verbindt

Richardlindhout

CODE OMSCHRIJVING PUNTEN TARIEF TOELICHTING

C I. Consultatie en diagnostiek

Onderdeel A: Diagnostisch onderzoek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:

- het meten en vastleggen van de DPSI-score;

- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of

preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag neemt;

- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine

verrichting(en);

- het verwijzen naar een andere zorgverlener.

C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten

orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit het hoofdstuk Orthodontie in

rekening te worden gebracht.

C 11 Periodieke controle 3,8 20,01 Ook te berekenen bij intakeconsult

van asielzoekers (uitsluitend

voor ZRA-verzekerden in de

Centrale Opvang).

C 13 Probleemgericht consult 3,8 20,01 Uitsluitend te berekenen,

indien: het consult plaatsvindt

op initiatief van de patiënt naar

aanleiding van een klacht, vraag

of als vervolgconsult naar aanleiding

van een eerdere vraag of

probleem, dan wel het bijwerken

van de medische anamnese; en

niet zijnde een periodieke controle;

en in dezelfde zitting geen

andere declarabele verrichting

plaatsvindt, met uitzondering van

röntgenonderzoek, anesthesie

en/of de toeslagen voor avond-,

weekend- en nachtbehandeling

(C85, C86, C87). Niet in

combinatie met C11 in rekening

te brengen.

Onderdeel B: Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht: zie hoofdstuk IX

Voor uitgebreid tandvleesonderzoek: zie hoofdstuk XII

Voor uitgebreid onderzoek implantologie: zie hoofdstuk XIII

C 22 Schriftelijke medische 3,8 20,01 Uitsluitend te berekenen, indien

anamnese

anamnese vereist is na het stellen

van de routinevragen betreffende

de gezondheidstoestand van de

patiënt. Inclusief bespreking met

de patiënt en zonodig overleg

met zorgaanbieder zijnde huisarts

of specialist.

7

More magazines by this user
Similar magazines