PDF (7,8 Mb) - Delabie

delabie.belux.be

PDF (7,8 Mb) - Delabie

Inhoud HYGIËNE EN UTILITEITENOverzicht 68/69Algemene kenmerken70/71Toiletpapierhouders - Vrouwelijke hygiëneVerdelers voor WC-zittingbeschermers72/74Toiletborstelhouders 74/75Afvalkorven, afvalemmers76Verdelers en afvalrecipiëntenvoor handdoekjes 77Handendrogers en haardroger78/79ZeepschalenZeepverdelers vloeibare zeep80/81Tabletten voor wastafel, handdoekdragersAccessoires82/83GrepenGebogen grepen 135°84Kledinghaken, universele hakenen zelfklevende pictogrammen85/86Spiegels en bevestigingskle mmen87Serie voor werven - Hypereco88/8966


Hygiëneen utiliteiten


TOILETPAPIERHOUDEROverzichtHYGIËNE & UTILITEITEN> VERSTEVIGDE MODELLEN + VERSTEVIGDE VANDAALBESTENDIGE MODELLENVoor rolMET MONOBLOKDEKSELref 566... > p.72TOILETBORSTELHOUDERSTOILETPAPIERVERDELERVOOR 2 ROLLENref 166... > p.72IN “U“-VORMref 4081... > p.72Verdeler voor WC -zittingbeschermersMUURMONTAGEOF STAAND MODELref 448... > p.74ZONDER DEKSELmuurmontage of staand modelref 404... > p.75MET DEKSELmuurmontage of staand modelref 405... > p.75VERDELER VOOR WC-ZITTINGBESCHERMERSref 3561 > p.74HANDENDROGERS EN HAARDROGERS> VANDAALBESTENDIGE MODELLEN + AUTOMATISCH MODELLEN + COMPACT MODELAUTOMATISCHVANDAALBESTENDIGref 661... > p.78AUTOMATISCHref 66... > p.78SPEEDJETAUTOMATISCHref 510621 > p.79COMPACTref 6623 > p.78HAARDROGERref 6624 > p.79ZEEPSCHALEN...> ZEEPSCHALEN EN ZEEPVERDELERSONZICHTBAREBEVESTIGINGref 71050... > p.80ZEEPSCHALEN DRAADMODEL,RECHTHOEKIG EN VOOR HOEKref 569... > p.80ZEEPVERDELER METGEBOGEN UITLOOP EN VOORDOOR-DE-MUURBEVESTIGINGref 729... > p.80RONDE ZEEPVERDELERMET DUWKNOPref 6564 > p.80VERDELER VOOR VLOEIBARE ZEEPVANDAALBESTENDIGref 51058... > p.81GREPEN> GREPEN + KLEDINGHAKEN EN HAKENRECHTE GREPENref 530... > p.84GREEP 135°ref 550... > p.84KLEDINGHAAKref 301... > p.85HAAKref 404... > p.85ENKELE HAAKref 101 P > p.85GEBOGEN HAAKref 138 > p.86SERIE VOOR WERVEN - HYPERECO> SERIE VOOR WERVEN - HYPERECOTOILETPAPIERHOUDERref 566 TER > p.88TABLET EN TABLETBEVESTIGINGENref 600... > p.88VASTE HANDDOEKDRAGER EN RINGref 6835... > p.88RVS KLEDINGHAKENref 610... > p.8868


OverzichtHYGIËNE & UTILITEITEN> VERSTEVIGD MODEL + VERSTEVIGD VANDAALBESTENDIG MODELGroot modelVROUWELIJKE HYGIËNETOILETPAPIERHOUDERGROOT MODELvoor rol van 1000 mref 288... > p.73TOILETPAPIERHOUDERGROOT MODELvoor rol van 400 mref 291... > p.73HANDDOEKVERDELER & AFVALRECIPIËNTENTOILETPAPIERHOUDERGROOT MODELvoor rol van 200 mref 290... > p.73VERDELER EN AFVALRECIPIËNTVOOR HYGIËNISCHE ZAKJESref 2561 D > p.74MET CENTRALEAFROLLINGref 6590 > p.77VERDELERref 660... > p.77AFVALRECIPIËNTref 661... > p.77> MUURMODELLEN + MODELLEN MET PEDAALAFVALKORVEN EN AFVALEMMERSRECHTHOEKIG VOORMUURBEVESTIGINGref 460 > p.76RECHTHOEKIG VOORMUURBEVESTIGINGMET DEKSELref 462 > p.76RECHTHOEKIG VOORMUURBEVESTIGINGEXTRAPLATref 465 > p.76RONDEPEDAALEMMERref 449... > p.76> TABLETTEN EN BADKAMERACCESSOIRESBADKAMERACCESSOIRES...WASTAFELTABLET IN RVS OF GLASref 600... > p.82BEKERHOUDEREN ZEEPSCHAALref 662... > p.82RINGHANDDOEKDRAGERref 6640 > p.82ENKELE OF DUBBELEHANDDOEKDRAGERref 678... > p.83HANDDOEKDRAGER RACKMET RESERVEREKref 6701 > p.83> SPIEGELS EN BEVESTIGINGSKLEMMENSPIEGELS EN BEVESTIGINGSKLEMMENRONDref 3449 > p.87RECHTHOEKIGref 345... > p.87RVS GEPOLIJST“SPIEGEL”ref 345... > p.87KANTELBARESPIEGELKLEMref 6543 > p.87BEVESTIGINGSKLEMMENref 578... > p.87> SERIE VOOR WERVEN - HYPERECO + PICTOGRAMMENPICTOGRAMMENABSHANDDOEKVERDELERref 660... > p.89ABS TOILETPAPIER-VERDELERref 2909 > p.89ABS ZEEPVERDELERMET OF ZONDERELLEBOOGBEDIENINGref 6712... > p.89ZEEPVERDELER 1,2 LRVSref 656... > p.89BORSTELHOUDERSTAAND OFMUURMONTAGEref 336... > p.89ZELFKLEVENDEPICTOGRAMMENref 50... > p.8669


Maximale HygiëneRVS gaat de ontwikkeling van bacteriën tegen.Voor de accessoires van DELABIE wordt bacteriestatisch RVS (304) gebruikt. Bij dit type RVS is hetzo dat wanneer de chroomatomen in aanraking komen met zuurstof er een onzichtbarebeschermlaag wordt gevormd, die men de “passieve laag” noemt. Wanneer het RVS mechanischbeschadigd wordt, heeft het de eigenschap om zichzelf te herstellen dankzij het fenomeen"autopassiveren". Er wordt een nieuwe “passieve” beschermlaag aangemaakt waardoor de glansbehouden wordt en het RVS beschermd wordt tegen corrosie. Het oppervlak blijft hard en gladwaardoor bacteriën er zich minder snel kunnen aan vasthechten.De ontwikkeling van bacteriën gebeurt minder snel dan op andere materialen. De aseptischeeigenschappen van RVS worden regelmatig gestaafd en bevestigd door wetenschappelijke studies.Het is een edele legering die zich uitstekend leent voor omgevingen waar zeer strenge hygiëneeisengelden.Gepolijste afwerking: eenvoudig te reinigen.De gepolijste afwerking zorgt voor DELABIE accessoires met een poriënvrij en homogeen oppervlakdat zeer gemakkelijk te reinigen is. De retentiecoëfficiënt van bacteriën na het schoonmaken is zeerlaag bij dit soort afwerking en is tot 20 keer lager dan bij andere materialen (glas, kunststof,…).Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat na meerdere cycli vanverontreiniging/reiniging, gepolijste RVS minder onzuiverheden en resterende bacteriën bevat dankoper, dat nochtans bacteriëndodende eigenschappen heeft. Koper reinigt zich dus mindermakkelijk. Het onderhoud van gepolijste RVS heeft een duurzaam effect waardoor er een beterehygiëne gegarandeerd kan worden.Het risico op ziekenhuisinfecties wordt beperkt door het gebruik van oppervlakten die gemakkelijkgereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden. Het is vooral hierdoor dat de toepassing van RVS inziekenhuizen en grootkeukens zo’n vaart heeft genomen.Bovendien moeten ook minder onderhoudsproducten gebruikt worden.Bacteriologische retentiecoëfficiënt na meerdere reinigingscycli% resterende bacteriën na reiniging100.00Gepolijste INOX POLI BRILLANT RVS90.0080.00Koper CUIVRE70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.001 2 3 4 5Dagen JoursOntwerp.De DELABIE accessoires zijn zo ontworpen dat ze beantwoorden aan een evident en essentieelhygiëne principe: de mogelijkheid van een regelmatige reiniging. Het gebruiken van eenmonoblok deksel waardoor het aantal kiemhaarden beperkt wordt, en van een zeephouderwaarbij langdurige zeepresten in de houder uitgesloten worden, zijn een voorbeeld vangemakkelijk onderhoud en goede hygiëne.70


Maximale duurzaamheidHoge vandaalbestendigheid.De dikte van het metaal dat gebruikt wordt voor de hygiëne accessoires vanDELABIE kan tot meerdere millimeters gaan en is algemeen gesteld hoger dan die van de meesteandere producten beschikbaar op de markt. Deze robuste constructie biedt een hogevandaalbestendigheid, die nodig is in openbare gebouwen. Om diefstal tegen te gaan wordt eengroot aantal van de DELABIE hygiëne accessoires voorzien van onzichtbare bevestigingen en/of eenslot met sleutel.Bestemd tegen intensief gebruik.Alle DELABIE producten worden specifiek ontworpen voor intensief gebruik in alle types utiliteiten ofverzorgingsinstellingen en worden aan extreme weerstandstests onderworpen.Andere voordelen3 mogelijke afwerkingen.De hygiëne accessoires van DELABIE zijn inzetbaar in elk interieur en combineerbaar met elk materiaaldankzij de 3 mogelijke afwerkingen : gepolijst RVS, geëpoxeerd wit RVS of gesatineerd RVS.Compleet assortiment.De diversiteit in het DELABIE aanbod biedt de mogelijkheid een hygiëne oplossing aan te biedenvoor elk type gebruik van deze producten: wastafel, toilet, badkamer,... De kwaliteit van RVS,gekoppeld aan het strak design van de hygiëne accessoires van DELABIE, zorgen ervoor dat ditassortiment perfect aansluit bij de andere assortimenten van DELABIE.100 % recycleerbaarRVS, dat 100 % recycleerbaar is, draagt bij tot de duurzame ontwikkeling en de bescherming van hetleefmilieu.71


220130ToiletpapierhouderToiletpapierhouder voor rol• Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijkonderhoud en een betere hygiëne.• Integrale mandrel in polycarbonaat.RVS 304 gepolijst 8/10 566RVS 304 geëpoxeerd wit 8/10 3565RVS 304 gesatineerd 8/10 510567119140NIEUW80Met deksel monoblokToiletpapierverdeler voor 2 rollen• Verstevigd en vandaalbestendig model.• 1 reserverol.• Slot.• Niveaucontrole.• Dikte metaal: 1 mm.• Afmetingen: 115 x 115 x 220 mm.115115RVS gepolijst 1660RVS geëpoxeerd wit 16612 rollen, waarvan 1 in reserveToiletpapierhouder in “U“-vorm• RVS.• Buis Ø 20, dikte 1 mm.• Onzichtbare bevestiging.82RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit4081 P4081 EW175ø20“U”- vorm72


Toiletpapierhouders groot modelø 365Toiletpapierverdeler groot model• Model voor rol van 1000 m.• Afmetingen: Ø 365, diepte 110 mm.Staal 10/10 wit gelaktRol hygiënisch papier, 600 m1 laag, per 6 rollen2880 D2882 DGroot model met slot - 1000 mØ 305 307Toiletpapierverdeler groot model• Model voor rol van 400 m.• Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijkonderhoud en een betere hygiëne.• Slot.• Niveaucontrole.• Afmetingen: Ø 305, diepte 135 mm.• Met rugwand.Staal 8/10 wit gelakt 2910RVS 304 gepolijst 8/10 2911RVS 304 gesatineerd 8/10 2912Rol hygiënisch papier, 400 m 28832 lagen, per 6 rollenGroot model met slot - 400 mNIEUWØ 225 307Toiletpapierverdeler groot model• Model voor rol van 200 m.• Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijkonderhoud en een betere hygiëne.• Slot.• Niveaucontrole.• Afmetingen: Ø 225, diepte 125 mm.• Met rugwand.Staal 8/10 wit gelakt 2900RVS 304 gepolijst 8/10 2901RVS 304 gesatineerd 8/10 2902Rol hygiënisch papier, 180 m 28782 lagen, per 12 rollenGroot model met slot - 200 m73


Vrouwelijke hygiëneVerdeler en afvalrecipiënt voor hygiënische zakjes• Inhoud: 9 liter.• Scharnierend openend met slot.• Afvalrecipiënt bovenaan afsluitbaar met klep.• Verdeler hygiënische zakjes.• Dikte metaal: 1 mm.• Afmetingen: 115 x 245 x 350 mm.350RVS gepolijstHygiënische zakjes, per 100 stuks(4 x 25 stuks)2561 D1561 bis115245Verdeler en recipiëntVerdeler voor WC-zittingbeschermersVerdeler voor WC-zittingbeschermers• Verstevigd en vandaalbestendig model.• Scharnierend openend met slot.• Dikte RVS: 1 mm.• Afmetingen: 43 x 410 x 270 mm.270410RVS gepolijst 3561Doos met 250 WC-zittingbeschermers 356243VerdelerToiletborstelhoudersToiletborstelhouder met borstel• Muurmontage of staand model.• Uitneembare houder.• Afmetingen: 125 x 125 x 350 mm.RVS gepolijst 448Borstel alleen, RVS gepolijst448 bis350125125Muurmontage of staand model74


Toiletborstelhouders3304109090Toiletborstelhouder met borstel, zonder deksel• RVS 304, bacteriënwerend.• Verstevigd model.• Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs bovenafnaambaar.• Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat deborstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij eenvolgend gebruik voorkomen.• Dikte RVS: lichaam 1 mm.• Afmetingen: Ø 90, hoogte 330 mm.• Muurmodel met antidiefstal systeem.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit• Staand model.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit4048 P4048 EW4049 P4049 EWToiletborstelhouder met borstel en deksel• RVS 304, bacteriënwerend.• Verstevigd model.• Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs bovenafnaambaar.• Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat deborstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij eenvolgend gebruik voorkomen.• De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houderdoor het zelfcentrerend systeem• Dikte RVS: lichaam 1 mm.• Afmetingen: Ø 90.• Muurmodel met antidiefstal systeem.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit• Staand model.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit4051 P4051 EW4050 P4050 EWZonder dekselMet dekselNIEUW:Beschikbaar 2 de semester 2013Contacteer de Verkoopdienst voor meer info58090Toiletborstelhouder met dekselen ergonomische lange hendel• RVS 304, bacteriënwerend.• Verstevigd model.• Met ergonomishe antislip hendel, vergemakkelijk hetgebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zichmoeilijk kunnen buigen.• Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs bovenafnaambaar.• Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat deborstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij eenvolgend gebruik voorkomen.• De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houderdoor het zelfcentrerend systeem.• Dikte RVS: lichaam 1 mm.• Afmetingen: Ø 90.• Muurmodel met antidiefstal systeem.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit• Staand model.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit510051 P510051 W510050 P510050 WMet deksel en lange hendel75


320310Afvalkorven en afvalemmersRechthoekige afvalkorf voor muurbevestiging• Verstevigd model.• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 13 liter.• Afmetingen: 150 x 280 x 320 mm.320RVS gepolijst 460150280Verstevigd modelRechthoekige afvalkorf met deksel voormuurbevestiging• Verstevigd model met deksel.• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 13 liter.• Afmetingen: 150 x 280 x 320 mm.RVS gepolijst 462150280Verstevigd model met dekselExtra platte rechthoekige afvalkorf voormuurbevestiging• Verstevigd model met deksel.• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 6 liter.• Afmetingen: 70 x 211 x 310 mm.RVS gepolijst 46570211Extra plat - Verstevigd modelRonde pedaalemmer• Met emmer.• Inhoud: 3 liter. Te gebruiken met zakken van 5 liter.• Afmetingen: Ø 170, hoogte 265 mm.RVS gepolijst 449Geëpoxeerd wit 1449265ø 170Pedaalemmer - 3 liter76


475450Verdelers en afvalrecipiëntenvoor handdoekjesAfvalrecipiënt voor handdoekjes en gebuikt papier270• Met slot.• Dikte metaal: 1 mm.• Afsluitklep in RVS gepolijst.• Bevestigingssysteem voor vuilniszakje in recipiënt.• Inhoud: 16 liter.• Afmetingen: 130 x 270 x 475 mm.130RVS gepolijst 6611Geëpoxeerd wit 6612RVS gesatineerd 6617Afvalrecipiënt muurmodel270130Verdeler voor papieren handdoekjes gestapeld• Met slot en niveaucontrole.• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 640 eenheden.• Afmetingen: 130 x 270 x 450 mm.RVS gepolijst 6601Geëpoxeerd wit 6602RVS gesatineerd 6607 DHanddoekjes-verband, 6606open formaat 230 x 250 mm,gesloten formaat 117 x 250 mm250 eenheden per pakjeVoor handdoekjes gestapeld265215215Handdoekverdeler muurmontage voor rol• Vandaalbestendig model.• Dikte RVS: 1 mm.• Met slot en niveaucontrole.• Afmetingen: 215 x 215 x 265 mm.RVS gepolijst 6590Witte rol 450 vellen, 2 lagen, 6592per 6 rollenVoor rol77


HandendrogersAutomatische handendroger met regelbareblaasrichting 360°• Vandaalbestendig model.• Automatische werking dmv optische sensor.• 360° richtbare mond.• Dikte metaal: 1,2 mm.• Afmetingen: 210 x 280 x 220 mm. Gewicht: 3,5 kg.• Vermogen: 2000 W. Luchtdebiet: 95 l/seconde.• Beperkt geluidsniveau: 68 dBA.• Maximale veiligheid. Klasse II (dubbele elektrische isolatie) IP23.• CE, TÜV GS.• 3 jaar garantie.Afwerking kap RVS 304 gepolijst6613 DAfwerking kap RVS 304 gesatineerd 6614Afwerking kap staal wit geëmailleerd 6615220280Man120 cmVrouw110 cmKind95 cmMindervalide100 cmVandaalbestendig - AutomatischAanbevolen installatiehoogteAutomatische handendroger• Automatische werking dmv optische sensor.• Afmetingen: 160 x 225 x 300 mm.• Gewicht: 3,8 kg.• Vermogen: 2000 W. Luchtdebiet: 65 l/seconde.• Beperkt geluidsniveau: 58 dBA.• Klasse II (ref. 6621), Klasse I (ref.6631). IPX1.• CE, TÜV GS.• 3 jaar garantie.Afwerking kap RVS 304 gepolijst 6631Afwerking kap ABS wit 6621225300AutomatischCompacte handendroger• Werking d.m.v. duwknop.• Afmetingen: 170 x 180 x 270 mm.• Gewicht: 1,75 kg.• Vermogen: 1800 W. Luchtdebiet: 48 l/seconde.• 75 dBA.• Klasse II.• CE, TÜV GS. 3 jaar garantie.Afwerking kap ABS wit en polycarbonaat grijs 6623270180Compact78


Handendrogers en haardrogerSPEEDJET met dubbele luchtstraal250292650• Handendroger met dubbele luchtstraal.• Automatische inwerkingstelling dmv infrarood detectie.• Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen vande handen of na 18 sec. droogtijd.• LCD scherm met geanimeerde gebruiksaanwijzing.• Ultra snelle droogtijd: 10 tot 18 seconden.• Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppelsop de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk inonderhoud.• Antibacteriële luchtfilter en actieve koolfilter.• Afmetingen: 250 x 292 x 650 mm.• Gewicht: 11,4 kg.• Type motor: slijtvaste Brushless motor.• Energiebesparing: Vermogen 825 W. Zonder verwarmingselement.• 220-240V~ / 50 Hz.• Luchtverplaatsing: 42 l/seconde. Luchtsnelheid: 310 km/h.• Geluidsniveau: 75-80 dBA.• Klasse I, IP22.• CE.• 3 jaar garantie.SPEEDJET grijs metaal 510621Luchtstroom in 2 richtingenVolwassene95 cmKind enMindervalide85 cmAanbevolen installatiehoogteSPEEDJET - Automatisch430200Haardroger muurbevestiging met stopcontact voorscheerapparaat• Werking d.m.v. een tastschakelaar.• Veiligheidschakelaar voorzien op de houder.• 3 droogsnelheden.• Stopcontact voor scheerapparaat.• Afmetingen: 110 x 200 x 430 mm.• Gewicht: 1,28 kg.• Vermogen: 1400 W. Luchtdebiet: 24 l/seconde.• Klasse II. CE, TÜV GS.• 3 jaar garantie.Afwerking ABS wit 6624Haardroger met veiligheid79


41Zeepschalen en zeepverdelersZeepschaal voor muurbevestiging• Verstevigd model voor utiliteiten.• Onzichtbare bevestiging.• Afmetingen: 62 x 160 x 41 mm.16062ABS chroom mat 710500ABS chroom blinkend 710501Onzichtbare bevestigingZeepschaal voor muurbevestiging• Verstevigd model.• Afwerking RVS gepolijst.130100Rechthoekig zonder rozet (100 x 130 mm) 569Hoekmodel (120 x 165 mm) 3569120165Zeepschalen draadmodelZeepverdeler met gebogen uitloop 118 mmZeepverdeler vloeibare zeep voor montage op lavabo• Vandaalbestendig model.• Lichaam en drukknop in messing verchroomd.• Mechanisme vergrendelbaar met inbusschroef.• Vulbaar via bovenkant (dmv het losschroeven van de drukknop)of via de onderkant (dmv het losschroeven van het reservoir).• Geleverd met een zeepreservoir van 1 liter inhoud.Ø 211/2"Ø 8912035max.3255177Op tablet met gebogen uitloopMet reservoir 1 liter 729012Met reservoir van 0,5 liter 729512hoogte onder wastafel 210 mmMet aansluitslang 1,20 meter 729112voor reservoir op afstand729 012Zeepverdeler vloeibare zeepvoor door-de-muurbevestigingØ 20,5180 max.73Ø 47Ø 34• Model voor montage in teschnische ruimte tot 180 mm.• En zeepreservoir op afstand (geleverd zonder reservoir).• Drukknop in messing verchroomd, met aansluitslang 6/8 L. 1,20 m.max. 600Ø 9Ø 216732Zeepverdeler voor door-de-muurbevestiging 7291505 LMuurmodelRonde zeepverdeler vloeibare zeep met duwknop• Venster voor niveaucontrole.• Inhoud: 1/2 liter.• Afmetingen: 100 x 100 x 220 mm.RVS gepolijst 6564100220Rond - 1/2 liter80


DELABIE142Verdelers voor vloeibare zeepVerdeler voor vloeibare zeepØ 3010425279• Vandaalbestendig model met slot.• Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijkonderhoud en een betere hygiëne.• Soepele drukknop.• Blokkeringsveiligheid: slechts 1 dosering zeep zelfs wanneermen de knop gedurende lange tijd indrukt.• Besparend doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).• Venster voor niveaucontrole.• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 1 liter.• Afmetingen: 89 x 104 x 252 mm.• Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit:3000 mPa.s.• 3 jaar garantie op het mechanisme.5489RVS 304 gepolijst 510580Geëpoxeerd wit 510581RVS 304 gesatineerd 510582Model 1 literVerdeler voor vloeibare zeep230• Vandaalbestendig model met slot.• Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 1 liter.• Afmetingen: 108 x 108 x 230 mm.• 3 jaar garantie op het mechanisme.108108RVS gepolijst 6580Geëpoxeerd wit 6581RVS gesatineerd 6582Model 1 literVerdeler voor vloeibare zeep108108• Vandaalbestendig model met slot.• Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).• Dikte metaal: 1 mm.• Inhoud: 1/2 liter.• Afmetingen: 108 x 108 x 142 mm.• 3 jaar garantie op het mechanisme.RVS gepolijst 6583Geëpoxeerd wit 6584RVS gesatineerd 6586Model 1/2 liter81


Tabletten en steunen voor tabletten• Tablet en steunen voor glazen tablet 120 mm.Verchroomde tabletsteunen 600Wastafeltablet met geslepen boorden 6555120 x 600 mm glas 6 mm120600• Tablet en verstelbare tabletsteunen 115 tot 165 mm.Verstelbare tabletsteunen in messing verchroomd 600 bisWastafeltablet met geslepen boorden 6555120 x 600 mm glas 6 mm600120• Muurtabletten.RVS gepolijst 120 x 450 mm 551RVS gepolijst 120 x 600 mm 553Geëpoxeerd wit 120 x 450 mm 552Geëpoxeerd wit 120 x 600 mm 554120450 ou 600Tabletten in glas of RVSAccessoires en handdoekdragersBekerhouder voor muurbevestitging• Met witte kunststof beker.RVS gepolijst 6626Ø 628585Zeepschaal voor muurbevestiging• Met afneembare schaal in witte kunststof.RVS gepolijst 662765117Bekerhouder en zeepschaalHanddoekdrager Ø 200• Ring Ø 10 mm, buitendiameter 200 mm.Messing verchroomd en RVS gepolijst 6640Ø 200Handdoekring82


Accessoires en handdoekdragers480Ø 14Enkele handdoekdrager• 1 stang Ø 14, lengte 480 mm.• Dikte RVS: 1 mm.RVS gepolijst 6784941 stang Ø 14ø 14480Dubbele handdoekdrager• 2 stangen Ø 14, lengte 480 mm.• Dikte RVS: 1 mm.RVS gepolijst6786 D120Dubbele stang Ø 1490ø 20500Enkele handdoekdrager• Verstevigd model.• 1 stang Ø 20, lengte 500 mm.• Dikte RVS: 1 mm.RVS gepolijst zichtbare bevestigingen 6787RVS gepolijst onzichtbare bevestigingen 67881 stang Ø 20Dubbele handdoekdragerø 20• Verstevigd model.• 2 stangen Ø 20, lengte 500 mm.• Dikte RVS: 1 mm.105500RVS gepolijst 6790Dubbele stang Ø 20Handdoekdrager rack300Ø 16650144• Buis Ø 16.• Met reserverek.• Onzichtbare bevestigingen.• Dikte RVS: 1 mm.• Afmetingen: 300 x 650 mm in het totaal.RVS gepolijst 6701Handdoekdrager rack83


400300GrepenECO greep, buis Ø 25• Buis Ø 25, bevestigingsrozet met 3 gaten.Lengte 300 mm, RVS gepolijst 530Lengte 400 mm, RVS gepolijst 531Lengte 500 mm, RVS gepolijst 532Lengte 600 mm, RVS gepolijst 536Ø 25Ø 25400Ø 25300500Ø 25600• Buis Ø 25, RVS, bevestigingsrozet met 3 gaten.Lengte 300 mm, RVS geëpoxeerd wit 1530Ø 25300Rechte - Ø 25ECO greep 135°, buis Ø 25• Buis Ø 25, bevestigingsrozet met 3 gaten.• Afmetingen: 220 x 220 mm.RVS gepolijst 550RVS geëpoxeerd wit 1550220Ø 25220135° - Ø 25Basis greep, buis Ø 32• Onzichtbare bevestigingen.Lengte 300 mm, geëpoxeerd wit35050 WLengte 400 mm, geëpoxeerd wit350504 WLengte 500 mm, geëpoxeerd wit350505 WLengte 600 mm, geëpoxeerd wit350506 W135° lengte 400 x 400 mm, geëpoxeerd wit 35081 WØ32ø32ø32400ø32300Ø32Ø32400500500600600Ø32ø32Ø 32400Rechte en 135° - Ø 3284


Kledinghaken en universele hakenKledinghaak met 1, 2 of 3 knoppen40215Ø65Ø65• Onzichtbare bevestigingen.• Afmetingen:- 1 knop: Ø 65 mm- 2 knoppen: 215 x 40 mm- 3 knoppen: 345 x 40 mm40345Ø651 knop, RVS gepolijst en verchroomd 3012 knoppen, RVS gepolijst en verchroomd 3023 knoppen, RVS gepolijst en verchroomd 303 D1 knop, RVS en metaal, geëpoxeerd wit 1301 W2 knoppen, RVS en metaal, geëpoxeerd wit 1302 W3 knoppen, RVS en metaal, geëpoxeerd wit 1303 WRonde knopHaakØ 62Ø 20• Buis Ø 20, 1 mm.• Afmetingen: Ø 62 x 65 x 73 mm.• Onzichtbare bevestigingen.65RVS gepolijstRVS geëpoxeerd witRVS gesatineerd4043 P4043 EW4043 SØ62100• Buis Ø 20, 1 mm.• Afmetingen: Ø 62 x 100 x 73 mm.• Onzichtbare bevestigingen.RVS gepolijstRVS geëpoxeerd wit4047 P4047 EWHaak145Enkele haak• Afmetingen: 50 x 25 x 145 mm.• Dikte metaal: 20/10.RVS gepolijst101 P25Enkele haak85


HakenGebogen haakEnkele haak, messing verchroomd 138341532Gebogen haakZelfklevende pictogrammenZelfklevende plastic pictogrammenPictogram “Douches”, 50 x 220 mm 5049Pictogram “Dames”, 50 x 220 mm 5051Pictogram “Heren”, 50 x 220 mm 5052Pictogram “Mindervaliden”, 200 x 200 mm 5053Pictogram “WC”, 50 x 220 mm 5054Zelfklever86


Spiegels400500 of 600Spiegel RVS gepolijst “spiegel”• Dikte RVS: 1 mm.• Onbreekbaar.10 x 500 x 400 mm, onzichtbare bevestigingen 34521 x 600 x 400 mm, zelfklevend 3453RVS gepolijst480 - 600 - 750Rechththoekige spiegel voor toilet• Dikte: 6 mm.• Bevestigingsklemmen afzonderlijk te bestellen.• Individuele kartonverpakking.Spiegel voor toilet, 420 x 600 mm 3450Spiegel voor toilet, 360 x 480 mm 3451Spiegel voor toilet, 500 x 750 mm 3454360 - 420 - 500Zie ook kantelbare spiegels met hendel op p.38.Rechthoekig - Dikte 6 mmØ 450Ronde spiegel voor toilet• Afmetingen: Ø 450 mm.• Dikte: 6 mm.• Bevestigingsklemmen afzonderlijk te bestellen.• Individuele kartonverpakking.Spiegel voor toilet 3449Zie ook kantelbare spiegels met hendel op p.38.Rond - Dikte 6 mmBevestigingsklemmenØ 20Ronde spiegelbevestigingenØ 20, messing verchroomd, per stuk 578Rond model met plug en schroef23824,5Spiegelbevestigingen met veerSet van 4 spiegelklemmen waarvan 2 met veer, 577RVS gepolijstMet veerØ 62Kantelbare spiegelklemmen63Paar kantelbare spiegelklemmen, 6543RVS en messing verchroomdKantelbaar87


Serie voor werven - HyperecoToiletpapierhouder Hypereco• Met rol, volledig RVS gepolijst.100RVS gepolijst566 ter85134Toiletpapierhouder met dekselTablet en tabletbevestigingen Hypereco• Tabletbevestigingen verchroomd voor glazen tablet 120 mm.• Wastafeltablet met geslepen boorden (6 mm) 120 x 600 mm.Tabletbevestigingen 600Tablet 6555120600Glazen tablet in 6 mmEnkele vaste handdoekdrager Hypereco• Ø 12, 1 stang van 400 mm.RVS gepolijst 6830Ø 12400Dubbele vaste handdoekdrager Hypereco• Ø 12, 2 stangen van 400 mm.RVS gepolijst 6835Ø 12400Handdoekring Ø 180 Hypereco• Ring Ø 5 mm, buitendiameter 180 mm.Messing verchroomd en RVS gepolijst 6635Ø 180HanddoekdragersMantelhaken Hypereco met 1, 2 of 3 knoppen• RVS 304 gepolijst.• Afmetingen:- 1 knop : Ø 55 mm,- 2 knoppen : 200 x 43 mm,- 3 knoppen : 300 x 43 mm.200Ø 55Ø 551 knop 6102 knoppen 6123 knoppen 61343300Ø 5543Ronde mantelhaken88


320390Serie voor werven - HyperecoVerdeler voor vloeibare zeep met drukknop Hypereco21012570• RVS 304.• Eéndelig.• Met slot.• Inhoud: 1,2 liter.• Venster voor niveaucontrole.• Onzichtbare bevestiging.• Vulklep onderaan scharnierend.• Afmetingen: 70 x 125 x 210 mm.RVS gesatineerd 6566RVS gepolijst 6567Kraan compleet, alleen 6568Niveaucontrole, alleen 6569RVS met drukknop - 1,2 liter235130Verdeler voor vloeibare zeep met drukknop Hypereco• Met slot.• Inhoud: 0,9 liter.• Drukknop met anti-drupsysteem.• Afmetingen: 95 x 130 x 235 mm of 215 mm.130ABS wit 374001ABS wit met elleboogbediening 6712215ABS wit - 0,9 liter365115 275Verdeler voor papieren handdoekjes gestapeld Hypereco• Met slot.• Afmetingen: 115 x 275 x 365 mm.ABS wit6603 DHanddoekjes-verband, 6606open formaat 230 x 250 mm,gesloten formaat 117 x 250 mm250 eenheden per pakjeMuurmodel ABS wit120Toiletpapierverdeler groot model Hypereco• Model voor rol van 400 m.• Met slot.• Afmetingen: 120 x 310 x 320 mm.ABS wit 2909310Toiletpapierverdeler - 400 mBorstelhouder en borstel Hypereco• Borstelhouder voor staande of muurmontage.• Met borstel.Muurmontage of staand, 145 x 390 mm 3361145• WC-borstel alleen.• Nylon.Borstel alleen 3362Staand of voor muur89

More magazines by this user
Similar magazines