Views
2 years ago

Meting maart 2012 - CBF

Meting maart 2012 - CBF

Tsjitske, 27 jaar.

Tsjitske, 27 jaar. “Een leuke actie vond ik die van die spierziekte van ‘ik ben inmiddels overleden’, diehad echt veel impact op mij en ik onthoud hem dus. Maar ik volg goede doelen niet op sociale media endat ben ik ook niet van plan, zoveel heb ik er niet mee. Het meest ideale vind ik als ik zelf zou kunnenkijken wat ik per maand wil geven aan een goed doel, als je dan soms krap zit kan je het een keer nietdoen.”Sasha, 19 jaar. “Draait het niet om geld, dan willen jongeren wel. Jongeren zijn doeners, geen lezers.Studenten willen geen geld geven, dus die hebben een andere benadering nodig”.Koen, 30 jaar. “Er wordt soms weinig bewustwording gecreëerd bij de groep. Organisaties profilerenzich vooral op ‘happy’. Op evenementen en zo. Verder wordt je te weinig inhoudelijk geïnformeerd. Ikgeef aan OneMen, al 7 jaar. Er was een advertentie over een meneer die voor persvrijheid vocht in Liberiavia radiospotjes, OneMen ondersteunde hem. Dat sprak me aan, dat kleinschalige. Toen ben ik donateurgeworden”.Wiebren, 24 jaar. “Nieuw modern initiatief is Amsterdam Cares. Idee van Young professionals waarbijje zelf helpt, op die manier en wanneer je wilt. Heel flexibel. Maakt het tastbaar en geeft positieveervaringen”.c. Jongvolwassenen; een hoog donateursvertrouwen, maar weinig geldElke meting van het Nederlandse Donateurspanel wordt het Nederlandse publiek, naast de vragen over hetdonateursvertrouwen, een aantal andere vragen gesteld. Daaruit kwamen de volgende interessante inzichten.1. Hoe jonger, hoe positiever. Het donateursvertrouwen laat duidelijke verschillen zien tussenleeftijdscategorieën. Zo laat de groep van 18 tot 24 jaar een score zien van -20 en is daarmee veruit hethoogst. Naarmate men ouder wordt, wordt men negatiever. Tot zelfs een score van -55 bij de groep van55 jaar en ouder.Index donateurvertrouwen -­‐ verdeeld naar lee0ijd 0 Gemiddeld 18-­‐24 25-­‐34 35-­‐44 45-­‐54 55+ -­‐10 -­‐20 -­‐30 -­‐40 -­‐50 -­‐60 HET NEDERLANDSE DONATEURSPANEL - MAART METING 2012

geven is een gave - CBF
Vijf jaar NederlaNdse doNateurspaNel Met oa 'Heart of tHe ... - CBF
JAARVERSLAG 2008 - CBF
Maart 2012 - Sax.nu
Jaarrekening WnF 2011/2012 - CBF
Maart 2012 - Nederlands Vereniging In Karinthie
Vitaal maart 2012 - Vivre
Mijn MSP - 2012 - maart - Weller
Aanspraak maart 2012 - Svb
vaktijdschrift voor benelux maart 2012 - E-Mobility Magazine
[PDF] Relatietijdschrift #11_ maart 2012 - Gemeente Rotterdam
Infokrant februari - maart 2012 (bis) voor website.pdf
Reistijd 7 - Maart 2012 - Veolia Transport Nederland
Kunstlaan 16: Maart 2012 (.pdf) - VKW Limburg
Editie maart 2012 - E-on
Maart 2012 - Witlox Van den Boomen
Midden-Delfkrant maart 2012. - Delfland
BEwerken maart 2012 - Brbs
Februari - Maart 2012 - Bronovo Ziekenhuis