement: Opzeggingen

(uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor

afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te

zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.

Volgende Tracer

De volgende Tracer verschijnt op donderdag 24

november. Deadline voor kopij is 17 november

om 12.00 uur.

2

ziekenhuizen een flinke eenmalige

financiële meevaller boeken.

Voor VUmc gaat het om een

bedrag van 1 miljoen euro. Daarnaast

zijn er extra baten van

600.000 euro. Duidelijk is dat de

bezuinigingen in het kader van

Gerichte groei resultaat opleveren.

Het aantal medewerkers (in

fte’s) is gedaald en doordat het

herplaatsen van een groot aantal

boventallige medewerkers makkelijker

is verlopen dan verwacht

komen de kosten van het sociaal

plan Gerichte groei lager uit.

Wel is er op sommige terreinen

nog sprake van onderproductie,

waardoor er verlies wordt

gemaakt. Zo worden er bijvoor-

Grote toeloop presentatie nieuwe zorgverzekering

■ Judith Kuneken

De overgang naar het nieuwe zorgstelsel

in 2006 leeft enorm in

Nederland. De opkomst bij de

presentatie van zorgverzekeraar IZA

was dan ook hoog. Tijdens de

bijeenkomst op 1 november stonden

medewerkers zelfs op de trappen en

in de gang. De uitleg wordt gevolgd

door een aanbod op maat van de

verzekeraar, die nog deze maand bij

alle medewerkers op de mat valt.

De universitair medische centra

hebben met iza een overeenkomst

bereikt over een collectieve ziektekostenverzekering,

umc-zv

genaamd. iza behoort tot de meest

klantvriendelijke zorgverzekeraars.

De Productvergelijker Zorgverzekeringen

die in de Consumentengids

van november is gepresenteerd,

toont de resultaten van een onderzoek

naar de ervaringen, die ruim

5.000 respondenten hadden met

hun zorgverzekeraar. izr (inmiddels

ook iza) en iza nemen hier, achter

politieverzekeraar dgvp, samen de

tweede plaats in.

Wettelijke basis

Vanaf 1 januari 2006 verdwijnt het

verschil tussen ziekenfonds en particuliere

ziektekostenverzekering. In

plaats daarvan krijgt elke Nederlander

een basispakket, dat vergelijkbaar

is met het huidige ziekenfondspakket.

Daarnaast kan men zich

aanvullend verzekeren.

Voor het basispakket geldt een basispremie,

waarvan de precieze hoogte

op het moment van de presentatie

nog niet bekend was. Mensen met

een laag inkomen kunnen via de

zorgtoeslag een deel van de premie

gecompenseerd krijgen. Degenen

beeld minder ptca’s (dotterbehandelingen)

gedaan, dan waar

de zorgverzekeraar ruimte voor

heeft gegeven. Ook binnen de

heelkunde en orthopedie blijft de

productie achter, maar de verwachting

is dat dit in de rest van

2005 wordt ingelopen.

Financieel directeur Cees Buren is

blij met het positieve resultaat,

maar is niet overmoedig: “We zijn

op de goede weg, maar we zijn er

nog niet. In 2006, wanneer de

resultaten van Gerichte groei

doorwerken, moet blijken of onze

financiële situatie verder stabiliseert.”

■ EK

die daarvoor in aanmerking komen,

hebben inmiddels een aanvraagformulier

van de belastingdienst ontvangen.

Daarnaast moeten alle Nederlanders

een inkomensafhankelijke bijdrage

betalen. Deze bedraagt 6,5%

en wordt netto ingehouden op het

salaris. De werkgever of uitkeringsinstantie

is verplicht deze bijdrage

aan medewerkers bruto te vergoeden.

Over deze bruto vergoeding is

wel inkomstenbelasting verschuldigd.

Nieuw voor iza/az verzekerden is

de no-claim regeling. Wanneer

iemand geen zorgkosten maakt,

krijgt hij begin 2007 maximaal 255

euro terug van de verzekeraar.

Nota’s van de huisarts, verloskundige

hulp en kraamzorg tellen niet

mee voor de no-claim. Datzelfde

geldt voor nota’s die vallen onder de

aanvullende pakketten.

IZA-pakket

Het basispakket, zoals dat door de

overheid is vastgesteld, biedt minder

dekking dan de huidige basisverzekering

van iza. Dat is op te lossen

met de aanvullende verzekeringen.

De huidige drie aanvullende verzekeringspakketten:

Plus, Accent en

Budget zullen ook volgend jaar blijven

bestaan. Vanwege de beperktere

dekking in het basispakket, zijn alle

drie de aanvullende pakketten uitgebreid

om dit verschil te compenseren.

Om de totale kosten te drukken

is het mogelijk om voor een eigen

risico te kiezen voor het basispakket.

Wettelijk zijn er zes niveaus van

eigen risico, variërend van 0 tot 500

euro.

Partners en kinderen jonger dan 27

jaar kunnen met de medewerker

worden meeverzekerd. Zij hoeven

Naast idee-rijke buitenstaanders

biedt het congres ook ruimte aan

medici om hun visie te geven. Heimans:

“Twee hoogleraren in de

hematologie, Wim Fibbe (lumc) en

Peter Huijgens (VUmc), zullen de

vrijheid en de onvrijheid van het

wetenschappelijk onderzoek verder

analyseren aan de hand van

hun ervaring met geneeskundig

onderzoek. Onderzoek dat soms

heel sterk op concrete toepassingen

is gericht, maar dat vaak ook puur

door nieuwsgierigheid wordt

gedreven.”

Pieter Winsemius heeft een vrolijker

verhaal, geschaard onder het

derde thema: de overdracht van

kennis. Hij schreef een boek ‘Je gaat

het pas zien als je door hebt, over

Cruijff en leiderschap’. Winsemius

overtuigt het publiek tijdens het

congres dat de wijsheden van de

voormalige nummer 14 ook toepasbaar

zijn binnen de gezondheidszorg.

Zo vergelijkt hij de aanvoerder

van een voetbalelftal met een

topchirurg. “Cruijff maakt het zeer

helder: als het spannend wordt

kijkt iedereen naar wat de beste

man doet.”

Inspiratie

Heimans kijkt uit naar de 22e

november: “Het congres zal niet tot

panklare oplossingen en afgeronde

conclusies leiden. Het zal in een

inspirerende sfeer - opgeluisterd

door aantrekkelijke intermezzo’s -

vooral tot nadenken stemmen.

Nadenken over een toekomst waarin

de zorg, de wetenschap en het

onderwijs hand in hand gaan.” Hij

benadrukt dat er in het congres een

voor het basispakket geen medische

keuring te ondergaan. Als zij nu

reeds zijn meeverzekerd en een aanvullend

pakket hebben, is er ook

geen medische keuring nodig voor

een gelijkwaardig pakket. Alleen

wanneer men een overstap wil

maken naar het Pluspakket, is er een

tandheelkundige keuring vereist

voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Een ander nieuw aspect is dat ook

medewerkers met een dienstverband

van minder dan 8 uur per week

zich via iza kunnen verzekeren. p&o

zal alle medewerkers die nu nog niet

iza verzekerd zijn, de informatie

over de collectieve verzekering toesturen.

Aanbod

Binnenkort krijgen medewerkers

een aanbod van iza, dat vergelijkbaar

is met de huidige verzekering.

Degenen die akkoord gaan met het

aanbod hoeven verder geen actie te

ondernemen. Zij ontvangen in januari

een nieuwe polis thuis. Spijtoptanten

kunnen vervolgens tot uiterlijk

1 maart 2006 de verzekering

schriftelijk opzeggen. Zij moeten

voor mei 2006 via een andere maatschappij

verzekerd zijn.

Degenen die het eigen risico of aanvullend

pakket willen aanpassen,

kunnen het reactieformulier opsturen.

Het aanmeldingsformulier voor

gezinsleden is verkrijgbaar bij iza en

de personeelsadministratie van cluster

of dienst. Van belang is wel, dat

die gezinsleden hun huidige verzekeraar

schriftelijk opzeggen voor 1

maart 2006.

In aansluiting op de bijeenkomst

kunnen medewerkers op 18 november

vragen stellen over de nieuwe

zorgverzekering bij een marktkraam

van iza in de foyer bij de Amstel zaal.

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

VUmc Lustrum 20056

vervolg van pagina 1

belangrijke rol is weggelegd voor

studenten. “Het is een open deur,

maar uiteindelijk zijn zij de toekomst

van de geneeskunde. We willen

niet alleen dat onze studenten

degelijke vakmensen worden, maar

ook dat ze zelf worden geïnspireerd

en dat ze zelf innoverend onderzoek

gaan doen.”

De overige bijdragen komen van:

Marita Mathijsen, hoogleraar

moderne Nederlandse letterkunde

(UvA), André Kuipers, astronaut

European Space Agency, hoogleraar

ruimtevaart en geneeskunde

(VU), Lex Bouter, hoogleraar epidemiologie

(VUmc), Diederik

Simon, voormalig olympisch roeier,

Jan van der Meer, emeritus

hoogleraar algemene inwendige

geneeskunde (VUmc), Ad Verbrugge,

filosoof (VU), dagvoorzitter

Arend Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur

vpro radio.

VUmc in 2025 - verwachtingen en

ontwikkelingen voor de toekomst

vindt plaats op 22 november in de

Amstel van 9.30 uur tot 16.30. Men

kan zich aanmelden voor deelname

bij dienst communicatie, toestel

43444 of communicatie@vumc.nl.

Meer informatie is te vinden op

www.5jaarvumc.nl.

Informatie over de zorgverzekering

is ook te vinden bij p&o intranet

onder de rubriek ‘umc zv’. Daarnaast

biedt het internet veel informatie,

ondermeer op www.toeslagen.nl

www.denieuwezorgverzekering.nl

www.zorgaanzet.nl www.zn.nl en

www.izaaz.nl

Robot te gast

bij oratie

De oratie van Willem Wisselink

werd opgeluisterd door een wel

heel bijzondere aanwezige, de

Californische robot rp6. Het was

voor het eerst dat deze medische

robot in Europa in actie kwam.

rp6, ook wel Mr. Rounder

genoemd, maakt het chirurgen en

andere specialisten mogelijk om

op afstand ‘visite’ te lopen. Ze

kunnen de patiënt zien, de aandoening

beoordelen en overleggen

met collega’s en verpleegkundigen.

De robot beschikt over een

antenne en een draadloze internetverbinding

en wordt bestuurd

met een joystick.

Op VUmc gaf Armand Girbes via

de robot zijn mening over de

behandeling van de patiënt. “Het

is niet de bedoeling dat VUmc een

dergelijke robot aanschaft”, stelt

hoogleraar vaatchirurgie Wisselink.

“Maar het zou ideaal zijn als

de ziekenhuizen die van onze

expertise gebruik maken, erover

zouden beschikken. Ik zou dan bij

patiënten die ik in een ander ziekenhuis

heb geopereerd, vervolgens

vanuit het VUmc het genezingsproces

op de voet kunnen

volgen” ■ MK


Gebouwenloop groot succes

Met veel enthousiasme hebben bijna 250

hardlopers de vijf en tien kilometer lange route

door de VUmc gebouwen en de tuin afgelegd.

De gebouwenloop werd op zaterdag 29 oktober

gehouden ter gelegenheid van het eerste

lustrum van VUmc. “Een superloop”, volgens een

van de deelnemers. “De New York marathon kan

Advertentie

VU medisch centrum

Benefitsplan

Maak kans op een

dinercheque t.w.v. 100,-*

Bezoek onze stand van 14 t/m 17 november

bij het bedrijfsrestaurant voor informatie

over het VU medisch centrum Benefitsplan.

* vraag naar de actievoorwaarden

Meeùs, Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam

Tel. (020) 301 15 00, Fax (020) 301 15 40

I www.meeus.com, E info.amsterdam@meeus.com

Meeùs is onderdeel van AEGON.


hier niet tegen op”, stelt een ander vast. “Kan ik

me alvast inschrijven voor volgend jaar?”, vraagt

een derde zich af. Met name de perfecte

organisatie krijgt veel complimenten van de

deelnemers op de website www.vumc.nl/

gebouwenloop.

Het bijzondere parcours blijkt voor velen een

Radiotherapeut Suresh Senan heeft de longkanker patiënten prijs 2005 gekregen

voor het toepassen van een nieuwe bestralingstechniek bij bewegende

tumoren. De techniek, stereotactische radiotherapie

met behulp van een 4 dimensionale ct scanner, is inmiddels

toegepast bij 115 patiënten met longtumoren.

Senan ontving de prijs op 3 november, tijdens de global

lung cancer awareness month. “Voor de patiënten in

stadium I die niet kunnen worden geopereerd, is dit een

hele belangrijke vooruitgang. Ontwikkelingen zoals

deze zien we helaas zelden in de behandeling van longkanker.

Senan heeft op internationaal gebied een voortrekkersrol

gehad in de ontwikkeling van deze behandeling.

Reden om de prijs aan hem uit te reiken”, aldus Ernst Lammers, voorzitter

van het Longkanker Informatiecentrum, die de prijs uitreikte.

De longkanker patiënten prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de lung cancer

awareness month door het Longkanker Informatiecentrum. De prijs is bedoeld

voor een persoon, team of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd

aan de kwaliteit van leven van mensen met longkanker.

Benoemingen – Met ingang van 1 oktober is professor L.H.J. Deliëns benoemd tot

bijzonder hoogleraar in de publieke gezondheid en palliatieve zorg, op de

vanwege monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen aan VUmc gevestigde

bijzondere leerstoel. De betreffende leerstoel is ingebed in de afdeling sociale

geneeskunde en het emgo instituut.

Column

Acroniemen en afkortingen

■ Armand Girbes

echte uitdaging te zijn geweest. Ondanks de

vele bochten, trappen en soms lage gangen,

hoefden de EHBO-ers overigens geen enkele

keer in actie te komen. Er wordt inmiddels

onderzocht of het mogelijk is om de VUmc

gebouwenloop tot een jaarlijks terugkerend

evenement uit te roepen. ■ MK

We hebben het overal gehoord en kunnen lezen:

we moeten voor ZILVER gaan. Persoonlijk houd ik

er veel meer van om voor GOUD te gaan. Maar bij

nader lezen bleek het ook niet echt om zilver te

gaan. Het was een acroniem. Knappe mensen

vergaderen urenlang om korte

zinnetjes te bedenken waarvan de

eerste letters weer een leuk woord

vormen. Je moet er maar op

komen. Zorgvuldig Implementeren

en Leren Van ERvaringen: ZILVER.

Eigenlijk een eufemistisch

acroniem. ZILVER klinkt inderdaad

veel beter dan VErder GAan Met

Bezuinigen. En VEGAMB is niet zo’n leuk

acroniem.

Het is een sport om leuke acroniemen te

bedenken, maar is het ook handig? Zo zou je

denken dat de resultaten van de CONSENSUS

studie duiden op een consensus. Maar nee hoor,

het betekent COoperative North Scandinavian

ENalapril SUrvival Study. Enalapril is een

medicijn gebruikt bij hartfalen. Of wat te denken

van de PROMISE studie. Het klonk veelbelovend,

maar het onderzochte middel, Milrinone, bleek

juist een mislukking.

Acroniemen waren op school wel handig om

rijtjes uit je hoofd te leren, maar daarbuiten kan

het behoorlijk verwarrend werken. Dat geldt ook

voor het gebruik van afkortingen. Reuze

onhandig vind ik het wanneer in medisch

dossiers afkortingen worden gebruikt die voor

velerlei uitleg vatbaar zijn. De betekenis van een

afkorting is ook vaak afhankelijk van het medisch

specialisme dat de afkorting gebruikt. Ik geef u

wat voorbeelden. Zo betekent TBI voor de

hematoloog ‘total body irradiation’ en voor de

neurochirurg ‘traumatic brain injury’. HV

■ Co-assistenten aan het woord

Vrijdag 11 november vindt het symposium

‘De co vertelt uit eigen werk’

plaats. Kindergeneeskunde VUmc

organiseert deze jaarlijkse bijeenkomst

voor de zesde keer.

Het programma start om 9.15 uur.

In het ochtenddeel wordt onder

andere gesproken over de leerdoelen

in het co-schap kindergeneeskunde

met verschillende deskundigen

vanuit VUmc. Aan het einde van

de ochtend vindt een plenaire discussie

plaats. Het middagprogramma

staat in het teken van de ervaringen

van de co’s. Dan worden ook

verschillende prijzen uitgereikt

waaronder die voor de beste wetenschappelijke

stage.

Voor inlichtingen en opgave voor

deelname: Grace Roquas, secretaresse

onderwijssecretariaat kindergeneeskunde,

tel. 020-444 2419 of

gp.roquas@vumc.nl

■ Variatie voorkomt ondervoeding

Sinds begin deze maand krijgen

patiënten hun broodmaaltijd geserveerd

vanuit een broodserveerwagen.

Deze nieuwe wijze van presenteren

komt tegemoet aan de

individuele behoeften en wensen

van patiënten. Het assortiment van

de broodserveerwagen is uitgebreid

en het brood wordt ter plekke

gesmeerd. Dat betekent dat de

patiënt niet langer een dag van te

voren hoeft te kiezen wat hij wil

eten.

Ondervoede patiënten, 25-40% van

het totaal, kunnen voor extra calorierijk

eten kiezen. Bovendien kunnen

patiënten eten wanneer zij willen.

Toevoeging van energie- en

eiwitrijke tussenmaaltijden zorgt

voor een extra intake van ongeveer

600 kcal. en 10-12 gram eiwit. In

eerste instantie wordt een pilot

gedaan op vier zorgeenheden.

betekent ‘hechtingen verwijderen’, ‘helder

vloeibaar’ (dieet), ‘hyperventilatie’ of

‘hoofdverpleegkundige’.

Kunt u zich al een beetje de verwarring

voorstellen? “Dokter, waarom kreeg ik opeens

alleen maar weer soep te eten?” En: “de

hechtingen zijn nog niet verwijderd.” AP betekent

voor de cardioloog ‘angina pectoris’, voor de

fysioloog ‘actiepotentiaal’, voor de chirurg ‘anus

praeter’ en voor de manager ‘actiepunt’. DM

betekent voor de endocrinoloog ‘diabetes

mellitus’ en ‘debilitas mentis’ voor de psychiater.

PO betekent ‘periodiek overleg’, ‘per os’

(medicijnen p.o. innemen betekent dus via de

mond innemen) of ‘periodieke onthouding’. Wat

te denken wanneer u de aantekeningen van een

seksuoloog ziet met als advies PO. Cardiologen

maken het zichzelf moeilijk door gebruik van de

afkorting MI, hetgeen zowel ‘mitralis

insufficiëntie’ als ‘myocardinfarct’ kan

betekenen.

Ik herinner me vele jaren geleden, dat een collega

op een zeer drukke eerste hulp (EH) afdeling een

patiënt in een rolstoel zag met een

longontsteking. Hij had de diagnose vlot gesteld,

evenals de opname indicatie. In dit ziekenhuis

waar ik destijds werkte was het de goede

gewoonte dat, anders dan in het VUmc, de dokter

van de eerste hulp afdeling de complete opname

status maakte. Het complete lichamelijk

onderzoek moet daarvoor verricht worden, maar

gezien de drukte had hij niet onder de dekens

gekeken die het onderlichaam van de patiënt

bedekten. Toch schreef hij in de status: onderste

extremiteiten g.b. De zaalarts stelde later vast dat

de patiënt ten gevolge van een amputatie beide

benen miste. Ze kon het niet nalaten te vragen of

g.b. wellicht geen beentjes betekende.

Tracer – 10 november – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures – 3


FOTO: RICHELLE VAN DER VALK

Achter het nieuws

Parkeertekort op lange termijn opgeheven

■ Edith Krab

Parkeren rond het VU medisch

centrum is een heikele zaak. En het

lijkt er niet beter op te worden als

medio 2006 het parkeerterrein naast

de polikliniek moet worden

opgeofferd voor de bouw van het

ACTA/onderzoeksgebouw. Maar er is

goed nieuws.

4

Het UMC St. Radboud

gaat periodiek controleren,

of verpleegkundigen

voldoende

rekenvaardig zijn om

de juiste dosering van

een medicijn vast te

stellen. Voor degenen

die een onvoldoende

scoren heeft het ziekenhuis

zelfs een cursus

ontwikkeld. Is

rekenen ook op VUmc

een struikelblok?

Noortje Swart, apotheker “Grootste

kans op fouten loop je op kinderafdelingen

omdat de meeste medicijnen

voor volwassenen worden

gemaakt en voor kinderen moet je

de dosering aanpassen. Dan moet je

gaan rekenen. Vooral het berekenen

van de hoeveelheid injectievloeistof

is best ingewikkeld. Dat hebben we

in het handboek parenteralia uitvoerig

beschreven om fouten te

voorkomen. In tabellen wordt daarin

aangegeven hoe je van milligram

naar milliliter gaat, zowel voor volwassenen

als voor kinderen. Voor

kinderen geldt, dat je afhankelijk

van leeftijd en lichaamsgewicht van

het kind de dosering van een

Niet alleen ziet het er naar uit dat er

een vervangend parkeerterrein

gevonden is, onder het acta/onder-

Schilderijen brengen thuislozen in beeld

‘Thuisloos, zonder vaste verblijfplaats’is de titel van de schilderijenexpositie van Thei Haumann in de kapel. Als amateur-schilder brengt hij zijn ervaringen tijdens het

werk voor Artsen zonder grenzen in beeld. Zo’n zes tot tien weken per jaar gaat hij naar Burundi en Congo om daar medische zorg te verlenen aan vluchtelingen. “Die

werkelijkheid is vaak niet in woorden te vatten”, stelt Haumann. De tentoonstelling in en rond de kapel en het stiltecentrum is een initiatief van Margrietha Reinders van

de dienst pastoraat en geestelijke verzorging. De schilderijen zijn nog tot eind januari te bezichtigen. ■ MK

geneesmiddel vaststelt. Daarna

moet je voor bijvoorbeeld een

drankje of injectievloeistof uitrekenen,

hoeveel milliliter je precies

moet geven.

Op alle afdelingen wordt een berekening

altijd gecontroleerd door

een tweede verpleegkundige. Zo

kun je ook mogelijke fouten voorkomen.

Soms wordt de fout al door de

artsen bij het voorschrijven

gemaakt. Dus het is zeker niet zo dat

alleen de verpleegkundigen fouten

maken. Maar feitelijk gaat het niet

zo vaak fout. Je komt bij de meldingen

van incidenten de zogenaamde

mip-meldingen zelden gevallen

tegen die uitsluitend een gevolg zijn

zoeksgebouw komt een parkeergarage

met 600 plaatsen waardoor het

netto aantal parkeerplaatsen op ter-

van foute berekening van de dosering

van medicijnen.”

Laurien Drenth, leidinggevend verpleegkundige

4B/C “Vanuit Sneller Beter

(Veilig incident melden) hebben we

via de meldingen geconstateerd dat

er rondom het uitrekenen van

vochtbalansen en iv-medicatie incidenten

plaatsvinden. Tijdens de

najaarscholing, die we jaarlijks houden

voor medewerkers van 4b en 4c,

toetsen we momenteel al onze

medewerkers op hun rekenvaardigheden.

Als uit deze toets blijkt dat er

problemen zijn, gaan we hiervoor

een aparte scholing opzetten. De

wijze waarop we dit zullen doen

mijn toeneemt. Daarnaast slaan VU

en VUmc de handen ineen waar het

gaat om het beheer van de parkeer-

moet nog bekeken worden.”

Hilda Ket, voorzitter VAR “In de verpleegkundige

adviesraad (var) hebben

we afgesproken dat we onze

achterban gaan raadplegen, om in

kaart te brengen hoe het hier is

gesteld met de rekenvaardigheid.

Zeker op afdelingen waar dit cruciaal

is, moet dat in orde zijn. We

weten dat dat bijvoorbeeld op de

kinderafdelingen het geval is. De

studenten leggen daar al een rekentest

af bij aanvang van de stage. Verder

zijn zij actief met deskundigheidbevordering

waarbij ook dit

onderwerp aan de orde komt.We

hebben trouwens geen aanwijzingen

dat er problemen zijn, maar binnenkort

weten we zeker of verpleegkundigen

op VUmc zonder

problemen de dosering van geneesmiddelen

kan berekenen.”

Karin Jonker, Amstel Academie “Verpleegkundigen

krijgen in hun basisopleiding

oa, am en röntgen op de

Amstel Academie, rekenonderwijs

voor het berekenen van doseringen.

Het niveau is over het algemeen

goed. Vorig jaar slaagden 39 van de

42 cursisten meteen de eerste keer

voor dit tentamen en de drie andere

hadden aan een enkele her voldoende.

In de vervolgopleidingen besteden

we verder geen aandacht meer

aan dit onderwerp.”

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

voorzieningen. Zo kan er straks

optimaal gebruik worden

gemaakt van de gezamenlijke

parkeercapaciteit.

Waar creëer je tijdelijk 350 parkeerplaatsen,

in een druk

bebouwd gebied op beperkte

loopafstand van het VUmc? Die

vraag heeft bij de verantwoordelijken

op het gebied van parkeren,

Ed Gouverneur (programmamanager

huisvesting VU), Monique

de Loos en Michel Schapers (beiden

facilitair managers VUmc)

voor heel wat hoofdbrekens

gezorgd. De bouw van het

acta/onderzoeksgebouw, op het

parkeerterrein naast de polikliniek,

start vooralsnog in de

zomer van 2006. Naar verwachting

wordt het acta gebouw eind

2009 opgeleverd en het VUmc

onderzoeksgebouw een jaar later.

De onderliggende parkeergarage

zal dan in het najaar van 2007

klaar zijn voor gebruik.

Rond de tafel

VU en VUmc gingen met de stadsdeelraad

Zuideramstel en projectbureau

Zuidas rond de tafel

op zoek naar tijdelijke parkeermogelijkheden.

Gouverneur: “We

hebben een aantal opties onderzocht.

Zoals het schoolwerktuinencomplex

aan De Boelelaan.

Deze tuintjes verdwijnen uiteindelijk

in het kader van de Zuidasontwikkeling,

maar dit terrein

komt niet op tijd vrij om als alternatieve

parkeervoorziening te

dienen.” Een andere optie was het

Amsterdamse bos, maar hier

bleek geen bereidheid tot meedenken.

Nadat duidelijk werd dat tegenoverliggende

bedrijven zoals

Schut en Grosheide ook geen parkeermogelijkheden

hadden en

ook het waterleiding/pompstationterrein

geen goede optie was,

deed de projectgroep een beroep

op de Zuidas-organisatie en die

kwamen uiteindelijk met de

oplossing. De Loos: “Het ziet er

naar uit dat de Zuidas ons de

eerstkomende jaren, de lange

poot van de Gustav Mahlerlaan in

beheer zal geven. Zij richten dit

terrein, tegenover de tennisbanen,

tijdelijk in voor 500 parkeerplaatsen.

Daarmee zijn er voor de

komende jaren genoeg tijdelijke

parkeerplaatsen en kunnen we

ook capaciteit van de VU opvangen,

omdat op de VU campus gaat

worden gebouwd. Op dit parkeerterrein

wordt straks het huidige

parkeerbeleid doorgevoerd. Dit

betekent dat er deels door abonnees

en deels flexibel door bezoekers

kan worden geparkeerd.”

Gespecialiseerd bedrijf

Om de parkeermogelijkheden

verder uit te breiden gaan VU en

VUmc alle parkeervoorzieningen

gezamenlijk beheren, zodat er

optimaal van elkaars capaciteit

gebruik kan worden gemaakt.

Schapers: “Via vol-vrij borden

wordt duidelijk waar parkeerruimte

is. Daarnaast geven we het

beheer van de gezamenlijke parkeerterreinen

vooralsnog in handen

van een gespecialiseerd

bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk

voor de veiligheid, het aanzien en

het toegangssysteem. Parkeren is

belangrijk, dat is op zo’n grote

schaal in eigen beheer niet meer

te regelen.”

Als in de toekomst ook onder het

nieuwe sein/ggz gebouw 400

parkeerplaatsen zijn gecreëerd,

zijn de huidige parkeertekorten

opgeheven.


FOTO: DAAN VAN EIJDHOVEN

Enthousiasme over

bachelordag

Met veel belangstelling leerden jongeren uit 4, 5 en 6 VWO hoe je een slechte en een goede

houding kunt onderscheiden. Tijdens de bachelordag gaf Piet Hoogland een practicum in de

snijzaal over de anatomie van de rug. In totaal waren er zo’n 400 scholieren, die vergezeld door

hun ouders kwamen kijken of hoe de studie geneeskunde bij VUmc is georganiseerd.

Studenten op expeditie in VUmc

■ Judith Kuneken

Zo’n 120 derdejaars VMBO-studenten

gaan op 8, 10 en 15 november ‘op

expeditie’bij diverse afdelingen in

VUmc. Via allerlei activiteiten maken

zij kennis met de wereld van techniek

in het medisch centrum. Maar weinig

jongeren kiezen voor een toekomst

in de techniek. Daarom organiseert

het Regionaal TechnoCentrum

Amsterdam (RTCA) het project Future

Expedition.

“Als bezoeker merk je het misschien

niet, maar gezondheidszorg en techniek

hebben veel met elkaar te

maken. Via de expedities willen wij

jongeren laten zien wat medische

techniek is en hen kennis laten

maken met het bedrijfsleven,” vertelt

Loek Zwarekant, groepsleider supportgroep

functie- en verpleegkundige

apparatuur van de afdeling fysica

en medische technologie. Tijdens

Future Expedition Amsterdam leidt

hij samen met zijn collega’s een aantal

groepen rond in het ziekenhuis.

Zichtbare techniek

Maar weinig jongeren kiezen voor

een toekomst in de techniek. Daarom

organiseert het rtca verschillende

projecten om techniek zichtbaar te

maken. Eén van die projecten is Future

Expedition Amsterdam. Door middel

van de expedities bij technische

bedrijven uit de regio probeert het

rtca technische functies in breed

perspectief te plaatsen. Er nemen

zo’n negenhonderd leerlingen aan

het evenement deel.

Volgens Menno Braaksma, projectmedewerker

rtca, gebeurt het te

vaak dat studenten bij hun keuze

voor een vervolgopleiding kiezen

voor de havo of een financieel-econo-

W e t e n s w a a r d i g

Bescherming tegen HIV

Onderzoekers van de afdeling moleculaire

celbiologie en immunologie

van VUmc hebben samen met amc

onderzoekers een stof in moedermelk

geïdentificeerd, die de overdracht

van hiv naar baby’s belemmert.

De stof, Lewis X genaamd,

voorkomt dat het aids-virus zich aan

bepaalde cellen hecht. Deze dendritische

cellen zijn verantwoordelijk

voor het transport van hiv naar de

lymfeklieren, waar het virus het

immuunsysteem aantast.

Moedermelk bevat meerdere stoffen

die bescherming tegen hiv bieden,

want slechts een kwart van de zuigelingen

die borstvoeding krijgt van

hun seropositieve moeder, raakt

daardoor besmet. De onderzoekers

verwachten echter dat Lewis X een

belangrijke component vormt.

De vondst draagt bij aan de ontwikkeling

van middelen die de overdracht

van het aids-virus moeten tegengaan,

zowel via borstvoeding als via

geslachtsgemeenschap. Mogelijk

biedt het ook bescherming tegen

andere ziekteverwekkers, zoals

Mycobacterium, cytomegalovirus en

de veroorzakers van hepatitis C,

ebola, dengue (knokkelkoorts), en

leishmaniasis.

De resultaten van het onderzoek zijn

gepubliceerd in The Journal of Clinical

Investigation.

Prenatale screening

Onderzoek van het emgo instituut

laat zien, dat het aanbieden van prenatale

screening niet leidt tot angst

onder zwangere vrouwen. Ook tekenen

de onderzoekers aan dat vrouwen

beter moeten worden onder-

mische studie. Dat is volgens hem

doorgaans gebaseerd op het feit dat

studenten geen idee hebben van de

beroepsmogelijkheden in de sector

techniek. “Leerlingen hebben vaak

bepaalde vooroordelen over dit vak.

Het beeld bestaat dat het vies werk is

en slecht betaald wordt, terwijl er

legio functies en doorgroeimogelijkheden

zijn in de techniek.”

Binnen VUmc vinden er vier expedities

plaats. Het onderwerp varieert

van het achter glas meekijken naar

een lopende operatie tot het meten

van bloeddruk. Zwarekant: “Het is

geen excursie, het is echt de bedoeling

dat studenten zelf met de medische

apparatuur aan de slag gaan.”

Na een korte introductie over de

afdeling fmt en medische technologie,

spreiden de studenten zich in

groepjes van vijf uit over één van de

vier expedities.

steund bij het nemen van de beslissing

voor screening. Daniëlle Timmermans,

Anke Kleinveld en Matthijs

van den Berg presenteerden deze

gegevens op 1 november tijdens het

symposium ‘Counselen en beslissen

over prenatale screening: hoe zou het

beter kunnen?’.

Het emgo instituut deed onderzoek

onder 3.000 zwangere vrouwen naar

prenatale screening, waarbij risicoperceptie,

geïnformeerde besluitvorming

en psychisch welbevinden van

zwangere vrouwen centraal stonden.

Het onderzoek laat zo zien dat het

probleem van prenatale screening

vooral ligt in gebrek aan adequate

informatie aan en ondersteuning van

vrouwen bij het nemen van de beslissing.

Tijdens het symposium kwam

aan bod hoe een en ander kan worden

verbeterd.

Training verbetermanagement

Cursus helpt kwaliteitsplannen

door te voeren

■ Monique Krinkels

Op het VUmc wordt doorlopend

aan kwaliteitsverbetering

gewerkt. Een goed plan is

echter geen garantie dat een

project ook daadwerkelijk

wordt gerealiseerd. De training

verbetermanagement helpt

leidinggevenden om veranderingen

te implementeren.

Binnenkort gaat er een nieuwe

cursus van start.

Werken volgens het nolanmodel

staat centraal in de

training verbetermanagement.

“Het belangrijkste kenmerk

van deze aanpak is, dat

er voortdurend op kleine

schaal verbeterideeën worden

uitgetest. Dat zorgt dat

het allemaal erg actiegericht

verloopt”, aldus Hilde Lavet,

trainer/adviseur van de

Amstel Academie.

De verbeteringen moeten ook

meetbaar zijn, vandaar dat de

doelstellingen volgens de

smart-principes worden verwoord.

smart staat voor

specifiek, meetbaar, appellerend/ambitieus,resultaatgericht

en tijdgebonden. “Het

doel van een verbeterproject

is nooit zoiets vaags als het

verminderen van het aantal

patiënten met een bepaalde

klacht, maar het terugbrengen

van die klacht van X%

naar Y%.”

Seniorverpleegkundige Ingrid

Rooders noemt het volgen

van de cursus verbetermanagement

een must voor senior

verpleegkundigen.

“Natuurlijk kost het tijd, maar

het levert ook veel op. Het is

bovendien een leuke cursus,

veel meer praktijkgericht dan

bijvoorbeeld projectmatig

werken, al heb je die laatste

ook nodig.” Het meest aansprekende

vond ze om te

leren naar het probleem achter

het probleem te zoeken.

“Als voorbeeld kregen we het

probleem van de duivenpoep

op een standbeeld. Niet de

duiven zijn het probleem en

ook niet de vliegjes en spinnetjes

waardoor ze worden aangetrokken.

Het basisprobleem

is het licht, dat de insecten

aanlokt.”

Ze heeft onmiddellijk wat met

de nieuwe vaardigheden kunnen

doen. “We zijn een project

gestart om de ontslagprocedure

te verbeteren. Het

bleek dat de informatie over

de medicatie soms niet goed

door de patiënt of zijn familie

werd onthouden. We kregen

daar achteraf behoorlijk veel

telefoontjes over. We willen

een apart gesprek over de

medicatie invoeren, met een

checklist, zodat er niets kan

worden vergeten. Er wordt nu

een nulmeting gehouden en

De studenten kunnen kiezen uit de

expedities ‘techniek in wetenschap’

en ‘techniek in gezondheidszorg’. Bij

dat laatste kunnen zij onder andere

een bezoek brengen aan een operatiekamer

of de afdeling dialyse.

Keuzemogelijkheden

In de operatiekamer kunnen zij als

chirurg oefenen met chirurgisch

gereedschap. Zwarekant: “De studenten

kleden zich om in steriele okkleding

en kijken vervolgens mee bij

een hartoperatie. Daarnaast gaan zij

aan de slag met een oefensysteem

voor minimaal invasieve chirurgie

waarbij zij alleen op een beeldscherm

kunnen zien zij wat ze aan het doen

zijn.” In één van de andere expedities

leren ze iets over echografie en brengen

dit direct in de praktijk door het

scannen van een fantoom/oefenpop.

Bij de afdeling fmt lopen regelmatig

studenten van het roc van Amsterdam

stage. Het rtca benaderde Zwarekant

dan ook met de vraag of VUmc

mee wilde doen aan Future Expedition.

Ook hij betreurt het, dat studenten

tegenwoordig niet vaak voor

techniek kiezen. “Terwijl zoveel

bedrijven op techniek draaien.” Het is

voor hem een belangrijke reden om

deel te nemen aan Future Expedition.

“Future Expedition is een goed initia-

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures – 5

Advertentie

VU medisch centrum Benefitsplan

Hoge personeelskortingen voor ù op

Hypotheken

Verzekeringen

Woningmakelaardij

Gelderlandplein 75E, 1082 LV Amsterdam

Tel. (020) 301 15 00, Fax (020) 301 15 40

I www.meeus.com, E info.amsterdam@meeus.com

Meeùs is onderdeel van AEGON.

begin januari gaan we kijken

of we inderdaad minder telefoontjes

krijgen.”

Opfrissing

Voor Emily Amo-Koppen is de

cursus vooral een opfrissing

geweest. Ze is vier jaar leidinggevende

op de afdeling

kno oncologie en mondheelkunde

en had al eerder een

managementopleiding

gedaan. “Ik wilde vooral

weten of er nieuwe ontwikkelingen

waren op dit terrein”,

stelt ze. “Tijdens zo’n cursus

worden alle zaken weer eens

helemaal op een rij gezet en

dat helpt.” De verbetering die

zij op het oog had was het efficiënter

organiseren van het

multidisciplinair overleg.

“Daar werden alle patiënten

besproken, ook degenen met

wie het verder goed ging en

dat kostte te veel tijd.”

Uiteindelijk hebben de verbeterplannen

niet het verwachte

effect opgeleverd. “Door de

bezuinigingen worden er

geen voltallige mdo’s meer

gehouden, want het wordt

steeds lastiger om alle betrokken

disciplines rond de tafel

te krijgen.”

Toch is de cursus wel degelijk

nuttig gebleken in de praktijk.

“ Eigenlijk weet je het allemaal

wel, maar het is goed om

er weer eens bij stil te staan.”

tief, want wij merken dat het nog wel

eens schort aan de aansluiting van

technische opleidingen met de praktijk.

Dat hoor je iedere technicus zeggen.

Door de expedities maken scholen

kennis met het reilen en zeilen

binnen het bedrijfsleven; de expedities

geven inzicht in de praktijk.”

Verbeteren aansluiting

Zwarekant betreurt het dat het technische

vak een beetje het imago heeft

dat het ‘slecht betaald wordt, vies en

saai is’. “Mensen staan er niet altijd bij

stil dat wij worden omringd met techniek.

Techniek speelt binnen heel

veel sectoren een belangrijk rol en het

verandert snel. Er zijn volop kansen

op diverse banen op zowel mbo- als

hbo-niveau. Het gaat van uitvoerder

tot leidinggevende of zelfstandig

ondernemer.”

Binnen de gezondheidszorg zijn er

heel veel doorgroeimogelijkheden in

de techniek, onderstreept Zwarekant.

Te denken valt aan beroepen

aan de verzorgende kant zoals opticien,

tandtechnicus of orthopedisch

instrumentenmaker. Andere technische

functies ‘achter de schermen’

zijn computertechnicus, onderhoudstechnicus

of technisch inspecteur.

Meer informatie over de expedities is

te vinden op www.future-expedition.nl


Henriette Delemarre ontvangt Edgar Donckerprijs

Henriette Delemarre van de

afdeling kindergeneeskunde heeft

de prestigieuze driejaarlijkse Edgar

Donckerprijs gekregen. De prijs

werd op 2 november uitgereikt

tijdens het jaarlijkse congres van de

Nederlandse Vereniging voor

Kindergeneeskunde.

1 jaar Sneller Beter

Marco Ritt, voorzitter van de NVvH,

hoogleraar en hoofd plastische chirurgie

aan VUmc, nam het initiatief tot het

parallelsymposium. Ritt: “Zorg voor

handen is teamwork. De eerste reparatie

van zenuwletsel wordt in de regel

uitgevoerd door de handchirurg. Het

herstel na een operatie is vaak een

moeilijk proces, waarin de ergo- of

fysiotherapeut een centrale rol speelt.

Het ligt voor de hand om elkaar bij de

nieuwste ontwikkelingen te betrekken

en kennis uit te wisselen.”

Intelligente hand

Het zwaartepunt van het symposiumprogramma

ligt bij recente ontwikkelingen

op het gebied van zenuwonderzoek.

Ritt: “Onze collega’s van het

universiteitsziekenhuis van Malmö

presenteren de resultaten van hun

6

Delemarre heeft de prijs ondermeer

gekregen omdat zij veel onderzoek

verricht naar de consequenties van

foetale groeistoornissen op de postnatale

groei- en ontwikkeling, maar

ook studies doet naar de foetale programmering

van groei en puberteit

en onderzoek verricht naar gender

identiteitsstoornissen. Zij heeft deze

nieuwe onderzoekslijnen zelfstandig

Het was een drukte van belang bij de stand van VUmc op de landelijke Sneller

Beterconferentie in Gouda. Op 31 oktober verzamelden zich vierhonderd

geïnteresseerden en prominenten van het ministerie van vws, de Orde

van Medisch Specialisten, zonmw en avvv én de deelnemende ziekenhuizen.

De dag werd georganiseerd omdat Sneller Beter pijler 3 een jaar geleden

is gestart. De resultaten liegen er niet om. Minister Hoogervorst beloofde

dan ook via een interactieve verbinding aan alle aanwezigen ook

Parallelsymposium Grip on nerves

Handchirurgen en handtherapeuten

wisselen kennis uit

■ Ursula Wopereis

De Nederlandse Vereniging voor

Handchirurgie presenteert in

samenwerking met het Nederlands

Gezelschap voor Handtherapie op

19 november het parallelsymposium

voor handchirurgen en

handtherapeuten in Nederland.

Het symposium besteedt aandacht

aan actuele ontwikkelingen op het

gebied van handchirurgie, zenuwregeneratie

en revalidatie. In de

Amstel zaal van VUmc worden zo’n

150 handspecialisten verwacht.

onderzoek naar de interactie tussen

handchirurgie en de werking van het

brein. Bij zenuwletsel is het belangrijk

dat de zenuw weer groeit en het juiste

zenuwuiteinde bereikt. Gebeurt dit

niet, dan worden signalen niet goed

doorgegeven, waardoor de hand niet

goed functioneert. Met alle kennis

over handchirurgie ontdekken we ook

fenomenen die zich niet laten verklaren

in de hand en dus in het brein

gezocht moeten worden.”

De voordracht van dr. M.F. Meek

(umcg) over neurotubes tipt Ritt als

zeer actueel: “Neurotubes zijn oplosbare

verbindingen die als geleider dienen

voor de uitgroeiende zenuw. Ik

werk zelf sinds kort met neurotubes.

Bij elke nieuwe techniek vraag je je

natuurlijk af of deze net zo goed of

beter is dan de gangbare methode, in

dit geval: het handmatig aan elkaar

zetten van zenuwen. Het symposium

biedt een prachtige gelegenheid om

ervaringen uit te wisselen.”

Snelle herkenning van pees- en

zenuwletsels aan de hand zijn erg

belangrijk, want de mogelijkheden tot

herstel zijn na enkele weken al beduidend

slechter. De kwaliteit van de eerste

opvang bij handletsel is daarom

enorm belangrijk. “Wij proberen door

middel van publicaties en cursussen

kennisoverdracht te stimuleren. De

wetenschappelijke ontwikkelingen op

dit gebied gaan immers razendsnel”,

signaleert Ritt.

opgezet. Inmiddels zijn vele mensen

op onderdelen uit deze onderzoekslijnen

gepromoveerd en leidden deze

nieuwe onderzoekslijnen ook tot vernieuwing

van het onderwijsprogramma

van kinderendocrinologie in

VUmc. Delemarre is dan ook zeer verheugd

over de prijs: “Het is een erkenning

voor wat ik heb gedaan.”

Elke drie jaar reikt de Stichting Edgar

Rob Westerman, Gerda Blom en Joke

Klene, medewerkers beheer zorgadministratie,

pionieren sinds september

met dit systeem. VUmc is één van

de eerste ziekenhuizen dat via het

internet gebruik maakt van deze databank

met persoonsgegevens van alle

ingezetenen van Nederland. De faciliteit

is tot stand gekomen door samenwerking

van de universitair medisch

centra waarin Ans van Manen vanuit

VUmc participeerde.

“Door gebruik te maken van de gba

wordt de kwaliteit van de patiëntenbestanden

geoptimaliseerd en gaan er

minder arbeidsuren verloren aan uitzoekwerk”,

vat Rob Westerman de

voordelen samen. Iedere patiënt in

VU medisch centrum staat geregistreerd

in Patreg, het patiëntregistratiesysteem.

Met de combinatie van

persoonlijke gegevens, adresgegevens,

verzekeringsgegevens en een

uniek patiëntnummer worden niet

alleen alle onderzoeken en behandelingen

die een patiënt ondergaat gere-

Doncker Fonds een prijs uit aan

iemand, die zich verdienstelijk heeft

gemaakt op het gebied van de

geneeskundige zorg voor kinderen.

De prijs bestaat, naast een legpenning,

uit een bedrag van 25.000 euro

dat door de prijswinnaar vrijelijk kan

worden besteed en een bedrag van

125.000 euro voor een door de winnaar

in overleg met de jury en het

volgend jaar weer geld vrij te maken voor het landelijke kwaliteitsprogramma.

De posters die in Gouda te zien waren, zullen binnenkort ook in VUmc

tentoon worden gesteld. Wie al eerder benieuwd is naar de resultaten na

een jaar Sneller Beter, zie www.VUmc.nl/kwaliteitskatern. Sneller Beter

maakt onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van VU medisch centrum. Dit

beleid richt zich op het stimuleren van initiatieven ter verbetering van de

continue kwaliteit. ■ IvW

gistreerd en verwerkt, maar ook de

financiële zaken afgehandeld.

Het lijkt simpel, gewoonweg de juiste

gegevens aan de patiënt vragen, intypen

in Patreg en je hebt een 100%

betrouwbare registratie. “Was het

maar zo gemakkelijk”, vervolgt Westerman

zijn verhaal. “Patiënten of

begeleiders kunnen onjuiste dan wel

onvolledige gegevens verstrekken of

gegevens kunnen verkeerd worden

overgenomen door de medewerker.

De patiënt wisselt van zorgverzekeraar

of is verhuisd en vergeet dit door

te geven en ook de bestanden van de

zorgverzekeraars zijn niet altijd op

orde.”

Gegevens koppelen

Om tijdig en juist te declareren is het

belangrijk om te weten of en waar de

patiënt verzekerd is, maar ook naar

welk adres de factuur verzonden

moet worden. Westerman: “We controleren

de patiëntgegevens al via

gekoppelde databases van de zorgverzekeraars.

Maar het komt regelmatig

voor dat een patiënt niet in deze

bestanden voorkomt. De patiënt kan

niet verzekerd zijn, maar meer waarschijnlijk

is een verschil in de verschillende

databasegegevens van de

patiënt. Door onze gegevens te toetsen

in de database van de gba kunnen

we deze fouten of ontbrekende informatie

in 95% van de gevallen naar

boven halen. De gba moet je namelijk

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

bestuur van de Stichting Edgar Doncker

Fonds aan te wijzen project

betreffende onderzoek, onderwijs,

opleiding of patiëntenzorg op het

gebied van de geneeskundige zorg

voor kinderen.

Delemarre zal het geld ondermeer

gebruiken om een therapie te ontwikkelen

voor verstoord eetgedrag.

Ze wil de processen in de hersenen

bestuderen, die ondermeer leiden tot

vormen van eetverslaving, zoals

binge eating - de drang om in korte

tijd heel veel te eten. Dit mechanisme

zou mogelijk kunnen worden geremd

door het medicament rimonabant.

“Rimonabant is een zogenoemde

cannabinoïd receptor antagonist”,

aldus Delemarre. “Het is bij volwassenen

een veelbelovende ondersteunende

therapie om de leefstijl ten

aanzien van eetgedrag te normaliseren.

Ik zou dan ook, samen met Bram

Felius van de afdeling kindergeneeskunde

en onderzoekers van de afdelingen

diëtetiek, medische farmacologie,

onderzoeksgroepen binnen

icen, het instituut voor neurowetenschappen

en de brain imaging groep

van Dick Veltman, willen achterhalen

of dit ook voor kinderen zou kunnen

gelden.”

Hersenonderzoek

Het onderzoek zal grotendeels worden

uitgevoerd met de fmri. Delemarre

wil hiermee ook achterhalen

welke invloed een nu toegepast educatieprogramma

op een verandering

in de cerebrale programmering van

eetgedrag heeft. Het programma

Go4it wordt gebruikt in de obesitaspolikliniek

van VU medisch centrum.Uiteindelijk

willen de onderzoekers

weten of overvoeding van

een zuigeling verantwoordelijk is

voor programmering van het eetgedrag,

waardoor de neuro-endocriene

controle van de energiehomeostase

blijvend verandert. Dit heeft een verminderde

gevoeligheid voor insuline

en een verhoogde kans op het krijgen

van type 2 diabetes als gevolg. De

financiering van het onderzoek is een

deel van de Edgar Donckerprijs. ■ JtH

Gegevens database gemeentelijke basisadministratie on-line

Aantal oninbare facturen verminderd

■ Marcel Licher

De kans dat een factuur voor een

genoten medische behandeling in VU

medisch centrum niet of moeilijk kan

worden geïncasseerd, is aanzienlijk

geslonken. Sinds kort kan hiervoor

namelijk de on-line databasegegevens

van de gemeentelijke basisadministratie

(GBA) worden gebruikt.

zien als de authentieke bron met persoonsgegevens

in Nederland.”

Privacy

Dat VUmc pas sinds kort gebruik

maakt van de gba ten bate van de

patiëntenzorg heeft vooral te maken

met het feit dat levering en gebruik

van deze gegevens gebonden is aan

wettelijke bepalingen in verband met

de privacy. Westerman: “In de gba

staan veel meer gegevens, die vanwege

de privacy niet toegankelijk mogen

zijn voor derden. Daarom moesten we

tot voor kort de gewenste gegevens

schriftelijk aanvragen. Een tijdrovende

en ook kostbare procedure. Iedere

aanvraag kostte ongeveer vijf euro en

aardig wat arbeidsuren.”

Vanaf eind 2004 is de gba uitgebreid

met een centraal deelregister, waarin

van alle inwoners van Nederland een

beperkte set gegevens wordt opgeslagen.

Dit register is voor bepaalde

gebruikers, na autorisatie van het

Ministerie van Binnenlandse zaken,

toegankelijk via een beveiligde internet

verbinding. “We moeten als ziekenhuis

dan ook aan allerlei regels

voldoen en dat moest eerst geregeld

worden. Nu kunnen we binnen een

paar minuten de gewenste gegevens

verkrijgen en de kosten zijn gereduceerd

tot dertig eurocent per aanvraag.

We zien nu al dat het aantal

facturen, dat als niet verwerkbaar

terugkomt aardig is geslonken.”


Winald Gerritsen

Vol vertrouwen

in de voetsporen

van Pinedo

■ Wilma Mik

Winald Gerritsen, internist-oncoloog is sinds

1 september de nieuwe directeur van het

Cancer Center Amsterdam (CCA). Wie is hij,

wat beweegt hem? En hoe volg je een gigant

als Bob Pinedo op? “Mijn stellige overtuiging

is dat we de kankerzorg alleen verder kunnen

helpen door samen te werken.”

Het gist en borrelt van de

nieuwe plannen en samenwerkingsverbanden

bij het

cca. Winald Gerritsen: “Het

enthousiasme is groot om er

iets van te maken. Doordat

alle onderzoekers op het gebied van

kanker bij elkaar komen te zitten in

het spiksplinternieuwe researchgebouw,

vindt er enorm veel kruisbestuiving

plaats, nog voordat de officiële

opening plaats heeft gevonden.”

Toen Pinedo drie jaar geleden dit idee

lanceerde, was dat een grote stap in

het duister. Vrijwel niemand geloofde

dat het een kans van slagen had.

Want hoe kom je aan betaalbare

grond op de Zuidas? Hoe regel je alle

vergunningen? Maar het ‘waanzinnige’

plan werd realiteit en Gerritsen is

zeer in zijn nopjes dat er nu al sprake

is van meerwaarde. “Een betere start

kun je je natuurlijk niet wensen.”

Complete verrassing

De wegen van Pinedo en Gerritsen

lopen voor een groot deel parallel, zij

het dat de eerste wat eerder op pad

ging. Gerritsen trof tijdens zijn opleiding

Interne in het Antoni van Leeuwenhoek

ziekenhuis Pinedo als klinisch

wetenschappelijk directeur.

Jaren later meldde Pinedo zich aan

de telefoon: “Of ik interesse had naar

VUmc te komen. Hij bood mij de

mogelijkheid een onderzoeksgroep

op te zetten rond gentherapie. Dat

betekende een enorme kans voor

mij.”

Begin dit jaar herhaalde de geschiedenis

zich. “Tijdens een bezoekje bij

Pinedo thuis vroeg hij me of ik interesse

had om zijn opvolger te worden.

Ik stond met mijn oren te klapperen.

Niemand had verwacht dat hij nu al

zou stoppen. Intern was er wel eens

over gesproken hoe dat met de opvolging

zou moeten. De gedachte was

om een opvolger geleidelijk aan in die

rol te laten groeien. Het is natuurlijk

niet gemakkelijk een gigant als Pinedo

op te volgen. En zijn netwerk dat

hij in twintig jaar heeft opgebouwd,

neem je ook niet zomaar over.”

iets extra’s

De patiëntenzorg binnen het VU

medisch centrum speelt zich af op

de zorgeenheden en op de polikliniek,

letterlijk binnen de muren

van het ziekenhuis. Toch zijn er binnen

VUmc drie afdelingen die zich

bezig houden met zorg buiten de

ziekenhuismuren: huisartsgeneeskunde,

verpleeghuisgeneeskunde

en sociale geneeskunde. Samen

vormen zij de zogenoemde extra

murale vakken. ‘Iets extra’s’biedt

een kijkje binnen de extramurale

vakken.

‘Heroïsche

geneeskunde

zonder heroïsche

instrumenten’

■ Edith Krab

FOTOGRAFIE: RICHELLE VAN DER VALK

Toch stapte Gerritsen in het avontuur,

zij het dat hij aanvankelijk best

bedenkingen had. “Het risico is

natuurlijk groot. Maar ik ben toe aan

een nieuwe stap in mijn loopbaan en

het besturen trekt me. Doorslaggevend

is de goede samenwerking met

Peter Huijgens en George Kraal van

het onderzoeksinstituut v-ici. Samen

kunnen we voortborduren op de

kennis die we over het kankeronderzoek

al in huis hebben.” Bovendien

blijft Pinedo als adviseur in zijn

buurt. “Daar heb ik bewust voor

gekozen, zodat ik gebruik kan maken

van zijn kennis, expertise en netwerk.

Mijn eigen profilering komt met het

Eigenlijk is het toeval dat Miel Ribbe

in het vak verpleeghuisgeneeskunde

is terechtgekomen. Hij had een artsassistentschap

psychiatrie op zak

toen een jaargenoot hem vroeg de

rest van diens contract af te maken in

een verpleeghuis. Ribbe zei ja en

heeft het vak verpleeghuisgeneeskunde

vervolgens nooit meer verlaten.

Wat maakt dit vakgebied zo interessant?

“In tegenstelling tot wat veel

mensen denken is verpleeghuisgeneeskunde

(vpg) een verrassend

leuk en uitdagend gebied binnen de

geneeskunde. Het bestrijkt een heel

breed terrein. Je komt heel veel

pathologie tegen, waarbij het indrukwekkend

is om te zien wat ziek zijn

voor mensen betekent en welke

gevolgen het heeft op het functioneren.

Niet alleen op primaire functies

als jezelf wassen, kleden en lopen

maar ook op sociale participatie. Je

kunt zowel in medisch, als in psychosociaal

opzicht heel veel voor patiën-

succes van het cca vanzelf wel.”

Passie

Hoe is Gerritsen overigens op het pad

van de geneeskunde geraakt? Dat

valt eenvoudigweg te verklaren door

het beroep van zijn moeder. “Ze was

verpleegkundige en kon daar heel

boeiend over vertellen.” Het beroep

van zijn vader, bosbouwkundige, viel

minder bij hem in de smaak, hoewel

hij nog moeiteloos allerlei bomen en

struiken kan benoemen. Zijn specialisatie

in de oncologie werd ingegeven

door een tragische gebeurtenis in het

gezin: zijn broer overleed aan kanker.

Wat is de motor van Gerritsen, waar

ten betekenen. Het is heroïsche

geneeskunde zonder heroïsche instrumenten.”

Eerste hoogleraar

Ribbe werd in 1989 de eerste gewoon

hoogleraar vpg. Inmiddels heeft hij

twee collega’s in Nijmegen en Leiden

en bestrijkt zijn vakgebied een enorm

terrein: Nederland kent 60.000 verpleeghuisbedden

waar jaarlijks

45.000 patiënten worden opgenomen.

“Ik kreeg als leeropdracht mee

om het vak vpg op te bouwen.” Nu

zo’n 16 jaar later bestaat zijn afdeling

uit vijf secties: onderwijs basiscurriculum,

wetenschappelijk onderzoek,

verpleeghuisartsopleiding, nascholing

& advies en universitair verpleeghuisnetwerk.

Daarnaast heeft

de afdeling een bijzondere leerstoel

vpg op het gebied van dementie. De

missie van de afdeling vpg is duidelijk.

Ribbe: “Wij willen een bijdrage

leveren aan de kwaliteit van leven en

ligt zijn passie? Als eerste noemt hij

zijn gezin, waar dezelfde sporen zijn

te vinden als bij zijn ouders. Zijn

vrouw is secretaresse bij de ggd en

zijn zoon en dochter pakken de draad

weer op van opa: beiden volgen een

opleiding aan het hout- en meubileringscollege.

Meteen na het gezin

komt de passie voor de kankerpatiënt.

“Mijn stellige overtuiging is dat

we de kankerzorg alleen verder kunnen

helpen door samen te werken.”

Dan zit hij natuurlijk goed met het

cca. “Ik vind het geweldig om van al

die eilandjes een geheel te maken.”

Daarbij komt zijn onderzoeksachtergrond

zeer van pas. Hij werkte jaren-

kwaliteit van zorg voor de gehandicapte

medemens. We doen dit door

middel van wetenschappelijk onderzoek,

door het trainen van professionals

en het verspreiden van kennis en

onderzoekgegevens.”

Ribbe is ambitieus en heeft een helder

beeld waar zijn afdeling naar toe

wil. “Er verandert veel binnen het terrein

opleiding en onderwijs. In het

nieuwe basiscurriculum heeft vpg

meer onderwijs gekregen, vijf in

plaats van drie weken. De opleiding

tot verpleeghuisarts wordt verlengd

van twee naar drie jaar, waardoor we

meer klinische stages in ziekenhuizen

aan de opleiding kunnen toevoegen.

Daarnaast moet de sectie onderzoek

aanzienlijk groter worden. We

concentreren ons onderzoek op de

laatste levensfase, stemming- en

gedragsstoornissen en dementie.”

Netwerk

Een ander speerpunt is, volgens

lang in een lab en spreekt de taal van

de onderzoekers. “Ik vind het altijd

inspirerend om met hen te praten

over onderzoeksplannen, over wat de

komende jaren wel of niet belangrijk

wordt.”

Gerritsen blijft de lijnen die Pinedo

heeft uitgezet volgen, maar zal meer

prioriteiten gaan stellen. “We richten

ons op de sterke kanten van het kankeronderzoek

in VUmc, daar gaan we

met name in investeren.” Hoeveel hij

ook om handen heeft – denk bijvoorbeeld

ook aan fondsenwerving – er

zal altijd ruimte blijven voor patiëntenzorg.

“Daar lag en daar ligt mijn

hart.”

Ribbe, het universitair verpleeghuisnetwerk.

“. Het netwerk is belangrijk

om experimenten in het kader van

zorgvernieuwing op te starten. Denk

maar aan het uitwisselen van best

practises.”

Ook internationale samenwerking

staat voorop. Ribbe staat op het punt

naar Barcelona te vertrekken voor

een internationaal overleg, Interrai.

“Twintig landen hebben de gezondheidsproblemen

van verpleeghuispatiënten

in een database opgeslagen.

Hiermee is het mogelijk om

onderzoek te doen en verschillende

landen met elkaar te vergelijken.

Ambities genoeg dus, maar hoe

houdt de hoogleraar/manager Ribbe

feeling met het vak waar hij zo toevallig

in rolde? “Patiëntenzorg is me heilig

daarom werk ik elke woensdag als

verpleeghuisarts in Het Zonnehuis

Amstelveen. Daar houd ik me alleen

met patiëntenzorg bezig, ik doe daar

met opzet geen managementtaken.”

iets extra’s

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures – 7


I1.2005.00041

Medewerker medische administratie

NUC/PET

afdeling/dienst nucleaire geneeskunde,

cluster I

werktijd 36 uur per week

algemeen Nucleaire geneeskunde

en PET research houdt zich bezig met

diagnostiek/behandeling van patiënten

m.b.v. radioactieve stoffen. De afdeling

heeft ook taken op het gebied

van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs

en opleiding. Binnen de afdeling

werken een groot aantal disciplines

samen. De medische administratie

heeft een spilfunctie en werkt

nauw samen met alle disciplines op

de afdeling en heeft een dynamisch

karakter. De administratie gaat binnenkort

op verschillende onderdelen

gebruik maken van geautomatiseerde

systeemdelen. Wij zijn op zoek

naar een medewerker die het een uitdaging

vindt om te helpen met het

opzetten, verder uitwerken en uitvoer

te geven aan komende veranderingen.

functie-inhoud De werkzaamheden

op de afdeling bestaan uit het verrichten

van patiënt- en afdelings- gebon-

I3.2005.00040

UHD

afdeling/dienst klinische genetica,

cluster III

werktijd 36 uur per week

algemeen De kerntaken van de afdeling

KGA zijn patiëntenzorg, onderwijs

en onderzoek. Binnen de patiëntenzorg

is kanker een belangrijk verwijzingscriterium.

Ruim 40% van de

patienten die gezien worden in de

polikliniek, zijn oncologie-gerelateerd,

d.w.z. hebben betrekking op

(familiaire) tumoren. Binnen de sectie

DNA diagnostiek is 1 op de 3 verrichtingen

oncologie-gerelateerd. Het

onderzoek naar de rol van erfelijkheid

bij het ontstaan van kanker gebeurt

binnen de subsectie oncogenetica.

Het oncogenetisch onderzoek is de

laatste 10 jaar internationaal toonaangevend

geweest, met name v.w.b. het

onderzoek naar het erfelijke kankerpredispositiesyndroom

Fanconi anemie

(FA). Deze onderzoekslijn is ingebracht

bij het onderzoeksinstituut V-

ICI, onder thema 1: ‘Oncogenesis; genetic

predisposition’. Met twee V-ICI

promovendusplaatsen en meerdere

extern gefinancierde projecten (NWO,

KWF, FARF) is deze onderzoekslijn in

belangrijke mate afhankelijk van

hoog-gekwalificeerde wetenschappelijke

staf, die de jonge wetenschappers

kunnen begeleiden. Naast een

directe wetenschappelijke output

heeft het onderzoek naar FA de afgelopen

jaren spin-off gehad voor de

sectie DNA diagnostiek, waar in toenemende

mate internationale cases

worden aangetrokken voor de moleculaire

diagnostiek van Fanconi anemie.

Naast het onderzoek levert de subsectie

een belangrijke bijdrage aan de

V-ICI mastercourse ‘oncogenesis’,

zowel aan de organisatie als aan het

onderwijs zelf, in de vorm van colleges.

functie-inhoud Het accent voor

deze positie ligt op het onderzoek. De

functie omvat het initiëren en coördineren

van nieuwe (multidisciplinaire)

onderzoeksprojecten en -programma’s

binnen het V-ICI thema I ‘Oncogenesis’.

Het up-to-date houden van

het onderzoek zodat de internationaal

toonaangevende positie behouden

blijft c.q. verder versterkt wordt.

Leiding geven aan promovendi en

postdocs, evenals het verwerven van

subsidiegelden, zijn essentiële onderdelen

van de functie.

Verder hoort bij de functie: het mede

8

Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie

van het cluster waar de vacature onder valt. Namelijk cluster I 4 A 15, cluster II 2 B 104, cluster III 9 B 123, cluster IV 2 B 116, cluster V 4 D 182, cluster VI BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitairbedrijf 2 TC 24. Vermeld

op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature.

den administratie- en receptiewerkzaamheden.

Deze zijn: inschrijven en

muteren gegevens van patient, inplannen

en vastleggen afspraken

voor onderzoek patiënt, dossierbeheer,

typen, uitwerken, verzenden en

archiveren van verslagen. Tevens behoort

tot de taken het verstrekken

van informatie aan de patient v.w.b.

onderzoek op de afdeling nucleaire

geneeskunde en PET research.

functie-eisen Je bent in bezit van

HAVO / NAMS diploma of hebt een

gelijkwaardige opleiding afgerond. Bij

voorkeur heb je ervaring met Microsoft

Windows, automatisering en ZISsysteemdelen.

Je kunt je werk goed

zelf organiseren maar kunt ook goed

in een team samenwerken. Bovendien

ben je accuraat, flexibel en enthousiast.

salarisschaal 5

inlichtingen A. van Lingen, hfd. bedrijfsburo,

tst. 42888

H. van Veluwe, cmamk cluster 1+2, tst.

42917

vorm geven aan samenwerkingsverbanden

binnen het VUmc, met het

NKI en partners in de EU en de VS.

Participeren in de organisatorische

taken van beheer en bestuur en het

mede ontwikkelen en geven van onderwijs

op het vakgebied zijn vanzelfsprekende

overige taken binnen de

functie.

functie-eisen Ruime ervaring met

cellulair/moleculair oncologisch onderzoek,

met name op het gebied van

het erfelijke predispositiesyndroom

Fanconi anemie. Ervaring met verwerven

van onderzoekssubsidies van externe

instanties met wetenschappelijk

review systeem, zoals KWF en

NWO/ZON-MW. Excellent onderzoeker,

blijkend uit publicaties in internationaal

hoog aangeschreven tijdschriften

en tevens inspirerend teamleider

voor andere medewerkers, met

name de junior onderzoekers, blijkend

uit publicaties en co-promotorschappen.

Ervaring en affiniteit met onderwijs

op het gebied van de oncologie. Bereid

om een bijdrage te leveren aan

de organisatie, bestuur en beheer van

de subsectie Oncogenetica.

salarisschaal 13-14

inlichtingen prof. dr. H. Joenje,

h.joenje@VUmc.nl, tst. 48273

I3.2005.00039

Medisch maatschappelijk werker

afdeling/dienst medisch maatschappelijk

werk, cluster III

werktijd 18 uur per week

algemeen De dienst MMW zal in samenwerking

met de zorgadministratie

gedurende 1 jaar een project inrichten

voor dienst/hulpverlening

aan onverzekerde patiënten, alsmede

casemanagement rondom repatriëring.

Hiervoor is een projectsubsidie

beschikbaar gesteld door AGIS. Het

project heeft o.m. als doel om de omvang

van de problematiek in kaart te

brengen, het opsporen van oorzaken

voor het niet verzekerd zijn, het geven

van begeleiding om de patiënt alsnog

te doen verzekeren en het gericht

verwijzen naar de eerste lijn.

functie-inhoud Het begeleiden van

patiënten en familie bij problemen als

gevolg van het niet verzekerd zijn. De

zorgadministratie is in eerste instantie

verantwoordelijk voor het interviewen

van patiënten die niet verzekerd

zijn. De maatschappelijk werker heeft

contact met patiënten waarbij het

niet verzekerd zijn niet is op te lossen

vanwege administratieve redenen.

I1.2005.00042

Medewerker personeelsadministratie

afdeling/dienst clusterbureau I, cluster

I

werktijd 32 uur per week

algemeen De medewerkers personeelsadministratie

ondersteunen,

samen met de P&O-adviseurs, het management

bij de uitvoering van het

integraal personeelsbeleid. Je werkt in

een gedecentraliseerde setting binnen

het clusterbureau van cluster I. Je

krijgt een afwisselende baan, waarin

je de personeelsadministratie uitvoert

voor zowel het cluster (16 uur) als

voor het flexbureau (16 uur). Het flexbureau

is met ingang van 1 juli 2003

van start gegaan en fungeert als het

interne uitzendbureau voor het VU

medisch centrum. Hierbij werk je

nauw samen met de medewerkers

van het flexbureau en met de andere

medewerkers van het clusterbureau.

functie-inhoud Je werkt aan de hand

van de personele regelgeving die beschikbaar

is via intranet. Belangrijke

taken zijn het afhandelen van correspondentie

over aanstelling- en ontslagprocedures,

het registreren van

personele gegevens en het doen van

mutaties in het personeelsinformatiesysteem

(Peoplesoft). Verder informeer

je medewerkers over zaken als

de CAO, regelgeving en salaris. Ook

voer je zelfstandig arbeidsvoorwaardengesprekken

met nieuwe medewerkers.

functie-eisen Je hebt minimaal een

HAVO-diploma en je hebt ruime ervaring

met personeelsinformatiesystemen,

excel en word. Je bent nauwkeurig,

klantgericht, en stressbestendig.

Je kan goed omgaan met een

sterk afwisselende werkdruk en met

een variabel takenpakket. Je formuleert

helder en je organiseert je werk

goed. Je weet goed in te spelen op

een breed scala aan (onvoorziene) arbeidsrechtelijke

vragen aangaande

het flexbureau. Je vindt het leuk om

zelf dingen op te pakken en je hebt

aantoonbare ervaring op het gebied

van personeels-/salarisadministratie.

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband

werken.

salarisschaal 6/7

inlichtingen H. Posthuma, medewerker

PA, herman.posthuma@VUmc.nl,

tst. 44961, D. Lanser, hoofd flexbureau,

a.lanser@VUmc.nl, tst. 42352/*98915

Het betreft veelal patiënten met multiproblem

problematiek waarvoor

verwijzingen nodig zijn naar hulpinstanties

in de eerste lijn. Daarnaast

verricht de maatschappelijk werker

casemanagement rondom patiënten

die gerepatrieerd moeten worden. De

maatschappelijk werker verzamelt

o.m. informatie over de omvang en

oorzaken van het probleem en ontwikkelt

een checklist voor inclusiecriteria.

functie-eisen Opleiding HBO-MWD.

salarisschaal 8

arbeidsvoorwaarden Het dienstverband

dat wordt aangegaan is voor de

duur van 1 jaar.

Inlichtingen drs. H.J. Kaufman, tst.

42508

I1.2005.00043

Postdoc

afdeling/dienst geneeskundige oncologie,

cluster I

werktijd 36 uur per week

algemeen De divisie immuuntherapie

is een samenwerkingsverband

tussen de afdelingen geneeskundige

oncologie en pathologie, waarbinnen

tumorimmunologisch onderzoek

wordt verricht.

functie-inhoud In het kader van een

door een KWF gefiinancieerd project

(KWF #: VU-2005-3284) hebben wij

een positie beschikbaar voor een

post-doc. Het betreft onderzoek naar

tumorvaccinatie door het in vivo targeten

van adenovirale vectoren naar

CD40 op Dendritische Cellen (DC). In

een muizen tumormodel zal in vivo

getest worden of dergelijke CD40-gerichte

adenovirussen een superieure

antitumor T cel immuniteit kunnen

bewerkstelligen in vergelijking met

ongerichte virussen. Bovendien zal

een nieuw recombinant CD40-gericht

adenovirus dat codeert voor het tumoreiwit

Carcino-Embryonic Antigen

(CEA) in humane in vitro modellen getest

worden op DC transductie en activatie

en vervolgens op CEA-specifiieke

T cel activatie. Nadat in vitro de activiteit

van dit virus is aangetoond zal

het in een klinisch onderzoek gebruikt

worden om patienten met dikke darm

en borstkanker te vaccineren. U zult

verantwoordelijk zijn voor het plannen

en uitvoeren van dit onderzoek

en het schrijven van rapportages en

publicaties. De onderzoekswerkzaamheden

zullen bestaan uit het uitvoeren

van vaccinatie studies in een muizen

tumormodel en murine en humane

DC en T cel kweken.

functie-eisen U bent een gepromoveerd

(medische) bioloog (m/v) met

immunologische ervaring. Aantoonbare

ervaring met het werken met

proefdieren (inclusief een Art.9 erkenning)

strekt tot aanbeveling. U bent

gemotiveerd, u heeft een flexibele

werkhouding en een goed vermogen

zelfstandig te functioneren.

salarisschaal Het salaris is afhankelijk

van eerdere werkervaring.

arbeidsvoorwaarden Het betreft

een dienstverband voor de duur van

het KWF project, maximaal 4 jaar. De

CAO Academische Ziekenhuizen is

van toepassing.

inlichtingen mw. dr. T. de Gruijl,

td.degruijl@VUmc.nl, tst. 44063

prof. dr. R. Scheper, pathologie,

rj.scheper@VUmc.nl, tst. 44031

I1.2005.00047

Diëtist

afdeling/dienst diëtetiek, cluster I

werktijd 24 - 36 uur per week

algemeen De dienst diëtetiek & voedingswetenschappen

is een toonaangevende

dienst, met klinisch en poliklinisch

werkende diëtisten en een

voedingsteam. De dienst is volop in

ontwikkeling. Naast directe patiëntenzorg

wordt veel aandacht besteed

aan onderwijs en aan toegepast onderzoek

teneinde een bijdrage te leveren

aan de wetenschappelijke onderbouwing

van het vakgebied diëtetiek.

functie-inhoud Ter versterking van

ons team zijn wij momenteel op zoek

naar een diëtist voor het diabetesteam.

De diëtist in het diabetesteam

werkt nauw samen met 2 andere diëtisten

in een multidisciplinair team.

Het is een actief team waarin veel projecten

worden opgestart met als doel

de kwaliteit van de patiëntenzorg te

optimaliseren. Het betreft een tijdelijke

functie voor 1 jaar met mogelijke

verlenging tot maximaal 3 jaar. Afhankelijk

van nog nader te bepalen projectfinanciering

verwachten wij dat

I1.2005.00044

Research analist

afdeling/dienst geneeskundige oncologie,

cluster I

werktijd 36 uur per week

algemeen In het oncoproteomics laboratorium

(OPL) zal ‘state-of-the-art’

proteomics technologie geintegreerd

in het kankeronderzoek van VUmc.

Proteomics - het grootschalig in kaart

brengen van eiwitexpressieprofielen

en hun modificaties- zal in het OPL

gebruikt worden om nieuwe biomarkers

te vinden waarmee de vroege

detectie van kanker mogelijk wordt

gemaakt. Tevens kunnen biomarkers

helpen bij het selecteren van de beste

behandeling van kanker en het effect

en toxiciteit van de behandeling te

volgen. Verder kan proteomics inzicht

geven hoe verstoringen in eiwitregulatie

leiden tot ziekte om op basis

hiervan therapeutische behandelingen

te ontwikkelen.

functie-inhoud In deze functie zijn

uw taken gericht op biochemische

monstervoorbereiding voor het in

kaart brengen van peptiden- en eiwitprofielen

in maligniteiten middles

MALDI-TOF massaspectrometrie, het

ontwikkelen van nieuwe technieken

hieromtrent en het doen van onderzoek.

Belangrijke technieken die hierbij

gebruikt worden zijn microscale

eiwit/peptide extracties, eiwitzuivering

middels 1D en 2D gel electrophorese,

protease digesties en cryostaat

coupes maken van weefsel

biopten. Voor het meten en ontwikkelen

van diagnostische massaspectrometrische

toepassingen werkt u

nauw samen met een massaspectrometrist

en een bioinformaticus. Naast

monstervoorbereiding bent U verantwoordelijk

voor instand houden van

de Robot-MALDI-TOF/TOF workflow.

functie-eisen HLO-opleiding biochemisch

met belangstelling voor zowel

het nauwgezet werken met patiëntenmateriaal

als het doen van patiëntgericht

onderzoek. Ervaring met biochemische

technieken, automatiseren

en MALDI massa spectrometrie is

vereist. Gezien deze tweeledige taak

verwachten wij van u flexibiliteit, zelfstandigheid

en goede contactuele eigenschappen.

salarisschaal 7/8

inlichtingen dr. C.R. Jimenez, hfd.

OPL, telefoon (020) 598 7120

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

het een fulltime functie wordt. Wij

bieden een uitdagende baan, een stimulerende

werkomgeving met een

enthousiast, collegiaal en gezellig

team en een goed salaris (CAO AZ

schaal 8).

functie-eisen Je bent in het bezit van

het diploma HBO-Voeding en Diëtetiek

en staat ingeschreven in het basisregister

paramedici. (Specifieke)

werkervaring en/of een aanvullende

opleiding is een pré. Je beschikt over

uitstekende mondelinge en schriftelijke

communicatieve vaardigheden.

Je kunt met een grote mate van zelfstandigheid

werken en hebt een kritische,

innovatieve en resultaatgerichte

werkhouding. Je bent duidelijk een

diëtist met ‘een beetje meer’.

salarisschaal 8

inlichtingen J. Langius, teamleider

diëtetiek, J.Langius@VUmc.nl, tst.

43410

I1.2005.00046

Research analist

afdeling/dienst geneeskundige oncologie,

cluster I

werktijd 36 uur per week

algemeen In het oncoproteomics laboratorium

(OPL) zal ‘state-of-the-art’

proteomics technologie geintegreerd

in het kankeronderzoek van het

VUmc. Proteomics - het grootschalig

in kaart brengen van eiwitexpressieprofielen

en hun modificaties in patientenmateriaal-

zal in het OPL gebruikt

worden om nieuwe biomarkers te

vinden waarmee de vroege detectie

van kanker mogelijk wordt gemaakt.

Tevens kunnen biomarkers helpen bij

het selecteren van de beste behandeling

van kanker en het effect en toxiciteit

van de behandeling te volgen.

Verder kan proteomics inzicht geven

hoe verstoringen in eiwitregulatie leiden

tot ziekte om op basis hiervan

therapeutische behandelingen te

ontwikkelen.

functie-inhoud In deze functie zijn

uw taken gericht op het in kaart brengen

van peptiden- en eiwit-profielen

in maligniteiten, het ontwikkelen van

nieuwe massaspectrometrische technieken

hieromtrent en het doen van

onderzoek. Belangrijke technieken

die hierbij gebruikt worden zijn analytische

peptide/eiwit scheidings en -

detectie technieken zoals nanoHPLC

en FTMS massa spectrometrie. Voor

het meten en ontwikkelen van diagnostische

massaspectrometrische

toepassingen werkt u nauw samen

met een biochemisch analist en een

bioinformaticus. Naast het opzetten

van nieuwe massa-spectrometrie gebaseerde

meet methodieken, bent U

verantwoordelijk voor instand houden

van de nanoHPLC-mass spectrometer

workflow.

functie-eisen HLO-opleiding -analytisch

chemisch- met belangstelling

voor zowel het nauwgezet werken

met patiëntenmateriaal als het doen

van patiëntgericht onderzoek. Ervaring

met micro-scale chromatografische

scheidingstechnieken gekoppeld

aan nano-electrospray massaspectrometrie

is vereist en geavanceerde

eiwit analyses (eg., het mappen

van post-translationele modificaties).

Verder verwachten wij van u

flexibiliteit, zelfstandigheid en goede

contactuele eigenschappen.

salarisschaal 8/9

inlichtingen dr. C.R. Jimenez, hfd.

OPL, telefoon (020) 598 7120


I1.2005.00048

Finanacieel administrateur

afdeling/dienst clusterbureau I,

cluster I

werktijd 24 - 36 uur per week

algemeen Het clusterbureau van

cluster I bestaat uit vijftien medewerkers,

waaronder beleidsmedewerkers,

P&O adviseurs, personeelsadministratie

en secretariaat. Het clusterbureau

heeft een ondersteunende rol t.o.v. de

afdelingen die vallen onder cluster I

(algemeen inwendige geneeskunde,

dermatologie, endocrinologie, geneeskundige

oncologie, hematologie,

longziekten, maag darm en leverziekten,

nefrologie, reumatologie, nucleaire

geneeskunde & PET research en

de dienst diëtetiek en voedingswetenschappen).

Het clusterbureau kenmerkt

zich door flexibiliteit, snelheid,

ambitie, professionaliteit, klantgerichtheid

en humor.

functie-inhoud In verband met de

invoering van een nieuwe inkoop, logistiek

en financieel systeem (oracle)

en de daarbij behorende nieuwe module

voor de projectadministratie, zijn

wij op zoek naar een ervaren financieel

administrateur ter ondersteu-

I4.2005.00063

Verpleegkundige

afdeling/dienst VVAT, vaat/long chirurgie,

cluster IV

werktijd 32 - 36 uur per week

algemeen VUmc biedt topzorg. De

zorgeenheid vaat- en longchirurgie

zijn hiervan een dynamisch onderdeel

en telt 34 bedden, waarvan er 24

operationeel zijn. De twee specialismen

bieden een boeiende en afwisselende

werkplek. De verpleegkundige

zorg kenmerkt zich door een intensieve

en complexe verpleegkundige

zorg. De specialistische zorg is vooral

gericht op het uitvoeren van verpleegtechnische

handelingen en psychosociale

begeleiding.

functie-inhoud Wij zijn op zoek naar

een flexibel teamlid dat affiniteit heeft

met genoemde specialismen. U denkt

actief en enthousiast mee over beroepsinhoudelijke

en beleidsmatige

ontwikkelingen binnen de verpleegeenheid.

U werkt in een multidisciplinair

team en daarnaast behoort het

begeleiden van stagiaires en leerlingen

tot uw werkzaamheden. Bovendien

zijn scholingsmogelijkheden tot

verdere verdieping aanwezig.

functie-eisen U bent in het bezit van

het diploma A-verpleegkundige, BBL-

4 of HBO-V.

salarisschaal 6/7

inlichtingen mw. H. Ket, hoofd ZE,

H.ket@VUmc.nl, tst. 42073

mw. C. Donk, leidinggevende,

C.Donk@VUmc.nl, tst. 42150

ning van de projectadministratie van

de research projecten binnen cluster I.

Je bent in staat om zelfstandig financiële

gegevens te analyseren, te rapporteren

en af te stemmen met de

projectleiders en collega’s. Daarnaast

adviseer je over de inrichting van de

administratieve organisatie van de

projectadministratie van cluster I.

functie-eisen Je hebt een economische

achtergrond op MBO/HBO niveau.

Tenminste 2-3 jaar ervaring in

een financiële functie, bij voorkeur in

een ziekenhuis of (semi) overheidsinstelling.

Je hebt praktische kennis van

database applicaties, spreadsheets en

tekstverwerking, je kunt nauwkeurig

werken en bent analytisch en dienstverlenend

ingesteld. Je beschikt over

goede communicatieve vaardigheden,

overredingskracht en doorzettingsvermogen.

salarisschaal 8

arbeidsvoorwaarden Wij bieden

een tijdelijke arbeidsovereenkomst

voor de duur van een half jaar jaar (3e

geldstroom).

inlichtingen mw. L. Bruin, coördinator

cluster I, tst. 44958

I3.2005.00041

P&O-adviseur

afdeling/dienst clusterbureau III,

cluster III

werktijd 20 - 24 uur per week

algemeen Cluster III bestaat uit de afdelingen

kinderkliniek, V&G, klinische

genetica & antropogenetica, medische

psychologie en de dienst MMW.

Het clusterbureau adviseert en faciliteert

de afdelingen bij de dagelijkse

bedrijfsvoering alsmede bij het realiseren

van afdelings- en organisatiedoelstellingen

zoals vastgelegd in het

managementcontract. Als P&O-adviseur

werk je voor één of meerdere afdelingen

van het cluster vanuit het

decentrale clusterbureau.

functie-inhoud Op het gebied van

personeels- en organisatiebeleid ben

je het eerste aanspreekpunt voor het

management van de afdeling(en). Je

adviseert en ondersteunt het management

bij de ontwikkeling en uitvoering

van het personeelsbeleid in

brede zin. Het betreft onderwerpen

als werving en selectie, ziekteverzuim,

opleiding & ontwikkeling, coaching,

conflicthantering en veranderingsprocessen.

Het informeren en faciliteren

van individuele medewerkers bij

personele vraagstukken, behoort

eveneens tot je werkzaamheden.

Tevens lever je een bijdrage aan het

ontwikkelen van P&O-beleid op clusterniveau

en ziekenhuis breed. Je

werkt nauw samen met de twee andere

P&O-adviseurs, de medewerkers

van de personeelsadministratie en de

andere medewerkers in het clusterbureau.

Je rapporteert aan de manager

bedrijfsvoering.

functie-eisen Je hebt een relevante

opleiding op HBO- of academisch niveau

en hebt minimaal twee jaar ervaring

in een adviserende P&O-functie.

Je bent in staat om je visie op P&Obeleid

helder te verwoorden en vorm

te geven in praktisch handelen en advisering

op maat. Zowel zelfstandig

als projectmatig werken gaan je gemakkelijk

af. Je kunt anderen aanspreken

op hun gedrag waarbij je een

coachende stijl hanteert. Tevens ben

je in staat je eigen gedrag en handelen

te reflecteren. Een klantgerichte

instelling is voor jou vanzelfsprekend.

salarisschaal 10

inlichtingen M. de Kroon (P&O-adviseur),

tst. 44945

M. Razoux Schultz (P&O-adviseur), tst.

44946

I2.2005.00038

Promovendus

afdeling/dienst afdeling KNO/audiologie

(EMGO instituut) , cluster II

werktijd 38 uur per week

algemeen Binnen de afdeling KNO /

audiologie wordt naast patiëntenzorg

ook onderzoek verricht, onder andere

naar de psychosociale aspecten van

slechthorendheid. Binnenkort start

een nieuwe landelijke studie naar de

gevolgen van slechthorendheid op

diverse terreinen van het leven: gezondheid,

zorgbehoefte, werk en

kwaliteit van leven. In het kader van

deze studie zal de relatie tussen de

uitkomst van de Nationale Hoortest

en allerlei andere variabelen, veelal

verzameld met behulp van vragenlijsten,

worden bestudeerd.

functie-inhoud De promovendus

draagt actief bij aan de organisatorische

opzet van het onderzoek. Hij/zij

voert in samenwerking met de bij het

project betrokken senior onderzoekers

het onderzoek uit door middel

van gegevensverzameling, data-opslag,

kwantitatieve data-analyse en

rapportage in de vorm van wetenschappelijke

artikelen. Het onderzoek

I4.2005.00064

Doktersassistent

afdeling/dienst poliklinische ZE

heelkunde en anesthesiologie, cluster

IV

werktijd 24 uur per week

algemeen De werkeenheid is onderdeel

van cluster IV en bevindt zich

samen met 9 andere poliklinische

werkeenheden in het polikliniekgebouw.

De werkeenheid heelkunde en

anesthesiologie biedt faciliteiten ter

ondersteuning van patiëntenzorg,

onderwijs en onderzoek aan de volgende

specialismen: algemene heelkunde,

vaatchirurgie, oncologische

chirurgie, ongevalchirurgie, gastro-intestinale

chirurgie, orthopaedie, cardiochirurgie,

kinderchirurgie, plastische

chirurgie, urologie en anesthesiologie/

pijnbestrijding. Het team is

onderverdeeld in verpleegkundigen,

polikliniekassistenten, medewerkers

medisch administratie, gipsverbandmeesters

en vasculair diagnostisch laboranten.

Totaal ongeveer 56 fte. Dagelijks

bezoeken zo’n 400 patiënten

onze werkeenheid.

functie-inhoud U verzorgt de

spreekuurondersteuning op een van

de units. U maakt afspraken, ondersteunt

en coördineert het spreekuur

en voert de hieruit voortvloeiende

handelingen en de daarbij behorende

administratieve taken uit. Daarnaast

bestaat de mogelijkheid ingewerkt te

worden op het verrichtingenprogramma.

functie-eisen U bent in het bezit van

het diploma doktersassistent. U heeft

een flexibele instelling en beschikt

over goede communicatieve vaardigheden

salarisschaal 5

inlichtingen I. Agard, leidinggevend

vpk, tst. 40271

M. Butterman, hoofd ZE, tst. 40238

zal worden afgerond met een

promotie.

functie-eisen Afgeronde relevante

academische opleiding (psychologie,

gezondheidswetenschappen, sociologie,

geneeskunde). Goede contactuele

en organisatorisch capaciteiten

zijn belangrijk, evenals het kunnen

werken in teamverband en affiniteit

met slechthorendheid. Ervaring met

het schrijven van wetenschappelijke

publicaties, kwantitatieve data-analyse

en affiniteit met epidemiologisch

onderzoek is een pré.

salarisschaal AIO

arbeidsvoorwaarden Wij bieden

een fulltime aanstelling voor de duur

van 4 jaar. Salaris conform de CAO Nederlandse

Universiteiten

inlichtingen mw. dr. S.E. Kramer,

se.kramer@VUmc.nl, tst. 40952

prof. dr. ir. T. Houtgast,

t.houtgast@VUmc.nl, tst. 40969

I4.2005.00065

Anesthesioloog

afdeling/dienst anesthesiologie,

cluster IV

werktijd voltijds

algemeen De afdeling anesthesiologie

omvat 24 stafleden en 36 AIOS.

Het werkterrein omvat de anesthesiologische

zorg op de OK (2 locaties), de

poliklinische OK, de polikliniek pijnbestrijding

en de polikliniek pré-operatief

onderzoek. De afdeling participeert

in het medisch mobiel team /

heli-traumateam en is verantwoordelijk

voor de reanimaties. VUmc heeft

als academisch ziekenhuis en als traumacentrum

naast de regiofunctie een

uitgebreide topreferente functie hetgeen

tot leidt een zeer divers patiëntenaanbod.

Naast patiëntenzorg vormen onderwijs

en onderzoek een belangrijk deel

van de activiteiten van de afdeling.

Cardiovasculair onderzoek, onderzoek

op het gebied van pijn en pijnbestrijding

en urgentiegeneeskunde

vormen de hoofdlijnen. Promotie-onderzoek

wordt gesteund en gefaciliteerd.

Interessant om iets over projecten

te melden waar we als afdeling in

participeren, sneller beter en andere

zaken?

functie-eisen Geregistreerde anesthesiologen

en AIOS die op korte termijn

hun opleiding afronden worden

uitgenodigd te reageren.

salarisschaal UMS

arbeidsvoorwaarden Dienstverband

voor onbepaalde tijd. Het salaris

is afhankelijk van uw ervaring en conform

de CAO academische ziekenhuizen.

inlichtingen dr. D.P. Veerman, tst.

43058

I3.2005.00042

Medewerker personeelsadministratie

afdeling/dienst clusterbureau III,

cluster III

werktijd 18 - 36 uur per week

algemeen Het clusterbureau bestaat

uit professionals met deskundigheid

op de volgende gebieden: management

en organisatie, planning en

control, personeel en organisatie, financiën

en beheer, zorgbeleid, logistiek,

kwaliteit en project- en personeelsadministratie.

Het clusterbureau

cluster III valt onder de verantwoordelijkheid

van de manager bedrijfsvoering.

De medewerkers personeelsadministratie

vormen samen met de

P&O-adviseurs het P&O-onderdeel

van het clusterbureau. Zij ondersteunen

het management bij de uitvoering

van het personeelsbeleid. Binnen

het clusterbureau werk je samen met

drie collega-medewerkers personeelsadministratie.

functie-inhoud De belangrijkste

taken zijn: het registreren en muteren

van personeelsgegevens in het personeels

informatiesysteem Peoplesoft;

het corresponderen over o.a. aanstel-

I5.2005.00076

Infectiepreventie adviseur in opleiding

afdeling/dienst medische microbiologie

en infectiepreventie, cluster V

werktijd 32 - 36 uur per week

algemeen VUmc heeft een lange traditie

in infectiepreventie. De afdeling

medische microbiologie en infectiepreventie

(MMI) functioneert als kenniscentrum

voor de epidemiologie en

de preventie van ziekenhuisinfecties.

De werkeenheid Infectiepreventie

voert een actief beleid ten aanzien

van opsporing, bestrijding en preventie

van ziekenhuisinfecties .

functie-inhoud Binnen de aanstelling

van 2 jaar valt de 18 maanden durende

opleiding tot infectiepreventie

adviseur. Deze opleiding start jaarlijks

in januari en omvat praktijkleerperiodes

en kortdurende onderzoeks- en

onderwijsprojecten. Tijdens de opleiding

bestaan uw werkzaamheden uit

het geven van voorlichting, adviezen

en instructies. U levert bijdragen aan

de ontwikkeling en het in stand houden

van het infectiepreventiebeleid.

U registreert ziekenhuisinfecties,

maakt periodieke rapportages en

neemt deel aan interne werkgroepen.

U wordt bij voorkeur 2 maanden voor

het starten van de opleiding aangesteld.

functie-eisen Ruime ervaring als verpleegkundige

op HBO-niveau of als

HLO- analist medische microbiologie.

U bent flexibel, stressbestendig, creatief,

ondernemend en u heeft gevoel

voor humor. U kunt probleemoplossend

werken en zowel in teamverband

als zelfstandig goed werken. U

heeft uitstekende communicatieve

en didactische vaardigheden, een

goede kennis van de Engelse taal,

kennis van en ervaring met automatisering.

salarisschaal 7

arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden

zijn geregeld in de CAO

voor het VU medisch centrum. De salarisschaal

tijdens de opleidingsperiode

is schaal 7. De aanstelling geldt

voor de duur van 2 jaar.

inlichtingen mw. M. Meester, tst.

42921/42922

mw. A.Bakker, tst. 42921/42922

mw. P. Haanen, tel. 42921/42922

ling en ontslag; het verwerken van

declaraties en het verstrekken van informatie

over de CAO, arbeidsvoorwaarden

e.d. aan (nieuwe) medewerkers

van cluster III.

functie-eisen Je bent klantgericht,

hebt goede communicatieve vaardigheden,

bent flexibel en stressbestendig.

Je hebt minimaal twee jaar ervaring

in een vergelijkbare functie. Je

werkt nauwkeurig, hebt affiniteit met

het werken met een PC en bent goed

in staat om zowel zelfstandig als in

teamverband te werken. Verder ben je

minimaal in het bezit van een HAVO

of VWO-diploma.

salarisschaal 7

arbeidsvoorwaarden Het betreft

een aanstelling voor een jaar. Een

eventuele verlenging is met name afhankelijk

van ontwikkelingen in de organisatie

en bedrijfsvoering in cluster

III.

Inlichtingen mw. D. Schaftenaar, medewerker

PA, tst. 41238

mw. L. Scheeres, medewerker PA, tst.

44949

I5.2005.00077

Medewerker bedrijfsbureau en

secretariaat

afdeling/dienst bedrijfsbureau

IPO/FMT, cluster V

werktijd 36 uur per week

algemeen De medewerker bedrijfsbureau

en secretariaat valt organisatorisch

in de stafafdeling bedrijfsbureau

& secretariaat fysica en medische

technologie (FMT) en informatica en

procesondersteuning (IPO).

functie-inhoud Samen met drie collega’s

vorm je het bedrijfsbureau van

FMT en IPO, waarbij jouw voornaamste

taak bij FMT ligt. Het bedrijfsbureau

heeft als hoofddoelen het ondersteunen

bij de optimale bedrijfsvoering

van de afdelingen FMT en IPO en

het leveren van financiële en administratieve

ondersteuning. Je draagt zorg

voor de invoer van gegevens, maakt

overzichten en geeft informatie over

procedures en over de administratieve

organisatie aan leidinggevenden

en medewerkers. Verder speel je een

ondersteunende rol in de secretariële

werkzaamheden van de twee afdelingssecretaresses.

Bijvoorbeeld met

agendabeheer, telefoonbehandeling,

notuleren en het verwerken van post.

functie-eisen HAVO werk- en denkniveau,

opleiding op financieel/secretarieel

gebied, ervaring met kantoorautomatisering,

goede sociale en

communicatieve vaardigheden, accuraat,

cijfermatig inzicht, gevoel voor

verhoudingen, algemene kennis van

budgettaire en personele aangelegenheden,

flexibel en stressbestendig,

klantgericht en resultaatgericht.

salarisschaal 6

inlichtingen J. Huisman, j.huisman@VUmc.nl,

tst. 44126

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures – 9


I1.2005.00040

Cursist vervolgopleiding

oncologie verpleegkundige

afdeling/dienst ZE longziekten,

cluster I

werktijd 32 - 36 uur per week

algemeen De opleiding is LRVV erkend.

Het theoretische deel van de

opleiding wordt gevolgd op de Amstel

Academie. Het omvat 72 lesdagen,

verdeeld over 5 lesblokken. De

opleiding is opgebouwd volgens het

modulair onderwijssysteem. Voor het

praktijkgedeelte zijn 2 leerroutes mogelijk:

3 Praktijkleerperioden van 4

maanden op de afdelingen geneeskundige

oncologie, longziekten, hematologie,

oncologische heelkunde,

KNO en/of gynaecologie. Praktijk op

je eigen afdeling aangevuld met stages

op andere oncologische afdelingen.

Bij beide varianten vinden tevens

korte stages plaats op de polikliniek,

functieafdelingen en buiten het ziekenhuis.

functie-inhoud

functie-eisen Verpleegkundige, niveau

4 of 5 en minimaal 1 jaar werkervaring.

Voor de leerroute met stages

op de eigen afdeling is het vereist dat

I5.2005.00078

Research analist

afdeling/dienst pathologie, cluster V

werktijd 36 uur per week

algemeen De afdeling pathologie

verricht onderzoek op het gebied van

morfologische, functionele en moleculair

biologische aspecten van cellen

in tumoren. Het doel is om de vroege

diagnose van kanker te verbeteren en

nieuwe prognostische markers, nieuwe

kanker screenings-strategieën alsmede

nieuwe immunotherapeutische

strategieën te ontwikkelen.

functie-inhoud Binnen de sector

moleculaire pathologie wordt onderzoek

gedaan naar de relatie tussen

hoog-risico humaan papillomavirus

(HPV) infecties en het onstaan van

baarmoederhalskanker. Op dit gebied

wordt mede samengewerkt met de

wereld gezondheidsorganisatie

(WHO) en andere (inter)nationale onderzoeksgroepen.

Door de toegenomen

onderzoeksactiviteiten op het

gebied van het testen van baarmoederhalsuitstrijkjes

op HPV zoeken wij

op korte termijn een enthousiaste

collega. Uw werkzaamheden omvatten

het testen van klinische materiaal

met behulp van moleculair biologische

technieken. Deze betreffen

onder andere consensus HPV PCR gekoppeld

aan een enzym immuno

assay, HPV type analyse door middel

van reverse line blotting, HPV ‘viral

load’analyse met real time PCR, en

HPV E6/E7 mRNA analyse met behulp

van een NASBA assay en moleculaire

beacons. De aanstelling is in 1e instantie

voor de periode van 2 jaar met

mogelijkheden voor verlenging.

functie-eisen U heeft een afgeronde

HLO opleiding en enige ervaring opgedaan

met moleculair biologisch

technieken, waaronder (real time)

PCR methoden en kwantitatieve

NASBA assays. Tevens bent u gemotiveerd

en bezit u voldoende sociale

vaardigheden om in teamverband te

kunnen werken.

salarisschaal 7

inlichtingen R.E. van Andel, cohoofdanalist

sector moleculaire pathologie,

re.vanandel@VUmc.nl, tst.

40843

dr. P.J.F. Snijders, hoofd sector moleculaire

pathologie, pjf.snijders@VUmc.nl,

tst. 43852

10

je werkzaam bent op een oncologische

afdeling.

salarisschaal Na afronding van de

opleiding bent u specialistisch

verpleegkundige, schaal 8A.

arbeidsvoorwaarden Duur opleiding:

12-15 maanden, afhankelijk van

dienstverband en werkervaring. Start

opleiding: 1 april 2006. De mogelijkheid

bestaat om voor te werken op

een van de oncologische afdelingen.

inlichtingen mw. M. Cats, verplk.

hoofd ZE, m.cats@VUmc.nl, tst. 42170

H. Linder, opleider oncologie, h.linder@VUmc.nl,

tst. 44220

I5.2005.00079

Research analist

afdeling/dienst pathologie, cluster V

werktijd 36 uur per week

algemeen De afdeling pathologie

verzorgt de diagnostiek van cellen,

weefsels en lichaamsvochten afkomstig

van patiënten. Daarnaast wordt

onderzoek gedaan op het gebied van

oncologie, immunologie en neurologie.

Binnen deze dynamische omgeving

richt het onderzoek van de unit

Tumor Profiling zich met name op

dikke-darmkanker en maagkanker.

Deze unit bestaat uit een team van

jonge enthousiaste wetenschappers

die werken aan verschillende aspecten

van tumoren van het maagdarmkanaal,

vaak samen met wetenschappers

van andere afdelingen. Meer informatie

over het onderzoek kunt u

vinden op www.tumorprofiling.org

Dit onderzoek is ondergebracht binnen

het onderzoeksinstituut V-ICI.

functie-inhoud Als research analist

zult u meewerken aan een of meerdere

projecten, o.a. gefinancierd door

KWF en ZONMW, op het gebied van

vroegdiagnostiek en biologische classificatie

van maag- en dikke-darmkanker.

Bij dit onderzoek worden

maag- en dikke-darmtumoren op

basis van de onderliggende biologische

processen gekarakteriseerd. De

werkzaamheden bestaan o.a. uit DNA

en RNA isolaties, micro-array comparative

genomic hybridization (array-

CGH), multiplex ligation-dependent

probe amplification (MLPA), methylerings

specifieke PCR (MSP) en data

analyse. Ervaring met celkweek is een

must.

functie-eisen Voor de aangeboden

functie zoeken wij een enthousiaste

HLO -analist met ervaring in relevante

moleculair biologische technieken. U

bent flexibel, gedreven, hebt ervaring

met dataverwerking, beschikt over

goede communicatieve vaardigheden

en kunt zowel zelfstandig als in

teamverband werken.

salarisschaal 7

inlichtingen prof. dr. G.A. Meijer, projectleider,

ga.meijer@VUmc.nl, tst.

44772

I4.2005.00061

Verpleegkundige SEH

afdeling/dienst SEH, cluster IV

werktijd 28 - 36 uur per week

algemeen De spoedeisende hulp is

een van de meest dynamische afdeling

van VUmc. Jaarlijks zien we 34.000

patënten. Gedurende 24 uur per dag

behandelen we patiënten van alle

specialismen in van alle leeftijden met

zeer uiteenlopende zorgvragen. Traumatologie

is een speerpunt en VUmc

is traumacentrum voor de regio

Noord-West Nederland.

functie-inhoud Redenen genoeg

voor een gediplomeerd SEH verpleegkundige

om over te stappen

naar onze SEH. Je stelt de zorgbehoefte

van de patiënt/bezoeker vast. Je

coördineert de zorg rondom de patiënt.

Je geeft binnen aangegeven kaders,

uitvoering aan verpleegkundige

specialistische zorg. Tevens assisteer

je bij medische ingrepen. Je levert

een actieve bijdrage aan ontwikkelingen

binnen de SEH.

functie-eisen Je bent in het bezit van

het diploma verpleegkundige niveau

4,5 of A. Je hebt een afgeronde SEHopleiding,

bij voorkeur LRVV erkend,

I6.2005.00061

Promovendus

afdeling/dienst EMGO instituut,

cluster VI

werktijd 38 uur per week

algemeen De afdeling oogheelkunde

en het EMGO instituut doen onderzoek

naar oogheelkundige complicaties

van diabetes mellitus. Uit

eerder onderzoek is gebleken dat

naast de glucose-instelling van diabetespatiënten,

ook hoge bloeddruk,

overgewicht en andere risicofactoren

een rol spelen bij het ontstaan van retinopathie.

In het diabetes onderzoek

centrum in Hoorn hebben ongeveer

3750 diabetespatiënten elk jaar een lichamelijk

onderzoek, waaronder een

retinafoto. Gebruik makend van deze

gegevens, en van te verzamelen gegevens

over de ziekte en sterfte van

de patiënten, zal een risicoscore voor

retinopathie ontwikkeld worden.

Deze score kan vervolgens in samenwerking

met Deense onderzoekers

gevalideerd worden.

functie-inhoud U coördineert het

vervolgonderzoek naar ziekte en

sterfte in Hoorn. U voert epidemiologische

data-analyses uit, en rapporteert

de resultaten in wetenschappelijke

publicaties. Het onderzoek wordt

afgesloten met een promotie.

functie-eisen Basisarts of gezondheidswetenschapper

met belangstelling

voor oogheelkunde en epidemiologisch

onderzoek, teamgeest,

goede contactuele eigenschappen.

Er is gelegenheid voor het volgen van

de epidemiologie opleiding van het

EMGO instituut. Een basisarts kan

eventueel solliciteren naar een opleidingsplaats

oogheelkunde na succesvolle

afronding van het onderzoek.

salarisschaal AIO

arbeidsvoorwaarden Salaris conform

CAO - Nederlandse Universiteiten.

De aanstelling is voorshands voor

1 jaar; bij goede beoordeling volgt

verlenging voor 3 jaar.

inlichtingen mw. dr. ir. J.M. Dekker,

jm.dekker@VUmc.nl, tst. 48173

mw. prof. dr. B.C.P. Polak,

bcp.polak@VUmc.nl, tst. 44794

Vacatureteksten

Tracer maximaal

250 woorden

Vanuit het oogpunt van interne

communicatie en mobiliteit is het

belangrijk dat in Tracer een

aantrekkelijk overzicht van de

vacatures te vinden is. Daarom

wordt vacaturehouders vriendelijk

doch dringend verzocht hun

vacatureteksten voor Tracer te

beperken tot 250 woorden.

en beschikt over het vermogen in

multidisciplinair teamverband te kunnen

werken.

Daarnaast heb je een goede dienstverlenende

houding en beschik je

over flexibiliteit in verband met onverwachte

situaties. Je bent in staat om

te werken onder hoge druk.

salarisschaal 9A

inlichtingen J. van Galen, leidinggevende

SEH, tst. 43592

I6.2005.00055

Onderzoeksassistent B

afdeling/dienst EMGO-Instituut,

cluster VI

werktijd 36 uur per week

algemeen De onderzoeksassistent

wordt gezocht voor vervolgmetingen

die in het voorjaar van 2006 uitgevoerd

worden binnen het ‘Amsterdams

Groei en GezondheidsOnderzoek’.

Dit onderzoek richt zich vooral

op het ontrafelen van de relaties tussen

leefstijl (voeding, bewegen,

roken, alcoholgebruik) en diverse gezondheidsindicatoren

bij relatief gezonde

mannen en vrouwen. Meer informatie

kunt u vinden op de website:

www.emgo.nl; onder Research Infrastructure,

Amsterdam Growth and

Health Longitudinal Study, en onder

Annual Report 2004, pagina 100-109.

functie-inhoud Voorbereiding, uitvoering

en afronding van de metingen,

en contact leggen en afspraken

plannen met de onderzoeksdeelnemers

via telefoon en (e-)mail; het verrichten

van diverse administratieve en

organisatorische handelingen (onder

andere het versturen en controleren

van vragenlijsten); het zelfstandig afnemen

van VO2max- en andere fysieke

fitheidtesten; invoer van data; uitvoer

en schriftelijke rapportage van

descriptieve statistische analyses.

functie-eisen MBO/HBO niveau (bijvoorbeeld

Longfunctieassistent, Bewegingswetenschappen),

goed organisatorisch

vermogen, zelfstandig en

zorgvuldig kunnen werken, uitstekende

contactuele eigenschappen en ervaring

met het meten van het fysieke

uithoudingsvermogen (VO2max) is

een ‘must’.

Ervaring met het uitvoeren van andere

fitheidstesten en anthropometriemetingen

is een pré, PC-vaardig, in

staat om met grote gegevensbestanden

te werken (o.a. SPSS, Excel, Access),

goede schrijfvaardigheid in het

Nederlands, flexibele inzetbaarheid

(tijdens bepaalde periodes veel in

avonduren en op zaterdagen).

salarisschaal 6

arbeidsvoorwaarden Het betreft

een dienstverband voor de periode

van 12 maanden.

inlichtingen dr. L.L.J. Koppes, l.koppes@VUmc.nl,

tst. 48408

I4.2005.00062

Verpleegkundige

afdeling/dienst VCCH cardiologie/

cardiochirurgie met special care, cluster

IV

werktijd 32 - 36 uur per week

algemeen De gecombineerde zorgeenheid

cardiologie en cardiochirurgie

met de daarbij behorende special

care is een dynamisch onderdeel van

cluster IV

De verpleegafdeling telt 34 bedden,

waarvan 6 special care bedden. De

twee specialismen bieden een boeiende,

afwisselende werkplek.

De verpleegkundige zorg kenmerkt

zich door een hoge turnover van patiënten.

U kunt een special care bijscholing

volgen als u minimaal een half jaar gediplomeerd

bent. Daarna gaat u

zowel op normal care als op de special

care werken.

De specialistische zorg is vooral gericht

op het uitvoeren van verpleegtechnische

handelingen, de coördinatie

van de vele opnames, en de psychosociale

begeleiding.

functie-inhoud U geeft voorlichting,

informatie, en advies aan patiënten

I6.2005.00057

Senior secretaresse

afdeling/dienst GERION, cluster VI

werktijd 25,2 uur per week

algemeen Wegens vertrek van de

huidige functionaris is GERION op

zoek naar een senior secretaresse. GE-

RION is een sectie van de afdeling verpleeghuisgeneeskunde

van VUmc,

belast met de organisatie van de opleiding

tot verpleeghuisarts, nascholingscursussen

voor professionals in

de ouderenzorg en de Kaderopleidingen

Palliatieve Zorg, Psychogeriatrie

en Chronisch Somatische aandoeningen.

functie-inhoud U komt te werken in

een klein en enthousiast team met

drie collega-secretaresses. Samen

bent u verantwoordelijk voor alle secretariële

werkzaamheden van de afdeling.

Daarnaast heeft iedere secretariaatsmedewerkende

een eigen

aandachtsgebied. Voor de seniorsecretaresse

is dat de secretariële ondersteuning

van het hoofd en het managementteam

en het beheer van

het geautomatiseerde klanten- / medewerkersbestand

(VHOSYS). De staf

bestaat uit 25 verpleeghuisartsen, geriaters

en psychologen, die naast hun

praktijk een kleine aanstelling hebben

als docent bij GERION. Onze klanten

zijn 90 aios (artsen in opleiding tot

specialist) en honderden cursisten

van nascholingscursussen en kaderopleidingen.

functie-eisen U heeft een afgeronde

secretaresse opleiding en bij voorkeur

enige ervaring in een vergelijkbare

functie. U heeft ervaring met het werken

met MS Word en bij voorkeur ook

met Powerpoint en MS Acces.

salarisschaal 7

arbeidsvoorwaarden De arbeidsovereenkomst

wordt aangegaan voor

een jaar, maar kan daarna voortgezet

worden voor onbepaalde duur als

partijen dat willen. De aanstellingsomvang

bedraagt 0,6 - 0,7 fte bij een

36 urige werkweek.

inlichtingen drs. J.F. Hoek, tst. 48237

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

en hun relaties. Tevens is het begeleiden

van leerlingen, stagiaires en cursisten

een onderdeel van uw takenpakket.

Verder verwachten wij van

een nieuwe collega dat hij/zij actief

en enthousiast meedenkt en werkt

aan beroepsinhoudelijke en beleidsmatige

ontwikkelingen op de verpleegeenheid.

Kortom een afwisselende

werkplek, die in een grote mate

van zelfstandigheid en flexibiliteit vereist.

functie-eisen U bent in het bezit van

het diploma A- verpleegkundige, BBL-

4 of HBO-V

salarisschaal 6/7/8a

inlichtingen mw. H. Ket, hoofd zorgeenheid,

H.Ket@VUmc.nl, tst.

42073/*98925

mw. I. Sprenkels, leidingg.verpl.,

I.Sprenkels@VUmc.nl, tst.

42250/*98950

I6.2005.00058

Onderzoeksassistent B

afdeling/dienst diabetes onderzoek

centrum, cluster VI

werktijd 12 uur per week

algemeen Het diabetes onderzoek

centrum (DOC) te Zwaag, gemeente

Hoorn is onderdeel van EMGO instituut

(www.emgo.nl). In het DOC worden,

in samenwerking met het Diabetes

Zorgsysteem (DZS), verschillende

metingen verricht en gegevens verzameld

bij diabetespatiënten ten behoeve

van het wetenschappelijk onderzoek

naar type II diabetes mellitus.

functie-inhoud Opzoeken van statussen

in archieven WFG, Invoeren van

de gegevens in de computer mbv het

M&M programma, coderen van ziekte-

en doodsoorzaken en opzoeken

van ziektegeschiedenissen bij huisartsen.

Bijhouden van ziekte en sterfte van

deelnemers aan het Hoornstudie-onderzoek

in Hoorn, door middel van

statusonderzoek in het Westfries Gasthuis

(WFG) en bij huisartsen in Hoorn.

De administratief onderzoeksassistent

van de morbiditeit en mortaliteitregistratie

Hoorn onderhoudt contacten

met; de programmaleider diabetes

mellitus: wekelijks overleg / afstemming

van taken; de leden van

het management team DOC: 2-wekelijkse

vergaderingen; EMGO-diabetes

onderzoekers en beheerder: contact

betreffende de vakantieuren-registratie;

EMGO-stage-coordinatoren en

huisvestingcommissie: contact betreffende

stagiaires.

functie-eisen Minimaal HAVO, bij

voorkeur aangevuld met een secretariële-administratieve

opleiding op

MBO-niveau. Ervaring met Microsoft

Office (o.a. Word en Access ); Goede

contactuele eigenschappen; Flexibele

werkhouding; Goede organisatorische

vaardigheden.

salarisschaal 6

arbeidsvoorwaarden De werkplek

voor deze functie is het diabetes onderzoek

centrum te Zwaag, gemeente

Hoorn en het is een voorwaarde

dat men woonachtig is in de regio

West-Friesland. We bieden u een tijdelijke

aanstelling voor 12 uur per week

voor de duur van 12 maanden.

inlichtingen mw. J.B. Bosman, JB.Bosman@planet.nl,

tst. 0229—219401


I6.2005.00059

Wetenschappelijk docent

afdeling/dienst gezondheidszorg

en cultuur, cluster VI

werktijd 21,6 uur per week

algemeen Gezondheidszorg en

cultuur houdt zich op wetenschappelijke

wijze bezig met de zorg aan

allochtone patiënten. Met een kleine

groep bevlogen medewerkers

wordt op dit gebied al 16 jaar

onderwijs gegeven aan geneeskunde

studenten en steeds vaker

ook aan andere disciplines. Uitgangspunt

daarbij is dat maatschappelijke

verschillen, vaak vertaald

als culturele, etnische en/of

religieuze verschillen de basis vormen

voor problemen op gebied

van gezondheid en welzijn.

functie-inhoud Per 1 januari 2006

zijn wij op zoek naar een wetenschappelijk

docent met ervaring

op het gebied van Interculturalisatie

en Zorgbeleid Allochtonen, vanuit

een gender en migranten perspectief.

U geeft onderwijs aan

studenten geneeskunde en algemenegezondheidswetenschappen.

U publiceert regelmatig

I6.2005.00060

Wetenschappelijk

onderzoeker A

afdeling/dienst EMGO instituut,

cluster VI

werktijd 21,6 uur per week

algemeen Binnen het LASA onderzoek

(Longitudinal Aging Study

Amsterdam) zijn we op zoek naar

een enthousiaste junior onderzoeker

om onderzoek te doen naar biologische

determinanten van cognitieve

achteruitgang/MCI bij ouderen.

Het LASA-onderzoek is een grootschalig

longitudinaal cohortonderzoek

onder ouderen. Vanuit een

multidisciplinaire invalshoek worden

veranderingen in het functioneren

van ouderen onderzocht.

Binnen het LASA onderzoek wordt

uitgebreid onderzoek verricht naar

risicofactoren voor cognitieve achteruitgang,

in het bijzonder de relatie

tussen het metabool syndroom,

inflammatie, stress en depressie en

cognitie. Wij hebben een vacature

voor het onderzoek naar de relatie

tussen het homocysteïne- en cholesterolmetabolisme

en cognitieve

achteruitgang. Data voor dit onderzoek

zijn reeds beschikbaar.

functie-inhoud Onderzoek uitvoeren

naar biologische risicofactoren

voor cognitieve achteruitgang als

beginstadium van dementie bij ouderen;

analyseren van longitudinale

gegevens; schrijven van wetenschappelijke

publicaties; resultaten

presenteren op (inter)nationale

congres.

functie-eisen Onze voorkeur gaat

uit naar een psycholoog, die het

naast zijn/haar klinisch werk voor 3

dagen per week zou willen doen,

en de ambitie heeft om in de toekomst

hierop te promoveren. Je belangrijkste

taak is het schrijven van

(2) wetenschappelijke publicaties,

en de werkzaamheden die daarbij

komen kijken, zoals literatuuronderzoek

en data-analyse. Afgestudeerd

in Psychologie, Gezondheidswetenschappen,Biomedische

wetenschappen, Geneeskunde

of soortgelijke studie; ervaring in

het werken met SPSS, SAS of ander

statistisch pakket; affiniteit met epidemiologisch

onderzoek; vermogen

tot het zelfstandig schrijven

van internationale wetenschappelijke

publicaties; goede organisatorische

vaardigheden en contactuele

eigenschappen; goed kunnen

wetenschappelijke artikelen.

functie-eisen Wij vragen een afgeronde

academische opleiding, bij

voorkeur geneeskunde of sociale

wetenschappen. Gepromoveerde

kandidaten hebben de voorkeur.

salarisschaal 10

inlichtingen prof. dr. I.N. Wolffers,

i.wolffers@VUmc.nl, tst. 48266

dr. M. van Elteren-Jansen, m.elteren@VUmc.nl,

tst. 48264

werken in teamverband.

salarisschaal 10

arbeidsvoorwaarden Binnen de

vacature is ruimte voor scholing en

presentatie van de bevindingen op

een congres. Het onderzoek moet

uitmonden in een tweetal publicaties.

Het onderzoek is ingebed in

het Common Mental Disordersprogramma

van het EMGO instituut

en het NUBIN. Aanstelling gaat

in per 1 januari 2006, het betreft

een tijdelijke aanstelling voor 1,5

jaar.

inlichtingen mw. dr. M.G. Dik,

MG.Dik@VUmc.nl, tst. 49327

mw. dr. H.C. Comijs,

H.Comijs@VUmc.nl, tst. 49327

I6.2005.00062

(Medisch) Onderzoeksassistenten

B

afdeling/dienst EMGO instituut,

cluster VI

werktijd 58 uur per week

algemeen Bij het diabetes onderzoek

centrum te Hoorn, onderdeel

van het EMGO instituut, zijn er ten

behoeve van wetenschappelijk onderzoek

per 1 december 2005 vacatures

voor meerdere onderzoeksassistenten.

functie-inhoud Het verrichten van

Clamp-onderzoek onder verantwoordelijkheid

van en in samenwerking

met een arts, het verrichten

van bloedafname d.m.v.

venapunctie, het aanleggen van

infusen, biometrie-metingen, ECGafname,

het maken van retinafoto’s,

laboratoriumwerkzaamheden en

alle daarmee samenhangende

administratieve werkzaamheden.

functie-eisen Kandidaten moeten

in het bezit zijn van een erkende

opleiding tot laborant, analist, doktersassistent

of verpleegkundige;

ervaring met name voor de bloedafname

en bekend zijn met het uit-

I5.2005.00080

Postdoc

afdeling/dienst image analysis

center, cluster V

werktijd 36 uur per week

algemeen Het Image Analysis Center

(IAC) verzamelt/analyseert MRI

beelden in het kader van multicentre

studies, voornamelijk op het

gebied van multipele sclerose (MS)

en dementie. Het IAC is onderdeel

van de afdeling radiologie van

VUmc (cluster V), en werkt nauw

samen met het MS centrum en het

Alzheimer centrum.

functie-inhoud In het kader van

enkele grote multicentre medicijnenstudies,

zijn we op zoek naar

een ervaren postdoc. Uw taak is het

analyseren van MRI beelden van de

hersenen met een beeldbewerkingscomputer.

Voorbeelden hiervan

zijn analyses aan structurele

MRI scans (zoals witte stof laesies,

de hippocampus, het gehele breinvolume)

en functionele MRI (hersenactiviteit).

functie-eisen We zijn op zoek naar

een kandidaat met ruime wetenschappelijke

onderzoekservaring

op deze gebieden. Ervaring met

geavanceerde MRI beeldbewerkingmethoden

en programmeerervaring

(o.a. matlab) zijn onmisbaar.

De kandidaat dient een uitstekende

kennis van neuroanatomie te

hebben.

salarisschaal 11

arbeidsvoorwaarden De aanstelling

zal voor een periode van 6

maanden zijn (voltijds). Salariëring

volgens schaal 11 CAO-AZ (max.

€ 4090,=)

inlichtingen prof. dr. F. Barkhof,

f.barkhof@VUmc.nl, tst. 40365

voeren van Clamp-onderzoek.

U bent een enthousiaste, flexibele

collega die in teamverband kan

werken, een zeer klantvriendelijke

houding heeft, in staat is zeer

nauwkeurig te werken en in bezit is

van een rijbewijs.

salarisschaal 6

arbeidsvoorwaarden De aanstelling

is voor de periode van 1 jaar,

totaal 58 uur p.w. (1,6 fte) op nader

in te vullen dagdelen; mogelijkheid

van verlenging en/of uitbreiding

i.h.k.v. nieuw wetenschappelijk

onderzoek.

inlichtingen mw. J.B. Bosman,

j.bosman@VUmc.nl, tst. 0229-

219401

6.2005.00056

Onderzoeksassistent B

afdeling/dienst diabetes onderzoek

centrum, cluster VI

werktijd in overleg

algemeen Het diabetes onderzoek

centrum (DOC) in Hoorn is een onderdeel

van het EMGO-Instituut.

functie-inhoud Het verrichten van

bloedafname, het aanleggen van

infusen, biometrie-metingen, ECGafname,

het maken van retinafoto’s,

laboratoriumwerkzaamheden en

alle daarmee samenhangende administratieve

werkzaamheden.

functie-eisen Wij zijn op zoek naar

een onderzoeksassistent die in het

bezit is van een erkende opleiding

laborant, analist, doktersassistent of

verpleegkundige met ervaring met

name voor de bloedafname. Het

moet een enthousiaste, flexibele

collega zijn, die in teamverband

kan werken, een klantvriendelijke

houding heeft, in staat is zeer

nauwkeurig te werken en in het

bezit is van een rijbewijs.

salarisschaal 6

arbeidsvoorwaarden Het betreft

een dienstverband voor de periode

van 6 maanden met de mogelijkheid

tot verlenging. De werktijd kan

in overleg worden vastgesteld.

inlichtingen mw. J.B. Bosman,

JB.Bosman@planet.nl, tst. 0229-

219401

Informatie over de medische

faculteitsvereniging aan VUmc (MFVU) via

www.mfvu.nl

15 november: Bekendmaking

kandidaatsbestuur 2006.

23 november: Carrièreavond

16.45 - 21.00.

Toegang: 4 euro (inclusief buffet)

Locatie: Medische faculteit.

Promoties

donderdag 10 november - Auditorium,

13.45 uur. I. Hubeek, Cytarabine resistance

in childhood acute myeloid leukemia’.

promotoren: prof.dr. A.J.P. Veerman,

prof.dr. G.J. Peters

copromotor: dr. G.J.L. Kaspers

donderdag 10 november - Auditorium,

15.45 uur. J.P.J. Bakker, ‘Boys with

Duchenne Muscular Dystrophy in the

final stage of ambulation’

promotor: prof.dr. G.J. Lankhorst

copromotoren: dr. J.A.J.M. Beelen, dr.

I.J.M. de Groot

woensdag 16 november - Auditorium,

10.45 uur. A.M. Kamperman, ‘Deconstructing

ethnic differences in

mental health of Surinamese, Moroccan

and Turkish migrants in the

Netherlands’

promotor: prof.dr. J.T.V.M. de Jong

copromotor: dr.ing. I.H. Komproe

maandag 21 november - Aula, 15.45

uur. H.L.D. Horemans, ‘Pyridostigmine

Treatment in Postpoliomyelitis Syndrome’

promotoren: prof.dr. G.J. Lankhorst,

prof.dr. F. Nollet

copromotor: dr. J.A.J.M. Beelen

Symposia en cursussen

1, 3, 8, 10, 15 en 17 november - AIOcursus

Biostatistiek - Inlichtingen:

PAOG cursus- en congresorganisatie,

mw. L. Ligtvoet, telefoon (020) 444

8444

10 november – Nascholingscyclus

Huisartsgeneeskunde 2005/2006: Reattributie

bij somatiserende patiënten II

(ongerustheid) -

Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie,

mw. L. Ligtvoet, telefoon

(020) 444 8444

10 november 2005 - Symposium Stomazorg

in theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte

bestaat uit workshops

met lotusslachtoffers en zal heel interactief

zijn. Het symposium is bestemd

voor intra- en extramurale verpleegkundigen,

leerling-verpleegkundigen

en verzorgenden. Locatie: De Amstel,

VUmc. Deelname is kosteloos.

Informatie: Paula van Keizerswaard,

Conny Laan of Sylvia van den Ancker,

stomaverpleegkundigen, telefoon

(020) 444 0458.

10-12 november - ‘2nd Congress of

the European federation of Critical Care

Nursing associations (EfCCNa)’Locatie:

De Meervaart, Amsterdam

Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie,

R. Ligterink, telefoon

(020) 444 8444, www.efccna2005.org

17 november - De Grote Secretaressebijeenkomst,

‘een open blik’ vanaf 13.00

uur in de Raadszaal van de medische

faculteit.

Afscheid Joke Mollevanger

Dinsdag 30 November wordt onze

laatste werkdag in VU medisch centrum.

Joke Mollevanger zal na een

dienstverband van bijna 25 jaar het

sleutel en parkeerbeheer overdragen,

en Wim van Erkelens na een dienstverband

van 25 jaar binnen de

schoonmaak en later binnen het FB

hun werk afsluiten. U bent van harte

welkom om op onze afscheidsreceptie

die zal plaatsvinden op dinsdag 29

november a.s. vanaf 15.30 uur in de

Kuyp bij het restaurant.

De rubriek agenda staat ook op intranet onder de

rubriek ‘nieuws en agenda’. Deze site wordt

tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer

wordt gemarkeerd met een *.

Aanmelden: b.vdzwaag@VUmc.nl of

Marian.Ostendorf@VUmc.nl

17 november - ‘Congres: De afdelingsen

medisch secretaresse: steun en toeverlaat

in de zorg’ Locatie: De Reehorst

te Ede van 9.30 tot 16.30 uur.

Aanmelden tot 10 november, via

www.elseviergezondheidszorg of

www.schoevers.nl

17, 18, 21, 22 november - Longitudinale

data-analyse (S020) - Organisatie:

Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie

- Amsterdam

Inlichtingen: EMGO Instituut en afd.

KEB, VU medisch centrum, Amsterdam,

telefoon (020) 444 8188, fax

(020)4448181, e-mail: poe@VUmc.nl,

www.epidemiologieVUmc.nl

*17-18 november –Hands on cursus

Echocardiografie voor de neonatoloog

en de kinderarts

Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie,

mw. L. Ligtvoet, telefoon

(020) 444 8444

22 november - Lustrum symposium

VUmc/VUVUmc in 2025 - verwachtingen

en ontwikkelingen voor de toekomst’.

Inlichtingen: dienst communicatie,

telefoon (020) 444 3444

23, 24, 25 november & 1, 2 december

-Lineaire regressie en variantieanalyse

(A030) - Organisatie:Postinitieel

masteronderwijs Epidemiologie

Amsterdam

Inlichtingen: EMGO instituut en afd.

KEB, VU medisch centrum, Amsterdam,

telefoon (020) 444 8188, fax

(020) 444 8181, e-mail: poe@VUmc.nl,

www.epidemiologieVUmc.nl

24 november - Nascholingscyclus

Huisartsgeneeskunde 2005/2006:

Thema-avond Nieuwe ontwikkelingen -

Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie,

mw. L. Ligtvoet, telefoon

(020) 444 8444

25 november - PAOG-cursuscyclus

urgentiegeneeskunde: Het vitaal

bedreigde kind in de urgentiegeneeskunde

-

Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie,

R. Ligterink, telefoon

(020) 444 8444

28 t/m 30 november - Klinimetrie: het

ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten

(C202) - Organisatie:

Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie

Soesterberg

Inlichtingen: EMGO Instituut en afd.

KEB /Onderzoekschool CaRe, telefoon

(020) 444 8188, fax (020) 444 8181,

e-mail: poe@VUmc.nl, www.epidemiologieVUmc.nl

Afscheid Frits Huyse

Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn

geweest als hoofd van psychiatrische

consultatieve dienst heeft Frits Huyse

afgelopen 1 september VUmc verlaten.

Iedereen is van harte uitgenodigd

op zijn afscheidsreceptie op donderdag

10 november van 16.30 uur tot

18.30 uur in zaal de Waver, VUmc.

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures – 11


In de rubriek ‘oproepen en advertenties’kunnen

medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch

centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst

mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet

voorzien zijn van een achternaam en

toestelnummer. De prijs van de te koop

aangeboden goederen mag niet meer dan 2250

euro bedragen. Advertenties bij voorkeur

aanleveren via e-mail: communicatie@VUmc.nl

Procedure voor indiening van VENI,

VIDI en VICI aanvragen in het VUmc

Het NWO programma “Vernieuwingsimpuls”bestaat

uit de subsidievormen

VENI, VIDI en VICI. Het programma

heeft als doel vernieuwing van het wetenschappelijk

onderzoek. De eerste

subsidievorm VENI richt zich op pas

gepromoveerde onderzoekers (max. 3

jaar geleden gepromoveerd). De tweede

subsidievorm VIDI is bedoeld voor

kandidaten vanaf 3 jaar tot max. 8 jaar

na hun promotie (hoogleraren uitgesloten).

De subsidievorm VICI is voor

kandidaten die 8 tot max. 15 jaar geleden

gepromoveerd zijn. De VICI subsidie

is ook van toepassing op recent

(max. 3 jaar geleden) benoemde

hoogleraren die max. 15 jaar geleden

zijn gepromoveerd.

Interne procedure in het kader van

VIDI en VICI

Vóórdat een kandidaat een VIDI of VICIaanvraag

indient bij NWO (geldt dus

niet voor een VENI-aanvraag), levert de

kandidaat een schriftelijk voorstel in bij

de decaan. Dit voorstel dient in twaalfvoud

met de inbeddingsgarantie ingeleverd

te worden bij Secretariaat Decaan,

t.a.v. Hilde Mattes, Kamer 3D32,

VU medisch centrum. Het voorstel

moet voldoen aan de richtlijnen van

NWO, zie http://www.nwo.nl/Vernieuwingsimpuls

en dient schriftelijk te

worden ondersteund door de directeur

van een onderzoeksinstituut.

De Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening

(VCW) beoordeelt

het ingediende voorstel. Tijdens een

VCW vergadering presenteert de kandidaat

zijn voorstel (presentatie 5 minuten

aan de hand van twee powerpoint

dia’s) en beoordeelt de VCW het

subsidievoorstel wetenschapsinhoudelijk.

Als de decaan het positieve advies

van de VCW overneemt heeft de

kandidaat gelegenheid zijn voorstel bij

te stellen en definitief te maken.

Indiening bij NWO

Aanvragen voor alle drie subsidievor-

men moeten conform de richtlijnen

en het format in digitale vorm bij NWO

worden ingediend. Het format is te

vinden op de website:

http://www.nwo.nl/Vernieuwingsimpuls.

Voor de indiening van de digitale

vorm van de aanvraag dient gebruik

gemaakt te worden van het systeem

IRIS via de NWO-website.

Inleveren definitieve versie bij

decaan

Voor de VIDI en VICI subsidieaanvragen

geldt dat de kandidaat een uitdraai

van de definitieve versie van de aanvraag,

in tweevoud, inlevert bij bureau

decaan. Het adres is: Secretariaat Decaan,

t.a.v. Hilde Mattes, Kamer 3D32,

VU medisch centrum. De door decaan

en College van Bestuur ondertekende

inbeddingsgarantie wordt vanuit het

College van Bestuur naar NWO toegestuurd.

De kandidaat krijgt een kopie.

Criteria voor beoordeling van VENI,

VIDI EN VICI aanvragen

Bij de beoordeling van de aanvragen

door NWO en VCW wordt gekeken

naar:

- de kwaliteit van de onderzoeker,

- het innovatieve karakter van het

voorgestelde onderzoek,

- de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel,

- de presentatie van het voorstel door

de kandidaat (indien van toepassing).

Schematisch overzicht van de

procedure

De aanvragen dienen een week voordat

de presentatie plaatsvindt aangeleverd

te zijn bij bureau decaan (dus

VIDI voor 14 december 2005 bij decaan

en VICI voor 15 maart 2006 bij decaan).

Voor vragen over de VENI VIDI VICI procedure

kunt u contact opnemen met:

Dr. S. Meeuwsen (Beleidsmedewerker

onderzoek), tel. nr. 020-4445606, email:

s.meeuwsen@vumc.nl

Voorlichting erfocentrum

Dinsdag 15 november 2005 van 12:30-

13:30 uur in de Westeinderzaal (= Audiovisueel

centrumzaal; polikliniekgebouw,

2e etage) zullen de voorlichters

van het erfocentrum een presentatie

geven voor medewerkers van de afdeling

klinische genetica.

“Het erfocentrum is een onafhankelijke

non-profit organisatie die zich als

VCW Beoordeling

In memoriam dr.ir. Huib van Genderingen

Op vrijdagochtend 4 november bereikte ons

het droeve nieuws van het onverwachte

overlijden van onze collega Huib van

Genderingen. Daarmee verliest de afdeling

één van de grondleggers van de klinische

fysica in dit ziekenhuis.

In augustus1987 werd Huib aangesteld als

klinisch fysicus bij de toenmalige

instrumentele dienst van het VU ziekenhuis.

Vanaf die tijd groeide Huib in die functie. Hij

specialiseerde zich vooral in IC- en OKtechnieken,

en werd de expert op

beademingsgebied. Hij was intensief

betrokken bij ontwerp en bouw van de

huidige IC-toren. Hij was met recht een

klinisch fysicus, die zijn kamer midden in de

kliniek had, tegenover de IC-kinderen. Hij was

als geen ander in staat klinische vragen te

vertalen in technische oplossingen. Huib was

tevens opleider van algemeen klinisch fysici

en ontpopte zich als een voortreffelijke

coach.

Ook groeide Huib als onderzoeker. Hij

promoveerde op geavanceerde

Presentatie

voorstel bij

VCW

Nationaal Kennis- en Voorlichtingscentrum

Erfelijkheid richt op publieksvoorlichting

op het gebied van erfelijkheid

en per 2005 ook medische biotechnologie.

Tijdens onze presentatie

zal onder andere worden ingegaan op

de werkzaamheden van het erfocentrum

en de betekenis die het erfocentrum

kan hebben voor de klinisch genetische

centra.”

Te huur

Gerenoveerde, gestoffeerde en gemeubileerde

zolderkamer met dakkapel,

5x4 in Amstelveen met gebruik

van douche en toilet, €475,- per

maand. Inlichtingen: mw. Hofstee, telefoon

(020) 641 6670.

Interne procedure voor aanvragen

congresbezoek en werkbezoek promovendi

(Van Walree Fonds)

VU medisch centrum kan 3 promovendi

in het derde of vierde jaar van hun

aanstelling voordragen voor een stipendium

(€1150,-) voor congresbezoek.

Tevens kunnen 3 promovendi

worden voorgedragen voor een stipendium

(€1825,-) voor een werkbezoek

van maximaal 3 maanden aan instituten

in het buitenland. Voor werkbezoeken

komen promovendi in alle

jaren van hun aanstelling in aanmerking.

Elke afdeling mag 1 kandidaat

voordragen. De voordrachten vanuit

de afdelingen moeten bij de directeur

van het betreffende onderzoekinstituut

ingediend worden. Het onderzoekinstituut

geeft de prioriteit in de

voordrachten aan en dient per catego-

decaan garantie

vereist

aanvraag bij

decaan

rie de hoogst geprioriteerde aanvraag

in bij de decaan. Deze aanvragen moeten

uiterlijk woensdag 14 december in

twaalfvoud ingeleverd worden bij secretariaat

decaan, t.a.v. Hilde Mattes,

3D32, VU medisch centrum.

De door de instituten ingediende

voordrachten worden op grond van

kwalitatieve overwegingen door de

Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening

(VCW) beoordeeld

en geprioriteerd. Na uitbrenging van

het prioriteitsadvies door de VCW besluit

de decaan, vóór 24 december

2005, welke aanvragen, in prioriteitsvolgorde,

bij de KNAW worden ingediend.

De aanvraagformulieren zijn

elektronisch beschikbaar en op te vragen

via Internet, zie

http://www.knaw.nl (subsidies - snelkeuzemenu

- Van Walree Fonds).

Voor vragen over de procedure kunt u

contact opnemen met de contactpersonen

van de onderzoekinstituten, dr.

P. de Haan (secretaris VCW) email: p.dehaan@vumc.nl,

tst 43429, of met dr. S.

Meeuwsen (onderzoeksbureau VI),

email: s.meeuwsen@vumc.nl, tst

45606.

Week van internationale

gezondheid

Ziekenhuizen willen toegang tot zorg

voor iedereen!

Tijdens de ‘Week van internationale

gezondheid’, van 7 tot en met 14 november,

organiseren zorginstellingen

in Nederland lezingen, fototentoonstellingen

en debatten. Ook verspreiden

ze actiemateriaal. De instellingen

maken zich ongerust over de slechte

12 Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

Uiterlijke datum Digitaal indienen Uiterlijke datum

definitieve versie bij NWO

van indiening bij

bij decaan

NWO

VENI Nee Nee Nee Nee NVT Ja 12 januari en 5

september

2006 (2 rondes)

VIDI Ja Ja, 21

december

2005

VICI Ja Ja, 22 maart

2006

beademingstechnieken en deed dit werk in

samenwerking met kinderartsen en

neonatologen. Na zijn promotie leidde hij een

onderzoeksgroep op het gebied van de bioimpedantietomografie.

Het doel was de

ontwikkeling van een nieuwe niet-invasieve

methode voor de monitoring van de

longfunctie bij kunstmatige beademing.

Nationaal en internationaal kreeg hij hiervoor

steeds meer waardering, gezien de vele

internationale samenwerkingsverbanden.

In al zijn werk vielen zijn inzet, deskundigheid,

maar bovenal ook zijn hart voor de

medemens en zijn warme collegialiteit op.

Huib laat een grote leegte achter in de

afdeling en op vele plaatsen in de kliniek.

Wij wensen Astrid en de kinderen veel sterkte

om dit grote verlies te verwerken.

Prof.dr. R.M. Heethaar

Hoofd afd. fysica en medische technologie

Ja Ja 9 januari

2006

Ja Ja 27 maart

2006

28 augustus

2006

Ja 12 januari 2006

Ja 30 maart 2006

(vooraanmeldingen)

en 31

augustus 2006

(uitgewerkte

aanvragen)

gezondheidszorg in veel ontwikkelingslanden

en vragen daarom aandacht

voor de campagne Toegang tot

zorg voor iedereen! van Stichting

Wemos. Net als vorig jaar wordt de

‘Week van internationale gezondheid’

georganiseerd in samenwerking met

vijftien centra voor internationale samenwerking

(COS-sen). SMS ‘SOS’naar

4777

Met deze slogan wil Wemos zoveel

mogelijk steunbetuigingen verzamelen

onder zorgverleners in Nederland.

Deze steunbetuigingen worden op 14

november aanstaande overhandigd

aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Van Ardenne. Wemos wil

dat Van Ardenne zich tijdens de onderhandelingen

bij de Wereldhandelsconferentie

in december, inzet om gezondheidsbelangen

van mensen in

ontwikkelingslanden te laten prevaleren

boven handelsbelangen van rijke

landen.

Bedrijven streven naar winst en hebben

niet als doel de toegang tot zorg

voor iedereen te garanderen. Als geen

ander weten mensen die in de zorg

werken hoe desastreus marktwerking

kan uitpakken. Steun daarom de campagne

Toegang tot zorg voor iedereen!

en zet een digitale handtekening op

www.smssos.nl of SMS ‘SOS’naar 4777.

Openingsconferentie Nationale

Week van de patiëntveiligheid

‘Zorg voor Veiligheid’

De Ida Zaal in Den Haag, 23 november

2005, 13.00 uur - 18.00 uur

Patiëntveiligheid is een niet meer weg

te denken begrip in de Nederlandse

Informatie over de OR vindt u ook op intranet onder

de rubriek ‘belangengroepen’

We kunnen jouw hulp goed

gebruiken!

VU medisch centrum heeft een decentrale

medezeggenschapsstructuur, die

is afgestemd op de indeling in clusters

van de organisatie. Een van de belangrijkste

pijlers in deze structuur zijn de onderdeelcommissies,

ofwel de OC’s. Een

OC is eigenlijk een ondernemingsraad

voor het cluster, met vrijwel dezelfde

taken en bevoegdheden. Dus: de OC’s

zijn er voor de belangen van medewerkers

in de clusters! Je kunt het negeren

als niet belangrijk maar regelmatig zal je

ervaren, dat de invloed verder reikt dan

je wellicht voor mogelijk hebt gehouden.

Zij praten mee over belangrijke investeringen,

wijzigingen in de organisatie,

bezuinigingsoperaties, verdeling van

budgetten, personeel, benoemingen

etc. Echter!: omdat er veel vacatures zijn

in de OC’s (totaal 42!) kampen zij met

grote problemen om hun werk te kun-

gezondheidszorg. Het thema staat

hoog op de politieke agenda. Een jaar

na het verschijnen van het rapport van

de speciale Sneller Beter gezant Rein

Willems (president-directeur Shell Nederland)

‘Hier werk je veilig of je werkt

hier niet’, is de week van 23 tot en met

30 november gemarkeerd als de eerste

Nationale Week van de Patiëntveiligheid.

De openingsconferentie van

deze week ‘Zorg voor Veiligheid’wordt

georganiseerd door de Orde van Medisch

Specialisten, het NIVEL (Nederlands

instituut voor onderzoek van de

gezondheidszorg) en het EMGO Instituut

(extramuraal geneeskundig onderzoek

van VUmc).

Onafhankelijk onderzoek

Hoe het is gesteld met de patiëntveiligheid

in Nederland is grotendeels

nog onbekend. De Orde van Medisch

Specialisten (Orde) wil expliciet aandacht

geven aan de patiëntveiligheid

tijdens het medisch specialistisch handelen

en laat daarom een onafhankelijk

onderzoek doen naar de aard, ernst

en omvang hiervan in Nederlandse

ziekenhuizen. In de komende 4 jaar

wordt dit onderzoek uitgevoerd door

de afdeling Sociale Geneeskunde van

het VU medisch centrum/-EMGO Instituut

in samenwerking met het NIVEL

(Nederlands instituut voor onderzoek

van de gezondheidszorg).

Zorg voor Veiligheid

Tijdens de conferentie ‘Zorg voor Veiligheid’krijgt

u naast de huidige stand

van zaken van dit onderzoek een gevarieerd

palet van initiatieven te horen

op het gebied van patiëntveiligheid in

Nederland, zoals de systematische incidentenanalyse,

de medicatieveiligheid,

de veiligheid in de chirurgie en

het veiligheidsmanagement. Ook het

Nationaal Platform Patiëntveiligheid

dat naar aanleiding van het rapport

‘Hier werk je veilig of je werkt hier niet’

is opgericht, zal haar plannen presenteren.

Meld u snel aan, want het aantal beschikbare

plaatsen is beperkt. U kunt

zich aanmelden via www.snellerbeter.nl.

Via het menu Agenda kunt u zich

inschrijven voor de openingsconferentie

‘Zorg voor Veiligheid’op 23 november.

Kijk voor andere activiteiten van

Nationale Week van de Patiëntveiligheid

week ook op www.platformpatiëntveiligheid.nl

nen doen. Drie OC’s zagen zich genoodzaakt

om hun taken en bevoegdheden

tijdelijk terug te geven aan de OR, wat

inhoudt dat ze zichzelf eigenlijk tijdelijk

hebben opgeheven. Een slechte zaak,

want decentrale medezeggenschap

werkt alleen goed als alle OC’s operationeel

zijn en hun werk kunnen doen. En

met alle ontwikkelingen die op ons afkomen

(alliantie Slotervaart, en het vervolg

op gerichte groei: project ZILVER) is

dat hard nodig! Daarom doen wij een

dringend beroep op jou en meld je nu

aan voor één van onze medezeggenschapsraden.

Meer weten: tst. 43478,

email. or@vumc.nl

De ondernemingsraad heeft een eigen

website op het intranet. Hier lees je

meer over de meest recente ontwikkelingen.

Je kan er ook alle agenda’s, verslagen

en relevante stukken als PDF-bestand

downloaden. Je vindt onze website

onder de link: “OR/belangengroepen”


Informatie over het Menu vindt u ook op intranet

onder de rubriek ‘service’

Donderdag 10 november

Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep.

Menu bami; pindasaus; stukje kip in pittige

saus; atjar met kroepoek.

Veg veg. bami + omelet.

Vrijdag 11 november

Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep.

Menu gebakken vis; cocktailsaus; stoofprei;

gebakken aardappelen.

Veg bruine bonenschotel.

Zaterdag 12 november

Soep Chinese kippensoep.

Menu karbonade; haricots verts; pommes

frites.

Veg bloemkool-kaasburger

Zondag 13 november

Soep held. groentesoep.

Menu Kip-Cordon Bleu; champignonsaus;

snijbonen; gebakken aardappelen.

Veg groenteloempia.

Maandag 14 november

Soep geb. tomatensoep; held. kippensoep.

Menu sukadelapje à la Provencale;

griekse kool ; tarly.

Veg. veg. omelet-champignons.

Dinsdag 15 november

Soep linzensoep; held. kerriesoep.

Menu kerrieragout; doperwten; witte

rijst.

Veg. veg. kerrieragout.

Woensdag 16 november

Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep.

Menu speklapje; piccalilly met uitjes;

kapucijners; aardappelpuree.

Veg. veg. champignonschotel.

Donderdag 17 november

Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep.

Menu gebakken vis; remouladesaus;

wortelen/broccoli/bloemkool;

gebakken aardappelen.

Vrijdag 18 november

Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep.

Menu macaronischotel; komkommersalade;

gemalen kaas.

Veg. veg. macaronischotel.

Zaterdag 19 november

Soep geb. aspergesoep; held. groentesoep.

Menu gehaktbal h-o-h; broccoli; gebakken

aardappeleln; jus.

Veg. veg. schnizel.

Zondag 20 november

Soep geb. kip-kerriesoep; tomaat-vermicellisoep.

Menu wienerschnitzel; sperziebonen;

gebakken aardappelen; jus.

Veg. raviolli.

Maandag 21 november

Soep goulashsoep; held. vermicellisoep.

Menu Hollandse hachee; rode kool;

aardappelpuree.

Veg Veg. ragout.

Dinsdag 22 november

Soep geb. tomatensoep; held. kippensoep.

Menu kalkoenfilet; oriëntsaus; mexicaanse

groenten; kerrie-rijst.

Veg Veg. omelet champignons.

Woensdag 23 november

Soep Franse bruine bonensoep; held.

kerriesoep.

Menu rookworst; stamppot zuurkool.

Veg Veg. groente-curry.

Introductie nieuwe

medewerkers

Op 1 december vindt de maandelijkse

introductie voor nieuwe medewerkers

plaats. Het algemene gedeelte

start in de projectiezaal van

het audiovisueel centrum (AVC), receptie

Q in de polikliniek, om 10.00

uur. Verzamelen om 9.30 uur bij restaurant

Vermaat in de hoofdhal van

het ziekenhuis. Ook stagiaires en anderen

die tijdelijk (drie maanden of

langer), in het VU medisch centrum

werken, zijn welkom. Als u wilt deelnemen

aan de introductie en geen

persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,

kunt u contact opnemen

met de dienst communicatie, tst.

43444. Na de lunch is er een introductie

bestemd voor verpleegkundigen.

Deze start om 13.00 uur en

wordt om 15.00 uur afgesloten met

een rondleiding door het gastenverblijf.

Verzamelen rond 12.50 uur in

DeKuyp. Ook medici en beroepsbeoefenaren

die (tijdelijk) bij het VU

medisch centrum in dienst treden,

kunnen in de middaguren een vervolgintroductie

bijwonen. Deze

vindt plaats in vergaderzaal 6 Z 194

van 13.00 tot 15.00 uur. U kunt zich

hiervoor inschrijven bij het secretariaat

bureau medische zaken, tst.

43555/43285.

Vervallen van de kas

Tot onze spijt zal met ingang van 1

december 2005 de postbank stoppen

met de exploitatie van haar kantoor

in de hoofdhal van het VUmc.

Informatie over activiteiten ‘Tip van Boots’,

ruimte -1 A 14.2, tst. 43799, e-mail:

em.boots@VUmc.nl. U kunt de Tip van Boots

ook bezoeken op intranet onder de rubriek

Personeel, P&O, Tip van Boots.

Dam tot Damloop

Alle deelnemers de meegelopen

hebben met de Dam tot Damloop

van september 2005 en die op foto

staan kunnen vanaf heden gratis hun

groeps foto bij de Tip van Boots

komen afhalen.

Activiteitenkalender 2006

In de maand december zal voor u als

VUmc medewerker de activiteitenkalender

2006 klaar liggen bij de Tip

van Boots en op diversen plaatsen

binnen het VUmc. Er zullen in het jaar

Informatie over personele zaken vindt u ook op

intranet onder de rubriek ‘personeel’

UMC zorgverzekering - voorheen

IZA-AZ

U kunt de sheets die door IZA-AZ zijn

gebruikt bij de presentaties op 1 november

j.l. nog eens rustig bekijken

op de p&o site. Tijdens deze bijeenkomsten

zijn de volgende onderwerpen

aan de orde gekomen: waarom

ver-andert het zorgstelsel, wat verandert

er voor de medewerker en wat

kan er van IZA verwacht worden.

Salarisbetaling oktober en TOD

Een aantal medewerkers heeft bij de

salarisbetaling van oktober 2005

geen TOD ontvangen. Dit wordt in

De hoofdhal wordt vanaf die datum

ingrijpend verbouwd.

De Fa. Vermaat zal in de nieuwe

boekwinkel (Readshop) een ‘postservicepunt’inrichten.

U kunt daar terecht

voor:

- Postzegels, briefkaarten en adreswijzigingskaarten;

- Aannemen en frankeren van briefpost,

pakketten en braillepost;

- Aannemen van aangetekende post;

- Aannemen van frankeermachinepost;

- Aannemen van briefpost en pakjes

tot 2 kg naar het buitenland;

- Uitreiken van post(pakketten);

- Strippenkaarten/abonnementen;

- (Mobiele) telefoonkaarten;

- Boncadeau.

Voor alle duidelijkheid: kashandelingen

(stortingen, opname etc.)

komen vanaf december te vervallen.

Kasvoorschotten worden na de sluiting

van het postagentschap tijdelijk

alleen door middel van bankoverschrijvingen

overgemaakt, hiervoor

zal de huidige procedure aangepast

worden. In de komende maanden

wordt er gezocht naar een oplossing

om in de toekomst beperkte kashandelingen

uit te blijven voeren.

De geldautomaat voor het ziekenhuis

blijft bestaan evenals de chipknip-oplaadpunten

in de hoofdhal

van ziekenhuis en polikliniek.

De veranderingen op het servicepunt

van het facilitair bedrijf per 1

december 2005 zijn de volgende:

2006 verschillende nieuwe activitieten

plaats vinden en ook op andere

locaties. Ook zullen er een 4 tal

groepsreizen u aan geboden worden

die zeker de moeite waard zijn.

Sinterklaasfeest - Sinterklaasfeest

Op zaterdag 26 november 2005

wordt het Sinterklaasfeest weer georganiseerd

voor de kinderen van de

medewerkers van het VUmc in patio

West van de polikliniek met begeleiding

van gezellige Sinterklaasmuziek.

Dit leuke kinderfeest begint zijn

om 11.00 uur tot ongeveer 12.30 uur.

U betaalt als ouder slechts 15 euro en

daar krijgt uw kind een mooi en

handzaam cadeau voor uit handen

van Sinterklaas zelf. U kunt ook uw

eigen cadeau aanleveren. Per kind

de eerste dagen van november door

middel van een extra betaling gecorrigeerd.

Onze excuses hiervoor!

Een goede en goedkope

inboedelverzekering? Meeuw

Benefietplan!

Al enige tijd biedt Meeus Assurantiën

een verzekeringspakket aan voor bijvoorbeeld

inboedel en rechtsbijstand.

Dit pakket is onlangs vernieuwd,

uitgebreid en nog scherper

geprijsd en heet voortaan het Meeus

Benefitsplan. Meeus zal dit Benefitsplan

graag aan u presenteren en toelichten

in hun informatiestand die

van maandag 14 november tot en

met donderdag 17 november 2005

tussen 12.00 en 14.00 uur bij de in-

- De borg van de medewerkers passen

wordt verhoogd naar € 20,=

- Resterend saldo wordt niet meer

uitbetaald. Zorg dat uw pas leeg is

bij inlevering.

- Er vindt geen verkoop meer plaats

van kopieerkaarten.

- De borg van de parkeerpas (zoals

wisselpassen, passen voor buitenterrein

polikliniek) wordt verhoogd

naar € 20,–

Bovenstaande maatregelen zijn

noodzakelijk om de kashandelingen

te minimaliseren om uiteindelijk tot

een kasloos servicepunt te komen.

Stomamateriaal

Er heeft een verandering plaatsgevonden

in het assortiment van stomamaterialen.

De huidige ileostomiezakjes met

klem worden vervangen voor ileostomiezakjes

met geïntegreerde sluiting.

Het betreft hier de volgende

zakjes met nieuwe bestelnummers:

00802047 natura ileostomiezakjes,

invisiclose 45mm beige (ipv

0802026)

00802048 natura ileostomiezakjes,

invisiclose 57mm beige (ipv

0802027)

00802049 natura ileostomiezakjes,

invisiclose 70mm transp (ipv

0802028)

De ileostomiezakjes 100mm blijven

hetzelfde en worden niet vervangen.

Woensdag 19 oktober zijn de meeste

kan er één ouder gratis mee, de

eventuele andere volwassenen

mogen voor 2,50 euro meekomen.

Het is ook mogelijk om een intoducée-kind

mee te nemen: een

vriendje, vriendinnetje, nichtje of

neefje. Dus ik zou zeggen: kom ouders,

het is weer tijd voor ‘n gezellig

feest met/voor de kleintjes! Wees er

op tijd bij want de Sint wacht niet zo

lang. Sluitingsdatum voor opgeven:

12 november 2005 bij de Tip van

Boots. (laatste mogelijkheid tot inschrijven!)

Intertoys

Vanaf woensdag 19 oktober 2005

kunt u als VUmc medewerker Sinterklaas-

en/of Kerstcadeautjes bestellen

bij Intertoys, de grootste winkel-

gang van het perso-neelsrestaurant

staat. Daar kunt u ook een afspraak

maken voor een persoonlijk gesprek

met één van de advi-seurs. Kijk ook

eens op het p&o intranet: via het

Meeus logo kunt u alle informatie

over dit pakket en de vele andere

diensten die Meeus biedt rustig bekijken

en opvragen.

Digitale werkkaarten

De digitale werkkaarten voor promovendi

zijn gecorrigeerd op basis van

de CAO Nederlandse Universiteiten.

Lees hiervoor de toelichting ‘berekening

voor een promovendus (AIO)’in

de werkkaart. Op verzoek zijn de

werkkaarten voor 2006 ook alvast

beschikbaar gemaakt. Wijzig in de

Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

zakjes omgewisseld voor de nieuwe

zakjes met invisiclose sluiting. De

oude bestelnummers vervallen en

de nieuwe nummers worden nu in

gebruik genomen. Paula van Keizerswaard,

Conny Laan, Sylvia van den

Ancker, Stoma-, incontinentie- en

wondverpleegkundigen, Bij vragen,

tst 40458

Netwerkonderbrekingen in

verband met grootschalig

onderhoud/vernieuwing

In 2005 en 2006 vindt grootschalige

vernieuwing van het datanetwerk

plaats. Deze maand is daarbij de

meest centrale infrastructuur aan de

beurt. Dat betekent wel enige verstoring

in de continuïteit, en wel op

Donderdag 17 november en

donderdag 24 november van

19.30 tot 22.00 uur.

Op die tijden zal er gewerkt worden

aan de meest centrale “schakelaars”.

Naar schatting zal in deze beide periodes

telkens tweemaal gedurende

ca 15 minuten het gehele VUmc netwerk

“uit de lucht”zijn.

Een dergelijke uitval van het gehele

netwerk betekent veel: mail (ook

vanaf thuis), VPN en intranet zullen

niet werken, IMS en ZIS zijn niet bereikbaar,

koppelingen vallen uit, de

terminalserver werkt niet, netwerkschijven

zijn niet bereikbaar.

Vragen en of opmerkingen kunnen

naar het IPO servicebureau, tel 40777

of ipohulp@vumc.nl. Telefoon nr.

40777 zal ook op de genoemde

keten voor kinderen betreffende

speelgoed (via De Tip van Boots). De

Intertoysboeken liggen voor u klaar

bij de Tip van Boots. U krijgt op uw

speelgoed bestelling 10% korting. U

moet 50% aanbetalen, want zonder

aanbetaling: geen bestelling. Er kan

niet geruild worden! Er zijn inleveren

ophaaldata waar u zich strikt aan

dient te houden. Inleverdagen: alle

woensdagen voor 12.00 uur, vanaf

19-10-2005. Ophaaldagen: alle dinsdagen.

Mobiele telefonie

Simshop.nl biedt alle medewerkers

van VUmc (en hun familieleden) een

spectaculair aanbod aan op het gebied

van mobiele telefonie. Bij alle

andere aanbieders krijgt u een gratis

werkkaart het selectieveld ‘jaar’.

Bibliotheek VU ook voor VUmc

medewerker gratis!

Iedere VUmc medewerker kan gratis

gebruik maken van de bibliotheek

van de VU. U hoeft alleen te betalen

als u de boeken te laat inlevert. Om u

in te schrijven dient u een geldig legitimatiebewijs

en de VUmc medewerker-pas

mee te nemen. Medewerkers

van het VUmc kunnen hun

lenerpas laten maken bij de Klinische

Bibliotheek in het VUmc, De Boelelaan

1117, 0A1.

Inleveren declaraties!

Wij maken u er op attent dat het laatste

kwartaal van dit jaar is ingegaan

avonden bereikbaar zijn, tot ca 22.30

uur.

Door het tijdelijk uitvallen van het

netwerk kunnen sommige applicaties

ook langduriger uitvallen of problemen

ondervinden, IPO zal na de

werkzaamheden zoveel mogelijk alle

systemen nalopen op correcte werking.

Wij verzoeken eenieder onregelmatigheden

na afloop van de

werkzaamheden (na 22.00 uur dus)

te melden op 40777.

Het laatste nieuws zal te vinden zijn

op intranet, vanaf de hoofdpagina

op de link “IPO - storingen”.

Wij vragen uw begrip voor deze

overlast, in de verwachting dat de

werkzaamheden wel een essentiële

bijdrage zullen leveren aan een

beter, sneller en stabieler VUmc datanet.

Afdeling informatica en procesondersteuning

Nieuwe locatiecode huisartsenpraktijk

Frieslandstraat

Op 1 januari opent de huisartsenpraktijk

van het VUmc een locatie

aan de Frieslandstraat 2-B, Amsterdam.

De interne adressering hiervoor

wordt FR 2B. Dit interne adres

dient te worden gebruikt bij het versturen

van post en goederen naar

deze locatie van de UHP. Het adres

zal worden vermeld in de telefoongids.

Voor meer informatie: facilitair

bedrijf.

telefoon bij dit abonnement, bij

Simshop krijgt u naast een gratis telefoon

(de populairste van dit moment)

een gratis kado ter waarde van

50,00 euro. U belt voortaan via het

beste netwerk van Nederland met

een prachtige telefoon en u ontvangt

ook nog een heerlijke originele

dames-, of herengeur ter waarde

van 50,00 euro naar keuze. Wij hebben

voor u het populairtse damesen

heren toestel geselecteerd.

Uiteraard kunt u in overleg met ons

kiezen voor aan ander GSM toestel.

Voor meer informatie kunt u terecht

bij de Tip van Boots of op de site van

de Tip van Boots.

en daarmee ook de laatste mogelijkheden

om uw declaraties in te dienen.

Dat geldt dus ook voor de declaraties

personeel in loondienst en de

functiegebonden kosten. Op tijd inleveren

betekent op tijd uitbetalen.

Wij adviseren u dan ook daar niet te

lang mee te wachten.

Compensatieregeling ZKAZ

Het bedrag voor de compensatieregeling

ZKAZ wordt in oktober met

20% verlaagd. De verlaging is de uitvoering

van CAO-AZ, artikel 9.6.3.

De compensatie bedraagt tot 1 oktober

2006 40% van de berekende

grondslag.

13


DE TAS VAN

Noreen Bot, consulent loopbaanadviesbureau

“Wat er in mijn tas zit? Niets bijzonders

eigenlijk”, vertelt Noreen Bot van het

loopbaanadviesbureau, terwijl ze haar

tas uit de kast haalt en midden op tafel

zet. Naast de tas staat prominent een

grote doos bonbons. “Mijn vriend kwam

die gisteren brengen. Zomaar, voor de

gezelligheid, want we hadden niets te

vieren.” Dat hij daarmee een goede beurt

heeft gemaakt bij Noreen en haar twee

collega’s is duidelijk: er zijn nog maar

enkele bonbons te bekennen.

“Nee, vandaag heb ik zelfs geen studieboeken

in mijn tas, want op dinsdagavond

hoef ik niet naar school.” Ze zit in

het laatste jaar van de deeltijdopleiding

personeel en arbeid, waarvoor ze twee

avonden in de schoolbanken zit. “Best

zwaar, want je bent daarnaast ook nog

behoorlijk veel tijd kwijt met studeren.

Over een maand of zes zit de vierjarige

opleiding er gelukkig op.”

De MP3 speler maakt vast onderdeel uit

van haar bagage. “Ik luister altijd naar

muziek. Er staan 45 cd’s op dit apparaat,

Naast|het werk

Werken is leuk, maar activiteiten

naast het werk zijn soms nog

veel leuker. Deze keer Marianne

Schade, staf- en beleidsmedewerker

bij het onderwijsinstituut

en naast het werk zangeres.

‘Zingen in een

goed koor is bijna

ultiem geluk’

Haar stem is zacht, zelfs een beetje

fragiel door het licht zuidelijke

accent. Maar als ze voluit lacht, hoor

je welk bereik haar stem heeft. Ze

komt uit een muzikaal gezin. Alle kinderen

bespeelden net als ouders en

grootouders een instrument. Marianne

begon op haar zesde met pianoles.

Even speelde de gedachte om piano

te gaan studeren aan het conservatorium,

maar daar zag ze van af: “Ik

vond mezelf niet getalenteerd

genoeg. Voor het conservatorium

moet je een absolute kei zijn. Ik speelde

goed, maar was geen topper. Ook

mijn ouders waren realistisch, die

zeiden: ‘ga geen muziek studeren,

want er is geen droog brood in te verdienen’.”

Niet te combineren

En dus werd het psychologie met

daarnaast conservatorium zang.

Want inmiddels was ze door de stimulans

van een leraar op het meisjesgymnasium

gaan zingen. Toen ze in

1974 afstudeerde en een baan vond

nam ze zanglessen. “Het conservato-

rium en een baan waren niet te combineren.”

Haar eerste zangpedagoog

bracht haar in contact met orkesten

en ensembles, een gebruikelijke

route zo blijkt. “Dirigenten zoeken

via zangpedagogen naar jong talent

die ervaring op willen doen. Zo ben ik

er ook in gerold, eerst kleine concerten,

maar het werd steeds erger”, zegt

ze quasi hulpeloos. “Ik kwam in

steeds professionelere settings

terecht naast muzikanten en zangers

met jarenlange ervaring. Zij hadden

geen idee dat ik ook nog een ‘andere’

baan had.”

Op de vraag wat zingen zo bijzonder

maakt, struikelt ze bijna over haar

woorden: “Zingen heeft zoveel kanten,

het is expressief, het is fysiek, je

moet goed getraind en goed gecoördineerd

zijn, het is kunstzinnig en

altijd verbonden aan een taal. Ik

houd heel erg van taal en literatuur,

dat komt in de teksten terug. Daarnaast

is zingen samenwerking, zingen

in een goed koor is bijna ultiem

geluk.”

Vrijheid

Ze heeft in binnen- en buitenland

gezongen en veel waardering

geoogst, maar is blij dat ze niet voor

een professionele muziekcarrière

heeft gekozen. “Het leuke van mijn

zangcarrière is dat ik heel veel ervaring

op heb kunnen doen, maar tegelijkertijd

mijn vrijheid heb kunnen

behouden. Een Messiah zingen is

prachtig en leuk, maar niet als het

morgen en de dag daarna weer moet.

Door de combinatie met mijn baan en

dus een gegarandeerd salaris, heb ik

de krenten uit de pap kunnen halen.”

De invloed van zingen op haar werk is

overduidelijk meent de sopraan:

“Mijn werk, (onderwijsactiviteiten,

red) is hoofdzakelijk intellectueel,

abstract en vakinhoudelijk. Zingen is

een heel ander veld, maar er zijn ook

overeenkomsten. Bij allebei moet je

heel doelmatig te werk gaan, goed

kunnen plannen, goed tegen stress

kunnen en flexibel zijn. Het zingen

heeft me in m’n werk geholpen. Presentaties

kosten me weinig moeite.

Me tot een zaal richten, op een podium

staan, het is me bekend. Daarnaast

weet ik mijn stem zodanig te

gebruiken dat ik duidelijk overkom.”

Is er ook een andere kant? “Jazeker’,

beaamt ze volmondig, “Ik ben

gewend om te ‘zenden’, maar moet

soms wat meer luisteren.”

Mooiste

Vraag Marianne naar het mooiste wat

ze gezongen heeft en ze antwoordt:

”Tussen mijn 40e en 50e zong ik veel

vroege barok. Van Claudio Monteverdi

heb ik alles gezongen. Door de

combinatie van tekst, expressie en

muziek is zijn werk voor mij het absolute

summum. Het grijpt tot diep in

mijn ziel.”

Nu op haar zestigste heeft muziek

een andere plek in haar leven gekregen.

Ze is gestopt met zanglessen en

met soloconcerten. “Drie jaar gele-

Lorenzo

14 Tracer – 10 november 2005 – Nieuws – Onderwijs – Onderzoek – Patiëntenzorg – Organisatie – Mededelingen – Vacatures –

variërend van rockmuziek en pop tot

klassiek dus ik kan kiezen. Muziek is

belangrijk voor mij; sinds kort speel ik

ook weer viool. Dat heb ik een paar jaar

niet gedaan, maar ik ben opnieuw begonnen

met les nemen.” Natuurlijk ontbreekt

de mobiele telefoon niet in haar tas. Het

is een compact nieuw apparaatje. “Mijn

abonnement verliep en mijn vriend wees

me erop dat ik een nieuwe zou kunnen

uitzoeken.”

Uit haar tas komen verder de gebruikelijke

spullen: sleutels, een strippenkaart,

een make-up tasje, een pen van het

LUMC. Het LUMC? “Ja, elk jaar komen de

loopbaanadviseurs van de universitair

medische centra bij elkaar. Dat overleg is

heel informatief en leerzaam. Vaak is het

zo dat als het ene UMC iets wil invoeren

daar elders al ervaring mee is opgedaan.

Dan wisselen we de ervaringen uit, of

geven we anderen het door ons ontwikkeld

materiaal. Over twee weken zullen

we elkaar in Nijmegen treffen. Ja, daar

kijk ik echt naar uit.”■ MK

den heb ik voor het laatst een op de

radio uitgezonden soloconcert

gezongen. Na afloop zei ik tegen mijn

man dat het wel eens de laatste keer

kon zijn geweest. Ik voelde intuïtief

aan, dat ik er niet meer genoeg energie

en ambitie voor heb. Ik voel dat

mijn stem ook minder beweeglijk

wordt.”

En dus beperkt ze zich tot een koor in

de St. Bavo kerk in Haarlem en zo nu

en dan een persoonlijk concert in

huiselijke kring. “Ik ben blij met mijn

talent en de kansen die ik gekregen

heb, maar ik vind het heerlijk om nu ’s

avonds thuis voor mijn man te spelen

en te zingen.” ■ EK

De telefooncentrale

Medewerkers van de telefooncentrale krijgen af

en toe wel heel lastige vragen voorgeschoteld.

De telefonisten verzamelen de meest opvallende

gesprekken.

‘Trring!’

VU medisch centrum, goedemorgen.’

‘Kunt u mij doorverbinden met de afdeling waar ze

de poep opvangen?’

More magazines by this user
Similar magazines