11.09.2015 Views

Dweilkrant 2015

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dans is mijn leven.<br />

Een gezonde nachtrust mijn balans.<br />

Swissflex en ik. Eén tijdens het slapen.<br />

Een gezonde nachtrust door de nieuwe Synchroon-Precisie<br />

tussen matras en lattenbodem.<br />

Het resultaat:<br />

• Perfecte aanpassing aan uw bewegingen tijdens de slaap.<br />

• In elke houding perfect in balans en een goede ondersteuning van top tot teen.<br />

• Anatomisch correct en tegelijk ontspannen, drukvrij liggen.<br />

Swissflex. Omdat een gezonde nachtrust het waard is.<br />

GRATIS BEZORGING. OUDE MATRASSEN WORDEN EVT. RETOUR GENOMEN.<br />

Als danseres wordt het uiterste<br />

van mijn lichaam gevergd.<br />

Goed dat mijn lichaam en geest ’s<br />

nachts op mijn Swissflex-bed<br />

weer in balans komen.<br />

Ines Eisner, danseres<br />

KOORDEMAN, SPONSOR<br />

VAN HET EERSTE UUR<br />

Koordeman Bouwmaterialen levert<br />

professionele bouwmaterialen, een goed<br />

advies, zowel aan particulieren als bouwbedrijven.<br />

De kracht van Koordeman<br />

schrijven ze toe aan het persoonlijke<br />

contact. Ze nemen de tijd om goed te<br />

luisteren naar hun klanten om zo het juiste<br />

productadvies te kunnen geven.<br />

Vanaf de start van de De Bos Dweildag<br />

Zutphen sponsoren zij dit Zutphense<br />

evenement. En als je Harmen Koordeman<br />

dan vraagt waarom zij al 13 jaar trouwe<br />

sponsor zijn, antwoordt<br />

hij dat ze<br />

de De Bos Dweildag<br />

Zutphen een<br />

warm hart toedragen,<br />

omdat dit<br />

een gezellige dag<br />

is met plezier voor<br />

jong en oud!<br />

VRIJWILLIGER<br />

MARCEL KABEL<br />

“Marcel? Ja. Zou jij vrijwilliger<br />

willen zijn bij de dweildag?<br />

Natuurlijk wil ik dat!” En proostte<br />

erop met mijn volgende biertje...<br />

Belooft is belooft, dus meld ik me die zaterdagochtend<br />

bij de tent van de organisatie.<br />

“Goedemorgen Marcel, wil jij zo op het<br />

station een damesband uit Amersfoort<br />

ophalen? Dat wordt jouw dweilband voor<br />

deze dag. Oké!” Ik haal een bak koffie,<br />

knaag een bolletje kaas naar binnen, praat<br />

her en der wat... En loop richting station.<br />

Een damesband uit Amersfoort, wat moet<br />

DE START VAN HET DEFILÉ IS OM<br />

12.15 UUR BIJ GASTERIJ DE GRACHT<br />

IN DE LAARSTRAAT.<br />

Het evenement gaat dit jaar van start met het defilé, waarbij alle dweilorkesten in<br />

een grote optocht aan u voorbij zullen trekken. De route van het defilé is vanaf de<br />

Laarstraat, via de Beukerstraat, Turfstraat, Korte Hofstraat, Houtmarkt, Sprongstraat,<br />

Vaaltstraat en eindigt op de Schupstoel. Daarna zullen de orkesten overal<br />

in de stad te beluisteren zijn. Zie voor tijden en plaatsen het speelschema.<br />

NAODWEIL’N<br />

Nog niet naar huis om 18.00 uur? Kom dan naar café De Dwaasheid in de<br />

Vaaltstraat of naar het podium op de Houtmarkt. Een aantal orkesten blijven<br />

dan naodweil’n tot 20.00 uur.<br />

ik me daarbij voorstellen? Wachtend op<br />

het perron rolt de boemel uit Apeldoorn<br />

binnen, de deuren gaan open en er rollen<br />

brullend van het lachen 6 dames met<br />

instrument naar buiten. Ik leg uit wat de<br />

bedoeling is van de dag en we lopen naar<br />

onze eerste speelplek. De dames trappen<br />

vol goede moed af en spelen een set van<br />

zes nummers.<br />

Op naar de volgende speelplek. Onderweg<br />

verzorg ik de dames met een koud pilsje en<br />

een wijntje, die we bij verschillende horeca<br />

sponsoren kunnen halen tegen inlevering<br />

van een coupon. Sponsoren, proost en<br />

bedankt! Zo spelen ze de hele dag op<br />

verschillende plekken met dezelfde passie<br />

en plezier, want daar gaat het uiteindelijk<br />

om!<br />

Je hebt als vrijwilliger een geweldige,<br />

leuke en gezellige dag met je band, want in<br />

een dweilband spelen zelden chagrijnige<br />

mensen! Dus voor dit jaar en de komende<br />

jaren wens ik de bands, organisatie, vrijwilligers<br />

en het publiek weer veel plezier!<br />

Waarbij ikzelf dit jaar ook zeker weer van<br />

de partij ben. Tot ziens op de Dweildag van<br />

12 september aanstaande!<br />

-W. Schimmel -<br />

sigarenspeciaalzaak<br />

openingstijden: ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 20.00 uur / zat. 09.00 - 18.00 uur<br />

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshopdeduif.nl<br />

- Damesmode - Sterk in Stijl -<br />

/netenmia<br />

www.schimmelsigaren.nl<br />

Hanzehof_DeDuif_def.indd 1 22-04-15 09:59<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 05

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!