Ontwerp D | Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE)

agvespa

Ontwerp D | Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE). Om in te zoomen op het ontwerp, klikt u op 'click to read'. Bovenaan de pagina is er een zwart schuifbalkje dat je naar rechts kan slepen met de muis. Bij inzoomen heeft het ontwerp enkele seconden tijd nodig om scherp stellen.

HET ZUIDERVELD VAN ANTWERPEN

We stellen voor de gigantische ruimte met één krachtig gebaar in te richten: in één beweging. Een geste die de grootsheid van de plek versterkt! Een inrichting met allure op maat van de

buurt en van de metropool Antwerpen!

Het plan is opgebouwd uit 4 complementaire onderdelen reikend van de Scheldestraat tot de Van der Sweepstraat:

1. Centraal het “open veld”: een uitnodigend grasveld van 800 m x 42 m waarvan het gebruik grotendeels vrij is. Een plek om te spelen, zonnen, picknicken,… ;

2. Aan weerszijden over de volledige lengte een genereuze “wandelboulevard” van 20 m breed met een dubbele rij platanen. Een plek om te wandelen, flaneren,… om elkaar te zien en te

ontmoeten;

3. Er rond een geanimeerde “stedelijke rand”: aan de gevels een voetpad van 8 m breed om te kuieren en te winkelen, voorzien van ruime terrassen; daarnaast een fietsstraat van 4 m breed

toegankelijk voor traag lokaal autoverkeer (bewoners, bezoekers, leveringen,…) voorzien van enkele parkeerplaatsen.

4. Verspreid over het veld een reeks cirkelvormige pleintjes en tuinen met het gevraagde “sport en spel”-programma en meer. Deze cirkels zijn geconcentreerd bij de uiteinden zodat de

midden-zone vrij blijft. De permanente installaties nemen slechts beperkte ruimte in beslag zodat er veel plaats over blijft voor het organiseren van tijdelijke evenementen, manifestaties

of activiteiten.

We stellen een uiterst eenvoudig en realistisch ontwerp met bijzonder veel groen voor!

A EEN RUIME STEDELIJKE RAND

In de ruimte tussen het groen plein en de gevels voorzien we een ruim voetpad voor de shoppers, extra plaats

voor uitstallingen van de winkels en terrassen voor de cafeetjes en restaurants. Door de verlichting aan de

gevels wordt de ruimte van het Zuiderveld als geheel benadrukt.

Een fietsstraat geeft prioriteit aan de fietsers en lokaal verkeer, met ernaast enkele parkeerplaatsen.

B BOULEVARD MET PLATANEN

De historische monumenten (de entrepôts, ateliers,…) aan de Vlaamse en Waalse Kaai rond het Zuiderveld

creëren een bijzondere sfeer op de lange brede voetpaden, een sfeer apart aan deze van het “open” veld.

Het fraaie bestratingspatroon, de breedte en lengte van deze rondomlopende wandel boulevard creëert

grootstedelijkheid op klassieke wijze.

C EEN ZACHT EN STERK GRASVELD

Om activiteiten klein en groot, zo divers en verschillend van aard als kan, mogelijk te maken creëren we een

zee van plaats met een sterk en draagkrachtig grasveld. Deze “pélouse” is de ene dag rustig leeg en de andere

dag bruisend van het leven. Door te kiezen voor een park creëren we een plek binnen de stad waarvan de

verschijning mee varieert met de seizoenen. Een ruimte die heel het jaar interessant en toegankelijk is voor

evenementen.

WATERGORDIJN

In de avond wordt worden op het cirkelvormig watergordijn voor

het Fotomuseum wisselend foto’s uit de collectie geprojecteerd.

TERRAS CIRKEL

Bestaande terrassen worden omlijst met cirkelvormige

hagen voor meer geborgenheid...

ZONNEDEK

Een uitvergrote soepkom wordt ingericht als zonnedek: lichtjes verzonken

in het gras zodat je geen wind voelt…

TENT

Voor als het regent…

SCHAATSPISTE

Er is ook plaats voor tijdelijke cirkels: s Zomers een ondiepe waterfilm in de

winter een ronde schaatsbaan.

SPEAKERS CORNER

Rond een cirkelvormig podium wordt gefilosofeerd, gedebatteerd

en gediscussieerd over de grote maatschappelijke kwesties.

VOOR IEDEREEN

PANNA COURT

Een rond voetbalveld voor alle culturen van

sporters.

CAFÉ KIOSK

Een café kiosk met terras in de vista biedt

de kans even te verpozen, de krant te

lezen en te genieten van het uitzicht!

In en rond het grasveld worden het gevraagde programma voor sport- en spel (zoals de

13.000m2 speeltuinen; met meer dan 20 speeltoestellen, voetbal en basketbalvelden,

pannaveld, etc) ruimschoots gefaciliteerd. We snijden cirkelvormige plekken klein en groot uit

de glooiing van het terrein. De vorm maakt er intieme ruimten van die geborgenheid bieden

en die het gemeenschapsgevoel benadrukken. De randen worden natuurlijke zitbanken,

trap/tribunes, klimwanden of skatehelling.

Het ruime veld met de versterkte grasveld plus de gefaciliteerde cirkels bieden een uiterst

flexibele strategie voor all het gewenste programma en veel meer.

GROENE CIRKELS

Twee cikels zijn tuinen - een rijke bloementuin à la Piet Oudolf en

een Bomencirkel met hoge populieren - met referenties aan de enige

bomen in het vroegere dok.

HONDENREN

Op het zirandje bij het ronde hondenren ontmoeten

dierenliefhebbers mekaar…

WATERVLAK/PLEIN

Een ondiep maar verfrissend watervlak als ploeterbad voor alle kinderen! Voorzien van

eb- en vloedfunctie, mini-fonteinen en sprinklers!

PERGOLA

Een pergola met rode rozen en een theehuis

voor de romantische zielen.

VERZONKEN TUIN

Op de bodem van de parkeergarage groeit een boom langzaamaan

omhoog. Van boven af schroeft een spiraal van hellingbanen zich

omlaag, eerst tot aan de fietsenstallingen en dan verder naar de

garage. Het groen schept uitzicht binnen de ondergrondse wereld.

MULTIFUNCTIONEEL SPORTPLEIN

Een grote sportcirkel uitgerust met skatebowl, basket-/voetbalveld, buitenfitness en

petanquebaan. Een kleine tribune voor de kijklustigen is voorzien.

PING PONG

Verplicht te installeren!

SPINNENWEB

De topper van het park! Lekker klimmen

en mals vallen

SCHAAKZONE

Eén terras wordt uitgerust met vaste

backgammon, schaak- en damborden.

MUSEUMPAD

Vier verharde doorsteken door het park: twee binnen een lus tussen voor het MHKA.

De ring verbindt de musea’s aan weerszijden van het Zuiderveld. Langs het pad stroomt een watertje in het rond.

SPEELTERREIN/TUIN

Een reusachtige speeltuin is de aantrekkingspool van het park. In de randen zijn

klimwanden, glijbanen, zitjes en tribunes geïntegreerd, waardoor er veel ruimte

blijft voor beweging tussendoor en romdom.

OPEN PROGRAMMA

WATERPOORT-CONCERT JAZZ SUMMER FOODTRUCK FESTIVAL

ART ZUID TENTOONSTELLING VINTAGE MARKT ZOMERSE ZUIDERVELDBARBECUE

IJSPISTE

OLDTIMER PARADE - STRAATCORSO

SCHOOL-/CLUBFEEST

OP HET STERKE GRASVELD, OP DE BOULEVARD, OP DE RIJWEG, OP DE STOEP, IN DE CIRKELS EN IN ALLE MICROPLEKKEN is ruimte voor de verschillendste soorten evenementen,

bijeenkomsten en feesten. Door voorzieningen vooral op de bestrate gebieden te plaatsen kan het gras worden gespaard maar in principe is de opbouw sterk genoeg om grote

evenementen aan te kunnen. In andere steden zijn er inmiddels veel positieve ervaringen met het organiseren van evenementen op grasvelden.


0 10m 20m 50m

ALLURE

GROEN PLEIN WANDELBOULEVARD EEN LEVENDIGE STEDELIJKE RAND TRANSPARANTIE VAN GEVEL TOT GEVEL EEN MULTIFUNCTIONELE PÉLOUSE REFERENTIES NAAR GESCHIEDENIS WATERELEMENTEN AANGENAME PARKEERGARAGES

N

KOP VAN ZUID

VERZONKEN TUIN

PARKING STEENDOK

HOF VAN BEROEP

INGANG PARKING KOOLDOK

ZUIDERPERSHUIS

VERZONKEN TUIN SCHELDEPLEIN

SCHELDEPLEIN

Komend vanuit het centrum opent de bomenrij zich: een majestueus zicht naar Nieuw Zuid ontrolt zich. Het “Scheldeplein” wordt de kop

van het project. Op het driehoeksplein komt meer ruimte voor verblijf en groen. Hier ben je al deel van het “Zuiderveld-gebeuren”.

ZUIDERPERSHUISTERRAS

Rond een cirkelvormig podium voor het Culturele Centrum Zuiderpershuis wordt gefilosofeerd, gedebatteerd en gediscuteerd over de

grote maatschappelijke kwesties en de laatste performance.

WATERGORDIJN FOTOMUSEUM

Voor het fotomuseum toont een fijn gordijn van water verschillende foto-projecties van het Foto Museum. Deze tijdelijke “kamer” in het

plein ontlokt onverwachte gebeurtenissenen ontmoetingen.

WATERPOORTPLEIN

In aansluiting aan de gezellige pleintjes van Het Zuid is de ruimte rondom het Waterpoort maximaal gebruikt om plaats te bieden aan

gezellige terrasjes. Het Waterpoort zelf is ook de plaats waar men de Zuiderveld-Concierge vindt. Bij hem/haar kan men terecht met alle

vragen over het geschiedenis of voor het organiseren van activiteiten en feestjes op het Zuiderveld.

ART DISTRICT

Tussen het Fotomuseum en het MHKA creëren wij een brede zone die ruimte geeft aan culturele evenementen en buitententoonstellingen.

Een lange, lage luifel verbindt de musea met elkaar en schept mogelijkheden voor meer publieke presentaties. Bij de Wapenstraat, in het

verlengde van de Museumstraat gaat de luifel om de hoek en wordt het begin van een mogelijke nieuwe fiets-/voetbrug over de Schelde.

KUNSTLUIFEL

In de bredere zone ter hoogte van het voormalige Schippersdok plaatsen we een langgerekte Miesiaanse luifel. De statige “kunstluifel” verbindt

het MHKA met het Fotomuseum. De statige luifel geeft een gezicht aan het Art District. Er onder voorzien we enkele boekenstallen,

kiosken,… en vitrines voor de musea. Het element trekt de sfeer van in de Kloosterstraat/Riemstraat verder tot aan Nieuw Zuid!

More magazines by this user
Similar magazines