BouwMAPazine ESSEN_BRASSCHAAT 2014-2015

imagazines

BOUW

MAPAZINE

voor bouwers & verbouwers

Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

Provincie Antwerpen

2014-2015


nieuwbouw & renovatie

Of het nu over een appartementsgebouw, een woning, een

verbouwing groot of klein gaat, Gravo beschikt over een hele

waaier eigen materieel en uitvoerend personeel om projecten,

binnen de afgesproken tijd en met de beste kwaliteit, uit te

voeren. Haar projectleiders en/of ingenieurs garanderen ook

een technische ondersteuning waar nodig.

Citta Projectontwikkeling realiseert als zusterbedrijf

nieuwbouwwoningen en -appartementen

in de provincie Antwerpen. Voor meer

informatie over ons huidige aanbod, kan u een

kijkje nemen op onze website www.citta.be.

www.gravo.be

LT-Coppens - Ruiterijschool 14 • 2930 brasschaat

T 03/651 39 51 • F 03/650 17 70

info@gravo.be


VOORWOORD

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven

geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste

plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel

zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor

wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun

beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.

De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening

van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel

en van het beroep van architect.

Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer

waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

COLOFON

Bouwmapazine Antwerpen 2014-2015

Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brecht, Kapellen, Stabroek, Brasschaat

Verantwoordelijke uitgever:

BouwMAPazine

www.i-magazines.be

Redactie:

Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Koningsstraat 144, B-1000 Brussel

www.architect.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel

www.notaris.be

Wonen Vlaanderen

Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel

www.vlaanderen.be

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden

gebruikt in dit BouwMAPazine werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de uitgever.

BouwMAPazine aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de

door hem ingezonden tekst, foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te

vinden zijn in dit BouwMAPazine. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de

inhoud van dit BouwMAPazine.

i-magazines.be 3


INHOUD

DIENSTEN

RUWBOUW

AFWERKING

INTERIEUR

TUIN

FINANCIEEL PLAN


DIENSTEN


Quali Time Design geeft aan uw (ver)bouwplannen extra wooncomfort. Elke ruimte

wordt op maat ontworpen; functionaliteit, materiaal- en kleurkeuzes krijgen

alle aandacht.

Droomt u al een tijdje van een nieuwe badkamer, slaapkamer, woonkamer of keuken?

Kan uw woning wel een opfrisbeurt gebruiken of plant u een nieuwe woning te bouwen

en zoekt u een betrouwbare partner voor uw interieurarchitectuur? Klop dan

onmiddellijk bij ons aan! Wij begeleiden u doorheen de wereld van maatmeubilair,

de nieuwste interieurtrends én –systemen.

Zoekt u een betrouwbare interieurarchitect die uw dromen omzet in realiteit?

Neem dan met ons contact!

www.qtd.be . info@qtd.be . 03 326 13 00 . Bredabaan 810 . 2930 Brasschaat


DE ARCHITECT

TEKENEND VOOR UW TOEKOMST

BOUWEN MET EEN ARCHITECT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis

maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt.

Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere

leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal

vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het

is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in

voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel

en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die

overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw

vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht

voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die

uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

Deze brochure heeft tot doel u inzicht bij te brengen in de opdracht

van de architect bij het bouwproces en u te informeren over de rol

die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar

de werkelijkheid van het bouwen of verbouwen.

TIP

Vermindering van de btw

Voor bepaalde renovatie-, verbouwings-, herstellings- en

onderhoudswerken aan gebouwen ouder dan 5 jaar die voornamelijk

of uitsluitend gebruikt worden als privé-woning kunt u een verlaagd

btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%. Het verlaagd tarief

geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd werk,

van diensten geleverd door algemene aannemers, metselaars,

stukadoors, loodgieters enz. Soms zijn tijdelijk bijkomende fiscale

gunstmaatregelen van toepassing. Wegens de vele en soms plotse

wijzigingen in zo’n regeling is het raadzaam altijd de actuele toestand

na te gaan. Uw architect kan u daar in bijstaan.

In sommige gevallen geniet u het 6%-tarief ook voor noodzakelijke

afbraakwerken. Ook de levering en plaatsing van vaste installaties

zoals centrale verwarming, elektrische installatie, gootstenen,

bergkasten en rolluiken enz. komen in aanmerking. Een bijkomende

voorwaarde is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de

eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Op het ereloon van de architect geldt steeds wettelijk het btw-tarief

van 21%.

UW ARCHITECT KIEZEN

De snelste en eenvoudigste manier om een architect te vinden is

de telefoongids raadplegen of surfen op het internet. De kans dat u

langs die weg de architect van uw dromen vindt wordt echter groter

als u grondiger te werk gaat.

DIENSTEN

Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en vaklui

naar hun ervaringen met hun architect. Ga woningen bekijken die

door hem of haar ontworpen zijn. Doorblader tijdschriften en andere

publicaties, zoek naar woningen die u bevallen. Hou uw ogen open

als u de baan op gaat en bel eventueel aan als u een woning ziet

die u bevalt om de naam van de architect te vragen. De meeste

bouwheren zijn blij met een positieve belangstelling en zullen u

graag meer vertellen over hun bouwavontuur. Zij kunnen u zeggen

hoe de samenwerking met hun architect verlopen is en hoe hij te

werk gaat. U kunt ook deelnemen aan initiatieven ter promotie van

kwaliteitsvolle architectuur zoals “Mijn Huis, Mijn Architect” en “De

Vlaamse Renovatiedag”.

Een andere vraag die u zich moet stellen is of u met een groot

architectenbureau of met een individueel werkende architect aan

de slag wil. Grotere bureaus kunnen bijvoorbeeld zelf instaan voor

een ingenieursstudie, wat interessant is als u kiest voor een meer

complexe constructie. Met een individuele architect hebt u meer

kans op persoonlijk contact en een persoonlijke service. Kiezen voor

een architect uit de streek kan ook voordelen hebben. Hij of zij kent

de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige

dienst en plaatselijke reglementen, en hij kan makkelijker en vaker

de bouwplaats bezoeken.

Een goede vertrouwensrelatie is alleszins de beste garantie voor

een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om de architect

te kiezen die het best bij u en uw project past. De lijst van bij de

Orde ingeschreven architecten is beschikbaar op de website van de

Orde van Architecten, www.architect.be.

EEN EERSTE GESPREK

Een verkennend gesprek met een architect kan makkelijk twee

uren vergen. Meestal is dat vrijblijvend, dus zonder één van de

partijen verder te verbinden. Maar dit is geen regel, zodat u het best

van bij de aanvang de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties

aankaart. Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te

maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. De architect

kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties

tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij

vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen.

De architect informeert ook over een mogelijke fasering van het

project. Na de toewijzing van de opdracht kan de architect daar dan

verder op in gaan.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw

leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect

later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Zelfs

kleine details in de architectenopdracht kunnen van belang zijn om

van uw toekomstige huis uw thuis te maken.

Het kan gebeuren dat u na een eerste gesprek met twijfels blijft.

In dat geval staat het u vrij een andere architect te raadplegen.

Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste

bespreking wordt beëindigd. Als u meent uw geschikte architect

gevonden te hebben, kunt u hem of haar een opdracht geven.

i-magazines.be 9


Ontwikkeling Melkerij-site Wuustwezel

Winnend wedstrijdontwerp voor sociale woningbouw met 40 woongelegenheden

Uitbreiding Stella Matutina

Woning te Wortel

Nieuwbouw school te Vlimmeren

Nieuwbouwwoning te Gooreind

LV-architw • Kantoor Wuustwezel

Dorpsstraat 89 • 2990 Wuustwezel

Tel : 03 667 12 86

Fax : 03 667 12 87

info@lv-architecten.be

LV-architecten bvba • Kantoor Antwerpen

Adriaan Brouwerstraat 31 • 2000 Antwerpen

Tel 03 689 81 01

Fax 03 689 81 03

info@lv-architecten.be

www.lv-architecten.be

www.debeenhouwer-leonard.be 03.651.96.66

Ons ambitieus architectenteam zoekt naar kwalitatieve oplossingen om de

mogelijkheden van uw project optimaal te benutten. Een maximale duurzaamheid,

zowel naar beperking van de energiebehoefte als verantwoord materiaalgebruik, is

voor ons een evidentie.


Tip

Een architect kunt u niet vroeg genoeg inschakelen.

Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die

misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van

een bouwterrein of een bestaand gebouw. Sommige architecten

rekenen zo’n eerste contact niet aan. Anderen vragen een uurloon

of een vast bedrag. Aarzel niet daarover vooraf duidelijke afspraken

te vragen.

HET CONTRACT MET DE ARCHITECT

Voor u de architect belast met een volledige opdracht kunt u een

overeenkomst sluiten voor een haalbaarheidsonderzoek, al dan

niet met een voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige

mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een

ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn, vastgelegd

in een precontract en later uitbreidbaar naar een contract voor een

volledige opdracht.

De architect gaat dan in die fase al na of uw wensen budgettair en

stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Bestaat er een kans dat uw

dromen niet realistisch zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel

nutteloze kosten en tijdverlies besparen.

Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, legt u de

samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract

wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op

het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst

voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en

bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk

en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig

mogelijk op.

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een

overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke

situatie. Naast de algemene zaken, zoals de volledige identiteit van

beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project,

staat in het contract vermeld welke taken u van de architect mag

verwachten, welk honorarium hij hiervoor aanrekent en welke de

betalingsmodaliteiten zijn.

In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking

stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag

zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat

hij uw budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen

we stellen dat de architect een drastische overschrijding van het

voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt. De

mogelijke overschrijding van het budget is uiteraard makkelijker te

voorzien bij een nieuwbouw dan bij een verbouwing waar sneller

onvoorziene situaties kunnen voorkomen.

Als de architect een mogelijke overschrijding van een voorzien

budget gesignaleerd heeft en de plannen eventueel moeten worden

gewijzigd of het budget aangepast, kan desgevallend een wijziging

van de architectenovereenkomst worden overwogen.

DIENSTEN

HET ERELOON

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om

achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in

het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan

de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening

houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije

onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht

is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de

stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te

oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.

Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het

kan berekend worden als percentage van de waarde van het

uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een

uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie

van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een

duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke

diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen

en zoals in het contract wordt opgenomen. De hiernavolgende

verdeling is een mogelijkheid:

• een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande

prestaties, opmeting en dergelijke,

• 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,

• 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de

stedenbouwkundige vergunning,

• 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de

aannemers,

• 30% naarmate de werken vorderen,

• het saldo bij de voorlopige oplevering.

HET TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT

De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van

bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar

omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces

op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in

werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag,

vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes.

Dit betekent echter niet dat hij ook onderhandelt over de offertes.

De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde

werkzaamheden, ziet de facturen (vorderingsstaten) van de

aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en levert bijstand bij

de oplevering van het werk.

HET VOORONTWERP

Een ontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd

bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de

architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening

houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein

i-magazines.be 11


www.architect.be


en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een

voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige

woning.

Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het

vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om

het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan

uw verwachtingen is dit het geschikte moment om bij te sturen.

Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan

de werken vertragen en de kosten doen oplopen.

Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het

programma niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht

leiden tot verschillende voorontwerpen, in de praktijk veelal beperkt

tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak

goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de

materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost.

Als u een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect

voor deze prestatie een bijkomende vergoeding aanrekenen.

In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de

bodemstabiliteit en een correcte opmeting en uittekening van

het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan

problemen in een latere fase vermijden.

DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE

VERGUNNING

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het

dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Het dossier

voor de aanvraag omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële

formulieren, in het vereiste aantal exemplaren door de bouwheer

ondertekend; een situatieplan in de gemeente; een correct

inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel

ten opzichte van aanpalende constructies; de grondplannen,

doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto’s van het terrein

of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van

de nutsvoorzieningen; de nodige informatie over bouwmaterialen

en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke

overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken

overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimte en Erfgoed

Vlaanderen, de administratie van Wegen en Verkeer, Aminal,

Natuur en Bos, Monumentenzorg, de brandweer, de administratie

van het Kadaster enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht

een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet

beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.

HET UITVOERINGSDOSSIER

Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen,

maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat

niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende

detailtekeningen maar ook een bestek (of lastenboek of technische

DIENSTEN

beschrijving) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde

opmetingstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document

maar wel zeer bruikbaar voor prijsaanvragen waarover in detail kan

overeengekomen worden bij het opmaken van het contract.

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van

de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele

bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de

kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz.

De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek,

omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de

aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking

van de materialen. Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde

constructie-elementen verduidelijken. Ze geven een beter

inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het

aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het

project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de

hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand

van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige

en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op

aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle

eenheidsprijzen.

Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes van

de aannemers volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen

en de bestekken. Hij adviseert u over de beste keuze, rekening

houdend met prijs en kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid,

referenties en kredietwaardigheid van de aannemer.

De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder

al samenwerkten. Ze kennen de vakbekwaamheid en de werkwijze

van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen op een meer

vriendschappelijke manier sneller opgelost worden. Let er wel

op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te

verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kunt

de lijst met door de architect voorgestelde aannemers eventueel

aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie

of vrienden.

De architect kan altijd de nodige bijstand verlenen bij de

aanbesteding, dit is bij het afsluiten van een overeenkomst voor de

aanneming of het contract met de aannemer.

TIP

GEEN PROBLEMEN MET DE BTW

Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders,

broers en zussen) mogen op de bouwplaats een handje toesteken

zonder het risico te lopen van zwartwerk beticht te worden. Op hun

kosteloze hulp en op eigen werk hoeft u geen btw te betalen, tenzij zij

zelf het beroep van aannemer uitoefenen.

Om achteraf problemen te vermijden laat u de btw-controleur voor

aanvang van het werk per aangetekend schrijven weten welke

werken u zelf wil uitvoeren en wie u daarbij zal helpen. Noteer

gedurende de werken dagelijks de begin- en einddatum van

het eigen werk en de naam van de personen die gratis hebben

geholpen.

i-magazines.be 13


Van Bavellaan 13

2960 Brecht-Antwerpen

faes.architecten@telenet.be

www.faes-architecten.be

Architectuur is meer dan bouwen, het is de ideale

mix van wat ”MOET” (programma/eisen) en

wat ”KAN” (terrein/budget).

Woorden als eenvoud, kracht, puur, eerlijk,

mooi, tijdloos, verfrissend,… zijn de leidraad

in ons werk.

tel. 03 636.14.97

CoDa Architectenvennootschap is gespecialiseerd

in woningbouw en heeft een

ruime ervaring met zowel nieuwbouw als

verbouwingen. Om een degelijke opvolging

van de werken te kunnen verzorgen, is de

actieradius beperkt tot het noorden van de

provincie Antwerpen (de ruime omgeving van

Kapellen).

CoDa Architecten tracht steeds een origineel

en kwalitatief hoogstaand ontwerp op te

maken, met respect voor uw wensen, budget

en timing.

Verbouwing te Schoten: voor en na de werken

Op onze website www.coda-architecten.be

vindt u wat meer uitleg over onze werkwijze

en tal van voorbeelden van gerealiseerde

projecten.

CoDa Architectenvennootschap bvba • Oosthoevestraat 90 • 2950 Kapellen

Tel.: 03 605 61 04 • E-mail: daniel@corten.be


Dit verslag krijgt meer gewicht als u het laat ondertekenen door een

officiële of bevoorrechte

getuige zoals de wijkagent, de gemeentesecretaris of de

burgemeester.

Als administratieve verplichting moet u de beëindiging van het werk

aan het kadaster meedelen en moet u gedurende vijf jaar zorgvuldig

alle facturen en leveringsbewijzen bewaren van materialen en

gereedschappen die u voor eigen gebruik hebt gekocht.

CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken

echt van start gaan. De architect is wettelijk verplicht uitgevoerde

werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld de uitgevoerde

werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt

op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele

problemen voorkomt en deze desnoods oplost. De architect

controleert ook het tijdschema van de werken indien daarover bij

de aanbesteding met de aannemer(s) afspraken zijn gemaakt. Hij

gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten

van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende

aannemingen. Indien de architect dit nuttig acht, kan hij alles

vastleggen in een werfverslag met vermelding van datum en uur

van de werfbezoeken, een bondige commentaar op de uitgevoerde

werken, de vorderingen van het werk, eventueel uitzonderlijke

weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden

uitgevoerd en de genomen beslissingen.

Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen die

geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor

gebeurlijke gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een

gebrekkige uitvoering van zijn taak schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke

loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden

opgeleverd. De aannemer moet om de oplevering verzoeken.

Als de wet-Breyne van toepassing is of als dit contractueel zo is

bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen, een voorlopige en

een definitieve oplevering.

De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen zodra hij

oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of dat normale

bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle

werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken

niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat

moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een procesverbaal

opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er

geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering

voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden.

Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele

gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen

DIENSTEN

termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan

gekoppelde waarborgsom.

Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat

beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende

aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de

voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve

oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste

bezoek aan de woning waarbij nog eventuele onvolkomenheden

en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen

worden vastgesteld en verholpen.

TIP

DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, EEN BIJKOMENDE PARTIJ

IN DE BOUW

Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen

kwam er onder de Europese regelgeving een wet tot stand die voor

nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht van

een veiligheidscoördinator.

In principe moet de architect de veiligheidscoördinator aanstellen

voor werven kleiner dan 500m² en dat al in de fase van

het ontwerp. De bouwheer moet wel de vergoeding van de

veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen

een bijzondere aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een

bijkomende opleiding en kwalificatie kan uw architect zelf de taak

van veiligheidscoördinator op zich nemen, maar dit is niet aan te

raden op zijn eigen werf om conflictsituaties te vermijden tussen het

bouwbudget en het strikt noodzakelijk veiligheidsbudget.

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de

veiligheid moeten bevorderen, zowel bij het ontwerp als tijdens

de uitvoering en het gebruik van en eventuele toekomstige

werkzaamheden aan het gebouw. Het postinterventiedossier (PID)

is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop.

De architect verstrekt u hierover ten gepaste tijde alle nodige

inlichtingen.

TIP

DE E(NERGIE)P(RESTATIE)B(INNENKLIMAAT)-

VERSLAGGEVER: EEN NIEUWE PARTNER IN DE BOUW

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds

2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende

maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een

EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet

verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een

EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de

woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De

aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het

energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de

nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op

hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen

gunstiger gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of

andere voordelen genieten.

i-magazines.be 15


De verslaggever moet houder zijn van het diploma van burgerlijk

ingenieur, ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur,

bio-ingenieur of technisch ingenieur of beschikken over een

gelijkwaardige kwalificatie. Uw architect kan dus mits een

afzonderlijke vergoeding eventueel zelf de taak van EPBverslaggever

op zich nemen.

De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste

acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat

ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen.

Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt

aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening

van de woning op het vlak van EPB kan maken.

De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het

energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie

verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of

nuttige informatie.

DE VRIJE KEUZE VAN ARCHITECT

Geregeld leest of hoort u dat de vrije keuze van architect ontzettend

belangrijk is. Waarom is dat zo?

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid.

Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw

voorkeuren en behoeften. De kostprijs moet passen binnen uw

financiële mogelijkheden. De uitvoering moet correct gebeuren. Alle

bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: stedenbouwkundige

vergunning, as built-attest, energieprestatie en binnenklimaat,

veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften, bijvoorbeeld

met betrekking tot de akoestiek of de brandveiligheid.

Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één

vertrouwenspersoon: uw architect. Hij ontwerpt voor u een

woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel,

ruimtelijk) past als een maatpak. Hij geeft u advies en informatie

over technische kwesties. Hij begeleidt u bij de vergelijking

van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij

wijst in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator en EPB

verslaggever aan. Hij stelt het dossier voor de bouwaanvraag

samen. Hij controleert of de werken worden uitgevoerd zoals

het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij

werfverslagen op waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten,

vertragingen, meerwerken) zijn gedocumenteerd. Hij waarschuwt u

als het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of reglementeringen

(bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren. Hij staat u

bij tijdens de oplevering, zodat u niet alleen moet optornen tegen de

aannemer. Hij verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen.

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan

zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de

financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw

plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er

uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde

budget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het

bouwterrein dat u wil kopen?

Met behulp van een maquette of een 3D-tekening kan hij u

ruimtelijk inzicht bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij

u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname van een

gemene muur, het opmaken van de contracten met aannemers of

andere bouwpartners, de coördinatie van de werken, de controle

van de facturen en tussentijdse afrekeningen.

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk

of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn

bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en

controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel

de consument (ú dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

Bovendien is de architect als enige bouwpartner wettelijk verplicht

om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Hij is

dus, kort samengevat, uw garantie op een geslaagd bouwproces.

Meteen begrijpt u waarom de vrije keuze van de architect zo belangrijk

is. Het stelt u als bouwheer in staat om zich te beschermen tegen

malafide bouwpartners en om de beste prijs/kwaliteit te krijgen.

KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN ZELF

KIEZEN?

Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms in de

hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de bouwmarkt.

Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-de-deur

bouwen. Ook als u kiest voor deze oplossing, kunt u wel degelijk

vrij uw architect kiezen. Meer zelfs, dit is ten stelligste aan te

raden. Verkopers van een sleutelklaar te bouwen woning kaarten

hun klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts een

peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die lage kostprijs

het argument aan dat werfcontroles toch niet nodig zijn.

Verleidelijk, maar … Wie zal uw belangen verdedigen? Wie zal

kritisch toekijken op de uitvoering van de werken? Een aannemer

die zichzelf controleert: hoe goedgelovig kunnen we zijn? Wie zal bij

de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog moeten worden

hersteld? Bent u er zeker van dat u op het einde van de rit financieel

beter af bent? Dat u een optimale prijs/kwaliteit krijgt?

Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen

die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of die een

zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere woningen

heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet verplicht om

met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan zelf en in alle

vrijheid uw architect kiezen.

Er is slechts een geval waarin de vrije keuze van de architect niet

haalbaar is: als u een nieuw te bouwen appartement of woning

koopt. Dat is ook begrijpelijk. De verkoper treedt op dat ogenblik

op als bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de

architect. In zo’n geval bent u koper en geen bouwheer. In geval

u een casco appartement of woning koopt kan u voor de verdere

afwerking vrij uw eigen architect kiezen.

16 i-magazines.be

DIENSTEN


SAMENGEVAT: WAT IS BELANGRIJK VOOR U?

De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop

van uw bouwproces. Maak er dus werk van. Peil of het persoonlijk

klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect begrijpt waar u

naartoe wil, of hij uw wensen kan invullen.

Maak een goede schriftelijke overeenkomst op met uw architect. Leg

daarin een correcte vergoeding vast. Beknibbelen op bijvoorbeeld

de werfcontrole is een slecht idee, en dat om meerdere redenen.

Omdat uw architect wettelijk verplicht is de werken te controleren,

zal de onderlinge verstandhouding er onder lijden. De werken laten

uitvoeren zonder controle door de architect kan u achteraf ook zuur

opbreken. U riskeert een strafrechtelijke boete. De werken kunnen

worden stilgelegd. Bij uitvoeringsfouten kunt u zelf mee opdraaien

voor de schade die u daardoor lijdt.

Mits een goede keuze en een deugdelijke overeenkomst haalt u

met uw architect een pertinente meerwaarde in huis voor uw bouwof

renovatieplannen. Hij zorgt dat u de beste kwaliteit krijgt voor uw

budget. Daarbij kijkt hij verder dan vandaag, want uw woning moet

ook morgen blijven voldoen aan de wijzigende behoeften van u en uw

gezin. Hij houdt rekening met de toegankelijkheid van uw woning.

Hij zorgt dat ze aanpasbaar is aan nieuwe omstandigheden, zoals

gezinsuitbreiding, een inwonend familielid of een tijdelijk of blijvend

probleem van mobiliteit. Hij gaat na hoe hij toekomstige kosten voor

bijvoorbeeld onderhoud of energieverbruik kan beperken.

U ZIET: BEWUST KIEZEN VOOR EEN ARCHITECT IS KIEZEN

VOOR KWALITATIEF BOUWEN EN WONEN.

WAT ALS HET EVEN MIS GAAT?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie

van het huis van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen

altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. Als

bouwheer bent u daartegen beschermd door de wetgeving en

door een goede communicatie en dito overeenkomsten met de

betrokken bouwpartners.

WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT

TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering

meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering is de architect wel nog

tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten in het

ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor

fouten in de controle op de werken. De aannemer van zijn kant

is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering van het werk en voor

voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking

van die materialen. Eventueel krijgen de architect en de aannemer

de aansprakelijkheid onderling verdeeld opgelegd.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de

fouten niet zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk

DIENSTEN

vermeld werden in het proces-verbaal van de oplevering. In principe

dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning

of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de

afwerking hebben meestal niet dergelijke verreikende gevolgen en

vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL

VERBREKEN?

Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw

verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect beter

al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde

prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het

contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook

een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen.

OPGELET: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase,

bijvoorbeeld na het verkrijgen van de bouwvergunning of tijdens

de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere

opvolging van het bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige

vergunning noodzakelijk is, steeds een andere architect aanstellen.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij

de werkwijze van uw architect kunt u de Orde van Architecten

daarvan op de hoogte brengen. De Orde heeft in het kader van

de architectenopdrachten als taken onder meer het bijhouden van

de lijst van de ingeschreven architecten en het bewaken van de

deontologie van het beroep. De Orde behandelt eventuele klachten

op een discrete en objectieve manier.

STAP IK NAAR DE RECHTBANK ALS IK NIET TEVREDEN BEN

OVER MIJN BOUWPARTNERS?

Om lange en dure juridische procedures te voorkomen, bestaat de

Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de aannemers- en architectenfederaties en

van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

De verzoeningscommissie kan bij een ernstig onderling conflict

worden geraadpleegd als dit contractueel werd vastgelegd of als de

partijen hiermee instemmen.

De commissie fungeert niet als rechtbank. Bij eventuele geschillen

stelt ze een deskundige aan (een architect, aannemer of ingenieur)

die het probleem ter plekke bestudeert. Op basis van dit bezoek

formuleert hij een voorstel tot verzoening.

Kunnen de partijen zich niet vinden in dit voorstel, dan schrijft de

deskundige een verslag. Dit verslag is bindend wat de technische

oorzaken van het schadegeval betreft en kan dienen als basis voor

een mogelijke rechtszaak. Maar in heel wat gevallen kunt u beter

trachten om het probleem in onderling overleg op te lossen.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

i-magazines.be 17


KOPEN EN VERKOPEN, DE VERWACHTINGEN

Uiteraard liggen deze anders voor een verkoper dan voor een koper. Een verkoper zal steeds trachten de maximumprijs te realiseren.

Een koper zal niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de bijkomende (akte)kosten. Ook zal hij nagaan of het te koop

gestelde goed aan zijn verwachtingen beantwoordt.

Voor een woning of appartement ligt dit vrij eenvoudig. Wel vraagt

hij best na of de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden

afgeleverd.

Wanneer hij een grond op het oog heeft, moet hij opletten. Kan hij

op deze grond zijn droomhuis bouwen ? Hier dient hij te onderzoeken

of er een stedenbouwkundig attest bestaat, of het gaat over een

niet vervallen verkavelingsvergunning, of een bouwvergunning zal

kunnen worden verkregen en voor welk type van woning, eventueel

in combinatie met andere vergunningen.

Verkoper en koper zullen elkaar vinden, van zodra zij het eens zijn

over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed. Het is aan

te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarin ook

alle andere voorwaarden en modaliteiten worden vastgelegd. In dit

geval spreken wij van een onderhandse verkoopovereenkomst, in

de volksmond ook “compromis” genoemd.

DE OPTIE

Stel dat u wenst te kopen, maar nog niet 100% zeker bent.

Anderzijds laat u toch niet graag de gelegenheid aan u voorbijgaan.

In dat geval kunt u aan de eigenaar-verkoper een optie vragen.

Dit is een eenzijdige verbintenis van laatstgenoemde om niet te

verkopen aan iemand anders binnen een bepaalde termijn (bv. 1

week of 14 dagen).

Beslist u binnen deze periode te kopen, dan laat u dit schriftelijk

weten aan de verkoper. Dit noemt men dan het “lichten” van de optie.

Meestal wordt overeengekomen dat u de verkoper per

aangetekende brief moet inlichten. Eenmaal de optie gelicht, is de

verkoop definitief.

Wordt daarentegen de optie niet gelicht binnen de bepaalde termijn,

dan is er geen verkoop en is de eigenaar terug vrij te verkopen aan

wie hij wil.

Een optie moet beperkt worden in de tijd. Men kan immers de

verkoper niet onbeperkt laten wachten.

Omdat door het lichten van de optie de verkoop automatisch volgt,

is het noodzakelijk dat alle modaliteiten van de verkoop (onder meer

prijs, betalingstermijn en voorwaarden) reeds nauwkeurig in de

optie zijn opgenomen.

Teneinde de eigenaar-verkoper te overhalen een dergelijke optie

toe te staan, zal de kandidaat-koper hiervoor soms een bepaald

bedrag moeten betalen. Wordt de optie niet gelicht, dan behoudt

de eigenaar deze som als een soort schadeloosstelling. Wordt de

optie wel gelicht, dan zal dit bedrag gelden als eerste voorschot.

Aldus wordt rekening gehouden met de belangen van beide

partijen. Zoals bij de onderhandse verkoopovereenkomst, zal ook

hier uiterlijk binnen vier maanden na het lichten van de optie, de

notariële akte volgen.

WAT IS EEN LENING?

Wanneer u een woning wil bouwen, kopen of verbouwen, is uw

eigen inbreng vaak ontoereikend. Het overige geld zal u moeten

ontlenen.

Een financiële instelling zal graag bereid zijn om u een kapitaal ter

beschikking te stellen. Voor het feit dat u dadelijk een som geld ter

beschikking krijgt die u pas over pakweg 10 of 20 jaar volledig zult

hebben terugbetaald dient u natuurlijk “een prijs” te betalen. Die

prijs noemen we rente of intrest.

Een rente of een intrest overeenkomen met de persoon of de

instelling die het geld verstrekt is één zaak, de terugbetaling ervan

is natuurlijk een andere. Er kunnen zich in de loop der jaren heel wat

onvoorziene situaties voordoen waardoor u misschien niet meer in

staat zult zijn om alles terug te betalen. De “leninggever” wenst dan

ook zekerheid over de terugbetaling. Die zekerheid wordt groter

door een waarborg te stellen.

DIE WAARBORG KAN ZIJN:

• een borg: dit is iemand die op financieel vlak zodanig goed te

vertrouwen is dat de “leninggever” zich volledig zeker voelt omdat

die borg belooft dat hij in uw plaats voor de terugbetaling zal

zorgen wanneer u dat niet meer zou doen;

• een pand of waardepapieren (aandelen, kasbons, obligaties

enz.) die u afgeeft aan de “leninggever” en die hij dan voor u

bewaart maar die hij kan verkopen en innen wanneer u hem niet

meer zou terugbetalen;

• een hypotheek of hypothecaire volmacht op uw onroerend goed

(hierop wordt verder uitvoerig ingegaan).

DE FISCALE AFTREK EN DE LENING

Zowel de intresten, de kapitaalaflossingen als de eventuele

schuldsaldopremies met betrekking tot een hypothecaire lening

geven recht op een aftrek in de personenbelasting.

De aftrek geldt in principe alleen indien de volgende voorwaarden

zijn vervuld:

• de hypothecaire lening werd afgesloten bij een Europese

instelling met een looptijd van minstens 10 jaar.

• deze lening moet afgesloten zijn om een woning te verwerven.

• op 31 december van het jaar waarin de leningsakte werd

verleden, moet deze woning de enige woning van de belasting

plichtige zijn en de eigen woning van de belastingplichtige zijn die

hij dus, in principe, zelf moet betrekken.

WELKE KOSTEN ZIJN VERBONDEN AAN EEN

LENINGSDOSSIER?

Wanneer u een krediet wenst aan te gaan, dan dient u rekening te

houden met de kosten, anders komt u voor verrassingen te staan.

Er zijn twee soorten kosten die u in aanmerking moet nemen: de

kosten die de bankinstelling u kan aanrekenen en de kosten die de

notaris u zal aanrekenen.

Bron: notaris.be

DIENSTEN

i-magazines.be 19


DOE JE AAN BEN, LAAG-ENERGIE, PASSIEF OF ZERO-ENERGIE?

Energiebewust bouwen, het kan, het moet! Maar hoe kun je dit concreet gaan toepassen?

Xenadvies legt voor u de verschillende concepten uit met hun onderlinge verschillen.

PASSIEF-WONING

Xenadvies is een energieadviesbureau dat energieadviezen opstelt

voor alle bouwprojecten met bouwvergunning en dit in het kader

van de EPB-wetgeving. Deze EPB wetgeving is onze focus, u bent

als bouwheer dus zeker dat u het juiste advies krijgt op maat van

uw project!

LAAG-ENERGIE-WONING

In een lage-energiewoning wordt het energieverbruik tot een

minimum beperkt. Volgens de definitie kan er gesproken worden

over een lage-energiewoning als de netto-energiebehoefte voor

verwarmen en koelen veel lager is dan de huidige norm, nl. 30kWh/

m². In tegenstelling tot de BEN-woning worden er verder geen

strengere energieprestatie-eisen opgelegd.

BEN-WONING

BEN, Bijna-Energie Neutraal. Typerend is het lage verbruik voor

verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig

is, wordt voornamelijk uit hernieuwbare energiebronnen gehaald.

Dit lage energieverbruik vertaalt zich in een “BEN-eis”, een E-peil

< 30 en een verplicht aandeel in hernieuwbare

energie.

De passiefwoning gaat een stapje verder. Deze staat

gekend voor zijn ideaal winter- en zomercomfort

“zonder” traditionele verwarming of koeling. Zulke

bouwstijl is daarom zeer energiezuinig met beperkte

warmteverliezen en een minimale energievraag voor

verwarmen en koelen. Dit wordt bereikt met een

doordachte materiaalkeuze, een zeer luchtdichte

uitvoering en efficiënt omgaan met oriëntatie (benutten

van zonne- en warmtewinsten). Op deze manier

wordt er niet meer actief verwarmd (weinig investeren

in een centrale verwarming) en wordt er gesproken

van een passiefhuis. Hier staan natuurlijk ook strenge

eisen tegenover. Passiefhuizen hebben een nettoenergiebehoefte

voor verwarmen en koelen van

slechts 15kWh/m². Er wordt een luchtdichtheidseis

opgelegd en de binnentemperatuur mag op jaarbasis niet te fel

oplopen. Deze laatste geldt ook voor lage-energiewoningen.

ZERO-ENERGIE WONING

Een zero-energie woning is een passiefwoning, met dezelfde eisen

en ontwerpregels. Maar bijkomend wordt de energievraag gedekt

door hernieuwbare energie.

Al deze extra investeringen niet gratis, ze betalen zichzelf op termijn

terug door een lage energiefactuur en evenutele beloningen zoals

premies en kortingen op het kadastraal inkomen.

Contactgegevens:

Ing. Sara Maeyninckx

sara@xenadvies.be

03/663 86 73

www.xenadvies.be

De overige energieprestatie-eisen zijn gelijkaardig

aan de huidige norm, uitgezonderd

de maximale warmtedoorgangscoëfficiënt

voor vensters en vloeren. Voor de traditionele

bouwwijze moet Ug-gemiddeld ≤ 1,80 Wm²/K,

voor BEN-gebouwen 1,50 W/m²K. Vloeren

moeten U-waarde 0,24 W/m²K halen i.p.v.

0,30 W/m²K. De BEN-bouwstijl staat voor

de deur. De Vlaamse regering heeft definitief

vastgelegd dat woningen in 2021 moeten

voldoen aan deze norm.

20 i-magazines.be

DIENSTEN


BOUWCERTIFICERING - NIEUWBOUW

Op de dag van vandaag heeft een bouwheer naast het uitvoeren/

opvolgen van werken ook veel administratieve plichten. Hieronder

volgt een overzicht met uitleg van de keuringen die in nieuwbouw

worden uitgevoerd en waarvan de meeste verplicht zijn:

1. EPB NIEUWBOUW EN VERBOUWING - VERPLICHT

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag

bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik

van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe

energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk

ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving

van toepassing. Voluit spreken we over “Energieprestatie en

Binnenklimaat”, afgekort EPB.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een

melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure

voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken

tegen 2021 het niveau “bijna-energieneutraal bouwen” (BEN). De

eisen die van toepassing zijn voor uw bouw- of verbouwingsproject

worden bepaald door de bouwaanvraagdatum.

Het niveau van de thermische isolatie wordt aangegeven door

het K-peil. Het K-peil is een getal dat diverse elementen in het

gebouw beoordeelt op hun invloed op het globale isolatieniveau

van de woning (isolatie, koudebruggen, compactheid,...). Wettelijk

moet dit cijfer minder bedragen dan K40 vanaf bouwaanvraagjaar

2012. Ook in 2014 en de jaren daarop blijft K40 als maximum

limiet gelden.

Het niveau van de energieprestatie wordt aangegeven door

het E-peil. Wettelijk gezien moet dit cijfer minder bedragen dan

E70 vanaf bouwaanvraagjaar 2012, minder dan E60 vanaf

bouwaanvraagjaar 2014 met bijkomende eis voor minimum aandeel

hernieuwbare energie. Vervolg: ≤ E50 vanaf 2016, ≤ E40 vanaf

2018, ≤ E35 vanaf 2020 en ≤ E30 vanaf 2021. Voor andere

types gebouwen (niet-residentieel) zijn er afwijkende eisen (school,

kantoor, winkel, industrie, ….). Meer info is altijd terug te vinden via

de website van Infinit-E bvba – www.infinit-e.be waar u ook nuttige

links vindt naar o.a. de uitgebreide regelgeving (website van het

VEA = Vlaams Energie Agentschap).

De energieverslaggever bepaalt het E- en K-peil met behulp van de

EPB software. Deze kengetallen worden berekend aan de hand van

de gebouwkarakteristieken:

• Isolatie vloer-muur-dak

• gebruikte materialen voor muren, daken, vloeren, vensters

• de installatie voor verwarming, koeling en warm water productie

• de ventilatie (systeem C+, D,…etc. al dan niet vraaggestuurd)

• eventuele installaties voor hernieuwbare energie (PV panelen,

zonneboiler, warmtepomp,…)

Op basis van de door de architect of het studiebureau voorgestelde

materialen, wordt het o.a. het E-peil berekend, dat een maat is

voor de gebruikte primaire energie van de woning. Door eventuele

andere materiaalkeuzes en/of andere keuzen van technieken

(dikkere of betere isolatie, hoogrendementsketel, PV panelen etc.)

kan men een beter (lager) E-peil bereiken.

Bij nieuwbouw (of gelijkwaardig) is een laag E-peil verder belangrijk

vermits nutsbedrijven zoals Infrax, Eandis, Iverlec, … premies

uitreiken en de overheid belastingsvermindering toekent (korting

DIENSTEN

op het KI). Uw epb-verslaggever kan u perfect toelichten vanaf

wanneer een bouwheer hierop aanspraak maakt. Ten laatste 8

dagen voor de aanvang der werken dient de verslaggever de

startverklaring in bij de overheid.

Het finale EPB certificaat dat rekening houdt met de werkelijk

gebruikte materialen, dient ten laatste 6 maanden na de

ingebruikname van de woning (wijziging domicilie bij nieuwbouw)

ingediend te zijn op de energieprestatiedatabank van het VEA

(Vlaams Energieagentschap).

2. LUCHTDICHTHEIDSTEST (BLOWERDOOR) –

NIET VERPLICHT

Met een blowerdoortest of een luchtdichtheidstest kan de

luchtdichtheid van een woning gemeten worden. Deze test is geen

verplichting, maar wel sterk aan te raden voor iedereen die een

nieuwe woning heeft gebouwd. De luchtdichtheid van een woning

geeft aan hoeveel kieren en spleten er aanwezig zijn waardoor

koude buitenlucht in de woning geraakt of warme lucht uit de

woning ontsnapt. Gebrek aan luchtdichtheid zorgt voor verkeerde

ventilatie, extra warmteverlies en soms condensatieproblemen.

Tijdens een blowerdoortest wordt de woning in onder- en overdruk

geplaatst met behulp van een grote ventilator en wordt gemeten

hoeveel lucht er in de woning infiltreert en eruit ontsnapt. Tijdens

de test kunnen de luchtlekken (de kieren en spleten) zichtbaar

gemaakt worden met behulp van een infrarood camera. Het

bekomen getal (gemeten bij 50 pa en uitgedrukt in m³/h.m²) kan in

de epb-software ingegeven worden en leidt vaak tot een verlaging

van het E-peil met 5 tot 12 punten, afhankelijk van het resultaat.

Deze verlaging van het E-peil kan het verschil maken tussen

subsidies of geen subsidies en tussen een boete of geen boete.

3. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE EN HET PID - VERPLICHT

De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die

door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens

worden uitgevoerd op de werf. Deze coördinatie start vanaf

het ontwerp en loopt verder (of wordt overgedragen) tijdens de

bouwwerken zelf. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door

ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch

de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de

oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit

zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

4. WIE OF WAT IS DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR?

De veiligheidscoördinator moet er voor zorgen dat het supplementair

risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende

aannemers wordt ingedijkt. U heeft dus iemand nodig met ervaring

en beroepskennis. De veiligheidscoördinator voor het ontwerp

detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een

veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen

die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator voor de

uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd

worden en zal bij risicovolle werken erop toezien dat alles op de

meest veilige manier gebeurt.

i-magazines.be 21


Bouwbedrijf Menbo nv | Spijker 65 | 2910 Essen | 03 667 47 48

Erkenning klasse 6 categorie D | menbo@menbo.com | www.menbo.com

Al ruim 40 jaar uw solide partner in de bouw

Bouwbedrijf Menbo NV uit Essen is een familiebedrijf dat uw

bouwproject realiseert van a tot z, van ruwbouw tot en met de

volledige afwerking. Onze realisaties lopen zeer uiteen: nieuwbouw

van appartementen, woningen, villa’s, openbare gebouwen

en kantoorgebouwen, scholen en industriebouw.

Ook voor verbouwingen kan u bij ons terecht.

Ruim 40 jaar speelt Menbo een vooraanstaande rol in de

bouwwereld en staat synoniem voor kwaliteit, betrouwbaarheid,

persoonlijke begeleiding en fl exibiliteit.

Historiek

Menbo werd opgericht in 1974 door Mark Mennes en wordt nu

geleid door de 2e generatie, dochter Bice Mennes, die reeds in

2004 mee in het familiebedrijf is gestapt.

Sinds eind jaren ’80 zijn we gevestigd in de huidige kantoren

annex magazijn en schrijnwerkerij aan het Spijker te Essen,

makkelijk herkenbaar aan de piramidestructuur van het gebouw.

Gezien de toenemende vraag vanuit Nederland werd in 1997

ook Menbo Nederland opgericht. Ondertussen bestaat ons team

uit een 30-tal arbeiders, ondersteund door een 10-tal bedienden.


Persoonlijke service

De klant heeft bij ons uiteraard een centrale rol. Persoonlijke

begeleiding dragen wij hoog in het vaandel. Vanaf het moment

van prijsvraag, over bestelling, planning, uitvoering en uiteindelijke

oplevering staan wij u persoonlijk bij met onze adviezen en kennis.

Met ons ervaren team hebben wij een stevige basis om u een

continu serviceniveau te kunnen leveren. Deze jarenlange ervaring

uit zich ook in onze professionele aanpak en de persoonlijke

service, met kwaliteitswerk als resultaat. Onze ervaren calculators

rekenen heel uw project in detail door, zodat u achteraf niet voor

verrassingen komt te staan. Onze enthousiaste projectleiders

zorgen voor een persoonlijke begeleiding van uw project, terwijl

ze voor u eventuele problemen oplossen waar u geen tijd voor

heeft. Zij zorgen ervoor dat uw contacten met architecten en

eventuele onderaannemers vlot verlopen.

De bouwvakkers op de werf, aangevuld met onze timmermannen

zorgen voor de perfecte uitvoering. Ook zij

staan steeds paraat met hun know-how

ter ondersteuning van u als klant.

Om uw bouwproject te kunnen

verzorgen van ruwbouw tot

en met de volledige afwerking,

doen wij een beroep op

door ons geselecteerde en

kwalitatieve onderaannemers, elk specialist in hun vak. Wij staan

hierbij in voor de volledige coördinatie en communicatie tussen

de onderaannemer en u als bouwheer.

Zo kan iedereen zich concentreren op de zaken waar hij of zij

goed in is. Met als uiteindelijke doel altijd hetzelfde: ervoor zorgen

dat uw droomproject gerealiseerd wordt op een aangename en

persoonlijke manier. De verscheidenheid in projecten in zowel

woning-, appartements- als industriebouw is een bewijs van de

fl exibiliteit en veelzijdigheid die Menbo als bouwbedrijf nastreeft.

Tegenwoordig bestaat er een haast onuitputtelijke waaier aan

verschillende constructie- en afwerkingsmethodes. Daarom zijn er

bij Menbo dagelijks mensen op zoek naar de nieuwste technieken

en technologieën. Die worden zorgvuldig gekeurd en naar waarde

geschat. Op die manier wordt elke klant op maat en met kennis

van zaken begeleid. Deze veelzijdigheid blijkt trouwens duidelijk

uit de vele referenties.

Dat dit alles tot de beste resultaten leidt, blijkt uit het grote aantal

klanten dat na een eerste ervaring telkens weer met Menbo

bouwt.


RUWBOUW


PROFESSIONELE GROND EN AFBRAAKWERKEN

Met een georganiseerde aanpak en een uitgebreid machinepark levert een gespecialiseerde aannemer professioneel werk bij het

bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van bouwputten, rioleringswerken, opruimingswerken, loonwerk, bodemsanering en

andere specifieke werken.

Zoals het uitgraven van opritten, parkeerterreinen, rioleringen, ...

ze kunnen u helpen met het omploegen van akkers, bemesten van

velden, oogsten van allerlei gewassen, ze zorgen voor de afgraving

en vervoer van de verontreinigde grond, kunnen u ook van dienst

zijn met het uitgraven van funderingen, draineringswerken, af- en

aanvoer van grond, verwijderen van begroeiingen, enz.

DETAILAFBRAAK OF TOTAAL AFBRAAKWERKEN?

Aannemers in sloop- of afbraakwerken zijn gespecialiseerde

bedrijven voor totaal afbraakwerken, het ontmantelen van gebouwen

(gebouwen opnieuw in ruwbouw brengen), afbraak van daken, ruwe

afbraak met behoud van gevel en constructie.

BODEMSANERING

Een gespecialiseerde aannemer kan zorgen voor de afgraving

en vervoer van verontreinigende grond. Let op dat het afgraven

gebeurt onder de meest strikte veiligheidsnormen.

Bij deze afbraakbedrijven kan je ook terecht voor moeilijke en

uitputtende sloopwerken van binnen afwerkingen als voorbereiding

op renovatie:

• uitbreken van vloeren, tussenvloeren en plafonds

• uitbreken van keukens en badkamers

• uitbreken van ramen, deuren en dorpels

• afbraak van garages, veranda’s en tuinhuizen

• verwijderen van struiken, gewassen en bomen

• ontmantelen en verwijderen van zware installaties

• verwijderen van facades en isolatie

ZOEK JE EEN AANNEMER GROND- EN AFBRAAKWERKEN?

Doe een beroep op een gespecialiseerd aannemersbedrijf in je

omgeving.

WWW.CHAP-YT.BE

SCHELDEZANDMIX CHAPE AANVULMIX

Vaartkant Links 39a - 2960 Sint-Lenaarts (Brecht)

jim@chap-yt.be gunter@chap-yt.be

Vaartkant Links 39 - 2960 Sint-Lenaarts (Brecht)

info@emlyn.be www.emlyn.be

26 i-magazines.be

RUWBOUW


GRONDWERKEN

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en GWW de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van

grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt

hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

De term grondwerk wordt ook overdrachtelijk gebruikt om een goede basis voor het begin van een taak aan te geven.

FUNDERING

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of

constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de

daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw,

winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige

ondergrond.

Het woord fundering kan ook figuurlijk gebruikt worden, dan

betekent het grondslag of uitgangspunt.

Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een

synoniem daarvoor is “grondvesten”, en dat kan ook figuurlijk zijn.

SPECIFIEKE PROBLEMEN

Door een lage grondwaterstand, door verdroging of grondwateronttrekking,

kunnen funderingsproblemen ontstaan. Houten

palen rotten weg doordat ze in aanraking komen met zuurstof

en verliezen hun draagkracht (paalrot). Funderingen op staal

verzakken. In beide gevallen kan grote schade ontstaan. Ook

trillingen (bijvoorbeeld van motoren of generatoren in fabrieken)

kunnen grote schade aanrichten als de fundering daar niet op is

berekend.

Bij twijfel aan de kwaliteit van een fundering kan er voor gekozen

worden funderingsonderzoek te laten plaatsvinden.

DRAAGKRACHT (ONDERGROND)

Draagkracht of draagvermogen is in de bouwwereld de mate waarin

de ondergrond een constructie kan ondersteunen. In dat verband

spreekt men ook bij funderingen wel over draagkracht. Bij bouw- en

kunstwerken is voldoende draagkracht cruciaal.

ONDERGROND

Indien zich in de ondergrond een grondlaag bevindt die voldoende

ondersteuning biedt, wordt wel gesproken van de draagkrachtige

laag of vaste grondslag. Het tegenovergestelde hiervan is een

samendrukbare laag. Met grondonderzoek zoals sonderingen kan

vooraf onder meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van

de ondergrond, de diepte en dikte van de draagkrachtige lagen, en

de grondwaterstand. Grondverbetering kan een oplossing zijn om

de draagkracht van de ondergrond te laten toenemen.

Een grondsoort met slecht draagvermogen is veen. Ondergrond

die voldoende draagkracht zou kunnen bieden zijn vastgepakt zand,

sterk samengedrukte kleilagen en rotsbodem.

Beton zagen en boren

Betonkelders

Betonproducten

Grondwerken

Industriele werken

Klinkers

Keysers Vital

Schotensteenweg 37 • 2960 Brecht

Tel. 03/313 51 94 • info@keysersvital.be

www.keysersvital.be

RUWBOUW

i-magazines.be 27


BETONWERKEN

VOOR AL

UW BETONWERK

kelders

alle funderingen in beton

keermuren

opslag landbouw en industrie

betonplaten

zwembaden

...

ZOWEL VOOR

PARTICULIEREN EN AANNEMERS

ZEER INTERESSANTE PRIJZEN

BVBA

Sterk in betonwerk!

Meerseweg 55

2990 Wuustwezel (Loenhout)

T: 03/315 73 14 - G: 0495 26 73 14

info@betonwerkenroba.be

www.keldersroba.be


BETON

Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouwmateriaal wordt gebruikt. Het moderne beton in Nederland is

samengesteld uit het bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen zoals zand, grind of steenslag. Cement heeft de

eigenschap dat het door toevoeging van water verhardt.

Goed beton is een mengsel waarin de korrelgroottes van de verschillende soorten zand en grind, in de juiste hoeveelheden, elkaar

zodanig aanvullen dat het mengsel uithardt tot een steenachtig en duurzaam materiaal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gips lost

uitgehard beton niet meer op in water.

Door de relatief lage prijs van het materiaal, de relatieve inertie, de eenvoud van het gebruik en door de vele mogelijkheden is beton

een veelgebruikt bouwmateriaal. Jaarlijks verbruiken de geïndustrialiseerde landen bijna een kubieke meter beton per persoon.

SAMENSTELLING

Beton ontstaat door water te mengen met een bindmiddel (zoals

cement) en granulaat (zand en grind), vulstoffen en eventueel

met toeslagstoffen. Bij de juiste verhoudingen worden de holtes

tussen het grind vrijwel geheel gevuld met zandkorrels waarbij het

cement de verschillende korrels aan elkaar plakt. Na uitharding

kan de hardheid en duurzaamheid van natuurlijk gesteente worden

geëvenaard.

Het toegepaste betonrecept is enerzijds afhankelijk van de

gewenste sterkte en gewenste eigenschappen en anderzijds van

de omgeving waar de betonconstructie zich in bevindt (milieuklasse

van het beton).

WATER

Water kan niet onbeperkt worden toegevoegd. Door meer

aanmaakwater te gebruiken wordt het beton weliswaar beter

verwerkbaar, het eindresultaat is echter slechter. De verharding

van cement is een chemische reactie die een beperkte hoeveelheid

water vraagt; een teveel aan water levert zwakker beton (“water is

vergif voor beton”). Een tekort aan water zorgt er echter weer voor

dat niet alle cement reageert. Bijgevolg is een juiste verhouding

tussen water en cement (de zogeheten water/cementfactor)

noodzakelijk om een goede kwaliteit beton te verkrijgen.

TOESLAGMATERIAAL

Een belangrijk onderdeel van het betonmengsel is het granulaat.

Hoe kleiner en fijner de gebruikte korrels des te meer water

noodzakelijk is.

• zand

• grind

• steenslag

Als aanvulling of vervanging van deze granulaten wordt soms

ook een toeslagmateriaal bijgevoegd:

• vulstof, een inert poeder van gemalen baksteen dat de stabiliteit

van het mengsel verhoogt;

• vliegas (siliciumpoeder), dat als plastificeerder optreedt en

puzzolane eigenschappen heeft;

• silica fume (ultrafijn siliciumpoeder) met sterke puzzolane

eigenschappen;

• recyclinggranulaat;

• gegranuleerde hoogovenslak, gemalen als poeder (hoogovencement)

of als granulaat.

RUWBOUW

HULPSTOFFEN EN TOEVOEGSELS

In beton kunnen verschillende hulpstoffen gebruikt worden. Deze

dienen om de eigenschappen van het beton te verbeteren of aan

te passen.

• (super)plastificeerders die de verwerkbaarheid van het beton

verhogen zonder extra water toe te voegen (te veel water zou de

sterkte verminderen);

• bindingsversnellers;

• bindingsvertragers zoals suiker waardoor het betonmengsel

langere tijd verwerkbaar blijft;

• luchtbelvormers, om de vorstbestendigheid van het beton te

verhogen;

• water vasthoudende stoffen, om onder water beton te kunnen

gieten;

• kleurpigmenten;

• schuimvormers, om een geringe dichtheid en daardoor een

betere isolatiewaarde (warmte-isolatie) te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

Beton is een relatief bros materiaal met een hoge druksterkte (de

kubusdruksterkte bedraagt bij traditioneel beton 5 - 55 N/mm2,

dat wil zeggen dat een betonnen kubus met een ribbe van 150

mm het gewicht van zo’n 120 auto’s (gewicht 1000 kg per stuk)

kan dragen) terwijl de treksterkte slechts ongeveer 1/10 van de

druksterkte is. Beton voor constructies moet in Nederland een

KOMO-certificaat hebben en in België een BENOR-certificaat

en wordt vrijwel uitsluitend geleverd door gespecialiseerde

betoncentrales, waardoor een constante samenstelling en kwaliteit

van het beton kan worden gewaarborgd. Het grootste voordeel

van beton is dat het flexibel toe te passen is. Voordat het uithardt,

kan het in vele mogelijke vormen gegoten worden. Normaal

beton weegt ongeveer 2400 kilogram per m³, echter speciale

betonsoorten kunnen hier sterk van afwijken. Aangemaakt beton

heeft een beperkte tijd waarbinnen het verwerkt moet worden, vaak

is er een verwerkingstijd van maximaal een uur.

NAT EN VOCHTIG BETON

De zetmaat van een betonmengsel is een maat voor de plasticiteit

ervan. Met een metalen vorm, de kegel van Abrams, wordt een

hoeveelheid betonmengsel op een tafel geplaatst. De originele

hoogte van de kegel is 300 mm. Na het plaatsen wordt de metalen

kegel omhooggetrokken en het beton zakt uit. De inzakking wordt

gemeten, dit is de zetmaat, bijvoorbeeld 80 mm.

i-magazines.be 29


EEN AANNEMER IN INDUSTRIËLE BETONVLOEREN

Een aannemer in industriële betonvloeren. Deze kan zowel in woningen als in bedrijven en zowel binnen als buiten industriële

betonvloeren plaatsen. Bovendien is beton verkrijgbaar in alle denkbare kleuren, wat de keuzemogelijkheden groot maakt.

WAT IS EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER PRECIES?

Betonvloer die door bepaalde machinale en handmatige bewerkingen

een zeer glad en effen uitzicht krijgen.

Deze noemt men eveneens “gepolierde vloeren”.

DE VELE VOORDELEN VAN EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER

• gemakkelijk in onderhoud

• stofvrij

• ruime keuze in zowel opbouw als uitzicht

• er bestaan diverse soorten wapening

• men kan het naargelang de toepassing ruw,

antislip tot zeer glad afwerken

• in verschillende kleuren

• er is eveneens de mogelijkheid om de vloer in tegelvorm te

zagen en de voegen op te vullen met een elastische kit.

Dit gaat zowel over hangars of bedrijfshallen, maar ook over

gepolierde beton voor kelders van woningen of appartementen,

terrassen, opritten tot interieurbeton in huizen, lofts en zelfs

keukentabletten.

Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de gepolierde of

gepolijste betonvloer, kan deze worden voorzien van traditionele

wapening, staalvezelwapening of kunststof/fiberwapening. De

drukvastheid waarin de gepolijste of gepolierde betonvloer gemaakt

wordt, is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming.

Het storten van een betonvloer gebeurt in hoofdzaak met behulp

van een betonpomp. Na spreiding van het mengsel wordt het beton

manueel en mbv. een laser op de juiste hoogte gebracht. Dit kan

zowel horizontaal als onder een helling zijn.

MONOLIET AFWERKEN VAN BETONVLOEREN (OOK WEL

“VLINDEREN” OF “POLIEREN” GENOEMD)

Met deze manier van afwerken kan bij uw gepolierde of gepolijste

betonvloer een dicht en duurzaam glad oppervlak worden verkregen:

bij monolietvloeren wordt in één arbeidsgang na het storten en

verdichten, het oppervlak van de betonvloeren met stalen spanen

mechanisch geschuurd en afgepleisterd.

Er wordt dus geen afwerklaag of dekvloer toegepast. De gepolijste

of gepolierde betonvloer en het vloeroppervlak vormen zo één

monoliet geheel.

Deze wijze van afwerken heet daarom “monoliet afwerken”.

Wilgo bvba • Ambachtstraat 2 • 2360 Oud-Turnhout

T +32 (0)14 726 724 • F +32 (0)14 726 724

ludwig@wilgo.be • annick@wilgo.be

www.wilgo.be

30 i-magazines.be

RUWBOUW


BETON

WAT IS HET EN HOE WERKT HET?

DRUKKRACHT

Beton kan grote drukkrachten weerstaan, maar is niet goed bestand

tegen trekkracht, omdat het een korrelige structuur heeft. De korrels

(doorgaans grind en zand) worden bijeengehouden door cement -

de ‘lijm’ in het materiaal. De lijmsterkte van het cement bepaalt in

feite de trekkracht van het beton. Bij een te grote trekkracht vormen

zich scheuren in het materiaal. Als er zich eenmaal een scheur

gevormd heeft, gaat het van kwaad tot erger, doordat de trekkracht

zich rond de scheur concentreert – daar is de balk dan immers

op zijn smalst; de trekspanning ( kracht per eenheid oppervlakte )

wordt steeds hoger. Het gevolg is het bezwijken van de constructie.

TREKKRACHT

Als een betonnen balk of plaat op buiging belast wordt, ontstaan

plaatselijk trekkrachten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een

betonnen balk die op twee steunpunten rust. Door het eigen

gewicht en eventueel andere belasting zal de balk in het midden

doorbuigen. Daardoor treden aan de onderkant van de balk

trekkrachten op en aan de bovenkant drukkrachten. Als een balk

of plaat doorloopt over meerdere steunpunten, of aan het uiteinde

is ingeklemd, treedt rond die steunpunten of inklemmingen aan de

bovenkant trek op en aan de onderkant druk.

Omdat staal goed trekkrachten kan opnemen, worden op de

plaatsen waar trekkrachten optreden stalen staven in het beton

opgenomen; de wapening. Wanneer de druk te hoog wordt en het

beton kan bezwijken, zal op die plaatsen drukwapening worden

aangebracht.

De trekkracht van beton wordt praktisch gelijk aan 0 genomen. Dit

heeft tot gevolg dat er, behalve in constructie-onderdelen die puur in

druk belast worden (zoals kolommen), bijna altijd wapening zal zitten

in een betonnen structuur. In dergelijke structuren is scheurvorming

in de zone met trekspanningen normaal en duidt niet op het falen

van de structuur, mits de scheurwijdte niet te groot is (maximum

zo’n 0.3mm).

Het draagvermogen van de betonnen structuur neemt hierdoor niet

af, het staal neemt immers de trekspanning op, niet het beton.

MILIEUKLASSEN

Niet elke soort beton is geschikt voor elke omgeving. Als beton

bijvoorbeeld aan weer en wind wordt blootgesteld, moeten er

hogere eisen aan worden gesteld en voor bouwwerken die met

zeewater of strooizout in aanraking komen nog hogere. Daartoe

wordt beton ingedeeld in verschillende ‘beton milieuklassen’.

STENABO

Rerum Novarumlaan 49

2990 Wuustwezel

T. +32 3 633 08 80

G. 0475 44 87 48

info@stenabo.be

Betonboringen

STENABO

Stefan Nabarro

zaakvoerder

www.stenabo.be

RUWBOUW

i-magazines.be 31


Van De Locht is in de loop der jaren uitgegroeid tot een moderne en dynamische

Van onderneming De Locht is waarop in de loop u voor der alle jaren bouwwerkzaamheden uitgegroeid tot een moderne beroep kan en doen. dynamische Wij

onderneming verzorgen ter waarop plaatse u gestorte voor alle betonkelders, bouwwerkzaamheden nieuwbouwwoningen, beroep kan appartementen doen. Wij en alle

Van De

renovaties

Locht is

aan

in de

woningen.

loop der jaren uitgegroeid tot een moderne en dynamische

verzorgen ter plaatse gestorte betonkelders, nieuwbouwwoningen, appartementen en alle

onderneming waarop u voor alle bouwwerkzaamheden beroep kan doen. Wij

renovaties Alsook aangepaste aan woningen. woningen op maat. Alle rolstoelvriendelijke ruimtes, aangepaste

verzorgen ter plaatse gestorte betonkelders, nieuwbouwwoningen, appartementen en alle

badkamers, liften, snoezelruimtes,…

renovaties Alsook aangepaste woningen. woningen op maat. Alle rolstoelvriendelijke ruimtes, aangepaste

badkamers, In samenspraak liften, ... en snoezelruimtes,…

overleg volgens de nodige vereiste.

Alsook aangepaste woningen op maat. Alle rolstoelvriendelijke ruimtes, aangepaste

In samenspraak en overleg volgens de nodige vereiste.

badkamers, liften, snoezelruimtes,…

In samenspraak en overleg volgens de nodige vereiste.

Van de Locht bvba

Van Polderstraat Locht 70A bvba

2990 Wuustwezel

Polderstraat 70A

2990 Tel.: 03/669.52.91

Van Wuustwezel de Locht bvba

Fax: 03/669.62.29

Tel.:

Polderstraat

03/669.52.91

70A

Fax:

E-mail:

03/669.62.29

vandelocht@telenet.be

2990 Wuustwezel

E-mail:

www.vandelocht.be

Tel.: 03/669.52.91

vandelocht@telenet.be

Fax: 03/669.62.29

www.vandelocht.be

E-mail:

vandelocht@telenet.be

www.vandelocht.be


LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VERBETERINGSPREMIE IN AANMERKING KOMEN

De verbeteringspremie kan toegekend worden als:

1. verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning

2. de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

1. Dakwerken (premie 1.250 euro)

• herstellen of vernieuwen van onderdelen van het dak (plat of

hellend): de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de

randaansluitingen, de dak(vlak)ramen (velux), de schouw.

• Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als ook werken aan

het dak worden uitgevoerd.

Niet: werken aan afdaken en aan verandadaken.

Daken: facturen voor maximum 15.000 euro

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de

woning:

• het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging

ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten

• de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en

insecten

• de vernieuwing van de waterdichte bedekking

• de aanleg van een groendak

• het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en

toebehoren om het hemelwater af te voeren

• het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals

dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten

(afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

2. Buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro)

• het vernieuwen van bestaande ramen (het raamkader),

buitendeuren en rolluiken als er gelijk met deze werken ook

dubbele beglazing wordt aangebracht.

• nieuwe rolluiken worden alleen gesubsidieerd als ook de ramen

vervangen worden.

• de kosten voor de afwerking (binnen en buiten) komen in

aanmerking

Niet: vervangen of plaatsen van veranda’s (motor plaatsen op

rolluiken komt in aanmerking voor aanpassingspremie).

3. Gevelwerkzaamheden (premie 1.500 euro)

• het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen

• het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering

• het aanbrengen van een gevel-isolatie (meestal opvullen van

bestaande spouwen)

• het vernieuwen van het voegwerk van de woning, al dan niet met

gevelreiniging.

4. Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en

buitenmuren (premie 750 euro)

• door een onderkapping

• door het plaatsen van een waterkerende laag

• door injectie of diffusie van waterdichtende middelen

• herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

komen ook in aanmerking.

RUWBOUW

5. Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie

(premie 750 euro)

• vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van een bestaande

badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet

aanwezig was. (badkamer is ruimte met minstens een bad of

douche en 1 of 2 wastafels).

• vernieuwing van het toilet of installatie van een toilet als dat nog

niet aanwezig was.

• samen met werken aan badkamer of toilet komen ook volgende

kosten in aanmerking:

o alle leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer

en -afvoer in openbaar rioleringsnet

o de leidingen en toestellen voor productie van warm

sanitair water (bv zonneboiler)

o de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in

badkamer en toilet.

Niet: tweede badkamer of toilet (komen wel

in aanmerking voor aanpassingspremie).

6. Vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van de elektrische

huisinstallatie (premie 750 euro)

• alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie

voorzien (leidingen, elektriciteitskasten, verdelers, relais, ...)

• ook de kosten van de aansluiting en de plaatsing van de

meetinstallatie voor elektriciteit en de kosten van de keuring.

Let op: De installatie moet conform zijn met het Algemeen

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moet

aangetoond worden met een attest van een erkend

keuringsorgaan.

Niet: verbruikstoestellen zoals verlichting, lusters, lampen, spots,

wasmachine, telefoon, fornuis, frigo,..

7. om de risico’s op co-intoxicatie te verhelpen

• Plaatsen van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warm watergeiser)

voor de productie van sanitair warm water. Alleen een

gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte,

komt in aanmerking (premie 250 euro).

• Plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op

gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte of vervangen

van een bestaande cv-ketel door een hoogrendementsverwarmingsketel

(condensatieketel) op gas (label HR+ of HR

Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite)

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

250 euro).

• Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het

betreft de levering en plaatsing van een centrale warmteproductieeenheid

met verdeling naar verwarmingslichamen (radiatoren) in

alle woon-, kook-, en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

1000 euro).

• Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw

of rookkanaal.

De schouwen moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen

voor het afvoeren van verbrandingsgassen.

Ook kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen

indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 500 euro).

i-magazines.be 33


DAKCONSTRUCTIE

Een dakconstructie is een samenstelling van balken van hout, staal, gewapend beton of voorgespannen beton, platen van gewapend

beton of andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn om alle belastingen zoals eigen gewicht, sneeuw,

wind te kunnen dragen, zonder dat de constructie bezwijkt.

EISEN

Prestaties die van een dak geëist worden, anders dan de

constructieve, zijn onder meer:

• bestand tegen weersinvloeden zoals regen, (stuif)sneeuw en wind;

• beperking van warmte-overdracht (isolatie) of het omgekeerde;

• weerstand tegen belasting van vocht en waterdamp vanuit de

onderliggende ruimte;

• weerstand tegen geluidsbelasting van buiten;

• beperking van de brandgevaarlijkheid van het dak;

• esthetische waarde van de constructie, met name bij ziende

kappen.

DAKVORM

Een dakvorm is afhankelijk van de toe te passen dakbedekking, de

vorm van de plattegrond van de te overkappen ruimte, het gebruik

van de ruimte vlak onder de kap en de gestelde esthetische eisen.

Grofweg zijn twee dakvormen te onderscheiden: hellende en platte

daken. Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor,

die ook samengesteld kunnen zijn.

LESSENAARSDAK

Een lessenaarsdak is een dakvorm die bestaat uit slechts één

dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is aangebracht.

Het is daarmee naast het platte dak de eenvoudigste afdichting van

een gebouw. Er is slechts aan de laagste zijde een dakgoot nodig

om het hemelwater op te vangen en af te voeren via het riool.

ZADELDAK

Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende

dakschilden boven twee evenwijdige muren, de andere muren

worden tot onder of even boven de dakschilden opgetrokken. Dit

type dak is, vanwege zijn eenvoud, het meest voorkomende type

dak in Nederland en België, met name in de traditionele bouw.

Minder algemeen zijn kerktorens met een zadeldak, de

zadeldaktorens.

Een zadeldak, met dakpannen gedekt, wordt opgebouwd uit

onder andere:

• spanten met gordingen;

• het dakbeschot;

• de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

WOLFSDAK

Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde

vlakken aan de korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden

Daktimmerwerken • Ramen en deuren Hout-Pvc-Alu,

Houten bijgebouwen • Poorten • Binnenafwerking

www.schrijnwerkerijbernaerts.be

Nijverheidsstraat 12 • 2990 Wuustwezel

Tel. 03 669 84 75

34 i-magazines.be

RUWBOUW


ook wel wolfseinden of wolfeinden genoemd. De helling van

deze uiteinden is vaak steiler dan die van de aangrenzende grote

dakvlakken. Het werkwoord afwolven wat afschuinen van het einde

van een zadeldak is, ligt hier aan ten grondslag.[1]

Omdat de uiteinden van een wolfsdak in het oog vallen, werden

deze vaak versierd met een piron.

SCHILDDAK

Een schilddak of schildkap is een daktype dat wordt gevormd door

twee driehoekige schilden of dakvlakken aan de korte kant en twee

trapeziumvormige schilden aan de lange kant van het gebouw.

Het schilddak werd voor het eerst in de jaren 30 op grote schaal

toegepast. Het is een aangepast zadeldak. Door aan de korte

kanten schilden aan te brengen ontstaat deze dakvorm. Door

ruime overstekken te gebruiken kunnen “natte” muren voorkomen

worden. Het schilddak is een voorbeeld van een “noordboomdak”.

De noordboom is de plaats waar twee dakschilden elkaar raken aan

de bovenzijde, in Nederland wordt dat de nok genoemd. Meestal

hebben de 4 hierdoor ontstane dakvlakken dezelfde hellingsgraad.

Soms worden de uiteinden van een schilddak versierd met een

piron. Rechthoekige woningen hebben meestal smallere zijstukken

en bredere voor- en achterschilden. Hierdoor verbetert de

drukverdeling op de constructie.

TENTDAK

Een tentdak, paviljoendak, puntdak of piramidedak is een dakvorm

die bestaat uit vier of meer driehoekige dakschilden die in één punt

samenkomen: het nokpunt. De driehoekige dakschilden hoeven

niet alle even groot te zijn. Wanneer een tentdak een vierkant

grondvlak heeft met vier even grote dakschilden, wordt dit vaak

een piramidedak genoemd. Met deze benaming refereert men

dan aan de piramides zoals die in Egypte. Meetkundig gezien zijn

ook andere tentdaken die geen vierkant grondvlak met vier even

grote dakschilden hebben een piramide. Wanneer een tentdak steil

oplopende dakschilden heeft spreekt men ook wel van een torendak.

Vaak zijn torendaken opgebouwd uit meer dan vier dakschilden.

Zoals de naam al aangeeft zijn deze spits toelopende daken veelal

te vinden op de top van torens en worden ook torenspits genoemd.

Een tentdak dat bestaat uit vele dakschilden met een grondvlak dat

op een cirkel lijkt, wordt een kegeldak genoemd.

MANSARDEDAK

Een mansardedak, mansartdak, gebroken dak, gebroken

kap of Franse kap is een dakvorm met gebroken, naar buiten

geknikte vlakken. Dit historische daktype ontstond in de Franse

Barokarchitectuur en is vernoemd naar de Franse architect François

Mansart (1598-1666) die deze dakvorm uitwerkte.

KEGELDAK

Een kegeldak is een dakvorm in de vorm van een kegel met

mogelijkheden van een stompe tot een spitse hoek. Hoofdzakelijk

kwamen ze voor als de daken van torens van middeleeuwse

verdedigingswerken en burchten. Daar konden ze hetzij met

de buitenwand van een toren eindigen (respectievelijk met

een dakoverschot uitsteken) of als opgezette helm op het

verdedigingsplatform staan. Hier waren waterspuwers voor de afvoer

van het regenwater noodzakelijk. In dit geval was het kegeldak door

een muur, borstwering of kantelen omgeven. Kegelvormige daken

waren meestal gemaakt van een constructie met houten balken en

met leien gedekt, in zeldzame gevallen van steen.

RUWBOUW

i-magazines.be

35


AFWERKING


Reeds

20 jaar

ervaring!

Gevelbepleistering en -isolatie

Gevelreiniging, zandstralen,

uitslijpen en voegen, vochtbehandeling

Kelderdichting

Opstijgend vocht

Herstellen van aalputten

Pauwelslei 181 - 2930 Brasschaat

Tel: 03 653 21 56 • Gsm: 0495 517 714


DE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT VANAF 1 NOVEMBER 2014

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen:

u krijgt dezelfde premie, enkel later.

WAT VERANDERT ER?

• De Vlaamse renovatiepremie wordt een belasting vermindering

die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet

uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw

premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij

uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u

dan in 3 schijven toegekend.

• De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze

belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt

aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.

Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt

uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.

• Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer

van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een

overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen

aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan

in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Vaak gestelde vragen:

Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend

voor 1 november, behandeld?

Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld

als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige

premie zal worden uitbetaald.

De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van

de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale

diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór

1 november 2014 - kunt u best de aanvraag per aangetekende

zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te

bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag

bevestigt.

Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de

renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel?

Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult

moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag

te doen.

U kunt wel uw e-mailadres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan

tijdig informeren over het nieuwe systeem.

Wat doet Wonen Vlaanderen met de aanvragen voor de

renovatiepremie die na 1 november toekomen?

Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige

informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan

op de website van Wonen Vlaanderen zijn e-mailadres opgeven

zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een

nieuwe aanvraag kan doen.

Welk inkomensjaar hanteert men vanaf 1 november 2014 voor

de aanvragen van de renovatiepremie?

De Vlaamse regering wil iedereen die nu in aanmerking komt voor

een renovatiepremie het fiscale voordeel toekennen, ook al kan

hij in de tussenperiode geen aanvraag indienen. Aangezien men

het fiscale voordeel pas medio 2015 kan aanvragen, komen er

maatregelen om de overgang tussen beide systemen te regelen.

Komen mensen die geen belastingen betalen ook in aanmerking

voor een fiscaal voordeel?

Ja, de nieuwe regeling is een belastingkrediet. Als u geen

belastingen betaalt, wordt het voordeel u uitbetaald.

Wat indien beide partners feitelijk samenwonen en een

afzonderlijke aangifte in de personenbelasting doen?

De praktische modaliteiten voor dergelijke aanvragen moet de

Vlaamse regering nog uitwerken.

In de persmededeling van 03-10-2014 stelt minister Homans

het volgende: “Het systeem wordt nu grondig hervormd. De

tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van

een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie

jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere

‘terugbetalingsschijven’. Een uitzondering daarop geldt als de

woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.” Wat bedoelt

de minister hier met de uitzondering voor sociale verhuurkantoren

(SVK’s)?

Verhuurders die hun woning verhuren aan een SVK vallen niet

onder de bewoningsplicht, zij moeten hun woning gedurende een

periode van 9 jaar verhuren aan een SVK.

Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning wordt

verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale voordeel

geldt?

Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale

voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt

dit momenteel.

Wat indien een SVK een overeenkomst heeft met de eigenaar

om de werken zelf uit te voeren en te prefinancieren?

Onder de huidige regelgeving wordt de premie uitbetaald aan de

aanvrager-eigenaar of rechtstreeks aan het SVK als de eigenaar

hierover een overeenkomst heeft afgesloten met het SVK. De

renovatiepremie wordt onder de nieuwe regeling een fiscaal

voordeel, zodat het voordeel altijd rechtstreeks toekomt aan de

eigenaar. Het staat partijen uiteraard vrij hier onderling een regeling

over te treffen.

Ik heb een contract met een aannemer die de werken in

november/december uitvoert. Wat moet ik doen?

Zolang de nieuwe regeling nog niet geldt - dat is pas voor medio

2015 - kan men op geen enkele manier een aanvraag indienen. In

AFWERKING

i-magazines.be 39


dat geval is het dus aangewezen alle facturen van de uitgevoerde

werken bij te houden tot de nieuwe regeling er is. Ondertussen kan

men wel zijn e-mailadres op de website van Wonen Vlaanderen

opgeven, zodat men een bericht krijgt wanneer een nieuwe

aanvraag mogelijk is.

Ik ben met mijn werken begonnen in september en ze duren tot

het eind van het jaar. Komt een deel ervan in aanmerking als ik

nog de aanvraag doe voor 1 november?

Ja, als u de aanvraag doet voor 1 november voor de werken die

werden uitgevoerd en gefactureerd voor 1 november voor een

totaal bedrag van minstens 10.000 euro.

Let wel: U kan voor dezelfde woning maar één maal per 10

jaar een aanvraag doen. Voor de facturen vanaf 1 november

zal u dus niet meer kunnen genieten van de renovatiepremie/

belastingvermindering. U kan er ook voor opteren alle facturen bij

te houden en uw aanvraag in te dienen onder de nieuwe regeling.

Gemeenten geven vaak aanvullende premies op de

renovatiepremie. Krijgen zij nog lijsten van de rechthebbenden?

De aanvragen zullen ook onder de nieuwe regeling ingediend

worden bij Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal dus ook

onder de nieuwe regeling lijsten van de rechthebbenden kunnen

overmaken aan de gemeenten.

Hoe werkt het systeem van de belastingvermindering? Vanaf

welk bedrag op het aanslagbiljet wordt de belastingvermindering

berekend: is dat op dezelfde wijze als de woonbonus?

De belastingvermindering is op jaarbasis 1/3 van het door het

agentschap berekende bedrag, ongeacht de grootte van dat bedrag.

Aangezien het globale belastingvoordeel maximaal E10.000 is, is

het maximale fiscale voordeel op jaarbasis E3.333.

Kan men zelf kiezen over de spreiding over drie jaar, of is de

maximale vermindering per jaar beperkt tot een bepaald bedrag?

Men kan niet kiezen. Het globaal berekende voordeel wordt door

drie gedeeld. Dat bedrag zal elk jaar in mindering gaan van de

belastingen.

Als men geen of weinig belastingen betaalt de fiscus het volledige

bedrag of het saldo terug via een belastingkrediet.

Ik heb reeds een renovatiepremie gekregen: kan ik opnieuw een

beroep doen op de belastingvermindering?

Net als bij de renovatiepremie kan men geen belastingvermindering

of belastingkrediet krijgen als men de voorbije tien jaar al een

renovatiepremie heeft gekregen.

Opgelet: als u nog voor 1 november 2014 een aanvraag indient

die wordt goedgekeurd, komt u volgend jaar dus niet meer in

aanmerking voor een belastingvermindering.

De vorige eigenaar van mijn woning heeft al een

renovatiepremie gekregen. Kan ik aanspraak maken op een

belastingvermindering?

Net zoals bij de renovatiepremie kunt u ook geen belastingvermindering

krijgen als er voor uw woning reeds een renovatiepremie

werd verleend in de voorbije tien jaar, ook al was dit dan aan de

vorige eigenaar.

Bron: wonenvlaanderen.be

steve ravache

algemene renovatiewerken & laswerken

Heuveldreef 10 │ 2990 Wuustwezel

GSM 0498 53 33 43 │ info@ravache.be

www.ravache.be │ BTW BE 0833 512 189

landbouwkrediet: BE74 1030 2876 41 07

40 i-magazines.be

AFWERKING


PREMIES VOOR NIEUWBOUW

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan

genieten. Een ‘nieuwbouwpremie’ bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuining te bouwen kan wel genieten

van een aantal voordelen.

PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE

NIEUWBOUWWONINGEN

Wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning

energiezuinig zijn en minimum aan de wettelijke energienorm (E-peil)

voldoen. Beantwoordt het toegekende E-peil van uw woning aan de

norm, dan krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende

voorheffing. Bouwt u nog zuiniger dan de norm. Dan kan u bij uw

netbeheerder een premie aanvragen.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een

energiezuinige nieuwbouwwoning

• Enkel voor nieuwbouw

• Ook voor tweede verblijf

Wanneer uw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u

automatisch een vermindering toegekend.

E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

• Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Wanneer het energieverbruik van uw nieuwbouwwoning aanzienlijk

lager is dan de wettelijke norm, dan kan u bij uw netbeheerder een

premie aanvragen.

PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP EN ZONNEBOILER

Wanneer u een nieuwe woning bouwt kan u overwegen om een

warmtepomp te plaatsen. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor

een klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht. De netbeheerders geven een premie

voor het plaatsten van een warmtepomp. Maar informeer zeker ook

eens bij uw gemeente of provincie. Misschien geven zij ook nog

extra premies.

Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

warmtepomp, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

zonneboiler, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

plafonneerwerken - sierpleisters

Tel.: 03 568 85 45 • Fax: 03 568 85 46 • M 0475 69 11 91

Hoge weg 264 • 2940 Stabroek

Email: eyckmans.serge@telenet.be

AFWERKING

i-magazines.be 41


Nieuwe Vlaamse dakisolatienorm vanaf 1 januari 2015

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn.

Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit.

Vanaf 2020 zal een woning zelfs ongeschikt verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze

woning niet meer verhuurd mag worden. Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren.

Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

Hieronder verduidelijken we wanneer deze norm van toepassing is, hoe de dakisolatie geëvalueerd zal worden (wie doet dat, hoeveel

dakisolatie moet er minstens zijn, hoe wordt er gestraft,…). Tot slot gaan we na welke subsidies en fiscale voordelen er momenteel

zijn en hoe deze in de tijd zullen evolueren. Via enkele nuttige links onderaan vindt u meer informatie.

TOEPASSING

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alle zelfstandige

woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dat wil zeggen:

eengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd

worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere

woorden: alle woongelegenheden in Vlaanderen. Uitzondering:

studentenkamers en leegstaande woningen.

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden

én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen

waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst

worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i.

het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

CONTROLE

Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse

Dakisolatienorm zal gecontroleerd worden. Momenteel zijn

er al twee partijen die dakisolatie controleren, namelijk de

energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige

komt ter plaatse wanneer een woning te koop of te huur wordt

gesteld voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPC).

De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer

dubieuze kwaliteit is.

Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen ter

controle van de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat betekent dat er

vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:

• het Energieprestatiecertificaat (EPC) een feitelijk vastgestelde

R-waarde vermeldt dat lager is dan 0,75 m²K/W. Er wordt geen

rekening gehouden met ‘dakisolatie onbekend’.

Isolatie,

isolatie toebehoren,

dak materialen en Gyproc.

EMIE

ct op

IKO

MIS uw

ISOLATIEPREMIE

NIET!

ISOLEER EN

PROFITEER

NOG DIT JAAR

VAN DE

HOOGSTE

PREMIES!

Neem contact op

met TOONIKO

ISOLEER EN

PROFITEER

NOG DIT JAAR

VAN DE

HOOGSTE

PREMIES!

• Duiventorenstraat 2

• 2910 Essen-België

• Tel 0474 486 079

• info@tooniko-isolatie.be

Duiventorenstraat 2 - 2910 Essen - België

www.tooniko-isolatie.be

Tel 0474 486 079 - Fax 03 667 72 81

info@tooniko-isolatie.be - www.tooniko-isolatie.be

42 i-magazines.be

AFWERKING


• uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker

woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is.

De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf

beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als het EPC enkel

een default-waarde vermeldt.

• Waarschijnlijk om reden dat de energiedeskundige en de

wooninspecteur momenteel de enige kanalen zijn voor controle

van de dakisolatienorm, geeft het VEA informeel mee dat deze

norm zich in de praktijk zal beperken tot huurwoningen waar de

wooninspectie is moeten langsgaan.

Bovendien mogen beide partijen geen destructief onderzoek doen

om de aanwezigheid van dakisolatie te constateren. Als met andere

woorden een dak volledig afgewerkt is en nergens de dakconstructie

nog geïnspecteerd kan worden, zal de aanwezigheid van dakisolatie

als ‘onbekend’ opgevat worden en dus geen problemen geven in de

evaluatie van de woningkwaliteit.

VOLDOENDE ISOLATIE

De Vlaamse Dakisolatienorm evalueert een dak als ‘voldoende

geïsoleerd’ indien de R-waarde van de isolatie, m.a.w. de

warmteweerstand, groter is dan 0,75m²K/W. Naargelang het type

materiaal, komt deze R-waarde overeen met een dikte van 3 à 4cm,

zie onderstaande tabel.

De warmteweerstand of R-waarde van een materiaal, uitgedrukt in

m²K/W, is afhankelijk van zijn dikte d, uitgedrukt in m, en van zijn

isolatiewaarde, uitgedrukt in W/mK: R=d/

Met andere woorden: hoe groter de dikte van een isolatielaag, hoe

hoger de warmteweerstand. Hoe hoger de isolatiewaarde van het

materiaal (slechter dus), hoe lager de weerstand tegen warmtedoorgang.

Materialen waarvan de isolatiewaarde (dit is de-waarde) hoger is

dan 0,10 W/mK, worden niet als ‘isolatiemateriaal’ beschouwd.

Wanneer een zolder onverwarmd en onbewoond is, zal de zoldervloer

als ‘dak’ beschouwd worden.

STRAFPUNTENSYSTEEM

In 2001 werd de Vlaamse Wooninspectie opgericht. Deze instantie

kijkt erop toe dat alle woningen aan een minimale kwaliteitsvereiste

voldoen en zorgen, indien nodig, voor strafrechtelijke handhaving.

Zij werken volgens bepaalde prioriteiten, zodat de meest extreme

gevallen zullen worden aangepakt.

Deze wooninspectie zal in zijn technisch verslag notie maken van het

feit of er dakisolatie aanwezig of niet. Het zal nog niet meespelen in

de totale evaluatie van de woning.

Vanaf 2015 zal dakisolatie wel opgenomen worden in de het

technisch verslag en dus wél doorwegen op de evaluatie van de

woningkwaliteit.

* vervolg zie pagina 44

Gyma B.V.B.A.

Bosstraat 3

2960 Brecht (Sint-Lenaarts)

T: +32 (0)3 330 17 70

F: +32 (0)3 313 70 11

mailform@gyma.be

Wanden, Plafonds en Interieurschrijnwerk

www.gyma.be

AFWERKING

i-magazines.be 43


LV-ARCHITECTEN IN WUUSTWEZEL EN ANTWERPEN:

VAN PARTICULIERE WONINGBOUW NAAR GROTE DIVERSITEIT AAN PROJECTEN

LV-architecten is een middelgroot architectenkantoor met vestigingen in Wuustwezel en Antwerpen. Het wordt geleid door architect

Luk Vorsselmans. Het team bestaat nu uit 21 medewerkers, waarvan 14 architecten, 3 interieurvormgevers, 2 bouwkundig tekenaars

en 2 administratieve bedienden. Het kantoor is gegroeid vanuit de particuliere woningbouw. Het portfolio van LV-architecten is

ondertussen aanzienlijk uitgebreid met een grotere diversiteit aan projecten, waaronder ook scholen, openbare gebouwen, kantoren,

KMO-eenheden en meergezinswoningen.

Luk Vorsselmans studeerde in 2000 af als architect. Na zijn

stageperiode vestigde hij zich onmiddellijk als zelfstandig architect.

In 2003 volgde de eerste aanwerving van een bouwkundig

tekenaar. In de beginjaren ging de aandacht vooral naar het ontwerp

en de realisatie van particuliere woningen. Als jonge architect kreeg

hij de kans om een aantal mooie referenties op te bouwen. In de

architectuurwedstrijd voor de verbouwing van de kinderboerderij in

Wuustwezel kaapte hij de 1ste prijs weg. Sindsdien doet het kantoor

regelmatig mee aan wedstrijden en vaak niet zonder succes.

LV-architecten is na de opstart in 10 jaar tijd snel gegroeid. In 2008

werden de nieuwe kantoren aan de Dorpsstraat 89 in Wuustwezel

opgetrokken. Deze moderne werkomgeving zorgde meteen voor

extra uitstraling en benadrukt ook de professionele aanpak van het

architectenkantoor. Begin 2013 was de tijd rijp om een 2de kantoor

te openen aan de Adriaan Brouwerstraat 31 in hartje Antwerpen.

Deze nieuwe locatie in de schaduw van het MAS blijkt een goede

uitvalsbasis te zijn om de markt in Antwerpen aan te boren. Ook

de geïnteresseerde bouwers en verbouwers uit de zuidrand vinden

zo veel gemakkelijker hun weg naar LV-architecten. Deze evolutie

levert in elk geval extra projecten in Antwerpen op.

VISIE

“Voor elk project vertrekken we vanuit het verhaal en de specifieke

opdracht die de bouwheer ons schetst. Een goede dialoog met

de klant is dan ook noodzakelijk”, benadrukt Luk Vorsselmans.

“Vanuit die dialoog starten we altijd met een voorontwerp. En we

vragen ook telkens weer carte blanche. We doen dat om de klant

te triggeren en het gesprek tussen opdrachtgever en architect nog

verder open te trekken. Naarmate de gesprekken vorderen, groeit

het voorontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is altijd het resultaat van

die dialoog. Goed luisteren en ontleden zijn hiervoor absoluut nodig.”

OOK BOUWERS

“Wat ons onderscheidt van andere architectenkantoren, is dat

wij ook bouwers zijn. We ontwerpen en we bouwen”, gaat Luk

Vorsselmans verder.

“We helpen onze klanten altijd bij hun zoektocht naar aannemers

door een duidelijk en compleet aanbestedingsdossier op te stellen.

We zoeken aparte aannemers voor de verschillende onderdelen en

we coördineren de werken tussen de verschillende aannemers.

Op die manier kunnen we altijd met kwaliteitsvolle en betrouwbare

mensen aan de slag. Dat komt het resultaat ook altijd ten goede,

zowel wat de kwaliteit als wat de kostprijs van het gebouw betreft.”

LV-architecten vindt het met andere woorden belangrijk dat de

Ontwikkeling Melkerij-site Wuustwezel

44 i-magazines.be

DIENSTEN


Beeldkwaliteitsplan Binnengebied te Wuustwezel

klant nauw betrokken wordt bij het bouwproces. Een open communicatie is ook hier

noodzakelijk. “Problemen gaan we niet uit de weg. Er wordt altijd gezocht naar een

constructieve oplossing, waardoor de bouwheer met een goed gevoel het bouwproces

kan volgen en beleven. Uiteindelijk moet ons ontwerp ervoor zorgen dat het resultaat

bijdraagt tot het geluk van de eindgebruiker”, aldus nog Luk Vorsselmans.

LV-architecten bvba • Kantoor Wuustwezel

Dorpsstraat 89 • 2990 Wuustwezel • Tel : 03 667 12 86 • Fax : 03 667 12 87 • info@lv-architecten.be • www.lv-architecten.be

LV-architecten bvba • Kantoor Antwerpen

Adriaan Brouwerstraat 31 • 2000 Antwerpen • Tel 03 689 81 01 • Fax 03 689 81 03 • info@lv-architecten.be • www.lv-architecten.be

DIENSTEN

i-magazines.be 45


* vervolg van pagina 41

De wooninspectie werkt voor de evaluatie van een woning volgens

een strafpuntensysteem. Elk item dat representatief is voor de

woningkwaliteit krijgt een bepaalde quotatie. Vanaf 15 strafpunten

wordt een woning ongeschikt verklaard, waardoor ze niet meer

verhuurd zal kunnen worden.

Terzijde: ‘ongeschikt’ is minder streng dan ‘onbewoonbaar’, waarbij

de bewoners meteen de woning moeten verlaten en de eigenaar

strenger vervolgd zal worden.

Wanneer een woning ongeschikt verklaard wordt, zal de eigenaar

hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden. Hij krijgt bovendien een

bepaalde uitvoeringstermijn om de zaken die ervoor zorgen dat

de woning niet voldoende kwalitatief bevonden is, weer in orde te

brengen.

Voor het toekennen van de strafpunten voor dakisolatie wordt een

onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan

16m². Daken kleiner dan 2m² worden buiten beschouwing gelaten.

Indien bijvoorbeeld het hoofddak goed geïsoleerd is, maar de kleine

dakkapel niet, dan zal dat verwaarloosd worden.

Het ontbreken van dakisolatie zal in eerste instantie niet fel

doorwegen op de evaluatie van de woningkwaliteit. Maar er is een

fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten

worden toegekend. Vanaf 2020 zal een woning meteen ongeschikt

verklaard worden indien een dak, groter dan 16m², onvoldoende of

geen dakisolatie heeft, ongeacht de verdere staat van de woning.

Let op: Wanneer in een appartementsgebouw de dakisolatie

ontbreekt of onvoldoende is, zullen alle appartementen in dat

gebouw evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers gemeenschappelijk

goed van het appartementsgebouw. Met andere

woorden: ook de appartementen op het gelijkvloers worden gestraft

indien de dakisolatie niet voldoet, ongeacht de eigendoms-situatie.

UITVOERING

De boodschap luidt dat er zo snel mogelijk geïsoleerd moet worden

indien het huidige dak geen of te weinig isolatie heeft. Hoe sneller

de dakisolatie uitgevoerd is, hoe sneller een energiebesparing zich

zal voordoen.

Bovendien kan momenteel nog beroep gedaan worden op subsidies

en fiscale voordelen, wat in de toekomst stelselmatig (of plots)

afgebouwd zal worden.

OFFERTES

Het is niet eenvoudig om offertes onderling te vergelijken. Elke

aannemer werkt met zijn eigen vertrouwde product, stelt een

andere dikte voor,… Bovendien houdt de ene rekening met

veiligheidsvoorzieningen tijdens de werken (dakwerken zijn namelijk

steeds ‘werken op hoogte’) terwijl de andere na goedkeuring

van de offerte deze veiligheidsvoorzieningen als meerwerken zal

doorrekenen.

Het is aan te raden een energiedeskundige aan te spreken om de

offertes objectief te kunnen vergelijken met elkaar.

centrale verwarming • sanitair

warmtepomp • zonnecollectoren

gaswerken

BVBA

Kalmthoutsesteenweg 105

2990 Wuustwezel

BTW BE 0472.570.340

tel.: 03 669 99 75

fax: 03 669 88 82

info@palinckx.be

www.palinckx.be

46

i-magazines.be

AFWERKING


Denk erom dat het dak wellicht maar eenmaal zal gerenoveerd/

geïsoleerd worden. Het is daarom niet onbelangrijk om voor zeer

dikke isolatie te opteren, zodat de dakisolatie niet achterhaald zal

zijn na enkele jaren.

De dikte van de isolatielaag heeft bovendien amper invloed op de

werkkosten of uurlonen. De grootste kost van dakwerken zit in de

plaatsing, de veiligheidsvoorzieningen, de dakdichting, enzovoort.

SUBSIDIES

Op de website http://www.energiesparen.be/ kan men steeds de

huidig geldende subsidies terugvinden. Het overzicht wordt gegeven

volgens federale overheid, vlaamse overheid, gemeentelijke premies

en premies van de netbeheerders. Subsidies zijn afhankelijk van

de postcode, particulier/onderneming, nieuwbouw/renovatie en

uitgevoerd door een erkende aannemer of in zelfbouw. Er zijn nog

subsidies te verkrijgen voor het plaatsen van dakisolatie én is een

fiscale aftrek mogelijk.

Het is nog onduidelijk hoe de situatie in 2015 zal zijn. De trent

gedurende afgelopen jaren is steevast afbouwend. Wie met andere

woorden nog van subsidies wil profiteren, kan maar best zo snel als

mogelijk het dak isoleren…

M.B.T. HANDHAVING

Opdat na uitvoering van de werken aangetoond kan worden

dat het dak wel degelijk geïsoleerd is, kan men best voldoende

foto’s nemen tijdens de uitvoering. Bovendien moet de factuur

bijgehouden worden.

Deze moet het adres van het gebouw vermelden, het merk en

type van het isolatiemateriaal en de dikte. Indien deze gegevens

niet vermeld zijn, zal een energiedeskundige of wooninspecteur

de factuur niet als geldig stavingsstuk mogen aannemen en zal hij

genoodzaakt zijn de aanwezigheid van dakisolatie als ‘onbekend’ te

vermelden.

Tip: Bezorg een kopie van de factuur van de dakwerken aan alle

bewoners/eigenaars van het appartementsgebouw. Telkens een

individueel appartement door de wooninspectie wordt gecontroleerd,

zal de inspecteur deze factuur kunnen gebruiken. Een

energiedeskundige zal deze factuur enkel opvragen bij het opstellen

van een EPC voor de appartementen onder het dak.

CONCLUSIE

De Vlaamse regering heeft nog veel werk voor de boeg om

een eenduidige procedure uit te werken waarmee de Vlaamse

Dakisolatienorm op zijn uitvoering gecontroleerd kan worden.

Alleszins is het risico reëel om vroeg of laat toch gecontroleerd te

worden. Wie nog van subsidies voor dakisolatie wil genieten, kan er

maar best snel bij zijn!

Het is zeer raadzaam om zich te laten begeleiden door een

energiedeskundige bij het kiezen van de juiste dakisolatie, offertes

te vergelijken, ...

EIGENTIJDSE DESIGN EN TIJDLOZE CREATIES

Starrenhoflaan 23

B-2950 Kapellen

Tel. + 32 (0) 3 605 96 76

info@amahaarden.com

Www.amahaarden.com

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Woensdag en zondag gesloten.

AFWERKING

i-magazines.be

47


TIPS OM ELEKTRICITEIT TE BESPAREN

VERLICHTING

De verkoop van gloeilampen is al een tijdje verboden, toch zijn er

nog heel wat in gebruik. Vervang gloeilampen door energiezuinige

spaarlampen of LED-lampen. En nog belangrijker: doe het licht uit

waar geen verlichting nodig is.

SLUIPVERBRUIK

Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in uw woning is te wijten aan

stille verbruikers (lampjes, tijdsaanduidingen,…) die dag en nacht

wat energie nodig hebben. Zet deze apparaten zoveel mogelijk

volledig uit met de aan/uit-knop of via een stekkerdoos. Door het

sluipverbruik in te perken, kunt u tot 150 euro per jaar besparen.

TELEVISIE EN DECODER

Alle nieuwe televisietoestellen hebben een energielabel. Er is

nog altijd een aanzienlijk verschil in verbruik tussen lcd-tv’s met

LED-achtergrondverlichting en plasmaschermen. De decoder

voor digitale televisie verbruikt vrij veel energie. Beperk het

‘sluipverbruik’ en schakel de toestellen volledig uit als u geen tvkijkt

of geen opnames gepland hebt. Kijk ook na of uw toestel geen

energiezuinige (stand-by)modus heeft die het sluipverbruik kan

verminderen.

WASSEN, DROGEN EN STRIJKEN

Wassen op 30° levert zeer goede wasresultaten op en bespaart

elektriciteit. De droogkast is een ware energievreter. Met een

A-label toestel daalt het verbruik echter al met de helft. Ook buiten

de zomermaanden kan de was vaak op een rekje of buiten gedroogd

worden. En is strijken niet uw favoriete bezigheid? Probeer dit dan

tot een minimum te beperken door de droge was onmiddellijk op te

plooien en de stukken apart te leggen.

kunnen overwogen worden als alternatieve of bijkomende ener giebron.

Door de hoge gas- en olieprijzen stijgt ook de vraag naar pelletkachels

en pelletketels. Het zijn kachels waarin houtpellets verbrand

worden.

Doordat houtpellets gemaakt worden van afvalhout, is de

milieubelasting zeer gering en de verbranding ervan is CO2-neutraal.

Bij de keuze van de centrale verwarming dienen we rekening te

houden met de energieprestatieregelgeving. De eisen die bij

de energieprestatieregelgeving horen, worden de ‘EPB-eisen’

genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Een kwalitief hoogstaande verwarmingsketel, een goede isolatie

en ventilatie van je woning, zorgen voor aangename warmte en

beperken de energiekosten.

Bovendien kan je rekenen op financiële steun als je energie besparende

investeringen doet.

SUBSIDIES

Alle informatie over EPB, premies en belastingsvoordelen op

www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

MEER TIPS

Op de website energiesparen.be staan nog meer tips om

energiezuinig te leven (externe website).

KOKEN EN VRIEZEN

Sinds juli 2012 mogen alleen nog koelkasten en diepvriezers met

een A+-label verkocht worden. Laat uw koelkast of diepvriezer niet

langer open dan nodig en ontdooi uw diepvries regelmatig. Een

ijslaag van 2 mm geeft namelijk al een meerverbruik van 10%.

WEBSITES

www.energiesparen.be

CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR

Gemiddeld geef je 50 tot 70% van je energiekosten uit aan het

verwarmen van je woning. De meest gekende verwarmingstoestellen

zijn radiatoren, vloer- en wandverwarming, convectoren en

luchtverwarming.

De meest gebruikte energiebronnen bij de centrale verwarming

zijn stookolie, aardgas en elektriciteit. Zonnewarmte en windkracht

AFWERKING

i-magazines.be 49


Comfort you can see

Quality you can feel

Airconditioning

Ventilatie

Warmtepompen

Sint-Lenaartseweg 162 • 2990 Wuustwezel • 03/667 67 60 • info@vanopstal-klimaat.be

www.vanopstal-klimaat.be


PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie

is een warmtepomp (externe website). Een

warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht

met behulp van een compressor.

• Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt een premie van de

netbeheerder voor een warmtepomp krijgen. U moet de werken

dan wel laten uitvoeren door een aannemer. Zowel elektrische

warmtepompen als gaswarmtepompen komen in aanmerking.

• Mogelijk geven uw gemeente of provincie een premie voor

de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek uw subsidie’

op energiesparen.be (externe website) kunt u nakijken welke

premies er in uw gemeente gegeven worden.

Sinds 2012 komen warmtepompen niet meer in aanmerking

voor een fiscaal voordeel van de federale overheid.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR EEN WARMTEPOMP

IN WONINGEN OF APPARTEMENTEN

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Als u in een woning een warmtepomp laat plaatsen door een

aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw

netbeheerder.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de

klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden.

Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw

elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

VOORWAARDEN

• De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2013 gelden dus de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2013.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de

eindfactuur.

• Is de datum op uw eindfactuur uiterlijk 31-12-2013?

Dan geldt de premie alleen voor woningen, wooneenheden

of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006

werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Herbouw en

uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen

die aan de E-peileisen moeten voldoen, komt niet in aanmerking.

• Hebt u een eindfactuur met een datum vanaf 1-1-2014?

Dan geldt de premie voor alle woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die uiterlijk op 31-12-

2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor

de bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2013.

• Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen

uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere

facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag. Facturen

(ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om

in aanmerking te komen.

• De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp

(of een nieuwe gaswarmtepomp) voor verwarming van een

ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor

een warmtepompboiler (die alleen dient om sanitair water te

warmen).

AFWERKING

De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor

zwembadverwarming (ook niet gedeeltelijk) en ook niet voor

actieve koeling.

• Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren.

• Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een

overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen

waaraan de warmtepomp moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder Infrax (externe

website) of Eandis (externe website). Kies de premie van het jaar

dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

• Download het aanvraagformulier van uw netbeheerder. Kies

het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de

eindfactuurdatum.

o Eandis (externe website)

o Infrax (externe website)

• Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar

uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12 maanden na

de datum op uw laatste factuur. Voeg de onderstaande documenten

zeker toe.

o Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon,

kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en

plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding

van: merk en type, het compressorvermogen (of het

geïnstalleerd gasvermogen), de COP en de datum waarop

de warmtepomp werd geïnstalleerd.

o Attest (met alle nodige verklaringen) dat de aannemer

heeft ingevuld en ondertekend.Kopie van het rapport van

de technische controle door het installatiebedrijf.

o Kopie van de opbrengstberekeningen van het

installatiebedrijf.

o Als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest

van beschermde klant of kopie van de recentste

elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht

met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie

wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag

worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

BEDRAG

De berekening van de premie voor een elektrische warmtepomp

verschilt van de berekening voor een gaswarmtepomp. Op het

aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u zien hoe de premie

berekend wordt. De premie is maximaal 1.700 euro en is afhankelijk

van het type warmtepomp, de COP en het vermogen van de pomp.

Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande

elektrische weerstandsverwarming (in een gebouw dat al vóór 1

januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met

toepassing van uitsluitend nachttarief)? Dan verdubbelen de hoogte

en het maximum van de premie.

Bron vlaanderen.be

i-magazines.be 51


PREMIES VOOR RAMEN (GLAS EN SCHRIJNWERK)

In uw woning kan veel warmte verloren gaan via de ramen.

Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door

hoogrendementsglas, kan u heel wat energie besparen. U kan

alleen het glas zelf vervangen, maar soms is het beter om ook

het schrijnwerk en dus het volledige raam te vervangen. U kan de

terugverdientijd van een investering in hoogrendementsbeglazing

berekenen via de energiewinstcalculators.

Investeert u in hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning

of appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari

2006)? Dan kan u in aanmerking komen voor deze premies van uw

netbeheerder:

• Als u de werken laat uitvoeren door een aannemer, kan u een

Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas krijgen

van :

o 12 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 1,1) bij

de vervanging van enkel glas

o 15 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 0,8) bij

de vervanging van enkel of dubbel glas.

• Als u ook het schrijnwerk laat vervangen (de volledige ramen,

dus niet alleen het glas) én de muren laat isoleren waarin die

ramen zitten, krijgt u vanaf 2014 een hogere premie voor de

ramen (48 of 60 euro per m²) met de Combinatiepremie van de

netbeheerder voor gelijktijdige investering in raamvervanging en

muurisolatie.

Als u zowel het glas als het schrijnwerk vervangt in een woning

die minstens 25 jaar oud is, kan uw investering in aanmerking

komen voor de renovatiepremie. Deze premie is afhankelijk van uw

inkomenssituatie. Daarnaast moet u voor minstens 10.000 euro

(exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen uit één of meer van

de acht vastgelegde categorieën van verbouwingswerken.

Voor kleinere investeringen kan un in aanmerking komen voor de

verbeteringspremie, als u zowel het glas als het schrijnwerk van uw

ramen vervangt en uw woning minstens 25 jaar oud is. Of u deze

premie krijgt, hangt af van uw inkomenssituatie.

Sommigen gemeenten en provincies geven ook premies voor de

plaatsing van hoogrendementsglas. Met ‘Zoek uw subsidie’ op

energiesparen.be (externe website) krijgt u een handig overzicht

van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR

HOOGRENDEMENTSGLAS (IN EEN BESTAANDE WONING

OF APPARTEMENT)

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing

laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van

uw netbeheerder. Het kan gaan om de vervanging van enkel of

dubbel glas. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Als u in 2014 muurisolatie laat plaatsen én de volledige ramen in die

muren vervangt (door ramen met hoogrendementsglas), dan is de

Combinatiepremie interessanter: de premie voor raamvervanging is

in die combinatiepremie vier keer zo hoog als in deze premie voor

hoogrendementsglas.

52 i-magazines.be

AFWERKING


Voorwaarden

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden en

bedragen van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk

12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn,

groepeert u die het best in één aanvraag.

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden

aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.

Als u een eindfactuur hebt vanaf 1-1-2014, dan geldt de premie

ook voor woningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór

1-1-2006 maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.

Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige

verbouwingen die aan de E-peil-eisen moeten voldoen, komen niet

in aanmerking. Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door

een aannemer. Enkel glas moet vervangen worden door nieuw

hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

Dubbel glas moet vervangen worden door nieuw hoogrendementsglas

met een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K.

De U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer.

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels

komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.

Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht

van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het

materiaal moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder www.infrax.be of

www.eandis.be. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt

met het jaar van de factuurdatum. De premie aanvragen met

aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier van uw

netbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met

het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten

naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12

maanden na de datum op uw laatste factuur. Alleen facturen (ook

voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in

aanmerking. Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen.

Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of

pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing,

met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas

en het aantal m².

Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.

Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van

beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur

waarop het sociaal tarief vermeld staat. Als de netbeheerder uw

aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het

bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies

kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

KIES VOOR

ZEKERHIED

Al meer dan 40 jaar uw

partner voor aluminium

ramen en zonnepanelen

Bel voor een gratis offerte: 03 690 04 40

Bezoek onze showroom:

Wuustwezelseweg 95, 2990 Loenhout

www.vorsselmans.be • info@vorsselmans.be

AFWERKING

i-magazines.be

53


In 2015

verhuizen wij

naar onze

nieuwe

toonzaal.

Openingsuren toonzaal:

Dinsdag t/m vrijdag van 13u tot 17u, zaterdag van

10u tot 14u en zondag en maandag gesloten.

GARAGEPOORTEN VORSSELMANS bvba

Bredabaan 978 • 2990 Gooreind-Wuustwezel

T. 03 663 49 85 • 0498 27 71 57 • info@garvo.be • www.garvo.be


OP ZOEK NAAR EEN GARAGEPOORT?

Er bestaan 3 soorten garagepoorten: de traditionele kantelpoorten,

de sectionale poorten en de schuifpoorten. Alle garagepoorten

kunnen voorzien worden van een elektrische bediening, die toelaat

deze van op afstand te openen. De bekleding van je garagepoort

kies je in functie van je ramen en deuren.

VEILIGHEID EN GARAGEPOORTEN

Alle garagepoorten moeten aan de Europese veiligheidsnorm

voldoen. Deze norm bepaalt o.a. dat een garagepoort uitgerust moet

zijn met een vingerklem beveiligingssysteem en bij automatische

garagepoorten moet er zeker een blokkeersysteem opzitten.

HUISDEUREN

Voor een huisdeur kunnen wij u laten kiezen uit een heel breed

scala aan motieven, maar liefst 300.

Hörmann produceert deze huisdeuren uit hoogwaardig aluminium.

Deze waardevolle, absoluut vormstabiele grondstof vergaat niet

en behoeft nooit geschilderd te worden. Zelfs na jaren ziet een

TopComfort er als nieuw uit!

Daarnaast zijn Hörmann huisdeuren hoogwaardig thermisch

isolerend. Uw energiekosten dalen!

• Meer dan 300 varianten of motieven

• Moderne designcombinaties uit aluminium, rvs en glas

• Exact afgestemd voordeurluifelprogramma Arcant

KANTELDEUREN

Zijn populariteit heeft de kanteldeur met name te danken aan

zijn eenvoud en relatief lage prijs. Het deurblad bestaat uit één

bewegend gedeelte. Er zijn kanteldeuren met stalen of houten

deurblad en met of zonder in- of aangebouwde loopdeur.

De kanteldeur is in diverse uitvoeringen en motieven verkrijgbaar.

Zowel handbediend, met aandrijving of zelfs met geïntegreerde

aandrijving.

SECTIONAALDEUREN

Sectionaaldeuren hebben meerdere eigenschappen die voldoen

aan de hedendaagse wensen en gebruikseisen.

Sectionaaldeuren kunnen in diverse paneeldikten geleverd

worden en isoleren beter dan de beste dubbele beglazing in een

woning. Bovendien hebben zij een hoge mate van inbraak- en

gebruiksveiligheid, zijn ze licht te bedienen en openen en sluiten ze

zacht. Daarnaast zien ze er buitengewoon fraai uit.

De sectionaaldeur is in diverse uitvoeringen en motieven verkrijgbaar.

Zowel handbediend, met aandrijving of zelfs met geïntegreerde

aandrijving.

AANDRIJVING

Het comfort van een automatische deuropener is het vanuit de auto

de deur/hek openen met een druk op de knop. Snel, soepel en

betrouwbaar en dus niet in weer en wind uit hoeven te stappen.

Ook wordt in dezelfde handeling de verlichting ingeschakeld. Dit

comfort komt tegelijkertijd met een uitschakelbeveiliging.

Wanneer de deur wordt tegengehouden door een object of een

spelend kind dan stopt de deur direct en gaat weer volledig open.

AFWERKING

i-magazines.be 55


ROLLUIK

Een rolluik is een verticaal bewegende afsluiting voor een raam,

deur of andere opening in een gebouw of andere ruimte. Een rolluik

kan voor of achter de af te sluiten opening zijn aangebracht en

dient als zonnewering of ter voorkoming of voor bemoeilijking van

inbraken. Eenzelfde functie hebben ook de gewone luiken; dit zijn

doorgaans houten panelen - hangend aan scharnieren - die als een

deur open en dicht kunnen.

Een rolluik bestaat uit metalen of houten lamellen (geprofileerde

strippen) die verbonden zijn en daardoor een soepel geheel vormen

dat oprolbaar is. De bediening van een rolluik kan manueel (met

hand, zwengelmechaniek of veeras) ofwel elektrisch gemotoriseerd

(buismotor, opsteekmotor, kettingmotor) zijn.

Een belangrijke toepassing van rolluiken is voor de bescherming

van winkels buiten de openingsuren. Deze rolluiken kunnen een

rasterpatroon hebben of geheel dicht zijn. Een alternatief voor zulke

rolluiken zijn schaarhekken. Er bestaan ook geheel doorzichtige

rolluiken gemaakt van polycarbonaat schalmen.

Een andere belangrijke toepassing voor een rolluik is het lichtdicht

en geluidsarm afsluiten van ramen of deuren in een huis. Deze

rolluiken bestaan uit aluminium, PVC of, zeer zelden, houten

lamellen. De aluminium lamellen zijn meestal gevuld met schuim.

Dit is gedaan ter versteviging en voor (geluids)isolatie.

Rolluiken zijn wel inbraakvertragend, maar niet inbraakwerend.

Wel zijn er tegenwoordig rolluiken met het Politie Keurmerk Veilig

Wonen. Deze hebben een blokkeersysteem, waarbij blokkade per

lamel optreedt indien men probeert het pantser te forceren. Deze

variant is daardoor wel inbraakwerend.

Een derde toepassing voor een rolluik is de parkeergarageafsluiting,

waarmee wordt voorkomen dat zich na sluitingstijd onbevoegde

personen in de garage begeven. Vanwege de ventilatie wordt hier

vaak voor een open rolhek gekozen.

In België zijn rolluiken standaard in de meeste huizen aanwezig. In

meer zuidelijke landen, waar mensen tijdens de heetste periode van

de dag enkele uren slapen, worden rolluiken uitgebreid toegepast

om licht en warmte buiten de huizen te houden.

ZONWERING

Zonwering is de verzamelnaam voor allerlei constructies die de

overlast van zonlicht en warmte ten gevolge van zonlicht moeten

tegengaan. In een kantooromgeving is dit ook een vereiste vanuit

de ARBO-wetgeving. De keuze hoe de juiste binnentemperatuur

wordt bereikt is aan de eigenaar of gebruiker.

BUITENZONWERING

Wanneer de zonwering aan de buitenzijde van een gebouw is

aangebracht, spreekt men over buitenzonwering. In de meeste

gevallen is dat een zonnescherm, waarin verschillende vormen

bestaan. Screens, buitenjaloezieën, blinden, persiennes, rol- en

raamluiken kunnen ook als zonwering dienen. Hieronder vallen

ook overstekende dakranden of vloeren, of bouwkundige luifels

rechtstreeks boven de ramen.

H•VAN•DEN•BERGH

Veranda’s, pergola’s,

ramen, deuren & zonwering

Spijker 38 - 2910 Essen - Tel. 03 667 70 00

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

56 i-magazines.be

AFWERKING


BINNENZONWERING

Wanneer zonwering aan de binnenkant van het gebouw is

aangebracht, spreekt men over binnenzonwering. Men dient er

rekening mee te houden dat zonwering aan de binnenzijde minder

effectief is dan aan de buitenzijde. Licht regelen kan men uiteraard

ook goed aan de binnenzijde. Men heeft de keuze uit:

een rolgordijn; lamellen (horizontaal of verticaal); horizontale lamellen

heten jaloezieën; een jaloezie; een papieren zonnescherm dat zich

als een harmonica opvouwt wanneer het wordt opgetrokken (enkele

vouw: plissé, dubbele vouw: duette/dupli) ; een vouwgordijn;

een paneelgordijn; vitrage (glasgordijn); gordijnen; houten shutters;

een verstelbaar binnenluik; speciale spectraal selectieve glasfolies;

panache vouwgordijn; luxe vouwgordijnen.

GORDIJNEN

Een gordijn is een doek dat wordt gebruikt om iets af te schermen

of te verbergen. Meestal worden gordijnen aan de binnenzijde van

een buitenraam opgehangen om nieuwsgierige blikken buiten te

houden (privacy) of/en als warmte-isolatie.

Het woord gordijn komt van het oudfranse woord cortine en uit het

latijn: cortina. In het Engels is het begrip curtain eruit ontwikkeld.

Rond 1400 wordt zowel het begrip cortine als gordine gebruikt,

maar van lieverlede (1460) wordt gordine het begrip voor een

voorhangsel van een deur, venster of bed.

Gordijnen worden meestal uit textiel gemaakt. Vaak wordt een

gordijn gebruikt in combinatie met vitrage.

Doel

• om te voorkomen dat iemand van buiten naar binnen kijkt

• om te vermijden dat er licht in de ruimte valt

• om de akoestiek van de ruimte te verbeteren

• als isolatie

• of om het binnenshuis gezellig te maken wanneer het buiten

donker is

• ophanging

Gordijnen worden opgehangen aan een zogenaamde gordijnroede

met gordijnhaken. Dit maakt het mogelijk om de gordijnen opzij te

schuiven zodat ze zo min mogelijk van het raam bedekken, en voor

het raam te schuiven zodat het hele raam wordt bedekt. De laatste

gordijnhaak wordt vastgemaakt aan de eindstop zodat het gordijn

bij de muur blijft hangen. Gordijnen kunnen in twee delen worden

opgehangen, zodat de helft naar links en de helft naar rechts

schuift, maar ook komt het voor dat het hele gordijn aan één kant

wordt opgehangen.Vaak gebeurt het open en dicht doen door de

rand van het gordijn met de hand te pakken, en het simpelweg opzij

te trekken. Omdat hierbij de stof vuil kan worden zijn er ook andere

technieken: er bestaan transparante glazen of plastic stokken

die aan de laatste gordijnhaak worden bevestigd, en waaraan

men kan trekken zonder het gordijn zelf aan te raken. Ook zijn er

mechanieken met een touw dat binnen de gordijnrail ligt, zodat men

via een katrol aan de buitenzijde het gordijn kan bewegen. Deze

laatste mechanismen kunnen ook worden gemotoriseerd.

Soms worden gordijnen alleen opgehangen naast het raam voor de

sfeer, en zijn ze niet bedoeld om te sluiten. In zo’n geval ontbreekt

vaak de gordijnrail, en kan ook het formaat van de gordijnen

ontoereikend zijn om het hele raam te bedekken.

Ramen

Deuren

Veranda’s op maat

Poorten

Rolluiken

zonnenwering

b e z o e K o n z e T o o n z a a l

Kalmthoutse steenweg 197

2990 Wuustwezel

T: +32 (0)3 669 66 25

F: +32 (0)3 669 77 22

info@jefleonard.be

www.jefleonard.be

AFWERKING

i-magazines.be 57

advertentie_aline_2014_v1.indd 1 13/11/14 16:44


IN BELGIË BEHOORT INBRAAK TOT ÉÉN VAN DE DRIE BELANGRIJKSTE CRIMINALITEITSVORMEN

Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die niet alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt.

In geval van inbraak moet er immers een grote emotionele prijs betaald worden. Slachtoffers van inbraak hebben vaak veel

moeilijkheden om de schok te boven te komen.

In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet beschermd tegen

deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico’s aanzienlijk worden verminderd. U

kan de ramen en deuren van uw woning verstevigen teneinde het de inbreker zeer moeilijk te maken.

Er bestaat momenteel een heel gamma producten om uw

woning beter te beveiligen. Het maakt de keuze van het

systeem er niet eenvoudiger op en daarom adviseer ik u om

een gratis inbraakpreventieplan en prijsofferte te laten opstellen

door een ervaren veiligheidsexpert. Bovendien specifieke

beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten

slotbeveiligingssystemen, meerpuntuitsluitingen, beveiligen ramen,

luiken, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten, enz... genieten een

fiscaal voordeel van 710 euro.

ALARMSYSTEEM

Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem

dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare

term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben

meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand

(zie ook brandmeldinstallatie), diefstal, bij een persoonlijk alarm, etc.

Voor een goede opvolging van de signalen moet het systeem

aangesloten zijn op een Particuliere alarmcentrale (PAC). Deze

systemen zijn meestal te vinden in belangrijke gebouwen en soms

in woningen of voertuigen. De centralist kan dan de sleutelhouder,

bewoner, beveiligingsbeambte dan wel de politie alarmeren (al

naargelang de afspraak die gemaakt is). Zij kijken dan ter plaatse

om te controleren waarom het alarmsysteem is afgegaan. Door

deze respons wordt voorkomen dat inbrekers zich toch veilig wanen

en menen dat er toch niet gereageerd wordt.

Aangeraden wordt om voor de aanleg en onderhoud van een

alarmsysteem alleen met VEB Erkende Beveiligingsbedrijven en

BORG-gecertificeerde bedrijven (enkel van toepassing in Nederland)

met gediplomeerde monteurs in zee te gaan. Aangeraden wordt om

de tijd tussen alarm en alarmopvolging zo kort mogelijk te laten zijn.

Hoe eerder men ter plaatse is, hoe eerder de inbreker kan worden

opgepakt. Er bestaat het zogenaamde “stil alarm”, wat inhoudt dat

op de plaats waar het alarm geplaatst is niets speciaals gehoord

of gezien wordt, maar bij de politie het alarm afgaat. Soms staat

vermeld dat bij inbraak de politie automatisch gewaarschuwd wordt.

In België dient de indienststelling van een alarminstallatie in de

meeste gevallen te gebeuren door een door het Ministerie van

Binnenlandse Zaken erkende installateur, ook dient er jaarlijks een

controle te gebeuren door een erkende installateur. De regelgeving

hierrond wordt uitvoerig beschreven in de zogenaamde Wet

Tobback.

Omnium Protecta BVBA

Inbraak- en brandbeveiliging / Camerabewaking

Toegangscontrole / Videofonie / Buitenbeveiliging / Kluizen

OP

SECURITY

03 669 81 12

www.omniumprotecta.be

info@omniumprotecta.be

Erkenningen:

M.I.B.Z. 20.1009.75 -

Wuustwezel • Kalmthout • St.-Job-in ’t-Goor

58 i-magazines.be

AFWERKING


BEDIENING

De meeste systemen worden in of uitgeschakeld met behulp

van een cijfercode die wordt ingevoerd op een codebedienpaneel

(klavier) aan de in- of uitgang. Er zijn ook nog andere, weliswaar

minder gebruikte methoden, om de alarmsystemen te bedienen

zoals met een sleutel, badge, vinger-, hand- of oogherkenning.

DETECTIE

Een alarmsysteem werkt met sensoren. Wanneer bijvoorbeeld een

raam of deur geopend wordt waar een sensor op gemonteerd is,

kan er een alarm afgaan.

Er bestaan verschillende soorten detectoren:

Reed-contact schakelaars (ook wel magneetcontacten genoemd),

deze detecteren bijvoorbeeld op deur of raam dat open gaat.

Ruimtelijk werkende detectoren: deze detecteren een beweging in

een ruimte

Dit kan ofwel via:

• ultrasone golven of microgolven (gebruik makend van het

Doppler effect)

• infrarood (verandering van infrarode temperatuur beweging

wordt gemeten).

• Drukknop: geeft een signaal aan de alarmcentrale wanneer het

wordt ingedrukt bij overval, brand of ziekte.

• Glasbreukdetector: reageert op geluidsgolven van glasbreuk.

• Trildetector of seismische detector: reageren op trillingen zoals

bv. het doorboren van een kluisdeur of uitbreken van een muur.

• Kanteldetectie: (vroeger kwikschakelaar) reageert op het optillen

van bijvoorbeeld een voertuig of machine.

• Waterdetector: geeft een signaal bij detectie van water. Bv. bij

overstromingen of lekkage.

• Gasdetector: bij gaslek (aardgas of CO of CO2 ofandere...)

• Rookmelder: geeft ofwel een alarmsignaal of het stuurt een

signaal naar de alarmcentrale bij rook.

• Warmtedetector: warmte van vlammen of oververhitting.

Inbraaksensoren kunnen ook in de grond worden gebouwd

(tegen bedrijfsinbraken in combinatie met een goed hekwerk).

Sensoren zijn ook binnen het gebouw te monteren. Deze

sensoren registreren een combinatie tussen infrarood-uitstraling

met beweging. Aan de sensor is een hoorn gekoppeld die een

oorverdovend lawaai produceert.

BEVEILIGING EN BEWAKING

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen

doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden

kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde

criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en

verduistering. Beveiliging is een manier risico’s te verminderen en

beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het

voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in

zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en

inzicht dan iets bewaken.

Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een

particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van

wetten en regels.

DRAADLOOS alarmsysteem

Betrouwbaar en goedgekeurd

Tel. meldingen en/of via app

Eenvoudig in gebruik

Digitaal IP - camerasysteem

Weergave van live en opgenome beelden

Ter plaatse, via internet en app

Haarscherpe beelden

AFWERKING

Toonzaal

Vrijblijvende offerte

20 jaar ervaring

Professionele plaatsing

24 u service

Erkenningsnummers: BIZA: 20 0783 45 • INCERT: B-1582

Brabex • Augustijnslei 150 • 2930 Brasschaat • info@brabex.be • 03 653 00 22

i-magazines.be 59


VLOEREN & WANDTEGELS

PARKET & LAMINAAT

BADKAMERRENOVATIES

Gasthuisstraat 14 - 2960 Brecht - tel. 03/313 09 69 - www.mattheeussen.be - info@mattheeussen.be


Je kunt tegels in een standaard patroon recht naast elkaar aanbrengen, maar er zijn nog veel meer legpatronen die je kunt toepassen.

Met legpatronen kun je een ruimte groter laten lijken en kun je diepte geven aan een vertrek. Een overzicht van vaakgebuikte

legpatronen met voorbeelden vind je hier.

DIAGONAAL VERBAND

Dit patroon is uitermate geschikt indien je een ruimte breder wil laten

lijken. Op de foto zijn de wandtegels aan de bovenzijde diagonaal

aangebracht. Let op de wijze waarop de tegels op de aansluitende

muren netjes op elkaar aansluiten.

HALFSTEENSVERBAND (METSELVERBAND)

Het halfsteensverband is een van de meest toegepaste

tegelpatronen en eenvoudig zelf toe te passen. Door je tegels te

schranken net zoals bakstenen krijg je een levendig interieur lopen

de lijnen van de voegen in slechts één richting gelijk. Dit legpatroon

wordt voornamelijk toegepast bij keramische parket en langwerpige

tegels. Keper-, elleboog- of visgraatverband.

VISGRAATVERBAND

Het visgraatverband vind je voornamelijk terug bij houten vloeren en

terrassen in klinkers. Bij tegels worden ze minder vaak toegepast

maar het is wel perfect mogelijk. Er moet dan wel gebruik gemaakt

worden van lange smalle tegels om het legpatroon te doen slagen.

LEGPATROON IN BLOKVERBAND

Bij een blokverband worden er meerdere stenen (twee tot vier)

gebruikt die samen één blok vormen. De blokken worden vervolgens

in verschillende patronen gelegd. Dit legpatroon wordt voornamelijk

gebruikt bij klinkers.

WILDVERBAND / ROMEINS PATROON

Bij een wildverband worden tegels van verschillend formaat gebruikt

die in een bepaald patroon worden gelegd. Er zijn meerdere soorten

wildverbandpatronen en ze worden vaak toegepast in landelijke

woningen. Het wildverband legpatroon vergt meer denkwerk en

afval maar zorgt wel voor een unieke uitstraling in je interieur.

DAMBORDPATROON

Het dambordpatroon heeft eigenlijk geen uniek legpatroon maar

is door zijn schakering in kleuren wel visueel te onderscheiden van

een standaard vloer. Door tegels in verschillende kleuren af te laten

wisselen krijg je een leuk effect zoals je kan zien op een dambord of

schaakbord. Het dambordpatroon wordt vaak toegepast met witte

en zwarte tegels maar ook andere combinaties zijn perfect mogelijk!

EFFECT VAN LEGPATRONEN OP HET RUIMTEGEVOEL

Gaat het om een kleine ruimte? Kies dan voor wat grotere tegels

en pas kleine voegen toe. De vloer- of wand lijkt dan één geheel en

oogt ruimtelijker. Gebruik een licht gekleurde tegel.

Wil je een ruimte breder laten lijken? Gebruik dan een diagonaal

patroon (diagonaalverband).

Vloertegels kun je laten doorlopen op de wand. Dit heeft een

ruimtelijk effect. Je kunt er ook voor kiezen om de plint dezelfde

kleur als de vloer te geven.

Gebr. Van Hooydonck

Handelsstraat 29• 2910 Essen

Tel.: 03/667 42 28 • Fax.:03/667 63 59

Email: gebr.vanhooydonck@skynet.be

Website: www.gebroedersvanhooydonck.be

AFWERKING

openingsuren toonzaal:

di./don./vrij.: 8.30u. - 12.00u. / 13.00u.- 16.30u.

woe.: 8.30u. - 12.00u.

zat.: 9.00u. -12.30u.

i-magazines.be 61


Al meer dan 20 jaar uw parketspecialist.

Verbouwing en nieuwbouw, ruime keuze aan houtsoorten

en plaatsingswijzen. Steeds tot in de puntjes afgewerkt.

Aan de afwerking herkent men de vakman, “want ook uw

vloer heeft gevoel.”

www.vanlooverenparket.be

Brekelen 44• 2990 Wuustwezel

03/669.89.86 • 03/669.89.87 • 0475/34.28.59

info@vanlooverenparket.be


Parket is een verzamelnaam voor de verschillende hardhouten vloeren in massief hout. De planken worden eerst gezaagd, daarna

geschuurd, gelakt, in de was gezet of geolied. Parketvloeren zijn beschikbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. In het begin

bestond parket steeds uit eikenhout maar tegenwoordig kan men kiezen uit een uitgebreid pakket aan houtsoorten zoals teak,

notelaar, esdoorn, kastanje, kambala, merbau en zoveel meer. Parketvloeren kun je in principe in iedere kamer van jouw woning

plaatsen, al worden natte ruimtes misschien beter vermeden.

SOORTEN PARKET

Parket bestaat niet alleen in massief geschaafde planken. Ook

samenstellingen met andere materialen en houtsoorten vallen

onder de noemer parket. Een overzicht van de verschillende soorten

parket:

PLANKENVLOER

Traditionele parket bestaat uit massieve, houten planken. Deze

parketvorm moet je zelf nog volledig schuren en afwerken. De

vloer bestaat uit één laag. Een massieve parketvloer plaatst men

gewoonlijk op een ondervloer van ongeveer 8 millimeter. De

massieve vloer zelf heeft een dikte van 6 à 22 millimeter en wordt

genageld of gelijmd.

STROKENPARKET

Het zogenaamde strokenparket (gefabriceerd parket) wordt

geleverd in parketdelen, die verschillende breedtes en lengtes

kunnen hebben. Aan de zijkanten zijn deze voorzien van groeven,

die de plaatsing via een kliksysteem mogelijk maken. Dit heeft als

voordeel dat de planken mooi op elkaar aansluiten en dat de kans

op schotelvorming afneemt.

SAMENGESTELDE PARKETVLOER

Een samengestelde parketvloer bestaat meestal uit 3 lagen. De

toplaag is 2 tot 6 millimeter dik, de middelste laag ongeveer 8

millimeter. De dikte van de onderste laag is afhankelijk van de dikte

van de bovenste laag. Een dikkere bovenlaag vereist een dikkere

onderlaag. De onderste laag is opgebouwd uit multiplex. De aparte

structuur van de drie lagen verhinderthet krom trekken van jouw

parketvloer.

FINEERPARKET

Net als samengesteld parket bestaat fineerparket uit meerdere lagen.

Bij een fineer parketvloer is de toplaag evenwel dunner. Net daarom

is fineerparket minder duur dan samengesteld parket. De onderste

laag bestaat meestal uit HDF-platen. Bepaalde houtsoorten zijn te

zacht en komen bijgevolg niet in aanmerking voor een massieve

parketvloer. Omdat fineerparket een beschermingslaag biedt,

kunnen de zachtere houtsoorten onder deze vorm wel geplaatst

worden.

VOORDELEN EN NADELEN VAN PARKETVLOEREN

Parketvloeren bestaan uit natuurproducten. Dit geeft een warme

uitstraling aan jouw woning en het is ook aangenaam om op te

lopen. De duurzame materialen garanderen eenlange levensduur.

Komen er na verloop van tijd toch kleine beschadigingen opduiken

dan is de vloer eenvoudig te renoveren en op te schuren. Ook de

plaatsing zelf is vrij eenvoudig en kun je zelf verrichten. Tenslotte

biedt een parketvloer ook een goede isolatie van jouw vloer.

Na een aantal jaren kunnen er wel krassen in de vloer ontstaan.

De afwerkingslagen kunnen in sommige gevallen gaan verkleuren.

Parketvloeren zijn ook niet goed bestand tegen vocht en hoge

temperatuurschommelingen. Bij de plaatsing voorzie je daarom ook

uitzetvoegen onder de plinten die het uitzetten en krimpen van het

hout kunnen opvangen. Parketvloeren zijn ook vrij duur, al bieden

ze natuurlijk in ruil wel kwaliteit. Er zijn verschillende prijsklassen,

afhankelijk van de duurzaamheid van het materiaal (volledig of

slechts gedeeltelijk massief).

PLAATSING EN ONDERHOUD

Omwille van de gevoeligheid aan vocht, plaats je parket best pas

nadat de dekvloer (chape) volledig droog is. Dit kun je testen door

een klein stukje aluminiumfolie een dag lang vast te tapen aan de

chape. Als de onderkant van de folie een dag later geen vocht

bevat, weet je zeker dat de dekvloer perfect droog is.

Net zoals alle vloeren, onderhoud je jouw parketvloer best op

geregelde tijdstippen. Het mooie uitzicht van de vloer staat of valt

met de juiste bescherming en onderhoud. Welke producten je

daarvoor moet gebruiken, is afhankelijk van de parket- en houtsoort

die werd gebruikt. Op de markt zijn er tal van hout- en parketlijmen,

vernissen, oliën, houtkleuringsproducten, boenwassen, en andere

specifieke onderhoudsproducten beschikbaar.

HOUTSOORTEN

Afrormosia, Afzelia, Basralocus, Beuken,

Gestoomd beuken, Bilinga, Eiken, Esdoorn,

Essen, Guatambu, Jatoba, Kambala,

Keroewing, Kersen, Merbau, Mutenye,

Padoek, Panga Panga, Purperhart,

Sucupira, Teak, Wengé

AFWERKING

i-magazines.be 63


INTERIEUR


Bij heel wat hedendaagse inrichtingen wordt een combinatie van zwart en wit gebruikt als drager van het interieur. Een terechte

keuze want deze elementaire kleuren vullen elkaar fantastisch aan. Het stoere van zwart in combinatie met de luchtigheid van wit

zorgt voor een unieke en contrasterende combinatie. De ruimte krijgt een stoere uitstraling, oogt ruim en laat de pronkstukken in je

interieur tot hun recht komen.

ZWART EN WIT COMBINEREN MET ANDERE KLEUREN

Accentkleuren zoals rood, groen, bruin, oranje en geel kunnen ook

gecombineerd worden met een zwart-wit interieur. Let wel op dat je

hier niet mee overdrijft. Teveel kleur zal de kracht van de zwart-wit

combinatie tenietdoen.

Vaak combineert men zwart en wit ook met één of meerdere tinten

grijs. Door grijs toe te voegen krijgt de ruimte meer dynamiek

en kunnen vlakken makkelijker ingedeeld worden. Zwarte tinten

gebruik je best met mate om te voorkomen dat de ruimte beklijvend

aanvoelt.

Je kunt er ook voor kiezen om een muur zwart te verven met

zwarte schoolbordverf. Zo kunnen bezoekers leuke boodschappen

achterlaten met wit krijt.

ZWART-WIT INTERIEUR IN KLASSIEKE STIJL

Om een weelderige en chique uitstraling te bekomen werk je

best met verschillende glansgraden in je verf. Deze kan je dan

combineren met opvallende accessoires, kussens en gordijnen in

rijkelijke materialen zoals natuursteen, bont en fluweel.

Als vloerafwerking maak je best gebruik van donkere tegels of een

plankenvloer. De finishing touch bekom je door enkele eyecatchers

te plaatsen. Zo past een zwarte éénzit in barokstijl bijzonder goed

in een klassiek zwart-wit interieur. Ze zijn enorm bombastisch maar

ogen toch heel speels en modern door hun ééntonige kleur. Ben je

eerder voor klassieke zitmeubels dan is een lederen chesterfield de

zetel voor jou!

MODERN ZWART-WIT INTERIEUR

Wil je een trendy interieur dat toch gezelligheid uitstraalt? Dan

combineer je zwart en wit best met warme materialen die rijk zijn

aan textuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn hout, riet, linnen,

behang, zijde, en wol. De natuurlijke en warme uitstraling van deze

materialen in combinatie met deze monotone kleuren zorgt voor een

warme en gezellige inrichting.

Heb je het liever wat hedendaagser dan kan je zwart en wit ook

prima combineren met beton of inox. Deze laatste komt vaak druk

over maar met een witte en zwarte drager komt dit helemaal niet

storend over.

Een modern-zwart wit interieur is ook prima te combineren met

kunstwerken, sculpturen of klassieke stukken. Door het grote

contrast met de omgeving gaan ze helemaal tot hun recht komen

en worden het echte blikvangers.

Tel. +32 3 271 23 44 • Mob. +32 495 231 479

info@vanoverveld.be

www.vanoverveld.be

Van Overveld bvba

Interieurbouw & Schrijnwerk

Brasschaatsteenweg 278

2920 Kalmthout

66 i-magazines.be

INTERIEUR


WELKE MUREN ZWART VERVEN?

Bij het combineren van zwart en wit moet je er steeds voor zorgen

dat het zwart niet gaat overheersen. Aangezien zwart meer aandacht

opeist ga je best voor een verhouding met 70% wit. Heb je een

ruimte met veel hoeken dan kan het leuk zijn de kleinste vlakken

wit te schilderen. Heb je een rechte kamer dan kan het leuk zijn om

slechts één muur en/of het plafond zwart te schilderen.

Bij een zwarte muur zijn oneffenheden duidelijker zichtbaar. Zeker

wanneer je kiest voor hoogglans- of satijnverf. Wil je een egaal

resultaat dan kan je gebruikmaken van renovatievlies behang wat

kleine gaatjes en scheuren moeiteloos zal stoppen. Heb je een

muur die in bijzonder slechte staat is dan kan je ook een leuk effect

krijgen door deze zo te laten.

VERF NIET MET ZUIVER ZWART

Als je gaat voor een zwart-wit interieur koop je best een donkere

grijstint die bijna zwart lijkt. Zuiver zwart wordt nooit aangeraden

omdat dit de ruimte absorbeert en het contrast te hard wordt.

Het verschil tussen donker grijs en zwart is nauwelijks zichtbaar

maar laat wel een compleet andere indruk na. Puur zwart kan wel

gebruikt worden wanneer je slechts één accent wil verven.

TIPS VOOR EEN WITTE WOONKAMER

Wit is het meest gebruikte kleur in de living. Het is een neutrale

kleur die er voor zorgt dat de woonkamer ruim oogt en nooit oubollig

zal aanvoelen. Wit is ook een kleur dat goed past bij alle soorten

meubilair ongeacht het materiaal. Witte wanden kunnen wel snel

saai en onpersoonlijk overkomen.

Daarom is het belangrijk persoonlijkheid te creëren door opvallende

meubels of decoratie te plaatsen. Je kan ook een accentwand verven

om de ruimte te breken. Naargelang de locatie en oppervlakte van

die wand kan je leefruimte zo een totaal andere uitstraling geven.

Witte kleuren kunnen snel vuil worden. Wanneer je verf gaat kopen

kies je dan ook best voor afwasbare kwaliteitsverf.

EEN (BIJNA) VOLLEDIG WITTE INRICHTING

De moeilijkste taak bij het inrichten van een wit interieur is om

geen steriele indruk te krijgen. Dit kan je doen door interesse op

te wekken op manieren die niet kleurgebonden zijn maar er toch

uitspringen door hun vorm of textuur.

Enkele voorbeelden hiervan zijn tapijten, meubels, molures,

stofering, vloeren, gordijnen, accesoires en decoratie. Textuur en

vormen krijgen nu alle aandacht door het wegblijven van primerende

kleuren. De uiteindelijke stijl van de ruimte zal dan ook afhangen

van de strakheid van de inrichting en de gekozen verlichting.

keukens, dressings/slaapkamers, badmeubels en kasten op maat

Nijverheidsstraat 3 • 2990 Wuustwezel • Tel. 03/669 86 02 • info@swagagelmans.be

INTERIEUR

i-magazines.be 67


Bart Raats

Schilder-

Bart

en decoratiewerken

Raats

Bart Raats

Schilder- en en decoratiewerken

Schilderwerk

binnen en buiten

behangen

Schilderwerk

kaleien

binnen en en buiten

spuitwerk

behangen

radiatoren enz...

epoxyvloeren

kaleien

spuitwerk

radiatoren enz... enz...

epoxyvloeren

Hebt u nieuwbouw, renovatie of verfraaiingswerken in het vooruitzicht,

of denkt u aan buitenschilderwerken in de lente?

Vraag Hebt u nu nieuwbouw, gratis gepersonaliseerde renovatie of offerte verfraaiingswerken aan. in het vooruitzicht,

Hebt u nieuwbouw, renovatie of verfraaiingswerken in het vooruitzicht,

Wij of denkt maken u graag aan buitenschilderwerken tijd om samen met u te in praten de lente? over uw wensen.

of denkt u aan buitenschilderwerken in de lente?

Bart Vraag Raats nu uw is een gratis meewerkend gepersonaliseerde patroon offerte die de aan. werken persoonlijk mee uitvoert

Vraag

van Wij begin maken nu uw

tot graag gratis

einde de gepersonaliseerde

en tijd u ten om allen samen tijde met offerte

kan u adviseren praten aan. over uw kleuren wensen. of wensen.

Wij Ook maken voor kleine graag projecten de tijd om steken samen wij met de handen u te praten uit de over mouwen! uw wensen.

Wij Bart werken Raats is alleen meewerkend met kwaliteitsproducten patroon die de bv; werken boss paints, persoonlijk sikkens mee enz... uitvoert

Bart van Raats begin is tot een einde meewerkend en u ten allen patroon tijde die kan de adviseren werken over persoonlijk kleuren mee of wensen. uitvoert

van Ook begin voor tot kleine einde projecten en u ten steken allen tijde wij de kan handen adviseren uit de over mouwen! kleuren of wensen.

Ook Wij voor werken kleine alleen projecten met kwaliteitsproducten steken wij de handen bv; uit boss de paints, mouwen! sikkens enz...

Wij werken alleen met kwaliteitsproducten bv; boss paints, sikkens enz...

Bart Raats Schilder- en decoratiewerken

Rommersheide F16 • 2960 BRECHT

GSM 0476 89 31 23 • Tel.: 03 235 00 52

bartraats@skynet.be • BTW: BE 0823.622.941

Rommersheide F16 • 2960 BRECHT

Rommersheide GSM 0476 89 31 F16 23 •• 2960 Tel.: 03 BRECHT 235 00 52

GSM bartraats@skynet.be 0476 89 31 23 • • Tel.: BTW: 03 235 BE 0823.622.941

00 52

bartraats@skynet.be • BTW: BE 0823.622.941

Bart Raats Schilder- en decoratiewerken

Bart Raats Schilder- en decoratiewerken

www.raatsschilderwerken.be

www.raatsschilderwerken.be

www.raatsschilderwerken.be


Het kiezen van het juiste behang kan door het grote aanbod aan soorten en uitvoeringen wel eens een lastige opgave zijn. Om de

keuze wat te vergemakkelijken hebben we de meest gebruikte behangsoorten met hun specifieke eigenschappen voor je op een

rijtje gezet.

PAPIER BEHANG

Papierbehang is een van de meest gebruikte behangsoorten. Het is

in veel variaties te koop en is verkrijgbaar in allerlei diktes, structuren

en patronen. Simplex is het goedkoopste type behangpapier en

bestaat uit één laag papier.

Duplex behangpapier bestaat uit 2 lagen en is opmerkelijk sterker.

Een andere variant is rauhfaser behangpapier. Dit type behang

bestaat uit twee lagen papier waar houtvezeltjes tussen zitten. Dit

zorgt voor een ruwe textuur.

VOORDELEN VAN PAPIERBEHANG

• Relatief goedkoop (vooral simplex behang en rauhfaserbehang).

• Makkelijk aan te brengen.

• Relatief makkelijk te verwijderen met afweekmiddel of stomer.

NADELEN VAN PAPIERBEHANG

• Vochtgevoelig en dus niet overal toepasbaar.

• Meestal niet afwasbaar.

• Ondergrond moet egaal zijn (met uitzondering van dikke soorten

duplex behang).

• Beschadigde of slechte muren zijn niet geschikt als ondergrond.

• Behangtafel nodig om het behangpapier in te lijmen.

VLIESBEHANG (MUURBEKLEDING OP VLIES)

Vliesbehang wordt gemaakt van textielvezels, papiervezels en

kunststofvezels. Deze basisstoffen worden in een speciaal procedé

samengevoegd. Vliesbehang is licht, stevig en kan eenvoudig

overschilderd worden. Omdat het makkelijk te verwerken is (geen

plaktafel nodig), is vliesbehang vrij populair en zeer geschikt als

alternatief voor traditioneel behang op basis van papier. Vliesbehang

is ook bijzonder populair voor het renoveren van oude muren. Het

zogenaamde Renovlies is verkrijgbaar in verschillende diktes en laat

er elke muur weer als nieuw uitzien.

VINYLBEHANG

Vinylbehang bestaat de toplaag uit kunststof (vinyl) en de

onderlaag meestal uit papier, katoen of vlies. De toplaag heeft

een beschermende werking tegen vocht en maakt het behang in

sommige gevallen zelfs watervast.

GLASVEZELBEHANG

Glasvezelbehang is gemaakt van sterke fiberglasvezels en is

geschikt om te gebruiken bij het behangen van beschadigde

muren. Het kan goed tegen vocht en krimpt niet. Dit soort behang

wordt voornamelijk verkocht in een witte neutrale kleur die je kan

overschilderen naar wens. In de betere verfwinkel kan je ze ook

voorgeschilderd kopen.

50 nieuwe trendkleuren

24 accentbehangen

30 metallic kleuren

unieke muurstickers

colora kapellen

Hoogboomsteenweg 108 | 2950 Kapellen

T 03 664 64 08 | F 03 653 44 49 | colora.kapellen@colora.be

open ma-vr: 9u - 18u | za: 9u - 17u

colora kalmthout

Kapellensteenweg 214 | 2920 Kalmthout

T 03 644 92 01 | colora.kalmthout@colora.be

open ma-vr: 9u - 18u | za: 9u - 17u

INTERIEUR

www.colora.be

i-magazines.be 69


Accentwanden of accentmuren zijn steeds vaker terug te vinden in moderne inrichtingen. Niet onterecht want spelen met kleur doet

je interieur leven en dynamisch aanvoelen. De combinatie van de juiste kleur op een weldoordachte muur kan bovendien ook een

belangrijke invloed hebben op de ruimtelijke ervaring van de kamer. Hoe je een geslaagde accentmuur kan verven of behangen lees

je hier.

KLEUREN KIEZEN VOOR JE ACCENTWAND

Het kiezen van een geschikte accentkleur hangt af van heel wat

factoren. Hoewel we geen kijkje kunnen nemen in je interieur zijn

er toch enkele basisregels die van toepassing zijn in elk interieur.

Hou deze kleurentips in acht en je accentmuur zal gegarandeert

geslaagd zijn!

1. OPPERVLAKTE VAN DE ACCENTMUUR

Voor een kleine accentwand kies je best pure en opvallende

kleuren. Hoe groter het oppervlak van je accentwand, hoe

lichter het kleur mag zijn. Wanneer je een grote accentmuur

hebt kan je ook gebruikmaken van kleuren die minder zuiver zijn.

Dit zijn kleurtinen die meer grijs bevatten of een combinatie van

verschillende kleurtinten bevatten. Door te spelen met kleuren kan

je ervoor zorgen dat een klein oppervlak evenveel indruk zal maken

als een grote accentwand in een lichte kleurtint. Omgekeerd zullen

de zachte kleurtinten er ook voor zorgen dat je muur niet schreeuwt

om aandacht.

2. GLANSGRAAD

glansgraad laat je interieur er frisser uitzien, een matte kleur zal

zorgen voor een intiemere sfeer. Geraak je er niet uit kies dan voor

de gulden middenweg in satijnglans.

3. NATUURLIJKE LICHTINVAL

Hou rekening met de natuurlijke verlichting. Wanden waar weinig

daglicht op schijnt zal sowieso donkerder ogen. Donkere ruimtes

geef je dus best een lichter accentkleur. Om het effect van je kleur

te zien kan je eerst een kleurstaal verven op de wand. Onder daglicht

zullen oneffenheden ook duidelijker zichtbaar zijn. Zeker wanneer je

donkere kleuren wil gebruiken. Bereid de muur dus goed voor en

leg verschillende lagen verf aan.

4. BEGELEIDENDE KLEUREN

Begeleidende kleuren zijn de kleurtinten die gecombineerd worden

met het kleur van de accentmuur. Deze hebben als functie rust te

creëren in het interieur. Hiervoor kan je kiezen voor toon-op-toon

tinten of of witte kleurtinten. Meer informatie over het combineren

van kleuren vind je in het artikel over kleurencombinaties.

Glanzende kleuren zijn drukker dan matte kleuren. Op grote

oppervlakken vermijd je dan ook best glanzende verf. Een hoge

DECO AND PAINTS

Binnenhuisdecoratie:

Decoratieve Schilderwerken - Kalktechnieken - Decoratieve behangwerken

Gespecialiseerd in lakwerken

Buitenwerken

Schilderwerken - Kaleien

www.deco-and-paints.be

Fazantendreef 31

2990 Wuustwezel

T 0496 87 53 42

info@deco-and-paints.be

70 i-magazines.be

INTERIEUR


OPENINGSUREN:

di - vrij 9u30 -12u en van 13u30 -18 u

zaterdag 10u - 17u doorlopend

zondag en maandag gesloten

KEUKENS

INTERIEUR OP MAAT

BADKAMERKASTEN

DRESSINGS

BUREAUINRICHTING

www.vado.be

Spijker 34 • 2910 Essen • Tel. 03 667 77 99 • Fax 03 667 74 32 • info@vado.be


BADKAMER

BADKAMER OF WELNESS

De klassieke badkamer met lavabo, spiegel en bad is vandaag

uitgegroeid tot een echte welnessruimte voor rust en ontspanning.

Denk hierbij aan massage- of bubbelbaden, sauna’s en stoombaden.

Ook in kleine badkamers kun je nog verrassend veel. Laat je

hierover adviseren en kijk wat er mogelijk is.

Tijdens de ruwbouw- en pleisterwerken worden toevoer- en

afvoerleidingen voor je sanitaire toestellen van de badkamer reeds

geïnstalleerd.

Hou hier tijdig rekening mee bij de keuze van je badkamerinrichting.

Kijk ook na op welke subsidies je recht hebt. Er zijn reeds kleine

premies voor spaardouchekoppen tot grotere premies voor echte

verbouwingswerken.

Meer info vind je op www.premiezoeker.be

KEUKENS

CREËER DE KEUKEN VAN JE DROMEN

Besteed bij de keuze van je keuken voldoende aandacht aan

enerzijds de materiaalkeuze en de afwerking en anderzijds aan jouw

kook- en eetgewoonten. Bepaal zelf je keukenbehoeften.

Als je bepaald hebt welke toestellen je nodig hebt, denk dan verder

na over de schikking en de inrichting. Met een slimme keuken haal

je namelijk veel meer bergruimte uit je keuken.

Denk hierbij ook aan de plaatsingshoogte van de toestellen en het

werkblad (ergonomie).

DRESSINGS

De tijd dat een dressing enkel weggelegd was voor “The Happy

Few” is al lang verleden tijd. Tegenwoordig bestaan er heel wat

goedkope modules die makkelijk te integreren zijn in elke kamer. Om

een functionele dressing te ontwerpen moet je niet alleen rekening

houden met de opbergruimte maar ook met de aanpalende kamers.

Onderstaande tips helpen je alvast opweg om de perfecte dressing

te ontwerpen.

LOCATIE VAN EEN DRESSING

Een dressing als aanhangsel van de slaapkamer of badkamer ziet er

heel leuk uit maar is niet altijd even praktisch. Door van je dressing

een circulatiezone te maken kan je heel wat tijd winnen en wordt het

ook een bijzonder functionele ruimte. De perfecte opstelling is dan

ook gelegen tussen de slaapkamer en de badkamer.

DE WASPLAATS

Bij het inplannen van een dressing wordt de wasplaats vaak over

het hoofd gezien. Wil je de woning niet steeds doorkruisen met

INTERIEUR

volle wasmanden, dan plaats je deze dus best in de nabijheid van

je dressing. Als je voldoende ruimte hebt kan het ook praktisch zijn

om de wasruimte te integreren in de dressing. Bevindt de wasplaats

zich op een andere verdieping dan plaats je de dressing best zo

dicht mogelijk bij de trap. Door een valluik met kokers te maken

kan vuile kledij ook rechtstreeks in de wasplaats terechtkomen.

SOORTEN DRESSINGS

Afhankelijk van je voorkeur en budget kan je kiezen voor een

dressing op maat of een dressing op basis van modules.

MODULE DRESSINGS

Tegenwoordig zijn er heel wat moduleerbare dressingsystemen

verkrijgbaar. Deze kan jezelf samenstellen aan de hand van

verschillende elementen. Het voordeel van deze systemen is dat ze

relatief goedkoop zijn en dat ze meteen voorradig zijn. Als nadeel

geldt dan weer dat ze vaak minder stevig zijn en nooit echt 100%

aansluiten op je wensen en de ruimte. De voordeligere prijs doet je

daar echter al snel mee leven.

DRESSING OP MAAT

Een dressing op maat kan heel interessant zijn wanneer je een

kleine of moeilijk in te richten ruimte hebt die je optimaal wil

benutten. Schuine wanden kunnen perfect ingevuld worden en ook

speciale eisen zoals grote schuifpanelen, trappen en onzichtbare

deuren zijn perfect mogelijk.

Voor een dressing op maat mag je een prijs verwachten tussen de

500 à 1250 euro per lopende meter. Dit afhankelijk van gebruikte

materialen, vormen en de moeilijkheidsgraad.

DRESSING INRICHTEN: WAAROP LETTEN?

Een dressing moet vooral functioneel en onderhoudsvriendelijk zijn.

Open kasten ogen mooi maar vergen meer poetswerk. Invallend

licht kan er bovendien voor zorgen dat je kledij gaat verkleuren.

Door te kiezen voor verstelbare legplanken laat je zo weinig mogelijk

ruimte onbenut en kan je de kasten ook aanpassen naargelang het

seizoen.

Voor het kiezen van kledij is natuurlijk daglicht ideaal. Aangezien

dit niet altijd aanwezig is kies je best voor verlichting die dit zoveel

mogelijk nabootst. Geel licht zoals spots komen dan wel gezelliger

over maar kunnen een vertekend beeld geven over kleuren. Om het

licht zoveel mogelijk te reflecteren kan je ook gebruikmaken van

grote spiegels. Deze zullen de kamer ook groter doen aanvoelen.

De dressing wordt vaak blootsvoets gebruikt. Een vast tapijt of

parket is dan ook de idealevloerbekleding. Keramische tegels kan

je makkelijk bedekken met enkele zachte tapijtjes. Om het extra

gezellig te maken mag een zitelement zeker ook niet ontbreken.

i-magazines.be 73


oxsprings, waterbedden, relaxzetels, slaapbanken, donsdekens, dekbedovertrekken,

kussens, handdoeken, nachtkleding


Het bed is één van de meest gebruikte meubels in huis en heeft een grote invloed op je gezondheid. Je neemt dan ook best een

comfortabel model dat voldoet aan al je esthetische en ergonomische wensen. Ben je van plan een nieuw bed te kopen dan moet

je onderstaande tips zeker eens doornemen.

DE IDEALE HOOGTE VAN EEN BED

Een laag bed in de slaapkamer doet de ruimte groter aanvoelen maar

is niet zo praktisch vanuit ergonomisch standpunt. Met een hoog

bed zal de rug veel minder belast worden bij het in- en uitstappen.

De ideale hoogte tussen matras en vloer schommelt rond de vijftig

centimeter. Deze komt ongeveer overeen met de knieholte waardoor

de rug en knieën niet belast worden. In en uit het bed stappen wordt

dan net zo makkelijk als op een stoel gaan zitten. Het bed opmaken

verloopt ook veel wat vlotter bij een hoger bed.

ERGONOMIE: DE JUISTE MATRAS KIEZEN

Ventilatie, comfort, warmte-isolatie en hardheid zijn enkele van

de belangrijkste eigenschappen van een kwalitatieve matras.

De wervelkomol moet evenwichtig ondersteund worden en de

matras mag zeker niet doorzakken. De levensduur van een matras

schommelt rond de tien jaar en heeft niets te maken met matrassen

merken of afmetingen.

BOXSPRINGS

Boxsprings zijn comfortabele verende en ventilerende bedden, ook

vaak hotelbed genoemd. Boxsprings zijn in vrijwel elke gewenste

maat verkrijgbaar en zijn compleet aan te kleden met verschillende

hoofd- en voetborden.

Vrij vertaald is een boxspring een “bak met springveren”, het is dan

ook een matras die is gevuld met een verenkern en heeft daardoor

de nodige loze ruimte voor extra ventilatie in de matras.

Vanwege de samenstelling heeft de matras een vochtregulerende

en ventilerende werking waardoor de duurzaamheid van de matras

wordt vergroot en waardoor uw gewicht gelijkmatig wordt verdeeld

over de gehele matras.

HET BED KIEZEN

Een nieuwe bed kopen begint bij het kiezen van een bedframe

dat past bij je slaapkamer en persoonlijke stijl. Kies zeker geen

bombastisch bed of bedden met aangebouwde nachtkastjes

wanneer de kamer vrij krap is. Hoewel deze in de beddenwinkel

helemaal tot hun recht komen kunnen ze in een kleine slaapkamer

al snel druk overkomen. Denk naast het esthetisch aspect ook aan

de praktische zaken. Lig je graag met de benen over het bed kies

dan een voor een boxspring of een bedframe met minimale randen

die lager liggen dan de matras. Heb je graag zeeën plek aarzel dan

niet om een extra groot bed aan te schaffen!

HET WATERBED: OPBOUW VAN EEN WATERBED

Waterbedden zijn matrassen die bestaan uit één of meerdere

kunststofzakken die gevuldworden met water. De bedden werden

oorspronkelijk gemaakt om doorliggen bij langdurige bedlegerigheid

tegen te gaan maar worden nu ook steeds vaker gebruikt voor

alledaags gebruik wegens het hoge comfortgehalte. De exacte

INTERIEUR

opbouw kan verschillen per type en fabrikant. Goed vergelijken is

dus de boodschap.

VOORDELEN WATERBEDDEN

De voordelen van watermatrassen zijn erg divers. Naast hun

heilzame werking op de gezondheid bieden ze nog enkele troeven

die je zeker zullen aanstaan:

• Volgt elke lichaamsvorm moeiteloos

• Een waterbed neemt beter dan om het even welk ander bed de

lichaamsvorm aan. Zo wordt het gewicht evenwichtig verdeeld en

wordt het lichaam gelijkmatig ondersteund. Zo krijg je dus meer

slaapcomfort en is er ook minder kans op rugklachten en spierpijn.

THERMISCH VERWARMEN

Heel wat waterbedden zijn verkrijgbaar met ingebouwde

verwarming. Zo voorkom je een koud en oncomfortabel gevoel

tijdens de wintermaanden. Bij sommige bedden is het mogelijk twee

verschillende temperaturen in te stellen naargelang de eisen van je

partner.

DUURZAAM

Bij het correct gebruik gaat een waterbed veel langer mee dan de

traditionele matras. De hoge prijs die je betaalt bij de aankoop zal je

na verloop van jaren dus zeker terugverdienen.

BESCHERMT TEGEN ALLERGIEËN

Huisstofmijten kunnen zich niet in de matras nestelen door de

gesloten opbouw. Hierdoor is een waterbed bijzonder geschikt voor

mensen die last hebben van allergieën.

KANS OP LEKKEN

Aangezien waterbedden gevuld zijn met water spreekt het voor zich

dat er steeds een kans bestaat op lekken. Daarom kies je best voor

een softside waterbed waarbij de matras beschermd wordt door

een schuimrubberen omhulsel. Bij de betere merken is hier heel

wat aandacht aan besteed waardoor de kans dat je watermatras

lekt bijna onbestaand is.

BEDTEXTIEL

Mooi bedtextiel kan van uw slaapkamer ook uw mooiste kamer

maken waar je je heerlijk kan nestelen tussen zachte luxueuse

stoffen om optimaal te genieten van een goede nachtrust.

Buiten de kwaliteit van de materialen voor bedtextiel is kleur en

design van dekbedovertrekken, lakens of hoeslakens ook van groot

belang voor het creëren van sfeer. Reyskens slaapcomfort biedt

bedtextiel aan in verscheidene kleuren en stijlen.

i-magazines.be 75


U U

K E U K E N S

I N T E R I E U R

productie in eigen atelier I professioneel advies I vakkundige plaatsing I corian

©

verwerking

WUUSTWEZEL kalmthoutsesteenweg 193 I AARTSELAAR kontichsesteenweg 35 I www.augustijnskeukens.be

openingsuren : maandag tem vrijdag van 9u tot 18u I zaterdag en zondag van 10u tot 17u


KEUKEN

Een keuken is een ruimte of plaats in een gebouw waarin mensen

hun voedsel bereiden of laten bereiden.

Als het vertrek ook wordt gebruikt om de bereide maaltijd tot zich te

nemen spreekt men wel van eetkeuken. Dan is er naast ruimte voor

de keukenkastjes, het aanrecht en de apparatuur ook plaats voor

een eettafel met stoelen eromheen.

In veel moderne woningen zijn de zithoek, eethoek en keuken

geïntegreerd in een zodanig ingedeelde ruimte, dat de verschillende

afdelingen onderling met elkaar in open verbinding staan. Deze

zijn dus voor alle bewoners (en eventuele gasten) van het huis vrij

toegankelijk, zonder een deur te hoeven gebruiken.

De plaats waar buitenshuis eten wordt bereid, zoals in de tuin, wordt

meestal niet als keuken beschouwd. Een keuken op een schip heet

kombuis.

KOOKKUNST

Kookkunst is de kunst om voedsel en dranken te bereiden, waarbij

de nadruk ligt op de smaak. Dit gaat daarmee verder dan koken om

slechts te voorzien in de voedselbehoefte. Er zijn naast koken nog

vele kooktechnieken en ingrediënten die met elkaar kunnen worden

gecombineerd tot diverse gerechten en keukens.

GESCHIEDENIS

Koken, evenals andere bereidingswijzen van voedsel, had in

prehistorische tijden als doel de tijd dat voedsel bewaard kon worden

te vergroten. Smaakverbetering werd al snel een tweede doel.

In de tijd van de Grieken ontstond koken als kunst. De Romeinen

namen dit van de Griekse beschaving over en met de invoer van

een grote diversiteit aan producten uit alle delen van het rijk kwam

de kookkunst tot bloei. Na de ondergang van het Romeinse Rijk, in

demiddeleeuwen, lag de nadruk op het bereiden en eten van vlees

en drinken van bier. Pas in de renaissance kwam er weer meer

aandacht voor een gevarieerdere en verfijndere kookkunst.

In de twintigste eeuw kwam de nadruk sterk op behoud van

natuurlijke smaak, vitaminen en mineralen te liggen. De Franse kok

Auguste Escoffier speelde hierin een grote rol. Ook kwam er meer

aandacht voor het terugdringen van de hoeveelheid koolhydraten,

vetten ensuikers in voedsel. Het belang van de verbrandingswaarde

van tijdens de maaltijden opgediende spijzen, uitgedrukt in calorie of

joule, nam in de meeste westerse landen af door de veranderingen

in arbeidsomstandigheden en de sterk vergrote hoeveelheid

voedingswaar. De trends volgden elkaar daarna snel op: eerst was

het versieren van het bord belangrijker dan wat men bereidde (en

de hoeveelheid die werd opgediend). In de jaren negentig van de

20e eeuw waren Mediterraan koken, fusion (een mengsel van de

Aziatische en Westerse keuken) en ‘stapelen’ (het stapelen van

ingrediënten tot een torentje) in de mode. Daarnaast bleef er een

grote vraag naar gevarieerd, traditioneel en natuurlijk koken. Deze

eeuw rukt het gemaksvoedsel op dat vaak al voorgekookt is en

snel tot maaltijd kan worden verwerkt. De term kookkunst is hier

nauwelijks aan de orde.

Veel Europese landen hebben de invloeden van de oude koloniën

verwerkt in hun keuken. Zo is in het Verenigd Koninkrijk de invloed

van de Indiase en de Pakistaanse keuken groot, in Nederland de

Indische en Surinaamse keuken.

INTERIEUR

HOOFDMAALTIJD

Een maaltijd/diner kan uit een aantal gangen bestaan die men als

programma afwerkt. Het totaal heet menu.

Bij thuisbereiding kan een uitgebreide maaltijd bijvoorbeeld bestaan

uit soep, daarna een hoofdmaaltijd in de vorm van een vleesofvisgerecht

en daarna een nagerecht. In een luxe restaurant

bestaat een gastronomisch menu soms uit zeven gangen of meer.

Vooraf kan men een aperitief nemen, een wel of niet alcoholisch

drankje met een klein (hartig) hapje.

Voorgerecht: soep, bouillon, hors d’oeuvre of cocktail

Hoofdgerecht: ovenschotel, barbecue, groente,

vleesgerechten, visgerechten, wildgerechten, kipgerechten,

gevogelte,pastagerechten, rijstschotel, fondue, pannenkoek,

raclette, maaltijdsalade, stamppot of een vegetarisch gerecht

Sorbet: een gerecht -meestal op basis van ijs en fruit- tussen de

gangen door om de eetlust te stimuleren en de maag te laten rusten.

Bijgerecht: salade of compote

Nagerecht: een vaak zoet gerecht om de maaltijd af te sluiten; pap,

ijs, pudding, kaas of fruit.

MIDDAGMAALTIJD

Ook de middagmaaltijd wordt beïnvloed door zowel externe als

persoonsgebonden factoren. In Vlaanderen en Nederland wordt er

‘s middags meestal koud gegeten, zodat er ‘s avonds met het gezin

genoten kan worden van de warme maaltijd. Meestal houdt men

het ‘s middags bij een soepje met enkele boterhammen of een

salade. Ongehuwden en zakenlui durven regelmatig ‘s middags op

restaurant te gaan, waar dan een warme maaltijd wordt genuttigd.

HAUTE CUISINE

Haute cuisine (Frans voor “verfijnde kookkunst”) is een term uit

de Franse keuken, die verwijst naar een meergangendiner van

verschillende kleine, vaak exclusieve gerechten. Deze worden

traditioneel geserveerd in grotere restaurants en luxere hotels.

De term haute cuisine stamt uit de 15e eeuw en werd geïntroduceerd

door Italiaanse koks en Catharina de’ Medici. Zij gebruikten de

term voor de gerechten waarmee ze de aristocratie kennis wilden

laten maken met de Italiaanse keuken. In de 17e eeuw werd de

term steeds gangbaarder, toen er duidelijk een verandering kwam

in de manier van koken. Maaltijden veranderden langzaam van de

standaard gerechten naar lichtere en gevarieerdere maaltijden,

waaraan extra dingen zoals kruiden en sauzen werden toegevoegd

en er werd aangedrongen op het gebruik van verse ingrediënten.

Onder andere kok en schrijver François Pierre La Varenne hield zich

bezig met deze nieuwe vorm van koken. In de 19e eeuw publiceerde

Marie-Antoine Carême eveneens een kookboek over haute cuisine.

Auguste Escoffier speelde een belangrijke rol bij het moderniseren

van haute cuisine begin 20e eeuw. Zijn vorm van haute cuisine

kwam bekend te staan als cuisine classique. In de jaren 60 ontstond

nog een variant, nouvelle cuisine, waarbij de gerechten werden

vereenvoudigd en ook presentatie een rol speelt.

i-magazines.be 77


TUIN


DE 6 RICHTLIJNEN VOOR EEN GOEDE ONTVANGST VAN UW POST

Plaatsing: Plaats uw brievenbus aan de grens van de openbare weg*.

Bij woningen met meer dan 4 brievenbussen mogen de brievenbussen

ofwel aan de voordeur ofwel op de benedenverdieping op een vlot

toegankelijke en goed verlichte plaats worden aangebracht.

Toegankelijk: De toegang tot de brievenbus moet altijd vrij en

zonder gevaar zijn.

Opening: Uw bus moet minstens een opening van 23 cm breed en

3 cm hoog hebben.

Grootte: Uw bus moet voldoende groot zijn zodat u ook grote

enveloppen kunt ontvangen (C4-formaat)

Hoogte: De opening van uw postbus bevindt zich het best op een

hoogte van 70 tot 170 cm.

Huisnummer: Uw huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn

vanop de openbare weg (ook in het donker).

Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de

namen van alle bewoners.

Busnummer: Indien aan één huisnummer meerdere busnummers

toegekend zijn, moeten de busnummers duidelijk zichtbaar

en leesbaar worden vermeld op of nabij de overeenkomstige

brievenbussen. Deze nummering moet een logische volgorde

hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit cijfers.

Niet verplicht, maar zeker aan te raden: zet op uw brievenbus de

namen van alle bewoners.

*U vindt deze voorschriften ook in het ministerieel besluit van 20/04/2007.

Belgisch Staatsblad – 01 juni 2007.

Niet-conforme brievenbussen: twee verschillende procedures

Om er voor te zorgen dat elke inwoner beschikt over een brievenbus

die conform is met de voorschriften uit het Ministerieel Besluit van

20 april 2007 (m.b.t. particuliere brievenbussen), stelde bpost twee

verschillende procedures op. Zo is er enerzijds een procedure voor

gebouwen met 1 tot max 4 brievenbussen, en anderzijds een voor

woningen met meer dan 4 brievenbussen of appartementsgebouwen

met een batterij van minstens 4 brievenbussen.

Procedure voor woningen met 1 tot max 4 brievenbussen

Uw postbode kan vaststellen dat uw postbus op één of meerdere

punten afwijkt van de verplichte voorschriften:

Opening te klein.

Opening te hoog of te laag.

Bus niet groot genoeg om een zending van C4-formaat en 24 mm

dik te ontvangen.

Bus staat niet aan de rand van de openbare weg.

Moeilijk toegankelijk.

Probleem met huis- en/of busnummering.

Procedure voor gebouwen met meer dan 4 postbussen

Als u in een appartementsgebouw woont met minimum 4 postbussen,

dan kan uw postbode volgende onregelmatigheden vaststellen:

Moeilijke toegang tot de postbus

Probleem met de nummering

Opening te klein.

Opening te hoog of te laag.

Bus niet groot genoeg om een zending van C4-formaat en 24 mm

dik te ontvangen.

In deze gevallen riskeert u dat uw postbezorging zal worden

opgeschort als u niet de nodige aanpassingen uitvoert.

Bosstraat 3

B-2960 Brecht (Sint-Lenaarts)

Tel +32 3 313 64 74

Fax +32 3 313 70 11

larob@larob.be

www.larob.be

80 i-magazines.be

TUIN


GENIETEN IN HET WATER

Wil je een eigen zwembad bij je thuis? Dat is helemaal niet vreemd.

Meer dan 50.000 Belgische gezinnen gingen je al voor. Logisch,

want een zwembad staat synoniem voor genieten. Wist je dat er

zelfs zwembaden bestaan die al op een week zwemklaar zijn?

Er is niets zo heerlijk als zwemmen in je eigen zwembad. Nodig

enkele vrienden uit en het plezier verdubbelt. Geef toe dat jij ook

droomt van een poolparty bij je thuis.

Een zwembad geeft je tuin of woning ook extra karakter of klasse.

En dan vergeten we haast nog de positieve invloed van een

zwembad op je welzijn. Je kunt er niet alleen tot rust komen door er

lekker in te dobberen,maar na het trekken van enkele baantjes ben

je ook nog eens fysiek ontlast.

Een laatste, maar zeker niet onbelangrijk voordeel van een mooi en

duurzaam zwembad is het feit dat het een woning in waarde laat

stijgen. Moest je ooit je woning willen verhuren of verkopen, is dat

mooi meegenomen.

CHLOOR

Chloor doodt de in het water aanwezige bacteriën. Een teveel aan

(gebonden) chloor (zie verder) kan echter irritaties aan de slijmvliezen

(ogen) veroorzaken. Daarom zijn er onder- en bovengrenzen

vastgesteld. De minimumhoeveelheid vrij beschikbaar chloor (VBC)

in zwemwater is gesteld op 0,5 milligram per liter water. Vroeger

was deze ondergrens afhankelijk van de zuurgraad (pH, deze hoort

tussen 6,8 en 7,8 te liggen) van het water, maar nu (2003) is dat

niet meer zo. Er geldt een bovengrens van 1,5 mg/l. Bij gebruik van

cyaanuurzuur (een stabilisator) geldt een onder- en bovengrens van

2,0 respectievelijk 5,0 mg/l. Voor openluchtbaden en overdekte

bassins met een wateroppervlak van minder dan 20 m2 geldt een

bovengrens van 5,0 mg/l.

Chloor kan op verschillende manieren aan het water worden

toegevoegd: als gas of als vloeistof. Zodra het chloor aan het

water is toegevoegd, gaat het een reactie aan met de in het

water aanwezige verontreinigingen zoals huidschilfers, ureum en

transpiratievocht. Chloor dat een verbinding is aangegaan met deze

stoffen wordt gebonden chloorgenoemd. De bovengrens hiervan

is 0,50 mg/l. Het gebonden chloor, bestaande uit onder andere

chlooramines (mono, di- en trichlooramine), is de veroorzaker van

de penetrante “chloorlucht” die men rond baden soms ruikt en

die genoemde irritaties kan veroorzaken. De hoeveelheid chloor

die jaarlijks in Nederlandse zwembaden wordt verbruikt, bedraagt

ongeveer 1500 tot 1800 ton. Verlaging van het chloorgehalte in

zwembaden tot beneden de aangegeven normen is ongewenst

en ongeoorloofd in verband met de kans op verspreiding van

infectieziekten.

Desinfectie met chloor komt altijd bovenop de filtratie met actievekool

en/of zandfilters, waarvoor ook gedetailleerde voorschriften

bestaan. Chloor wordt tegenwoordig veelal ter plaatse uit zout bereid

door middel van zoutelektrolyse. Voordeel hiervan is dat er minder

chloortransporten over de openbare weg nodig zijn. Tegenwoordig

(2003) wordt ook steeds vaker ozon- of UV-behandeling bij

binnenkomst van het water toegepast, waardoor later in het proces

minder chemie nodig is. De twee laatste behandelingsmethodes

werken bovendien preventief tegen het optreden van Legionella.

Speciale installaties

Waterzuivering

Zwembaden

Keysers Vital

Schotensteenweg 37

2960 Brecht

Tel. 03/313 51 94

info@keysersvital.be

www.keysersvital.be

TUIN

i-magazines.be 81


AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS is gespecialiseerd in de

bouw van openbare fonteinen enerzijds en in beregeningstechniek

anderzijds.

De kennis die doorheen de jaren werd opgebouwd in beide

domeinen komt dus zowel aan openbare besturen, bedrijven als

aan particulieren ten goede; zowel voor grotere als voor eenvoudige

projecten.

Bovendien zorgt AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS ervoor dat

alle producten die worden aangeboden, een hoge kwaliteit hebben

om een langdurige goede werking van de installatie te garanderen.

De installatie en het onderhoud van al deze producten gebeuren

desgewenst door ervaren, vakbekwame medewerkers. Maar ook

een doe-het-zelver kan rekenen op vakkundige ondersteuning,

specifiek toegespitst op zijn of haar situatie.

Overzicht gamma

FONTEINEN & WATERTUINEN: Fonteinen & Fonteinpompen -

Filter- & Beeklooppompen - Filters & Vijverbeluchters - Verlichting

& Stroom

BEREGENING: voor tuinen, sportvelden en landbouw

POMPEN: Regenwatersystemen - Zelfaanzuigende pompen

& Hydrofoorgroepen - Onderwaterpompen - Dompelpompen -

Drukketels & Wachttanken - Filters & Toebehoren

Contactgegevens:

Mail: info@automaticspraying.be

Telefoon: ++32(0)11 315579 • Fax: ++32(0)11 315654

Automatic Spraying Systems bvba

Openingsuren:

Van maandag t/m vrijdag: 9u-12u en 13u-18u

Op zaterdagvoormiddag van 1 maart tot 30 september: 9u-12u

Zon- en feestdagen: Gesloten

TUIN

i-magazines.be 83


FINANCIEEL PLAN


FINANCIEEL PLAN

DE BOUWKOSTEN VAN MIJN WONING

Voor een eerste raming van de bouwkosten hanteren de meeste experts in de bouw een eenvoudige methode, die gebaseerd is op de

vloeroppervlakte van het bouwproject. De bouwkosten bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 400 euro per

vierkante meter voor een onbewoonde ruimte (kelder, garage, zolder).

Voor een meer exacte prijsberekening van je eigen woning kan het financieel 6-puntenplan hieronder een hulpmiddel zijn.

Bedragen in E

1. Bouwgrond

Aankoopprijs:

Aktekosten:

Subtotaal:

2. Ontwerp

Ereloon van architect:

Subtotaal:

1. De Bouw

3.1. Winddicht bouwen

Graaf- en grondwerken:

Ruwbouwwerken (fundering/metselwerk/draagvloeren):

Dakwerken:

Isolatie en ventilatie:

Gevel- en voegwerken:

Ramen & deuren:

Garagepoorten:

Overige werken:

Subtotaal:

86 i-magazines.be

DIENSTEN


Bedragen in E

3.2. Afwerking

Electriciteit & domotica:

Verwarming:

Airconditioning:

Pleister- en plafondwerken:

Chapewerken:

Vloerbekleding:

Trappen & binnendeuren:

Keuken:

Badkamer:

Alarminstallatie:

Overige werken:

Subtotaal:

3.3. Interieur

Behangers & stoffeerders:

Schilderwerken:

Verlichting:

Meubilering:

Subtotaal:

4. Tuin

Tuinaanleg & oprit:

Subtotaal:

DIENSTEN

i-magazines.be 87


Bedragen in E

5. Hypotheek & verzekeringen

Dossier- en expertisekosten (financiële instelling):

Aktekosten (notaris):

Schuldsaldoverzekering:

Brandverzekering:

Subtotaal:

6. Overige kosten

Aansluitingskosten (water, gas, elektriciteit, riolering):

Verhuiskosten:

Extrareserve van 10% (op de totale ruwbouw en afwerking):

Subtotaal:

TOTAAL

DIE

NOTITIES

88 i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES

DIENSTEN

i-magazines.be 89


WE DRESS YOUR HOME!!!

Een duurzaam

Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be

Open: maandag tot en met zondag van 10-18u. Donderdag gesloten

Interieurarchitect aanwezig. Tel: 03 669 63 00

de Sede I Cassina I Team 7 I Durlet I Scapa Home I Walter Knoll I Hülsta I Poliform I Jori I Rolf Benz I Linteloo


DIE

NOTITIES


www.i-magazines.be

More magazines by this user
Similar magazines