Nieuw: Het hele jaar Lowlands maak een conceptvoorstel voor Het ...

intra.iam.hva.nl

Nieuw: Het hele jaar Lowlands maak een conceptvoorstel voor Het ...

informatie architectuur opdracht voor 1-2 november: lowlandsA Campingflight to Lowlands Paradise - kortweg Lowlands - is een driedaags muziekfestival dat vanaf1993 jaarlijks te Biddinghuizen gehouden wordt.Het festival biedt ruimte aan alternatieve- en undergroundmuziek en opkomende artiesten met veeloog voor een theatrale aankleding. Daarnaast is er veel aandacht voor film, kunst enmaatschappelijke ontwikkelingen.Het festival heeft grote variatie in het aanbod van amusement: er is niet alleen muziek, maar ookliteratuur, film, cabaret, ballet en theater. Daarmee is het festival een staalkaart van de alternativelifestyle: een bepaalde subcultuur met eigen codes, normen en waarden. Deze elementen wordendoor organisator Mojo Concerts op dit festival commercieel geëxploiteerd.Nieuw: Het hele jaar LowlandsDe organisator ziet onbenutte commerciële mogelijkheden en wil een online platform ontwikkelendie zich richt op alternatieve jeugdcultuur. Doel van het platform is een commerciëleexploitatie van het Lowlands-gevoel.De nieuwe site gaat met nadruk niet over het festival, maar wordt een platform waar het hele jaaralles te vinden is over muziek, film, kunst, literatuur, politiek en wetenschap. De maatschappij, geziendoor een lowlands-bril. Het Hele Jaar Lowlands heeft een agenda, radiozender, blogs, nieuws,columns artikelen en nog veel meer. Net als het festival is de site een gedeelde ervaring: alle contentis door gebruikers te delen.De organisator typeert het publiek als een drieledige groep: kenners/early adopters, volgers, enwannabees/meelopers. De doelgroep afficheert zich als "jong", maar is niet aan leeftijd gebonden.individuele opdrachtmaak een conceptvoorstel voor Het hele jaar LowlandsMaak zelf een concept en een voorstel voor de structuur van een nieuwe website van Het Hele jaarLowlands. Jij gaat bedenken welke content en functies er op de site komen, hoe de content wordtgestructureerd en gedeeld.De content én de functies zijn functioneel en informatief, maar worden gebracht op een manier die dedoelgroep aanspreekt. (zie bronnen. Bepaal welke content de site gaat gebruiken, hoe is de content is verdeeld in rubrieken, en wat voorcontent er op welke pagina komt.(volgende pagina: presentatie en deliverables)Informatie Architectuur • Lesweek 6/7 • Thuisopdracht • Lowlands


presenterenIedere student presenteert in een individueel gesprek van 5 minuten een concept voor de HetHele Jaar Lowlands aan de docent. Aan de hand van je documentatie laat je zien hoe je conceptwordt vertaald naar een website.Met behulp van enkele papieren wireframes laat je zien hoe de pagina’s zijn ingedeeld, hoe denavigatie werkt, en wat er op de pagina’s te zien is. Ook laat je zien hoe de gebruiker via de websiteinformatie kan vinden, gebruiken en delen.Je presenteert het volgende:• mondeling een concept, een beschrijving van je aanpak via de stappen, je conclusies en eenverantwoording van je keuzes;• vier gedetailleerde wireframes op papier;• site map op papier;• content matrix met keywords, titel en description van je wireframes op papiervier gedetailleerde wireframesJe mag wireframes op de computer maken. Maak dan van ieder wireframe een print. Tekenen metzwarte sitift op papier mag natuurlijk ook.• wireframe van de homepage.• wireframe van een rubriekspagina / landingpage.• wireframe van een concertagenda.• wireframe van een zelf gekozen content pagina 2.site map in Garret IAAls onderbouwing voor je keuzes in pagina-indeling en navigatie toon je een site map. Op de sitemap moeten de rubrieken, subrubrieken en content pagina's goed zijn aangegeven. Ook deonderlinge relaties tussen verschillende (sub)rubrieken moet duidelijk zijn.• geprinte of getekende site map van de hele site. Vergroot naar A3 of groter.voorbeeld site maphttp://intra.iam.hva.nl/content/1213/verdieping1/informatie_architectuur//lesprogramma/IAV1_voorbeeld_sitemap.pdfTags, titels en description in een content matrix• 20 tags & teksten per wireframe.• namen van de rubrieken en hoofdrubriekenAlleen voor de pagina’s waar je een wireframe van hebt gemaakt, schrijf je 20 tags. Van dezetags schijf je een paginatitel en een beschrijving van één alinea.• de tags en teksten zet je in de content matrix• de namen van de hoofd- en subrubrieken zet je in de content matrix.lege content matrixhttp://intra.iam.hva.nl/content/1213/verdieping1/informatie_architectuur//lesprogramma/contentmatrix-2012.xls(volgende pagina: stappenplan en verplichte onderdelen)Informatie Architectuur • Lesweek 6/7 • Thuisopdracht • Lowlands


Stappen• zoek / bedenk relevante contentsoorten• zoek / bedenk functies• bepaal hoe je content deelt, of gedeelde content op je site plaatst• groepeer gelijksoortige informatie in rubrieken• intergreer de functies in de rubrieken• geef rubrieken een label• verfijn in sub-rubrieken, sub-sub rubrieken enzovoorts• maak metadata: tags, description en titel voor de pagina's;• maak een schermindeling: navigatie en navigatieschema's;• selecteer hieruit definitieve content. Je mag content weglaten maar onderbouw de keuzes.verplichte onderdelenverplichte onderdelen• blog / nieuws, achtergrondartikelen• muziekkanaal (video / radio )• gids of agenda met de mogelijkheid tot kaartverkoop en vrienden uit te nodigen• social media koppeling• je eigen inbreng…onderwerpen• muziek• film en televisie• literatuur• theater en kunst• politiek• wetenschap• je eigen inbreng…beoordeling: kennisJe aanpak toont dat je de gereedschappen van de informatie architectuur kunt toepassen; en weetwelke stappen je moet volgen;beoordeling: inzichtUit je conclusies en verantwoording blijkt dat je de kennis kunt toepassen in een praktijksituatie, enzelfstandig tot oplossingen komt.beoordeling: extra puntenOrigineel. Creatief. Een duidelijke meerwaarde voor de gebruiker, en daarmee het merk Lowlands(volgende pagina: bronnen)Informatie Architectuur • Lesweek 6/7 • Thuisopdracht • Lowlands


onnenLowlands Festival• wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/A_Campingflight_to_Lowlands_Paradise• De officiele website van het festival: http://www.lowlands.nl/• De community pagina van het festival: http://www.lowlands.nl/community.php• Lowlands university: http://www.coolpolitics.nl/projecten/lowlands-university-2012/inspiratie, voorbeelden• social radio: http://www.22tracks.com/• pitchfork magazine: http://pitchfork.com/• 3fm muziek publieke omroep: http://www.3fm.nl/• 3 voor 12 muziek: http://3voor12.vpro.nl/• next best band: http://www.nextbestband.nl/• penguin radio: http://www.penguinradio.nl/• cool politics: http://www.coolpolitics.nl/wikipedia: marketing van cool, consumentisme• "cool" http://en.wikipedia.org/wiki/Cool_(aesthetic)#Cool_as_a_marketing_device)• the snob effect: http://en.wikipedia.org/wiki/Snob_effect• the bandwagon effect: http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwagon_effect• vrije tijd als statussymbool: http://en.wikipedia.org/wiki/Conspicuous_leisurewikipedia: alternative• "alternatieve" cultuur http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_culture• alternative rock http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_rockInformatie Architectuur • Lesweek 6/7 • Thuisopdracht • Lowlands

More magazines by this user
Similar magazines