Richtlijn Guillain-Barré syndroom

kwaliteitskoepel.nl

Richtlijn Guillain-Barré syndroom

Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroomColofonMultidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroomISBN 978-90-816331-1-6VSN uitgave nr. R030© 2010, Vereniging Spierziekten Nederland, Nederlandse Vereniging voor Neurologie,Nederlandse Vereniging van RevalidatieartsenTweede druk, 2011Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)Lt.gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN BaarnTelefoon 035 548 04 80Fax 035 548 04 99E-mail vsn@vsn.nlInternet www.vsn.nlNederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)Postbus 20050, 3502 LB UtrechtTelefoon 030 282 33 43Internet www.neurologie.nlNederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)Postbus 9696, 3506 GR UtrechtTelefoon 030 273 96 96Internet www.revalidatiegeneeskunde.nlDrukkerij: Libertas, BunnikEBRO-keurmerkDe multidisciplinaire richtlijn GBS is ontwikkeld volgens de EBRO-richtlijnen(Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling).EBRO-richtlijnen zijn leidraden voor het preventief, diagnostisch, therapeutisch enorganisatorisch handelen van zorgprofessionals. Ze zijn bedoeld voor (1) hetverbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, (2) het ondersteunen van deklinische besluitvorming, (3) het bevorderen van afstemming in het handelen vanzorgprofessionals en (4) het geven van inzicht in de achtergronden van hulpverlening.De term EBRO staat voor Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling. EBRO-richtlijnen zijngebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. De kracht van debewijzen wordt gewaardeerd volgens de principes van „evidence-based medicine‟.Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van ZonMW in het kader vanhet KKCZ-programma.Deze uitgave is te bestellen via de webwinkel van de VSN, zie www.vsn.nl. De richtlijnis ook te downloaden via www.vsn.nl.2

More magazines by this user
Similar magazines