Even voorstellen

agilitas.nl

Even voorstellen

Agilitas Gymnastiekcentrum

Bikkersweg 74

3752 WV Bunschoten

telefoon: 033 - 299 51 47

agilitas@hetnet.nl

www.agilitas.nl

www.twitter.com/agilitasgym

Postadres:

Postbus 255

3750 GH Bunschoten

Jaargang 26 , nummer 1

Beheerder:

Dick van Boeijen

De beheerder is per telefoon te bereiken op:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur en op

donderdag van 08.00 tot 13.00 uur.

E-mail: dick.agilitas@kpnmail.nl

Administratie:

Wilma van de Groep-Vermeer

Zij is te bereiken op dinsdag en donderdag van 09.30 uur tot 16.30

uur.

Redactie:

Hedi Huijbrechts-Voorbach

Mariënne Varenkamp-Duijst

Kopij voor het clubblad via e-mail zenden aan jhuybrechts@telfort.nl

Clubblad Agilitas – maart 2011 1


Van de bestuurstafel

Beste Agilitanen,

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt ons

verenigingsgebouw wel een bouwput in

plaats van een gymnastiekcentrum. En

toch is er gelukkig veel begrip bij onze

leden. De lessen gaan zoveel mogelijk

gewoon door, hier en daar wellicht in een

andere zaal.

ook fitness gaat gewoon door!

Ook de resultaten bij de wedstrijden zijn weer prima te noemen. In het

bijzonder was de wedstrijd van het trampolinespringen, verzorgt door

onze vereniging, een groot succes. Het bestuur dankt de leiding hiervoor

want er is veel werk verzet. Maar ook bij het turnen heeft Agilitas

zich weer laten gelden. Vele prijzen zijn inmiddels in de wacht gesleept.

Iedereen met een medaille, gefeliciteerd!

Clubblad Agilitas – maart 2011 2


Op bestuurlijk niveau hebben we ook wat kleine veranderingen doorgevoerd.

Zo is onze materiaalman Hans van der Koore inmiddels op eigen

verzoek vervangen door Juanito Huijbrechts maar zal Juan niet direct

zitting nemen in het bestuur.

Tot slot wijs ik alle leden op de ledenvergadering welke waarschijnlijk

op donderdag 19 mei a.s. zal plaatsvinden in ons clubgebouw. Aanvang:

20.00 uur en iedereen is van harte welkom

Met vriendelijke groeten,

Peter van Asselt

Van de Redactie

Voor nu weer veel leesplezier! En je weet:

wil je ook eens in het clubblad met je foto

of een stukje, mail dan je kopij naar

jhuybrechts@telfort.nl

MEDEDELING

LET OP: Op 1 april a.s. de jaarlijkse afschrijving bondscontributie

KNGU. Dit jaar voor leden tot 16 jaar € 14,-

per jaar en leden vanaf 16 jaar € 18,- per jaar.

Clubblad Agilitas – maart 2011 3


Hallo allemaal, even voorstellen!

Even voorstellen

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mij voor te stellen.

Mijn naam is Ellen Postma, 36 jaar, en ik ben een nieuwe trainster

bij de selectie (turnen dames) van Agilitas. Samen met Sylvia de

Graaf hebben we begin dit jaar een enthousiaste “nieuwe” start gemaakt

met de selectiemeiden.

Via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie heb ik mijn C-licentie

turnen behaald. Ik geef sinds mijn 14 e al turnlessen en heb in al die

jaren veel verschillende disciplines lesgegeven, waaronder: uiteraard

turnen dames, maar ook, turnen heren, acro-turnen en trampolinespringen.

In het dagelijks leven ben ik afgestudeerd evenementenmanager aan

de Hogere Hotelschool. Ik ben getrouwd met mijn lieve man John en

wij hebben samen 2 heerlijke kinderen,

een jongen van 4 jaar (Nick)

en een meisje van 1 jaar (Esmée).

Op dit moment werk ik bij Beeld &

Geluid en ben ik grotendeels thuis

bij de kinderen.

Ik ben opgegroeid in Lunteren en

woon sinds 10 jaar in Baarn. Ik ben

dus een enorme “outsider”. Gelukkig

kan ik mij vinden in de mentaliteit

van Bunschoten-Spakenburg,

wat volgens mij redelijk “recht voor

zijn raap” is.

Het is goed geregeld bij Agilitas.

Met een fijn en goed bestuur achter

je is het altijd leuk lesgeven. Daarnaast

is het geweldig om in zo’n

mooie turnzaal te kunnen trainen.

Clubblad Agilitas – maart 2011 4


De meeste verenigingen moeten elke les weer alle toestellen opzetten

en afbreken. Bij Agilitas staat alles klaar en het zijn ook nog eens hele

mooie turntoestellen.

De direct betrokken ouders en anderen om de selectiemeisjes heen,

zullen inmiddels gemerkt hebben dat er met Sylvia en mij een andere

aanpak is omtrent de trainingen van de selectie. Wij zien de selectiegroep

als een groep turnsters, die met hun talent het hoogst haalbare

voor henzelf willen bereiken. Daarom is het belangrijk dat zij op ons

kunnen bouwen en dat wij er voor hen zijn, met hun meedenken en

hen begeleiden daar waar nodig is. Daartegenover vragen wij inzet,

discipline en betrokkenheid van de turnsters. Uiteraard is het heel belangrijk

dat we het samen leuk hebben. Maar dat kan allemaal heel

goed samen.

Ik begin de meiden steeds beter te leren kennen en hoop met hen allemaal

een fijne band op te bouwen. Ook leer ik steeds meer ouders,

leiding en bestuur kennen. Soms vliegen de namen en gezichten me

om de oren, maar ik doe mijn best om alles goed te onthouden.

Sportieve groeten,

Ellen Postma

Clubblad Agilitas – maart 2011 5


Hallooo,

Even voorstellen

Ik ben Maureen Malestein. Bij Agilitas doe ik op de dinsdag avond

trampolinespringen bij Marko.

Dit is altijd super gezellig! Verder zit ik op het CIOS in Arnhem in

het derde leerjaar waar ik de richting bewegingsagogie volg, dit is

sporten voor mensen met een beperking.

Sinds de zomervakantie geef ik les op de donderdagavond het recreatie

uurtje springen. Dit doe ik met veel plezier! Nadat Carola

gestopt is hebben ze mij gevraagd om samen met Jimmy de selectie

training te geven. Dit doen wij nu samen met veel plezier!

Groetjesss

Maureen

Jimmy en Maureen

Clubblad Agilitas – maart 2011 6


Goeiedag allemaal!

Mijn naam is Jimmy van Spengen, ik ben 20 jaar oud, en woon

in Spakenburg. Trampoline springen is mijn passie ik spring

zelf al 6 jaar. Ik was 12 jaar toen ik begon bij Marko. Ik heb

het altijd ontzettend leuk gevonden en dat vind ik nog steeds.

Maar helaas moest ik 3 jaar er tussen uit omdat ik te veel

dingen voor school moest doen. Toen ik vorig jaar terug kwam

bij Marko had ik hem verteld dat ik weer wat wilde gaan doen

met trampoline springen. Daarom ben ik zelf ook weer gaan

springen en heb een jury cursus gevolgd, en ben Marko gaan

helpen met het begeleiden van de kinderen op de wedstrijden.

en toen op een gegeven moment zochten ze een nieuwe trainer

voor op de donderdag. En dat leek me wel een leuke kans

om aan te beginnen. Daarom geef ik nu samen met mijn

compagnon Maureen Malestein les op de donderdag en dat

doen we natuurlijk met veel plezier. En dat zullen we voorlopig

ook blijven doen.

Hoi wij zijn Evan en Haned

Wij moesten voor school stage lopen. Op het gegeven moment

gingen we zoeken naar stage. Maar we konden niets vinden.

En we hielden van sport maar alles was vol en toen bedachten we

Agilitas het is sport en leuk maar we wisten nog niks van turnen.

We wisten dus niet wat we moesten doen, want we hadden het

nog nooit gedaan.

Clubblad Agilitas – maart 2011 7


Dus hebben we

maar gebeld en er

was stage beschikbaar.

Op een gegeven

moment gingen we

op een dinsdag

naar Agilitas en

vroegen naar de

tijd en wanneer

we konden beginnen.

Dat was de volgende dinsdag dus we gingen er de volgende dinsdag

er heen we mochten eerst kijken wat ze daar deden en we

vonden het wel leuk.

De volgende les mochten we echt beginnen met het helpen van

de kinderen zoals balk, brug en vloer.

Toen we zagen wat ze deden vonden we dat heel knap omdat wij

dat zelf niet kunnen.

We gingen ook echt vangen, ook mochten we de warming up een

keer doen.

We hopen dat de meisjes en die ene jongen het leuk vonden met

ons, want wij vonden het heel erg leuk.

Groetjes Evan en Haned

Clubblad Agilitas – maart 2011 8


Wat kan het koud zijn tijdens een verbouwing. Dat is

voor de leden soms een beetje afzien als zij bij ons

trainen. Maar volgens Evert is de kantine lekker warm en kan je daar

heerlijk opwarmen.

Gelukkig gaat de verbouwing gestaag door en wordt de verbouwing

steeds meer een mooi gebouw. We hebben al 2 bouwvergaderingen

achter de rug en de afspraken worden goed nagekomen. Het is een

heel karwei om alle onderdelen en mensen op elkaar af te stemmen.

Onder voorzitterschap van Hans Voorbach gaat de trein steeds verder

en op elk station wordt uitgestapt en geeft aannemer Hopman uitleg

welk station is bereikt en wanneer het volgende station wordt bereikt.

Het eindstation van onze verbouwing wordt hoogstwaarschijnlijk de

meivakantie. Dan kan Eputan de vloeren afwerken.

Clubblad Agilitas – maart 2011 9


Vorige keer

schreef ik dat

het nog

steeds noodzakelijk

is om

bij de bank,

gemeente,

aannemer en

onderaannemers

en bij

de notaris

alles rond

zien te krijgen.

Dat telt

nu nog al is

het in mindere

mate.

Een tegenvaller is dat er een nieuwe akte van “recht van opstal” moet

worden opgemaakt. We kwamen door de verbouwing zo’n 150 m2 tekort

voor onze bestaande “recht van opstal”. Dat geeft veel vertraging

waardoor de beschikking over onze hypotheek nog even op zich laat

wachten. Als dat bij de notaris is geregeld dan zijn er geen hindernissen

meer.

De verbouw nadert steeds meer de toestand zoals op de tekeningen

staat aangegeven. Eerlijk gezegd had ik wel eens twijfels als ik al die

tekeningen zag en wat daarop stond aangegeven. Dat komt omdat ik

een leek ben in de wereld van de bouw en verbouw. Gelukkig voor Agilitas

hebben we wel deskundigen ingeschakeld en die nemen ons aan

de hand mee om tot resultaat te komen.

De staalconstructie staat robuust voor het gebouw. Alle plafonds zijn

weggehaald, waardoor zichtbaar wordt wat er allemaal onder zit. Het

geeft een beetje afbraak gevoel. Maar na afbraak komt opbouw.

Clubblad Agilitas – maart 2011 10


Die opbouw is duidelijk aanwezig bij de bouw van de twee nieuwe

kleedkamers. De contouren zijn zichtbaar en de voorbereiding voor de

aansluitingen zijn al aangebracht.

Onze sponsors hebben hun best gedaan om in de offertes Agilitas te

matsen om het maar eens zo te noemen. Alle (onder)aannemers hebben

laten blijken sympathiek tegenover Agilitas te staan. Dat geeft een

goed gevoel en ook vertrouwen dat een mooi eindresultaat haalbaar is.

Clubblad Agilitas – maart 2011 11


Bovendien is de BTW-constructie goedgekeurd en dat betekent dat we

belastingtechnisch een voordeel behalen. En voordeel kunnen we nu

heel goed gebruiken in deze dure tijden.

We blijven tot uw dienst en zien u straks graag in onze prachtige

sportaccommodatie.

Namens de bouwcommissie, Dirk Vermeer

Agilitas start in nieuw seizoen met BIG FIT

Onze welbekende leidster Rüksen Evre start deze maand met een cursus

Beweegprogramma BIG FIT. Wil je gezond afvallen in combinatie

met sport dan krijg je de mogelijkheid om in het nieuwe seizoen bij

Rüksen hieraan mee te gaan doen. In het volgende clubblad meer informatie

hierover.

Wat zijn de voordelen van BIG FIT:

� Een gezond gewicht

� Meer zelfvertrouwen

� Gezondere bloedglucosewaarden

� Bewuster omgaan met voeding

� Fitter en energieker

� Weer of meer genieten van het leven!

Clubblad Agilitas – maart 2011 12


Ouder en Kind gym

Elke dinsdag ochtend van 9.00-10.00 uur sporten wij samen met onze

vader, moeder en / of oma.

We zijn echt heel druk bezig.

Lekker klimmen, springen , dansen op muziek van alles wat.

Ja ook onze ouders worden best wel moe….maar na een uurtje bewegen

staat de koffie klaar !!!

Kunnen ze ook een beetje bij komen.

Heb je ook zin om een keertje mee te doen neem je ouders gerust mee

hoor als je tenminste tussen de 1,5- 4 jaar oud bent.

Groetjes,

Alle kinderen van de ouder en kind gym.

Clubblad Agilitas – maart 2011 13


Wist u dat ……

� De Algemene Leden vergadering waarschijnlijk op

donderdag 19 mei a.s. zal plaatsvinden. Nader bericht

volgt nog. �

� Er een activiteitencommissie is opgericht �

� Inge Koelewijn, Ellen Postma, Patrick Koelewijn en

Sylvia de Graaf op dit idee zijn gekomen na het geweldige

jubileumfeest �

vlnr Ellen, Sylvia, Inge en Patrick

� En dat zij van plan zijn leuke activiteiten voor ons te

gaan organiseren �

Clubblad Agilitas – maart 2011 14


� En dat Agilitas TWITTERT. Volg ons op de website

www.agilitas.nl. Twitter mee:

www.twitter.com/agilitasgym

� Dat wij weer veel medailles hebben gehaald bij turnen

en trampolinespringen �

� Weer 3 nieuwe leider/sters erbij hebben: Ellen,

Maureen en Jimmy. Welkom! �

� Er op de website van onze club leuk nieuws staat en

foto’s �

� De verbouwing goed gaat en dat iedereen zijn best

doet zodat er niet te veel overlast hierdoor is voor de

leden (jullie dus!!) �

� Ouder en kindgym succesvol is � Kom ook, zie lesrooster


� Er nieuwe exemplaren zijn van het jubileum clubblad.

Wilt u er een dan kan u er een halen bij Dick of

bij Wilma. �

� Wij al 1100 leden hebben �

� Iedereen een bijdrage kan leveren voor het clubblad?

Mail dit naar jhuybrechts@telfort.nl �

MEDEDELING

LET OP: Op 1 april a.s. de jaarlijkse afschrijving bondscontributie

KNGU. Dit jaar voor leden tot 16 jaar € 14,-

per jaar en leden vanaf 16 jaar € 18,- per jaar.

Clubblad Agilitas – maart 2011 15


Wedstrijd Turnen

Prijzenregen voor turnsters AGILITAS !!!!!

Afgelopen zaterdag 15 Januari was de 1 e voorronde van de 5 e ,6 e en

7 e divisie voor 47 turnsters van Agilitas.

Deze wedstrijd werd gehouden in het Gymnastiekcentrum Agilitas te

Bunschoten.

De organisatie was in handen van gymnastiekvereniging Renswou uit

Renswoude en Agilitas Bunschoten.

Agilitas had 47 deelneemsters deze dag.

Alle meisjes moesten hun uiterste best doen om uiteindelijk in de prijzen

te vallen.

Voor Agilitas waren het 13 meisjes die een medaille wisten te behalen.

GOUD was voor:

Priscilla Vedder, Joanne de Jong, Sabine de Wit en Bernina

Groenestein.

Clubblad Agilitas – maart 2011 16


ZILVER:

Charelle Bannink, Yasmin Bergkamp, Naomi v.d. Vuurst, Charlotte

Poort en Alinda de Graaf.

BRONS:

Michelle Zwaan, Wendy ter Beek, Marlijn Pastoor en Anne-Wil

Beukers.

Al met al een

goede 1 e voorronde voor turnsters en trainsters.

De 2 e voorronde wordt zaterdag 19 maart gehouden, wederom in het

Agilitas Gymnastiekcentrum.

GOUD, ZILVER EN

BRONS VOOR

TURNSTERS

AGILITAS

Op zaterdag 5 februari

waren de

turnwedstrijden voor

de selectie meisjes

van Agilitas.

Een mooie graadmeter

voor hoe de meiden

ervoor stonden in het

rayon Eemland. Van

de in totaal 16 deelnemende

turnsters kwamen er 5 met een medaille thuis.

Bij de junioren was het Richelle de Jong die goud wist te veroveren.

Met een bijna perfecte brug oefening ( 9.15) was zij de beste in haar

categorie.

Brons was er voor Yvanka de Ruiter.

Zij turnde ook een goede wedstrijd.

Clubblad Agilitas – maart 2011 17


Bij de senioren behaalde Margreet van de Vuurst een zilveren medaille.

Zij deed onder andere een nieuwe gedurfde sprong, (genaamd de Yamashita).

In de laatste ronde bij de jeugd, met 31 deelneemsters, behaalde

Anouk Hopman brons.

Zij was op brug het beste van allemaal met een score van 8.30

Demi de Graaf behaalde ook een bronzen plak, zij liet een mooie vloer

oefening zien, wat gewaardeerd werd met een 8.8.

De trainsters en turnsters kijken terug op een geslaagde 1 e voorronde.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 12 maart bij GYMXL in Hooglanderveen.

Clubblad Agilitas – maart 2011 18


Actie Malawi Agilitas en de Vlucht

Gymnastiekvereniging Agilitas en basisschool de Vlucht starten met

een actie voor het kinderziekenhuis in Malawi.

Maandag 7 februari is de actie voor het kinderziekenhuis in Malawi van

start gegaan.

Clubblad Agilitas – maart 2011 19

Alle kinderen

vanaf

groep 3

doen mee

aan deze

actie.

De kinderenhebbenallemaal

een

wegstreep

streepkaartgekregen

ter

waarde

van €

10,00.

Als deze kaart vol gespaard is door bijvoorbeeld klusjes te doen krijgen

de kinderen een hout gesneden dier uit Afrika.

Sommige kinderen waren zo enthousiast dat ze 2 kaartjes mee namen.


KLEUTERGYM KOM JE OOK ??

Hoi heb jij zin om bij ons te komen sporten elke

week....kom dan eens kijken.

Elke dinsdag van 16.30-17.30 uur.

Het is echt heel gezellig.

Clubblad Agilitas – maart 2011 20


TRAMPOLINE

Trampolinespringers Agilitas halen veel

medailles.

Afgelopen zaterdag 12 februari waren de eerste plaatsingswedstrijden

trampolinespringen individueel en synchroon in Bunschoten.

Agilitas deed mee met 20 springers in 7 klasses Individueel.

In de klasse E jeugd gemengd kwamen 4 Agilitanen uit in een poule

van 16 deelnemers.

Hilline Koelewijn sprong haar eerste oefening niet echt netjes. Haar

volgende twee oefeningen gingen een stuk beter. Zij eindigde op de

12 e plaats.

Alinda de Graaf sprong heel netjes en eindigde op de 6 e plaats.

Fabiënne Muys deed het net iets beter en met 0,6 ptn meer behaalde

zij de 4 e plaats.

Linzy van Tiggelen, die de afgelopen weken ziek is geweest, heeft

heel goed gesprongen en eindigde op de 2 e plaats. Zij kreeg het zilver

omgehangen.

Clubblad Agilitas – maart 2011 21


In de klasse

E pupillen

gemengd

deden ook 4

Agilitanen

mee in een

poule van 15

deelnemers.

Chris en

Henriëtte

Hopman zijn

een echte

tweeling

want zij behaaldenallebei

64.0 ptn.

Goed voor

een 8 e plaats. Jade Heek, die net hersteld is van een enkelbreuk en

pas weer 3x getraind heeft eindigde op de 7 e plaats, Rick Veldhuizen

was in deze categorie de beste Agilitaan. Hij werd 6 e .

In de klasse D jeugd gemengd sprongen in een poule van 14 kinderen

5 Agilitanen mee.

Reinita Poort vergat in de3e oefening wat ze moest springen en stopte

na 4 sprongen. Zij werd 14 e .

Mariëlle Duijst werd 12 e en Cindy de Graaf 10 e . Eva Duijst sprong

zich, ondanks veel concentratieverlies, naar de 7 e plaats. Esmay de

Graaf deed het in deze categorie het beste, zij werd 4 e en greep dus

net naast het eremetaal.

In de klasse D jun./sen. gemengd waren 10 deelnemers, waarvan 3

van Agilitas. Kim Haverlag ging in de 3 e oefening fout waardoor ze op

de 10 e plaats eindigde. Meriel Beukers werd naarmate de wedstrijd

vorderde steeds beter en eindigde op de 6 e plaats. Jill v.d. Mheen was

goed bezig voor eremetaal maar heeft de punten laten liggen in de 2 e

oefening. Zij werd uiteindelijk 4 e .

Clubblad Agilitas – maart 2011 22


Bij de junior meisjes C sprong Ruby Eichelsheim op de blauwe rand

en werd in deze kleine poule 4 e . Anneke Reijnen sprong zichzelf naar

het zilver met slechts 0,6 ptn verschil op de nr. 1.

Maureen Malestein, die sinds een paar maanden de donderdaggroepen

traint, sprong in de categorie C senior dames een hele sterke

wedstrijd. Ze haalde de 1 e plaats. Goed dus voor goud.

Jimmy van Spengen is na 3 jaar weer terug van weggeweest. Dit

keer niet alleen als springer maar ook als trainer op de donderdag.

Met alleen maar achten voor zijn oefeningen haalde hij de 1 e plaats en

kreeg een gouden medaille. Hij haalde de hoogste score van de dag.

Synchroon

’s Middags werd de synchroonwedstrijd gesprongen. Hierin deden 7

koppels mee in 6 categorieën.

Bij de E jeugd gemengd sprongen Hilline en Fabiënne heel goed

synchroon. Ze haalden zelfs 1x een 9,7 voor synchroniteit en kregen de

zilveren medaille uitgereikt.

In de klasse E pupillen gemengd deden Chris en Rick voor de eerste

keer mee. Helaas ging Chris fout in de 2 e oefening maar hij herstelde

zich goed in de 3 e . De jongens eindigden op de 4 e plaats.

Clubblad Agilitas – maart 2011 23


Bij de D jeugd gemengd sprongen Reinita en Eva samen. Helaas

raakte Eva in de 3 e oefening de blauwe rand waardoor na 2 sprongen

de oefening eindigde. Toch hebben ze heel goed gesprongen en behaalden

de 5 e plaats.

Mariëlle en Cindy sprongen 3 hele goede oefeningen en met 1 oefening

een 9,8 voor synchroniteit werden ze 3 e . Goed voor de bronzen

medaille.

een bloemetje voor de winnaars!

Bij de C junior meisjes sprong Ruby met Sabine de Jong van Doto

Scherpenzeel. Zij sprongen voor de 1 e keer samen en ondanks de zenuwen

haalden zij de hoogste score van de dag. Ook zij kregen een

gouden medaille omgehangen.

Tot slot de categorie C Heren. Hierin kwam Jimmy uit met Milko van

Valen van Impala Leusden. De heren hebben maar 2x samen getraind

maar sprongen toch behoorlijk goed synchroon en wisten de gouden

medaille in de wacht te slepen.

De volgende wedstrijd is op 12 maart in Hoogland.

Clubblad Agilitas – maart 2011 24


Kinderen van Agilitas halen € 1.758,82 op voor

kinderziekenhuis in Malawi

Woensdagmiddag 2 maart werd door de penningmeester van Agilitas

Gert Reichart de cheque overhandigd met het mooie bedrag € 1.758,82

aan de voorzitter van de stichting Vrienden voor Afrika Jaap Offringa.

Ook hier hebben de kinderen van de turn- en trampoline afdeling veel

klusjes gedaan voor de kinderen in Afrika.

Het is de bedoeling dat het kinderziekenhuis in oktober opgeleverd

wordt.

En met het

geld wat opgehaald

is

met deze

“klusjes”kaartactie

wordt een

gedeelte van

de inrichting

aangeschaft.

Een compleet

ingericht ziekenhuisbed

met toebehoren

kost

€ 500,-.

Op dit moment

staan

moeders met kinderen buiten te wachten bij het huidige ziekenhuis

voor een behandeling.

Het wordt dus hoog tijd dat het nieuwe kinderziekenhuis open gaat.

Namens de stichting bedankte Jaap Offringa alle kinderen en trainsters

voor deze geweldige actie.

Clubblad Agilitas – maart 2011 25


TWITTER MEE MET AGILITAS

WWW.TWITTER.COM/AGILITASGYM

agilitasgym

1. zaterdag 12 maart wedstrijden bij gymxl in hooglanderveen

Agilitas doet met 16 meiden vd selectie mee suc6. about 8

hours ago via web

2. Brrr de buitenmuren zijn weg maar goed dat H en H extra radiatoren

heeft geplaatst en anders maar hard trainen

@agilitasgym 1:52 AM Mar 7th via web

3. wat een geweldig bedrag hebben de tunstertjes van agilitas opgehaald

voor vrienden voor afrika bijna €1800,- voor een ziekenhuis

in malawi!! 12:12 PM Mar 3rd via web

4. @rtvutrecht 6:56 AM Feb 27th via Ovi by Nokia in reply to rtvutrecht

5. nog 3 nieuwe leden dan zitten we op 1100 @agilitas en dat tijdens

een verbouwing. Kom ook lekker bewegen#### 3:59 AM

Feb 24th via web

6. wij stoppen NIET met vrouwengym sterker nog vrouwen zijn de

kracht van onze vereniging!!! Kom rustig een keer kijken oud

en jong. 5:12 AM Feb 23rd via web

7. wisten jullie dat ons oudste lid al 84 jaar is? en de jongste 19

maanden dat is nog eens breedte sport.......... 4:49 AM Feb

22nd via web

8. de verbouwing gaat lekker door vd hoogen, heinen en hopman,

kiewitt en ter haar allemaal bezig, 2 kleedkamers,nieuwe toiletten

en douches 4:02 AM Feb 22nd via web

9. voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe leidster

streetdance/hiphop wie helpt ons aan een energieke ritmische

leidster???? 1:21 PM Feb 17th via web

10. in de voorjaarsvakantie gaan de lessen gewoon door ivm verbouwing

geen instuif. Fitness gaat ook gewoon door kom dus

lekker bewegen!!!!!! 4:47 AM Feb 15th via web

Clubblad Agilitas – maart 2011 26


11. zet maar vast in jullie agenda de SUMMERDANCE 4 juni in

sporthal de kuil dat wordt weer een spetterende dans show olv

Wianne, Femke, Laura. 4:08 AM Feb 10th via web

12. wat een leuke actie van Sylvia, meehelpen aan de bouw van

een kinderziekenhuis in Malawi succes met de verkoop. 1:44 PM

Feb 9th via web

13. zaterdag 12 febr individuele en synchroon wedstrijden trampoline.

In ons eigen agilitasgymnastiekcentrum, kom eens kijken

leuk om te zien. 1:33 AM Feb 7th via web

14. felicitaties voor alle meiden die afgelopen zaterdag hebben mee

gedaan aan de 1e voorwedstrijd 4e div weer een aantal medailles

erbij SUPER 1:31 AM Feb 7th via web

15. het leek vanmorgen wel goede morgen nederland met al die

mannen op de matten. Lekker de buikspieren getraind voor het

weekend. 6:00 AM Feb 4th via web

16. de zaal afgeschot is nu wel wat kleiner,vraagt wel wat aanpassingen

v leiding en de leden maar we krijgen er 2 super gave

zalen voor terug. 3:18 AM Jan 27th via web

17. Wie is er vanavond @agilitasgym ? Flink zweten tijdens fitness

of kom je turnen om je voor te bereiden op de wedstrijden?

#agilitasgym 6:58 AM Jan 24th via web

18. de verbouwing gaat lekker door de aanbouw aan de voorkant

en zijkant zijn bijna gestort. Je kan nu al goed zien wat erbij

komt. 1:45 AM Jan 19th via web

19. morgen een drukke dag bij agilitas turnwedstrijden in

ons gymnastiekcentrum. De hele dag door kom rustig kijken.

10:54 AM Jan 14th via web

Clubblad Agilitas – maart 2011 27


Agilitas en Sponsors

Wat zou Agilitas zijn zonder haar sponsors?!? Sponsors zijn super belangrijk

en daar kunnen wij als vereniging niet buiten. Om dit nog eens

te benadrukken vind je hieronder een overzicht van al onze A, B en C

sponsors.

1. Meerwaerde Makelaars

2. Heinen en Hopman Engineering BV

3. Bakkerij Van Diermen

4. Hapam

5. Rabobank

6. Parketstudio De Haven

7. Bakkerij Wouter de Graaf

1. Schaap & Van Dijk

2. Slagerij Groen

3. Van Barneveld Digitaal

4. Sterk Midden Nederland

5. VEBO

6. Van Halteren Infra BV

7. Kapsalon New Hairstyle

8. Smink Containers

9. Steven Koelewijn 2-wielers

10. Wijnand’s Auto Service

11. Coolpack

Kolkkamp 5 (Kolkplein)

Productieweg 12

Handelsweg 1

Voltaweg 30

Broerswetering 6

Haarbrug 3

Snoekbaarsweg 18

Dieselweg 6

Molenstraat 64

Ariane 36

Eemdijk 127

Röntgenweg 3

Ampèreweg 3

Sluisweg 12

Lindeboomw. 15, Zevenhuizen

Zuidwenk 82

De Kronkels 3

Edisonweg 22B

Clubblad Agilitas – maart 2011 28


12. L. Hartog Stucadoors

13. Amerongen

14. Smink Kok-van Diermen

15. Kiewitt en ter Haar

16. Visser & Hopman

17. Fresko

18. Style High Tech BV

19. Henk Peter

20. J.P.C.Zonwering

21. Wijdland BV

22. Het Tegelatelier

23. Bouwpartner De Graaf

24. Aannemersbedr.T.Hopman

25. Wokrestaurant Het Oosten

1. Kok Schildersbedrijf

2. Restaurant De Mandemaaker

3. Univé Midden

4. Spakenburg Paling BV

Kon. Wilhelminastraat 46

Oostsingel 76A

Burgwal 1

Hogendorplaan 9

Energieweg 2

Handelsweg 2

Nijverheidsweg 15

Zuidwenk 78C

Haarbrug 10

Strausweg 47

Edisonweg 24

Wilde Zwaan 21

Lorentzweg 2A

Stationspl. 23-29, Amersfoort

Spuistraat 9

Kerkstraat 103

Visrokersplein 6

Haringweg 10

Clubblad Agilitas – maart 2011 29


LESROOSTER

Aerobics/Steps/BBB shape/Pilates

Maandag 19.00-20.00 Aerobic/Steps

20.00-21.00 Power Shape/Steps

Dinsdag 10.15-11.15 Pilates

19.00-20.00 Aerobics/Steps/Power Hour

20.00-21.00 Zumba

Woensdag 19.00-20.00 Pilates

20.00-21.00 Eight O’clock workout

Donderdag 09.00-10.00 BBB-shape

09.00-10.00 Pilates

19.00-20.00 Zumba

20.00-21.00 Zumba

Conditiegym

Dinsdag 09.00-10.00 Dames

10.00-11.00 Dames 40+

Donderdag 21.00-22.00 Heren

Gymnastiek

Maandag 16.30-17.30 Opstapgym (i.s.m. Rules for Health)

17.30-18.30 Kleuters

18.00-19.00 G-gym

Dinsdag 09.00-10.00 Ouder en Kind gym

Woensdag 12.30-13.15 3-4 jaar

13.15-14.00 3-4 jaar

14.00-15.00 4-5 jaar

15.00-16.30 Dynamics 6-9 jaar

Donderdag 16.00-17.30 Dynamics 6-9 jaar

Trampoline

Dinsdag 16.00-18.00 Pre-selectie t/m 13 jaar

18.00-19.00 Recreatie

19.00-21.00 Selectie 14 jaar en ouder

Donderdag 18.00-19.00 Recreatie t/m 13 jaar

19.00-21.00 Selectie 14 jaar en ouder

20.00-21.00 Recreatie 14 jaar en ouder

Clubblad Agilitas – maart 2011 30


Jazzballet/Streetdance

Maandag 18.00-19.00 Streetdance 09-12 jaar

19.00-20.00 Streetdance 12-14 jaar

20.00-21.00 Streetdance 18 jaar en ouder

Dinsdag 21.00-22.00 Jazzdance 16 jaar en ouder

Woensdag 15.00-16.00 Jazzdance 05-06 jaar

16.00-17.00 Jazzdance 07-08 jaar

17.00-18.00 Jazzdance 09-10 jaar

18.30-19.30 Jazzdance 11-12 jaar

18.00-19.00 Jazzdance 12-16 jaar

20.00-21.00 Jazzdance 13-15 jaar

21.00-22.00 Jazzdance 16 jaar en ouder

Vrijdag 18.00-19.00 Streetdance 14-16 jaar

Turnen

Maandag 16.00-18.00 Meisjes 06-09 jaar Pre-selectie

18.00-20.30 Selectie A+B 10 jaar en ouder

Dinsdag 17.30-18.30 Kleutergym 04-05 jaar

18.30-19.30 Meisjes 08-09 jaar

19.30-20.30 Meisjes 10-13 jaar

Woensdag 16.30-18.00 Meisjes 06-09 jaar Pre-selectie

18.00-20.00 Selectie B 10 jaar en ouder

Donderdag 17.30-18.30 Meisjes 06-07 jaar

18.30-19.30 Meisjes 08-09 jaar

19.30-20.30 Meisjes 10-13 jaar

20.30-21.30 Meisjes 14 jaar en ouder

Vrijdag 18.30-21.00 Selectie A 10 jaar en ouder

Zaterdag 09.00-11.00 C-lijn

Meer bewegen voor ouderen

Donderdag 13.30-14.15 Dames 50+

14.15-15.00 Dames 50+

15.00-15.45 Dames 65+

15.45-16.30 Heren 50+

Clubblad Agilitas – maart 2011 31


Openingstijden fitness

Maandag t/m vrijdag : 09.00 tot 12.00 uur

( maandag vanaf 10.00 uur )

13.00 tot 17.00 uur

18.30 tot 22.00 uur

( woensdag en vrijdag tot 21.00 uur )

WIJ ZIJN DAGELIJKS GESLOTEN VAN: 12.00 TOT 13.00 UUR EN

17.00 TOT 18.30 UUR

LESROOSTER FITNESSBEGELEIDING

MAANDAG 10.00 – 12.00 uur

MAANDAG 13.00 – 14.30 uur en 19.00 – 21.00 uur

DINSDAG 09.00 – 11.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

WOENSDAG 09.00 – 10.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

DONDERDAG 13.00 – 14.30 uur en 19.00 - 21.00 uur

VRIJDAG 09.00 – 11.00 uur en 18.30 - 20.30 uur

Clubblad Agilitas – maart 2011 32


Telefoonnummers

Leiding

Fitness

Rüksen Evre 298 39 09/ 06- 55 99 22 18

Caroline van Twillert 298 79 01

Sandra van Papeveld 453 26 60/ 06- 23 03 00 61

Inge Koelewijn 298 48 00/ 06- 22 54 17 08

Rosanne Koelewijn-Zwaan 257 09 33/ 06- 10 03 16 04

Juanito Huijbrechts 785 13 11/ 06- 38 91 77 94

Derrick van de Groep 06- 55 80 00 51

Jazzballet/streetdance

Laura Groenewoud 06- 1803 9580

Femke Jansen 298 62 03 / 06- 10 80 1 068

Wianne de Graaf 06- 20376345

Marloes Hop (ass.leiding) 298 66 53

Turnen

Lia Unger 494 59 68 / 06- 33 16 53 39

Marina Post, (ass.leiding) 298 71 39 / 06- 51 07 95 83

Eileen Koelewijn, (ass.leiding) 298 58 69 / 06- 50 57 11 83

Sylvia de Graaf 299 50 93

Natascha van de Elst 06-11193635

Ellen Postma-van Hattem 035-5247222/06-2297 57 14

Aerobics / G-gym/ MBVO / Opstapgym/ Pilates

Liesbeth Heinen- van de Mheen 06- 1538 6395

Talithi Hartog-Verspoor 298 55 93

Ruksen Evre 298 39 09/ 06- 55 99 22 18

Mary Zuidema 06- 15688018

Gre-Anne Schot-v.d. Groep 299 52 30

Trampoline

Carola Borkert 0320-248730 /06-1253 6588

Marko van der Zwaag 06-16 04 08 44

Clubblad Agilitas – maart 2011 33


Telefoonnummers bestuur

Peter van Asselt 298 51 84

Louise Brouwer 06- 22 36 77 65

Gert Reichardt 298 56 56

Ritie van Twillert 298 67 60

Pea Bast 298 60 75/06- 14 22 33 52

TWITTER MEE MET AGILITAS

WWW.TWITTER.COM/AGILITASGYM

MEDEDELING

LET OP: Op 1 april a.s. de jaarlijkse afschrijving bondscontributie

KNGU. Dit jaar voor leden tot 16 jaar € 14,-

per jaar en leden vanaf 16 jaar € 18,- per jaar.

Clubblad Agilitas – maart 2011 34


Clubblad Agilitas – maart 2011 35


KLEURPLAAT

Clubblad Agilitas – maart 2011 36

More magazines by this user
Similar magazines