21.09.2015 Views

Veerkracht najaar 2015

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gezonde ideeën over werk en leven<br />

nummer 8 | Najaar <strong>2015</strong><br />

Krachtig en blij in een<br />

opgeruimde omgeving<br />

Snel de juiste steun<br />

dankzij vragenlijst<br />

Alles werd weer leuker<br />

toen het roer om ging<br />

Het belang van een<br />

positieve mindset<br />

‘Wacht niet tot het<br />

echt niet meer gaat’<br />

Steunpunt voor artsen<br />

met een verslaving


VEERKRACHT INHOUD<br />

CO<br />

COLUMN<br />

ba<br />

Back on track<br />

re<br />

Re-integratie<br />

PR<br />

preventie<br />

CA<br />

case<br />

03 column 04 Krachtig en blij in een opgeruimde omgeving<br />

06 Snel de juiste steun dankzij vragenlijst 08 Alles werd<br />

weer leuker toen het roer om ging 10 Het belang van een<br />

positieve mindset 12 Wacht niet tot het echt niet meer gaat<br />

14 Steunpunt voor artsen met een verslaving<br />

<strong>Veerkracht</strong> is een uitgave van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voor haar verzekerden.<br />

In <strong>Veerkracht</strong> staat de dienstverlening rondom onze preventie en re-integratie centraal.<br />

© Copyright <strong>2015</strong>. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden VERVEEL VOudigd, opgeslagen,<br />

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


3<br />

VEERKRACHT column<br />

column<br />

KwetsbaaR Heid<br />

een teken van<br />

kracht<br />

‘Je laat juist<br />

zien dat je<br />

lef hebt,<br />

als je iets<br />

doet om je<br />

situatie te<br />

verbeteren!’<br />

Er zijn altijd mogelijkheden om dingen anders of<br />

zelfs beter te doen. Vanuit die overtuiging vroegen<br />

we u als lezer in de vorige editie van <strong>Veerkracht</strong><br />

naar uw mening over dit magazine. Uit de reacties<br />

blijkt dat u inderdaad kansen ziet om dingen<br />

anders te doen. Bedankt voor alle tips en ideeën.<br />

De komende tijd gaan we met de suggesties aan<br />

de slag.<br />

Uit al deze reacties blijkt weer eens dat veel<br />

mensen graag steun bieden als daar om gevraagd<br />

wordt. Aan de andere kant weet ik dat veel mensen<br />

het moeilijk vinden om ondersteuning te vragen,<br />

zelfs in bijzonder moeilijke omstandigheden. Maar<br />

waarom is dat zo moeilijk? Ben je zwak als je<br />

aangeeft dat je het in je eentje niet redt? En is het<br />

onprofessioneel om met iemand te sparren als dat<br />

je vooruit kan helpen?<br />

In mijn ogen is het tegenovergestelde waar. Je<br />

laat juist zien dat je lef hebt, als je iets doet om je<br />

situatie te verbeteren! In het magazine dat voor u<br />

ligt, komt een aantal mensen aan het woord dat<br />

aan de bel trok en ook nog de moed had om hun<br />

verhaal met u te delen. Eén van die mensen is<br />

ondernemer Rudolf Sinx. Hij en zijn gezin profiteren<br />

nog iedere dag van de coaching die hij kreeg. ‘Ik<br />

kan heel veel dingen heel goed. Maar bij sommige<br />

dingen kan ik professionele adviezen gebruiken’,<br />

zegt Rudolf daar zelf over. Wijze woorden die<br />

misschien wel voor iedereen opgaan.<br />

CO<br />

COLUMN<br />

Mensen als Rudolf delen hun verhaal, omdat ze u<br />

willen inspireren om ook aan de bel te trekken als<br />

dat nodig zou zijn of als u er behoefte aan hebt.<br />

Is dat in uw geval niet nodig? Dan hoop ik dat<br />

u gewoon net zoveel van deze <strong>Veerkracht</strong> kunt<br />

genieten als ik.<br />

Louis van Drunen / directeur<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u over de ervaringen van verzekerden en hoe wij hen begeleid<br />

hebben. Ook u kunt op onze ondersteuning rekenen als u daar behoefte aan hebt.<br />

Hoe? Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger vindt,<br />

anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens ook<br />

beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4<br />

ba<br />

back on track<br />

Rudolf Sinx ondernemer (L) en Gerard Sas professional organizer (R)<br />

Krachtig en blij in een<br />

opgeruimde omgeving<br />

De afgelopen jaren zette Rudolf Sinx (51 jaar) met succes de Nederlandse tak op van een bedrijf op<br />

het gebied van Transfer Pricing. De onderneming doet internationaal fiscaal werk voor enkele grote<br />

klanten en bestaat na slechts twee jaar bouwen uit zo’n twintig personen. Geen kleinigheid. Toch had<br />

het weinig gescheeld of het bedrijf was er niet gekomen doordat Rudolf het overzicht kwijtraakte.<br />

Mede dankzij de ondersteuning van professional organizer Gerard Sas vond hij de rust en ruimte om<br />

de organisatie succesvol op te starten.<br />

De eerste stappen van het opzetten van het bedrijf zette Rudolf<br />

vanuit de werkkamer in zijn huis. ‘Aan allebei de kanten van mijn<br />

computerscherm lag een enorme stapel papier. Dat is niet fijn<br />

werken. Ik was zo hard bezig dit bedrijf op te zetten dat ik mijn<br />

privé-administratie helemaal liet liggen. Achterstanden werden groot<br />

en zelfs een btw-administratie werd daardoor een klus van jewelste.<br />

Daardoor raakte ik de grip op mijn situatie kwijt. Je weet niet meer<br />

hoe je er financieel voor staat, zowel zakelijk als privé.’ De chaos<br />

bleef niet beperkt tot de werkkamer. ‘Alle vier de gezinsleden lieten<br />

dingen op de keukentafel liggen. Dat stapelde zich op. Als je huis<br />

er zo uitziet, dan hoop je dat er niemand op bezoek komt. Op die<br />

manier zorgde de rommel weer voor andere spanningen.’<br />

Onmacht<br />

Toen hij met zijn bedrijf begon, was Rudolf ook nog bezig om los te<br />

komen van zijn oude werkgever. ‘Dat kostte behoorlijk wat energie’,<br />

vertelt de ondernemer. ‘En de financiële gevolgen daarvan waren<br />

ook niet mis. Als je dan ook nog privéproblemen hebt en je door de<br />

slechte administratie geen overzicht hebt, dan kan de bodem van<br />

de schatkist zomaar in beeld komen. Op dat moment dreigde alles<br />

wat ik wilde bereiken – een stabiel privéleven en een goed opgezet<br />

bedrijf – te mislukken. Als universitair opgeleide professional kun je<br />

zelf wel bedenken dat er iets moet gebeuren met achterstallige administratie.<br />

Je beseft zelf ook wel dat het niet goed gaat. Maar het<br />

lukte me niet om dat goed aan te pakken. Het lukte me niet meer<br />

om dit soort initiatieven te nemen en zo lag uitval op de loer.’<br />

De omgeving<br />

Rudolf zag in dat hij hulp nodig had en kwam in contact met professional<br />

organizer Gerard Sas. Tijdens het intakegesprek liet Rudolf<br />

aan Gerard weten dat de chaos hem in de weg zat. Daarnaast<br />

gaf hij aan dat hij de band met zijn gezin wilde verbeteren. ‘We zijn<br />

daarom begonnen de eettafel vrij te maken, zodat ze weer samen<br />

aan tafel konden eten. Zo’n kleine verandering kan de communicatie<br />

binnen het gezin weer op gang brengen. Dat zorgt weer voor<br />

wederzijds vertrouwen en inlevingsvermogen. Belangrijke aspecten<br />

voor een gezin’, verklaart Gerard over zijn aanpak. ‘Als ik iemand<br />

help, is het belangrijk dat mensen om die persoon heen daar ook in


5 VEERKRACHT back on track<br />

mee gaan. Om dat te bereiken, nodig ik de familie en<br />

collega’s soms ook uit bij gesprekken.’<br />

Vertrouwen<br />

Voor Rudolf was deze eerste stap een belangrijke<br />

stap in de goede richting. Gerard legt uit hoe dat<br />

werkt: ‘Als je je omgeving ziet opknappen, dan wordt<br />

het in je hoofd ook rustiger. We ruimden zo dus evengoed<br />

zijn hoofd op. Als bonus krijg je er vertrouwen in<br />

dat je het kán. Als je de ruimte kunt opruimen, kun je<br />

veel meer dingen. We zijn vervolgens de administratie<br />

gaan aanpakken. Gewoon papiertjes op volgorde<br />

leggen. Verder keken we naar dingen als het organiseren<br />

van een vergadering binnen het bedrijf. Daar<br />

viel eveneens wat te verbeteren. Het is fijn als er een<br />

agenda is, als iedereen op tijd komt, als iedereen zijn<br />

telefoon uitzet, als er notulen komen, als er actiepunten<br />

zijn, dat er iets gebeurt.’<br />

Eyeopener<br />

Na het aanpakken van de grootste rommel, gingen<br />

Rudolf en Gerard de diepte in. Ze kwamen tot het<br />

inzicht dat Rudolf heel veel dingen op een dag deed,<br />

ook voor anderen. Het was voor hem een eyeopener<br />

dat hij ook hulp kan vragen aan de mensen om hem<br />

heen. ‘Door te beseffen dat je er niet alleen voor staat,<br />

zakt de belasting tussen de oren. Dat is privématig<br />

de grootste slag die Gerard gemaakt heeft’, vindt<br />

Rudolf. ‘En het grappige is: ik dacht dat de relaties<br />

binnen het gezin al goed waren. Maar die zijn nóg<br />

beter geworden. Door betere afspraken met elkaar<br />

te maken en door elkaar aan te spreken.’<br />

Knopen doorhakken<br />

Gerard liet Rudolf inzien dat die helderheid ook<br />

op professioneel terrein belangrijk is. ‘Zelfstandig<br />

ondernemen betekent niet dat je alles per se alleen<br />

moet doen. Dat is een misverstand dat vaak voorkomt’,<br />

legt Gerard uit. Rudolf moest wennen aan zijn<br />

nieuwe rol: ‘Ik ben eerder partner geweest in een<br />

groter collectief. Maar toen was altijd iemand anders<br />

de baas. Hier heb ik voor het eerst geen bazen meer<br />

boven me. Dat betekent dat er nu heel nadrukkelijk<br />

een mening van mij wordt gevraagd, dat ik knopen<br />

doorhak en leiderschap toon. En bij elk besluit dat ik<br />

neem, valt er weer een stuk ballast van mijn schouders<br />

af. Voorheen hield ik het gevoel vast dat ik nog<br />

iets moest doen.’<br />

Kleine veranderingen met grote gevolgen<br />

Met de komst van meer orde is het leven van Rudolf<br />

flink veranderd. Hij staat sterker in zijn schoenen<br />

en voelt respect voor de beslissingen die hij neemt.<br />

Alles is nu leuker en gaat hem gemakkelijker af. Dat<br />

werkt door in de hele familie. Iedereen is nu weer<br />

blij. Gerard verklaart de grote gevolgen van de kleine<br />

stapjes die hij met Rudolf zette: ‘Het is niet mijn<br />

‘Als je je<br />

werkruimte<br />

ziet opknappen,<br />

wordt het in<br />

je hoofd ook<br />

rustiger.’<br />

‘Als professional<br />

ben ik in veel<br />

dingen heel<br />

goed. Maar<br />

bij sommige<br />

dingen kan ik<br />

wel wat advies<br />

gebruiken.’<br />

bedoeling om iemand helemaal te veranderen. Als<br />

iemand een beetje verandert, geeft dat heel veel<br />

lucht. Dat geeft ook meer begrip bij de mensen om<br />

die persoon heen.’<br />

Signaal<br />

Wat meehielp in het proces, is dat Rudolf echt openstond<br />

voor ondersteuning: ‘Als professional ben ik<br />

in veel dingen heel goed. Maar bij sommige dingen<br />

kan ik wel wat advies gebruiken. Zo is er nu ook een<br />

administratiekantoor dat dingen voor me doet. Ik<br />

hoef niet alles zelf te doen’, aldus de ondernemer.<br />

‘Ik hoop door mijn verhaal te vertellen ook anderen<br />

te inspireren om op tijd aan de bel te trekken.’<br />

Een professional organizer iets<br />

voor u?<br />

Herkent u één van onderstaande signalen?<br />

- Ik word onrustig van alle ‘things to do’<br />

- Ik loop vaak achter de feiten aan<br />

- Ik stel belangrijke zaken te lang uit<br />

- Ik heb te veel e-mails, afspraken, projecten<br />

- Ik zorg niet goed genoeg voor mezelf<br />

- Ik moet de boel op orde brengen<br />

- Mijn perfectionisme werkt verlammend<br />

Of hebt u één van onderstaande wensen?<br />

- Ik wil graag rustig en effectief werken<br />

- Ik wil sneller goede beslissingen nemen<br />

- Ik wil mijn uitstelgedrag aanpakken<br />

- Ik wil beter voor mezelf zorgen<br />

- Ik wil me focussen op hoofdzaken<br />

- Mag ik soms een 8 scoren i.p.v. een 10?<br />

- Ik wil meer tijd voor écht belangrijke dingen<br />

- Ik wil beter overzicht kunnen houden<br />

- Ik wil mijn vitaliteit verbeteren<br />

- Ik wil vrij zijn als ik vrij heb<br />

- Ik wil rust en ruimte in mijn hoofd<br />

- Ik wil tijdens werkuren fatsoenlijk kunnen<br />

werken<br />

Wilt u meer weten over het werk van een<br />

professional organizer? U leest het op<br />

movir.nl/organizer<br />

Wat is úw verhaal?<br />

Bent u bereid om, net als Rudolf, iemand<br />

anders te inspireren met uw verhaal?<br />

Een verhaal over het voorkomen van<br />

arbeidsongeschiktheid, het herstellen<br />

van arbeidsongeschiktheid of een verhaal<br />

waarin u vertelt hoe u met plezier aan<br />

het werk blijft. Laat het ons weten via<br />

veerkracht@movir.nl.


6<br />

Snel de<br />

juiste steun<br />

dankzij<br />

vragenlijst<br />

re<br />

Re-integratie<br />

Het liefst zien we natuurlijk dat iedereen gezond en met veel plezier aan het werk is.<br />

Preventie helpt veel gevallen van arbeidsongeschiktheid voorkomen. Toch komt het helaas<br />

ook voor dat mensen, voor korte of voor langere tijd, hun werk niet kunnen doen. Als iemand<br />

zich arbeidsongeschikt meldt, doen wij er alles aan om diegene zo snel mogelijk weer te<br />

laten functioneren. Daarom investeren we in manieren om mensen daar gericht en snel bij<br />

te kunnen begeleiden.<br />

‘Om iemand die<br />

arbeidsongeschikt<br />

is geraakt<br />

snel en goed te<br />

kunnen helpen,<br />

is het belangrijk<br />

dat eerst het<br />

probleem goed<br />

geanalyseerd is.’<br />

Iemand die zich bij Movir arbeidsongeschikt meldt,<br />

heeft in eerste instantie telefonisch contact met een<br />

re-integratiebegeleider. ‘Die is getraind in het stellen<br />

van de juiste vragen en in het geven van relevante<br />

informatie’, zegt Jessika Pietersen, medisch adviseur<br />

bij Movir. ‘Toch is het ook voor deze begeleider niet<br />

altijd eenvoudig om op basis van een eerste telefoongesprek<br />

een pasklare oplossing aan te reiken.’<br />

‘Vaak zijn de knelpunten achter een melding van<br />

arbeidsongeschiktheid complex. Dan is het een<br />

combinatie van factoren die ervoor zorgt dat het<br />

niet goed gaat. Om iemand die arbeidsongeschikt<br />

is geraakt snel en goed te kunnen helpen, is het<br />

belangrijk dat eerst het probleem goed geanalyseerd<br />

is’, zegt Jessika. Om dat te doen, vindt er vaak een<br />

arbeidsdeskundig onderzoek plaats. Het kan ook<br />

zijn dat een bedrijfsarts een verzekerde bezoekt om<br />

er achter te komen wat er precies aan de hand is.<br />

Sinds de zomer van dit jaar hebben re-integratiebegeleiders<br />

van Movir een tool tot hun beschikking die<br />

zij in sommige gevallen inzetten: de online vragenlijst<br />

VragenlijstArbeidsReintegratie (VAR). Jessika: ‘Deze<br />

vragenlijst is ontstaan uit jarenlang onderzoek en<br />

is wetenschappelijk gevalideerd, wat het een zeer<br />

betrouwbaar instrument maakt. De lijst maakt het<br />

makkelijk om te bepalen hoe we iemand snel weer<br />

aan het werk kunnen krijgen. Dat is zowel voor de<br />

verzekerde als voor ons heel prettig.’<br />

Inmiddels hebben ook de eerste verzekerden van<br />

Movir ervaren hoe handig deze vragenlijst is. ‘Mensen<br />

worden gerichter en sneller geholpen’, ziet Jessika.<br />

‘Bijzonder aan deze lijst is dat het alle factoren die<br />

een bijdrage leveren aan het verzuim laat zien. We<br />

hebben het dan over werkdruk, over stress in de<br />

privésfeer, over de mate waarin de klachten aanwezig<br />

zijn, over de capaciteit die iemand heeft om<br />

problemen op te lossen en over andere persoonlijke<br />

kenmerken. Doordat al deze facetten worden<br />

gemeten, zien we heel snel waar de belangrijkste<br />

knelpunten zitten en waar ondersteuning gewenst<br />

is. En het kost maar tien minuten tijd om de vragen<br />

te beantwoorden.’<br />

Nadat de medisch adviseur de resultaten van de vragenlijst<br />

heeft beoordeeld, neemt deze adviseur of de<br />

re-integratiebegeleider contact op met de verzekerde.<br />

Ze bespreken met de verzekerde of die de aard van<br />

de problematiek herkent en of die zich kan vinden in<br />

de aanpak die de medisch adviseur voorstelt. Jessika<br />

merkt dat die gesprekken veel makkelijker verlopen


7<br />

VEERKRACHT Re-integratie<br />

Jessika Pietersen medisch adviseur<br />

als de vragenlijst is ingezet: ‘Zonder die lijst vinden<br />

veel mensen het moeilijk om te benoemen wat er aan<br />

de hand is. Als we de VAR gebruiken, weten we sneller<br />

waar de knelpunten zitten. Dat maakt het makkelijker<br />

om de juiste aanpak te kiezen.’<br />

Als de aanpak is bepaald, kan een begin worden<br />

gemaakt met het herstel. In bepaalde gevallen stelt<br />

de medisch adviseur voor om een persoonlijke coach<br />

in te zetten bij de re-integratie. ‘We hebben specifieke<br />

coaches voor bijvoorbeeld medisch professionals<br />

en voor advocaten en notarissen’, zegt Jessika. ‘Zij<br />

kennen het betreffende vakgebied door en door en<br />

kunnen daardoor makkelijk inspringen op problemen.<br />

We zoeken altijd naar een ‘klik’ tussen de verzekerde<br />

en de coach. Zo zoeken we bij ieder uniek probleem<br />

een unieke oplossing.’<br />

Dat is het maatwerk van Movir!<br />

De mensen die voor u klaarstaan als<br />

u uw werk niet meer kunt doen<br />

Als u arbeidsongeschikt raakt, begeleidt<br />

een heel re-integratieteam van Movir<br />

u op uw weg om weer gezond aan het<br />

werk te kunnen. Dit team bestaat uit in<br />

ieder geval een re-integratiebegeleider,<br />

een arbeidsdeskundige en medisch<br />

adviseur. Daarnaast schakelt Movir andere<br />

deskundigen in, als blijkt dat dat nodig is<br />

voor uw herstel. Dit kunnen bijvoorbeeld<br />

psychologen zijn of coaches, of bureaus<br />

die training of interventie bieden. Het<br />

doel bij re-integratie is altijd duurzame<br />

werkhervatting in uw eigen beroep.<br />

‘Zonder die lijst<br />

vinden veel<br />

mensen het<br />

moeilijk om<br />

te benoemen<br />

wat er aan<br />

de hand is.’


8<br />

ba<br />

back on track<br />

Alles werd<br />

weer leuker toen<br />

het roer om ging<br />

‘De laatste tijd kom ik fluitend op mijn werk, doordat ik niet meer<br />

de druk van een volle wachtkamer voel. Ik geloof nog steeds dat<br />

je er als huisarts moet zijn voor je patiënten. Alleen moet je wel<br />

je grenzen aangeven. Dat heb ik nu geleerd.’ De woorden van de<br />

zestigjarige huisarts Olaf Fortuyn verraden dat er iets ten goede<br />

is veranderd in de manier waarop hij zijn werk beleeft.<br />

De omslag die Olaf maakte, begon ruim een jaar<br />

geleden, op de dag dat hij genadeloos werd<br />

geconfronteerd met zijn kwetsbaarheid. ‘Ik werd<br />

onwel en voor ik het wist lag ik in een ambulance.<br />

In het ziekenhuis bleek mijn bloeddruk zo<br />

hoog te zijn dat het in eerste instantie niet eens<br />

gemeten kon worden.’ Het was voor Olaf meteen<br />

duidelijk dat zijn lichaam een duidelijk signaal<br />

afgaf. ‘Allebei mijn ouders zijn overleden aan<br />

een hersenbloeding. Zelf heb ik eerder ook al<br />

hoge bloeddruk gehad en daar medicijnen voor<br />

gebruikt. Misschien had ik mijn bloeddruk daarna<br />

vaker moeten controleren. Waarschijnlijk bagatelliseren<br />

veel artsen hun eigen gezondheid. Als<br />

ik een patiënt van mezelf zou zijn geweest, was<br />

ik waarschijnlijk strenger geweest. Dit had heel<br />

anders kunnen aflopen.’<br />

Hoewel Olaf de klap niet zag aankomen, merkte hij<br />

al langer dat zijn werk veel van hem eiste. ‘Gemiddeld<br />

werkte ik tussen de 60 en 80 uur in de week.<br />

Dat is veel. Ons werk is in de loop der tijd enorm<br />

veranderd. Alle administratie en regeltjes die we<br />

krijgen opgelegd van zorgverzekeraars, slaan<br />

nergens op. Dat is zonde van je tijd. Een ramp.<br />

Toch had ik niet het idee dat ik het niet aankon.<br />

Wel hadden mijn vrouw en ik, toevallig nét voordat<br />

dit gebeurde, besloten dat ik twee dagen per week<br />

een waarnemer erbij zou laten komen. Die zou mij<br />

gaan helpen in mijn praktijk.’<br />

Uiteindelijk zorgde slechte gezondheid ervoor<br />

dat Olaf gedurende een aantal maanden aan één<br />

waarnemer niet genoeg had. Van september tot<br />

januari heeft hij niet kunnen werken en hebben<br />

vier waarnemers de praktijk draaiende gehouden.<br />

Zijn vrouw stuurde alles aan en was aanspreekpunt.<br />

‘Ik was kapot’, zegt Olaf. ‘De eerste vier<br />

weken sliep ik alleen maar. Toen het mis ging, heb<br />

ik ook Movir gebeld om te vertellen wat er aan de<br />

hand was. Via hen kreeg ik een coach die me een<br />

aantal keren een spiegel heeft voorgehouden en<br />

me liet zien dat ik verkeerd bezig was. Verder hebben<br />

we samen een werkschema gemaakt toen ik


9 VEERKRACHT back on track<br />

langzaam weer aan het werk ging. En daarnaast<br />

heeft hij me ook tips gegeven hoe ik meer tijd<br />

voor mezelf kan vrijmaken.’<br />

In overleg met de coach heeft Olaf het roer echt<br />

omgegooid. ‘Ik ben nu heel anders gaan werken<br />

en heb een grens gesteld aan het aantal uren dat<br />

ik werk. Daarnaast is er nu een waarnemer voor<br />

drie dagen in de week bij gekomen. Daardoor<br />

heb ik meer adempauze en kan ik mijn werk hier<br />

afmaken in plaats van dat ik tot ’s avonds laat<br />

thuis aan mijn administratie werk. Het gevolg<br />

is dat ik nu veel meer plezier in het werk heb.<br />

Vroeger had ik voor iedere patiënt zeven minuten<br />

de tijd. Nu heb ik daar een kwartier tot twintig<br />

minuten voor. Ik prop ook geen afspraken tussen<br />

bestaande afpraken meer in. Daardoor voelt alles<br />

meer ontspannen en heb ik meer ruimte om informeel<br />

met patiënten te kunnen praten. Dat maakt<br />

het werk nog leuker. Ik ben dit werk gaan doen,<br />

omdat ik graag voor mensen zorg en contact met<br />

hen heb.<br />

Niet alleen op het werk maar ook thuis is de situatie<br />

voor Olaf verbeterd: ‘Als ik nu thuis ben, ligt er geen<br />

stapel administratie meer op me te wachten. Er blijft<br />

meer tijd over voor mijn grootste hobby: tuinieren.<br />

Ik ben nu elke dag in de tuin. Minstens twee keer in<br />

de week maai ik het gras met de hand. Het is een<br />

flinke tuin, dus een bezoek aan de sportschool is<br />

niet meer nodig. Voor mij is dit de ideale manier om<br />

me te ontladen en te ontspannen.’<br />

‘Ik heb de knop omgezet, omdat ik dit niet nog<br />

eens wil meemaken. Vaak denk je dat je van alles<br />

moet doen, omdat je onmisbaar bent. Dat is een<br />

misverstand. Ik heb ervaren dat de praktijk niet<br />

stopte toen het niet goed met me ging. Dat kostte<br />

me best moeite hoor. Ik heb ook moeten leren<br />

accepteren dat mijn waarnemer dingen anders<br />

doet dan ik. Dat is een kwestie van vertrouwen.<br />

Niet alleen het vertrouwen van mij in de waarnemer<br />

groeit. De patiënten zijn inmiddels ook gewend aan<br />

hem. Het is fijn dat het klikt. Toen ik mijn werk niet<br />

meer kon doen, vond ik dat heel erg. Het voelde<br />

alsof ik mijn praktijk in de steek had gelaten. In het<br />

begin was ik bang dat de praktijk leeg zou lopen.<br />

Maar gelukkig zijn mijn patiënten trouw gebleven.<br />

Sterker nog, er is nu veel meer waardering van<br />

mijn patiënten. Toen ik niet kon werken, stuurden<br />

heel veel patiënten een kaart of een bloemetje.<br />

Nooit geweten dat mensen zo zouden meeleven<br />

met hun dokter! Dat voelt heel goed. Patiënten<br />

denken zelfs al met me mee en geven zelf aan dat<br />

ze niet te veel tijd van me willen vragen.’<br />

‘Het werken als huisarts is voor mij fantastisch,<br />

ondanks de eisen van onder andere de zorgverzekeraars,<br />

die in mijn ogen onredelijk zijn. Het werk is<br />

de laatste tijd nóg leuker geworden, doordat ik nu<br />

zie dat het niet goed is om alsmaar door te blijven<br />

gaan ten koste van jezelf. Uiteindelijk hebben<br />

andere mensen ook meer aan me als het met mij<br />

goed gaat. Op deze manier hoop ik dit werk nog<br />

lang te kunnen doen’, besluit een opgewekte en<br />

strijd lustige Olaf.<br />

De naam is aangepast uit het oogpunt van privacy.<br />

Movir deed onderzoek naar de balans tussen<br />

werkdruk en werkplezier bij huisartsen. Daaruit<br />

komt naar voren dat vier op de tien huisartsen<br />

een hoog of verhoogd stressniveau heeft. U leest<br />

er meer over op movir.nl/huisartsonderdruk.<br />

‘Ik heb de<br />

knop omgezet,<br />

omdat ik dit<br />

niet nog eens<br />

wil meemaken.<br />

Vaak denk je<br />

dat je van<br />

alles moet<br />

doen, omdat<br />

je onmisbaar<br />

bent. Dat is een<br />

misverstand.’


10<br />

PR<br />

preventie<br />

Dick Freriks klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Ascender<br />

Het belang van een<br />

positieve mindset<br />

In de vorige editie van <strong>Veerkracht</strong> kon u lezen dat er onder medisch specialisten behoefte is aan<br />

aandacht voor betere onderlinge samenwerking. Als die samen werking niet soepel loopt, kan dat<br />

namelijk leiden tot stress, spanning, een slechte werksfeer en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.<br />

Om medisch specialisten te begeleiden bij het creëren of behouden van een prettige werk omgeving,<br />

biedt Movir naast individuele coaching ook een teamsessie voor (vak)groepen aan. Deze sessie wordt<br />

verzorgd door coaches van Ascender. Dick Freriks is één van de coaches en geeft inzicht in de manier<br />

waarop zo’n sessie medisch specialisten helpt om beter als team te functioneren.<br />

Waarom een teamsessie?<br />

‘De druk op medisch specialisten neemt alleen<br />

maar toe. Juist daarom is het noodzakelijk dat<br />

medisch specialisten optimaal samenwerken’,<br />

vindt Dick. ‘Om hen daarbij te ondersteunen, biedt<br />

Movir in samenwerking met Ascender een teamsessie<br />

aan. In zo’n sessie krijgt een (vak)groep tools<br />

en methodieken aangereikt, die zij kunnen gebruiken<br />

om hun team beter te laten functioneren.’<br />

Invalshoeken<br />

‘Om vorm te geven aan de sessie, hebben (vak)groe -<br />

pen de keuze tussen drie gerichte invalshoeken:<br />

Versterken van Samenwerking, Versterken van<br />

Vitaliteit of Oplossingsgericht Communiceren.<br />

In een voorbereidend gesprek wordt besproken<br />

wat de belangrijkste thema’s zijn binnen de groep<br />

en welke van de drie invalshoeken daar het beste bij<br />

past. Uiteindelijk is het altijd maatwerk en krijgt iedere<br />

sessie een ander accent’, legt Dick uit.<br />

Omgaan met veranderingen<br />

‘Voor (vak)groepen is het belangrijk om ook naar buiten<br />

toe een goede reputatie op te bouwen. Niet alleen<br />

naar patiënten, maar ook naar samenwerkingspartners,<br />

naar het bestuur van het ziekenhuis en ga<br />

zo maar door. Tijdens de teamsessies bekijken we<br />

samen hoe de teams daar beter in kunnen worden<br />

en hoe ze kunnen inspelen op veranderingen. Een<br />

ander punt dat aan de orde kan komen, is omgaan<br />

met bepaalde karakters binnen een team. Daarbij<br />

kan het een rol spelen dat medisch specialisten


11 VEERKRACHT preventie<br />

opgeleid zijn om autonoom te handelen. Dat is nodig<br />

om beslissingen te kunnen nemen in crisissituaties.<br />

Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld<br />

aan samenwerking en communicatie. Dat botst. Ook<br />

cultuurverschillen kunnen zorgen voor spanningen,<br />

zeker als er sprake is van een fusie van (vak)groepen.<br />

Op zulke zaken spelen we tijdens de sessie in.’<br />

Aanpak<br />

‘Iedere teamsessie begint met van gedachten wisselen<br />

over de vraag Wat vind je nou belangrijk in<br />

je leven en in je werk?’, vertelt Dick. ‘Dit doen we,<br />

omdat we zien dat veel medisch specialisten in alle<br />

dagelijkse hectiek ver af komen te staan van de<br />

waarden waarom ze ooit arts zijn geworden. Door<br />

daar samen over te praten, zien deelnemers weer<br />

wat er leuk is aan hun vak. Daarna kijken we naar<br />

wat er al goed gaat in het team en naar hoe we dat<br />

kunnen versterken.’<br />

Job crafting<br />

‘Gedurende dat proces van versterken maken<br />

de deelnemers kennis met job crafting. Dat is het<br />

boetseren van je baan, door te kijken of je doet wat<br />

je leuk vindt, waar je ervaring ligt en waar je goed<br />

in bent. Als dat goed gebeurt zal je je meer betrokken<br />

voelen bij het domein binnen je werk waar jij<br />

verantwoordelijk voor bent. Je doet dingen dan niet<br />

meer omdat je ze moet doen, maar omdat je zelf<br />

hebt bedacht dat je ze op die manier wilt doen. Dit<br />

geeft je een goed gevoel. En tegelijkertijd ben je<br />

op die manier het meest van waarde voor je team.<br />

Die combinatie heeft een team nodig om duurzaam<br />

succes vol te kunnen zijn.’<br />

Positieve mindset<br />

‘Bij opbouwen van een team hoort ook dat deelnemers<br />

naar elkaars kwaliteiten leren kijken. Vaak<br />

hebben mensen het vooral over wat er níet goed<br />

gaat. Onbewust worden issues zo steeds groter en<br />

op die manier raak je het zicht op de gouden momenten<br />

en op de energiegevers kwijt. Het is daarom<br />

belangrijk om ook aandacht te schenken aan wat er<br />

wel goed gaat. Als dat nodig is, gaan we tijdens de<br />

teamsessie aan de slag met het veranderen van de<br />

psychologische mindset van de deelnemers. Als zij<br />

zich positiever gedragen en voelen, helpt hen dat om<br />

creatiever te worden in het vinden van oplossingen.’<br />

Kwaliteiten waarderen<br />

‘De oplossing zit vaak in dingen anders doen. Stel<br />

dat er in jouw team iemand is die altijd dwarsligt.<br />

Dan kun je het met elkaar over dat dwarsliggen<br />

hebben, maar dan blijf je in het negatieve hangen.<br />

Als je echter in staat bent om dat “dwarse” gedrag<br />

onderdeel te laten zijn van het proces dat kennelijk<br />

nodig is, geef je er een andere lading aan. Dan kan<br />

er zelfs begrip ontstaan. En ineens blijkt die lastige<br />

collega heel geschikt te zijn om bijvoorbeeld de onderhandelingen<br />

met de zorgverzekeraar te doen. Je<br />

moet ieders kwaliteiten leren waarderen en inzetten<br />

waar ze nodig zijn, in het belang van de vakgroep.’<br />

Preventieve werking<br />

De teamsessies zijn oplossingsgericht en werken<br />

preventief. ‘Deze mensen zijn vaak geneigd om beter<br />

voor anderen te zorgen dan voor zichzelf. Dat zorgt<br />

voor een risico. Daarom is het goed dat medisch<br />

specialisten ook stilstaan bij hun eigen functioneren’,<br />

eindigt Dick.<br />

(Vak)groepen kunnen kiezen uit drie<br />

invalshoeken voor hun teamsessie:<br />

1. Versterken van Samenwerking ‘high<br />

performance team’<br />

Leren kennen en benutten van elkaars<br />

kwaliteiten, omgaan met verschillen, teameffectiviteit<br />

2. Versterken van Vitaliteit<br />

Omgaan met stress en spanning, omgaan<br />

met hoge werkdruk, balans werk en privé,<br />

gezond aan het werk<br />

3. Oplossingsgericht Communiceren<br />

Positief en effectief communi ceren, duidelijkheid<br />

geven, elkaar aanspreken, effectiever<br />

worden in de werkomgeving<br />

Op movir.nl/medischspecialist<br />

leest u meer over de inhoud van de<br />

teamsessie en over de voorwaarden<br />

van deelname.<br />

Dick Freriks is<br />

klinisch psycholoog<br />

en psychotherapeut,<br />

gespecialiseerd in<br />

arbeidsgerelateerde<br />

problematiek, stress<br />

en burn-out. Hij maakte<br />

elf jaar deel uit van de<br />

vakgroep Psychologie<br />

in een ziekenhuis en<br />

maakte daar mee hoe<br />

medisch specialisten<br />

functioneren. Al<br />

geruime tijd coacht en<br />

begeleidt hij artsen en<br />

(vak)groepen.


12<br />

el<br />

Elestia<br />

Toenemende werkdruk bij apothekers<br />

‘Wacht niet tot het<br />

echt niet meer gaat’<br />

Ruim zestig procent van de apothekers werkt op vrije dagen. En één op de vijf werkt meer dan<br />

50 uur per week. Dit komt naar voren uit de analyse van de resultaten van Pas op de Plaats, de<br />

online scan voor apothekers die Movir en Elestia begin <strong>2015</strong> introduceerden. Voor Mariël Croon<br />

van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, en Elestia-coach Kyra Wijnekus komen deze<br />

berichten niet als een verrassing.<br />

‘Door allerlei<br />

regeltjes zijn<br />

apothekers<br />

meer tijd kwijt<br />

met administratie<br />

en met<br />

het uitleggen<br />

waarom mensen<br />

moeten<br />

betalen voor<br />

de zorg die zij<br />

leveren.’<br />

‘We krijgen absoluut signalen uit het veld dat<br />

apothekers het zwaar hebben’, zegt Mariël. De<br />

gevolgen daarvan zijn volgens Kyra ook zichtbaar bij<br />

Elestia: ‘We hebben veel ervaring met het coachen<br />

van mensen die onder druk staan. Ook apothekers<br />

melden zich bij ons, vaak met vergelijkbare vragen.<br />

De resultaten die nu naar buiten komen, bevestigen<br />

dan ook wat wij al langer zagen.’<br />

Regeltjes en onbegrip<br />

‘Apothekers moeten steeds meer werk verzetten<br />

voor steeds minder geld’, ziet Mariël als de belangrijkste<br />

oorzaak van de toenemende druk. ‘De kerntaak<br />

van een apotheker is zorgen voor effectief en<br />

veilig medicijngebruik. Maar door allerlei regeltjes en<br />

door het woud aan verschillende vergoedingen bij<br />

zorgverzekeraars, zijn apothekers meer tijd kwijt met<br />

administratie en met het uitleggen waarom mensen<br />

moeten betalen voor de zorg die zij leveren. Voor<br />

dat laatste is veel onbegrip en het zorgt zelfs voor<br />

agressie aan de balie. We hopen dat de politiek,<br />

de verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit<br />

inzien dat de regelgeving logischer moet.’<br />

Wees je bewust van hoe je je voelt<br />

‘In sommige beroepen maak je veel uren’, zegt Kyra.<br />

‘Als dat je opbreekt, dan is het verstandig om te<br />

onderzoeken wat je kunt doen om energie over te<br />

houden, zodat je niet iedere avond uitgeput thuis<br />

komt. Elestia heeft de beschikking over gespecialiseerde<br />

coaches, die weten wat er speelt en weten<br />

hoe ze dat aan moeten pakken. Wees je daarom<br />

bewust van hoe je je voelt en trek op tijd aan de bel<br />

als je merkt dat je al langere tijd weinig energie hebt.<br />

Wacht niet tot het echt niet meer gaat.’<br />

Elestia<br />

Een te hoge werkdruk komt niet alleen bij apothekers<br />

voor. Alle verzekerden van Movir kunnen voor ondersteuning<br />

bij onder meer het creëren van een goede<br />

werk-privébalans anoniem en kosteloos terecht bij<br />

Elestia. Wilt u meer informatie of wilt u zelf een Pas<br />

op de Plaats maken om te zien hoe het met u gaat?<br />

Kijk dan op www.elestia.nl of bel 0800 22 44 228.<br />

Symptomen die erop kunnen<br />

wijzen dat u te veel onder druk<br />

staat:<br />

1) weinig energie, zin en interesse om<br />

iets te ondernemen<br />

2) allerlei (vage) lichamelijke klachten<br />

en pijntjes<br />

3) u bent sneller geïrriteerd en huilt<br />

makkelijker<br />

4) moeilijk inslapen en vaak wakker<br />

worden<br />

5) paniekmomenten en/of concentratieproblemen<br />

6) soms een gevoel van wanhoop


13<br />

VEERKRACHT Elestia<br />

Pas op de plaats<br />

Pas op de Plaats<br />

Enkele resultaten uit de ‘Pas op de plaats’-scan van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar<br />

Enkele resultaten Movir uit de onder ‘Pas apothekers. op de Plaats’-scan onder apothekers<br />

85%<br />

haalt<br />

voldoening<br />

uit het werk<br />

34%<br />

tussen 46-55<br />

jaar ervaart<br />

te weinig<br />

waardering<br />

42%<br />

Mannen<br />

ervaren werk<br />

vaker als<br />

emotioneel 29%<br />

belastend<br />

NIEUW!<br />

Zorgen over<br />

veranderingen<br />

in het<br />

vakgebied?<br />

30%<br />

soms<br />

23%<br />

regelmatig<br />

9%<br />

nooit<br />

34%<br />

vaak<br />

4%<br />

altijd<br />

Aantal uren per week<br />

ma di wo do vr<br />

08:00<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

19:00<br />

20:00<br />

< 20<br />

20-30<br />

30-40<br />

40-50<br />

> 50<br />

Onbekend<br />

1%<br />

8%<br />

34%<br />

33%<br />

21%<br />

4%<br />

20%<br />

werkt meer dan<br />

50 uur<br />

per week<br />

Ruim<br />

60%<br />

werkt altijd, vaak<br />

of regelmatig op<br />

zijn vrije dag<br />

32%<br />

van de<br />

vrouwen<br />

heeft moeite<br />

aandacht te<br />

verdelen tussen<br />

thuis en<br />

werk<br />

weekagenda<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

Druk!<br />

Drukker!<br />

Vol!<br />

Werken!<br />

Werk!<br />

Drukst!<br />

Bios?<br />

32%<br />

Bij<br />

beïnvloedt<br />

werkstress<br />

altijd of<br />

vaak het<br />

privéleven<br />

! Agenda: Congres Ap...<br />

! Agenda: Cursus Om...<br />

! Agenda: Meeting Da...<br />

! Agenda: Dag v/d pat...<br />

23 8 14<br />

46%<br />

heeft het<br />

gevoel geleefd<br />

te worden<br />

Apothekers van 55+<br />

29%<br />

altijd of vaak<br />

uitgeput na dag<br />

werken<br />

Apothekers nooit<br />

hebben kunnen<br />

doen wat ze<br />

het liefst willen<br />

5%<br />

33%<br />

soms<br />

altijd<br />

5%<br />

19%<br />

vaak<br />

38%<br />

regelmatig<br />

57%<br />

kijkt met voldoening<br />

terug<br />

op het werkleven


14<br />

Steunpunt voor artsen<br />

met een verslaving<br />

CA<br />

case<br />

Verslaving komt voor bij mensen van alle leeftijden, in alle sociale lagen en bij alle beroepen.<br />

Dus ook bij artsen. Maar wat doe je als je arts bent en met een verslaving kampt? Laat je je<br />

behandelen? Op wie doe je een beroep? Wat zijn de gevolgen als je naar buiten treedt met<br />

je verslaving? Sinds 2011 is er het steunpunt ‘ABS-artsen’, dat als doel heeft om artsen te<br />

begeleiden bij het vinden van antwoorden op dit soort vragen. Psychiater Hans Rode maakt<br />

deel uit van de projectgroep en vertelt ons wat het steunpunt heeft bereikt in de eerste vier<br />

jaar dat het bestaat.<br />

‘We zijn dit steunpunt begonnen, omdat het voor<br />

veel artsen niet duidelijk is wat hen te wachten staat<br />

als ze naar buiten treden met hun verslaving’, vertelt<br />

Hans. ‘Sinds de start hebben ongeveer 100 artsen<br />

zich bij ons gemeld. Ook collega’s en familieleden<br />

van artsen vragen ons om advies. Met artsen die zich<br />

bij ons melden, bespreken we onder meer de vooren<br />

nadelen van mogelijke oplossingen. We behandelen<br />

hen niet zelf, maar begeleiden hen naar een<br />

behandeling als dat nodig is. We willen bereiken dat<br />

artsen zoveel mogelijk hun werk kunnen blijven doen.<br />

In de meeste gevallen lukt dat ook. Daarnaast zetten<br />

we ons in voor kwaliteit van zorg. Een verslaafde arts<br />

die doorgaat met zijn werk, kan een gevaar zijn voor<br />

patiënten. Dat willen we voorkomen.’<br />

Cultuurverandering<br />

‘Wij artsen vinden het lastig om ons te laten behandelen’,<br />

weet Hans. ‘We hebben geleerd om voor<br />

anderen te zorgen. Maar als we zelf wat mankeren,<br />

‘Vooralsnog is<br />

het niet vanzelfsprekend<br />

dat je<br />

als arts op een<br />

veilige manier<br />

aandacht voor je<br />

gezondheid kunt<br />

vragen, zonder<br />

dat je je hoeft<br />

te schamen of<br />

bang moet zijn<br />

dat je niet meer<br />

voor vol wordt<br />

aangezien.’<br />

ontkennen we dat graag eerst of houden we dat<br />

het liefst geheim. Als het gaat om verslaving is het<br />

nog moeilijker om daar open over te zijn. Op die<br />

ziekte rust een taboe. Het is zonde dat veel artsen<br />

die hiermee kampen hun verslavingsproblemen<br />

ontkennen. Verslaving is namelijk vaak goed te<br />

behandelen en daarmee een tijdelijk probleem.<br />

Terwijl de toekomst van verslaafde artsen die zich<br />

niet laten behandelen er vaak dramatisch uitziet. We<br />

moeten inzien dat ook artsen vroeg of laat gezondheidsproblemen<br />

kunnen krijgen, en dit onderling<br />

van elkaar accepteren. Dat vraagt om een cultuurverandering.<br />

Vooralsnog is het niet vanzelfsprekend<br />

dat je als arts op een veilige manier aandacht voor<br />

je gezondheid kunt vragen, zonder dat je je hoeft<br />

te schamen of bang moet zijn dat je niet meer voor<br />

vol wordt aangezien. Door verantwoordelijkheid te<br />

nemen voor elkaar, door collega’s aan te spreken en<br />

door hulp te bieden waar dit nodig is, kan dit taboe<br />

worden doorbroken.’


15 VEERKRACHT case<br />

Gezondheid voorop<br />

‘Een arts die verslaafd is, heeft op allerlei manieren met drempels<br />

te maken. Je weet bijvoorbeeld niet hoe je werkgever of<br />

collega’s zullen reageren als je open bent over je verslaving.<br />

We hebben dan ook nog geen vaste modus gevonden, waarbij<br />

we kunnen zeggen: ‘Vertel alles maar aan iedereen!’ Dit is per<br />

geval verschillend. Hier houden we bij het steunpunt rekening<br />

mee. Tegelijkertijd willen we dat artsen actief aan hun gezondheid<br />

werken en daarbij is iedere hindernis er één te veel. We zien<br />

bijvoorbeeld dat zorgpraktijken niet geassocieerd willen worden<br />

met een verslaafde collega. Dat zorgt ervoor dat een verslaafde<br />

arts zijn problemen zo lang mogelijk geheimhoudt voor zijn<br />

collega’s. Op de lange termijn worden die problemen daardoor<br />

alleen maar groter, met soms forse consequenties voor meerdere<br />

partijen als gevolg. Ook dat vraagt om gedragsverandering.<br />

Zoals ik al eerder noemde, is het belangrijk dat iedereen inziet<br />

dat verslaving een ziekte is die vaak prima behandeld kan worden.<br />

Soms bemiddelen we dan ook tussen de arts aan de ene<br />

kant en collega’s of een andere instantie aan de andere kant,<br />

om te proberen iemand aan het werk te houden.’<br />

Groei van het steunpunt<br />

‘Het project gaat op dit moment een nieuwe fase in. De eerste<br />

fase was een verkennende periode van vier jaar om te zien of<br />

het steunpunt levensvatbaar is. Dat blijkt het geval te zijn. Er is<br />

steeds meer belangstelling voor. En sinds september kunnen<br />

we aanspraak maken op subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid,<br />

Welzijn en Sport. Daarmee kunnen we het steunpunt<br />

op allerlei manieren uitbreiden.’<br />

Monitoring<br />

‘Eén van de belangrijkste dingen die we gaan toevoegen, is een<br />

monitoringsprogramma. In zo’n programma monitoren we artsen<br />

gedurende twee tot vijf jaar bij het genezen van hun verslaving.<br />

Het programma is er niet om artsen te inspecteren, maar om<br />

ervoor te zorgen dat zij in het zadel kunnen blijven zitten. Het feit<br />

dat er gecontroleerd wordt, herinnert de arts eraan dat verslaving<br />

een chronische ziekte is waar hij of zij blijvend aan moet werken.<br />

Daarnaast is de monitoring een prettig middel voor artsen om aan<br />

de buitenwacht te laten zien dat er geen terugval is. In Noord-<br />

Amerika hebben ze al bijna dertig jaar ervaring met dit soort<br />

monitoringsprogramma’s. Daar blijft 85% van de deelnemende<br />

artsen gewoon aan het werk. Dat is iets wat wij onze artsen ook<br />

graag gunnen. We kunnen alleen maar artsen begeleiden die zelf<br />

ook erkennen dat ze een probleem hebben. Maar als je niet wilt<br />

terugvallen in je verslaving, is het wel heel verstandig om aan het<br />

programma mee te doen.’<br />

Wilt u anoniem contact met het steunpunt?<br />

Bel 0900 0168 of mail naar info@abs-artsen.nl.<br />

Hans Rode Psychiater<br />

Movir wil graag dat verzekerden gezond en met<br />

veel plezier aan het werk blijven. Daar hoort bij<br />

dat verzekerden zich op tijd onder behandeling<br />

stellen als de situatie daar om vraagt. Movir<br />

benadrukt dat het verslaving ziet als een chronische<br />

hersenziekte. Het is belangrijk dat artsen met een<br />

verslavingsprobleem zich bij gespecialiseerde<br />

centra melden, voordat functioneringsproblemen<br />

ontstaan met alle (ernstige) gevolgen van dien.<br />

Daarom ondersteunt Movir financieel het project<br />

‘ABS- artsen’, dat een initiatief is van de KNMG.


Redactie<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

LISETTE NACINOVIC<br />

Sander van der Kuilen<br />

JACQUELINE PIETERSEN<br />

Eindredactie<br />

Arnold Hubbers<br />

Fotografie<br />

BASTIAAN VAN MUSSCHER<br />

Ontwerp en opmaak<br />

Heldergroen<br />

Drukwerk<br />

DEAbrummelkamp<br />

veerkracht@movir.nl<br />

(030) 607 87 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!