13.07.2015 Views

indeling maart, april 2012.xlsx - Vriendenschaar

indeling maart, april 2012.xlsx - Vriendenschaar

indeling maart, april 2012.xlsx - Vriendenschaar

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Beste korfballiefhebbers,Het veldseizoen is gestart, de kantine is weer open en de kantinedienst ingedeeld.Hierbij het schema voor <strong>maart</strong> <strong>april</strong>, mocht je verhinderd zijn, wordt je vriendelijk verzocht om zelf voor vervanging te zorgenen je vervanger op tijd door te geven in de kantine.Bedankt voor jullie medewerking.Corina van Houwelingen31-mrtteam aanvang rustE1 9.00 limonadeD1 10.00 limonadeC3 10.45 limonadeB2 11.00 limonadeC2 11.45 limonade6e 12.15 limonade5e 13.45 thee2e 14.30 thee4e 15.15 thee3e 16.45 thee1ste 16.00 theekantinedienst08.30-11.30 Erik Trapman 615090 06-12080213 Tessa Klop 06 8196115711.30-14.30 Marij van Noordenne 618069 Lenny Kamsteeg14.30-17.00 Marleen Berkelaar 06 30459893 Patricia van Kekerix 06 4849358117.00-sluiten Laura Klop 618915 Mirjam Vlot 06 55978428Rens Kop 06 29281478Diana van Andel 617380Dirk Jan Kroon 06 21915626Gert Jan Boer 0643128982zaterdag 7 <strong>april</strong> 2012team aanvang rustF5, F1, D3 09.45 limonadeE2, C1 10.45 limonadeB1 11.45 limonadeA1 13.002e, A2 14.35 thee/ limonade1ste 16.00 thee7e 17.30 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Cynthia Brouwer 06 41641257 Linda de Vries11.30-14.30 Heidi de Bruin 617607 Teuni Verheul 06 51521730 Danielle Loeve 06 2346188414.30-17.00 Rens van de Plas 06 53797642 Ingeborg Corina van Houwelingen 61792217.00-sluiten Claudia Ritmeester 06 46611181 Chris van Wijngaarden0613570939 Marielle Verhoeff 06 30950807Koen Moret 06 14941436zaterdag 14 <strong>april</strong> 2012team aanvang rustE3,D2 9.00 limonadeF4,F3,F2,F1 10.05 limonadeC3 11.10 limonadeA3, 6e 12.00 limonade/ thee5e 13.40 thee4e 15.10 thee3e 16.40 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Wendy Korevaar 06 22031338 Krista Kop 61225911.30-14.30 Mieke de Rover 630511 Karin van Amerongen 63020314.30-17.00 Marijke van Vliet 617038 Marlies Korevaar 613627 Wouter Ambachtsheer 06 5228676217.00-sluiten Ilse van Kekerix 06 46584404 Arjan Houtman 610669 Peter Kraayeveld 621448


zaterdag 28 <strong>april</strong> 2012team aanvang rustF5,D1 9.35 limonadeE1, C1 10.45 limonadeB1, B2 11.45 limonadeA1 13.00 limonadeA2, 2e 14.30 limonade/thee1ste 16.00 thee7e 16.30 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Karin van Rijswijk 06 46452998 Arjanne Verhoef 61123111.30-14.30 Dennis de Rover 06 11047579 Emiel Mol 622262 Marcel de Kock 61340514.30-17.00 Amber de Mik 618296 Kirsten Klijn 0618176478 Rianne Vlot 06 4847873217.00-sluiten Pim Muller 06 53483231 Gijsbert Ambachtsheer 06 33875738 Wim de Keizer 615942Anne Leeuwis 615450zaterdag 12 mei 2012team aanvang rustF5,D2 9.00/9.35 limonadeE3 10.00 limonadeC1 10.40 limonadeE2 11.00 limonadeB1 11.45 limonadeD3 12.00 limonadeA3, A1 13.00 limonade7e, 2e 14.30 thee1ste 16.00 thee6e 17.30 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Tjeerd Putters 06 46710332 Corne Kraayeveld 06-1588717311.30-14.30 Janette Vliegenthart 616143 Lies de Kok 616140 Tineke Sterenburg 61132614.30-17.00 Roeli Visser 06 45337384 Tamara de Mik 618296 Jan Korevaar 06 1111009417.00-sluiten Arie de Ruyter 615131 Gerrit Ambachtsheer 0653603093 Peter Nederveen 618080Saskia de Bruyn 0633925390zaterdag 19 mei 2012team aanvang rustF2, F3, D1 10.00 limonadeF4,C3 11.00 limonadeC2, 6e 12.05 limonade/ theeA2,5e 13.30 thee4e 15.10 thee3e 16.40 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Linda Visser 616035 Manouk Kraayeveld 422570 Caroline Blokland 61123511.30-14.30 Jolanda de Kok 06 27241348 Steven Hommerin Sabine Hommerin14.30-17.00 Kimberly Kroon Janarie Huygen 06 36134858 Marlies Korevaar 61362717.00-sluiten Ilona Klijn 06 12071320 Vera vd Minkelis 06 21866769Esther Vlot 06 30266633zaterdag 2 juni 2012team aanvang rustF1,F2,F3,F4 9.00 limonadeE3, E2 10.00 limonadeE1,D2 11.00 limonadeB2,C1 12.00 limonadeD3, A1 13.15 limonadeC2 14.15 limonade2e 14.30 thee1ste 16.00 theekantinedienst8.30- 11.30 Erik Trapman Danielle de Jong 618568 Jaimy van Noordenne Julia vd Aa61856111.30-14.30 Sander Harinck Yorca de Keizer 06 51899734 Maartje vd Aa 61856114.30-17.00 Gerard van Houwelingen 613630 Robert Korevaar 613627 Aafke Muller62280717.00-sluiten Rolf de Kuiper William Meerkerk 06 18281006 Erwin Rietveld 617038Natasja Lensen 06 15341104

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!