13.07.2015 Views

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Voorzitter aan het woordWe staan in de startblokken van het nieuwe seizoen en ik hebgoed en slecht nieuws.Laat ons beginnen met het goede. De beurs in Roeselare waswerkelijk een schot in de roos.Een dertigtal bocc’ers mochten wij op onze stand verwelkomen.Ik zal geen namen noemen zo vergeet ik niemand. Van hartedank aan allen, maar een bijzondere dank voor die leden die erhonderden kilometers voor over hadden.De laatste Bourgeois die ooit gebouwd werd , werd er verkochtaan de familie Delplace uit Wijtschate en ze werden bovendienmeteen lid . Wat de kers op de taart is.Nu het slechte nieuws. Onze redacteur en bestuurslid Kris Baetensstopt ermee. Na telefonisch onderhoud heeft hij mij in eenopenhartig gesprek de reden toevertrouwd. Verder zal hij in deze‘<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong>’ zelf tekst en uitleg geven.Met deze wil ik van harte Kris bedanken voor zijn onvoorwaardelijkeinzet voor ons clubblad.Naast zijn taak als redacteur heeft hij er ook voor gezorgd datvia zowel pers,radio en televisie de BOCC bij het grote plubliekbekend werd gemaakt.De website werd voor een gedeelte vertaald in het Frans, wewonen tenslotte in België.Regelmatig krijgen wij allerhande interessante aanbiedingen viaons e-mailadres. Wie dit liever niet toegestuurd krijgt of wie eenfoto van zijn caravan op de website wil plaatsen: laat het wetenaan Matt en de zaak is opgelost.Verslagen worden enkel na overleg met het bestuur toegevoegd.Op de ledenvergadering in Waasmunster zal een beknopte uitleggegeven worden over de gang van zaken, maar ruime tijd zaluitgetrokken worden om de wensen en grieven van onze ledente aanhoren.Na sluitingsdatum van eind februari 2008 zijn er vijf kandidaatbestuursleden en twee kascommissarissen die hun kandidatuurstellen. Toch zal er gestemd worden, bij slechte resultaten moetenwij onze conclusies trekken.Op 25 mei, kunnen alle bocc- leden die in het bezit zijn van eenoldtimerauto+caravan deelnemen aan de nationale meetingvan de BFOV op de Heizel. Er worden tweeduizend deelnemersverwacht. Een buitenkansje en voor de prijs moet je het nietlaten.Deze laatste uitgave is nog van de hand van Kris, wat ik echt nobelvindt is dat hij ons niet in de steek liet.Bij deze doe ik een dringende oproep om zijn taak over tenemen,wat zeker geen gemakkelijke opdracht zal zijn.Het zal aardig vollopen in Waasmunster, maar voor de ECCR inPapenburg(D) is het vijf voor twaalf om in te schrijven.(info via onze website)Ook de treffens in de Zwalmstreek en La Roche worden zeerbelovend.Au début de la nouvelle saison, j’ai de bonnes et demauvaises nouvelles.Commençons par les bonnes nouvelles. La Bourse àRoulers était un vrai succès. Nous avons pu accueillirenviron trente membres sur notre stand. Je ne vais pasmentionner des noms afin de n’oublier personne. Desremerciements sincères à tous, surtout à tous ceux quisont venus de loin, qui ont fait plusieures centaines dekilomètres.La dernière ‘Bourgeois’ qui a été » construite, a étévezndue à la famille Delplace de Wijtschate. En plus, ilssont devenus immédiatement membre BOCC. La cérisesur la tarte.Et maintenant les mauvaises nouvelles. Notre rédacteuret membre du comité arrête ses activités Lors d’unentretien téléphonique, il m’a confié la raison. Dansnotre prochaine édition, il va lui-même donner texte etexplicatioin.Je veux remercier Kris pour son travail sans réserve pournotre magazine. Il s’est donné pour tâche de prendrecontact avec la presse, la télévision et la radio. Ainsi, legrand public connaît l’existance du BOCC.Sur le website, une partie a été traduit en français ; nousvivons quand-même en Belgique.Régulièrement, nous recevons des offres intéressantes pare-mail. A ceux qui veulent une photo de leur caravanesur le web, laissez-le savoir à Matt. Les rapports serontajoutés après consultation de la direction.Pendant la réunion des membres à Waasmunster, nousallons donner les informations nouvelles,mais nous allonssurtout écouter aux désirs de nos membres. Après la datede fermeture de fin février, il reste la candidature de cinqmembres de comité et de deux commissaires de caisse.Pourtant, on va voter ; nous devons évaluer les résultatset en tirer les conclusions.Le 25 mai, tous les membres possédant une voitureancienne + caravane peuvent participer au meeting nationaldu BFOV sur le Heizel. On y attend 2000 participants. Unebonne chance et le prix reste raisonnable.Cette dernière publication reste encore de la main de Kris.Généreux de son côté qu’il ne nous laisse pas tomber. Jefais un appel urgent pour assurer sa tâche, ce qui ne vapas être facile.Il y aura beaucoup de monde à Waasmunster, mais il esttemps de s’inscrire pour l’ ECCR à Papenburg (D).Et les randonnées à la région de Zwalm et de La Roche....ça promet !Groetjes BobBob.3


AgendaDatum <strong>Club</strong> Aard Plaatsmaart 200821-24 COC Ostertreffen 2008 Campingplatz Kerstgenshof (Niederrhein)www.kerstgenshof.deD-47665 Sonsbeck-Labbeckapril 200811-13 BOCC Openingstreffen Waasmunster30/04 - 04/05 COC ECCR Campingplatz PoggenpoelD-26871 Papenburg / Emsmei 200822-25 COC Fronleichnamtreffen 2008 <strong>Den</strong>ntal-CampingplatzD-53506 Ahrbrück / Eifel30-31/05 - 01/06 BOCC Zomertreffen Zwalmjuni 2008juli 200818-21 BOCC Midzomertreffen La Roche31/07-06/08 COC Sommertreffen 2008 Campingplatz Haide (Heidelberg)www.camping-haide.deZiegelehäuserstraße 91, D-69151 Neckargemündseptember 200819-21 BOCC Najaarstreffen KasterleeAGENDA 20082008 - voor mij een jaar vol verrassingen denk ik.Meer hierover vind jeverderop. Omdat dit mijnlaatste editie zal zijn, en ikprivé nogal wat drukte ken,heeft Bob, en eveneensanderen, mij het werk zo lichtmogelijk hemaakt, waarvoordank alvast.Enkel de RCCF heeft zijn agenda bezorgd. Maar nietdigitaal, deze agenda vind je terug op de volgendebladzijde.411 - 13 april 2008OpeningstreffenWaasmunsterMet (her)verkiezing bestuur enkascommissarissen30-31 mei 2008ZomertreffenZwalm18-21 juli 2008MidzomertreffenLa Roche


info bij Tel. e-mailAnne & Stephan TeichmannChris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.beVoorzitter COCPetra & Thomas HeinzenChris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.beChris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.beHelmut Buschbacher 07268 1776 h-m-buschbacher@gmx.deChris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.be19-21 september 2008NajaarstreffenKasterlee30 april - 4 mei 2008Europees treffenPapenburg - DuitslandMeer info verderopNieuwe spelregelsVanaf dit jaar wordt er ALTIJD ingeschreven bijde evenementencoördinator en niet meer bij deorganisator. Daarom ook zal de agenda enkel hetadres van de coördinator vermelden.Voor buitenlandse treffens moet men inschrijvenbij de ‘Buitenlandse contacten’.Wil je zelf ook een treffen organiseren? Diendan de datum en keuze van camping in bij dezecoördinator, hij doet de rest!25 mei 2008NationalemeetingBrusselMeer info verderopInschrijven ten laatste 10 april 2008!5


Agenda11 - 13 april 2008OpeningstreffenWaasmunsterAdres:Camping GerstekotVinkenlaan 30 - 9250 Waasmunsterwww.gerstekot.beOp het programma:Vrijdag 11 april:• aankomstZaterdag 12 april:• vrij bezoek aan winkelcentrum Sint Niklaas, Fort vanBreendonk, bezienswaardigheden uit T.V.-programma‘Stllle waters’Zondag 13 april:• 8u00 tot 10u00 ledenvergadering met (her)verkiezing5 bestuursleden en 2 kascommisarissen. (zieook verder in dit clubblad) en aansluitend receptie.(Waarom dit gekke uur? Wel, we kunnen niet beschikken overeen zaal, maar mogen gebruik maken van de cafetaria, opvoorwaarde dat ze om 10u vrij is.)Prijs: 9 EUR per eenheid, per dag, alles inbegrepen.Eerder komen en langer blijven aan dezelfde prijs.Douches kosten 1 EUR, stroomaansuiting is 10A.Inschrijven bij de evenementencoördinator:Chris Mermans - T016/44.41.50evenementen@bocc.beJe mag gebruik maken van het inschrijvingsformulier,in achteraan dit clubblad (zie: bestuurszaken)!Nota: normaliter kunnen we allemaal samen staan,maar in noodgeval kunnen we gebruik maken vanenkele plaatsen wat verderop.Reserveren is niet mogelijk.6


wegbeschrijving:- volg de E17- neem afrit 13-Waasmunster- rij richting <strong>Den</strong>dermonde- 1e straat links, en meteenweer 1e straat links- volg verder onze pijltjesZaterdagavond12-04-08eetmaal aanà €12 p/pscampi’s van“Jos kok” met broodinclusief een drankbon vanter waarde van € 1.25graag een seintje vooraf a.u.b.7


AgendaEuropean Classic <strong>Caravan</strong>Rallye30. April – 04. Mai 2008Campingplatz Poggenpoel, D-26871 Papenburgwww.papenburg-camping.deAls Ausrichter der diesjaehrigen ECCR moechteEuch der COC e.V. ganz herzlich vom 30. April bis 04.Mai 2008 nach D-26871 Papenburg einladen. DerCampingplatz verfuegt ueber einen eigenen Badesee,angeln und Boote fahren ist erlaubt. Es gibt jeden Tagfrische Broetchen.Papenburg ist eine Kanalstadt und die Heimat derKreuzfahrtschiffe. Wir werden die Meyer Werftbesuchen und hautnah erleben, wie die schoenstenLuxusliner der Welt gebaut werden. Busse fahren unszur Besichtigung ab Campingplatz, die Besichtungselbst dauert etwa 2 Stunden. Fuer Kinderwagen/Rollstuehle ist der allergroeßte Teil der Streckebarrierefrei. Hunde duerfen nicht auf das Werft-Gelaende.Unser vorlaeufiges Programm:30. April 2008 Anreise,18.00 Uhr traditionelles Maibaumsetzen amCampingplatz,anschliessend im Festzelt „Tanz in den Mai“ undgemuetliches Beisammensein mit den Dauercampern.01. Mai 2008 Begruessung aller Gaeste,02. Mai 2008 Besichtigung der Meyer Werft inPapenburg, Lagerfeuer,03. Mai 2008 Flohmarkt,Tag der offenen Wohnwagentuer, Festabend,04. Mai 2008 Abreise, diese kann bis 18 Uhr erfolgen.Teilnahmegebuehr fuer eine Einheit:Stellplatz, alle Personen einschliesslich Hunde,Elektrizitaet, warme Duschen, Begruessungsgetraenk,gemeinsames Abendessen am Festabend (Getraenkegehen auf eigene Rechnung).Gesamtpreis (4 Übernachtungen) 99,00 Euro.Die Besichtigung der Meyer Werft einschliesslich derBusfahrt kostet zusaetzlich:pro Erwachsenen 10,00 Euro,pro Kind von 6-17 Jahre 5,00 Euro,Kinder unter 6 Jahre sind frei.Da wir die Busse fuer die Besichtigung rechtzeitigbestellen muessen, ist es erforderlich, dass dieverbindliche Anmeldung so frueh wie moeglich erfolgt.Die Fuehrungen koennen bei genuegender Beteiligungin niederlaendischer, franzoesischer oder englischerSprache erfolgen.Deshalb erwarten wir die Sammel-Anmeldungbis spaetestens 15. März 2008an Peter Leiser, Ahornstr. 7, D-76829 Landau,kassenwart@cocev.deUm Papenburg herum gibt es viel zu entdecken,Fahrraeder mitzubringen lohnt sich. Zum Sonderpreisvon 16,00 Euro pro Nacht ist eine Verlaengerungjeweils 1 Woche vorher und 1 Woche nachhermoeglich.Wir benoetigen folgende Angaben:Name, Teilnehmerzahl (Erwachsene/Kinder), bittedas Alter der Kinder angeben, Wohnwagen-Typ undBaujahr.Wie viele Personen nehmen an der Besichtigung derMeyer Werft teil?Anreise und Abreise-Datum.Wir wuerden uns ueber ein zahlreiches Erscheinenfreuen.Der Vorstand des COC e.V.Anfahrt:Aus Richtung Niederlande:Amsterdam A 7, ueber Groningen bis Autobahn-KreuzBunde, dann A 31 bis Abfahrt 15: Papenburg.Aus Richtung Westen:(Hamburg/Bremen), Autobahn ueber Dreieck Bremer Kreuz,Abfahrt Delmenhorst-Ost, A 28, ueber Oldenburg und Leer,A 31, Autobahnabfahrt 15: Papenburg.8


Agenda RCCF 20089


Agenda OCC 200810


VerslagenbEurs TE roEsElarEWe hadden weer eenZEER geslaagde beurs inRoeselare...Als caravans vreemdgaan11


12Agenda


Agenda30-31 mei 2008ZomertreffenZwalmGelegen in het zuiden van Oost Vlaanderen met zijn wandel en fi etspaden tussen de Scheldeen de heuvels van de Vlaamse Ardennen.Ook daar ligt camping Canteclaer waar het midzomertreffen gaat.door-De camping is gelegen in de rekegemstraat 12 te 9630 Zwalm.Met alle wandel en fi etsroutes uitgestippeld tot 35km.De zalmmolen uit 1940 is op 200m van de camping zeker eenbezoekje waard.Meer informatie bekomt u bij aankomst op de camping doorAntoine Van <strong>Den</strong> Reeck.BestuurszakenboETiEk-pErikElEnHallo BOCC-ers,Als verantwoordelijke voor de clubgadgets, polo’s, t-shirts en swaeters,had ik graag dat de bestellingen via e-mail of telefonischgedaan werden.De reden is gewoon, dat ik alles moet bij hebben oponze bijeenkomsten en drie grote kartons nemen welveel plaats in.Er kan ook ter plaatse besteld worden, dan breng ikdeze mee op het volgende treffen.Meteen doe ik een oproep naar degene die de Internationalein Duitsland meedoen.Wil aub. uw truitjes met ons logo aantrekken, zekerop de vergaderingen, dan kunnen de buitenlanderszien dat wij er ook bij zijn.In geval ge er nodig hebt, kunt ge deze nu nog aanvragen,dan breng ik ze mee.Van harte dank aan iedereen en nog veel caravanvreugdein de toekomst,De ondervoorzitter en verantwoordelijke van de clubartikelen,Yvette.boetiek@bocc.be0477 70 72 1214


BestuurszakenkoMEn En gaanSommigen zagen het al aankomen, misschien al in Werchter, anderen niet.Voor mezelf is het eigenlijk ook wel wennen... ik verlaat de BOCC, of beter gezegd:wij verlaten de BOCC.Eigenlijk ligt de kiem van de reden in het toch wel zware ongeval dat wemeemaakten in Frankrijk vorige zomer. Sindsdien is rijden met de caravan eerdereen beproeving dan een genot. En voor de twee kinderen zelfs een onaangenameverplichting. Zij hebben er zeker een akelige schrik aan over gehouden.Het laatste treffen in Westerlo was daar een mooi bewijs van: tegen eenslakkengangetje reden we over de snelweg, constant in vrees dat het zaakje weerzou gaan slingeren.Maar dat is niet de enige reden: mijn verandering van werkgever vorig jaar gaf ookniet echt de voldoening die ik wou. Verschillende kennissen vroegen me waarom ikin godsnaam mn éénmanszaak gestopt had. Af en toe klopten er ook oude klantenaan de deur met de vraag of ik niets na mijn werkuren wou doen.En dan, in december, stak een klant een opdrachtje binnen. Toen ik eraan begon,voelde ik die nostalgie van weleer en kort daarop besliste ik: ik start de firma weerop.Nu moet ik dus mn éénmanszaak doen groeien, naast mn voltijdse baan, en datmaakt dat ik erg weinig tijd heb voor andere dingen.Uiteindelijk besloten we om BOCC vaarwel te zeggen.Het waren heel leuke jaren, ik kreeg veel voldoening van mn werk als redacteuren PR. Toffe zaken werden gerealiseerd en we hielden er toffe kennissen en zelfsvrienden aan over.Misschien zie je ons in de toekomst wel weer, want ondanks het feit dat we nietmeer met de caravan weg willen gaan... verkopen doen we hem ook niet: hij is temooi en we hebben er teveel toffe dagen mee beleefd... ik ga hem misschien welgebruiken als kantoortje? Of misschien na verloop van tijd toch weer gebruiken?Tijd heelt alle wonden zegt men.We wensen de BOCC in elk geval nog veel succes toe!Groetjes!Kris, Katja, Tim & Ellen.15


BestuurszakenHerverkiezing van vijf bestuursleden en twee kascommisarissenKandidaten Bestuur:Bob Desmedt - Yvete De Coninck -Erica Follie - ChrisMermans - Peter VandenhemelKascommisaris:Guust Embrechts - Jean Marie CoenegrachtIn dit nummer wordt een omslag bijgevoegd meta) lidkaartb) overzicht persoonlijke gegevens ter aanpassingc) stembriefEr kan per post gestemd worden of op de algemeneledenvergadering.Gezien het aantal kandidaten gelijk isaan de te begeven functies, zal toch rekening gehoudenworden met het behaalde rezultaat.Indien een ofmeer kandidaten te weinig belangstelling krijgen, zaloverwogen worden andere kandidaten te zoekken oplatere datum.De VoorzitterBob• technische illustraties• grafisch ontwerp• prepress• drukwerkbegeleidingRuime ervaring in Illustrator • Indesign • Photoshop • VectorWorks •Acrobat Professional • kleurbeheer • typografiecatalogi • brochures • bedrijfsfolders • productpresentaties • bijsluiters • leaflets • huisstijl ontwerp • logo-ontwerp • advertising • handleidingen • manual s• lesboeken • belettering • digital print • fotoretouche • 3D-visualisaties • technische illustraties • bouwtekeningen • exploded views • kunststof modellen •verpakkingen • interne mappen • affichage • illustratiewerk • grafieken • logo ontwerp & restyling • signalisatie voor evenementen • persmappen •16omzetten Autcad en Vectorworks plannen • uittekenen kapvormen • illustratiewerk voor musea en magazines


Verslagen van ledenEen tussendoortje mag toch wel zeker?Boer Charles Lottenhulle Juli 2007Wat is eigenlijk een tussendoortje?Kan zoveel zijn… een voorgerechtje, terwijl jehongerig wacht op het eten in eenrestaurant.Een kwartiertje in een luie stoelterwijl je werk wacht, en er zoveelis te doen.Een ding is zeker het is iets waar jeenorm kan van genieten, plots enzonder veel voorbereiding.In 2007 was het eerste , op het erfvan boer Charles, de boer van detelevisie uitzending van Jambers.De katten aten uit zijn bord op de tafel.Nu was alles netjes, met toiletten en allevoorzieningen.Yvette Deconinck had het goed gezien, een zonnigweekend.Vier Limburgertjes kwamen op bezoek enwerden spontaan lid en verrasten ons opeen tam-tam concert.We hadden op de weide een groterommelmarkt voor de gemeente, eenijskarretje, bar, terras, dj muziek en eenheel gezellige receptie.Op de BQ kreeg boer Charles eenereplaats, en bleef twee uur smakelijknaar binnenwerken.En hopsa nog een bezoeker, nog eennieuw lid van Rillaer.Zondag namen we afscheid van een heelgezellig weekend.Open monumentendag Beernem 9/09/07Telefoon….De schepen van Beernem. “Of wij met enkelecaravans op erfgoeddag, met als thema ‘Wonen’,konden staan?”Twee gemeenten kwamen in aanmerking, Essen enBeernem.Aan Essen kwam geen gevolg en voor Beernem stondenwe met 7 caravans.Beernem een mooi klein dorp, met wandelpark enjachthaventje en een boothuis met restaurant.In het park een hele lange dreef met bomen naar eenrond plein, voor een oud schooltje, voorzien van keuken,zaal en alle confort.Daar mochten we met onze caravans in een cirkelstaan,- Koentje met de Otten en de Mercurie- Brian met de helrode Falter en het piepkleineWest-Faliatje getrokken met de Chevy , van 1937.- Gino met zigeunerwagentje en- De Ford Fairmont met ons Bolletje.Gelukkig nog drienormale, Petervan Brugge ende scootermannetjesvan Tieltdie de kring mooirond sloten.Het weer waszalig zonnig.De dorpsmensenenorm vriendelijk.“ Of we iets nodighadden? Ik woon innr 39, zei een man,op wandel met zijntweeling.”Zaterdag een gezelligerustige campingdag.We kregennog bezoek van de tam-tam Limburgertjes. Ze haddeneen bourgeois opgehaald voor wisselstukken.S’avonds receptie en een uitnodiging voor een souperin het restaurant van de jachthaven en wel à la carte!!!Biezoender lekker!!!, we konden konden ons buikjerond eten.Op het terras, aan de steiger van het haventje, genietenvan een dessert, bij ondergaande zon, hêeerlijk…..Al wandelend naar onze caravans toe, dacht ik eraan…Als club staan we soms hard tegenover elkaar, en tochhelpen en steunen we waar mogelijk, en zijn we eenhechte club. Gelukkig maar!!Zondag een onvergeetelijke VIP dagAan een lange tafel mooi versierd ( die Rina kent eriets van!) samen gebruncht, met begeleiding van eenlife zigeunerorkest.Heel veel bezoek over de vloer.Bezoek van de Burgemeester en de minister Van Mechelen.17


Ze waren nog nooit binnenin een caravan uitgenodigd.En minster Van Mechelen ging zelfs spontaan op bedzitten voor een babbel met tante Vit!Op het ronde plein receptie, allemaal samen. Zelfs demensen van de bootclub en de oude hoeven en zij diemeededen met het thema ‘wonen’Een uitgebreide receptie met alles erop en eraan en ditallemaal gratis!Dank aan, Meneer de Burgemeester, Schepen Patricia,Connie en de mannen van de gemeentedienst.Lang leve Beernem.Van tussendoortjes gesproken, dit was er me welééntje!!!!bowlingTop’s www.topsbowling.be(allen daarheen, Gen Lemanlaan 147, 8310 Assebroek)Wisten jullie het? Dat Koentje (met de Otten en deMercury), samen met zijn broer een bowling uitbatente Assebroek, dichtbij Brugge.Een hele mooie, verzorgde zaak. Waar je zelfs eensnackje kan eten.Heel spontaan en plots uit de buik gekomen, beslotenwe op een zaterdagavond eens te gaan bowlen. Wereserveerden twee banen en konden zelfs vier tafelsbezetten. We hebben ons kostelijk geamuseerd.Het loont zeker de moeite er ook eens binnen telopen.Koen, de BOCC wensen jou en je broer geen succesmaar suczeven!!!18


De techneut19


20In de media


In de media21


22In de media


In de media23


KoopjeaFsCHEiDMet pijn in ’t hart en tranen ind’ogen zien wij ons verplicht omwegens gezondheidsredenen afscheidte nemen van onze geliefde LanderGraziella 340.Zij is 25 jaar jong en verkeert na eengrondige renovatie in de fl eur vanhaar leven.Interesse in waarschijnlijk één van demooiste caravans van de B.O.C.C.?Tel.: 059 70 70 8124


Standaard inschrijvingsformulier voor treffensNaam treffen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum treffen: .............................................................................Uw naam: ............................................................Lidnr.: ................Tel. : .............................e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum aankomst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vermoedelijk uur van aankomst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Datum vertrek: .............................................................................Merk & type kampeermiddel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aantal deelnemers: .........................................................................Opsturen naar onze evenementen coördinator:Mermans ChrisWijgmaalbroek 79 - 3018 Wijgmaal-LeuvenTel.: 016 44.41.50of mail deze geveens naar evenementen@bocc.be25


Waar kan je zoal naartoe als je speciaal materiaal zoekt:Voor alle soorten en modellenrubbers en dichtingen:Leon SmetFrans Beirenslaan 3052150 BorsbeekTel. 03 232 75 01www.leonsmet.be - info@leonsmet.beop vertoon van je lidkaart krijg je erzelfs 10% korting!Je kan rubbers, strip e.d. vinden bij:Geo Vanden Berghe NV - Industrieweg 54 -8800 RoeselaereTel.: 051 24 24 88vanden.berghe@pi.bewww.geo-vandenberghe.comop vertoon van je lidkaart krijg je er zelfs10% korting!Adres voor SKAI e.d.BVBA-Carauto - Dhr. R. (de) CauweHoogstraat 57. - <strong>Den</strong>derleeuwTel 053-667442 - Fax 053-671988Voor allerhande ruiten:Willemsen Camper ServiceVlielandseweg 131 - 2641 KB PijnackerNederlandinfo@willemsencaravan.nlTel.: +31 15 369 57 75Op zoek naar een voortent of luifel, OP MAAT?LAMON-VANCRAYNESTIjzeren Bareel 338587 Spiere-Helkijn (Spiere)Telefoon: 056 45 55 84Telefax: 056 45 77 79vancraynestlamon@skynet.beop vertoon van je lidkaartkrijg je er zelfs korting!Een ongelofelijke assistentie als het om hetonderstel gaat:RIBA Trailers - Robianostraat 76-782150 BorsbeekTel.: +32 3 321 70 04 - info@riba.bewww.riba.beop vertoon van je lidkaart krijg je eenleuke korting!Voor allerhande oldtimeronderdelen:Classic Car PartsWaversesteenweg1455 BrusselTel.: 02 660 76 99Voor allerhande onderdelen:WEEK-END Comm. v.a.Lombardsijdelaan 1658434 WestendeTel.: 058 23 64 64Het oor(via Nederlandse <strong>Oldtimer</strong><strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong>):oor@oldtimercaravanclub.nlTelefoonnummer(Wytze de Boer):+31 596 57 14 06Adres schuur:Hoofdweg 170WagenborgenNederland26


<strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong>Website: www.bocc.bee-mail: secretariaat@bocc.be<strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong>redactie ‘<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong>’:Folie EricaWijnendalemolenstraat 9 - 8820 TorhoutTel. 050 216 758secretariaat@bocc.beHet volgende clubblaadje verschijnt eind juni 2008Inzendingen voor het volgende clubblaadje moeten toekomenbij de redactie, ten laatste op 15 juni 2008.(vroeger dan gewoonlijk omwille van de publicaties voor de (her)verkiezing van het bestuur.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!