Eikenprocessierups beheer - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Eikenprocessierups beheer - Nationale Bomenbank

Eikenprocessierups • Onderzoek en advies • Ziekte- en plaagbeheerEikenprocessierups beheer • NematodenEikenprocessierupsbeheerDigitale registratieRisicoanalyse en beheerplanKijk voor meer informatie op www.eikenprocessierups.org


“Kuppen boomverzorging en Nationale Bomenbankstellen risicoanalyses en beheerplannen op.”Beheer van eikenprocessierupsenDe beheerders en eigenaren van eikenbomen zijn verantwoordelijkvoor de beheersing van dit voor de volksgezondheidgroeiende probleem. Kuppen boomverzorging houdtzich al jaren intensief bezig met de bestrijding van de rupsen de beheersing van de problematiek. Op nationaal en internationaalniveau was en is Kuppen boomverzorging, ondermeer in het opstellen van de Landelijke Leidraad.Net als tal van gemeenten stellen diverse provincies hunbeheerplannen op in overleg met de eikenprocessie rupsen-specialistenvan Kuppen boomverzorging. Ook andereeigenaren van eikenbomen lopen een risico, dat Kuppenboomverzorging voor hen nauwkeurig in kaart kan brengen.Het beheer gaat echter verder dan het uitzetten van debestrijding, zo zijn de verplichtingen die vanuit de FloraenFaunawet voortvloeien een vast onderdeel van hetbeheer. Voor beheerders is een richtlijn opgesteld om zobinnen een organisatie het gehele proces te beschrijven.Hierdoor is een gestructureerde aanpak in te voeren,waarin alle keuzemogelijkheden van het beheer zijn opgenomen.Permanent overzichtKuppen boomverzorging stelt risicoanalyses en beheerplannenop om tot een verantwoord beheer te komen.Complete organisaties kunnen voorgelicht worden: vanfrontdesk- tot groenmedewerkers.Door gebruik te maken van het digitale registratiesysteemDigidis is een permanent overzicht te verkrijgen van deverspreiding en beschikt u over een systeem dat de noodzakelijkeschakel vormt tussen de opdrachtgever, inspecteuren bestrijder.Postbus 4 • 2970 AA Bleskensgraaf (ZH) | telefoon 0184 698 989e-mail info@nationalebomenbank.nl | www.nationalebomenbank.nlBeerseweg 50 • 5451 NR Mill | telefoon 0485 455 557e-mail info@kuppen-bomen.nl | www.kuppen-bomen.nl

More magazines by this user
Similar magazines