mca.nl Behandeling van zenuw- pijn door gordelroos

mca.nl

mca.nl Behandeling van zenuw- pijn door gordelroos

Behandeling van zenuwpijndoor gordelroosPijnpolimca.nl


BehandelingAls de behandeling van pijn (zenuwpijn)met antivirale middelen en/of pijnstillersonvoldoende heeft geholpen, wordt ubehandeld met een epidurale injectie.(Behalve als de gordelroos zich in hetgezicht bevindt. Dan zijn er anderebehandelmogelijkheden die met uworden besproken.) Dit is een injectiemet verdovende medicijnen in deepidurale ruimte in uw rug. Dit is deruimte tussen het harde ruggenmergvliesen de binnenzijde van het wervelkanaal.Voor het beste resultaat moet de injectiebij voorkeur binnen vier weken na hetontstaan van de klachten gegevenworden. Door de injectie vermindert dezwelling van de zenuw waardoor de pijnkan verminderen. Meer informatie overeen epidurale injectie vindt u in de folder‘Epidurale injectie met Chirocaïne enDepo-Medrol’. U krijgt deze folder van uwanesthesioloog-pijnbestrijder.U vindt de folders ook op onze websitewww.mca.nl/pijnbestrijding.BegeleiderHet is prettig dat iemand u na debehandeling naar huis begeleidt. Umag het ziekenhuis namelijk niet alleenverlaten. Ook mag u niet zelf naar huisrijden. Wilt u hier rekening mee houden?Belangrijk!Heeft u op de dag van het onderzoekde behandeling om wat voor reden danook geen pijn? Neem dan zo spoedigmogelijk contact op met de pijnkliniek.Het kan zijn dat de behandeling uitgesteldmoet worden.Afspraak met de verpleegkundigpijnconsulentEen week na uw bezoek aan de pijnkliniekheeft u een telefonische afspraak metde verpleegkundig pijnconsulent. Zijbespreekt het effect van de medicatieof de injectie op de pijnklachten en heteventuele vervolg met u. Als de injectieonvoldoende heeft geholpen, kan debehandeling herhaald worden. Deverpleegkundig pijnconsulent maakthiervoor dan een afspraak.

More magazines by this user
Similar magazines