BouwMAPazine NOORD_LIMBURG 2015-2016

imagazines

BOUW

MAPAZINE

voor bouwers & verbouwers

noord-limburg

2015-2016


landrover.be

landrover.be

Land Rover Maasland

Land Rover Maasland

Nijverheidslaan 36 - 3630 Maasmechelen

Tel Nijverheidslaan 089/77.09.60 36 - www.landrovermaasland.be

3630 Maasmechelen

Tel 089/77.09.60 www.landrovermaasland.be

4,5-12,8 L/100 KM • 119-299 G/KM CO2.

4,5-12,8 L/100 KM • 119-299 G/KM CO2.

Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.

Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.landrover.be.

Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.

Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.landrover.be.

JLRBFEE5W168_Gamma_Maasland_Bouwmagazine_148Hx210_IC_NL.indd 1 25/02/15 09:55

JLRBFEE5W168_Gamma_Maasland_Bouwmagazine_148Hx210_IC_NL.indd 1 25/02/15 09:55

NIEUWE JAGUAR XE.

DE SPORTBERLINE HERUITGEVONDEN.

Het design en de technologieën van de gloednieuwe Jaguar XE zijn gebaseerd op de

befaamde Jaguar F-TYPE. Het is dan ook de meest geavanceerde Jaguar sportberline

ooit. Met zijn krachtige en intelligente motoren (99 g/km CO2 voor de 2.0D 163 pk), zijn

lichte aluminiumstructuur geïnspireerd door de luchtvaarttechnologie en zijn intuïtieve

‘InControl’-connectiviteitsoplossingen herbepaalt hij het segment van de

premiumsportberlines.

PRIJS EXCL. OPTIES

VANAF € 34.990 btwi *

WWW.JAGUARMAASLAND.BE

HOW ALIVE ARE YOU?

3,8-8,3 L/100 KM. CO2 : 99-194 G/KM.

* Of € 399 excl. btw/maand in financiële renting. Prijs op 1 februari 2015. Promotionele financiële renting met aankoopoptie 16% op een duurtijd van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele

doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alphalease, leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. Nettoprijs van de wagen € 26.893 excl. btw,

fleetkorting inbegrepen en een voorschot van € 1.593 excl. btw. Adverteerder: Jaguar Land Rover Belux nv, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen. Milieu-informatie (KB 19/03/04):

www.jaguar.be. Jaguar XE is beschikbaar in het voorjaar van 2015. 3 jaar waarborg zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model: Jaguar XE S met opties.

JAGUAR MAASLAND

Nijverheidslaan 36 – 3630 Maasmechelen – T. +32 (0)89 77 09 60 – info@jaguarmaasland.be

JLRBGEN5W181_XE_Maasland_BouwMag_148Hx210_IC_NL.indd 1 10/03/15 09:33


VOORWOORD

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven

geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste

plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel

zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor

wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun

beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.

De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening

van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel

en van het beroep van architect.

Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer

waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

COLOFON

Bouwmapazine Noord-Limburg 2015-2016

Verantwoordelijke uitgever:

BouwMAPazine

Aartselaar - Hasselt - Turnhout - Leuven

www.i-magazines.be

Redactie:

Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Koningsstraat 144, B-1000 Brussel

www.architect.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel

www.notaris.be

Wonen Vlaanderen

Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel

www.vlaanderen.be

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden

gebruikt in dit BouwMAPazine werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de uitgever.

BouwMAPazine aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de

door hem ingezonden tekst, foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te

vinden zijn in dit BouwMAPazine. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de

inhoud van dit BouwMAPazine.

i-magazines.be 3


INHOUD

DIENSTEN

RUWBOUW

AFWERKING

INTERIEUR

TUIN

FINANCIEEL PLAN


PORTRET ARCHITECT ANNICK DEBOES

Afgestudeerd aan het PHAI (Provinciaal Hoger Architectuur

Instituut Hasselt) in 1986 als architect.

Na het volbrengen van de 2 jaar verplichte stage en een aantal

jaren te hebben gewerkt aks zelfstandig medewerker bij 2

Limburgse architectenbureaus heeft de architect in 1996 de

bvba architect Deboes A. opgericht om zich vanaf 2000 fulltime

bezig te houden met haar eigen bureau.

Bvba architect Deboes A.

Dijkbeemdenweg 60/5

3520 Zonhoven

annick@adb-architecture.be

0475/419 619

Ze heeft bewust gekozen voor een kleinschalig bureau, waar ze

nog architect i.p.v. manager kan zijn en het overzicht kan behouden.

Daardoor is er ook een rechtstreeks persoonlijk contact met

de bouwheer mogelijk hetgeen voor haar heel belangrijk is. Ze

streeft ernaar om steeds met dezelfde landmeter, ingenieurs,

veiligheidscoördinator en EPB- verslaggever samen te werken,

dat werkt veel vlotter en resulteert in een betere service aan de

bouwheer.

Naargelang de projecten en de tijdsdruk worden er freelance

medewerkers ingeschakeld.

“Als men mij vraagt in welke stijl ik bouw, kan ik alleen maar zeggen

in een hedendaagse tijdloze stijl, zonder enige hypes of trends na

te lopen.”

WONING E. – HASSELT.

Tweewoonst waarbij de bouwheer op het gelijkvloers een zuiders

geïnspireerde woning met veel lichtinval wilde. Op de verdieping een

appartement voor de zoon of dochter met een eigen buitenruimte,

maar zonder zicht op de privé-tuin van de ouders, zodat indien

er later ‘vreemde’ bewoners het appartement zouden huren, de

privacy gewaarborgd blijft.

Elk project krijgt zijn eigen vormgeving in functie van de omgeving

waarin het gebouwd wordt, de wensen en het programma van de

bouwheer en het budget. Varianten op eenzelfde thema worden

vermeden.

Belangrijke aspecten: luisteren naar de bouwheer, naar zijn wensen

en verzuchtingen en die in evenwicht brengen met de omgeving en

zijn budget. Het project moet voor iedere bouwheer een meerwaarde

geven en moet hem een plaats bieden om tot rust te komen.

Als referenties kunnen we 3 totaal verschillende projecten zowel

voor wat betreft programma als vormgeving aanhalen.

6 i-magazines.be

DIENSTEN


SCHOOL SINT-LUTGART TONGEREN: NIEUWBOUW EN HERAANLEG

SPEELPLAATS.

De directeur wilde een onderhoudsvriendelijk en sfeer scheppende gebouw

waarbij de nodige aandacht diende te gaan naar gebruiksgemak, polyvalent

gebruik van de lokalen en akoestiek. Het personeel kreeg inspraak in het

ontwerp en kon de materialen en kleuren voor de inrichting van hun eigen klas

mee richting geven. De nodige aandacht werd besteed aan de veiligheid en

toegankelijkheid. Er werd een specifiek concept gemaakt voor een buitenklas

voor 90 kinderen die werd opgevat als een arena.

DE SPEELPLAATS WERD OPGESPLITST IN DEELGEBIEDEN:

KLEUTER SPEELPLAATS, RUSTIGE SPEELPLAAT EN SPORTVELDEN.

Op de speelplaats moeten de kinderen kunnen spelen en een aanzet krijgen

om verschillende dingen uit te proberen. Naast de klassieke sportveldenzijn

ook een klimmuur, een mini- soccer, een klimbol, evenwichtsbalken, een

weerstation, lestuintjes, een waterkolom……voorzien.

Voor de kleuters een tent om onder te schuilen, een sprookjesspeeltuig,

kabouterhuisjes,…….De grootste voldoening is de kinderen gelukkig te zien

spelen en leren en te horen van de leerkrachten dat er geen of bijna geen ruzie

meer gemaakt wordt, niet tussen de kinderen en niet tussen de leerkrachten.

Rikkeshoeve Sint-Truiden : verbouwen van een schuur tot B&B.

De bouwheer wenste een huiselijke

warme sfeer te creëren met een knipoog

naar Toscane, gezien het prachtige uitzicht

over de Haspengouwse velden.

De schuur van de meer dan 100-jarige

Vierkants hoeve met oude eiken spanten

werd omgebouwd tot een B&B met

5 kamers. De achtergevel in vakwerk

bleef behouden, de oude eiken spanten

dienden zichtbaar behouden te blijven in

het interieur.

ORDE VAN ARCHITECTEN- VOORZITTER RAAD LIMBURG

“Door mijn ervaring als architect weet ik waar de pijnpunten en de

gevaren van het beroep zich situeren.”

Er zijn 2 grote bekommernissen voor de architect: een te grote

verantwoordelijkheid en een te zware opdracht voor een te lage

verloning. Een architect heeft ook de perceptie tegen: een

bouwheer kent de taken en verantwoordelijkheden van de architect

niet, hij weet niet welke taken de architect wettelijk moet uitvoeren

en kan het aantal werkuren daarvan niet inschatten. Een architect

is meer dan iemand die een plannetje tekent en af en toe eens naar

de werken gaat. Maar zoals in elk segment van de samenleving van

toepassing is: indien men iemand niet correct verloont, bestaat het

gevaar dat de kwaliteit te wensen overlaat.

Naast een te laag ereloon is de grootste bekommernis van de

architect een te grote verantwoordelijkheid in een maatschappij

in constante evolutie waarbij de wetgeving die het beroep van

architect bepaalt niet mee evolueert. Waarom is een architect mee

verantwoordelijk voor het werk dat een aannemer uitvoert, zonder

dat hij deze aannemer kan kiezen of er zeggenschap en leiding

over heeft? Waarom krijgt de architect van de overheid steeds meer

verantwoordelijkheden?

DIENSTEN

WAAROM IS DE ARCHITECT DE ENIGE DIE EEN VERPLICHTE

VERZEKERING HEEFT? WAAROM IS DIT ALLEEN IN BELGIË ZO?

“Ik heb mij in 2006 kandidaat gesteld bij de Orde van Architecten

in de hoop antwoorden te krijgen op mijn vragen en iets te kunnen

bijdragen aan de verbetering van het beroep van architect. Als

voorzitter van de Raad van de provincie Limburg trek in nu aan de

kar van een gemotiveerd team en vertegenwoordig ik onze provincie

in Brussel waar het beleid bepaald wordt.

In 2012 ben ik dan herverkozen voor een 2de mandaat. Wij hebben

de voorbereiding voor de hervorming van de Orde afgewerkt, er

wordt flink gelobbyd , er werd een memorandum overgemaakt aan

de beleidsvoerders waarbij er gevraagd wordt naar een minimum

ereloon, een verplichte verzekering voor alle bouwpartners, een

vereenvoudiging van de administratie, correcte voorwaarden voor

architectuurwedstrijden, een hervorming van de stage en tucht,

duidelijkheid over grens overschrijdende uitoefening van ons

beroep…..

Dit alles ligt nu op tafel van de politiek, en dus is het afwachten.

Voor de laatste 3 jaren van mijn mandaat wil ik me nog extra inzetten

voor de sensibilisering van de bouwheer. Een goed en correct

geïnformeerd bouwheer kan er alleen maar baat bij hebben.”

i-magazines.be 7


architect-nburo is een middelgroot buro met een 6-tal medewerkers/architecten.

Het buro wordt geleid door architect Jef Vandekerkhof en realiseert voornamelijk

projecten in de particuliere als de openbare sector, gaande van eengezinswoningen,

appartementen, sociale woningbouw maar ook kantoren en industriehallen. Voor de openbare

opdrachtgevers zitten voornamelijk gemeenschapsgebouwen en scholen in het projectenpakket.

Naast nieuwbouwprojecten is het architect-nburo ook thuis in de verbouwingswerken en

renovatie/restauratieprojecten.

Hét kenmerk van het architect-nburo is communicatie!

Door met zoveel mogelijk aktoren (zowel directe als minder directe) te communiceren, wordt er

gezocht naar de juiste combinatie van ontwerpkracht en professionele dienstverlening. Daarbij

combineren ze de voordelen van een full-service organisatie met de slagkracht van een middelgroot

buro. Dat betekent dat alle benodigde kennis en ervaring in eigen huis beschikbaar is.

Korte communicatielijnen maken deel uit van een efficiënte organisatie.

Afhankelijk van de omvang van de opdracht wordt er een team samengesteld. Als de nodige

kennis niet inhuizig is, wordt er beroep gedaan op gelijkdenkenden in andere gespecialiseerde

disciplines, en wordt hiermee in teamverband gewerkt met dezelfde spirit en motivatie!

Het vertrekpunt van iedere opgave is logica zoeken in de ambitie van de opdrachtgever en

gebruikers, de beoogde functionaliteit en de ruimtelijke omgeving. Deze drie randvoorwaarden

combineren met architectonische ambities tot het ontwerpconcept. De consequente uitwerking

van dit concept, van de eerste schets tot het laatste detail, bepaalt de uiteindelijke architectonische

en gebruiks - kwaliteit.

Het resultaat is een hedendaagse, polyvalente en op logica gabaseerde architectuur waarin een

goede verhouding tussen funcionaliteit en het architecturaal aspect centraal staan om tot een

goed ontwerp te komen.

Het architekt-nburo kiest bewust voor een diversiteit aan opdrachten, zowel naar schaal als naar

programma, omdat vanuit de onderlinge kruisbestuiving en de open visie er op elk vlak rijkere en

boeiender projecten gerealiseerd worden.

Het architekt-nburo wordt op regelmatige tijdstippen aangevuld met free-lance medewerkers,

ingenieurs technieken, ingenieurs stabiliteit, energiedeskundigen, veiligheidscoördinatoren,

ingenieur akoestiek enz... en dit in functie van de voorliggende projekten.

De samenwerking met diverse studiebureaus biedt een brede waaier van technische kwaliteiten

zodat de opdrachten kwaliteitsvol uitgevoerd worden.

Het architekt-nburo vormt een zeer enthousiast flexibel team.

8 i-magazines.be

DIENSTEN


Dit kantoorgebouw is uitgerust met de

toepassing van de allernieuwste technieken

inzake energie en klimaat.

Het is een volledig open gebouw waardoor de

akoestiek een zeer gedetailleerd berekening

vereiste.

DIENSTEN

i-magazines.be 9


10 i-magazines.be

DIENSTEN


DE ARCHITECT

TEKENEND VOOR UW TOEKOMST

BOUWEN MET EEN ARCHITECT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis

maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt.

Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere

leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal

vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het

is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in

voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel

en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die

overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw

vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht

voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die

uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

Deze brochure heeft tot doel u inzicht bij te brengen in de opdracht

van de architect bij het bouwproces en u te informeren over de rol

die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar

de werkelijkheid van het bouwen of verbouwen.

TIP

Vermindering van de btw

Voor bepaalde renovatie-, verbouwings-, herstellings- en

onderhoudswerken aan gebouwen ouder dan 5 jaar die voornamelijk

of uitsluitend gebruikt worden als privé-woning kunt u een verlaagd

btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%. Het verlaagd tarief

geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd werk,

van diensten geleverd door algemene aannemers, metselaars,

stukadoors, loodgieters enz. Soms zijn tijdelijk bijkomende fiscale

gunstmaatregelen van toepassing. Wegens de vele en soms plotse

wijzigingen in zo’n regeling is het raadzaam altijd de actuele toestand

na te gaan. Uw architect kan u daar in bijstaan.

In sommige gevallen geniet u het 6%-tarief ook voor noodzakelijke

afbraakwerken. Ook de levering en plaatsing van vaste installaties

zoals centrale verwarming, elektrische installatie, gootstenen,

bergkasten en rolluiken enz. komen in aanmerking. Een bijkomende

voorwaarde is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de

eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Op het ereloon van de architect geldt steeds wettelijk het btw-tarief

van 21%.

UW ARCHITECT KIEZEN

De snelste en eenvoudigste manier om een architect te vinden is

de telefoongids raadplegen of surfen op het internet. De kans dat u

langs die weg de architect van uw dromen vindt wordt echter groter

als u grondiger te werk gaat.

Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en vaklui

naar hun ervaringen met hun architect. Ga woningen bekijken die

door hem of haar ontworpen zijn. Doorblader tijdschriften en andere

publicaties, zoek naar woningen die u bevallen. Hou uw ogen open

als u de baan op gaat en bel eventueel aan als u een woning ziet

die u bevalt om de naam van de architect te vragen. De meeste

bouwheren zijn blij met een positieve belangstelling en zullen u

graag meer vertellen over hun bouwavontuur. Zij kunnen u zeggen

hoe de samenwerking met hun architect verlopen is en hoe hij te

werk gaat. U kunt ook deelnemen aan initiatieven ter promotie van

kwaliteitsvolle architectuur zoals “Mijn Huis, Mijn Architect” en “De

Vlaamse Renovatiedag”.

Een andere vraag die u zich moet stellen is of u met een groot

architectenbureau of met een individueel werkende architect aan

de slag wil. Grotere bureaus kunnen bijvoorbeeld zelf instaan voor

een ingenieursstudie, wat interessant is als u kiest voor een meer

complexe constructie. Met een individuele architect hebt u meer

kans op persoonlijk contact en een persoonlijke service. Kiezen voor

een architect uit de streek kan ook voordelen hebben. Hij of zij kent

de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige

dienst en plaatselijke reglementen, en hij kan makkelijker en vaker

de bouwplaats bezoeken.

Een goede vertrouwensrelatie is alleszins de beste garantie voor

een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om de architect

te kiezen die het best bij u en uw project past. De lijst van bij de

Orde ingeschreven architecten is beschikbaar op de website van de

Orde van Architecten, www.architect.be.

EEN EERSTE GESPREK

Een verkennend gesprek met een architect kan makkelijk twee

uren vergen. Meestal is dat vrijblijvend, dus zonder één van de

partijen verder te verbinden. Maar dit is geen regel, zodat u het best

van bij de aanvang de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties

aankaart. Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te

maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. De architect

kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties

tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij

vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen.

De architect informeert ook over een mogelijke fasering van het

project. Na de toewijzing van de opdracht kan de architect daar dan

verder op in gaan.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw

leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect

later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Zelfs

kleine details in de architectenopdracht kunnen van belang zijn om

van uw toekomstige huis uw thuis te maken.

Het kan gebeuren dat u na een eerste gesprek met twijfels blijft.

In dat geval staat het u vrij een andere architect te raadplegen.

Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste

bespreking wordt beëindigd. Als u meent uw geschikte architect

gevonden te hebben, kunt u hem of haar een opdracht geven.

DIENSTEN

i-magazines.be 11


Tip

Een architect kunt u niet vroeg genoeg inschakelen.

Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die

misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van

een bouwterrein of een bestaand gebouw. Sommige architecten

rekenen zo’n eerste contact niet aan. Anderen vragen een uurloon

of een vast bedrag. Aarzel niet daarover vooraf duidelijke afspraken

te vragen.

HET CONTRACT MET DE ARCHITECT

Voor u de architect belast met een volledige opdracht kunt u een

overeenkomst sluiten voor een haalbaarheidsonderzoek, al dan

niet met een voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige

mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een

ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn, vastgelegd

in een precontract en later uitbreidbaar naar een contract voor een

volledige opdracht.

De architect gaat dan in die fase al na of uw wensen budgettair en

stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Bestaat er een kans dat uw

dromen niet realistisch zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel

nutteloze kosten en tijdverlies besparen.

Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, legt u de

samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract

wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op

het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst

voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en

bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk

en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig

mogelijk op.

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een

overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke

situatie. Naast de algemene zaken, zoals de volledige identiteit van

beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project,

staat in het contract vermeld welke taken u van de architect mag

verwachten, welk honorarium hij hiervoor aanrekent en welke de

betalingsmodaliteiten zijn.

In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking

stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag

zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat

hij uw budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen

we stellen dat de architect een drastische overschrijding van het

voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt. De

mogelijke overschrijding van het budget is uiteraard makkelijker te

voorzien bij een nieuwbouw dan bij een verbouwing waar sneller

onvoorziene situaties kunnen voorkomen.

Als de architect een mogelijke overschrijding van een voorzien

budget gesignaleerd heeft en de plannen eventueel moeten worden

gewijzigd of het budget aangepast, kan desgevallend een wijziging

van de architectenovereenkomst worden overwogen.

HET ERELOON

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om

achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in

het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan

de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening

houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije

onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht

is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de

stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te

oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.

Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het

kan berekend worden als percentage van de waarde van het

uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een

uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie

van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een

duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke

diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen

en zoals in het contract wordt opgenomen. De hiernavolgende

verdeling is een mogelijkheid:

• een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande

prestaties, opmeting en dergelijke,

• 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,

• 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de

stedenbouwkundige vergunning,

• 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de

aannemers,

• 30% naarmate de werken vorderen,

• het saldo bij de voorlopige oplevering.

HET TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT

De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van

bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar

omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces

op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in

werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag,

vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes.

Dit betekent echter niet dat hij ook onderhandelt over de offertes.

De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde

werkzaamheden, ziet de facturen (vorderingsstaten) van de

aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en levert bijstand bij

de oplevering van het werk.

HET VOORONTWERP

Een ontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd

bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de

architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening

houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein

12 i-magazines.be

DIENSTEN


en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een

voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige

woning.

Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het

vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om

het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan

uw verwachtingen is dit het geschikte moment om bij te sturen.

Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan

de werken vertragen en de kosten doen oplopen.

Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het

programma niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht

leiden tot verschillende voorontwerpen, in de praktijk veelal beperkt

tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak

goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de

materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost.

Als u een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect

voor deze prestatie een bijkomende vergoeding aanrekenen.

In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de

bodemstabiliteit en een correcte opmeting en uittekening van

het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan

problemen in een latere fase vermijden.

DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE

VERGUNNING

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het

dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Het dossier

voor de aanvraag omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële

formulieren, in het vereiste aantal exemplaren door de bouwheer

ondertekend; een situatieplan in de gemeente; een correct

inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel

ten opzichte van aanpalende constructies; de grondplannen,

doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto’s van het terrein

of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van

de nutsvoorzieningen; de nodige informatie over bouwmaterialen

en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke

overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken

overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimte en Erfgoed

Vlaanderen, de administratie van Wegen en Verkeer, Aminal,

Natuur en Bos, Monumentenzorg, de brandweer, de administratie

van het Kadaster enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht

een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet

beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.

HET UITVOERINGSDOSSIER

Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen,

maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat

niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende

detailtekeningen maar ook een bestek (of lastenboek of technische

beschrijving) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde

opmetingstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document

maar wel zeer bruikbaar voor prijsaanvragen waarover in detail kan

overeengekomen worden bij het opmaken van het contract.

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van

de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele

bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de

kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz.

De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek,

omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de

aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking

van de materialen. Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde

constructie-elementen verduidelijken. Ze geven een beter

inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het

aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het

project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de

hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand

van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige

en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op

aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle

eenheidsprijzen.

Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes van

de aannemers volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen

en de bestekken. Hij adviseert u over de beste keuze, rekening

houdend met prijs en kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid,

referenties en kredietwaardigheid van de aannemer.

De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder

al samenwerkten. Ze kennen de vakbekwaamheid en de werkwijze

van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen op een meer

vriendschappelijke manier sneller opgelost worden. Let er wel

op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te

verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kunt

de lijst met door de architect voorgestelde aannemers eventueel

aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie

of vrienden.

De architect kan altijd de nodige bijstand verlenen bij de

aanbesteding, dit is bij het afsluiten van een overeenkomst voor de

aanneming of het contract met de aannemer.

TIP

GEEN PROBLEMEN MET DE BTW

Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders,

broers en zussen) mogen op de bouwplaats een handje toesteken

zonder het risico te lopen van zwartwerk beticht te worden. Op hun

kosteloze hulp en op eigen werk hoeft u geen btw te betalen, tenzij zij

zelf het beroep van aannemer uitoefenen.

Om achteraf problemen te vermijden laat u de btw-controleur voor

aanvang van het werk per aangetekend schrijven weten welke

werken u zelf wil uitvoeren en wie u daarbij zal helpen. Noteer

gedurende de werken dagelijks de begin- en einddatum van

het eigen werk en de naam van de personen die gratis hebben

geholpen.

DIENSTEN

i-magazines.be 13


Dit verslag krijgt meer gewicht als u het laat ondertekenen door een

officiële of bevoorrechte

getuige zoals de wijkagent, de gemeentesecretaris of de

burgemeester.

Als administratieve verplichting moet u de beëindiging van het werk

aan het kadaster meedelen en moet u gedurende vijf jaar zorgvuldig

alle facturen en leveringsbewijzen bewaren van materialen en

gereedschappen die u voor eigen gebruik hebt gekocht.

CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken

echt van start gaan. De architect is wettelijk verplicht uitgevoerde

werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld de uitgevoerde

werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt

op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele

problemen voorkomt en deze desnoods oplost. De architect

controleert ook het tijdschema van de werken indien daarover bij

de aanbesteding met de aannemer(s) afspraken zijn gemaakt. Hij

gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten

van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende

aannemingen. Indien de architect dit nuttig acht, kan hij alles

vastleggen in een werfverslag met vermelding van datum en uur

van de werfbezoeken, een bondige commentaar op de uitgevoerde

werken, de vorderingen van het werk, eventueel uitzonderlijke

weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden

uitgevoerd en de genomen beslissingen.

Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen die

geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor

gebeurlijke gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een

gebrekkige uitvoering van zijn taak schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke

loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden

opgeleverd. De aannemer moet om de oplevering verzoeken.

Als de wet-Breyne van toepassing is of als dit contractueel zo is

bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen, een voorlopige en

een definitieve oplevering.

De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen zodra hij

oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of dat normale

bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle

werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken

niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat

moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een procesverbaal

opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er

geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering

voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden.

Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele

gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen

termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan

gekoppelde waarborgsom.

Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat

beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende

aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de

voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve

oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste

bezoek aan de woning waarbij nog eventuele onvolkomenheden

en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen

worden vastgesteld en verholpen.

TIP

DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, EEN BIJKOMENDE PARTIJ

IN DE BOUW

Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen

kwam er onder de Europese regelgeving een wet tot stand die voor

nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht van

een veiligheidscoördinator.

In principe moet de architect de veiligheidscoördinator aanstellen

voor werven kleiner dan 500m² en dat al in de fase van

het ontwerp. De bouwheer moet wel de vergoeding van de

veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen

een bijzondere aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een

bijkomende opleiding en kwalificatie kan uw architect zelf de taak

van veiligheidscoördinator op zich nemen, maar dit is niet aan te

raden op zijn eigen werf om conflictsituaties te vermijden tussen het

bouwbudget en het strikt noodzakelijk veiligheidsbudget.

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de

veiligheid moeten bevorderen, zowel bij het ontwerp als tijdens

de uitvoering en het gebruik van en eventuele toekomstige

werkzaamheden aan het gebouw. Het postinterventiedossier (PID)

is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop.

De architect verstrekt u hierover ten gepaste tijde alle nodige

inlichtingen.

TIP

DE E(NERGIE)P(RESTATIE)B(INNENKLIMAAT)-

VERSLAGGEVER: EEN NIEUWE PARTNER IN DE BOUW

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds

2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende

maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een

EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet

verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een

EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de

woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De

aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het

energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de

nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op

hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen

gunstiger gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of

andere voordelen genieten.

14 i-magazines.be

DIENSTEN


De verslaggever moet houder zijn van het diploma van burgerlijk

ingenieur, ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur,

bio-ingenieur of technisch ingenieur of beschikken over een

gelijkwaardige kwalificatie. Uw architect kan dus mits een

afzonderlijke vergoeding eventueel zelf de taak van EPBverslaggever

op zich nemen.

De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste

acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat

ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen.

Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt

aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening

van de woning op het vlak van EPB kan maken.

De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het

energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie

verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of

nuttige informatie.

DE VRIJE KEUZE VAN ARCHITECT

Geregeld leest of hoort u dat de vrije keuze van architect ontzettend

belangrijk is. Waarom is dat zo?

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid.

Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw

voorkeuren en behoeften. De kostprijs moet passen binnen uw

financiële mogelijkheden. De uitvoering moet correct gebeuren. Alle

bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: stedenbouwkundige

vergunning, as built-attest, energieprestatie en binnenklimaat,

veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften, bijvoorbeeld

met betrekking tot de akoestiek of de brandveiligheid.

Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één

vertrouwenspersoon: uw architect. Hij ontwerpt voor u een

woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel,

ruimtelijk) past als een maatpak. Hij geeft u advies en informatie

over technische kwesties. Hij begeleidt u bij de vergelijking

van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij

wijst in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator en EPB

verslaggever aan. Hij stelt het dossier voor de bouwaanvraag

samen. Hij controleert of de werken worden uitgevoerd zoals

het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij

werfverslagen op waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten,

vertragingen, meerwerken) zijn gedocumenteerd. Hij waarschuwt u

als het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of reglementeringen

(bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren. Hij staat u

bij tijdens de oplevering, zodat u niet alleen moet optornen tegen de

aannemer. Hij verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen.

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan

zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de

financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw

plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er

uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde

budget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het

bouwterrein dat u wil kopen?

Met behulp van een maquette of een 3D-tekening kan hij u

ruimtelijk inzicht bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij

u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname van een

gemene muur, het opmaken van de contracten met aannemers of

andere bouwpartners, de coördinatie van de werken, de controle

van de facturen en tussentijdse afrekeningen.

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk

of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn

bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en

controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel

de consument (ú dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

Bovendien is de architect als enige bouwpartner wettelijk verplicht

om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Hij is

dus, kort samengevat, uw garantie op een geslaagd bouwproces.

Meteen begrijpt u waarom de vrije keuze van de architect zo belangrijk

is. Het stelt u als bouwheer in staat om zich te beschermen tegen

malafide bouwpartners en om de beste prijs/kwaliteit te krijgen.

KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN ZELF

KIEZEN?

Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms in de

hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de bouwmarkt.

Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-de-deur

bouwen. Ook als u kiest voor deze oplossing, kunt u wel degelijk

vrij uw architect kiezen. Meer zelfs, dit is ten stelligste aan te

raden. Verkopers van een sleutelklaar te bouwen woning kaarten

hun klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts een

peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die lage kostprijs

het argument aan dat werfcontroles toch niet nodig zijn.

Verleidelijk, maar … Wie zal uw belangen verdedigen? Wie zal

kritisch toekijken op de uitvoering van de werken? Een aannemer

die zichzelf controleert: hoe goedgelovig kunnen we zijn? Wie zal bij

de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog moeten worden

hersteld? Bent u er zeker van dat u op het einde van de rit financieel

beter af bent? Dat u een optimale prijs/kwaliteit krijgt?

Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen

die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of die een

zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere woningen

heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet verplicht om

met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan zelf en in alle

vrijheid uw architect kiezen.

Er is slechts een geval waarin de vrije keuze van de architect niet

haalbaar is: als u een nieuw te bouwen appartement of woning

koopt. Dat is ook begrijpelijk. De verkoper treedt op dat ogenblik

op als bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de

architect. In zo’n geval bent u koper en geen bouwheer. In geval

u een casco appartement of woning koopt kan u voor de verdere

afwerking vrij uw eigen architect kiezen.

DIENSTEN

i-magazines.be 15


SAMENGEVAT: WAT IS BELANGRIJK VOOR U?

De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop

van uw bouwproces. Maak er dus werk van. Peil of het persoonlijk

klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect begrijpt waar u

naartoe wil, of hij uw wensen kan invullen.

Maak een goede schriftelijke overeenkomst op met uw architect. Leg

daarin een correcte vergoeding vast. Beknibbelen op bijvoorbeeld

de werfcontrole is een slecht idee, en dat om meerdere redenen.

Omdat uw architect wettelijk verplicht is de werken te controleren,

zal de onderlinge verstandhouding er onder lijden. De werken laten

uitvoeren zonder controle door de architect kan u achteraf ook zuur

opbreken. U riskeert een strafrechtelijke boete. De werken kunnen

worden stilgelegd. Bij uitvoeringsfouten kunt u zelf mee opdraaien

voor de schade die u daardoor lijdt.

Mits een goede keuze en een deugdelijke overeenkomst haalt u

met uw architect een pertinente meerwaarde in huis voor uw bouwof

renovatieplannen. Hij zorgt dat u de beste kwaliteit krijgt voor uw

budget. Daarbij kijkt hij verder dan vandaag, want uw woning moet

ook morgen blijven voldoen aan de wijzigende behoeften van u en uw

gezin. Hij houdt rekening met de toegankelijkheid van uw woning.

Hij zorgt dat ze aanpasbaar is aan nieuwe omstandigheden, zoals

gezinsuitbreiding, een inwonend familielid of een tijdelijk of blijvend

probleem van mobiliteit. Hij gaat na hoe hij toekomstige kosten voor

bijvoorbeeld onderhoud of energieverbruik kan beperken.

U ZIET: BEWUST KIEZEN VOOR EEN ARCHITECT IS KIEZEN

VOOR KWALITATIEF BOUWEN EN WONEN.

WAT ALS HET EVEN MIS GAAT?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie

van het huis van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen

altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. Als

bouwheer bent u daartegen beschermd door de wetgeving en

door een goede communicatie en dito overeenkomsten met de

betrokken bouwpartners.

WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT

TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering

meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering is de architect wel nog

tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten in het

ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor

fouten in de controle op de werken. De aannemer van zijn kant

is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering van het werk en voor

voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking

van die materialen. Eventueel krijgen de architect en de aannemer

de aansprakelijkheid onderling verdeeld opgelegd.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de

fouten niet zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk

vermeld werden in het proces-verbaal van de oplevering. In principe

dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning

of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de

afwerking hebben meestal niet dergelijke verreikende gevolgen en

vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL

VERBREKEN?

Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw

verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect beter

al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde

prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het

contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook

een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen.

OPGELET: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase,

bijvoorbeeld na het verkrijgen van de bouwvergunning of tijdens

de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere

opvolging van het bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige

vergunning noodzakelijk is, steeds een andere architect aanstellen.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij

de werkwijze van uw architect kunt u de Orde van Architecten

daarvan op de hoogte brengen. De Orde heeft in het kader van

de architectenopdrachten als taken onder meer het bijhouden van

de lijst van de ingeschreven architecten en het bewaken van de

deontologie van het beroep. De Orde behandelt eventuele klachten

op een discrete en objectieve manier.

STAP IK NAAR DE RECHTBANK ALS IK NIET TEVREDEN BEN

OVER MIJN BOUWPARTNERS?

Om lange en dure juridische procedures te voorkomen, bestaat de

Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de aannemers- en architectenfederaties en

van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

De verzoeningscommissie kan bij een ernstig onderling conflict

worden geraadpleegd als dit contractueel werd vastgelegd of als de

partijen hiermee instemmen.

De commissie fungeert niet als rechtbank. Bij eventuele geschillen

stelt ze een deskundige aan (een architect, aannemer of ingenieur)

die het probleem ter plekke bestudeert. Op basis van dit bezoek

formuleert hij een voorstel tot verzoening.

Kunnen de partijen zich niet vinden in dit voorstel, dan schrijft de

deskundige een verslag. Dit verslag is bindend wat de technische

oorzaken van het schadegeval betreft en kan dienen als basis voor

een mogelijke rechtszaak. Maar in heel wat gevallen kunt u beter

trachten om het probleem in onderling overleg op te lossen.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

16 i-magazines.be

DIENSTEN


ARCHITECTEN

ARCHITECTEN

ARCHITECTEN

ARCHITECTEN


Woning - Lommel Woning met kantoor - Lommel Woning – Lommel

Appartement – Lommel

VISIE

Architectenburo loots³ uit Lommel is een multidisciplinair architectenburo opgericht in 2004. Het kantoor bestaat de dag van vandaag uit

een team van 3 architecten en 2 bouwkundigen. We streven naar een kwalitatieve en sterke architectuur, waarbij bijzondere aandacht wordt

besteed naar de ruimtelijke kwaliteit en inpasbaarheid van een project, waarbij de wensen van de opdrachtgever steeds centraal staat.

Architectenburo loots³ ontwerp zowel woningen, meergezinswoningen, groeps woningbouwprojecten en appartementen, zowel nieuwbouw

als verbouwingen.

Stedenbouwkundige opdrachten, zoals het ontwerpen van verkavelingen en de opmaak van een ruimtelijke visie zijn eveneens onderdeel

van ons takenpakket.

18 i-magazines.be

DIENSTEN


Woning met apotheek - Lommel

Woning - Kaulille

AANPAK

Geen enkel project kan op een zelfde manier benaderd worden, er wordt steeds uitgegaan van de eigenheid van de plaats en de bouwheer.

Elk perceel, project vraagt om zijn eigen inpasbaarheid in de directe en ruimere omgeving.

Bij elk project wordt er gestreefd naar een balans tussen programma, budget en de wensen van de bouwheer.

Vanaf de ontwerpfase wordt rekening gehouden met de constructieve uitvoerbaarheid en de energievriendelijkheid van een project, waarbij

er steeds een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen (bouwheer, architect, aannemer, energiedeskundige, ingenieur

stabiliteit,…) nagestreefd wordt.

architectenburo loots³ bvba

kapelstraat 27

3920 Lommel

T 011 72 89 07

M 0475 40 46 77

info@loots3.be

www.loots3.be

appartementen met apotheek - Lommel

Verkaveling - Lommel

DIENSTEN

i-magazines.be 19


Res. ‘De Commanderie’ - Bilzen

Woning N L - Hasselt

Woning C N Zutendaal

LVJ-architecten is een middelgroot architectenbureau dat onder

zijn huidige vorm bestaat sinds 2007 en werd opgericht om de

jarenlange ervaring en inzet van architect Toon LINDELAUF (sinds

1986) te bestendigen en een nieuwe impuls te geven voor de

toekomst.

Het jonge en dynamische team onder leiding van arch. Toon

Lindelauf, arch. Peter Vanderhoydonk en arch. Raf Jamaer

realiseert projecten in diverse sectoren en kan dankzij de jarenlange

ervaring een brede waaier aan referenties voorleggen.

LVJ-architecten streeft naar een geïntegreerde aanpak en

coördineert de verschillende specialismen, waardoor steeds

de hoogste kwaliteit geboden kan worden. Bijna al de aan ons

bureau toevertrouwde opdrachten zijn van nature multidisciplinair,

dit wil zeggen dat nieuwbouw, verbouwing, restauratie, inrichting,

technieken, verlichting en omgevingsaanleg complementair worden

en integrerend deel gaan uitmaken van het totaalconcept.

LVJ-architecten ontwerpt particuliere woningen, exclusieve

woningen, appartementen, groepswoningen, zorgwoningen voor

anders validen en ook industriële en kantoorgebouwen.

LVJ-architecten staat voor een goede samenwerking tussen

opdrachtgever en ontwerper, met een totaalvisie met aandacht

voor detaillering op alle schalen, voor duurzaamheid, voor

kostenbeheersing en voor een degelijke uitwerking, opvolging en

oplevering.

20 i-magazines.be

DIENSTEN


Woning J V - Hoeselt Zorgcentrum “De Borggraaf” Viio Tongeren-Borgloon

Architectuurbureau

LINDELAUF VANDERHOYDONK JAMAER bvba

Waterstraat 64 3740 Bilzen

T +32 89 491709

info@lvj-architecten.be

www.lvj-architecten.be

Res. “Leyndecker” - Veerle Laakdal

DIENSTEN

i-magazines.be 21


Michielshof te Hamont-Achel

Appartementen te Neerpelt

Het Keerpunt te Lommel

André Spaas Architectuur + uit Hamont-Achel heeft

de ervaring en kennis in huis

André Spaas Architectuur + uit Hamont-Achel heeft de ervaring en kennis in huis om de meest uiteenlopende bouwprojecten een

extra dimensie te verlenen. Het bureau realiseert complete projecten vanaf het ontwerp tot en met de bouwwerken.

Onder de bezielende leiding van oprichter en architect André Spaas, geeft een dynamisch en gemotiveerd team van architecten dag

na dag het beste van zichzelf om de opdrachtgevers op hun

architecturale wenken te bedienen. Op korte termijn zal hij de fakkel doorgeven aan architect Sven Coppens en Wout Claes die de

dagelijkse leiding zullen verzorgen en hun creatieve energie zullen verwerken in allerhande projecten.

Van straatzijde een strak gesloten volume.

Open achtergevel met veel glas zorgt voor maximaal tuinzicht en interactie met de achterliggende natuur.

22 i-magazines.be

DIENSTEN


Van Hout Horeca te Hamont-Achel

Uitbreiding boekhoudkantoor te Overpelt

VDL-Klima-Belgium te Hamont-Achel

André Spaas Architectuur +. Wij ‘tekenen’ voor woningen en gebouwen met een plus.

André Spaas Architectuur + verstaat de kunst om zowel sociale

woningen, appartementen, openbare en industriële gebouwen,

kantoorgebouwen, villa’s als particuliere woningen een hedendaagse

uitstraling te verlenen, die de persoonlijkheid van de bouwheer

weerspiegelt.

De lijst met geslaagde referenties oogt tegelijk indrukwekkend en

overtuigend. Ze omvat honderden voorbeelden van de uitgesproken

klantgerichte aanpak van het architectenbureau in tal van

toepassingsgebieden.

De architecten van het team stellen zich geheel onafhankelijk op

tegenover aannemers. Dat houdt in dat ze zich kunnen toespitsen

op de esthetische kwaliteiten van het gebouw en de comfortbeleving

op maat van de behoeften van de klant, zonder het kostenplaatje

onnodig de hoogte in te jagen. Een niet onbelangrijk voordeel voor

de klant.

Voor

Under construction

Verbouwing woning tot moderne tweewoonst te Genk

Een bestaande eengezinswoning van de jaren ’60 werd verbouwd tot een moderne energiezuinige tweewoonst. Bij deze verbouwing werd

getracht de functionaliteit van de ruimtes optimaal te benutten. De moderne strakke uitstraling werd gerealiseerd door gebruik te maken

van een slank verlijmde baksteen in combinatie met zwart aluminium buitenschrijnwerk. De grote glaspartijen zorgen voor een optimaal

ruimtelijk gevoel waarbij de leefruimtes zuidelijk georiënteerd zijn.

DIENSTEN

i-magazines.be 23


Energieconcepten wil doordacht omgaan

met de natuur als een bron van energie.

Niet alleen voor onze klanten, ook als

bedrijf dragen we duurzaamheid hoog in

het vaandel.

Onze organisatie is een pionier in groene energie

voor je woning. Wij staan voor duurzame en

kwalitatieve producten en een klantvriendelijke

dienstverlening. Energieconcepten biedt creatieve

oplossingen voor warm water en verwarming,

elektriciteit, ventilatie. Je wooncomfort en

gebruiksgemak staan hierbij centraal.

WARMTEPOMPEN

Duurzaam

De natuur biedt ons duurzame, milieuvriendelijke

energieoplossingen. Groene energie is voor ons

de enige optie voor de toekomst. Ons duurzaam

gedachtegoed vertaalt zich niet alleen in de keuze

voor duurzame producten en diensten. Ook in

onze organisatie maken we hier werk van. Op de

werkvloer stimuleren we gezonde en eerlijke

voeding en het gebruik van ecologische materialen.

Een deel van onze winst gaat naar een

sociaal project in de buurt.

ZONNEBOILERS

Comfort

Je verbouwt of bouwt een woning? Voor elke

situatie biedt Energieconepten een haalbare

oplossing op maat. Je bent op zoek naar een

onderhoudsvriendelijke pelletkachel of je kiest

voor een geïntegreerd energiesysteem voor

zowel warmte als warm sanitair water? In onze

aanbevelingen houden we rekening met je

levensstijl, je financiële draagkracht én de

rentabiliteit op termijn.

Kwaliteit

Degelijk advies en kwalitatieve producten vinden

wij belangrijk. Je kunt hiervoor rekenen op de

expertise van ons team. Energieconcepten gaat

ook buiten de landgrenzen actief op zoek naar

gedegen fabrikanten. Al onze leveranciers zijn

marktleider in hun branche of werden gelauwerd

met kwaliteitslabels. In elk geval bieden ze een

uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Service

Je vragen en ons aanbod op elkaar afstemmen,

daar maken wij graag werk van. Onze adviseurs

staan garant voor verantwoorde en pasklare

oplossingen die voor jou renderen. Heb je vragen,

maak hier een afspraak.

Bij Energieconcepten kan je terecht voor

warmtepompen die met een minimale

energietoevoer de natuurlijke energie uit de

aarde halen. Een warmtepomp zet de

energie om in warmte en gebruikt deze voor

de verwarming en koeling van je woning, of

het aanmaken van sanitair warm water. De

vele voordelen van een warmtepomp – al dan

niet in combinatie met andere energiesystemen

– maken het tot een ideaal alternatief

voor een klassieke verwarmingsinstallatie.

Warm water voor je verwarming, sanitair of

wellness dankzij zonne-energie? Het kan

dankzij een zonneboiler. Hij kan je voorzien van

sanitair warm water. Maar hij kan ook deel

uitmaken van een geïntegreerd systeem waarin

hij naast warm sanitair water je ook voorziet

van warmte voor de vloer- of wandverwarming.

Innovatie

Vijftien jaar geleden was Energieconcepten een

pionier in groene energie. Deze rol blijven wij

vervullen. Wij volgen dan ook actief de tendensen

op het vlak van duurzame ontwikkeling en spelen

erop in. In onze relatie met de klant werken wij

oplossingsgericht, out-of-the-box.

Energieconcepten.be wil voor elke verbouwing of nieuwbouw de beste oplossing op maat

Espendonk 4 • 2370 Arendonk • Tel: +32 (0)14 88 35 00


Energieconcepten organiseert regelmatig

info-avonden en opendeurdagen

rond duurzame en zuinige

verwarming technieken.

Bezoek onze website

voor eventuele data.

www.energieconcepten.be

ZONNEPANELEN

CV-HAARDEN

PELLETKETELS

Het licht van de zon is en blijft de energiebron

van de toekomst. Voor de productie van

elektriciteit zorgen zonnepanelen. Die worden

geïnstalleerd op een lichtrijke plaats op

het dak van je woning of in de omgeving.

Deze ‘PV’ of ‘photo/fotovoltaische’ panelen

nemen er licht op dat door een installatie

wordt omgezet in elektriciteit, die al dan niet

is aangesloten op je elektriciteitsnet.

Fotovoltaïsche panelen kunnen met andere

duurzame energietechnieken worden gecombineerd

tot één geïntegreerd systeem.

Voor meer informatie over de mogelijkheden,

contacteer ons.

Hout is na zonne-energie, windkracht en waterkracht

de meest aangewezen vernieuwbare

energiebron. Wereldwijd worden er steeds nieuwe

bossen aangeplant om de oude te vervangen. Een

houtkachel kan worden gecombineerd met andere

duurzame warmteconcepten.

Een pelletketel is een centrale verwarmingsketel

die werkt op basis van pellets. Het toestel

kan worden gecombineerd met andere

duurzame verwarmingsconcepten. De pelletketels

die wij je aanbieden zijn van het merk

Ökofen, één van de Europese marktleiders. Voor

zijn innovatie werd het bedrijf verschillende

keren bekroond.

ontwikkelen. Hiervoor combineren we onze uitgebreide expertise met drie heel eenvoudige criteria: prijs, comfort en duurzaamheid.

Niesstraat 62 • 3680 Maaseik • Tel: +32 (0)478 67 92 64 • info@energieconcepten.be


ZONNEPANELEN

Zodra u beslist om zonnepanelen te plaatsen, komt er heel wat op u af. Hier vindt u een overzicht van de zaken waar u best rekening

mee houdt.

VOOR DE INSTALLATIE

Werking van zonnepanelen

Een installatie bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem

om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens

één omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare

wisselstroom. Het piekvermogen van de panelen bepaalt hoeveel

elektriciteit er opgewekt kan worden.

Na de omvormer moet een productiemeter of groenestroommeter

worden geplaatst die de elektriciteit meet die de zonnepanelen

opwekken. Het vermogen van de omvormer(s) kan kleiner dan of

gelijk aan 10 kW (kleine installatie) zijn of groter dan 10 kW.

U kiest best voor een installatie die u aansluit op het elektriciteitsnet,

dan kan u stroom van het net gebruiken op momenten waarop uw

zonnepanelen geen of onvoldoende elektriciteit opwekken.

De stroom die van en naar het net gaat, wordt gemeten door de

facturatie- of injectiemeter. Deze teller draait terug wanneer uw

zonnepanelen meer produceren dan u verbruikt. Bij installaties

groter dan 10 kW is er geen terugdraaiende teller, daar wordt een

aparte teller geïnstalleerd zodat de injectie en afname op het net

apart gemeten worden.

AANKOOP EN TERUGVERDIENTIJD

• Bekijk eerst de mogelijkheden om uw energieverbruik te

verminderen en ga pas daarna zelf energie opwekken.

• Bekijk of uw dak goed georiënteerd is en voldoende zonlicht

opvangt. Uw opbrengst is het grootst wanneer uw panelen op

het zuiden gericht zijn (tussen zuid-oost en zuid-west) onder

een hoek van 30° tot 50°. Schaduw van gebouwen, bomen

en schoorstenen verminderen de opbrengst van zonnepanelen

drastisch.

• Bereken de ideale grootte van uw zonne-installatie, op basis

van uw budget, uw beschikbare ruimte en uw verbruik. Met een

installatie van maximaal 10 kW krijgt u geen vergoeding als u

meer elektriciteit opwekt dan u zelf verbruikt.

• Met de energiewinstcalculators www.energiesparen.be/

energiewinst van de Vlaamse overheid kan u berekenen op

hoeveel tijd u een investering in zonnepanelen kan terugverdienen.

Uw kadastraal inkomen stijgt niet door investeringen in

zonnepanelen.

VERGUNNINGEN EN ERKENNINGEN

U hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig om zonnepanelen

te plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk verboden is omdat uw

woning tot beschermd erfgoed behoort bijvoorbeeld. Informeer altijd

eerst bij uw gemeente.

Op de website van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) kan u via een

zoekrobot een installateur vinden www.energiesparen.be/energiewinst.

NA DE INSTALLATIE

Na de plaatsing van zonnepanelen zijn er nog een aantal stappen

die u moet ondernemen voordat u groenestroomcertificaten in

ontvangst kan nemen.

1. De installatie moet gekeurd worden, dit is de zogenaamde AREIkeuring.

2. De installatie moet daarna aangemeld worden bij de VREG.

Als het gaat over zonnepanelen geplaatst op een nieuwe

woning, school- of kantoorgebouw of op een dergelijk gebouw

dat ingrijpend verbouwd wordt waarvan de aanvraag voor een

stedenbouwkundige vergunning of een melding ingediend is in

2014 (deze krijgen geen groenestroomcertificaten), moet de

installatie niet gemeld worden bij de VREG.

3. In laatste instantie moet de installatie aangemeld worden

bij de netbeheerder. Ook al komt u niet in aanmerking voor

groenestroomcertificaten, u bent steeds verplicht om uw

zonnepanelen aan te melden bij de netbeheerder.

4. U moet daarna de meterstanden doorgeven in de

certificatendatabank wanneer uw installatie voldoende stroom

heeft opgewekt om een groenestroomcertificaat te verdienen.

U ontvangt daarvoor een groenestroomcertificaat dat u kan

verkopen aan de netbeheerder en waarvoor u geld ontvangt.

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg pv-paneel is een

paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een

groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector.

Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van

een stromend medium, meestal water.

In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van

bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat

overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame

energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met

fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor

energieopwekking in de ruimtevaart.

Bron: vlaanderen.be

Er zijn geen voorwaarden voor de installateur van de zonnepanelen.

U mag dus ook zelf de panelen installeren. Er is geen erkenning

van installateurs.

DIENSTEN

i-magazines.be 27


BOUWEN MET ADVIES?... JA DAT KAN!

L.I.C. DENKT MET JE MEE!

Een eigen huis, het is de droom van elke Belg maar vaak is de vraag hoe beginnen we hieraan.

Daarom bouwt de firma L.I.C. niet alleen maar geven wij ook bouwadvies aan mensen die willen bouwen. Er is een gezegde dat

luidt: “ Om goed te bouwen moet men twee keer bouwen”. Wel, L.I.C. Zorgt ervoor dat u van de eerste keer goed bouwt met

kwalitatieve aannemers en materialen.

KEUZE VAN EEN ARCHITECT:

Elke architect heeft zijn eigen stijl, als bouwer hebt u wel een idee

in welke richting u wilt bouwen. Het is raadzaam om eerst bij een

aantal architecten een gesprek aan te gaan over het feit van wat

jullie willen. Heel belangrijk is dat u zich als persoon goed voelt bij

uw architect want hij is uw raadsheer tijdens de bouwwerken van

jullie project.

BEGELEIDING BIJ KEUZE VAN AANNEMERS

Een goeduitgevoerde ruwbouw is de basis voor een goede woning,

alle facetten van de verdere afwerking van jullie woonst hangt af

van de kwaliteit van de ruwbouw. Daarom is het belangrijk dat er

gekozen wordt voor een kwalitatieve aannemer. Neem niet zomaar

de eerste de beste aannemer die u tegenkomt, maar doe ook navraag

bij mensen die al met deze aannemer hebben samengewerkt, vaak

kan je uit verhalen of ervaringen van anderen veel te weten komen.

De offerte van de aannemer moet grondig bestudeert worden, want

als bouwheer wilt u toch dat alles voorzien is in de prijsraming en

dat u achteraf niet voor onaangename verassingen komt te staan.

BEGELEIDING GEDURENDE DE WERKZAAMHEDEN

Ook tijdens de bouwwerken zorgt L.I.C. voor de nodige opvolging

en verloop van de werkzaamheden, wij zorgen ervoor dat alle

werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de regels der kunst.

Hieronder behoort natuurlijk ook het feit dat de woning binnen

budget en voorop gestelde planning ten einde wordt gebracht.

SLEUTEL OP DE DEUR

Heeft u weinig tijd of denkt u van kan ik dit wel alleen belopen?

Dan kan u steeds kiezen voor onze sleutel op de deur formule. Een

sleutel-op-de-deurformule betekent niet dat u woont in de kopie

van een kopie. Voor elk detail koppelen wij bij u terug en krijgt u een

ruime keuze uit materialen en opties. Wij besparen u de rompslomp

van verschillende aannemers én garanderen u een project op uw

maat. Onze offertes voor een sleutel op de deur project zijn tot in

het detail uitgewerkt zodat u als eigenaar precies weet wat er in

jullie woning voorzien is. Nog een voordeel om te bouwen met L.I.C.

Wij vragen geen voorschotten en u betaald enkel wat er uitgevoerd

is en dit na controle samen met uw architect.

LIC WONINGBOUW – INSTAPKLAAR MAATWERK

Uw eigen huis bouwen zonder rompslomp en moeilijke coördinatie?

Maar wel volledig volgens uw wensen? Bij LIC bent u de architect

van uw eigen verlangens. Dankzij onze unieke combinatie tussen

een sleutel-op-de-deurformule én een persoonlijke aanpak, is uw

droomhuis verzekerd.

28 i-magazines.be

DIENSTEN


UW PLANNEN, ONZE LEIDRAAD

Van start tot oplevering … wij metselen alleen op basis van uw

plannen. Om zeker te zijn dat wij die horen, krijgt u van ons één

aanspreekpunt voor uw hele proces. Dankzij die persoonlijke

aanpak voelt u zich al thuis nog voor uw project is opgeleverd.

ADVIES OM OP TE BOUWEN

LIC gaat verder dan bouwen alleen. U krijgt van ons persoonlijk

advies rond alle aspecten van uw project. Twijfelt u aan de grond die

u wilt kopen? Moet u nog een bouwvergunning aanvragen?

Niet zeker van het budget? LIC staat u bij in alle stappen tot u de

sleutel in handen hebt.

PERSOONLIJK ÉN OP MAAT

Een woning op maat, diepgaand advies, én de garantie dat u krijgt

wat u wilt? Bij LIC hebt u de sleutel tot die formule in handen. Bel

ons vandaag nog voor een eerste gesprek.

LIC WONINGBOUW – UW WONING, UW LEVEN

Uw woning is meer dan een onderkomen. Uw huis is uw leven. Bij

LIC rekent u op een flexibele en betrouwbare aannemer voor al uw

projecten. Combineer onze flexibiliteit en onze persoonlijke aanpak

met uw specifieke wensen … het resultaat is uw droomhuis.

LASTENBOEK ZONDER MEERKOSTEN

Meer woning voor minder geld. Dankzij de geïntegreerde aanpak

van LIC is dat eindelijk mogelijk. Achteraf betaalt u wat u op

voorhand werd verteld. Ons uitgebreid lastenboek en onze ervaring

in het opstellen van bestekken laten dat toe.

WINNEN OP DE LANGE TERMIJN

Ecologisch bouwen is niet alleen goed voor het milieu, het is ook

een investering in uw eigen toekomst. LIC kiest standaard voor

duurzame oplossingen en materialen. U wint op de lange termijn.

Waar anderen in de toekomst hun woning moeten aanpassen om

bij te blijven, leunt u achterover.

WEES DE ARCHITECT VAN UW WENSEN

Bij ons bepaalt u zelf hoe u woont. LIC is een uitvoerende aannemer

en stemt zich dus vlot op u af. Wilt u die flexibiliteit combineren met

gemoedsrust? Reken dan op onze sleutel-op-de-deurformule.

Wij bekommeren ons om uw hele project, u houdt bij elke fase van

het project de touwtjes in handen.

Wilt u de woning van uw leven laten bouwen? Neem dan vandaag

nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende

offerte.

Oude Baan 64

3590 Diepenbeek

T 011 91 65 75

F 011 91 65 76

G 0476 35 97 66

lesley@lic-woningbouw.be

www.lic-woningbouw.be

DIENSTEN

i-magazines.be 29


KOPEN EN VERKOPEN, DE VERWACHTINGEN

Uiteraard liggen deze anders voor een verkoper dan voor een koper. Een verkoper zal steeds trachten de maximumprijs te realiseren.

Een koper zal niet alleen rekening houden met de prijs, maar ook met de bijkomende (akte)kosten. Ook zal hij nagaan of het te koop

gestelde goed aan zijn verwachtingen beantwoordt.

Voor een woning of appartement ligt dit vrij eenvoudig. Wel vraagt

hij best na of de nodige stedenbouwkundige vergunningen werden

afgeleverd.

Wanneer hij een grond op het oog heeft, moet hij opletten. Kan hij

op deze grond zijn droomhuis bouwen ? Hier dient hij te onderzoeken

of er een stedenbouwkundig attest bestaat, of het gaat over een

niet vervallen verkavelingsvergunning, of een bouwvergunning zal

kunnen worden verkregen en voor welk type van woning, eventueel

in combinatie met andere vergunningen.

Verkoper en koper zullen elkaar vinden, van zodra zij het eens zijn

over wat er gekocht wordt en over de prijs van het goed. Het is aan

te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen, waarin ook

alle andere voorwaarden en modaliteiten worden vastgelegd. In dit

geval spreken wij van een onderhandse verkoopovereenkomst, in

de volksmond ook “compromis” genoemd.

DE OPTIE

Stel dat u wenst te kopen, maar nog niet 100% zeker bent.

Anderzijds laat u toch niet graag de gelegenheid aan u voorbijgaan.

In dat geval kunt u aan de eigenaar-verkoper een optie vragen.

Dit is een eenzijdige verbintenis van laatstgenoemde om niet te

verkopen aan iemand anders binnen een bepaalde termijn (bv. 1

week of 14 dagen).

Beslist u binnen deze periode te kopen, dan laat u dit schriftelijk

weten aan de verkoper. Dit noemt men dan het “lichten” van de optie.

Meestal wordt overeengekomen dat u de verkoper per

aangetekende brief moet inlichten. Eenmaal de optie gelicht, is de

verkoop definitief.

Wordt daarentegen de optie niet gelicht binnen de bepaalde termijn,

dan is er geen verkoop en is de eigenaar terug vrij te verkopen aan

wie hij wil.

Een optie moet beperkt worden in de tijd. Men kan immers de

verkoper niet onbeperkt laten wachten.

Omdat door het lichten van de optie de verkoop automatisch volgt,

is het noodzakelijk dat alle modaliteiten van de verkoop (onder meer

prijs, betalingstermijn en voorwaarden) reeds nauwkeurig in de

optie zijn opgenomen.

Teneinde de eigenaar-verkoper te overhalen een dergelijke optie

toe te staan, zal de kandidaat-koper hiervoor soms een bepaald

bedrag moeten betalen. Wordt de optie niet gelicht, dan behoudt

de eigenaar deze som als een soort schadeloosstelling. Wordt de

optie wel gelicht, dan zal dit bedrag gelden als eerste voorschot.

Aldus wordt rekening gehouden met de belangen van beide

partijen. Zoals bij de onderhandse verkoopovereenkomst, zal ook

hier uiterlijk binnen vier maanden na het lichten van de optie, de

notariële akte volgen.

Bron: notaris.be

MEYERS & Co BVBA • Lambrechtsplein 2 • 3570 ALKEN

T + 0032 (0) 11 48 58 86 • F + 0032 (0) 11 59 67 50

www.meyersco.be

30 i-magazines.be

DIENSTEN


WAT IS EEN LENING?

Wanneer u een woning wil bouwen, kopen of verbouwen, is uw eigen inbreng vaak ontoereikend.

Het overige geld zal u moeten ontlenen.

Een financiële instelling zal graag bereid zijn om u een kapitaal ter

beschikking te stellen. Voor het feit dat u dadelijk een som geld ter

beschikking krijgt die u pas over pakweg 10 of 20 jaar volledig zult

hebben terugbetaald dient u natuurlijk “een prijs” te betalen. Die

prijs noemen we rente of intrest.

Een rente of een intrest overeenkomen met de persoon of de

instelling die het geld verstrekt is één zaak, de terugbetaling ervan

is natuurlijk een andere. Er kunnen zich in de loop der jaren heel wat

onvoorziene situaties voordoen waardoor u misschien niet meer in

staat zult zijn om alles terug te betalen. De “leninggever” wenst dan

ook zekerheid over de terugbetaling. Die zekerheid wordt groter

door een waarborg te stellen.

DIE WAARBORG KAN ZIJN:

• een borg: dit is iemand die op financieel vlak zodanig goed te

vertrouwen is dat de “leninggever” zich volledig zeker voelt omdat

die borg belooft dat hij in uw plaats voor de terugbetaling zal

zorgen wanneer u dat niet meer zou doen;

• een pand of waardepapieren (aandelen, kasbons, obligaties

enz.) die u afgeeft aan de “leninggever” en die hij dan voor u

bewaart maar die hij kan verkopen en innen wanneer u hem niet

meer zou terugbetalen;

• een hypotheek of hypothecaire volmacht op uw onroerend goed

(hierop wordt verder uitvoerig ingegaan).

DE FISCALE AFTREK EN DE LENING

Zowel de intresten, de kapitaalaflossingen als de eventuele

schuldsaldopremies met betrekking tot een hypothecaire lening

geven recht op een aftrek in de personenbelasting.

De aftrek geldt in principe alleen indien de volgende voorwaarden

zijn vervuld:

• de hypothecaire lening werd afgesloten bij een Europese

instelling met een looptijd van minstens 10 jaar.

• deze lening moet afgesloten zijn om een woning te verwerven.

• op 31 december van het jaar waarin de leningsakte werd

verleden, moet deze woning de enige woning van de belasting

plichtige zijn en de eigen woning van de belastingplichtige zijn die

hij dus, in principe, zelf moet betrekken.

WELKE KOSTEN ZIJN VERBONDEN AAN EEN

LENINGSDOSSIER?

Wanneer u een krediet wenst aan te gaan, dan dient u rekening te

houden met de kosten, anders komt u voor verrassingen te staan.

Er zijn twee soorten kosten die u in aanmerking moet nemen: de

kosten die de bankinstelling u kan aanrekenen en de kosten die de

notaris u zal aanrekenen.

Bron: notaris.be

MEYERS - BREMS & Co BVBA

Lambrechtsplein 4 • 3570 ALKEN

T + 0032 (0) 11 31 11 76

F + 0032 (0) 11 59 67 50

FSMA 12646A

DIENSTEN

i-magazines.be 31


WETGEVING

Sinds 1 juli 2011 is in Vlaanderen de controle van het rioleringsstelsel voor de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater

in woningen en gebouwen verplicht. Het Algemene Waterverkoopreglement legt deze verplichting op. Het reglement

bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Wanneer is de keuring verplicht?

· Voor de eerste ingebruikname (nieuwbouw)

· Bij belangrijke wijzigingen (verbouwing)

· Na de vaststelling van een inbreuk op de wetgeving, op verzoek van de rioolbeheerder

· Bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om

af te koppelen op privé-domein (conform de wetgeving Vlarem II)

Samengevat: alle aansluitingen die gebeuren na 1/7/2011 zijn onderworpen aan de keuring (ongeacht datum bouwvergunning).

Wat als u geen keuring laat uitvoeren?

· U begaat een milieu-overtreding tegen de Vlarem II-wetgeving

· U schendt de regels van het Algemeen Waterverkoopreglement en er is een afsluiting van het drinkwater mogelijk

BEGELEIDING

Bureau Notermans biedt U meer dan enkel een keuring!

Een gespecialiseerd team van keurders begeleidt U van start tot finish naar een positief keuringsattest.

· We controleren de bouwplannen en onderzoeken of het ontwerp aan de wetgeving voldoet

· We begeleiden en adviseren U ter plaatse bij de uitvoering

· We voorzien een éénmalige opleiding voor uw personeel

Dit alles omvatten wij in vaste afspraken tegen forfaitaire, concurrentiële prijzen.

KEURING

De effectieve keuring, zowel Aquaflanders- als Vlario-methodiek, vindt best plaats net voor of net na aansluiting op het

openbaar rioleringsstelsel. Hiervoor moet de regenwater- en droogweerafvoer volledig geïnstalleerd zijn.

ANDERE ACTIVITEITEN

· Advies verlenen in het scheiden van bestaande privé-rioleringen

· Expertise in opdracht van verzekeringsmaatschappijen

· Expertise in opdracht van de rechtbank

· Expertise in opdracht van privé-personen of vennootschappen

· Landmeting

· Waardebepaling van onroerende goederen

· Technisch en bouwkundig advies


DE LENING

Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener. Deze laatste is verplicht het

kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen wijze en samen met een intrest uitgedrukt in procent.

In grote lijnen komt het erop neer dat de lener precies weet welk

bedrag hij nodig heeft, hij krijgt het onmiddellijk en hij betaalt het in

overeengekomen schijven terug. Hij voorziet niet dat hij later nog

een bepaald bedrag zal nodig hebben.

DE KREDIETOPENING

Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd,

het recht van de financiële instelling, kredietgever genoemd, om

over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of

zelfs een onbepaalde tijd. Het is als het ware een kredietlijn.

Eens hij het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel opneemt, is hij

verplicht het krediet terug te betalen zoals afgesproken, samen met

een intrest uitgedrukt in procent.

Maar de kredietnemer kan het overeengekomen bedrag zo

dikwijls terug opnemen als hij wil, zolang hij het totale bedrag van

de ‘kredietlijn’ maar niet overschrijdt. Heeft hij een deel van het

totaal bedrag terugbetaald, dan kan hij het toch weer opnieuw

opnemen. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en

de rentevoet van de opname(s) is vast of veranderlijk.

De woonkredieten worden tegenwoordig bijna altijd verstrekt in de

vorm van een kredietopening.

DE HYPOTHEEK

De hypotheek is het juridisch mechanisme dat er voor zorgt dat een

schuldeiser, zoals de bank, bevoorrecht wordt om zich van de koopsom

te bedienen bij verkoop van het in waarborg gegeven onroerend goed.

De opbrengst van de verkoop wordt dan in de eerste plaats aangewend

om de schuld van de kredietnemer terug te betalen.

Deze bevoorrechte positie als schuldeiser wordt bekendgemaakt op

het hypotheekkantoor, zodat belanghebbende derden daarvan kennis

kunnen nemen.

De hypotheek wordt gevestigd via een notariële akte, genaamd de

hypothecaire kredietakte. Het is de notaris die ervoor zorgt dat - na

de ondertekening van de akte - de hypotheek wordt ingeschreven op

het hypotheekkantoor.

De hypothecaire kredietakte is daarenboven voor de schuldeiser een

uitvoerbare titel om bij wanbetaling onmiddellijk de beslagrechter

te vatten voor de gedwongen openbare verkoop van het onroerend

goed.

DE HYPOTHECAIRE VOLMACHT

Veelal om de kosten van de hypotheekvestiging te drukken, kan

de bankinstelling genoegen nemen met een kleinere zekerheid,

onder de vorm van de hypothecaire volmacht. Het vestigen van een

hypothecaire volmacht gebeurt bij notariële akte.

Bij een hypothecaire volmacht geeft de kredietnemer de toelating

aan de kredietgever om een hypothecaire inschrijving te nemen

zodra laatstgenoemde dat nodig vindt.

Het verschil met de hypotheek zit hierin dat de kredietnemer wel de

toelating geeft om een hypotheek te nemen, maar de kredietgever

ze nog niet neemt en wellicht ook nooit zal nemen.

De kosten van een hypothecaire volmacht zijn beduidend lager dan

de kosten van een hypothecair krediet (geen hypotheekrechten,

slechts € 25 registratierecht, één vierde ereloon van de notaris).

Het nadeel voor de kredietgever is dat hij over minder zekerheid

DIENSTEN

beschikt: hij heeft immers nog geen hypotheek en wanneer hij die

meent te moeten nemen, kan het te laat zijn omdat het goed reeds

door iemand anders is bezwaard.

Kortom, de kredietgever zal dit slechts toestaan voor cliënten waarin

hij vertrouwen heeft.

DE SCHATTINGSKOSTEN

De bankinstelling wil weten hoeveel het eigendom dat u in

hypotheek geeft eigenlijk waard is. Denk erom dat deze instelling

meer zekerheid van terugbetaling heeft naarmate de som van uw

lening kleiner is in verhouding tot de waarde van het onroerend

goed dat u in hypotheek geeft.

De kosten van zo’n schatting zijn voor uw rekening.

De bankinstelling dient u hiervan op voorhand te verwittigen en de

betaling ervan mag slechts gevraagd worden na uitvoering van de

schatting.

DE DOSSIERKOSTEN

Wanneer een bankinstelling u een voorstel doet, dan kost dit werk

en tijd; de vergoeding hiervoor noemen we de dossierkosten.

Dossierkosten mogen maar worden aangerekend als de

bankinstelling het aanbod schriftelijk heeft geformuleerd. In dit

leningsaanbod moeten alle leningsvoorwaarden staan, alsook de

geldigheidsduur van het aanbod.

DE KOSTEN DIE DE NOTARIS U ZAL AANREKENEN

De kosten die de notaris aanrekent, zijn wettelijk vastgelegd.

Wanneer u bij verschillende notarissen om een berekening van de

leningkosten vraagt dan moeten die steeds ongeveer gelijk zijn.

Het is echter vooraf niet te voorspellen welke de exacte kosten

zullen zijn, dit varieert immers van dossier tot dossier. De notaris zal

daarom steeds stellen dat de kosten ongeveer een bepaalde som

zullen bedragen met een marge van bijvoorbeeld E50.

Het bedrag dat u aan de notaris moet betalen, dient u eigenlijk

onder te verdelen in twee soorten kosten, de belastingen en de

eigenlijke notariskosten.

Wanneer u een krediet aangaat, dient u belastingen te betalen. De

notaris moet die ontvangen en doorstorten aan de fiscus.

VOOREERST IS ER HET REGISTRATIERECHT

Dit recht beloopt 1% op de totale som waarvoor een hypotheek

genomen wordt en een bedrag van E25 per document dat aan uw

kredietakte wordt gehecht (bijvoorbeeld een aflossingstabel).

VERVOLGENS IS ER HET HYPOTHEEKRECHT.

Deze belasting bedraagt 0,3% op de totale som waarvoor een

hypotheek wordt genomen vermeerderd met het honorarium van de

hypotheekbewaarder en met de kosten die de hypotheekbewaarder

aan de notaris vraagt voor de aflevering van een hypothecair

getuigschrift. Ten slotte is er het recht op geschriften van E50.

Bron: notaris.be

i-magazines.be 35


studiebureau technische gebouwuitrusting

HVAC (verwarming, ventilatie, koeling)

sanitair

elektriciteit

dynamische gebouwsimulatie

Weidestraat 10, 3670 Meeuwen-Gruitrode | 011 96 88 62

info@multis-bvba.be | www.multis-bvba.be


1. TECHNISCHE GEBOUWUITRUSTINGEN

De dag van vandaag spelen de technische installaties waarmee

gebouwen dienen te worden uitgerust meer en meer een

bepalende rol. De tijd dat er bijvoorbeeld snel een veel te grote

verwarmingsketel met voldoende grote radiatoren, of eender welk

type verlichting geplaatst werd, ligt sinds de invoering van de EPB

regelgeving in 2006 al ver achter ons. Daarbij is het een feit dat

de moderne bouwheer of uitbater steeds meer bewust bezig is met

zijn energieverbruiken. Gebouwuitbaters en gebruikers wensen een

zo energiezuinig mogelijke technische installatie, met een zo laag

mogelijke uitbatingskost. In sommige gevallen wil de investeerder

echter een zo laag mogelijke bouwkost bekomen.

Utopie of niet, alleszins spreekt het voor zich dat een logische

afweging tussen beiden een noodzaak is. Los van investeringsen

uitbatingskosten is het van belang dat de technische installaties

doordacht worden gekozen en met kennis van zaken worden

gedimensioneerd. Een ogenschijnlijk energiezuinige installatie kan,

mits verkeerde dimensionering, toepassing of regeling juist zeer

onrendabel zijn in de praktijk.

De uitdaging voor de ingenieur technieken ligt hierbij in het ontwerpen

van een geschikt systeem welke optimaal kan geïntegreerd worden

in de architectuur, zonder in te boeten op kwaliteit en rendement.

Hiervoor is een grote bouwkundige betrokkenheid vanaf het begin

van het ontwerp van het gebouw van belang. Ook de nodige nazorg

draagt bij tot een correct werkende technische installatie.

2. ENERGIEPRESTATIE EN BEN (BIJNA ENERGIE NEUTRAAL)

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2015 geldt een maximaal

K-peil van K40 en een maximaal E-peil van E60. Afhankelijk van het

type gebouw (kantoren, scholen, andere specifieke bestemmingen)

kunnen deze eisen nog verschillen. Bijkomend dient er nu reeds

een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie toegepast te

worden. Tot 2021 wordt het E-peil stapsgewijs strenger: E50 in

2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke

nieuwbouw minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal)

voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf

2021 het E30-peil moeten respecteren.

Het spreekt voor zich dat een juiste keuze én correct

gedimensioneerde technische installatie van groot belang is om te

voldoen aan de EPB eisen.

3. TECHNIEKEN IN GEBOUWEN

HVAC (heating, ventilation, aircondi tioning).

Een groot gedeelte van het energie verbruik van gebouwen is te

wijten aan de verwarmings-, koeling- en ventilatie installatie. De

systeemkeuze is afhankelijk van het type gebouw, de ligging en het

gebruik. Er bestaan verschillende mogelijkheden om een gebouw

energiezuinig te klimatiseren.

Verwarmingstoestel op fossiele brandstoffen

De meest gekende toestellen voor warmteproductie zijn gas- of

mazout verwarmingsketels. Vandaag de dag worden deze steeds

als condensatie uitvoering toegepast. Een condensatie ketel maakt

gebruik van de restwarmte van de rookgassen, waardoor deze

een hoger rendement bezitten dan standaard verwarmingsketels.

Naast een verlaging van de temperatuur van de rookgassen,

door de voelbare warmte ervan te recupereren, werkt een goede

condensatieketel met een kleine luchtoverschot waardoor een hoger

dauwpunt wordt bekomen. Hoe hoger het dauwpunt, hoe sneller de

aanwezige waterdamp zal condenseren en hoe meer latente warmte

er gerecupereerd kan worden. Door de recuperatie van latente

warmte en de lagere rookgastemperaturen is het rendement van

een condensatieketel hoger dan een klassieke ketel. Theoretisch

stelt men de rendementen van condensatieketel voor als hoger dan

100%. Dit komt omdat men het rendement definieert ten opzichte

van de onderste verbrandingswaarde van de brandstof, welke

overeenkomt met de voelbare warmte die gewonnen wordt bij de

verbranding. Door de eigenschappen van aardgas (hoger dauwpunt)

liggen de rendementen van een condensatie aardgasketel hoger

dan deze van een condensatie mazoutketel. Bij voorkeur kiest men

dan ook best voor een verwarmingsketel op aardgas als fossiele

brandstof. Een verwarmingsinstallatie op aardgas is ook minder

kostelijk wat betreft onderhoud. Verder kan men ook redeneren

dat stookolie nuttiger is voor andere doeleinden (petrochemie, …)

dan deze op te stoken.

Warmtepompen

Een warmtepomp haalt warmte uit een warmtebron. Dit kan uit

grondwater, de bodem of omgevingslucht. Deze onttrokken warmte

levert de warmtepomp aan het verwarmingsdistributiesysteem van

het gebouw. De meeste warmtepompen gebruiken elektriciteit

voor deze bewerking, maar doen dit op een efficiënte manier.

Zo kan een warmtepomp bijvoorbeeld warmte uit de grond halen

en 4 kWh afleveren aan het gebouw, terwijl de pomp slechts 1

kWh elektriciteit verbruikt. Dit opmerkelijke ‘rendement’ is de

‘Coëfficiënt of Performance’ (COP).

De COP zegt weliswaar niet alles over het werkelijke rendement

van de warmtepomp. Een geïnstalleerde warmtepomp zal immers

ter plaatse omstandigheden ondervinden, waardoor de COP kan

dalen (of stijgen). Indien bijvoorbeeld de temperatuur van het

warmteafgiftesysteem hoger is dan die van de genormaliseerde

proeven waarbij de COP van de warmtepomp vastgesteld is,

zal de COP dalen. Om rekening te houden met de werkelijke

omstandigheden waarin de warmtepomp in praktijk werkt, wordt de

COP test vermenigvuldigd met een aantal correctiefactoren zodat

een gemiddelde jaarlijkse COP wordt bekomen. Deze gemiddelde

waarde noemt men de seizoensprestatiefactor (SPF). Om conform

te zijn met de EPB regelgeving dient de warmtepomp een SPF van

meer dan 4 te bezitten.

Multis bvba • Weidestraat 10 • 3670 Meeuwen-Gruitrode • Tel : 011 96 88 62 • info@multis-bvba.be

www.multis-bvba.be

DIENSTEN

i-magazines.be 37


Hybride systemen

Vandaag de dag zijn er verschillende hybride systemen op de

markt. Zo bestaan er micro-WKK’s, warmtepompen, zonneboilers,

etc. allen in combinatie met een condensatie gasketel. Al deze

systemen worden door de fabrikanten als één geheel in één

toestel voorzien. Een hybride zonneboiler-gasketel combinatie zal

primair eerst alle warmte van de zonnecollector gebruiken voor

verwarming en sanitair warm water vooraleer de gasbrander aan

te spreken. Met systemen waar een warmtepomp in combinatie

met een gasgestookte verwarmingsketel is samengebouwd, kan

geschakeld worden afhankelijk van de meest energiezuinige situatie

en de meest voordelige energieprijs van dat moment.

(micro)-WKK

WKK staat voor warmte-krachtkoppeling en is een verzamelnaam

voor vele verschillende technologieën waarbij warmte en

mechanische energie gelijktijdig worden opgewekt in hetzelfde

proces. Meestal wordt de mechanische energie rechtstreeks

omgezet naar elektrische energie, maar het is ook mogelijk dat

deze rechtstreeks gebruikt wordt in een bedrijf. Een micro-WKK

kan aanzien worden als een centrale verwarmingsketel die naast

warmte ook elektriciteit produceert. Een motor drijft een elektrische

generator aan en geeft daarbij warmte af voor verwarming en aan

het water in de boiler.

Deze toepassing is vooral interessant voor grotere gebouwen

en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen,

studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en

zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt

worden, eventueel overschot kan geleverd worden aan het net.

Produceert de installatie te weinig elektriciteit, dan kan het tekort

aan stroom van het net gehaald worden. Het is dus van belang dat

er een grote constante warmtevraag is aanwezig is om een WKK

nuttig te laten werken. De praktijk leert ook dat de koppeling van

op het elektriciteitsnet niet altijd eenvoudig is. Op tijd het nodige

overleg met de nutsmaatschappij is hiervoor van groot belang.

Zonneboiler in combinatie met ruimteverwarming

Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw baden

douchewater verwarmen. Voor een ideale opbrengst moeten de

collectoren tussen zuidoost en zuidwest gericht zijn, onder een hoek

van 20 tot 60°. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende)

bomen en schoorstenen verstoren de opbrengst van een zonneboiler.

Een dekkingsgraad van 50% is het meest rendabel.

Er zijn ook combisystemen die warm water leveren voor

vloerverwarming. Hiervoor is de toepassing van een gelaagd

buffervat aan te raden. Door de gelaagdheid wordt steeds het

warmste water aangewend voor de productie van sanitair warm

water, al het overige wordt gebruikt voor het verwarmen van het

gebouw, in aanvulling met een andere warmtebron.

Houtverwarmingsketels

Een verwarmingsketel op hout kan interessant zijn voor gebouwen

met een groot overschot aan houtafval of houtschilfers. Een

andere mogelijkheid zijn verwarmingsketels gevoed met pellets.

Let er op dat de rendementen van deze ketels lager zijn dan een

condenserende ketel. Waar een condenserende gasketel tot 108%

rendement bezit, is dit bij houtketels ongeveer 92%. Echter is het

voordeel van een houtverwarmingsketel dat deze milieuvriendelijker

is. Indien het hout voor handen is, is een houtverwarmingsketel een

goede keuze.

Ventilatiegroepen met energierecuperatie

Ventilatiegroepen van het type D zijn toestellen voorzien van twee

ventilatoren. Eén die de lucht uit de vochtige ruimten onttrekt

en naar buiten stuurt, een andere die de verse lucht van buiten

in de droge ruimten aanvoert. Om zoveel mogelijk energie uit de

afgezogen lucht van de natte ruimten te recupereren, bestaan er

verschillende soorten energierecuperatoren.

In hoofdzaak zijn er twee types, die op hun beurt nog eens kunnen

verschillen. Een eerste type is de platenwisselaar. Hierbij wordt de

afgezogen lucht via een pakket met naast mekaar liggende platen

langs de verse aangezogen lucht gestuurd.

De afgezogen lucht warmt deze platen op, de verse lucht neemt

deze warmte op zijn beurt weer op, waardoor deze een hoger

temperatuur bekomt. Platenwisselaars kunnen uitgevoerd

worden als gelijkstoom, tegenstroom of kruisstroomwisselaar. Ze

kunnen gefabriceerd zijn uit aluminium of kunststof. Een goede

platenwarmtewisselaar kan in extreme weersomstandigheden

een rendement behalen van 85 tot 90%. Dit is enkel haalbaar

voor lage debieten. Bij industriële ventilatiegroepen met debieten

van meerdere duizenden m³/h is maximaal 60 tot 65% mogelijk.

Doordat bij platenwisselaars beide luchtstromen gescheiden zijn, is

er geen vochtoverdracht mogelijk.

In gebouwen met een laag gehalte van vochtproductie (zoals

o.a. woningen) kan het niet recupereren van vocht problemen

veroorzaken. De lucht in het gebouw wordt dan te droog. Om dit

te vermijden kan gekozen worden voor een ventilatiegroep met een

warmtewiel als energierecuperator. Een warmtewiel is van aluminium

en voorzien een soort honinggraad oppervlak. De afgezogen lucht

stroomt door de openingen en warmt zo het aluminium op. Doordat

het wiel draait, komt het opgewarmde deel van het in contact met

de verse lucht van buiten. Hierdoor warmt de koude buitenlucht op

vooraleer deze het gebouw binnen gaat. Deze warmtewielen kunnen

een rendement bekomen van meer dan 90% op de kleine debieten

en tot 85% voor grote debieten van meerdere duizenden m³/h.

Om naast het thermisch

rendement ook vocht

te recupereren, kan

het wiel voorzien

worden van een vocht

absorberende gel. Zo

wordt het vochtgehalte

van de afgezogen

lucht opgenomen en

terug afgegeven aan

de verse toevoerlucht.

Warmtewielen kunnen

tot 60% van het vocht

recupereren.

Multis bvba • Weidestraat 10 • 3670 Meeuwen-Gruitrode • Tel : 011 96 88 62 • info@multis-bvba.be

www.multis-bvba.be

38 i-magazines.be

DIENSTEN


4. DYNAMISCHE GEBOUWSIMULATIE

Naast een goede thermische en vocht recuperatie is het verbruik van

de ventilatoren zeker zo belangrijk. Hier dient dus zeker rekening

mee gehouden te worden bij de keuze van het ventilatietoestel.

De impact van een groot ventilatorvermogen is dikwijls groter dan

de recuperatie van warmte. Om het verbruik van de ventilatoren

te beperken is het van belang dat de externe drukken die de

ventilatoren moeten overwinnen zo laag mogelijk zijn. Dit begint bij

de netto doorlaat van de ventilatiegroep zelf. Daarna volgt de drukval

van de verwarmings- en koelbatterijen en filtersecties. Daarnaast

helpt een goed gedimensioneerd en geplaatst luchtkanalen stelsel

hier zeker bij.

Het ontwerpen van hedendaagse nieuwbouw in combinatie met

innovatieve systemen kan risico’s inhouden. Dit zowel voor de

architect als voor de ontwerper van de technische gebouwuitrusting.

Hedendaagse gebouwen worden voorzien van een hoge

isolatiewaarde van de buitenschil, minder thermische inertie,

een hoge luchtdichtheid, meer zonne-instraling en hoge interne

warmtewinsten. Hierdoor is er meer en meer interactie nodig

tussen het ontwerp van het gebouw en de te implementeren

gebouwtechnieken. Een dynamische simulatie van het gebouw is

hiervoor dé oplossing!

Door reeds van bij het prille begin het gebouwontwerp dynamisch

te simuleren, kunnen er in een vroeg stadium verbeteringen

aangebracht worden. Het geeft de mogelijk om verschillende

ontwerpvarianten uit te werken. Samen met de opdrachtgever

Elektrische installaties

LED verlichting en lichtsturing

Het automatisch in- en uitschakelen en regelen van verlichting door

detectoren kan voor meer comfort zorgen en helpen om behoorlijk

wat energie te besparen. Bij automatische lichtregeling wordt de

verlichting met behulp van dimmers en daglichtregeling tot het juiste

niveau geregeld, afhankelijk van de intensiteit van het binnenvallend

daglicht. Op die manier zal er in het gebouw nergens onnodig

kunstlicht branden. De combinatie met LED verlichting zal de

energiebehoefte voor verlichting nog meer doen dalen en bovendien

een langere gebruikstijd opleveren. LED verlichting heeft immers

meer branduren dan traditionele verlichting.

maakt de ingenieur technieken keuzes op basis van de gewenste

prestaties met betrekking tot comfort, energie en gezondheid.

Aan de hand de uitkomsten wordt een onderzoek gedaan naar

verschillende varianten zoals o.a. toe te passen glassoort,

toepassing zonnewering, oriëntaties, regelingen, etc. Het resultaat

is een gebouwontwerp dat optimaal aansluit op de wensen van de

opdrachtgever.

Photovoltaïsche panelen

Vandaag de dag zijn, door het instorten van de markt in 2014, de

kosten voor het plaatsen van photovoltaïsche panelen fel gedaald.

Het is van belang een zo correct mogelijke inschatting van het

verbruik te maken, om zo de eigen energiebehoefte te compenseren

met photovoltaïsche panelen.

Multis bvba • Weidestraat 10 • 3670 Meeuwen-Gruitrode • Tel : 011 96 88 62 • info@multis-bvba.be

www.multis-bvba.be

DIENSTEN

i-magazines.be 39


PROFESSIONELE GROND EN AFBRAAKWERKEN

Met een georganiseerde aanpak en een uitgebreid machinepark levert een gespecialiseerde aannemer professioneel werk bij het

bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van bouwputten, rioleringswerken, opruimingswerken, loonwerk, bodemsanering en

andere specifieke werken.

Zoals het uitgraven van opritten, parkeerterreinen, rioleringen, ...

ze kunnen u helpen met het omploegen van akkers, bemesten van

velden, oogsten van allerlei gewassen, ze zorgen voor de afgraving

en vervoer van de verontreinigde grond, kunnen u ook van dienst

zijn met het uitgraven van funderingen, draineringswerken, af- en

aanvoer van grond, verwijderen van begroeiingen, enz.

DETAILAFBRAAK OF TOTAAL AFBRAAKWERKEN?

Aannemers in sloop- of afbraakwerken zijn gespecialiseerde

bedrijven voor totaal afbraakwerken, het ontmantelen van gebouwen

(gebouwen opnieuw in ruwbouw brengen), afbraak van daken, ruwe

afbraak met behoud van gevel en constructie.

BODEMSANERING

Een gespecialiseerde aannemer kan zorgen voor de afgraving

en vervoer van verontreinigende grond. Let op dat het afgraven

gebeurt onder de meest strikte veiligheidsnormen.

Bij deze afbraakbedrijven kan je ook terecht voor moeilijke en

uitputtende sloopwerken van binnen afwerkingen als voorbereiding

op renovatie:

• uitbreken van vloeren, tussenvloeren en plafonds

• uitbreken van keukens en badkamers

• uitbreken van ramen, deuren en dorpels

• afbraak van garages, veranda’s en tuinhuizen

• verwijderen van struiken, gewassen en bomen

• ontmantelen en verwijderen van zware installaties

• verwijderen van facades en isolatie

ZOEK JE EEN AANNEMER GROND- EN AFBRAAKWERKEN?

Doe een beroep op een gespecialiseerd aannemersbedrijf in je

omgeving.

40 i-magazines.be

RUWBOUW


DIAMANTBORINGEN

Diamantboringen in de bouw, trillingsvrij en uiterst nauwkeurig.

U kent het ongetwijfeld wel, bij doorvoeren in de muur, zegt de

aannemer “dat hoeft niet geboord te worden, we kappen dat

wel even”, en dan wordt de zware breekhamer genomen en met

grof geweld een veel te grote opening gemaakt, de gevolgen zijn

niet uitsluitend estetish, de volledige bouw verzwakt door allerlei

trillingen van de breekhamers.

Bij doorvoeren door welfsels

is dit nog veel erger. En

wanneer alle kosten geteld

worden, alle extra werk

aan afwerking, komt het

vaak niet eens goedkoper,

soms zelfs duurder uit, dan

gewoon een firma te vragen

voor diamantboringen.

De mogelijkheden zijn

bijna onbeperkt, boren

tot een diameter van 1

meter, of boren (op kleinere

diameters) tot zes meter lang zijn geen enkel probleem voor een

professioneel boorbedrijf.

u met vochtproblemen zit.

Dankzij afzuigsystemen kan er

gewerkt worden met 100 %

wateropvang, zodat er ook in

een bestaande woning geboord

kan worden.

Indien u holle welfsels heeft,

is er altijd het risico dat een

deel van het boorwater in deze

kanalen loopt tijdens het boren.

Maar dankzij de moderne

technieken is het tegenwoordig

perfect mogelijk om tot 200mm

diameter droog te boren in gewapend beton, in zachtere materialen

zoals ytong, snelbouw en baksteen nog veel groter.

Door gebruik te maken van een professionele stofzuiger, met hepa

filters, kan dit volledig stofvrij uitgevoerd worden.

Diamantboringen zijn niet uitsluitend geschikt voor nieuwbouw in

ruwbouw fase.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u nog enkele gaten moet

boren, wanneer de woning reeds afgewerkt is, of zelfs wanneer

ze net opnieuw geschilderd is. Denk bijvoorbeeld maar aan een

nieuwe afzuigkap in de keuken of een ventilatiesysteem indien

Diamantboringen

Vic Geurts

• Spots

• Ventilatie

• Afvoerleidingen

• Electriciteitsleidingen

• Droogkast

• Afzuigkap

• ...

Tweede Straat 58 • 3680 Maaseik • vicgeurts@hotmail.com • +32 485 858 110

RUWBOUW

i-magazines.be 41


STORTKLAAR BETON, GESTABILISEERD ZAND, KLAARGEMAAKT CHAPE,

ISOLATIEBETON

Om de groeiende vraag van onze klanten naar stortklaar beton te beantwoorden hebben wij in 1979 een eigen betoncentrale

opgestart te Wijchmaal.

NODEN EN EISEN

Door steeds te luisteren naar de noden en vereisten van onze

klanten is onze betoncentrale geëvolueerd naar een volwaardige

betonfabriek.

BETONCENTRALE

Onze betoncentrale is gelegen te Houthalen en biedt u ook de

mogelijkheid tot afhaling van losse materialen of klaargemaakte

producten zoals : grind, zand, chape, stabilise, betonblokken, ...

KWALITEIT EN SERVICE

Kwaliteit en Service staan ook hier zeer hoog aangeschreven en

een eigen volledig uitgerust betonlabo staat garant voor de continue

kwaliteitsopvolging van het beton en aanverwante producten,

terwijl onze gemotiveerde medewerkers en planners ervoor zorgen

dat onze klanten te alle tijden op een complete Service mogen

vertrouwen.

WAGENPARK

Uitgerust met een compleet en modern wagenpark kunnen wij onze

klanten onder vrijwel alle omstandigheden en dit binnen de kortst

mogelijke termijnen bedienen.

Naast stortklaar beton leveren wij ook gestabiliseerd zand,

klaargemaakt chape, diverse soorten isolatiebeton, dakgrind en

aanverwante producten.

AFHALINGEN

Om onze klanten de mogelijkheid te geven om ook diverse van

onze producten te komen afhalen hebben wij hiervoor een van onze

centrales aangepast om dit vlot en netjes te laten verlopen.

Wij maken gebruik van een verrijdbare loskubel zodat de gemengde

producten van een geringe hoogte gelost worden op uw vrachtwagen

of aanhangwagen.

AANGEPAST AFHAALPUNT

Om u zo goed mogelijk te bedienen hebben wij recent ons afhaalpunt

zodanig aangepast dat onze klanten met zowel grote (vrachtwagen,

tractor, dumper, ...) als kleinere voertuigen (auto met aanhanger, ...)

zo optimaal mogelijk geladen kunnen worden.

Het aangepaste afhaalpunt zorgt ervoor dat de producten van een

geringe hoogte gelost worden in uw laadruimte, dit om eventuele

schade en onnodig vuil te vermijden.

NIEUW!

NU OOK VERWARMD BETON

EEN ONDERNEMING

MET FUNDAMENTEN

IN DE BOUWWERELD!

STORTKLAAR BETON VERWARMD BETON

CHAPE EN GESTABILISEERD ZAND

ZELFVERDICHTENDE BETON

ISOLATIEBETON (OOK GEPLAATST)

SCHUIMBETON ARGEXBETON

ISO-MIX (MET POLYSTYREEN KORRELS)

BETONBLOKKEN DUMPER KIPWAGENS

DOSEERKIPPER WORMPOMP KRAANMIXERS (TOT 18M)

POMPMIXERS (MET BETONPOMP)

LEVERINGEN MET EIGEN BETONPOMPEN (GIEK TOT 52M)

PAESEN Betonfabriek nv

Centrum Zuid 2007 • 3530 Houthalen

T 011 52 36 54 • F 011 52 56 67

info@paesenbeton.be

www.paesenbeton.be

42 i-magazines.be

RUWBOUW


EEN AANNEMER IN INDUSTRIËLE BETONVLOEREN

Een aannemer in industriële betonvloeren. Deze kan zowel in woningen als in bedrijven en zowel binnen als buiten industriële

betonvloeren plaatsen. Bovendien is beton verkrijgbaar in alle denkbare kleuren, wat de keuzemogelijkheden groot maakt.

WAT IS EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER PRECIES?

Betonvloer die door bepaalde machinale en handmatige bewerkingen

een zeer glad en effen uitzicht krijgen.

Deze noemt men eveneens “gepolierde vloeren”.

DE VELE VOORDELEN VAN EEN INDUSTRIËLE BETONVLOER

• gemakkelijk in onderhoud

• stofvrij

• ruime keuze in zowel opbouw als uitzicht

• er bestaan diverse soorten wapening

• men kan het naargelang de toepassing ruw,

antislip tot zeer glad afwerken

• in verschillende kleuren

• er is eveneens de mogelijkheid om de vloer in tegelvorm te

zagen en de voegen op te vullen met een elastische kit.

Dit gaat zowel over hangars of bedrijfshallen, maar ook over

gepolierde beton voor kelders van woningen of appartementen,

terrassen, opritten tot interieurbeton in huizen, lofts en zelfs

keukentabletten.

Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de gepolierde of

gepolijste betonvloer, kan deze worden voorzien van traditionele

wapening, staalvezelwapening of kunststof/fiberwapening. De

drukvastheid waarin de gepolijste of gepolierde betonvloer gemaakt

wordt, is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming.

Het storten van een betonvloer gebeurt in hoofdzaak met behulp

van een betonpomp. Na spreiding van het mengsel wordt het beton

manueel en mbv. een laser op de juiste hoogte gebracht. Dit kan

zowel horizontaal als onder een helling zijn.

MONOLIET AFWERKEN VAN BETONVLOEREN (OOK WEL

“VLINDEREN” OF “POLIEREN” GENOEMD)

Met deze manier van afwerken kan bij uw gepolierde of gepolijste

betonvloer een dicht en duurzaam glad oppervlak worden verkregen:

bij monolietvloeren wordt in één arbeidsgang na het storten en

verdichten, het oppervlak van de betonvloeren met stalen spanen

mechanisch geschuurd en afgepleisterd.

Er wordt dus geen afwerklaag of dekvloer toegepast. De gepolijste

of gepolierde betonvloer en het vloeroppervlak vormen zo één

monoliet geheel.

Deze wijze van afwerken heet daarom “monoliet afwerken”.

LOFTEN • WONINGEN • TERRASSEN • PARKINGS

ruwstort / geborsteld / glad / printbeton

Uw specialist in woningbeton

Beringenbaan 15 - 3290 Schaffen - T. & F 013 32 36 33 - M 0475 38 60 51

www.polybeton-bert.be

RUWBOUW

i-magazines.be 43


NUTTIGE LINKS / BRONNEN

Wooninspectie: www.rwo.be

Vlaamse Dakisolatienorm:

www.energiesparen.be

Isolatiepremies: www.energiesparen.be


DE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT VANAF 1 NOVEMBER 2014

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen:

u krijgt dezelfde premie, enkel later.

WAT VERANDERT ER?

• De Vlaamse renovatiepremie wordt een belasting vermindering

die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet

uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw

premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij

uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u

dan in 3 schijven toegekend.

• De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze

belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt

aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.

Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt

uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.

• Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer

van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een

overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen

aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan

in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Vaak gestelde vragen:

Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend

voor 1 november, behandeld?

Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld

als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige

premie zal worden uitbetaald.

De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van

de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale

diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór

1 november 2014 - kunt u best de aanvraag per aangetekende

zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te

bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag

bevestigt.

Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de

renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel?

Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult

moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag

te doen.

U kunt wel uw e-mailadres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan

tijdig informeren over het nieuwe systeem.

RUWBOUW

i-magazines.be 45


DE RENOVATIEPREMIE

Wat doet Wonen Vlaanderen met de aanvragen voor de

renovatiepremie die na 1 november toekomen?

Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige

informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan

op de website van Wonen Vlaanderen zijn e-mailadres opgeven

zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een

nieuwe aanvraag kan doen.

Welk inkomensjaar hanteert men vanaf 1 november 2014 voor

de aanvragen van de renovatiepremie?

De Vlaamse regering wil iedereen die nu in aanmerking komt voor

een renovatiepremie het fiscale voordeel toekennen, ook al kan

hij in de tussenperiode geen aanvraag indienen. Aangezien men

het fiscale voordeel pas medio 2015 kan aanvragen, komen er

maatregelen om de overgang tussen beide systemen te regelen.

Komen mensen die geen belastingen betalen ook in aanmerking

voor een fiscaal voordeel?

Ja, de nieuwe regeling is een belastingkrediet. Als u geen

belastingen betaalt, wordt het voordeel u uitbetaald.

Wat indien beide partners feitelijk samenwonen en een

afzonderlijke aangifte in de personenbelasting doen?

De praktische modaliteiten voor dergelijke aanvragen moet de

Vlaamse regering nog uitwerken.

In de persmededeling van 03-10-2014 stelt minister Homans

het volgende: “Het systeem wordt nu grondig hervormd. De

tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van

een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie

jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere

‘terugbetalingsschijven’. Een uitzondering daarop geldt als de

woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.” Wat bedoelt

de minister hier met de uitzondering voor sociale verhuurkantoren

(SVK’s)?

Verhuurders die hun woning verhuren aan een SVK vallen niet

onder de bewoningsplicht, zij moeten hun woning gedurende een

periode van 9 jaar verhuren aan een SVK.

Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning wordt

verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale voordeel

geldt?

Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale

voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt

dit momenteel.

Wat indien een SVK een overeenkomst heeft met de eigenaar

om de werken zelf uit te voeren en te prefinancieren?

Onder de huidige regelgeving wordt de premie uitbetaald aan de

aanvrager-eigenaar of rechtstreeks aan het SVK als de eigenaar

hierover een overeenkomst heeft afgesloten met het SVK. De

renovatiepremie wordt onder de nieuwe regeling een fiscaal

voordeel, zodat het voordeel altijd rechtstreeks toekomt aan de

eigenaar. Het staat partijen uiteraard vrij hier onderling een regeling

over te treffen.

Ik heb een contract met een aannemer die de werken in

november/december uitvoert. Wat moet ik doen?

Zolang de nieuwe regeling nog niet geldt - dat is pas voor medio

2015 - kan men op geen enkele manier een aanvraag indienen. In

dat geval is het dus aangewezen alle facturen van de uitgevoerde

werken bij te houden tot de nieuwe regeling er is. Ondertussen kan

men wel zijn e-mailadres op de website van Wonen Vlaanderen

opgeven, zodat men een bericht krijgt wanneer een nieuwe

aanvraag mogelijk is.

Ik ben met mijn werken begonnen in september en ze duren tot

het eind van het jaar. Komt een deel ervan in aanmerking als ik

nog de aanvraag doe voor 1 november?

Ja, als u de aanvraag doet voor 1 november voor de werken die

werden uitgevoerd en gefactureerd voor 1 november voor een

totaal bedrag van minstens 10.000 euro.

Let wel: U kan voor dezelfde woning maar één maal per 10

jaar een aanvraag doen. Voor de facturen vanaf 1 november

zal u dus niet meer kunnen genieten van de renovatiepremie/

belastingvermindering. U kan er ook voor opteren alle facturen bij

te houden en uw aanvraag in te dienen onder de nieuwe regeling.

Gemeenten geven vaak aanvullende premies op de

renovatiepremie. Krijgen zij nog lijsten van de rechthebbenden?

De aanvragen zullen ook onder de nieuwe regeling ingediend

worden bij Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal dus ook

onder de nieuwe regeling lijsten van de rechthebbenden kunnen

overmaken aan de gemeenten.

Hoe werkt het systeem van de belastingvermindering? Vanaf

welk bedrag op het aanslagbiljet wordt de belastingvermindering

berekend: is dat op dezelfde wijze als de woonbonus?

De belastingvermindering is op jaarbasis 1/3 van het door het

agentschap berekende bedrag, ongeacht de grootte van dat bedrag.

Aangezien het globale belastingvoordeel maximaal E10.000 is, is

het maximale fiscale voordeel op jaarbasis E3.333.

Kan men zelf kiezen over de spreiding over drie jaar, of is de

maximale vermindering per jaar beperkt tot een bepaald bedrag?

Men kan niet kiezen. Het globaal berekende voordeel wordt door

drie gedeeld. Dat bedrag zal elk jaar in mindering gaan van de

belastingen. Als men geen of weinig belastingen betaalt de fiscus

het volledige bedrag of het saldo terug via een belastingkrediet.

Ik heb reeds een renovatiepremie gekregen: kan ik opnieuw een

beroep doen op de belastingvermindering?

Net als bij de renovatiepremie kan men geen belastingvermindering

of belastingkrediet krijgen als men de voorbije tien jaar al een

renovatiepremie heeft gekregen. Opgelet: als u nog voor 1 november

2014 een aanvraag indient die wordt goedgekeurd, komt u volgend

jaar dus niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering.

De vorige eigenaar van mijn woning heeft al een

renovatiepremie gekregen. Kan ik aanspraak maken op een

belastingvermindering?

Net zoals bij de renovatiepremie kunt u ook geen belastingvermindering

krijgen als er voor uw woning reeds een renovatiepremie

werd verleend in de voorbije tien jaar, ook al was dit dan aan de

vorige eigenaar.

Bron: wonenvlaanderen.be

46 i-magazines.be

RUWBOUW


PREMIES VOOR NIEUWBOUW

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan

genieten. Een ‘nieuwbouwpremie’ bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuining te bouwen kan wel genieten

van een aantal voordelen.

PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE

NIEUWBOUWWONINGEN

Wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning

energiezuinig zijn en minimum aan de wettelijke energienorm (E-peil)

voldoen. Beantwoordt het toegekende E-peil van uw woning aan de

norm, dan krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende

voorheffing. Bouwt u nog zuiniger dan de norm. Dan kan u bij uw

netbeheerder een premie aanvragen.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een

energiezuinige nieuwbouwwoning

• Enkel voor nieuwbouw

• Ook voor tweede verblijf

Wanneer uw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u

automatisch een vermindering toegekend.

E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

• Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Wanneer het energieverbruik van uw nieuwbouwwoning aanzienlijk

lager is dan de wettelijke norm, dan kan u bij uw netbeheerder een

premie aanvragen.

PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP EN ZONNEBOILER

BELASTINGVERMINDERING VOOR INBRAAK- EN

BRANDPREVENTIE

Gaat u een nieuwe woning bouwen? Beveilig uw woning dan goed

tegen brand en inbraak. U kan een deel van de kosten in mindering

brengen van uw belastingen.

Belastingvermindering voor beveiligen van woningen

• Vermindering tot 760 euro

Voor een hele lijst van investeringen voor de preventie van brand

en inbraak kan u een belastingvermindering krijgen van 30% op

de gemaakte kosten.

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

Voor de bouw van uw woning bent uw waarschijnlijk een hypothecaire

lening aangegaan. Maar wat als u plots onvrijwillig werkloos wordt?

Verzekering gewaarborgd wonen

• Gratis

Wanneer u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt, dan

betaalt de verzekering gewaarborgd wonen tijdelijk een deel van

uw lening af. De Vlaamse overheid biedt deze verzekering gratis

aan aan wie werkt en een hypothcaire lening heeft afgesloten.

Wanneer u een nieuwe woning bouwt kan u overwegen om een

warmtepomp te plaatsen. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor

een klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht. De netbeheerders geven een premie

voor het plaatsten van een warmtepomp. Maar informeer zeker ook

eens bij uw gemeente of provincie. Misschien geven zij ook nog

extra premies.

Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

warmtepomp, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

WEBSITES

www.premiezoeker.be

www.energiesparen.be

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen

of appartementen

Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een

zonneboiler, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd

aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag

uiterlijk werd ingediend op 31 december 2013.

RUWBOUW

i-magazines.be 47


De totaal oplossing voor vloeren, daken en kelders

EPS-vloerisolatie RiBa-plan ® 18 B is een hoogplastische en multifunctionele lichte bouwstof op basis van Niet-gerecycleerde

geëxpandeerde polystyreenkorrels met Low-Lambda parels, hoge drukvastheid in samenstelling met cement.

Het product heeft een bijzondere warmte- en akoestisch isolerende eigenschap.

Deze vloerisolatie heeft een multifunctioneel toepassingsgebied.

De isolatiewaarde en drukvastheid kunnen naar wens van de klant en in functie worden ingesteld.

Toepassing:

Overal waar isolerende en akoestische eigenschappen in combinatie met een hoge drukvastheid belangrijk zijn.

• uitvulling / nivellering bij nieuwbouw

• uitvulling / nivellering van gewelven bij renovatie bouwwerken

• uitvulling rondom zwembaden

• nivellering en isolatielaag voor platte daken, groendaken, …

• terrassen

Ideaal voor onder vloerverwarming, deze kan rechtstreeks hierop bevestigd worden.

Vloei-chape Riba Fließ

Zelf nivellerende chape op basis van cement,zand en grind.

Door deze samenstelling te gebruiken is het product vrij van schimmelvorming.

Heeft een hoge drukvastheid, grote buig-en treksterkte.

Heeft tevens een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt en hoeft niet bewapend te worden.

“De oplossing” voor vloerverwarming omwille van zijn goede warmtegeleiding, is zelf nivellerend.

Wordt meestal geplaatst bij een dikte van 6 cm.

Voordelen:

Uitermate geschikt wanneer snel werken een optie is.

Door zijn hoge warmtegeleidingscoëfficiënt is het verschil in opwarmtijd fenomenaal: vloei-chape 1,8 uur en traditionele

chape 3,4 uur.

De warmte wordt optimaal vanaf de vloerverwarmingsbuis naar de woonruimte getransporteerd.

Voor meer informatie contacteer ons of kijk alvast eens op www.isotera-insulation.be

Robert Ramaekers & zn. Jannick • Leliestraat 7 • 3950 Bocholt

Tel. buro +32 (0)89 47 30 68 • R. +32 (0)492.79 17 65 • J. +32 (0)470 86 74 54

insulation.isotera@gmail.com • www.isotera-insulation.be

Vraag vrijblijvend uw offerte aan!


ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB) VOOR NIEUWBOUW

EN RENOVATIE

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan,

moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en

Binnenklimaat’.

VOOR NIEUWBOUW GELDEN ER EPB-EISEN OP VLAK VAN:

• thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het

gebouw), U- en R-waarden.

• energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming,

minimumaandeel hernieuwbare energie.

• binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op

oververhitting.

VOORWAARDEN

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle

werkzaamheden aan gebouwen:

• die kaderen in een vergund geheel waarvoor een

stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een

melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op

de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de

vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd)

• én die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen,

werken, sporten, logeren, verzorgd worden, inkopen doen, hun

vrije tijd doorbrengen, ...

Dat kunnen dus zowel woningen als niet-woningen zijn.

De EPB-eisen (externe website) zijn niet voor alle gebouwen

dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is

afhankelijk van de:

• bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er

andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw,

ziekenhuis, horeca, winkels, ...)

• aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen

dan bijvoorbeeld voor renovatie)

• datum van de aanvraag voor een stedenbouwkundige

vergunning.

PROCEDURE

Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd

worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (externe

website) (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de

architect en voor de verslaggever.

Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor

aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het

Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening

toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald

worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee

de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige

vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en

installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen.

De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het

werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

TIJDENS DE WERKEN

• Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de

thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat

van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze

fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde

materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect

merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie)

de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat

melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

NA DE WERKEN

• U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde

is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPBeisen.

De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPBaangifte)

op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,

... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de

overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij

het Vlaams Energieagentschap.

• Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap

is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte

energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw af. Dat certificaat

bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt

(dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

BOETE

VÓÓR DE WERKEN

• Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige

een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de

ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een

andere architect of ingenieur.

• Vóór de start van de werken moet de verslaggever een

voorafberekening maken om te controleren of er met de

vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal

worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de

startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de

offertes, ...

RUWBOUW

De aangifteplichtige kan een administratieve boete (externe

website) krijgen als

• de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend

• de epb-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief)

• als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de

overtreding, hoe hoger de boete.Ook de verslaggever kan een

boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt

met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

WEBSITES

• EPB - Energieprestatieregelgeving voor bouwers

www.energiesparen.be

Bron: vlaanderen.be

i-magazines.be 49


Staat garant voor een waterdichte oplossing

voor al u dak-en timmerwerken, nieuwbouw en renovatie.

Samen met mijn team van drie arbeiders bieden wij u een

optimale service en een uitstekende kwaliteit.

Wij helpen u met:

• platte daken, Firestone EPDM (erkend plaatser)

• hellende daken

• overzet daken

• dakconstructies

• isolatiewerken (type sarking)

• gevelbekledingen

Gratis opmeting en offerte,

zonder enige aankoopverplichting!

Zaakvoerder David Snajder

Ywan van Cortenbachstraat 9, 3600 Gruitrode

Tel 0032 89 20 33 28 • Fax 0032 89 20 33 37

info@davesdak.be

www.davesdak.be


DAKBEDEKKING

OVERZETDAKEN (METALEN DAKELEMENTEN METROTILE)

Engels NV is ook gespecialiseerd in het plaatsen van overzetdaken.

Onze firma gebruikt alleen maar producten die op lange termijn hun

voordelen bewezen hebben en hierdoor hebben wij geopteerd voor

de dakelementen van Metrotile.

Meer info en realisaties vanoverzetdaken vindt U terug via deze link

www.metrotile.be

HELLENDE DAKEN (MET KLEIPANNEN OF LEIEN)

Het daktimmerwerk bij hellende daken is na de uiteindelijke

afwerking een onzichtbaar, maar daarom niet onbelangrijk,

constructie-element van de woning. De dakconstructie moet

namelijk niet alleen in staat zijn om de totale dakbedekking te

dragen, maar ook om eventueel bijkomend gewicht, bijvoorbeeld

sneeuw, zonder problemen te weerstaan. Het daktimmerwerk dient

dus in de eerste plaats uit sterk en duurzaam materiaal te bestaan

zodat een lange levensduur gegarandeerd wordt.

PLATTE DAKEN

Het plat dak is aan een opmars bezig. De waterdichtingsmaterialen

zijn er dankzij de technologische evolutie veel duurzamer op

geworden. Bovendien leent deze dakvorm zich uitstekend bij een

moderne architectuur.

DEZE WATERDICHTENDE LAAG KAN UIT VERSCHILLENDE

MATERIALEN BESTAAN:

• PVC:

Kan op verschillende manieren worden geplaatst: gelast, losliggend

of mechanisch bevestigd. Wij maken gebruik van ALKORPLAN van

Renolit.

Meer info via http://www.alkorproof.com/benl/index.php

• EPDM:

Dit is een soort esthetisch rubber dat doorgaans in de fabriek op

maat wordt gemaakt en als één geheel op het dak wordt geplaatst.

Wij maken gebruik van Firestone EPDM

Meer info via http://www.firestonebpe.com/roofing/_nl/

VERANDABOUW

Engels nv is ook gespecialiseerd in de constructie en afwerking van

veranda’s en pergola’s.

Om al uw wensen tegemoet te komen kunnen wij U verschillende

op maat ontworpen veranda’s en pergola’s in PVC, aluminium en

hout aanbieden.

Als dakbedekking kunt U opteren voor polycarbonaatplaten 16 of

32 mm tot zonwerend gelaagd, dubbele beglazing.

Dankzij onze veelzijdigheid in materialen en kleuren zijn we er vrijwel

zeker van dat we de ideale oplossing voor u kunnen aanbieden.

RUWBOUW

GEVELBEKLEDING

Gevelbekleding duikt steeds vaker op in het straatbeeld. Hier zijn

verschillende redenen voor.

• Ofwel kiest u voor gevelbekleding omdat u bijvoorbeeld

beschadigde of slechte gevels wil verbergen.

• Ofwel kiest u voor gevelbekleding omwille van meer functionele

redenen zoals isolatie.

Meer info via http://gevel.eternit.be/

Sidings Cedral gevelstroken zorgen voor een duurzame bescherming

van de meest uiteenlopende gevels.

Deze hoogwaardige, decoratieve vezelcementstroken verlenen

elk bedrijfsgebouw of elke woning, modern of klassiek, een frisse

aanblik. Maar het hoofdkenmerk van Sidings Cedral is natuurlijk de

hoogst smaakvolle cederstructuur.

• Cederhoutstructuur Classic of volledig glad Smooth

• 22 standaard kleuren

• Milieuvriendelijk

• Onderhoudsvriendelijk

SCHRIJNWERK

Engels NV biedt zijn klanten een totaalconcept inclusief ramen,

deuren en rolluiken aan in PVC, aluminium of hout.

Dakbedekking of dakbekleding is een beschermende laag die

op een plat of hellend dak wordt aangebracht, om dit waterdicht,

sneeuwdicht en tochtvrij te maken.

DAKBEDEKKING

De dakbedekking moet liefst onbrandbaar, bestand tegen

atmosferische invloeden, licht van gewicht zijn, alsmede weinig

onderhoud vragen en eenvoudig zijn aan te brengen. Bij schuine of

hellende daken zijn vorm en kleur van de dakbedekkingselementen

van belang want zij bepalen uiteindelijk het esthetisch effect van het

gebouw waarop ze zijn aangebracht. Bij platte daken speelt dit geen

rol, wanneer de platte daken als terras worden gebruikt, worden

aan de dakvloer speciale eisen gesteld.

Platte daken vragen een geheel waterdichte bedekking. Bij

hellende daken moeten de bedekkingselementen afwaterend zijn

aangebracht, dat wil zeggen het water dient er van af te lopen zonder

naar binnen te dringen, het dak is in letterlijke zin niet waterdicht.

Verder is het van belang dat de dakbedekking dampdoorlatend is.

Is dat niet het geval dan dient aan de binnenkant van de

dakconstructie een dampremmende laag te worden aangebracht

om te verhinderen dat woonvocht in de constructie dringt en

condensatie veroorzaakt.

i-magazines.be 51


LIJST VAN WERKEN DIE VOOR DE VERBETERINGSPREMIE IN

AANMERKING KOMEN

De verbeteringspremie kan toegekend worden als:

1. verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd werden aan de woning

2. de woning verbouwd werd om overbewoning te verhelpen.

1. Dakwerken (premie 1.250 euro)

• herstellen of vernieuwen van onderdelen van het dak (plat of

hellend): de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de

randaansluitingen, de dak(vlak)ramen (velux), de schouw.

• Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als ook werken aan

het dak worden uitgevoerd.

Niet: werken aan afdaken en aan verandadaken.

Daken: facturen voor maximum 15.000 euro

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de

woning:

• het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging

ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten

• de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en

insecten

• de vernieuwing van de waterdichte bedekking

• de aanleg van een groendak

• het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en

toebehoren om het hemelwater af te voeren

• het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals

dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten

(afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

2. Buitenschrijnwerk (premie 1.250 euro)

• het vernieuwen van bestaande ramen (het raamkader),

buitendeuren en rolluiken als er gelijk met deze werken ook

dubbele beglazing wordt aangebracht.

• nieuwe rolluiken worden alleen gesubsidieerd als ook de ramen

vervangen worden.

• de kosten voor de afwerking (binnen en buiten) komen in

aanmerking

Niet: vervangen of plaatsen van veranda’s (motor plaatsen op

rolluiken komt in aanmerking voor aanpassingspremie).

3. Gevelwerkzaamheden (premie 1.500 euro)

• het metsen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen

• het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering

• het aanbrengen van een gevel-isolatie (meestal opvullen van

bestaande spouwen)

• het vernieuwen van het voegwerk van de woning, al dan niet met

gevelreiniging.

4. Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en

buitenmuren (premie 750 euro)

• door een onderkapping

• door het plaatsen van een waterkerende laag

• door injectie of diffusie van waterdichtende middelen

• herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

komen ook in aanmerking.

RUWBOUW

5. Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie

(premie 750 euro)

• vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van een bestaande

badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet

aanwezig was. (badkamer is ruimte met minstens een bad of

douche en 1 of 2 wastafels).

• vernieuwing van het toilet of installatie van een toilet als dat nog

niet aanwezig was.

• samen met werken aan badkamer of toilet komen ook volgende

kosten in aanmerking:

o alle leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer

en -afvoer in openbaar rioleringsnet

o de leidingen en toestellen voor productie van warm

sanitair water (bv zonneboiler)

o de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in

badkamer en toilet.

Niet: tweede badkamer of toilet (komen wel

in aanmerking voor aanpassingspremie).

6. Vernieuwing (geheel of gedeeltelijk) van de elektrische

huisinstallatie (premie 750 euro)

• alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie

voorzien (leidingen, elektriciteitskasten, verdelers, relais, ...)

• ook de kosten van de aansluiting en de plaatsing van de

meetinstallatie voor elektriciteit en de kosten van de keuring.

Let op: De installatie moet conform zijn met het Algemeen

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en moet

aangetoond worden met een attest van een erkend

keuringsorgaan.

Niet: verbruikstoestellen zoals verlichting, lusters, lampen, spots,

wasmachine, telefoon, fornuis, frigo,..

7. om de risico’s op co-intoxicatie te verhelpen

• Plaatsen van 1 waterverwarmingstoestel op gas (warm watergeiser)

voor de productie van sanitair warm water. Alleen een

gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte,

komt in aanmerking (premie 250 euro).

• Plaatsen van maximaal 3 individuele verwarmingstoestellen op

gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte of vervangen

van een bestaande cv-ketel door een hoogrendementsverwarmingsketel

(condensatieketel) op gas (label HR+ of HR

Top) of stookolie (label Optimaz of Optimaz Elite)

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

250 euro).

• Installatie van of omschakeling naar centrale verwarming (cv). Het

betreft de levering en plaatsing van een centrale warmteproductieeenheid

met verdeling naar verwarmingslichamen (radiatoren) in

alle woon-, kook-, en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking

komen indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie

1000 euro).

• Bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een schouw

of rookkanaal.

De schouwen moeten beantwoorden aan de veiligheidsnormen

voor het afvoeren van verbrandingsgassen.

Ook kosten voor dakdoorbreking en buitendakse schouwkoppen.

Het plaatsen van CO- of rookmelders kan hier in aanmerking komen

indien dit nog niet in een ander deel gebeurde (premie 500 euro).

i-magazines.be 53


DAKCONSTRUCTIE

Een dakconstructie is een samenstelling van balken van hout, staal, gewapend beton of voorgespannen beton, platen van gewapend

beton of andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn om alle belastingen zoals eigen gewicht, sneeuw,

wind te kunnen dragen, zonder dat de constructie bezwijkt.

EISEN

Prestaties die van een dak geëist worden, anders dan de

constructieve, zijn onder meer:

• bestand tegen weersinvloeden zoals regen, (stuif)sneeuw en wind;

• beperking van warmte-overdracht (isolatie) of het omgekeerde;

• weerstand tegen belasting van vocht en waterdamp vanuit de

onderliggende ruimte;

• weerstand tegen geluidsbelasting van buiten;

• beperking van de brandgevaarlijkheid van het dak;

• esthetische waarde van de constructie, met name bij ziende

kappen.

DAKVORM

Een dakvorm is afhankelijk van de toe te passen dakbedekking, de

vorm van de plattegrond van de te overkappen ruimte, het gebruik

van de ruimte vlak onder de kap en de gestelde esthetische eisen.

Grofweg zijn twee dakvormen te onderscheiden: hellende en platte

daken. Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor,

die ook samengesteld kunnen zijn.

LESSENAARSDAK

Een lessenaarsdak is een dakvorm die bestaat uit slechts één

dakvlak of dakschild, dat onder een zekere helling is aangebracht.

Het is daarmee naast het platte dak de eenvoudigste afdichting van

een gebouw. Er is slechts aan de laagste zijde een dakgoot nodig

om het hemelwater op te vangen en af te voeren via het riool.

ZADELDAK

Een zadeldak bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende

dakschilden boven twee evenwijdige muren, de andere muren

worden tot onder of even boven de dakschilden opgetrokken. Dit

type dak is, vanwege zijn eenvoud, het meest voorkomende type

dak in Nederland en België, met name in de traditionele bouw.

Minder algemeen zijn kerktorens met een zadeldak, de

zadeldaktorens.

Een zadeldak, met dakpannen gedekt, wordt opgebouwd uit

onder andere:

• spanten met gordingen;

• het dakbeschot;

• de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

WOLFSDAK

Een wolfsdak of wolfdak is een zadeldak, met twee afgeschuinde

vlakken aan de korte zijden. Deze afgeschuinde vlakken worden

ook wel wolfseinden of wolfeinden genoemd. De helling van

deze uiteinden is vaak steiler dan die van de aangrenzende grote

Alexander Kerkhoff • Lodewijck de Raetstraat 79 • 3920 Lommel • GSM 0497 39 42 67

E-mail: info@afdichtingswerken.be

54

i-magazines.be

RUWBOUW


dakvlakken. Het werkwoord afwolven wat afschuinen van het einde

van een zadeldak is, ligt hier aan ten grondslag.[1]

Omdat de uiteinden van een wolfsdak in het oog vallen, werden

deze vaak versierd met een piron.

SCHILDDAK

Een schilddak of schildkap is een daktype dat wordt gevormd door

twee driehoekige schilden of dakvlakken aan de korte kant en twee

trapeziumvormige schilden aan de lange kant van het gebouw.

Het schilddak werd voor het eerst in de jaren 30 op grote schaal

toegepast. Het is een aangepast zadeldak. Door aan de korte

kanten schilden aan te brengen ontstaat deze dakvorm. Door

ruime overstekken te gebruiken kunnen “natte” muren voorkomen

worden. Het schilddak is een voorbeeld van een “noordboomdak”.

De noordboom is de plaats waar twee dakschilden elkaar raken aan

de bovenzijde, in Nederland wordt dat de nok genoemd. Meestal

hebben de 4 hierdoor ontstane dakvlakken dezelfde hellingsgraad.

Soms worden de uiteinden van een schilddak versierd met een

piron. Rechthoekige woningen hebben meestal smallere zijstukken

en bredere voor- en achterschilden. Hierdoor verbetert de

drukverdeling op de constructie.

TENTDAK

Een tentdak, paviljoendak, puntdak of piramidedak is een dakvorm

die bestaat uit vier of meer driehoekige dakschilden die in één punt

samenkomen: het nokpunt. De driehoekige dakschilden hoeven

niet alle even groot te zijn.

Wanneer een tentdak een vierkant grondvlak heeft met vier even

grote dakschilden, wordt dit vaak een piramidedak genoemd.

Met deze benaming refereert men dan aan de piramides zoals

die in Egypte. Meetkundig gezien zijn ook andere tentdaken die

geen vierkant grondvlak met vier even grote dakschilden hebben

een piramide. Wanneer een tentdak steil oplopende dakschilden

heeft spreekt men ook wel van een torendak. Vaak zijn torendaken

opgebouwd uit meer dan vier dakschilden. Zoals de naam al

aangeeft zijn deze spits toelopende daken veelal te vinden op de

top van torens en worden ook torenspits genoemd.

Een tentdak dat bestaat uit vele dakschilden met een grondvlak dat

op een cirkel lijkt, wordt een kegeldak genoemd.

MANSARDEDAK

Een mansardedak, mansartdak, gebroken dak, gebroken

kap of Franse kap is een dakvorm met gebroken, naar buiten

geknikte vlakken. Dit historische daktype ontstond in de Franse

Barokarchitectuur en is vernoemd naar de Franse architect François

Mansart (1598-1666) die deze dakvorm uitwerkte.

KEGELDAK

Een kegeldak is een dakvorm in de vorm van een kegel met

mogelijkheden van een stompe tot een spitse hoek. Hoofdzakelijk

kwamen ze voor als de daken van torens van middeleeuwse

verdedigingswerken en burchten.

Daar konden ze hetzij met de buitenwand van een toren eindigen

(respectievelijk met een dakoverschot uitsteken) of als opgezette

helm op het verdedigingsplatform staan. Hier waren waterspuwers

voor de afvoer van het regenwater noodzakelijk. In dit geval was

het kegeldak door een muur, borstwering of kantelen omgeven.

Kegelvormige daken waren meestal gemaakt van een constructie

met houten balken en met leien gedekt, in zeldzame gevallen van

steen.

www.ftb-dakwerken.be

Buntstraat 38 3920 Lommel

011/54.11.06 info@ftb-dakwerken.be

0475/27.14.85

RUWBOUW

i-magazines.be 55


NIEUWE VLAAMSE DAKISOLATIENORM VANAF 1 JANUARI 2015

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse Dakisolatienorm in het leven geroepen, welke vanaf 1 januari 2015 van kracht zal zijn.

Stapsgewijs zal het ontbreken van (of een tekort aan) dakisolatie zwaarder doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit.

Vanaf 2020 zal een woning zelfs ongeschikt verklaard kunnen worden op basis van het ontbreken van dakisolatie, waardoor deze

woning niet meer verhuurd mag worden. Het is aan te raden om nu reeds in te spelen op deze nieuwe norm door nu te isoleren.

Subsidies en fiscale voordelen kunnen nu nog verkregen worden, maar zullen in de loop van de jaren sterk afnemen.

Hieronder verduidelijken we wanneer deze norm van toepassing is, hoe de dakisolatie geëvalueerd zal worden (wie doet dat,

hoeveel dakisolatie moet er minstens zijn, hoe wordt er gestraft,…). Tot slot gaan we na welke subsidies en fiscale voordelen er

momenteel zijn en hoe deze in de tijd zullen evolueren. Via enkele nuttige links onderaan vindt u meer informatie.

TOEPASSING

De Vlaamse Dakisolatienorm zal gelden voor alle zelfstandige

woningen gelegen in het Vlaamse Gewest. Dat wil zeggen:

eengezinswoningen, studio’s en appartementen die verhuurd

worden of bewoond worden door de eigenaar. Met andere

woorden: alle woongelegenheden in Vlaanderen. Uitzondering:

studentenkamers en leegstaande woningen.

De praktijk zal echter uitwijzen dat woningen die verhuurd worden

én waar de wooninspectie moet langskomen, m.a.w. woningen

waar de woonkwaliteit zeer sterk betwijfeld wordt, zullen getoetst

worden aan de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat heeft het VEA, d.i.

het Vlaams Energieagentschap, informeel bevestigd.

CONTROLE

Het VEA is nog op zoek naar een manier waarop de Vlaamse

Dakisolatienorm zal gecontroleerd worden. Momenteel zijn

er al twee partijen die dakisolatie controleren, namelijk de

energiedeskundige en de wooninspecteur. De energiedeskundige

komt ter plaatse wanneer een woning te koop of te huur wordt

gesteld voor het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPC).

De wooninspecteur wordt opgeroepen indien de woning van zeer

dubieuze kwaliteit is.

Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen ter

controle van de Vlaamse Dakisolatienorm. Dat betekent dat er

vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:

• het Energieprestatiecertificaat (EPC) een feitelijk vastgestelde

R-waarde vermeldt dat lager is dan 0,75 m²K/W. Er wordt geen

rekening gehouden met ‘dakisolatie onbekend’.

Alexander Kerkhoff • Lodewijck de Raetstraat 79 • 3920 Lommel • GSM 0497 39 42 67

E-mail: info@afdichtingswerken.be

56 i-magazines.be

RUWBOUW EN AFWERKING


• uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker

woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is.

De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf

beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als het EPC enkel

een default-waarde vermeldt.

• Waarschijnlijk om reden dat de energiedeskundige en de

wooninspecteur momenteel de enige kanalen zijn voor controle

van de dakisolatienorm, geeft het VEA informeel mee dat deze

norm zich in de praktijk zal beperken tot huurwoningen waar de

wooninspectie is moeten langsgaan.

Bovendien mogen beide partijen geen destructief onderzoek doen

om de aanwezigheid van dakisolatie te constateren. Als met andere

woorden een dak volledig afgewerkt is en nergens de dakconstructie

nog geïnspecteerd kan worden, zal de aanwezigheid van dakisolatie

als ‘onbekend’ opgevat worden en dus geen problemen geven in de

evaluatie van de woningkwaliteit.

VOLDOENDE ISOLATIE

De Vlaamse Dakisolatienorm evalueert een dak als ‘voldoende

geïsoleerd’ indien de R-waarde van de isolatie, m.a.w. de

warmteweerstand, groter is dan 0,75m²K/W. Naargelang het type

materiaal, komt deze R-waarde overeen met een dikte van 3 à 4cm,

zie onderstaande tabel.

De warmteweerstand of R-waarde van een materiaal, uitgedrukt in

m²K/W, is afhankelijk van zijn dikte d, uitgedrukt in m, en van zijn

isolatiewaarde, uitgedrukt in W/mK: R=d/

Met andere woorden: hoe groter de dikte van een isolatielaag, hoe

hoger de warmteweerstand. Hoe hoger de isolatiewaarde van het

materiaal (slechter dus), hoe lager de weerstand tegen warmtedoorgang.

Materialen waarvan de isolatiewaarde (dit is de-waarde) hoger is

dan 0,10 W/mK, worden niet als ‘isolatiemateriaal’ beschouwd.

Wanneer een zolder onverwarmd en onbewoond is, zal de zoldervloer

als ‘dak’ beschouwd worden.

STRAFPUNTENSYSTEEM

In 2001 werd de Vlaamse Wooninspectie opgericht. Deze instantie

kijkt erop toe dat alle woningen aan een minimale kwaliteitsvereiste

voldoen en zorgen, indien nodig, voor strafrechtelijke handhaving.

Zij werken volgens bepaalde prioriteiten, zodat de meest extreme

gevallen zullen worden aangepakt.

Deze wooninspectie zal in zijn technisch verslag notie maken van het

feit of er dakisolatie aanwezig of niet. Het zal nog niet meespelen

in de totale evaluatie van de woning. Vanaf 2015 zal dakisolatie

wel opgenomen worden in de het technisch verslag en dus wél

doorwegen op de evaluatie van de woningkwaliteit.

De wooninspectie werkt voor de evaluatie van een woning volgens

een strafpuntensysteem. Elk item dat representatief is voor de

woningkwaliteit krijgt een bepaalde quotatie. Vanaf 15 strafpunten

wordt een woning ongeschikt verklaard, waardoor ze niet meer

verhuurd zal kunnen worden.

Terzijde: ‘ongeschikt’ is minder streng dan ‘onbewoonbaar’, waarbij

de bewoners meteen de woning moeten verlaten en de eigenaar

strenger vervolgd zal worden.

Dak- en zinkwerken

Nieuwbouw en renovatie

RUWBOUW

www.dakwerkenrenedamm.be

i-magazines.be 57


ONTDEK DE EFFICIËNTE VERWARMINGSMOGELIJKHEDEN

VAN ES SYSTEMS

Zuinigheid, gezondheid en hoge kwaliteit. Drie zaken die bij ES Systems hoog in het vaandel worden gedragen. Dit jong en

dynamisch bedrijf werd opgericht in 2010 en verkoopt en produceert infrarood verwarmingspanelen, niet enkel voor particulieren

maar ook voor bedrijven, scholen, winkelcentra en nog veel meer.

Infraroodverwarming met ES Systems is de nieuwste manier

van verwarmen. ES staat voor Energy Saving. Dit bereiken ze

door gebruik te maken van infrarood verwarmingspanelen die

een optimale verhouding hebben tussen vermogen enerzijds en

duurzaamheid anderzijds. Daarnaast speelt uiteraard de interessante

prijs een grote rol.

De infraroodpanelen werken door middel van warmteaccumulatie

van de muren, plafond en vloer. Door vaste oppervlakten te

verwarmen, resulteert dit in het verlagen van de vochtigheid in de

woning, wat beter is voor de gezondheid uiteraard.

onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur, de glazen infrarood

panelen kunnen bevestigd worden aan de muur of plafond, er is

geen verwarmingsketel, brandstofopslag of schoorsteen nodigen

het design is geschikt voor ieder interieur. De panelen zijn in diverse

kleuren en formaten verkrijgbaar, zo is er voor ieder interieur een

passend model.

De productie van deze infrarood verwarmingspanelen van ES

Systems gebeurt met hoogwaardige materialen om zo een lange

levensduur te garanderen, de panelen zijn dan ook onderhoudsvrij

zowel tijdens de garantieperiode als daarna.

De warmte van deze panelen is te vergelijken met de warmte van

een open haard. De panelen van ES Systems hebben tal van

voordelen. We noemen er enkele op: Er is geen warmteverlies zoals

bij de klassieke verwarmingssystemen vaak wel het geval is, het is

Uiteraard voldoen de panelen aan alle internationale veiligheidseisen

en zijn ze gecertificeerd. Niet enkel in België maar ook in Nederland

kan Tony Jaeken de systemen installeren.

Nieuwe energiezuinige manier van verwarmen !!!

• Onderhoudsvrij en probleemloos gebruik; geen warmte verlies door radiatorbuizen;

goed voor gezondheid: allergieën, astma; bevestiging aan muur of plafond mogelijk;

een strak design geschikt in elk interieur.

www.es-systems.be

INFRAROOD VERWARMINGSPANELEN

HITO ES-SYSTEMS • Goosweg 12 • 3950 Kaulille

Tel.: 0032 (0)475 55 61 51 • jaeken21@hotmail.com

58 i-magazines.be

AFWERKING


WAAROM KIEZEN VOOR AIRCO OF WARMTEPOMPEN?

Vandaag zijn koel technische toepassingen zoals airco en

warmtepompen zeer populair:

• een goede airco zorgt voor een constante temperatuur en een

juiste vochtigheidsgraad van een ruimte en verhoogt hiermee het

comfortgevoel van je woning.

• er zijn ook airco’s die niet alleen kunnen koelen, verwarmen en

ontvochtigen. Er zijn nu ook toestellen die verse lucht kunnen

aanleveren. Deze verse buitenlucht gaat uiteraard eerst via een

warmtewisselaar zodat in de zomer niet warme lucht wordt

binnen geblazen en in de winter geen koude lucht.

• naast verse lucht is het nu ook mogelijk de lucht te bevochtigen

met bepaalde types airco. Dit geeft een aangenamer klimaat

in de winter wanneer we nogal last kunnen hebben van te

droge lucht: wanneer het buiten kouder wordt, wordt binnen de

verwarming hoger gezet. Hierdoor wordt de lucht in huis erg

droog. Dit kan als onaangenaam ervaren worden. Het kan de

slijmvliezen uitdrogen in ademhalingsorganen wat kan leiden tot

hoesten, keelpijn en hoofdpijn. Ook houten meubels en houten

vloeren kunnen last hebben van te droge lucht (barstvorming).

• de besparing op uw energie of gasfactuur voor verwarming is

aanzienlijk : dit ligt tot 30% lager tov gas en zelf tot 40% tov

mazout. Ook is een warmtepomp niet onderhevig aan de grillige

energieprijzen van gas of mazout.

• u hoeft geen investering te doen voor een mazouttank of een

aansluiting op het gasnet.

Als je een warmtepomp plaatst, maak je kans op premies van je

netbeheerder en je gemeente.

Meer info over premies vind je op

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie,

www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

Laat je adviseren door een plaatselijke specialist in airco &

warmtepompen.

Laat de installatie ook doen door een specialist met koel-certificaat.

Warmtepomp en airco voor de ideale verwarming of koeling!

• vroeger waren airco’s prijzige toestellen zowel in aankoop als in

verbruik. De aankoopprijzen zijn vandaag de dag ‘mainstream’

geworden, dus betaalbaar voor iedereen. Ook zijn de huidige

airco’s niet meer te vergelijken met die van een 10-tal jaar

geleden : dankzij de invertor-technologie zijn de geluidsniveaus

drastisch gedaald alsook het verbruik.

• design: tegenwoordig wordt er door verschillende fabri kanten

ook veel aandacht aan het uiterlijk besteed. Dit airco-uiterlijk liet

vroeger nogal eens te wensen over. Let er echter wel op dat een

airco nog steeds de functie heeft te koelen en of verwarmen.

Laat u dus niet té ver leiden in het design-verhaal.

• warmtepompen zijn een mooi alternatief voor de traditionele

verwarmingsvoorziening. Ze halen gratis warmte uit aarde,

lucht of water. Een warmtepomp is in feite een koelkast die in

omgekeerde zin werkt.

• de huidige toestellen halen zeer mooie rendementen waardoor

de verwarmingskost nog eens aanzienlijk daalt.

• met een warmtepomp ben je niet meer afhankelijk van fossiele

brandstoffen.

Uitmuntende techniek:

RCO heeft toestellen waarbij de

fabrikant de verwarmingstechniek

van zijn warmtepompen spectaculair

heeft doorontwikkeld: de ZUBADAN

(Japans voor “Super Verwarming”).

Dit rivolutionaire, gepatenteerde,

systeem geeft tot -15°C hetzelfde

verwarmingsvermogen als bij

positieve buitentemperaturen. De

verwarming wordt tevens tot een

buitentemperatuur van -25°C

gegarandeerd.

Het systeem kan hierdoor zonder

enkel voorbehoud toegepast worden

als hoofdverwarming.

• op vlak van CO2 uitstoot biedt een warmtepomp een vermindering

van minstens 30% ten opzichte van traditionele verwarming op

gas of mazout.

AFWERKING

i-magazines.be

59


AL 70 JAAR TOT UW DIENST !

WARMTEPOMPEN

CENTRALE VERWARMING

SANITAIR

AIRCONDITIONING

VENTILATIE

Industrieterrein Kanaal Noord 1423

3960 Bree • Tel.: 089 46 13 24 • Fax 089 46 80 61 • info@peeterscv.be


PEETERS & ZONEN

Peeters en Zonen uit het Limburgse Bree heeft vakspecialisten

in huis voor de installatie van centrale verwarming, sanitair,

warmtepompen, airconditioning, brandbestrijding en luchtventila

tiesystemen.

Als toonaangevend installatiebedrijf, actief in België en de

buurlanden, zijn ze de ideale partner voor al uw nieuwbouw- en

renovatieprojecten. Zowel professionele aannemers, als industriële

en particuliere klanten kunnen op hen beroep doen. Rusthuizen,

ziekenhuizen, scholen, appartementen,... is voor Peeters & Zonen

geen probleem. Dagelijks staan er meer dan 65 mensen klaar

voor u te helpen. Ze hebben een klasse 6 voor ventilatie, sanitair,

verwarming en koeling.

Peeters en Zonen zet hoog in op het gebruik van kwaliteitsvolle

materialen en energiezuinige technieken. Dankzij hun enorme

knowhow op het vlak van calculatie, projectopvolging en realisatie

beschikken ze over alle capaciteiten om elk project tot in de puntjes

uit te voeren. Gedaan met zoeken naar verschillende bedrijven die

elk slechts een deeloplossing aanbieden, in Peeters en Zonen

vindt u één aanspreekpunt. In nauwe samenwerking realiseren wij

samen uw volledig project van a tot z . De talloze referenties en

tevreden klanten van de afgelopen decennia spreken voor zich.

Ondanks de snelle groei blijft Peeters & Zonen een hecht team dat

samenwerkt voor één doel.

Peeters en Zonen - opgericht in 1945 - mag terugkijken op

een uiterst succesvol verleden met een continue groei binnen

alle marktsegmenten. Uiteraard richten ze hun blik vooral op de

toekomst.

Dankzij hun continue focus op de behoeftes van de klant en hun

uiterst gemotiveerde medewerkers, geloven ze rotsvast in verdere

expansie.

VERWARMING

Verwarming is één van de belangrijkste technieken in een woning,

kantoor of gebouw.

Het zorgt voor een comfortabel gevoel tijdens koude winterdagen.

Voor het ontwerp en de installatie van een nieuwe

verwarmingsinstallatie of renovatie, bent u bij ons aan het juiste

adres. Mede door onze jarenlange ervaring streven wij naar

perfectie in de uitvoering van elk van onze projecten.

Wij kunnen u ketels*, radiatoren en vloerverwarming van

verschillende types, bekende merken en prijsklassen aanbieden en

plaatsen. Een klein of groot project is geen probleem voor ons!

SANITAIR

Bij ons kan u ook terecht voor alle sanitaire werken, toestellen,

kraanwerk, regenwater, sanitairwarmwater, warmtepompboilers,

zonneboilers, etc.

Voor een deskundige uitvoering in uw woning, kantoor of andere

industriële toepassingen, bent u bij ons aan het juiste adres.

AIRCONDITIONING

Airconditioning kende de afgelopen jaren een enorme expansie. Al

jarenlang werken we samen met gerenommeerde kwaliteitsmerken.

Wij zijn ook een koploper wat betreft innovatieve en energiezuinige

koelsystemen, warmtepompen lucht-lucht als geothermische

warmtepompen. Verwarming van uw zwembad? Geen probleem!

Luchtbehandeling

Naast het woonhuisventilatiesystem installeren wij ook

luchtbehandelingssystemen in grote complexen zoals ziekenhuizen,

rusthuizen, appartementen, scholen, ...

Ook plaasten we CLV-systemen en schouwen. Deze complete

systemen garanderen een veilige afvoer van verbrande rookgassen

en zorgen daarnaast voor de aanvoer van verse lucht voor gesloten

toestellen.

ZONNEPANELEN

Met de performante zonnecollectoren bespaart u tot 35% van

uw totale verwarmingskosten, indien u ze zowel gebruikt voor

de opwarming van tapwater als voor de ondersteuning van de

bestaande verwarmingsinstallatie.

WARMTEPOMPEN

De warmte van de natuur!

Warmtepompen zijn de beste keuze wanneer u een verlaging van

de verwarmingskosten wil combineren met een milieuvriendelijke

warmteproductie. De energie die een warmtepomp verbruikt, is

namelijk onbeperkt voorradig in de natuur en bovendien kosteloos.

Dit volwaardige verwarmingssysteem verbruikt enkel stroom voor

de aandrijving en de pomp. U bent dus onafhankelijk van fossiele

brandstoffen en draagt actief bij tot de verlaging van de CO²uitstoot

en aan het milieubehoud.

*Mazoutketels, gasketels, houtverbrandingsketels,...

HERSTELLINGSDIENST VOOR ONZE EIGEN KLANTEN:

• 7/7 bereikbaar, ook in vakantieperiode.

AFWERKING

i-magazines.be 61


EEN GOED BEGIN EN EINDE VAN DE DAG

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR GENIETEN

Sanitair comfort is vandaag vanzelfsprekend, maar beperkt zich niet langer tot badkamer en toilet. Bovendien groeit het aanbod met

sneltreintempo aan en laat ook de geldende wetgeving op het vlak van energieprestatie zich opmerken bij de te maken keuzes. Een

ervaren partner voor sanitair comfort is dan ook geen overbodige luxe.

Erro Heating werd in 1989 opgericht door Rob Brands en bundelt

alle onderdelen van sanitair comfort onder één dak: sanitair,

verwarming, ventilatie en koeling. Bovendien staat Erro Heating voor

meer dan een fraaie showroom en sterke merken - de meest trendy

meubels en accessoires zijn hier net zo goed vertegenwoordigd als

meer klassieke stijlen - het bedrijf maakt er een erezaak van dat

alle verkochte producten ook deskundig geplaatst worden tot volle

tevredenheid van de klant. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten

komen aan bod. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht worden

ook eventuele onderaannemers geselecteerd en gecoördineerd

of werkt het team van Erro Heating zelf in onderaanneming voor

bouwbedrijven.

Last but not least beschikt Erro Heating over een eigen dienst na

verkoop.

SERVICE EN FLEXIBILITEIT

Uitstekende service en een permanente kwaliteitsmonitoring, is

bij Erro Heating uiterst belangrijk ! Wij staan met ons 40-koppig

team klaar om u professioneel advies te verlenen en zorgvuldig

uw opdrachten met oog voor de afgesproken timing, uit te voeren.

Dankzij onze flexibiliteit kunnen we u een 24-uur service garanderen:

dringende pannes komen bij ons eerst aan bod. Onze efficiëntie en

ervaring laat ons toe een probleem snel en correct in te schatten.

VERWARMING

De traditionele warmte van stookolie. Ook hier zijn de ketels intussen

absoluut zuinig. Nadat u de mazoutketel met z’n rookgasafvoer en

het nodige leidingwerk hebt geplaatst, wordt een eindcontrole op

de leidingen uitgevoerd en verzorgen we de indienststelling van de

ketel. Een erkend keuringsorgaan zal u een bewijs bezorgen dat

de installatie veilig is én geïnstalleerd volgens de wettelijke normen.

Bekijk de website van BTV Control voor meer informatie.

Een verwarming op gas heeft zo haar voordelen: u zit nooit

zonder. Een comfortabel en veilig gevoel dus. Als u kiest voor

gasverwarming, dan kiest u voor gebruiksgemak en gezelligheid.

Wanneer u kiest voor een gasinstallatie, stellen wij u alle mogelijke

type gasketels en condensatoren voor. Aan u de keuze voor de

beste prijs-kwaliteitsverhouding in functie van uw gebruik en termijn

van gebruik.

Gasverwarming is tevens een zeer efficiente verwarming. Moderne

toestellen kunnen een rendement van 85 tot 95% halen, wat zeer

hoog is.

Vloerverwarming is een goede oplossing om plaats te besparen:

geen vrijstaande toestellen aan muren wanneer u deze nodig hebt om

62

i-magazines.be

AFWERKING


uw woning in te richten. Ander voordeel is uiteraard een aangename

en steeds met-blote-voeten- beloopbare vloer. Vloerverwarming is

geschikt om te gebruiken voor elk type bovenvloer: tegels, parket,

marmer...

Goed ventileren is een noodzaak, zowel voor onze eigen gezondheid

als die van de woning. Wist u dat elke volwassene per dag - bij

rustige activiteit - 1 liter vocht uitzweet.

Samen met koken en wassen brengt dat dagelijks 10 tot 12 liter

vocht in de woning. Daarnaast bevat een nieuwe constructie tussen

3000 en 5000 liter water, afkomstig van de constructiematerialen,

die uit de woning moet verdwijnen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs door metingen aangetoond

dat de binnenlucht veel sterker vervuild is dan de buitenlucht.

Activiteiten als koken met gas brengen belangrijke hoeveelheden

CO2 met zich mee. Slim ventileren bespaart energie! Laat ons u

hierover adviseren!

Erro Heating nv

Industrieweg Noord 1106 • 3660 Opglabbeek

Tel: 089/85.20.90 • Fax: 089/85.20.89

e-mail: info@erroheating.be

Website: www.erroheating.be

AFWERKING

i-magazines.be 63


PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie

is een warmtepomp (externe website). Een

warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht

met behulp van een compressor.

• Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt een premie van de

netbeheerder voor een warmtepomp krijgen. U moet de werken

dan wel laten uitvoeren door een aannemer. Zowel elektrische

warmtepompen als gaswarmtepompen komen in aanmerking.

• Mogelijk geven uw gemeente of provincie een premie voor

de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek uw subsidie’

op energiesparen.be (externe website) kunt u nakijken welke

premies er in uw gemeente gegeven worden.

Sinds 2012 komen warmtepompen niet meer in aanmerking

voor een fiscaal voordeel van de federale overheid.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR EEN WARMTEPOMP

IN WONINGEN OF APPARTEMENTEN

• Bouwadvies voor duurzaam en ecologisch bouwen.

Als u in een woning een warmtepomp laat plaatsen door een

aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw

netbeheerder.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de

klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de

grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden.

Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw

elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

VOORWAARDEN

• De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2013 gelden dus de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2013.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden,

bedragen en maxima van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de

eindfactuur.

• Is de datum op uw eindfactuur uiterlijk 31-12-2013?

Dan geldt de premie alleen voor woningen, wooneenheden

of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006

werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Herbouw en

uitbreiding van een bestaande bouw en grondige verbouwingen

die aan de E-peileisen moeten voldoen, komt niet in aanmerking.

• Hebt u een eindfactuur met een datum vanaf 1-1-2014?

Dan geldt de premie voor alle woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die uiterlijk op 31-12-

2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor

de bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2013.

Rondven 26 • 6026 PX Maarheeze

Tel. 0495 49 21 45 • Fax 0495 49 62 27 • Mobiel 06 532 79 114

info@joeppeetersbv.nl • www.joeppeeterbv.nl

64 i-magazines.be

AFWERKING


• Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen

uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere

facturen zijn, groepeert u die het best in één aanvraag. Facturen

(ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om

in aanmerking te komen.

• De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp

(of een nieuwe gaswarmtepomp) voor verwarming van een

ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor

een warmtepompboiler (die alleen dient om sanitair water te

warmen).

De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor

zwembadverwarming (ook niet gedeeltelijk) en ook niet voor

actieve koeling.

• Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren.

• Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een

overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen

waaraan de warmtepomp moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder Infrax (externe

website) of Eandis (externe website). Kies de premie van het jaar

dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

• Download het aanvraagformulier van uw netbeheerder. Kies

het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de

eindfactuurdatum.

o Eandis (externe website)

o Infrax (externe website)

• Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar

uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12 maanden na

de datum op uw laatste factuur. Voeg de onderstaande documenten

zeker toe.

o Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon,

kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en

plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding

van: merk en type, het compressorvermogen (of het

geïnstalleerd gasvermogen), de COP en de datum waarop

de warmtepomp werd geïnstalleerd.

o Attest (met alle nodige verklaringen) dat de aannemer

heeft ingevuld en ondertekend.Kopie van het rapport van

de technische controle door het installatiebedrijf.

o Kopie van de opbrengstberekeningen van het

installatiebedrijf.

o Als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest

van beschermde klant of kopie van de recentste

elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht

met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie

wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag

worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

BEDRAG

De berekening van de premie voor een elektrische warmtepomp

verschilt van de berekening voor een gaswarmtepomp. Op het

aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u zien hoe de premie

berekend wordt. De premie is maximaal 1.700 euro en is afhankelijk

van het type warmtepomp, de COP en het vermogen van de pomp.

Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande

elektrische weerstandsverwarming (in een gebouw dat al vóór 1

januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met

toepassing van uitsluitend nachttarief)? Dan verdubbelen de hoogte

en het maximum van de premie.

Bron vlaanderen.be

AFWERKING

i-magazines.be 65


PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE

NIEUWBOUWINGEN

Als zaakvoeder, met meer dan 20 jaar ervaring in het vak, tracht

ik samen met u op zoek te gaan naar de ideale oplossing voor uw

nieuwbouw of renovatieproject.

U kan bij me terecht voor plaatsing ,maar ook wie zelf aan de slag

wil gaan kan steeds op me rekenen

voor gratis adviesverlening bij de aankoop van materialen en

plaatsing.

Onze vaste merken zijn o.a. Niko , Aiphone , Schneider , Siemens,

…..

Naast de plaatsing en verkoop zorgen wij ook voor de verhuur van

werfkasten, het keuringsklaar maken van uw installatie en voorzien

wij de nodige plannen en advies.

U kan bij ons niet enkel terecht voor de klassieke systemen, want

door de jaren heen zijn we ons steeds meer gaan specialiseren in

automatische besturingssystemen, die u tijd besparen en meer luxe

bieden.

Aan u de keuze……

Aarzel zeker niet om vrijblijvend contact met me op te nemen, dit

geeft ons de mogelijkheid om uw project grondig te bespreken,

hierna volgt een gratis ,duidelijke en overzichtelijke offerte.

Indien u wenst kan de bespreking s’avonds en bij u thuis gebeuren.

Bent u op zoek naar een vakman die zelf op de werf aanwezig is,

dan bent u bij ons zeker op het juiste adres.

ELEKTRICITEITSWERKEN

VERLICHTING & MATERIALEN - VERKOOP

+ Hulp voor de DOE-HET-ZELVER

VANDERSTEGEN

DOMINIQUE

Veeweidestraat 65 • B-3960 Bree

Tel. 089/47 29 48 • info@vanderstegendominique.be

GSM 0475/62 10 22

66 i-magazines.be

AFWERKING


TIPS OM ELEKTRICITEIT TE BESPAREN

VERLICHTING

De verkoop van gloeilampen is al een tijdje verboden, toch zijn er

nog heel wat in gebruik. Vervang gloeilampen door energiezuinige

spaarlampen of LED-lampen. En nog belangrijker: doe het licht uit

waar geen verlichting nodig is.

MEER TIPS

Op de website energiesparen.be staan nog meer tips om

energiezuinig te leven (externe website).

WEBSITES

www.energiesparen.be

SLUIPVERBRUIK

Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in uw woning is te wijten aan

stille verbruikers (lampjes, tijdsaanduidingen,…) die dag en nacht

wat energie nodig hebben. Zet deze apparaten zoveel mogelijk

volledig uit met de aan/uit-knop of via een stekkerdoos. Door het

sluipverbruik in te perken, kunt u tot 150 euro per jaar besparen.

TELEVISIE EN DECODER

Alle nieuwe televisietoestellen hebben een energielabel. Er is

nog altijd een aanzienlijk verschil in verbruik tussen lcd-tv’s met

LED-achtergrondverlichting en plasmaschermen. De decoder

voor digitale televisie verbruikt vrij veel energie. Beperk het

‘sluipverbruik’ en schakel de toestellen volledig uit als u geen tvkijkt

of geen opnames gepland hebt. Kijk ook na of uw toestel geen

energiezuinige (stand-by)modus heeft die het sluipverbruik kan

verminderen.

VERTROUW OP OPEN COMMUNICATIE

Bedrijf of particulier? De juiste elektronica maken uw omgeving

aangenamer en veiliger. Toch als u een ervaren elektricien kiest, die

u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Zo geniet u snel van

de gemakken die elektriciteit voorziet. .

• algemeen elektriciteitswerk

• domotica of huisautomatisering

• verlichting

• horeca verlichting

• horecaliften

• dossierliften

• toegangscontrole en camerabewaking

• alarmen en brandveiligheid

• video- en parlofonen

• atabekabeling (bijv. wifi,bedrijfsnetwerken)

• heattracing (op temperatuur houden van waterleiding,

productieprocessen, opritverwarming en elektrische verwarming)

WASSEN, DROGEN EN STRIJKEN

Wassen op 30° levert zeer goede wasresultaten op en bespaart

elektriciteit. De droogkast is een ware energievreter. Met een

A-label toestel daalt het verbruik echter al met de helft. Ook buiten

de zomermaanden kan de was vaak op een rekje of buiten gedroogd

worden. En is strijken niet uw favoriete bezigheid? Probeer dit dan

tot een minimum te beperken door de droge was onmiddellijk op te

plooien en de stukken apart te leggen.

KOKEN EN VRIEZEN

UW VOORKEURSBEHANDELING: STIPT OP AFSPRAKEN

En ook na de klus rekent u op uw elektricien voor onderhoud. En

wees gerust, een professionele vakman komt alle afspraken na.

Want dankzij de industriële klanten is hij al langer een professionele

aanpak én communicatie gewoon. Daardoor krijgt u als particulier

ook een voorkeursbehandeling.

Meer comfort thuis of op het werk dankzij elektrische systemen?

Vraag altijd naar een offerte.

Sinds juli 2012 mogen alleen nog koelkasten en diepvriezers met

een A+-label verkocht worden. Laat uw koelkast of diepvriezer niet

langer open dan nodig en ontdooi uw diepvries regelmatig. Een

ijslaag van 2 mm geeft namelijk al een meerverbruik van 10%.

‘Geniet van meer veiligheid en comfort

Nieuwbouw, renovatie of onderhoud’

AFWERKING

i-magazines.be 67


Onze service

is uw troef!

Binnenverlichting • Elektrisch materiaal

Buitenverlichting • Ventilatie

Grote Baan 3

3530 Houthalen

Tel: 011 52.39.91

info@hermansmullens.be

www.hermansmullens.be


“Hermans-Mullens werd volledig vernieuwd !

Twee verdiepingen met de meest uitgebreide

collectie aan verlichting en installatiematerialen.

We staan steeds klaar voor al uw vragen.”


www.a-s-w.be

Meerkensstraat 14

3650 Dilsen-Stokkem

Tel: +32 (0)89 75 53 30

info@a-s-w.be


PREMIES VOOR RAMEN (GLAS EN SCHRIJNWERK)

In uw woning kan veel warmte verloren gaan via de ramen.

Door enkele beglazing of gewoon dubbel glas te vervangen door

hoogrendementsglas, kan u heel wat energie besparen. U kan

alleen het glas zelf vervangen, maar soms is het beter om ook

het schrijnwerk en dus het volledige raam te vervangen. U kan de

terugverdientijd van een investering in hoogrendementsbeglazing

berekenen via de energiewinstcalculators.

Investeert u in hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning

of appartement (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari

2006)? Dan kan u in aanmerking komen voor deze premies van uw

netbeheerder:

• Als u de werken laat uitvoeren door een aannemer, kan u een

Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas krijgen

van :

o 12 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 1,1) bij

de vervanging van enkel glas

o 15 euro per m² (U-waarde van het glas is maximaal 0,8) bij

de vervanging van enkel of dubbel glas.

• Als u ook het schrijnwerk laat vervangen (de volledige ramen,

dus niet alleen het glas) én de muren laat isoleren waarin die

ramen zitten, krijgt u vanaf 2014 een hogere premie voor de

ramen (48 of 60 euro per m²) met de Combinatiepremie van de

netbeheerder voor gelijktijdige investering in raamvervanging en

muurisolatie.

Als u zowel het glas als het schrijnwerk vervangt in een woning

die minstens 25 jaar oud is, kan uw investering in aanmerking

komen voor de renovatiepremie. Deze premie is afhankelijk van uw

inkomenssituatie. Daarnaast moet u voor minstens 10.000 euro

(exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen uit één of meer van

de acht vastgelegde categorieën van verbouwingswerken.

Voor kleinere investeringen kan un in aanmerking komen voor de

verbeteringspremie, als u zowel het glas als het schrijnwerk van uw

ramen vervangt en uw woning minstens 25 jaar oud is. Of u deze

premie krijgt, hangt af van uw inkomenssituatie.

Sommigen gemeenten en provincies geven ook premies voor de

plaatsing van hoogrendementsglas. Met ‘Zoek uw subsidie’ op

energiesparen.be (externe website) krijgt u een handig overzicht

van alle premies waarvoor u in aanmerking komt.

PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR

HOOGRENDEMENTSGLAS (IN EEN BESTAANDE WONING

OF APPARTEMENT)

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing

laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van

uw netbeheerder. Het kan gaan om de vervanging van enkel of

dubbel glas. U moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

Als u in 2014 muurisolatie laat plaatsen én de volledige ramen in die

muren vervangt (door ramen met hoogrendementsglas), dan is de

Combinatiepremie interessanter: de premie voor raamvervanging is

in die combinatiepremie vier keer zo hoog als in deze premie voor

hoogrendementsglas.

Voorwaarden

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) is

bepalend voor de voorwaarden en de bedragen van deze premie.

Voor een eindfactuur van 2014, gelden de voorwaarden en

bedragen van 2014.

Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk

12 maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn,

groepeert u die het best in één aanvraag.

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of

woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden

aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.

Als u een eindfactuur hebt vanaf 1-1-2014, dan geldt de premie

ook voor woningen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór

1-1-2006 maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten.

Herbouw en uitbreiding van een bestaande bouw en grondige

verbouwingen die aan de E-peil-eisen moeten voldoen, komen niet

in aanmerking. Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door

een aannemer. Enkel glas moet vervangen worden door nieuw

hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K.

Dubbel glas moet vervangen worden door nieuw hoogrendementsglas

met een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K.

De U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer.

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels

komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.

Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht

van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het

materiaal moet voldoen.

PROCEDURE

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet

bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie

online aan op de website van uw netbeheerder www.infrax.be of

www.eandis.be. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt

met het jaar van de factuurdatum. De premie aanvragen met

aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier van uw

netbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met

het jaar van de eindfactuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten

naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12

maanden na de datum op uw laatste factuur. Alleen facturen (ook

voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in

aanmerking. Onderstaande documenten moet u zeker toevoegen.

Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of

pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing,

met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas

en het aantal m².

Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.

Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van

beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur

waarop het sociaal tarief vermeld staat. Als de netbeheerder uw

aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het

bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies

kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een

bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens

ontbreken.

AFWERKING

i-magazines.be 71


SUPERIEURE KWALITEIT AAN EEN MEER DAN CORRECTE PRIJS

Wanneer u met Qutex in zee gaat voor ramen en deuren, sectionaalpoorten of buitenzonwering, dan kiest u voor superieure kwaliteit

en een vakkundige plaatsing. Wij hebben niet de ambitie om de goedkoopste te zijn. Wél willen wij een maximale meerwaarde geven

aan uw investering. Graag lichten wij u persoonlijk toe waar onze toegevoegde waarde en de kwaliteitsverschillen zitten.

Qutex legt de lat bijzonder hoog voor zijn

leveranciers. Alleen wie uitblinkt met een

supercombinatie van kwaliteit en design, komt

voor ons in aanmerking. Daarom werken we

alleen samen met Europese gerenommeerde

leveranciers die een uitmuntende staat van

dienst kunnen voorleggen.

Ramen en deuren

Voor de ramen in aluminium werken we

standaard met Schüco, onze ramen in pvc

bieden we aan in het merk Rehau. Als alternatief

voor pvc is ook Schüco mogelijk. Houten ramen

en deuren laten we maken bij een Belgische

schrijnwerkerij.

Sectionaalpoorten

Voor sectionaalpoorten werken we uitsluitend

met de Belgische ontwerper en fabrikant L-Door, een vaste waarde

in het vakgebied.

Zonwering

Voor buitenzonwering werken we met exclusieve kwaliteitsproducten.

Een vakkundige plaatsing

Onze plaatsingsploegen hebben hun sporen al meer dan verdiend.

Naast de jarenlange ervaring, beschikken ze over een alziend oog

voor detail en een sterke drive naar perfectie.

Stipte opvolging van uw project

Beide zaakvoerders, Kristof en Fabio, staan persoonlijk garant

voor een stipte opvolging van uw project. Ze vormen de onmisbare

schakel tussen de gemaakte afspraken in de prijsofferte én de

realisatie op het terrein. Elke vraag beantwoorden ze met plezier.

Persoonlijke begeleiding op elk moment

U laat niet alle dagen ramen en deuren, een sectionaalpoort of

buitenzonwering plaatsen. Qutex garandeert een persoonlijke

begeleiding in elke fase van uw project. Op dat vlak gaan we graag

een stapje verder dan u misschien verwacht. Wij denken vanaf het

begin actief met uw verhaal mee, bezoeken samen referentieklanten,

lichten onze prijsofferte persoonlijk toe, bespreken vooraf de

plaatsing én evalueren samen na de realisatie.

Kloosterstraat 4 • 3740 Bilzen

T 089 25 75 57 • F 089 30 50 77

info@qutex.be • www.qutex.be

72

i-magazines.be

Openingsuren

Vrije openingsuren:

Maandag 13u00-17u00

Donderdag 13u00-17u00

Alle andere dagen mogelijk na afspraak.

Wij passen ons aan uw agenda aan.

Ook afspraken ‘s avonds of tijdens de weekends

mogelijk.

AFWERKING


wonen wordt puur genieten...

ALU&PVC

RAMEN, DEUREN, ROLLUIKEN, ZONNEWERING, POORTEN, OUTDOOR GAMMA ...

Nieuwbouw & renovatie - Modern & klassiek

Eigen productie, plaatsing eventueel met kraanwagen, en service

Advies op maat en gratis prijsofferte

Meer dan 35 jaar ervaring

PREMIUM PARTNER SCHÜCO

GLASEXPERT SAINT- GOBAIN

Officiële dealer RENSON OUTDOOR

Bezoek regelmatig onze website www.alracon.be voor speciale acties

Alracon bvba

Leuerbroek 1024, B-3640 Kinrooi

Tel +32(0)89 70 36 72

info@alracon.be


ROLLUIK

Een rolluik is een verticaal bewegende afsluiting voor een raam,

deur of andere opening in een gebouw of andere ruimte. Een rolluik

kan voor of achter de af te sluiten opening zijn aangebracht en

dient als zonnewering of ter voorkoming of voor bemoeilijking van

inbraken. Eenzelfde functie hebben ook de gewone luiken; dit zijn

doorgaans houten panelen - hangend aan scharnieren - die als een

deur open en dicht kunnen.

Een rolluik bestaat uit metalen of houten lamellen (geprofileerde

strippen) die verbonden zijn en daardoor een soepel geheel vormen

dat oprolbaar is. De bediening van een rolluik kan manueel (met

hand, zwengelmechaniek of veeras) ofwel elektrisch gemotoriseerd

(buismotor, opsteekmotor, kettingmotor) zijn.

Een belangrijke toepassing van rolluiken is voor de bescherming

van winkels buiten de openingsuren. Deze rolluiken kunnen een

rasterpatroon hebben of geheel dicht zijn. Een alternatief voor zulke

rolluiken zijn schaarhekken. Er bestaan ook geheel doorzichtige

rolluiken gemaakt van polycarbonaat schalmen.

Een andere belangrijke toepassing voor een rolluik is het lichtdicht

en geluidsarm afsluiten van ramen of deuren in een huis. Deze

rolluiken bestaan uit aluminium, PVC of, zeer zelden, houten

lamellen. De aluminium lamellen zijn meestal gevuld met schuim.

Dit is gedaan ter versteviging en voor (geluids)isolatie.

Rolluiken zijn wel inbraakvertragend, maar niet inbraakwerend.

Wel zijn er tegenwoordig rolluiken met het Politie Keurmerk Veilig

Wonen. Deze hebben een blokkeersysteem, waarbij blokkade per

lamel optreedt indien men probeert het pantser te forceren. Deze

variant is daardoor wel inbraakwerend.

Een derde toepassing voor een rolluik is de parkeergarageafsluiting,

waarmee wordt voorkomen dat zich na sluitingstijd onbevoegde

personen in de garage begeven. Vanwege de ventilatie wordt hier

vaak voor een open rolhek gekozen.

In België zijn rolluiken standaard in de meeste huizen aanwezig. In

meer zuidelijke landen, waar mensen tijdens de heetste periode van

de dag enkele uren slapen, worden rolluiken uitgebreid toegepast

om licht en warmte buiten de huizen te houden.

ZONWERING

Zonwering is de verzamelnaam voor allerlei constructies die de

overlast van zonlicht en warmte ten gevolge van zonlicht moeten

tegengaan. In een kantooromgeving is dit ook een vereiste vanuit

de ARBO-wetgeving. De keuze hoe de juiste binnentemperatuur

wordt bereikt is aan de eigenaar of gebruiker.

BUITENZONWERING

Wanneer de zonwering aan de buitenzijde van een gebouw is

aangebracht, spreekt men over buitenzonwering. In de meeste

gevallen is dat een zonnescherm, waarin verschillende vormen

bestaan. Screens, buitenjaloezieën, blinden, persiennes, rol- en

raamluiken kunnen ook als zonwering dienen. Hieronder vallen

ook overstekende dakranden of vloeren, of bouwkundige luifels

rechtstreeks boven de ramen.

AFWERKING

BINNENZONWERING

Wanneer zonwering aan de binnenkant van het gebouw is

aangebracht, spreekt men over binnenzonwering. Men dient er

rekening mee te houden dat zonwering aan de binnenzijde minder

effectief is dan aan de buitenzijde. Licht regelen kan men uiteraard

ook goed aan de binnenzijde. Men heeft de keuze uit:

een rolgordijn; lamellen (horizontaal of verticaal); horizontale lamellen

heten jaloezieën; een jaloezie; een papieren zonnescherm dat zich

als een harmonica opvouwt wanneer het wordt opgetrokken (enkele

vouw: plissé, dubbele vouw: duette/dupli) ; een vouwgordijn;

een paneelgordijn; vitrage (glasgordijn); gordijnen; houten shutters;

een verstelbaar binnenluik; speciale spectraal selectieve glasfolies;

panache vouwgordijn; luxe vouwgordijnen.

GORDIJNEN

Een gordijn is een doek dat wordt gebruikt om iets af te schermen

of te verbergen. Meestal worden gordijnen aan de binnenzijde van

een buitenraam opgehangen om nieuwsgierige blikken buiten te

houden (privacy) of/en als warmte-isolatie.

Het woord gordijn komt van het oudfranse woord cortine en uit het

latijn: cortina. In het Engels is het begrip curtain eruit ontwikkeld.

Rond 1400 wordt zowel het begrip cortine als gordine gebruikt,

maar van lieverlede (1460) wordt gordine het begrip voor een

voorhangsel van een deur, venster of bed.

Gordijnen worden meestal uit textiel gemaakt. Vaak wordt een

gordijn gebruikt in combinatie met vitrage.

Doel

• om te voorkomen dat iemand van buiten naar binnen kijkt

• om te vermijden dat er licht in de ruimte valt

• om de akoestiek van de ruimte te verbeteren

• als isolatie

• of om het binnenshuis gezellig te maken wanneer het buiten

donker is

• ophanging

Gordijnen worden opgehangen aan een zogenaamde gordijnroede

met gordijnhaken. Dit maakt het mogelijk om de gordijnen opzij te

schuiven zodat ze zo min mogelijk van het raam bedekken, en voor

het raam te schuiven zodat het hele raam wordt bedekt. De laatste

gordijnhaak wordt vastgemaakt aan de eindstop zodat het gordijn

bij de muur blijft hangen. Gordijnen kunnen in twee delen worden

opgehangen, zodat de helft naar links en de helft naar rechts

schuift, maar ook komt het voor dat het hele gordijn aan één kant

wordt opgehangen.Vaak gebeurt het open en dicht doen door de

rand van het gordijn met de hand te pakken, en het simpelweg opzij

te trekken. Omdat hierbij de stof vuil kan worden zijn er ook andere

technieken: er bestaan transparante glazen of plastic stokken

die aan de laatste gordijnhaak worden bevestigd, en waaraan

men kan trekken zonder het gordijn zelf aan te raken. Ook zijn er

mechanieken met een touw dat binnen de gordijnrail ligt, zodat men

via een katrol aan de buitenzijde het gordijn kan bewegen. Deze

laatste mechanismen kunnen ook worden gemotoriseerd.

Soms worden gordijnen alleen opgehangen naast het raam voor de

sfeer, en zijn ze niet bedoeld om te sluiten. In zo’n geval ontbreekt

vaak de gordijnrail, en kan ook het formaat van de gordijnen

ontoereikend zijn om het hele raam te bedekken.

i-magazines.be 75


DECO, producten van topkwaliteit

RAMEN, DEUREN EN POORTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

VERANDA’S

Deco werd opgericht in 1993 door Deelkens Marcel. Oorspronkelijk

was het de bedoeling om houten tuinmeubelen te vervaardigen.

Echter door de roots als ramen en deurenfabrikant bij FAL Achel

sloeg dit al snel over naar onze huidige hoofdbedrijvigheid. Ramen

en deuren!

Als werknemer van FAL Achel werd uiteraard de keuze gemaakt

om hun merk, PROFEL, te verdelen. Dat dit de juiste keuze was is

gebleken uit de resultaten van de afgelopen 20 jaar.

Gestart als eenmanszaak werd al na 2 jaar besloten om personeel

in dienst te nemen. De groei is sindsdien blijven doorgaan. In 2001

werd het bedrijfspand op de huidige locatie aangekocht. Dit is

intussen in oppervlakte verdrievoudigd tot ruim 850m². Dit is mede

te danken aan onze missie om iedereen de kans te geven om in

een comfortabele en energie vriendelijke woning te kunnen leven.

Hierdoor dragen wij rechtstreeks bij aan het welzijn, het milieu en

de economie.

De passie om dit te verwezenlijken laten wij blijken door onze manier

van werken. Ongedwongen kiezen onze klanten voor DECO bvba.

Het is onze plicht om deze keuze te bevestigen door het hele traject

te begeleiden en uit te voeren volgens de noden en wensen van de

klant. Wij zijn pas tevreden als onze klant tevreden is.

In de loop der jaren heeft DECO bvba heel wat projecten afgewerkt.

Een indrukwekkende referentielijst is daar het gevolg van. Gaande

van renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Verandabouw, carports en terrasoverkappingen. Bij DECO bvba

is dit alles onder één dak mogelijk. Desgewenst verzorgen wij het

hele traject van ontwerp tot oplevering. Hierdoor heeft u maar één

aanspreekpunt.

76

i-magazines.be

AFWERKING


Heeft U bouw of verbouwplannen, breng altijd eerst een bezoek aan DECO bvba.

Ons advies is gratis!

DECO bvba kiest zijn partners zorgvuldig uit. Enkel bekende en sterke merken

die allen garant staan voor hun producten. Producten van topkwaliteit!

Industriestraat 18,

3930 Hamont - Achel

Tel: +32 (0)11/44.84.21

Fax: +32 (0)11/44.71.96

info@deco-bvba.com

www.mijnnieuweramen.be

AFWERKING

i-magazines.be 77


Zaakvoerder: Swinnen Peter

OVER B&S INTERIEUR DESIGN BVBA

Basic (of budgetvriendelijk) en Speciaal interieur design, dat

is waar B&S interieur design uit Overpelt voor staat.

Het team dat bestaat uit zeven gemotiveerde medewerkers

staat in voor de vakkundige installatie van uw interieur. Van

eigen ontwerp, opmeting en uitwerking, tot productie en

plaatsing ... alles gebeurt in eigen beheer. Hierdoor kunnen

wij u steeds hoogwaardige kwaliteit, uitstekende service en

aantrekkelijke prijzen bieden.

Onze firma streeft altijd naar 100% klantentevredenheid.

De productie en plaatsing van uw keuken, badkamer,

binnendeuren of natuurstenen vloer gebeurt dan ook

nauwgezet en volgens een strikte planning. U kunt erop

vertrouwen dat wij gemaakte afspraken correct naleven en u

ook na oplevering steeds een uitstekende service aanbieden.

Naast particulieren mogen wij ook doe-het-zelvers tot ons

cliënteel rekenen. Handige klussers kunnen hier namelijk

terecht voor op maat gemaakte interieurelementen (al dan

niet voorgemonteerd).

B&S Interieur Design bvba • Lodewijk de Raetlaan 18 • 3900 Overpelt • info@bns-interieur.be • T 011 73 45 85 • F 011 73 45 86

www.bns-interieur.be


Accentwanden of accentmuren zijn steeds vaker terug te vinden in moderne inrichtingen. Niet onterecht want spelen met kleur doet

je interieur leven en dynamisch aanvoelen. De combinatie van de juiste kleur op een weldoordachte muur kan bovendien ook een

belangrijke invloed hebben op de ruimtelijke ervaring van de kamer. Hoe je een geslaagde accentmuur kan verven of behangen lees

je hier.

KLEUREN KIEZEN VOOR JE ACCENTWAND

Het kiezen van een geschikte accentkleur hangt af van heel wat

factoren. Hoewel we geen kijkje kunnen nemen in je interieur zijn

er toch enkele basisregels die van toepassing zijn in elk interieur.

Hou deze kleurentips in acht en je accentmuur zal gegarandeert

geslaagd zijn!

1. OPPERVLAKTE VAN DE ACCENTMUUR

Voor een kleine accentwand kies je best pure en opvallende

kleuren. Hoe groter het oppervlak van je accentwand, hoe

lichter het kleur mag zijn. Wanneer je een grote accentmuur

hebt kan je ook gebruikmaken van kleuren die minder zuiver zijn.

Dit zijn kleurtinen die meer grijs bevatten of een combinatie van

verschillende kleurtinten bevatten. Door te spelen met kleuren kan

je ervoor zorgen dat een klein oppervlak evenveel indruk zal maken

als een grote accentwand in een lichte kleurtint. Omgekeerd zullen

de zachte kleurtinten er ook voor zorgen dat je muur niet schreeuwt

om aandacht.

2. GLANSGRAAD

glansgraad laat je interieur er frisser uitzien, een matte kleur zal

zorgen voor een intiemere sfeer. Geraak je er niet uit kies dan voor

de gulden middenweg in satijnglans.

3. NATUURLIJKE LICHTINVAL

Hou rekening met de natuurlijke verlichting. Wanden waar weinig

daglicht op schijnt zal sowieso donkerder ogen. Donkere ruimtes

geef je dus best een lichter accentkleur. Om het effect van je kleur

te zien kan je eerst een kleurstaal verven op de wand. Onder daglicht

zullen oneffenheden ook duidelijker zichtbaar zijn. Zeker wanneer je

donkere kleuren wil gebruiken. Bereid de muur dus goed voor en

leg verschillende lagen verf aan.

4. BEGELEIDENDE KLEUREN

Begeleidende kleuren zijn de kleurtinten die gecombineerd worden

met het kleur van de accentmuur. Deze hebben als functie rust te

creëren in het interieur. Hiervoor kan je kiezen voor toon-op-toon

tinten of of witte kleurtinten. Meer informatie over het combineren

van kleuren vind je in het artikel over kleurencombinaties.

Glanzende kleuren zijn drukker dan matte kleuren. Op grote

oppervlakken vermijd je dan ook best glanzende verf. Een hoge

Het kiezen van het juiste behang kan door het grote aanbod aan soorten en uitvoeringen wel eens een lastige opgave zijn. Om de

keuze wat te vergemakkelijken hebben we de meest gebruikte behangsoorten met hun specifieke eigenschappen voor je op een

rijtje gezet.

PAPIER BEHANG

Papierbehang is een van de meest gebruikte behangsoorten. Het is

in veel variaties te koop en is verkrijgbaar in allerlei diktes, structuren

en patronen. Simplex is het goedkoopste type behangpapier en

bestaat uit één laag papier.

Duplex behangpapier bestaat uit 2 lagen en is opmerkelijk sterker.

Een andere variant is rauhfaser behangpapier. Dit type behang

bestaat uit twee lagen papier waar houtvezeltjes tussen zitten. Dit

zorgt voor een ruwe textuur.

VOORDELEN VAN PAPIERBEHANG

• Relatief goedkoop (vooral simplex behang en rauhfaserbehang).

• Makkelijk aan te brengen.

• Relatief makkelijk te verwijderen met afweekmiddel of stomer.

NADELEN VAN PAPIERBEHANG

• Vochtgevoelig en dus niet overal toepasbaar.

• Meestal niet afwasbaar.

• Ondergrond moet egaal zijn (met uitzondering van dikke soorten

duplex behang).

• Beschadigde of slechte muren zijn niet geschikt als ondergrond.

• Behangtafel nodig om het behangpapier in te lijmen.

INTERIEUR

VLIESBEHANG (MUURBEKLEDING OP VLIES)

Vliesbehang wordt gemaakt van textielvezels, papiervezels en

kunststofvezels. Deze basisstoffen worden in een speciaal procedé

samengevoegd. Vliesbehang is licht, stevig en kan eenvoudig

overschilderd worden. Omdat het makkelijk te verwerken is (geen

plaktafel nodig), is vliesbehang vrij populair en zeer geschikt als

alternatief voor traditioneel behang op basis van papier. Vliesbehang

is ook bijzonder populair voor het renoveren van oude muren. Het

zogenaamde Renovlies is verkrijgbaar in verschillende diktes en laat

er elke muur weer als nieuw uitzien.

VINYLBEHANG

Vinylbehang bestaat de toplaag uit kunststof (vinyl) en de

onderlaag meestal uit papier, katoen of vlies. De toplaag heeft

een beschermende werking tegen vocht en maakt het behang in

sommige gevallen zelfs watervast.

GLASVEZELBEHANG

Glasvezelbehang is gemaakt van sterke fiberglasvezels en is

geschikt om te gebruiken bij het behangen van beschadigde

muren. Het kan goed tegen vocht en krimpt niet. Dit soort behang

wordt voornamelijk verkocht in een witte neutrale kleur die je kan

overschilderen naar wens. In de betere verfwinkel kan je ze ook

voorgeschilderd kopen.

i-magazines.be 79


Marleen Hermans

interieurarchitectuur

“Ideeën vormgeven. Individuele wensen vertalen naar een

eigen woonomgeving. Spelen met tinten en schakeringen.

Kiezen voor eigentijdse materialen, die mooi maar

ook functioneel zijn. Dát is de meerwaarde van de

interieurarchitect.

Toch is niemand belangrijker dan de opdrachtgever zelf.

Het is zijn wens die realiteit wordt. Bouwen, renoveren of

verbouwen, het is een uniek en vaak eenmalig project.

Luisteren, afstemmen, aanpassen zijn daarom net zo

belangrijk als adviseren, plannen, coördineren.

Eén aanspreekpunt, een gedeelde visie en een correcte

uitvoering van het hele project. Dat is waar mensen naar

verlangen. De creativiteit en de verbeeldingskracht van de

interieurarchitect als verlengstuk van hun eigen ideeën:

samen op weg naar mooier wonen.”

IDEEËN

KRIJGEN VORM

advies ontwerp realisatie

Marleen Hermans

Stationsstraat 39

B-3680 Maaseik

T. 089 56 73 54

F. 089 56 36 09

info@marleenhermans.be

www.marleenhermans.be

80

i-magazines.be

INTERIEUR


INTERIEUR

i-magazines.be 81


advies ontwerp realisatie

Marleen Hermans

Stationsstraat 39

B-3680 Maaseik

T. 089 56 73 54

F. 089 56 36 09

info@marleenhermans.be

www.marleenhermans.be

82

i-magazines.be

INTERIEUR


INTERIEUR

i-magazines.be 83


Wij maken uw

interieurdromen waar ...

• keukens, plafonds, deuren,

• laminaat-, vinyl- en parketvloeren,

• kasten op maat van het interieur,

• badkamermeubelen, ...

Plaatsing op verzoek mogelijk !

Peerderbaan 45

B-3670 Meeuwen-Gruitrode

tel. 011 79 03 20

reeckervelt 1

B-3770 rieMst

tel. 012 45 76 76

een uitgebouwd assortiment

VOOR INTERIEUR & DOE-HET-ZELF

info@jansen-dhz.be

www.jansen-dhz.be


BADKAMER

BADKAMER OF WELNESS

De klassieke badkamer met lavabo, spiegel en bad is vandaag

uitgegroeid tot een echte welnessruimte voor rust en ontspanning.

Denk hierbij aan massage- of bubbelbaden, sauna’s en stoombaden.

Ook in kleine badkamers kun je nog verrassend veel. Laat je

hierover adviseren en kijk wat er mogelijk is.

Tijdens de ruwbouw- en pleisterwerken worden toevoer- en

afvoerleidingen voor je sanitaire toestellen van de badkamer reeds

geïnstalleerd.

Hou hier tijdig rekening mee bij de keuze van je badkamerinrichting.

Kijk ook na op welke subsidies je recht hebt. Er zijn reeds kleine

premies voor spaardouchekoppen tot grotere premies voor echte

verbouwingswerken.

Meer info vind je op www.premiezoeker.be

KEUKENS

CREËER DE KEUKEN VAN JE DROMEN

Besteed bij de keuze van je keuken voldoende aandacht aan

enerzijds de materiaalkeuze en de afwerking en anderzijds aan jouw

kook- en eetgewoonten. Bepaal zelf je keukenbehoeften.

Als je bepaald hebt welke toestellen je nodig hebt, denk dan verder

na over de schikking en de inrichting. Met een slimme keuken haal

je namelijk veel meer bergruimte uit je keuken.

Denk hierbij ook aan de plaatsingshoogte van de toestellen en het

werkblad (ergonomie).

DRESSINGS

De tijd dat een dressing enkel weggelegd was voor “The Happy

Few” is al lang verleden tijd. Tegenwoordig bestaan er heel wat

goedkope modules die makkelijk te integreren zijn in elke kamer. Om

een functionele dressing te ontwerpen moet je niet alleen rekening

houden met de opbergruimte maar ook met de aanpalende kamers.

Onderstaande tips helpen je alvast opweg om de perfecte dressing

te ontwerpen.

LOCATIE VAN EEN DRESSING

Een dressing als aanhangsel van de slaapkamer of badkamer ziet er

heel leuk uit maar is niet altijd even praktisch. Door van je dressing

een circulatiezone te maken kan je heel wat tijd winnen en wordt het

ook een bijzonder functionele ruimte. De perfecte opstelling is dan

ook gelegen tussen de slaapkamer en de badkamer.

INTERIEUR

DE WASPLAATS

Bij het inplannen van een dressing wordt de wasplaats vaak over

het hoofd gezien. Wil je de woning niet steeds doorkruisen met

volle wasmanden, dan plaats je deze dus best in de nabijheid van

je dressing. Als je voldoende ruimte hebt kan het ook praktisch zijn

om de wasruimte te integreren in de dressing. Bevindt de wasplaats

zich op een andere verdieping dan plaats je de dressing best zo

dicht mogelijk bij de trap. Door een valluik met kokers te maken

kan vuile kledij ook rechtstreeks in de wasplaats terechtkomen.

SOORTEN DRESSINGS

Afhankelijk van je voorkeur en budget kan je kiezen voor een

dressing op maat of een dressing op basis van modules.

MODULE DRESSINGS

Tegenwoordig zijn er heel wat moduleerbare dressingsystemen

verkrijgbaar. Deze kan jezelf samenstellen aan de hand van

verschillende elementen. Het voordeel van deze systemen is dat ze

relatief goedkoop zijn en dat ze meteen voorradig zijn. Als nadeel

geldt dan weer dat ze vaak minder stevig zijn en nooit echt 100%

aansluiten op je wensen en de ruimte. De voordeligere prijs doet je

daar echter al snel mee leven.

DRESSING OP MAAT

Een dressing op maat kan heel interessant zijn wanneer je een

kleine of moeilijk in te richten ruimte hebt die je optimaal wil

benutten. Schuine wanden kunnen perfect ingevuld worden en ook

speciale eisen zoals grote schuifpanelen, trappen en onzichtbare

deuren zijn perfect mogelijk. Voor een dressing op maat mag je

een prijs verwachten tussen de 500 à 1250 euro per lopende

meter. Dit afhankelijk van gebruikte materialen, vormen en de

moeilijkheidsgraad.

DRESSING INRICHTEN: WAAROP LETTEN?

Een dressing moet vooral functioneel en onderhoudsvriendelijk zijn.

Open kasten ogen mooi maar vergen meer poetswerk. Invallend

licht kan er bovendien voor zorgen dat je kledij gaat verkleuren.

Door te kiezen voor verstelbare legplanken laat je zo weinig mogelijk

ruimte onbenut en kan je de kasten ook aanpassen naargelang het

seizoen.

Voor het kiezen van kledij is natuurlijk daglicht ideaal. Aangezien

dit niet altijd aanwezig is kies je best voor verlichting die dit zoveel

mogelijk nabootst. Geel licht zoals spots komen dan wel gezelliger

over maar kunnen een vertekend beeld geven over kleuren. Om het

licht zoveel mogelijk te reflecteren kan je ook gebruikmaken van

grote spiegels. Deze zullen de kamer ook groter doen aanvoelen.

De dressing wordt vaak blootsvoets gebruikt. Een vast tapijt of

parket is dan ook de idealevloerbekleding. Keramische tegels kan

je makkelijk bedekken met enkele zachte tapijtjes. Om het extra

gezellig te maken mag een zitelement zeker ook niet ontbreken.

i-magazines.be 87


oxsprings, waterbedden, relaxzetels, slaapbanken, donsdekens, dekbedovertrekken,

kussens, handdoeken, nachtkleding

Tafellinnen Libeco polylin 155x250 € 96 Sierkussens Designers Guild € 59/84/108

Dekbedovertrek Designers Guild € 249 Nachtkleed Cyell € 79 Toilettas Designers Guild € 19/25/30

Geurkaarsen Designers Guild € 45

genkersteenweg 310 3500 hasselt tel: +32 (0)11 24 15 92 fax: +32 (0)11 24 16 37 www.reyskens.be/hasselt


Het bed is één van de meest gebruikte meubels in huis en heeft een grote invloed op je gezondheid. Je neemt dan ook best een

comfortabel model dat voldoet aan al je esthetische en ergonomische wensen. Ben je van plan een nieuw bed te kopen dan moet

je onderstaande tips zeker eens doornemen.

DE IDEALE HOOGTE VAN EEN BED

Een laag bed in de slaapkamer doet de ruimte groter aanvoelen maar

is niet zo praktisch vanuit ergonomisch standpunt. Met een hoog

bed zal de rug veel minder belast worden bij het in- en uitstappen.

De ideale hoogte tussen matras en vloer schommelt rond de vijftig

centimeter. Deze komt ongeveer overeen met de knieholte waardoor

de rug en knieën niet belast worden. In en uit het bed stappen wordt

dan net zo makkelijk als op een stoel gaan zitten. Het bed opmaken

verloopt ook veel wat vlotter bij een hoger bed.

ERGONOMIE: DE JUISTE MATRAS KIEZEN

Ventilatie, comfort, warmte-isolatie en hardheid zijn enkele van

de belangrijkste eigenschappen van een kwalitatieve matras.

De wervelkomol moet evenwichtig ondersteund worden en de

matras mag zeker niet doorzakken. De levensduur van een matras

schommelt rond de tien jaar en heeft niets te maken met matrassen

merken of afmetingen.

BOXSPRINGS

Boxsprings zijn comfortabele verende en ventilerende bedden, ook

vaak hotelbed genoemd. Boxsprings zijn in vrijwel elke gewenste

maat verkrijgbaar en zijn compleet aan te kleden met verschillende

hoofd- en voetborden.

Vrij vertaald is een boxspring een “bak met springveren”, het is dan

ook een matras die is gevuld met een verenkern en heeft daardoor

de nodige loze ruimte voor extra ventilatie in de matras.

Vanwege de samenstelling heeft de matras een vochtregulerende

en ventilerende werking waardoor de duurzaamheid van de matras

wordt vergroot en waardoor uw gewicht gelijkmatig wordt verdeeld

over de gehele matras.

HET BED KIEZEN

Een nieuwe bed kopen begint bij het kiezen van een bedframe

dat past bij je slaapkamer en persoonlijke stijl. Kies zeker geen

bombastisch bed of bedden met aangebouwde nachtkastjes

wanneer de kamer vrij krap is. Hoewel deze in de beddenwinkel

helemaal tot hun recht komen kunnen ze in een kleine slaapkamer

al snel druk overkomen. Denk naast het esthetisch aspect ook aan

de praktische zaken. Lig je graag met de benen over het bed kies

dan een voor een boxspring of een bedframe met minimale randen

die lager liggen dan de matras. Heb je graag zeeën plek aarzel dan

niet om een extra groot bed aan te schaffen!

HET WATERBED: OPBOUW VAN EEN WATERBED

Waterbedden zijn matrassen die bestaan uit één of meerdere

kunststofzakken die gevuldworden met water. De bedden werden

oorspronkelijk gemaakt om doorliggen bij langdurige bedlegerigheid

tegen te gaan maar worden nu ook steeds vaker gebruikt voor

alledaags gebruik wegens het hoge comfortgehalte. De exacte

INTERIEUR

opbouw kan verschillen per type en fabrikant. Goed vergelijken is

dus de boodschap.

VOORDELEN WATERBEDDEN

De voordelen van watermatrassen zijn erg divers. Naast hun

heilzame werking op de gezondheid bieden ze nog enkele troeven

die je zeker zullen aanstaan:

• Volgt elke lichaamsvorm moeiteloos

• Een waterbed neemt beter dan om het even welk ander bed de

lichaamsvorm aan. Zo wordt het gewicht evenwichtig verdeeld en

wordt het lichaam gelijkmatig ondersteund. Zo krijg je dus meer

slaapcomfort en is er ook minder kans op rugklachten en spierpijn.

THERMISCH VERWARMEN

Heel wat waterbedden zijn verkrijgbaar met ingebouwde

verwarming. Zo voorkom je een koud en oncomfortabel gevoel

tijdens de wintermaanden. Bij sommige bedden is het mogelijk twee

verschillende temperaturen in te stellen naargelang de eisen van je

partner.

DUURZAAM

Bij het correct gebruik gaat een waterbed veel langer mee dan de

traditionele matras. De hoge prijs die je betaalt bij de aankoop zal je

na verloop van jaren dus zeker terugverdienen.

BESCHERMT TEGEN ALLERGIEËN

Huisstofmijten kunnen zich niet in de matras nestelen door de

gesloten opbouw. Hierdoor is een waterbed bijzonder geschikt voor

mensen die last hebben van allergieën.

KANS OP LEKKEN

Aangezien waterbedden gevuld zijn met water spreekt het voor zich

dat er steeds een kans bestaat op lekken. Daarom kies je best voor

een softside waterbed waarbij de matras beschermd wordt door

een schuimrubberen omhulsel. Bij de betere merken is hier heel

wat aandacht aan besteed waardoor de kans dat je watermatras

lekt bijna onbestaand is.

BEDTEXTIEL

Mooi bedtextiel kan van uw slaapkamer ook uw mooiste kamer

maken waar je je heerlijk kan nestelen tussen zachte luxueuse

stoffen om optimaal te genieten van een goede nachtrust.

Buiten de kwaliteit van de materialen voor bedtextiel is kleur en

design van dekbedovertrekken, lakens of hoeslakens ook van groot

belang voor het creëren van sfeer. Reyskens slaapcomfort biedt

bedtextiel aan in verscheidene kleuren en stijlen.

i-magazines.be 89


SPANPLAFONDS

Wanneer je het plafond van jouw woning wenst af te werken op

een degelijke, propere maar tegelijk betaalbare manier dan is

een spanplafond een bijzonder interessante optie. En ook wie

een nieuw plafond wenst te plaatsen, doet er goed aan een

spanplafond te overwegen. Niet alleen de prijs is interessant.

Men zet een spanplafond ook vrij snel en dus met een minimum

aan werkzaamheden.

EIGENSCHAPPEN VAN EEN SPANPLAFOND

Een spanplafond is een kunstdoek dat door middel van warmte strak

wordt opgespannen tegen onzichtbare profielen aan de muren. Na

de plaatsing koelt het plafond terug af. Het doek kan perfect op

maat worden gemaakt. Daardoor is het ideaal voor iedere ruimte

waarin je een nieuw plafond wil plaatsen of het bestaande plafond

wil verlagen met een minimumverlies aan ruimte. De spanplafonds

die in België worden geplaatst zijn veelal van Europese makelij. Ze

worden onderworpen aan een pak strenge Europese regels inzake

brandveiligheid (classificatie M1) en volksgezondheid.

Op technisch vlak beschikken spanplafonds over enkele specifieke

kenmerken. Het eigen gewicht bedraagt om en bij de 230 gram

per vierkante meter. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt wanneer de

draagconstructie beperkt of instabiel is. Het plafond komt zo niet

in contact met de bovengelegen constructie maar wordt volledig

gedragen door de zijmuren. Spanplafonds zijn ook kleurvast,

waterbestendig, afwasbaar en schimmelwerend. Bij de meeste

fabrikanten krijg je op spanplafonds tot 20 jaar garantie.

VOORDELEN VAN SPANPLAFONDS

Spanplafonds hebben vele voordelen. Maar zoals steeds bestaan er

geen voordelen zonder nadelen. Als je overweegt een spanplafond

te plaatsen, overweeg je best op voorhand zowel de plus- als

de minpunten. In het algemeen zou men kunnen stellen dat een

spanplafond volledig gelijkwaardig is aan een gewoon plafond.

Alleen zijn spanplafonds een pak goedkoper en sneller te plaatsen.

MATERIALEN EN KLEUREN

Op visueel vlak ziet een spanplafond er glad uit. Het oppervlak

is vlekbestendig en vrij van scheuren en barsten. Bovendien kan

men spanplafonds verkrijgen in een ruim gamma aan kleuren

en verschillende prints, patronen en motieven. De afwerking is

beschikbaar in glans, hoogglans of mat. Andere mogelijkheden

zijn reliëfverschillen, het marmereffect, ingewerkte ventilatie of

verlichting, driedimensionaliteit, noem maar op... Ook bestaan

er spanplafonds in akoestisch corrigerende materialen. De

functionaliteiten zijn dus zeer divers.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Een spanplafond is zeer eenvoudig te onderhouden omdat ze

afwasbaar zijn. Bovendien zijn ze bestand tegen vocht en schimmels

en zijn ze poriëndicht. Ze zijn bijgevolg ook geschikt voor vochtige

ruimtes zoals de badkamer of de keuken. Ook de plaatsing gebeurt

droog, snel en zonder kap- of breekwerk. Vet en nicotinesporen

worden automatisch afgestoten. Omwille van deze redenen blijft

een spanplafond voor een lange tijd schoon, zonder dat bijkomend

onderhoud daarbij nodig is.

INTERIEUR

WELKE TYPE DOEKEN BESTAAN ER

Bij het vergelijken van prijzen en offertes doe je er goed aan ook

de gebruikte materialen met elkaar te vergelijken. Zo kan je een

spanplafond kopen in PVC, polyster of een combinatie van beide

materialen:

PVC SPANPLAFONDS

De spanplafonds op basis van PVC zijn te verkrijgen in glans, mat en

in diverse kleuren en patronen. Deze variant wordt vaak door middel

van een harpoensysteem gemonteerd. Dit betekent dat er een

constructie op de muren wordt bevestigd en dat het doek daarna

daarin wordt opgehangen. Het grote voordeel van zo’n systeem is

dat het te allen tijde kan worden gedemonteerd. Minpuntje van PVC

spanplafonds zijn de lasnaden. Al worden deze over het algemeen

niet als storend ervaren. Afhankelijk van de oppervlakte van het

plafond varieert de afstand tussen de lasnaden tussen de 150

centimeter en 220 centimeter.

POLYSTER SPANPLAFONDS

De spanplafonds op basis van polyester zijn vaak naadloos.

Deze worden door middel van speciale profielen of traditionele

klemconstructies op de muren gemonteerd en vervolgens

opgespannen. Doordat er geen naden zijn, oogt deze variant zeer

strak en modern. De maximale breedte van deze plafonds is beperkt

tot ongeveer 5 meter. In de lengte kan men hierin veel verder gaan.

COMBINATIE VAN POLYSTER EN PVC

Tegenwoordig bieden fabrikanten ook een derde variant aan.

Dit derde type is een combinatie van de twee vorige varianten.

Daarbij worden de sterke punten van beide types zoveel mogelijk

gecombineerd. Dit naadloze plafond wordt gemaakt op basis van

polyester, maar dan wel met sporen van PVC daarbij. Dit derde type

bezit als het ware alle goede eigenschappen van spanplafonds in

PVC, maar deze keer wordt ze wel naadloos geplaatst. De basis in

polyester zorgt ervoor dat het plafond wel tot 15 keer sterker is dan

een gewoon spanplafond in PVC.

SPANPLAFOND PLAATSEN:

WERKWIJZE EN VOORBEREIDING

Een spanplafond wordt op maat gemaakt en kan in principe op

iedere ondergrond worden geplaatst. Het doek wordt heel strak

gespannen tussen de voorziene profielen. De plaatsing van

een spanplafond gebeurt best door een vakman met ervaring.

Zo ben je verzekerd van een perfecte plaatsing en een correcte

garantieperiode. Door de snelle verwerking van spanplafonds zijn

het aantal werkuren ook vrij beperkt.

Vooraleer een spandplafond geplaatst kan worden zijn er enkele

voorbereidingswerken nodig. De ruimte moet perfect opgemeten

worden en de profielen moeten nauwkeurig waterpas gezet worden.

Nadat de profielen zijn vastgeschroefd en/of vastgelijmd, kan het

doek worden opgehangen. De uiteinden worden eerst in de hoeken

bevestigd, pas daarna trekt met het volledige doek strak. Manueel

kan men het doek nooit volledig strak krijgen. Daarom maakt men

op het eind gebruik van een apparaat dat door middel van warme

lucht het spanplafond volledig glad strijkt. Alle plooien worden op

die manier snel verwijderd. Tot slot snijdt men alle overgebleven

stukken doek af.

i-magazines.be 91


VESTIGINGEN IN BREE EN LOMMEL

STRAK LANDELIJK

Wat is een landelijke keuken voor u? Wat is een strakke,

moderne keuken voor u? De stijl voor uw nieuwe keuken

hoeft niet meer zo afgelijnd te zijn onder een bepaalde

noemer. U bepaalt hoe uw keuken er in de toekomst

uitziet! En daar heeft Ixina het ideale antwoord op.

MATERIAALKEUZE

Ixina is een Belgisch merk dat uitsluitend samenwerkt

met Duitse meubelfabrikanten van hoog niveau. Dit biedt

ons de kans om onze klanten een standaard garantie van

10 jaar aan te bieden. Omdat we met drie verschillende

leveranciers werken, vindt elke klant zijn gading in

ons uitgebreid assortiment aan fronten, kasttypes en

accessoires binnen zijn budget. Een Ixina-keuken is een

keuken op maat!

Onze meubels worden vervolgens aangevuld met

huishoudtoestellen van alle bekende merken. Daarnaast

kiest elke klant het werkblad dat het best bij hem past.

Dit gaat van kunststof tot graniet, quartz-composiet,

keramiek of zelfs inox. Onze medewerkers adviseren de

klant in dit proces op uiterst gedetailleerde manier. De

voor- of eventuele nadelen worden duidelijk uitgelegd in

onze showroom.

UW KEUKEN IN 3D

Een keuken is niet zoals een auto die u vanuit een showroom mee

naar huis neemt. Elke keuken is een unieke keuken, voor een unieke

klant. Om onze klanten te tonen hoe hun toekomstig interieur eruit

kan zien, maakt Ixina gebruik van een revolutionaire 3D-ruimte waar

de klant door middel van 3D-bril op ware grootte door zijn nieuwe

keuken kan wandelen. Een uniek concept in België!

PLAATSING & SERVICE

Onze plaatsingen gebeuren door professionele keuken monteurs,

aangesloten bij het Ixina-netwerk, en garanderen onze klanten een

optimale service en klantvriendelijkheid. Een doorgevoerde controle op

het bestellen van de goederen na een gedetailleerde opmeting zorgt

ervoor dat de plaatsing vlot verloopt.

IXINA LOMMEL

Binnensingel 30

3920 LOMMEL

011 960 960

info@ixinalommel.be

IXINA BREE

Sportlaan 14/0/1

3960 BREE

089 59 59 59

info@ixinabree.be

92 i-magazines.be

INTERIEUR


“VAKMANSCHAP KOMT OP DE EERSTE PLAATS”

Vanuit een gedeeld verlangen naar gezelligheid en authenticiteit

groeide ’t Landhuys uit tot een begrip voor de mooiste

tuinconstructies. Voor alle houten bijgebouwen hanteert ’t Landhuys

consequent de authentieke Engelse stijl.

Een prachtig poolhouse langs uw zwembad, een privaat buitenkantoor

in uw tuin, een gezellig overdekt terras, een buitenkeuken, een

stijlvolle overkapping voor uw jacuzzi tot zelfs een volledig uitgerust

buitenverblijf met wellness faciliteiten. Een carport die naadloos in

uw tuin past. Zelfs paardenstallen of schuthokken… Wij vertalen uw

dromen naar een uniek ontwerp in de Engelse stijl waarin we ons

al jarenlang specialiseren. Wij gebruiken uitsluitend hoog kwalitatief

hout zoals Franse Eik en lariks en werken volgens een ambachtelijke

bouwmethode waarbij handwerk nog steeds centraal staat. Deze

aanpak garandeert een duurzaam eindresultaat. Met de jaren stijgt

alleen maar de uitstraling van onze bijgebouwen.

De ziel van een houten bijgebouw laten leven en beleven: dat is de

filosofie van ’t Landhuys.

94 i-magazines.be

HOUTBOUW


EXCLUSIEF SMEEDWERK

Ons maatwerk beperkt zich niet alleen tot houten

bijgebouwen. Wij zijn specialist in het maken van

smeedijzeren ramen, deuren, oranjeriën en serres.

Maak van uw bijgebouw een loungeruimte waar u winter

en zomer van kan genieten.

Ambachtelijk smeedwerk draagt bij tot onze authentieke bouwstijl

Weerterweg 103 • 3950 Bocholt • Tel.: 089 46 56 03 • Gsm 0472 58 64 42 • E-mail: info@tlandhuys.be

www.tlandhuys.be

96 i-magazines.be

HOUTBOUW


Tel: 089 69 01 63

DORPELS

TRAPPEN

VENSTERBANKEN

VLOER- EN WANDTEGELS

GRAFSTENEN

Kivi Natuursteen bvba • Witte torenwal 10A • 3960

Bree

Fax: 089 40 02 30 • info@kivi-natuursteen.be

www.kivi-natuursteen.be


Outlet Roermond

Dankzij dit project hebben we

een vernieuwing moeten doen.

We hebben een CNC-machine aangekocht.

Door deze CNC-machine hebben we

ons werktermijn kunnen verkorten en ons werk met

nog meer precizie kunnen uitvoeren.

In dit project hebben we gebruik gemaakt

van 15 ton arduin, 250 LM dorpels,

27 ton zandsteen en 350 u CNC werk.

We hebben dit project in 10 weken

klaar gekregen.

INTERIEUR EN AFWERKING

i-magazines.be 99


Wij vloeren iedereen….

VLOER- & WANDTEGELS,

LAMINAAT, PARKET, KURK,

BLAUWE STEEN, NATUURSTEEN,

KLINKERS & DALLEN

GROTE stock in OUTLET magazijn = ONMIDDELLIJK leverbaar.

Quadrifoglio NV

Antwerpsesteenweg 169

3970 LEOPOLDSBURG

Tel.: 011.34.32.44

Fax: 011.34.67.76

Email: info@quadrifoglio.be

www.quadrifoglio.be

KOOP NOOIT TEGELS…..

zonder eerst bij QUADRIFOGLIO langs te gaan!

OPEN: ELKE 1ste zo. v/d maand: 10u00 - 17u00

Openingsuren:

ma-vr: 8u30 - 12u30

13u00 - 17u30

za: 10u00 - 17u00


Je kunt tegels in een standaard patroon recht naast elkaar aanbrengen, maar er zijn nog veel meer legpatronen die je kunt toepassen.

Met legpatronen kun je een ruimte groter laten lijken en kun je diepte geven aan een vertrek. Een overzicht van vaakgebuikte

legpatronen met voorbeelden vind je hier.

DIAGONAAL VERBAND

Dit patroon is uitermate geschikt indien je een ruimte breder wil laten

lijken. Op de foto zijn de wandtegels aan de bovenzijde diagonaal

aangebracht. Let op de wijze waarop de tegels op de aansluitende

muren netjes op elkaar aansluiten.

HALFSTEENSVERBAND (METSELVERBAND)

Het halfsteensverband is een van de meest toegepaste

tegelpatronen en eenvoudig zelf toe te passen. Door je tegels te

schranken net zoals bakstenen krijg je een levendig interieur lopen

de lijnen van de voegen in slechts één richting gelijk. Dit legpatroon

wordt voornamelijk toegepast bij keramische parket en langwerpige

tegels. Keper-, elleboog- of visgraatverband.

VISGRAATVERBAND

Het visgraatverband vind je voornamelijk terug bij houten vloeren en

terrassen in klinkers. Bij tegels worden ze minder vaak toegepast

maar het is wel perfect mogelijk. Er moet dan wel gebruik gemaakt

worden van lange smalle tegels om het legpatroon te doen slagen.

LEGPATROON IN BLOKVERBAND

Bij een blokverband worden er meerdere stenen (twee tot vier)

gebruikt die samen één blok vormen. De blokken worden vervolgens

in verschillende patronen gelegd. Dit legpatroon wordt voornamelijk

gebruikt bij klinkers.

WILDVERBAND / ROMEINS PATROON

Bij een wildverband worden tegels van verschillend formaat gebruikt

die in een bepaald patroon worden gelegd. Er zijn meerdere soorten

wildverbandpatronen en ze worden vaak toegepast in landelijke

woningen. Het wildverband legpatroon vergt meer denkwerk en

afval maar zorgt wel voor een unieke uitstraling in je interieur.

DAMBORDPATROON

Het dambordpatroon heeft eigenlijk geen uniek legpatroon maar

is door zijn schakering in kleuren wel visueel te onderscheiden van

een standaard vloer. Door tegels in verschillende kleuren af te laten

wisselen krijg je een leuk effect zoals je kan zien op een dambord of

schaakbord. Het dambordpatroon wordt vaak toegepast met witte

en zwarte tegels maar ook andere combinaties zijn perfect mogelijk!

EFFECT VAN LEGPATRONEN OP HET RUIMTEGEVOEL

Gaat het om een kleine ruimte? Kies dan voor wat grotere tegels

en pas kleine voegen toe. De vloer- of wand lijkt dan één geheel en

oogt ruimtelijker. Gebruik een licht gekleurde tegel.

Wil je een ruimte breder laten lijken? Gebruik dan een diagonaal

patroon (diagonaalverband).

Vloertegels kun je laten doorlopen op de wand. Dit heeft een

ruimtelijk effect. Je kunt er ook voor kiezen om de plint dezelfde

kleur als de vloer te geven.

Steentapijt (ook wel stone carpet of korrelvloer genoemd) is een kunsthars vloer die is samengesteld uit miljoenen verlijmde, kleine

steentjes die vermengd zijn met kunstharsen zoals polyurethaan- of epoxyharsen. De dikte van de korrels of steentjes varieert

meestal tussen de 2 en de 5 millimeter. Dit is vooral van belang voor het uitzicht van de vloer want hoe kleiner de korrels zijn, hoe

homogener de vloer zal ogen.

TOEPASSINGEN EN GEBRUIK STEENTAPIJT

Steentapijt is een decoratieve en naadloze vloerafwerking met een

warme en natuurlijke uitstraling. Deze vloer past in alle interieurs

en kan op bijna alle stevige en droge ondergronden worden

aangebracht. Dankzij de luchtige structuur die toestaat dat de vloer

sneller opwarmt, behoort een combinatie met vloerverwarming ook

zeker tot de mogelijkheden.

Zowel nieuwbouwers als renoveerders kunnen beroep doen op deze

vloermethode. Meestal wordt de vloer binnen geplaatst, maar in

specifieke situaties kan het ook perfect buiten tot zijn recht komen.

Deze unieke vloer vergt weinig onderhoud en is te verkrijgen in

allerhande kleurcombinaties, groottes en dessins.

OPEN OF GESLOTEN STRUCTUREN VERKRIJGBAAR

Je kunt de vloer verkrijgen met een open of een gesloten structuur.

Terwijl je in het eerste geval eerder een strak uitziende vloer bekomt

(waarin al het vuil als het ware onzichtbaar wordt opgenomen),

worden bij een gesloten structuur de ruimtes tussen de steentjes

vaak opgevuld met een glanzend of mat vulmiddel.

INTERIEUR

Zo kies je in natte ruimtes omwille van hygiënische redenen

waarschijnlijk best voor een gesloten structuur. Anderzijds zullen

natte voetafdrukken in een open structuur niet aftekenen, terwijl ze

dat in een gesloten structuur uiteraard wel zullen doen.

PLAATSING EN ONDERHOUD VLOEREN MET STEENKORRELS

De plaatsing van een vloer in steentapijt laat je best over aan

een specialist ter zake. Een goede plaatsing garandeert je

immers voor een langere duur een feilloze vloer. Bij de plaatsing

van een steentapijt op een grote oppervlakte moeten trouwens

uitzettingsvoegen worden voorzien. Steentapijten vloeren zijn

gemakkelijk te onderhouden.

Doordat het stof tussen de poriën blijft zitten, valt het minder hard

op dan bij een gewoon tapijt. Af en toe eens stofzuigen is echter

wel vereist. Op geregelde tijdstippen maak je best de vloer ook

eens schoon met een schrobborstel en een waterzuiger (vooral in

vochtige ruimtes).

Als de vloer in contact komt met een vloeistofvlek, reinig je die best

zo snel mogelijk met een waterzuiger.

i-magazines.be 101


Genkersteenweg 170 • 3500 Hasselt

Tel.: 011 24 30 74 • 011 23 15 24

info@fastre.be • www.fastre.be


Parket is een verzamelnaam voor de verschillende hardhouten vloeren in massief hout. De planken worden eerst gezaagd, daarna

geschuurd, gelakt, in de was gezet of geolied. Parketvloeren zijn beschikbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. In het begin

bestond parket steeds uit eikenhout maar tegenwoordig kan men kiezen uit een uitgebreid pakket aan houtsoorten zoals teak,

notelaar, esdoorn, kastanje, kambala, merbau en zoveel meer. Parketvloeren kun je in principe in iedere kamer van jouw woning

plaatsen, al worden natte ruimtes misschien beter vermeden.

SOORTEN PARKET

Parket bestaat niet alleen in massief geschaafde planken. Ook

samenstellingen met andere materialen en houtsoorten vallen

onder de noemer parket. Een overzicht van de verschillende soorten

parket:

PLANKENVLOER

Traditionele parket bestaat uit massieve, houten planken. Deze

parketvorm moet je zelf nog volledig schuren en afwerken. De

vloer bestaat uit één laag. Een massieve parketvloer plaatst men

gewoonlijk op een ondervloer van ongeveer 8 millimeter. De

massieve vloer zelf heeft een dikte van 6 à 22 millimeter en wordt

genageld of gelijmd.

STROKENPARKET

Het zogenaamde strokenparket (gefabriceerd parket) wordt

geleverd in parketdelen, die verschillende breedtes en lengtes

kunnen hebben. Aan de zijkanten zijn deze voorzien van groeven,

die de plaatsing via een kliksysteem mogelijk maken. Dit heeft als

voordeel dat de planken mooi op elkaar aansluiten en dat de kans

op schotelvorming afneemt.

SAMENGESTELDE PARKETVLOER

Een samengestelde parketvloer bestaat meestal uit 3 lagen. De

toplaag is 2 tot 6 millimeter dik, de middelste laag ongeveer 8

millimeter. De dikte van de onderste laag is afhankelijk van de dikte

van de bovenste laag. Een dikkere bovenlaag vereist een dikkere

onderlaag. De onderste laag is opgebouwd uit multiplex. De aparte

structuur van de drie lagen verhinderthet krom trekken van jouw

parketvloer.

VOORDELEN EN NADELEN VAN PARKETVLOEREN

Parketvloeren bestaan uit natuurproducten. Dit geeft een warme

uitstraling aan jouw woning en het is ook aangenaam om op te

lopen. De duurzame materialen garanderen eenlange levensduur.

Komen er na verloop van tijd toch kleine beschadigingen opduiken

dan is de vloer eenvoudig te renoveren en op te schuren. Ook de

plaatsing zelf is vrij eenvoudig en kun je zelf verrichten. Tenslotte

biedt een parketvloer ook een goede isolatie van jouw vloer.

Na een aantal jaren kunnen er wel krassen in de vloer ontstaan.

De afwerkingslagen kunnen in sommige gevallen gaan verkleuren.

Parketvloeren zijn ook niet goed bestand tegen vocht en hoge

temperatuurschommelingen. Bij de plaatsing voorzie je daarom ook

uitzetvoegen onder de plinten die het uitzetten en krimpen van het

hout kunnen opvangen. Parketvloeren zijn ook vrij duur, al bieden

ze natuurlijk in ruil wel kwaliteit. Er zijn verschillende prijsklassen,

afhankelijk van de duurzaamheid van het materiaal (volledig of

slechts gedeeltelijk massief).

PLAATSING EN ONDERHOUD

Omwille van de gevoeligheid aan vocht, plaats je parket best pas

nadat de dekvloer (chape) volledig droog is. Dit kun je testen door

een klein stukje aluminiumfolie een dag lang vast te tapen aan de

chape. Als de onderkant van de folie een dag later geen vocht

bevat, weet je zeker dat de dekvloer perfect droog is.

Net zoals alle vloeren, onderhoud je jouw parketvloer best op

geregelde tijdstippen. Het mooie uitzicht van de vloer staat of valt

met de juiste bescherming en onderhoud. Welke producten je

daarvoor moet gebruiken, is afhankelijk van de parket- en houtsoort

die werd gebruikt. Op de markt zijn er tal van hout- en parketlijmen,

vernissen, oliën, houtkleuringsproducten, boenwassen, en andere

specifieke onderhoudsproducten beschikbaar.

FINEERPARKET

Net als samengesteld parket bestaat fineerparket uit meerdere lagen.

Bij een fineer parketvloer is de toplaag evenwel dunner. Net daarom

is fineerparket minder duur dan samengesteld parket. De onderste

laag bestaat meestal uit HDF-platen. Bepaalde houtsoorten zijn te

zacht en komen bijgevolg niet in aanmerking voor een massieve

parketvloer. Omdat fineerparket een beschermingslaag biedt,

kunnen de zachtere houtsoorten onder deze vorm wel geplaatst

worden.

HOUTSOORTEN

Afrormosia, Afzelia, Basralocus, Beuken,

Gestoomd beuken, Bilinga, Eiken, Esdoorn,

Essen, Guatambu, Jatoba, Kambala,

Keroewing, Kersen, Merbau, Mutenye,

Padoek, Panga Panga, Purperhart,

Sucupira, Teak, Wengé

INTERIEUR EN AFWERKING

i-magazines.be 103


Gouden medaille

15 jaar ervaring

AST-zwembaden heeft ruim 15 jaar ervaring

in het bouwen van zwembaden en hun

toebehoren. Ook voor het vakkundig plaatsen

van sauna’s en whirlpools kan u bij ons

terecht. AST-zwembaden tekent voor u een

zwembad- of wellnessproject op uw maat en

budget, maar gaat ook totaalprojecten niet

uit de weg. Wij plaatsen zowel bouwkundige

skimmer en overloopgoot baden als prefab

polyesterbaden.

Steeds zijn het kwalitatief hoogstaande en

karaktervolle realisaties die u, uw tuin en uw

woning passen als gegoten. Aarzel niet om

contact op te nemen voor een vrijblijvende

offerte of voor een bezoek aan een van onze

vele referenties.

“Een zwembad hoort er tegenwoordig bij”

Wie de kans heeft om eens met een luchtballon mee te varen, zal het dadelijk merken: een mooi zwembad in de tuin is lang niet meer het

privilege waar enkel de notaris en de dokter in het dorp over beschikken. Steeds meer gezinnen genieten in hun eigen tuin van de zomerzon

en de bijhorende frisse duik. Bart van den Heuvel – zwembadexpert en zaakvoerder van A.S.T. Zwembaden – laat zijn licht schijnen over

de nieuwe trends in de zwembadwereld.

De tijden dat een zwembad louter een

statussymbool was voor de ‘happy few’ zijn –

gelukkig – lang vervlogen.

“Mensen kiezen tegenwoordig steeds meer voor

luxe rond hun eigen deur.

Ze spenderen fl ink wat geld aan een mooie

tuin en vinden het dan ook zonde om tijdens

vakantiedagen steeds de deur uit te gaan,” zegt

Bart van den Heuvel. “Een zwembad hoort er

tegenwoordig bij voor veel tweeverdieners,

maar ook voor gepensioneerden die nog wat

geld over hebben en volop willen genieten.”

‘Wie een zwembad koopt, kan zijn vrije tijd

opofferen aan het bad te onderhouden in plaats

van te zwemmen’, zo hoor je weleens. Dat

blijkt helemaal niet zo te zijn. “Wie dat zegt,

bezit doorgaans zelf géén zwembad,” lacht van

den Heuvel. “Als een bad volgens de regels

is gebouwd, valt dat best mee. Tegenwoordig

wordt de waterkwaliteit – de hoeveelheid chloor

en de pH-waarde – vaak automatisch

gecontroleerd en er zijn uitstekende en betaalbare robots om het bad te stofzuigen.

Eigenaars hoeven enkel af en toe het water nog eens handmatig te inspecteren om te kijken of alle installaties nauwgezet werken. Dat

kost amper een half uurtje.” Wie luxe wil, kiest nu voor LED-verlichting en domotica in z’n pool. Een jetstream – waardoor je ter plaatse

kan zwemmen – is niet echt doorgebroken. “De meerderheid beseft dat een zwembad in de tuin geen fitnessapparaat is. Plezier en

welness staan voorop.” Allemaal erg fraai, maar wat is het prijskaartje? “Wie een mooi en kwaliteitsvol zwembad wil dat van a tot z wordt

geïnstalleerd, mag rekenen op zo’n 40.000 euro. Met een warmtepomp erbij kan je voor dat geld zwemmen van de lente tot de herfst.”

www.ast-zwembaden.be


Waterrijtstraat 17b - 3900 Overpelt - T 011 64 42 61 - info@ast-zwembaden.be - www.ast-zwembaden.be


106 i-magazines.be

TUIN


TUIN

i-magazines.be 107


Van Vlierden Groenbedrijf, de perfectie in groen van A tot Z.

Innovatie in groen geeft ecologie kansen.

Van Vlierden ontwerpt en maakt tuinen op maat van

de gebruikers. Of het nu over een privéwoning gaat

of een project in de residentiële woonontwikkelingen,

een KMO met meer functionele eisen of daktuinen op

grote hoogte Van Vlierden Groenbedrijf speelt thuis in

dit groene vakgebied.

Hoe leg je de perfecte link tussen interieur en exterieur?

Hoe breng je binnen en buitenleven dichter bij elkaar?

Hoe zorg je voor de duurzame en prijsbewuste invulling

van de praktische eisen van een groene omgeving bij

een bedrijvencomplex?

Creativiteit van het juiste ontwerp beantwoord aan

al deze vragen. Van Vlierden Groenbedrijf heeft een

eigen studie afdeling met een aantal zeer vakkundige

tuinarchitecten die de klanten begeleiden in het

ontwerptraject. Een perfecte afstemming over de

wensen in deze fase is cruciaal voor het duurzame

succesgevoel over uw groenaanleg. Wij analyseren

hierbij zeer grondig de wensen van de klanten en gaan

dan aan de slag om dit vorm te geven. De toegepaste

tuinstijlen variëren. Van klassiek met veel buxus en blauwe

steen terrassen tot hypermodern met siergrassen en

uitgewassen sierbeton in grillige vormen. De tuin moet

een weerspiegeling zijn van het karakter van de woning

en per definitie dan ook een exacte realisering van de

smaak en het wensenpakket van zijn bewoners.

Voor de realisatie van deze mooie projecten kan

Van Vlierden Groenbedrijf rekenen op meer dan 40

gemotiveerde medewerkers . Ze zijn opgedeeld in

ploegen die elk hun eigen specialiteiten hebben zoals

grondwerken en verhardingen, constructiewerken

en technieken, groenaanleg en onderhoud. Deze

vakbekwame tuinmannen zijn van onschatbare waarde

voor het welslagen van onze mooie projecten. Zij leggen

mee de hand aan het fantastische resultaat waar onze

klanten tevreden over zijn. Nadat het ijs is gebroken

worden onze jongens tijdens de werken dan ook bijna

overal onthaald met verse soep, taart en koffie! Daar

zijn we bijzonder fier op! Dat geeft de appreciatie

voor ons vak weer en daar is het ons bij Van Vlierden

Groenbedrijf om te doen. Ons zeer mooie groenvak!

Van Vlierden Groenbedrijf wil ook innoverend blijven

zoeken naar de nieuwe trends in de markt. Een 10

tal jaren geleden hebben we ons als pionier mee in

het daktuingebeuren begeven. Met een zeer goed

resultaat. Vandaag bouwen wij daktuinen over geheel

België en worden we ook spontaan al eens gevraagd

om in het buitenland een daktuinproject te gaan

108 i-magazines.be

TUIN


Van Vlierden Groenbedrijf,

leg uw groen in vakkundige en sterke handen!

Berghei 10

St. Huibrechts-Lille (Neerpelt)

011-64 20 28

info@vanvlierden.com

www.vanvlierden.com

Salesmanager

Dhr. Peter Hoewaer

peter@vanvlierden.com

0032-497 44 85 82

uitvoeren. We zijn toonaangevend kunnen worden in

dit vakgebied in België! Architecten en studieburelen

waarderen ten zeerste onze technische ondersteuning

en het meedenken in hun projecten al reeds van bij de

conceptfase.

Ook vandaag zoeken wij continu verdere innovaties.

Gevelgroen is de nieuwe trend! Met een verticale

tuin kunnen zeer speciale accenten gelegd worden

in projecten. Wij hebben de technische know how

hiervoor al in de vingers. Wij hebben bij ons op het

bedrijf immers al 2jaar een zeer mooie groene gevel

als demo staan. De grootste in Limburg op dit ogenblik!

Een prachtige 75m2 groene wand die is geïntegreerd in

onze bedrijfstuin.

Van Vlierden Groenbedrijf biedt alle omgevingsaanleg

en groenaanleg aan in zijn uitvoering.

Een zeer goede prijs kwaliteit verhouding alsook

duurzame keuzes liggen aan de basis van het welslagen

van onze projecten. Daarom werken wij dan ook steeds

intens samen met onze opdrachtgevers en daarin ligt

volgens ons de belangrijkste succesfactor!


De laatste jaren is tuinaanleg minstens even belangrijk geworden als de binnenhuisinrichting. Een tuinarchitect kan een goed

doordacht tuinontwerp opmaken, probeert vorm te geven aan de specifieke wensen van zijn opdrachtgever en houdt rekening met

zijn budget. Een ontwerper van je droomtuin geeft je tevens advies omtrent de bloeitijden van je planten en het onderhoud ervan.

Je kan zelf instaan voor de uitvoering van je ontwerp of je kan beroep doen op een tuinaannemer. In vele gevallen is de tuinarchitect

ook de tuinaannemer.

Dat ‘groen‘ in het algemeen de mensen tot rust brengt en de stress

vergeet staat als een paal boven water. Dat de mensen enkel op

vakantie gingen of wachten tot hun pensioen om te genieten is

voorbij. De mensen willen genieten van ieder vrij moment.

Ieder ontwerp begint bij een bezoek te plaatse en moet in

samenspraak gebeuren met opdrachtgever. Het is dan ook zeer

belangrijk dat opdrachtgever en ontwerper op dezelfde golflengte

zitten, het is zelfs een ‘ must ‘.

De mensen hebben hier nood aan, deze rustbrengende buitenruimte

willen ze ontmoeten en dit zo dicht mogelijk in hun habitat. De

mensen willen een betere levenskwaliteit het verlangen hier naar

is groot, zeer groot. Aan dit verlangen proberen wij onze eigen

ontwerpers met hun ervaring en creativiteit onze klanten hun illusies

waar te maken. Een tuin moet uniek zijn, maar toch passend bij

de architectuur en omgeving. Het is dan ook onze taak te spelen

met die interactie. Een tuin moet een gevoel geven van vrijheid

gepaard met privacy, maar toch mag je geen gevoel krijgen van

benauwdheid of geviseerdheid.

Er moet een goede verstandshouding zijn. Deze begint bij een

goede aanpak want goede afspraken maken goede vrienden.

Iedere goede aanpak begint met een goed gesprek met wensen en

interesses in het leven, de levenstijl, de gedachtengang, het gezin

en de primaire dingen in het leven. Zodat we kunnen komen tot een

perfect passend concept, dat niet alleen betaalbaar is maar ook een

bepaalde meerwaarde geeft aan onze habitat, al dan niet gepaard

met een rustgevend waterelement.

GESCHIEDENIS VAN DE TUIN

Met het ontstaan van de eerste vaste woonplaatsen, verschenen

ook de eerste akkertjes. Om vernieling en vraat van dieren en

gewassen te voorkomen, werd er een dichte, vaak stekelige

beplanting, omheen geplaatst. Omdat de wilg, de hazelaar en de

meidoorn van nature veel voorkomen, werden deze vaak gebruikt

als omheining.

Zo’n omheining noemde men een tuun of een tuin (in het

verwante Duits betekent Zaun nog steeds omheining).

Mensen zien de tuin steeds meer als het verlengde van de

huiskamer.

PERFECTE AFWERKING DAAR DRAAIT HET BIJ ONS OM !

Groep R.B.K BVBA

Groep R.B.K. bvba

Industrielaan 82 bus 4 • 3630 Maasmechelen

Tel. 0473 96 48 75 • 089 46 43 37

Fax. 089 46 43 37

groeprbk@skynet.be • www.risv-betonvloeren.be

110 i-magazines.be

TUIN


Een tuinman is een verzorger van tuinen. Voor de tuinman van een klooster of een universiteit (waar vroeger Latijn de voertaal was)

wordt het Latijnse woord hortulanus gebruikt. Er bestaan ook tuinvrouwen, zij zijn de vrouwelijke tegenhangers van de tuinmannen.

Tuinieren is een volwaardig beroep, toch zijn er veel tuinmannen die meerdere tuinen op zich moeten nemen aangezien een tuin

zelden groot genoeg is om fulltime in te werken. Een tuinman kan bij een particulier bedrijf werken om het (fabrieks) terrein bij te

werken of ingehuurd worden door de gemeente.

Typische werkzaamheden die een tuinman verricht zijn onder meer

gras maaien, onkruid wieden, opruimen, snoeien, bemesten,

zaaien, insecten bestrijden en begieten. Een tuinman of -vrouw

heeft kennis van bomen en planten nodig om de tuin zo op de juiste

manier te onderhouden.

SIERTUIN

Een siertuin is een tuin waar (sier)planten groeien. Het doel van het

aanplanten en verzorgen van sierplanten is de esthetische waarde

van de tuin te verhogen en de bezoekers ervan te laten genieten.

Bijna ieder benedenhuis heeft wel zo’n tuintje, soms niet groter dan

enkele vierkante meters.

Siertuinen hebben vaak een gazon omringd door borders. Voor

kinderen is er soms een zandbak aanwezig en wat speeltoestellen,

zoals een schommel. Een tuin kan ook niet-beplante delen bevatten

(bijvoorbeeld een terras) of zelfs helemaal begroeid zijn: denk aan

een rotstuin. Afhankelijk van de grootte van de tuin kunnen in

een siertuin eenjarige of tweejarige planten, bollen, vaste planten,

heesters, coniferen en loofbomen staan. Meestal is een siertuin

goed zichtbaar vanuit het huis, en soms is verlichting aangebracht

voor zicht in de avonden. Grote tuinen kunnen ook vijvers, vlonders,

zitkuilen en watervallen hebben.

Voor het ontwerp kan worden gekozen voor een tuinarchitect.

Bekende Nederlandse tuinontwerpers zijn Mien Ruys en Piet

Oudolf. Bekende Vlaamse ontwerpers zijn Anouk Van Den Thoog

en Rita Gaassaf. Het aanleggen en onderhouden kan worden

gedaan door een hovenier. Het inrichten en verzorgen van een tuin

wordt tuinieren genoemd.

HOVENIER

Een hovenier is iemand die zich beroepshalve met tuinen en andere

groenobjecten bezighoudt. Hoveniersbedrijven kunnen in omvang

variëren van eenmanszaak tot grote landelijk opererende bedrijven

met honderden werknemers.

Tot de klanten van een hoveniersbedrijf behoren particulieren en

instellingen zoals bedrijven, scholen en kerken die het groen om

hun panden laten aanleggen en verzorgen. Steeds meer grote

instellingen en overheden laten het werk aan hun groenvoorzieningen

doen door dit soort gespecialiseerde bedrijven. Voorheen werd dit

werk vaak in eigen beheer werd gedaan, bijvoorbeeld door een

gemeentelijke plantsoenendienst.

SPECIALISATIE KLINKERWERKEN & TERRASSEN

TUINAANLEG • TUINHUISJES

CARPORTS • KLINKERWERKEN • TERRASSEN

OMHEININGEN • HOUTEN SCHUTTINGEN

Hulzenstraat 94, 3570 Alken

T. 011 31 56 20 • GSM 0495 03 17 25

TUIN

i-magazines.be 111


FINANCIEEL PLAN

DE BOUWKOSTEN VAN MIJN WONING

Voor een eerste raming van de bouwkosten hanteren de meeste experts in de bouw een eenvoudige methode, die gebaseerd is op de

vloeroppervlakte van het bouwproject. De bouwkosten bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 400 euro per

vierkante meter voor een onbewoonde ruimte (kelder, garage, zolder).

Voor een meer exacte prijsberekening van je eigen woning kan het financieel 6-puntenplan hieronder een hulpmiddel zijn.

Bedragen in E

1. Bouwgrond

Aankoopprijs:

Aktekosten:

Subtotaal:

2. Ontwerp

Ereloon van architect:

Subtotaal:

1. De Bouw

3.1. Winddicht bouwen

Graaf- en grondwerken:

Ruwbouwwerken (fundering/metselwerk/draagvloeren):

Dakwerken:

Isolatie en ventilatie:

Gevel- en voegwerken:

Ramen & deuren:

Garagepoorten:

Overige werken:

Subtotaal:

112 i-magazines.be

DIENSTEN


Bedragen in E

3.2. Afwerking

Electriciteit & domotica:

Verwarming:

Airconditioning:

Pleister- en plafondwerken:

Chapewerken:

Vloerbekleding:

Trappen & binnendeuren:

Keuken:

Badkamer:

Alarminstallatie:

Overige werken:

Subtotaal:

3.3. Interieur

Behangers & stoffeerders:

Schilderwerken:

Verlichting:

Meubilering:

Subtotaal:

4. Tuin

Tuinaanleg & oprit:

Subtotaal:

DIENSTEN

i-magazines.be 113


Bedragen in E

5. Hypotheek & verzekeringen

Dossier- en expertisekosten (financiële instelling):

Aktekosten (notaris):

Schuldsaldoverzekering:

Brandverzekering:

Subtotaal:

6. Overige kosten

Aansluitingskosten (water, gas, elektriciteit, riolering):

Verhuiskosten:

Extrareserve van 10% (op de totale ruwbouw en afwerking):

Subtotaal:

TOTAAL

DIE

NOTITIES

114 i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES

DIENSTEN

i-magazines.be 115


DIE

NOTITIES

116

i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES

DIENSTEN

i-magazines.be 117


DIE

NOTITIES

118 i-magazines.be

DIENSTEN


DIE

NOTITIES


www.i-magazines.be

More magazines by this user
Similar magazines