23.09.2015 Views

Buitentrap Steel Zink

<p>De civik zink word standaard geleverd met 13 optreden, deze kunt u aanpassen naar hoogte die u nodig heeft.</p> <p>&nbsp;<img src="{{media url=" alt="" /></p> <p>De draairichting van de trap is instelbaar.<br /><br /> Het trapgat moet minstens 5 centimeter groter zijn dan de diameter van de trap.</p> <p justify;"><a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o120cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="diameter 120cm" /></a>&nbsp;<a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o140cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="diameter 140cm" /></a>&nbsp;<a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o160cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="Diameter 160cm" /></a><br />Klik <span underline;"><a href="http://configurati.fontanot.it/arke/configuratore-civikzink.html">hier</a></span>&nbsp;om uw eigen Civik zink trap samen te stellen met behulp van de configurator.<br /><br /><br /> <strong>installatievideo</strong>.<br /> &lt;iframe block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//player.vimeo.com/video/12455447" frameborder="0" width="720" height="530"&gt;&lt;/iframe></p> <p>&lt;iframe width="720px" height="700px" src="https://www.yumpu.com/nl/embed/view/XE8UgX0hDuLPYNeG" frameborder="0" allowfullscreen="true" allowtransparency="true"&gt;&lt;/iframe><br /><br /></p> <p><strong><em>Bij Prijzentrappen bent u gegarandeerd van de laagste prijs voor bouwpakket trappen. Ziet u elders dezelfde trap tegen een lagere prijs? Dan stellen we de prijs bij en krijgt u daar bovenop 5% korting! Prijsvergelijkingen dienen wel gebaseerd te zijn op trapprijs inclusief btw en verzendkosten.</em></strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

<p>De civik zink word standaard geleverd met 13 optreden, deze kunt u aanpassen naar hoogte die u nodig heeft.</p>
<p>&nbsp;<img src="{{media url=" alt="" /></p>
<p>De draairichting van de trap is instelbaar.<br /><br /> Het trapgat moet minstens 5 centimeter groter zijn dan de diameter van de trap.</p>
<p justify;"><a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o120cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="diameter 120cm" /></a>&nbsp;<a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o140cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="diameter 140cm" /></a>&nbsp;<a href="http://www.prijzentrappen.nl/producten/spiltrappen/civik-zink-buiten-trappen/civik-zink-o160cm" target="_self"><img src="{{media url=" alt="Diameter 160cm" /></a><br />Klik <span underline;"><a href="http://configurati.fontanot.it/arke/configuratore-civikzink.html">hier</a></span>&nbsp;om uw eigen Civik zink trap samen te stellen met behulp van de configurator.<br /><br /><br /> <strong>installatievideo</strong>.<br /> &lt;iframe block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="//player.vimeo.com/video/12455447" frameborder="0" width="720" height="530"&gt;&lt;/iframe></p>
<p>&lt;iframe width="720px" height="700px" src="https://www.yumpu.com/nl/embed/view/XE8UgX0hDuLPYNeG" frameborder="0" allowfullscreen="true" allowtransparency="true"&gt;&lt;/iframe><br /><br /></p>
<p><strong><em>Bij Prijzentrappen bent u gegarandeerd van de laagste prijs voor bouwpakket trappen. Ziet u elders dezelfde trap tegen een lagere prijs? Dan stellen we de prijs bij en krijgt u daar bovenop 5% korting! Prijsvergelijkingen dienen wel gebaseerd te zijn op trapprijs inclusief btw en verzendkosten.</em></strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STEEL ZINK<br />

Nederlands<br />

MONTAGE HANDLEIDING


Nederlands<br />

Alvorens met de montage te beginnen, moeten alle elementen van de trap uit de verpakking worden genomen. Leg<br />

ze verspreid over een groot oppervlak en controleer het aantal elementen (TAB. 1: A = Code, B = Aantal).<br />

In de verpakking treft u een dvd aan die u moet bekijken voordat u met de montage begint.<br />

Voormontage<br />

1. Monteer de bussen D32 in de treden L02 met de draadring D33 en trek handvast aan. Steek de componenten<br />

C13 en C31 in de bussen D32 (fig. 2) door het gat van de pen naar het midden van de trap te richten.<br />

2. Monteer de elementen BE3, CC5, CC6 aan de zuil C07 (fig. A).<br />

3. Meet zorgvuldig de hoogte van vloer tot vloer om het aantal vulschijven D03 (TAB. 2) te bepalen.<br />

4. Monteer de vulstukken (D14, D03 en D02) als één stuk. Monteer op dezelfde wijze de vulstukken (D04, D03 en<br />

D02).<br />

Montage<br />

5. Bepaal het bevestigingspunt van de basis G03 door het trapbordes E03 omgekeerd op de vloer te leggen. Teken<br />

het middelpunt van de bus af (fig. 3).<br />

6. Gebruik het element G03 als referentie voor de 3 bevestigingsgaten op de grond die met een boor van Ø 14 mm<br />

geboord moeten worden.<br />

7. Monteer de basis (G03+B17+B46) (fig. 1).<br />

8. Bevestig de basis (G03+B17+B46) definitief aan de vloer met de elementen B13 (fig. 1).<br />

9. Schroef de buis G02 op de basis (G03+B17+B46) (fig. 1).<br />

10. Breng de vulstukken (D14+D03+D02) aan (fig. 4).<br />

11. Breng de afdekring D05 van de basis aan (fig. 4).<br />

12. Breng de eerste trede L02 op de buis G02 aan. Breng vervolgens achter elkaar een vulstuk (D04+D03+D02) en<br />

de volgende trede L02 aan, en ga zo verder. Breng de treden afwisselend rechts en links aan, om het gewicht<br />

gelijkmatig te verdelen (fig. 4).<br />

13. Schroef, als het uiteinde van de buis G02 is bereikt, het element B47 vast, schroef de volgende buis G02 vast<br />

en ga door met het monteren van de trap (fig. 4).<br />

14. Schroef, als het uiteinde van de buis G02 is bereikt, het element B46 en het element G01 vast (schroef het<br />

element G01 vast en houd er rekening mee dat het circa 15 cm boven de hoogte van de trap moet uitsteken).<br />

(fig. 5). Ga door met het aanbrengen van de treden en gebruik hierbij het element D01 dat is ingebracht in het<br />

vulstuk (D04+D03+D02) van de eindtreden L02 die niet op de paal G02 zijn gecentreerd.<br />

15. Breng als laatste element het trapbordes E03 aan. Breng de elementen B05, B04 aan en trek het element B03<br />

voldoende aan, maar houd er rekening mee dat de treden nog moeten kunnen draaien (fig. 1).<br />

Bevestiging van het trapbordes<br />

16. Boor met de boor Ø 14 mm ter hoogte van de gaten in de bevestigingsflens op de bovenvloer.<br />

17. Bevestig het element B13 definitief (fig. 1).<br />

Montage van de trapleuning<br />

18. Spreid de treden L02 in waaiervorm na de wentelingrichting gekozen te hebben (fig. 6). Nu kan de trap betreden<br />

worden.<br />

19. Bereken de exacte positie van het gat Ø 9 mm dat in het trapbordes E03 gemaakt moet worden, door de maat<br />

op de treden L02 als referentie te nemen.<br />

20. Pas de eerste baluster C07 (H. 1190 mm) op het trapbordes aan:<br />

1) meet de optrede tussen trede L02 en trapbordes E03 en voeg 2,5 cm toe,<br />

2) boor het trapbordes E03 met de boor Ø 9 mm,<br />

3) snijd het eindgedeelte van de baluster C07 af,<br />

4) monteer de elementen F01 m.b.v. de elementen B44, B27 en B23,<br />

5) steek het zojuist afgesneden deel van de baluster tussen het onderste element F01 en de trede L02,<br />

6) draai de elementen C31 van de trede en het trapbordes vast,<br />

7) breng in en bevestig met element C31 het resterende deel van de baluster C07 in het bovenste element<br />

F01 (fig. 1). Plaats de balusters C07 en behoud hierbij de richting van de gaten van het element B53 naar<br />

het midden van de trap en zorg ervoor dat het uitlopende gedeelte van het element aan de binnenkant van de<br />

trapleuning blijft.<br />

21. Breng vervolgens alle langere verbindingsbalusters C07 (H. 1190 mm) tussen de treden L02 aan. Draai<br />

uitsluitend het onderste element C31 van de trede vast (fig. 2).<br />

22. Controleer de loodrechte stand van alle geplaatste balusters C07. Voer deze controle aandachtig uit omdat dit<br />

zeer belangrijk is voor een goed eindresultaat van de montage.<br />

23. Draai het element B03 definitief vast (fig. 6).<br />

24. Draai het bovenste element C31 van de trede definitief vast (fig. 2).<br />

25. Controleer opnieuw de loodrechte stand van de balusters C07 en corrigeer deze eventueel door de<br />

werkzaamheden beschreven onder de punten 21, 22 en 23 te herhalen.<br />

26. Bevestig het element F01 ter hoogte van de eerste baluster C07 op de vloer, door een boor van Ø 8 mm te<br />

gebruiken. Gebruik de elementen B11, B12 en C31 na de loodrechte stand gecontroleerd te hebben (fig. 1).


Dicht het steunpunt van element F01 op de vloer met silicone af.<br />

27. Plaats de eerste baluster C07 (H. 1190 mm) samen met het versterkingselement C30 na hem 35 mm<br />

afgesneden te hebben (fig. 1).<br />

28. Verwarm de handregel A02 tot hij buigzaam wordt:<br />

1) leg de handregel op het deksel van de houten kist,<br />

2) verwarm hem langzaam door continu, zonder te stoppen, cirkelvormige bewegingen te maken,<br />

3) keer de handregel om en herhaal de handeling (fig. 8).<br />

29. Plaats de handregel A02 op de balusters C07 (gebruik handschoenen). Bevestig de handregel op de eerste<br />

baluster C07 bovenaan met de elementen B54 en B55 na hem aan de onderkant geboord te hebben met een<br />

boor van Ø 5 mm voordat hij is afgekoeld (fig. 6).<br />

30. Snijd het overgrote deel van de overtollige handregel A02 af om te voorkomen dat het de werkzaamheden<br />

belemmert.<br />

31. Boor de handregel A02 ter hoogte van de gaten in alle elementen B53 en bevestig met de elementen B54 en<br />

B55.<br />

32. Breng snel achter elkaar de resterende balusters C07 in de treden L02 aan (voor trap Ø 120 cm één<br />

tussenbaluster H.1095 mm. Voor trappen Ø 140 cm en Ø 160 cm twee tussenbalusters H. 1060 en H. 1130<br />

mm). Draai de elementen C31 vast en let daarbij op hun loodrechte stand en bevestig aan de handregel A02<br />

m.b.v. de elementen B54 en B55.<br />

33. Snijd de handregel A02 definitief af ter hoogte van de eerste baluster C07 van de trap.<br />

34. Breng het element A03 in de handregel A02 aan (elimineer bramen veroorzaakt door het afsnijden) m.b.v. de lijm<br />

X01, na het uiteinde van de handregel A02 verwarmd te hebben (fig. 1)<br />

35. Draai de elementen C31, D32 en D33 definitief vast m.b.v. art. C36.<br />

36. Voltooi de montage van de trapleuning, door de elementen B82 in het onderste deel van de balusters C07 aan<br />

te brengen (fig. 1).<br />

Montage van de balusterleuning<br />

37. Schroef de baluster C04 op het element G01 dat uit het trapbordes E03 steekt (fig. 1).<br />

38. Bevestig het element B01 op de baluster C04 m.b.v. het element C31 en dicht af met silicone (fig. 1).<br />

39. Bevestig de elementen F01 m.b.v. de elementen B89, B27, B23 in de antislipgaten die reeds aanwezig zijn in<br />

het trapbordes E03, en houd hierbij een centerafstand aan die gelijk is aan die tussen de balusters C07 van de<br />

eerder gemonteerde trapleuning (fig. 1). Gebruik voor de ontbrekende gaten een boor Ø 9 mm.<br />

40. Plaats de kortere balusters C07 (H. 935 mm) in de elementen F01, en breng silicone aan op de ruimte tussen<br />

de twee elementen af te dichten en het element C31 vast te draaien.<br />

41. Bereken het aantal stijlen C07 op basis van de afmetingen van de trap zoals aangegeven in de tabellen (fig. 7).<br />

42. Bevestig de handregel A18 m.b.v. de elementen B54 en B55 (fig. 1).<br />

43. Verbind het eindgedeelte van de trapleuning met het kleine gedeelte balusterleuning op het trapbordes E03,<br />

door gebruik te maken van het specifieke verbindingsstuk verkregen door montage van de elementen A20, A03,<br />

C92 en B08 (fig. 7). Maak de snede op de handregel A02 schoon en verhit het uiteinde, bevestig de doppen A03<br />

van het verkregen verbindingsstuk m.b.v. de lijm X01. Bevestig definitief met de schroeven C87.<br />

Eindmontage<br />

44. Bevestig, om de tussenpunten van de trap extra te verstevigen, de elementen F09 aan de muur en verbindt ze<br />

met de balusters C07 m.b.v. de elementen F08. Boor met een boor van Ø 8 mm en gebruik de elementen B36,<br />

B37, B11 en B12 (fig. 11).<br />

45. Reinig het oppervlak van alle treden door al het afval en de metaalkrullen die tijdens het boren van het<br />

trapbordes E3 zijn vrijgekomen te verwijderen; dit om voortijdig roesten van de verzinkte oppervlaktelaag te<br />

voorkomen.<br />

Kenmerken van de trap voor buiten<br />

De PIXIMA producten zijn gebouwd met componenten van topkwaliteit en behandeld met de beste technologische<br />

processen; met name het model STEEL ZINK heeft de volgende kenmerken:<br />

• Roestvrijstalen schroeven.<br />

• Balusters van voorverzinkt plaatstaal met extra toevoeging van koud zink op de verbindingslas.<br />

• Treden en trapbordes zijn gelast met gerobotiseerde processen en verzinkt door onderdompeling in gesmolten<br />

zink bij 450°, na ontvetting en passivering met inachtneming van de UNI E 14.07.000.0 normen en onder ISO<br />

9002 certificatie.<br />

Het is een kenmerk van warmverzinkte producten dat er kleine zones aanwezig zijn waarin de adhesie van het zink<br />

niet perfect is. Het is bovendien mogelijk dat het verzinkte oppervlak tijdens de montage beschadigd wordt.<br />

Ter garantie van een lange levensduur van het product is in de leverantie een verpakking vloeibaar zink begrepen,<br />

die met een kwast aangebracht kan worden, voor eventueel bijwerken na montage. Wij raden aan om periodiek de<br />

toestand van de trap te controleren en eventueel beschadigde punten bij te werken met gelijksoortige producten<br />

die in de handel verkrijgbaar zijn. Het is een kenmerk van warmverzinkte producten dat ze mettertijd dof worden,<br />

vanwege het normale oxidatieproces van het zink dat aan de weersinvloeden wordt blootgesteld. Het is mogelijk<br />

om de trap onmiddellijk na montage te schilderen, maar dan moet een geschikte primer worden gebruikt, of zonder<br />

speciale voorzorgen, na een blootstelling aan de weersinvloeden gedurende minstens 12 ÷ 18 maanden.<br />

Na de montage nodigen we u uit tot het naar ons sturen<br />

van uw suggesties op onze site www.pixima.it


A<br />

TAB 1<br />

B<br />

Ø 120 Ø 140 Ø 160<br />

A02 1 1 1<br />

A03 6 6 6<br />

A18 1 1 1<br />

A20 1 1 1<br />

BE3 32 45 46<br />

B01 1 1 1<br />

B03 1 1 1<br />

B04 1 1 1<br />

B05 1 1 1<br />

B08 2 2 2<br />

B11 10 10 10<br />

B12 10 10 10<br />

B13 6 6 6<br />

B17 1 1 1<br />

B23 10 10 10<br />

B27 10 10 10<br />

B36 3 3 3<br />

B37 3 3 3<br />

B44 1 1 1<br />

B46 2 2 2<br />

B47 1 1 1<br />

B54 33 46 47<br />

B55 33 46 47<br />

B82 26 39 39<br />

B89 9 9 9<br />

CC5 32 45 46<br />

CC6 32 45 46<br />

C04 1 1 1<br />

C07 32 45 46<br />

C13 39 53 53<br />

C30 1 1 1<br />

C31 51 65 65<br />

C36 1 1 1<br />

C87 4 4 4<br />

C92 2 2 2<br />

D01 4 4 4<br />

D02 13 13 13<br />

D03 65 65 65<br />

D04 12 12 12<br />

D05 1 1 1<br />

D14 1 1 1<br />

D32 40 52 52<br />

D33 40 52 52<br />

E03 1 1 1<br />

F01 10 12 12<br />

F08 4 6 6<br />

F09 2 3 3<br />

G01 1 1 1<br />

G02 2 2 2<br />

G03 1 1 1<br />

L02 12 12 12<br />

X01 1 1 1<br />

X02 1 1 1


Nederlands<br />

Gebruik TAB. 2 om het benodigde aantal vulschijven te bepalen (H = hoogte, A = optrede).<br />

Voorbeeld: voor een gemeten hoogte van vloer tot vloer van 298 cm en een trap met 13 treden, moet men:<br />

1. Bij de hoogte (298 cm in kolom H), het benodigde aantal vulschijven aflezen (50 schijven in kolom A/13).<br />

2. Verdeel de vulschijven D03 achter elkaar en één voor één over de elementen D14-D04 en D02, totdat ze op zijn (op het<br />

element D14 kunnen maximaal 3 schijven D03 worden aangebracht; op de elementen D04 kunnen maximaal 5 schijven<br />

D03 worden aangebracht).<br />

3. Het eindresultaat is 3 schijven D03 tussen D14 en D02, nog eens 3 schijven D03 op een vulstuk naar keuze tussen D04<br />

of D02 en 4 schijven D03 tussen D04 en D02 op de elf resterende vulstukken.


TAB 2<br />

KIT<br />

A=10 A=11 A=12 A=13 A=14 A=15 A=16<br />

H H H H<br />

D03 D03 D03 D03 D03 D03 D03<br />

210 0 252 0 294 0 336 0<br />

211 2 253 2 295 2 337 2<br />

212 4 254 4 296 4 338 4<br />

213 6 255 6 297 6 339 6<br />

214 8 256 8 298 8 340 8<br />

215 10 257 10 299 10 341 10<br />

216 12 258 12 300 12 342 12<br />

217 14 259 14 301 14 343 14<br />

218 16 260 16 302 16 344 16<br />

219 18 261 18 303 18 345 18<br />

220 20 262 20 304 20 346 20<br />

221 22 263 22 305 22 347 22<br />

222 24 264 24 306 24 348 24<br />

223 26 265 26 307 26 349 26<br />

224 28 266 28 308 28 350 28<br />

225 30 267 30 309 30 351 30<br />

226 32 268 32 310 32 352 32<br />

227 34 269 34 311 34 353 34<br />

228 36 270 36 312 36 354 36<br />

229 38 271 38 313 38 355 38<br />

230 40 272 40 314 40 356 40<br />

231 42 0 273 42 0 315 42 0 357 42<br />

232 44 2 274 44 2 316 44 2 358 44<br />

233 46 4 275 46 4 317 46 4 359 46<br />

234 48 6 276 48 6 318 48 6 360 48<br />

235 50 8 277 50 8 319 50 8 361 50<br />

236 10 278 52 10 320 52 10 362 52<br />

237 12 279 54 12 321 54 12 363 54<br />

238 14 280 56 14 322 56 14 364 56<br />

239 16 281 58 16 323 58 16 365 58<br />

240 18 282 60 18 324 60 18 366 60<br />

241 20 283 20 325 62 20 367 62<br />

242 22 284 22 326 64 22 368 64<br />

243 24 285 24 327 66 24 369 66<br />

244 26 286 26 328 68 26 370 68<br />

245 28 287 28 329 70 28 371 70<br />

246 30 288 30 330 30 372 72<br />

247 32 289 32 331 32 373 74<br />

248 34 290 34 332 34 374 76<br />

249 36 291 36 333 36 375 78<br />

250 38 292 38 334 38 376 80<br />

251 40 293 40 335 40<br />

252 42 294 42 336 42<br />

253 44 295 44 337 44<br />

254 46 296 46 338 46<br />

255 48 297 48 339 48<br />

256 50 298 50 340 50<br />

257 52 299 52 341 52<br />

258 54 300 54 342 54<br />

301 56 343 56<br />

302 58 344 58<br />

303 60 345 60<br />

304 62 346 62<br />

305 64 347 64<br />

348 66<br />

349 68<br />

350 70<br />

351 72<br />

352 74


FIG. 1


FIG. A


FIG. 2<br />

FIG. 3 FIG. 4<br />

FIG.5


FIG. 6 FIG. 8<br />

FIG. 7 FIG. 10<br />

FIG. 11


FIG. 9


Nederlands<br />

KENMERKENDE PRODUCTGEGEVENS


4<br />

6<br />

1<br />

7<br />

3<br />

2<br />

5<br />

4


NL)<br />

kenmerkende productgegevens<br />

commerciële benaming: STEEL ZINK<br />

typologie: spiltrap met rond grondvlak<br />

gebruikte materialen<br />

STRUCTUUR<br />

beschrijving<br />

bestaande uit stalen trededragers (1) (aan de treden<br />

gelast) en kunststof opbouwsegmenten (2) die<br />

stapelsgewijs en samengedrukt aan de modulaire<br />

binnenspil (3) zijn bevestigd<br />

materialen<br />

trededragers: Fe 370<br />

opbouwelementen:nylon 66<br />

spil: Fe 370 verzinkt<br />

afwerking<br />

trededragers: thermisch verzinkt<br />

TREDEN<br />

beschrijving<br />

cirkelvormige stalen treden (4) stapelsgewijs aan de<br />

binnenspil (3) bevestigd<br />

materialen<br />

treden: plaatstaal Fe 370 dikte 25/10<br />

afwerking<br />

thermisch verzinkt<br />

TRAPLEUNIG<br />

beschrijving<br />

bestaande uit verticale stalen tussenbalusters (5) die<br />

aan de treden zijn bevestigd (4) en een PVC trapleuning<br />

(6)<br />

materialen<br />

spijlen: Fe 370<br />

trapleuning: PVC<br />

bevestigingsmateriaal (7): nylon<br />

afwerking<br />

tussenbalusters: thermisch verzinkt<br />

REINIGEN<br />

reinigen met een zachte met water bevochtigde doek,<br />

vrij van enig product dat oplos- of schuurmiddelen<br />

bevat.<br />

ONDERHOUD<br />

controleer, na ongeveer 12 maanden na de<br />

installatiedatum, of het schroefwerk van de verschillende<br />

onderdelen nog goed vastzit. buitengewoon onderhoud<br />

moet uitgevoerd worden volgens de regelen der kunst.<br />

VOORZORGSMAATREGELEN<br />

vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product.<br />

eventuele handelingen of installaties die niet volgens<br />

de aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd,<br />

kunnen de vooraf bepaalde conformatie van het product<br />

wijzigen.


SZ<br />

D.U.M<br />

11/2013<br />

Pixima by Fontanot<br />

Albini & Fontanot S.p.A.<br />

Via P. Paolo Pasolini, 6<br />

47853 Cerasolo Ausa<br />

Rimini, Italy<br />

tel. +39.0541.90.61.11<br />

fax +39.0541.90.61.24<br />

info@pixima.it<br />

www.pixima.it<br />

cod. 065851000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!