Richtlijn Sterilisatie van de vrouw - NVOG

kwaliteitskoepel.nl

Richtlijn Sterilisatie van de vrouw - NVOG

Hysteroscopie ........................................................................................................................... 45Nikkelallergie ........................................................................................................................45Anesthesiologie ....................................................................................................................46Conclusies ............................................................................................................................46Aanbevelingen .....................................................................................................................47Literatuur ..............................................................................................................................47HOOFDSTUK 4 Counseling.................................................................................... 49Uitgangsvraag ......................................................................................................................494. Welke aspecten dienen met de vrouw (en haar partner) met eensterilisatiewens besproken te worden, zodat zij geïnformeerde keuze kanmaken voor een bepaalde sterilisatietechniek? ............................................49Inleiding ................................................................................................................................49Onderbouwing en overwegingen ..........................................................................................49Inhoud van de counseling .....................................................................................................49Veiligheid en kans op complicaties .......................................................................................50Betrouwbaarheid: kans op slagen van de sterilisatie ............................................................50Betrouwbaarheid: kans op zwangerschap ............................................................................50Pijn ..........................................................................................................................50Kans op spijt .........................................................................................................................51Overwegingen ......................................................................................................................52Aanbevelingen .....................................................................................................................52Literatuur ..............................................................................................................................53HOOFDSTUK 5 (Spontane) zwangerschap na sterilisatie ................................... 54Uitgangsvragen ....................................................................................................................54Inleiding ................................................................................................................................54Onderbouwing en overwegingen ..........................................................................................545.1 Hoe te handelen bij een (spontane) zwangerschap na sterilisatie? ............545.2 Hoe vaak komt een mislukte sterilisatie voor en wat zijn de gevaren? .......555.3 Wat zijn de oorzaken van het falen van een sterilisatie?..............................56Aanbevelingen .....................................................................................................................58Literatuur ..............................................................................................................................59HOOFDSTUK 6 Kwaliteitscriteria .......................................................................... 61Uitgangsvragen ....................................................................................................................61Inleiding ................................................................................................................................616.1 Welke zijn de competentiecriteria voor de operateur? .................................61Onderbouwing en overwegingen ..........................................................................................61Laparoscopische sterilisatie..................................................................................................61Hysteroscopische sterilisatie ................................................................................................62Aanbevelingen .....................................................................................................................626.2 Waaraan moet de verslaglegging van de verrichting en bevestigingstestvoldoen? ..........................................................................................................62Inleiding ................................................................................................................................63Onderbouwing en overwegingen ..........................................................................................63Verslaglegging patiëntenvoorlichting ....................................................................................63Verslaglegging ingreep .........................................................................................................63Bevestigingstest ...................................................................................................................65Conclusies ............................................................................................................................66Overwegingen ......................................................................................................................66Aanbevelingen .....................................................................................................................676.3 Welke aspecten moeten bij complicatieregistratie aan bod komen? ..........67Inleiding ................................................................................................................................676

More magazines by this user
Similar magazines