Laat zien dat wij u steunen - Prins Bernhard Cultuurfonds

prinsbernhardcultuurfonds.nl

Laat zien dat wij u steunen - Prins Bernhard Cultuurfonds

Laat zien dat wij u steunen


Juist nu!Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuuren natuur de kans. Elk jaar steunen we ruim 3.500projecten. Onlangs hoorde uw project daar ook bij.Om blijvend projecten op het gebied van cultuur ennatuurbehoud te kunnen steunen, is veel geld nodig. Daarbij kunt u een belangrijke rol spelen. Help ons meer geldte werven, uiteindelijk is dat ook goed voor uw activiteiten.Help het Cultuurfonds en steun daarmee andere projectenDoor het Prins Bernhard Cultuurfonds op al uw materialen te vermelden, werkt u mee aan het verhogen van onzenaamsbekendheid. En dat helpt weer om donateurs aan te trekken, de Anjeractie tot een succes te maken en hetbedrijfsleven te activeren cultuur te steunen.U kunt ons fonds op vele manieren onder de aandacht brengen. We bieden hier een aantal mogelijkheden. Mochtu vragen of andere ideeën voor publiciteit hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatievan het Cultuurfonds.MaterialenLogo’s, advertenties en banners zijn te vinden op onze website: www.cultuurfonds.nl/downloads.Andere promotiematerialen kunt u bestellen via www.cultuurfonds.nl/promotiematerialen.


Plaats onze banner op uw homepage.Maak ruimte voor onze advertenties. U kunt onzeadvertentie plaatsen in uw programmaboekje,catalogus, festivalkrant of andere uitingen.


Plaats ons logo op uw communicatiemiddelen. Onslogo kunt u op uw folder, poster, programmaboekjeen in uw magazine plaatsen.We hebben radio- en televisiecommercials over hetCultuurfonds. Ziet u mogelijkheden om deze uit tezenden, vraag dan een dvd of digitale versie aan.Plaats een berichtje over onze steun op uw Twitter,Hyves of Facebook account.Plaats in uw persbericht, nieuwsbrief of op uw websiteeen stukje over onze bijdrage. Geef aan dat wij mededankzij particuliere giften cultuur en natuurbehoud,waaronder uw project, steunen.


Geef onze folders een mooie,zichtbare plek.Hang onze poster op een zichtbareplek.Geef bezoekers de mogelijkheidom ons te steunen. Plaats eencollectebus naast de kassa of op eenandere zichtbare plek.Gebruik onze vlaggen tijdensuw manifestatie, bijeenkomst,festival of evenement.Deel onze ballpoints enballonnen uit aan bezoekers vanuw evenement.Op verzoek kunnen wij tijdens uwevenement met een professio neelteam donateurs werven voor hetCultuurfonds.


Prins Bernhard CultuurfondsHerengracht 476Postbus 19750, 1000 gt Amsterdamtelefoon (020) 520 6130info@cultuurfonds.nlwww.cultuurfonds.nlLaat zien dat wij betrokken waren bij uw project. Een stijlvolemaille bordje aan de gevel van uw monument geeft aan dat hetPrins Bernhard Cultuurfonds uw restauratie heeft ondersteund.Plak deze sticker op apparaten, instrumenten,computers of andere materialen die u dankzij eenbijdrage van het Cultuurfonds kunt aanschaffen.Alvast hartelijk dank voor uw hulp

More magazines by this user
Similar magazines