Presentatie - Epos

epos.vlaanderen.be

Presentatie - Epos

• Lector aan Plantijn Hogeschool• Ex-VRT• Papa van 2 kinderen• 326 vrienden op facebook• 706 connections op LinkedIn• Keuzevak social media 3CC-PRV


Social Media - Koen CornilQueen's Royal Facebook PageUK, Friday November 05, 2010


Social Media - Koen Cornil


Hype Cycle van Gartner


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilWaarover gaan we het hebben?• Wat zijn “Social Media”?• Welke social media zijn er?• Wie zijn de gebruikers?• Waarom doen ze dat? Wat is het nut?• Is dat wel veilig?• Waar gaat dat naartoe?


Wat zijn Social Media?


Social Media - Koen CornilWe leven in een informatietijdperkDe hoeveelheid informatie verdubbelde:– Tussen 1800 en 1900– Tussen 1900 en 1950,– Tussen 1950 en 1960– Tussen 1960 en 1966.• Op dit moment verdubbelt de hoeveelheidinformatie op onze aarde elke 2 à 3 jaar.• Internet verdubbelt zelfs elke 8 maanden.• (bron: Gebruik je hersens, Jan-Willemvan den Brandhof).


Social Media - Koen Cornil


Social Media Count• http://www.personalizemedia.com/garyssocial-media-count/


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilWaar halen we onze informatie?http://www.baekdal.com/media/market-of-information/


Van 2D naar 3DSocial Media - Koen Cornil


2DSocial Media - Koen Cornil


3DSocial Media - Koen Cornil


2D: Hiërarchische organisatieSocial Media - Koen Cornil


3D: NetwerkorganisatieSocial Media - Koen Cornil


3D: NetwerkorganisatieSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilAlgemeen klimaat: impact vandigitalisering en web 2.0• De groei van het internet• De druk van het 24/24 nieuws• Het gemak van digitaal kopiëren• Free pirated content provision• Technologische vernieuwingen• Tegenwicht voor macht van de grote mediaspelers• Nieuwe media recupereren oude media• Kracht van de consument• ...


Social Networking in Plain EnglishSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilThe Net GenerationDon Tapscott:• Vrijheid• Customizing• Toetsing van informatie(Scrutiny)• Integriteit• Samenwerking• Entertainment• Snelheid• Innovatie


Social Media - Koen CornilDigital natives• 86% werknemersactief op socialenetwerksystemen• 76% van de bedrijven'blokkeert' dezetoegang• digital natives digital immigrants


Technologie verandert onzecommunicatieEn daar maken we volop gebruik van…2.000.000.000 video’sworden er per dag opYoutube bekeken


Welke sociale media zijn er?


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


July 2006 - 100 million accountsJuly 2007 - 200 million accounts


In ons landSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


En verderSocial Media - Koen Cornil


Wie zijn de gebruikers?


Social Media - Koen CornilWie is dé social mediagebruiker?Verschillen• Gender• Sociale Klasse• Etniciteit• Leeftijd


Social Media - Koen Cornil


Waarom? Wat is het nut?


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


John Munsell: “If content is king,then conversation is queen”


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Emiliana Torrini• http://www.youtube.com/watch?v=iZ9vkd7Rp-g


FarmvilleSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilDe kracht van Facebook(volgens de film)• Usability in combinatie metstrakke lay-out• Exclusiviteit: op uitnodigingvan je vrienden• Status-updates + relationelestatus


Social Media - Koen CornilSmall world principe• Je staat in slechts een paar stappen inverbinding met een willekeurig persoon.• Sterke lokale gerichtheid binnen het netwerk(hecht verbonden vriendengroepen).http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilWord of MouthEd Keller: "The number-one waythat consumers makedecisions is through word ofmouth. Brands realize thatconsumers are willing toengage with them inconversation, and they realizethat they have no choice butto participate if they want tobe a part of the consumerdecision making process."


Sharing = SeedingSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilPas je aan het informatietijdperk aanSocial Media = Zoeken en delen vanNieuwsSportFilmMuziekFoto’sLinksProfessioneleinformatieinformatie die jou aanbelangt!BoekenGamesConsumerinfoInformaticaMarketingTrendsEnz... enz...


Is dat wel veilig?


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen CornilPrivacy-issues• "In welke wereldstad voel je je het bestthuis?"• "Met welk personage uit Friends kom je hetmeest overeen?" vrijblijvende quizzen en testjes die zichbovendien vrolijk verspreiden omdat ze jeuitnodigen ook vrienden te latendeelnemen.


Social Media - Koen CornilPrivacy-issues• Probleem: de auteur van dit soort applicaties komtveel meer over je te weten dan je wel zou denken.• uiteraard alle antwoorden en het uiteindelijkeresultaat• ook toegang tot zaken als je foto's of de commentarendie je bij andere vrienden achterlaat. Ook wanneer jedie gegevens eigenlijk afgeschermd had.• ook de gegevens van je vrienden, zelfs wanneer dieniet deelnemen aan de quiz.• = conclusie van de Amerikaansemensenrechtenorganisatie ACLU


Social Media - Koen CornilPrivacy-issues• Kern van het probleem: Facebook gebruiktandere privacy instellingen voor je profiel danvoor de applicaties.• Applicaties die je vrienden gebruiken krijgenook toegang tot jouw gegevens en de meesteitems staan meteen ook aangevinkt.in de privacy instellingen (subsectieToepassingen) alle informatie uit vinken.


Social Media - Koen CornilNiet op Facebook?• De site verzamelt wel degelijk gegevens overjou.


Social Media - Koen CornilNiet op Facebook?• Ook zoekopdrachten worden bijgehouden engeanaliseerd. Het kan dus best zijn dat je in dedatabase van het bedrijf zit omdat iemand ooitgezocht heeft naar een eventueel profiel van jou.• Ook al levert dat geen resultaat op, toch weetFacebook op die manier weer een stukje meer overjou.• Zeker wanneer iemand ingaat op de suggestie vanFacebook om gebruikers niet alleen via hun naam opte zoeken maar ook aan de hand van hun e-mailadres.


Social Media - Koen CornilNiet op Facebook?• Facebook zelf vindt dat het aan degebruikers is om voorzichtig om te springenmet gegevens van vrienden, collega's ofkennissen. Daarom biedt de site - enigszinsverborgen - de mogelijkheid aan om decontacten die je ooit met Facebook gedeeldhebt weer te wissen. Hoe snel dat gebeurt,is niet meteen duidelijk, volgens de paginakan het "een tijd" duren voor de gegevensecht gewist zijn.


Waar gaat dat naartoe?


Einde van de weblog-rage?http://www.pietel.be


Real-time updatesSocial Media - Koen Cornil


Real-time updatesSocial Media - Koen Cornil


Integratie van netwerkenSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


DefriendingSocial Media - Koen Cornil


Nieuwe netwerken


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Verdere opmars van Twitter• Stijgend aantal gebruikers• Oa samenwerking met partners voorintegratie van foto’s, audio en video(Blip.tv, Instagram, Rdio) Twitter Venture-Backed Index Value$3.36B +7.13%


Mobiele toekomstSocial Media - Koen Cornil


Social Media - Koen Cornil


Apps


Enorm veel Apps

More magazines by this user
Similar magazines