SIZED FOR CULTURE - VisitBrussels

visitbrussels.be

SIZED FOR CULTURE - VisitBrussels

1. Victor HortaVictor Horta wordt in 1861 geboren in Gent. Zijn vader, een ambachtelijk schoenmaker, brengt hem de zin voor keurigwerk bij én de volharding van de perfectionist: hij gunt zichzelf soms amper drie uur slaap per dag.Victor voelt zich sterk aangetrokken tot de muziek. Hij heeft een passie voor viool, maar het Muziekconservatorium stuurthem van school: te weinig discipline! Hij schrijft zich dan maar in voor architectuur... Een echte meevaller!Vanaf 1878 verblijft Horta in Brussel, waar hij les volgt aan de Academie voor Schone Kunsten, maar tegelijk ook werktvoor de kost. Architect Alphonse Balat (de man achter de majestueuze Serres van Laken), neemt hem in dienst in zijnatelier, en Horta zal hem zijn leven lang bijzonder erkentelijk blijven.Nadat hij in het Jubelpark een paviljoen heeft voltooid waar het monumentale beeldhouwwerk De Menselijke Driften vanJef Lambeau wordt ondergebracht, vertrouwen twee van zijn logebroeders in de vrijmetselarij, Eugène Autrique en EmileTassel, hem het ontwerp van hun herenhuis toe. Een strak omlijnde opdracht is er niet, en Victor Horta kan nu zijn ambitiewaarmaken: in alle vrijheid persoonlijke werken creëren waarin de grote principes van zijn kunst tot hun recht komen:rationaliteit en kracht, maar ook schoonheid en gastvrijheid. Dit is de echte start van de lange reeks juweeltjes waar Brussel- terecht - zo trots op is: van bouwwerken tot revolutionaire ruimtes, heldere glaspartijen, tegenpolen van de banaliteit.Een nieuwe kunst - art nouveau - is geborenEen rebels karakter ligt aan de basis van de inventieve geest van Horta. Typische principes: weigeren met de mode mee teheulen; liever zélf iets nieuws creëren. Men noemt hem wel eens de ‘archisec’ voor zijn uitgesproken meningen en dodelijkeoneliners die korte metten maken met alle ‘neo-stijlen’ die hem voorafgingen. Hij wil bouwen voor iedereen: bouwwerken vollicht, enthousiasme en energie, als reactie tegen de industriële omknelling die het tijdperk versombert.Zijn gevels stappen af van dikke stenen muren: hij vervangt ze door smeedwerk. Strenge vormen maken plaats voor krullenen arabesken. Fauna en flora veroveren de stedelijke glas-in-loodramen en balkonnen. Hij richt ruimtes zo in dat ze uitnodigenom ze te delen. En als het gebruik van steen onvermijdelijk is, giet hij in gips de curven die steenhouwers moetenuitkappen uit graniet of witte steen.Om zijn werk volledig af te maken laat Victor Horta zijn artistieke visie ook los op het meubilair, het bouwbeslag, het behang,tot en met de decoratieve voorwerpen.De art-nouveaustroming breekt op grote schaal door in heel Europa. Ze vormt een revolutie in de architectuur en de plastischekunsten van die tijd, maar is op haar beurt van korte duur. De geometrie, die in feite de vormen van de art decoaankondigt, eist haar rechten op, maar handhaaft de nieuwe harmonie die de creatievelingen van het begin van de eeuwhebben doorgevoerd. Ook daar bewijst Horta zijn grootmeesterschap: dit gedeelte van zijn werk is minder bekend bij hetgrote publiek, maar verdient ontdekking.VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


De ommekeer in een carrièreDe Eerste Wereldoorlog doet Victor Horta vier jaar lang als balling in de Verenigde Staten verblijven. Als hij naar Brusselterugkeert, zit hij financieel aan de grond. Hij stort zich noodgedwongen opnieuw op zijn werk. Een totaal andere soortopdrachtgevers wacht hem op. Voortaan worden hem zeer grote bouwwerken toevertrouwd: het Museum voor SchoneKunsten in Doornik, in Brussel het Brugmannziekenhuis, het Paleis voor Schone Kunsten en het Centraal Station, hetBelgische erepaviljoen voor de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1925, en het Paleis voor de Volkenbond in Genève.Deze gigantische constructies dragen bij tot de luister van ons land. In 1932 beloont Koning Albert I hem daarvoor methet Erelegioen en de titel van Baron.Ondanks die unanieme erkenning zal zijn leven in het teken van de somberheid eindigen. Horta beklaagt zich dat hij zichniet de moeite heeft getroost om zijn werken te publiceren en beslist helaas - paradoxaal genoeg - om het grootste deel vanzijn archieven en schetsen te vernietigen. Dankzij zijn memoires, die hij in 1939 schrijft, blijft er gelukkig een herinneringaan zijn grote ideeën en aan de levensloop van de geniale architect. Horta overlijdt op 8 september 1947.Bronnen: de ‘Memoires’ van Victor Horta en de kostbare informatie van Françoise Aubry, conservator van het Horta-museum in Brussel.2. Geleide bezoekenBOZARwww.bozar.beRondleiding van BOZARReusachtig maar onzichtbaar. Een baken in de stad maar grotendeels ondergronds. Veelzijdig maar ook een eenheid. Prestigieusmaar open voor iedereen. Zo zag Victor Horta het eerste Kunstenhuis in Europa voor zich, het Paleis voor SchoneKunsten. Zijn ambitieus project beantwoordde aan heel wat uitdagingen.Het Paleis voor Schone Kunsten opende in 1928 zijn deuren. Horta ruilde de kronkelende lijnen van de art nouveau in voorde geometrische vormentaal van de art deco. Maar de lichtinval in de tentoonstellingszalen en de ingenieuze schikking vande verschillende ruimtes verraden de hand van de meester. In zijn Memoires noemt Horta het Paleis voor Schone Kunsteneen hoogtepunt in zijn carrière.WaarWanneerDuurBOZARElke zondag om 12.00 uur1 uurRondleiding op aanvraag voor groepenReusachtig maar onzichtbaar. Een baken in de stad maar grotendeels ondergronds. Veelzijdig maar ook een eenheid. Prestigieusmaar open voor iedereen. Zo zag Victor Horta het eerste Kunstenhuis in Europa voor zich, het Paleis voor SchoneKunsten. Zijn ambitieus project beantwoordde aan heel wat uitdagingen. Het Paleis voor Schone Kunsten opende in 1928zijn deuren. Horta ruilde de kronkelende lijnen van de art nouveau in voor de geometrische vormentaal van de art deco.Maar de lichtinval in de tentoonstellingszalen en de ingenieuze schikking van de verschillende ruimtes verraden de handvan de meester. In zijn Memoires noemt Horta het Paleis voor Schone Kunsten een hoogtepunt in zijn carrière.WaarWanneerBOZARDuur 1.15uPrijsRondleidingen op aanvraagWeek : €65 (max 20 pers)Weekend : €85 (max 20 pers)VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


Bozarsundays-HortaAfspraak om 10 uur voor een lekker ontbijt in gezinsverband. Om 11 uur gaan de kinderen richting tweetalige workshops,terwijl de ouders kiezen voor een bezoek aan het gebouw met een gids.WaarBOZARWanneer 22 mei 2011Familie ontdekkingstochten Horta tot HortaEen bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten is een echte belevenis! Ouders en kinderen vertrekken samen met hungids op een creatieve zoektocht. Ze verkennen een labyrint van zalen en gangen. In die monumentale omgeving ontdekkenze aan de hand van verschillende activiteiten wie Victor Horta was en wat zijn werk zo bijzonder maakt. Het is ook eenkennismaking met de beginselen van de architectuur.WaarWanneerBOZARDuurt 1.30uOp aanvraagPrijs Week : €65Weekend : €85VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


CINEMATEKwww.cinematek.beDe geschiedenis van het Filmarchief is nauw verbonden met Victor Horta’s Paleis voor Schone Kunsten, de plaats waar hetgehuisvest is. Sinds 1945 brengt de Conservator van het Filmarchief Jacques Ledoux er ‘s lands meest prestigieuze filmclubsamen in de Henry Leboeuf-zaal. De Conservator droomt van een vaste plaats om de groeiende collectie van het Archief te(ver)tonen. In 1962 wordt het Filmmuseum gesticht in de voormalige Zaal voor Sierkunsten van het Paleis. Adres: BaronHortastraat 9. Constantin Brodzki et Corneille Hannoset tekenen de architectuur. Waneer Horta-experte Barbara Van DerWee het Paleis in oorspronkelijke staat herstelt, pakt zij ook het Filmmuseum aan. Architecten Robberecht & Daem kledende nieuwe plaats, CINEMATEK, in met een eigentijdse scenografie. De ruimtes tonen terug strakke lijnen, lichthoven, glazenscheidingswanden en cassetteplafonds.Om het filmluik te vervolledigen doet CINEMATEK een beroep op Arkadia om, op verzoek, rondleidingen ter plaatse te organiseren.Het hele jaar door mogelijk, zowel in Nederlands als Frans.WaarWanneerCINEMATEKOp aanvraagTrajecten en wandelingen in BrusselBEGELEIDE WANDELINGwww.vtbkultuur.beVtbKultuur is al jaren actief in Brussel en heeft een ploeg gidsen die thuis zijn in de wereld van de art nouveau. vtbKultuurgrijpt de 150e geboortedag van Horta aan om verschillende wandelingen op het programma te zetten. De wandelingenbelichten Horta zelf, maar ook zijn tijdgenoten.Begeleide wandeling in Schaarbeek met bezoek aan het AutriquehuisVtbKultuur belicht niet alleen Horta, maar ook zijn tijdgenoten. Een bezoek aan het Huis Autrique ontbreekt niet op het programma.Een wandeling belicht de architectuur van Strauven, Jacobs en Hemelsoet.WaarWanneerPrijsDe plaats van afspraak voor alle wandelingen & bezoeken isde lokettenzaal van het Centraal Station. Als de afstand tot devertrekplaats van de wandeling te ver is om te voet te doen,brengen we deelnemers met openbaar vervoer naar de plaats vanbestemming.Zaterdag 21 mei 2011 om 10.00 u€14 voor leden & €16 voor niet-ledenVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


KOREI – ERFGOEDCELwww.korei.be & www.erfgoedcel.beDe modelwoningEen bezoek aan de eigen woning van Victor Horta en van Paul HankarVictor Horta bouwde zijn eigen woning met atelier als een modelwoning. De nieuwe technische verwerking van: verwarming,verluchting, het licht, het comfort, het ruimtelijke denken en het materiaalgebruik, wordt het succes van de art nouveauwoningen.We bezoeken eveneens de eigen woning van architect Paul Hankar en kijken en vergelijken zijn oplossingen omde woning te vernieuwen. Interessant is dat beide architecten een eigen vormentaal hanteren en werken voor totaal verschillendeopdrachtgevers.Gids: Arlette Clauwers en P. Rousseau (eigenaar van de woning van Paul Hankar – taal: Frans – synthese: Nederlands)WaarAfspraak: Hortamuseum, Amerikaansestraat 25, 1060 BrusselWanneer Zaterdag 15 oktober – 10.30uDuurtDaguitstapPrijs€28 (reservatie: korei@skynet.be)« Au bonheur des Dames »Transparant shoppenIn deze wandeling belichten we het shoppen in winkels en grootwarenhuizen. De architecturale vernieuwingen vertalen zichin verleiding en aanzet tot kopen. De wandeling eindigt aan Old England.Gids: Johan WinnpenninckxWaarWanneerDuurtPrijsAfspraak: Waucquezwarenhuis, Zandstraat 20, 1000 BrusselZaterdag 22 oktober – 14u3u€14 (reservatie: korei@skynet.be)VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


De sublimering van wonen! Het Hotel SolvayIn 1894 kocht Armand Solvay een bouwgrond aan de Louizalaan. Het 15 meter brede perceel was voor Victor Horta demogelijkheid om zich uit te leven in licht en ruimte. Deze woning is de meest opmerkelijke creatie van Victor Horta.Gids: Jos Vandenbreeden – architect en directeur van Sint-LukasarchiefWaarAfspraak: Solvay Hotel. Louizalaan 244 – 1000 BrusselWanneerZaterdag 29 oktober – 11uDuurt 1.30uPrijs€38 (reservatie: korei@skynet.be)Hoe klein groots kan zijn!Het hotel Van Eetvelde en de eigen woning van architect Gustave Strauven.In de woning Van Eetvelde toont Victor Horta een vernieuwende inventiviteit met plannen en ruimteschakeringen. VictorHorta bouwde een stalen gordijngevel voor het middelste huis nr 4, een unicum in de architectuur! Horta maakt een soortvan tweede natuur in elke woning en daarin laat hij de bewoners leven en bewegen.Architect Gustave Strauven zoekt met een gevelbreedte van 3,75 m op een terrein van 53m2, naar ruimte, ondanks dekleinschaligheid.Gids: Johan Winnepenninckx + Jean-Philippe Theyskens ( eigenaar van de woning van Strauven – taal: Frans – synthese: Nederlands)WaarWanneerDuurtPrijsAfspraak: Palmerston 4, 1000 BrusselZaterdag 12 november – 10u3u€28 (reservatie: korei@skynet.be)Wonen, shoppen en een modelschool in de Brigitinnen wijkDe Brigitinnen wijk in de Marollen, kende rond de eeuwwisseling een enorme dynamiek door de aanwezigheid van het treinstationen het volkshuis en een nieuwe stedelijke infrastructuur diende zich aan: coöperatieve winkels, het grootwarenhuisMerchie-Pède, het wijnpaleis, een nieuwe typologie van huurwoningen, een woning met atelier voor een kunstschilder...enwe bezoeken ‘de modelschool’ van Victor Horta.Gids Johan WinnepenninckxWaarAfspraak: Kapellemarkt, 1000 BrusselWanneer Zaterdag 19 november – 11.30uDuurt3uPrijs€14 (reservatie: korei@skynet.be)Horta’s kunstbergRuimtelijke organisatie op stadsniveau, is het Municipal Development Project van Victor Horta. Een soort masterplan voor deomgeving van de Kunstberg met: wonen, winkelen, cultuur en mobiliteit. Het Paleis voor Schone Kunsten is een draaischijfin het geheel, een wandeling door het museum is een wandeling in de stad, een uitwisseling tussen interieur en exterieur.Gids: Jos Vandenbreeden architect en directeur van Sint-LukasarchiefWaarAfspraak: BELvuemuseum, Paleizenplein 7, 1000 BrusselWanneerZaterdag 26 november – 11uDuurt 2.30uPrijs€14 (reservatie: korei@skynet.be)VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


DE BRIL VAN HORTAwww.brukselbinnenstebuiten.beEen wandeling met Brukselgids over 250 jaar architectuurgeschiedenis, van 1760 tot 2010, van classicisme tot post-modernisme,maar met de nadruk op en de kijk vanuit de art nouveau, en met interieurbezoeken aan Old England en de Waucquezwarenhuizen.WaarWanneerPrijsStartplaats: Koningsplein, trappen kerkEindpunt: De BrouckerepleinOp aanvraag€175 per groep (max 25 deelnemers per gids)BRUSSEL EN VICTOR HORTA, OP MAAT GEMAAKTwww.theroadnottaken.beHoofdthema: Hoe was Brussel in de tijd van Victor Horta en wie waren zijn tijdsgenoten? Wat is de impact van Horta op destad geweest? En nu? The Road Not Taken organiseert uw bezoek of evenement rond het thema “Brussel en Victor Horta”met een of meerdere specialisten, rekening houdend met wie u bent, uw voorkennis van het onderwerp en wat u naar Brusselbrengt. Dit kan tevens een museumbezoek, maaltijden alsook een overnachting omvatten.Speciale editie “150 jaar Horta” bezoeken van een halve dag of een hele dag voor individuele personen, groepen of bedrijven.Op maat gemaakte en gepersonaliseerde bezoeken voor kleine groepen.Begeleid door meertalige en gespecialiseerde gidsenBeginpunt en eindpunt van het bezoek naar wens (in Brussel) Vanaf €500 incl. BTW voor een halve dag stadswandelingkoffiepauze inbegrepenWaarWanneerPrijs Vanaf €500Op maat gemaakt en gepersonaliseerd programma op vraag vande klanten. Dus, beginpunt en eindpunt van het bezoek naarwens (in Brussel)VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


3. Expo’s en eventsVICTOR HORTA REVISITED! - SYMPOSIUMwww.korei.be & www.erfgoedbrussel.beHoewel Horta rond 1900 een internationale uitstraling verwierf en een diaspora van de art nouveau in Europa op gangbracht, komt de herwaardering van zijn bouw- en levenskunst er pas geruime tijd na de afbraak van het Volkshuis in1965 en de oprichting van het Horta Museum in 1969. Verschillende organismen, auteurs, prive-eigenaars, conservatorenen architecten hebben sedertdien verdienstelijk werk geleverd met de strijd voor het behoud, de bekendmaking,de restauratie, de gedeeltelijke reconstructie en vooral met de herbestemming van zijn uniek oeuvre. In dit symposium,afgesloten met een debat, komen de belangrijke actoren aan het woord.WaarWanneerBELGISCH STRIPCENTRUM - Zandstraat 20 - 1000 Brussel3 december 2011 - 10u tot 18u3 december 2011 - 10u tot 18uPrijs 15€ (studenten : 5€)VICTOR HORTA REVISITED! - DE KUNST VAN WONEN & WINKELENDe kunst van het wonen belicht de vernieuwingen van Horta in het programma van het burgerhuis en de diaspora vanzijn concepten over Brussel en in Europa. Horta ontwerpt een zo optimaal mogelijke woon- en leefomgeving. Wonen betekentvoor Horta een handeling en tegelijk een sfeer. Met de natuur als referentie vormt hij uit steen, glas en metaal eenbiomorfe bouwkunst die resulteert uit het leven en wonen van mensen. De kunst van het winkelen schetst de tijd toenEmile Zola in 1883 zijn roman Au bonheur des Dames schreef en belicht het shoppen in winkels en grootwarenhuizenontworpen door Horta en de sfeer van het winkelen rond 1900 in Brussel en Europa.WaarWanneerPrijsBELvue Museum. Koninklijkplein 7, 1000 BrusselVan 5 oktober tot 4 december.Reservatie verplicht: korei@skynet.beRondleidingen: 5€HORTA EEN VERLOREN WERELD - AUTRIQUEHUISwww.autrique.beDe tentoonstelling die het Autriquehuis inricht, belicht de sleutelmomenten uit de carrière van Victor Horta. Veel van zijn magistralewerken verdwenen intussen onder de sloophamer. Het is moeilijk te vatten dat een architecturaal patrimonium, datdoor tijdgenoten onvoorwaardelijk geprezen werd omwille van het technisch vernuft en de materiaalkeuze, op amper enkelejaren tijd zo verguisd kon worden. Het initiatief kadert in de hernieuwde belangstelling voor de art-nouveaustijl, die vooralin Brussel al jarenlang merkbaar is. Het verhaal van de art nouveau zou zelfs genoeg stof vormen voor een moderne fabel.WaarHaachtsesteenweg 266, 1030 SchaarbeekWanneer Vanaf 6 december tot 31 december 2011Woensdag-zondag (gesloten op feestdagen)12.00 u tot 18.00uPrijsVoor groepen: reservatie verplichtVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


ART NOUVEAU BIËNNALE 2011, VAN ART NOUVEAU TOT ART DÉCOwww.voiretdirebruxelles.beDe zesde Biënnale art nouveau, van art nouveau tot art deco biedt het publiek een unieke kans om het Brusselse artnouveau en art deco erfgoed te ontdekken tijdens vier weekends van de maand oktober 2011. Bijzondere aandachtgaat hierbij uit naar het werk van Victor Horta, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van zijn geboorte. Tijdens deweekends van de Biënnale gaan de deuren open van een vijftiental interieurs, in totaal een aanbod van meer dan zestiguitzonderlijk te ontdekken interieurs.Het programma beklemtoont de architecturale veelzijdigheid van de art nouveau en de art deco, twee uitermate invloedrijkeBrusselse bouwstijlen. Unieke herenhuizen, privéwoningen, appartementen, schoolgebouwen, industriële of openbarebouwwerken… geven hun geheimen prijs. De deelnemers maken tijdens begeleide interieurbezoeken kennis met degeschiedenis van een gebouw, de instandhouding ervan en de bewoning vroeger en nu. Elk interieurbezoek gebeurt onderbegeleiding van een deskundige gids. De rondleidingen worden georganiseerd in het Frans, het Nederlands, het Engels en,op bepaalde plaatsen, in het Duits.De bezoekers kunnen tevens een reeks conferenties en projecties bijwonen die alle aspecten belichten van deze stijlen dieeen doorslaggevende rol spelen in de architectuurgeschiedenis van Brussel. Daarenboven stellen de vijf verenigingen vanVoir et Dire Bruxelles ieder weekend een reeks begeleide wandelingen voor. Ontdek te voet, met de bus of met de fiets deverschillende wijken van het Brussels gewest: Elsene, Sint-Gillis, Vorst, het stadscentrum, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode en nog vele andere.WanneerWeekend van 8 en 9 oktober 2011Weekend van 15 en 16 oktober 2011Weekend van 22 en 23 oktober 2011Weekend van 29 en 30 oktober 2011WaarSchaarbeek, Woluwe en de squaresDe vijvers van ElseneHet centrum en het westen van BrusselUkkel, Vorst, Sint-Gillis en de LouizawijkVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


CINEMATEK VIERT HORTAwww.cinematek.be - www.voiretdire.beAls onderdeel van de Art Nouveau Biënnale, art nouveau tot art deco, programmeert CINEMATEK elke zondag in oktober eenfilmcompilatie waarin architectuur een centrale rol heeft.De vertogingen worden voorafgegaan door een rondleiding van het gebouw, onder leiding van Voir et Dire Bruxelles. In hetNederlands op 30 oktober.WanneerZondag, 10.09 - 17.00uurZondag, 16.10 – 17.00uurProgrammaCompilatie van kortfilms over het leven en werk van Victor Horta.• Lichten – Brusselse panorama’s (Alexander Promio - België - 1897 - stille film - ZW - 5’)• Toto en zijn zus op stap in Brussel (anoniem - België - 1909 - stille film - ZW - 8’)• Durch Brussel in 10 Minuten (anoniem - België - [1905-1910] - stille film - ZW - 8’)• Filmjournaal ‘Belgische Week’ n° 27 (anoniem - België - 1920 - stille film - ZW - 6’)• Victor Horta (Frederick Gellfus - België - 1978 - V: FR - NB + kleur - 15’)• Horta (Christian Mesnil - België - 1986 - V: FR - kleur - 8’)• Horta et la BD (Christian Mesnil - België - 1989 - V: FR - kleur – 7’)Stille langspeelfilm, live begeleid op piano.L’inhumaine (Marcel L’Herbier - Frankrijk - 1924 - stille film - ZW - 134 ‘)Dit meesterwerk van de Franse cinema van de jaren ‘20 kan worden beschouwd als het filmmanifest van de art-decobeweging.Avant-garde schilder Fernand Léger, architect Robert Mallet-Stevens, couturier Paul Poiret maakten decorsmet de laatste plastic innovaties van toen. Het verhaal gaat over een beroemde maar gevoelloze zangeres, die zondergenade solt met de harten van haar mannelijke bewonderaars, tot een van hen zelfmoord pleegt…Zondag, 23.10 – 17.00uurTwee middellange films over de art-nouveaubeweging.• Het leven en werk van Emile Verhaeren (Paul Haesaerts - België - 1955 - V:FR - ZW - 33 ‘)• Henry Van de Velde (Marcel Duchateau - België - 1963 - V: FR - ZW - 32 ‘)Zondag, 30.10 – 18.00uurKortfilmcompilatie over de art-nouveaubeweging:• Brussel 1900 (Giovanni Wieser-Benedetti - Italië, België - 1970 - V: NL - kleur - 16 ‘)• Het Hortamuseum (Frédéric Gellfus - België - 1978 - V: NL - kleur - 14 ‘)• Art Nouveau (Pol Dehert - België - 1978 - V: NL - kleur - 24 ‘)4. NieuwEEN HORTAGEVEL, ONTHULD AAN HET PUBLIEKwww.charliermuseum.beEen tentoonstelling zal gewijd zijn aan dit grote evenement. U ontdekt er het volledige restauratieproces van de achtergevelvan het Charliermuseum alsook de bevoorrechte banden tussen Victor Horta en de welstellende beschermheer HenriVan Cutsem, eigenaar en opdrachtgever van de aanpassingen aan de buitengevel en binneninrichting.Dit jeugdwerk is een opmerkelijke getuigenis van de stijl uit zijn debuutjaren.WaarCharliermuseum. Kunstlaan 16, 1210 Sint-Joost-ten-NodeWanneer Vanaf 28 juin 2011VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


HORTA EN HET WARENHUIS WAUCQUEZwww.comicscenter.netHet warenhuis Waucquez, een echt meesterwerk van de art nouveau, ontworpen door Victor Horta, biedt vandaag onderdakaan het Belgisch Stripcentrum. Op 31 maart 1906 werd dit prachtige gebouw ingehuldigd. Centraal in deze nieuwe permanentetentoonstelling staat de geschiedenis van deze boeiende verjaardag, van de geboorte tot vandaag, met het leven in enrond het grootwarenhuis van de Zandstraat, het verval en de wederopbloei. Aan de hand van foto’s en unieke documentenwordt dit symbolisch Brussels avontuur van de 20ste eeuw uitgebeeld. De tentoonstelling laat ook een selectie zien vanillustraties, gemaakt door striptekenaars die zich lieten inspireren door de oude winkels Waucquez. Dit is het verhaal vaneen uniek winkelpand. Het laatste semi-industriële gebouw van de hand van Victor Horta dat nog overeind staat. En hoe!WaarBelgisch Stripcentrum. 20 Zandstraat, 1000 BrusselWanneer Vanaf 25 janvier 2011MAISON ANNA HEYLEN IN HET HÔTEL FRISONwww.annaheylen.beOpening van de eerste Brussels boutique van ontwerpster Anna Heylen in het Hôtel Frison, een gebouw van Victor Hortain de Zavelbuurt.WaarWanneerMaison Anna Heylen BrusselsRue Lebeau straat 37, 1000 BrusselsOpen:Dinsdag – zaterdag/ Mardi - samedi /Tuesday-Saturday11:00-18:00zondag / dimanche/Sunday12:00-16:00VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


5. MonumentenAUTRIQUE HUISwww.autrique.beHet Autrique-huis is het eerste markante gebouw van Victor Horta. Het werd in 1893 gebouwd en is nog steeds een voornaamelement in het architectonisch patrimonium van Brussel. Het huis werd op uitmuntende wijze gerestaureerd en is heden openvoor het publiek.Het huis is een belangrijke maatstaf van de art nouveau : men vindt er reeds elementen terug die de architect en zijn zoektochtkenmerken.Contact :Haachtsesteenweg 2661030 BrusselTel : +32 2 215 66 00info@autrique.beHORTA MUSEUMwww.hortamuseum.beHet Hortamuseum is ondergebracht in het eigen huis en het atelier van de architect Victor Horta (1861-1947). Beide pandenwerden gebouwd van 1898 tot 1901 en zijn typerend voor het hoogtepunt van de art nouveau. Het interieur van het woonhuisbleef grotendeels bewaard: mozaïken, glas-in-loodramen, meubilair, muurschilderingen vormen een harmonieus geheel dattot in de kleinste details blijk geeft van subtiliteit. Het museum is tevens een centrum voor onderzoek naar Victor Horta en deart nouveau. Op afspraak is het persoonlijke archief van de architect, evenals een collectie plannen van zijn gebouwen en debibliotheek, toegankelijk voor het publiek.Contact :Amerikaansestraat 251060 Brussel (St.Gillis)Tel : +32 2 543 04 90Fax : +32 2 538 76 31info@hortamuseum.beHORTAPAVILJOEN- DE MENSELIJKE DRIFTEN /JEF LAMBEAUXwww.kmkg-mrah.beIndrukwekkend bas-reliëf van Jef Lambeaux (1852 - 1908): «De menselijke driften» in Carraramarmer. De eerste titelluidde: «De lijdensweg van de mensheid»! Het paviljoen in roze marmer is de eerste realisatie van Victor Horta.Op aanvraag.Contact :Jubelpark1040 Brussel (Etterbeek)Tel : +32 2 741 72 11Fax : +32 2 733 46 47info@kmkg-mrah.beVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


BOZARwww.bozar.beGebouwd in 1928 door de meester-architect van de art nouveau, Victor Horta. Het gebouw is een centrum van het culturele en artistiekeleven. Door het volledig gerenoveerd interieur heeft het zijn originele aanblik teruggevonden zoals het door Horta oorspronkelijkwas ontworpen. Er worden geleide bezoeken georganiseerd «Van Horta tot Horta» waarbij delen van het paleis worden bezocht die totnu toe niet toegankelijk waren voor het grote publiek.Contact :Ravensteinstraat 231000 BrusselTel : +32 2 507 84 30Fax : +32 2 507 85 15info@bozar.beBELGISCH STRIPCENTRUMwww.cbbd.beBij een bezoek aan dit museum slaat u twee vliegen in één klap. U kunt niet alleen een stukje archeologie bewonderen (hetmuseum kreeg onderdak in de voormalige magazijnen Waucquez, in 1906 door Victor Horta gebouwd in opdracht van een halfgroothandelin lakens), maar u kunt ook kennismaken met een originele collectie (in het teken van het beeldverhaal) die baadt ineen sfeer van ruimte en licht. Het museum schenkt ruime aandacht aan de geschiedenis van het beeldverhaal in België, waarbijHergé de onbetwiste voorman is van een reeks kunstenaars die bekendheid genieten tot over onze landsgrenzen: vergrotingenvan tekeningen, driedimensionele maquettes van elementen uit de verhalen (zoals de beroemde raket waarmee Kuifje de ruimtein wou), etc. Op de tussenverdieping is er de Saint-Roch Ruimte, waar een collectie van 5000 originele platen tentoongesteldwordt in combinaties van 200 stuks die geregeld roteren. In 2005 werd een Hergé-ruimte geopend. Ook het didactische aspectkomt aan bod: de bezoeker kan de wording van een beeldverhaal op de voet volgen en inzicht krijgen in de vertaling ervan naarde cartoon, met behulp van maquettes en speciale machines. Op de verdiepingen schetsen het Museum van de Fantasie enhet Museum van het Moderne stripverhaal een beeld van 60 jaar stripproductie in België en Europa. Terug op het gelijkvloersvinden we de grootste stripotheek ter wereld, die volledig gecomputeriseerd is. Meer dan 30.000 werken liggen er ter inzage,en de boekhandel is uiteraard gespecialiseerd in de strip. Een tip: in de leeszaal naast de bibliotheek kan elke bezoeker in allerust zijn favoriete strips verslinden. Elke bezoeker? Jawel, ouders en kinderen van 7 tot 77 !Contact :Zandstraat 201000 BrusselTel : +32 2 219 19 80Fax : +32 2 219 23 76visit@cbbd.beSOLVAY HOTELwww.hotelsolvay.beDit luxueuze herenhuis werd in 1894 door V. Horta gebouwd voor de familie Solvay. De architect kreeg «carte blanche» enmocht interieur en meubilair tot in de kleinste details zelf ontwerpen. Absoluut niet te missen.Contact :Louizalaan 2241050 Brussel (Elsene)Tel : +32 2 640 56 45Fax : +32 2 647 37 33info@hotelsolvay.beVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


HUIS TASSELDit gebouw maakt deel uit van het werelderfgoed van de UNESCO en bezit alle esthetische en praktische elementenvan de art nouveau. Een detail dat veel zegt over het harmonieuze werk dat hier werd geleverd. Bekijk de zijramen diesmaller worden naarmate de centrale ramen breder worden. In het interieur slingeren de okerkleurige booglijnen zich alssierplanten op langs de meeste muren.Contact :Paul Emile Jansonstraat 61000 BrusselHUIS VAN EETVELDEVan Eetvelde, secretaris-generaal van Kongo, geeft V. Horta opdracht voor de bouw van zijn huis in 1895. Drie jaar latervolgen de kantoren.Contact :Palmerstonlaan 2-61000 BrusselHALLET HUISAdvocaat Max Hallet liet dit huis in 1904 bouwen volgens de plannen van V. Horta, om zijn klanten en vrienden ineen luxueuze omgeving te ontvangen. Victor Horta richtte de woon- en ontvangstruimtes in volgens de wens van zijnopdrachtgever. Een wonder van eenvoud, het hoogtepunt van zijn talent!Contact :Louizalaan 3461000 BrusselBRUGMANN ZIEKENHUISContact :Arthur Van Gehuchtenplein 41020 BrusselTel. +32 2 477 21 11Fax +32 2 477 20 13VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


6. Meetings en incentivesAUTRIQUE HUISwww.autrique.beHet Autrique-huis is het eerste markante gebouw van Horta en werd volledig gerenoveerd met een originele enscenering doorhet duo Schuiten en Peeters. Wie hier binnengaat, wordt in een unieke sfeer ondergedompeld.Praktische informatie :De mogelijkheid om privé-evenementen te organiseren :• Conferentie of persconferentie (in de bibliotheek of op het gelijkvloers)• Seminarie (maximaal 20 personen ; de zaal is uitgerust met een projector)• Receptie (maximaal 60 personen)• Diner (20 personen)Voor deze laatste twee dient u het Autrique huis te contacteren voor de veiligheidsmaatregelen en regels die in acht moetengenomen worden bij de organisatie van evenementen.Contact :Haachtsesteenweg 2661030 Brussel (Schaarbeek)Tel : +32 2 215 66 00Fax : +32 2 215 66 09info@autrique.beHORTA GALERIJ (BRUSSEL CENTRAAL STATION)De Horta Galerij is een ondergrondse winkelgalerij die het Brusselse Centraal Station verbindt met de Grote Markt. De galerij ismeer dan twee decennia dicht geweest maar werd in maart 2009 officieel weer geopend. De rotonde werd in ere hersteld envolledig verlicht met Lumco lampen.Praktische informatie :Zaal Oppervlakte Hoogte Theater School Cocktail Banket Auditorium TolkencabinesHorta Galerij - - 500 - - 300 - Op aanvraagVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


HÔTEL MAX HALLETwww.events-at-horta.beDe ‘art nouveau’ liet ons juweeltjes na... Hoe zou u het vinden om ze tot de omkadering van uw avonden te maken? HL Event steltu zijn nieuwe Horta exclusiviteit voor in het hartje van Brussel: Hotel Max Hallet!Hotel Max Hallet zal u fascineren door de schoonheid van de ruimten en de kwaliteit van de materialen. Sinds het hotel in januari2008 volledig werd gerenoveerd heeft HL Event het genoegen om voor u de deuren te openen van dit magnifieke hotel aan deLouizalaan te Brussel.Praktische informatie : Het leent zich perfect voor alle evenementen van 10 tot 150 personen.Contact :Louizalaan 3461050 Brussel (Elsene)Tel : +32 26 48 81 11Fax : +32 26 46 71 11info@events-at-horta.beBOZARwww.bozar.beHet Paleis voor Schone Kunsten is een architecturaal ‘art deco’-meesterwerk van Victor Horta en een van de pareltjes van hetculturele en architecturale erfgoed van België. Na een intensieve renovatie- en restauratieperiode, neemt het Paleis opnieuwzaal, een concertzaal met 2200 plaatsen, waar nieuwe multimediazalen werden aan toegevoegd. Het Paleis voor SchoneKunsten van Brussel is ook een huis voor de kunsten, dat bruist van de culturele en artistieke activiteiten van internationaalniveau. Meer dan 250 concerten van kamer- of symfonieorkesten per jaar; een twintigtal tentoonstellingen; theater en dans,schrijvers en filmmakers ... zelfs een restaurant-kunstwerk.Praktische informatie :Zaal Oppervlakte Hoogte Theater School Cocktail Banket Auditorium TolkencabinesHenry LeBœuf zaal1470 m² - 2100 - - - 2100 Op aanvraagHorta hall 700m² - - - 800 600 - Op aanvraagM zaal 622m² - - - - - 476 Op aanvraagTerarkenzaal 252m² - - - 775 400 - Op aanvraagzijn intrek in zijn oorspronkelijke ruimten met een netwerk van tentoonstellingszalen, theaterzalen en de ‘Henry Le Bœuf’-OntvangstsalonKoninklijkSalon126m² - - - 180 - - Op aanvraag90m² 2 - - 100 60 - Op aanvraagBar HLB 78m² - - - 100 - - Op aanvraagOvaal Salon 40m² - - - 50 - - Op aanvraagRooksalon - - - - 250 160 - Op aanvraagStudio - - - - - - 210 Op aanvraaginkomhal - - - - - - - Op aanvraagwandelgangen - - - - 2000 - - Op aanvraagVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


Contact :Rue Ravenstein 231000 BruxellesTel : +32 (0) 2 507 84 30Fax : +32 (0) 2 507 85 15info@bozar.beSOLVAY HOTELwww.hotelsolvay.beDit luxueuze herenhuis werd in 1894 door V. Horta gebouwd voor de familie Solvay. De architect kreeg «carte blanche» enmocht interieur en meubilair tot in de kleinste details zelf ontwerpen.Praktische informatie :Zaal Oppervlakte Hoogte Theater School Cocktail Banket Auditorium TolkencabinesSolvay hotel - - 100 - - 60 - Op aanvraagContact :Louizalaan 2241050 Brussel (Elsene)Tel : +32 2 640 56 45Fax : +32 2 647 37 33info@hotelsolvay.beBELGISCH STRIPCENTRUMwww.cbbd.beDeze art-nouveauparel is het ideale kader voor belangrijke ontmoetingen. Zijn grote prestigieuze hal, de ruimte onder dekoepel (lichtput), de tussenverdiepingen, het auditorium en de gesloten zalen staan het hele jaar open voor diners, cocktails,persconferenties, enz. De tentoonstellingen van het museum zijn vrij toegankelijk voor alle genodigden. Steeds meer firma’s,ministeries en service-clubs kiezen voor het Belgisch Stripcentrum... Overdag of ’s avonds krijgt hun evenement een nooitgeziene uitstraling. Als VZW wordt het Belgisch Stripcentrum voor slechts 5% van zijn werkingskosten ondersteund door deoverheid. Het is dus door eigen activiteiten dat het Centrum er elk jaar opnieuw in slaagt het budget in evenwicht te houdenen belangrijke middelen vrij te maken voor de promotie van het stripverhaal. Nog voor de opening, toen het gebouw nog inde renovatiefase zat, werd het uitgerust voor privé-evenementen door onder meer de zalen en lokalen in te richten met denodige voorzieningen.Hierdoor en uit respect voor de gewone bezoekers, kunnen cocktails, galadiners, seminaries, persconferenties, bijeenkomsten,enz. gehouden worden tijdens ofwel de openingsuren, in de ruimtes die niet toegankelijk zijn voor de bezoekers, ofweldaarbuiten, wanneer het hele museum kan afgehuurd worden. Deze activiteiten zijn uiteraard nauw verbonden met het grotemediasucces en de populariteit van het BSC en met zijn uniek kader, waarbij twee kunsttakken, art nouveau en het stripverhaal,die in Brussel groot zijn geworden, harmonieus samenvloeien. Elk jaar verwelkomt het BSC meer dan 120 evenementen:persconferenties, seminaries, werkvergaderingen, commerciële presentaties, huwelijken en privé-avonden.Verschillende prestigieuze zalen en ruimtes zijn beschikbaar.Totale capaciteit: 1200 personen rechtstaandVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


Zaal Oppervlakte Hoogte Theater School Cocktail Banket Auditorium TolkencabinesPolyvalentezaal210m² 5 300 - 400 180 - Op aanvraaggelijkuloers 200m² 6 - - 250 - - Op aanvraag1ste verdieping145m² 6 - - 400 150 - Op aanvraagMezzanine 140m² 6 - - 250 150 - Op aanvraagAuditorium 94m² 6 100 50 100 - - Op aanvraagVergaderzaal 50m² 5 40 30 50 50 - Op aanvraagVergaderingen - - - - - 500 - Op aanvraagContact :Zandstraat 201000 BrusselTel : +32 2 219 19 80Fax : +32 2 219 23 76visit@cbbd.beAAN TAFEL MET VICTOR HORTAwww.sterkmansevents.euHet Huis Solvay en het Huis Frison zijn 2 schitterende parels van de art nouveau in Europa. Beide prestigelocaties zijn ontworpendoor Victor Horta. Van de centrale trapgang verlicht door een prachtige glazen kap tot het ijzerwerk, de unieke luchters, deschouwen en de verstrengelde lambriseringen: elk detail getuigt van het meesterschap van de befaamde architect. SterkmansEvents nodigt u in deze prachtige 19e-eeuwse huizen uit op een stijlvol netwerkdiner. Als animaties staan een karikaturist eneen illusionist op het programma en vanzelfsprekend is het diner van hetzelfde niveau als deze prachtige huizen. Na elk gerechtverandert iedereen van plaats! De uitnodiging is gegeven, ga erop in en waardeer Brussel in al zijn pracht!Praktische informatie : Dit evenement kan 15 tot 60 deelnemers verwelkomenContact :STERKMANS EVENTSTel : +32 495 50 54 87jacques@sterkmansevents.netVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


7. Shopping en restaurantsRESTAURANTS IN EEN HORTAGEBOUWBRASSERIE HORTA (Belgisch Stripcentrum)Zandstraat 201000 BrusselTel : +32 2 217 72 71BRASSERIE BOZARBaron Hortastraat 31000 BrusselTel : +32 2 503 00 00BRUGMANN ZIEKENHUISArthur Van Gehuchtenplein 41020 BrusselTel : +32 2 477 21 11RESTAURANTS IN ART-NOUVEAUSTIJLBRASSERIE VAN HET MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM (MIM)Hofberg 21000 BrusselTel : +32 2 545 01 30METROPOLE HOTELDe Brouckèreplein 311000 BrusselTel : +32 2 214 25 00LA BUCA DI BACCOLouis Bertrandlaan 651030 BrusselTel : +32 2 242 42 30L’OSTERIA DELLE STELLELouis Bertrandlaan 55-571030 BrusselTel : +32 2 245 03 59VINCENTPredikherenstraat 8-101000 BrusselTel : +32 2 511 23 03VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


LE PERROQUETWatteeustraat 311000 BrusselTel : +32 2 512 99 22FALSTAFFHenri Mausstraat 17-231000 BrusselTel : +32 2 511 87 89CIRIOBeursstraat 181000 BrusselTel :+32 2 512 13 95LA PORTEUSE D’EAUJean Volderslaan 441060 BrusselTel : +32 2 537 66 36THEESALON «COMPTOIR FLORIAN»St Bonifasstraat 171050 BrusselTel : +32 2 513 91 03L’ANCIENNE POISSONNERIETroonstraat 651050 BrusselTel : +32 2 502 75 05EASY TEMPOHoogstraat 1461000 BrusselTel : +32 2 513 54 40SHOPPING ART NOUVEAUSENSES ART NOUVEAU SPRLLebeaustraat 31000 BrusselTel : +32 2 502 15 30BOETIEK KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN (boeken)Regentschapsstraat 31000 BrusselTel : +32 2 508 32 11BLOEMENZAAK DANIEL OSTKoningsstraat 131000 BrusselTel : +32 2 217 29 17VISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE


8. Hotel : art nouveau packagesZIe www.horta2011.be9. Diverse« Het Brussel van Horta » door Françoise Aubry, Christine Bastin en Jacques Evrard.In dit boeiende boek zal u alle gebouwen en monumenten ontdekken die door Victor Horta in Brussel werden gebouwd. Detekst werd door Françoise Aubry, conservator van het Horta museum, geschreven. Met dit boek duikt u in de sfeer van heteinde van de 19de eeuw.(In herdruk)Horta Iphone AppEen nieuwe Iphone-applicatie wordt door Blablapps en het Horta museum ontwikkeld. Deze wordt later in het jaar beschikbaar.Voor meer informatie :Françoise Aubry francoiseaubry@hortamuseum.bewww.blablapps.comCONTACTINFORMATIE:Martha MeezePress OfficerT: +32 (0) 2 549 50 93M: +32 (0) 486 53 31 81m.meeze@visitbrussels.bePierre MassartPress OfficerM: +32 (0) 475 53 08 07p.massart@visitbrussels.beWWW.HORTA2011.BEVISITBRUSSELS asbl / vzwRue royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel - BelgiumTel +32 (0)2 549 50 50 | Fax +32 (0) 549 50 59info@visitbrussels.be | WWW.VISITBRUSSELS.BE

More magazines by this user
Similar magazines