Views
5 years ago

De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar

De Heeren van Alkmaer - Gemeente Alkmaar

28.6.1661 Hendrick de

28.6.1661 Hendrick de Vos B. 5.12.1671 12.11.1661 Jhr. Jan van Teylingen O. 5.6.1677 24.12.1661 Jhr. Anthonij Studler v. Zurck O. 1.1.1666 175 24.12.1661 Mr. Pieter de Groot Cornelisz. B. 6.12.1667 24.12.1662 Adriaen Sijms. O. 6.9.1686 16.3.1665 Mr. Pieter Vrijburgh. O. 27.4.1681 6.3.1666 Johan v. Steenhuysen Dircksz. O. 2.7.1692 V. 1672 176 3.4.1666 Mr. Barthold Steenhuysen Dircksz. B. 26.10.1669 177 17.4.1666 Dr. Dirck Steenvelt O. 11.4.1675 1.5.1666 Pieter Adriaensz. Schagen Winckel O. 23.5.1692 15.5.1666 Michiel Harcksz. Bijwaert O. 24.12.1678 14.8.1666 Mr. Bartholdus Steenhuysen Jansz. B. 24.9.1670 23.10.1666 Jacob Stassaert. B. 26.9.1667 25.2.1668 Cornelis van der Lijn. O. 27.7.1679 178 10.3.1668 Lourens Schagen O. 7.9.1683 Ovo. 10.10.1682 24.3.1668 David Colterman O. 23.11.1669 Op 26 okt. 1669 werd, conform het exempel van andere steden, met twee stemmen tegen, besloten om, nu er door overlijden vier plaatsen vacant waren, van de gelegenheid gebruik te maken om het aantal leden tot 20 te beperken. 5.1.1670 Dirck van der Does. Zie 1682 Schout gew. Maart 1674 24.6.1670 Mr. Cornelis Sevenhuysen Adriaensz. O. 14.3.1682 18.10.1670 Pieter van Steenhuysen Jansz. O. 14.4.1692 2.3.1671 Jacob Dierten Cromhout. O. 7.3.1671 179 20.4.1671 Willem Baert Jacobsz. O. 28.1.1684 21.12.1671 Mr. Jacob Cooren. O. 25.12.1679 23.4.1672 Hendrick Brant O. 4.1.1713 Nadat op 2 juli 1672 was besloten prins Willem III vanwege de stad te benoemen tot kapitein- en admiraal-generaal als mede tot stadhouder, werd op 1 oktober goedgevonden, het aantal leden weer op 24 te brengen en Z.H. daartoe een nominatie van drietallen aan te bieden. De prins benoemde: 9.10.1672 Dr. Jacob Vrijburgh O. 2.4.1692 9.10.1672 Jhr. mr. Johan van de Nieuburg Johansz. O. 3.4.1690 9.10.1672 Anthonie Studler van Zurck O. 19.10.1691 180 90 175 Heer van Swijburg en Bergen. 176 Naar Beverwijk. 177 Boelesz. 178 Oud-gouverneur-generaal van Indië. 179 Vóór zijn beëdiging overleden. 180 Heer van Bergen. 181 Schout geworden.

9.10.1672 Simon van Veen Juni 1682 181 O. 22.3.1690 22.8.1673 Hendrick de Haes. O. 31.10.1684 8.5.1674 182 Mr. Matthijs Schooff O. 28.8.1686 182 20.12.1674 Cornelis Kessel O. 24.1.1699 16.6.1675* Mr. Cornelis Sevenhuysen Cornelisz. O. 31.12.1681 11.12675 Mr. Hendrick Heykens. 9.8.1677 Johan Colterman O. 11.12.1681 21.9.1678 Jhr. Willem van Egmond van de Nijenburg O. 21.2.1728 16.12.1678 Dr. Sijmon Assendelft O. 21.4.1722 10.3.1679 Nicolaes Bruyningh. O. 12.11.1680 29.4.1679* Pieter Bijwaert O. 24.1.1704 19.9.1679 Johan Grootesteyn O. 3.11.1691 29.4.1680† Jhr. Geldolph Van Vladeracken O. 26.2.1682 4.5.1680§ Dr. Jacob van Focquenbrock. O. 19.7.1688 22.12.1680 Jhr. Julius van der Moere V. 1682 O. 15.7.1689 183 19.7.1681* Jhr. Floris van Teylingen Ovo. 24.2.1728 O. 7.4.1728 184 7.2.1682§ Mr. Adriaen van Veen Nanningsz. O. 17.11.1687 26.3.1682 Dirck van der Does O. 4.6.1693 12.5.1682 Johan Kien 1.6.1701 4.7.1682§ Sijmon Sevenhuysen Adriaensz. O. 5.10.1694 17.12.1682 Mr. Adriaen Schagen O. 8.4.1699 23.12.1683 Mr. Willem Bosch 9.4.1696 20.3.1684 Leonard Ras 4.5.1707 7.12.1684 Dr. Adolph Tieleman 14.10.1688 28.10.1686 Mr. Johan Baert Jacobsz. 15.9.1721 2.11.1686 Mr. Jacob van Oudensteyn Ovo. 16.9.1727. O. 27.3.1735 12.7.1687§ Jhr. Gerard v. Egmond v. d. Nijenburg O. 27.11.1712 185 3.1.1688§ Cornelis Schagen Jansz. O. 24.4.1709 April 1690 186 16.8.1688§ Adriaen Eenhoorn O. 17.10.1691 14.1.1689 Jhr. Adam van der Moere O. 24.9.1694 9.6.1690 Jhr. Gerard van Vladeracken Geldolphsz. O. 20.5.1706 7.8.1690 Pieter Sijms Adriaensz. O. 24.2.1713 187 15.16.1691§ Mr. Willem Cromhout O. 10.10.1702 91 182 Datum van beëediging [*]. †= datum van zittingneming. § = datum van nominatie 183 Hij was in 1682 naar Delft vertrokken; hij overleed te Alkmaar en werd in Delft begraven. 184 Heer van Oudcarspel en in Koedijk, in 1689 van Harencarspel. 185 In 1691 heer van Petten en Nolmerban 186 Schout geworden. 187 Te ’s-Gravenhage overleden.

Kantorenmonitor Alkmaar - Gemeente Alkmaar
voorwoord Inhoud - Gemeente Heers
lente-editie 2013 - Gemeente Heers
Künstler-Inventare; Register - Scholars Portal Books
De boodschapster des Heeren - Bazuin te Sion
jaarverslag 2011 - Gemeente Schiedam
infoLeeuw januari 2008 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
tijdlijn - Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
I Volkorenbrood ROSCAM - Gemeente Maldegem
Folder Bruegelwandeling okt09 - Gemeente Dilbeek
Albert Jacobs - Gemeente Zwijndrecht
infoLeeuw maart 2013 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
dienstverlening - Gemeente Zwijndrecht
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
7 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
4 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede
De boodschapster des Heeren - Bazuin te Sion
Burgerjaarverslag 2008.pdf - Gemeente Zoetermeer
infoLeeuw maart 2013 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
infoLeeuw juni 2009 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
DE LATTER EECLOO WIL U GELD - Gemeente Maldegem
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
3 i n f o r m e e r t - Gemeente Lede