13.07.2015 Views

handleiding begroot aantal deelnemers definitief maken - Chiro ...

handleiding begroot aantal deelnemers definitief maken - Chiro ...

handleiding begroot aantal deelnemers definitief maken - Chiro ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

YK 2011Room 2023 year olds - 4 years oldTeen-agers are assigned to all rooms to help out. If they are not helpful, you can ask them toleave. You can direct them to play with a particular child, to organize games, etc.You may use this room and the library if you have adult/teen coverage to cover both rooms.Might be nice to take a group to the library for “reading time.”There will be age-appropriate toys in the roomsBlue – teen9:30 – 10:15GottshalkSarah Josephson- should be pretty quiet- Children can play with toys that are out- Parents may come at the end of this time to pick up children for the familyservice10:15 – 11:00Jillian HorowitzMichele Zaremba- Most (if not all) children will be in the family service.- If any children remain - just let them continue to play- It’s possible that some kindergarten children will join you for this timeslot (Heather Wicksel and Isabelle Williams would bring them – make surethat the children return to their room at 11 )11:00 – 11:45KellerJillian HorowitzMichele Zaremba- Parents will be bringing children from the family service- Serve snack around 11:15 (snack is on a book shelf)- continue free play11:45 – 12:30Julia ZimmermanJillan Horowitz- Things will quiet down a bit as some families leave early- Children can play with toys in the room- All children should be picked up at 12:30.- if you have any children left, please bring them to the Beit AmFYI – Dara Schwartz will be supervising all rooms. If you encounter any problems, look for her.


Je groeppaginaOm op je groepspagina te geraken heb je 2 opties:1) Rechts zie je onder je gebruikersnaam: ‘Jebent verbonden aan deze groep(en):’ Klikdaaronder op groepsnaam.OF2) Surf naar je groepspagina met behulp vanje stamnummer, bv.www.chiro.be/chiro/xg-0000 . Vervangdaarbij de ‘xg-0000’ door je eigenstamnummer.Stap 2 – Pas het begroot aantal aan- Je bent ingelogd en bevindt je op je groepspagina? (if not, check stap 1).- Klik op ‘Beheer Olé Pistolé’Zie je de rode knoppen niet? Dan ben erkent de site jou niet als beheerder vanje groep… Kijk in de tekstkader op de vorige pagina voor meer info…- Je ziet nu links de inschrijvingsgegevens voor jullie ontbijtactie.- Kijk na of je akkoord gaat met onze inschatting van aantal deelnemers voor jouw ontbijtactie? Wededen die inschatting op basis van je aantal leden en leiding. De som daarvan vermenigvuldigden wemet 2,5 of 2,8.- Akkoord! Perfect. Je hoeft verder niets te wijzigen!! Voor jou eindigt de handleiding hier!OF- Niet akkoord?! Klik dan op‘deelnemers aanpassen’- Vul nu in:o Hoeveel deelnemers jeverwachto Een reden waarom jeverandertChirojeugd-Vlaanderen vzw p. 2 van 4


- Vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikkenWat kan er fout gaan?1) Oeps, mijn gebruikers naam en of paswoord vergeten…- Je geraakt niet ingelogd? Klik dan op ‘nieuw wachtwoord aanvragen’- Vul je mailadres of gebruikersnaam in.- Kijk in je mailbox en klik op de link voor deeenmalige login.- Je komt nu op zulk een pagina. Je klikt op ‘Inloggen’.- Kies een nieuw persoonlijk paswoord. Kies één dat je makkelijk onthoudt. Vul het tweemaal in:Chirojeugd-Vlaanderen vzw p. 3 van 4


- Scroll naar beneden en klik op- Alles is gelukt wanneer je degroene balk met vermelding ‘De veranderingenwerden opgeslagen.’ ziet. Je bent nu ingelogd en kanverder gaan met de handleiding.2) Waar is mijn unieke code?Ben je ze kwijt? Goed zo! Je hebt ze immers NOOIT meer nodig. Die code moest je – destijds bij inschrijven –éénmalig gebruiken. Daarmee konden we toen checken dat de gebruiker die de code ingaf, wel van de groepwas waarvan ie beweerde te zijn. Het systeem heeft dat toen geregistreerd en weet nu welke gebruikers bijwelke groepen horen. Je hebt die code nooit meer nodig. Inloggen volstaat. Daarna naar je groepspagina zoalsin stap 1 van deze handleiding en van daaruit kan je alles doen.3) Ik zie de juiste knoppen nietEnkel ‘beheerders’ van een groep zullen finaal het begroot aantal kunnen aanpassen! Gebruikers die destijds decode gebruikt hebben zijn al zeker groepsbeheerder. Anderen kunnen door de groepsbeheerder ook die statusgekregen hebben (via de functie ‘gebruikers beheren’). Maar niet zomaar iedere nieuwe gebruiker diegeregistreerd is of aangemeld is bij een groep, heeft deze status. Merk je dat je de nodige knoppen niet ziet?Dan erkent de site je niet als ‘groepsbeheerder’. Iemand anders van je groep heeft wel die status. Vraaghem/haar deze handeling te doen. (als we deze veiligheid niet zouden inbouwen, kan een willekeurig iemandzomaar ergens aantallen aanpassen).4) Nog een ander probleem? Vraag eventueel raad aan iemand van je ploeg die vlot overweg kan met digitale interactie Je kan ook je verbond of je gewest om hulp vragen Mailen kan ook naar pistole@chiro.be . Vermeld bij een mailcontact steeds je stamnummer (!) en eentelefoonnummer (per telefoon verduidelijking geven is vaak makkelijker). Of bel zelf: 03-231 07 95 en vraag naar Jurgen of Sander.Thanx!Chirojeugd-Vlaanderen vzw p. 4 van 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!