Grondzuigen bij bomen - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Grondzuigen bij bomen - Nationale Bomenbank

Grondzuigenbij bomenNATIONAB o o m v e r p l a n t i11Productinformatie


Algemene informatiegrondzuigeniBestaande bomen in de stad hebben hetmoeilijk door verdichting van de bodemen verhoogde eisen aan de verharding.Een boom wil en moet groeien en heeftdaarvoor doorwortelbare ruimte met water,voeding en zuurstof nodig. Indien dit nietaanwezig is zal de boom proberen om hetscheidingsvlak tussen straat en ondergrondop te zoeken. De bomen wortelen dandirect onder de verharding met opdruk alsgevolg. Een probleem voor iedere straatbeheerder.De oplossing wordt gezocht inwortelkap en herstraten van de verharding.Dit valt helaas onder de noemer symptoombestrijding.Het probleem wordt voor tweejaar opgelost om daarna nog extremerterug te komen.Door de grondzuigtechniek is het nu mogelijkom bij bestaande bomen wortels dediepte in te krijgen en bomen meer voedingen doorwortelbare ruimte te geven zonderwortels en kabels en leidingen te beschadigen.Met als resultaat een vermindering vanwortelopdruk en bomen die nog jarenlanghun belangrijke functie kunnen vervullen.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kWerkwijzegrondzuigenHet werkingsprincipe van de grondzuigtechniekis als volgt. Een ventilator zorgtvoor een luchtstroom en een onderdruk.De zuigslang is hydraulisch driedimensionaalbeweegbaar. In de omgeving vande zuigmond wordt het materiaal meegezogendoor de luchtstroom. Alle media toteen grootte van 250 mm zijn opzuigbaar. Inde verzamelruimte zetten alle grote gronddeeltjeszich neer door het tot rust komenvan de lucht en door draaiing. Via afscheidingskamerswordt de luchtstroom verderschoongemaakt en gedroogd. De gereinigdelucht wordt over een groot oppervlakvia een geluidsisolatie-eenheid naar bovenuitgestoten. Het opgezogen materiaal kanvervolgens gekiept worden en verderverwerkt. Daarna wordt er een groeiplaatsmediumtoegepast. Het toe te passenmedium wordt in het voortraject doormiddel van boomtechnisch onderzoekbepaald.Het grondzuigen bij bomen vergt zeerspecifieke kennis van de boom, bodem,wortelgestel en kennis over het juist verwerkenvan groeiplaatsmedia. Grondzuigenbij bomen wordt daarom altijduitgevoerd door boomverzorgers.Technische specificatieszuigmachineMerk: RSPMaximale zuigdiepte: 20 m(afhankelijk te zuigen product)Maximaal te zuigen afstand: 100 m(afhankelijk te zuigen product)Ventilator: 28.000 m3/uurOnderdruk: 32.000 PascalCompressor: 3.0 m3/min. 7 barBunkerinhoud: 7 m3Reikwijdte uitschuifbare arm: tot 5,1mNationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines