Presentatie samenwerking GGZ-NHN, WNK en UWV(pdf, 620 kB)

uwv.nl

Presentatie samenwerking GGZ-NHN, WNK en UWV(pdf, 620 kB)

Het outsiders-effect effect vanmensen met psychische sc klachten’Samenwerking GGZ-NHN, WNK en UWVMichiel Bähler, GGZ - NHNEllen Otto, IPS coördinatorKenniscentrum Phrenos


Werkgebied GGZ-NHN• 2500 mensen metEPA• Zorg uitmultidisciplinaireteams• Samenwerking metWNK Re-integratie


Vicieuze cirkel• Een slechtere gezondheid kan leiden tothet verlies van betaalde arbeid, waarna degezondheid verder verslechtert, waardoorhet wederom betreden van dearbeidsmarkt wordt bemoeilijkt.• Stigma en zelfstigma


Participatie van EPA (Michon, 2012)


Is work too stressfull?As compared to what?If work makes people with mental illnesssick, sc what atdou unemployment, poy e t,poverty, ety,andsocial isolation cause? (Marrone & Golowka,1999)


Wat is IPS?• Standaardisatie van SupportedEmployment voor mensen met ernstigepsychische stoornissen, EBP (evidence basedpractice)• Grondleggers: Deborah Becker & RobertDrake, Dartmouth Psychiatric ResearchCenter (New Hampshire USA)• Vanaf plm. 1990 eerste IPS-projecten• Scion Onderzoek 2012 (Michon, e.a.)


PRINCIPES IPS• Voorkeur van de cliënt staat centraal• Betaald werken is het centrale doel• Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)• Langdurige ondersteuning aan cliënt en werkgever• Doorlopende, systematische inschatting vanarbeidsmogelijkheden• Trajectbegeleider maakt deel uit van het GGZ-team• Client en werkgever krijgen advies bij administratieve enfinanciële iël zaken (o.a. uitkering, i arbeidscontracten)t


Daar zijn waar de cliënt wil slagen?• Jan, 38 jaar• Woont in BW• Schizofrenie• Cocaïne, speed,alcohol• Medicatietrouw?• Verschillendeopnames• Heeft een strafblad• Maar wil een baan!


Jan…


IPS IN DE PRAKTIJK• Kennismaking via behandelaar• beslismoment wel / géén IPS• Indien geen IPS: wat te doen?• Indien wel IPS: kort assessment• bijstelling doel behandelplan / akkoord team• Evt. aanvraag IRO of gemeentelijk traject• Snel zoeken (o.a. acquisitie)• Plaatsen / indicatie FACT• Jobcoachen• Hele team betrekken


Alkmaars Model• 50% van EPA heeft wens tot betaaldebaan• GGZ geen re-integratiebedrijf


• Samenwerking met WNK re-integratie• Dedicated arbeidsdeskundige bij IPSoverleg– Atif Actief meedenken– Uitwisselen van deskundigheid– Snelle goedkeuring IRO/jobcoaching


FAQ• Hoe vinden jullie werkgevers…• Werkgevers zitten niet te wachten op onzedoelgroep…• Er is toch geen werk…•Werkgevers e willengeen risico lopen…14


Mogelijkheden op de arbeidsmarkt


Mogelijkheden op de arbeidsmarkt16


BEDANKT VOOR JULLIEAANDACHT!meer informatie?m.bahler@ggz-nhn.nleotto@kcphrenos.nlnl

More magazines by this user
Similar magazines