Familiejubileum sv 's-Graveland - Historische Kring In de Gloriosa

hk.kortenhoef.nl

Familiejubileum sv 's-Graveland - Historische Kring In de Gloriosa

Familiejubileum sv 's-Graveland

• Sportvereniging 's-Graveland is het nieuwe jaar op

bijzondere wijze begonnen. In de kantine op het

sportpark Berestein zijn vader en zoon Brandsen gisteren

in het zonnetje gezet. Samen hebben zij de

vereniging precies een eeuw lang hun beste krachten

gegeven. Oud-bestuurslid Henk Brandsen heeft

de voetbalclub niet minder dan zestig jaar trouw gediend.

Het leeftijdsverschil van ruim 25 jaar in aanmerking

genomen doet zoon Harry met veertig jaar

FOTO: TON KASTERMANS

overigens nauwelijks voor hem onder. De huldiging

lijkt vooralsnog niet de voorbode van de afsluiting

van een tijdperk. Brandsen sr., inmiddels achterin

de zeventig, is niet van plan zijn bijna dagelijks bijdrage

aan het onderhoud van de velden te staken.

Na zijn actieve voetbaljaren in het eerste elftal is

Harry actief in de begeleiding en opleiding van de

jeugd.


B en w willen jeugdsoos behouden

Bestuurscrisis Pluto

verrast de gemeente

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

'S-GRAVELAND - Het 's-Gravelandse

gemeentebestuur is

volledig verrast door de bestuurscrisis

en daaruit voortvloeiende

dreigende opheffing

van de jeugdsoos Pluto. Wethouder

jeugdzaken D. 't Hoen voorziet

dat de soos op z'n minst enige

tijd zal moeten sluiten, als

niet tijdig een nieuw bestuur

opstaat. „Maar dat er een jeugdsoos

moet blijven, staat voor

ons wel vast", aldus de wethouder

vanmorgen.

Het college van b en w is wel benieuwd

naar de achtergronden

van het besluit van de drie bestuursleden

om zich niet langer

beschikbaar te stellen. .„Na het

laatste -gesprek had ik de indruk

dat zij een goed vertrouwen had- w

den in de toekomst", zegt wethouder

't Hoen.

Hij bevestigt een verschil van

inzicht met het Pluto-bestuurder

over de rol die de jeugdsoos de

laatste jaren heeft gespeeld bij de

opvang van de jeugd in de gemeente.

„Maar dat hoeft toch

"keen reden te zijn er zo plotseling

- ".'en:' , zon,dt~drkliging mee'bp I

te houden. Die opvang is de reden

dat we 10.000 gulden subsidie geven.

Dat is niet alleen voor de kinderen

tussetD- de zes en veertien

jaar. Er zwerft nu een groep van

een stuk of-veertig jongeren tussen

de zestien en 22 door het

dorp, die normaal gesproken in

Pluto thuishoort."

Wat de wethouder echter het

. - leest dwars zit, is dat het--de af-

gelopen dagen niet mogelijk ij .

gebleken tot een gesprek met Pluto

te komen. „Ik dacht dat wij gisteravond

een afspraak met de drie

hadden. Maar er kwam niemand

opdagen. Maar ik wil toch nog

wel het één en ander van ze weten.

Bijvoorbeeld op het gebied

van de financiën hebben we nog

lang niet alles van ze binnen."

't Hoen verwacht dat de jeugdsoos

na het aftreden van het bestuur

enige tijd zal moeten worden

gesloten. „In de tussentijd

kunnen wij dan kijken hoe we

verder moeten. Onder de jongeren

in het dorp zijn ongetwijfeld wel

genoeg verstandige jongens en

meisjes, die met steun van de gemeente'

het - liejtuur van de soos

aankunnen." -


Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt.

Lieve Jan,

M.S. heeft jouw halve leven bepaald

veel vreugde voor je voeten weggehaald.

Jouw strijd is nu gestreden,

maar wij putten kracht uit een

mooi verleden.

Loes

Na op indrukwekkende wijze afscheid

genomen te hebben van ons allemaal, is

temidden van zijn familie gestorven mijn

allerliefste man, onze lieve vader en opa

JAN KRIJNEN

echtgenoot van Loes Schaapherder

Hij is 61 jaar geworden.

Laren:

Loes

Kortenhoef:

Maria en Pim,

Janneke, Nikki, Inge, Pauline

Laren:

Joep

Orlando (U.S.A.):

Gijs en Carin

Zijn trouwe vriend Binkie

en verdere familie

31 december 1993.

Inslag 38,

1251 TW Laren (N.-H.).

Maandag 3 januari a.s. zal er om 19.00

uur een Avondwake worden gehouden in

de St. Jansbasiliek te Laren. Gelegenheid

tot condoleren en afscheidnemen na de

Avondwake in de kerk, alwaar Jan is

opgebaard.

De Eucharistieviering zal worden gehouden

op dinsdag 4 januari om 13.00 uur in

voornoemde kerk.

Daarna leggen we hem te ruste op het

St. Janskerkhof.


De jaarwisseling is niet alleen een

gezellig oliebollenfeest, waarop

vuurwerk wordt afgestoken en

champagne gedronken. Het is

veel meer dan dat, zo blijkt als je

.die nacht de politiescanner aanzet

.en een paar uurtjes :n de regio

rondrijdt. De meldingen van inbraken,

vernielingen, vechtpartijen

en mensen die naar een bijl,

geweer of mes grijpen om anderen

naar het leven te staan, zijn

niet van de lucht.

Re or-

age

door Martin

Vlaanderen

Vijf voor

twaalf op de

torenklok

van de Hilversumse

St.

Vitus. De hemel

kleurt

diep donkerblauw,

de

maan werpt

een spookachtigschijn-

sel over de verstilde stad met

haar spiegelende asfaltstraten.

Geen verkeer, geen mensen, niemand,

niets. De scanner zwijgt.

Enkel het nerveuze rumoer van

materieel en manschappen op

het felverlichte achterterrein

van politiebureau Hilversum,

. verraadt dat er wat staat te gebeuren.

Even over twaalven is het nog

steeds stil. „Het duurt even voor

ze naar buiten komen," zegt Leon,

.de fotograaf die voor de tiende

keer de jaarwisseling in beeld

brengt. Even later stroomt een

vrolijk volk massaal naar buiten.

Met oliebollen en glazen bier, wijn

en champagne lopen bewoners in

de straten van de wijk Over het

Spoor met de beste wensen naar

elkaar toe, of kijken vanuit de

deuropening hoe het vuurwerkspektakel

zich voor het tuinhek

Voltrekt.

De rijbaan staat in een mum

van tijd vol met vuurspuwende

potten en flessen. waaruit pijlen

sissend omhoogschieten. De tien-

of honderdduizend klappers zijn

een ware rage. Menigeen heeft

een meterslange rits knallers als

een reusachtige slang om nek en

lijf gedrapeerd en loopt nonchalant

met brandende sigaret of sigaar

naar de plek vanwaar zodra

minutenlang een oorverdovend

geknal zal klinken.

We vorderen stapvoets en slalommen

met grote omzichtigheid

om potten en flessen. Nu en dan

wordt verstoord de auto ingekeken.

Het zijn bezeten blikken. Je

voelt je een onwelkome pottekijker.

Dit rijden heeft iets van een

rondje Jurassic Park. Nu niet gevuld

met prehistorische sauriërs,

maar met mensenvolk, dat van

het ene op het andere moment in

een onbedwingbare drift lonten

vlam wil laten vatten.

Op de hoek Orionlaan-Rigelstraat

wordt om half één een met

hout volgestouwde sloopauto en

caravan het plantsoen opgereden.

Er worden pallets opgegooid, er

gaan twee jerrycans benzine over

en vervolgens gaat de vlam erin

als er een strijker in wordt gegooid_

In een mum van tijd staan

auto en caravan in lichterlaaie en

strijkt een oranje gloed over honderden

gezichten.

Jochie

Op de Eemnesserweg staat ook

een auto in brand. „Mooi hé," zegt

een jochie van veertien trots. „Is

van mij en m'n broertje. Die auto

heeft m'n vader voor ons gehaald."

De scanner is geen moment

stil. „Bakkerstraat, vechtpartij.

is geweer gebruikt. Kan

even iemand afzakken naar Ottenhome.

Daar loopt een man met

een bijl te zwaaien. Er is iemand

iiiao een mes gestoken..." Zo ratelt

het maar door op wat algemeen

wordt beschouwd als de gezelligste

nacht van het jaar.

Een rondje Bussum om kwart

voor één leert, dat het er hier vrij

rustig aan toegaat. Jongens met

sporttassen vol vuurwerk trekken

door de zijstraten van de

Laarder- en Huizerweg. De scanner

meldt dat er een auto en een

caravan in brand staan op de

Smidsbrug in 's-Graveland. De

brandweer wordt opgeroepen om

te blussen, omdat het asfalt wegsmelt.

Maar blussen is hier gemakkelijker

gezegd dan gedaan.

Als de brandweer arriveert,

klinkt een enorm boegeroep en

smijten tientallen boze omstanders

brandend vuurwerk richting

bluswagen.

De brandweerlieden, uitgerust

met oordoppen en veiligheidsbril,


trekken zich wijselijk terug. Een

brandende auto op de Smidsbrug

is traditie. Dat laat de hechte club

feestvierders uit het dorp zich

niet zomaar even afnemen door

spuitgasten en politie. Bij het de

brug oprijden van de in brand te

steken sloopauto, poogde de politie

deze auto nog klem te rijden.

Maar dat mislukte en leidde er

volgens diverse omstanders toe

dat de politiewagen zware schade

opliep en ook bijna vlam vatte.

We rijden naar ziekenhuis Hilversum.

Via de scanner wordt gemeld

dat er bij C&A een telefooncel

wordt opgeblazen en dat er op

de Schoolstraat bouwmaterialen

zijn gestolen, die op het marktterrein

in brand worden gestoken.

In het ziekenhuis wordt een jongen

uit de Zwaluwstraat aan zijn

verbrande hand geholpen. Met

een flinke slok op is hij over een

brandende auto gelopen en er

vanaf gevallen.

De portofoon meldt dat bij de

ontruiming van de Smidsbrug op

de politie is ingereden. De Mobiele

Eenheid wordt gevraagd naar de

Hondenbrug te gaan. Daar woedt

een flinke fik midden op de weg.

De politie bezet de brug. Een

buurtbewoner staat met zijn

dochter te kijken. Het is hier volgens

hem elk jaar bal. Deze keer

valt het mee. De politie heeft een

makkie. 'Er zijn te weinig jongelui

om het de ME moeilijk te maken.

De jongens blijven op afstand

staan schreeuwen en gooien

met vuurwerk naar de mannen

met de lange latten.

Richting Weesp worden we op

de Loodijk bijna van de weg gereden

door een slingerende automobilist.

Op de Nijhofstraat bij het

jeugdhonk The One ligt een jongen

met bebloed gezicht in de

modder. Er hangt een dreigende

sfeer in het groepje jongelui, dat

zich buiten rond het slachtoffer

ophoudt. Allemaal hebben ze te

veel gedronken. Een fototoestel

roept hier al agressie op.

In de vesting van Naarden is

het beter toeven. In de JPS-studio

wordt een feest gegeven met twee

bands, oliebollen en een tafel vol

hapjes. En even verderop hossen

zo'n dertig mensen vrolijk zingend

door de Jan Massenstraat.

Dan gaat de piep van de sema-

• foon. Uitslaande brand in Soest.

De scanner meldt dat een man op

de Groest voorbijgangers met gas

in het gezicht spuit en dat er in

een woning aan de Marconistraat

ruzie is tussen vader en zoon...

En toch,' de nacht zou in vergelijking

met voorgaande jaren rustig

zijn verlopen.

v s,

FOTO'S. TZN KASTERMANS

• Op de Smidsbrug in 's-Gravelend ging traditiegetrouw een auto in

vlammen op.Bedroefd geven wij u kennis dat na een

kortstondige ziekte onverwacht van ons

is heengegaan, tijdig voorzien van het

H. Sacrament van de Zieken, onze zorgzame

vader, schoonvader en opa

JOHANNES MARINUS BEZEMER

weduwnaar van

Jacoba Cornelia van der Gun

in de leeftijd van 72 jaar.

Amsterdam:

Coby en Bert, Bianca, Wendy

Kortenhoef:

Marja en Hans, Sabrina, Dennis

Almere: -

Lidy en Leo, Chantal, Nicole

Ankeveen, 28 december 1993.

Correspondentie-adres:

Kikkerbeet 9,

1241 VG Kortenhoef.

Zondag 2 januari 1994 om 1910 uur Avondwake

in de Parochiekerk van de H. Martinus,

Stichts End 21 te Ankeveen, waarna

gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen.

De H. Mis ten Uitvaart zal geb.ouden worden

maandag 3 januari om 11.00 uur in

bovengenoemde kerk. De crematie zal

aansluitend plaatsvinden om 13.00 uur in

aula I van het crematorium "Daelwijck",

Floridadreef 7 te Utrecht/Noord (Overvecht).

Tevens gelegenheid tot condcleren, na de

plechtigheid, in de ontvangkamer van het

crematorium.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

gelieve deze advertentie als

zodanig te beschouwen.


Geen vestiging hinderlijke bedrijven

Nieuwe kans verkoop

van Ankeveense werf

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Het gebed

zonder end, waarin de verkoop

van de voormalige Ankeveense

gemeentewerf verzeild is geraakt,

lijkt alsnog een goede afloop

te krijgen.

Het college van b en w meent

een definitieve oplossing te hebben

gevonden voor de steeds terugkerende

problemen over de

verkoop bij inschrijving van het

nog geen vierhonderd vierkante

meter grote stukje grond aan de

Van Breelaan. Dat heeft tot gevolg

dat het plan morgen voor de

zoveelste keer op de agenda staat

van de raadscommissie voor algemene

en bestuurlijke aangelegenheden.

Het terrein moet minstens

60.000 gulden opbrengen. Het

college stelt nu voor om de verkoopvoorwaarden

zo te wijzigen

dat op het terrein door de nieuwe

eigenaar een bedrijf kan worden

gevestigd dat niet milieuonvriendelijk

of -hinderlijk is.

Na een reorganisatie van ge-

meentewerken, werd de Ankeveense

gemeentewerf in 1992 buiten

gebruik gesteld. De aanvankelijke

verkoopplannen van de gemeente

stuitten op verzet van de

omwonenden. Deze vreesden overlast

toen bleek dat de enige gegadigde

het Ankeveense taxibedrijf

Souverijn was.

Kort daarop meldden zich nog

enkele belangstellenden voor het

terrein. Knelpunt is dat het terrein

in het bestemmingsplan te

boek staat met de toevoeging 'bijzondere

bestemmingen'. Dat betekent

dat voor de vestiging van

een bedrijf een wijziging van het

bestemmingsplan nodig is.

„Afhankelijk van de wensen van

de koper, bestaat de bereidheid

om mee te werken aan een wijziging

van het bestemmingsplan.

Mits kan worden voldaan aan de

milieu-eisen", luidt nu het voorstel

van het college.


Hilariteit op nieuwjaarsreceptie

• De lotgevallen van het Oranjecomité, de aanvaringen

tussen Co de Kloet en burgemeester Kozijn, de

belangenverstrengeling van wethouder Torsing.

Dat, en nog veel meer, kwam gisteravond uitgebreid

aan de orde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente

's-Graveland. Voor de derde achtereenvolgende

keer lieten Thomasvaer (Joop Glijn) en Pieternel

(Marjan Meesen) na het handjes schudden het

politieke wel en wee van het afgelopen jaar de revue

passeren. Soms leidde dat tot grote hilariteit. Bij-

FOTO: TON KASTERMANS

voorbeeld toen 'Hoogkozijne' werd gelanceerd als

naam voor het te vernieuwen winkelcentrum De

Meenthof

Het was overigens niet alleen politiek wat de klok

sloeg in dorpshuis De Dobber. Aan de muren van de

grote zaal waren de kunstwerken te zien, die de komende

maanden de busabri's in de gemeente zullen

sieren. De portretten van Flip Hamers worden opgevolgd

door een aantal kleurige landschappen van Ingrid

Jansen.


Dorp in

Roemenië

bedankt

Kortenhoef

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

KORTENHOEF - Het Roemeense dorp Viisoara heeft de inwoners

van Kortenhoef en het Kortenhoefse Roemenië Comité bedankt voor

de hulp bij het herstellen van de dotpssehool. „Alles wat u persoonlijk

en de andere mensen uit uw gemeente hebben gedaan, is bekend

bij alle inwoners van ons dorp. U bent voor de dorpskinderen

een soort fee, die tussen hen in is gevallen en geluk en hoop in hun

levens brengt", aldus een brief van burgemeester Tatar Mihai.

Het Roemenië Comitë is twee

jaar geleden opgericht door Hans

Kastermans, nadat hij tijdens een

vakantie in Roemenië in Viisoara

terecht was gekomen. Hij kwam

in contact met onderwijzeres Ho-

°. rina Prorumb en ondekte dat de

dorpsschool wegens gebrek aan

onderhoud op het punt stond te

worden gesloten.

„Er zit nu een nieuw dak op de

school, er zijn nieuwe goten, de

lokalen zijn van binnen opnieuw

gestucadoord en toen wij in okto-

' ber aankwamen met een vracht-

; wagen vol schoolmeubilair was

net de timmerman bezig met nieu-

" we kozijnen voor de ramen. En

. dat voor nog geen 20.000 D-

: mark", zegt Kastermans trots.

De brief uit Viisoara is een

dankbetuiging op het Kortenhoefse

transport van het afgelopen na-

, jaar. Met zijn vriend Stok van den

Burg als bijrijder reed Kaster-

;• mans in een door garage Willem

Neef gratis ter beschikking gestelde

vrachtwagen naar Roe-

- menië.

Eigenlijk alleen maar omdat hij

bij toeval de hand kon leggen op

een grote hoeveelheid afgedankt

schoomeubilair. Maar toen hij

toch op weg ging, werd dat en

passant nog aangevuld met extraatjes

als gymnastiektoestellen,

- kleding, en pennen, potloden en

schriften.

„Zonder uw hulp zou de school

nu zijn gesloten", erkent burgemeester

Mihai, „Nu hebben wij

een controlecommissie van het

ministerie van onderwijs en twee

doktoren op de school, om de omstandigheden

te bekijken waarin

de kinderen leren. Zij vragen mij

hun felicitaties door te geven voor

alles wat u voor de school heeft

gedaan."

Kastermans relativeert zijn inbreng.

„Ik heb eigenlijk alleen

maar wat geld ingezameld. De

mensen daar hebben de school zelf

gerepareerd. Daar heb ik geen

hand voor uitgestoken. Mater helemaal

klaar is het nog niet_ De verwarming

moet nog gedaan worden

en vooral de vloeren. Misschien

dat we daarvoor weer geld

gaan inzamelen, in de loop van

het voorjaar. 0 ja, het gironummer

is 1366655 ten name van Scola

Viisoara."

...


In alle rust naar een nieuw leven.

Heden is vredig ingeslapen onze lieve

moeder, grootmoeder en overgrootmoeder,

onze dierbare zuster, schoonzuster en

tante

JANTJE HENDRIKA VOS-BOLLEBAKKER

weduwe van Cornelis Th. A. Vos

op de leeftijd van 85 jaar.

Hilversum:

Doortje Leeuwenkamp-Vos

Bert Leeuwenkamp

Elbert en Natasja

Marieke en Harmen

Femke

Wilfred

Hilversum:

Diny Vos

Michiel

Giessenburg:

Cees Vos

Wijna Vos-Brandwijk

Chris

Quido

Kortenhoef:

Johan Vos

Geertje Vos-Vonk

Florentijn

Soest:

Willem van Baak

Boris en Ida

en verdere familie

's-Graveland, 4 januari 1994.

Huize „Brugchelen".

Correspondentie-adres:

C. L. Vos, Kerkweg 5,

3381 KJ Giessenburg.

Riek is overgebracht naar het uitvaartcentrum

van de Gooische Uitvaartverzorging

„Den Hull" aan de Utrechtseweg 11 te Hilversum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

op vrijdag 7 januari om 15.00 uur in aula 2

van het crematorium „Daelwijck" aan de

Floridadreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht),

waarna er gelegenheid is de familie

te condoleren.


Buitenplaats vrij toegankelijk

Boekesteyn krijgt

Engels aanzicht

's-GRAVELAND - De Vereniging

Natuurmonumenten start

binnen enkele weken de werkzaamheden

op de vorig jaar aangekochte

buitenplaats Boekesteyn

in 's-Graveland. Het landgoed,

dat gedeeltelijk voor rolstoelers

toegankelijk zal zijn,

wordt ingericht in de Engelse

landschapsstijl.

Het is echter volgens Natuurmonumenten

nu al de moeite

waard een kijkje te nemen op het

landgoed. Verras-ende doorkijkjes,

een groot contrast tussen de

verschillende boomgroepen en

uitgestrekte weilanden moeten

het resultaat zijn van de nieuwe

aanleg. Graafmachines gaan vijvers

en sloten graven. De kassen,

die nu nog overeind staan, worden

gesloopt en om het toekomstige

bezoekerscentrum komt een

tuin met een eikenbos. Daarachter

komt een nat gedeelte met planten

die ook in de Vechtplassen zijn te

vinden.

Om een goed beeld te krijgen

van de verandering die het landschap

ondergaat, is de buitenplaats

volgens Natuurmonumenten

nu al een bezoek waard. Vijf

informatiepaneeltjes met uitleg

over de veranderingen worden begin

volgende week op verschillende

plekken op het landgoed geplaatst.

Boekesteyn is de enige

buitenplaats van Natuurmonumenten

die voor iedereen vrij toegankelijk

is.

Logo

Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten

verhuist 'in het

begin van de zomer, als de - werkzaamheden

zijn afgerond, van het

Corversbos te Hilversum naar

Boekesteyn. De vereniging is toe

aan een ruimer onderkomen. Vorig

jaar bezochten 90.000 bezoekers

het centrum in het Corversbos.

Alle 's-Gravelandse buitenplaatsen

van de vereniging Natuurmonumenten

hebben intussen

een nieuw gezicht gekregen.

Vanwege de nieuwe huisstijl van

de vereniging zijn blauw-gele terreinborden

met het nieuwe - logo

geplaatst. De borden worden in de

loop van enkele jaren door het

hele land neergezet, maar 's-Graveland

is hiermee het eerst verfraaid.


Boswachter Jansen (88)

van Gooilust overleden

'S-GRAVELAND - Jan Dirk

Jansen, tussen 1939 en en 1970

voor de Vereniging Natuurmonumenten

eerst boswachter van

landgoed Gooilust in 's-Graveland

en later hoofdboswachter,

is maandag overleden.

Jansen is 88 jaar oud geworden.

Zijn vader was tuinman van het

kasteel Sterkenburg. Na de lagere

school werkte de jonge Jansen

eerst enige tijd op de boerderij

van zijn oom, maar keerde weer

terug naar Doorn om tuinwerk te

verrichten op het landgoed van

kasteel Beukenrode.

Toen de eigenaar van het kasteel

overleed, nam Jansen ontslag.

In 1939 solliciteerde hij naar de

baan van boswachter bij de Vereniging

tot behoud van Natuurmonumenten

en werd aangenomen

voor Gooilust. Aan de oorlogsjaren

bewaarde Jansen slechte

herinneringen. De bevolking

zaagde om brandhout te vergaren

grote delen van het Corversbos

plat. Ook door zware stormen

werd veel van het bos vernield. In

1946 werd onder leiding van Jansen

begonnen met het opknappen

van dit gebied. Het onderhoud

van de bossen liet na de oorlogsjaren

weinig te wensen over.

Bij de viering van het zestigjarig

bestaan van Natuurmonumenten

in 1966 in Krasnapolsky in

Amsterdam kreeg Jansen de eremedaille

in zilver, verbonden aan

de Orde van Oranje-Nassau. Na

zijn pensionering op 1 januari

1971 bleef Jansen in een huis tegenover

Gooilust wonen. Hij toonde

zich nog erg betrokken bij de

vereniging en kon eindeloos verhalen

vertellen over 'zijn' landgoed

en over 's-Graveland. Jansen

wordt zaterdag begraven op de Algemene

Begraafplaats van deze

gemeente.


In 's-Graveland en Nederhorst

Forumgesprek over

veiligheid verkeer

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND, NEDER-

HORST DEN BERG - Een vrijliggelid

fietspad langs het Zuidereinde

in 's-Graveland en snelheidremmende

maatregelen op

de Randweg, Nieuwe Overmeerseweg,

Dammerweg en Nieuwe

Dammerweg in Nederhorst den

Berg.

Met die goede wensen gaat de

Veilig Verkeerafdeling 's-Graveland/Nederhorst

den Berg het

nieuwe jaar in.

De verlangens komen aan de

orde tijdens de forumdiscussie die

VVN op respectievelijk 17 en 25

januari houdt in 's-Graveland en

Nederhorst.

De woordvoerders voor verkeer

en vervoer van de verscrnillende

gemeenteraadsfracties vormen samen

het deskundige forum, dat

wordt 'gecompleteerd duo - r een

vertegenwoordiger van Veilig

Verkeer Nederland. Dat leeft tot

gevolg dat de twee plaatselijke

verkeersactiegroepen geen zitting

hebben in het 's-Gravelandse forum,

dat voorts vijf politici zal tellen.

Het forum van Nederhorst zal

slechts drie raadsleden tellen.

Om de discussie op te starten

heeft VVN vijf algemene stellingen

gedeponeerd, aangevuld met

de al genoemde goede wensen. Zo

zou VVN voor de gemeente onmisbaar

zijn bij het oplossen van

verkeersproblemen, is verbetering

van de verkeersmentaliteit een

overheidstaak, aggressief rijgedrag

mede te wijten aan de vele

ge- en verboden, horen woonwijken

het domein te zijn van voetgangers

en fietsers en moet gezien

het aantal ongevallen met alcohol

het drankgebruik in sportkantines

worden teruggedron- 1

gen.

De forumleden mogen tot aan

de koffiepauze hun licht laten

schijnen over de stellingen. Het is

de bedoeling dat tijdens het tweede

deel van de bijeenkomst met de

belangstellenden in de zaal van

gedachten wordt gewisseld over

concrete knelpunten op het gebied

van verkeersveiligheid.

In 's-Graveland vindt het evenement

plaats in het Kortenhoefse

dorpshuis De Dobber. in winkelcentrum

De Meenthof. De voorzitter

van de avond is de Bergse burgemeester

J. Goudberg. Zijn 's-

Gravelandse collega W. J. Kozijn

leidt een week later in restaurant

De Herberg aan de Vreelandseweg

de bijeenkomst in Nederhorst.

Beide discussieavonden beginnen

om acht uur.


FOTO TON KASTERMANS

• De vroegere brandweergarage wordt het geschiedkundige centrum

van 's-Graveland. Nu is hij nog bij de politie in gebruik als opslagplaats.


Historische kring blij met onderkomen

Gloriosa heeft

geld nodig voor

brandweerkazerne

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De 's-Gravelandse historische kring In de Gloriosa

gaat een grote inzamel- en bedelactie starten om de verhuizing

naar de voormalige brandweerkazerne aan de Kerklaan te bekostigen.

Het geld is nodig om het oude gebouw aan te passen aan

de eisen voor het bewaren van een vooral uit papier bestaande collectie.

Als eerste stap beslissen de leden volgende week over een

verhoging van de contributie van vijftien naar twintig gulden.

„Het is een prachtig gebouw en

_ik zou eigenlijk in de gemeente

geen mooiere plek weten. Maar

het gaat wel gauw 40.000 gulden

kosten om het voor onze vereni-

ging geschikt te maken. Er is

heel veel achterstallig onderhoud

en bovendien moet er klimatologisch

veel gebeuren. In verband

met onze collectie van oude docu-

Steun bedrijfsleven

De financiële hoop van In de

Gloriosa is behalve op een toeloop

van, nieuwe leden vooral gericht

op steun uit het bedrijfsleven. Op

een aannemer die als vrijwillige

uitvoerder het toezicht houdt, iemand

die een stukje metselt of het

dak timmert, een tegelzetter die

de wc en het keukentje afmaakt

én dergelijke.

Van de Velden: „Het kan alleen

als we erg veel zelf doen en steun

krijgen uit het dorp. Anders

wordt het voor ons te duur. We

willen als actie ook certificaten

gaat uitgeven. Van 25, vijftig en

honderd gulden, die we op zijn

vroegst na twee jaar uitloten. Het

wordt tenslotte ook iets van het

dorp. Het bewaren van de geschiedenis

is toch iets wat iedereen

aangaat?"

menten en stukken is een bijna

constante temperatuur nodig", aldus

voorzitter Clementa van der

Velden.

In de Gloriosa kan de kazerne.

die nu nog bij de politie in gebruik

is als opslagruimte, voor

het luttele bedrag van 30.000 gulden

kopen van de gemeente. Daar

blijft het overigens niet bij. Omdat

er zo veel aan het gebouw

schort, doet de gemeente er ook

nog eens een extra subsidie van

25.000 gulden bij. Dat heeft de

raadscommissie voor financiën

deze week unaniem besloten.

Van der Velden: „Dat mag ook

wel, met zoveel achterstallig onderhoud.

Het dak moet worden

gedaan, de goten zijn rot, de elektriciteit

moet vernieuwd. En dan

moet de voorgevel dicht worden

gemaakt. Die grote deur hebben

wij niet nodig en bovendien tocht

het verschrikkelijk. En dan hebben

wij natuurlijk sanitair nodig

en een klein keuken voor de koffie."


Je was een man om op te bouwen

Met een woord waarop

je kon vertrouwen

Achter je ligt een leven

van werken en plicht

En dat juist bepaalde je eigen gezicht

Eenvoudig, eerlijk en trouw was je.

Heden is van ons heengegaan mijn lieve

man, onze dierbare broer, zwager en oom

JAN DIRK JANSEN

op de leeftijd van 88 jaar.

M. W. H. Jansen-Boekschooten

J. J. Westbroek-Jansen

M. A. R. van den Bom-Jansen

R. Ruissenaars-Jansen

D. Jansen

K. Otten

N. Otten-Boekschooten

L. Boekschooten-Kummel

W. C. Boekschooten

C. Boekschooten-Luctenaar

J. Boekschooten

nichten en neven

3 januari 1994.

Zuidereinde 114,

1243 KK 's-Graveland.

Geen bloemen.

Mijn man is opgebaard ten huize van de

familie Pelsma aan het Zuidereinde 53 te

's-Graveland. Aldaar gelegenheid tot condoléancebezoek

op vrijdag 7 januari a.s.

van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag

8 januari tegen 11.00 uur op de Algemene

Begraafplaats aan de Beresteinseweg te

's-Graveland.

Tevens gelegenheid tot condoleren direct

na de begrafenis op de begraafplaats.


Heel verdrietig hebben wij geheel

onverwacht afscheid moeten nemen

van onze allerliefste

ROBERT JAN JELTES

weduwnaar van M. A. J. B. Kamerling

Hongkong

5 september 1927

Ter Aar

4 januari 1994

Het is een grote steun te weten dat hij van

een fantastisch leven heeft genoten.

Ter Aar:

G. B. van Mourik Broekman

Amsterdam:

R. J. Jeltes

H. M. Jeltes-Davis

Jennifer, Lisette, Elisabeth

Whangerei:

M. A. McRae-Jeltes

A. M. McRae

Anna, Megan

Toronto:

A. M. McLaughlin-Jeltes

T. F. J. McLaughlin

Dirk, Evert, Lucas

Amsterdam:

J. M. Jeltes

R. C. Jeltes-Rickcord

Ankeveen:

C. H. Jeltes

Vancouver:

F. R. Jeltes

Bussum

I. G. Jeltes

Alphen aan den Rijn:

A. L. Braams

Boudewijn

Utrecht:

T. W. Braams

Ter Aar:

Y. H. Braams

De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden

Ter Aar, 10 januari 19,94.

Correspondentie-adres:

E. B. van Mourik Broekman,

Geerweg 7,

2461 TS Ter Aar.


Volksraadpleging tijdens verkiezingen

Dorpsbelangen

wil referendum

gemeentewerf

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND, ANKEVEEN - Via een initiatief-voorstel, dat eind

deze maand in de raad aan de orde komt, stelt de 's-Gravelandse

fractie Dorpsbelangen voor over de toekomst van de Ankeveense gemeentewerf

een referendum te houden. Dorpsbelangen vindt da* de

mening van de inwoners van Ankeveen doorslaggevend noort te

zijn voor de toekomst van de oude gemeentewerf, en niet de opvattingen

van het college van b en w of die van de leden van de gemeenteraad.

„De fractie is van mening dat

het een goed idee is om op 2

maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen

in het Ankeveense

stembureau een volksraadleging

te houden. Daar kunnen

e stemgerechtigde inwoners van

nkeveen zich dan uitspreken",

ldus het initiatiefvoorstel dat

orpsbelangen gisteren via buremeester

W. Kozijn heeft ingeiend.

Dorpsbelangen zegt via het refeendum

te willen voorkomen dat

e raad met een minimale meererheid

(1 stem) een besluit neemt

ver de procedure voor de veroop

van de oude gemeentewerf.

et college is in beginsel voortander

van verkoop aan het taxientrale

Souverijn, maar dat plan

houdt de gemoederen in Ankeveen

dermate bezig dat er de afgelopen

anderhalf jaar geen politieke

meerderheid voor te vinden

was.

Die lijkt er nu wel te komen. De

coalitiepartijen VVD en CDA, samen

goed voor zeven van de dertien

raadszetels, steunen het college-voorstel

om de werf bij openbare

inschrijving te verkopen. Voorwaarde

daarbij is dat het bedrijf

dat zich er vestigt geen of nauwelijks

overlast veroorzaakt.

Het college heeft verschillende

malen gewaarschuwd dat Souverijn

heeft laten weten waarschijnlijk

genoodzaakt te zullen de gemeente

te verlaten, als zij niet de

beschikking krijgt over extra

ruimte in Ankeveen.

Dorpshelanwen vindt dat te ver

gaan: „Het uiteindelijke gebruik

van het terrein is voor de dichtbevolkte

kern van Ankeveen van

grote betekenis. Herinricht;— aa

renovatie hebben b G, gebied toi

een aantrek woonomge-

ving gemaakt.

Op een hoorzitting gaven de in

groten getale opgekomen aanwezigen

unanienm te kennen niet te

voelen voor bedrijfsmatige activiteiten

en zeker afwijzend te staan

tegenover uitbreiding van de actviteiten

van de taxicentrale."

In het voorstel laat Dorpsbelangen

zich niet uit over de formulering

van de vraag die aan de Ankeveners

zou moeten worden voorgelegd.

Dat is een zaak die in

tweede instantie kan worden geregeld.


Bedroefd geven wij kennis dat heden,

leeftijd van 84 jaar, is heengegaan mij,

man, onze vader, schoonvader en grobtkrá.

BINNERT ANNE PHILIP

BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEk

oud-reserve eerste luitenant der Hiiii.h.Y.thl f * •

oud-burgemeester van Nederhorst den-Berg

's-Graveland Ankeveen

2 december 1906 10 januari 1991

Ankeveen: W. H. van Harinxma thoe Slooten-

Mangelaar Meertens

Ambt-Delden: C. M. van Beijma thoe Kingma-.

van Harinxma thoe Slooten

C. L. van Beijma thoe Kingma

Julius

Epe: A. M. Campagne-van Harinxma

thoe Slooten

W. S. J. Campagne

Hardegarijp: D. J. A. van Harinxma thoe

Slooten

L. D. van Harinxma thoe Slooten

-Buiter

Willemijn

Binnert

Wassenaar: 0. E. van der Feltz

Christiaan

Amsterdam: F. 0. van der Feltz

Londen: E. W. A. M. Campagne

Londen: F. W. van der Feltz

Leiden: C. L. van Beijma thoe Kingma

Stichts End 80,

1244 PR Ankeveen.

De overledene is overgebracht naar de rouwkamer

„Van Vuure" aan het Melkpad 21a te

Hilversum, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst wordt geleid door ds. P. S.

van Walbeek en zal worden gehouden op

donderdag 17 januari om 12.00 uur in de

Nederlands Hervormde Kerk te Langbroek

(bij Doorn), waarna bijzetting in het familiegraf

zal plaatsvinden op de begraafplaats

gelegen naast de kerk.

Gelegenheid tot condoleren na de bijzetting

in het Hervormd Centrum aan de Brink 10 te

Langbroek (bij Doorn).

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van

het overlijden van de heer

B. A. PIL BARON VAN HARINXMA

TROF SLOOTEN

burgemeester van de gemeente

Nederhorst den Berg van 1939-1972.

Met respect denken wij aan de 32 jaren,

waarin hij de belangen ván onze gemeente

heeft gediend.

Burgemeester en wethouders

van Nederhorst den Berg

de burgemeester

J. Goudberg

de secretaris

J. E Jansen

Nederhorst den Berg, 11 januari 1991.Na een leven van zorg en toewijding

voor allen die hem lief waren, is vechtend

voor zijn leven toch nog onverwacht

voor altijd ingeslapen mijn innig geliefde

man, onze onvergetelijke pa en opa

FRANS NAGEL

weduwnaar van

Cornelia W. Meulenkamp

echtgenoot van Regiena J. Post

in de leeftijd van 71 jaar.

R. J. Nagel-Post

Marjan en Richard, Henk, Thijs

Tineke -

Elly en Peter, Larissa

Frans en Yvonne

8 januari 1994,

Zuidereind 118,

1243 KL 's-Graveland.

Mijn man is opgebaard in het Uitvaartcentrum

,Dekker & Zn.' aan de Van Riebeeckweg

45 te Hilversum. Gelegenheid

tot condoleren en afscheidnemen woensdag

12 januari van 19.30 tot 20.00 uur.

•De H.Mis ten Uitvaart zal gehouden worden

donderdag 13 januari om 11.00 uur in

de Parochiekerk van de H. Antonius van

Padua aan de Kerklaan te Kortenhoef,

waarna de begrafenis zal plaatsvinden

op het R.K. Kerkhof aldaar.

Tevens gelegenheid to . t condoleren direct

na de begrafenis op het Noordereinde 17

te 's-Graveland.


's-Gravelands wethouder 't Hoen:

Vrachtverkeer bron

van verkeersoverlast

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Het vrachtverkeer,

en dan in het bijzonder

een zandtransportbedrijf uit Vederhorst

den Berg en een afvalcontainerbedrijf,

veroorzaakt de

meeste verkeersoverlast op het

Noorder- en Zuidereinde in 's-

Graveland. Dat heeft wethouder

D. 't Hoen gisteravond bekendgemaakt

op de hoorzitting over

verkeersremmende maatregelen

op het Noorder- en Zuidereinde.

't Hoen verklaarde dat de hinder

niet alleen het gevolg is van

het feit dat het om grote en zware

auto's gaat. Het overgrote deel

van de vrachtwagens rijdt te

hard, in tegenstelling tot de personenauto's

en omdat ze zich bewust

niets aantrekken van de verkeersdrempels,

veroorzaken zij

veel meer geluis- en trillingshin-

der dan noodzakelijk: - ;;De bedrijven

weigeren hun chauffeurs te

vragen rekening met de drempels

te houden."

De hoorzitting richtte zich op

het drempelexperiment, dat het

afgelopen halfjaar heeft plaatsgevonden

op het Noordereinde. De

ruim dertig insprekers op de

hoorzitting lieten overigens wei-

nig twijfel bestaan over hun ervaringen.

De plaatsing van drempels,

al zijn het de rubberen Gumatec-tegels,

werd unaniem afgewezen.

Daarbij was een sleutelrol weggelegd

voor de ervaringen van H.

Steur en haar medebewoonster

van Noordereinde 287. Uit onderzoek

bleek dat de voor hun deur

geplaatste proefdrempel een duidelijke

toename van trillingen

veroorzaakte. Dat heeft het college

overigens al doen besluiten de

drempel te verwijderen.

Niet alleen uit de waarnemingen

van de omwonenden, maar

ook uit de metingen, waar het experiment

mee is gepaard, kwam

omonstotelijk vast te staan dat

het vrachtverkeer de grote boosdoener'

is. De vrachtwagenchauffeurs

rijden niet alleen gemiddeld

vier kilometer harder

dan personenauto's, maar blijven

ook middenop de weg rijden,

waardoor ze de drempels met volle

vaart op het hoogste punt 'nemen'.

Nieuw

Verschillende bewoners lieten

weten uit te zien naar nieuwe

voorstellen om de verkeersoverlast

en -drukte min of meer binnen

de perken te houden. Wethouder

D. 't Hoen (VVD) liet echter

weten dat van de gemeente

geen nieuwe initiatieven meer te

verwachten zijn, als het plan voor

de plaatsing van zeventien Gumatec-drempels

op Noorder- en Zuidereinde

ook door de verkeerscommissie

wordt afgeblazen.


Geen taboe

meer op

' westelijke

randweg'

's-GRAVELAND - Er is een

kans dat 's-Graveland op termijn

wordt verlost van de

verkeersproblemen op het

Noorder- en Zuidereinde. Provincie

en rijk staan niet meer

bij voorbaat afwijzend tegenover

de eventuele aanleg van

een westelijke randweg als

vervanger van de kwetsbare

dorpsweg.

Dat heeft 0. de Wildt, consulent

verkeersveiligheid van

rijkswaterstaat gisteravond

verklaard tijdens de hoorzitting

over de verkeersdrempels

op Noorder- en Zuidereinde. De

Wildt waarschuwde overigens

dat zolang die vervangende

weg er niet is. Noorder- en Zuidereinde

hun functie van doorgaande

weg zullen moeten houden.

Inclusief de daardoor veroorzaakte

hinder.

De westelijke randweg zou de

Loodijk en de Vreelandseweg

met elkaar moeten verbinden

en buiten de dorpskern Kortenhoef

om door de Kortenhoefse

en Ankeveense polders moeten

lopen. Twintig jaar geleden

stond de weg hoog genoteerd

in het streekplan Gooi- en

Vechtstreek. Onder druk van

onder meer de natuurbeschermingsorganisaties

en de gemeente

's-Graveland verdween

de weg toen van de kaart.


Extra controle voor 'risicogroep'

's-Graveland gaat

beter letten op

grote bedrijven

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De gemeente 's-Graveland gaat beter letten op

de activiteiten van een klein aantal grote bedrijven. Het college van

b en w heeft besloten om negentien van de in totaal ruim tweehonderd

bedrijven in de gemeente afhankelijk van de aard en de 'risicogevoeligheid'

één, twee of zelfs vier maal per jaar te controleren.

Het gaat om het naleven van de

voorschriften en de regels op het

gebied van de ruimtelijke ordening

en het milieu.

Burgemeester W. J. Kozijn: „We

blijven natuurlijk geïnteresseerd

in kiprenhokjes en allerlei andere

bouwsels die zonder vergunning

of toestemming worden neergezet.

Maar de belangstelling gaat

toch vooral uit naar de grotere en

meer ingrijpende zaken bij een be-

paalde groep bedrijven."

Besloten is de ondernemingen

in de gemeente in een aantal gevarenklassen

in te delen.. op

grond van de ervaringen van de

afgelopen jaren. De bedrijven die

in klasse 1 terecht komen, kunnen

elk kwartaal een bezoek van

de gemeente verwachten.

In klasse 2 komt bouw- en woningtoezicht

of de milieudienst

eens per half jaar en in klasse 3

blijft het bij een jaarlijkse inspectie.

In klasse 1 zijn vijf bedrijven

geplaatst, zes bedrijven zitten in

klasse 2 terwijl er acht in klasse 3

terecht zijn gekomen.

De afgelopen jaren stuitte de gemeente

bij inspecties en toevallige

bezoeken herhaaldelijk op meer

en minder grove overtredingen.

Zonder het toezicht op de woonwijken

te verwaarlozen wil b en w

de pakkans vergroten van bedrijven

waarvan bekend is dat zij geneigd

zijn hun eigen gang te

gaan.


Wijnproeven

op cursus in

Kortenhoef

KORTENHOEF - In dorpshuis

De Dobber in Hortenhoef start

dinsdag een cursus 'Meer weten

van wijn'. Dit is een wijnproefcursus

van zes lessen op dinsdagavonden.

De bijeenkomsten

duren van acht tot tien uur.

Verschillende andere cursussen

gaan woensdag van start. Deze

zijn georganiseerd door Cursusproject

De Drie Dorpen. Op de

woensdagavonden vinden de cursussen

tekenen/schilderen, naaien,

patchworken/quilten en de

workshop 'lampekappen maken'

plaats. Deze cursussen beslaan

acht avonden en duren van acht

uur tot half elf. Ze zijn zowel voor

beginners als voor gevorderden

georganiseerd.

Maandagavond wordt van acht

uur tot half tien een informatiebijeenkomst

gehouden. Voor inschrijving

of voor een brxhure

met gegevens kan iedere belangstellende

langskomen in De Dobber.

Opgave kan ook telefonisch:

035-563791.


Veemarkt van

's-Graveland

valt op 7 mei

's-GRAVELAND - Het Noordereinde

in 's-Graveland is

dit jaar het toneel van de

twaalfde 's-Gravelandse veemarkt.

De nostalgische braderie

valt dit keer op 7 mei. Dat

heeft de Stichting Festiviteiten

's-Graveland (SFG) meegedeeld.

Vorig jaar heeft het er even

naar uitgezien dat de tot een

Goois evenement uitgegroeide

markt zou verdwijnen. In verband

met ruimtegebrek voorzag

de SFG vertraging in de

voorbereidingen, waardoor het

vlekkeloos verlopen van de

markt in gevaar kwam.

Dit keer zijn op dat gebied

geen problemen te verwachten.

De veemarkt is een aantrekkelijke

mengvorm van een tentoonstelling

van koeien, paarden

en kleinvee van de plaatselijke

boeren en een braderie.

Een deel van de netto opbrengst

wordt traditiegetrouw

bestemd voor een goed doel.


Nieuwe Dobber bij voorkeur naast sporthal

VVD wil liever

geen dorpshuis

in De Meenthof

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Een nieuw dorpshuis De Dobber zou bij voorkeur

een plaats moeten krijgen naast sporthal De Fuik aan de Zuidsingel

en niet in het winkelcentrum De Meenthof. Dat heeft de 's-Gravelandse

VVD, die samen met het CDA in de raad een meerderheid

heeft, vastgelegd in het verkiezingsprogramma 1994.

Het idee benadert een oude,

nooit vervulde VVD-wens voor

een multifunctioneel centrum

waar zowel sport als culturele activiteiten

een plaats zouden kunnen

vinden.

Een keiharde eis is het overigens

niet. „De VVD wil in samenspraak

met het bestuur van De

Dobber onderzoeken of de voor de

nieuwe Dobber te bouwen ruimten

aanpalend en in samenhang met

de nieuwe sporthal De Fuik gerealiseerd

kunnen worden", houden

de liberalen een slag om de arm.

Die slag om de arm geldt ook

voor de vernieuwing van winkelcentrum

De Meenthof, waar De

Dobber nu staat en volgens de

ontwerpplannen ook blijft. De

VVD is weliswaar positief over de

plannen met De Meenthof, maar

met het nadrukkelijke mits van

een 'uitgebalanceerd winkelaanbod,

dat voldoende ruimte laat

voor het overige bestand in de gemeente'.

In het algemeen gaat de VVD de

komende vier jaar in met grote financiële

zorgen. „Teneinde het

voorzieningenniveau in stand te

kunnen houden, zal een creatief

en vooral doelmatig bestuur gevoerd

moeten worden. Er zal

daarbij kritisch gekeken moeten

worden naar de grote investeringen",

is de beleidslijn, waarin verhogingen

van gemeentelijke ta-

rieven en belastingen niet worden

uitgesloten.

In financieel opzicht denkt de

VVD onder meer aan een andere

benadering van de sociaal-culturele

subsidies: „Subsidies mogen

niet langer als een verworven

recht worden beschouwd. Op basis

van een jaarlijkse evaluatie

dienen het nut en kle noodzaak

van subsidies te worden afgewogen."

,

Meer wensen

Daarnaast heeft de partij nog

tal andere wensen. Dat betreft bijvoorbeeld

uitbreiding van de kinderopvang,

inperken van het

schoolzwemmen, vroegtijdige

raadpleging van de burgers bij

grote projecten en de instelling

van een jaarlijkse milieuprijs. •

Ten aanzien van het verkeer

wordt een lans gebroken voor

meer 30-km-zones en een fietspad

langs het Zuidereinde.

Ook wordt gepleit voor een

westelijke randweg, ter vervanging

van Noorder- en Zuidereinde,

maar tegelijk zegt de VVD dat

dergelijke plannen met grote

zorgvuldigheid en met respect

voor natuur en milieu dienen te

worden ontwikkeld.


(Van onze verslaggeefster

Simone Stevens)

's-GRAVELAND - Op initiatief

an het VVD-raadslid Els van

all-Kruijt is een nieuw Oranjeomité

's-Graveland/Kortenhoef

gevormd. Het nieuwe comité

ield donderdagavond zijn eerste

vergadering. Van Hall heeft

it gistermiddag bekend geaakt.

De gemeente 's-Graveand

had sinds een half jaar

geen Oranjecomité meer, omdat

et vorige bestuur niet akkoord

ging met de verleende subsidie.

Sinds de mislukte lijmpogingen

van het college van burgemeester

n wethouders, zegt Van Hall bezig

te zijn geweest om mensen ertoe

te bewegen een nieuw comité

te vormen. „Want als ik hoor dat

we geen Koninginnedag krijgen,

Glijn noemt „politieke signatuur verwerpelijk"

Raadslid VVD begint

nieuw Oranjecomité

ben ik de eerste die de schouders

eronder wil zetten om te proberen

toch iets van de grond te krijgen",

zegt Van Hall. Maar in december

was er nog steeds geen

nieuwe organisatie opgestaan.

Ook de inspanningen van wethouder

D. 't Hoen mochten niet

baten.

Vervolgens is het raadslid eens

goed om zich heen gaan kijken

naar „mensen die actief zijn of lijken".

Samen met het CDA-raads-

lid Jan van Corteveen is uiteindelijk

een groep 'actievelingen' -

deels „autochtoon en deels import"

- verzameld: Sarina van de

velden, Jan Wolters (beide uit het

onderwijs), Gerda Kooij (uit

jeugd- en jongerenwerk), Sanne

de Graaff (zestienjarige VWOscholiere)

en Jan van den Broeck

(CDA). De leden, onder wie de bestuursfuncties

nog niet zijn verdeeld,

komen over drie weken

weer bij elkaar om te vergaderen.

Van Hall zegt de (beschikbare)

subsidie van 91.000 gulden te

hebben aangevraagd. Het raadslid

heeft hierover een brief naar het

college gestuurd.

Joop Glijn, bestuurslid van het

vorig jaar afgetreden Oranjecomité,

reageert in eerste instantie

verrast - „Ik wens ze veel succes" -

maar na enige bedenktijd ook erg

teleurgesteld. „Nu is gebeurd

waar ik al bang voor was", zegt

hij, „namelijk dat het een Oranjecomité

wordt met een duidelijk

politieke signatuur. Want deze

personen - Jan van Corteveen, Jan

van den Broeck en Els van Hall -

staan alledrie heel hoog op de verkiezingslijst.

Ik vind dit verwerpelijk.

Daar zou de bevolking eikenlijk

'nee' tegen moeten zeggen.

Ik betreur het erg."


Ondanks restwaarde van een miljoen

Antoniusschool

krijgt mogelijk

een nieuw gebouw

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - De Kortenhoefse St. Antoniusschool krijgt wellicht

een nieuw gebouw. Onder bepaalde voorwaarden is dat voor

zowel de school als de gemeente de minst kostbare uitweg uit de

problemen, die voortvloeien uit het gedaalde leerlingental en de

slechte staat waarin de achttien jaar oude aanbouw van de school

zich bevindt. Sluiting van de aanbouw kost de gemeente namelijk

een miljoen en betekent sluiting van de twee Kortenhoefse peuterspeelzalen.

Het hangt voorlopig af van de

uitkomsten van een onderzoek

dat een extern adviesbureau instelt

naar de kwestie en van de opstelling

van het ministerie van

onderwijs. Het afgelopen jaar zijn

de gemeente en de school er niet

in geslaagd een gezamelijke uitweg

te vinden. De ruim 180 leerlingen

tellende school heeft

slechts zeven van de elf lokalen

nodig.

In de overtallige vier lokalen

zijn al geruime tijd de 's-Gravelandse

historische kring In de

Gloriosa en de twee peuterspeelzalen

011eke Bolleke en Het Overstapje

ondergebracht. Voor de

peuterspelen is nog al:ernatief

onderdak voor handen. De historische

kring verhuist in de loop

van het jaar naar de onlangs aangekochte

oude brandwe garage

aan de Kerklaan.

Als gevolg van de onderwijsfinanciering

moet de school steeds

meer geld op de verhuurde lokalen

toeleggen. Daarom wil de

school zich terugtrekken in het

oude gebouw, dat dateert uit 1929

met een aanbouw van 1961. De

vier jongste lokalen zouden dan

worden afgestoten. Omda: mogelijk

te maken is de peuterspeelzalen

formeel de huur al opgezegd.

Dat heeft echter tot gevolg dat

de financiële problemen worden

verschoven van de school naar de

gemeente. Dan vervalt namelijk

de bestaande onderwijsvergoeding

voor de lokalen, terwijl de

gemeente verplicht is het gebouw

met nog een schuld van een miljoen,

over te nemen.

Dat heeft de gemeente trachten

af te houden. Want naast het

overnemen van de boekwaarde

van een miljoen gaat het in goede

staat brengen van de lokalen naar

schatting ook nog eens een half

miljoen kosten. En zelfs dan blijft

het een kostbaar en moeilijk te

onderhouden gebouw.

Burgemeester W. J. Kozijn:

„Onze hoop is daarom gevestigd

op het adviesbureau. Wij denken

dat er een oplossing mogelijk is

door sloop van de hele school en

bouw van een kleinere. Maar dat

kan alleen als het ministerie van

onderwijs meewerkt, door de bestaande

vergoeding te laten doorlopen.

Of dat lukt, durf ik nu niet

te zeggen."


HUIZEN - Het gewest Gooi en

Vechtstreek zal de gemeente 's-

Graveland geen poot uitdraaien

bij het doorberekenen van de

kosten die het maakt bij het verrichten

van diensten voor 's-

Graveland. Dat was de unanieme

mening van de portefeuillehouders

en gewestraadsleden

tijdens een commissievergadering

gisteravond.

Ter bespreking was een voorstel

van het dagelijks bestuur voor

het doorberekenen aan 's-Graveland

van de kosten die het gewest

maakt bij de verdeling van woningcontingenten.

Het d.b. vond

dat 's-Graveland niet alleen de directe

kosten, maar ook de kosten

Gewest draait

's-Graveland

geen poot uit

van het bestuursapparaat van het

gewest zou moeten bealen. Dat

zou neerkomen op ruim tien gulden

per inwoner.

Op de achtergrond van dit

standpunt speelt een rol, dat 's-

Graveland geen lid w - 11 zijn van

het gewest, maar wel van sommige

diensten gebruik maakt. Een

procedure tegen een door de provincie

verplicht gesteld lidmaat-

schap werd door 's-Graveland gewonnen.

Daarna gingen in het

gewest stemmen op om 's-Graveland

voortaan de kosten van het

bestuursapparaat in rekening te

brengen.

De commissie was het daarmee

gisteravond niet eens, in elk geval

niet waar het gaat om de woningcontingenten.

De woningbouw in

's-Graveland mag niet lijden onder

een geschil tussen het gewest

en 's-Graveland, was de teneur.

Gesteld werd, dat het gewest

slechts de daadwerkelijke kosten

die met de verdeling van de woningcontingenten

zijn verbonden,

in rekening moet brengen. Dit bedrag

komt ergens uit tussen nul

en negen gulden per inwoner.


Belangstelling

voor 'bevers'

in Kortenhoef

KORTENHOEF - De Scoutinggroep

Klaas Toxopeus in Kortenhoef

is gestart met de 'bevers',

een groep voor vijfjarige kinderen.

Volgens de scouting is er veel

belangstelling voor deze nieuwe

speltak met activiteiten voor zowel

jongens als meisjes. De kinderen

komen op woensdagmidag van

twee uur tot half vier bij elkaar in

de voormalige school aan het

Noordereinde in 's-Graveland.

Daar, in hun huis 'Hotsjietonia',

kunnen de vijf- en zesjarigen hun

creativiteit de vrije loop laten.

De Klaas Toxopeusgroep is een

waterseoutinggroep met in totaal

meer dan honderd leden. Behalve

de bevers. telt deze groep nog vier

andere leeftijdscategorieën. De

scouts van elf jaar en ouder maken

gebruik van groepshuis De

Kwakel in Kortenhoef.


(Van onze verslaggeefster)

's-GRAVELAND - Goede Raad

'94 is de titel van het programma

1994-1998 van D66, afdeling

's-Graveland. Ook deze afdeling

volgt de landelijke standpunten

van een gekozen burgemeester

en het houden van referenda.

D66 noemt de herinrichting van

de Meenthof en een eventuele

sloop van dorpshuis De Dobber

aan de Meenthof als mogelijke

aanleiding voor het houden van

een volksstemming in 's-Graveland.

Ook vinden de democraten dat

raadsleden zeer terughoudend

moeten zijn wanneer het gaat om

nevenfuncties. Een eventuele ne-

Programma D66 's-Graveland:

'Referendum over

sloop De Dobber'

venfunctie moet volgens hen altijd

openbaar worden gemaakt.

Ook memoreert het program de

actiegroepen die de afgelopen

raadsperiode ontstonden, zoals de

stichting Bescherm 's-Graveland

en haar Bewoners, de stichting

Groenhovén, de actiegroepen

rond de stoplichten op de Klapbrug

en de actiegroep die het Ankeveensepad

wil afsluiten. „Zoiets

gebeurt niet zomaar", vindt D66.

„Dat gebeurt alleen als Burgers

het gevoel hebben dat hun klachten

en wensen niet gehoord en

niet serieus genomen worden

door het gemeentebestuur." De afdeling

pleit dan ook voor inspraak

en openheid.

Ook zou de projectontwikkeling

in de gemeente de afgelopen twintig

jaar te versplinterd ván karakter

•zijn geweest. Er vonden - zo

meent D66 - ad hoc ontwikkelingen

plaats zonder dat er een duidelijke

lange termijn visie en stategie

aan ten grondslag lag. Als

voorbeeld noemt de partij De

Meenthof, die nooit echt goed

heeft gefunctioneerd, De Dobber,

waarvan het voortbestaan ter discussie

staat en het op de verkeerde

plaats bouwen van een (te kleine)

sporthal.


Angst na

nieuwe brand

in 's-Graveland

's-GRAVELAND - De angst onder

inwoners van de gemeente

's-Graveland is verder toegenomen

nadat zich gisteravond opnieuw

een geval van vermoedelijke

brandstichting heeft voorgedaan.

Nadat in het weekeinde op verschillende

plaatsen onder meer

twee hooibergeh waren aangestoken,

moest de brandweer gisteren

uitrukken voor een brand in het

bedrijf De Hoeve Antiek aan de

Cannenburgerweg bij Ankeveen.

Isolatiemateriaal dat in het bedrijf

lag vanwege een verbouwing, is

waarschijnlijk aangestoken. Het

smeulende materiaal werd op tijd

geblust, zodat een echte brand kon

worden voorkomen.


FOTOTON KASTERMANS

• B. van de Velden in de schuur waar zaterdagnacht „geen onbekenden" zijn, omdat ze naar zijn zeggen

brand werd gesticht. Hij vermoedt dat de daders min of meer wisten waar ze moesten zijn.

Kortenhoevers kruipen door het oog van de naald


ik slaap een meter

naast die hooiberg"

Op vijf plaatsen is zaterdagnacht in Kortenhoef brand gesticht. Daarbij

is één hooiberg aan de Kortenhoefsedijk verloren gegaan. .De brandweer

wist een brand in een andere hooiberg te blussen. Tevens werd

een vuur in een schuur met schapen en twee koeien geblust. Bij een

woonhuis is gepoogd een schuur met enkele hooibalen in brand te steken.

Ook is geprobeerd een manege met zestien paarden in vlammen te

laten opgaan en zijn de verkeerslichten aan het eind van de dijk compleet

vernield. Uit de verhalen van de betrokkenen blijkt zonneklaar

dat het in alle gevallen toeval is geweest, dat aan de Kortenhoefsedijk

en de Kwakel geen slachtoffers zijn gevallen. „Dit had geweldige gevolgen

kunnen hebben," aldus burgemeester W.J. Kozijn. Een reportage.

Repor-

tage

door Martin

Vlaanderen

Eigenaar H.

Kruis van de

manege St.

Hubertushof

mag zijn handendichtknijpen.

Aan

de deur van

één van de

acht paardeboxen

is zaterdagnacht

een brandende tas met poetsmiddelen

en kunststof beenbeschermers

gehangen. Vuurdeeltjes

vielen op de grond en een

rubberen mat smolt deels. Voor

hetzelfde geld waren de vlammen

over de lage boxdeur in het

hooi geslagen. „Dan was de hele

boel hier in een mum van tijd afgebrand.

Hier staan acht paarden

en aan de andere kant staan

er_ ook nog eens acht," aldus

Kruis.

Hij beseft terdege hoe genadig

hij ervan af is gekomen. Ook al

omdat het vuur wonder boven

wonder tijdig door agenten is ontdekt.

„Och man, het is puur geluk

geweest. Voor hetzelfde geld gooien

ze een lucifertje over de boxdeur

in het hooi. En die deur

waaraan die brandende tas hing,

is bovendien gelukkig van hardhout.

Een paar andere boxdeuren

zijn van vuren. Dat hout staat zo

in de fik."

„Als het hier gaat branden, is de

toestand niet te overzien. Je moet

er niet aan denken. Een kennis

van me heeft het meegemaakt dat

z'n paarden zijn verbrand. Verschrikkelijk,

die kadavers. Dit is

een gestoorde geweest. Ik hoop

maar dat ze 'm pakken. Zo'n idioot

is tot alles in staat." Kruis

zegt dat hij zo snel mogelijk voorzorgsmaatregelen

gaat nemen.

„Ik koop een intercom, zodat ik

kan horen wat hier gebeurt en zet

een automatische lamp op het gebouw.

Bovendien neem ik een valse

hond, die overdag in de kennel

gaat en 's nachts de stallen in."

Bij agrariër Gerard van de Velden

heeft de brandweer diezelfde

nacht de brandende hooiberg met

grepen en hooivorken leeggetrokken

en over het weiland verspreid.

Een aantal buurtbewoners

staat gistermiddag bij Van de Velden

op de dam. Het gespreksonderwerp

laat zich raden.

Van de Velden, die net van zijn

verzekeringsagent terug is, vertát

dat een bewoner van de dijk

het vuur bij hem heeft gezien,

toen deze omstreeks half vier

langsreed. De passerende man is

gestopt en heeft tevergeefs op de

ramen staan bonken en direct

daarna de overbuurman gealarmeerd.

De laatste kreeg Van de

Velden wel uit zijn bed_

Van de Velden, al in de zeventig,

kan er inmiddels om lachen.

Maar hij wijst er met de buurtbewoners

op dat het ook heel anders

had kunnen aflopen. Als het die

avond niet had geregend, maar

wel flink had gewaaid. dan was

zijn boerderij mogelik in vlammen

opgegaan. „En ik slaap een

meter naa-qt die hooiberg."

De heer Kolman, wonend aan de

andere kant van het Kanaal, zegt

„bang" te worden van wat hij ziet.

„De zweep moeten ze over zulke

lui halen. Maar ze pakken ze op

en ze staan toch zo weer op

straat."

Agrariër in ruste K. Boom

prijst zichzelf eveneens gelukkig

dat er geen wind was en dat het

die avond heeft geregend. Zij

boerderij en stallen zijn één brok

hout en hooi. „Ik werd wakker

van de brandweerwagen. Ik zeg:

'er is brand' en tegelijkertijd zie ik

ze bij mij de slangen over de brug

heen rollen." Boom en zijn vrouw

begrijpen er niets van. „Dit soort

dingen heeft toch geen zin of inhoud.

Ze hebben er zelf helemaal

geen schik van, want ze kunnen

er niet bij gaan staan kijken. Het

is geen kinderspel meer.

Met een beetje wind en knap

weer kan je dat onder moordzaken

zetten. Verschrikkelijk." De

brand in zijn hooischuur is volgens

hem gesignaleerd door een

brandweerman, die zich naar de

kazerne spoedde om het vuur bij

Van de Velden te blussen.

Even verderop de dijk is bij de

agrariër J. van de Velden ook

brand gesticht. Dat gebeurde in

een schuur achter het huis, waarin

twee koeien en een aantal schapen

zijn ondergebracht. Ook hier:

bewoners van in de zeventig.

Zoon B. van de Velden vermoedt

dat de daders „geen onbekenden"

zijn, omdat ze naar zijn zeggen

min of meer wisten waar ze moesten

zijn.

Voor een ander huis langs de

dijk is een stuk plastic, dat een

stapel stenen afdekt, in brand gestoken.

En mevrouw Buma constateerde

gistermorgen dat ook

achter haar huis is gepoogd een

schuurtje met hooi in brand te

steken. De kunststof dakgoot is

deels weggebrand. „Daar heeft

waarschijnlijk water in gestaan,

zodat het vuur niet is aangeslagen.

Ik ben er dus nog genadig van

afgekomen," zegt ze.


ONRUST NA BRANDEN IN KORTENHOEF

(Van onze verslaggever

Martin Vlaanderen)

KORTENHOEF - Hoewel de politie

in verband met de brandstichtingen

in Kortenhoef nog

geen dader(s) heeft aangehouden,

heeft een buurtonderzoek

wel 'enkele serieuze tips' opgeleverd.

Burgemeester W. J. Kozijn

van 's-Graveland heeft dit

vanmorgen gezegd. De branden

waren op de Kortenhoefsedijk

het gesprek van de dag en hebben

voor veel onrust bij de bewoners

gezorgd.

Gistermorgen ontdekte bewoonster

mevrouw Buma van de Kortenhoefsedijk

dat ook is gepoogd

een schuur met balen stro achter

haar woning in brand te steken.

Een deel van een plastic regenpijp

was weggesmolten en geblakerd.

Dat de schuur geen vlam vatte,

komt waarschijnlijk door het water

in de regenpijp.

De twee eigenaars van de in

brand gestoken hooibergen zeggen

dat de branden zeer waarschijnlijk

veel ernstiger gevolgen

Wanneer weer?"

FOTO:TON KASTERMANS

• De brandweer heeft de brandende

hooiberg van G. van de Velden

met grepen en hooivorken leeggehaald.

hadden gehad als er meer wind

had gestaan en het die avond niet

had geregend. „En ze hebben de

hooiberg bij mij gelukkig aan de

natte kant aangestoken. Als ze de

hooiberg aan de kant van het huis

hadden aangestoken, waren we

de sigaar geweest," zegt agrariër

K. Boom.

Burgemeester Kozijn bezocht in

de nacht van zaterdag op zondag

de plaatsen waar de branden waren

gesticht en zegt dat de beginnende

vuren 'geweldige gevolgen'

hadden kunnen hebben. „De stal

met een stuk of tien koeien bij de

familie Boom lag op een meter afstand

van de brandende hooiberg.

Het is iemand geweest die niet

goed bij zijn hoofd is, of het gaat ;

om jongeren die zich de 'gevolgen

van wat ze doen niet realiseren."

Het is volgens de burgemeester

een geluk dat de politie „zo snel

ter plaatse was". Ook prijst hij

zich gelukkig met de aanwezigheid

van 24 van de 27 brandweerlieden.

Kozijn zegt dat de branden

en vernieling van de verkeerslichten

tot de nodige onrust hebben

geleid. „De vraag is wanneer er

weer zoiets gebeurt." De burgemeester

vermoedt dat het om baldadigheid

gaat, gezien het spoor

van vernielingen. Tevens denkt

hij dat het niet om onbekenden

gaat. „Anders weet men de stal bij

Jan van de Velden niet te vinden."


Heden bereikte ons het bericht dat ons

oud- en erelid, de heer

is overleden.

A. VAN GROEN

Wij gedenken Item niet eerbied en dankbaarheid.

Leden, diri~ en bestuur

Chr. Mannenkoor 'Crescendo'

's-Graveland.

Voor uw blijken van deelneming en .

medeleven beloond na het overlijden

van mijn lieve Man, onze vader, schoonvader

en grootvader

ADRIAAN VAN GROEN

betuigen wij eeveiddermize welgemeende

dank.

H. A. van Groen-Bruijn

kinderen en kleinkinderen

Kortenhoef, maart 1994.

1

Bedroefd, maar met een gevoel van

grote dankbaarheid dat wij hem zo lang

mochten behouden, geven wij kennis

van het overlijden van mijn innig

geliefde man, onze goede vader,

schoonvader en fijne opa

ADRIAAN VAN GROEN

31 januari 1912 18 januari 1994

Kortenhoef: H. A. van Groen-Bruijn

Kortenhoef: Frans en Metty

Marco, Robert

's-Graveland: Ad

Voorburg: Henk en Marijke

Wouter, Willemijn,

Marlies, Annemarie

Bussum: Jan en Loes

Bianca, Wesley.

Anton Smeerdijkgaar4e030,

1241 KV Kortenhoef

Mijrx' , man, onze vader en opa is overgebracht

naar de rouwkamer „Van

Vuure", Melkpad 21a te Hilversum,

alwaar geen bezoelg

De dienst van Woord en Gebed zal worden

gehouden op vrijdag 21 januari a.s.

om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk

aan het Noordereinde te 's-Gravelend,

waarna aansluitend om 15.30 uur de crematieplechtigheid

zal plaats vinden in

het crematorium „Den en Rust" aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid

tot condoleren in de ontvangkamer

van hef crematorium.


Politiek moet over

referendum beslissen"

(Van onze verslaggever

Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Het initiatief-voorstel

van Dorpsbelangen

om de inwoners van Ankeveen

via een referendum te laten bepalen

wat er met de voormalige

gemeentewerf moet gebeuren,

wordt zonder toelichting van b

en w aan de raad voorgelegd.

. Burgemeester W. J. Kozijn heeft

laten weten dat het college van

b en w is niet van plan er tijd in

te steken, zolang er geen duidelijk

signaal van de 'politiek'

komt.

„Op zich is het een leuk idee.

Maar er zitten nog wel een heleboel

haken en ogen aan. Het college

heeft na uitgebreid overleg besloten

het oordeel van de raad af

te wachten, voor we de secretarie

om een ambtelijk advies vragen.

Het gemeentelijk apparaat is toch

. al zo zwaar belast", aldus de burgemeester.

_

Dorpsbelangen heeft het voorstel

voor een volksraadpleging

over de Ankeveense gemeentewerf

maandag bij het college gedeponeerd.

Het idee is tegelijk

met de gemeenteraadsverkiezingen

van 2 maart de kiezers van

het Ankeveense stembureau te

vragen wat er met de oude werf

moet gebeuren. B en w willen het

terrein bij openbare inschrijving

verkopen. Beide voorstellen worden

eind deze maand aan de raad

voorgelegd.

Burgemeester Kozijn betwijfelt

overigens of het referendum op zo

korte termijn praktisch uitvoerbaar

is. „Zelfs als de raad ermee

instemt, zal het nog knap moelijk

worden om het allemaal op tijd te

regelen. Dorpsbelangen heeft wel

een voorstel ingediend, maar er is

geen uitwerking bij. Ik weet niet

of dan allemaal binnen een paar

weken lukt. Want meer tijd is er

niet tussen de raadsvergadering

en de verkiezingen."

Kozijn noemt als moeilijke onderwerpen

onder andere de uiteindelijke

formulering van de

vraag die aan de Ankeveners

wordt voorgelegd. Dorpsbelangen

vindt dat een zaak van de gemeenteraad.

Daarnaast moet worden

vastgesteld vanaf welke opkomst

er sprake is van een geldig referendum.

Ook is niet duidelijk of

niet ook andere inwoners van de

gemeente zich over de kwestie

zouden moeten uitspreken.

Kozijn: „Op het stembureau Ankeveen

komen alleen de bewoners

van de kern Ankeveen. Ik vraag

me dan af waarom de bewoners

van de Frans Fennishof er wel

over mogen meestemmen en bijvoorbeeld

de bewoners van de Herenweg

of de Harinxmahof niet.

Zij wonen ook in Ankeveen en

hebben evenveel of even weinig

last van de wat er met de gemeentewerf

gebeurt."


Brandstichters

KORTENHOEF — Onbekenden

hebben in de nacht

van zaterdag op zondag bij

boerderijen en een manege

brand gesticht. Hierbij is

onder meer een hooiberg

aan de Kortenhoefsedijk in

vlammen opgegaan. Verder

heeft brand gewoed in een

schuur achter een boerderij

aan de dijk.

Het ging om in totaal vier

branden, die gesticht zijn

tussen drie en vier uur 's

nachts, Burgemeester Kozijn

is in de nacht zelf op de

hoogte gèsteld van de

brandstichtingen.

In diezelfde nacht zijn alle

verkeerslichten op de kruising

Vreelandseweg, Kortenhoefsedijk

vernield. De

politie sluit het niet uit, dat

de brandstichters debet zijn

aan deze vernielingen.

Bij de Antiekhoeve aan de

Cannenburgerweg in Ankeveen

heeft dinsdagvond

rond acht uur brand gewoed.

Ook dit is vermoedelijk

het werk van brandstichters.


Op verzoek burgemeester na branden

Voorlopig meer

politietoezicht

in 's-Graveland

4 *~§.„.

%,„


• De brand in De Hoeve Antiek was snel gedoofd, maar zorgde wel voor heel wat schade en rommel.

A.


(Van onze verslaggever Martin Vlaanderen)

's-GRAVELAND - De politie gaat naar aanleiding van de recente

brandstichtingen in 's-Graveland voorlopig meer surveilleren in

deze gemeente.

Dit is besloten na overleg met

burgemeester W. J. Kozijn, die

hierom had verzocht, nadat dinsdagavond

opnieuw brand was gesticht

in zijn gemeente. De burgemeester

heeft dat gisteren gezegd.

Tips

De politie heeft nog geen verdachten

aangehouden en trekt

momenteel diverse tips na. Kozijn

zegt persoonlijk geen relatie te

leggen tussen de branden die in

de nacht van zaterdag op zondag

zijn gesticht en de brand die dinsdagavond

werd aangestoken in

het bedrijfspand aan de Cannenburgerweg.

„Ik heb gevoelsmatig het idee

dat we de dader of daders van gis- .

teravond ergens anders moeten

zoeken. Een hek doorknippen en

met spiritus werken is naar mijn

mening wat anders dan hooibergen

in brand steken en verkeerslichten

vernielen. In het laatste

geval denk ik eerder aan brooddronken

jongelui die van verveling

niet weten wat ze moeten

doen."

„De laatste brand lijkt me meer

het werk van volwassenen. Daarmee

wil ik overigens niets afdoen

aan de ernst van de eerste brandstichtingen.

Wel kan ik zeggen,

dat als de laatste brand was doorgegaan

de gevolgen niet te overzien

waren geweest. Het vuur is

aangestoken in een gigantisch

grote hal met veel hout en op zolder

zo'n tweehonderdvijftig stoelen.

Bovendien stond er een flinke

wind."

Korpsavond

Eigenaar B. Oskam van De Hoeve

Antiek, het bedrijf waar de

laatste brand werd gesticht, prijst

zich gelukkig dat het vuur in zijn

bedrijfspand snel werd geconstateerd

en dat de brandweer vlot ter

plaatse was. Hij heeft op de avond

van de brand nog alle openingen

in het in aanbouw zijnde pand laten

afdichten, zodat niemand er

na de werkdag in kan.

Dat de brandweer zeer snel ter

plaatse was, komt volgens burgemeester

Kozijn mede doordat het

korpsavond was en alle brandweerlieden

zich op het moment

van de brandmelding in de kazerne

bevonden.


Bewijzen brandstichting

liggen nog in de tuin

KORTENHOEF - Een luciferdoosje

en een handschoen liggen

al vanaf maandagmorgen

in de tuin van de familie Van

de Velden aan de Kortenhoefsedijk

in Kortenhoef. Dit is bij

een huis waar in het weekeinde

een van de vier branden in

Kortenhoef werd gesticht. In

een schuurwan de achterkant

van het huis vatten enkele

hooibalen vlam.

Misschien belangrijk bewijsmateriaal,

zo meende mevrouw

Van de Velden en lichtte maandagmorgen

de politie in over de

voorwerpen in haar

Woensdag echter ging het gerucht

door Kortenhoef dat het

inmiddels beroemde doosje en de

handschoen nog steeds in de

tuin zouden liggen.

Wethouder D. H. 't Hoen van

's-Graveland besloot actie te ondernemen

en nam contact op

met burgemeester W. J. Kozijn.

Deze schakelde opnieuw de politie

in. Vanmorgen om kwart

voor tien as deze echter nog

steeds nie: ter plaatse. 't Hoen

kwam wel zelf poolshoogte nemen

en bevestigde dat het luciferdoosje

en de handschoen nog

in de tuin Lagen. „Het wordt tijd

dat ze•die sneurneuzen bij de politie

eens de goede kant opzetten",

aldus de wethouder.

H. Ottjes, woordvoerder van

de politie. verklaarde vanmorgen

dat de technische recherche

deze week al drie keer op het betreffende

adres aan de deur is

geweest. „Maar de bewoners waren

op da: moment niet thuis.

En dan gaan wij geen deuren intrappen

o= ons toch toegang te

verschaffen. Ik vind het trouwens

triest dat een wethouder

zich niet eerst zelf overtuigt van

hoe deze zaak in elkaar zit, maar

meteen een krant inschakelt."

Ottjes maakte duidelijk dat de

technische recherche vanmorgen

voor de vierde maal naar de

Kortenhoefse dijk is afgereisd,

om het lu.r.iferdoosje en de handschoen

alsnog op te halén.


Bedroefd, maar met een gevoel van

grote dankbaarheid dat wij hem zo lang

mochten behouden, geven wij kennis

van het overlijden van mijn innig

geliefde man, onze goede vader,

schoonvader en fijne opa

ADRIAAN VAN GROEN

31 januari 1912 - 18 januari 1994

Kortenhoef H. A. van Groen-Bruijn

Kortenhoeh Frans en Metty

Marco, Robert

's-Gravelandi: Ad

Voorburg Henk en Marijke

Wouter, Willemijn,

Marlies, Annemarie

Bussum: Jan en Loes

Bianca, Wesley.

Anton Smeerdijkcaarde 30,

1241 KV Kortenhcef.

Mijn man, onze vader en opa is overgebracht

naar de rouwkamer „Van

Vuure", Melkpad 21a te Hilversum,

alwaar geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed zal worden

gehouden op vrijdag 21 januari a.s.

om 14.00 uur in de Ned. Hervormde kerk

aan het Noordereinde te 's-Graveland,

waarna aansluitend om 15.30 uur de crematieplechtigheid

zal plaats vinden in

het crematorium „Den en Rust" aan de

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid

tot condoleren in de ontvangkamer

van het crematorium.


„Niet dat ik chagrijnig ben, maar ik kan

het allemaal niet zo best meer volgen”.

Vredig is in zijn slaap overléden

JAN BIEL

weduwnaar van Neeltje Snoey

Onstwedde, Weesp,

8 juli 1913 20 januari 1994

Kortenhoef:

Popko Biel

Wilma Biel-Velzeboer

Lenneke

Papendrecht:

Nel Jansma-Biel

Wessel Jansma

Rutger

Sander

Tiel: Sonja Reuser-Biel

Henk Reuser

Klaas

Herman

's-Graveland:

Jan Biel

Petra Biel-van Leuveren

Mark

Kim

Correspondentie-adres:

P. Biel,

Rozenhof 10,

1241 XE Kortenhoef.

De begrafenis zal plaatsvinden op

woensdag 26 januari om 11.00 uur op de

Algemene _Begraafplaats aan de Beresteinseweg

te 's-Gravelend.


Actie van Taxicentrale Souverijn

Gratis taxi naar

het politiek café

ANKEVEEN - Ook Ankeveners

met vervoersproblemen kunnen

vanavond het politiek café over

het lot van de Ankeveense gemeentewerf

bijwonen. Taxibedrijf

Souverijn, één van de belangrijkste

gegadigden voor het

terrein, stelt ter gelegenheid

van de bijeenkomst een busdienst

in, die de bezoekers ophaalt

en weer naar huis brengt.

„U hoeft alleen maar even

563000 te bellen. Komt allen - , aldus

de oproep van Souverijn. die

het afgelopen weekend huis-aanhuis

is verspreid in het dorp. Het

initiatief voor het politiek café,

dat wordt gehouden in Het Wapen

van Ankeveen, komt van Dorpsbelangen.

De verkoop van de vroegere

Ankeveense gemeentewerf

houdt de gemoederen in Anke-

veen al bijna anderhalf jaar bezig.

Dorpsbelangen verdedigt donderdag

in de gemeenteraad een voorstel

om niet de raad maar de Ankeveense

bevolking via een referendum

de toekomst van de gemeentewerf

te laten bepalen.

Niet alle Ankeveners hebben

overigens haast met de verkoop

van de gemeentewerf. Oud-raadslid

W. Hilhorst meent dat daar helemaal

geen reden voor is: „Het is

toch van de gekke dat de gemeente

in deze buurt activiteiten wil laten

ontwikkelen die strijdig zijn

met een woonerf. Een woonerf, '

waar de bewoners erg blij mee

zijn. En waarom moet dit stukje

Ankeveen, dat de gemeente geen

cent meer kost, verkocht worden.

Let wel, als het straks verkocht is,

kan men niet meer terug."


Geloof, hoop en liefde,

daarvan is de liefde de grootste

Onverwacht hebben wij afscheid moeten

nemen van mijn innig geliefde man, onze

innig geliefde vader en opa

CORNELIS ZUIDERVAART

Dankbaar was hij voor vijfentachgg goede

jaren.

Vreeland:

C. Zuidervaart-Ligterink

Blaricum:

Willem en Margreet

Cathérine

Céline

Vreeland:

Ton f en Saapke

Judith en René

Ton-Mathijs

Loenersloot:

Cees en Ina

Cees-Jan en Patricia

Paul en Lisa

Weesp:

Ellen en Folkert

Tanja en Albert

Kortenhoef:

Piet en Mary

Jeroen

Mark

Bilthoven:

Bert en Mieke

Jelle

Hilversum:

Lia en Gerard

Sittard:

Harry en Gerda

23 januari 1994.

Vossenlaan 8,

3633 AN Vreeland.

De overledene is opgebaard in de Hervormde

kerk te Vreeland.

Gelegenheid tot condoléance-bezoek

aldaar woensdag 26 januari van 19.30-

20.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden

donderdag 27 januari om 11.00

uur in de Hervormde Kerk te Vreeland,

waarna aansluitend de teraardebestelling

zal plaatsvinden op de Algemene

Begraafplaats te Vreeland.

Tevens gelegenheid tot condoleren, na

de teraardebestelling, in het Dorpshuis

te Vreeland.


Dorpsbelangen tegen 'sancties' t Hoen

phalen huisvuil

in 's-Graveland

kan goedkoper

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Het 's-Gravelandse huisvuiltarief is onnodig

hoog, vindt de raadsfractie van Dorpsbelangen. In het tarief zouden

een aantal oneigenlijke kosten zijn verwerkt. Dat schijft de fractie

aan het college van b en w, in reactie op uitlatingen van wethouder

D. H. 't Hoen dat sancties zouden moeten worden overwogen voor

mensen die zich onvoldoende houden aan de scheiding van huisvuil.

„Het lijkt ons wat simplistisch

om storingen in het scheiden van

afval op deze wijze af te doen.

Voor een hoog tarief moeten mensen

veel handelingen verrichten,

zonder dat daar in directe zin iets

tegenover staat", Dat is op zichzelf

geen aantrekkelijk uitgangspunt".

aldus Dorpsbelangen.

Naast de hoogte van het tarief,

volgens Dorpsbelangen 7eroorzaakt

doordat de loonkosten van

de afdeling openbare werken erin

zijn ondergebracht, heeft de fractie

kritiek op de wijze waarop de

huisvuiltarieven zijn saengesteld:

„Uit een rapport dat opdracht

van het ministerie van

vrom is opgesteld, blijkt dat er

mogelijkheden zijn het goed

scheiden van afval te belonen. Wij

raden het college aan dit rapport

te lezen. Beter dan te dreigen met

sancties is het eens goed na te

denken over een methode om het

gestelde doel op een vriendelijke

manier te bereiken."

De kwestie volgt op de controleactie

die wethouder 't Hoen twee

weken geleden liet houden. Daarbij

kwam aan het licht dat nog

geen 40 procent van de inwoners

zich houdt aan de voorgeschreven

scheiding van huisvuil in gft-af-•

val, papier, glas en het zogenaamde

restafval.

In een toelichting rekende 't

Hoen voor dat slordig omspringen

met de afvalscheiding onvermijdelijk

leidt tot in feite onnodige

verhoging van het ophaaltarief.


FOTO: TON KASTERMANS

De belangstellenden voor het politieke café over de Ankeveense gemeentewerf kwamen goed beslagen ten ijs.


'Bestaande hinder mag niet toenemen'

Ankeveners laten

bezwaren varen

tegen Souverijn

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

ANKEVEEN - Als er harde garanties komen dat de bestaande hinder

niet toeneemt, dan hebben de omwonenden geen overwegende

bezwaren tegen een eventuele verkoop van de voormalige gemeentewerf

aan taxibedrijf Souverijn. Die conclusie kon gisteravond

worden getrokken uit de opstelling van de directe belanghebbenden

tijdens het politiek café dat was gewijd aan de kwestie 'gemeentewerf.

Het politiek café, uitgeschreven men, wil ik die toezegging best

door Dorpsbelangen, mocht zich doen", zei de heer Souverijn op

verheugen in een grote belang- uitnodiging van wethouder D. 't

stelling. De zaal van het Regt- Hoen. Al eerder bezwoer hij de

huys zat vol, en niet alleen maar Ankeveners dat zij niet hoefden te

met vertegenwoordigers en aan- vrezen voor uitbreiding van het

hangers van de politieke partijen. taxibedrijf: „Het is groot genoeg,

Nieuwe feiten en standpunten zoals het nu is."

kwamen in feite niet naar voren. Naast de kennelijke verzoening

Met uitzondering van de enkeler tussen Souverijn en de buurtbemalen

door Souverijn herhaalde toners trokken twee zaken de

toezegging dat aankoop van de

gemeentewerf niet hoeft te leiden

tot een andere aan- of afrij route

voor de taxi's.

„Als ik daarmee een groot aan-

tal bezwaarschriften kan voorko-

aandacht. De eerste was het ontbreken

van een vertegenwoordiger

van het CDA, de tweede de geringe

belangstelling van de Ankeveners

voor de door Dorpsbelangen

voorgestelde volksraadpleging

over de toekomst van de gemeentewerf.

Toen gespreksleider W. van den

Brink het CDA, als grootste

raadsfractie aanbood de discussie

over de gemeentewerf te openen,

bleef het stil. Ook wethouder G.

Torsing bleef op zijn stoel zitten:

„Ik ben wel lid van de fractie,

maar vanavond vertegenwoordig

ik hier alleen het college van b en

w." Van den Brink voorspelde dat

de gevolgen niet zouden uitblijven

voor nieuwe, nota bene Anke-

veense CDA-lijsttrekker J. Beemsterboer.

Het referendum, zoals Dorpsbelangen

dat bepleit, sloeg niet aan.

Geen van de politieke woordvoerders

sprak zich er over uit. En

D66-lijsttrekker B. Jungmann

liet weten het voorstel niet te kunnen

aanbevelen. „Zoiets moet.

goed geregeld worden in een verordening.

En ik vraag me af of je

een zaak als deze wel alleen door

Ankeveen kan laten bepalen."

„Onzin, je regelt zo'n referen-

dum in een half uur" sputterde C.

de Kloet (Dorpsbelangen) tegen.

Tevergeefs, naar het lijkt. Want

in de discussie tussen Souverijn

en de omwonenden ging het over

hinder en drukte en werd het referendum

niet meer aangercerd.


Politie tijdelijk ondergedoken

• De 's-Gravelandse politie zit al ruim anderhalve

week min of meer ondergedoken in het gemeentehuis.

Het oude bureau is nu eigendom van kinderdagverblijf

De (B)engeltjes terwijl het toekomstige

noodbureau naast de brandweerkazerne nog niet

klaar is. In afwachting van de ingebruikname van

de kantoorcabine aan de Eglaan - volgens plan half

februari - houdt de politie van maandag tot en met

vrijdag tussen negen en twaalf uur zitting in het gemeentehuis.

Veel aanspraak heeft de agent-in-bur-

FOTO: TON KASTERMANS

ger op het gemeentehuis overigens niet. Doordat er

om de één of andere reden geen ruchtbaarheid is gegeven

aan de tijdelijke verlini7ino - naar het Noordereinde,

weet niemand waar hij de politie moet zoeken.

's-Graveland had als gevolg van de vorming van de

regiopolitie toch al het gevoel dat de politie de gemeente

had verlaten. Als de noodbehuizing klaar is,

is de politie net als vroeger op werkdagen weer van

negen tot vijf uur aanspreekbaar. Of dat zo ook

blijft, hangt vooral af van de drukte op het bureau.


's-Graveland krijgt ongelijk van Heei-ma

Bouwvereniging

mag doorgaan met

verkoop woningen

(Van onze verslaggever Evert van Tijn)

's-GRAVELAND - Woningbouwvereniging Volkshuisvesting uit 's-

Graveland mag doorgaan met de verkoop van een deel van haar woningbezit.

Staatssecretaris E. Heerma van VROM heeft het bezwaarschrift

van de gemeente tegen de verkoopplannen verworpen.

Burgemeester Kozijn kon nog geen commentaar geven op het gisteren

genomen besluit, dat vandaag op het gemeentehuis arriveerde.

Volgende week woensdag volgt overleg met de raadscommissie bestuurlijke

aangelegenheden.

Administrateur J. van den

Bosch van de bouwvereniging

verklaarde opgelucht te zijn met

de uitspraak van de staatssecretaris.

„Vooral met de zinsnede dat

ons besluit in het belang is van

zowel de volkshuisvesting in de

gemeente als van de financiële gezondheid

van de corporatie", aldus

Van den Bosch. Hij verwacht

dat dankzij deze uitspraak het tot

nu toe eenzijdige woningbezit van

de bouwvereniging op den duur

beter kan worden aangepast aan

de vraag.

Om dat te bereiken besloot de

bouwvereniging drie maanden

geleden omstreeks tachtig duurdere

huurwoningen tegen negentig

procent van de taxatieprijs

aan de bewoners aan te bieden.

Het doel daarvan was de slagvaardigheid

te vergroten met een algemene

reserve van zo'n zeven miljoen

gulden.

Vooruitlopend op de uitspraak

van de staatssecretaris heeft de

vereniging tot nu toe , met zo'n

dertig huurders een voorlopige

koopovereenkomst gesloten. Met

een tiental gegadigden wordt nog

gesproken.

De gemeenteraad nieende dat de

noodzaak voor de verkoop• sterk

werd overdreven. Bovendien zou

het verdwijnen van een vijftig woningen

uit de plaatselijke sociale

huurmarkt tot problemen leiden

omdat er nauwelijks nog bouwlocaties

binnen de gemeente zijn.

Daarnaast klaagde de gemeente

dat het besluit tot verkoop, in

strijd met een bestaande afspraken,

buiten het vaste onderlinge

overleg is genomen.

De uitspraak werd gisteravond

tijdens de vergadering van de gemeenteraad

aangekaart door F.

Staal (PvdA/GL). Hij vroeg het college

volgende week aan te geven

wat de gevolgen van de uitspraak

zijn en welke beroepsmogelijkheden

'nog open staan. C. de Kloet

(Dorpsbelangen) stelde vast dat de

staatssecretaris in zijn afweging

alle door de gemeente tegen de

verkoop aangevoerde argumenten

heeft afgewezen.


Plotseling ben je van ons weggegaan.

We konden je eigenlijk geen van allen nog

missen.

Altijd heb je met veel liefde en wijsheid voor ons

klaargestaan.

Je blijft voorgoed in ons hart gesloten.

Diep bedroefd delen wij mede dat plotseling uit ons

midden is weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder

en fijne oma

UILKJEN BIERHORST-VAN DER VEEN

weduwe van

HENDRIKUS JAN BIERHORST

4 januari 1916 27 januari 1994

Kortenhoef: B. Bierhorst

E. M. Bierhorst-Hilhorst

Almere: Jorgen en Joke

Hilversum: Jacqueline

Blaricum: N. de Boer-Bierhorst

C. N. de Boer

Amsterdam: Rudo en Kathelij ne

Huizen (N.-H.): Remco en Marcella

Correspondentie-adres:

A. W. van Voordenlaan 3,

1241 AN Kortenhoef

Onze moeder en oma is opgebaard in de rouwkamer

„Van Vuure" aan de Gen. de la Reylaan 2 te

Bussum.

Aldaar gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen

op maandag 31 januari a.s. van 19.00 tot 19.30

uur.

De crematie-plechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag

1 februari om 12.00 uur in de aula van het

crematorium „Den en Rust" aan de Frans Halslaan

27 te Bilthoven.

Tevens gelegenheid tot condoléance, direct na de

plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium.


Kortenhoever verongelukt op Al

• Bij een ongeval op de Al ter hoogte van Naarden is

gistermorgen de 27-jarige P. L. Heins uit Kortenhoef

om het leven gekomen. Het slachtoffer reed in

de richting Amsterdam en raakte in een flauwe

bocht door nog onbekende oorzaak tussen de vangrail

en de eerste palen van de carpoolstrook. De auto

klapte op de vangrail en vloog door de lucht, om uit-

FOTO: TON KASTERMANS

eindelijk tot stilstand te komen tegen een verkeerspaal.

Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en

kwam enkele meters naast de auto terecht. Hij was

cp slag dood. Het ongeluk moet hebben plaatsgevonden

tussen vier en acht uur. De totaal verwrongen

auto werd om acht uur door een passant ontdekt. Er

was in elk geval geen alcohol in het spel.


Antiekbeurs

trekt 1500

bezoekers

KORTENHOEF - De organisatie

van de traditionele antiekbeurs

in Kortenhoef is zeer tevreden

met het hoge aantal van

zo'n vijftienhonderd bezoekers

dat dit weekeinde weer de weg

naar dorpshuis De Dobber wist

te vinden.

De opbrengt van circa 4.500 gulden

- het aantal bezoekers maal de

toegangsprijs van drie gulden -

komt weer geheel ten goede aan

de feestavond die jaarlijks in de

KRO-studio in Hilversum wordt

gehouden voor verstandelijk gehandicapten

in het Gooi.

Volgens organisator J. Soek waren

ook de standhouders zeer tevreden

over de verkoop op de antiekbeurs,

die vrijdagavond begon

en gistermiddag werd afgesloten.

Soek denkt dat het succes van de

beurs is te danken aan de naamsbekendheid

die de afgelopen circa

25 jaar is opgebouwd door het evenement,

dat in oktober weer wordt

gehouden.

More magazines by this user
Similar magazines