vhth nr.3-06 - van hart tot hart…

vanharttothart.org

vhth nr.3-06 - van hart tot hart…

BOEKBESPREKING (3)De spiralen van het dualismeAnja van AarleDe waarnemer weet dat in de dualiteitslechts illusie is. Het heeft geen waarde.Het is de illusie van het drama of de illusievan geluk. Je hoeft er geen waarde aan tehechten. Als je dat volledig begrijpt ben je verlicht.Verlichting is volgens Leslie Temple:‘alomvattende waarnemingvan niet-afscheiding. Het is het gewaar zijn datwe allen één zijn, onderling verbonden op mentaal,emotioneel, fysiek en spiritueel niveau. Omvat door endirect uitgebreid uit Eenheid van de samenhangendeessentie die het heelal en het bestaan zelf doet ontstaan’.Dit is een hele mond vol en je zou eruit kunnen afleiden,dat het boek van Temple niet is te lezen. Niets isminder waar. Het is niet een boek dat je niet kunt wegleggen.Het is, integendeel, juist een boek om weg teleggen. Je leest een of enkele pagina’s, laat de woordenbinnenkomen, slaapt weer een nachtje en neemt hetboek vervolgens weer op. Ik heb het met stukjes enbeetjes gelezen en vind het prachtig.Temple legt in haar boek uit hoe wij in de dualiteitleven. Ze zegt dat alle mensen op elkaar lijken, zoalsauto’s op elkaar lijken.We hebben allemaal dezelfdemotor, we hebben allemaal dezelfde blauwdruk.Van buitenzien we er anders uit. De ene groot en breed, deander klein en smal.We zijn zwart, bruin, geel, wit ofrood.We zijn lomp of verfijnd. De blauwdruk is echterbij iedereen hetzelfde.Temple zag in een meditatie een beeld van een opwaartseen een neerwaartse spiraal.We voelen ons of ‘toppie’ endenken dat we de hele wereld aankunnen of depressief enhebben de neiging om zelfmoord te plegen, en alle stadiadaartussen in. Deze spiralen zijn uitingen van het ego enbeide zijn spiralen van illusie.Als kind heb je een aantal patronen gevormd die meeren meer inslijten. Als volwassene zijn ze tot geulengevormd, die in je beleving waarheid zijn geworden. Deop- en neerwaartse spiralen krijgen een vast patroon.Weleven als volwassenen in deze patronen en denken datdit de enige manier van leven is en zijn ons daar vaakniet eens van bewust.We kunnen deze patronen herkennendoor onze projecties te herkennen.Alle projectieszeggen iets over onszelf.Als onze patronen verdwijnen,leven we in een staat van verlichting.Hoe kun je deze verlichting bereiken? Daar moet je,volgens Temple, om te beginnen bereid toe zijn. Dat isook wat Een Cursus in Wonderen ons alsmaar voorhoudt.En daarnaast, zegt Temple, moet je de waarnemeruitnodigen die in het heilige midden staat. De waarnemeris neutraal en herkent de illusie van de op- en neergaandespiraal.Voor de waarnemer is er geen goed offout. De waar-nemer herkent alleen de eenheid.Als weleven vanuit de waarnemer, leven we vanuit waarheid,vanuit het hart.Als we oefenen en telkens opnieuw kiezen voor de waarnemer,zal het patroon ons loslaten. Uiteindelijk leven wedan vanuit het neutrale midden. En daar is vrijheid.Het boek bestaat uit twee delen. Deel een is de uitlegen in deel twee staan technieken voor de vereniging vantegenpolen, mentale hulpmiddelen om de kronkels vande geest te ontrafelen.Grofweg benoemt Temple twee onderdelen van technieken.Teneerste: het focussen op het doel om vanuitde waarnemer te leven.Ten tweede: het ontwikkelenvan de juiste denkrichting, je neutrale waarnemer.Een mooi en praktisch boek. •Leslie Temple-Thurston met Brad Laughlin.Het Huwelijk van Spirit; verlicht leven in demoderne wereld. Uitgeverij Petiet, 2006. 17,90Eenduidige voedingWij mensen leven in deze wereld in een lichaamen om dit lichaam in stand te houden, eten we.En niet alleen daarom, want meestal is eten eengeliefkoosde bezigheid. Is het dan belangrijk watwe eten? Als we in de eenheid zouden zijn,waarschijnlijk niet. In de dualiteit is hetmisschien verstandiger om gezond te eten.Anja van Aarle laat haar licht hierover schijnen engaat met name in op wat gezonde enongezonde voeding is. Daarna bespreekt zij eenaantal kookboeken.Anja van AarleIk kan geen krant openslaan, talkshow op tv zien,of er wordt gesproken over gezondheid in relatietot wat we eten. Aan de ene kant worden wijmensen erop gewezen dat we gezond moeten etenen veel bewegen en dat we zélf verantwoordelijk zijnvoor ons lichaam en voor het ontstaan van ziekte. Aande andere kant ‘bewijzen’ wetenschappelijke onderzoekende gezondheidsbevorderende kwaliteiten van allerleiproducten, die in mijn ogen niets met gezondheid temaken hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan wijn, koffieen chocolade. Deze producten zullen ongetwijfeldingrediënten bevatten die heilzaam voor ons zijn.Wijnis bijvoorbeeld een perfect middel voor mensen dieerg gestresst zijn en een glaasje wijn drinken om teontspannen. En er zijn natuurlijk andere manieren omte ontspannen.Het probleem met zulke onderzoeken is, dat ze zichvaak richten op één enkel ingrediënt in het voedsel datgezonde en heilzame eigenschappen zou hebben. Als jeuitsluitend naar de afzonderlijke stoffen in het productkijkt, zijn ze misschien ook wel gezond. Chocoladeschijnt een stof te bevatten, die werkt als een antidepressivum.Watfabrikanten echter niet doen, is de combinatievan producten onderzoeken. Je krijgt bij heteten van chocolade niet alleen die stof binnen die eenpositief effect heeft op onze gemoedrust, maar ook eenflinke hoeveelheid suiker. En suiker is verre vangezond.Het schijnt goed te zijn om elke dag koffie te drinken.Het ene onderzoek na het andere komt met bewijzendat elke dag een kopje koffie, bevorderlijk is voor degezondheid.We weten daarnaast allemaal dat verbrandeproducten kankerverwekkend zijn. Koffie wordtgebrand en is dus kankerverwekkend. Nu wil ik nietbeweren dat je geen koffie mag drinken. Drink koffieen geniet ervan.Naar mijn idee zijn het vooral de voedselfabrikanten diewillen bewijzen, dat hun producten gezond zijn. En datis logisch, want het is hun taak om voedsel te fabricerenen te verkopen. Fabrikanten zullen er dus alles aan doenom hun voedsel te verkopen aan consumenten. En die,het woord zegt het al, consumeren het voedsel wel ofniet. De consument van nu vraagt om gezond voedsel,dus de fabrikant weet: gezond voedsel verkoopt. Endaarom zijn er allerhande onderzoeken die bewijzen dathet geproduceerde voedsel gezond is. Om het de consumentnog ‘makkelijker’ te maken, plakt Nederlandsgrootste grootgrutter groene klavertjesstickers op dezogenaamde ‘gezonde’ producten. De vraag is dan: klopthet dat het hier om gezonde producten gaat?Zoete apenkopjesGisteren hoorde ik dat wormen gekweekt worden omals proteïne gebruikt te worden in babyvoedsel. Metwormen is natuurlijk niets mis. En op de verpakkingvan babyvoedsel staat waarschijnlijk dat deze proteïnebevat en dat klopt ook. Alleen verwacht ik niet dat als ikeen portie proteïne naar binnen schuif, dat ik dan wormenverorber.8 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...9


taarten, hamburgers,patat diedruipt van hetvet, liters frisdranken bier.Dan komt ze methaar eetsuggesties:acht wekenniets anders dangranen, bonen,groente en fruit.Na acht wekenblijken de kandidatente zijnafgevallen en voelenze zich fitter, gezonder en gelukkiger.Afgelopen week kreeg ik zowel haar basisboek, Wat je eetben je zelf, als het bijbehorende kookboek. McKeithkomt uit de macrobiotiek en is voedingsdeskundige.Haar dochter noemt haar een dieetgoeroe. Zelf zegt zeover haar eetadviezen dat die uitgaan van overvloed inplaats van beperking.Het kookboek vind ik fantastisch. Het zijn recepten dieik zelf graag kook en waar ik altijd naar op zoek ben. Ikkan alle gerechten zondermeer maken. Ik hoef geenalternatieven te zoeken voor suiker, melk of de magnetron.Die gebruikt ze namelijk niet.Voor de verstoktevleeseters geeft ze recepten met kip en voor de echtevoedselfreaks die nog een stap verder willen gaan, wijdtze een hoofdstuk aan het gebruik van zeegroente, kiemenen het eten van rauwe, vooral groene bladgroente.McKeith maakt eenduidige voeding. Groente, fruit, granen,zaden, noten,pitten en oliën.Simpele, eenvoudigeen heerlijkerecepten. Ookeen beginnelingkan ermee uit devoeten. Haar stijlvan schrijven isvlot, uitdagend,doorspekt methumor, helder engelardeerd meteen vleugje zelfspot.Een echtepittige tante die zich niet uit het veld laat slaan. In beideboeken legt ze uit wat haar uitgangspunten van gezondevoeding zijn. En beide boeken hebben testjes om te kijkenhoe het met jouw gezondheid en met je voedingsgewoontengesteld is. Ze legt het belang uit van hetgescheiden eten van koolhydraten en eiwitten, het voorkomenvan suikerziekte en hoe je slank en gezond kuntworden en blijven. Het ene boek bevat meer theorie, hetandere meer recepten. Soms zijn er wat overlappingen enze zijn zeker aanvullend.Twee boeken vol verrassingen,verhalen en eetweetjes.Als voorproefje het volgende recept:Kikkererwtenburgers - 20 stuks1 blik kikkererwten 400 gram, uitgelekt enafgespoeld.1 blik nierbonen 400 gram, uitgelekt en afgespoeld.1 wortel, geschild en fijngeraspt.1 kleine ui, geschild en fijngeraspt.50 gram zonnebloempitten.2 eetl. tahin, overtollige olie voor het afmetenafgeschonken.1 teentje knoflook, gepeld en fijngesneden.handje gehakte verse koriander.1 eetl. (tarwevrije) groentebouillonpoeder.Verwarm de oven voor op 220°C. Bekleed een bakplaatmet vetvrij bakpapier.Pureer alle ingrediënten in een foodprocessor of meteen staafmixer in 15-20 seconden tot een grove puree.Maak je handen onder de koude kraan nat en vorm vanhet kikkererwtenmengsel 20 kleine balletjes.Leg de balletjes op de bakplaat en druk ze met de achterkantvan een lepel enigszins plat.Schuif ze 15-18 minuten in de oven of tot ze lichtbruinzijn. Neem ze uit de oven en laat ze even staan.Serveren met zoete aardappelen en een salade. Smakelijketen, en geniet van deze pittige tante!Het bloedgroepdieet bij vermoeidheidHet bloedgroepdieet bij vermoeidheid, het vierde boekin een reeks, is het eerste boek dat ik heb gelezen overhet bloedgroepdieet. Eerder zijn verschenen: Het bloedgroepdieetvoor gezondheid en beweging, een kookboek eneen boek met leefregels. Het bloedgroepdieet gaat ervanuit, dat de verschillende bloedgroepen een bij hun aardpassend dieet nodig hebben.Voor elke bloedgroep gevende schrijvers van dit boek adviezen om chronische vermoeidheidde baas te blijven. Adviezen, die vooralgericht zijn op voeding en beweging. Het boek staat volmet tabelletjes, waarin voedsel wordt gecategoriseerdvan superheilzaam tot te vermijden.Een voorbeeld. Bloedgroep 0. Superheilzaam is onderandere: groene thee, paardebloem, knoflook, andijvie,kers, tuinboon, walnoot, olijfolie, rundvlees, kabeljauw.Te vermijden zijn: koffie, rabarber, aspartaam, kiwi, aardappel,tarwe, linzen, kastanje, zonnebloemolie, melk, kikvorsen schildpad.Gelukkig staat de kikvors in het rijtje te vermijden.Even dacht ik erover om mijn huiskikvors uit de minivijverin de tuin op het menu te zetten. Daar hoef ik nuniet meer over na te denken, aangezien hij voor mij bijhet te vermijden eten staat. Hij mag blijven!Aan het eind van elk hoofdstuk, waarin telkens eenbloedgroep geheel wordt uitgebeend, is een vierwekenmenu opgenomenen een bewegingsplanom vermoeidheidteoverwinnen.Wat ik aan ditboek interessantvind, is het hoofdstukover depathologieën vanvermoeidheid.Immunologischechaos, stress, toxiciteitin de stofwisselingencelblokkering.Alles werkt opelkaar in en als hetniet goed functioneert, ontstaat er ziekte.Meer energie met minder koolhydraten.De boektitel Meer energie met minder koolhydraten sprakme aan en maakte me nieuwsgierig. Ook omdat deondertitel luidt: De nieuwe manier van koken. En deinhoud valt me wat tegen. Ik wil natuurlijk mijn eigenideeën bevestigd zien en dat doet dit boek niet.Riet Sprengers kookt gezond met weinig samengesteldekoolhydraten en veel eiwitten. Zij stelt dat we meereten dan we verbruiken met als gevolg dat we te dikworden. De boosdoeners zijn volgens haar de geraffineerdeof bewerkte koolhydraten. Deze zijn vaak verborgenin koek, crackers, frites en chips. Dezekoolhydraten dus niet eten, zegt ze.Verder raadt ze afom suiker en verzadigde vetten te eten en raadt ze heteten van veel eiwitten aan. Eiwitten sla je namelijk, integenstelling tot vet en koolhydraten, niet op in jelichaam. Sprengers zegt, dat het beter is om minderkoolhydraten te eten en geen koolhydraten zoals suikeren meelproducten, omdat je daar slank bij blijft.Welvindt zij het goed om samengestelde koolhydraten teeten, zoals groente, fruit en volkorenproducten.Ik ben in hetboek op zoekgegaan naarrecepten zondereiwitten, suikeren melk. Nagoed zoeken,vond ik eenpaar receptenzonder eiwitten.Gebakken witlofbijvoorbeeld.Wonderlijk dat Sprengers daar dan bruine suiker bijdoet. Een lekker toetje is de frambozensorbet. Jammerdat dit wordt gezoet met een suikervervanger.De theorie wordt door het hele boek gegeven in eenvaste structuur.Telkens een aantal pagina’s met receptenen dan weer twee pagina’s waarom je beter kunt etenzoals Sprengers aangeeft. De theoretische uitleg over hethoe en waarom, vind ik onoverzichtelijk.SuperfoodMichael van Straten, geen Nederlander zoals je wellichtzult denken maar een Engelsman, heeft zich ten doelgesteld om een superfood boekje te schrijven. Een eetboekmet de 100 beste (eet)producten ter wereld. Inzijn inleiding vertelt hij, dat hij zich zorgen maakt overde mensen die te streng met diëten bezig zijn en overhet stijgendeaantal welvaartziektes.Daaromdit boekje metlekker, gevarieerdengezond eten,betoogt VanStraten.Op alfabetischevolgordebegint hij metde aardappel(nachtschade)om dan viaeend en ei naargierst te gaan(voor mij in ieder geval herkenbaar als gezond) en danvia hertenvlees, mango, olijfolie, pasta, rozemarijn, theeen vis, naar zwarte bessen.In hoofdstuk 2 schrijft Van Straten over de nodigemineralen en vitaminen en in hoofdstuk 3 geeft hij bijeen aantal lichamelijke of psychische problemen voedingsadviezen.Tipvoor bij de kippengriep: citroenmelissewerkt antiviraal. De bedoeling van het boekje is omeen opsomming te geven van gezonde producten. Meerdan dat is het ook niet. •Bradley Willcox / Craig Willcox / Makato Susuki.Het Okinawaprogramma. Het Spectrum, 2001. Nu bijDe Slegte.Dr. Gillian McKeith. Wat je eet ben je zelf. Lifetime,onderdeel van Kosmos-Z&K, 2005. 19,95.Dr. Gillian McKeith. Wat je eet ben je zelf. Kookboek.Culinaire Boekerij, onderdeel van Kosmos-Z&K,2005. 19,95Peter d’Adamo en Catherine Whitney. Het bloedgroepdieetbij vermoeidheid. De Kern, Baarn, 2005. 12,50Riet Sprengers. Meer energie met minder koolhydraten.De Kern, Baarn, 2005. 17,50Michael van Straten. Het superfood zakboekje. De Kern,Baarn, 2005. 9,9512 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006 ...van hart tot hart... 13


HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HARTDE PRINCIPES OEFENENGezondheid gaat over liefde zijnIn deze rubriek nodigt Els Thissen ons uit om onssamen met haar wat meer in de principes vanAttitudinal Healing te verdiepen. Bij ieder principedat zij bespreekt, geeft zij ook een oefening.Principe 2Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.Het eerste waar over het algemeen aan gedacht wordtbij het woord gezondheid, is aan ziekte. En dan denkenwe over het algemeen aan lichamelijke ziekte.Zo worden gezondheid en lichamelijke ziekte vaak inéén adem genoemd, waarbij het ene als wenselijk en hetandere als onwenselijk wordt beschouwd. Met oud ennieuw, of als we jarig zijn wensen we elkaar een goeden gezond nieuw- of levensjaar toe.Waarom doen wedat eigenlijk? En waar gaat het dan over? En we zoudendat natuurlijk altijd kunnen doen. Of we nou een lichamelijkeziekte hebben of niet, of we kanker hebben ofeen been eraf of niet, in feite is het ‘geluk’ dat ik iemandwens. Geluk, hoe het er verder voor hem of voor haarook uitziet op lichamelijk of op een ander vlak.Attitudinal Healing spreekt over gezondheid als eenstaat van innerlijke vrede. Gezondheid wordt dus nietaan het lichaam gekoppeld, maar aan datgene wat dekern van ons wezen is, namelijk liefde.‘Zijn’ in liefdebetekent automatisch ‘zijn’ in vrede en in vreugde. Datwat ons eraan hindert deze liefde te ervaren, dus gezondte zijn, is de angst die voor het bewustzijn van de aanwezigheidvan liefde schuift. Als we ons angstig voelen,zijn we in feite vergeten dat we goed zijn zoals we zijn,of we ontkennen dat we goed zijn.We zien onszelf danniet als heel en hebben ons Zelf uit het oog verloren.Angst maakt het ervaren van liefde onmogelijk enmaakt dat we ons afscheiden van de mensen, dingen ensituaties om ons heen. In ons denken doorbreken we deeenheid waar we onlosmakelijk deel van uitmaken.Wezetten onszelf apart, aan de zijlijn van het leven.In het verlengde daarvan is genezen - in termen vanAttitudinal Healing - dan ook het laten varen van angst.Waar angst verdwenen is, is weer ruimte om liefde teervaren, dat wat ik in wezen ben.In welke toestand ons lichaam, ons huis, ons banksaldoof dat van anderen zich ook bevinden, we kunnen, alswe angstige gedachten daarover laten varen, onszelf enanderen als gezond ervaren en in innerlijke vrede zijn.Zodra we onze zorgelijke gedachten over de situatielaten gaan en onze beoordeling van de situatie op basisvan die gedachten achterwege laten, ontstaat er een volkomennieuwe houding ten opzichte van de situatie.Het kan zijn dat je diteen tijd als een alsmaarwisselend proceservaart. Soms maak je jezorgen om iets, somservaar je vrede indezelfde situatie. Ookzou je tegen jezelf kunnenzeggen:‘Ik voel menu bang. Dat is wat ernu is. Kennelijk is datnu zo. Ik voel me bangtot het weer over is.’ Jekunt het zien als eenproces, waarin je telkens weer de kans krijgt te oefenenin het laten gaan van angst en angstige gedachten.OefeningMensen die in de AH-groepen spreken over het feit datze zich vaak erg angstig voelen, geef ik wel eens de volgendeoefening:l. Als je het gevoel hebt erg angstig te zijn, spreek dande eerste de beste jou niet bekende persoon aan opstraat, in de winkel, trein of ergens anders en vraag ofje iets tegen die persoon mag zeggen. Als iemand ‘Ja’zegt, vertel dan in enkele korte zinnen dat je jeangstig voelt en vertel hoe angstig je je voelt. Bedankdie persoon dan en loop verder. Als je je nog steeds(of even later weer) angstig voelt, doe je de oefeningopnieuw.Ervaar wat het effect van de oefening is op jebeleving van de angst.Als je oefening 1 als te pittig ervaart kun je deze oefeningdoen.2.Vraag jezelf af naar welke stem je luistert als je jeangstig voelt. Is dit de stem van je Zelf of is dit eenandere stem, namelijk die van het ego? Constateernaar welke stem je luistert. En als je naar de stem vanje Zelf luistert, ga daar dan mee door (of niet, als jeermee stopt). En als je naar de andere stem luistert,die van het ego, stop daar dan mee (of ga ermee door,als dat is wat je doet). En als je ermee doorgaat weetdan, dat het op enig moment weer stopt.Wat je ook besluit, word je in elk geval bewust van demogelijkheid naar een van beide stemmen te luisteren.Dan kun je kiezen aan welke stem je op een bepaaldmoment gehoor wilt geven.Els ThissenActiviteitenchronologischDe activiteiten worden verzorgd doorEls Thissen.4 november 2006Open workshop,Alphen aan de Rijn5 november 2006Miniworkshop, Moorveld17-19 november 2006Familie & Systeemopstelling,Wahlwiller26 november 2006Familie & Systeemopstelling,Vlaardingen3 december 2006Miniworkshop,Amersfoort10 december 2006Miniworkshop, Moorveld27 december 2006 – 1 jan 2007Van oud naar nieuw, Sint Geertruid7 januari 2007Miniworkshop, Moorveld17 januari 2007Familie- & Systeemopstelling,Rothem27 januari 2007Open workshop, Oud Beijerland4 februari 2007Miniworkshop, Moorveld14 februari 2007Familie- & Systeemopstelling,Rothem2-4 maart 2007Meditatief Mandala schilderen,Wahlwiller11 maart 2007Miniworkshop, Moorveld14 maart 2007Familie- & Systeemopstelling,Rothem24-25 maart 2007Familie- & Systeemopstelling,Groesbeek31 maart 2007Landelijke Facilitatordag, HilversumWORKSHOPSOpen workshopWie wil kan in deze workshop werkenaan een persoonlijk thema. Els Thissenwerkt, in alle vrijheid, in de groep, individueelmet die deelnemers die eenkwestie inbrengen.Verder is er ruimtevoor het stellen van vragen. Afhankelijkvan wat er aan de orde is werkt Els metEen Cursus in Wonderen,The Work ofByron Katie,Attitudinal Healing en/ofFamilie & Systeemopstellingen.27 januari 2007. Oud BeijerlandVrije School Rudolf Steiner,Jasmijnstraat 6, 3261 BK. Zat 10-16 uur.Kosten: 25 (incl. koffie/thee/lunch).Info/Opgave: Andrea Horden 0186-616434 / okeedree@xs4all.nlFamilie & systeemopstellingenIn een familieopstelling wordt hetgeboortegezin van degene voor wie deopstelling wordt gedaan, fysiek in deruimte opgesteld. Zo zijn er mensen die- voor de duur van de opstelling -zonodig de plek van de vader, moeder,broers en zussen innemen. Ook neemtiemand de plek van de persoon zelf in.Door de opstelling worden patronen enspanningsvelden zichtbaar, zoals die zichbinnen families, soms al vele generaties,kunnen voordoen. Door deze patronenaan het licht te brengen kan de ordening‘hersteld’ worden. Zo kunnen verhoudingenbinnen een familieharmoniseren of genezen. Deze maniervan werken is verder bruikbaar voor hetO Ik wil deelnemen aan (naam activiteit):op (datum):O Ik bestel (titel):Van (artiest):Datum:ACTIVITEITENinzichtelijk maken en herstellen vanverhoudingen binnen bedrijven, teamsen op andere plekken waar mensensamenkomen. Ook kunnen de verschillendekwaliteiten die in een persoonsamenkomen en ten opzichte van elkaarvoor een spanningsveld zorgen, in eenopstelling inzichtelijk gemaakt worden.17-19 nov 2006. WahlwillerArnold Janssen Klooster.Vrij 10-zo 16 uur. Cursuskosten 180.Verblijf: 90 (1pk).26 november 2006.VlaardingenOosthavenkade 39. Zon 10-17 uur.Deelnamekosten: 4017 januari 2007, Rothem14 februari 2007, Rothem14 maart 2007, RothemKlinkenberg 20, 6231 BD.Woe 19.30-22 uur. Kosten 15 per keer24-25 maart 2007, GroesbeekDe Poort, Biesseltsebaan 34, 6561 KC.Zat 10-zon 16 uur. Cursus 120.Verblijf 90 (2pk).Meditatief mandala’s schilderenMandala’s tekenen/schilderen is eenmanier om een reis naar binnen temaken. Het is een momentopname vanonze innerlijke staat. In stilte laten weons leiden door onze intuïtie.We tekenende beelden die zich aan ons tonen,en gebruiken de kleuren die zich aandienen.Of we laten ons leiden dooronze eigen innerlijke beweging die vormenen kleuren doet ontstaan.We werkenmet potlood, inkt en acrylverf.Aanmelding activiteiten e/o bestellingHandtekening:Bij aanmelding voor een workshop of training ontvangt u schriftelijk berichtvan aanmelding.Als u een bestelling doet krijgt u deze met factuur thuis gezonden. (z.o.z)14 ...van hart tot hart...nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006HET HART...van hart tot hart...1


HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET.HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HETOm een mandala te maken hoef je nietgestudeerd te hebben of te ‘kunnentekenen’. Je wordt gevraagd bereid tezijn om open te staan, om –in stilte- deimpulsen van het moment te volgen enhet innerlijke beeld, of de innerlijkebeweging naar buiten te brengen.2-4 maart 2007. WahlwillerArnold Janssen Klooster, Capucijnenweg9, 6268 BA Wahlwiller.Vrij 10–zo 16 uurCursus 160 (incl. papier, acrylverf).Verblijf 1pk 90Stilte workshopIn de kloostersfeer van de gastvrije zustersmaken we contact met de stilte inonszelf. Door middel van (geleide)meditaties en oefeningen gericht op hetnaar binnen keren, zoeken we de stiltein onszelf en vinden we de toegangspoorttot onze eigen antwoorden. Daarin kunnenwe onszelf herkennen in wat wewezenlijk zijn en maken we van detheorie een ervaring van het hart. ElsThissen werkt met de deelnemers naaraanleiding van hun vragen en inbreng.De workshops hebben daarom een wisselendeinhoud, waarbij het accent ligtop innerlijk werk in stilte.Tijdens demaaltijden en buiten de werkruimtewordt stilte in acht genomen.23-24 juni 2007. WahlwillerArnold Janssenklooster,Capucijnenweg 9. Za 10- zo 16 uur.Cursus 120.Verblijf 1pk. 60Open Mini-WorkshopsMoorveld, 10-12.15 uur. Op basis vanNaam:Straat:Postcode en plaats:Telefoon:VERVOLG ACTIVITEITENdonatie, tenzij anders vermeld.zo 5 november 2006, Moorveldzo 3 december 2006, Amersfoort15-16.30 uur, Meridiaancollege,Daam Fockemalaan 12, 7,-zo 10 december 2006, Moorveldzo 7 januari 2007, Moorveldzo 4 februari 2007, Moorveldzo 11 maart 2007, MoorveldVan Oud naar NieuwVijf dagen onderdompelen in The Workof Byron Katie en andere werkvormen,in een informele sfeer. Els Thissen werktmet wie dat wil. Je kunt zelf werken oferbij zijn terwijl andere hun overtuigingenonderzoeken of een inkijkje nemenin de patronen van hun familiesysteem.Ook is er tijd voor het stellen van vragen.Een bijeenkomst waarin de gelegenheidwordt gegeven om, samen met oude ennieuwe vrienden, afscheid te nemen vanhet oude en het nieuwe te verwelkomen.27 dec 2006-1 jan 2007. SintGeertruid (Limburg)’t Vlinderhöfke, Julianaweg 21.Woe 19-maan 11 uur. Deelnamekosten230.Verblijf 240 (maaltijden & 2pk).5-dagenpas 360 (deelname & maaltijden,zonder slapen). Dagpas 80 (deelname& maaltijden) per dag.TRAININGENIntensieve Training The Work ofByron KatieEen intensieve training in het begeleidenvan jezelf en anderen in de The Work ofByron Katie. Zij heeft ons een methodeAanmelding activiteiten e/o bestellingE-mail:Deze strook sturen naar: Centrum voor Miracles-StudiesLuipertstraat 12, 6237 NM Moorveldtel: 043-3647987Of uw aanmelding/bestelling mailen naar: cms@elsthissen.nl(z.o.z.)Nov. 2006gegeven (vier vragen en een omdraaiing)om onze gedachten op waarheid teonderzoeken en onze vrijheid –die eraltijd is- te realiseren door onze overtuigingenmet begrip tegemoet te treden.We lijden als we een gedachte gelovendie tegen de realiteit ingaat. Zo’n gedachtezou kunnen zijn: de kat moet blaffenen mijn moeder moet minder praten.Alsik wil dat de realiteit anders is dan ze is,vraag ik iets onmogelijks en offer ik mijnvrijheid aan het vasthouden aan mijnovertuigingen.We zoeken naar wat méérwaar is, dan de overtuiging die we koesterenen kijken wat de antwoorden enomkeringen ons te bieden hebben.9-20 juli 2007. HavelteMeeuwenveen, Meeuwenveenseweg 1-3. Ma 19.30 uur – vrij 12.00 uurCursus 550.Verblijf 2pk 525; kamperen475 (beperkt mogelijk)FacilitatortrainingDeze training is bedoeld voor mensendie willen leven en werken met deprincipes van Attitudinal Healing (AH)en/of het gedachtegoed van Een Cursusin Wonderen (ECIW) of AH- en /ofCoursegroepen willen begeleiden.Weoefenen verschillende vaardigheden diesamenhangen met de AH-richtlijnenzoals empatisch luisteren, luisteren zonderoordeel, angst herkennen en met deogen van liefde kijken. Ook kijken wenaar onze motieven om groepen tebegeleiden.23-25 november 2007. WahlwillerArnold Janssen Klooster,Capucijnenweg 9.Vrij 10 – zo 16 uur.Cursus 160.Verblijf 1pk 90Landelijke FacilitatordagContact- en studiedag voor facilitatorsvan AH-groepen en/of deelnemers aaneen of meer facilitatortrainingen en/ofmensen die een groep willen starten.31 mrt 2007. HilversumDe Drie Berken, Dr. Cuypersplein 5a.Za 10-16 uur. Op basis van donatie.Informatie en opgaveCentrum voor Miracles-StudiesLuipertstraat 12,6237 NM Moorveld,tel: 043-3647987e-mail: cms@elsthissen.nlwebsite: www.elsthissen.nlGroningenGroningen:Godelieve Bos 050-5420233Haren (1):Marrigje Dijksma 050-5340729Haren (2) 1, 2, 3 :Henk Kamerling 050-5340729Onstwedde:Johan Maarsingh 0599-331722GelderlandApeldoorn:Nicole Blaauw 055-5336916Doetinchem:Pieter Vegter 0575-451799Hengelo:Pieter Vegter 0575-451799Lochem:Jan Helmus 0573-257927Nijmegen (1):Nanja 024-3224327Nijmegen (2):Suzanne Raymakers 024-3602609Nunspeet:Jurja Kammeijer 0341-251181& Marjan Rikkers 033-2460521Rheden:Annie Bekker 026-4454004Flevolandgeen groepenFrieslandIJlst:José van der Werf 06-23885960Lemmer:Mirjam Rombouts-Overbeek0514-563719Oosterend (1) en (2) 7 :Willem & Jacqueline Feijten0515-332472Noord-HollandAlkmaar:Frans Kok 0299-673404Amstelveen:Renée van der Vijgh 020-6473075Amsterdam(1):Eva Hollander 020-6769835Amsterdam(2):Emma Veenstra 020-6969132Amsterdam(3):Nicolien Gouwenberg 020-4003124Castricum:Frans Kok 0299-673404De Rijp:Frans Kok 0299-673404Haarlem (1):Ynze Keetlapper 023-5367538Haarlem (2):Frans Kok 0299-673404Purmerend:Frans Kok 0299-673404Zuid-HollandAlphen a/d Rijn:Janny Buijs 0172-441543Delft:ATTITUDINAL HEALINGGROEPENIn diverse plaatsen komen AH groepen bijeen die werken met de principes enrichtlijnen van AH. Als je belangstelling hebt om aan een groep deelte nemen kun je contact opnemen met de facilitator. Gevraagde bijdrage:gratis tot maximaal e7,- per bijeenkomst. Je mag méér betalen.Wil Rijsterborgh 015-2615998Den Haag (1):Michelle Bauer 070-3542074Den Haag (2):Annemarie van Unnik070-3467932Gouda:Marianne Spoor 0182-532396Streefkerk:Krystyna Bergsma 0184-684340Strijen:Niesa Robberecht 078-6762529Voorschoten:Anna Walraven 071-5764877Zoetermeer 5 :Cathy Blom 079-3311735 &Wil Rijsterborgh 015-2615998Zuid-Beyerland:Anna Eppinga 0186-662055UtrechtAmersfoort (1) en (2) 3 :Rozemarijn Ockhuysen033-4728602Bussum:Marion & Harry Welch035-6910589Eemnes:Inez Coolen 035-5260594Hilversumse Meent:Monique Veenstra 035-6982556Huis ter Heide:Fleur Smelt 035-6920802 & Anne-Joke Vellinga 030-6920905Leusden:Eveline Teunissen 033-4952623Nieuwegein:Corrie van Zijl-van der Klij030-6038241Soest (1):Maria de Wilde 035-6026486Soest (2):Rob Middeldorp 035-6025647Utrecht (1):Gera Wolswijk 030-2947944Utrecht (2):Marie-Alice Storimans 030-2712855Utrechtse heuvelrug:Wim van Ginkel 0343-431577 &Loek Kattekamp 030-2721290Werkhoven:Cobi Schilp 0343-477517Zeist:Etty de Graaf 030-6990028Noord-BrabantBreda:Jopie van Heeren &Henny van der Feer 076-5208377Ossendrecht:Kees Zwinkels 0164-671255Tilburg:Anja Gussinko 013-5363784Ulvenhout:Marja van Schie 076-5600095Vessem:Mieke Panhuysen 040-2523818 &Inez Zonneveld-Woelinga013-5146111&Diny Smits 040-2425260LimburgBerg en Terblijt:Riny Blom 043-6041816Echt:Peter Winteraeken 0475-484833Roermond:Jeannette Fabrie 0475-341130Sittard:Beppie Cloo 046-4581597Venlo-Blerick:Jolanda Megens 06-17516018Weert:Gerrie van Gestel 0495-533232ZeelandDreischor:Trudy Huter 0111-406006Middelburg (1):Ria Castenmiller 0118-639949Middelburg (2):Pauline Klerkx & Paul Vreugdenhil0118-644020Vlissingen:Ellen Heystek 0118-418294 &Ankie Spinnewijn 0118-419498OverijsselOldenzaal (1):Rogier Pondaag 0541-510844Oldenzaal (2):Trudy ter Braak 0541-539261Drenthegeen groepenNederlandstalige groepen in hetbuitenland:BELGIË:Ruimte voor innerlijke vrede:Beja Pingnet,Victor Nelisstraat 16,2900 Schoten, tel 03-6588287,Website: www.InnerlijkeVrede.beBrugge (1):Henk Content 050-352943Brugge (2):Ingrid Vierstraete 050-337332Gistel:Johan Lingier 059-276724Kalmthout:Rina & Jean-Pierre Lenders03-6663618Oelegem:Fons & Diane Melis 03-4816439Schoten:Beja Pingnet 03-6588287OOST-SPANJEBenitachell (Alicante):Guido Visbeek (0034) 966498394/9659731991Thema:Werken aan werk2Voor rouwverwerking na hetverlies van een naaste of dierbare3Voor mensen die gedurende eenlange tijd ziek zijn5Jongerengroep6Voor ouders van kinderen die kortof lang geleden overleden zijn.7Voor kinderen die een ouder,broertje of zusje verloren hebben ofchronisch ziek zijn.NIEUWE AH GROEPENHuis ter Heide:Fleur Smelt 035-6920802 &Anne-Joke Vellinga 030-6920905Amsterdam(3):Nicolien Gouwenberg 020-4003124Rheden:Annie Bekker 026-4454004INTERVISIE-GROEPENVoor facilitators van AH- en/ofCourse-groepenAlgemene informatieCentrum voor AH 043-3647987Noord-BrabantHenny van der Feer076-5208377Limburg/SittardBeppie Cloo046-4581597Set van 12 kaarten met degeïllustreerde principes vanAttitudinal Healing doorAnnemarie van Unnik.Prijs 3,- (excl. verzendkosten).Te bestellen bij: StichtingCentrum voor AttitudinalHealing. Tel 043-3647987;Luipertstraat 12, 6237 NMMoorveld; E-mail:ahnl@elsthissen.nl2HET HART...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006HET HART...van hart tot hart...3


HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HART HET HARTMIRACLES IN CONTACTDe principes en richtlijnen van Attitudinal Healing stammenuit Een cursus in wonderen (A Course in Miracles©).Stichting Miracles in Contact (MIC) is contact- en ontmoetingspuntvoor Een cursus in wonderen in Nederlanden België met o.m. een boekenvoorraad rond de Cursus.NIEUWSBRIEFVerschijnt vier keer per jaar. Met artikelen over Een cursusin wonderen, besprekingen van uitgaven over de Cursus,informatie over MIC-activiteiten, een overzicht van leesenstudiegroepen en het activiteitenprogramma van alleCourseleraren.Nr. 3, augustus 2006Ziekte is een verdediging tegen de waarheid: Ernestine Martensbeschrijft hoe de Cursus haar hielp tijdens haar ziekteproces.Praten met kinderen over God: Louise Frechette over hoeje met kinderen over de Cursus kunt praten. ElisHoddenbagh legt twee wonderprincipes uit.Verder: eenlezer beschrijft een vergevingservaring, een interview metWillem Glaudemans en een bespreking van de boeken vanMichael Dawson: De denkgeest genezen, niet het lichaam. Wiede Nieuwsbrief wil ontvangen kan donateur worden vanMIC ( bijdrage 12,50 per jaar).MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN AMERSFOORTLezing of mini-workshop door een Courseleraar.Programma (vanaf 14.30 u):5 november Wil Rijsterborgh: Hoe kan ik innerlijk in vredezijn ondanks tumult om me heen?3 december Els Thissen: Speciaalheid7 januari Jos Visser: Een nieuw jaar met ECIW (NB vanaf13.30 u)4 februari Tom Oosthuizen: Wat is genezen volgens ECIW?(NB vanaf 13.30 u)MEER INFORMATIE: Miracles in Contact, Postbus30261, 1303 AG Almere.Tel: 036-5290109, fax: 036-5292326, mail: info@miraclesincontact.nl, www.miraclesincontact.nlREGELTJESRegeladvertenties: 2,50 per (deel van een) regel. Aanleverdatatekst 1/1; 1/4; 15/6; 1/10. Verschijningsdata: 5/2; 5/5; 5/8 en 5/11.THE WORK OF BYRON KATIE workshops en consulten JoopTeggelove & Titia Kremer www.thework.nu - tel 06.533.67.534 -e-mail joop.teggelove@12move.nlREIKI-Cursussen en consulten. Joop Teggelove (lid Reiki-Alliance)&Titia Kremer www.reikijoop.nl tel 06.533.67.534 - e-mailjoop.teggelove@12move.nl‘Een Cursus In Wonderen’ echt ervaren? Kijk op www.7blad.nl ofbel Jeroen-Arnold: 0317 - 312 302. o.a. Erger Je Gelukkig enOnderneem je leven!THE WORK OF BYRON KATIE - kursussen, oefenavonden, individuelesessies in Harderwijk en omgeving. ook op locatie. SuchitaPeeters 06 27 317 717, e-mail: de cirkel@worldonline.nlhttp://decirkel.klik.nlChatbox Attitudinal Healing enEen Cursus in WonderenElke eerste maandag van de maand bestaat de mogelijkheid inhet Nederlands te chatten over AH en ECIW.We makengebruik van de Chatbox van het International Network forAttitudinal Healing in Sausalito, USA.Data: 6 nov; 4 dec. 2006; 1 jan; 5 febr; 5mrt 2007Tijd: 19.00-19.30 Nederlandse tijd.Gastvrouw: Ellen Heijstek.Thema:Voeding voor geest en lichaam.Gebruiksaanwijzing (toegang) Chatbox:1 Ga naar website: www.attitudinal healing.org2 Klik op het Logo van het International Network rechtsbovenin de pagina.3 Klik op ‘Login’ links boven.4 Log jezelf in. De eerste keer moet je een ‘userprofile’ maken.5 Scroll naar beneden en klik op General Chat (rechterkolom).6 Rechts kun je zien wie er ingelogd is.7 In het balkje onderaan kun je intikken wat je wilt zeggen.Druk op enter en de tekst wordt voor iedereen leesbaar.Het ware gebedwanneer je bidtvraag dan niet om wat je denkt nodig te hebbenleg je vermeende wensen op het altaar voor Godze vertellen dat jij niet wiltdat er iets in staat tussen jou en Hemze vertellen dat jij niets anders wiltdan Zijn Liefdevraag nu de hand van Jezusof de Heilige Geesten ga naar God- wees in Zijn Tegenwoordigheid -wat komt er in je opwat gaat er van je uitgevoelens van liefdewoorden van dankbaarheid misschienof een weten dat je veilig bent voor eeuwigen volledig voorzien- laat het er zijn … in God -word dan stilen zachten verenig je met Godga op in Zijn Liefdeverlies jezelf in de vreugdevolle vereniging- wees vervuld -CD lijstDe volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon of e-mail cms@elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.James TwymanEmissary of light e19,50May Peace Prevail on Earth e19,05The Order of the Beloved Disciple e20,50Peter MakenaIn Love, e18,15Heart of Kindness e18,50River of Blessings e18,50Shaina NollSongs for the Inner Child e18,50Bread for the Journey e18,15You can relax now e18,50Wendi BlomDreams within Dreams e15,90David WhyteClose to Home e20,50Steven WaltersJust this Moment e19,50So many blessings e19,50Wild Roses/Beth & CindeVoices on the Wind e19,05Northren Lights e19,05Kathy ZavadaIn Love Divine e19,00I’m right here e19,00Union e19,00Journey Home e19,00Mother‘s Song e19,00KirtanaThe Offering e18,15This Embrace e18,50Parrish Light e18,50A Deeper Surrender e18,50Kurt van SickleRiver of Life e19,00Mother Divine e19,00Father, Father e19,00Make me an Instument e19,00Climbing the Mountain e19,00SophiaJourney into love e19,00Hidden waters/Sacred ground e19,00Return e19,00Chakra Healing Chants e19,00KAARTENDoreen VirtueHet orakel van de Aartsengelen. MetNederlandse vertaling. e21,50 (excl. verzendkostene5,50).Annemarie van UnnikGebaseerd op: Gary R. Renard. De verdwijning van het Universum.Altamira Becht, 2006. Hoofdstuk 134HET HART...van hart tot hart... nr. 3 - augustus 2006nr. 4 - november 2006 ...van hart tot hart... 15


COLUMNIk ben niet een lichaam. Toch?Al jaren brengen wij onze zomervakantie kamperenddoor in Frankrijk.Te midden van een vrij omvangrijkgezelschap.Wanneer de mannen (zwaar in de minderheid)en kinderen slapen - en na een wijntje of drie,beginnen wij vrouwen, zittend onder de sterrenhemel tepraten over onderwerpen die meestal beginnen metde vraag:‘Wat zou jij doen als … ?’Meestal al in de tweede of derdevakantienacht komt dan de vraagboven tafel:‘Wat zou jij doen als jeiets mocht veranderen aan je uiterlijk.’Om beurten bespreken wij danonze denkbeeldige renovatie.Vaak iszo’n verbouwing nog niet klaar als de zon al begintop te komen. Nu kan ik me dat van mijzelf goedvoorstellen, maar van de anderen vind ik het buitengewoonbespottelijk, met hun oogverblindendegestalten.Nu ik tegenwoordig nogal eens aan den lijvehet effect ervaar van mijn woorden, merk ik dat ik meer niet meer goed bij voel. Om die reden neem ik mevoor mijn aandeel in dit soort gesprekken te beperken.Ook kan ik beduidend minder goed dan de anderentegen laat naar bed gaan en veel drank. Na twee glaasjeskijk ik eigenlijk al behoorlijk scheel.Toch doe ik danmee aan volgende rondes.Vanaf nu besluit ik naar bed tegaan als ik moe ben, meestal rond middernacht. Dandoe ik een minimeditatie en spring in bed.Tijdens dieactie zie ik mijn echtgenoot dan een aantal malen slapendheen en weer klotsen op het luchtmatras. Bij hetschijnsel van de zaklantaarn lees ik mijzelf daarna inslaap.Wijn drinken minder ik tot één of geen glaasje.Daar waar ik eerst een opvallende overeenkomst begonte vertonen met een bloedhond (rimpels worden diepevoren en oogleden blousen zwaar over rooddoorlopenogen), zit ik nu in de ochtenden tamelijk fris & fruitigaan de ontbijttafel.Al vallen de krekels uit de struiken van de hitte - ik ganiet uit de ruim bedekkende kleren. Oké, in het zwembadof aan een strandje kom ik er niet onderuit endraag ik zwemkleding. Maar dan doe ik net als wanneerik bij de gynaecoloog met mijn benen in de beugelshang: ik doe alsof ik er niet bij hoor, bij dit lichaam.‘Nee hoor,’ zegt mijn echtgenoot dan tegen zo’n manop de camping die hem met meewarige blik in de ogenop indringende fluistertoon vraagt of ik soms aan anorexialijd. Dit jaar heb ik de moed verzameld om eenkorte broek en rok te kopen - en nauw aansluitende T-shirts.Stap 1:Ik stap de tent uit in zo’n outfit en voel de warmte vande prille ochtendzon op de huid van mijn armen enbenen.Wat een extatische verrukking, die zon te voelenop mijn blote huid! Ik doe net alsof het normaal is datik in deze kledij aanschuif aan een van de campingtafeltjesdie samen een lange rij vormen.‘Monsieur, ungrand-café-noirs’il vous plaît,’ roep ik zelfs metbravoure naar onze trouwe koffiezetter, die ik de binnenkantvan een nog zeer lege mok laat zien.Stap 2:Ik loop over de camping naar het ver afgelegen washok.Hoor ik achter mij al hele gezinnen van hun picknicksetjeskletteren van het lachen, nadat ik gepasseerd ben?Nee.Vreemd.Stap 3:Met een van de andere vrouwen heb ik afgesproken datwij vanavond het koken voor onze rekening nemen.Naar de supermarkt in het dorp houd ik de kledingaan.Weer luister ik. Hoor ik iemand over mijn uiterlijk?Een kind misschien? Kinderen zijn eerlijk. Hé, waar ismijn medekokkin gebleven? Nergens zie ik haar. In raptempo begin ik met mijn winkelwagen de paden van desupermarkt te doorkruisen. Dan zie ik haar lopen tussende vele rijen diepvriesbakken door, deze stijlvolle fierevrouw, trendy zonnebril boven op haar lange goudblondehaar. Over één schouder draagt zij achteloos eenbijna twee meter lange diepgevroren vis zonder kop, diezij schijnbaar moeiteloos met één hand in balans houdt.Met een vanzelfsprekendheid waarmee een doodgravereen schop over de schouder draagt. Ik vergeet mijnlichaam en begin verschrikkelijk te lachen.Stap 4:Ik overdrijf.Wanneer wij een keer met z’n allen uit etengaan, houd ik ook de campingoutfit aan.Wij zitten aanfeestelijk gedekte tafels onder de platanen. De anderevrouwen hebben zich prachtig gekleed voor de gelegenheiden ik zit daartussen met T-shirt en korte rok. Ikdrijf mijzelf en de buitenwereld tot het uiterste in deconfrontatie met mijn lichaam.‘Kloink.’Terwijl links enrechts van mij gekeken wordt waar er een glaasje wijn isomgevallen, weet ik alleen dat ik slechts het ene beenover het andere sloeg.Met diepe bewondering kijk ik altijd naar mensen dievrijmoedig omgaan met lichamen die ook niet aan dereclamestandaard voldoen. Zal ik ooit zover komen?Deze vakantie heb ik op gekunstelde wijze allereerstestapjes gezet in die richting. Er is een hele serie lessen inEen Cursus in Wonderen (vanaf WdI.201) die begintmet de zinnen:Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.Want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij.Wanneer ik dat lees, aanvaard ik de betekenis daarvan alswaarheid.Totdat iemand mij vraagt:‘Ga je mee naar hetstrand?’ Dit doet mij denken aan een mopje dat ikdecennia geleden hoorde. Een man wordt uit eeninrichting ontslagen. Daarin is hij ooit terechtgekomenomdat hij dacht dat hij een graankorrel was. Na jarenlangeintensieve behandeling is hij eindelijk zover dat hij weetdat hij dat niet is. Hartelijk wordt hij uitgezwaaid door hetvoltallige personeel. Echter, hij is nog geen honderd metervan het gebouw verwijderd of hij komt alweer hysterischkrijsend terugrennen.‘Wat is er aan de hand?’ wordt hemgevraagd. Hijgend antwoordt hij:‘Ik weet wel dat ik geengraankorrel ben, maar die kip daar weet het niet!’Annemarie van UnnikKies opnieuw, zelfs als je je niet goed voeltZijn we verantwoordelijk voor onze eigen ziektes?Lee Jampolsky, ja de zoon van Jerry, geefteen genuanceerd antwoord. Deze vraag stellenkort na een gediagnosticeerde ziekte, vindt hij inieder geval niet handig. Focussen op een aantalprincipes uit Een Cursus in Wonderen enAttitudinal Healing wel.Lee JampolskyVertaling: Emilia van LeentWat is verantwoordelijkheid?Als ik het woord verantwoordelijkheid gebruik, wordmij vaak gevraagd of ik denk dat we onze eigen realiteitcreëren, onze eigen situaties, ziekten enzovoort, en ofwe er verantwoordelijk voor zijn als we ziek zijn. Omverschillende redenen vind ik dat een vervelende vraag.Als ik zeg dat ik inderdaad denk dat we verantwoordelijkzijn voor veel van onze ziekten, word ik vaak afgedaanals een ‘New Age type’ of als ‘onwetenschappelijk’.Dit ondanks de vele gegevens die wijzen op de gevolgenvan stress, emoties, dieet en levensstijl op onzegezondheid, en het feit dat veel van de levensbedreigendeziekten voor een groot gedeelte te voorkomen zijn.Bovendien vind ik dit niet de beste vraag om te stellenop het moment dat we net gediagnosticeerd zijn meteen ziekte of een andere uitdaging in ons leven tegenkomen.De reden is dat dit kan leiden tot schuld, hetafschuiven daarvan, en meer emotionele toestanden dieniet bevorderlijk zijn voor genezing. Zelf wil ik niet datverantwoordelijkheid door mijn strot geduwd wordt. Ikwil langzaam zelf tot dat besef komen, zodat ik er ietsmee kan doen.Wat mij betreft is dit precies wat deCursus ons aanbiedt. Niet dat deze niet duidelijk endirect is in haar boodschap, maar het gaat samen metvriendelijkheid en geduld die het mogelijk maken omillusie te herkennen, en te zien hoe we daar een eigenaandeel in hebben.En zo komt het dat ik bij het bespreken van de principesvan de Cursus en hoe die betrekking hebben opziekte, er niet mee begin te kijken wat je ziekte veroorzaaktheeft. De aandacht is veel meer gericht op wat erzich nu in je gedachten afspeelt, wat je gelooft en wat jeemoties zijn, en wat je eraan kunt doen om te helen ente groeien. Door je op deze manier te richten op hetheden, neem je het verleden en de toekomst vanzelfmee op een productieve manier. Laat ik een voorbeeldgeven: toen ik niet meer kon horen kwamen vriendenen zelfs vreemden naar me toe, van wie er velen studentenvan de Cursus waren, die zeiden:‘Soms wordenziekten door onszelf gemaakt. Heb je er al aan gedachtwat het is dat je niet wilt horen?’ Anderen vroegen ofhet te maken had met stress, of dat ik in het verledendrugs had gebruikt. Het eerlijke antwoord dat ik dezegoed bedoelende mensen wilde geven, was of ze echtzo’n ongevoelige idioot wilden zijn als ze nu lietenzien. Niet echt een spiritueel antwoord.Wat ik nodighad bij de aanvankelijke diagnose, was dat ik leerdeomgaan met mijn angst en fysieke situatie, niet hoe ikdit moest intellectualiseren, en ik vond dat soort vragenuiterst irritant.Het was interessant om te zien hoe bij het verstrijkenvan de tijd de vraag niet was:‘Wat is het dat ik niet wilhoren?’ maar de op spiritualiteit gebaseerde vraag:‘Watzijn de vele manieren waarop ik kan horen behalve metmijn oren?’ Deze laatste vraag accepteerde wat er was inhet moment - het doof zijn - maar gaf me in dit gege-16 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006 nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...17


ven ook kracht, die tot een grote groei leidde, terwijl deeerste vraag me een gevoel van schuld gaf en boosmaakte, en ik het eerlijk gezegd ook ongevoelig vondom ook maar te suggereren, dat ik mijn doofheid zelfveroorzaakt had, op het moment dat ik er voor het eerstmee geconfronteerd werd.Voor alles is een juiste tijd, endie meer intellectuele vragen kunnen beter gesteld wordenals het proces al wat langer aan de gang is.Verantwoordelijkheid zie ik graag als ‘de mogelijkheidom te beantwoorden’ of de mogelijkheid om opnieuwte kiezen. In het begin was het erg behulpzaam mezelftoestemming te geven, te voelen wat er was zonder errationeel mee om te gaan. Dit hielp me om te antwoordenop wat er was op een manier die tot groei leidde,terwijl de andere benadering me alleen maar het gevoelgaf vast te zitten en me angstiger en boos maakte.Wat ikwil zeggen, is dat je bij een diagnose niet alles tot op debodem hoeft te doorgronden.Voel maar gewoon wat erte voelen valt, oefen met de Cursus zoals dat goed voeltvoor je, en kies ervoor te luisteren naar de Heilige Geest.Vijftien principes van een benaderingswijzeDe benadering die ik voorsta bestaat uit vijftien belangrijkeprincipes. Hoewel ze gebaseerd zijn op de Cursus,worden ze op een andere manier toegepast dan sommigenonder ons gewend zijn. Net als de Cursus kan het zijn datde principes niet meteen duidelijk zijn, en misschien strokenze niet met wat je normaal gesproken gewend bent tedenken. Je hoeft je geen zorgen te maken als je ze nietallemaal begrijpt of niet weet hoe je ze toe moet passen,want dat zal de Cursus je wel laten zien. Sommige principeskomen ook vanuit Attitudinal Healing.Ik wil je vragen om deze principes niet alleen met eenkritische geest te lezen, maar met aandacht voor wat hetmet je doet vanuit dat deel van jou dat klaar is voorheling, klaar is voor groei vanuit dat wat er vandaag in jeleven gebeurt.Vanuit eigen ervaring weet ik dat er onderde angst en verwarring die er was na de diagnose, ook eendeel van mij was dat hongerde naar wijsheid, diepte enwaarheid. Sinds die tijd herken ik dat die wijsheid bestondop de drie gebieden van lichaam, gedachten/emoties, engeest. En hoewel de Cursus niet dit onderscheid maakt,heeft het mij geholpen toen ik ermee werkte. Dat is ookde reden dat de principes op die manier worden verdeeld.Lichaam• Misschien heb je er niet voor gekozen wat er met jelichaam gebeurt, maar je kunt kiezen hoe je eropreageert.• De aandacht weghalen van het verleden en de toekomstis hoe je angst en fysieke pijn kunt overwinnen.• We kunnen onszelf leiden naar innerlijke vredeongeacht wat er met onze lichamen of onze levenssituatieaan de hand is.• We kunnen van onze fysieke uitdaging leren enbetere mensen worden.• We kunnen leren ons te richten op het leven alsgeheel in plaats van op de symptomen van onzefysieke conditie.Gedachten/emoties• Niet de diagnose brengt je van streek, maar jegedachten en wat je erover gelooft doen dat.• We zijn verantwoordelijk voor hoe we ons voelen enhoe we reageren.• Je emoties en gedachten hebben invloed op jegezondheid, en dit kun je gebruiken voor je heling.• Posttraumatische groei is mogelijk ongeacht hoeverschrikkelijk de situatie ook is, omdat we kunnenleren hoe we de beperkingen van ons denken kunnenoverwinnen en dat we ons niet hoeven te latenbepalen door onze gedachten en emoties.• Gezondheid is innerlijke vrede, en genezing is angstlaten varen.Geest• Jouw essentie, jouw werkelijke aard, is liefde.• Ongeacht hoe ziek je bent, zal mededogen je lijdenverzachten en een hulp zijn voor genezing.• Vergeving is essentieel voor gezondheid en genezing.Je zorgen maken over de toekomst kan overwonnenworden.• Het huidige moment brengt vrijheid en is de basisvoor realiteit.• Omdat liefde eeuwig is hoeft de dood niet als ietsbeangstigends te worden gezien.Wat deze benadering voor mij heeft gedaan, kan hij ookvoor jou doen: het leidt ons weg van de ergste plaatswaar we ooit waren naar de meest betekenisvolle plaatsdie we ons kunnen voorstellen. Aanvankelijk was voormij de duidelijkste bijdrage van deze benadering, dat ikvanuit de meest turbulente periode terecht kwam in demeest geestelijke. Als je me bij het begin van de diagnose,toen ik dacht:‘Dit is shit’, verteld had dat deze situatieme ertoe zou brengen op een dag te zeggen:‘Ikben dankbaar’, zou ik je niet geloofd hebben. En toch isdat wat er gebeurd is.Hier volgt wat je zou kunnen doen om je in de richtingvan dankbaarheid te bewegen. Lees de vijftien principes,en stel je voor dat deze iedere dag meer waar wordenvoor jou. Zie jezelf over een paar dagen, weken ofmaanden. En in plaats van je lichaam, zie je in je ogeneen nieuwe diepte en een weten dat er voorheen nietwas.Vraag jezelf dan af:‘Wat weet ik dat ik in mijn ogenzie? Waarvoor voel ik me dankbaar?’ •Dit artikel is overgenomen met toestemming van MiracleDistribution Center, 3947 E. La Palma Ave.,Anaheim, CA92807, USA, uit The Holy Encounter, juli/augustus 2006.www.miraclecenter.orgWaarlijk luisteren is mijn grootste uitdagingAH-groepen werken volgens een vaste structuur.Toch is iedere groep anders, want de deelnemerszijn anders en ook de facilitators. In de rubriekFacilitators stellen zich voor brengt …van hart tothart… verschillende facilitators voor het voetlicht.Spot aan! Deze keer gericht op:Eva HollanderFacilitator sinds: 2004Aantal groepen: 1Plaats: AmsterdamAantal deelnemers: ca. 7 (max.: geen)Kosten: 5,00‘Een centrum wenste ik me, waar met liefde gewerktwordt. Binnen 24 uur was het er. Anders dan ik me hadvoorgesteld, maar het was er wel. Namelijk bij mij thuis.Renée van der Vijgh startte een AttitudinalHealinggroep in de woonkamer van mijn sfeervolle huisin de Pijp. Zij leidde de avond, en ik zorgde voor wat eromheen gebeurde.Toen ik na een jaar zin kreeg in eeneigen groep hield Renée er plotseling mee op. Ik namhet van haar over. Dat leverde discussies op, onder andereomdat men vijf euro betaalt. Maar ik draag de avond.Geen van de anderen durft dat - en ik wil dat daar wattegenover staat. Het gesprek erover ervoer ik als spannend,maar ik ben voor mezelf gaan staan. Het gaat nietover geld, maar over energetische uitwisseling. Ik betaaler Biodanza van - en die voedingsbron ondersteuntmijn facilitatorschap.Wij vormen een hechte groep, maar vrij genoeg voorandere mensen om in te stromen. Eén keer was eriemand die niet aan de slag wilde met de principes. Enhij blééf maar adviezen geven, ook nog eindigend met:“En zo is het gewoon!” Dat botste. Op een gegevenmoment is het uitgesproken. Deze persoon kon toenhelemaal vertellen hoe zijn wereld eruit ziet. Daarnakon hij de groep verlaten. Daarvoor was er steeds strijdomdat hij zich niet gehoord/gezien voelde. En dat goldwederzijds.’Oordelen‘Ik oordeel snel en probeer daar soepel mee om te gaan.Op momenten dat ik oordeel vind ik het niet goed alsiemand bijvoorbeeld zichzelf eindeloos herhaalt. Maarals ik in een oordeel zit en het er echt laat zijn…Midden in wélk gevoel dan ook zit vrede.Verder is hetniet mijn stijl deelnemers snel iets aan te bieden, ik hoefniets toe te voegen. Normaal neig ik naar advies, maarbij AH luister ik en denk: dit ga jij oplossen. In hetbegin kon ik me er nog over opwinden dat mensen telaat kwamen. Later bedacht ik dat iedereen op het juistemoment komt. Ik vind het een eer dat de groep me degelegenheid gunt te oefenen. De schoonheid ook vande dingen.Tachtig keer doet iemand de dingen zo - enineens doet diegene een deur open en stapt iets nieuwsbinnen!Per keer behandelen we een principe en kijken dan watwe tegenkomen. Sommigen gaan er zo fris en vernieuwendmee om! Zo zit er een vrouw in de groep meteen volwassen thuiswonend kind dat klem zat vanwegeeen depressie. Zij nam principe 12 bij de kop: We kunnenonszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden,óf een beroep doen op liefde. En er begon tot haardoor te dringen: er is niets op te lossen, mijn kind wilalleen maar gehoord worden. Zij kreeg het voor elkaarhaar mond te houden en alleen maar te vragen:“Wat iser aan de hand? Vertel het maar.” En het vertrouwen tehebben dat het goed is zoals het is - en dat het kind dekracht heeft het zelf op te lossen. Dat kan me zo raken!Mooi weer spelen doe ik niet meer, heb ik bijvoorbeeldhoofdpijn, dan zeg ik dat.Van mijn best doen, kreeg ikmigraine en braakneigingen. In vrede blijven, dát maaktuit. Alles om je heen reageert erop.Waarlijk luisteren ismijn grootste uitdaging, vooral als ik eigenlijk zelf in depenarie zit, maar het is ook mijn kracht. Stiekem denkik vaak dat ik het beter weet. Maar ik weet dat men opeen eigen creatieve manier zal omgaan met de dingen.Tot voor kort was faciliteren een enorme bron vaninspiratie. Maar sinds ik enige tijd geleden in Zuid-Afrika bijzondere en diepgaande ervaringen had, brokkelenallerlei dingen af. Langzaam maar zeker zie ikvormen steeds leger worden. Dat voelt heel kaal. Dit isvoor mij een tijd van loslaten. Bij AH houd ik devorm in stand. En het kan dat er een nieuwe inhoudkomt.’Annemarie van UnnikF ACILITATORS STELLEN ZICH VOOR18 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...19


OEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SBOEKBESPREKINGIn de kern van ieder gevoel ligt vredeLange tijd had de auteur BrandonBays als levensdoel pure vreugde tezijn. En verder om onze grootsheidte helpen ontdekken. Of zoals zijdit noemt: onze God zelf.Tien jaarlater ontwikkelde zij tijdens eenpersoonlijk en indringend proces demethode De helende reis. Een eenvoudigestap-voor-stap manier, dieertoe leidt direct toegang te krijgentot onze innerlijke wijsheid.Wijsheid die oude emotionelepatronen en herinneringen die inonze cellen liggen opgeslagen, kanblootleggen en ophelderen.Onverwerkte emoties en ervaringenliggen namelijk in ons lichaamopgeslagen totdat wij er weer contactmee maken. Daarna kunnengeest, en als gevolg daarvan eventueelhet lichaam, een natuurlijkhelingsproces doorlopen.Als geroutineerd trainer in bewustzijnsprocessenen als gezondheidsfreak,was Brandon Bays uiterstverbaasd toen geconstateerd werddat zij rondliep met een basketbalgrootkankergezwel in haar buik.Direct opereren was het ziekenhuisadvies.Zij vroeg uitstel om zo dekans te krijgen haar eigen genezingsprocesin werking te stellen.Toen ze het ziekenhuis verliet,voelde zij alle angst wegzinkenin serene rust. En er was eendiep innerlijk weten dat detumor eigenlijk een geschenkwas; dat er iets belangrijks uit teleren viel. En dat zij begeleidzou worden bij de genezingervan. Zeven weken later waszij genezen zonder tussenkomstvan artsen.In de tijd die dan volgt gebeurter van alles. Haar niet verzekerdehuis brandt af, haar man gaater vandoor met een ander enhaar enige kind wil niets meermet haar te maken hebben. Zijdoorleeft dit alles totaal. Iederedenkbare pijn en emotie krijgenruim baan. En wat zij hieruitleert, is dat wanneer je er helemaalin aanwezig bent, er geenpijn is, hoe diep ook, die zichzelfniet binnen zes dagen kan oplossen.Haar advies bij emotionele pijn isdan ook: stop gewoon, voel het - endoe niets. In de kern van iedergevoel ligt vredeDe helende reis is bedoeld om problemenop te lossen, verhalen af teronden - en diegenen te vergevendie we liefhebben, zodat we op eengezonde manier ons leven kunnenvoortzetten, vrij van emotionelebagage uit het verleden. Het proceskent twee vormen.De emotionele reis. Hierbij val jedoor emotionele lagen heen, totdatje uitkomt bij de zogenaamdeBronervaring. De Bron wordt doorgaansgevoeld als totale vrede, vrijheiden grenzeloosheid.Van hieruitwordt niets nog langer waargenomenals probleem. Deze ervaringwordt meegenomen in de rest vanhet proces.Tijdens het vallen doorde emotionele lagen, kan het zijndat er associaties zijn met personendie ermee te maken hadden.Tijdenseen innerlijke situatie rondom eenkampvuur, en onder begeleidingvan een innerlijke mentor, wordtnaar die persoon of personen allesuitgesproken wat destijds verzuimdis te zeggen. Hierna volgt de mogelijkheidtot vergeving.Verder is ernog een toekomstintegratie, waarbijde Bronervaring uitwaaiert denabije jaren in.De fysieke reis. Dit is een geheelandere vorm voor min of meerdezelfde inhoud als hierbovenbeschreven. In een voertuig,bestuurd door je lichaamswijsheid,reis je samen met je innerlijke mentornaar die plek in je lichaam waareen blokkade ligt. Daar geland,openbaart zich de herinnering aaneen emotioneel beladen situatie uithet verleden. Om kort te gaan: diewordt benoemd, er worden hulpmiddelengeboden, waardoor desituatie opnieuw beleefd kan wordenen op een adequate manierafgerond. Er worden zaken uitgesprokennaar betrokkenen - en erwordt vergeven. Daarna wordt ervarendat de blokkade op de landingsplekin het lichaam verdwenen is.De helende reis is een heerlijk leesboek.Je vliegt er doorheen. En metde stappen die achterin het boekzijn opgenomen, kun je direct aande slag. Prettig aan De helende reis is,dat je in zeer korte tijd aankomt bijwaar iemands pijn zit. En ook vindik het prettig dat de methode eenvorm heeft, waarbij weinig gesprokenwordt. Het proces wordt vooralinnerlijk gevoeld en beleefd.Prachtig natuurlijk is de centraleplaats erin voor vergeving. Ikzelfheb tot op heden een keer of dertigeen helende reis begeleid - en eenenkele keer zelf ondergaan.Nog dit. Er is ook een versie vanhet boek voor mensen die kinderenwillen begeleiden. De titel hiervanlaat niets te raden over, namelijk: Dehelende reis voor kinderen.Annemarie van UnnikBrandon Bays. De helende reis.Forum, Amsterdam, 2004. 16,95Gedachten over liefdeHet tweede boek van Byron Katie,Ik heb je liefde nodig, is dat waar?, isgewijd aan het zoeken naar liefde,goedkeuring en waardering binnenrelaties. Katie heeft mensengevraagd wat het effect van hetdoen van The Work over partners,ouders en kinderen op het levenvan deze mensen is en haar die verhalente mailen. Onder andere daaruitheeft ze een selectie gemaakt,die ze op het eind van het boekgebruikt als illustratiemateriaal vande doorwerking van The Work opde relaties en in het leven van mensen.In het eerste boek van Katie Viervragen die je leven veranderen, houdenvan wat er is wordt de methode vanThe Work uitvoerig beschreven.Dat gebeurt in dit boek minder.Wel wordt meer uitgelegd overbenaderingswijzen en trucs die wegebruiken om onze zin te krijgenen worden er heldere oefeningengegeven om daarmee te stoppen ente gaan leven vanuit innerlijke integriteit.Uiteraard is de suggestie omalle gedachten en ideeën die daarbijopkomen en waarvan je hinderhebt, te onderzoeken met TheGeef je simpelweg over aan liefdeWeer een van die prachtige boekjesvan White Eagle. De titel Jezus,leraar en genezer sprak mij onmiddellijkaan en de teksten haddenmeteen mijn volle aandacht. Hetwonderlijke was dat toen ik hetboekje gelezen had, er vooral eengevoel van ‘prachtig’ beef hangen,zonder dat ik me een specifiek stuktekst kon herinneren. Dus hetboekje meteen er achteraan nogeen keer gelezen. En weer deed ditvreemde verschijnsel zich voor. Dannog maar een derde keer lezen meteen markeerstift bij de hand.Als gevolg daarvan een tweetalcitaten.‘Je leeft een uiterlijk leven in eenfysieke wereld. Maar hand in handmet dit uiterlijke leven is een innerlijkleven. Dit innerlijke leven is eengedachtewereld; en gedachten zettenaan tot doen. Zoals een mensdenkt, zo wordt hij - hij creëert zijninnerlijke wereld.Vanuit die innerlijkewereld komen zijn woordenen daden.’‘Geef jezelf simpelweg over aan deWork.Verder zijn er boeiende dialogenopgenomen tussen Katie en mensendie The Work doen. Ook deze gaanvooral over partners en ouders ende eisen die wij aan ze stellen enwaaraan ze niet voldoen. Denkdaarbij aan zinnen als: jij moet mijgelukkig maken; je geeft geenonvoorwaardelijke liefde; ik zou deenige ware voor hem moeten zijn;zonder mijn vriend ben ik niets;mijn man wil te veel seks; mijnvriendin mag me niet verlaten.Kortom: een leuk en boeiend boekom te lezen en wellicht een bronvan inspiratie voor het doen vaninteressante oefeningen.Els ThissenByron Katie met Michael Katz.Ik heb je liefde nodig, is dat waar?Forum, Amsterdam 2005. 15,95alliefde van de Vader-Moeder-God,want alles is liefde en niemandhoeft angst te hebben voor hetleven - noch voor het leven hier,noch voor het leven in de geest.’De teksten raakten me in het harten brachten me op een vriendelijkemanier bij overwegingen zoals: Hoedoe ik dat? Hoe pak ik dat aan?Lukt het me om daaraan gestalte tegeven?Met recht kan Jezus een vriendelijkeen zachtmoedige leraar en genezergenoemd worden, zoals we trouwensuit Een Cursus in Wonderenook al wisten.Els ThissenWhite Eagle. Jezus, leraar en genezer.Ankh Hermes, Deventer2005. 202 blz., 11,10BOEKBESPREKING BOEKBESPREKING20 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006 nr. 4 - november 2006...van hart tot hart... 21


OEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SBOEKBESPREKINGBOEKBESPREKINGUit de RamsjTransformatie in de Woorden van Jezusis de ondertitel van het boek Maarik zeg jullie. Door deze ondertiteltrok het boek onmiddellijk mijnaandacht. Het bleek van Osho(voorheen Bhagwan) te zijn en ikwas erg benieuwd wat hij overJezus heeft gezegd.Het boek is opgebouwd rond vragenvan sanyassins aan Osho encitaten uit de bijbel. De teksten zijneen neerslag van mondelinge antwoordendie hij gaf bij dagelijksebijeenkomsten en ze zijn buitengewoonleesbaar en boeiend. Ik zouechter ook kunnen zeggen dat hetboek niets nieuws te melden heeft.Osho spreekt over Jezus en legthem en de bijbel namelijk uit opeen manier zoals Een Cursus inWonderen dat ook doet. Een enkelekeer ligt er een ander accent, komtOsho van de andere kant om ietsinzichtelijk te maken. Hij lijkt eropgericht de luisteraar (en nu duslezer) de gelegenheid te geven zelfeen verbinding te laten leggen metiets wezenlijks, met dat waar hetecht om gaat.Een paar citaten:‘… je thuis is nergens anders dan injezelf te vinden. En thuis is dus heeldichtbij, maar toch blijf je het buitenje zoeken.’‘Je moet niet verwachten datiemand anders een ander mens vanje maakt. Niemand kan dat. En hetis schitterend dat niemand dat kan.Als het mogelijk was dat iemand jeeen ander wezen kon verschaffen,dan zou je een ding zijn, geenmens. Dan zou je geen ziel hebben.’‘Door een christen te worden kunje hem (Jezus de Christus) nietbegrijpen. Een christen worden iseen armzalig surrogaat.Word eenBoedhha, niet een boeddhist, wordteen Christus, niet een christen. Enje kunt een Christus worden, omdatje het vermogen in je hebt om hetchristusbewustzijn te verwerven …’Ik heb erg genoten van dit soortteksten, die mij ervan doordringendat alles mogelijk is.Wat ik verder geweldig vind aan ditboek is dat het doorspekt is metmoppen. Osho gebruikt grappenom iets duidelijk te maken.Overigens snap ik niet altijd wat datdan is. Maar de grapjes nodigen mijbijna altijd uit om hartelijk telachen.Mijn favoriete verhaal uit het boekis het volgende:Hein Stufkens heeft een prachtiguitgegeven, wijs boekje geschreven:Gelukkig zijn; de monnik als model.In een tijd waarin volgens Stufkensde westerse mens in spirituele noodverkeert, wil hij laten zien wat demonnik ‘als erflater van wegen naarvreugde en geluk’ ons te biedenheeft. Hij verwijst naar een lezingvan de Benedictijn BenoîtStandaert, waarin deze stelt dat spiritualiteit‘omvorming’ nastreeft enEen automobilist die op een stillelandweg een defect aan zijn wagenkreeg, deed de motorkap omhoogom te zien wat er met de motoraan de hand kon zijn.‘De accu is de boosdoener,’ hoordehij een stem achter zich zeggen.De automobilist draaide zich om,maar het enige wat hij zag, was eenpaard dat hem vanuit een weinauwlettend gadesloeg. De man wasdaar helemaal van ondersteboven envervolgde zijn weg. Na een minuutof tien bereikte hij een garagebedrijf.Hij vertelde de eigenaar wathem was overkomen.‘Bedoelt u te zeggen dat zich niemandin de buurt van de autobevond behalve dat paard?’ vroeg degaragehouder.‘Precies.’‘Het was toch niet toevallig een witpaard met een zwarte vlek op zijnvoorhoofd?’‘Ja.’‘Nou, trekt u zich van hem maarniets aan. Hij weet totaal niets vanauto’s.’Kennelijk gaan spiritualiteit engrapjes maken erg goed samen. Alsu dat kunt waarderen dan is ditboek beslist het lezen waard.Els ThissenOsho. Maar ik zeg jullie. OshoPublikaties, Amsterdam, 2001.Gebonden, 417 blz., ramsjprijs8,99 bij De SlegteDe monnik in de werelddaarvoor drie soorten oefeningenaanbeveelt: niets doen, leren levenmet paradoxen en het beoefenenvan dankbaarheid. Stufkens voeltzich met name aangesproken doorde paradoxen, die volgens hem alleste maken hebben met wijsheid, wathij concretiseert tot inclusief denken.‘Stelje eens voor dat we werkelijkzouden leren om zowel onslicht als onze schaduw te erkennenen te omarmen…’ Hij kiest voorToen ik de titel van Anders denken,anders leven zag dacht ik:Yes, eindelijkeen boek dat mijn leven kanveranderen, me kan leren gelukkigte zijn. De tekst op de achterkantdeed daar nog een schepje bovenop.Hoe komt het toch dat sommigemensen altijd mazzelen terwijl anderenaltijd pech hebben? Het zijn jegedachten die je ervaringen scheppenen de manier waarop je hersenenwerken kun je veranderen. Ditis de sleutelzin van het boek.Het boek is opgesplitst in een theoretischdeel: 10 mentale wetten enmentale technologie, en een praktijkdeelmet uitleg over hoe dekracht van de geest gebruikt kanworden.Uitgelegd wordt dat een wet eengrondbeginsel is of een onveranderlijkereeks van gebeurtenissen dieniet afhankelijk is van de persoon ofde personen die bij die reeks vangebeurtenissen betrokken zijn.Wetenschappelijke/natuurkundigewetten worden vergeleken metmentale wetten, principes volgenswelke de geest werkt. En hetgeruststellende hiervan is dat dusiedereen volgens deze wettendenkt. De uitleg klinkt logisch en isvoor mij goed te volgen. De wettenworden een voor een beschrevenvier paradoxen die hij essentieelnoemt: afgescheidenheid en verbondenheid,vrijheid en gehoorzaamheid,onthechten en vieren en lerensterven om te kunnen leven.Paradoxen die volgens Stufkens inhet leven van een monnik centraalstaan. Hij beveelt ons dan ook aanom te gaan luisteren naar het verlangenin onze ziel om ‘monnik inde wereld’ te zijn.In de hoofdstukjes die hij aan deparadoxen wijdt, doet Stufkenstreffende uitspraken.‘De monniknu, die de eenzaamheid zoekt, vindtin die eenzaamheid - paradoxaalgenoeg - juist genezing van dat lijdenaan afgescheidenheid en vervreemding.’‘Alsde monnik in jewakker wordt, ga je oppervlakkigecontacten steeds meer vermijden enga je op zoek naar mensen die jeinspireren in je geestelijke groei.’‘Wie exclusief kiest voor ofwel devrijheid ofwel de gehoorzaamheidbrengt zichzelf en zijn omgeving uitbalans.’‘Gehoorzaamheid begint bijgehoorzaamheid aan jezelf.’‘Enkeleen onthecht mens (kan) vanmoment tot moment het leven invreugde en dank (…) aanvaarden enbeleven.’‘De monnik in ons, dieleeft in een wereld die de doodontkent, zal zich tot taak moetenstellen opnieuw de kunst van hetsterven te beoefenen: voor zichzelfAnders denken, anders levenmet een uitleg en toelichting. Debelangrijkste wet wordt de wet vanoorzaak en gevolg genoemd, waarvande overige wetten zijn afgeleid.De 10 mentale wetten zijn:• De wet van oorzaak en gevolg.Het denken is de oorzaak, uiterlijkegebeurtenissen het gevolg.• De wet van de vrije wil. Jij bentde enige denker in jouw geest enjij beslist waar je aandacht naartoegaat.• De wet van gerichtheid. Alleswaar je je aandacht op richtwordt groter.• De wet van de ondersteunendegedachten. De overtuigingen dieje hebt, bepalen je ervaring.• De wet van de individualisatie. Jehebt alleen met je eigen gedachtente maken.• De wet van creatie. Denken iscreëren.• De wet van emotie. Je kunt geenemotie voelen zonder eerst eengedachte te hebben.• De wet van substitutie. Je kunt jedenken alleen veranderen dooroude gedachten te vervangen.• De wet van mentale equivalenten.Het gelijke trekt het gelijke aan.• De wet van manifestatie.Gedachten zijn dingen.Als je deze wetten kent en begrijptén voor zijn medemensen, die hijimmers in hun lijden en stervenalleen maar nabij kan zijn als hij zelfniet langer ten prooi is aan angstvoor en ontkenning van deze essentiëlelevensfeiten.’Als afsluiting geeft Stufkens bijieder hoofdstuk oefeningen, waarvansommige ook erg geschikt zijnom in groepen te gebruiken.Anita KosterHein Stufkens. Gelukkig zijn; demonnik als model. Ankh-Hermes,Deventer, 2005. 95 blz., 8,50heb je volgens de schrijfster de eerstestap gezet.Want vervolgens dienje deze wetten te leren toepassen engebruiken in je dagelijkse leven.Zolang je deze wetten niet op eenpositieve en constructieve manierkunt gebruiken, ben je er nog aanonderworpen. Anders gezegd, benje nog slachtoffer van de werkingvan deze wetten in je leven.Vandaar deel twee van dit boek: depraktische methoden om mentaletechnologie in je leven toe te passen.Onderverdeeld in drie stappen:1.Vaststellen wat je ondersteunendegedachten en mentale patronenzijn. Dat doe je volgens deschrijfster het beste door eenmentaal dieet van zeven dagen tevolgen, waarbij je niet magtoegeven aan enige negatievemanier van denken.2.Je ondersteunende gedachten inovereenstemming brengen met deBOEKBESPREKING22 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006 nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...23


OEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SBOEKBESPREKINGaard van de werkelijkheid, door jeaf te vragen wat er aan de oorzaakvan de hele schepping tengrondslag ligt.3.De mentale behandeling: het toepassenvan de kennis van de aardvan de werkelijkheid in dedagelijkse praktijk.Als je dit onder de knie hebt isgeluk gegarandeerd!Het tweede deel, vanaf stap 2,Een prachtig boekNadat ik Karma & Vrijheid vanManuela Oetinger had gelezen, konik alleen maar zeggen:‘Wat eenprachtig boek!’ Ik moest het nogeen keer lezen om er iets over tekunnen schrijven. De terminologiein het boek is zo anders als die vande Cursus. Oetinger gunt ons eenkijkje in de wereld van de ziel, diealle ‘grillen’van de persoonlijkheidmoet verdragen en die dat in gelatenheiddoet.Toch laat de ziel ookde persoonlijkheid niet met rustdoordat hij/zij blijft stimuleren eninspireren om de keuze voor liefdeen vrijheid te maken. De zielaccepteert, dat door de incarnatieen het vormen van de persoonlijkheidde verbinding van het bewustzijnmet de geestelijke wereldverbroken wordt, hetgeen door eenbewustzijnsontwikkelingsprocesweer meer en meer hersteld kanworden.Oetinger stelt dat het, om karmischelasten te verwerken, absoluutnoodzakelijk is, dat een mens desituaties waarin hij terechtkomt,vraagt veel werk.Wordt voor mijook erg warrig. Het jammere vindik dat dan naar andere boekenwordt verwezen om de oefenmethodentoe te passen (affirmatie- envisualisatietechnieken staan in eeneerder verschenen boek: Fastfoodvoor de ziel. En voor meditatietechniekenen -methoden wordt verwezennaar Gateway to Grace of Thespiritual Pathway).accepteert. Regels en dogma’s uitopvoeding, kerk en milieu verstorenvaak het verloop van deze innerlijkeprocessen. Ook is het voor zielennodig de duisternis te doorleven,om tot werkelijk inzicht in het volledigepad van de liefde te komen.Als zielen de eigen wil nooit volledighebben uitgeleefd, kunnen zetotaal niet begrijpen welke machtigeen eigenstandige krachten daarinaan het werk zijn.Ook kunnen we in bepaalde karmischestructuren gevangen zitten.Hulp van mensen om ons daaruit tebevrijden, wordt vaak niet op prijsgesteld en woede op andere mensenkomt vaak voort uit ongezuiverdkarma, dat niet wil dat er iets verandert,zo meldt Oetinger.Ook refereert Oetinger aan dekomende nieuwe tijd. De tijd waarinwe nu leven is een periode,waarin het stralende licht dat detransformatie van de planeet Aardezal versnellen al gezien kan worden.Duistere krachten en liefdelozewezens proberen daarom op ditmoment in versterkte mate huneigen doelen door te zetten tegendeze transformatie in. Zo meldt zedat er krachten zijn die alles willencontroleren en dankbaar gebruikmaken van de meest moderne technologieën.Toch, de wetten en het dieet zettenaan tot (verder)denken en zo tot(verdere) bewustwording wellicht.Jaqueline HoubenBarbara Berger. Anders denken,anders leven. Hoe onze gedachten onsleven bepalen. De Boekerij,Amsterdam, 2005. 14,95Het is belangrijk om, als je in eenbepaalde situatie terecht komt, jezelftelkens de vraag te stellen:‘Waaromheeft mijn ziel deze situatie gekozen?’Dan kun je je bewust wordenvan het doel dat de ziel heeft en datdeze er alles aan doet om de persoonlijkheidde lessen te laten leren,die nodig zijn om de verbindingmet het Goddelijke weer tot standte brengen.Oetinger bespreekt negen groepenmensen die op aarde incarneren.Twee groepen licht ze er uitgebreideruit. Dat zijn ten eerste de zielendie vanuit de lagere astrale gebiedende weg terug zoeken.Voor hen ishet belangrijk om te weten, dat eenpersoonlijkheid nooit meer te verdurenkrijgt dan ze kan dragen.Tentweede de zielen die ervoor hebbengekozen op aarde behulpzaam tezijn in de vorm van het verschaffenvan inzicht en steun. Deze zielenzitten niet vast in de lagere astralegebieden en beschikken over eenontwikkelde zielskracht.Van de mens wordt gevraagd veel,doch niet alles te doorstaan. Er zijnsituaties die door duistere krachtenworden geënsceneerd om mensenaan de aarde te binden. Die moetenafgewezen worden.Toch moet menbereid zijn met moeilijke situatiesom te gaan. Zodra de verbindingmet de goddelijke wereld is hersteld,hebben de krachten van verleidinggeen invloed meer op depersoonlijkheid. Sommige zuiveringsprocessenzijn zwaar. Dat komtomdat we sommige dingen echtondergaan moeten om ze te kunnenonderkennen en verwijderen.Verdriet breekt namelijk de eigenwil af en geeft entree tot de geestelijkekracht van verandering. Zodrakarma overgaat in liefde verdwijnthet verdriet.Overigens is een persoonlijkheid,wat er ook gebeurt, altijd verbondenmet de godheid. En het kanzijn dat dit nog amper voelbaar is,totdat het weer meer in hetbewustzijn wordt gebracht. En datis wat elke ziel ook wil, terwijl hetterugkeren naar het goddelijke ende weg van liefde gaan alleen maarvrijwillig kan.In het leven is het belangrijk omhet doel van de ziel te begrijpen.Daar kun je dan in meegaan.Verzetertegen levert, behalve strijd, nietsop.We mogen er als mens op vertrouwen,dat de geestelijke wereldhet goed met ons voor heeft en onsalle hulp geeft die mogelijk is. Zo iser verschil in de vrijheid van de zielen die van de persoonlijkheid. Deziel is eenvoudigweg vrij. De persoonlijkheidmoet zijn taken doenen binnen de ‘afscheiding’ inzichtenverwerven. Door het ervaren van deeigen liefdeloosheid en deze om tezetten in harmonie en liefde, wordtvrijheid verworven.Oetinger spreekt er een aantalkeren over dat de huidige tijd eeninteressante is. Dat er een hogerWater kan horen, zien en lezenHet boek De boodschap van waterhebben we al eerder besproken indit blad.Toen werd het uitgegevendoor Hado Publishing. Nu is hetverschenen bij Ankh Hermes. Hetboek is groter en dat is fijn als hetom het bekijken van foto’s gaat.Daarnaast is het ook goedkoper enook dat is meegenomen.Masuro Emoto, een dokter in dealternatieve geneeskunde, vroegzich op enig moment af of hetwater waarmee hij werkte welschoon was. De wetenschap dat bijde conceptie het bevruchte eitjevoor 95% uit water bestaat en hetaardoppervlak voor ongeveer 70%bedekt is met water, maakte dat hijeen manier wilde vinden om informatieover water te krijgen.Wantwater, zo concludeerde hij, is vanbewustzijn aankomt, een mondialebewustzijnstransformatie, waarbij erveel hulp komt van lichte zielen diespeciaal daarvoor geïncarneerd zijn.Ik zou nog veel meer kunnenschrijven over dit zeer boeiendeboekje. Mijn idee: als deze besprekingu boeit, lees het boekje danzelf en laat u verrassen.Els ThissenManuela Oetinger. Karma &Vrijheid. Ankh-Hermes, Deventer2005.123 blz., 12,50grote invloed op het menselijklichaam. De informatie vond hij inhet maken van foto’s van waterkristallen,die zich vormen als waterbevriest.Naast het feit dat schoon en helderwater ontroerend mooie plaatjesvan zijn kristallen laat zien, heefthet boek me vooral geraakt door dereikwijdte van wat Emoto ontdekte.Het blijkt dat water direct uit debron en in een omgeving met weinigmenselijke invloed, de meestprachtige kristallen maakt.Water inde benedenloop van rivieren en ingrote steden laten daarnaast vaakeen vervormd en troebel beeldzien.Je zou kunnen zeggen dat dit nietsnieuws onder de zon is. Maar datwater reageert op muziek, foto’s,gesproken en geschreven woorden,dat is wonderbaarlijk.Water dat naarBach heeft geluisterd, ziet er uit alsgeslepen diamanten. Na het spelenvan een Koreaans lied dat verhaaltvan twee geliefden die uiteen gaan,laat het kristal een scheur in hetmidden zien. Het spelen van HeavyMetal muziek heeft tot gevolg dathet kristal in duizenden stukken uitelkaar breekt en er uitziet als eensoort ongeregelde schimmel. Dewoorden ‘dank je wel’ geven prachtigediamantachtige structuren,evenals de woorden ‘ziel’ en ‘engel’.Bij het laatste woord verschijnt erzelfs een hart in het midden van hetkristal. Blootstelling aan de woorden‘idioot’ en ‘je maakt me ziek’,tonen een kapotgeslagen en blubberigbeeld.Emoto bracht ook de informatie uitaromatherapeutische oliën over opwater. De kristallen namen daarbijde vorm van de essentie van de olieover. Zo kreeg bij kamilleolie hetwaterkristal de vorm van eenkamillebloem. En bij venkelolie liethet waterkristal de structuur vaneen bloeiende venkelbloem zien.Ervan uitgaande dat mensen voorhet grootste deel uit water bestaan,mag je aannemen dat de invloedvan ons denken, spreken en handelenvan grote invloed is op dewaterhuishouding van het lichaam.En dat vind ik een erg interessantgegeven. Hoe vaak niet zeggen westandaardzinnen tegen onszelf als eriets misgaat. Zoiets als ‘stommerik’of ‘sukkel’ of andere kwalificaties.Als blootstelling daaraan ook vaninvloed is op onze waterhuishouding,waardoor ongetwijfeld dekwaliteit van het lichaam beïnvloedwordt, dan is het zaak om ergsecuur om te gaan met denken,spreken en handelen.Dat ook voedsel invloed op hetlichaam heeft, wisten we natuurlijkBOEKBESPREKING24 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...25


OEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SFILMSBOEKENCD’SBOEKBESPREKINGKAARTBESPREKINGal. En dat een magnetron de structuurvan voedsel en vloeistof totaalvernietigt, is ook niet nieuw. Het isimmers niet voor niets dat bloedvoor een transfusie niet opgewarmdmag worden in de magnetron,omdat de ontvanger van dit bloedna toediening ervan onmiddellijkoverlijdt.En natuurlijk is het lichaam onzerealiteit niet. Maar zolang het er isen we ermee kunnen omgaan opdeze aarde, is er niets mis mee omer goed voor te zorgen.Wat Emoto daarnaast ontdekte isdat water, hoe vervuild ook, altijdweer probeert zijn kristalachtigestructuur te herstellen. De natuurDe ander is ook een zelf!Volmaakt in het nu is een kleinboekje van Paul Ferrini, waarin hijop een volkomen simpele maniervertelt wat hij te vertellen heeft.Het boek bestaat uit vier delen. Inhet eerste deel, getiteld Volmaakt inhet nu (40 pagina’s), spreekt Ferriniover het nemen van verantwoordelijkheidvoor je eigen leven.Verderzegt hij te leven met anderen, maarniet de verantwoordelijkheid tenemen voor hoe anderen leven. Datis namelijk hun eigen verantwoordelijkheiden dat dienen we terespecteren.Deel twee heet Oefeningen en toepassingen.Daar worden meditaties, luisteroefeningenen informatie voorhet starten en houden van supportgroepengegeven. Mensen dieDe stilte spreektDe stilte spreekt - 50 inspiratiekaartenvoor meditatie is opgebouwd rondeen negental thema’s, waarvan ik erhier enkele noem: wie je echt bent;het einde van het lijden; de stiltevan de natuur; aanvaarding en overgave.Per thema zijn er vijf totzeven kaarten opgenomen. Hetthema is op de ene zijde van dekaart gedrukt, terwijl op de anderezijde een tekst staat. Een enkelekeer bestaat de tekst uit een enkelezin. Meestel echter zijn het meerzinnen, die als overweging wordenaangeboden. De teksten bij hetthema De stilte van de eeuwigheidspreken op een na allemaal over dedood. De teksten die horen bijBevrijd zijn van het ikzuchtige zelfgaan over gedachten van het ego,dat zich identificeert met bijvoorbeeldslachtofferschap, iemand zijnof schuldig zijn.Ik heb de kaarten op mijn bureaugeeft zichzelf en ons kennelijk nietop en dat vind ik heel bemoedigend.Nu wij nog!Els ThissenMasaru Emoto. De boodschap vanwater. Ankh-Hermes, Deventer2005. 17,50bekend zijn met Attitudinal Healingzullen veel van het beschreveneherkennen.Deel drie gaat over Leren luisteren.Daar beschrijft Ferrini, dat het contactmet elkaar zoveel prettiger is alswe werkelijk naar elkaar gaan luisteren.Wat ik leuk vind is wat hij schrijftover Het zelf en de ander. Citaat:‘Iseen ander niet ook een zelf? Het isdan weliswaar niet ons eigen zelf,maar wel andermans zelf. En inhoeverre verschilt andermans zelfvan ons eigen zelf? De waarheidluidt dat er geen verschil is. Elk zelfis hetzelfde’.Deel vier heeft als titel Lied voorontwaakte engelen. Daar nodigtFerrini ons uit om wakker te wordenen ons te realiseren dat wij,mensen op deze aarde en in ditlichaam, engelen in opleiding zijn.Dan denk ik: laten we het beste vanonze stage maken!Els ThissenPaul Ferrini. Volmaakt in het nu.Ankh-Hermes, Deventer 2005.119 blz., 12,50staan en laat elke ochtend een nieuwetekst op me inwerken. Dezeteksten ervaar ik als een uitnodigingom me werkelijk te verdiepen inwat aangeboden wordt, zoals:‘Brengaanvaarding in je niet-aanvaarden.Breng overgave in je niet-overgave.En let op wat er dan gebeurt.’Overigens zit deze set kaarten ineen schitterend doosje.Els ThissenEckhart Tolle. De Stilte spreekt -50 inspiratiekaarten voor meditatie.Ankh-Hermes, Deventer 2005.19,50Het geheim van de tedere kracht‘Gevoeligheid wordt nogal eensbeschouwd als zwakte.’ Deze zin inde inleiding van het derde boek vanMarian van den Beuken over hooggevoeligheid,en het eerste dat iklas, raakte mijn gevoeligheid, omdatik dat zelf ook vind (van mezelf).En ze gaat verder:‘Als je een gevoeligeaard echter accepteert, respecteerten beschermt, kun je haarleren hanteren als een verfijnd instrument.Dan blijkt er in hetkwetsbare een kostbare schat teschuilen: de kracht van je eigennatuur.’ Dus positief gaan kijkennaar iets dat ik tot nog toe alszwakte had bezien, levert (wellicht)energie op. Iets waar ik niet genoegvan kan krijgen.Het boek gaat uit van eigen ervaringenen presenteert ideeën die deschrijfster heeft over hooggevoeligheid,met als belangrijke opmerkingdat het háár ervaringen en ideeënzijn en dat de lezer vooral haar/zijneigen oplossingen moet zoeken.Het boek is bedoeld om inspiratieop te doen voor het vinden van dieeigen oplossingen.In het eerste hoofdstuk,Hooggevoeligheid als kracht, wordt uiteengerafeld wat het onderscheid istussen bijvoorbeeld flinkheid enkracht, kwetsbaarheid en zwakte.Ook wordt ingegaan op de valkuilenvan hooggevoelige mensen ende verschillende vormen van kracht.Essentieel is dat je goed naar jelichaam luistert en dat je goed voorje geest en je hart zorgt.In het tweede hoofdstuk, Eb en vloed,wordt verder ingegaan op de moeitedie hooggevoelige mensen hebbenom zichzelf als prachtig, waardig envolmaakt in hun eigenheid te zienen hoe belangrijk het is om dat welte doen en dit ook te accepteren.In hoofdstuk 3, Een groot vermogenom lief te hebben, wordt uiteengezethoe belangrijk het voor hooggevoeligemensen is om liefde te voelen.In dit hoofdstuk worden drie eigenschappenvan sensitieve mensenbelicht, waarin dat vermogen omlief te hebben naar voren komt:empathie, streven naar perfectie enABONNEMENT!Gun uzelf een abonnementintensiteit.Hoofdstuk 4, Het geheim van de tederekracht, handelt over aspecten vanhet flinkheidideaal en hoe dat doorsensitieve mensen beleefd wordt.In hoofdstuk 5 en 6, In je eigenkracht gaan staan, dat geeft energie enStilte als fundament, wordt aangegevenhoe belangrijk het is om jeeigen intuïtie te vertrouwen en datook kenbaar te maken aan anderen,en het belang van innerlijke stilteen de mogelijkheid om daargebruik van te maken.In elk hoofdstuk wordt ingegaan opeigenschappen of kenmerken vanhooggevoelige mensen, en daarnaastwordt aangegeven hoe je er ookanders naar kunt kijken of ermeeom kunt gaan.Ook is er aandacht voor meditatieen wordt andere literatuurgenoemd, zodat je verder kunt metdit onderwerp. Persoonlijk vind ikook de omvang en het formaat vanhet boekje erg prettig.Jaqueline HoubenMarian van den Beuken.Hooggevoeligheid als kracht. Ankh-Hermes, Deventer 2005. Ankertje,4,95op jaargang 2007, door overmaking van:• Nederland: €16 of meer op postgiro 8905507• België: €22 of meer op rek.nr. 088-2190186-18, Dexia Bank Maasmechelen• Overige landen: €22 of meer op postgiro 8905507t.n.v. Stichting Centrum voor Attitudinal Healing te Moorveld onder vermelding van: Abonnement 2007.Als u een abonnement neemt worden de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang nagezonden.Een abonnement start in januari en loopt tot wederopzegging.Gun uw favoriete kok een abonnement!Een abonnement cadeau geven kan door overmaking van het abonnementsgeld en het sturen van een kaartjemet uw naam en adres en naam en adres van degene voor wie het abonnement bestemd is.BOEKBESPREKING26 ...van hart tot hart... nr. 4 - november 2006 nr. 4 - november 2006...van hart tot hart...27


WWW.AHNL.ORG

More magazines by this user
Similar magazines