Nieuwsbrief 8 - december 2011 - Open kerken

openkerken.be

Nieuwsbrief 8 - december 2011 - Open kerken

Nieuwsbrief 8 • Stichting Open Kerken • December 2011Binnenkort wordt de brochure Open Kerken2012 opgesteld. Gezien deze landkaart in85.000 exemplaren verspreid wordt, is hetbelangrijk dat alle gegevens correct zijn.Gelieve dus alle gegevens van je kerk nate lezen op onze website en eventuelewijzigingen onmiddellijk aan ons door tegeven via info@openkerken.be. Bedankt!Het project iBeakenDe Stichting Open Kerken zal in 2012 al haar leden gratisuitrusten met een iBeaken. Dit is een QR-code die bezoekerstoelaat om informatie over je gebedshuis in hun eigentaal te downloaden op hun smartphone. Dit project vraagtSINT-ROCHUSveel werk en zal gedurende heel 20121 ste zondag van apriltot laatste weekend van oktoberzaterdag- zondag: 14.00 -18.00uitgevoerd worden. Wat je nu al kan doen,is de gegevens van je gebedshuis nalezen oponze website en ons eventuele wijzigingensignaleren. Denk ook al eens na over zes elementenin je kerk die de bezoeker gezien moet hebben. Deze wordendan opgenomen in de iBeaken. Je kan ook alvast een bezoekjebrengen aan onze eerste open kerk met zo een QR-Code: deSint-Rochuskapel van Hoegaarden.Welkom - Bienvenue - Welcome - WillkommenSint-Rochuskapel1767-1772 • BarokGlasraamDe tien glasramen werden geplaatstin het begin van de XXe eeuw en zijngerealiseerd in neo – gotische stijl.De gele ruitjes vervangen sinds 1956de originele grisaile. Ze zorgen vooreen mooie lichtinval.Paneel van delambriseringDe eikenhouten lambrisering in Lodewijk XVIestijl is het werk van H. Bette (1793). Op de grotepanelen zijn religieuze trofeeën gebeeldhouwd.Bloemslingers versieren de kleinere panelen.OrgelHet monumentale orgel werdgebouwd in 1789 door meester –factor Adrien Rochette uit Nijvel.De orgelkast en de leuning van hethoogzaal is het werk van NicolasBonnet eveneens uit Nijvel.U komt nu binnen in het huis van God.Neem de tijd en ga zitten.U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.Tabernakel van het hoofdaltaarHet hoofdaltaar (1783) is het werkvan de beeldhouwer A.J. Gi lis uitTienen. De voorzijde stelt Davidvoor die uit de handen van dehogepriester Achimelec detoonbroden ontvangt voor zijnhongerige soldaten. (zie O.T, 1 Sam21,2-7)Een statie van de kruiswegOp de kleine panelen van de lambriseringwerd begin XXe eeuw een kruiswegaangebracht, geschilderd op doek. Het iswerk van de kunstschilder Ernest Wante.CommuniebankDe rococoleuning die het koor afsluit diende alscommuniebank. De panelen zijn versierd met acanthusbladerenen een schelp waarop een motief, ontleend aan de geschiedenisvan de Israëlieten in de woestijn, is gebeeldhouwd.open kerkenHet bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden. Ecotip: leg deze infofiche na gebruik weer op zijn plaats.Dag van de Open Kerken:klokken vieren feest!In 2012 viert de Stichting Open Kerken haar vijfdeverjaardag. Daarom willen we graag op 3 juni 2012, de Dagvan de Open Kerken, alle klokken in heel het land feestelijklaten luiden en alle beiaarden een Happy Birthday latenspelen. Zin om mee te feesten? Tot 31 januari kan elkgebedshuis zich nog inschrijven met een activiteit voordeze Dag van de Open Kerken.WWW.OPENKERKEN.EUOpgelet: nieuwe brochure Open KerkenWWW.IBEAKEN.BEOPEN EN GASTVRIJE KERKENopen churchesEGLISES OUVERTES ET ACCUEILLANTESOFFENE UND GASTLICHE KIRCHENOPEN AND WELCOMING CHURCHESwww.openkerken.beBelangrijke data 201231 januari 2012• Deadline inschrijvingen Dag van deOpen Kerken 2012• Deadline inschrijvingen netwerkStichting Open Kerken• Deadline voor het corrigeren van degegevens op de landkaart OpenKerken 20122-4 mei 2012• Verzending postpakketten voordeelnemers Dag van de OpenKerken en leden van de StichtingOpen Kerken22 mei 2012• Persconferentie• Algemene Vergadering vzw OpenKerken (voor alle leden)3 juni 2012• Dag van de Open Kerken 201215 juli 2012• Deadline evaluatieformulierDag van de Open Kerken 2012Kerk herbestemdDe werken aan de open kapel Notre-Damedu Marché in Geldenaken zijn eindelijkafgelopen. Op 15 oktober werd de kapelfeestelijk heropend. Het gebouw werd nietalleen grondig gerestaureerd, het kreeg ookdeels een nieuwe functie. In het schip van dekapel werden telescopische banken enmobiele wanden geplaatst. Een nieuwbouwzorgt voor de nodige onthaalfaciliteiten enhet afsluitbare koor van de kapel blijftvoorbehouden voor erediensten. De kapelblijft toegankelijk voor bezoekers tijdenstentoonstellingen en concerten, of opaanvraag voor groepen via 010/81 15 15 of010/22 91 15.WWW.OPENKERKEN.EUStichting Open Kerken • Stichting van openbaar nut • Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden • info@openkerken.be • www.openkerken.euZetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel • NN 0886.645.326 • Open churches Foundation: 001-6036435-07


Kerk in de kijkerTijdens onze erfgoedzoektocht afgelopen september kondenbezoekers nader kennis maken met de mooie Sainte-Catherine kerk op de hellingen rond Chaudfontaine, in Forêt.Ze wordt omgeven door een idyllisch grasplein vol eeuwenoudebomen. De van oorsprong Romaanse kerk is eenprachtige puzzel van opeenvolgende bouwfasen van de 13detot de 20ste eeuw. Binnenin beelden 15de eeuwse muurschilderingenverschillende heiligen en het martelaarschapvan Sint-Barbara af. Moderne verlichting in de vorm van eenLatijns kruis siert het plafond van het schip.Achteraan in de kerk staan een aantal prehistorische vondstenuit de regio tentoongesteld, die anders misschien in een provinciaal museum zoudenterecht gekomen zijn.WWW.OPENKERKEN.EUStichting Open Kerken in Frankrijkwww.openkerken.eu • Nieuwsbrief 8 • December 2011Speciale tipOpen en gastvrije kerkEen verzorgd onthaal iséén van de pijlers van“open kerken.” Bannersdie winter en zomerbuiten blijven hangen,kunnen vuil worden. Dezeleden raden we aan omhun banner eens in dewasmachine te stoppen.Let er wel op dat je eerstde houten latjes verwijderd. Eennormale wasbeurt op 30° moet volstaanom de banners weer proper temaken. Zij die graag hun banner vervangen,kunnen uiteraard een seintjegeven via info@openkerken.beVoorzitter Marc Huynen en beheerder Marguerite Bernard reisden begin oktober naarParijs en ontmoetten er verantwoordelijken van de Franse bisschoppen-conferentie.Omdat er in Frankrijk nog geen nationale organisatie voor toeristisch onthaalin kerkgebouwen bestaat, waren zij zeer geïnteresseerdin het concept van Open Kerken. Hopelijkkrijgt ons eerste lid in Noord-Frankrijk binnenkortdus gezelschap.Narthex, een tijdschrift gewijd aan sacrale en moderne kunst en aan(religieus) erfgoed, gaf onlangs een boekje uit dat antwoorden biedt opvragen omtrent cultureel en liturgisch gebruik van het gebouw, animatiein de kerk, het onderhoud en de opwaardering van het patrimonium.WWW.NARTHEX.FRWWW.OPENKERKEN.EUDag van de Open Kerken: SABAMOpgelet: indien je tijdens een evenement muziek gebruikt, moet je ookauteursrechten betalen. Dien ten laatste 10 dagen voor het evenementeen aanvraag in bij SABAM. Deze verplichting geldt ook voor beiaardconcerten,harmonieën en fanfares, theatervoorstellingen en films,maar is enkel van toepassing op werken die vertegenwoordigd zijn inhet repertoire van SABAM.WWW.SABAM.BEVertalers gezochtStichting Open Kerken is op zoek naartalenknobbels die occasioneel vanuithet Frans of het Nederlands naar hetDuits kunnen vertalen, en vanuit hetNederlands naar het Frans. Af en toeeen beetje tijd over en zin om mee teschrijven aan het verhaal van OpenKerken? Neem dan contact op viainfo@openkerken.beRECHTZETTINGIn onze nieuwsbrief van september sloopeen foutje bij de tekst van onze “kerk in dekijker.” De pas gerestaureerde neogotischekoorschilderingen zijn te bewonderen inde Sint-Ursulakerk van Lanaken en niet inde Sint-Monulfus en Gondulfuskerk vanMaasmechelen. ZOLAD+ is bovendien geenerfgoedcel, maar een intergemeentelijkedienst voor onroerend erfgoed.The Open Churches Foundation wishes you a wonderful 2012.Stichting Open Kerken • Stichting van openbaar nut • Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden • info@openkerken.be • www.openkerken.euZetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel • NN 0886.645.326 • Open churches Foundation: 001-6036435-07

More magazines by this user
Similar magazines