Computeropdrachten niveau F week 2 - Alles-in-1

alles.in.1.org

Computeropdrachten niveau F week 2 - Alles-in-1

Computeropdrachten niveau F week 2Computeropdrachten FILM1. Klik op het plaatje.Klik daarna op het plaatje van de kerk in het midden.Je komt in een klooster. Luister ook naar het gezang.http://members.chello.nl/s.kloosterman4/middeleeuwen/index.html- Wat deden monniken nog meer, naast lezen in de Bijbel?2. Sophie en Jochem gaan naar een klooster in onze tijd.Kijk naar de film. Zie je veel verschil met de Middeleeuwen?http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/hoe-leven-monniken-hetkloostera. Wat is in ieder geval hetzelfde gebleven?b. Waarom brouwden de monniken vroeger bier?c. Waar zorgde broeder Isaac ook nog voor?d. Speelt het klooster nog steeds een belangrijkerol in onze samenleving?


Computeropdrachten INFO1. Bonifatius ging naar de heidenen in Friesland.Die geloofden in veel goden.Dat liep niet goed af.Kijk naar het filmpje van Willem Wever.a. Wat betekent bekeren?b. Waarom waren de Friezen woedend toen mende eik omhakte?c. In welk christelijk feest vind je nog steedsinvloeden van de oude Germanen?http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/geschiedenis/hoe-werd-bonifatius-vermoord2. Klik op het plaatje van Bonifatius hiernaast.Je komt op de site van Vroeger & Zo.Speel het memoryspel van Bonifatius.Je kunt het alleen spelen of met zijn tweeën.http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?site=site_vroegerenzo&nr=2199244&item=22064663. De kerk kent veel heiligen.Lees de tekst over deze bisschop.a. In welk land is hij geboren?b. Is Sint Nicolaas nog steeds een ‘echte’ heilige?http://www.antoinetteberns.nl/sinteducatief/stnicolaas/Nicolaas.htm


4. Ga naar de site geschiedenis voor kinderen. Klik op deMiddeleeuwen →Geestelijkheid. Lees de tekst.Welke zinnen zijn waar? Schrijf de letters van de goedezinnen op.a. De kerk was het centrum van de kennis.b. Werd je ziek, dan had je pech.c. De priester had altijd gelijk.d. Monniken verbleven de hele dag in de kerk.e. Pelgrims waren arme mensen.f. De kerk hielp daklozen, vluchtelingen en invaliden.g. Monniken leerden de boeren hoe ze grondmoesten bewerken.h. De kerk was in de middeleeuwse samenleving nietbelangrijk.i. Mensen van de kerk waren de enigen die kondenlezen en schrijven.j. In de Middeleeuwen was er in West-Europa alleen hetrooms-katholieke geloof; andere godsdiensten warenverboden.k. In de Middeleeuwen moest iedere kloosterling driegeloftes afleggen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer.l. Er waren ook vrouwenkloosters. De nonnenverzorgden zieken en deden handwerk zoals borduren.m. Kerken werden in alle eeuwen volgens dezelfdebouwstijl stijl gebouwd: de gotische stijl.http://www.geschiedenisvoorkinderen.nl/middeleeuwen/geestelijkheid/http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?nr=2201355&site=site_vroegerenzo&item=22909725. Teksten werden in deze tijd nog niet gedrukt, maar geschreven.Kijk naar het filmpje. Snap je nu waarom ze een klus waar je veel geduld voormoet hebben monnikenwerk noemen?a. Wat vind jij nu een monnikenwerk?b. Waar schreven de monniken de boeken?http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_klooster01


Computeropdrachten EXTRA INFOHeksen.Het filmpje dat je gaat bekijken gaat over heksen.De foto hieronder is een heksenwaag.http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/geschiedenis/hoe-werden-heksen-nederland-vervolgd1. Wat is een heksenwaag?2. Waar of niet waar? Schrijf de letters van de zinnen die waar zijn in je schrift:a. De heks was een hulpje van de duivel.b. In de plaats Oudewater werden heksen gewogen.c. Als je zwaar was, was je een heks.d. Leentje heeft echt geleefd.3. Wat is een certificaat van weginge?

More magazines by this user
Similar magazines