Jaarverslag 2011 - Medisch Centrum Haaglanden

mchaaglanden.nl

Jaarverslag 2011 - Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2011Afdeling SportgeneeskundeCentrum voor Beweging


mchaaglanden.nl/sportjaarverslag 2011afdelingsportgeneeskunde


InhoudSportmedische zorg ..................................................................................................................3Onderverdeling verrichtingen, patiëntentevredenheid..............................................................4Adherentie en Multidisciplinaire samenwerking......................................................................7Personele ontwikkelingen polikliniek.......................................................................................8Vereniging voor Sportgeneeskunde..........................................................................................9Projecten.................................................................................................................................103de lustrum symposium Sportgeneeskunde MCH..................................................................12Wetenschappelijk onderzoek...................................................................................................13Publicaties...............................................................................................................................19Voordrachten...........................................................................................................................21Congressen en nascholing voor herregistratie........................................................................24Persberichten...........................................................................................................................26ColofonCentrum voor BewegingAfdeling SportgeneeskundeBurg. Banninglaan 1, 2262 BA LeidschendamTel. (070) 357 42 35Fax. (070) 357 41 29Website: www.mchaaglanden.nl/sportEmail: sportafspraak@mchaaglanden.nlAuteur: Th.C de Winter, sportartsMaart 2012Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 1InhoudsopgaveStructuur afdeling Sportgeneeskunde 3


Structuur afdeling SportgeneeskundeRaad van Bestuur:drs. W. Geerlingsdrs. C.J.M.H.J. EversCentrum voor Beweging:drs. M. de Bois, medisch managerdrs. W. Brinkman, organisatorisch managerAfdeling Sportgeneeskunde:drs. Th.C. de Winter, sportarts, opleider (1,0 fte)dr. J.L. Tol, sportarts, plaatsvervangend opleider (1,0 fte) tot 1/8/2011dr. A. Weir, sportarts (0.31 fte)drs. P. Groenenboom, sportarts in opleiding (1,0 fte)drs. F. Groot, sportarts in opleiding (1.0 fte)dr. R.J. de Vos, sportarts in opleiding (1.0 fte), Assistent Geneeskundige In Opleiding tot KlinischOnderzoeker (AGIKO); MCH/ErasmusMCdrs. K. Huijg, sportarts in opleiding (1.0 fte) tot 1/10/2011drs. S. de Jonge, Assistent Geneeskundige In Opleiding tot Klinisch Onderzoeker (AGIKO);MCH/ErasmusMCdrs. G. Reurink, arts onderzoeker MCH/ErasmusMCOndersteund door:drs. R.E. van der Flier, orthopedisch chirurgdr. E.R.A. van Arkel, orthopedisch chirurgdr. R.F. Veldkamp, cardioloogdrs. C. Apap, longartsdr. C.H.R. Bosman, algemeen chirurgdhr. M. Thomas, fysiotherapeut MCH Antoniushovemevr. C. van der Heijden-Spilker doktersassistentemevr. A. de Vries-van Brussel, doktersassistentemevr. P. Verschoor, doktersassistentemevr. J.M. Kruit, medisch secretaressemevr. R.A.J. Hermsen-van der Mark, medisch secretaresseJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 2


Sportmedische zorgDe afdeling Sportgeneeskunde biedt een zeer uitgebreid pakket sportmedische zorg:1. ConsultenVoor consultatie van acute -en chronische letsels van het bewegingsapparaat en algemenesportmedische problemen van geheel andere aard, zoals vragen en adviezen over voeding,sportmaterialen, preventieve braces, sporten met een handicap of chronische ziekte.2. Injectiebehandeling, bijwonen EMG en echografie3. Loopanalyse4. Inspanningsonderzoek5. Sportspecifieke Inspanningstest en trainingsdiagnostiekFietsergometertest met ademgasanalyse (wielrennen, mountainbiken, fietscross).Loopbandtest met ademgasanalyse (hardlopen, spelsporters)Roeiergometertest met lactaatmeting6. Basis sportmedisch onderzoekVoor mensen met sportwens, sporters die niet meer dan 7 uur per week sporten en keuringvoor leden van o.a. de KNLTB, KNWU en NRB.7. Sportmedisch onderzoek – advies8. Sportmedisch onderzoek – sportopleiding10. Groot Sportmedisch OnderzoekVoor intensieve sporters (meer dan 7 uur per week) en sporters ouder dan 40 jaar.11. Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (met ademgasanalyse)Het groot sportmedisch onderzoek wordt hierbij uitgebreid met ademgasanalyse. Met detestresulaten wordt een specifiek trainingsdvies gegeven.12. Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (met ademgasanalyse) tbv oncologie revalidatieHet groot sportmedisch onderzoek wordt hierbij uitgebreid met ademgasanalyse. Met detestresulaten wordt een specifiek trainingsdvies gegeven, waarna gestart wordt met deintramurale oncologie revalidatie op beide MCH locaties.Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 3


Onderverdeling en aantal intra- en extramurale verrichtingen in 2011Intramurale verrichtingenAantal CijfersEerste consult 2276Topsportconsult 39Herhaalconsult (controle) 3326Telefonisch consult 208Injectiebehandeling 65Echografie 60EMG 9Loopanalyse 67Sportmedisch onderzoek (advies) 64Inspanningsonderzoek 70Sportspecifieke inspanningstest 119Sportmedisch onderzoek - basiskeuring 114Sportmedisch onderzoek (sportopleiding) 48Groot sportmedisch onderzoek 234Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse 359Extramurale verrichtingenSportmedisch onderzoek (sportopleiding) 188Mondriaan (104)Codarts (84)Totaal 2011 7246Concluderend over 2011:Er is een lichte stijging van de productie (± 3%) waarneembaar waarbij er tgv nieuw ingezet beleidminder curatieve zorg is verricht en meer preventieve zorg (sportmedische onderzoeken en oncologierevalidatie)Patiënten tevredenheidonderzoekSPORTGENEESKUNDE SCOORT EEN 9In 2011 hield het MCH een tevredenheidonderzoek. De polikliniek Sportgeneeskunde scoorde optevredenheid boven het MCH gemiddelde (8,5) Met name op het item ‘respect voor de patiënt ‘ (9,0).Daarnaast wordt deze polikliniek aanbevolen bij anderen.Patiënten zijn zeer tevreden over de sportgeneeskunde, vanwege de ervaren deskundigheid, snelheid,vriendelijkheid en flexibiliteit. De positieve ervaring straalt uit op het ziekenhuis ‘Als ditrepresentatief is voor de andere artsen, is de kwaliteit prima.’Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 4


Certificering en Sportmedische begeleidingHet Medisch Centrum Haaglanden is gecertificeerd als ‘Topsport Medisch Samenwerkingsverband inoprichting.’ (TMS). Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Federatie van Sportmedische Instellingen.Het officiële certificaat is verkregen op 7 september 2011.Alle topsporters met A- en B- status moeten door een door NOC/NSF erkende TMS-organisatieworden behandeld. Een TMS is een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts,sportfysiotherapeuten en een uitgebreid netwerk van (para)medici. Binnen MCHaaglanden zijn er metandere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.Er zijn structurele samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Koninklijke Nederlandse LawnTennis Bond (KNLTB), Nederlandse Rugby Bond (NRB), Koninklijke NederlandseWatersportverbond (KNWV), Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB), Nederlandse SquashBond (NSB) en Nederlandse Golf Federatie. Met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)heeft het MCH een detacheringovereenkomst.J.L. Tol is gecertificeerd voor "Arts Betaald Voetbal”. Hij begeleidde de voetballers van Jong Oranjevan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Het team van coach Cor Pot, die Foppe deHaan heeft opgevolgd. Teamarts KNVB U17 kwalificatietournooi te Rotterdam. Consulent ADO DenHaagA. Weir is sinds vijf jaar teamarts bij het Wadro marathonschaatsteam. Dit jaar wordt het teamgetraind door oud-schaatser en elfstedentochtwinnaar Henk Angenent. Consulent ADO Den Haag. A.Weir is sinds zeven jaar arts van de Badminton Academy Zuid-West HollandTh.C. de Winter heeft diverse topsporters (voetbal, atletiek, hockey en tennis) begeleid en behandeld.Hij is aanspreekpunt voor de schaatsselecties Zuid-Holland (langebaan en shorttrack) en deturnvereniging Pro Patria Zoetermeer, Nederlandse Rugby Bond, Olympisch Steunpunt regio DenHaag. Consulent ADO Den Haag. Stage begeleiding KNVB selectie U18 Lissabon Portugal van 21-29mei 2011.P. Groenenboom is aanspreekpunt voor de medische begeleiding bij atletiekvereniging RotterdamAtletiek en turnvereniging Pro Patria. Daarnaast was zij wedstrijdsarts voor de NJK indoor Atletiek entournooiarts bij de EK Atletiek U23 in Ostrava van 11-18 juli en voor de EJK in Tallyn van 18-25 juli.F. Groot was in 29 t/m 31 juli toernooiarts voorronde EK Beachsoccer, Scheveningen, Nederland envan 03 t/m 05 oktober 2011 teamarts KNVB O16, trainingsstage, Doorwerth, Nederland. Vervolgenswas hij Van 23 t/m 30 oktober 2011 teamarts KNVB O16, Val de Marne Toernooi, Parijs, FrankrijkF. Groot (uiterst rechts) tijdens Val de Marne toernooi ParijsJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 5


SportverenigingenDoor verwijzingen uit een uitgebreid netwerk van sportfysiotherapeuten werd medische zorg verleendvoor onder andere - deze lijst is niet compleet - :Atletiek: Haag Atletiek, Road Runners Leiden / Zoetermeer / Den Haag, Ilion, AV Sparta, DeKoplopers Olympus 70, Rotterdam Atletiek, Atletiekunie, Global Sports CommunicationBadminton: Badminton Academy, MCC '94, AsterixBasketbal: BV Lokomotief, HBV The Jumpers, DAS, ZZ LeidenHandbal: Hellas, Quintus, WingsHockey: HDM, HGC, HCKZ, VMHC CartoucheIJshockey: Hijs Hockey Wolves,Korfbal: SEV, VEORoeien: roeivereniging Rijnland, Laga, RV de LaakTennis: ABN AMRO tennistoernooi Rotterdam, Siemens Open ScheveningenTurnen: Pro PatriaSchaatsen: Wadro, Groenehartsport.nlShorttrack: HVHW, gewest Zuid-HollandVolleybal: Visade, KalinkoVoetbal: ADO Den Haag, Haaglandia, HBS, RKDEO, SV Scheveningen, TONEGIDO, VUC,Jeugdelftallen KNVBWielrennen: Restore, de SpartaanDon de Winter test ADO Keeper Robert ZwinkelsJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 6


Adherentie Afdeling SportgeneeskundeDe afdeling Sportgeneeskunde trekt een andere doelgroep aan dan MCH breed het geval is. Degemiddelde leeftijd is een stuk lager en de doelgroep komt voornamelijk uit de adherentiegebieden Cen D. Het blijkt dat patiënten tussen de 35 en 40 jaar een bewuste keuze maken voor desportgeneeskunde in MCH. Ze zijn bereid om verder te reizen dan bijvoorbeeld naar eenfysiotherapeut ‘om de hoek’ of een orthopeed in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.De afdeling sportgeneeskunde is altijd goed bereikbaar en kent een korte wachttijd. Huisartsen kunnenrekenen op zeer snelle service en ontvangen altijd een brief over de bevindingen.Multidisciplinaire samenwerkingEr werd een goede relatie onderhouden met de afdelingen van het Centrum voor Beweging(Fysiotherapie, Gipskamers, Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde, Reumatologie en Geneeskundevoor Dansers en Musici), Interne Geneeskunde, Longziekten, Neurologie, Chirurgie en Cardiologie.Met orthopedisch chirurg E. van Arkel en sportfysiotherapeuten M. Thomas, M. van Velzen en E.Bakker was er wekelijks een gecombineerd, multidisciplinair spreekuur voor sportorthopedischeproblematiek.Sportcardiologische casuïstiek werd maandelijks besproken met cardioloog R.F. Veldkamp.Regulier overleg mbt longklachten bij sport werd opgestart iom longarts C.S. Apap.OrthopedieChirurgieRadiologieInternegeneeskundeOncologieSportgeneeskundeLongziektenNeurologieCardiologieReumatologieFysiotherapieJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 7


Verwijzingen naar andere MCH specialismenCardiologie 41Heelkunde 11Interne geneeskunde 2Longziekten 17Neurologie 25Orthopaedie 432Reumatologie 8Overig 16Totaal 552Personele ontwikkelingen polikliniekIn 2011 hebben er een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Collega Hans Tol heeft reeds vroeg in 2011aangegeven in te willen gaan op een aangeboden sportmedische betrekking in Qatar. Hiermee kwameen einde aan zeven jaar hard werken met enorm veel effect op de output van wetenschap zowelbinnen het MCH als (inter)nationaal. Daarnaast heeft Hans tevens zijn input geleverd in dekwaliteitsontwikkeling van de afdeling met de implementatie van protocollair werken en heeft hij zijntaak als plaatsvervangend opleider met verve verricht. In goed collegiaal heeft Hans in het teammeegedraaid tot 1 augustus 2011 en heeft zijn taken naar behoren overgedragen aan de twee resterendesportartsen. We wensen Hans alle succes toe in zijn nieuwe werkomgeving.Nadien is de procedure vervanging opgestart met een businessplan om te zien met welk profiel enomvang er deze leemte kon worden opgevangen. In goed overleg met de raad van bestuur, hetmanagement van de divisie en de benoemings advies commissie van de medische staf MCH isgekozen voor collega Petra Groenenboom, die aan het einde van haar opleiding in MCH (december2011) aanblijft als derde sportarts.Op 23 juni verdedigde Adam Weir zijn proefschrift: “Diagnostics and treatment of adductor-relatedgroin pain in athletes – new insights” in het Academie gebouw van de Universiteit van Utrecht Vooreen samenvatting van deze dissertatie wordt verwezen naar pagina 14 van dit jaarverslag.In augustus 2011 gaf de 1 e jaars aios Kristel huijg te kennen haar opleiding niet langer te willenvoortzetten om haar carriere een andere wending te geven. Op 1 oktober namen we afscheid van haar.De leegte die hierdoor viel in de deelstage orthopedie werd opgevuld door de Agiko Suzan de Jongeeerder te laten starten met haar deelstage orthopedie, dit in nauw overleg met haar promotoren en demaatschap orthopedie.Afscheidsfoto Hans TolJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 8


Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)J.L. Tol was hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Sport en Geneeskunde / TheFlemish and Dutch Journal of Sports Medicine. Hij had zitting in de commissie Wetenschap van deVSG en was lid van de congrescommissies “Sport, Bewegen en Gezondheid”.A. Weir werd de Nederlandse afgevaardigde van de FIMS (Federation International of SportsMedicine) en nam vanaf augustus de taak binnen de VSG congrescommissie over van Hans Tol.Th.C. de Winter was actief lid van de VSG en fungeerde als hoofdopleider binnen het concilium.De AIOS Sportgeneeskunde F. Groot, R.J. de Vos en S. de Jonge waren allen bestuurslid van deJuniorkamer.In 2011 bekleedde F. Groot de functie als afgevaardigde voor het concilium.Opleiding tot sportartsDe oudste assistent, P. Groenenboom rondde haar opleiding af in december 2011, waarna zij aantradals 3 de sportarts binnen MCH.F. Groot begon in 2011 aan het derde opleidingsjaar op de polikliniek Sportgeneeskunde na hetsuccesvol afronden van zijn tweede opleidingsjaar cardiologie/longziekten.R.J. de Vos volgde – na zijn succesvolle promotie in 2010 – in 2011 zijn tweede opleidingsjaar(Cardiologie / Longziekten) .K. Huijg startte in januari 2011 met haar deelstage Orthopedie. Helaas stopte zij per oktober 2011.S. de Jonge vervolgde als tweede AGIKO Sportgeneeskunde in 2011 haar opleiding. Op dit moment iszij bezig met het wetenschappelijke deel van de opleiding, welke gedeeltelijk plaats vindt in hetErasmus MC (Prof.dr. J. Verhaar, Prof.dr. H. Weinans; Orthopaedic Research Laboratory, ErasmusMC). Wegens het wegvallen van K. Huijg startte zij eerder met haar deelstage orthopedie per oktober2011.In november 2011 werd in een spoed procedure Jordi Sluimer in opleiding genomen tot sportarts;vanwege zijn orthopedische voorervaring is één jaar dispensatie verkregen en kon hij direct instartenmet zij tweede opleidingsjaar per 1 januari 2012.Alle opleidingsassistenten Sportgeneeskunde rouleerden in het opleidingsonderwijs voor decardiologie en longziekten en/of het onderwijs voor de Orthopedieassistenten. Tijdens de stageSportgeneeskunde was er wekelijks op dinsdagmiddag gestructureerd onderwijs. De AIOS werdendaarbij tijdens een consult middels een Klinische Patiënten Beoordeling (KPB) getoetst door desuperviserende sportarts.Vaste en wekelijkse opleidingsmomenten voor alle aios sportgeneeskunde:1. Röntgenbespreking2. Casuïstiekbespreking met live patiënten3. Referaat wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen- en/of artikelbespreking, journal club.4. Sportfysiotherapeutische casuïstiekbespreking van de poliklinisch revaliderende sporter5. Sportcardiologische, sportpulmonologische bespreking en casuïstiekbesprekingOverzicht arts assistenten in opleiding:1. P. Groenenboom 1 januari 2008 tot 1 januari 20122. F. Groot 1 januari 2009 tot 1 januari 20133. R.J. de Vos 1 januari 2008 tot 1 januari 20144. K. Huijg 1 januari 2011 tot 1 oktober 20115. S. de Jonge 1 januari 2010 tot 1 januari 2016Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 9


ProjectenProject ZuiderparkDe afdeling sportgeneeskunde heeft met een aantal partners een visiedocument ontwikkeld waarin dewens tot het leveren van hoogwaardige zorg in het Zuiderpark wordt uitgesproken. Er zijn gesprekkengeweest met de afdeling orthopedie, Carl Baten, sportfysiotherapeut van de HALO in Den Haag, ADODen Haag en Health and Motion. Deze visie is gebaseerd op een multidisciplinaire benadering omhoogwaardige zorg en onderzoek te faciliteren bij sporters die op deze locatie actief zullen zijn. Doorde combinatie van de verschillende disciplines is er een mogelijkheid om topzorg te combineren metonderzoek op een unieke locatie. Daarnaast voorziet deze multidisciplinaire samenwerking ook inprojecten voor preventieve zorg bij patienten met chronische ziekten, zoals meer bewegen bijdiabetes mellitus en adipositas.Met steun van de Gemeente Den Haag, Haagse Hogeschool en Vestia zijn er vergevorderde plannenom in het Zuiderpark het toekomstige Papendal van de Randstad te ontwikkelen. De afdelingsportgeneeskunde is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en heeft de intentie uitgesproken om eenrol te spelen in de sportmedische zorg en onderzoekslijnen van de nieuwe Campus.Project wetenschappelijk onderzoekDe afdeling Sportgeneeskunde staat nationaal en internationaal goed aangeschreven op het gebied vanwetenschappelijk onderzoek. Als enige opleidingskliniek in Nederland wordt de mogelijkheidgeboden om wetenschappelijk onderzoek te combineren met de klinische stages, de zogenaamdeAGIKO constructie. Het onderzoek wordt gefinancierd met externe subsidies. In 2011 zijn er obveerder verkregen subsidiegelden de projecten Achillespees tendinopathie en hamstringblessuresvoortgezet.Project oncologische revalidatieP.Groenenboom heeft in samenwerking met Th.C.de Winter en fysiotherapeuten van het MCH derevalidatie van de oncologische patiënt verder uitgebouwd. Inmiddels zijn er ruim 150 patientengezien voor een intake en vervolg traject voor fysieke training.In de laatste jaren is er veel veranderd in de tijd na de behandeling van kanker. Rust is veranderd inbewegen. Juist om de vermoeidheid te bestrijden! Na behandeling van kanker is vaak de conditieachteruit gegaan, de spierkracht afgenomen en daarmee samenhangend de kwaliteit van levenverminderd.Na doorverwijzing door de oncoloog volgt er een uitgebreide (sport)keuring door de sportarts. Metdeze keuringsgegevens kan de fysiotherapeut (zowel op de locatie Antoniushove als in het Westeinde)een trainingsprogramma opstellen in groepsverband met lotgenoten waarbij de nadruk ligt opverbetering van spierkracht gevolgd door verbetering van de conditie. Na drie maanden training volgter een evaluatie door de sportarts met opnieuw een inspanningstest om te beoordelen of er ookprogressie is geboekt. In de meeste gevallen is de kwaliteit van leven sterk verbeterd. Zo nodig is erverdere begeleiding bij terugkeer naar eigen sport of werk. In de toekomst zal het trainingsprogrammaook tijdens de behandeling van kanker worden opgezet.Project nieuwe mediaIn 2011 is de afdeling verder doorgegaan met het gebruik van nieuwe media om beter te kunnencommuniceren. MCH en de afdeling sportgeneeskunde hebben inmiddels een geheel vernieuwde“frisse”website, een eigen Twitter site: http://twitter.com/MCHSport. en een eigen facebook pagina.Via Twitter worden nieuws en ontwikkelingen van de afdeling snel verspreid. Twitter wordt ookgebruikt om nieuws van andere spelers in de wereld van sportmedische zorg te kunnen volgen.Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 10


Facebook is een social networking site. Op dit moment hebben zowel andere zorgverleners alspatiënten zich aangemeld op Facebook. Heeft u ook een Facebook en wilt u vrienden worden – zoekons op: Mch Sportgeneeskunde.Om nieuwe media nog verder te kunnen benutten is een reclamecampagne via Google AdWordsvoorbereid die in 2011 ingezet zal worden. Google AdWords maakt het mogelijk om tegen betalingeen weblink naar de afdeling Sportgeneeskunde te laten verschijnen als er binnen ons adherentiegebiedgezocht wordt naar sportmedische zorg. Via de campagne wordt getracht om het aantal verrichtingente vergroten.Project sportmedische onderzoekenIn 2011 is vervolg gegeven aan de reeds gestartte projecten preventieve sportmedische onderzoekenvoor de junioren van het Watersport Verbond, Nederlandse Golf Federatie, NTC Zuid en WestKunstrijden en ADO jeugdelftallen. Alle talentvolle junioren worden nu jaarlijks onderzocht op deafdeling Sportgeneeskunde om problemen in kaart te brengen en om problemen te voorkomen.Project 55 +Een tweetal presentaties zijn in de regio gegeven obv dit nieuwe aandachtspunt. Met behulp van dereeds ontwikkelde 55+ folder voor de sportkeuring, een achtergrondartikel, een aantal promotiepostersontwikkeld alsmede een specifieke powerpoint presentatie. Tijdens deze levendige meetings wordtverteld over de voordelen die sport te bieden heeft. Vooral de groep fitte 55+ers is door desportgeneeskunde in MCH benoemd als een waardevolle doelgroep binnen het hele palet vansportmedische zorg die MCH te bieden heeft. Ook werd de blessurekant belicht en kwamenonderwerpen als voeding en trainingsleer aan bod. Door de hele presentatie was een quiz (het radenvan bekende 55+ sporters) verweven waardoor de luisteraars geprikkeld werden om de prijs - eengratis sportkeuring - in de wacht te slepen. De presentatie is te vinden op de website. Alle deelnemerskregen een presentatiemap met daarin een achtergrond artikel, een viertal posters en diversesportkeuringfolders. Ook al deze onderwerpen zijn te vinden op de website.Don de Winter test hier een fitte senior roeiveteraan.Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 11


3 de Lustrum Symposium Sportgeneeskunde MCHDe afdeling Sportgeneeskunde van het MCH organiseerde op woensdagmiddag 29 juni 2011 eenfeestelijk en bijzonder symposium vanwege haar 15 jarig bestaan . Er werd deze middag een gevarieerden interessant programma gepresenteerd in een speciaal daarvoor ingerichte tent in de tuin van MCHAntoniushove voor ongeveer 100 genodigden. Diverse mijlpalen uit de historie van 15 jaarSportgeneeskunde in het MCH passeerden de revue.Programma13.30 - 13.45 uur Opening door C.J.M.H.J. Evers, lid Raad van bestuur MCH13.45 – 14.00 uur Korte geschiedenis van de Sportgeneeskunde in Nederland en het MCHJ.B.M. Wesseling, voormalig lid Raad van Bestuur MCH en erelidVereniging voor Sportgeneeskunde14.05 - 14.25 uur De toekomst van de Sportgeneeskunde in Nederland en het MCHTh.C. de Winter, sportarts MCH14.30 - 14.50 uur De sporter, orthopeed en sportarts: alleen maar winnaarsE.R.A. van Arkel, orthopedisch chirurg MCH15.30 - 15.50 uur Op weg naar London 2012M.H. Moen, sportarts NOC*NSF15.55 - 16.15 uur Wetenschap en Sport: een ideale combinatieH. Weinans, hoogleraar experimentele orthopedie Erasmus MC Rotterdam16.20 - 16.40 uur Sportmedische begeleiding van profvoetballersE. Goedhart, sportarts AFC Ajax17.00 – 19.00 uur Colour Kitchen buffet in de tuin van MCH AntoniushoveJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 121


Wetenschappelijk onderzoekCategorie: sportletsels en aandoeningenPromotie onderzoek Adam Weir.Op 23 juni verdedigde Adam Weir zijn proefschrift: “Diagnostics and treatment of adductor-relatedgroin pain in athletes – new insights” in het Academie gebouw van de Universiteit van Utrecht.Zijn promotor was Prof. dr. F.J.G. Backx van de afdeling sportgeneeskunde van het UMCU. Zijn copromotorwas Hans Tol, sportarts in MCH. Zijn paranymfen waren Don de Winter en Maarten Moen(die ook in MCH opgeleid was). Al met al een prachtige dag met een zeer hoge “MCH-gehalte”.Dit proefschrift is het resultaat van een goede samenwerking tussen Medisch Centrum Haaglanden, enhet UMCU en geeft nieuwe inzichten in de behandeling van adductorenklachten (liesblessure) bijsporters. Adductorenklachten komen veel voor bij sporters en kunnen met name bij al langer bestaandeklachten hardnekkig zijn. Voor het verschijnen van dit proefschrift was er maar één gerandomiseerdestudie van hoge kwaliteit naar de behandeling van langdurige adductorenklachten.In dit proefschrift worden de resultaten van een twee retrospectieve case series van het effect van eenmulti modale manuele therapie (MMT) en oefentherapie programma gepresenteerd. De positieveresultaten van allebei waren veelbelovend en gaven aanleiding tot het opzetten van een prospectievegecontroleerde studie.Het belangrijkste onderzoek in het proefschrift is een gerandomiseerd klinisch onderzoek naar het effectvan het MMT programma en actieve oefentherapie (OT). In dit onderzoek werden 54 atletengerandomiseerd. Na de behandeling kon 50% van de sporters in het MMT programma en 55% van deOT groep weer op hun oude niveau sporten. Het verschil tussen de groepen was niet significant. Desporters in het MMT programma waren significant sneller hersteld (12.8 weken), ten opzichte van deOT groep (17.3 weken).In een vervolg onderzoek worden de resultaten van de midden termijn follow-up van degerandomiseerde studie gepresenteerd. De gemiddelde follow-up bedroeg 28 maanden en was 59%klachtenvrij aan het sporten. Het verschil tussen die twee groepen is niet significant en in totaal hebbenzes (30%) van de atleten een recidief gekregen.Onderzoeken over het valideren van de Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) – een gevalideerdeuitkomstmaat voor heup en liesblessures zijn nu opgestart net als onderzoek over de rol van sacroiliacgewricht,heupgewricht en spierspanning in de liesspieren in het ontstaan van liesblessures.Omslag van proefschriftdr. Adam Weir geflankeerd door paranymfen2Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 13


Hamstring Injection Therapy study (HIT-study)Een multicenter gerandomiseerd gecontroleerde studie (promotieonderzoek)Doelstelling en methode:Injecties met Autoloog geConditioneerde Plasma (ACP) (ook wel bekend als Plaatjes-RijkPlasma) worden steeds vaker toegepast bij sporters met spierblessures. ACP bevat een hoge concentratiebloedplaatjes. Bloedplaatjes scheiden groeifactoren uit als in spierenweefsle worden geinjecteerd. Doorhoge concentraties groeifactoren ter plaatse van de laesie in de spier kan ACP mogelijk bijdragenaan een sneller en beter herstel van de laesie. Wetenschappelijk bewijs over effectiviteit van ACP bijsporters met spierblessures ontbreekt echter nog. Het doel van deze studie is het effect van behandelingmet ACP injecties te bepalen bij sporters met acute hamstringblessures. In deze dubbel blind,gerandomiseerd gecontroleerde studie wordt het effect van behandeling met ACP injecties(=interventiegroep) vergeleken met fysiologische zoutoplossing (placebo) injecties (=controlegroep).Zowel de interventie- als de controlegroep volgt eenzelfde oefentherapieprogramma onder begeleidingvan een fysiotherapeut. Belangrijkste uitkomstmaten zijn de tijd tot sportterugkeer en het aantal recidiefhamstringblessures gedurende de één jaar follow-up periode.Type onderzoek: Gerandomiseerd gecontroleerde studieVerantwoordelijk projectleider: dr. A. Weir, sportartsNaam contactpersoon: drs. G. ReurinkE-mail contactpersoon: info@hamstringonderzoek.nlNaam instellingen: Medisch Centrum Haaglanden, afdeling Sportgeneeskunde; Universitair MedischCentrum Utrecht, afdeling sportgeneeskunde; Sportmedisch Centrum KNVBLooptijd onderzoek: februari 2011- februari 2014Samenwerkingspartners: dr. J.L. Tol, drs. M.H. Moen, drs. G.J. Goudswaard, prof. dr. J.A.N. VerhaarOnderzoek naar de distributie van geïnjecteerd Plaatjes-Rijk Plasma in Achillespezen(promotieonderzoekDoelstelling en methode:Therapeutische injectie’s voor Achillespeesaandoeningen kunnen op verschillende locatie’s geplaatstworden. Middelen die hoofdzakelijk gericht zijn op symptoombestrijding, zoals corticosteroïden,aprotinine en sclerotherapie, worden meestal geïnjecteerd in de peritendineuze ruimte, waar het middelweinig schade kan aanrichten aan het peesweefsel zelf. Injectietherapieën die gericht zijn op herstel vanhet peesweefsel, worden intratendineus op de locatie van de afwijking geïnjecteerd. Er is weinig bekendover de distributie van een geïnjecteerde vloeistof in de Achillespees. Dit project richt zich op hetanalyseren van de distributie van intratendineus geïnjecteerd Plaatjes-Rijk-Plasma in de midportionAchillespees. Dit om een antwoord te vinden op de vraag of een injectie met een potentieel genezendewerking, daadwerkelijk lang genoeg op de plaats van laesie kan blijven om werkzaam te zijn. Tevenswordt getracht om de invloed van bijdragende factoren als beweging, druk en viscositeit in kaart tebrengen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van (onderste ledematen van) verse humanepreparaten, waarbij door middel van histologie de distributie van geïnjecteerd PRP zal worden bekeken.3Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 14


Type onderzoek: Fundamenteel kadaver onderzoekVerantwoordelijk projectleider: Dr. J.T.M. van Schie, Prof. Dr. J.A.N. Verhaar, Prof. Dr. Ir. H.Weinans, Dr. J.L. Tol, Drs. S. de JongeNaam contactpersoon: S. de JongeE-mail contactpersoon: s.dejonge@erasmusmc.nlNaam instelling: Erasmus MC, RotterdamLooptijd onderzoek: Start pilot studie voor kleuringstechniekenSamenwerkingspartners: dr. G. Kerkhoffs, Academisch Medisch CentrumEen database studie naar de correlatie tussen neovascularisatie en kliniek (promotie-onderzoek)Doelstelling en methode:Echografische beoordeling van chronische Achilles tendinopathie toont naast degeneratie van collageenregelmatig een onnatuurlijk sterke groei van bloedvaten. Deze “neovascularisatie” kan objectief gemetenworden en wordt daarom vaak als parameter gebruikt in klinische studie’s. Verschillende studies naar derelatie tussen de mate van neovascularisatie en ernst van de klachten tonen tegenstrijdige resultaten.Grote patiënten aantallen en een gevalideerde uitkomstmaat ontbreken echter vaak. De VictorianInstitute of Sports Assessment–Achilles (VISA-A) scorelijst is een veelgebruikte, gevalideerdeuitkomstmaat en kan opgesplitst worden in de domeinen pijn, functie en activiteiten. Het doel van dezestudie is om de correlatie tussen neovascularisatie en klinische uitkomstmaat (VISA-A score) teonderzoeken in een groot aantal patiënten uit een database van verschillende klinische onderzoeken.Daarnaast wordt onderzocht of parametrische factoren van invloed zijn op de aanwezigheid vanneovessels in deze patiëntengroep. In deze crosssectionele studie werden patiënten geïncludeerd uit drieklinische trials. Alle patiënten hebben gedurende 12 weken een excentrisch oefenprogramma gevolgd.Tijdens alle follow-up momenten (2-52 weken) werd de gevalideerde en specifieke VISA-A scoreafgenomen en werd de neovascularisatie gescoord.Type onderzoek: toegepast klinischVerantwoordelijk projectleider: dr. J.L. Tol, sportartsNaam contactpersoon: drs. S. de JongeE-mail contactpersoon: s.dejonge@erasmusmc.nlNaam instelling: Medisch Centrum Haaglanden, afdeling SportgeneeskundeLooptijd onderzoek: mei 2010-dec 2010: data-analyseSamenwerkingspartners: R.J. de Vos, A. Weir, H. Tol, Prof. J.A.N. VerhaarEen dubbelblind placebo-gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek naar lichaamseigenpeescelbehandeling bij achilles tendinopathie (promotie-onderzoek)Doelstelling en methode:Tendinopathie van de achillespees is een frequent voorkomende aandoening. Conservatieve therapie,waarbij excentrische oefentherapie de eerste keus is, is vaak nog onvoldoende effectief bij dezeaandoening. Recente studies beschreven nieuwe ontwikkelingen in behandelmethoden vantendinopathieën, zoals het gebruik van Autologe Tenocyt Implantatie (ATI). Deze behandelmethodeheeft de mogelijkheid op celniveau in te grijpen op het falend herstelmechanisme van de pees. Er is aleen pilot studie gedaan naar het effect van ATI injecties bij 25 patiënten met een chronischetendinopathie van de polsextensoren (tennisarm). Dit resulteerde bij de patiënten in een verbetering vanalle scores met 60% na 6 maanden follow-up. Deze studie wordt opgezet om het behandelresultaat van 2groepen te vergelijken: Een Autologe Tencocyt Implantatie in combinatie met oefentherapie en eenfysiologische zoutoplossing-injectie in combinatie met oefentherapie. De studiepopulatie van depatiënten met chronische midportion Achilles tendinopathie zal uit 90 patiënten bestaan. Patiëntenworden een half jaar gevolgd, waarbij naast de VISA-A score als primaire uitkomstmaat, ook de nieuweecho-techniek UTC (Ultrasonographic Tissue Characterization) gebruikt zal worden.Type onderzoek: toegepast klinischVerantwoordelijk projectleider: dr. A. Weir, sportarts4Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 15


Naam contactpersoon: drs. S. de JongeE-mail contactpersoon: s.dejonge@erasmusmc.nlNaam instelling: Medisch Centrum Haaglanden, afdeling SportgeneeskundeLooptijd onderzoek: februari 2011 – heden (inclusie loopt)Samenwerkingspartners: R.J. de Vos, Th.C. de Winter, Prof. J.A.N. VerhaarEen gerandomiseerde studie naar de behandeling van patellatendinopathie middels excentrischeoefeningen en electrische shockwavetherapie.Doelstelling en methode:Tendinopathie van de patellapees, ook wel jumper’s knee genoemd, is een chronischeoverbelastingsblessure aan de patellapees. Het komt zowel onder recreatieve als professionele sportersvaak voor en kan gevolgen hebben voor een sportcarrière, tot aan het beëindigen ervan toe.De aandoening veroorzaakt pijn aan de onderpool van de patella, die toeneemt bij belasting. De etiologieis echter nog niet volledig duidelijk. Wel wordt gedacht dat een verstoord evenwicht tussen belasting enbelastbaarheid een belangrijke rol speelt. Bij chronische tendinopathie is er sprake van een gestoordregeneratieproces waardoor het absorberen en overbrengen van krachten, de belangrijkste functie van depees, minder goed wordt uitgevoerd. Repeterende microlaesies door overbelasting leiden totdegeneratieve afwijkingen in de pees.Tendinopathie van de patellapees kan behandeld worden met excentriche oefeningen of met electrischeshockwave therapie. Echter een combinatie van deze twee behandelingen is nog niet eerder goedonderzocht.Het doel van deze gerandomiseerde studie is om bij sporters met patellapees tendinopathie het effect vanexcentrische oefentherapie gecombineerd met shockwave therapie te vergelijken met excentrischeoefentherapie gecombineerd met sham shockwave therapie op de functie van de knie gemeten met deVISA-P score op de korte -, midden- en lange termijn.De diagnose patellatendinopathie wordt klinisch gesteld door een sportarts, ervaren op het gebied vanpatella tendinopathie. Na inclusie worden de pain pressure threshold, de VAS-pijnscore en VISA-Pbepaald. De patiënten krijgen na uitleg een excentrisch oefenschema mee, dat zonder supervisie thuiswordt uitgevoerd . Het excentrisch trainen wordt gestart na de eerste behandeling met shockwave ofsham shockwave. Randomisatie vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk.Type onderzoek: toegepast klinischVerantwoordelijk projectleider: dr. A.Weir, sportartsNaam contactpersoon: drs. P.Groenenboom, sportartsE-mail contactpersoon: p.groenenboom@mchaaglanden.nlNaam instelling: Medisch Centrum Haaglanden, afdeling SportgeneeskundeLooptijd onderzoek: september 2011-september 2012Samenwerkingspartners: A.Weir, J.L Tol, M.Moen5Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 16


Categorie: Inspanning(stest), training en prestatieHet valideren van een AGE test (door middel van Utrasonographic Tissue Characterisation) omtendinopathie in type 2 diabetes te voorspellen. (promotieonderzoek)Doelstelling en methode:Achtergrond - De prevalentie van tendomyogene overbelastingsletsels is één van de voornaamsteoorzaken van het voortijdig beëindigen van het trainingsprogramma voor DM2. Het pathomechanismeachter de peesverslechtering bij diabetici is grotendeels onbekend, mogelijk speelt glycolisatie vanpeescollageen een rol. Advanced glycation endproducts (AGE) van collageen in de huid is een bekendeuiting van DM2 en kan gemakkelijk worden bepaald m.b.v. huid autofluorescentie test. Dit onderzoekheeft als hypothese dat glycatie van collageen ook optreedt in humaan tendomyogeen weefsel entendinopathie predisponeert in type 2 diabetes. Huid autofluorescentie wordt gecorreleerd aan metultrasonographic tissue characterization (UTC) techniek. Om de hypothese te testen wordt een groep van30 proefpersonen (leeftijd 35-60 jr) gevraagd om een huid autofluorescentie en een UTC meting teondergaan. Deze groep wordt vergeleken met een controlegroep, gematcht voor leeftijd en geslacht. Alsde hypothese kan worden bevestigd, kunnen beweeginterventie programma’s voor DM2 patiënten,wanneer nodig, worden uitgebreid met een pees versterkingsprogramma. Studie design: Observationelecase studie met gematchte controlesType onderzoek: Toegepast klinisch/ontwikkelingVerantwoordelijk projectleider: drs. S. de Jonge, AGIKO sportgeneeskundeNaam contactpersoon: drs. S. de JongeE-mail contactpersoon: s.dejonge@erasmusmc.nl‘De middel- en langetermijn voordelen van een gestructureerd beweeginterventie (Beweegkuur +)programma bij patiënten met lang bestaande diabetes type 2 met meerdere invaliderende comorbiditeiten.’Doelstelling en methode: Lichamelijke inspanning is een belangrijk instrument om de glucosehomeostase bij diabetes type 2 patiënten te verbeteren. Een gecombineerde training gebaseerd op krachten uithoudingsvermogen lijkt de fysieke inspanningscapaciteit, lichaamssamenstelling en metabolecontrole in patiënten met type 2 diabetes te verbeteren.Echter in obese patiënten met lang bestaande diabetes type 2 en meerdere co-morbiditeiten, zijn degevolgen van een gestructureerde oefening voor de gezondheid nog niet beoordeeld. Vanwege het hogecardiovasculaire risicoprofiel en de functionele handicaps van deze patiënten, zijn therapeutischebeweegprogramma's nauwelijks geëvalueerd bij deze diabetes type 2 subpopulatie.Het huidige onderzoeksvoorstel heeft als doel de middellange en lange termijnsgezondheidsvoordelenvan een gesuperviseerd beweging- en dieetprogramma bij obese patiënten metlang bestaande type 2 diabetes, te onderzoeken. Dit onderzoek heeft als hypothese, dat eengesuperviseerd bewegingsprogramma in combinatie met voedingsmaatregelen, de spierkracht,cardiorespiratoire conditie en lichaamssamenstelling zal verbeteren. Dit zal zowel de lichamelijke alsgeestelijke gezondheidstoestand verbeteren, resulterend in betere metabole controle door middel van eenduurzame toename in het bewegingsgerelateerd energieverbruik over een week.Patiënten zullen gedurende 6 maanden 2 keer per week kracht- en conditietraining onder supervisievan een fysiotherapeut volgen. Aan het einde van elke trainingssessie, zullen de kandidatenaangemoedigd worden om in de resterende dagen van de week, op z'n minst 30 minuten per dag te lopenof te fietsen. Bovenop de gesuperviseerde trainingssessies met degebruikelijke zorg, zal de groep op maandelijkse basis gedurende 6 maanden, een diëtist consulteren, omde dagelijkse energie inname met 600 kcal/dag te verlagen, met als doel een gewichtsreductie van 5-10%in 6 maanden tijd.6Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 17


Type onderzoek: multi-center klinisch onderzoekVerantwoordelijk projectleider: dr. A. Weir, sportartsNaam contactpersoon: drs. F.P. GrootE-mail contactpersoon: f.groot@mchaaglanden.nlNaam instelling: Medisch Centrum Haaglanden, afdeling SportgeneeskundeLooptijd onderzoek: mei 2011 – april 2012 (inclusie); april 2012 – oktober 2012 interventie; dataanalyse.Samenwerkingspartners: dr. S.F.E. Praet, dr. A. WeirJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 718


Internationale publicatiesvan den Bekerom MP, Weir A, van der Flier RE.Anatomic reconstruction or temporary screw stabilization of chronic symptomatic anterolateral proximaltibiofibular joint instability.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Feb 19. [Epub ahead of print]Moen MH, Rayer S, Schipper M, Schmikli S, Weir A, Tol JL, Backx FJ.Shockwave treatment for medial tibial stress syndrome in athletes; a prospective controlled study.Br J Sports Med. 2011 Mar 9. [Epub ahead of print]de Jonge S, de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, Tol JL.One-year Follow-up of Platelet-Rich Plasma Treatment in Chronic Achilles Tendinopathy: A Double-BlindRandomized Placebo-Controlled Trial.Am J Sports Med. 2011 May 21. [Epub ahead of print]van der Plas A, de Jonge S, de Vos RJ, van der Heide HJ, Verhaar JA, Weir A, Tol JL.A 5-year follow-up study of Alfredson's heel-drop exercise programme in chronic midportion Achillestendinopathy.Br J Sports Med. 2011 Nov 10. [Epub ahead of print]Reurink G, Goudswaard GJ, Tol JL, Verhaar JA, Weir A, Moen MH.Therapeutic interventions for acute hamstring injuries: a systematic review.Br J Sports Med. 2012 Feb;46(2):103-9. Epub 2011 Oct 28.de Jonge S, van den Berg C, de Vos RJ, van der Heide HJ, Weir A, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM,Tol JL.Incidence of midportion Achilles tendinopathy in the general population.Br J Sports Med. 2011 Oct;45(13):1026-8.Visser RJ, Tol JL.Sports medicine in Wonderland? keep on runningBr J Sports Med. 2011 Oct;45(13):1014-5Tol JLNew substrates for Achilles tendinopathy: substantial plantaris tendon or Substance P?Br J Sports Med. 2011 Oct;45(13):1013Weir A, Jansen JA, van de Port IG, Van de Sande HB, Tol JL, Backx FJ.Manual or exercise therapy for long-standing adductor-related groin pain: A randomised controlled clinicaltrial. Man Ther. 2011 Apr;16(2):148-54de Vos RJ, Weir A, Verhaar JA, Weinans H, Tol JL, Van Schie HT.No effects of PRP on ultrasonographic tendon structure and neovascularisation in chronic midportionAchilles tendinopathy.Br J Sports Med. 2011;45(5):387-92.Paoloni JA, de Vos RJ, Hamilton B, Murrell GA, Orchard J.Platelet-rich plasma treatment for ligament and tendon injuries.Clin J Sports Med. 2011; 21(1):37-45.de Vos RJ, Heijboer MP, Weinans H, Verhaar JA, van Schie JT.Tendon Structure is Not Related to Clinical Outcome Following Eccentric Exercises in Chronic MidportionAchilles Tendinopathy.J Sport Rehabil. 2011. [Epub ahead of print]8Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 19


Nationale publicaties, bijdragen boeken en websitesBulder BAG, Moen MH, Weir A, Bakker EWP, Tol JL.VO2max meting bij voetballers.Sport & Geneeskunde. 2011 Mar;44(1):14-20.Groot FP, Thomassen B.J.W., Arkel E.R.A. van.‘Een voetballer met een enkeldistorsie: drukverband en naar huis?’Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie 2011;1:9-10.Groot FP, Gielen J.Diagnose in Beeld: Segond-fractuur.Sport & Geneeskunde 2011;1:13, 38.Moen MH, Ratnayake A, Weir A, Suraweera HJ, Backx FJG.Medial tibial stress syndrome: Treatment with bisphosphonates.Sport & Geneeskunde. 2011 Mar;44(1):22-25.Willems F, Weir A, van de Werve M, van Rhee M, Kerkhoffs GMMJ, Moen MH.Het sinus tarsi-syndroom: Etiologie, diagnostiek en behandeling.Sport & Geneeskunde. 2011 Mar;44(1):26-37.Jansen FAR, van der Linden E, Weir A, de Winter ThC.Veneuze malformatie in de recessus suprapatellaris bij een 14-jarige rugbyspeelster.Sport & Geneeskunde. 2011 Mei;44(2):22-27.Moen MH, Ratnayake A, Weir A, Suraweera HJ, Backx FJG.Medial tibial stress syndrome: Treatment with bisphosphonates. Reactie op ingezonden brief.Sport & Geneeskunde. 2011 Mei;44(2):37.9Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 20


VoordrachtenGroenenboom P.Jumpers knee, what´s new?Sportho Symposium, 11-11-2011, MCH Westeinde, Den Haag.Groenenboom P.Oncologische revalidatieVSG congres, 02-12-2011, de Efteling, Kaatsheuvel.Groenenboom P.Oncologische revalidatieWetenschapsmiddag MCH, 18-11-2011, MCH Westeinde, Den Haag.Groenenboom P.Sportgeneeskunde, opleiding tot sportartsintroductiedagen geneeskunde studenten LUMC, 06-09-2011, LUMC, Leiden.Groenenboom P.Kennismaking oncologische revalidatiePresentatie voor o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten in omgeving MCH,08-11-2011, Voorburg.Groot F.P.Tennis Elbow; what’s new?Arthroscopy & Arthroplasty Course; Section ‘The Elbow’, 05-07-2011, UMC Utrecht, Utrecht.Groot F.P.Epicondylitis lateralis; update on treatment modalitiesInter Collegiale Toetsing Sportartsen, 20-09-2011, Diaconessenhuis LeidenGroot F.P.LiesklachtenMaster Sportfysiotherapie, 07-10-2011, Hogeschool UtrechtGroot F.P.Epicondylitis lateralis humeri; what’s new?Sportho Symposium, 11-11-2011, MCH Westeinde Ziekenhuis, Den Haag.Reurink G.Behandeling van acute hamstringblessures; een systematisch literatuuronderzoekJaarcongres Vereniging voor Sportgeneeskunde, 2-12-2011, de Efteling, Kaatsheuvel.Reurink G.Betrouwbaarheid en validiteit van Magnetic Resonance Arthrografie voor het diagnosticeren van labrumletsels van de heupJaarcongres Vereniging voor Sportgeneeskunde, 1-12-2011, de Efteling, Kaatsheuvel.Reurink G.Behandeling van acute spierblessuresBijeenkomst Olympisch Medisch Panel NOC*NSF, 29-11-2011, Utrecht.10Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 21


Reurink G.Dutch hamstring injection therapy study; Dutch HIT-study10e Sportho Symposium, 11-11-2011, MCH Westeinde, Den Haag.Reurink G.ACP injections for acute hamstring injuries; the Dutch Hamstring Injection Therapy StudyArthrex 2nd users/interest group meeting for ACP, 9-11-2011, Royal Society of Medicine, London.Reurink G.Hamstringblessures; een terugkerend probleemKorfbal Medisch Congres, 16-4-2011, Ahoy, Rotterdam.de Vos R.J.Chronische midportion Achilles tendinopathie.Wetenschappelijke refereeravond VSG, 1-2-2011, Bilthoven.de Vos R.J.Behandeling van chronische tendinopathie.Jubileum SMA Gorinchem, 3-2-2011, Gorinchem.de Vos R.J.Injection therapy for chronic midportion Achilles tendinopathy.The annual Danish Sports Medicine congress, 4-2-2011, Odense, Denmark.de Vos R.J.Relationship between ultrasonographic tendon structure disorganisation and the severity of symptoms.International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology, 12-3-2011, Bologna, Italy.de Vos R.J.Chronische midportion Achilles tendinopathie, diagnostiek en behandelingJaarcongres Podologie, 21-11-2011, Papendal.Weir A.Presentation: Diagnostics and treatment of adductor-related groin pain in athletes – new insights.Dutch Association of Physiotherapists in Proffesional Football. 11-5-2011, Zeist.Weir A.Presentation: Diagnostics and treatment of adductor-related groin pain in athletes – new insights. Summaryof PhD thesis.Symposium: Groin injuries in athletes. City Castle Oedaen 23-6-2011, Utrecht.Weir A.Presentation: Diagnostics and treatment of adductor-related groin pain in athletes – new insights.Dutch Association of orthopaedics and sports traumatology. 2-11-2011 Amersfoort.Weir A, Reurink G.Presentation: ACP injections for acute hamstrings injuries.2nd interest group meeting for autologous conditioned plasma. 9-11-2011Royal Society of Medicine, Londen, England.Weir A.Chairman: 10th Sports-orthopaedic symposium – wirst injuries and scientific research in sports medicine.11-11-2011. MCH Westeinde, Den Haag.11Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 22


Weir A.Chairman: VSG Scientific Congres – session Prevention in Adults.Efteling attraction park, Kaatsheuvel, 1-12-2011.Winter Th.C. deBelang van sport en bewegen voor de gezondheid22-1-2011 Sportcentrum De Viergang, Pijnacker.Winter Th.C. deBelang van sport en bewegen voor de gezondheid3-2-2011 Moved By Congres World Forum, Den Haag.Winter Th.C. deBelang van sport en bewegen voor de gezondheid ihb 55+16-4-2011 Cultureel Centrum Cultura, Nootdorp.Winter Th.C. deDe toekomst van de Sportgeneeskunde in Nederland en in het MCH3 de lustrum symposium Sportgeneeskunde MCH,MCH Antoniushove, 29-6-2011, Leidschendam.Winter Th.C. deBelang van sport en bewegen voor de gezondheid ihb 55+5-10-2011 Cultureel Centrum Bartholomeus, Nootdorp.Winter Th.C. deVisie Sportgeneeskunde ihv MCH Meerjaren Beleidsplan Zorg met Passie III6-10-2011MCH Westeinde, Den Haag.Winter Th.C. deSportmedische polsblessures bij sport: ECU en TFCC problematiek11-11-2011 MCH Westeinde, Den Haag.Winter Th.C. deChairman: VSG Scientific Congres – session Adults.1-12-2011 De Efteling, Kaatsheuvel, Holland12Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 23


Congressen en nascholing voor herregistratieGroenenboom, P.10 de sportho symposium “Po(o)lshoogte nemen11-11-2011 MCH Westeinde, Den Haag.Groenenboom, P.Oncologische revalidatie16-11-2011 UMCU Utrecht.Groenenboom, P.VSG Sportmedisch jaarcongresEfteling, 1+2-12-2011. Kaatsheuvel.Weir A.Annual scientific conference. Dutch Association of Physiotherapists in Proffesional Football.11-5-2011, Zeist.Weir A.Symposium: Groin inuries in athletes: New Insights.Oedaen, 23-6-2011, Utrecht.Weir A.Cursus Beeldvormende Technieken Knie.8-9-2011 Bilthoven..Weir A.Medische statistiek.Kennemer Gasthuis, 10-10-2011. Haarlem.Weir A.MCH Wetenschapmiddag.MCH Westeinde, 18-11-2011. Den Haag.Weir A.VSG Sportmedisch jaarcongresEfteling, Kaatsheuvel. 1+2=12=2011.Weir A.Teach the Teachers.8+9-12-2011. Leiden.Winter Th.C. deMoved By Congres World Forum 3-2-2011, Den Haag.13Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 24


Winter, Th.C.Wetenschappelijke Avond patella pees tendinopathie.12-4-2011, Bilthoven.Winter Th.C. deCVOI Cursus cardiologie15-4-2011,Utrecht.Winter Th.C. de19-4-2011Visitatie training KNMG, Utrecht.Winter, Th.C.Symposium: Groin inuries in athletes: New Insights.Oedaen, 23-6-2011, Utrecht.Winter Th.C. de3 de lustrum symposium Sportgeneeskunde MCHMCH Antoniushove, 29-6-2011, Leidschendam.Winter Th.C. deTeach the teacher cursus, Concilium SportgeneeskundeIsala Klinieken 6-9-2011, Zwolle.Winter Th.C. deCursus Beeldvormende Technieken Knie.8-9-2011,Bilthoven.Winter Th.C. deKNLTB minisymposium4-11-2011 Papendal Arnhem.Winter Th.C. de10 de sportho symposium “Po(o)lshoogte nemenMCH Westeinde, 11-11-2011. Den Haag.Winter Th.C. de.VSG Sportmedisch jaarcongresEfteling, Kaatsheuvel 1+2-12-2011.14Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 25


mchaaglanden.nl/sportmchaaglanden.nl/sportPersberichten.Sportflits, januari 2011De nieuwsbrief Sportflits verscheen 3 maal in een oplage van 8000. svp de 3 versies invoegenSportFLitSNieuwsbrief van de afdeling Sportgeneeskunde Jaargang 4, editie 1, januari 2011Persberichten (zie bijlagen, kan wrs mooier opgemaakt worden)55+? SPORTEN DUS!SportFLitSMet deze slogan roept de afdeling Sportgeneeskunde55-plussers op gezond te gaan sporten. Want de 55 jaarpasseren, is nog geen reden om achter de geraniumste gaan zitten. Integendeel, voor iedere 55-plusser is ereen geschikte sport te vinden. Daarbij is sporten leukén heel gezond.De belangrijkste reden om te gaan sporten is natuurlijkhet plezier dat sporten geeft en de gezelligheid. Maardaarnaast biedt sporten vele voordelen. Het is goedvoor hart, bloedsomloop en ademhaling, het reguleerthet suikergehalte en het houdt het cholesterolgehalte intoom. Bovendien is bewezen dat ouderdomsprocessenvertragen door regelmatig sporten. En niet te vergeten, hetlichaamsgewicht blijft op peil.Sportkeuring een mustVan sporten word je fit. Als oudere sporter krijgt u het gevoelsteeds meer aan te kunnen en dat werkt ook door in uwdagelijks leven. Echter, sporten is alleen goed als het opeen gezonde manier gebeurt. Daarom is een sportkeuringvooraf een must. Zeker voor 55-plussers die opnieuw gaansporten of voor het eerst met sporten beginnen. Door eensportkeuring te doen, krijgt u een uitgebreid onderzoek eneen persoonlijk advies. U weet dan welke sporten voor ugeschikt zijn en waar u tijdens het sporten op moet letten.Dit voorkomt blessures en gezondheidsproblemen.‘Je voelt je er zo heerlijk door’De heer Peters (79, niet op de foto) heeft zijn leven langmet groot plezier gesport. Hij fietste, liep hard en roeide.Die sporten pasten goed bij zijn werk. “Ik heb veel gereisden nam dan mijn loopschoenen mee, zodat ik iedereochtend een half uur tot drie kwartier kon hardlopen.”Nu fietst de heer Peters nog en iedere zaterdag roeit hijmet 7 andere 70-plussers in een acht. “Ik kan me nietvoorstellen dat ik niet meer buiten kan sporten. Je voelt jeer zo heerlijk door.”De heer Peters laat zich sinds vele jaren keuren op deafdeling Sportgeneeskunde. “Ik vind dat je dat moet doenals je ouder wordt. Ik zie Don de Winter ieder jaar, meerdan mijn eigen huisarts. Don loopt alles na en geeft tips.Zo adviseerde hij me naar de orthopeed te gaan toen ikpijn in mijn heup kreeg. Die constateerde dat ik een nieuweheup nodig had en niet meer mocht hardlopen. Ik vind deafdeling Sportgeneeskunde indrukwekkend; je wordt erplezierig geholpen en je krijgt goede adviezen.”Pers woont sportkeuring speler ADO Den Haag bijVoetballer Jens Toornstra van ADO Den Haaglichamelijk onderzoek van onder andere hart,onderging eind november een sportkeuringlongen, gewrichten, spieren en bloeddruk.op de afdeling Sportgeneeskunde. De mediaNa de sportkeuring krijgt men een persoonlijkwaren uitgenodigd om te kijken hoe zo’nsportadvies en een begrijpelijk eindverslag.keuring in zijn werk gaat.Jens Toornstra doorstond de keuring met glans.De afdeling Sportgeneeskunde verzorgt voor alleVoor iemand die twee seizoenen geleden nogselectiespelers, trainers en jeugdspelers van ADObij de amateurs voetbalde, is hij buitengewoonDen Haag de sportkeuringen. Een sportkeuringfit. Eredivisie Live maakte opnamen van debestaat uit een sportspecifiek consult door eensportkeuring. U vindt deze op YouTube en via Twitter:sportarts. Daarna volgt uitgebreidwww.twitter.com/mchsportSportgeneeskunde keurt jeugdige topgolfersGolf is in opkomst. Een groeiend aantal Nederlandersbeoefent deze sport en steeds meer jeugdspelersdringen door tot de top. Maar bij deze jonge golferskomen al geregeld blessures voor die hun ontwikkelingin de weg staan. Vroegtijdige opsporing moet hierverandering in brengen, aldus de Sport Medische Raadvan de Nederlandse Golf Federatie (NGF).De Sport Medische Raad is opgericht op initiatief vanCoks Bosman, chirurg in het MCH en commissielid Topgolf.De raad heeft tot doel een betere structuur aan te brengen inde medische begeleiding van (top)golfers om zo blessures tevoorkomen of tijdig te behandelen.AfgestemdSamen met sportartsen uit vijf Nederlandse ziekenhuizenmet een NOC/NSF topsport certificaat, waaronder hetMCH, is een speciaal op golf afgestemde sportmedischekeuring ontwikkeld. Bosman: “Het is de bedoeling datde selectiespelers van de jeugd, jong oranje en oranjeregionaal gekeurd gaan worden. Verder is er voor iedereregio een centrum aangewezen dat spelers met blessuresbehandelt. Die centra rapporteren aan de Sport MedischeRaad. Zodoende is de kwaliteit van de medische begeleidinggewaarborgd.”Zwakheden opsporenDe afdeling Sportgeneeskunde van het MCH neemt dekeuringen in de regio West voor zijn rekening. De keuringbestaat onder andere uit een inspanningstest metademgasanalyse, longfunctieonderzoek, bloedonderzoeken onderzoek van het bewegingsapparaat. Bij golf komenAankomend sportarts in NRC Handelsbladvooral blessures aan rug,elleboog en pols voor.“Omdat golf een opkomendesport is, zijn veel medicinog onbekend met dezeblessures”, legt sportartsHans Tol uit. “De keuringvoor golfers is zodanigontwikkeld dat we even tuelezwakheden snel kunnenopsporen.In nauw overleg met eengespecialiseerd fysiotherapeut van de NGFwordt vervolgens een opde persoon afgestemdconditie-, lenigheids- enkrachttrainingsprogrammasamengesteld. Hiermeekan de speler zich verderontplooien.”ContinuïteitAnnemieke Campo (12 jr)Door de nieuwe aanpak NK Strokeplay 2010van de NGF wordt er kennisontwikkeld van de sportmedische kant van topgolf. Dit isin het belang van de continuïteit van het Nederlandsetopgolfprogramma.Door deelname aan dit traject doet de afdelingSportgeneeskunde van het MCH kennis en ervaring op in debehandeling van topgolfers. En daar profiteren dan ook weerde recreatieve golfers van.22 September promoveerde Robert-Jan de Vos,vrijwel geen effect te hebben. Een eenvoudige oefentherapiesportarts in opleiding in het MCH, op een proefschrift werkt bij 6 van de 10 patiënten.over de behandeling van Achillespeesblessures.Zijn bevindingen waren zodanig dat het NRCRustig afwachtenHandelsblad driekwart pagina voor zijn proefschrift De oefentherapie werkt dus bij iets meer dan de helftinruimde. Wat waren zijn belangrijkste bevindingen? van de mensen. Alle overige behandelingen kunnen alsexperimenteel worden beschouwd. Eigenlijk is de enigeEen Achillespeesblessure is de schrik voor iedere hardloper; remedie voor Achillespeesklachten die niet reageren opbijna de helft krijgt ermee te kampen. Met echografisch oefentherapie: rustig afwachten. Uiteindelijk herstellen deonderzoek kan de ernst van deze echo-afwijkingen in kaart meeste mensen dankzij of ondanks de behandeling vanzelf.worden gebracht. De Vos toonde echter aan dat de ernstMCH valt 4x in de prijzenvan deze afwijkingen niets zegt over het resultaat van eenOp 25 en 26 november vond het congres van de Verenigingbehandeling.voor Sportgeneeskunde (VSG) plaats. Robert-Jan de Vos wonde eerste prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie inGeen effect2009 en de tweede prijs voor de beste voordracht. Suzan deDaarnaast onderzocht De Vos voor het eerst de zin vanJonge, ook in opleiding tot sportarts in het MCH, veroverde detherapieën die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt.eerste prijs in deze categorie. Sportarts i.o. Petra GroenenboomHij vond dat patiënten met Achillespeesklachten niet sneller(atlete Rotterdam Atletiek) won met haar team de sportprijs:herstellen door moderne behandelmethoden. Een operatie,‘Beste sportploeg van Rotterdam 2010’.een injectie met bloedplaatjes of een nachtspalk blijkenSportflits, april 2011SportgeneeskundeMCH AntoniushoveBurg. Banninglaan 12262 BA LeidschendamTelefoon (070) 357 4235Fax (070) 357 4114www.mchaaglanden.nl/sportSportartsen:J.L. TolA. WeirTh.C. de WinterSportartsen in opleiding:F.P. GrootP. GroeneboomTekst en redactie: tekstbureau Pier op Papier (specialiteit: gezondheidszorg)www.pieroppapier.nlVeel verzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor de sportmedische onderzoeken.Een totaaloverzicht van de verzekeraars is te vinden via www.sportgeneeskunde.com/FSMISportFLitSNieuwsbrief van de afdeling Sportgeneeskunde Jaargang 4, editie 2, april 2011Hamstringblessure? Meld u aan!SportFLitSIedereen kent de beelden van tv: een sporter in vollesprint grijpt naar de achterkant van zijn been en zakt opde grond. De diagnose is meteen duidelijk: een scheurtjein de hamstring. Vele topsporters en amateursporterslopen vroeg of laat zo’n hamstringblessure op.De afdeling Sportgeneeskunde van het MCH start samenmet het UMC Utrecht en de KNVB een wetenschappelijkonderzoek naar een nieuwe behandelmethode voor dezeblessure. Wat houdt die behandeling in en wat kunt u eraan hebben?De hamstringblessure is de nummer 2-blessure bijprofvoetballers. Ieder seizoen krijgt één op de zes ermeete maken. Daarnaast treedt de blessure veel op bijhockeyers en atleten. Hoe vaak de blessure voorkomt bijamateursporters is niet bekend. “Dat komt omdat de meestesporters niet naar de huisarts gaan”, legt arts-onderzoekerGuus Reurink uit. “Ze houden een tijdje rust en beginnen danweer voorzichtig met sporten. Dat werkt meestal goed, maarduurt lang. Bovendien is de kans groot dat er na verloop vantijd wéér een hamstringblessure ontstaat.”Kans op herhaling verkleinenBij de nieuwe behandeling worden zogenaamdegroeifactoren direct in de hamstring ingebracht. Dit gebeurtdoor middel van een injectie met een verhoogde concentratiebloedplaatjes, het Autoloog Conditioned Plasma (ACP).De plaatjes scheiden groeifactoren uit die het herstel van despier bevorderen. De bloedplaatjes in het ACP worden uitwww.hamstringonderzoek.nlhet bloed van de patiënt gehaald. Reurink: “Het idee is dateen hoge concentratie groeifactoren zorgt voor een optimaalen zelfs sneller herstel. Topsporters willen natuurlijk zo snelmogelijk weer in het veld staan. Wij zijn ook geïnteresseerdof we de kans op herhaling verkleinen door het toedienenvan ACP.”Kosteloze topsportzorgAls u aan het onderzoek meedoet, krijgt u geheel kosteloosde zorg die normaal topsporters krijgen. De ervarensportartsen van het Nederlands voetbalelftal, Jong Oranje enNOC/NSF geven de behandeling.Wanneer er inderdaad sprake is van een hamstringblessure,wordt er een MRI gemaakt. Is daarop schade aan de spierte zien? Dan kunt u aan het onderzoek meedoen. Er wordtbloed afgenomen en er wordt geloot. U heeft 50 procentkans op een injectie met ACP en 50 procent kans op eeninjectie met een zoutoplossing. U en de arts weten nietwat u krijgt. Dat hoort u pas na afloop van het onderzoek.Een week later krijgt u opnieuw een injectie. Daarna volgenmaximaal vijf weken sportfysiotherapie. Het jaar na deinjecties, moet u nog twee keer terugkomen en u wordtregelmatig gebeld om te kijken hoe het met u gaat.Wanneer kunt u meedoen?U kunt aan het onderzoek meedoen als u:• tussen de 18 en 50 jaar oud bent;• korter dan 5 dagen geleden een hamstringblessureheeft opgelopen;• geen andere blessures heeft(bijvoorbeeld aan knie of enkel).Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt.Dus loopt u bijvoorbeeld zondag een hamstringblessureop? Neem dan direct contact op met arts-onderzoekerGuus Reurink, tel. (06) 42 982 289. Meer informatie overhet onderzoek vindt u op www.hamstringonderzoek.nl.Sportartsen: G.J. Goudswaard (KNVB), H. Tol (MCH) enM.H. Moen (UMCU)Groene bal voor Project ‘Bewegen tegen kanker’Op het Moved By Congres over maatschappelijkbetrokken ondernemen mocht sportarts Don de Winternamens het MCH ‘De groene bal’ in ontvangst nemenvan de Stichting Meer dan voetbal. Dit voor het project‘Bewegen tegen kanker’ dat het MCH samen metADO Den Haag is gestart.‘De groene bal’ wordt verleend aan initiatieven die dekracht van voetbal inzetten voor een betere samenleving.‘Bewegen tegen kanker’ is zo’n initiatief. In dit projectkrijgen (ex)kankerpatiënten een bewegingstrajectaangeboden om hun welzijn te verbeteren.Don de Winter uiterst rechts op de fotoGezocht: mensen met chronische achillespeesklachtenHoge verwachtingen van nieuwe behandelmethodeDe afdeling Sportgeneeskunde van het MCH start in de Achillespees op de plek waar de blessure zit.binnenkort, samen met het Erasmus Medisch Centrum, Wij denken dat de gezonde peescellen het overnemen vaneen wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe de ongezonde Achillespeescellen, zodat de Achillespeesbehandelmethode van chronische Achillespeesklachten. sterker wordt. Een vergelijkbaar onderzoek in Australië bijVeel mensen hebben last van deze blessure en een dieren wijst dit ook uit.”afdoende behandeling is tot op heden niet gevonden.Mogelijk brengt dit baanbrekende onderzoek hierEerste keerverandering in.Mensen die aan het onderzoek meedoen, krijgen geheelkosteloos een optimale behandeling door sportartsen metAchillespeesklachtenveel ervaring op het gebied van peesblessures. De helftontstaan vaak doorvan de deelnemers wordt geïnjecteerd met de gekweekteoverbelasting. Met name peescellen, de andere helft met een zoutoplossing.mensen die veel sporten Daarna volgt drie maanden oefentherapie. Ook wordenkunnen klachten ontwikkelen, echo’s gemaakt van de pees; iets wat normaal gesprokenmaar ook niet-sporters niet gebeurt. De Jonge: “Het is de eerste keer datkrijgen er soms mee te deze behandeling in Nederland gegeven wordt en demaken. De klachten beginnen verwachtingen zijn hoog.”sluipend. Mensen voelen pijnals ze met sporten starten,maar merken dat de klachten Wanneer kunt u meedoen?verdwijnen als ze eenBent u tussen de 18 en 55 jaar? Heeft u langer dan tweetijdje bezig zijn. Na verloop van tijd gaan de klachten niet maanden Achillespeesklachten? En heeft u nog nooitmeer over; de pijn steekt ook na het sporten de kop op en injecties in of operatie aan de Achillespees gehad? Meld u’s ochtends bij het opstaan voelt de pees stijf aan.dan aan via telefoonnummer (070) 7044626, of per e-mail:h.tol@mchaaglanden.nl, s.dejonge@erasmusmc.nl.PeescellenMeer informatie vindt u op www.achillespeesonderzoek.nl.De oorzaak van Achillespeesklachten is onduidelijk.Arts-onderzoeker Suzan de Jonge vertelt dat er meerderetheorieën zijn. “In deze studie gaan we ervan uit dat dekwaliteit van de cellen in de pees invloed heeft op deklachten. Uit onderzoek is gebleken dat de peescellen ineen gezonde Achillespees er anders uitzien dan peescellenin een geblesseerde Achillespees. Wat wij nu gaan doen, iseen beetje weefsel uit de gezonde kniepees van een patiënthalen. Dit weefsel zetten we op kweek, waardoor de cellenvermenigvuldigen. En dat injecteren we bij diezelfde patiëntSportgeneeskundeMCH AntoniushoveBurg. Banninglaan 12262 BA LeidschendamTelefoon (070) 357 4235Fax (070) 357 4114www.mchaaglanden.nl/sportSportartsen:J.L. TolA. WeirTh.C. de WinterSportartsen in opleiding:F. GrootP. GroeneboomTekst en redactie: tekstbureau Pier op Papier (specialiteit: gezondheidszorg)www.pieroppapier.nlVeel verzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor de sportmedische onderzoeken.Een totaaloverzicht van de verzekeraars is te vinden via www.sportgeneeskunde.com/FSMI15Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 26


mchaaglanden.nl/sportSportflits, september 2011SportFLitSNieuwsbrief van de afdeling Sportgeneeskunde Jaargang 4, editie 3, september 201115 jaar sportgeneeskunde MCH!SportFLitSAls kersverse sportarts trad Don de Winter op 1 april1996 in dienst van ziekenhuis Sint Antoniushove, lateronderdeel van het MCH. Hij begon als ware pioniermet helemaal niets: geen kamer, geen telefoon, geenpatiënten. Nu, 15 jaar later, blikt hij met een tevredengevoel en ook enige trots terug. We stellen hem eenpaar vragen.Hoe ging dat 15 jaar geleden?“De eerste paar maanden was ik alleen maar bezig metbekendheid verwerven in en buiten het ziekenhuis en allerleipraktische dingen regelen. Heel af en toe behandelde ikeen sporter. Met steun van de raad van bestuur en met hulpuit verschillende hoeken van het ziekenhuis is de afdelinglangzaam opgebouwd. Soms was het echt leentjebuurspelen. Had ik voor een nieuwe fietsergometer geen kamer,dan stapte ik naar de cardioloog en zei: ‘Kun jij mijn mooiefietsergometer gebruiken, gebruik ik jouw kamer.’”Wanneer stond de afdeling op poten?“Na ongeveer vijf jaar stond er een afdeling met voldoendepatiënten en kennis. Een jaar daarvoor waren we deopleiding sportgeneeskunde gestart en kregen we de eerstearts-assistent in dienst. Daardoor konden we meer patiëntenbehandelen. Na acht jaar kwam Hans Tol erbij, een paar jaarlater Adam Weir. Toen konden we het hele jaar doordraaienen was er altijd goede backup.”Was het niet moeilijk om na acht jaar een tweedekapitein op het schip te krijgen?“De komst van Hans Tol heeft de afdeling veel goed gedaan.Wij zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden, vullenelkaar goed aan en hebben beiden hetzelfde doel voor ogen:ons vak neerzetten en uitbouwen. Dat is enorm goed gelukt:de afdeling heeft een goede naam in Nederland. Patiëntenkomen soms van heinde en ver om hier door ons behandeldte worden, arts-assistenten staan in de rij om hier in opleidingte komen en wetenschappers van diverse universiteiten hakengraag aan voor het doen van onderzoek.”sports Communication (Afrikaanse topatleten). Ook benik trots op de sprong voorwaarts die we wetenschappelijkgezien hebben gemaakt en waarvan de promoties vansportarts in opleiding Robert-Jan de Vos en sportartsAdam Weir het directe resultaat zijn.”Hoe zie je de toekomst?“Mijn droom is dat er over vijf jaar naast patiëntenzorg, veelaan opleiding en wetenschap wordt gedaan in een breed,goed functionerend team op één grote afdeling waar allesgebeurt. Daarnaast zie ik graag dat de sportgeneeskundeeen goede en waardevolle afdeling blijft binnen het MCH.In deze tijd van neergaande economie en bezuinigingenin de zorg is dat geen vanzelfsprekendheid. De afgelopen15 jaar hebben we een afdeling neergezet die staatals een huis, nu moeten we ervoor zorgen dat het nietafgebroken wordt.”Sportarts Adam Weir promoveert op onderzoek naar liesblessuresOp 23 juni promoveerde MCH-sportarts Adam Weir op verstaan de sterkte van de buik- en rugspieren en hoeeen proefschrift over de behandeling van liesblessures. stabiel iemand staat. Er wordt altijd gezegd dat mensen eenWat waren zijn belangrijkste bevindingen?liesblessure krijgen, omdat ze een slechte rompstabiliteithebben. Het bepalen van de rompstabiliteit gebeurt met eenOprekken van de liesspierspecifieke test. Adam Weir toont echter aan dat deze testIn zijn proefschrift vergelijkt Adam Weir dé twee behandeltherapieënbij liesklachten: spierversterkende oefeningen dezelfde patiënten uiteenlopende diagnoses stelden. Met deonbetrouwbaar is. Hij zag dat verschillende behandelaars bijonder leiding van een fysiotherapeut en de zogenoemde test kan de rompstabiliteit dus niet goed beoordeeld worden.Van den Akkermethode. Hierbij wordt de liesspier in één keer Het tegenstrijdige is, dat wel bewezen is dat het trainen vanflink opgerekt, waardoor de lengte van de spier verbetert en de rompstabiliteit een positief effect heeft bij liesklachten.de spierspanning vermindert. Adam Weir vergeleek de twee Een behandelaar kan patiënten met liesklachten dus weltherapieën in een gerandomiseerde trial. Op basis van loting adviseren de rompstabiliteit te trainen, maar mag nietliet hij de helft van een groep patiënten oefentherapie doen zeggen dat ze moeten trainen omdat hun rompstabiliteiten onderging de andere helft de Van den Akkermethode. slecht is, want dat laatste valt niet te bewijzen.Wat bleek? In beide groepen werden evenveel mensenbeter, namelijk 55 tot 60%. Maar de mensen die de Van den Meer informatie over het proefschrift:Akkermethode hadden ondergaan waren na gemiddeld drie http://igitur-archive.library.uu.nl/maanden hersteld, terwijl de mensen die de oefentherapie dissertations/2011-0609-200513/UUindex.htmlhadden gedaan gemiddeld vijf maanden nodig hadden.Vooral voor sporters is dat een belangrijk winstpunt.Adam Weir nam na twee jaar contact op met alledeelnemers. In beide groepen had een derde opnieuwliesklachten gekregen. Ook op de langere termijn maakt debehandelmethode dus geen verschil.RompstabiliteitEen tweede belangrijke bevinding betreft de relatie tussenliesklachten en rompstabiliteit. Onder rompstabiliteit wordtGezocht: mensen met een gescheurde voorste kruisbandDe afdeling sportgeneeskunde van het MCH is,tot een advies voor de medische praktijk, zodat individuelesamen met de afdelingen orthopedie van het MCH, patiënten met een voorste kruisbandscheur de bestehet Erasmus MC en de Reinier de Graaf Groep, een behandeling krijgen.wetenschappelijk onderzoek gestart om de bestebehandeling vast te stellen voor een gescheurdeMeedoen aan het onderzoek?voorste kruisband.U kunt aan het onderzoek meedoen als u tussen de 18 en65 jaar oud bent en korter dan twee maanden geleden eenEr zijn op dit moment twee behandelstrategieën voorvoorste kruisbandscheur heeft opgelopen. Het is belangrijkpatiënten met een gescheurde voorste kruisband. De eerste dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt bij de polikliniekbestaat uit drie maanden trainen met een fysiotherapeut, Sportgeneeskunde van het MCH.U kunt ook contact opnemenwaarna wordt bepaald of een nieuwe voorste kruisband nodig met arts-onderzoeker Vincent Eggerding:is. De andere behandelstrategie is de voorste kruisband v.eggerding@erasmusmc.nl / (06) 52 691 303.zo snel mogelijk herstellen als de zwelling verdwenen is envolledige beweging van de knie mogelijk is. Het is niet bekend Meer informatie: http://www.erasmusmc.nl/47460/welke behandelstrategie tot de beste resultaten op de lange res/2920566/3158879/VKBruptuur.termijn leidt. Dit wetenschappelijk onderzoek moet leidenWaar ben je trots op?“Ik ben er trots op dat er na 15 jaar een polikliniek staatwaar we jaarlijks 8.000 sporters behandelen in driebehandelkamers, een trainingsruimte en een testruimte metstate of the art apparatuur. Ik ben trots op de professionelesportmedische begeleiding van ADO Den Haag en GlobalDon de Winter test hier ADO Den Haagkeeper Robert ZwinkelsSportarts Hans Tol naar QatarNa zeven jaar met veel enthousiasme op de afdelingSportgeneeskunde gewerkt te hebben, heeft sportartsHans Tol eind augustus het MCH verlaten. Hij gaat eennieuwe uitdaging aan in gespecialiseerd sportgeneeskundigen orthopedisch ziekenhuis in Doha (Qatar). Naast klinischewerkzaamheden, wordt zijn belangrijkste taak het opstartenen ontwikkelen van wetenschappelijke studies. Benieuwdwaar hij terechtkomt? www.aspetar.com.SportgeneeskundeMCH AntoniushoveBurg. Banninglaan 12262 BA LeidschendamTelefoon (070) 357 4235Fax (070) 357 4114www.mchaaglanden.nl/sportSportartsen:J.L. TolA. WeirTh.C. de WinterSportartsen in opleiding:F. GrootP. GroeneboomTekst en redactie: tekstbureau Pier op Papier (specialiteit: gezondheidszorg)www.pieroppapier.nlVeel verzekeraars hebben een vergoedingsregeling voor de sportmedische onderzoeken.Een totaaloverzicht van de verzekeraars is te vinden via www.sportgeneeskunde.com/FSMIJaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 27


Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 28


Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 29


Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 30


Nootdorper Don de Winter:15 jaar sportarts bij Medisch Centrum Haaglandengie, bevallingen en neurologie. In de loop van mijnopleiding raakte ik gefascineerd door de sportgeneeskundeen kreeg ik in Antoniushove de kans deafdeling te starten die nu na 15 jaar zo succesvol is.Tegelijk kreeg ik een parttime aanbieding van de NederlandseRugbybond, tot het jaar 2000 was ik hunvaste sportarts. Dat waren mooie jaren, veel gereisd,veel toernooien gedaan en veel geleerd uiteraard. Desportwereld ken ik van nabij, ook vanuit mijn eigensporten wielrennen, hardlopen, voetbal, honkbal, triatlon.Ik ben geen topper, maar kan me aardig reddenen een winnaarmentaliteit is me niet vreemd. Ik houvan competitie en wil graag winnen. Sporters vergenveel van hun lichaam, topsporters vaak het uiterste,het is boeiend om op gezonde wijze de grenzen vanje lichaam te verkennen en vooral uiteindelijk tekennen. Sporters zijn verantwoordelijk voor hun lichaam,sportartsen zijn er denk ik ook om sporterstegen zichzelf te beschermen. Veel waardering heb ikvoor invalide-sporters, een bewijs dat je ondanks beperkingenlichamelijk en sportief veel kan presteren.”Don de Winter, staand voor MCH Antoniushove (Foto MCH)Met een drukbezocht, boeiend congres vierde de afdeling sportgeneeskundevan het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in ziekenhuis Antoniushoveonlangs haar 15 jarig jubileum. Vanaf het eerste moment (1 april 1996) werd geborenen getogen Nootdorper Don de Winter er na zijn afstuderen dé sportarts.Ook hij jubileert dus. Nootdorp NU heeft met hem een interessant gesprek overde succesvolle ontwikkeling van ‘zijn’ afdeling. De afdeling sportgeneeskundeheeft zich een stevige plek verworven in de medische wereld en in de wereldvan (top)sporters.Bewegen belangrijkDon de Winter tot slot: “De spreuk is bekend: eengezonde geest in een gezond lichaam. Bewegen isvan essentieel belang. Minstens 3 keer per dag zeker10 minuten; bijvoorbeeld wandelen, fietsen, traplopen,sporten. Vanuit Nootdorp is Antoniushovemakkelijk bereikbaar per fiets: een gezond stukjelichaamsbeweging. Maar ook op andere manierenis ons ziekenhuis goed bereikbaar: tramlijn 19 stoptvoor de deur en met de auto ben je er binnen eenkwartier. Alle specialismen en dus ook sportgeneeskundezijn in het gebouw aanwezig en beschikbaar.Zo alles overziende ben ik zeer trots op wat we in 15jaar bereikt hebben.”Door Ron LabordusDon de Winter: “We begonnen in het toenmaligeziekenhuis St.Antoniushove in Leidschendam, nuonderdeel van het MCH. Meteen na mijn afstuderenwerd ik er de eerste en jarenlang de enige sportartsmet als taak de afdeling op poten te zetten. Ik begoneigenlijk met niks, was vooral bezig met de afdelingbekendheid te geven en te promoten. Van lieverleekwamen er uiteraard patiënten/sporters, de kennisgroeide en na zo’n jaar of vijf stond de afdeling sportgeneeskundestevig in zijn schoenen mede dankzijsteun van onder anderen de raad van bestuur en collega-specialisten.Inmiddels zijn er twee sportartsen(Hans Tol en Adam Weir) bijgekomen, verzorgen wede opleiding tot sportarts en doen wetenschappersvan het Erasmus Medisch Centrum graag onderzoekop onze afdeling.”8 Nootdorp NULandelijk bekendDe afdeling sportgeneeskunde is uitgegroeid tot eenlandelijk bekende professionele polikliniek waarsporters op alle niveaus, van beginnend amateur toten met topsporter, met al hun vragen en problementerecht kunnen. Don de Winter: “Ik denk dat wejaarlijks zo’n 8000 patiënten behandelen. De afdelingbeschikt over drie behandelkamers, test- en therapieruimtesmet geavanceerdeapparatuur voor sportkeuringenen intensieve behandeling enbegeleiding. De kracht van deafdeling is velerlei. Vooral de samenwerkingvan diverse disciplineszoals cardiologie, orthopedie,reumatologie, fysiotherapie is essentieel.Zo kunnen we snel een diagnosestellen. Tal van topsporterskomen hier regelmatig. Namen kanik uiteraard niet noemen. Bekend isonze intensieve samenwerking metADO Den Haag en met Global SportsCommunication, de organisatie dieAfrikaanse topatleten begeleidt. Regelmatigzijn Keniaanse hardlopersbij ons op bezoek voor een medischebehandeling.”Lichaam leren kennenNootdorper Don de Winter (46) gingna de St.Jozef lagere school naar hetStanislascollege in Delft waar hij gymnasiumdeed, vervolgens lootte hij invoor Geneeskunde op de UniversiteitLeiden. “Alle onderdelen van de studieboeiden mij, ook bijvoorbeeld chirur-Don de Winter test ADO Den Haag keeper Robert Zwinkels tijdenszijn blessureperiode. (Foto:Taal & Beeld Ingrid Putker)Jaarverslag Sportgeneeskunde 2011 - Bijlagen 31

More magazines by this user
Similar magazines