Gast - Binnenstadskrant

binnenstadskrant.nl

Gast - Binnenstadskrant

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Bin nenstadskrant vrijheid

Periodiek voor de Binnenstad van Utrecht, 12de jaargang, nummer 4, juli-augustus 2007

Periodiek voor de Binnenstad van Utrecht, 12de jaargang, nummer 4, juli-augustus 2007

GastvrijheidGastvrijheid

burgers

boeren

stappers buitenlui

shoppers daklozen

studentenwetenschappers

buitenlanders

terrasjespikkers


Leesbare stad

K stad

ennelijk bestaat grote behoefte bezoekers van de Binnen-

stad uitleg te geven over wat er te zien valt. Op veel panpanden zit een bruin ANWB-bord waarop iets wordt verteld over

het gebouw en de geschiedenis ervan. De straatnaambordjes

in het Museumkwartier geven vaak een korte verklaring van

de naam. Op het Domplein vind je overal verwijzingen naar

het verleden: informatieborden, plattegronden van de kerken

en het castellum aangegeven in de bestrating en een originele

kopie van een Romeinse mijlpaal. Soms wordt al die informatie

wel eens een beetje veel van het goede: probeer maar eens uit

te leggen wat die kopie van een Deense steen met runen tussen

al die Romeinse en middeleeuwse verwijzingen doet.

En wie was die Jan van Nassau eigenlijk? De Dame met de IJsco

is voor iedereen duidelijk, dankzij de jaartallen.

Naast al die historische informatie tref je ook citaten aan van

Utrechtse schrijvers en dichters. Vooral hun meningen over de

stad en hun stadgenoten zijn dan leuk. Zo meldt de dichter

Marsman op een plaquette in de Domstraat: ‘Geen stijl, maar

des te meer karakter heeft de stad, een harde en benepen

eigenzinnigheid, die zich de maat van alle dingen waant.’

Historisch Museum

Leuk was dat, die foto in AD/UN van een Romeinse legionair,

met daarnaast cultuurwethouder Cees van Eijk en

gedeputeerde Anneke Raven. In Den Haag waren ze, om

minister Plasterk er van te overtuigen dat Utrecht, hoewel niet

diens eerste keuze, toch de beste plaats is voor een nationaal

historisch museum.

Die missie is natuurlijk tot mislukken gedoemd. Ze hebben de

pech dat Plasterk Utrecht goed kent. En dat hij dus weet dat

Utrecht nog niet eens een stedelijk historisch museum heeft.

Waarom zou er een nationaal museum moeten komen, als de

stad het niet de moeite waard vindt zijn eigen geschiedenis

behoorlijk te presenteren? Moet Van Eijk daar niet eerst beter

zijn best voor doen?

De gelegenheid is er: de impasse bij het Centraal Museum

kan de wethouder prachtig gebruiken om orde op zaken te

Adressen

Wijk C Komitee

www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep

Wijk C-West

tel. 2328076

Buurtpreventiegroep

Wijk C-Oost

tel. 2315668

Buurtpreventiegroep

Lang en Breed

tel. 2328591

Buurtpreventiegroep

Wolvenroedel

tel. 2317601

Bewonersgroep

Wolvenbuurt

tel. 2310578

Bewonersgroep

Vrouwjuttenhof

tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z

tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin

en omstreken

tel. 2367315

Werkgroep Pandhof

Sinte Marie

Visscherssteeg 9, 3511

LW-Utrecht

Buurtcomité in oprichting

tel. 2313079

Zakkendragersvereniging

tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen

Lauwersteeg 11, 3511 JM

Utrecht

grachtenstegen@hotmail.com

Stichting Behoud

Lepelenburg

e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep

Catharijne singel

tel. 2304225

Bewonerscomité

Hooch Moreel

tel. 2340268

Iets verderop, op het Oudkerkhof, weet C.C.S. Crone:

‘Utrecht, stad van zachte idioten. Ik werd er zelf geboren.’

Daar kunnen we het dan wel mee doen. Wat zijn we nou?

Harde of zachte idioten of gewoon benepen? Misschien

hadden Marsman en Crone, tijdgenoten toch, niet dezelfde

Utrechters op het oog.

Als je door het Keelgat gaat, over het Klein Geertekerkhof

naar de Zeven Steegjes, loop je over een citaat van Slauerhoff,

die hier enige tijd als arts woonde: ‘Hier was men klein

behuisd, maar niet klein te krijgen.’ Heel toepasselijk, en het

gaat nog steeds op.

Eigenlijk vind ik de meningen over de stad en zijn inwoners,

die je op muren en in de bestrating kunt lezen, nog leuker

dan al die historische informatie. Je loopt het gevaar dat door

de hoeveelheid leesstof in de openbare ruimte de leesbaarheid

van de stad niet toe- maar afneemt. Ik hoop dat men

hieraan denkt bij de uitwerking van de Vrede van Utrecht in

2013.

Gert-Sjoerd Kuperus

stellen: afgelopen met dat rare beleid, met tentoonstellingen

die niks met Utrecht te maken hebben, met pretenties die niet

waargemaakt kunnen worden. Internationaal tellen we niet

mee, en dat zal ook nooit gebeuren. Landelijk gezien blijven

we in de schaduw van de grote musea. Dat geeft niks.

Tweeduizend jaar geschiedenis. Amsterdam is er jaloers op.

In de Hamburgerstraat, in de dependance van het Utrechts

Archief, wordt straks iets van Utrechts historie uit de doeken

gedaan. Er is materiaal in overvloed, maar wegens ruimtege-

brek moet het bij een beetje blijven. Terwijl verderop, in de

Agnietenstraat, een groot - weliswaar doolhofachtig - com-

plex hunkert naar een beter gebruik. Geef al die mensen die

daar werken eindelijk eens wat zinvols te doen. En laat ons

genieten.

Bewonersplatform

Centrale Oude Stad

tel. 2321533

Twijnstraatcomité

tel. 2332664

Bewonersplatform

Zuidelijke Oude Stad

e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer

Zeven Steegjes

tel. 2232036

Stichting Geertebuurt

tel. 2317735

Utrecht Weer Omsingeld

tel. 2315668

Stichting Werkgroep

Herstel Leefbaarheid Oude

Stadswijken

tel. 2310976

BOCP

(Bewonersoverleg plannen

stationsgebied ) tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht

(overleg bedrijven Binnenstad)

tel. 2363252

Werkgroep Pandhof

van de Dom

p.a. Kikkersloot 18

3993 TK Houten

Centrum Utrecht

(ondernemersvereniging)

tel. 2317438 / 2400717,

fax 2304713

Wijkbureau Binnenstad

tel. 2863960, fax 2863966,

e-mail:-binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie

Cumulus

tel. 2758490; fax 2758499,

e-mail: info@wwocumulus.nl

Algemene Hulpdienst

(Burenhulp Binnenstad)

tel. 2314788

Wijkagenten Binnenstad

tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt

tel. 2316972

Voorplaat: Gastvrijheid (©Sjaak Ramakers)

Colofon

De Binnenstadskrant is een

initiatief van bewonersgroepen in

de Binnenstad van Utrecht.

Redactie

Marijke Brunt

Dick Franssen

Ben Nijssen

Arend Odé

Jesse Pouw

Christa Stigter

Jacqueline van Eimeren

© Fotografie

Herbert Boland

Joost Donselaar

Birgit Haberland

Dick Franssen

Sjaak Ramakers

Saar Rypkema

Patrick van der Sande

Fotoredactie

Sjaak Ramakers

Patrick van der Sande

Vormgeving

Communicatieteam x-hoogte

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Verspreiding: Guus Touker

Oplage: 10.000

Brieven en kopij sturen naar:

Binnenstadskrant

Nieuwegracht 82

3512 LW Utrecht, tel. 2314555

binnenstadskrant@ision.nl

www.binnenstadskrant.nl

Deadline volgend nummer:

20 augustus 2007

Verspreiding: 7 september 2007

De Binnenstadskrant is mogelijk

gemaakt met bijdragen van:

• Wijkraad Binnenstad

• Bewonersgroepen Binnenstad

• Wijkbureau Binnenstad

• Dienst Maatschappelijke

Ontwikkeling, afdeling

Welzijnszaken

• Cumulus

• Politie Centrum

• Particuliere giften

Bedrijven, instellingen en bewoners

die de Binnenstadskrant willen

ondersteunen met een financiële

bijdrage kunnen een bedrag

overmaken naar:

giro 245122 t.n.v. Binnenstadskrant,

Utrecht


Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast vrijheid

Gastvrij, maar niet tot elke prijs

Door onze redacteur Dick Franssen

’s Nachts zat Utrecht vroeger op slot. Als ‘s avonds de

boefklok had geluid, kwam je er niet meer in; wie nog

buiten de poorten stond, zocht het maar uit.

De stad is nu veel gastvrijer. Boeren en buitenlui zijn tot

diep in de nacht overal welkom. De schwarma-zaken en

de danscafés zijn open tot de kleine uurtjes groter worden.

Op vrijdag- en zaterdagavond is het ‘s nachts om

één uur in de Potterstraat drukker dan op een gewone

doordeweekse middag.

Nooit waren er zoveel mensen op

het Domplein als op de avond van

29 april. Je kon over de hoofden

lopen, maar dat wilde de politie niet.

Om ongelukken te voorkomen, werden

de toegangsstraten afgesloten.

29 april, 's avonds om zes uur, begon

de vrijmarkt. De organisatoren wisten

er alles van: het gros van de bezoekers

kwam niet om tweedehands

rommel te kopen, maar om lekker

uit z’n dak te gaan. Dat hoefde

helemaal niet te gebeuren op de

Breedstraat en omgeving, maar kon

net zo goed op andere plaatsen in

de stad. En dus was er dit jaar overal

live-muziek, of ander, aan muziek

verwant geluid.

Pech

Als je ertussen woont, dan heb je

pech. Langdurig. Stel, je hebt een

hekel aan opera en je woont aan

de Oudegracht ter hoogte van de

Smeebrug, dan moet je één zondagmorgen

in september (dit jaar 9 september)

dat gezang aanhoren. Dat

duurt slechts een uurtje, en is niet

versterkt. Maar woon je bijvoorbeeld

in de Korte Jansstraat of op de Ganzenmarkt,

dan is het regelmatig een

heel ander verhaal. Dan komt het

lawaai van alle kanten, uren lang, tot

in de nacht.

De ondernemers van het Oudkerkhof

kozen 29 en 30 april voor technohouse,

een commercieel verantwoorde

keus. De straat stond voortdurend

zo vol dat je je langs de gevels moest

persen om er door te komen. Dan

kwam je pal langs de boxen, en dan

leed je pijn.

Overal in de Binnenstad werd het intussen

één grote rotzooi. Want toen

de prullenbakken vol waren, gingen

de lege bierblikjes en patatbakjes zó

de straat op.

Bieromzet

De Binnenstad is de meest gastvrije

wijk van Utrecht, met het ene

festival na het andere, met steeds

meer terrassen. Maar voor heel wat

bewoners van de centrale oude stad

is de grens van de gastvrijheid nu

wel bereikt. Ze vinden het niet leuk

meer. De bieromzet , daarom draait

het nog alleen.

In Amsterdam haalde een ambtenaar

de publiciteit met zijn voorstel mensen

van boven de veertig uit de Binnenstad

te laten verhuizen, omdat

ze altijd zeuren over overlast. Maar

kijk nou eens in deze krant naar

de lezersbrieven met klachten over

lawaai. Ze komen van redelijk jonge

bewoners van de Ganzenmarkt.

Internationaler

Zo internationaal als tegenwoordig is

Utrecht nog nooit geweest. Die twee

fietsende studenten in de Keistraat

(@Patrick van der Sande )

3

zijn Italianen; het meisje dat kaartjes

verkoopt voor een concert in houtzaagmolen

De Ster is Pools. Vroeger

waren we meer onder elkaar. Dat

gaf wel een behaaglijke gevoel, maar

was ook wel saai.

Het zal nooit meer gebeuren dat

we de lezers van deze krant opzettelijk

voor de gek houden: ‘normaal’

bungelt er geen touwtje uit de brievenbus

van de deur op de voorpagina.

Het hing er maar even, op ons

verzoek. Dergelijke touwtjes kunnen

alleen nog in plattelandsdorpen die

dieven zelfs met hun Tomtom niet

kunnen vinden.

Spontane gastvrijheid, zo maar bij

elkaar binnenlopen, dat is vooral

iets van vroeger. Tegenwoordig gaat

het anders, georganiseerd. Zoals bij

Gastheerschap en Cultuur, een mooi

initiatief in de zuidelijke Binnenstad,

waarbij bewoners om beurten eens

in de maand hun buurtgenoten ontvangen.

De animo is groot, net als

voor het gezamenlijk vegen van de

Nieuwegracht, met na afloop koffie

drinken bij één van de vegers thuis.

Bange katholieken

Een stad van bange katholieken,

zo noemt journalist Bert Determeijer

Utrecht. Veel Brabanders en

Limburgers, aangelokt door het

andere leven in de Randstad, komen

hierheen. Ze zouden nog liever naar

Amsterdam gaan, maar dat durven

ze niet. Hoe het ook zij: er zijn hier

inderdaad veel zachte g’s: ze domineren

zelfs, in sommige sectoren. De

geboren Utrechtenaren zijn ver in de

minderheid.

Alfred Stoker, de wijkchef van de

politie, vindt Utrecht een tolerante

stad. Hij heeft waarschijnlijk gelijk.

Maar intussen hebben we natuurlijk

heel wat niet-opgevoede jochies,

die bewoners het leven zuur maken.

Ze zijn in meerderheid kinderen of

kleinkinderen van mensen die uit

Marokko zijn gekomen. We hebben

nagelaten die mensen te vertellen

hoe je in onze samenleving moet

opvoeden. In die zin zijn we als gastheren

te kort geschoten. Tijd voor

een inhaalslag.

www.binnenstadskrant.nl


4

Over fundaties, cameren en gasthuizen

Door onze redacteur Ben Nijssen

Alles wordt de laatste tijd uit de

kast gehaald om geschiedenis

‘levend’ te maken. Gezinnen gaan in

plaggenhutten op de Drentse hei zitten

om, verstoken van alle moderne

comfort, te ervaren hoe de aardappeleters

uit de tijd van Van Gogh

zich voelden. Kwasi-landverhuizers

maken de overtocht naar Amerika

in een zeilschip zonder hedendaagse

navigatiemiddelen.

Het kan ook anders. Wie wil weten

hoe gastvrij Utrecht vroeger voor

behoeftigen was, kan een rondgang

maken langs hofjes, weeshuizen en

gasthuizen. Daarvan zijn er nog vrij

veel in de Binnenstad.

In de Middeleeuwen stond de maatschappij in al

zijn facetten in het teken van Gods schepping en

Gods wil. Armoede was daarmee een natuurlijk

gegeven en geen sociaal of oplosbaar probleem.

De kerk hielp de armen op grond van een visie op

barmhartigheid en bovendien dachten de priesters

zich daarmee van een plekje in het hiernamaals te

verzekeren. De hulp van kloosters bestond veelal

uit de uitdeling van voedsel en het oprichten van

gasthuizen voor zieken en gebrekkigen.

Vanaf de 12e eeuw begonnen ook leken zich met

armenzorg te bemoeien, ingegeven uit zorg voor

het uitbreken van ziekten of van oproer, maar ook

om hiermee een kaartje naar het hiernamaals te

kopen.

Sociale orde

In de latere Middeleeuwen pikten de armen

hun situatie steeds minder en kwamen er meer

opstanden, wat leidde tot angst voor aantasting

van de sociale orde. Dit was de tijd dat ook het

humanisme opkwam. Men ging onderscheid

maken tussen armen die door eigen schuld in de

problemen waren gekomen en mensen die dat

door ziekte of ouderdom waren. Ook de lokale

overheid begon zich toen met de armen te bemoeien:

bedelaars werden te werk gesteld.

In de 17e en 18e eeuw werd armenzorg bijna een

modeverschijnsel; de rijken wilden zich blijkbaar

voor hun welvaart verontschuldigen. In de 17e

eeuw werd er gekeken of je protestant dan wel

katholiek was; indien geen van beiden dan kon je

aankloppen bij de stads-aalmoezenierskamer.

Verlichting

Iedereen had recht op een menswaardig bestaan.

Dat was een uitgangspunt van de Verlichting

die in de 18e eeuw opkwam. Het leidde onder

anderen tot de oprichting van de Maatschappij

tot Nut van ‘t Algemeen. In de 19e eeuw werd

armenzorg in de grondwet van nationaal belang

Een bed in de Binnenstad v

geacht, maar bleef de overheid vooral een controlerende

functie houden. Wèl werd er geprobeerd

de armenzorg efficiënter te maken; in Utrecht

bijvoorbeeld door in 1817 de gasthuizen onder te

brengen in de Verenigde Gods- en Gasthuizen.

In de armenwetten van 1854 en 1912 werd de

armenzorg langzaam verschoven van de kerk

naar de overheid. Pas na 1945 kreeg de verzorgingstaat

vorm en werd bijstand een recht.

Smedengilde

Behalve de hulp van derden was de hulp tussen

mensen onderling (buren en familie) in de vorm van

een helpende hand altijd belangrijk. Ook de gilden

boden hulp. Het smedengilde stichtte bijvoorbeeld

het Sint-Eloyengasthuis in de Boterstraat.

Sommige rijken vonden het in de loop der

eeuwen niet voldoende om giften aan liefdadige

instellingen te geven, maar traden uit de anonimiteit

met de bouw van gasthuizen, vrijwoningen

en weeshuizen. Om dat na hun dood voort te

zetten, riepen ze veelal een fundatie (stichting) in

het leven die voor het beheer zorgde.

Gasthuizen waren middeleeuwse eenvoudige

onderkomens, bestaande uit een slaapzaal en

een kapel. Ze werden in heel Europa gesticht, in

Utrecht vanaf de 14e eeuw. De bewoners waren

in het begin niet alleen zieken, maar vooral passanten

die er voor kortere tijd verbleven. Dat wa-

Bruntenhof (@Dick Franssen)

ren niet alleen de daklozen van de stad, maar ook

pelgrims, reizigers en zwervers die geen geld hadden

voor een gewone herberg. Een tweede groep

waren armen die langere tijd mochten verblijven;

zij hoefden daar geen vergoeding tegenover te

stellen. De derde groep, de proveniers, moest dat

wel, wat hun enkele voorrechten opleverde zoals

soms een eigen kamer. Na hun dood verviel hun

erfenis aan het gasthuis.

Wandtapijten

Langzamerhand werden de gasthuizen oudemannen-

en vrouwenhuizen en daarmee de voorlopers

van de hedendaagse bejaardenhuizen. Het

Bartholomeus gasthuis in de Lange Smeestraat

heeft deze functie tot vandaag behouden.

Zijn geschiedenis gaat terug tot 1367, het jaar

waarin begonnen werd met het verlenen van

langdurig onderdak aan arme, zieke ouderen.

Elf jaar later maakte de edelman Willem van

Abcoude er officieel een gasthuis van.

De huidige organisatie houdt het jaar 1407 officieel

als begin van het gasthuis, waarmee het dit

jaar precies 600 jaar bestaat. Al gevolg van vele

verbouwingen valt er weinig uit de begintijd te

ontdekken. In de regentenkamer hangen wandtapijten

uit ca. 1640 van de Delftse wever Maximiliaan

van der Gucht. Boven aan de randen staan

de familiewapens van de regenten.


Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast vrijheid

voor passant en behoeftige

Juffrouw Alijdt

Vrijwoningen, ook wel godskameren genoemd,

werden in Utrecht vanaf het midden van de 14e

eeuw gebouwd. De vijfzusterwoningen, gesticht

door juffrouw Alijdt in 1375, waren de oudste

vrijwoningen in Utrecht en wellicht zelfs van

Nederland. Ze stonden tot het eind van de 19e

eeuw op de hoek van de Waterstraat en de Jan

Meijenstraat. Ze waren vrij van huur en mochten

indien men zich goed gedroeg voor het leven

bewoond worden. Ook de Sionskameren op de

Nieuwegracht waren een mooi voorbeeld van

godskameren.

Kameren werden niet alleen als vrijwoning, maar

ook als huurwoning gebouwd. Ze hebben tot

ver in de 19e eeuw een groot deel van de arme

Utrechtse bevolking gehuisvest. De omstandigheden

waren vaak erbarmelijk door het kleine oppervlak

en de grote gezinnen. In het begin van de 20e

eeuw werden ze dan ook bijna allemaal gesloopt.

Domkannunik

Het Margarethenhof aan het Jansveld is een

overblijfsel van het Margaretengasthuis dat in de

14e eeuw door de Domkanunnink Gijsbrecht van

Walenborch werd gebouwd. In 1562 vond er een

ingrijpende verbouwing plaats waarbij het gebouw

in achttien kleine woningen werd verdeeld

die als vrijwoningen werden gebruikt. Elk huis

had net als de kameren maar één kamer en een

zolder. Behalve vrij wonen kregen de bewoners

een kleine financiële tegemoetkoming en turf.

Er werden ook preuves uitgedeeld aan mensen

die niet in het hof woonden. Preuves waren uitdelingen

van voedsel, brandstof of geld.

In het begin telde het hof zo’n 26 bewoners, in

het midden van de 19e eeuw woonden er wel

zestig. Dat betekende onder meer dat dertig

mensen twee buitensecreten moesten delen.

In 1972 kon schrijver dezes zich in Utrecht vestigen

door het huisje op nummer 8 te kraken.

Bruntensteeg (@Dick Franssen)

Het hofje werd tot op dat moment alleen nog

door ouderen bewoond. Ook toen nog moest de

plee met een buurman worden gedeeld.

Die buurman had toen ook alleen nog water via

een kraantje - met daaronder een emmer - in

zijn portaal. De huisjes werden geacht niet meer

voor bewoning geschikt te zijn en daarom hoefde

ik niet meer dan vier gulden huur per week te

betalen. In 1979 werden ze in erfpacht aan het

Utrechts Monumentenfonds overgedragen en in

1980 startte de renovatie.

Villa Lievendaal

In dezelfde jaren restaureerde het Monumentenfonds

ook de huizen van de Bruntenhof. De stichter,

Frederik Brunt, woonde in Groot Lepelenburg,

een groots huis in de Brigittenstraat. In 1621

kocht hij het ernaast gelegen Klein Lepelenburg.

Dat huis werd voorzien van een rijke poort en

diende als vergaderruimte voor regenten.

Tegen de buitenkant van de tuinmuur werden

De huurders kunnen er geheel zelfstandig wonen,

maar gehoopt wordt dat zij gebruik maken van

de diensten die het Bartholomeus aan de hele

buurt gaat bieden, zoals een zeer concurrerend

levensmiddelenwinkeltje en een restaurant.

Het gasthuis wil tevens participeren in projecten

voor de bouw of verbouw van panden in de

Binnenstad, bestemd voor ouderen. In eigen huis

gebeurt er veel meer dan het maken van de zes

seniorenwoningen. De nieuwe directrice, Willy

van Egdom, heeft samen met architectenbureau

Op ten Noort Blijdenstein plannen ontwikkeld

voor een ingrijpende verbouwing van het hele

complex. Op het ogenblik is het gasthuis voornamelijk

een verzorgingshuis. Na de verbouwing zal

het in hoofdzaak een verpleeghuis zijn, met afdelingen

voor tien bewoners, in een huiselijke stijl.

Wandtapijt

Het gasthuis zal zich verder openen naar de stad.

Willy van Egdom wil allerlei faciliteiten bieden:

zalen beschikbaar stellen voor concerten of voor

verjaardagen van buurtbewoners, een zorgloket

inrichten, een klusjesman beschikbaar stellen, etc.

De trots van het Bartholomeus is een indrukwekkende,

historische regentenzaal met waarschijnlijk

het grootste antieke wandtapijt van Europa.

Tot nu toe gebeurt er nauwelijks iets met de

5

elf kameren gebouwd voor rooms-katholieken.

Zocher vond de aanblik van die armoedige wonin-

gen maar niks. Daarom bouwde hij op een heuvel

de villa Lievendaal om op die manier de huisjes

aan het zicht te onttrekken.

Labrehuis

Ook in de 20e eeuw kwamen er nog woningen

voor behoeftigen. Zo richtte in 1938 de Stichting

Benedictus Labre het gebouw Plompetorengracht

8 in voor onbehuisde mannen. Tot dan had er een

openbare lagere school in gezeten.

Benedictus Josef Labre was in 1748 als boerenzoon

geboren. Hij wilde in een klooster intreden,

maar toen dat niet lukte ging hij zwerven.

Hij werd in 1881 heilig verklaard als patroon van

de zwervers.

In 1976 werd er een nieuw Labrehuis gebouwd

aan de Vaartserijn en werd het pand op de Plompetorengracht

gekraakt. Intussen is het een soort

woongemeenschap, met een mooie tuin.

In verband met renovatie, waarbij ook het asbest

uit het pand werd gehaald, verbleven de bewoners

de afgelopen maanden elders.

Seniorenappartementen in

Barholomeus gasthuis

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast vrijheid

Het Bartholomeusgasthuis in de Lange Smeestraat wil een rol van betekenis vervullen bij de

huisvesting en het welzijn van 50plussers. Eén van de eerste stappen in die richting is de interne

verbouwing van de straatkant van het gebouw tot zes senioren-appartementen.

ruimte, maar dat zal veranderen. ‘Er zijn heus

wel bedrijven die daar een bijeenkomst willen

houden.’ Uitvoering van de plannen is nodig om

het Bartolomeus in stand te houden. ‘We zijn eigenlijk

te klein om te blijven bestaan. We moeten

daarom wel nieuwe wegen bewandelen’.

Het gasthuis viert op 24 augustus zijn zeshonderdste

verjaardag . Voor het eerst in twaalf jaar

zal de luidklok dan weer van zich laten horen.

‘s Middags is er open huis.

Willy van Egdom (@Dick Franssen)


6

Veilige haven voor daklozen

Door onze redacteur Jacqueline van Eimeren

Sinds 1989 kunnen dak- en thuislozen, die niet aan harddrugs

zijn verslaafd, overdag in het Catharijnehuis terecht

voor een kop koffi e, broodje, kop soep, schone kleren, een

douche en een praatje. Ook hebben artsen en hulpverleners

er een inloopspreekuur. Directeur René Mol doet er alles

aan om de mensen zich welkom te laten voelen. ‘Een veilige

haven willen we zijn, een toevluchtsoord. Maar je moet

niet de illusie hebben dat je die dakloze wel even van zijn

dakloosheid afhelpt. Zo simpel is dat niet.’

Dagelijks komen er zeventig tot honderd

mensen naar de dagopvang,

de enige in Utrecht voor deze cate-

gorie dak- en thuislozen. Er is in het

gebouw in de Catharijnesteeg plaats

voor vijfenvijftig mensen tegelijker-

tijd. Maar sommigen blijven slechts

tien minuten, even een kopje koffie

drinken en dan weer weg. Anderen

blijven de hele dag.

René Mol:’Het is onze taak ze op te

vangen. Iedereen moet zich welkom

voelen. Wij willen nadrukkelijk ook

een huiskamer zijn. Wij hebben een

toelatingsbeleid waarmee we de

moeilijkste mensen niet uitsluiten.

Elders is dat vaak wel het geval.

Maar we hebben wel duidelijke huisregels

en ook een schorsingsbeleid voor

wie zich niet aan die regels houdt.’

In die huiskamer is naast een

beroepskracht, ‘de huiskamermedewerker’,

dagelijks ook een aantal

vrijwilligers aanwezig voor huishoudelijk

werk en aanspraak.

Pragmatisch idealisme

Mol: ‘De praatjes en contacten met

bezoekers gaan over van alles en

nog wat, maar ondertussen geef je

ook raad en advies, net zoals het in

het dagelijkse leven gaat. Het is de

combinatie van contact leggen en

de praktijk van alledag, zoals soep

uitschenken, koffie schenken, brood

klaarmaken. Je hebt vaak contact

tijdens die handelingen.

Je moet zelf stevig in je schoenen

staan om dit werk aan te kunnen.

Je moet relativeringsvermogen,

humor hebben. Je moet ook wel een

zeker idealisme hebben, anders kan

je dit werk niet doen. Geen verheven

idealisme, maar een pragmatisch idealisme.

Je moet de instelling hebben

dat je iedereen een goed plekje onder

de zon gunt. In de opvangsector

is een tendens om steeds verder te

professionaliseren, steeds meer beroepskrachten

aan te nemen, terwijl

wij veel meer een mix willen hebben.

Een groep vrijwilligers, bijgestaan en

omringd door beroepskrachten.

Zo houden we het informeel en

laagdrempelig. Het is sfeerbepalend

dat we met vrijwilligers werken. Je

haalt daarmee het gewone leven de

opvang binnen. Er zit een bepaalde

‘schwung’ in. De vrijwilligers brengen

de wereld binnen.’

Vindplaats

Het Catharijnehuis is dus een veilige

haven, maar ook een vindplaats voor

andere zorgverleners. GG&GD, Centrum

Maliebaan (verslavingszorg),

Altrecht (psychiatrische zorg) en

Release (Maatschappelijke dienstver-

lening) houden er inloopspreekuren

die goed bezocht worden.

‘Daklozen zien vaak op tegen naar

de dokter en tandarts gaan. We heb-

ben de hulp in huis gehaald;

ze hoeven niet ergens naartoe.

Het is heel belangrijk dat je die drempel

verlaagt. De vrijwilligers vervullen

daarin een onmisbare rol’, zegt Mol.

gorie

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast

dak- en thuislozen. Er is in het

vrijheid

Straatkrant

Hij vertelt dat hij zijn inspiratie vindt

in de presentiemethode, gebaseerd

op een theorie van hoogleraar in de

theologie prof. dr. Andries Baart.

‘Dat betekent dat we proberen met

de bezoekers een relatie aan te gaan,

en aan te sluiten bij hun leefwereld.

Dus niet uitgaan van jezelf, maar van

de bezoeker. Ik had vroeger wel de

René Mol: ‘Je welkom voelen’

(@Saar Rypkema)

intuïtie, van zus en zo wil ik werken,

maar ik had geen samenhangende

theorie. Wij hebben die methodiek

in een relatief korte tijd op de kaart

gezet. Er werd al eerder zo gewerkt,

maar wij hebben zijn werk geïntroduceerd

in de opvangwereld.

Voor vrijwilligers heeft deze benadering

veel betekenis. Het gaat natuurlijk

altijd over grenzen aangeven:

wat kan je aan, wat wil je aan?’

Naast de introductie van die nieuwe

methode van werken in de opvangwereld,

noemt René Mol nog een

belangrijk wapenfeit: het Catharijne-

huis was de eerste die een straat-

krant uitbracht, in 1994, ter gelegen-

heid van het vijfjarig bestaan.

De lancering van de allereerste

straatkrant, en de introductie van

een nieuwe methodiek hebben breed

maatschappelijk nut gehad, en zijn

inmiddels niet meer weg te denken

uit de Nederlandse opvangwereld.

Hoewel Mol zijn trots daarover niet

onder stoelen of banken wil steken,

blijft hij realistisch: ‘Het belangrijkste

is toch de praktijk van alledag’.

René Mol en Annelies Neute schreven

over het Catharijnehuis: ‘De straat als

thuis, dagopvang van dak- en thuislozen

aan de voet van de Utrechtse

Domtoren’. Ook verscheen ‘Presentie

in de praktijk’(auteur Frans Brinkman),

over de presentiemethode die in het

Catharijnehuis wordt toegepast.


Moeilijk doen

over glaasje

water

Door onze redacteur Christa Stigter

In veel landen is het gebruik om gasten bij

binnenkomst in restaurant of café van een

glas of karaf water te voorzien. Dit gebeurt

met name in landen rondom de Middellandse

Zee. Hier in Utrecht is dat niet het geval.

Je moet om water vragen en als je dat doet,

beleef je vaak merkwaardige avonturen.

Het is altijd spannend als je in een café of restaurant

in de Binnenstad gewoon water vraagt bij

de koffie, het glaasje wijn of de maaltijd. Veelal

wordt er gevraagd met of zonder prik. Zeg je dat

je gewoon kraanwater wilt, dan kan het zijn dat

je het krijgt, echter niet zomaar. Het personeel

vergeet het te brengen en je moet er nogmaals

om vragen. Het kan ook zijn dat je het krijgt,

maar dan blijkt het een lauw glaasje water te

zijn. Je bent dan zo blij dat je het überhaupt hebt

gekregen dat je het zonder morren leegdrinkt.

Mijn ervaring leert dat je bij Louis Hartlooper,

Afgesproken is dat de stad voor dat jaar twee

internationale toeristische attracties heeft gerealiseerd.

De eerste ervan, het Dick Brunahuis, is

reeds met succes van de grond gekomen. Het

tweede evenement, Trajectum Lumen, zal in

2008 het licht zien. Hier bovenop wil Utrecht zich

kandidaat stellen voor culturele hoofdstad van

Europa. Trajectum Lumen zal een verlicht parcours

door de Binnenstad gaan vormen. Door bijzondere

onderdelen (zoals gebouwen, bruggen en

objecten) te verlichten, wil de gemeente het historische

verhaal over de stad vertellen. Het is een

attractie specifiek voor in de avonduren. Zowel

lichte aanpassingen (een lamp op een werfkelder)

als forse investeringen (opdrachten aan lichtkunstenaars)

moeten de lichtroute tot een internationaal

succes maken. De wandeling begint op de

Mariaplaats en eindigt, na zo’n anderhalf uur, op

het Vredenburg.

Vrede van Utrecht

De eerste lichtontwerpen worden in 2008 gerealiseerd.

In 2009 moet Trajectum Lumen een

volwaardige attractie zijn. Uiterlijk 2013, bij de

viering van 300 jaar Vrede van Utrecht, is Trajectum

Lumen compleet. De gemeente zal zo’n 1,5

(@Patrick van der Sande)

De Poort, Boslust, De Colonie en patisserie Bond

en Smolders gewoon je water krijgt.

Grachtenwater

De zaken rondom de Oudegracht doen meestal

moeilijker. Wil je water bij de wijn, dan moet je

mineraalwater nemen. Bij één zaak staat gewoon

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast

Jagen op toeristen toeristenvrijheid

toeristen

Door onze redacteur Arend Odé

Met Utrecht Experience, de strategische

visie toerisme voor de periode

tot aan 2010, heeft de gemeente de

ambitie vastgesteld om zich meer

internationaal te gaan profi leren.

miljoen euro aan het project bijdragen. Parallel

hieraan worden externe middelen geworven.

Het gemeentebestuur hoopt met dit ‘avondprogramma’

vooral ook het aantal toeristische

overnachtingen in de stad te vergroten. Nog altijd

verlaat het overgrote deel van de bezoekers de

stad tegen het einde van de dag, vaak op weg

naar een hotel in Amsterdam.

Europese hoofdstad

Nog ambitieuzer is de kandidatuur voor Culturele

Hoofdstad van Europa. De gemeente verwijst

daarbij met trots naar de grote staat van dienst

op cultureel gebied. Zo werd Utrecht onlangs tot

beste festivalstad van Nederland uitgeroepen.

Ook Panorama 2000, de grote manifestatie van

beeldende kunst in de openbare ruimte, plaatste

Utrecht op de internationale culturele agenda.

Hoe Utrecht zich als culturele hoofdstad zal

manifesteren, is nog niet duidelijk. Wel is er al

een leidmotief bedacht. In de uitwerking van de

kandidatuur kiest de gemeente voor het thema

Een grote stad met een menselijke maat. Juist de

kleinschaligheid van de stad wordt als een unieke

kwaliteit gezien. Utrecht stelt zich kandidaat voor

het jaar 2018.

Nationaal historisch museum

Minder succesvol verloopt de kandidaatstelling

van de stad als vestigingsplek voor het Nationaal

Historisch Museum. De regering heeft namelijk

besloten de mogelijke locaties voor dit toekomstige

museum voorlopig te beperken tot Den Haag,

7

kraanwater als Grachtenwater op de kaart

- op dit moment is dat trouwens geen aanbeveling -

en betaal je daarvoor. De vraag blijft: ‘Waarom kun

je niet overal gratis kraanwater krijgen in de horeca

in Utrecht?’ Eigenaren van gelegenheden waar

krenterig wordt gedaan over water, vergeten een

belangrijk gegeven.

Wanneer je alcohol drinkt is het goed om veel

water te drinken; je droogt dan minder snel uit.

Je kunt dan meer alcohol drinken, zonder dat het

naar je hoofd stijgt. Het bevordert mijns inziens

ook de omzet. Verder is gratis water een teken van

gastvrijheid: het maakt een goede indruk vooral op

onze toeristen. Deze toeristen brengen aardig wat

geld in het laatje.

Amsterdam

Mijn ervaring in Amsterdam is anders. Zo krijgen

wij bij Knijp in de Van Baerlestraat volop gratis

kraanwater. De karaf was nog niet leeg of daar

was al een nieuwe volle karaf koel helder kraanwater.

Het restaurant zat vol en de bediening was

vriendelijk en efficiënt. Beste Utrechtse horeca,

knijpt niet de gratis waterkraan dicht.

Gratis water, karaffen vol, is een goed voorbeeld

van gastvrijheid en een goede bron van inkomsten.

Niet dichtknijpen die kraan.

Amsterdam en Arnhem. Het nationaal museum

zal onderdak bieden aan de vijftig onderdelen van

de nationale Canon van Nederland - de belangrijkste

historische figuren en gebeurtenissen uit de

Nederlandse geschiedenis. Utrecht vindt zichzelf,

net als de andere steden overigens, bij uitstek geschikt

voor het nationaal museum. De gemeente

verwijst hierbij vooral naar de centrale ligging van

de stad en haar grote historie. Jammer dat Den

Haag zich niet laat overtuigen.

Eén klacht per maand

over deurbeleid

Eén klacht per maand over onterechte toe-

gangsweigering krijgt het Panel Deurbeleid

Gastvrijheid

Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gastvrijheid

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast vrijheid

voorgelegd. Dertien horecagelegenheden in

de Binnenstad, vooral danscafés en disco’s,

laten klachten door het Panel behandelen.

De uitspraken zijn niet openbaar. De gemeen-

te wordt ingelicht over de gevallen waarin de

kroeg ongelijk krijgt. Er zijn, zo zegt de ge-

meente, op het ogenblik geen horecabedrijven

die er qua deurbeleid uitspringen. De cafés

zullen, zo is in mei vastgelegd in een nieuw

convenant Veilig Uitgaan, terughoudend zijn

met happy hours, om op die manier het alco-

holgebruik onder jongeren wat af te remmen.

Acht van de tien horecabezoekers voelen zich

veilig in het uitgaansgebied van de Binnen-

stad, zo blijkt uit een enquete. Dat gevoel is

nog sterker binnen een horecagelegenheid:

87 procent. Van het personeel voelt de helft

zich altijd veilig, en de andere helft zich min-

stens een paar keer per jaar onveilig.


8

Veranderde tijden in Meisjesstad

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast vrijheid

vrijheid

Gast Gast Gast Gast

Door onze redacteur Jacqueline van Eimeren

De kraamkamer kreeg een andere

bestemming. Meisjesstad aan de

Oudegracht is al jaren geen op-

vanghuis voor ongehuwde moeders

meer. Er komen nu slachtoffers van

eerwraak, van loverboys, van huise-

lijk geweld. ‘De tijden veranderen,

en wij veranderen mee’, zegt zuster

Maria Leunissen.

Praat over het Wijk C van voor de Tweede We-

reldoorlog en het gesprek komt snel op pastoor

Van Nuenen van de Augustinuskerk, de legenda-

rische priester die in de crisisjaren altijd voor ie-

dereen klaarstond. Samen met zuster Augustina,

stichtte hij in ‘34 in de Waterstraat de congregatie

van de zusters Augustinessen van St. Monica.

‘Er gewoon te zijn voor mensen’, was het motto.

Toen op een keer een ongehuwde moeder bij

het klooster aanklopte, wist Van Nuenen wat de

zusters concreet te doen stond: een opvanghuis

oprichten. Zo ontstond in 1939 Meisjesstad,

in een aangrenzend gebouw op de Oudegracht.

Decennia-lang boden de zusters Augustinessen

onderdak en opvang aan vrouwen, meisjes en

kinderen in nood. En dat doen ze nog steeds,

maar nu voor een andere categorie.

‘De doelgroep verandert’,vertelt zuster Maria

Leunissen, die in 1979 in de orde is ingetreden

Zuster Maria Leunissen met jonge bewoonster. (©Saar Rypkema)

en sinds 1990 bij Meisjesstad werkt.. ‘Er komen

allang geen ongehuwde moeders meer om hier te Geen hotel

is geen probleem. Maar er moet naar een oplos-

bevallen. De kraamkamer is opgeheven; er is ook Ook al zijn de vrouwen er om op verhaal te

sing voor het probleem gezocht worden.’

geen verloskundige meer in dienst.

komen en voor rust, er wordt wel iets van hen De verblijfsduur varieert van een paar dagen tot

Maar de problematiek is zwaarder geworden. verwacht. Zuster Maria is daar heel stellig in: ‘Het zes of zeven maanden. Er is plaats voor vijftien

Vroeger kwamen hier alleen Nederlandse vrou- is hier geen hotel; je bent hier niet op vakantie. vrouwen en achttien kinderen. Ze hebben alle-

wen; nu is het meer gemengd, een afspiegeling Hoe moeten ze het anders straks zelf doen?’ maal een eigen kamertje. Er is een gemeenschap-

van de maatschappij.’

Zo helpen ze mee met de huishoudelijke taken, pelijke eetruimte en een ontspanningsruimte, en

zoals afwassen en schoonmaken. Er zijn vaste een eigen kinderopvang.

Kleinschalig

tijden voor ontbijt, avondeten en slapen gaan. Doordeweeks kookt de kok. Zaterdags wordt

Het zijn inmiddels ook niet meer de zusters die Met het oog op terugkeer naar de ‘gewone’

gevraagd wie wil koken. ‘We zitten soms met

al het werk doen, wat tot voor twee jaar gele- maatschappij zijn er cursussen weerbaarheid en tien verschillende culturen aan tafel. We eten hier

den nog wel zo was. Toen stonden ze voor een opvoeden. Wekelijks is er dans en gymnastiek, en Turks, Marokkaans, Indisch, Hongaars, Iraans,

keus. Ze werden ouder, en er kwam maar weinig bovendien een groepsgesprek, om te bepraten noem maar op.’

nieuwe aanwas. Ze moesten stoppen, op of een hoe het in de groep gaat. Zuster Maria: ‘Want dat ‘Het mooie van dit werk is dat je een stuk mag

andere manier doorgaan.

is niet altijd makkelijk. Je moet je aanpassen, je meegaan op hun weg naar de toekomst. Het is

Het werd het laatste. Meisjesstad werd een stich- stich-GastGeen kunt niet alles meer zelf bepalen zoals thuis.

mooi om te zien hoe ze hier binnenkomen, en

ting, kreeg een directeur, en er werden beroeps- Het is natuurlijk geen ideale situatie om hier te weer weggaan. Ik zeg vaak: ‘Ze komen huilend

krachten aangetrokken. In het aangrenzende zijn. Het is een noodoplossing.’

binnen en gaan huilend weer weg.’ Ze vinden

klooster wonen de zusters nog steeds, maar er

het jammer om afscheid te nemen. Ze gaan iets

komen er nog slechts drie op de werkvloer.

Aanbellen

nieuws beginnen, een nieuwe start maken, en dat

Meisjesstad mag dan geprofessionaliseerd zijn, Meisjesstad werkt samen met andere hulpverle- is altijd spannend.’

verschil met de reguliere opvang is er volgens zusnende instanties zoals het maatschappelijk werk,

ter Maria nog steeds: ‘Wij willen kleinschalig en jeugdzorg, de politie en de kinderbescherming. Meisjesstad is voor een groot deel afhankelijk

laagdrempelig zijn, en op die manier hulp geven ‘Door deze instanties worden de vrouwen hier van giften, welkom op bankrekening

aan mensen in nood. Hier is de mens centraal. ook geplaatst. Gewoon aanbellen gebeurt niet 6992.14.548 t.n.v. Stichting Vrienden van de

Wij willen dicht bij de mens staan, de mens zien. vaak meer. Als het wèl gebeurt, kijken we toch Zusters Augustinessen en Meisjesstad.

Wij werken vanuit de spiritualiteit van Augusti- eerst goed naar de situatie, en overleggen we met

nus, die vriendschap en gastvrijheid hoog in het andere hulpverleners. Dat moet ook wel, want er

www.binnenstadskrant.nl

vaandel had.’

moet begeleiding zijn. Onderdak en brood alleen


Beroemdheden van buiten James Boswell als zedepreker

James Boswell

Het is opmerkelijk dat de Universiteit

Utrecht een instituut naar hem noem-

de, want James Boswell woonde hier

maar één jaar, van 1763 tot 1764, en

dan nog ‘slechts’ als 23-jarige student.

Hij was een Schotse lord, die als jonge-

man al buitengewoon goed schreef. Hij

maakte gedichten en toneelstukken.

Kort na aankomst in Utrecht ontmoet-

te hij Belle van Zuylen, eveneens 23,

die ‘s winters woonde op de Kromme

Nieuwegracht. Ze was de oudste van

zeven kinderen.

Beroemdheden van buiten

Ook Belle schreef (meestal in het Frans),

en verdiepte zich in zulke uiteenlopen-

de zaken als wis- en natuurkunde, latijn

en wereldpolitiek. Boswell raakt direct

in de ban van deze briljante, aantrekke-

lijke, uitdagende vrouw. Verder vond hij

Utrecht nogal saai. Na een jaar besloot

De man die niet kwam

Albert Einstein

Bijna had Albert Einstein in Utrecht

gewoond. Willem Henri Julius, hoogleraar

aan de natuurkundige faculteit,

wees Einstein er in l911 op dat er door

een onverwacht sterfgeval in Utrecht

een vacature was ontstaan.

Een paar maanden later, toen hij nog

geen antwoord had gekregen, schreef

Julius opnieuw en vroeg Einstein naar

diens voorwaarden. ‘Minimuminkomen

hulpmiddelen voor de lessen,

wat dan ook? Naar mijn mening zou

het wetenschappelijk belang van onze

universiteit het beste gediend zijn als

u het professoraat zou overnemen’.

Einstein, net aangenomen in Praag,

blijkt een gewiekst onderhandelaar.

Eerst wijst hij Utrecht af, later laat hij

zich toch officieel beroepen. Hij ver-

een

Gastvrijheid

Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast Gast vrijheid

vrouw van iedere verstandige man

onmisbaar zijn. (...). Ik ben er van over-

tuigd dat, trouwden wij met elkaar, het

niet lang zou duren voordat we beiden

diep ongelukkig zouden zijn’. Verderop:

‘Geef me antwoord op deze ene vraag:

als ik me had voorgewend je hartstoch-

hij daarom te vertrekken. Hij reisde naar telijk te beminnen - wat ik gemakkkelijk

Duitsland, Zwitserland, Italië en Frank-

had kunnen doen , want het is niet zo

rijk, waar hij Voltaire ontmoette.

ons iets te laten geloven dat

ons reeds gaarne wilden inbeelden

Maitresse

geef mij dus antwoord: zou je me dan

Intussen blijft hij Belle schrijven, zo nu naar het einde van de wereld heb-

en dan zeer zedeprekerig. Als Belle hem

ben gevolgd?’

toevertrouwt: ‘Ik zou wel graag een

echtgenoot willen hebben die mij zou

Bellegarde

behandelen als zijn maitresse’, dan ant-

In mei 1765 reageert Belle: Ze schrijft:

woordt hij: ‘Foei, wat zijn dat voor een

’Ik ga aan het begin van de winter

fantasieën. Ik verzoek je dringend nooit misschien trouwen met de markies de

meer aan zulke ideeën toe te geven’.

Bellegarde, een man van eer, ontwik-

En in dezelfde brief: ‘Je schrijft me: “Ik

keld, vriendelijk, beminnelijk; ik heb

zou er niet voor deugen om je vrouw te

hem toe nu toe weinig ontmoet, maar

worden, ik heb geen talent voor onder- ik zal hem vaker ontmoeten.... Adieu

geschiktheid.” Als je daarmee bedoelt

mijn beste Boswell, ik ben je voor al-

talent voor huiselijke deugden, zul je tijd toegenegen’. Van het huwelijk

tot de ontdekking komen dat die voor

met De Bellegarde komt niets. Ze wijst

Beroemdheden van buiten

Pichegru, de

telt een collega dat hij dat deed om in veroveraar

Praag meer geld los te peuteren.

Een groot deel van de Utrechtse be-

Uiteindelijk komt hij niet. ‘Utrecht is

volking haalde Jean-Charles Pichegru

een universiteitsstadje waar grijze he-

binnen als bevrijder. De Franse gene-

ren met potlood streepjes in de kant-

raal veroverde - de Engelsen voor zich

lijn van de theoretische natuurkunde

uitdrijvend - de stad op 19 januari

zetten.’

1795. Leden van leesgezelschappen vrijheidhad

vrijheidmoeilijk

vrijheidmoeilijk

vrijheidwij

vrijheidwij

vrijheidvrijheidvrijheidnietvrijheidniet

plantten een dag later een vrijheids-

Peter Debeye

boom op de Neude. Dat gebeurde,

Intussen heeft hij de 27-jarige

zo schrijft historicus dr. A.van Hulzen,

Nederlandse natuurkundige Peter De-

onder aanhoudend geschreeuw van

bye naar voren geschoven.

‘Hoezee, leve de vrijheid’. In de Funda-

Debye wordt aangenomen, maar

tie van Renswoude werd Pichegru later

blijft slechts een jaar. Hij komt uiteineen

maaltijd aangeboden. Het concert

delijk terecht in Berlijn, waar hij van

daarna in de Mariakerk maakte grote

1933 tot januari 1940 directeur is van

indruk op een tijdgenoot: ‘Nooit zal

het Kaiser Wilhelm Institut für Fysik,

ik het moment vergeten dat de brede

toonaangevend onderzoekscentrum

vleugeldeuren werden opengeworpen

voor atoomsplitsing.

en generaal Pichegru, omgeven door

een schitterende staf, binnentrad.’

Na de verschijning van de biogra-

fie ‘Einstein in Nederland’ in 2006,

waarin wordt ingezoomd op Debye’s

carrière in nazi-Duitsland, besluit de

Universiteit Utrecht Insti-Gast

Insti-Gast

het Debye

tuut zijn naam te ontnemen.

Dit najaar brengt het NIOD een rapport

uit over de rol van de Nobelprijswinnaar

in zijn Duitse tijd.

D.F.

9

daarna nog een aantal kandidaten af,

en trouwt in ‘71 met Charles-Emanuel

de Charrière, een brave Zwitser. Ze ver-

huist met hem naar het buitenland.

Boswell is intussen ook getrouwd, en

advocaat geworden. Maar hij houdt

vooral van reizen. Hij wordt beroemd

met zijn boek ‘An account of Corsica’,

maar raakt na de dood van zijn vrouw

aan de drank en geeft veel geld uit in

clubs. In 1791 revancheert hij zich met

‘The life of Samuel Jonhson’, de bio-

grafie van een toentertijd beroemde

schrijver. Vier jaar later sterft hij.

Het instituut waarmee Utrecht hem

eert heeft naam gemaakt met taalon-

derwijs aan buitenlandse studenten.

D.F.

Belle van Zuylen

Wijk C

Van Hulzen schrijft dat Pichugru een

‘aanzienlijk huis’ op de Oudegracht

betrok. De gewone soldaten werden

ingekwartierd bij burgers. Omdat ze

de namen van de acht Utrechtse wijken

maar moeilijk konden onthouden

werden de buurten genoemd naar de

eerste letters van het alfabet. Alleen

de naam wijk C is daar nog van over.

Van Pichegru wordt beweerd dat, toen

hij met zijn leger de grote rivieren in

Nederland bereikte, en geen idee had

hoe hij die barrière moest nemen, ‘Wat

Nu?’ zou hebben verzucht. Het leidde

tot de, waarschijnlijk alleen nog bij ouderen

bekende, uitdrukking 'Wat nu?'

zei Pichegru.

Het enthousiasme in Utrecht over de

aanwezigheid van de Fransen nam in

de loop der jaren sterk af. Weinigen

betreurden hun afmars in 1813.

Pichegru arriveert bij de grote rivieren


10

Voor altijd in de Binnenstad

De rijken redden zich wel. Was altijd al zo.

Maar of ouderen met een bescheiden inkomen,

die in een huurhuis wonen, hun verdere

leven in de Binnenstad kunnen blijven,

is nog maar de vraag. Wanneer ze moeten

verhuizen omdat zij zich in hun huidige

woning niet meer kunnen handhaven, dan

merken ze dat er binnen de singels vrijwel

geen mogelijkheden zijn. Een ander beleid is

nodig om daarin verandering te brengen.

De gemeente hanteert het mooie uitgangspunt

dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk

moeten kunnen blijven. Maar als puntje bij paaltje

komt, gebeurt er wat dit betreft in de Binnenstad

helemaal niets. Hier en daar worden wel appartementen

gebouwd , maar weinig in de huursector,

en vrijwel helemaal niet in de sociale sector. De

oudere, die verzuimd heeft in de goedkope tijd een

huis te kopen dat hij nu voor veel geld van de hand

kan doen, bekijkt het maar. Als hij niet meer naar

boven kan, en er geen plaats is voor een trapliftje,

is er misschien ergens in Overvecht of Lunetten wel

een huurflatje voor hem. Van de 2200 huishoudens

van vijftigplussers in de Binnenstad vulde een

kwart de enquete in die de wijkraad organiseerde

over hun verwachtingen rond het wonen. Op

grond daarvan berekende het onderzoeksbureau

Labyrinth dat vierhonderd huishoudens er zeker

van zijn dat ze binnen tien jaar op zoek zullen

moeten naar een andere woning. Voor achthonderd

anderen is dat waarschijnlijk. Voor alle duidelijkheid:

ook een alleenstaande is een ‘huishouden’.

Bouw-ellende

Op uitnodiging van de werkgroep Senioren Actief

praten ongeveer dertig deelnemers aan de enquete

in groepjes na over de resultaten. De Binnenstadskrant

zit in een groepje met initatiefneemster An

Braat en met Guus Schippers, Christie Weduwer,

Joke Hoogenboom en Ina Keuper.

An zegt: ‘We gaan ervan uit dat vooral ook

de minder draagkrachtigen, die de Binnenstad

gemaakt hebben tot wat hij is, er kunnen blijven

wonen’. Zelf behoort zij niet tot die categorie.

Ze heeft een huis in eigendom. ‘Ik krijg bijna elke

maand een brief of ik wil verkopen’. Ze wil niet

weg, en ze hoeft niet weg, in tegenstelling tot veel

anderen. Maar ook al ben je wel draagkrachtig,

en heb je bijvoorbeeld een huis in de aanbieding,

dan is het nog niet zo eenvoudig in de Binnenstad

iets te vinden. Goed, in het Stationsgebied komen

honderden appartementen, maar wanneer precies?

En zit je daar niet jaren in de bouw-ellende?

Realistisch zijn

An weet het niet, en ook niemand anders in het

groepje. De preciese planning, de verhouding

huur-koop, de prijzen, de voorzieningen, er is nog

erg weinig van bekend.

En zoals het nu in Hoog Catharijne is, namelijk

dat het wonen pas begint boven een hele laag

kantoren, dat trekt niemand aan. Draai het in ieder

geval om, zo adviseert het groepje: bij nieuwbouw

eerst een aantal lagen met appartementen,

en dan daarboven pas kantoren.

Niemand gelooft trouwens dat een flink aantal

appartementen in het Stationsgebied betaalbaar

zal zijn voor de gewone man. Guus Schippers:

‘Je loopt daar tegen kostenontwikkelingen aan

die niet in de hand zijn te houden’. Er komt

volgens hem misschien een klein beetje sociale

bouw; de rest wordt heel duur. ‘

Ina Keuper: Ik woon op de Lange Nieuwstraat.

Een traplift kan nog wel, maar als één van ons

tweeën in een rolstoel terechtkomt , is het hier

afgelopen, daarin moet je heel realistisch zijn.

En dan zou ik graag een appartement hebben

met een beetje luxe. Het is nu bij ons tamelijk

primitief.’

Gastvrijheid

Christie Weduwer wil haar hele leven in de Binnenstad wonen, maar of dat kan is de vraag. (@Sjaak Ramakers)

Woonzorg Nederland

Allerlei onderwerpen komen langs, zoals het punt

dat er in de Binnenstad veel woonhuismonumenten

staan die moeilijk toegankelijk te maken zijn.

Een bezwaar vormen de hoge parkeertarieven,

ook voor bezoekers. In Hooch Boulandt zijn de

drempels hier en daar zo steil dat de rolstoeler er

in de problemen komt. Christie Weduwer zegt

dat er in Zweden, in de steden, allerlei aardige

wooncomplexen staan voor bejaarden. Waarom

zijn die er in de Binnenstad zo weinig? Iemand

antwoordt dat Woonzorg Nederland graag in de

Binnenstad actief zou zijn.

De conclusie is dat wonen in de Binnenstad niet

voorbehouden mag zijn aan welvarende tweeverdieners,

studenten en klanten van zorginstellingen.

Maar zonder tegendruk gaat het wel die

kant op.


Van Wijk pakt de wind aan

Eén lampje is er slechts, en dat gaat na een

paar minuten nog automatisch uit ook.

Vier meter onder de binnenplaats van het

Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

- vroeger muziekschool - staat in een kelderachtige

ruimte een paar meter muur van het

Romeinse castellum. Je mag er even naar

kijken, en dan moet het weer donker zijn.

Langdurig licht is niet goed voor dit tweeduizend

jaar oude stukje Utrecht.

Theo van Wijk, voortrekker van het project Initiatief

Domplein 2013, is een gedreven man. Hij zal

er hoe dan ook voor zorgen dat de geschiedenis

van het Domplein tot leven komt. Na vijftien jaar

‘trekken en sleuren’ komt er nu beweging in.

Bezoekers kunnen straks in ondergrondse gangen

langs de restanten van de muren van het castellum

lopen, een ervaring die ze niet makkelijk

vergeten. Stukje bij beetje komt de uitvoering van

zijn plannen dichterbij. Veel eigenaren hebben

al hun toestemming gegeven. Ze moesten wel,

want Van Wijk blijkt net zo lang aandringen tot

iemand ‘ja’ zegt.

Windtunnel

Een probleem op het Domplein is de wind. Het

waait er altijd. Ook daaraan gaat Van Wijk wat

doen. Windtunnelproeven bewijzen volgens hem

dat door een wat andere plaatsing van sommige

bomen de wind met vijftig procent kan worden

teruggebracht.

Domplein 24 is vanaf nu het onderkomen van

het Initiatief. Op de verdiepingen van het mooi

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Door onze redacteur Arend Odž

Eindelijk gaat de schop in de grond.

Nadat het gebied langs de Groenestraat

meer dan vijf jaren braak

heeft gelegen, gaat de bouw van het

appartementencomplex nu van start.

(broodtekst)Er komen 43 woningen en een ondergrondse

parkeergarage. Het complex, ontworpen

door WKG Architecten en gerealiseerd door BAM

Vastgoed, zal in zijn geheel worden verkocht aan

een Rotterdamse beleggingsmaatschappij.

De appartementen zijn vooral bedoeld voor

starters. Een deel wordt verhuurd, de rest gaat in

de verkoop. Ruim dertig geïnteresseerde buurtbewoners

waren dit voorjaar aanwezig op een

voorlichtingsavond in het Universiteitsmuseum.

Daar werden zij allereerst ingelicht over de uiterlijke

kenmerken van het nieuwe complex. Er is lang

over nagedacht, zo vertelde de architect.

Het gebouw moet immers goed passen in de

directe omgeving. Met marmeren omlijstingen

rond de deuren zal er een sfeer van herenhuizen

uit spreken. Ook komen er zinkkleurige dakkappen,

een beetje zoals in Parijs. Aan de achterkant

zal er een glooiende binnentuin bovenop de

parkeergarage worden aangelegd, alleen toe-

Theo van Wijk , onder de grond, kijkend door een gat in

de muur van het castellum (@Dick Franssen)

Groenehof begint eindelijk

Marmeren omlijstingen rond de deuren

Marmeren omlijstingen rond de deuren

(©WKG Architecten)

gankelijk voor de toekomstige bewoners van de

Groenehof. De bezoekers hoorden het verhaal in

stilte aan. Het wordt allemaal wel erg hoog,

zo meenden velen. Het appartementencomplex zal

in totaal vier verdiepingen tellen.

Bouwperiode

Meer tumult ontstaat er als iemand komt vertellen

hoe de bouwperiode zal verlopen. Ze is in twee

tijdvakken ingedeeld: tien maanden wordt er aan

de ondergrondse parkeergarage gebouwd en daarna

nog eens tien maanden aan de appartementen.

11

gerenoveerde huis komen Tumult en de Vrede van

Utrecht. Van Wijk maakte 21 deelplannen, waarvan

de inrichting van een bezoekerscentrum in de

middeleeuwse kelders van het UCK er één is. Dit

najaar wordt begonnen. De eerste fase bestaat

uit het uitgraven van enkele andere, dichtgestorte

kelders, want het UCK heeft wèl vervangende

ruimte nodig.

Een ander deelplan: met uit de grond oprijzend

licht, en met stoom, de grenzen van het castellum

zichtbaar maken. Binnenkort komt er een proef in

de Zadelstraat.

Kalmerend

Het Initiatief verzekerde zich van de financiële

en morele steun van heel wat grote instanties en

bedrijven. Eén van de grote sponsors in het K.F.

Heinfonds, dat miljoenen bijdraagt.

Van Wijk was jarenlang architect, onder andere

bij Op ten Noort Blijdenstein, maar besteedt nu al

zijn tijd aan het Initiatief. Negentien jaar geleden

begon hij met zijn onderzoek naar de geschiedenis

van het Domplein. Op een gegeven moment

kwam hij de Utrechste bouwhistoricus Frans

Kipp tegen. ‘Het duurde een aantal jaren voordat

hij mij ging vertrouwen. Ik heb van hem alles

geleerd. We hebben nog elke week contact. Mijn

geest is nogal wild; Frans heeft een kalmerende

invloed’.

D.F.

Veel vragen gaan over de tijdelijk weggehaalde

parkeerplaatsen en over mogelijke overlast.

De situering van de uitrit van de parkeergarage

leidt tot blijdschap van de één, maar tot teleurstelling

van de ander. Het feit dat er niet geheid,

maar geboord zal worden, wordt met instemming

ontvangen. Bijna twee jaren zal het in de

Groenestraat en omgeving een komen en gaan zijn

van bouwvakkers, vrachtauto’s en materialen.

WKZ-complex

Opvallend genoeg is er nog altijd weinig duidelijkheid

over het direct aanpalende gebouw van het

oude Wilhelminakinderziekenhuis (WKZ).

Veel bezoekers blijken minstens zo geïnteresseerd

in de toekomst van deze ‘beddentoren’ als in de

Groenehof. Wanneer gaat dit gebouw nu eindelijk

eens tegen de vlakte, zo vragen velen zich af.

Er is wel iemand van de gemeente aanwezig, maar

die weet het ook niet precies. Er blijkt een bezwaar

tegen de sloop te zijn gemaakt. En dit terwijl

Centrum Maliebaan, eigenaar van het terrein,

al wel een bouwvergunning heeft. Alle eerdere

berichten over de sloop van het oude WKZgebouw

zijn niet uitgekomen, hetgeen tot zichtbare

irritatie van veel aanwezigen leidt. Overigens

gaat het gerucht dat de slopershamer niet lang

meer op zich zal laten wachten. Waarschijnlijk

wordt het resterende gedeelte van het WKZ na de

zomer afgebroken. Het wordt nog erg levendig in

het Museumkwartier.


AGENDA

JULI

Zo 2 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv

Johan Rooze: BWV 77,

Du sollt Gott, deinen

Herren, lieben; collecte

Ma 20 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door Arie

Abbenes mmv Lodewijk

Wagenaar (zingende

zaag); gratis

Ma 6 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door

Koen van Assche uit

België en Anne Maria

Reverté uit Spanje; gratis

Zo 22 Geertekerk

15.00 Nederlands Strijkersgilde

olv Jussi Jaatinen mmv

Marlene Hemmer (viool);

Bacewicz, Concerto voor

strijkers; Hartmann,

Concerto Funèbre;

Demirel, 5 Pieces for

String Orchestra;

Sjostakovitsj, Kamersymfonie

Op. 73a; € 10/8

Za 7 Domkerk

15.30 David Jansen (orgel);

werken van Buxtehude,

Bach, Milhaud, Schumann

en Andriessen; collecte

Za 8 Binnenstad

12.00 Monumentendag

Za 7 St. Catharinakathedraal

07.00 Gregoriaans Koor Utrecht

olv Anthony Zielhorst;

Bisschop Radboud,

Lauden van St. Maartens

translatie

Za 8 Nicolaïkerk

12.00 Ko Zwanenburg (orgel);

gratis

Vr 24 Domkerk/Pandhof

19.30 Openingsconcert

Festival Oude Muziek

(24 augustus - 2 september)

door Arie Abbenes

(beiaard); meer info

www.oudemuziek.nl

Di 7 Buurkerk/Museum

Speeklok

12.00 Ruw Dons (muziektheater):

Dans Assepoester,

Dans!; ook om 14.00 en

op andere dagen; info

www.museumspeelklok.nl

Za 7 St. Willibrorduskerk

16.45 St. Willibrordkoor olv

Berbard Rikkert de Koe

mmv Bas Groenewoud

(orgel); Gregoriaanse

muziek en werken van

Mozart, Schubert,

Grechaninov, Andriessen

en Strategier

Za 7 Geertekerk

08.00 Arti Vocaal

Zo 9 Binnenstad

12.00 Utrecht Uitfeest info

www.culturelezondagen.nl

Vr 24 Jacobikerk

20.00 Sietze de Vries (orgel):

Psalm 148; collecte

Vr 10 Jacobikerk

20.00 Bas de Vroome (orgel):

Psalm 150; collecte

Ma 23 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door

Janno den Engelsman uit

De Bilt; gratis

Za 7 Pieterskerk

09.00 Dick Duijst (orgel);

werken van Walther,

D. Scarlatti, Vierne en

Cortège

Za 25 Nicolaïkerk

14.00 Ko Zwanenburg (orgel);

collecte

Za 11 Nicolaïkerk

14.00 Stephen Taylor (orgel);

collecte

Vr 27 Jacobikerk

20.00 Gert Oost (orgel):

Psalm 145; collecte

Za 7 Janskerk

17.30 Schola Davidica olv

Lisette Bernt mmv

Teuni Trouwborst (orgel):

choral evensong; werken

van Archer, Aston,

Walmisley, Vaughan

Williams en Wood

Za 7 Nicolaïkerk

10.15 Karin Basting (fl uit), Arco

van Zon (hobo) en Ko

Zwanenburg (orgel);

werken van o.a.

Telemann, Krebs,

Takemitsu en Fauré

Ma 13 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door

Koen Cosaert uit België;

gratis

Zo 29 Nicolaïkerk

15.00 Paulien van der Werff

(sopraan), Anne van Eck

(viool) en Stephen Taylor

(Sweelinck-orgel); werken

van Holst, Vaughan

Williams en Bach; € 10/9/8

Città della Musica is een samenwerkingsverband

van

inmiddels veertien organisaties

die concerten or ga ni se ren in de

Binnenstad, meestal in kerken.

De Città-agenda staat in de

Binnenstadskrant en op

www.utrecht-muziekstad.net.

Zo 26 Buurkerkhof

11.00 Camerata Trajectina mmv

Maaike Martens, Bernard

Loonen en Nico van

der Meel: Lijsje Flepkous,

openluchtspektakel;

gratis ook om 13.00 en

15.00 uur

Za 7 Mariaplaats

18.30 Poverty Requiem

olv Peter Maissan info

www.povertyrequiem.org

Za 7 Lutherse Kerk

11.15 Sebastiaan ‘t Hart (orgel);

werken van o.a. Bach,

Stanley en Lemmens

Vr 17 Jacobikerk

20.00 Margreet Chr. de Jong

(orgel): Psalm 146;

collecte

Ma 30 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door Bas

de Vroome uit Delft;

gratis

Vr 31 Jacobikerk

20.00 Gerrit Christiaan de Gier

(orgel): Psalm 149;

collecte

Za 18 Nicolaïkerk

14.00 Marcel Verheggen

(orgel); collecte

Za 7 Utrechtse musea

21.00 Museumnacht;

passepartout € 15 - € 7

info www.culturelezondagen.nl

Za 7 Doopsgezinde Kerk

12.00 Cantorij olv AnneJet

Bennink; werken van o.a.

Mozart, Huibers en Taizé

Adressen

Zo 19 St. Willibrordkerk

14.00 Orgelensemble Musica

Animalis; werken van

P.D.Q. Bach

AUGUSTUS

Ma 9 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert met

geluidstape door Giedrius

Kuprevicius uit Litouwen;

gratis

Za 7 Jacobikerk

12.45 Gerrit Christiaan de Gier

(orgel); werken van

Jansen, Bach en De Gier

Augustinuskerka

Oudegracht 69

Catharinakerk

Lange Nieuwstraat 36

Catharijneconvent

Lange Nieuwstraat 38

tel. 2317926

Domkerk

Achter de Dom 1

tel. 2310403

www.domkerk.nl

Doopsgezinde kerk

Oudegracht 270

SEPTEMBER

Vr 3 Jacobikerk

20.00 Jos van der Kooij (orgel):

Psalm 147; collecte

Za 1 Nicolaïkerk

14.00 Jetty Podt (orgel); collecte

Zo 19 Nicolaïkerk

15.00 Il Quartetto Barocco:

Ronald Moelker

(blokfl uit), Norbert Kunst

(fagot), Andrew Read

(violone en contrabas)

en Stephen Taylor (orgel

en clavecimbel); gratis

Za 4 Nicolaïkerk

14.00 Marijn Slappendel

(orgel); collecte

Ma 16 Domkerk/Pandhof

20.00 Beiaardconcert door

Jasper Stam uit Kampen;

gratis

Za 7 Augustinuskerk

13.30 Capella Augustini olv

Rutger Mauritz; werken

van Durufl é, Mendelssohn,

Pärt en Tallis; gratis

Zo 2 Nicolaïkerk

11.45 Cappella di San Pietro

olv Daniel Reuss; Bach,

Wie schön leuchtet der

Morgenstern BWV 1 en

Missa in F BWV 233; gratis

Zo 5 Grachten

12.00 (ovb) Muzikale Botenparade

info

www.culturelezondagen.nl

Vr 20 Jacobikerk

20.00 Gerrit Christiaan de Gier

(orgel); werken van Bach;

collecte

Za 7 St. Gertrudis Kathedraal

14.45 Koor van de Holy Trinity

Anglican Church olv Henk

Korff mmv Jaap Jan

Steensma (orgel):

choral evensong

Gebouw Kunsten &


Doopsgezinde kerk

Oudegracht 270

choral evensong

Gebouw Kunsten &

Wetenschappen

Mariaplaats 27, tel. 2316730

Geertekerk

Geertekerkhof

Gertrudiskerk

Willemsplantsoen 1c

tel. 2343307

Jacobikerk

Jacobsstraat 171

Janskerk

Janskerkhof

Organisatie Oude Muziek

Oudegracht 158, tel. 2362236

www.oudemuziek.nl

Leeuwenbergh

Servaasbolwerk 1

Lutherse kerk

Hamburgerstraat 9

Nicolaïkerk

Nicolaaskerkhof

Pieterskerk

Pieterskerkhof

RASA

Pauwstraat 13A, tel. 2316040

www.rasa.nl

SJU Jazzpodium

Varkenmarkt 2, tel. 2331978

www.sjujazz.nl

Beroemdheden van buiten

Lodewijk Napoleon

Dankzij Lodewijk

De Letterenfaculteit is er maar wat blij

mee: met het paleis van koning Lodewijk

Napoleon. De koning zelf vond het

wat minder, ook al had Zocher senior

nog zo zijn best gedaan. Het punt van

Lodewijk was dat hij er niet echt kon

uitpakken met grote diners, en daarom

gaf hij opdracht achter Drift 27 een

nieuwe vleugel te bouwen met een

grande galerie en twee salons. Maar

voordat er goed en wel begonnen was,

kwam het paleis op de Dam vrij en

vertrok hij naar Amsterdam. Uiteindelijk

woonde hij slechts vier maanden in

Utrecht, van januari tot april 1808.

Lodewijk dankte zijn carrière aan zijn

broer Bonaparte, die in 1802 in Frankrijk

een staatsgreep pleegde, zichzelf uitriep

tot keizer en zijn broer bombardeerde

tot koning van het ‘Koninkrijk Holland’.

Lodewijk vertrok naar Den Haag, maar

vond het daar met zijn reuma te nat.

200 bouwvakkers

In 1807 komt dan het bericht dat het

hof Utrecht heeft uitverkoren als nieuwe

residentie. Maar een onderkomen, een

koning waardig, is niet beschikbaar. Op

de Drift worden huizen aangekocht,

maar mevrouw Hovy-Decker op nummer

23 wil niet weg. Daarom valt het

oog ook op huizen aan de Wittevrouwenstraat.

Zocher sr. gaat in augustus

1807 met tachtig bouwvakkers aan

het werk; in oktober wordt de ploeg

uitgebreid tot tweehonderd man.

De kleine huizen op de Wittevrouwenstraat

laat Zocher vervangen door

een nieuw gebouw, met een poort,

kantoren en een keuken.

In recordtijd ontstaat een heel aanvaardbaar

paleis, maar zoals gezegd,

de koning vindt het maar zo zo.

Na het vertrek van de Universiteitsbibliotheek

naar De Uithof is de

Letterenfaculteit bezig met een grote

reorgansatie van het complex Drift-

Wittevrouwenstraat. Het oude paleis

wordt daarbij weer goed zichtbaar.

Van 1795 tot 1806 was Nederland de

Bataafse Republiek, tot stand gekomen

na de inval van de Fransen.

De patriotten vormden de regering,

met steun van Franse revolutionaren.

Romeins grafveld

Tijdens archeologisch onderzoek op de plaats waar Hotel Karel V nieuwbouw

gaat realiseren, is een Romeins grafveld gevonden. Het is voor het eerst dat in

Utrecht een dergelijke vondst is gedaan. Het zou gaan om beenderen van de

eerste lichting Romeinen, van vóór het jaar 70.

Het komt wel goed

Volgens Ronnie

Kuiper, architect

bij Van Hoogevest

Architecten, komt het

helemaal goed met

Leeuwenbergh.

De ingang zal er

straks goed uitzien,

passend bij de rest

van het gebouw.

De Welstandscommissie

denkt dat ook.

Ze heeft langdurig

met Kuiper overlegd,

allerlei varianten beoordeeld

en ten slotte

haar zegen gegeven.

Leeuwenbergh op17 juni (@Dick Franssen)

Een nieuwe entree entree is nodig om Leeuwenbergh geschikt te maken

voor zijn nieuwe taak: een jaar of vier onderdak bieden aan het Mu-

ziekcentrum, voor voor de de concerten concerten die die tot tot nu nu toe toe in in de de kleine kleine zaal zaal waren.

waren.

Leeuwenbergh heeft heeft in in de de loop loop der der eeuwen eeuwen allerlei allerlei functies functies gehad,

gehad,

en moet nu gaan voldoen aan hedendaagse eisen voor een concert-

podium. De akoestiek wordt opgevijzeld, en in de enorme kelder, die

wordt uitgediept, komen garderobes, toiletten en kleedkamers.

Het muziekseizoen muziekseizoen begint begint in in september, september, maar dan is de verbouwing

nog lang niet niet klaar. klaar. Het wordt dus maandenlang improviseren. Het

Muziekcentrum is is inmiddels inmiddels dicht. dicht. Het Het laatste laatste concert concert was was zondag-

zondag-

middag17 juni. juni. Het Het Radio Radio Kamer Kamer Orkest Orkest speelde speelde Vivaldi, Vivaldi, Britten, Britten, Sibe- SibeSibe- lius en en Tsjaikovski. Tsjaikovski. De orkestleden verlieten één één voor voor één één het het podium.

podium.

Ze droegen gele bouwhesjes en gele helmen.

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

vrijheid vrijheid vrijheid vrijheidvrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheidvrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheidvrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid vrijheid

Trouwe aanhang

Een paar weken eerder spraken de mensen van het Muziekcen-

trum op een persbijeenkomst alle vertrouwen uit in het nieuwe

seizoen, vooral ook omdat Utrecht, meer dan bijvoorbeeld het

Concertgebouw, aandacht besteedt aan het romantische repertoi-

re. ‘Zoals het er nu uitziet verhuist het vaste publiek in grote delen

met ons mee. Vijftig tot zestig procent van de trouwe aanhang van

de vrijdagconcerten heeft al een nieuw abonnement genomen.’

Via Central Studios in de Gietijzerstraat in Utrecht-Noord gaan de

meeste grote zaal-concerten naar Leidsche Rijn, waar in december

een noodgebouw met 1642 zitplaatsen in gebruik wordt geno-

men. Adjunct-directeur Dick te Winkel verwacht er veel van.

‘Ik weet zeker dat straks de discussie wordt: waarom laten we

het niet staan?’.De garderobe en de koffie in de pauze zijn op de

nieuwe locaties inbegrepen in de prijs, wat Te Winkel een grote

verbetering vindt. Hij denkt bovendien dat veel mensen in Leidsche

Rijn gebruik gaan maken van het restaurant. Overigens was er eind

juni nog steeds geen akkoord tussen Tivoli, het Muziekcentrum en

het SJU-huis over het samengaan in het muziekpaleis. Tivoli is bang

onzichtbaar te worden. Voorzitter Berry de Vos in de VPRO-gids:

’We hoeven niet weg van de Oudegracht. We hebben daar alle

vergunningen’. Intussen is Ed de Haan niet langer interim-directeur,

maar ‘gewoon’ directeur.

Nieuwe schouwburg?

Lucia Claus, die op 1 september begint als directeur van de

Stadsschouwburg, heeft van het college de opdracht gekregen

om te kijken of er een nieuwe schouwburg nodig is. De huidige,

gebouwd door Dudok, is te klein om de toenemende belangstel-

ling, vooral voor cabaret, aan te kunnen. Een mogelijkheid is dat er

bijvoorbeeld in het Stationsgebied een grote nieuwe schouwburg

komt, en dat de huidige een andere bestemming krijgt.


14

Kijk Kijk Kijk Kijk Kijk daar! daar! daar! daar! daar!

1

Vollersbrug

Frank Kaiser

Ik was bezig mijn fi ets vast

te maken aan het hek van de

Vollersbrug toen ik achter mij

hoorde zeggen: ‘Dit is de Vollersbrug,

genoemd naar de familie

Voller die hier eens woonde.’

Zo hoor je nog eens wat. Maar is

alles wat je hoort ook waar?

Mijn vriend Frits liet zijn schapen

scheren. ‘Brengt dat nog wat op?’

vroeg ik. ‘Ben jij gek,’ was zijn antwoord,

‘Ik moet per schaap nog drie

euro bijbetalen en dan neemt hij de

vachten ook nog mee.’

Dat was wel eens anders. Vroeger

was wol veel waard. De wollen stof

werd verwerkt tot laken. Waarvan

vooral bovenkleding werd gemaakt.

In Utrecht werd langs de Oudegracht

in werfkelders de wol behandeld

en geverfd door vollers en ververs,

daaraan herinnert nog de mooie

Vollersbrug.

De brug is ook de plaats waar men

in 1127 begon met het graven van

de Oudegracht, die bij de huidige

Stadhuisbrug weer overging in de

Rijnbedding. Heel lang loosden de

vollers en ververs hun afvalwater

gewoon in de gracht. Gelukkig

zaten veel brouwerijen bovenaan

de stroming. Dat was het zuidelijk

deel van de Oudegracht, waar de

Vollersbrug vanuit het noorden gezien

boveneinders woonden. Ze hadden

minder last van het vuile water van

o.a. de vollers en ververs. Daarom

was dit een uitstekende plaats voor

brouwerij De Boog.

Wat deden die vollers?

De wevers verwerkten de gesponnen

wol tot brede lappen, die veel te bros

en te luchtig waren om voor kleding

te gebruiken. Bovendien waren ze

niet waterafstotend. Daarom gingen

de lappen voor verdere bewerking

naar de vollers (of volders) om er

laken van te maken. Wat zij deden

is te vergelijken met het fout wassen

van je wollen trui. Wol krimpt, van

de overgang van warm naar koud,

en vervilt van het wringen en kneden

van de wasmachine. Dit waren nou

precies de eigenschappen waar de

vollers vroeger gebruik van maakten.

Ze werkten in vochtige snikhete kelders

met een beperkte ventilatie.

Ze kookten daar de wollen stof in

grote, houtgestookte kuipen met

volaarde, vet en urine en stampten

vervolgens de lappen met hun voeten

om zo de stof te laten krimpen

en vervilten. Het was er extreem

smerig. Vooral de ochtendurine

van jongens onder de tien jaar was

gewild. Die werd ook gebruikt bij het

verven van de stoffen. Iedere Utrech-

114

ter wist dan ook dat de ochtendurine

in kruiken werd verzameld en zo

voor de arme gezinnen nog een extra

centje opleverde (kruikenzeikers).

Urenlang stonden de vollers met

hun verweerde voeten op de ruwe

stof in de urine en de volaarde te

stampen. Zoals op oude afbeeldingen

is te zien, deden ze hun werk

meestal naakt. Ze stonden zeer laag

in aanzien en verdienden bedroevend

weinig. In de 17de eeuw werd

het vollen enigszins gemechaniseerd.

Men ging waterkracht gebruiken om

houten hamers aan te drijven die de

stof bewerkten (voldermolen).

Na het vollen werd de stof op ramen

gespannen om te drogen en te

inspecteren.

Ververs

Als de voller klaar was ging de stof

naar de ververs. Ook hun werk was

behoorlijk smerig. Ze werkten niet

alleen in de misselijk makende stank

van de kleurstoffen (wede), maar

ook in de scherpe urinelucht.

Vollersbrug vanuit het zuiden gezien

Wel moet het er fantastisch uitgezien

hebben als de stof op de werf te

drogen hing, al die kleuren.

Net als bij de volders werden alle

afval en de gebruikte kleurbaden

gewoon in de gracht gekieperd.

Dat verven was overigens een heel

precies werkje, iets te lang, of te kort

in het verfbad en je had een foute

kleur. Voor zwarte stof waren zelfs

twee behandelingen nodig.

Eerst in de meekrap (rode kleur) en

daarna in de wede (blauwe kleur).

Vooral het blauwverven was een vies

karweitje. Men gebruikte daar indigo

voor, een kleurstof die in Frankrijk

uit wede werd gehaald. (Tot 1900

de enige bron voor blauwe kleurstof.)

Dat indigo liet zich alleen maar

oplossen in oudbakken urine. Tijdens

het verven werden de strengen wol

of stof met de handen door de kuip

gehaald zodat de handen en het

gezicht van de ververs mee-kleurden.

Blauwe stof was dan ook flink

duurder, dat kon je je alleen maar

veroorloven als je rijk was.


Wijkbureau W Binnenstad gemeente utrecht

Aan het werk in het Stationsgebied!

Extra fi etsklemmen

Tijdens de schouw in het Infocentrum

Stationsgebied op 21

maart werd duidelijk dat door

het verdwijnen van de bewaakte

fi etsenstalling op het Vredenburg

er extra fi etsklemmen moesten

komen rondom Vredenburg.

Er was al een nieuwe locatie voor

de U-stal gevonden aan de Catharijne-singel.

Zowel de U-stal als

de bewaakte stalling Laag Catharijne

aan de Catharijnesingel zijn

tot 1 oktober 2007 gratis. Op een

speciaal georganiseerde inloopavond

op 10 april is samen met

bewoners van Wijk C gekeken

naar locaties voor het plaatsen

van extra klemmen op en rond

de St. Jacobsstraat. Inmiddels zijn

de meeste klemmen neergezet.

In totaal worden er 400 klemmen

in wijk C bijgeplaatst.

Kleinere markt

Door de start van de verbouwing van

het Stationsgebied heeft de markt

op het Vredenburg sinds mei een

nieuwe opstelling. De markt is compacter

en de kramen hebben een

nieuwe plek gekregen. Zowel tijdens

als na de bouw blijft de markt op het

Vredenburg: wel even wennen aan nieuwe situatie (Foto: ©Willem Mes Photography)

Vredenburg. De eerste reacties van

marktlieden en bezoekers zijn positief:

het is ruim en overzichtelijk!

Archeologische opgraving

legt historie

Teerling bloot

In juni is tijdens archeologische opgravingen

onder het Vredenburgplein

onderzoek gedaan naar de Teerling.

De Teerling is een oude woonwijk uit

de 12e eeuw. De wijk werd ten tijde

Verwarring ophaaldagen huisvuil tijdens feestdagen

Accountmanager R&I Ron van Hattem: veel

klachten door andere ophaaldagen van

huisvuil (Foto: ©Willem Mes Photography)

Onduidelijkheid heerste er

tijdens de feestdagen dit voorjaar

over de andere ophaaldagen

huisvuil tijdens feestdagen. Wat

moest u als inwoner van de binnenstad

met uw huisvuil doen?

De brief met gewijzigde ophaaldagen

viel keurig op tijd op de

deurmat, maar wat was er dit

jaar anders aan de communicatie

vanuit de gemeente?

Elk voorjaar verspreidt de gemeente

twee brieven. Een voor de bewoners

buiten de singels en een brief voor

bewoners die binnen de singels

wonen. Dit jaar heeft de gemeente

het anders aangepakt. De twee

brieven zijn samengevoegd en daar

zijn onduidelijkheden over ontstaan.

Logisch, geeft ook de gemeente

achteraf toe. De klachten en vele

telefoontjes waren te verwachten.

Het afval hoopte zich na Pasen flink

op en de ophaaldienst heeft keihard

moeten werken om de stad weer

schoon te krijgen.

van Karel V in 1528 gesloopt voor het

graven van de gracht. Voor het aanleggen

van kabels en leidingen moest

de grond nu open. Maar voordat dit

kon gebeuren, wilde de gemeente

eerst in kaart brengen wat er nog

allemaal aan geschiedenis in de grond

zit. Naast de Teerling ligt ook nog

een keermuur van het 16e eeuwse

kasteel Vredenburg onder de grond.

In de jaren zeventig zijn bij de bouw

van Muziekcentrum Vredenburg de

De week voor Koninginnedag heeft

de Binnenstad een nieuw ophaalrooster

gekregen. Daarop was

duidelijk te lezen dat alle inzameldagen

die op feestdagen vallen, niet

doorgaan en ook niet verschuiven.

In de Binnenstad wordt namelijk

twee keer in de week (dinsdag en

donderdag) het huisvuil opgehaald.

Er blijft dus altijd een dag in de week

over, waarop het afval tijdens feestdagen

opgehaald kan worden.

Spreekuur

wijkwethouder

Wijkwethouder Binnenstad, Cees

van Eijk, houdt weer spreekuur op

woensdag 18 juli (9.00-10.00 uur) in

het wijkbureau. U kunt vooraf een

afspraak maken met het wijkbureau.

Tijdens het spreekuur kunt u

zaken aan de orde stellen waar extra

inspanning of aandacht van het

gemeentebestuur voor nodig is.

15

restanten van de rest van het kasteel

al voor een groot deel blootgelegd.

Anno 2007 is het uitgangspunt om

de restanten mee te nemen in het

ontwerpproces.

Wijziging situatie

Vredenburg

Zoals u hebt gemerkt zijn we nu echt

aan het werk in het Stationsgebied!

Afgelopen weken was het onrustig

rondom Vredenburg. Routes die

sinds jaar en dag bestaan, zijn gewijzigd.

Dat is even wennen maar het is

nodig om het nieuwe Muziekpaleis

en het winkel- en appartementengebouw

‘De Vredenburg’ te kunnen

bouwen. Een complexe puzzel, omdat

naast de bouw andere activiteiten

op en rond het Vredenburgplein

gewoon doorgaan. Er wordt hard

gewerkt om het gebied nu en in de

komende jaren zo veilig, leefbaar en

bereikbaar mogelijk te houden.

Het eindresultaat mag er straks

zijn! Een nieuw Muziekpaleis met

vijf zalen, daarnaast een gebouw

met winkels, appartementen en een

ondergrondse fietsenstalling, waar

archeologische resten te zien zullen

zijn. Het marktplein wordt een echt

plein, gezelliger en meer omsloten.

Infocentrum Stationsgebied

Hoog Catharijne, Gildenkwartier 193

(ingang op winkelniveau,

tussen Mediamarkt en Rabobank)

Telefoon: 030 - 286 96 50 Internet:

www.utrecht.nl/stationsgebied.

Openingstijden:

maandag t/m

vrijdag 13.00

- 18.00 uur

zaterdag 13.00

- 17.00 uur

Cees van Eijk (©Willem Mes Photography)


16 Wijkbureau W Binnenstad

Verbeteringen busstation

Hoe houden we het stads- en streekbusstation schoon, heel en veilig?

Het is een lastig gebied, omdat er veel mensen en voertuigen doorheen

gaan. Hierdoor slijten bestrating en straatmeubilair sneller dan in

andere delen van de Binnenstad.

Wijkopzichter Bert van Kranenburg en toezichthouder busstation Gerard den Teuling

werken samen aan een veilig en schoon busstation (Foto: ©Willem Mes Photography)

Schoonmaak en

reparaties

Het schoonhouden en repareren

is ook een lastige taak, omdat er

verschillende partijen zijn: gemeente,

Connexxion-GVU, Corió, NS.

Bert van Kranenburg, wijkopzichter

bij de gemeente, vertelt dat een ploeg

dagelijks buiten zwerfvuil opruimt.

De gemeente heeft diverse asfaltreparaties

uitgevoerd, prullenbakken hebben

plaatsgemaakt voor grotere types

die bovendien lekvrij zijn. Kauwgomplekken

worden geregeld verwijderd.

Er zijn nieuwe scheidingsbanden

gekomen tussen fietspad en rijweg op

het Stationsplein. Connexxion heeft

de roltrappen tussen taxiplatform en

sneltramperron gerepareerd. Corió en

NS houden de aansluiting tussen het

station en Hoog Catharijne schoon.

Fraaier en veiliger

Er zijn hanging baskets op het busstation

opgehangen om de aanblik

vriendelijker te maken. Een deel van

het taxiplatform krijgt een verfbeurt.

Connexxion/GVU heeft Gerard den

Teuling aangesteld als toezichthouder

centraal busstation. Hij let erop dat

iedereen de regels op het busstation

naleeft en onderneemt bij onveilige

situaties snel actie.

Rozengeur...

Is alles nu rozengeur en maneschijn?

Natuurlijk zijn er nog problemen. Een

voorbeeld hiervan is de fietsenproblematiek.

De gemeente heeft ruim

1400 fietsklemmen bijgeplaatst. Dit

jaar komen er nog zo’n 500 bij. Toch

blijft dat onvoldoende voor het totale

aantal te stallen fietsen in dit gebied.

Met schone vrachtwagens Utrecht in

Een schonere lucht komt niet uit de hemel vallen. Daarom geldt vanaf

1 juli in de Binnenstad van Utrecht en om de Jaarbeurs een milieuzone.

Deze milieuzone is voorlopig alleen voor vrachtauto’s: nieuwe vrachtauto’s

en dieselvrachtauto’s met een roetfilter zijn welkom in de milieuzone.

Oudere vrachtauto’s mogen de milieuzone niet meer in, omdat ze de lucht

teveel vervuilen. Met deze maatregel wil de gemeente de luchtkwaliteit in

het centrum en langs de invalswegen van het centrum verbeteren.

Voor meer informatie zie www.milieuzones.nl of www.utrecht.nl/milieuzone

een schonere lucht komt niet uit de lucht vallen

Werving Utrechtse Veiligheidsprijs

van start!

De Utrechtse Veiligheidsprijs prijs is bedoeld voor ondernemende bewoners, instellingen

en organisaties die bijdragen aan het vergroten van de veiligheidsbeleving

van bewoners in de stad Utrecht. De gemeente wil op deze manier nieuwe veelbelovende

projecten de kans geven uit te groeien tot volwaardige projecten die op

eigen kracht kunnen draaien. Burgemeester Brouwer-Korf reikt op 29 november

2007 de Veiligheidsprijs voor de zevende keer uit. De gemeente roept initiatiefnemers

van veiligheidsprojecten op zich in te schrijven. De inschrijftermijn loopt van

1 mei tot en met 17 september 2007. U kunt de wervingsfolder met inschrijfformulier

ophalen bij de wijkbureaus, balies van politiebureaus en de bibliotheekvestigingen.

Zie voor meer informatie en inschrijvingen: www.utrecht.nl/veiligheidsprijs

Nieuwe speeltoestellen

voor OBS De Twijn

Nannet Buitelaar en Bert ten Cate: blij met nieuwe speeltoestellen (Foto: ©Willem Mes Photography)

De leerlingen van de openbare

basisschool De Twijn

op het Pieterskerkhof en

kinderen uit de buurt kunnen

naar hartelust spelen

op het schoolplein. Sinds de

krokusvakantie hebben ze

gloednieuwe speeltoestellen.

Een evenwichtsbalk, tafeltennis, een

groot toestel voor kinderen tot zes

jaar en een voor kinderen van zes

tot twaalf jaar. Dat is de oogst van

de ouderraad, die voor de aanschaf

een beroep deed op het leefbaarheidsbudget.

Iedere buurt heeft een

eigen geldpotje voor kleine, eenmalige

activiteiten en ingrepen die

bijdragen aan de leefbaarheid. Het

wijkbureau kan met dit geld snel,

zonder lange procedures, ideeën van

de buurtbewoners uitvoeren. ‘De

speeltoestellen van de school waren

verouderd en daarmee gevaarlijk

geworden voor de kinderen’, zegt

Nannet Buitelaar, die namens de

ouderraad de aanvraag indiende bij

de gemeente. Eén van de voorwaarden

van het leefbaarheidsbudget

is dat wat er met het geld gedaan

wordt, de buurt ten goede komt.

Het schoolplein van De Twijn is semipubliek.

Het wordt ’s avonds en in

het weekend gebruikt door kinderen

uit de buurt. De aanschaf van de

nieuwe toestellen kostte zo’n 25.000

euro. Van de gemeente kreeg de

ouderraad 15.000 euro. De rest werd

door de ouders ingezameld middels

een sponsorloop en een schoolfeest.

Nog een gedeelte kwam van een

eigen fonds van de school. ‘Om de

kosten te drukken, hebben we een

deel van de werkzaamheden zelf

uitgevoerd’, zegt Bert ten Cate, ook

lid van de ouderraad.

De ouders zijn tevreden met het

resultaat. Wel hebben ze nog een

wens. ‘We hebben een mooie oude

boom op het schoolplein’, zegt Ten

Cate. ‘Daar willen we graag een

bankje omheen zetten. Maar dat

komt nog wel.’


Wijkbureau W Binnenstad

Veel animo voor veegactie Zomerklaar

Op de grachten, in stegen en straten

in de zuidelijke oude binnenstad was

het zaterdag 9 juni een drukte van

belang. Bewoners organiseerden met

wijkbureau Binnenstad en Cumulus

Bibian Pouw is officemanager bij wijkbureau Binnenstad

Multitasker Bibian Pouw verveelt

zich niet

‘Ik ben nog nooit zo lang op één

functie gebleven. Dat zegt wel

iets over hoe leuk ik deze baan

vind.’ Bibian Pouw (38) is sinds

viereneenhalf jaar offi cemanager

bij wijkbureau Binnenstad.

Haar collega’s kennen haar goed,

de buurtbewoners wat minder.

‘Mijn functie is meer intern gericht.

Ik heb minder contact met

bewoners dan mijn collega’s.’

‘Sinds ik bij de gemeente werk, kijk

ik anders naar een heleboel dingen’,

zegt Bibian Pouw. ‘Ik had vroeger

nooit contact met de gemeente waar

ik woonde. Ik dacht dat die niet wist

wat zich bij mij in de straat afspeelde.

Ik nam daarom niet de moeite

mij als burger actief op te stellen.

Maar ik zie nu dat de gemeente de

stadsbewoners serieus neemt. Overal

van op de hoogte is. En juist input

wil krijgen van bewoners. Dat maakt

de veegactie Zomerklaar. De ochtend

begon om 10.00 uur met koffie,

thee en een stuk appeltaart met

slagroom. Dat was het startsein om

in de hofjes, stegen, en binnenter-

Bibian Pouw (Foto: @Willem Mes Photography)

dat je als bewoner wel degelijk

invloed hebt op je directe leefomgeving.

Maar de gemeente is een grote

organisatie. Daarom kosten sommige

dingen veel tijd. Dat is voor mensen

soms moeilijk te begrijpen. Het wijkbureau

is er om in dat soort gevallen

uitleg te geven.’

Bibian Pouw komt uit Twente, maar

reinen onkruid te wieden, blikjes en

sigarettenpeuken op te ruimen en

met de bezem bladeren op te vegen.

Het Klienteam en de mannen van

Reiniging & Inzameling waren druk

verhuisde enkele jaren geleden naar

Lexmond. ‘Toen ik een baan ging

zoeken, wilde ik graag een functie

bij de gemeente Utrecht. Ik heb een

opleiding commerciële economie

gevolgd en werkte tot nu toe altijd

bij commerciële organisaties. Daar

ben je vooral gericht op korte termijn

resultaten. Bij de overheid is dat

anders. Het leuke van deze baan is

dat hij zo gevarieerd is.’ De officemanager

is verantwoordelijk voor de

bedrijfsvoering van het wijkbureau.

Daarnaast is Bibian actief betrokken

bij het verbeteren van de service aan

bewoners, het optimaliseren van de

website en geeft zij leiding aan de

medewerkers van het wijkbureau.

Bibian denkt nog wel een tijdje bij

de gemeente te blijven werken. ‘Misschien

op een gegeven moment in

een andere functie’, zegt zij. ‘Maar

nu ben ik daar nog helemaal niet

mee bezig. Er verandert hier zo veel

dat ik me niet gauw zal vervelen’!

Samen aan de slag in de Andreashof

(Foto: @Willem Mes Photography)

Wijkbureau

Binnenstad

Heeft u een vraag over zaken

die in uw buurt spelen? Of wilt

u overlast melden? Dan bent u

17

in de weer met vuilniszakken om al

het groenafval af te voeren. Voor het

eerst was ook een tuinman van de

partij voor advies en deden stratenmakers

kleine klusjes.

Niet alleen op de Abraham Dolehof

en Dorstige Harthof, maar ook

rond de Andreashof reageerde men

enthousiast op de oproep om aan

de veegactie mee te doen. In de

NV Huis-tuin en Vaartsebuurt was

er minder animo. Niet alleen aan

volwassenen maar ook aan de vele

enthousiast vegende kinderen was

gedacht, want als afsluiting kwam

de ijscoman op alle locaties langs om

voor verkoeling te zorgen.

Wij kijken terug op een geslaagde

dag. Meedoen met een veegactie is

gezellig en zinvol. Uw buurt wordt

extra schoon én het is een leuke

manier om uw buurtgenoten beter

te leren kennen. De uitkomsten van

deze veegactie worden meegenomen

in een evaluatie.

bij het wijkbureau aan het juiste

adres. Het wijkbureau is het aan-

spreekpunt van de gemeente voor

bewoners, ondernemers en bezoe-

kers van de Utrechtse Binnenstad.

Wijkbureau Binnenstad

telefoon: 030-286 00 00

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

binnenstad@utrecht.nl

www.utrecht.nl/binnenstad

U kunt natuurlijk ook even binnen-

lopen bij het Informatie Centrum

Gemeente Utrecht.

Hier zit de balie van het wijkbu-

reau Binnenstad.

Informatie Centrum Gemeente

Utrecht

Neudeflat, Vinkenburgstraat 26

ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

do 9.00 - 21.00 uur

za 10.00 - 13.00 uur


18

Zwemwater-kwaliteit

Het was goed getimed. Het wekelijks

leegpompen van het lekkende

riool op de Vismarkt gebeurde op

het moment dat de gemeenteraad

praatte over het optreden van wethouder

Robert Giesberts in deze

affaire. En zo mengde het geloei

van de tankwagens van fi rma C.T.

Boshuis en Zn. zich met de stemmen

van de raadsleden. Vergoelijkende

stemmen, boze stemmen. Maar dat

Gieberts de motie van wantrouwen

van de oppositie zou overleven stond

bij voorbaat vast: de coalitiepartijen

staan achter de wethouders, zo is het

nu eenmaal, dualisme of geen dualisme.

Net als bij het ongeluk met de werftrap, afgelopen

zomer, ging het vooral om communicatie.

De ambtenaren hadden Giesberts veel te laat

ingelicht dat negen rioolaansluitingen op de

Vismarkt lekten, en de wethouder op zijn beurt

had erg lang gewacht met het informeren van het

waterschap en de gemeenteraad.

Veel ongenoegen was het gevolg. Het waterschap,

waarmee Utrecht altijd een goede relatie

had, dreigde met een claim als de gemeente het

riool niet direct repareerde. Giesberts daarentegen

pleitte voor tijdelijke maatregelen tot het vaarseizoen

voorbij zou zijn.

Uiteindelijk schortte het waterschap de eis het lek

te dichten op tot in november. Intussen gaat de

gemeente door met het wekelijks leegpompen

van het riool en het tweewekelijks aanbieden van

ecologische schoonmaak- en verzorgingspakketten

aan de bewoners van de Vismarkt.

Gieberts vertelde dat de gemeentelijke organisatie

zodanig wordt gereorganiseerd dat hij vanaf volgend

jaar altijd direct informatie krijgt. Tot die tijd

zou er dus nog wel eens iets kunnen misgaan.

Volgens de ChristenUnie heeft het water van

de Oudegracht op het ogenblik de kwaliteit van

zwemwater. D.F.

De firma Boshuis aan het werk tijdens de raadsvergadering (@Dick Franssen)

Koninginnefeesten

verspreiden zich

Het was van tevoren wel aangekondigd,

maar dat de spreiding van de activiteten op

vooral de koninginnenacht een dergelijke

grote vorm zou aannemen, was voor vele

bewoners van het winkelgebied en de zuidelijke

Binnenstad een verrassing.

Ook de organisatoren moesten achteraf constateren

dat de toeloop vooral bij de Dom te groot

was. De bewoners rond dat gebied klaagden niet

alleen over het feit dat er geen doorkomen meer

aan was, maar ook over de enorme geluidsoverlast;

vooral als je tussen de herrie van het plein

achter het stadhuis en de Dom in zat. De invloed

van de spreiding was op de vrijmarkt merkbaar en

werd als positief beschouwd. Daarom verdient de

spreiding volgend jaar een prolongatie. Wel moet

er voor gewaakt worden dat de activiteiten buiten

de noordelijke Binnenstad geen extra bezoekers

opleveren, maar alleen spreiding tot doel hebben.

Afval

Bewoners in het vrijmarktgebied klaagden over

de grote hoeveelheid afval die door de verkopers

werd achtergelaten. Steeds vaker gebeurt het

dat men alleen in de verkoop op de avond voor

koninginnedag geïnteresseerd is. Na die avond

laat men de overgebleven koopwaar gewoon op

een hoop achter, wat tot veel zooi en ergernis de

volgende dag leidt. Alle hulde overigens weer de

vuilnisopruimers. Wat betreft lawaaioverlast blijkt

die dikwijls te worden veroorzaakt door bewoners

(vooral studenten) die vanuit hun kamers luide muziek

ten gehore brengen en dat tot wel erg laat in

de nacht. Politie om dan op te treden, zie je niet.

Klachten waren er ook over de (niet) afhandeling van

meldingen van overlast en slechte bereikbaarheid.

Boom valt om

Tot overmaat van ramp viel er bij windstil weer

een boom om op de Wittevrouwenkade, die

gelukkig tegen een container bleef hangen.

De brandweer was snel aanwezig om de restanten

weg te halen. Volgens een omstander zou een

grote haagbeuk bij de laatste storm ook tekenen

van zwakte hebben vertoond. Ambtenaren voelden

zich toen (persoonlijk?) verplicht daarop actie

te ondernemen. Even dreigde de hele boom te

verdwijnen, maar uiteindelijk werd er alleen een

hele grote zijtak afgezaagd. Volgens een deskundige

werd ook dit achteraf onnodig bevonden.

Het probleem was dat er op het bewuste tijdstip

geen deskundigen konden worden geraadpleegd

en de burgemeester een Salomonsoordeel moest

vellen. Hoe dit in de toekomst te voorkomen?

Gastvrijheid vrijheid

Ben Nijssen, lid wijkraad

www.binnenstadskrant.nl


Wijkraad W

Binnenstad

Hooguit beperkte uitbreiding horeca

De Wijkraad kan terugkijken op

een succesvolle periode. Het boekje

‘Visie op de Binnenstad’ is zeer goed

ontvangen, en de wijkraadpleging

over seniorenhuisvesting verliep succesvol.

Het resultaat van de wijkraadpleging is een

uitvoerig rapport over de huidige en toekomstige

woonwensen van senioren in de Binnenstad, gemaakt

door het Utrechtse onderzoekbureau Labyrint.

Dit rapport is op 20 juni aan de wethouders

Van Eijk en Bosch aangeboden. De volledige tekst

is te downloaden via www.wijkraadbinnenstad.nl

Zowel de ‘Visie’ als de wijkraadpleging kunnen

worden beschouwd als opmaat voor een voor de

Binnenstad ingrijpend proces dat dit jaar van start

gaat: het formuleren van een nieuw bestemmingsplan.

Door veranderingen in de Wet op de Ruimtelijke

Ordening wordt het nieuwe bestemmingsplan

enigszins anders van opzet. Was het voorheen

zo dat de bestemming zo ongeveer per perceel

gedetailleerd werd vastgelegd (bij voorbeeld

als ‘wonen’, ‘bedrijven’, ‘horeca’, ‘zorg’, etc.),

nu worden per ‘vlek’ (bouwblok) de mogelijke

bestemmingen globaal vastgelegd. Dat betekent

dat per geval ambtelijk moet worden afgewogen

of een bepaalde nieuwe bestemming toelaatbaar

is binnen de in het bestemmingsplan aangegeven

grenzen. Dit kan voor ons een bedreiging zijn.

In het verleden is bijvoorbeeld het bestemmingsplan

veelvuldig gebruikt om de uitbreiding van

de horeca in toom te houden. Als een pand niet

expliciet een horeca-bestemming had, was een

ingewikkelde procedure nodig om de bestaande

bestemming te veranderen in horeca. Het is de

vraag of dit in de toekomst nog steeds mogelijk

zal zijn. Weliswaar zal het nieuwe bestemmingsplan

voorschrijven dat een bepaald deel (percentage)

van een ‘vlek’ horeca mag zijn, maar veel

hangt dan toch af van de ambtelijke toetsing.

Want die toetsing moet nog wel uitgevoerd

worden bij een verandering van bestemming,

maar - naar ons gevoel - zal de uitkomst daarvan

toch meer afhangen van de politieke wil van dat

moment.

19

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid vrijheid

‘poortgebieden’ Gastde Gastde Gastten Westen

blijven: geen of zeer beperkte uitbreiding van de

horeca in de oude Binnenstad, streven naar ‘op- ‘op‘oprekken’ van de grenzen van de Binnenstad naar

de ‘poortgebieden’ (Ooster- en Westerkade, kop

Biltstraat en Nachtegaalstraat, Kop van Lombok,

Gastblijven:

Gastblijven:

Gasthoreca

Gasthoreca

Gastrekken’

Gastrekken’

GastBiltstraat

GastBiltstraat

GastAmsterdamsestraatweg), GastAmsterdamsestraatweg), Amsterdamsestraatweg), grootschalige horeca

ten Westen van het station. Dat laatste wil de

gemeente overigens ook.

’Kwaliteitsverbetering’

In de laatste vergadering van de Wijkraad is het

‘Ontwikkelingskader Horeca’ besproken, dat

richting moet geven aan de horeca-paragrafen

in het bestemmingsplan. De gemeente streeft

nog steeds naar uitbreiding van de horeca in de

Binnenstad, al wil men nu ook wel uitbreiding

buiten de Binnenstad. Ook is er een streven naar

‘kwaliteitsverbetering’. Op zichzelf vinden wij dit

mooi, alleen is ons niet helemaal duidelijk welke

middelen de gemeente heeft om die kwaliteitsverbetering

te bereiken. Onze uitgangspunten

Koninginnedag

Op de vorige vergadering van de Wijkraad kwam

veel onvrede naar boven over het verloop van de

laatste Koninginnedag. Door het bijna samenvallen

met de Bluesroute leek het deze keer wel of

Vanaf volgend jaar wordt er meer gelet op terrassen.

Het toezicht verhuist van de afdeling

Bijzondere Wetten van de politie naar de nieuwe

afdeling Toezicht en Handhaving van de dienst

Stadsontwikkeling .

Grote resultaten zijn niet op korte termijn te

verwachten. Ambtenaar Evert van Kuilenburg:

‘Het is een enorme klus waarvoor we staan. Het

werven van handhavers is moeilijk. Je hebt stevige

mensen nodig die goed kunnen communiceren.’

Van Kuilenburg wil een appèl op de horeca doen

Koninginnedag het hele weekend plus de maandag

duurde. Met name de enorme herrie (ook van

bewoners die luidsprekers in vensteropeningen

zetten!), en enorme rommel, de commercialisering,

en het feitelijk afsluiten van het Domplein

waren bronnen van ergernis. We hebben dit de

gemeente laten weten (brief te zien op onze

website) en hebben inmiddels een nietszeggend

antwoord ontvangen, maar we zullen hier later

zeker op terugkomen.

Bijzondere Wetten

Een deel van de Koninginnedag-problemen

wordt veroorzaakt door gebrekkige handhaving.

Iedereen kan feitelijk ongebreideld herrie maken,

ondanks afspraken over maximale geluidsniveaus

en tijden. Waarschijnlijk zal hierin in de toekomst

wel verbetering komen, omdat de gemeente

een aantal handhavingstaken van de politie gaat

overnemen. Dat zijn dan de taken die nu nog

bij Bijzondere Wetten liggen, zoals horeca (ook

de milieukanten, bijvoorbeeld stank), omvang

van terrassen, uitstallingen, geluid , enz. Voor de

politie hadden al dit soort zaken een lage priori-

teit, wat betekent dat alleen wordt opgetreden

bij klachten. De gemeente wil dit systematischer

gaan aanpakken. Hoewel nog moet blijken hoe

goed dit gaat werken, zijn wij hier op zichzelf blij

mee: het verlenen van allerlei vergunningen en

controles daarop komen in één hand, en op die

hand (de gemeente) hebben wij meer invloed dan

op de politie die heel sterk haar eigen prioriteiten

stelt. Omdat handhaving altijd een van de speerpunten

van de Wijkraad was, zullen wij hier in de

toekomst zeker op terugkomen.

Han van Dobben, voorzitter

Rood licht voor Ledig Erf

Wonen in de Binnenstad brengt nu eenmaal met zich mee dat eerder genoegen moet worden genomen

met een zekere mate van daglichtverlies, zo redeneert de gemeente.

De rechtbank is het daarmee niet eens en stelde Marion Suilen in het gelijk. Op drie meter afstand van

haar huis op de Tolsteegsingel wil Maarssens Bouwbedrijf (MBB) op het Ledig Erf een appartementengebouw

neerzetten, maar dat gaat dus zo niet. MBB heeft al een hele tijd op het bouwterrein een bord

met een verkeerslicht dat ten onrechte op groen staat.

Toezicht terrassen scherper

om in onderling overleg tot afspraken te komen.

‘Met toezichthouders alleen red je het niet’.

Niettemin gaat hij er van uit dat de controleurs

‘behoorlijk uitgeprobeerd zullen worden’. Dit

najaar is er inventarisatie en komt er een prioriteitenlijstje.

Een team Bijzondere Handhaving

gaat de zware gevallen behandelen. Terrassen die

hinderlijk zijn of gevaar opleveren worden met

voorrang aangepakt.

Op het ogenblik zijn diverse terrassen geheel of

gedeeltelijk illegaal.


20

Bijzonder gebouw moet blijven

De bouw van Hoog Catharijne bracht eind jaren zestig een zware slag

toe aan het architectonisch erfgoed van Utrecht; velen betreuren nog

steeds vooral de sloop van het oude station en het beroemde art nouveau-gebouw

de ‘Utrecht’.

Helaas heeft de gemeente weinig

van het verleden geleerd. Om de

nieuwe plannen voor het Stationsgebied

te realiseren wil ze namelijk een

bijzonder gebouw op het Vredenburg

slopen: het in l961 opgeleverde

voormalige secretariaatsgebouw van

de Jaarbeurs, ontworpen door de in

Utrecht geboren architect Piet Elling.

Het gebouw was slechts korte tijd

onderdeel van het Jaarbeurscomplex;

enkele jaren na de oplevering werd

de Jaarbeurs namelijk vervangen

door het huidige winkelcentrum en

het Muziekcentrum. Toen is het wijze

besluit genomen het secretariaatsgebouw

te laten staan. Het is daarom

zeer opmerkelijk dat het nu alsnog

moet verdwijnen. De mogelijke sloop

van het pand is tekenend voor de

geringe waardering die er nog steeds

is voor de wederopbouwarchitectuur.

Het ontwerp van Piet Elling

lijkt op het eerste gezicht misschien

niet bijzonder: gewoon een gebouw

zoals er nog duizenden zijn. Maar

het blijkt bij nadere beschouwing

echter van een bijzondere schoonheid

en kwaliteit. Daarbij moeten we

Sluipende disco

Bij deze wil Ik u melden dat de Binnenstad

sluipend, maar steeds meer

een openluchtdiscotheek begin te

worden. Zomaar wat voorbeelden:

koninginnedag en -nacht en alles

eromheen oorverdovende muziek.

Daarachter aan tien dagen keiharde

muziek op de Neude van Theater aan

de Werf, met de laatste twee avonden

tot één uur housemuziek

Kortgeleden voor het stadhuis twee

uur lang drumdebielen ter ere van

stadhuisfeest. Tegelijktijd film op

de Neude, wederom met keiharde

muziek en vervolgens twee avonden

Nightfever. Ergens zit bij de gemeente

een ambtenaar klakkeloos vergunningen

uit te delen. Vermoedelijk woont

die persoon ver van stadscentrum

Peet Pastoor, Ganzenmarkt

Ingezonden

er op letten dat we door alle latere

verbouwingen heenkijken.

Licht en fris

De schoonheid van het pand zit voor

een deel verstopt achter dichtgeplakte

ramen, ingevoegde verdiepingen

en lelijke uithangborden. Deze

latere verbouwingen hebben vooral

schade toegebracht aan de belangrijkste

kwaliteit van het gebouw,

namelijk licht. Elling gaf het licht de

mogelijkheid om van alle zijden het

gebouw binnen te dringen. Door de

open uitstraling slaagde hij er ook

in een relatie te creÎren tussen het

leven op het plein en het gebouw.

Zijn materiaalkeuze laat ook zien dat

hij het gebouw bewust zeer licht en

fris wilde laten zijn. Zeer opvallend

is natuurlijk de bekleding van de

pleingevels met witte tegeltjes. Elling

besteedde niet alleen veel aandacht

aan het materiaalgebruik, maar had

ook altijd oog voor het juiste gebruik

van kleur.

Bij het secretariaatsgebouw zijn

op de bovenste verdiepingen deze

kleuren nog steeds zichtbaar. In het

Brullende container

Af en toe overlast, dat heb je als je

in de Binnenstad woont, en dat vind

ik helemaal niet erg. Maar dat café

De Zaak het nodig vond, voor eigen

gewin, de buurt te terroriseren ging

de meeste omwonenden te ver.

In verband met koniningedag had

De Zaak pal voor woonhuizen een

koelcontainer geplaatst zo groot

als een huiskamer. Deze heeft drie

dagen en nachten staan brullen. Bewoners

konden uiteraard niet slapen.

De eigenaar van De Zaak zet de container

niet voor zijn café, nee... want

interieur had Elling ook kleuren toegepast.

Helaas zijn die achter voorzetplafonds

verdwenen. De kleuren

rood, geel en blauw verwijzen duidelijk

naar De Stijl. Elling voelde zich

namelijk sterk verbonden met bij De

Stijl aangesloten kunstenaars als Bart

van der Leck en Gerrit Rietveld. Wanneer

we goed kijken naar de kleuren,

zien we dat Elling ze niet willekeurig

heeft aangebracht; de kleuren benadrukken

en versterken duidelijk de

architectonische compositie.

Hoogtepunt

Het werk van Elling behoort zeker

tot de hoogtepunten van de wederopbouw.

Helaas heeft hij tot nu toe

nog niet de erkenning gekregen die

hij zeker verdient. Dit gebrek aan

erkenning heeft ertoe geleid dat er

dan hebben zijn klanten er last van.

Dat was een knap stukje aso-gedrag.

Uiteraard zijn hier klachten over

geweest bij politie en gemeente,

maar het belang van horeca lijkt

steeds meer te prevaleren boven dat

van de bewoners.

De Zaak moest dit zelf gewoon niet

willen.

Hopelijk wordt dit stuk geplaatst in

de Binnenstadskrant.

Frank ten Besten, Ganzenmarkt 28,

en andere buurtbewoners

Wonen boven winkels

Een nieuwe NV-Wonen wil een impuls geven aan het wonen boven win-

kels. De NV, waarin gemeente, woningbouwvereniging Bo-Ex en Maat-

schappij tot Stadsherstel samenwerken, richt zich in eerste instantie op het

carré Zakkendragerssteeg, Vredenburg, Drieharingstraat en Oudegracht.

Elling-gebouw in de avondscherming (@Herbert Boland)

de afgelopen jaren enkele bijzondere

gebouwen van zijn hand tegen de

vlakte zijn gegaan. Het secretariaatsgebouw,

dat ondanks de inwendige

aanpassing bijzonder goed bewaard

bleef, is op dit moment ÈÈn van de

weinige grootstedelijke gebouwen

van Elling die we nog hebben. Ook

het feit dat het de laatste herinnering

aan de oude locatie van de

Jaarbeurs is, maakt het gebouw

zeer waard om behouden te blijven.

Samen met mijn medestanders,

Heemschut, Docomomo en enkele

architectuurhistorici, hoop ik dat de

gemeente een andere weg zal inslaan.

Het pand kan dan na restauratie

een prachtige plaats krijgen in het

vernieuwde Stationsgebied.

Norman Vervat

vervat2000@yahoo.com

Boze Maarten

van Rossem

De uitreiking van het eerste exemplaar

van het boekje over oude

Utrechtse muurreclames is niet

helemaal geworden wat de organisatoren

er van verwachtten.

Historicus Maarten van Rossem

zou het in de grote trouwzaal van

het stadhuis uitreiken aan Robert

Gieberts, maar de wethouder (in het

stadhuis aanwezig) liet zo lang op

zich wachten dat Van Rossem vast

met zijn toespraakje begon.

Het was aan Van Rossem toevertrouwd

om Gieberts, toen die tenslotte

binnenkwam, te laten blijken

dat hij het helemaal niet waardeerde.

Het boekje -zeer de moeite waard

- is koop op diverse adressen voor

vier euro.


Belt u 112 , dan komen

wij snel ter plaatse

Wist u dat u bij ‘verdachte situaties’ ook 112 kunt bellen? Alfred Stoter, wijkchef

politie Utrecht Centrum: ‘Niet alleen bij levensbedreigende situaties kunt u 112

bellen om de politie snel ter plaatse te krijgen, maar ook bij ‘verdachte situaties’.

Veel mensen zijn hier huiverig voor, omdat ze geen misbruik willen maken van

112 en de lijn bezet houden voor ‘echt dringende’ zaken.

Voor de politie is een verdachte situatie ook dringend. Als u bijvoorbeeld jongens

in auto’s ziet gluren, waarbij u een gevoel krijgt dat ze misschien willen inbreken,

kan de politie daar iets mee. U belt 112 en de politie stuurt dan snel agenten

langs om te onderzoeken of er iets aan de hand is. Grote kans dat we hierdoor

een auto-inbraak kunnen voorkomen of daders op heterdaad betrappen en aanhouden.

Maar wat is nou een verdachte situatie? Precies omschrijven is moeilijk.

Voorbeelden zijn mensen die veel aandacht hebben voor andermans eigendom,

zoals tassen, maar ook huizen, fietsen en auto’s zoals hierboven beschreven.

Ook als mensen op plaatsen zijn waar ze niet horen, zoals ‘s avonds of ‘s nachts

op bouwterreinen, is dat verdacht. Twijfelt u, bel dan toch 112. Aan de telefoon

krijgt u een medewerker van de meldkamer (een centralist) en hij of zij schat in

of de situatie vraagt om politieoptreden.

Is dat zo, dan stuurt de centralist één of meer ‘noodhulpeenheden’ (agenten in

de auto of op de motor) naar de plek waar de verdachte situatie zich afspeelt.

Deze agenten spreken in het voorbeeld van de jongens hierboven deze jongens

aan en vragen naar hun identiteitsbewijzen. Deze jongens zullen de betreffende

auto’s laten voor wat ze zijn en weten dat de politie alert is.

Dus: ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement van de persoon,

bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur, merk, type,

kenteken) en bel het alarmnummer 112. Deze informatie is van groot belang

voor de vaststelling van de identiteit van de verdachten en voor hun opsporing.

Wanneer 112 en wanneer 0900-8844?

U belt 112 als elke seconde telt: er staan levens op het spel of u ziet

een misdrijf gebeuren of staat oog in oog met een dader (heterdaadsituatie).

Maar ook als u een situatie in uw straat of wijk verdacht vindt en de politie

een misdrijf kan voorkomen door snel ter plaatse te zijn. U belt 0900 -

8844 als er geen spoed is. Bijvoorbeeld voor informatie en advies over

politiezaken, of bij aanhoudende overlast in uw wijk. Maar ook bij woning-

of auto-inbraken waar geen spoor is van de dader. De politie Utrecht zal de

komende weken via Radio M en Bingo FM in spots de aandacht vragen voor

het melden van verdachte situaties via 112. De politie adverteert ook in een

groot aantal lokale huis-aan-huisbladen. Op deze wijze wil de politie Utrecht

u nogmaals oproepen om ook verdachte situaties via 112 te melden.

Snelkraken

De politie waarschuwt tegen zogenoemde snelkraken in woningen: inbraken

waarbij de dief een steen door de ruit van een woning gooit. Vaak zijn flatscreentelevisies

(plasma/lcd-tv’s) en laptops het doelwit. De politie adviseert dergelijke

waardevolle goederen niet vlakbij ramen te plaatsen en zo mogelijk te verankeren.

Plaats een plasma/lcd-tv bij voorkeur zo dat deze niet zichtbaar is van buitenaf.

Schakel een laptop geheel uit en berg deze niet zichtbaar vanaf straat op.

Samen sterk!

De politie wil samen met u inbraken en/of insluipingen in woningen een halt toeroepen.

Daartoe houdt de politie verscherpt toezicht en surveilleert in de wijken,

zowel opvallend als onopvallend. Daarmee wordt de kans vergroot

mogelijke verdachten op heterdaad te betrappen en te kunnen aanhouden. Door

alert en waakzaam te zijn, kunt u ook een bijdrage leveren.

Informatie

Meer informatie over inbraakpreventie vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Hier staan ook de adressen van keurmerkbedrijven in de regio.

Kijk ook op www.politie.nl/utrecht bij Preventie.

Wijkagenten Binnenstad &

Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844

Alarmnummer: 112

Streng op lopen

of fietsen door rood

De politie controleert momenteel

veelvuldig in het centrum op mensen

die door rood licht fietsen of lopen.

U als bewoner of ondernemer in

de Binnenstad bent ongetwijfeld

bekend met situaties in het centrum

waar fietsers of voetgangers vaak in

groten getale het rode verkeerslicht

aan hun laars lappen. Dit is niet

alleen lastig voor andere weggebruikers,

die altijd alert moeten zijn

dat ze niemand aanrijden. Voor de

betrokken fietsers en voetgangers

kunnen levensgevaarlijke situaties

ontstaan. Dat is de laatste maanden

ook gebleken. Bij aanrijdingen zijn,

onder meer door bussen, meerdere

personen zwaargewond geraakt.

In de meeste gevallen bleek dat de

slachtoffers niet goed hadden uitgekeken

bij het oversteken of het rode

verkeerslicht negeerden.

Insluipers actief

bij mooi weer

De politie waarschuwt voor insluipingen

in woningen nu de periode van

mooi weer is aangebroken. Insluipers

maken gebruik van openstaande

deuren en ramen.

De gelegenheid maakt nog heel vaak

de dief. Bij mooi weer ramen en

achterdeuren wijd open zetten om

de woning door te luchten kan wel,

maar alleen als u toezicht houdt.

Gaat u een boodschap doen of op

de eerste verdieping stofzuigen, sluit

dan alle ramen en deuren - zeker op

de begane grond - goed en deugdelijk

af.

Door rood licht lopen in de Potterstraat (©Dick Franssen)

Reden voor de politie om komende

tijd streng op te treden tegen dit veel

voorkomende vergrijp. Begin juni zijn

bij een grote controle in het centrum

hiervoor 106 bekeuringen uitgeschreven.

Daarnaast zijn de laatste

maanden nog circa tien kleinere

controles geweest. Meer controles

volgen.

De bekeuringen zijn niet mis: voetgangers

betalen 35 euro, fietsers 50

euro en brom/snorfietsers 90 euro.

Intussen voert de politie ook overleg

met de gemeente over eventuele

aanpassing van sommige oversteeksituaties.

Denk aan uw eigen veiligheid: stop

voor rood!

Wijkagenten in de Binnenstad

Voetgangers- en winkelgebied:

Daniel Hageraats, René Zorn

Wijk C / Breedstraat: Jaap van der

Grint, Johan Vermeulen

Janskerk/Nobelstraat: Jeroen Groning

Mariaplaats: Jan van Elburg

Domplein en omgeving: Chris

Proveniers

Zeven Steegjes: Menno de Groot

Museumkwartier: Peter de Klein

Wijkchef: Alfred Stoter

Toegevoegd wijkchef: Marleen

Steenweg

www.binnenstadskrant.nl


22

Ontvoering tijdens Straatspeeldag

(©Joost Donselaar)

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Geldzorgen?

Ga naar het budgetspreekuur

Het budgetspreekuur is een nieuwe

activiteit van Cumulus - Welzijn.

Het is bedoeld voor wijkbewoners

die inzicht willen krijgen in hun

financiële situatie. Een medewerker

van het Sociaal Raadslieden Werk

doet tijdens uw bezoek een financiele

(voorzieningen)check en maakt

met u een maandbegroting, op basis

van uw inkomsten en uitgaven.

Hij kijkt of u geen geld laat liggen

waarop u recht heeft. Hierbij valt te

denken aan huurtoeslag, bijzondere

bijstand en bijvoorbeeld de tegemoetkoming

schoolkosten...

Meestal zijn twee tot drie gesprekken

nodig. Er zijn geen kosten aan

verbonden. Aanmelden voor het

spreekuur kan via de informatiepunten

van Cumulus-Welzijn.

Het Informatiepunt in de wijk Noordoost

is Samuel van Houtenstraat 1

(Buurtcentrum De Leeuw). Tel.: 030-

2759550. Ook bereikbaar via e-mail:

sjdnoordoost@cumuluswelzijn.nl

Openingstijden: maandag en woensdag.

Van 9.00 tot 15.30 uur

& dinsdag en donderdag van 9.00

tot 12.30 uur.

Het Informatiepunt in de wijk Oost is

Mecklenburglaan 3 (gebouw

De Wilg). Tel: 030 252 38 28.

Ook bereikbaar via e-mail:

sjdoost@cumuluswelzijn.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag

en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Ouderenadvisering

Een ouderenadviseur is op de hoogte

van alle regelingen, voorzieningen

en mogelijkheden op het gebied van

wonen, zorg, welzijn en financiën.

Iedereen boven de 55 jaar kan een

beroep doen op de ouderenadviseur

en de hulp is gratis.

De adviseur komt op verzoek bij de

klant thuis en probeert door middel

van een gesprek de vragen van de

klant zo goed mogelijk in beeld te

brengen. Vervolgens zal de oude-

Woensdag 13 juni werd de Nationale

straatspeeldag gevierd, dit jaar in de

Keukenstraat. De straat was omgetoverd

in een keukenpaleis. Om twee

uur was de eerste domper. Een agent

kwam vertellen dat de keukenprinses

ontvoerd was, vermoedelijk om een

geheim recept dat ze had. De taak

voor de kinderen was de spreuk te

verzamelen om haar te bevrijden.

Tussen de honderd en 150 kinderen

zijn twee uur lang druk geweest met

o.a broodjes bakken, borden schilderen,

dienblad-estafette, koksmutsen

maken, zo snel mogelijk een tafel

dekken en nog veel meer activiteiten.

Daarmee verdienden ze een deel

van de spreuk. Als dank voor de bevrijding

had de prinses voor iedereen

het geheim recept meegenomen.

(onzichtbaarheidssinaasappelsap).

Het was de week daarna ook geheimzinnig

rustig in de Binnenstad!

Zomerprogramma

Kleine Dom

In de speeltuin worden in de zomervakantie

weer allerlei leuke activiteiten

georganiseerd voor kinderen van

vier tot en met twaalf jaar. De folder

is in de speeltuin te verkrijgen.

renadviseur proberen samen met

de klant een passende oplossing te

vinden. Ook benadert de ouderenadviseur

op verzoek de juiste instanties.

Enkele voorbeelden van vragen die

ouderen aan de ouderenadviseurs

kunnen stellen:

• De klant is op zoek naar een

seniorenwoning en wil graag

informatie over de procedure.

• De klant moet geopereerd worden

en daarna nog enige tijd revalide-

ren. De partner, die hulpbehoe-

vend is, kan niet alleen blijven.

Een kortdurende opname van de

partner zou wenselijk zijn. Bij wie

moet je zijn en hoe pak je dat aan?

• De klant zou graag van de zomer

op vakantie willen gaan, bijvoor

Overvecht

ontmoet

Binnenstad

Op woensdagmiddag 6 juni was het

weer zover; de inmiddels traditionele

sport- en spelmiddag in het mooie

Lepelenburgpark. Dit jaar echter met

één groot verschil: geen medewerkers

en stagiaires van Cumulus

Welzijn die de voorbereiding en

uitvoering deden, maar leerlingen

van het ROC Midden Nederland

en het Vader Rijncollege. Dit in het

kader van het project Overvecht

beweegt en Diensten Desk Utrecht.

Leerlingen van de betrokken scholen

leren graag op een praktische manier.

Niet in de klas, maar door echte

realistische werkopdrachten buiten

de school. Dus in de ‘echte’ wereld.

De opdrachten - ook wel prestaties

genoemd - sluiten aan bij hun leer-

en ontwikkelingsstijlen.

En wat is er leuker dan een spelmiddag

organiseren voor 120 kinderen

van drie basisscholen in de Binnenstad?

Ouderwetse spelletjes zoals

spijkerpoepen, zaklopen en touwtrekken

blijven populair, maar ook

voor het trendy free style-jumping in

de muziektent was veel belangstelling.

En dat alles onder de verantwoordelijke

begeleiding van betrokken

leerlingen. Een bonte interculturele

mix Overvechtse tieners en Binnenstadskinderen

in een zonnig park

was het resultaat. Natuurlijk zijn

er leerpunten, maar wat Cumulus

betreft: volgend jaar weer!

beeld met de boot van de Zonne-

bloem, of samen met leeftijdgenoten

willen bridgen of samen eten.

Bij wie kan men zich opgeven?

• Het inkomen is gedaald, voor

welke financiële regelingen komt

de klant in aanmerking?

Ouderenadvisering Binnenstad

Karen Blersch,

k.blersch@cumuluswelzijn.nl

Ineke van Buren,

i.vanburen@cumuluswelzijn.nl

Kelly van den Heuvel,

k.vdheuvel@cumuluswelzijn.nl

Jenny Wildenbos,

j.wildenbos@cumuluswelzijn.nl

Nieuwe Koekoekstraat 85, 3514 EC

Utrecht Tel. 030 - 272 22 61


Politiek P

Varen naar

Leidsche Rijn

Als het aan GroenLinks ligt kunnen

wij in de toekomst niet alleen rondjes

varen over de Oudegracht en de singels,

maar kan een boot van de Binnenstad

naar Leidsche Rijn. Dat is fijn

voor bewoners en toeristen en goed

voor het milieu. Het enige probleem

op dit moment is de geringe breedte

van watergeul in de Van Sijpesteijntunnel.

Aan de westkant van het Stationsgebied

zullen de wegen onder het

Westplein worden ondertunneld. Het

hele gebied zal dan opnieuw worden

ingericht. In de plannen wordt het

water van de Van Sijpesteijnkade

zichtbaar verbonden met het water

langs de Leidschekade. Hierdoor ontstaat

een mooie waterverbinding van

Oost naar West en een mooie kans

om van deze nieuwe waterweg een

volwaardige vaarroute te maken.

Op dit moment zijn er nog geen concrete

plannen om dat stukje echt bevaarbaar

te maken. De Initiatiefgroep

Bevaarbaar Leidse Rijn, een groep

bewoners rondom de Leidsche Rijn

in Lombok, maakt zich al jaren sterk

voor een waterverbinding. Groen-

Links vind dit een goed plan en heeft

daarom tijdens de voorjaarsnota een

motie opgesteld die het college opdraagt

om bij de begroting voor 2008

aan te geven of er binnen de exploitatieopzet

van het Stationsgebied

ruimte is voor een extra investering

van 1.8 miljoen om de verbreding van

het water in de Van Sijpesteijntunnel

te realiseren. De motie werd uiteindelijk

samen met alle andere partijen,

behalve de PvdA, ingediend.

Wat in de komende jaren in het

Stationsgebied wordt geïnvesteerd,

zal Utrecht zeker voor de komende

honderd jaar blijvend beïnvloeden.

Zo gezien is een extra, en bovendien

eenmalige, investering van 1,8

miljoen euro niet teveel. Rondvaartboten,

plezierjachten en waterfietsen

kunnen het hele gebied enorm opvrolijken.

Maar GroenLinks vindt het ook

belangrijk dat er goede verbindingen

tussen de bestaande stad en Leidsche

Rijn komen. Niet dat we het over vijftig

jaar hebben over Utrechtse Ossi’s

en Wessi’s ...

Marjan Schuring, raadslid

Fietsparkeren

Het parkeren van fietsen wordt een

steeds groter probleem in de Binnenstad.

Het terugdringen van het

aantal auto’s door verhoging van de

parkeertarieven heeft succes. Het

gevolg is dat er meer mensen met

de fiets de Binnenstad bezoeken. De

aanpak van het Stationsgebied is van

start gegaan, waarvoor de fietsenstalling

op het Vredenburg plaats

heeft moeten maken. De alternatieve

stalling op Catharijnesingel moet nog

bij iedereen in de routine worden

opgenomen. En ten slotte parkeren

fietsers het liefst vlak bij de lokatie

waar ze moeten zijn. Dit alles bij

elkaar zorgt ervoor dat de behoefte

aan goede mogelijkheden om je fiets

te parkeren alleen maar toeneemt. De

gemeente is bezig met een analyse

van het probleem, maar daarmee zijn

we er nog niet.

GroenLinks juicht het gebruik van de

fiets van harte toe en we zijn daarom

hard op zoek naar nieuwe ideeën

voor het probleem met het fietsparkeren.

De ruimte in de Binnenstad is

beperkt, dus moeten er slimme, creatieve

oplossingen bedacht worden.

Heeft u een suggestie, laat deze ons

dan weten. Dit kan gaan van lokaties

voor fietsenrekken, panden die geschikt

zijn voor stallingen tot plaatsen

voor ondergrondse parkeersystemen.

GroenLinks fractie, post: Postbus

16200, 3500 CE Utrecht,

telefoon: 030 2861122, email:

groenlinks@utrecht.nl, website: www.

groenlinksutrecht.nl.

Poep in de

Oudegracht

Het was een hele toestand. Bijna een

jaar lang wist de gemeente dat er

problemen waren met het riool bij

de Vismarkt, maar er gebeurde niets.

Pas toen de Volkskrant publiceerde

over het probleem, werd de gemeenteraad

geïnformeerd. Wethouder

Giesberts had de voorgenomen reparatie

van het riool op het laatste moment

afgeblazen, ondanks afspraken

Neude als lichtplein

De PvdA lanceerde eind mei het idee

om van de Neude een lichtplein te

maken. Een permanent lichtdecor

moet het evenementenplein omtoveren

tot een toeristische attractie.

Het idee is afkomstig van een

bewoner uit de Breedstraatbuurt,

Chris Pilgram. De nieuwste techniek

(LED) maakt het mogelijk om bij elk

evenement een stemmig lichtdecor

te maken, dat bovendien duurzaam

en milieuvriendelijk is. Het is beslist

niet de bedoeling om reclames te

projecteren. Samen met de bewoners

en ondernemers van de Neude

worden afspraken gemaakt over

uitvoering en beheer. De plannen

voor de Neude worden door de

PvdA voorgedragen als aanvulling

van het Trajectum Lumen. Dit is een

plan van de gemeente om in 2009

een verlichte wandelroute door de

Binnenstad gerealiseerd te hebben.

Gebouwen, straten en bruggen worden

daarbij zo verlicht dat het geheel

een verhaal vertelt over de historie

van Utrecht.

Als het aan de PvdA-fractie ligt

wordt nog dit jaar de lichtinstallatie

in werking gezet. Het liefst in

december als overal het feest van het

naderend licht wordt gevierd.

www.binnenstadskrant.nl

(De regel is: één bijdrage per politieke partij. Het stukje van Groenlinks is door

een vergissing van de redactie vorige keer niet in de krant gekomen.)

met het Hoogheemraadschap. Door

die actie dreigde er inmiddels een

dwangsom van het Hoogheemraadschap

die in de honderdduizenden

euro’s kon lopen. Voor D66 was dat

uiteraard onacceptabel. Simpelweg

omdat riolen niet moeten lozen op

de gracht, omdat de wethouder pas

in april op de hoogte zei te zijn en

omdat een tijdige reparatie door de

gemeente alle ellende had kunnen

voorkomen. Een motie van wantrouwen

werd ingediend door vrijwel

de hele oppositie, bestaande uit

VVD, SP, Leefbaar Utrecht en D66.

De dwangsom hangt de gemeente

nog steeds boven het hoofd. Er zijn

noodmaatregelen getroffen die de

lekkage zoveel mogelijk moeten

beperken en de waterkwaliteit moet

Orgel

Sint-Willibrordkerk

23

De CDA-fractie heeft tijdens de

Voorjaarsnota door middel van een

amendement de restauratie van het

orgel van de Sint-Willibrordkerk in de

Minrebroederstraat kunnen bewerkstelligen.

De gemeente Utrecht heeft

de restauratie van de Willibrordkerk

eerder ook gesteund met een

lening. Ondanks deze lening kon het

terugplaatsen van het gerestaureerde

houtsnijwerk boven het orgel niet

gefinancierd kan worden. Raadslid

Nicole Wigny vroeg hier tijdens de

behandeling van de Voorjaarsnota

aandacht voor en kreeg brede steun

van de overige fracties. Het bestuur

van de St.-Willibrordkerk toonde zich

zeer aangenaam verrast met het succes

van het CDA.

Circus Jopie

in problemen

Wethouder Rinda den Besten

van jeugdzaken vindt dat

Circus Jopie op de Begijnekade

de gemeente te veel geld

kost. De circusschool, met

allerlei opleidingen voor kinderen,

krijgt jaarlijks 50.000

euro subsidie, plus wisselende

bedragen om de tekorten aan

te vullen. Den Besten vindt

dat het circus moet stoppen.

vaak gemeten worden. Als dat

allemaal goed uitpakt, komt de gemeente

er misschien mee weg. Geen

frisse zaak, vindt D66.

D66 zou u nog veel meer politiek

nieuws over de Binnenstad willen

melden. Bijvoorbeeld over het Zocherplantsoen

dat niet onderhouden

wordt zoals D66 graag wil. Bijvoorbeeld

over de rol die de Binnenstad

speelt bij het niet kunnen invoeren

van DIFTAR, een systeem waarbij de

gedachte ‘de vervuiler betaalt’ in

praktijk wordt gebracht bij het inzamelen

van huisvuil. Helaas ontbreekt

de ruimte daarvoor, maar als u meer

wilt weten: mail ons (d66@utrecht.

nl). We zijn er voor u.


zomer

in zomerlichte luchten

zag ik plots

een vlinder gaan

van links naar rechts

van rechts naar links

zwenkend

op de vleugelvlucht

van mijn gedachten

verdween hij

naar de horizon

welk een vreugde

schonk hij mij

in zijn zo kort bestaan

Oeke Kruythof

Ruim baan voor

horeca

De laatste jaren was het

voor horeca-ondernemers

moeilijk toestemming voor

een nieuwe zaak of voor

een uitbreiding te krijgen,

maar het roer lijkt om.

Volgens een ambtelijk

advies aan het college van

b. en w. is er in Utrecht in

vergelijking met andere

steden weinig horeca.

Dat moet veranderen,

zodat de stad zich verder

kan ontwikkelen als gastvrije

ontmoetingsplaats.

Verreweg de meeste

mogelijkheden komen er in

de Binnenstad.

In een ‘ontwikkelingskader’

zijn deelgebieden

aangegeven waar extra

horeca op zijn plaats zou

zijn. Meer horeca A - de

zwaarste vorm, met discotheken

en zaalverhuur -

kan bijvoorbeeld komen

in het centrumgebied van

de Binnenstad en rond het

Janskerkhof.

Kleinschalige vormen van

horeca A (o.a. danscafés)

wordt onder voorwaarden

toegestaan in de Twijnstraat

en op de Oudegracht.

Afgelopen maart ging hij met zijn weblog

het internet op. Hij was vastbesloten

er iets moois van te maken, maar

wilde er toch niet al te veel tijd in steken.

Het liep snel uit de hand. ‘Het is omgeslagen

in fanatisme; ik voel me schuldig

als ik een dag geen nieuwtje heb.

Boland fotografeert alles wat hij

tegenkomt in het Stationsgebied, en

maakt bovendien videofilms. Zijn informatie

krijgt hij uit persberichten van

de Projectorganisatie Stationsgebied

(POS), uit de krant, van mensen die hij

op straat tegenkomt, van werklui, van

opzichters, en uit het meelopen met

de maandelijkse schouw. Maar vooral

is hij een waarnemer, een man met

een camera, elke dag op pad, weer of

geen weer, en liefst nu met geen weer,

‘want het is anderhalve maand alleen

maar zonnig geweest’. Hij wil het Stationsgebied

laten zien zoals het is, op

mooie dagen, op sombere dagen.

Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Gast Gastvrijheid

Stationsgebied van dag tot dag

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het Stationsgebied moet surfen naar http://bouwput.

blogspot.com. De weblog heeft dagelijks nieuwe informatie, meestal in de vorm van een foto, voorzien van commentaar.

De man die daarvoor zorgt is Herbert Boland (45) , wonend op de Eerste Daalsedijk en werkend bij een

communicatie- en marketingbureau in Breda.

www.binnenstadskrant.nl

Ikoon

De Binnenstadskrant spreekt hem op

het terras van lunchroom Le Passant

op het Vredenburg. Onder een parasol,

want het ziet er dreigend uit. ‘Ik hoop

dat het gaat gieten’. Zijn wens komt uit.

De plannen voor het Stationsgebied

fascineren hem door de schaalgrootte.

‘En dat je een ikoon als het Muziekcentrum

durft aan te pakken, ....en dat de

Catharijnesingel weer water wordt. Je

schaamt je wanneer je bij de taxistandplaats

bij het station vrienden moet afhalen.

Als dat allemaal verbetert, heeft

het mijn zegen.’

Toch is het geen jubel-weglog. Boland

staat positief tegenover de hoofdlijnen

van het plan, maar heeft ook bedenkingen.

Hij is tegen de bouw van De

Vredenburg, het winkel-appartementengebouw

van Corio, waarvoor nu

een aantal bomen op het Vredenburg

is gekapt. ‘Het lijkt wel of Corio in alle

twijfelgevallen het langste rietje trekt.

Het is een historische fout. Het Vredenburg

wordt een petieterig en benauwd

pleintje. En het is doodzonde dat die

Herbert Boland (@ Birgit Haberland)

bomen zijn verdwenen. Dat soort

openbaar groen heeft geen enkele

status. Het is een weggooiprodukt.’

Ekster

In zijn foto-commentaren zit zijn oordeel,

maar niet op een nadrukkelijke

manier. Hij geeft vooral informatie, als

ooggetuige. Hij denkt dat de POS ingenomen

is met zijn weglog. ‘Zolang ik

niet ga schelden of gekke dingen zeg,

zullen ze het wel mooi vinden’. .

Bezoekers - tussen de veertig en zeventig

per dag - komen via allerlei wegen

op zijn site terecht, bijvoorbeeld door

het intikken van het woord ‘ekster’, of

‘markt’, of ‘Vredenburg’. De reacties ,

veelal van trouwe bezoekers, zijn altijd

positief. ‘Dat vind ik natuurlijk leuk,

maar ik zou ook graag willen dat ze

me van nieuwe informatie voorzien.’

Zijn volgende stap is proberen contacten

te leggen met de sleutelfiguren

van het project. ‘Maar ik moet wel

oppassen dat ik nog wat tijd overhoud

voor m’n vriendin en voor m’n werk’.

http://bouwput.blogspot.com

More magazines by this user
Similar magazines