Richtlijn Sterilisatie van de vrouw - NVOG

kwaliteitskoepel.nl

Richtlijn Sterilisatie van de vrouw - NVOG

Conclusies ............................................................................................................................31Betrouwbaarheid ..................................................................................................................332.2 Wat is bekend over de effectiviteit (succesvolle plaatsing beiderzijds) enbetrouwbaarheid van laparoscopische (clips/coagulatie/ringen) enhysteroscopische sterilisatie? (zwangerschappen na sterilisatie) ..............332.2.1 Wat zijn de kansen op zwangerschap na een specifiekesterilisatietechniek? ........................................................................................332.2.2 Hoe vaak lukt het niet om beiderzijds het sterilisatiemateriaal te plaatsen? ...........................................................................................................................33Samenvatting van de literatuur .............................................................................................33Laparoscopie of hysteroscopie .............................................................................................33Laparoscopische technieken ................................................................................................34Ringen versus clips ................................................................................................................... 34Bipolaire coagulatie versus filshie clips .................................................................................. 34Bipolaire coagulatie versus ringen .......................................................................................... 34Wetenschappelijk bewijs vanuit cohortstudies ......................................................................... 34Hysteroscopische sterilisatiemethoden .................................................................................35Essure ....................................................................................................................................... 35Adiana ...................................................................................................................................... 352.2.2 Hoe vaak lukt het niet om beiderzijds het sterilisatiemateriaal te plaatsen? ...........................................................................................................................36Laparoscopische methoden..................................................................................................36Hysteroscopische methoden ................................................................................................36Conclusies ............................................................................................................................36Overwegingen ......................................................................................................................37Risico’s gerelateerd aan setting ............................................................................................37Risico’s van verschillende sterilisatiemethoden ....................................................................37Betrouwbaarheid ..................................................................................................................37Kosten....................................................................................................................................... 38Aanbevelingen .....................................................................................................................38Literatuur ..............................................................................................................................39HOOFDSTUK 3 Keuze van sterilisatiemethode .................................................... 41Uitgangsvragen ....................................................................................................................413. Welke risicofactoren voor complicaties en voor het technisch mislukkenvan de sterilisatie van de vrouw zijn er bekend en wat voor consequentiesheeft dat voor de keuze van de methode van sterilisatie? ...........................41Inleiding ................................................................................................................................41Zoekstrategie ............................................................................................................................ 41Onderbouwing en overwegingen ..........................................................................................41Adipositas ..........................................................................................................................42Laparoscopie ............................................................................................................................ 42Hysteroscopie ........................................................................................................................... 43Abdominale chirurgische ingreep of peritonitis in de voorgeschiedenis ................................43Laparoscopie ............................................................................................................................ 43PID, adnexitis in de voorgeschiedenis ..................................................................................44Laparoscopie ............................................................................................................................ 44Hysteroscopie ........................................................................................................................... 44Tubectomie in de voorgeschiedenis .....................................................................................44Uterus myomatosus en andere uterusafwijkingen ................................................................45Laparoscopie ............................................................................................................................ 45Hysteroscopie ........................................................................................................................... 45Nullipariteit ..........................................................................................................................455

More magazines by this user
Similar magazines