13.07.2015 Views

September 2013 - vzw Internationaal Comité

September 2013 - vzw Internationaal Comité

September 2013 - vzw Internationaal Comité

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

September 2013Dat onze afdelingen deze zomer heel wat activiteiten hebben georganiseerd?Dat je foto’s en uitnodigingen van activiteiten kan opsturen naar je educatievemedewerker? Zij zorgt ervoor dat de informatie terecht komt in deze nieuwsbrief, dewebsite en op facebook.Dat op de website een agenda is waar wij al de activiteiten van onze verenigingen inkunnen plaatsen?Dat op het bestuursweekend met de raad van bestuur een drukke agenda vergaderdhebben over het Internationaal Comité vzw?Dat we in Limburg een gelijke kansen project hebben van de provincie Limburg?Dat als je schoolgaande kinderen hebt je de onderstaande vorming zeker niet magmissen?


Iliria vzw in Tongeren presenteert:Dagboek van een Kosovaarse vrouwHet Theaterstuk 'Journal d'une Femme du Kosovo' is geïnspireerd op de kronieken van SevdijeAhmeti, een Albanese militante voor de mensenrechten tijdens de oorlog in Kosovo.Een gitarist en een actrice in een lege plaats dompelen het publiek onder in de verschrikkingen vande etnische schoonmaak. Een oproep voor de menselijkheid, doorheen de getuigenissen overnationalistische waanzin en de misdaden die hieruit voortvloeien. Een performance die, ondanks dewreedheden, een ware lofzang op de liefde is.Wanneer: 21/09/2013, 20u00Waar: De Velinx, Dijk 111 b2, B-3700 Tongeren.Kosten: 5€. Reservatie gewenstContact: iliriashoqata@gmail.comDe Armeense vereniging ArordiOnafhankelijkheidsfeest van Armeniëzaterdag 21 september vanaf 17uur met een tentoonstelling van werken van Armeense kunstenaarsVrijzinnig Ontmoetingscentrum, A. Rodenbachstraat 18 - 3500 HasseltZvc la baracca, kerkfabriek, Amcli (OC La baracca)Passetti Teodoro, Voorzitter van OC la baracca nodigt jullie uit opLindeman goes live 2Waar? Grote tent op het pleintje voor de kerk! Populierenstraat 4, 3550 Heusden zolder ( lindeman)Wat?Optredens van lokale groepjes, enz…..Wanneer? 7 september 2013 van 18u-tot ????


MijnArtComedymania.Deze zomer nam Mijnart met verschillende leden deel aan hetcomedyproject in Genk. Het eerste officiële optreden heeft plaatsop 03/10 te Hasselt tijdens Comedymania. Buga ofwel GökhanKizilbuga neemt je mee op een virtuele tour door zijn woonwijkSledderlo en zoekt humor in de kleine kantjes van het leven daar.Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober in Villa Basta - Hasselt.De VVK begint op 5 september. (aicha@icvzw.be)50 jaar Turkse MigratieGökhan Girginol : eigenzinnig theaterGenkenaar Gökhan Girginol studeerde vorig jaar af als theatermaker aan het BrusselseR.I.T.S. Hij behaalde zijn master een uiterst originele bewerking van Woyzeck. Zijn WowZegtoonden we in de zomer van 2012 in de randprogrammering van Manifesta9 in een tuin aande André Dumontlaan. Daar heeft hij sinds voorjaar 2013 ook zijn atelier. Hij maakt metGenkenaren van Turkse origine een theatervoorstelling waarin hij deels terugkijkt op hetGenkse leven van zijn landgenoten die ooit naar hier afzakten om in de mijnen te werken.Maar hij staat vooral stil bij de toestand vandaag en kijkt naar de toekomst. Wat heeft dezemaatschappij nog in petto voor wat een lost generation dreigt te worden.In zijn handen wordt het een aangrijpende en eigenzinnige kijk op een wereld in crisis.Zaterdag 28/09 om 20u15 Grote zaal C-Mine tickets aan €5 (sevinc@icvzw.be)Jonge Turken : opening op zondag 8 september 2013 om 15 uurWe presenteren u een nieuwe editie van Jonge Turken maar beperken ons niet tot de TurkseGenkenaren. Een jonge Genkse curator – de pas afgestudeerde kunstwetenschapper LouiseOsieka – maakt een tentoonstelling met jong talent waarin de diversiteit van deze stad enregio perfect weerspiegeld wordt.Louise Osieka werkte tijdens Manifesta 9 als art mediator en werkte mee aan het LeuvenseArtefact-project. Zij is de perfecte curator voor een tentoonstelling met werk van haarleeftijdsgenoten.de tentoonstelling kan je gratis bezoeken in de Galerie van C-mine (sevinc@icvzw.be)09/09 tot 07/10 telkens van 10u tot 17u


ComputercursussenVrijwilligers van verenigingen aangesloten bij het Internationaal comité mogen eencursus volgen bij de Brug vzw. De Brug vzw organiseert gratis computerlessen, erwordt €0,20 per persoon per les samengelegd voor de drank tijdens de pauze. Metdit geld gaan we na het examen samen iets drinken als afsluiter van de lessenreeks..Interesse? Inschrijven doe je bij Inge: inge@icvzw.be of 011 29 09 85Basiscursus pcIn 17 lessen komen de volgende onderdelen aan bod: onderdelen van de computer, klikken,scrollen, slepen, programma openen en sluiten, vensters groter en kleiner maken, tekenenmet Paint, leren werken met het toetsenbord, mappen maken, tekst opmaken in eentekstdocument, speciale tekens invoegen in een tekstdocument, een uitnodiging maken ineen tekstdocument, basisbeginselen internet, zoeken met google op internet, afbeeldingenvan google invoegen in een tekstdocument. Er zijn ook lessen voorzien metherhalingsoefeningen en de laatste les is er een examen.Start op dinsdag 10 september14u tot 16u30 in de computerruimte, Oude Luikerbaan 11, 3500 Hasselt.InternetcursusIn de internetcursus leren de mensen mailen met Outlook.com (voormalige Hotmail), werkenmet Facebook en Skype en bekijken we de gevaren van internet en privacy en hoe we onsdaar kunnen voor behoeden.Deze cursus bestaat uit 6 lessen.Start op maandag 09 september14u tot 16u30 in de computerruimteOude Luikerbaan 11, 3500 Hasselt.Vrije toegang tot de openbare computerruimteonder begeleiding van vrijwilliger van De Brug, telkens van 14.30 tot 17.30 uurDe openbare computerruimte is op woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag vrijtoegankelijk voor iedereen. Onze begeleider Jean-Pierre is altijd aanwezig en kan altijd omraad gevraagd worden indien nodig. Iedereen kan vrij gebruik maken van de computersbijvoorbeeld om iets te komen opzoeken op internet, je mails na te kijken, een uitnodigingmaken of om te oefenen voor hun computercursus, ... en als er vragen zijn is er altijd eenvrijwilliger van ons daar om te helpen.Start op maandag 11 septemberwoensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag van 14uur tot 16uur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!