onderhoudstechnieken - Eandis

eandis.be

onderhoudstechnieken - Eandis

onderhoudstechniekenOp de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid vanzichzelf en van de andere personen telkens in overeenstemming met de gegeven instructiesen met de verkregen opleiding.De leerlingen gebruiken de PBM en CBM bij het in- en uitschakelen van de installatie.De leerlingen volgen de vitale 5 bij het in- en uitschakelen van de middenspanning.De leerlingen letten er op, net zoals in de praktijk, dat hun collega geen veiligheidsstappenoverslaat.Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, en andere middelendie ter beschikking worden gesteld.De leerlingen gebruiken de isolatiestok en meetstok volgens de instructies.De leerlingen schakelen de lastscheidingsschakelaar, scheidingsschakelaar,vermogenschakelaar en aardingsschakelaar op de juiste wijze.Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijkebeschermingsmiddelen die ter beschikkingworden gesteld en deze na gebruik weer opbergen.De leerlingen gebruiken de vuurwerende stofjas, helm met nek- en gezichtsbescherming,vuurwerende handschoenen en isolatiebank.De leerlingen geven de PBM door aan hun collega en leggen deze na gebruik terug op dedaar voorziene plaats.De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwenherkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen,veranderen of verplaatsen.De leerlingen beslissen zelf in welke volgorde ze de schakelaars (lastscheider, scheider,vermogenschakelaar of aardingsschakelaar) uit/in schakelen, zodat de installatie in/uitgeschakeld wordt.De leerlingen gebruiken de juiste signalisatie en pictogrammen na het uitschakelen van deinstallatie.Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een bedrijf kennismaken.De leerlingen komen in contact met het bedrijfsleven door op een werkdag binnen hetbedrijf Eandis te werkenDe leerlingen passen hun gedrag aan binnen het bedrijf.De leerlingen tonen dat zij de elementaire vormen van beleefdheid beheersen.


De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen.De leerlingen schakelen de lastscheidingsschakelaar, scheidingsschakelaar,vermogenschakelaar en aardingsschakelaar op de juiste wijze.De leerlingen volgen de vitale 5 bij het in- en uitschakelen van de middenspanning.De leerlingen letten er op, net zoals in de praktijk, dat hun collega geen veiligheidsstappenoverslaat.De leerlingen gebruiken de juiste PBM en PBM.Bestaande installaties op een veilige wijze afsluiten en demonteren.De leerlingen bepalen a.d.h.v. het elektrisch schema welke stappen ze moeten ondernemenzodat dat ze een deel van de installatie spanningsvrij zetten, zonder extra delen van deinstallatie van spanning te ontnemen.De leerlingen schakelen de lastscheidingsschakelaar, scheidingsschakelaar,vermogenschakelaar en aardingsschakelaar volgens de juiste en veilig procedure.De leerlingen volgen de vitale 5 bij het in- en uitschakelen van de middenspanning.In een elektrisch schema, bij een gegeven opdracht, de relatie tussen symbolische voorstelling,codering en de overeenkomstige component in de elektrische installatie herkennen en erovercommuniceren.In een elektrisch schema, bij een gegeven opdracht, de relatie tussen symbolischevoorstelling,codering en de overeenkomstige component inde elektrische installatie herkennen en erovercommuniceren.Elektrische onderbrekingsmechanismen toelichten en kunnen toepassen.De leerlingen verduidelijken over welk component het gaat (lastscheider, scheider,vermogenschakelaar of aardingsschakelaar, meszekeringen, …) het gaat, zowel a.d.h.v.symbolen als de effectieve schakelaar.De leerlingen verduidelijken de functie en de verschillen voor de lastscheidingschakelaar,scheidingschakelaar, vermogenschakelaar en aardingschakelaar.De leerlingen schakelen de lastscheidingsschakelaar, scheidingsschakelaar,vermogenschakelaar en aardingsschakelaar volgens de juiste en veilig procedure.

More magazines by this user
Similar magazines