13.07.2015 Views

winter 2013/2014 - Zakelijk Arnhem

winter 2013/2014 - Zakelijk Arnhem

winter 2013/2014 - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>


2Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Geknipt in Stijl


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>3In het centrum van Velp zit aan de Hoofdstraatsinds 20 september kapsalon en nagelstudio Stijl.Kapper Dave runt de kapperszaak vanuit zijn passievoor het echte kappersvak. Service en kwaliteit staanbij hem voorop en de klant moet met een tevredengevoel weer naar buiten gaan.D“De klant is altijd koning”, zegt Dave resoluut opde vraag wat zijn kapsalon zo speciaal maakt.“Het is misschien een ouderwetse gedachte,maar het gaat nog steeds op. Wij zijn blij dat deconsument door ons geholpen wil worden enhier laagdrempelig binnen kan lopen omgeholpen te worden.” Dave heeft jarenlangeervaring in het kappersvak. Hij begon op zijn16e en is inmiddels 45 jaar. “Toch alweer 29 jaarervaring. Ik heb bij de beste en bekende salonsgewerkt in <strong>Arnhem</strong> en heb zelf ook jaren mijneigen kapsalons gerund. Ik heb het altijdbelangrijk gevonden dat je als kapsalonbereikbaar en toegankelijk bent. De klant moetzich welkom voelen en voldaan zijn als hij weernaar buiten komt.”Stijl richt zich op alle doelgroepen; mannen,vrouwen en kinderen zijn welkom. Een waregezinskapper dus. Dave: “Iedereen kan hierbinnenlopen en rekenen op de beste service enhet beste advies. We willen graag eengezinskapper zijn waar de mensen gewoonterecht kunnen, zonder of met een afspraak.”Het juiste advies bij het juiste type haar isvolgens Dave een belangrijke speerpunt van dekapsalon. “Net als iedere salon gebruiken wehier professionele verzorgingsproducten voorhet haar, maar ook voor de nagelsalon. Wijadviseren op het gebied van haar en huid. Onshuismerk is Kis voor de haarverzorging en VIPvoor de nagels. Voor probleemhaar hebben weeen vijfstappenplan die ervoor zorgt dat‘ongezonde’ haren weer ‘gezond’ wordenener weer natuurlijk uit gaan zien. Wij helpen deklant hiermee met raad en daad.”De nagelstudio is een waardevolle toevoegingaan de kapsalon. “Het maakt het plaatjecompleet”, zegt Dave. “Door met eenprofessionele nagelstyliste te werken, bieden weook echt iets meer dan alleen maarhaarverzorging en knippen. We bieden eentotaalplaatje van uiterlijke verzorging. Misschienis het niet heel gebruikelijk om deze disciplineste combineren, maar ik merk dat het juist weleen goede combinatie is waarbij de klant geheelwordt verzorgd. Dat is waar wij het voor doen;de totale beleven en een totale service.”Kapper StyleHoofdstraat 168, 6881 TL VelpTel 026 - 8200395www.stijl-kappers.nl


DonkerekamerContant BrandstofOmroep ReedsLeegInhoudGrenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>5ExamenGriekseilandProefwerkOnoplettendMythologischefiguurEnsemblevan achtDeel v/ebijenkorfLidwoord(Eng)InsectDakpanPuzzlepag. 6Wortel Voertuig BloeiwijzeRivier inDuitslandOmroepEensWinter Paradepag. 26 36AlthansBeleef de Melancholiekin het MMKApag. 12 15Realisme & Magiepag. 46 48Moderne Yogavoor iedereenpag. 20 23Receptenpag. 52 53


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Pathé Rembrandt <strong>Arnhem</strong>,meer dan film!7Naast het vertonen van films kunt u bij Pathé ook terecht voor een operavoorstelling of live ballet vanuit hetBolshoi theater in Moskou. Wilt u een live concert zien van uw favoriete sterren als Coldplay of Nick en Simon?Ook dan kun je bij Pathé terecht! Voor de dames is er elke maand een speciale Ladies Night avond, lekker onderhet genot van een hapje en een drankje film kijken met alleen maar vrouwen in de zaal. Op de dinsdagmiddagvertonen we speciaal voor onze senioren een 50+ voorstelling.Voor een compleet avondje uit bent u bij het Pathé Rembrandt theater dus aan hetgoede adres!Bistro PiafBistro Piaf aan het Velperplein 30 in <strong>Arnhem</strong> genietgrote bekendheid met de zogehetenFrans-Nederlandse Keuken, die in een sfeervolleentourage wordt geserveerd.Gasten voelen zich er snel op hun gemak.Piafis geopend van dinsdag tot en met zondag,vanaf 17 uur tot 23 uur.


8Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Evenementendecember20 oktober t/m 23 februariTentoonstelling DeMelancholieke MetropoolStadsbeelden tussen magie enrealisme, 1925-1950Locatie: Utrechtseweg 8730 november t/m12 januariWinter in het OpenluchtmuseumBeleef de <strong>winter</strong>s uit onzegeschiedenis in het NederlandsOpenluchtmuseum te <strong>Arnhem</strong>Locatie: Openlucht museum14 decemberWinterzoenLocatie: Steenstraat <strong>Arnhem</strong>14 en 15 decemberNK Ice CarvingLocatie: Jansplaats, Jansplein17 decemberBarbiere di SivightiaGelders Orkest, Opera KlassiekerLocatie: Schouwburg <strong>Arnhem</strong>14 t/m 29 decemberExpositie ‘KUNST’KerstbomenLocatie: Historische Kelderswww.historischekelders.nl21 decemberTina Turner ExpierienceLocatie: Gelredome21 en 22 decemberKerstmarkt <strong>Arnhem</strong>BinnenstadLocatie: Binnenstad <strong>Arnhem</strong>22 t/m 30 december<strong>Arnhem</strong> TOP2000De binnenstad bruist van deactiviteiten en optredens.Alles in het teken van de 2000allermooiste popliedjes allertijdenLocatie: Binnenstad <strong>Arnhem</strong>27 december23e Derde Kerstdagloop<strong>Arnhem</strong>Locatie: Sportpark Valkenhuizen e.o27 t/m 30 decemberWinterse Avond(t)urenLocatie: Burgers’Zoo31 decemberSpaced OUTKom met oud en nieuw raven inde Rijnhal!Locatie: Rijnhalkoopzondagendecember1, 8, 15, 22 en 29decemberLocatie: centrum <strong>Arnhem</strong>


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>9Keuken en Keukensontwerpt uwdroomkeukenKeuken en Keukens van FritsReijmers is het adres voorontwerp, advies en installatievan uw nieuwe keuken.Wie vindt het nog leuk om veleshowrooms met opdringerigeverkopers af te lopen? Terwijlhet anders kan: een keukenadviesin een prettige omgeving,namelijk gewoon thuis.Bij de klant thuis wordt desituatie bekeken en volgt er eenmooi driedimensionale ontwerp.Bij Keuken en Keukens is er 1aanspreekpunt en flexibiliteit ende volle aandacht voor de klant.Een keuken is een stukje designen emotie. Een goed adviesis dus zeer belangrijk.Franke Kokend -waterkraan 3 in 1compleetvoor € 799,-(zolang voorraadstrekt)Keuken en Keukens is ookhet perfecte adres voor keukenrenovatie,zoals:> nieuwe inbouwapparatuur> een nieuw werkblad> nieuwe keukendeurtjesMaak vrijblijvend een afspraak!HUTTENSTRAAT 6, HUISSENTel: 06 - 34314684Mail: info@keukenenkeukens.nl


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>11


12Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>20 oktober <strong>2013</strong> tm 23 februari <strong>2014</strong>Beleef de melancholiekvan de jaren ´20, ´30 en ´40


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>13Het Museum voor Moderne Kunst <strong>Arnhem</strong> (MMKA)presenteert van 20 oktober <strong>2013</strong> tot en met 23 februari <strong>2014</strong>De Melancholieke Metropool, stadsgezichten uit de jaren1920, ‘30 en ’40 die verstilling, eenzaamheid en melancholieuitdrukken. De magisch realistische schilderkunst uit dezeperiode, een belangrijke pijler in de collectie van het MMKA,wordt vermengd met fotografie en film uit diezelfde tijd.De bezoeker wordt meegevoerd in tijdlozesfeerbeelden die een indringende ervaringoproepen van metropolen. Samensteller van detentoonstelling is Steven Jacobs, gespecialiseerdin de artistieke weergave van architectuur, stedenen landschappen en in de relatie tussen film enbeeldende kunst.die deel uitmaken van deze tentoonstelling,vorm te geven aan de fantasieën, angsten envervreemding die gepaard gaan met het levenin een moderne grote stad, die ook doorontworteling en anonimiteit wordt gekenmerkt.Dit resulteert vaak in geheimzinnige, somsdreigende beelden.De grote stad als motiefIn de eerste helft van de twintigste eeuw vormtde grote stad een belangrijk motief voorfilosofen, sociologen, schrijvers, kunstenaars,fotografen en cineasten. Zij brengen demetropool naar voren als een podium van demoderniteit – de plaats waar kapitalisme,industrialisatie, technologische vooruitgang enmassaconsumptie zich het duidelijkstmanifesteren. Bovendien is de modernemetropool een omgeving waar nieuwe optischeervaringen ontstaan die voor de beeldende kunstaantrekkelijke thema’s vormen:grote mensenmassa’s, verkeer, billboards,wolkenkrabbers. Terwijl vele kunstenaars dezenieuwe stedelijke conditie bejubelen, proberende magisch realisten en de andere kunstenaars


14Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Magisch realisme in Europese contextStadsgezichten van Nederlandse magischrealisten als Carel Willink, Joop Moesman enPyke Koch worden in relatie gebracht metstadsbeelden van schilders die met hen eenverwantschap vertonen, zoals Mario Sironi ensurrealisten als Paul Delvaux. Ook bevat detentoonstelling werken van kunstenaars van deDuitse neue Sachlichkeit, waaronder van MaxRadler, Oskar Nerlingeren Karl Völker. Daarnaastcomplementeert de tentoonstelling hetstadsbeeld van het magische realisme en deNieuwe <strong>Zakelijk</strong>heid met stadsbeelden uitde Franse en Belgische fotografie en film uitdiezelfde periode. De tentoonstelling plaatstdaarmee het magisch realisme in Europeesperspectief.FotografieMagisch realistische kunstwerken lijken doorde gladde schildertechniek en lichtwerkingvaak een fotografische weergave van dewerkelijkheid, geladen met een mystieke sfeer.De Franse en Belgische stadsfotografie uit dejaren 1930 roept soortgelijke impressies op.Voorbeelden zijn het fotoboek Paris de nuit(1933) van Brassaï en diverse foto’s,fotomontages en fotoboeken van onder meerEugène Atget, Jacques-André Boiffard, Eli Lotar,Germaine Krull, Marcel Lefrancq en PierreBoucher.FilmDe stadsgezichten van de magisch realistenhebben daarnaast overeenkomsten metstadsbeelden in diverse filmproducties uit dietijd. In De Melancholieke Metropool wordtingegaan op twee filmhistorische fenomenen.De stadssymfonie, een belangrijk filmgenretussen de twee wereldoorlogen, brengt destad naar voren als een mysterieuze enmelancholische ruimte.


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong><strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>15In de expositie is hiervan een aantal voorbeeldente zien zoals de films A propos de Nice (Jean Vigo,1929), Regen (Joris Ivens, 1929) enImpressionen vom alten Marseiller Hafen (Vieuxport) (Laszlo Moholy-Nagy, 1929).Ook in het Franse poëtische realisme van de jaren‘30 speelt de stedelijke ruimte een grote rol. Infilms van regisseurs als Jean Renoir, Marcel Carnéen Julien Duvivier wordt gebruik gemaakt van hetmotief van eenzame personages die bij nacht ofochtendgloren door de lege stad zwerven. In hetbijzonder de stadsbeelden van Carné vertoneneen sterke gelijkenis met de in de tentoonstellingopgenomen schilderijen, tekeningen en foto’s.Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaaktdoor: Goethe Instituut, Nederland en de Duitseambassade in Den Haag.mUSEUM VOOR MODERNEKUNST ARNHEMuTRECHTSEWEG 876812 aa aRNHEMTel: 026 - 377 53 01mail: MMKA@ARNHEM.NLwww.MMKAARNHEM.NL


16Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Kapper StyleHoofdstraat 1686881 TL VelpTel 026 - 8200395www.stijl-kappers.nl


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>17Stijl geeft aan de lezers van Grenzeloos<strong>Arnhem</strong>, vijf waardebonnen weg voor eenvolledige metamorfose! Dat wil zeggen;een complete haarbehandeling naarkeuze en ook voor de dames eennagelbehandeling erbij.Wat moet u hiervoor doen?Geef aan met welke produkten STYLE werkten mail deze naar: prijsvraag@grenzeloos-arnhem.nlDoorlopende aanbieding tot eind februari <strong>2014</strong>,alleen op vertoon van deze pagina:Bij één betalende ouder wordt uwkind gratis geknipt.


18Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Het zonnetjein huis


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>19ZONNESTUDIO SUNIQUE is de plek omheerlijk te ontspannen, tot rust tekomen en uzelf te verwennen. In eensfeervolle, moderne zonnestudio in<strong>Arnhem</strong> [rijkerswoerd] krijgt u eencomplete zonervaring. Van eenzonadvies op maat tot het perfectebruiningsresultaat. ZonnestudioSunique biedt u alles wat u van eenprofessionele zonnestudio magverwachten... en zelfs een beetje meer.Zonnestudio Sunique maakt uitsluitend gebruikvan Ergoline zonnebanken, wereldmarktleiderop het gebied van professionele zonnebanken.Ergoline staat voor professionelebruiningstechnologie, ultramoderne designsen een hoge kwaliteitsstandaard. Verantwoordzonnen staat in onze zonnestudio voorop. Onzedeskundige zonneconsulenten Angelique enMonique ontvangen u graag met een gratis warmof koud drankje... Ook het gebruik van handdoek,verfrissingsdoekje en beschermende doek voor uhaar is bij ons geheel gratis.Dit alles voor 10 euro voor maximaal 20 minutenzon genot! Parkeren doet u bij ons gratis voorde deur en ook het openbaar vervoer is op 1min afstand. Graag tot ziens bij ZONNESTUDIOSUNIQUEzonnestudio SuniqueH.freezerstraat 16836 RP <strong>Arnhem</strong>Tel: 026 - 3233732


20Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Moderne yogavoor iedereen


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>21Yoga wint in de westerse wereld aan populariteit.Ook in Nederland wordt deze manier vansportbeoefeningsteeds vaker beoefend.Yoga wordt door de beoefenaars gezien als eencombinatie van lichamelijke oefeningen die incombinatie met meditatie de balans tussen lichaamen geest nastreeft.HHet woord yoga stamt uit het Sanskriet (India)en betekent verenigen, beheersen of herborenworden. Het is een hindoeïstische filosofie dieleert de geest, het gevoel en het lichaam tebeheersen, om daarmee de vereniging met Godte bereiken. Over de oorsprong van yoga bestaatdiscussie. Uit archeologische opgravingen inIndia zou blijken dat de oorsprong al zo’n 5000jaar geleden zou zijn gelegd. Of deze vondstenecht de eerste yoga-lichaamshoudingen weergevenwordt betwist.Zeker is wel dat in het 6e hoofdstuk van deBhagavad gita, een passage uit de Mahabharata,vermoedelijk stamt uit de 3e eeuwv.Chr. de eerste belangrijke tekst over Yoga staatbeschreven. In dit hoofdstuk wordt deheld-krijger Arjuna door zijn wagenmenner,die zich aan hem heeft geopenbaard als de godKrishna, aangespoord om de koninklijke weg vande yoga te gaan.In de westerse wereld begon yoga zijn opmarsin de loop van de negentiende eeuw. In dekoloniën word het als sport beoefend en vanuitEuropa was er interesse in de gymnastischeoefeningen vanuit een militair oogpunt.Samen met een steeds verder opkomende interessevoor de oosterse filosofieën won yoga aanpopulariteit. Inmiddels zijn er vanuit de oudetraditionele vormen van yoga, verschillendestromingen en sub vormen ontwikkeld.Hoewel de basisfilosofie hetzelfde is, willen deoefeningen en manieren om lichaam en geest inbalans te brengen nog wel verschillen.Moderne yogascholen combineren vaak deoude filosofieën en oefeningen met de moderneinzichten en denkwijzen. Ook in Nederland zijner talloze scholen waar yoga wordt beoefend.We laten er een aantal de revue passeren diezeker de moeite waard zijn om eens in despotlight te zetten.


22Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Bel of mail voorproefles (€ 6,-)Michiel van SchaverenDRU YOGA &MEDITATIEM 06 - 52085077E michielvanschaveren@gmail.comW www.druyogameditatiearnhem.nlFrans van WeeldenWat kan yoga voorjou betekenen?Meld je aan vooreen gratis proefles.T 026 - 2130303M 06 - 23796896E info@earthyoga.nlW www.earthyoga.nlWeverstraat 656862 DK OosterbeekT 026 – 339 10 14W www.zweiersdal.nl


Yoga in <strong>Arnhem</strong> en omgevingIn deze yogaspecial laten we de yogascholenzelf aan het woord. Waar kunt u ze vindenen wat zijn de zienswijzen en methodes?Hieronder een overzicht:Earth Yoga:Word je bewust van je eigen lichaamIk ben opgeleid bij ‘De Saswitha opleiding vooryoga en wijsbegeerte’. Vanuit deze traditie enmijn liefde voor yoga geef ik lessen die vooriedereen een andere betekenis hebben.De lessen zijn in LaCappellaOude Velperweg 36a, <strong>Arnhem</strong>Donderdag 19.00 uur en 20.30 uurKijk voor meer informatie opwww.earthyoga.nlGelderpashouders en studentenkunnen voor half geld!!!Anna Yoga:ANNA Yogacentrum heeft talloze mensengeïnspireerd op het pad van yoga. Jong en oud,beginner of al gevorderd, soepel of stijf, gezondof ziek, iedereen kan hier ontdekken wat yogawerkelijk te bieden heeft. De yogalessen wordenverzorgd door verschillende gekwalificeerde,enthousiaste en toegewijde docenten.Het centrum biedt een ruime keuze aan lestijden,zowel overdag als ‘s avonds.Dru Yoga:Dru Yoga kenmerkt zich door vloeiendebewegingen en houdingen. Het is een zachteGrenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>vorm van yoga en wordt ook wel de Yoga van hethart genoemd. De lessen zijn geschikt voor jongen oud, voor beginners en gevorderden. Elkeles bestaat uit een warming-up,oefeningen omenergie weer te laten stromen, specifiekeyogahoudingen en een geleide diepeontspanning. Dru Yoga helpt om je energieker tevoelen, om positief in het leven te staan enverlicht veel fysieke klachten, zoals rug-,schouder- en nekproblemen.Zweiersdal:Het dagelijks leven is vaak hectisch en volprikkels. Als we niet opletten raast het leven aanons voorbij. In deze hectiek en dynamiek van hetleven wil Centrum Zweiersdal een plek zijn waarhet leven even stil kan staan. Een plek vanbezinning, een plek waar u inspiratie op kuntdoen. Een plek met aandacht voor mensen.Centrum Zweiersdal heeft een prettige zaal metaangename sfeer waar je lessen kunt volgen inverschillende vormen Yoga, Chi Neng Qigong, TaiChi, mindfulness, meditatie en Pilates.In de openles week van maandag 6 t/m 10januari zijn alle lessen gratis te bezoeken.Aanmelden is niet nodig, graag 10 minuten van tevoren aanwezig zijn. De lessen die vol zijn kunnenniet bezocht worden tijdens de openlesweek.Kijk op de website www.zweiersdal.nl onder hetkopje Yoga voor het actuele rooster. De open lesMindfulness is op vrijdag 10 januari van 19.00 tot20.00 uur.23


24Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Puur KoffiePPUUR Koffie heeft de kleinsteEspresso-bars van Nederland.Super kleine zaakjes waar jenaast zeer goede espressokoffieook terecht kunt voor versgemalen koffiebonen,heerlijke taartjes uit eigenkeuken en een keur aanbijzondere chocolades.Nieuw bij PUUR is eenuitgebreid assortiment aantheesoorten die wij serveren inunieke Ming Si Cup theepotjes.Uiteraard verkopen we detheesoorten ook los in zakjesen geven we u gelijk een goedzet-advies mee. Wij maken deklassieke Italiaansekoffievarianten waarbij je kuntkiezen uit drie verschillendebonen. Standaard gebruiken wede Illimani Inca uit Bolivia maarje kunt dus gerust eens eenCappuccino proberen gemaaktmet een prachtige single estateuit Ethiopië bijvoorbeeld. Opdit moment vindt je PUURKoffie al in Oosterbeek en Velp(Gld) en wie weet binnenkortook bij jou in de buurt.Naastde espressobars is PUUR Koffieook op locatie te vinden metPUUR Koffie on tour. Geeft ueen feestje en wilt u uw gastenontvangen of juist uitzwaaienmet een mooie espressokoffieof organiseert u eenevenement en wilt u dat wijdaar kwaliteitskoffie verkopendan bent bij ons aan het juisteadres. PUUR koffie zet alleengecertificeerde barista’s in diehun vak verstaan en garandeertdaarmee top kwaliteit.PUUR Koffie OosterbeekWeverstraat 636862 DK OOSTERBEEK06-53582120Barista: Jan-Paul FrosPUUR Koffie VelpEmmastraat 24 a6881 SV VELP (Gld)06-28061921Barista: Cas van Rijn


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>25Professioneel en voordeliguw tanden laten blekenIedereen kan met een stralendwitte lach door het leven gaan.Bij Belleza in <strong>Arnhem</strong> blekenze tanden met het ‘powerbleaching’principe. Ze makengebruik van bleekgellen dieeen NON-peroxide basishebben, lampen die geenwarmte uitstralen en een PHneutrale gel. Hierdoor kunnenuw tanden in slechts 1 uurweer prachtig wit worden.Wetenschappelijk onderzoeken de praktijk hebbenuitgewezen dat de technologieabsoluut risicovrij is en geheelveilig is voor uw tanden, uwtandvlees, het glazuur eneventuele bruggingen,vullingen of kronen.Vanaf 1 november 2012 wordter geen peroxide meer in degellen gebruikt. Door eennieuwe Europese richtlijnmogen deze producten vrijwelnergens meer wordengebruikt. De behandelingduurt 3 x 15 minuten.De resultaten kunnen tot 8tinten lichter worden!Voor de lezers vanGrenzeloos <strong>Arnhem</strong>geldt een specialactietarief van 75 eurovoor 3 keer 15 minuten(normaal 199,95 euro),bij het tonen van deadvertentieBelleza <strong>Arnhem</strong>Velperweg 25A6824 BC <strong>Arnhem</strong>026 - 3510069info@bellezaarnhem.nlwww.bellezaarnhem.nl


26Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>15 december <strong>2013</strong> binnenstad <strong>Arnhem</strong>In de kerststemmingmet de Winterparade


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>27


28Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>De Arhnemse binnenstad krijgt een extra sfeervol kerst- en<strong>winter</strong>sfeer tijdens de WinetrParade. Op koopzondag 15 decembertussen 12.00 – 17.00 uur is het zuidoostelijke gebied in de Binnenstad*van <strong>Arnhem</strong> omgetoverd tot een gezellige WinterParade vol metveel straattheater, verlichte kerstkramen, muziek, warme hapjes endrankjes. Tijdens de WinterParade zullen de winkels, stands en diverseactiviteiten de bezoekers voorzien van een heerlijk dagje shoppen engenieten in kerstsfeer.U kunt op deze extra koopzondag in decemberal helemaal in de kerststemming komen en uzult versteld staan van de komische en magischeacts die voorbijkomen zoals Rudolf het Rendier,de betoverende Winterwishes, steltloopactDonna Bianca, Dixieland Kerstmannen orkest, deverrassende en aandoenlijke typetjes Jøttnjøl ennog veel meer.Koren brengen live kerstliederen ten gehore envanuit de speakers klinken de bekendesfeervolle kerstsongs. Bij diverse chalets kuntu letterlijk de sfeer proeven met erwtensoep,glühwein, braadworst, poffertjes en meer!Als klap op de vuurpijl komt de Kerstman ooknog op bezoek! Hij zal op verschillende plekkenkinderen ontvangen die met hem op de fotomogen.*Koningstraat, Bakkerstraat, Musis Kwartier, Nieuwstad, Klarestraat, Arke Noachstraat, Bentinckstraat,‘t Eiland, Kerkstraat, Wielakkerstraat, Zwanenstraat, Hemelrijk, Beekstraat en Walstraat.


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>29


30Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>142110111291316151917 1820384567


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>31


32Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong><strong>winter</strong>parade<strong>2013</strong>Bakkerstraat 3a <strong>Arnhem</strong>www.tanqs.com16SALE bij DOMINO XDamesmode 44 t/m 54Bakkerstraat 23 <strong>Arnhem</strong>www.domino-x.nl27Bakkerstraat 24 <strong>Arnhem</strong>www.aba-i.nlBakkerstraat 62 <strong>Arnhem</strong>www.pietzoomers.com38Bakkerstraat 50 <strong>Arnhem</strong>www.soloperlui.nlBakkerstraat 18<strong>Arnhem</strong>www.sylver.eu49Voor stijlvolle,kleurrijke leren tassen,van eigen ontwerp enaccessoiresBentinckstraat 37 <strong>Arnhem</strong>Bakkerstraat 18a <strong>Arnhem</strong>www.suitableshop.nl510Wielakkerstraat 2 <strong>Arnhem</strong>www.lunaclothing.nl


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>331116Wielakkerstraat 30 <strong>Arnhem</strong>www.badentafel.nlKoningstraat 7c <strong>Arnhem</strong>www.jewelzenmore.nlEiland 20 <strong>Arnhem</strong>www.hedennatuurlijkgenieten.nl1217De vriendelijkste kinderkledingwinkel van <strong>Arnhem</strong>Koningsstraat 16a <strong>Arnhem</strong>www.woods.nlrestaurant - catering- toko - afhaal workshop1318Eiland 8 <strong>Arnhem</strong>www.rasari.nlNieuwstad 2 <strong>Arnhem</strong>www.blackpoint.nlKoningstraat 87 <strong>Arnhem</strong>www.barbodega.nl1419Nieuwstad 9 <strong>Arnhem</strong>www.rawsome-food.nl1520Koningstraat 10 <strong>Arnhem</strong>Walstraat 55 <strong>Arnhem</strong>www.christineleduc.nl


34Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>De WinterParadeOm de WinterParade overzichtelijk te houden,lopen wij van Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> alvast een virtueelrondje met de winkels die u zeker niet mag missen.Bij TANQS in de Bakkerstraat is de wekelijksewisselende collectie onderscheidend, betaalbaaren exclusief. Voor iedere fashionista wat wils.In de Hemelrijkpasage zit Hartley’s the Englishshop is gevestigd het fijnste adres voorliefhebbers van wat Engels en bovenal stijlvolis. Terug in de Bakkerstraat bezoeken we PietZoomers A Celebration of Fashion! Hier vindt udan ook een breed aanbod aan topmerken voorheren. Van casual tot gekleed met altijdaantrekkelijke aanbiedingen in het assortiment.Sylver is een eigenzinnig modemerk voor zelfbewustevrouwen dat staat voor een garderobe dievele mogelijkheden biedt. De winkel Suitable isSuitableheeft het totaalconcept voor casual-,business- en galakleding. DOMINO X, modezaakvoor damesmode in de maten van 44 t/m 54heeft een sale op het programma staan. Voor


wie er wam bij wil zitten deze <strong>winter</strong> is ABA-Igeschikt: de slogan ‘Warm wonen, verder hoefje niet te zoeken’. Voor op maat gemaaktemannenmode is Solo Per Lui een aanrader,nieuw in de binnenstad.In de Bentickstraat komen we onder andereMaii tegen. Zij hebben voor de bezoekerstijlvolle, kleurrijke leren tassen, van eigenontwerp en accessoires. LUNA-clothingMenswear is een kledingwinkel die deveeleisende man voorziet van de aankomendetrends op modegebied en zit in deWielakkerstraat. Bad&Tafel is ook in deze straatte vinden hier vindt u een zeer ruim aanbod vanexclusief bad, bed en tafellinnen. Voor de meerbourgondisch ingestelde bezoeker is HedenNatuurlijk Genieten een must. Zij hebben eendelicatessen- en cadeauwinkel vol bio enambachtelijke producten.De oudste toko van Nederland is te vinden in‘t Eiland en heet Rasasari zij serveren dan ookauthentieke Indonesische specialiteiten. Culinairen sfeervol genieten doet men bij Bodega ChezArmand in de Koningsstraat voor een heerlijkekop koffie, lunch, ontbijt of een borrel.Bakker Bart ook gevestigd in de Koningsstraat iselke dag geopend behalve op zondag.Jewelz & More biedt alles wat je wilt aanjuwelen en accessoires, zeker met de kerstdagenis dit een winkel om eens binnen te lopen.Woods fashion for Kids is een ruim opgezettekinderkleding winkel in <strong>Arnhem</strong>, met ruim 140m2 leuke merken zij hebben elke maand vanGrenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>een nieuwe collectie. In Nieuwstad zitBlackpoint gevestigd. Nieuw bij Blackpoint isSandy’s Choice; en snel wisselende collectie, hipactueel en zeer betaalbaar.Rawsome is een Raw Food Café waar oog degerechten worden gemaakt van volgens hetraw Food principe, verrassend lekker en heelgezond! In de Walstraat komen we het watspannendere werk van Christine le Duc tegen.Wil jij je liefdesleven op peil houden, dan is ditde winkel voor jou.35


36Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Handgemaaktemaatkledingin de BakkerstraatDe <strong>Arnhem</strong>se binnenstad is eenwinkel van Solo Per Lui rijker.Solo Per Lui is specialist ophet gebied van handgemaaktemaatkleding voor heren, damesen kinderen. De winkel aan deBakkerstraat 50 levert hoogwaardigmaatwerk tegen eenprijs die vergelijkbaar is met dievan confectiekleding. Hetassortiment van Solo Per Luihoudt overigens niet op bijop maat gemaakte kostuums,trouwkostuums, colberts,pantalons, gilets enoverhemden; u kunt er tevensterecht voor accessoires alsstropdassen, riemen enmanchetknopen. Omdatmaatwerk om persoonlijkeaandacht vraagt, staat er inde winkel van Solo Per Lui eenervaren team voor u klaar.Solo Per LuiDesgewenst komen despecialisten op afspraak ook oplocatie bij zowel particulierenals bedrijven. Solo Per Luimaakt handgemaakteoverhemden en maatkostuums,zowel twee- als driedelig.Door het opmeten van delichaamsmaten wordt dekleding geheel pas gemaakt ophet lichaam. Gezamenlijk wordtvervolgens gekeken naar demodellering; klassiek ofmodern, comfortabel of ‘cutto the bone’, gekleed of casual.Alles is mogelijk. Solo PerLui heeft een wisselendestoffencollectie. Van casual,jeans, linnen, corduroy,baby-rib en katoen tot gekledepakstoffen in zuiver scheerwol,voorzien van verschillendedessins als krijtstrepen, ruitenen complexe weefstructuren.Voeringen en afwerkingenin uiteenlopende kleurenpalettenmaken het geheelcompleet. Met oog voor detailen hoogwaardig handwerkwerken de kleermakers aan uwmaatkledij.SOLO PER LUIBakkerstraat 50<strong>Arnhem</strong>026-737 01 88www.soloperlui.nlmaatkleding voor hem


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>37


38Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>Zaterdag 14 december in de SteenstraatWinterzoen uit deSteenstraat bekend…nét even anders!


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>39Aanstaande zaterdag 14 december is het zover. De Steenstraat organiseert danvan 9.00 tot 20.00 uur de eerste ‘Winterzoen’; een gloednieuw <strong>winter</strong>evenementvol warmte, muziek, verrassingen en gezelligheid. Johan Kapel vanBanketbakkerij Huize Petri: ‘Het programma is rond en zit barstensvol.<strong>Arnhem</strong>se artiesten, iglo’s met exclusieve kerstproducten, de GulleWinterzoenWinactie, foto-expositie, schaatsbaan, levende kerststal,Assepoesterkoets, signeersessie… en natuurlijk heel veel lekkers envers bereide snoeperijen!’Winterzoen uit de Steenstraat is… nét evenanders. Jong en oud komen aan hun trekken,vanaf de parkeerplaats aan de Velperbuitensingeltot aan het Winterzoentjesplein bij deVelperpoort. Vanaf het hoofdpodium op dehoek met de Spijkerlaan stroomt de hele daglive muziek de Steenstaat in. Van de vrolijkepopband Tuesday (10.00 uur), rapper GermainBrandon (13.30 uur) en de landelijke bekendevolkszanger Joey Hartkamp uit <strong>Arnhem</strong> (16.30uur) tot de funky Gelderse coverband Andrew’sNight Out (15.00, 18.20 en 19.20 uur). DJ Aaronzorgt tussen de concerten door voor swingendeen sfeervolle kerstmuziek. In de Martinuskerkkunt u vanaf 13.30 uur onder anderegenieten van optredens van Rudolph & TheMerry Voices, organist Marcus Bergink, fluitistPaul Smithuis en het ArtEZ koor.Shoppers die een bijzonder kerstgeschenkzoeken, kunnen tijdens Winterzoen hun slagslaan bij acht opvallende iglo’s in de Steenstraatdie exclusieve mode-, lifestyle- en verzorgingsproductenaanbieden. Ook foodies, snoepersen culi’s kunnen natuurlijk prima in deSteenstraat terecht.Alle versspeciaalzaken pakken uit metheerlijke producten. Voor kinderen is hetWinterzoentjesplein the place to be… hierkunnen ze de hele dag bouwen, knutselen,schaatsen, chocodippen en ‘wax hands’ maken.Ook leuk; op de foto met de reuze AH-hamsteren proeven van heerlijke poffertjes tegenover deAlbert Heijn. Of maak een ritje in deAssepoesterkoets! Meer interesse in nostalgie?Neem dan een kijkje in studio KK waar eenfoto-expositie is ingericht met mooieimpressies van de Steenstraat in vroeger tijden.Of scoor een handtekening van schrijfster JoyceSpijker die haar nieuwste boek Spotlight komtsigneren!Van 1 tot en met 13 december ontvangtiedereen die iets in de Steenstraat koopt(vanaf € 5 of meer) een unieke QR-code die kansgeeft op een royaal gevulde kerstmand en € 250kerstshopbudget! Op de scanner bij Huize Petriziet u meteen of u gewonnen heeft.Alle prijzen worden op 14 december persoonlijkuitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.<strong>winter</strong>zoen.nl.


40Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Zaterdag 1 & zondag 2 februari<strong>2014</strong> Rijnhal <strong>Arnhem</strong>Winkelen op deWaanzinnigWebshop WeekendEr gaat niets boven live winkelen, hoewel internet shoppen de trendis. WWW is nu ook de afkorting van het Waanzinnig Webshop Weekenddat zaterdag 1 en zondag 2 februari <strong>2014</strong> in de Rijnhal te <strong>Arnhem</strong> wordtgehouden. Op deze beurs brengen webshops hun producten fysiek aande man. Bezoekers kunnen het aanbod van een webshop nu lekker in hetecht zien, voelen en eventueel passen voordat het gekocht wordt.En natuurlijk zijn er speciale en fantastische WWW aanbiedingen.Dus gooi die Waanzinnige Winkel Wagen maar helemaal vol!Een heleboel kleine winkeltjes onder 1 dakVele tientallen kleine werkende webshopwinkeltjes, allemaal onder 1 dak! In Nederlandzijn ongeveer 40.000 webshops. Er is zoveelom uit te kiezen, dat een consument makkelijkkan verdwalen in het enorme aanbod. Tijdenshet Waanzinnig Webshop Weekend hebben debezoekers een goed overzicht van alle winkels.Maar ook is er veel persoonlijk contact met deaanbieders en met elkaar. Want wat is er nouleuker dan lekker kletsen, keuren en kiezen metelkaar, met je man of met vriendinnen.Waanzinnige Winkel WagenWe maken het de bezoekers makkelijk: met eenWaanzinnige Winkel Wagen wordt het heerlijkshoppen geblazen! Bij de entree staan dewinkelwagens uitnodigend voor je klaar: je hoeftniet meer te sjouwen met tassen, dus gooi diewagen maar lekker vol.Winkelen, aanbiedingen en workshopsHet Waanzinnig Webshop Weekend is een te gekdagje real life webshoppen voor jong en oud.De leukste webshops allemaal onder één dak.


Tijdens het Waanzinnig Webshop Weekendzullen er Waanzinnige Webshop Aanbiedingenzijn. Daarnaast worden er verschillendeworkshops aangeboden, op het gebied vanbeauty, lifestyle en mode.Het aanbod:Er is een gigantisch aanbod van: Boeken, cd’s,dvd’s en computerspellen, cadeaus en gadget,computers, toebehoren en techniek,cosmetica en persoonlijke verzorging,dierenbenodigdheden en voer, elektronicaen techniek, hobby, vrije tijd en verzamelen,huisinrichting, woonaccessoires, meubilair enGrenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>tuin, huishoudelijk en schoonmaak, klussen engereedschap, kinder- en babyartikelen, kledingen speelgoed, kleding voor dames en heren,schoenen en tassen, koken, eten en drinken,sieraden en accessoires, sport, fitness engezondheid, telefoons en accessoires en nogveel meer! Kom Waanzinnig Webshop Winkelenop 1 en 2 februari!41Kijk voor meer informatie en dedeelnemers op:www.waanzinnigwebshopweekend.nl ofwww.facebook.com/waanzinnigwebshopweekendDe leukste webshops(live) onder één dak!Locatie: RijnhalData: zaterdag 1 en zondag 2 februari <strong>2014</strong>Tijden: 10.00 tot 17.30 uurEntree: € 6,-Gratis parkeren


42Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Webshops &Onderwijs


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>43De opkomst van webshops heeft de nodigeinvloed op opleidingen. Rijn IJssel speelt hierslim op in met haar opleidingsvariant BusinessOnline. Dit is hèt antwoord op de toenemendebehoefte aan personeel met verstand van deontwikkelingen rond webshopsB Bij Business Online krijgtonline zakendoen specialeaandacht. Zo leren destudenten bijvoorbeeld hoeje succesvol een webshop inde markt kunt zetten. Hierbijwordt ook de nodige aandachtbesteed aan social media zoalsLinkedIn, Google+,Pinterest , Instagram, Twitteren Facebook. Hoe maak je eenprofiel aan als uithangbordvan je eigen bedrijf? Je bentimmers altijd zichtbaar in desociale media en je moet dusweten hoe je je daarin moetpresenteren.De online wereldis snel en ontwikkelt zich snel.Speciaal daarom wordt naasthet standaard lesaanbodspeciale aandacht gegevenaan actuele zaken. Zo komthet regelmatig voor dat watvandaag relevant nieuws ismorgen direct onderwerp vangesprek is in de lessen.Business Online: een up-todateopleiding!Rijn IJsselMiddachtensingel 26825 HN te <strong>Arnhem</strong>TeL: 06 43707164


44Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>45


46Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>7 december <strong>2013</strong> t/m 30 maart <strong>2014</strong>Realisme & magie inDe Melancholieke Metropool


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>47Vanaf 7 december <strong>2013</strong> t/m 30 maart <strong>2014</strong>is in het Museum voor Moderne Kunst<strong>Arnhem</strong> (MMKA) de tentoonstellingMetropolitan scenes te zien van deveelzijdige kunstenaar Hans Op de Beeck.Met ruimtevullende video’s geeft Op deBeeck de tragikomische absurditeit enmelancholie weer die deel uitmaken vanhet moderne menselijke bestaan.Wat creëren wij allemaal om onszelf eenidentiteit te verlenen en het ons comfortabelte maken? Hoe houden wij ons staande in eenwereld die steeds moeilijker te vatten is enwaarin de mens inwisselbaar lijkt? In drie filmstoont Hans Op de Beeck (Turnhout, 1969) hoewij falen de dingen naar onze hand te zetten,hoe onhandig we zijn de wereld adequaat vormte geven en daardoor vaak stranden in steedsweer nieuwe, desolate en onpersoonlijkeniemandslanden. De films gaan over onzeomgeving als geënsceneerde decors (StagingSilence 2, <strong>2013</strong>), over onze groeiendeafhankelijkheid van technologie(Extensions, 2009) en over de problematischerelatie tussen het individu in al zijnkwetsbaarheid en de grote massa die ons draagtof verplettert (Dance, <strong>2013</strong>). De film Dance krijgtin het museum in <strong>Arnhem</strong> zijn internationalepremière.Metropolitan scenes is te beschouwen als dehedendaagse pendant van de tentoonstellingDe Melancholieke Metropool. Stadsbeeldentussen magie en realisme 1925-1950 die inhet museum te zien is tot en met 23 februari<strong>2014</strong>. Samen vormen de tentoonstellingen eentweeluik waarin de melancholieke aspectenvan het moderne leven in de grote stad op eenpoëtische manier tot uitdrukking komen.Een belangrijk thema in het werk van Hans Opde Beeck, die woont en werkt in Brussel, is demoeizame en tragikomische relatie van de mensmet tijd, ruimte en elkaar als gevolg vanglobalisering en ontwikkelingen in media,automatisering en technologie.


48Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Om dit te verbeelden gebruikt hij verschillendedisciplines variërend van tekeningen enaquarellen tot fotografie, teksten, videofilms,sculpturen en grote ruimtevullendeinstallaties. Zijn werk werd tentoongesteld ininstituten, kunsthuizen en evenementen zoalsbiënnales in Europa, Azië, de Verenigde Statenen Latijns Amerika. Het werd opgenomen indiverse internationale museale collecties.Het MMKA verwierf van hem in 2012 hetsculpturale stilleven Vanitas (2), met steun vande BankGiro Loterij. Op de Beeck studeerdeaan de Hogeschool Sint Lukas in Brussel, hetNationaal Hoger Instituut voor Schone KunstenAntwerpen en was twee jaar participant aan deRijksakademie voor Beeldende Kunsten inAmsterdam. Hij won diverse prijzen en was in2002 en 2003 ‘Artist in residence’ in het MoMAPS1 Studio Program in New York.uTRECHTSEWEG 876812 aa aRNHEMTel: 026 - 377 53 01mail: MMKA@ARNHEM.NLwww.MMKAARNHEM.NL


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>49


50Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>51IIn In winkelcentrum Presikhaaf zit Kniest Hair &Beautysalon. Van oudsher is de salon hiergevestigd en staat een team met ervarenmensen dagelijks klaar voor de klant.De beautysalon is een aanvulling op dekapperszaak die het plaatje van uiterlijkeverzorging compleet maakt. Sinds kort biedt debeautysalon ook microdermabrasiebehandelingen aan. Kniest is een vertrouwdgezicht in winkelcentrum Presikhaaf. Het teambestaat uit mensen die vaak al jaren bij dekapsalon werken en daarom ook de klantenkennen. De huiselijke sfeer en warme ontvangstzorgen ervoor dat de klanten zich welkom enthuis voelen in de salon. Zowel mannen alsvrouwen weten de weg naar Kniest te vinden.De beautysalon maakt van de kapper eencompleet uitje.Voor de lezers van Grenzeloos<strong>Arnhem</strong> heeft Kniest Hair &Beautysalon een speciale actie:Op vertoon van dit artikel krijgtu tien euro korting op eenmicrodermabrasie behandeling.Deze actie loopt tot enmet 15 februariHair & BeautyNaast de haarverzorging is hier veel aandachtvoor huidverzorging en zijn er diversecombinaties mogelijk om even heerlijkontspannend aandacht aan haar- enhuidverzorging te besteden. Sinds kort ismicrodermabrasie bij de beautysalon mogelijk.Deze mechanische dieptepeeling maakt de huidglad, zacht en jeugdig. De huid wordt ontdaanvan dode huidcellen en zo wordt debloedcirculatie en de aanmaak van cellen in hetbindweefsel van de huid gestimuleerd.Hair - & Beautysalon Kniesthanzestraat 22, 6826 MN aRNHEMTel: 026-3610068mail: info@hairstyling-kniest.nlwww.hairstyling-kniest.nl


52Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Buiten stuifthet, binnenstooft het…Het AGAhuis in Ellecom is een uniekverkooppunt. Alle fornuizen én de bijzonderewijnkast en koelkast van AGA zijn te bewonderenin de gerestaureerde boerderij uit 1814 in hartjeEllecom. Warm, aandachtig en deskundig.Dat zijn de sleutelwoorden in onze benadering.Een AGA-fornuis moet je beleven en dat kanbij ons, want hier wordt geleefd met deAGA-fornuizen. In de unieke leefkeuken waarvanu de sfeer zó mee naar huis zou willen nemen.En ook dat kan! Het AGAhuis heeft alles om uwideeën in praktijk te brengen en het AGAnamegevoel thuis te creëren. Kom (sfeer) proeven enlaat u inspireren! Wilt u thuis alvastmeegenieten van leuke keukensfeertjes enheerlijke ovengerechten, bestel dan het boekAgacadabra via info@agahuis.nl. Het boek kost€ 24,95 inclusief ludieke, bruikbare verpakkingen verzendkosten. De meer dan 100 receptenzijn voor alle ovenmerken geschikt.>> Nu de <strong>winter</strong> zijn intrede heeftgedaan verlangen we weer naarlekkere stoof- en sudderpotjes.Het AGA-fornuis leent zich daarnatuurlijk uitstekend voor omdat deovens altijd lekker op temperatuurzijn. Mick Stomp van Het AGAhuis inEllecom is groot voorstander vankoken met de ovens. Je koopt zoveelrust en kunt ondertussen anderedingen doen. Geen stress en angstvoor aanbranden en overkoken. Enmeer tijd voor andere dingen…Of het nu om snelle gerechten gaatof om lekkere stoofpotjes, zoalsbijgaand recept, met de AGA kan alles!Het AGAhuisBinnenweg 32 EllecomTel 0313-416200info@agahuis.nlwww.agahuis.nl


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>53GrenzeloosRECEPT500 gram magere riblappen2 teentjes knoflook1 kleingesneden ui1 bouillonblokje opgelost in 5 dl kokend water2 eetl. sambal manis1 eetl. sambal roedjak1 eetl. kerrie2 eetl. bruine basterdsuiker1 blikje tomatenpuree1 blikje kokosmelkbeetje boter en zonnebloemoliePITTIG STOOFPOTJEUIT DE OVENRecept:Verwarm de oven voor op 180 o C.Snijd de runderlappen in dobbelsteentjes.Verwarm de boter metde zonnebloemolie en bak het vleesrondom bruin. Haal het vlees uit depan en fruit de ui. Voeg bruine suiker,kerrie, sambal, de uitgepersteknoflook en de tomatenpuree toe.Als dit warm is voeg je het vlees,de ketjap en kokosmelk toe en netzoveel warme bouillon als nodig isom het vlees onder vocht te zetten.Zet de schotel met deksel zo’n 3 á 4uur in de oven. Langer mag.Lekker met gekookte rijst en boontjesgekookt in kokosmelk met watbouillon en gegarneerd metgefruite uitjes. Heb je meer ovens?Zet dan een oven op 100 o C en laat deboontjes en rijst gaar worden in deoven. Hoef je niet naar om te kijken,kun je zelf weer andere dingen doen.


54Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>


Bartinki ModeBBartinki is een klein onafhankelijkmodemerk dat zich richt opdamesmode en accessoires.De handgemaakte kleding enaccessoires komen in kleinegelimiteerde collecties uit ofzelfs in eenmalige oplages.De ontwerpster achter hetmodelabel is de SlowaakseMartina Marekova.Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>55Vanuit haar achtergrond is zijecologisch en sociaal bewustdie duurzaamheid enbetaalbaarheid in ons dagelijksleven toe wil voegen door haarontwerpen en haar mode.IRVINXKlarendalseweg 46822 GA<strong>Arnhem</strong>The Netherlandswww.bartinki.com


56Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>Introdans Open Dag 11 januari <strong>2014</strong>Open Dag Introdansopen voor publiek


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>57Introdans is gehuisvest in een bijzonder gebouw aan de Vijfzinnenstraat in<strong>Arnhem</strong>. Het is deels een voormalige discotheek en deels een oude school.Deze twee gebouwen samen vormen de huisvesting van Introdans. In ditgebouw wordt er getraind en gerepeteerd door de dansers, in dit gebouwworden tournees voorbereidt, workshops ontwikkeld, kostuums gemaakt,lichtplannen bedacht en decors ontworpen. Benieuwd naar dit gebouw en water zich allemaal afspeelt? Kom dan naar de Open Dag van Introdans op 11 januari<strong>2014</strong>. Te toegang is gratis en de deuren zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur.Beleef de werkdag van een Introdanser. Maak deklassieke trainingsles mee, waar de dansers hunwerkdag mee beginnen. Bekijk de repetities voorde komende voorstellingen, onder leiding van eenvan de repetitoren. De gehele dag zijn de studio’svan beide ensembles geopend en kunnenbezoekers de dansers aan het werk te zien.Ook Introdans Interactie laat tijdens deOpen Dag zien wat het werk van dit educatieveteam inhoudt. Introdans Interactie staatinternationaal bekend om de unieke positiebinnen danseducatie en wordt geroemd voor deprojecten die ze ontwikkelen. De docenten doendansprojecten in binnen- en buitenland vooruiteenlopende doelgroepen. Tijdens de Open Dagzijn er diverse workshops te volgen die allemaalgebaseerd zijn op het repertoire van Introdans.Introdans Open DagZaterdag 11 januari <strong>2014</strong>10.00 tot 16.00 uurVijfzinnenstraat 82 <strong>Arnhem</strong>Tel: 026-3512111Toegang gratis5 minuten lopen van CS <strong>Arnhem</strong>KERSTGALAIn de Kerstvakantie trakteert Introdans hetpubliek op een heerlijk KERSTGALA. Te zien van26 tot en met 29 december <strong>2013</strong> inSchouwburg <strong>Arnhem</strong> en Orpheus Apeldoorn.Met deze traditie in de <strong>winter</strong>periode kanIntrodans rekenen op een trouwe schare fans.En de verwachtingen voor deze editie zijn hoog,want publieksfavoriet Messiah van Ed Wubbestaat op het programma. De dynamiek in ditballet is ongekend: duetten en groepsstukkenwisselen elkaar in hoog tempo af. Dezeklassieker uit het Nederlandse balletrepertoireis een ode aan de gelijknamige muziek vanHändel. De choreografie is, net als demuziekcompositie, contrastrijk: de aria’sbegeleiden emotionele solo’s, terwijl de dansersin grote groepen door elkaar heen vloeien opde krachtige en dynamische koorgezangen.26, 27, 28 december <strong>2013</strong>Schouwburg <strong>Arnhem</strong>29 december <strong>2013</strong>Orpheus Apeldoorn20.00 uur20.15 uurTickets en reserveren:Kaarten zijn verkrijgbaar via Schouwburg <strong>Arnhem</strong>(026-4437343) en Orpheus Apeldoorn (055-5270300)


58Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 3 <strong>winter</strong> <strong>2013</strong>/<strong>2014</strong>


Grenzeloos <strong>Arnhem</strong> uitgave # 2 herfst <strong>2013</strong>Home Garden ShopBadkamers, tegels, haarden en natuursteenwarmte en sfeer is bij ons net iets meer!59Complete badkamer vanaf € 3995,-*Openingstijden:di t/m do 9.00 tot 17.30 uur vrij 9.00 tot 20.00 za 9.00 tot 16.00 uur*Vraag naar de voorwaardenBiezenkamp 2 gendt T 0481 - 424341 www.homegardenshop.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!