Verbeteren van diversiteit van bodemleven bij bomen, Bob Baars

nationalebomenbank.nl

Verbeteren van diversiteit van bodemleven bij bomen, Bob Baars

Hoe ziet een bodemvoedselweb eruit,wat is er voor nodig


LEERSCHOOL


Duurzaam, integer,


egenwoud leerschoolMeeste biomasGrootste diversiArmste grondLaag pHAluminium toxis


ccessie herstelurlijkedbankpioniergewassen


t bodemvoedselweb


ergrondse stadICROFARMMACROMICRO


CTERIA & PROTOZOA


Schimmels


ALTJES


MACRO


t wel 95% bestaat uit bug poo


Het dak van eenverborgen wereld


aar wonen de organismen?In de bovenste 20-30 cm van de mulchlaag


ncluderendrooisellaag is de primaire bron van voedsel voor de OS afbrekebodemvoedselweb bewoners en essentieel voor regeneratie


aar is dat bodemleven goedor


voedincipesHumus vor=


itelijk8% zout 30% suiker


in de kruin gebruiktTot 80%wordt uitgescheidensuiker, eiwit, koolhydraten80%


ncluderenden en planten gebruiken de photosynthetische assimilaten ombewoners van het bodemvoedselweb te voedenMaar daarnaast is er nog een traject


Predatie voedingBacteria 5:1 Protozoa 30:1 Nematode 200:1630:640200:40


aar is dat bodemleveng meer goed voor


Natuurlijke Ziekte onderdrukkingTrichoderma harzianumBeauvaria bassianaMetharyziumBacillus thuringiensisBacillus subtilis


at is zinnig management?MassariaSplanchnonema plataniomonas syringaeastanjeziekteThaumetopoca processionea)


onder de grond?


VRAAG: Waarom is er zo weinig bezetting?iljoen per cm2Pseudomonas syringae bacteria op hvan een boon (Phaseolus vulgaris


onadsngel Boomwortel Netel Cirsium arvense


En Nu PraktischEN:r zijn 3 voedselwebben.oe groot of zwaar zijn die? Leeggewicht 747lijven die in stand?aarom niet?elke ext. invloeden?Nee!1. Predatie2. Externe invloedena. Zure regenb. Milieu vreemde stoffenc. Klimaatverschild. Cultuur maatregelen


wezig of AfwezigICROBIOLOGISCHE ANALYSES


-biotica inngsel


mpost en Compost Xtract zijn water enod voor het voedselweb


ompost thee xtract


en voeg compost extract toe !

More magazines by this user