13.07.2015 Views

PlatinaOorlogswinter def - Nederlands Film Festival

PlatinaOorlogswinter def - Nederlands Film Festival

PlatinaOorlogswinter def - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Persbericht Nederlands Film FestivalUtrecht, 29 januari 2009In recordtijd Platina Film voor OORLOGSWINTERDe film OORLOGSWINTER van Martin Koolhoven, naar de bestseller van JanTerlouw, heeft sinds de release op 27 november in een recordtijd de grens van400.000 bioscoopbezoekers gepasseerd en heeft daarmee de status van PlatinaFilm bereikt. Het publiek, verdeeld over diverse generaties, stroomt massaal naar debioscopen om deze ontroerende en spannende film te zien. In de geliefdeKerstperiode staat de film op nummer 1 in de Box Office lijst is daarmee veruit debest bezochte film van het moment. De laatste Nederlandse film, die in deze periodede Box Office lijst aanvoerde, was in 1999 de film KRUIMELTJE van Maria Peters.Naast Martin Koolhoven schreven Mieke de Jong en Paul Jan Nelissen mee aan hetscenario. Het verhaal speelt zich af tijdens de laatste, ijskoude winter van de tweedewereldoorlog. Hierin beleeft de 14-jarige Michiel het avontuur van zijn leven als hijvoor een ondergedoken Engelse soldaat moet zorgen.De hoofdrol wordt vertolkt door debutant Martijn Lakemeier. Verder speleninternationaal gelauwerde acteurs als Jamie Campbell Bower (SWEENEY TODD,ROCKNROLLA), Yorick van Wageningen (THE CHRONICLES OF RIDDICK, THENEW WORLD) en Dan Van Husen (BAND OF BROTHERS, ENEMY AT THEGATES) naast nationale topacteurs als Melody Klaver (AFBLIJVEN), Raymond Thiry(DE BRIEF VOOR DE KONING), Anneke Blok (ALLES IS LIEFDE, TIRAMISU),Mees Peijnenburg (TIMBOEKTOE, HOE OVERLEEF IK…MEZELF?) en TygoGernandt (VAN GOD LOS, HET SCHNITZELPARADIJS). De meeslepende muziekis van de wereldberoemde componist Pino Donaggio.OORLOGSWINTER is sinds 27 november in heel Nederland in de bioscoop te zien.Inmiddels met 101 kopieën. De film is gekeurd voor 12 jaar en ouder.De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film, worden door het Nederlands FilmFestival en het Nederlands Fonds voor de Film toegekend wanneer voor eenNederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandsedocumentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.De productie was in handen van Els Vandevorst (HET ZUIDEN) en San Fu Maltha(ZWARTBOEK, ALLES IS LIEFDE) vanuit Oorlogswinter BV, in samenwerking methet Nederlands Fonds voor de Film, Omroep Max en Inspire Pictures, in co-productiemet het Belgische Prime Time (Antonino Lombardo).Benelux Film Distributors brengt de film in Nederland en België uit.Zie ook: www.oorlogswinterdefilm.nl.EINDE PERSBERICHT


Voor meer informatie:Nederlands Film FestivalAndré van ArnhemT 030-2303800F 030-2303801E publiciteit@filmfestival.nlW www.filmfestival.nlMVSP Publiciteit(Copyrightvrije foto’s, fragmenten op betacam, interviews,..)Monique van SchendelenNoordereinde 233 – B, 1243 JT ’s GravelandT 035 5826969 / 06 53 697 606F 035 5827885E monique@mvsp.nlCopyrightvrije foto’s kan men downloaden van www.bfdfilm.comInlogcodes – Username: pers Password: bfdfilm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!