Treebox kunststof - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Treebox kunststof - Nationale Bomenbank

Treebox kunststofNATFoto: Lex Kipperman, gemeente ApeldoornB o o m v2 Productinformatie


Algemene informatieTreebox kunststofBomen en verharding gaan niet altijdgoed samen. Boven de grond is dit geenprobleem, de boom verfraait de buurt,geeft een rustige uitstraling en verhoogthet leefklimaat. Onder de grond ontstaatechter een probleem. Voor bestratingheb je een zwaar verdichte ondergrondnodig, dit maakt het voor de boomwortelsonmogelijk om te groeien.Nationale Bomenbank is dealer van Tree Ground Solutions. www.tgs.nliHet Treebox kunststof systeem is speciaalontwikkeld om daar toe te passen waarhet vrijwel onmogelijk zou zijn om bomenin volle gezondheid te laten groeien. Hetsysteem bestaat uit open kunststofkratten welke een hoge druk (voet- enfietspaden) kunnen weerstaan. Met hetsysteem wordt er ondergronds een dragendeconstructie gerealiseerd waarbijhet niet nodig is om de“rijke” invulgrondte verdichten en er veel doorwortelbareruimte overblijft. Hierdoor ontstaat erondergronds een gezond leefklimaatvoor de boom terwijl er bovengrondsvoet en/of fietspaden kunnen wordenaangelegd.Werkwijze1 Prepareren van het cunet2 Uitvlakken van de werkplek, met grotenauwkeurigheid3 Stellen van de Treebox kunststof4 Geleidelijk opvullen met het beschikbaargestelde of te leveren bomenvoedingsmedium5 Aanbrengen geotextiel6 Aanbrengen funderingsmateriaalLet op:Bij het aanbrengen van verschillendelagen Treebox, moeten deze per laagworden gevuld. Het invulmateriaaldient droog te zijn. Voor het stapelenvan meerdere lagen zijn stapelpennenverkrijgbaar.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kVullen van de TreeboxHolle ruimteTreebox kunstofDoor het verwerken en toepassen van volledigte recyclen kunststoffen, zoals HDPE,LDPE & PP tijdens de fabricage (en bij hergebruik)van de eindproducten, komengeen giftige stoffen en dampen in hetmilieu terecht.BestekomschrijvingTreebox, polypropyleenAfmeting: 1000 x 500 x 400 mmVerticale belasting: 10 ton per m2Opgebouwd uit doorlatende wandenen conische kolommen.TechnischespecificatiesVullen Treebox engeotextiel aanbrengenFoto: Lex Kipperman, gemeente ApeldoornMerk:Materiaal:Afmeting:Inhoud:Gewicht per unit:Holle ruimte: ca. 95%Verticale belasting: 10 ton per m2Vulopening aanbovenzijde:TreeboxPolypropyleen1000 x 500 x 400 mm200 ltr.ca. 9 kg per unit12 x 110 mmHet Treebox systeem is onderling te verbindenmet behulp van clips.De Treebox unit geeft voor de lange duur(50 jaar) een maximale toegestane belastingaf op het oppervlak van 0,08 N/mm2 =0,08 x 500 x 1000 = 40.000 N = 4000 kg = 8000kg/m2 . Tevens blijkt uit testen dat de unitkortstondig +/- 17000 kg = 34000 kg/m2 kanverdragen. Uitgangspunt is bij deze testeneen gelijkmatig verdeelde belasting op eenhele unit.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kFoto: Lex Kipperman, gemeente ApeldoornNationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines