Startersbrochure - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be

Startersbrochure - Gemeente Zwijndrecht

StartersbrochureGemeente ZwijndrechtDienst Middenstand en Lokale EconomieBinnenplein 12070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 0603/250 48 15Fax: 03/250 48 39e-mail: middenstand@zwijndrecht.bewebsite: www.zwijndrecht.be


Inhoudstafel1. Algemene startformaliteiten 31.1 Beroepskaart voor vreemdelingen 31.2 Keuze van ondernemingsvorm 31.3 Opening aparte zichtrekening 31.4 Ondernemingsloket 31.5 Sociaal Verzekeringsfonds 31.6 Mutualiteit/ziekenfonds 32. Mogelijke vergunningen en attesten 42.1 Milieuvergunning 42.2 Stedenbouwkundige vergunning 42.3 Eetwarenvergunning: “voedingsmiddelenhygiëneattest" 42.4 Hygiëne en moraliteitsattest 42.5 Voorschriften brandveiligheid (voor ruimte voor het publiek toegankelijk) 52.6 Vergunningen terras/uitstallingen/zonnetent 52.7 Medisch attest T.B.C. 52.8 Accijnsvergunning tabak 52.9 Aankoop van accijnsgoederen in andere lidstaten van de EU 53. Aandachtspunten per activiteit 63.1 Specifiek voor het opstarten van een RECA (restaurant en café) 63.2 Specifiek voor het opstarten van een SNACKBAR 63.3 Specifiek voor het opstarten van een FRITUUR 63.4 Specifiek voor het opstarten van een KLEINHANDEL 63.5 Specifiek voor het opstarten van een NACHTWINKEL 74. Nog enkele weetjes 84.1 Wekelijkse rustdag 84.2 Onmiddellijke aangifte van werknemers DIMONA 84.3 Verkoop sterke drank aan minderjarigen 84.4 Rookverbod en sticker 84.5 Reiniging winkel 84.6 Prijsaanduiding producten 84.7 Afscherming niet verpakte voedingswaren 94.8 Koeling voor diepvriesproducten 95. Subsidiëring van handelsacties 105.1 Provinciale startercheque 105.2 Betoelaging van middenstandsacties 106. Interessante websites bij het opstarten van uw zaak 117. Informatie nodig? 127.1 Dienst Middenstand en Lokale Economie van de gemeente Zwijndrecht 127.2 Belangenverdediging en vertegenwoordiging 127.2.1 Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije Beroepen 127.2.2 Middenstandsverenigingen 137.2.2.1 UNIZO Zwijndrecht en Burcht 137.2.2.2 Verenigde Zelfstandigen Zwijndrecht (VZZ) VZW 13www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20062


1. ALGEMENE STARTFORMALITEITENOpgelet!: Dit is slechts een beknopt overzicht van de verschillende stappen die u moet ondernemen.Voor meer uitgebreide informatie kunt u onder andere de “Gids voor de Zelfstandige Ondernemer”gebruiken. Deze is verkrijgbaar bij de dienst Middenstand en Lokale Economie verkrijgbaar.U kanhem ook downloaden van www.zwijndrecht.be.1.1 Beroepskaart voor vreemdelingenAanvraag/inlichtingen bij bevolking (dienst vreemdelingenzaken).De beroepskaarten moeten aangevraagd worden via de Belgische ambassade in het land vanherkomst voor mensen die niet in België zijn gedomicilieerd.1.2 Keuze van ondernemingsvormEenmanszaak:• geen juridische scheiding tussen het vermogen van de zaak en het privé-vermogen• beperkte kosten en formaliteitenVennootschap:• beperking financiële risico• meer kosten (notaris, registratierechten, publicatiekosten, …)Verdere inlichtingen over elke vennootschapsvorm:Koninklijke Federatie van het Belgische NotariaatBergstraat 30/341000 BrusselTel: 02/505 08 11www.notaris.beOf bij uw persoonlijke notaris.1.3 Opening aparte zichtrekening voor de zaak1.4 OndernemingsloketAanvraag en inlichtingen via één van de 10 “Ondernemingsloketten” naar keuze. De lijstondernemingsloketten is te verkrijgen bij de dienst Middenstand en Lokale Economie voor volgendediensten:• aanvraag uniek ondernemingsnummer• vestigingsgetuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer• vestigingsgetuigschrift beroepskennis (indien de activiteit behoort tot de gereglementeerdeberoepen)• inschrijving BTW1.5 Sociaal VerzekeringsfondsVerplichte aansluiting bij een erkend sociaal verzekeringsfonds naar keuze, of bij de NationaleHulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, binnen 90 dagen na begin van deberoepsactiviteit.1.6 Mutualiteit/ziekenfondsUw mutualiteit op de hoogte brengen dat u start als zelfstandige, omdat uw statuut bij het ziekenfondswijzigt.www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20063


2. MOGELIJKE VERGUNINNINGEN EN ATTESTEN2.1 MilieuvergunningAanvraag/inlichtingen bij:Gemeentebestuur ZwijndrechtMilieuLaarstraat 902070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 85www.zwijndrecht.be2.2 Stedenbouwkundige vergunningAanvraag/inlichtingen bij de afdeling “Stedenbouwkundige vergunningen” van het district waar deverbouwingswerken worden uitgevoerd.Meer informatie bij:Gemeentebestuur ZwijndrechtRuimtelijke Ordening en StedenbouwLaarstraat 902070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 82www.zwijndrecht.be2.3 Eetwarenvergunning: “voedingsmiddelenhygiëneattest”Aanvraag/inlichtingen bij:Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(F.A.V.V.) afdeling AntwerpenTheaterbuildingItaliëlei 124 bus 702000 AntwerpenTel: 03/202 27 46www.favv.be2.4 Hygiëne en moraliteitsattestAanvraag/inlichtingen hygiëneattest: cafés, restaurants, …Controle van de verbruikszaal en klantentoiletten.Meer informatie bij:Gemeentebestuur ZwijndrechtMiddenstand en Lokale EconomieBinnenplein 12070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 06 of 03/250 48 15www.zwijndrecht.beAanvraag moraliteitsattest (nodig bij verkoop alcoholische dranken).Soort bewijs van goed gedrag en zeden.Te verkrijgen bij:Gemeentebestuur ZwijndrechtMiddenstand en Lokale EconomieBinnenplein 12070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 06 of 03/250 48 15www.zwijndrecht.bewww.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20064


2.5 Voorschriften brandveiligheid voor ruimte die voor publiek toegankelijk zijnMeer informatie bij:Brandweer AntwerpenSint-Jacobsmarkt 58-602000 AntwerpenTel: 03/213 89 11Fax: 03/213 89 66brandweer@stad.antwerpen.bewww.antwerpen.be/brandweer2.6 Vergunningen terras/uitstallingen/zonnetentVoor een uitstalling op de openbare weg is een schriftelijke toelating van de gemeente nodig, aan tevragen bij de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen. Wat winkels betreft, moet de uitstallingminimum aan volgende voorwaarden voldoen:• uitstalinrichtingen van koopwaar mogen een maximale uitsprong van 1 meter op het gevelvlakhebben en er moet steeds breedte van ten minste 1,5 meter van het voetpad vrij blijven voor hetvoetgangersverkeer• de hoogte van de uit te stallen waren mag maximaal 1,2 meter bedragenDe uitstalinrichtingen van koopwaren moeten dagelijks bij het sluiten van de winkel weggenomenworden.2.7 Medisch attest T.B.C.Iedereen die met voedingswaren beroepsmatig in aanraking komt, moet jaarlijks een medisch attestvoorleggen waaruit blijkt dat hij/zij geen drager is van de T.B.C.-bacil.U kan dit aanvragen via uw huisarts of controlerende geneesheer.2.8 Accijnsvergunning tabakAl wie handel drijft in tabakswaren moet minstens 8 dagen voor opening van de winkel eenberoepsaangifte 108 aanvragen en indienen bij:Douane en AccijnzenKattendijkdok-Oostkaai 222000 AntwerpenTel: 03/229 24 44Voor te leggen: statuten, plan van de zaak.Alle tabakswaren moeten voorzien zijn van Belgische fiscale bandjes.Verkoop van sigaretten per stuk is verboden.2.9 Aankoop van accijnsgoederen in andere lidstaten van de EU(dergelijke aankopen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden!)Accijnsgoederen:• alcohol en alcoholhoudende dranken (sterke dranken, bier, wijn, …)• tabak• water, limonade, fruit- en groentesappen• koffie• minerale oliën (flessen butaan/propaan, benzine, …)Voor aankoop steeds informatie opvragen bij:Douane en AccijnzenKattendijkdok-Oostkaai 222000 AntwerpenTel: 03/229 24 44www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20065


3. AANDACHTSPUNTEN PER ACTIVITEIT3.1 Specifiek voor het opstarten van een RECA (restaurant en café)• vestigingsgetuigschrift bedrijfsbeheer• vestigingsgetuigschrift beroepskennis (met uitzondering van lichte maaltijden en deuitzonderingen vermeld onder “frituur”).Lichte maaltijden = soepen, croques, kroketten (kaas, garnalen, gevogelte, uitgezonderdaardappelkroketten), vol-au-vents, satés, bloed- en witte worsten, broodjes, pitta’s, deegwaren,koude salades, bereide eieren, desserten (pannenkoeken, ijs, gebak, koeken, yoghurt enmilkshakes)• eetwarenvergunning• hygiëne- en moraliteitsattest voor alcoholische dranken• brandveiligheid indien ruimte voor meer dan 49 personen toegankelijk is• www.horeca.be; doorklikken algemene informatie, Fed Ho.Re.ca Vlaanderen, startersbrochure3.2 Specifiek voor het opstarten van een SNACKBAR• vestigingsgetuigschrift bedrijfsbeheer indien enkel lichte maaltijdenofwel vestigingsgetuigschrift beroepskennis indien ook warme maaltijden• eetwarenvergunning• hygiëne- en moraliteitsattest bij verkoop van alcoholische drank• brandveiligheid indien ruimte voor meer dan 49 personen3.3 Specifiek voor het opstarten van een FRITUUR• vestigingsgetuigschrift bedrijfsbeheer en geen beroepskennis vereist, indien voldaan wordt aandrie voorwaarden: assortiment strikt beperkt tot frieten, sauzen en kleine gerechten die volledig klaar voorbereiding in frituurvet aangekocht worden, zoals satés, bitterballen, vleeskroketten,curryworsten, enz … al deze gerechten mogen uitsluitend verkocht worden in wegwerpverpakking van papier,karton of kunststof niet meer dan 16 consumenten mogen gelijktijdig hun maaltijd nuttigen ongeacht of het zit-,staanplaatsen of terrassen betreft• eetwarenvergunning• hygiëne- en moraliteitsattest voor alcoholische drank• brandveiligheid3.4 Specifiek voor het opstarten van een KLEINHANDEL• vestigingsgetuigschrift bedrijfsbeheer• vestigingsgetuigschrift beroepskennis indien activiteit behoort tot één van de 42 gereglementeerdeberoepen• eetwarenvergunning indien verkoop van voeding• eventueel bijkomende erkenning nodig van Instituten, zoals o.a. het Instituut voor VeterinaireKeuring (IVK) voor verkoop van vlees of vis, en van bepaalde overheidsdiensten. Zie hiervoor“andere vergunningen” in de Gids voor de Zelfstandige Ondernemer.• verplichte wekelijkse rustdagwww.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20066


3.5 Specifiek voor het opstarten van een NACHTWINKEL• openingsuren tussen 18.00 uur en 07.00 uur• inschrijving ondernemingsloket onder benaming “verkoop van algemene voedingswaren enhuishoudelijke artikelen"• geen andere handelsactiviteiten uitoefenen dan de verkoop van algemene voedingswaren enhuishoudelijke artikelen• maximum verkoopoppervlakte van 150 m²• duidelijke en permanente vermelding “nachtwinkel”• verplichte wekelijkse rustdagwww.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20067


4. NOG ENKELE WEETJES4.1 Wekelijkse rustdagDe wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uren die aanvangt om 5 uur ’s morgens(18 uur ’s avonds voor nachtwinkels) of om 13 uur ’s middags en eindigt op hetzelfde uur van dedaaropvolgende dag. Tijdens de rustdag mag de winkelier, die valt onder de wetgeving van dewekelijkse rustdag, niet verkopen. Indien de winkelier ervoor kiest om op een andere dag dan zondagte sluiten, moet hij/zij een “bordje wekelijkse rustdag” aanvragen bij de dienst Middenstand en LokaleEconomie. Dit kan aan de balie of via een elektronisch aanvraagformulier dat u vindt opwww.zwijndrecht.be.4.2 Onmiddellijke aangifte van werknemers DIMONADe onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, DIMONA genoemd, is een elektronisch bericht waarmeede werkgever de RSZ ervan op de hoogte brengt dat hij een werknemer aanwerft of dat eenwerknemer zijn onderneming verlaat.Let op: De verplichte aangifte geldt zowel voor bestaande werkgevers als voor werkgevers die huneerste werknemers aanwerven. Door de eerste aangifte voldoen nieuwe werkgevers tevens aan hunwettelijke verplichting om zich als werkgever bij de RSZ te melden.De aangifte moet gebeuren voor iedere nieuw aangeworven werknemer uiterlijk op het moment dat hijbegint te werken. Zij omvat de identificatiegegevens van de werkgever en de werknemer, de datumvan indiensttreding en voor de uitzendsector de voorziene datum van uitdiensttreding.Informatiedienst:RSZWaterloolaan 761000 BrusselTel: 02/509 36 08 tot 13Fax: 02/509 39 64www.sociale–zekerheid.be4.3 Verkoop sterke drank aan minderjarigenHet is verboden sterke dranken te verkopen of aan te bieden (zelfs gratis) aan minderjarigen. Hetbetreft alle producten met een alcoholgehalte van minstens 1,2% vol.4.4 Rookverbod en stickerVerboden te roken in gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en die deel uitmaken vanbepaalde inrichtingen en gebouwen.Teken “rookverbod” dient in de winkel te worden aangebracht.4.5 Reiniging winkelDe winkel moet goed schoongemaakt zijn en gedesinfecteerd, eveneens de moeilijk te bereikenplaatsen.Ook moet er een ongediertebestrijdingsplan zijn.4.6 Prijsaanduiding productenDe prijzen moeten worden vermeld in EURO.De verkoper moet de prijs schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden. De prijs moet goed zichtbaar zijnen leesbaar.De prijs moet op het product zelf of op de verpakking ervan worden aangeduid. De prijs mag in deonmiddellijke nabijheid worden aangeduid zolang er geen onzekerheid bestaat over het productwaarop de prijs betrekking heeft.www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20068


4.7 Afscherming niet verpakte voedingswarenDe zaakvoerder moet ervoor zorgen dat alle aankopen van voedingsmiddelen op hygiënische wijzegebeuren. Concreet mag brood worden verkocht in een afgeschermd verkoopmeubel, voorzien vanhygiënevoorschriften bestemd voor de koper. Het meubel moet tevens worden geplaatst in het zichtvan de winkelier. Alle onverpakte voeding moet op een voldoende hygiënische manier wordenuitgestald, bijvoorbeeld door gebruik van plexiglas en de aanwezigheid van een schep en/of grijper(uitgezonderd groenten en fruit).4.8 Koeling voor diepvriesgroentenDe uitbater van de zaak moet beschikken over een vergunning uitgereikt door het FederaalAgentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Een thermometer dient correct te werken enaanwezig te zijn in koeltoog.www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/20069


5. SUBSIDIËRING VAN HANDELSACTIES5.1 Provinciale starterchequeOm de slaagkansen van ondernemers te verhogen, stimuleert de provincie startende ondernemers omverdere opleidingen te volgen. Elke startende zelfstandige of zaakvoerder van een nieuw bedrijf krijgtautomatisch 5 provinciale startercheques op naam toegestuurd, samen ter waarde van 150 euro. Diecheques worden begeleid met een brief, ondertekend door de burgemeester of schepen vooreconomie en door de gedeputeerde voor economie. U kan bij de provincie Antwerpen een opleidingnaar keuze volgen gegeven door een opleidingsverstrekker erkend door de provincie Antwerpen. Opde website www.proKMO.be vindt u de lijst met alle 95 opleidingsinstellingen.5.2 Betoelaging van middenstandactiesSinds enkele jaren bestaat er een gemeentelijk toelagereglement ten voordele van actiesgeorganiseerd door plaatselijke middenstandsverenigingen.De gemeente betaalt dan 20% van de door de handelaars gemaakte kosten.We spreken van een plaatselijke middenstandsvereniging wanneer meerdere zelfstandigen (minimum2) zich verenigen om een (promotionele) actie op touw te zetten ter bevordering van een aangenaamwinkelklimaat. Acties worden slechts gesubsidieerd op voorwaarde dat zij ruim 1 jaar op voorhand(vóór 15 september van het lopende kalenderjaar) worden gemeld aan het gemeentebestuur; zokunnen we het nodige geld voorzien in het volgende begrotingsjaar.www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/200610


6. INTERESSANTE WEBSITES BIJ HET OPSTARTEN VAN UW ZAAKWebsite gemeente Zwijndrechtwww.zwijndrecht.beFederale Overheidsdienst Economische Zaken – info over bedrijvengids, nieuwe wetgevingen,consumentenbescherming, enz …www.mineco.fgov.beFlanders Investment and Trade – info voor buitenlandse investeerder, opstarten van zaak in hetEngels of in het Franswww.ffio.comInitiatief van de Vlaamse Gemeenschap – info over subsidies, vergunningen, bedrijvengids,investeringen, enz …www.ondernemen.vlaanderen.beVlaams Instituut voor Zelfstandige Ondernemers – info over opleiding bedrijfsbeheer of advies bij hetopstartenwww.vizo.beInformatie voor het opstarten van een hotel, restaurant of caféwww.horeca.beKamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen – informatie i.v.m. projectenwww.kvkaw.voka.beUnie van Zelfstandige Ondernemers – informatie voor startende ondernemers, ook organisator vanprojecten voor jonge ondernemers, enz …www.unizo.beKoninklijke federatie van de Belgische notarissen – informatie over de soorten vennootschappen,akten, kopen, verhuren, enz …www.notaris.beOnderwijs Vlaanderenwww.ond.vlaanderen.beBelgische overheidwww.belgium.be/eportalwww.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/200611


7. INFORMATIE NODIG?7.1 Dienst Middenstand en Lokale Economie van de gemeente ZwijndrechtMiddenstand en Lokale EconomieBinnenplein 12070 ZwijndrechtTel: 03/250 48 06 en 03/250 48 15Fax: 03/250 48 39middenstand@zwijndrecht.bewww.zwijndrecht.beOpeningsuren:Maandag: 9 tot 12 uurDinsdag: 9 tot 12 uur en 17.30 tot 19.30 uurWoensdag: 9 tot 12 uur en 14 tot 16 uurDonderdag: 9 tot 12 uurVrijdag: 9 tot 12 uurOf op afspraak.Middenstand en Lokale Economie is het gemeentelijke aanspreekpunt voor startende en gevestigdezelfstandigen en bedrijven. Iedereen die een vorm van bedrijvigheid uitoefent of wil uitoefenen inZwijndrecht staan wij graag te woord. Als wij u zelf niet kunnen helpen, verwijzen we u door naarandere gemeentediensten, overheden en vakorganisaties.Moet uw zaak voldoen aan één van de volgende wettelijke verplichtingen?Samen met u zoeken we het uit en brengen uw dossier in orde.• bordje wekelijkse rustdag• sociaal-economische vergunning• afwijking wekelijkse rustdag en avondsluiting• vergunning ambulante handel• stopzetting zelfstandige activiteitVoor opname van uw zaak in ons databestand, dat u online kan raadplegen, en voor opname in demiddenstands- en bedrijvengids kan u ook steeds bij ons terecht, of vul je gewoon het elektronischformulier in op www.zwijndrecht.be.7.2 Belangenverdediging en vertegenwoordiging7.2.1 Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije BeroepenDe Adviesraad voor Zelfstandigen en Vrije Beroepen is er voor de ondernemers van Zwijndrecht. Hijstaat open voor alle vragen over ondernemen in Zwijndrecht. Hij wil ondernemers informeren,adviseren en doorverwijzen.Wil u graag bij uw toekomstige collega-handelaar wat meer informatie inwinnen, dan staan volgendepersonen u graag te woord:• Edmond Lesire, Taverne ’t Vliet, Neerstraat 23, 03/219 43 26• Gilberte Van Britsom, Haarstudio Gilberte, Dorp West 40, 03/252 76 02• Guido Reyns, Kermisattracties en bloemen, Antwerpsesteenweg 30, 03/252 98 06• Johan De Rycke, AVEVE, Pastoor Coplaan 118, 03/252 69 11• Johan Hollants, Studio Rubens, Statiestraat 8, 03/254 10 21• Kris Van Proeyen, Drukkerij Van Proeyen, Statiestraat 46, 03/252 85 20• Lieven Bernaers, voorzitter adviesraad, ING-Bank, Dorp West 5, 03/252 74 16• Luc Rogier, ING-Bank, Pastoor Coplaan 270, 03/252 76 11• Marc Dassen, advocaat, Fortlaan 5, 03/252 92 02• Martha Dubois, American Dream, Pijlstraat 15, 03/252 92 22• Peter Apere, secretaris adviesraad, ABR Verzekeringsgroep NV, Dorp West 5, 03/252 86 20www.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/200612


Voorzitter: Guido ReynsAntwerpsesteenweg 302070 BurchtTel: 03/252 98 06Fax: 03/238 67 73guido.reyns@pandora.be7.2.2 Middenstandsverenigingen7.2.2.1 UNIZO Zwijndrecht-BurchtVoorzitter: Kris Van ProeyenStatiestraat 462070 ZwijndrechtTel: 03/252 85 20Fax: 03/252 60 78druk.kris.van.proeyen@skynet.be7.2.2.2 Verenigde Zelfstandigen Zwijndrecht (VZZ) VZWwww.zwijndrecht.be; doorklikken op diensten/middenstandontworpen op 01/08/2006laatste aanpassing op 01/08/200613

More magazines by this user
Similar magazines