checklist voor het opzetten van je webshop - SEOshop

seoshop.nl

checklist voor het opzetten van je webshop - SEOshop

checklist voor hetopzetten van jewebshop


2. VULLEN VAN JE WEBSHOP 1 2 3 4 5 6Het vullen van je webshop kan grofweg in drie delen worden opgedeeld:1. Toevoegen van categorieën2. Toevoegen van producten3. Toevoegen van tekstpagina’sToevoegen van categorieënZonder een goede structuur is het onmogelijk om je producten goed vindbaar te maken. Begin daaromeerst met het maken van een goede indeling. Wellicht zijn er producten die samen onder een categoriekunnen vallen (bijvoorbeeld: de categorie ‘sportschoenen’ kan de producten rode sportschoenen,blauwe sportschoenen en merk sportschoenen bevatten). Het is verstandig om deze structuur eerst uitte werken op papier of digitaal. Het is niet verstandig om dit direct in je webshop te doen, omdat veelwebwinkeliers er in deze fase achter komen dat hun structuur niet helder is. Het kost dan meer werkom dit allemaal weer aan te passen. Wanneer de structuur duidelijk voor je is, kan je deze toevoegenonder Catalogus > Categorieën.Toevoegen van productenJe producten kan je toevoegen onder Catalogus > Producten. Wanneer je een product hebt toegevoegd,zie je enkele tabbladen waaronder prijzen & voorraad en afbeeldingen. Onder deze tabbladen kan jeje product volledig inhoud geven.Op het tabblad algemeen kan je alle basisgegevens invullen. Belangrijk hierbij is dat het veld‘Omschrijving Nederlands’ goed is ingevuld. Dit is namelijk de tekst die zoekmachines tonen. Zorg hierdat je in maximaal 160 tekens het product omschrijft (meer hierover in het hoofdstuk marketing).Maak je gebruik van verschillende productvarianten - zoals kleur of maten - stel deze dan in onder hetmenu-item ‘product opties’ in het menu aan de linkerkant.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP3


2. VULLEN VAN JE WEBSHOP 1 2 3 4 5 6Wil je ook de mogelijkheid bieden aan klanten om hun bedrukking door te geven, maak dan gebruikvan ‘Extra velden’ in het menu.Toevoegen van tekstpagina’sOnder Dienst > Tekstpagina’s kun je pagina’s als Algemene voorwaarden, Disclaimers, informatie overbetaalmethoden en een over ons pagina toevoegen.NB. SEOshop beschikt bovendien over een import- en exportfunctie (Tools > Import & Export) waarmeeje gemakkelijk meerdere producten tegelijk kunt uploaden of bijwerken.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP4


3. Design van je webshop 1 2 3 4 5 6Met een goed design verkoop je meer. Daarom heeft SEOshop een Theme Store waar je gratis enbetaalde thema’s kunt activeren. Je vindt deze onder Design > Theme Store.Daarnaast kun je onder Design > Instellingen kleuren van je design aanpassen (bijvoorbeeld vanknoppen), je logo uploaden en banners toevoegen.Ben je zelf handig met HTML en CSS, dan hebben we ook een Template Editor waarmee je thema’s naareigen inzicht kunt aanpassen.Wil je graag een uniek design, dan kunnen we je daar ook bij helpen. Een team van SEOshop designersstaat voor je klaar! Bovendien hebben we een partnernetwerk wanneer je op zoek bent naar eenmaatwerk (design)oplossing.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP5


Verzenden, betalen en4. 1 2 3 4 5 6ordermanagementJe SEOshop beschikt standaard over koppelingen met betaal- en verzendmethoden. Je hoeft hiervoorniets te installeren. Wel moet je een overeenkomst sluiten met een partij waar je mee wilt samenwerken.We kunnen je hier uiteraard bij adviseren.De betaal- en verzendmethoden vind je onder Algemeen > Instellingen.OrdermanagementOnder Verkoop > Orders vind je alle orders. Je ziet hier direct welke orders net zijn binnengekomen,welke zijn verzonden, welke nog betaald moeten worden en nog veel meer.Als je op de order klikt, zie je een totaaloverzicht waarbij je ook direct pakbonnen en facturen kuntprinten.Het is verstandig een aantal testorders in je webshop te plaatsen voordat je de shop openstelt voor jeklanten.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP6


Verzenden, betalen en4. 1 2 3 4 5 6ordermanagementCHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP7


5.Marketing van jewebshop1 2 3 4 5 6De meeste webwinkeliers willen met name dat hun webshop goed gevonden wordt en daarom zullenwe daar hier met name aandacht aan besteden.Dit begint al bij het invullen van de juiste teksten op productniveau.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP8


5.Marketing van jewebshop1 2 3 4 56Dit is wat je moet doen:1. Titel Nederlands: vul hier een korte maar heldere product titel in (bijvoorbeeld ‘zwartelaarzen’)2. Lange titel Nederlands: vul hier de langere heldere product titel in (bijvoorbeeld ‘zwartelaarzen voor dames’)3. Omschrijving Nederlands: Beschrijf hier kort en krachtig in 160 tekens wat het product is.Benoem hier het belangrijkste zoekwoord voor het product (bijvoorbeeld ‘zwarte laarzen’)en bedenk een goede call-to-action (bijvoorbeeld een tijdelijke actie). Je omschrijving zouer dan dus ongeveer zo uit kunnen zien: De laarzenshop is gespecialiseerd in dameslaarzen.Koop nu onze zwarte laarzen met 50% korting. Deze actie is geldig t/m 30 juni.4. Inhoud Nederlands. Maak hierbij goed gebruik van de H2, H3 en andere tags.Zoekmachines letten hier op en wanneer je je belangrijkste zoekwoord (bijvoorbeeldlaarzen) terug laat komen in de H2 tag, zal dat goed zijn voor je vindbaarheid. Je moet H2,H3 etc. zien als krantenkoppen die de structuur van het artikel weergeven.5. Categorie en tags. Ook de benaming van de categorie is belangrijk voor zoekmachines.Daarnaast kan je tags meegeven aan een product (bijvoorbeeld ‘dameslaarzen’, ‘zwartelaarzen’) om de vindbaarheid nog verder te verbeteren. Tags kun je zien als trefwoordendie het product in een woord beschrijven.E-mails en tekstenOnder Dienst > E-mails & teksten kun je de teksten van alle e-mails die naar klanten worden gestuurdaanpassen.Mobile shop en Facebook shopWaarom zou je je beperken tot een webshop? Bij SEOshop kan je gratis een mobile shop en Facebookshop activeren. Dit kun je instellen onder Algemeen > Design.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP9


6.Speciaal vooroverstappers1 2 3 4 5 6Had je al een webshop maar ben je overgestapt op het SEOshop platform? Dan wil je zeker dat jenieuwe webshop net zo goed gevonden wordt in de zoekmachines als je oude webshop. Dat kanje doen door redirects in te stellen. Simpel gezegd betekent dat dat je de zoekmachines verteltwaar de oude informatie stond en waar de nieuwe informatie geplaatst is. Dit moet je doen vooralle belangrijke pagina’s van je oude webshop. Voor advies kan je uiteraard contact opnemen metSEOshop.Een goede voorbereiding is van groot belang. Maak daarom eerst een overzicht in bijvoorbeeld Excelmet daarin drie kolomnamen: ‘URL’, ‘Target’ en ‘Type’. Je moet nu drie dingen doen:1. Bezoek de oude webshop en kopieer het webadres (URL) van alle pagina’s in je webshop.Sommige webshops hebben de mogelijkheid om deze URL’s te exporteren, maar mogelijkzul je deze één voor één af moeten gaan. Kopieer al deze URL’s in de eerste kolom.2. Bezoek nu de nieuwe webshop en bedenk goed welke pagina’s in de nieuwe webshopovereenkomen met pagina’s in de oude webshop. Bijvoorbeeld: wanneer je rodesportschoenen verkoopt met artikelcode 1234, dan moet je de bijbehorende pagina in jenieuwe webshop waar je rode sportschoenen met artikelcode 1234 verkoopt erbij zoeken.3. Bepaal het type. Er zijn twee typen redirects; Temporary 302 en Permanent 301. Eentemporary 302 redirect wordt gebruikt wanneer je tijdelijk informatie van een URL wiltdoorsturen naar een andere URL. Een goed voorbeeld is wanneer je een tijdelijke actiehebt en je een korte URL (bijvoorbeeld www.shop.nl/actie) wilt gebruiken die bezoekersdoorstuurt naar een langere URL (bijvoorbeeld www.shop.nl/rode-sportschoenen-1234).De korte URL wordt gemakkelijker onthouden door je klanten en is gemakkelijker in tetypen. De permanent 301 redirect wordt gebruikt om bezoekers permanent door te sturennaar een nieuwe URL, omdat de oude URL zal komen te vervallen, en wordt dus gebruiktwanneer je overstapt van een ander platform naar SEOshop. Op dit moment zal je dusvoor vrijwel alle URL’s een 301 redirect willen gebruiken.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP10


6.Speciaal vooroverstappers1 2 3 4 56Je overzicht zal er dus ongeveer zo uitzien:URL Target Typewww.oudeshop.nl/rode-www.nieuweshop.nl/rode-Permanent 301schoenen-1234www.oudeshop.nl/blauweschoenen-2345www.nieuweshop.nl/uitverkooplijstschoenen-1234www.nieuweshop.nl/uitverkoop/blauwe-schoenenwww.nieuweshop.nl/uitverkoop/blauwe-schoenenPermanent 301Temporary 302Wanneer je overzicht klaar is, ga je naar Instellingen > Overig > Redirects om de redirects in te stellen.We kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk deze stap is voor overstappers.Wanneer je geen redirects instelt is de kans zeer groot dat je minder goed gevonden wordtmet je nieuwe webshop en dat je dus minder zult verkopen. Neem hier dus uitgebreid de tijdvoor!Deze stap is niet noodzakelijk voor klanten die voorheen nog geen webshop hadden.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP11


CHECKLISTOm het je gemakkelijker te maken, vatten we hier alles nog even samen in een checklist.Vullen van je webshopHeb je de structuur van je webshop uitgetekend?Heb je je producten toegevoegd?Heb je categorieën toegevoegd?Heb je tekstpagina’s als algemene voorwaarden e.d. toegevoegd?DesignHeb je al een template gekozen?Heb je je logo toegevoegd?Heb je de kleuren aangepast?Verzenden, betalenHeb je al verzend- en betaalmethoden toegevoegd?Heb je al een testorder geplaatst?MarketingHeb je de H2, H3 headers toegevoegd?Zijn je teksten zoekmachine vriendelijk?Heb je de gratis mobile en Facebook shop al geactiveerd?OverstappersHeb je 301 / 302 redirects ingesteld?BELANGRIJK: koppel eerst je webshop aan een domein (bijvoorbeeld www.jouwshop.nl) zodat jenog beter gevonden wordt. SEOshop helpt je hier graag bij. Klik hier om je webshop en je domein tekoppelen.Wanneer je dit alles gedaan hebt, kun je een abonnement kiezen en beginnen met verkopen.CHECKLIST VOOR HET OPZETTEN VANJE WEBSHOP12

More magazines by this user
Similar magazines