Cursussen & Consulting

interimissues

YrrVJ

Cursussen & Consulting

2016


Het is niet voldoende te weten. Je moet de kennis overwinnen. (J. Boulez)

Uitgave:

Oveducon

Postadres:

Dreeslaan 210

2672 EJ Naaldwijk

Mobiel:

06 1891 2436

E-mail:

jos@oveducon.nl

Internet:

www.oveducon.nl

KvK Haaglanden:

27303567

Btw-nummer:

Nl8200.32.840.B01


Welkom bij Oveducon

Oveducon (Overschie education consulting) is

opgericht door Jos Overschie, die sinds 1996

werkzaam is in de pomptechniek.

Met veel plezier presenteren wij u de gids voor 2016, waarin

u een compleet overzicht vindt van de technische cursussen

en de adviesmogelijkheden binnen ons bedrijf.

Speciaal maatwerk

dat perfect

aansluit op uw

praktijksituatie.

Nieuw in 2016 is een splitsing in de cursus “Frequentieomvormers”.

Het is nu mogelijk om zowel voor een cursus

van een als van twee dagen te kiezen.

In het najaar gaat de cursus “Pompen en seals” van start,

waarvoor weer een geheel nieuw boek het levenslicht zal

zien.

Daar bij de brand in oktober de pomptafel verwoest is, zal

in 2016 bij de cursus “Stromingsleer” een vernieuwde pomptafel

in gebruik genomen worden. Natuurlijk kon ik het niet

laten om nieuwe ideeën hierop los te laten. 'Een geluk bij

een ongeluk' zullen we maar zeggen.

In 2016 wil ik, bij voldoende belangstelling, een paar

“terugkom-ochtenden” organiseren. Binnenkort komt

hierover meer informatie op de website, maar geïnteresseerden

kunnen zich nu al aanmelden. Daarnaast hebben

enkele bedrijven gevraagd om een “inloopdag” te houden op

hun bedrijven. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven

hiervoor een aanvraag indienen.

Wat in 2015 al ingezet was, krijgt in 2016 een vervolg: naast

de cursussen op vrijdag vinden ook cursussen op dinsdag

plaats.

Hopelijk zal deze gids u inspireren om ook in 2016 in te

zetten op ontwikkeling en vergroting van deskundigheid.

Jos Overschie

Oprichter Oveducon/docent

1


Inhoudsopgave

Woord van welkom

Inhoudsopgave

Praktijkgerichte technische cursussen

Gewaardeerde kwaliteit

Praktische informatie

Subsidiemogelijkheden

Cursussen

Cursus Basis in pomptechniek

Cursus Pompberekening

Cursus Rioolpompberekening

Cursus Pompen en seals

Cursus Leidingsystemen

Cursus Stromingsleer

Cursus Pompstoringen analyseren en oplossen

Cursus Frequentieomvormers in de praktijk

Cursus Allround pomptechniek

Cursus Specialist pomptechniek

Masterclass Pompberekening

Masterclass Leidingsystemen

Masterclass Pompstoringen analyseren en oplossen

Masterclass Frequentieomvormers

Advies

Oveducon consulting

Offerte beoordeling

Second Opinion

Pomp- en leidingverliesberekening

Clamp-on flowmeting

Thermografie

Probleemoplossing op locatie

Webwinkel

Oveducon webwinkel

Producten

Referenties

Algemene Voorwaarden Oveducon

1

3

4

5

6

8

11

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

56

3


Praktijkgerichte cursussen

De praktijkgerichte technische cursussen verzorgen wij in onze cursuslocatie in Naaldwijk of als

incompany bij u op locatie. Oveducon heeft een uitgebreid pakket aan cursussen met als leidraad

de directe betrokkenheid met pomptechniek.

Het cursusaanbod beslaat de volgende vakgebieden:

- pompberekening

- leidingsystemen

- stromingsleer

- (pomp)storingen analyseren en oplossen

- frequentieomvormers

In al onze cursussen staat de praktijk centraal. De totale cursusinhoud inclusief opdrachten,

demonstratiematerialen, foto’s en filmpjes komen uit de praktijksituatie van de cursisten.

Doordat de docenten zelf dagelijks in de praktijk van de pomptechniek werkzaam zijn, staat dit

garant voor een goede kennisuitwisseling.

Groot aanbod praktijkmaterialen beschikbaar

Veel bedrijven verzamelen voor ons (defecte) materialen die wij toe kunnen passen in onze cursussen.

Daarnaast zijn er werkende verdringerpompen beschikbaar die de verschillende principes

goed kunnen visualiseren.

In de cursus Frequentieomvormers moeten de cursisten zelf de stuurbekabeling en vermogensbekabeling

aansluiten tussen de diverse merken frequentieomvormers en motoren.

De cursisten ervaren hierbij het belang van EMC in de praktijk.

Voor de cursus Stromingsleer hebben wij de beschikking over een pomptafel met een compleet

transparant leidingsysteem waarmee alle knelpunten met de vloeistofstromingen gevisualiseerd

worden, onder andere op welke manier een vloeistofstroom door een bocht of t-stuk gaat en

welke invloed luchtinslag en cavitatie hebben op de trillingsmetingapparatuur die op de pomp is

aangesloten. De destructieve effecten worden zichtbaar op het aangesloten computerscherm.

Ook hebben wij de beschikking over stopbuspakkingpompen die we ook voor uitlijning in kunnen

zetten. Daarnaast zijn ook een warmtebeeldcamera en clamp-on flowmeter aanwezig.


Gewaardeerde kwaliteit

Na afloop van onze cursussen vragen wij de cursisten niet om een evaluatieformulier in te vullen.

Wij hebben er de voorkeur aan gegeven enkele dagen na de cursus hen een mail te sturen,

zodat de cursisten op de website van Springest hun ervaring achter kunnen laten. Op deze manier

krijgen toekomstige cursisten een goed beeld van wat hen te wachten staat, als ze bij ons

bedrijf een cursus volgen. Voor iedere ervaring die op deze site achtergelaten wordt, doneert

Springest € 1,00 voor de Stichting Edukans.

Cursus Basis in pomptechniek

Naam: Yannis Horemans

Afgerond in: april 2015

Opmerkingen: “Zeer goede opleiding, die een goede opfrissing gaf maar tegelijk toch weer

nieuwtjes aan het licht bracht. Ik ben weer een wijzer man op gebied van Pompen. Ik denk dat

de opleiding te volgen is voor iedereen die interesse heeft in pompentechniek; van jong tot

oud”.

Cursus Leidingsystemen

Naam: Arne Vermeulen

Afgerond in: augustus 2015

Opmerkingen: “De informatie die we kregen vulde zeer mooi de stof aan die ik reeds op school

gekregen had. Door de toevoeging van de practica werd de deelnemer verder uitgedaagd te

denken over de behandelde stof, zoals men deze tegen komt in de praktijk. Conclusie: Heel erg

leerzaam, en de moeite waard om te volgen”.

Cursus Pompstoringen analyseren en oplossen

Naam: P. Beelen

Afgerond in: mei 2015

Opmerkingen: “Training wordt voorbereid, met aandacht voor de vragen, van de deelnemende

personen. Deze vragen kunnen vooraf worden ingediend. De trainer is erg enthousiast en vertelt

graag over het onderwerp. Zelfs voor mensen welke niet direct werken met pompen wordt er

veel duidelijk, wat wel en wat niet kan bij het installeren van pompen. voor mij was het van

belang, dat ik meer inzicht zou krijgen, welke problemen/ trillingen zich voordoen in de pomptechniek.

dit is zeker gelukt. De locatie is prima”.

Cursus Pompberekeninng

Naam: Erwin Achtereekte

Afgerond in: april 2015

Opmerkingen: “De cursus is praktisch en theoretisch goed onderbouwd waardoor je de kennis

goed kan toepassen in de praktijk. De heer Overschie is flexibel en duidelijk in uitleg wat ten

goede komt aan de cursus”.

5


Praktische informatie

Naast de cursusgids is veel informatie te vinden op de website van Oveducon. U kunt dagelijks

contact met ons opnemen via 06 1891 2436 of jos@oveducon.nl. Ook kunnen wij u adviseren

welke cursus het beste past bij uw technische leerdoelen.

Inschrijving

U kunt zich direct via onze website inschrijven op een of meerdere van onze cursussen. De knop

inschrijven kunt u vinden in de rechter zijbalk naast alle cursussen. Ook kunt u op verzoek gebruik

maken van een inschrijfformulier dat wij na aanvraag naar u toesturen.

Kosten

De prijzen zoals vermeld in deze cursusgids zijn geldig voor 2016.

Btw

Op alle cursussen is het hoogste btw tarief van toepassing (op moment van schrijven is dit 21%).

Het btw-tarief en bedrag staan apart vermeld op de factuur.

Betaling

Nadat uw inschrijving verwerkt is, ontvangt u van ons een digitale factuur. De betalingstermijn

staat vermeld op de factuur. Voordat u aan de cursus deel kunt nemen, dient het bedrag overgemaakt

te zijn.

Annuleren

Het kosteloos annuleren van uw inschrijving is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot maximaal 21

dagen voor de geplande cursusdatum. Hierna is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Zie

hiervoor onze Algemene Voorwaarden 6.5 en 6.6 op blz. 56.

Intakeformulier

Om onze cursussen goed aan te laten sluiten bij de technische wensen van de cursisten, ontvangen

zij vooraf een intakeformulier waarop zij kunnen aangeven wat zij behandeld willen zien

tijdens de cursus.

Meerdaagse cursussen

Bij meerdaagse cursussen zoals de masterclass cursussen, Allround pomptechniek en Specialist

pomptechniek is het soms mogelijk de modules op aangepaste data te volgen. Zoals bijvoorbeeld

in een groep die alleen de cursus pompberekening op het programma heeft staan. Dit

heeft geen negatief effect op de kennisoverdracht.


Wie zijn onze cursisten?

De cursisten die aan onze cursussen hebben deelgenomen, zijn werkzaam bij onder andere de

volgende soorten bedrijven:

- pompleverancier

- installateur

- waterleidingbedrijf

- waterschap

- industrie

- baggerbedrijf

- filterfabrikant

- pompfabrikant

- adviesbureau

- riolering

- frequentieregelaar fabrikant en verkoopkanaal

- hoge school

- keuringsinstituut

- deeltijdonderwijs

- zzp’er

Cursusboek

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een cursusboek dat uitgevoerd is in kleur.

Alle theoretische en praktische informatie die verteld is, kan nog eens rustig nagelezen worden.

Vele foto’s en tekeningen zijn opgenomen om technische vraagstukken te visualiseren. Dit boek

is een waardevol bezit en zal de cursisten in de toekomst houvast kunnen geven in het uitoefenen

van hun beroep. (deze boeken worden niet los van een cursus verkocht!)

Cursuscertificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat.

Vragen?

Mochten de cursisten na de cursus nog praktijkvragen overhouden, dan kunnen ze deze altijd

aan ons stellen. Deze aftersales werkt zeer motiverend tussen cursist en docent. Ook voor vragen

over ons cursusaanbod of voor cursusadvies kunt u ons bellen of mailen.

Cursuslocatie

Onze cursussen worden gegeven in Hotel Carlton en deze is gevestigd aan de Tiendweg 20 te

Naaldwijk. Deze mooie locatie heeft tevens de beschikking over een uitstekende keuken, waarvan

we tijdens de lunch gebruik maken. Gratis parkeergelegenheid is in de directe omgeving

beschikbaar.

7


Subsidiemogelijkheden

Scholing wordt extra gestimuleerd door de overheid en diverse andere instanties.

Dit alles om te voorkomen dat er, door de enorme leegloop binnen de technische bedrijven, binnen afzienbare

tijd geen goed geschoolde vakmensen meer beschikbaar zijn om onze kenniseconomie draaiende

te houden.

Subsidies voor bedrijven:

Bij veel brancheorganisaties kunnen de aangesloten bedrijven subsidies ontvangen, waardoor de gemaakte

investeringen geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Enkele voorbeelden treft u hieronder aan.

Voor de kleinmetaal en metaalbewerkingsbedrijven.

OOM (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbedrijf)

Postbus 15

2390 AA Hazerswoude-dorp

Telefoon: 0172 521 500

www.oom.nl

Voor de koudetechniek en technische installatietechniek.

OTIB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf)

Postbus 416

3440 AK Woerden

Telefoon: 0800 8855 885

www.otib.nl

Energie- en nutsbedrijven.

O&O fonds ENb (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Energie- en Nutsbedrijven)

Postbus 9009

6800 DL Arnhem

Telefoon: 026 3569 570

www.oof.nl

Voor de isolatiebedrijven.

OOI (Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche)

Puntweg 7

3208 LD Spijkernisse

Telefoon: 030 6300 404

www.ooi.nl

ESF (Europees Sociaal Fonds)

www.europa-nu.nl


Voor de agrarische sector.

Colland

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)

Postbus 451

9700 AL Groningen

Telefoon: 0900 0401 3 28

www.colland.nl

Voor de carrosseriebedrijven.

OOC (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf)

Postbus 294

2170 AG Sassenheim

Telefoon: 0252 242 375

www.oocinfo.nl

Voor de kartonnage-, behangselpapier- en flexibele verpakkingsindustrie.

FCB (Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen)

Postbus 85612

2508 CH Den Haag

Telefoon: 030 2819 637

www.fcb-verpakkingen.nl

Voor de flexbranche.

STOOF (Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche)

Postbus 144

1170 AC Badhoevedorp

Telefoon: 020 6558 216

www.stoof-online.nl

Overige subsidies

Er kunnen vanuit de provincie, vanuit het UWV of vanuit de gemeente subsidieregelingen van toepassing

zijn. Bekijk of dit in uw situatie ook van toepassing is.

www.antwoordvoorbedrijven.nl

9


Cursussen

11


Basis in pomptechniek

Sinds de eerste pomp omstreeks 300 voor Chr. werd uitgevonden door Archimedes, is er veel

veranderd. Tegenwoordig is er veel keuze in werking en uitvoering van pompen die gebruikt

worden voor het transporteren van vloeistoffen. Naast de aandacht voor de verdringerpompen

(lobbenpomp, schottenpomp, slangenpomp, wormpomp, zuigerpomp, membraanpomp en

plunjerpomp) gaat de meeste aandacht deze dag uit naar de centrifugaalpompen.

Na de uitleg van het principe en de opbouw van deze pompen, leren de cursisten de basis die

nodig is voor het selecteren van de juiste pomp voor een bepaalde toepassing. Dit zonder veel

in te gaan op de details.

Leerdoelen

- hoofdgroepen in vloeistofpompen herkennen en toepassen

- pompkarakteristiek uitleggen

- juiste werkpunt van de pomp kunnen bepalen

- verschil in waaiers aangeven

- verschil in type pompen aangeven

- asafdichtingen herkennen (lipseal, mechanical seal, stopbuspakking en LIQUIDYNE afdichting)

- schakelingen van pompen op de gewenste manier toe kunnen passen

- voor zuigleiding en persleiding de belangrijkste eisen aan kunnen geven


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Voor iedereen die zich wil bijscholen of omscholen. Monteurs en servicemonteurs kunnen hun

kennis opfrissen en aanvullen. Tevens is deze cursus een goed vertrekpunt voor het volgen van

andere cursussen en door te groeien.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)

13


Pompberekening (centrifugaalpompen)

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaarden

te interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde pompkeuze voor een systeem

te komen.

In deze cursus ligt de nadruk op het selecteren van de juiste centrifugaalpomp voor een bepaalde

toepassing. Hierbij wordt een zijstap gemaakt naar noodzakelijke aanverwante onderwerpen.

Nadat het principe van een centrifugaalpomp is uitgelegd, worden de onderwerpen

stromingen, pompkarakteristiek en cavitatie behandeld. Aan de hand van opdrachten wordt

veel aandacht besteed aan het begrip NPSH. Nadien is er nog ruimte voor de berekening van

drukval in leidingen en kennismaking met de verschillende waaieruitvoeringen die in centrifugaalpompen

gebruikt worden.

Leerdoelen

- op de juiste manier een pompsysteem configureren

- afhankelijk van het medium tot een juiste pompkeuze komen

- rekening houden met leidingverliezen op de pompberekening

- NPSH a berekeningen uitvoeren

- het verschil aangeven tussen laminaire en turbulente stroming

- cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen

- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor ontwerpers, verkopers en inspecteurs van pomptechnische systemen.

Ook monteurs en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het verbreden en verdiepen

van hun kennis.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)

15


Rioolpompberekening

Dat het selecteren van de juiste vuilwaterpomp voor een toepassing nog niet zo eenvoudig is,

blijkt wel uit alle problemen die zich voordoen in rioolsystemen.

Op deze dag leert u de facetten die u nodig hebt om de juiste keuze te maken uit vuilwaterpompen,

leidingsystemen en pompkelders, zodat onnodige drukval, cavitatie, waterslag en

luchtinslag kan worden voorkomen.

Leerdoelen

- op de juiste manier een rioolpomp kunnen selecteren

- het verschil van statische en dynamische opvoerhoogte begrijpen en uitleggen

- rekening houden met leidingverliezen in de rioolpompberekening

- NPSH a berekeningen uit kunnen voeren

- rekening houden met minimale vloeistofsnelheden in leidingen

- cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen

- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren (leidingverliesberekening)

- aandachtspunten aangeven met betrekking tot pompkelders

- invloed van luchtinslag in rioolpompen op waarde kunnen schatten


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Deze dag wordt gegeven door twee docenten.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is interessant voor ontwerpers, verkopers en inspecteurs van rioolsystemen. Ook

monteurs en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het verbreden en verdiepen van hun

kennis.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)

17


Pompen en seals

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers bewust te maken van de kwetsbaarheid

van de gebruikte afdichtingen en van de invloed die de gebruiker heeft op de “mean time between

failure” van de (pomp)installatie.

Veel problemen met asafdichtingen komen voort uit factoren die veelal niets met het verpompte

medium te maken hebben. In deze cursus geven wij de cursisten een duidelijk overzicht van

de oorzaken die problemen opleveren met asafdichtingen.

Een pompinstallatie zo construeren dat onnodig sealfalen zo veel mogelijk voorkomen kan worden,

komt uitgebreid aan de orde. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan het (hernieuwd)

afnemen van een pompinstallatie.

Leerdoelen

- inzicht krijgen in het juiste werkgebied van een centrifugaalpomp

- afhankelijk van het medium tot een juiste pompkeuze komen

- afhankelijk van de applicatie tot een juiste keuze van asafdichting komen

- aandachtspunten in leidingsystemen onderkennen

- NPSH a berekeningen uitvoeren

- factoren kunnen onderkennen die onnodig sealfalen veroorzaken

- cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen

- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren

- basiskennis asafdichtingen


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Deze dag wordt gegeven door twee docenten.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is interessant voor ontwerpers, verkopers en maintenance engineers. Ook monteurs

en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het verbreden en verdiepen van hun kennis.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Docent:

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk / Brielle

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)

19


Leidingsystemen

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaarden

te interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde keuze van een leidingsysteem

in een pompinstallatie te komen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de in de grafieken vastgelegde pompcurve, wordt

ruim aandacht besteed aan alle aspecten die betrekking hebben op de leidingen die bij een

pompsysteem toegepast worden. Met name de zuigleiding is hierbij zeer belangrijk.

Na de uitleg van drukval in leidingen is er tijd gereserveerd voor het aansluiten van leidingen

met de mogelijke leidingschakelingen. Ter afwisseling worden foto’s getoond van praktijksituaties,

waarbij aan de cursisten gevraagd wordt om verbeteringen aan te geven. Afsluitend wordt

praktijkgerichte informatie verstrekt over installatievoorschriften.

Leerdoelen

- correcte leidingsystemen samenstellen

- de noodzaak van een juiste zuigleiding aangeven

- problemen in de zuigleiding voorkomen

- de correcte instroomcondities van vloeistof in een bak bepalen

- het gevaar van waterslag en cavitatie onderkennen

- de installatievoorschriften naleven

- de juiste plaats bepalen voor meet- en regelapparatuur


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de vier en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is erg belangrijk voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeert

en verkoopt. Ook voor een servicemonteur biedt deze cursus voordelen, omdat deze in staat

wordt gesteld leidingtechnische knelpunten in installaties te herkennen en te verhelpen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 495,- p.p. (excl. BTW)

21


Stromingsleer

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaarden

te interpreteren die noodzakelijk zijn om tot een verantwoorde vloeistofstroming door een

pompinstallatie te komen.

Omdat een verstoorde vloeistofstroming in een pomp het optimaal functioneren van de pomp

belemmert, wordt veel aandacht besteed aan het begrip stromings- en wrijvingsverliezen.

Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van tekeningen en films om de behandelde stof te visualiseren.

In deze cursus wordt gewerkt met de unieke pompinstallatie voorzien van een compleet

transparant leidingsysteem, waardoor veel knelpunten in pomptechnische installaties zichtbaar

gemaakt kunnen worden. Tevens is de pomp voorzien van een trillingsmeting, zodat ook deze

trillingen afgelezen kunnen worden en de cursist een goed beeld krijgt van de destructieve werking

op de levensduur van de pomp.

Leerdoelen

- het verschil aangeven tussen laminaire en turbulente stroming

- het begrip snelheidshoogte uitleggen

- stroming in de verschillende typen appendages verklaren

- het krachtenverloop in de pomp oplossen

- drukval in leidingen berekenen

- viscositeitsberekeningen uitvoeren

- de opvoerhoogte in de praktijk op de juiste manier meten


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met de unieke visualisatietafel waarmee de stroming

door bochten, knieën en t-stukken op een aansprekende manier zichtbaar gemaakt kan worden.

Tevens kunnen er metingen uitgevoerd worden met een clamp-on flowmeter. Deze cursusdag

wordt gegeven door twee docenten.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zijn of haar kennis op het gebied van stromingsleer

wil verbreden en verdiepen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)

23


Pompstoringen analyseren en oplossen

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers beter in staat te stellen alle randvoorwaarden

te interpreteren wat noodzakelijk is om tot een structurele manier van storinganalyse en

storingoplossing te komen.

Nadat aandacht besteed is aan de veiligheid van de monteur, volgt een opsomming van 17 veel

voorkomende storingen in pomptechnische installaties. Deze storingen worden op een structurele

manier in een stappenplan ontleed. Het (de-)monteren van een pomp wordt compleet met

foto’s besproken en met de vele praktische voorbeelden en uitleg wordt de cursist in staat gesteld

de oorzaak achter de storing te analyseren en op te lossen. Er zijn handleidingen opgenomen

voor de (de-)montage van lagers en de verschillende typen seals.

Leerdoelen

- zorgdragen voor de eigen veiligheid

- een storing analyseren en oplossen

- volgens een stappenplan tot een analyse komen

- verbeterpunten in de pomptechnische installatie aangeven

- defect materiaal analyseren

- waterzijdige- als elektrische storingen oplossen

- goed leren werken met een megger (optie)

- elektrische storingen op kunnen lossen (optie)

- snijmes kunnen afstellen (optie)

- pompsysteem kunnen analyseren


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Deze dag wordt gegeven door twee docenten.

Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen de zes en tien personen. Wensen van deelnemers

worden geïntegreerd in het cursusprogramma. De deelnemers worden verzocht hun eigen

meetapparatuur mee te nemen die ze gaan gebruiken in praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor zowel de (service-) monteur als voor de servicecoördinator. Ook mensen

die pomptechnische installaties verkopen en/of ontwerpen en die zijn of haar technische

kennis willen verbreden en verdiepen, krijgen door het volgen van deze cursus een beter inzicht

in de knelpunten van pomptechnische installaties.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)

25


Frequentieomvormers in de praktijk

De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen van alle facetten

die nodig zijn om een (pomp)technische installatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Mochten er toch knelpunten ontstaan in de installatie, veroorzaakt door onvoorziene factoren,

dan hebben de deelnemers ook de kennis om deze problemen het hoofd te bieden.

In de cursus “Frequentieomvormers in de praktijk” wordt gestart met een theoretische uitleg

over de werking en het principe van draaistroommotoren. Hierna worden de cursisten op de

hoogte gebracht van de noodzakelijke technische achtergronden van een frequentieomvormer.

Deze kennis zullen de cursisten nodig hebben in alle (praktijk)opdrachten waaraan gewerkt zal

worden. Het streven is om minimaal 50% van de cursusduur daadwerkelijk actief met de diverse

merken frequentieregelaars bezig te zijn. Dit hangt mede af van de technische wensen die de

cursisten vooraf bij de cursusinschrijving aan de docenten hebben doorgegeven.

Frequentieomvormers van de merken: ABB, Emerson (Control Techniques), Danfoss, CG (Emotron),

Invertek, Yaskawa en Vacon zijn in deze cursus beschikbaar.

Leerdoelen

- zorgdragen voor de eigen veiligheid

- de achtergronden van een frequentieomvormer begrijpen

- de frequentieomvormer op de correcte manier bekabelen

- instellingen maken in de frequentieregelaar

- storingen oplossen

- in kort tijdsbestek een installatie optimaal laten werken

- belang van EMC onderkennen

- link leggen tussen de besturing en de aandrijving


Bijzonderheden

De cursisten gaan in tweetallen de verschillende merken frequentieomvormers in bedrijf nemen

en afstellen. Algemene bekendheid van elektrotechniek is gewenst.

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Deze dag wordt gegeven door twee docenten. Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en

tien personen. Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is interessant voor monteurs en servicemonteurs in de elektrotechniek en pomptechniek.

Ook verkopers en inkopers van deze apparatuur kunnen hun kennis verbreden en verdiepen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 1 dag van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 595,- p.p. (excl. BTW)

27


Allround pomptechniek

Door het volgen van de cursus “Allround pomptechniek” maken de deelnemers kennis met alle

facetten die nodig zijn om een pomptechnische installatie zo optimaal mogelijk te laten

functioneren.

Mochten er toch knelpunten ontstaan in de installatie, veroorzaakt door onvoorziene factoren,

dan hebben de cursisten ook de kennis om deze problemen het hoofd te kunnen bieden. De cursus

“Allround pomptechniek” bestaat uit de modules Pompberekening, Leidingsystemen, Stromingsleer

en Pompstoringen analyseren en oplossen.

Leerdoelen

- op de juiste manier een pompsysteem kunnen configureren

- NPSH berekeningen uit kunnen voeren ter voorkoming van cavitatie

- optimale leidingsystemen samenstellen

- knelpunten met betrekking tot stromingsleer kunnen analyseren en oplossen

- volgens een stappenplan tot een analyse komen

- verbeterpunten in de pomptechnische installatie aangeven

- defect materiaal analyseren, aan kunnen geven waardoor het misgegaan is

- zelfstandig zowel waterzijdige als elektrische storingen oplossen

- zie voor meer informatie de afzonderlijke modules


Bijzonderheden

Om de lesstof goed te kunnen verwerken, worden de vier cursusdagen niet opeenvolgend gegeven,

maar met enkele weken ertussen. In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik

gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal en filmmateriaal die de techniek en de

werking visualiseren en verduidelijken. Tijdens twee dagen staan er twee docenten voor de

groep. Op dag vier worden de deelnemers verzocht hun eigen meetapparatuur mee te nemen

die ze gaan gebruiken in praktijkvoorbeelden. Het aantal deelnemers voor deze cursus ligt tussen

de zes en tien personen. Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeert, inspecteert,

onderhoudt, inkoopt en verkoopt en voor iedereen die zijn of haar kennis met betrekking

tot pomptechniek en stromingsleer wil verbreden en verdiepen.

Lesmateriaal

Na afloop van iedere cursusdag ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 4 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 1.995,- p.p. (excl. BTW)

29


Specialist pomptechniek

Een “Specialist pomptechniek” zal in zes dagen door de docenten klaargestoomd worden om

alle uitdagingen in de dagelijkse pomptechnische praktijksituaties het hoofd te kunnen bieden.

Door de gekozen opbouw van deze cursus ontstaat er een verantwoorde afwisseling van luisteren,

zelf actief bezig zijn met het oplossen van theoretische vraagstukken en indien van toepassing

het praktisch oplossen van technische vraagstukken aan de hand van praktijkmaterialen.

Leerdoelen

- pompberekeningen kunnen maken

- het samenstellen van correcte zuigleidingen en persleidingen beheersen

- drukval in leidingen en appendages kunnen berekenen

- kunnen werken met diverse softwareprogramma’s

- NPSH berekeningen uit kunnen voeren en toepassen in de praktijk

- viscositeitsberekeningen uitvoeren

- knelpunten in leidingsystemen herkennen en oplossen

- (pomp)storingen kunnen analyseren en oplossen

- analyse maken aan de hand van defecte materialen

- theoretische en praktische kennis van stromingen in pomp, leidingen en appendages

- cavitatie en waterslag herkennen, voorkomen en oplossen

- en vele andere onderwerpen


Bijzonderheden

Om de lesstof goed te kunnen verwerken, worden de zes cursusdagen niet opeenvolgend gegeven,

maar met enkele weken ertussen. Eventuele vragen kunnen op de volgende cursusdag

weer gesteld worden. Bij een aantal dagen staan er twee docenten voor de groep. In deze praktijkgerichte

cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken. Het

aantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus geeft veel technisch inzicht voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt,

installeert en verkoopt en daarbij erg diep op de aangeboden lesstof in wil gaan. Doordat veel

aandacht besteed wordt aan het herkennen en verhelpen van leidingtechnische knelpunten,

biedt deze uitvoerige cursus ook een monteur en servicemonteur voordelen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers in totaal vier verschillende cursusboeken in

kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 6 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 3.195,- p.p. (excl. BTW)

31


Masterclass Pompberekening

Het samenstellen van een economisch en goed functionerende pompinstallatie vergt veel kennis

van zowel pompen als aanverwante onderdelen en onderwerpen. Als een of enkele onderdelen

van de installatie onvoldoende doordacht zijn, zal dit zeker invloed hebben op de total cost of

ownership. Met deze cursus helpen wij u op weg om de valkuilen in de pompinstallaties te vermijden.

Leerdoelen

- op de juiste manier een pompsysteem kunnen configureren

- rekening houden met de afwijkingen ten opzichte van ISO 9906

- begrip hebben van B.E.P., A.O.R. en P.O.R.

- rekening houden met leidingverliezen in de pompberekening

- NPSH a berekeningen uit kunnen voeren

- enige kennis met betrekking tot pompfundatie en trillingen

- cavitatie in een pomp kunnen berekenen, herkennen en oplossen

- drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren (drukvalberekening)

- instroomcondities van leidingen kunnen verklaren

- kunnen werken met diverse softwareprogramma’s


Bijzonderheden

In een masterclass worden de behandelde onderwerpen verder uitgediept en op het verzoek van

de cursisten zullen ook meer aanverwante onderwerpen aan de orde komen. Tussen beide lesdagen

zitten enkele weken pauze. In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt

van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal en filmmateriaal die de techniek en de

werking visualiseren en verduidelijken. Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.

Voor wie?

Deze cursus is interessant voor ontwerpers, verkopers en inspecteurs van pomptechnische systemen.

Ook monteurs en servicemonteurs kunnen veel baat hebben bij het op een intensieve wijze

verbreden en verdiepen van hun kennis.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent:

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 1.195,- p.p. (excl. BTW)

33


Masterclass Leidingsystemen

Een juist gedimensioneerde zuigleiding en persleiding geven de pomp de mogelijkheid op een

efficiënte manier de gewenste hoeveelheid vloeistof te transporteren bij de gewenste druk.

De zuigleiding heeft veel invloed op de NPSH die in diverse opdrachten berekend moet worden.

Op verzoek kunnen de cursisten ook kennismaken met het leidingverliesprogramma Pipe Flow

Expert. In deze masterclass wordt er regelmatig aandacht besteed aan stromingsleer.

Leerdoelen

- NPSH a berekeningen kunnen uitvoeren

- juist gedimensioneerde zuigleiding kunnen samenstellen

- de correcte instroomcondities van vloeistof in een zuigleiding voorspellen

- problemen in de zuigleiding en persleiding kunnen herkennen, voorkomen en oplossen

- cavitatie herkennen, voorkomen en oplossen

- waterslag onderkennen, voorkomen en berekenen

- begrip van stromingtechnische invloeden in de pompinstallaties


Bijzonderheden

Ter afwisseling worden foto’s getoond van praktijksituaties, waarbij aan de cursisten gevraagd

wordt om verbeteringen aan te geven. In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik

gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal en filmmateriaal die de techniek en de

werking visualiseren en verduidelijken. Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en tien personen.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is erg belangrijk voor iedereen die pomptechnische systemen ontwerpt, installeert

en verkoopt. Ook voor een servicemonteur biedt deze cursus voordelen, omdat deze in staat

wordt gesteld leidingtechnische knelpunten in installaties te herkennen en te verhelpen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 895,- p.p. (excl. BTW)

35


Masterclass Pompstoringen analyseren en oplossen

Uit de praktijk blijkt dat de in het cursusboek opgenomen storingen zich het meeste voordoen.

De oorzaken die aan deze storingen ten grondslag liggen, worden in de twee cursusdagen behandeld

en er is ook veel aandacht voor het oplossen van deze oorzaken en het in de toekomst

voorkomen.

Stilstand bij pompinstallaties kan natuurlijk het beste voorkomen worden. Naast de theorie is er

ook voldoende ruimte voor praktijkopdrachten op mechanisch en elektrisch gebied.

Leerdoelen

- de eigen veiligheid voorop kunnen stellen

- volgens een stappenplan tot een analyse komen

- verbeterpunten in de pomptechnische installatie kunnen aangeven

- defect materiaal analyseren, aangeven waardoor het misgegaan is

- zelfstandig zowel waterzijdige als elektrische storingen kunnen oplossen

- lager kunnen vervangen

- mechanical seal kunnen vervangen

- elektrische storingen kunnen verhelpen


Bijzonderheden

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Tijdens deze cursus staan er twee docenten voor de groep. Het aantal deelnemers ligt

tussen de zes en tien personen. De cursisten wordt verzocht hun eigen meetapparatuur mee te

nemen die ze gaan gebruiken in praktijkopdrachten.

Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

De cursus is zowel interessant voor de servicemonteur, monteur als voor de servicecoördinator.

Ook mensen die pomptechnische installaties verkopen en/of ontwerpen en die hun technische

kennis willen verbreden en verdiepen, krijgen door het volgen van deze cursus een beter inzicht

in de knelpunten van pomptechnische installaties.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 1.195,- p.p. (excl. BTW)

37


Masterclass Frequentieomvormers

De doelstelling van deze tweedaagse cursus is om de deelnemers kennis te laten nemen van alle

facetten die nodig zijn om een (pomp)technische installatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Hierbij zal de theorie achter de frequentieomvormers ook uitgebreid aan bod komen.

Mochten er toch knelpunten ontstaan in de installatie, veroorzaakt door onvoorziene factoren,

dan hebben de deelnemers ook de kennis om deze problemen het hoofd te bieden.

In de Masterclass Frequentieomvormers wordt gestart met een theoretische uitleg over de werking

en het principe van draaistroommotoren. Via de verschillende manieren van motoraansturingen

komen we na DOL, ster/driehoek en softstarter uiteindelijk bij ons hoofdonderwerp: de

frequentieregelaar. Veel informatie over de achtergronden zit verwerkt in tekeningen, films en

opgaven om deze theorie begrijpelijk over te kunnen brengen. Frequentieomvormers van de

merken: ABB, Emerson (Control Techniques), Danfoss, CG (Emotron), Invertek, Yaskawa en

Vacon zijn in deze cursus beschikbaar.

Leerdoelen

- zorgdragen voor de eigen veiligheid

- de achtergronden van een frequentieomvormer begrijpen

- de frequentieregelaar op de correcte manier bekabelen

- instellingen maken in de frequentieomvormer

- belang van EMC onderkennen

- storingen oplossen

- in kort tijdsbestek een installatie optimaal laten werken

- inzicht krijgen in een PID regeling

- omgaan met aslagerstromen (bearing currents)


Bijzonderheden

De cursisten gaan in tweetallen de verschillende merken frequentieomvormers in bedrijf nemen

en afstellen. Algemene bekendheid van elektrotechniek is gewenst.

In deze praktijkgerichte cursus wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tekeningen, foto’s, demonstratiemateriaal

en filmmateriaal die de techniek en de werking visualiseren en verduidelijken.

Deze dag wordt gegeven door twee docenten. Het aantal deelnemers ligt tussen de zes en

tien personen. Wensen van deelnemers worden geïntegreerd in het cursusprogramma.

Voor wie?

Deze cursus is interessant voor monteurs en servicemonteurs in de elektrotechniek. Ook verkopers

en inkopers van deze apparatuur kunnen hun kennis verbreden en verdiepen.

Lesmateriaal

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een uitgebreid cursusboek in kleur.

Specificaties:

• Docent: Jos Overschie

Assistent: Albert Sloendregt

• Actuele cursusdata: cursusagenda

• Plaats: Naaldwijk

• Duur: 2 dagen van 9.00 - 17.00 uur

• Prijs: € 1.195,- p.p. (excl. BTW)

39


Advies


Oveducon consulting

Oveducon consulting is opgericht door Jos Overschie en beslaat een breed terrein van technisch

onderzoek/advies en probleemoplossing. Oveducon consulting is onafhankelijk en werkt

merkonafhankelijk, zodat u verzekerd bent van een eerlijk en gedegen advies of een antwoord

op uw vraag.

Bedrijven kunnen ons benaderen voor de volgende disciplines:

Advies

Door de brede praktijkervaring van de medewerkers van Oveducon consulting kunnen wij u optimaal

ondersteunen bij het oplossen van knelpunten in (pomp)technische installaties.

U kunt onze hulp inroepen voor:

- beoordeling van offertes

- second opinion

- het verzorgen van pomp- en leidingverliesberekening

- clamp-on flowmeting

- thermografie

41


Offerte beoordeling

Bij de beoordeling van offertes is veel specifieke technische kennis van een uitgebreid

productenpakket nodig om de juiste vergelijking te kunnen maken tussen de diverse aanbieders.

Daarnaast is het belangrijk dat de producten aan de gestelde eisen voldoen. Verkopers

kunnen niet alle kennis van ieder product hebben en zijn bovendien niet onafhankelijk.

Mocht u hulp willen inroepen bij de beoordeling van uw offertes, dan staan wij voor u klaar.

Doordat wij niet gebonden zijn aan merk en/of leverancier, kunt u bij ons terecht voor een eerlijke

en gedegen beoordeling van uw offerte(s). Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

(De offerte(s) beoordelen wij op technische inhoud en niet op prijsstelling)


Second Opinion

Regelmatig zullen zich bij relaties van u calamiteiten voordoen, waarna een instantie een onderzoek

in laat stellen naar de oorzaken die geleid hebben tot het falen. In sommige gevallen

hebben deze calamiteiten lichamelijke verwondingen of erger tot gevolg gehad of hadden tot

deze risico’s kunnen leiden. Dit soort calamiteiten moeten natuurlijk in de toekomst zoveel mogelijk

voorkomen worden en daarom is het noodzakelijk om een onderzoek te doen naar de

omstandigheden waaronder deze calamiteit heeft kunnen plaatsvinden.

U kunt als bedrijf verantwoordelijk gesteld worden voor het leveren van een ondeugdelijk product

of dienst, die geleid heeft tot het falen, met alle gevolgen van dien. In die gevallen kunt u

ermee gebaat zijn om de conclusies die getrokken worden in het opgemaakte rapport, nog eens

door een onafhankelijk deskundige te laten beoordelen.

In die gevallen gaat het er niet om dat u probeert uw verantwoordelijkheden te ontlopen, maar

dat een eventuele aanklacht terecht is. In dit soort trajecten kunt u ons benaderen voor een

onafhankelijk oordeel over de getrokken conclusies in het rapport, waarbij onze insteek altijd

zal zijn om de waarheid geen geweld aan te doen.

43


Pomp- en leidingverliesberekening

Dat de berekeningen naar leidingverliezen in de praktijk niet altijd even goed uitpakken, blijkt

wel uit het grote aantal pompinstallaties waarbij de pompen niet in het juiste werkgebied opereren.

Tegenwoordig zijn er diverse softwareprogramma’s beschikbaar die u veel werk en onzekerheden

uit handen kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is Pipe Flow Expert die ons bedrijf

tijdens de cursussen en advieswerkzaamheden toepast.

U kunt aan de hand van lijnen de leidingloop zowel horizontaal als verticaal tekenen, waarbij u

aan de lijnen (leidingen) een diameter, grondstof en een lengte toekent. Ook alle appendages

kunt u aan afzonderlijke leidingen toewijzen die meegenomen worden in de leidingverliesberekeningen.

Nadat u de pompcurve ingegeven hebt, inclusief zuigcondities en afnamepunten in de

persleiding(en), is het programma na een druk op de knop in staat de totale verliezen, de verliezen

per leiding en de vloeistofsnelheid in de afzonderlijke onderdelen aan te geven. Ook

eventuele knelpunten in het ontwerp worden geregistreerd en u krijgt aanwijzingen voor verbeteringen.


Clamp-on flowmeting

Zoals de naam al doet vermoeden, worden de sensoren die de meting uitvoeren, aan de buitenkant

van de leiding gemonteerd. Hierdoor ontstaan geen obstructies of drukverliezen in het leidingwerk

en kunnen de metingen uitgevoerd worden, zonder meetapparatuur tussen de leiding

te monteren. Het proces hoeft dus niet onderbroken te worden.

Bij een clamp-on flowmeting kunnen zowel vloeistoffen als gassen gemeten worden door de

vaste stof van de transportleiding heen. Voor de meting worden twee ultrasone pulsen door het

medium verzonden, één met de flowrichting mee en de tweede tegen de flowrichting in, waarbij

de transducers afwisselend als zender en ontvanger werken. De looptijd van het ultrasone

signaal dat zich voortplant in de stroomrichting, is korter dan de looptijd van het signaal dat

zich voortplant tegen de stroomrichting in. Aan de hand van aanvullende parameters kan daarna

de flow op de meter afgelezen worden met een maximale afwijking van 2 – 5 %.

De GE PT878 (Panametrics) kan toegepast worden bij leidingdiameters tussen 12,7 mm – 7,6 m

met een maximale wanddikte van 76,2 mm. Informeer naar de mogelijkheden.

45


Thermografie

Met een warmtebeeldcamera kan ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute

nulpunt, zichtbaar en meetbaar gemaakt worden via het infrarood spectrum. Daarbij zijn de

nauwkeurigheid van de meting, emissiefactor (e), de verhouding tussen de werkelijke temperatuur

van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door een infrarooddetector,

erg belangrijk.

Deze vorm van contactloos meten en registreren van de straling is nu een veel gebruikt middel

geworden om onder andere gebouwen, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige

installaties te inspecteren. Groot voordeel is dat in een kort tijdsbestek een duidelijk bewijs

door middel van foto’s of filmpjes vastgelegd kan worden, terwijl de productie gewoon doorgaat

en de onderzoekskosten relatief laat te houden zijn.

Voor gebruik bij de cursussen en in ons advieswerk hebben wij gekozen voor de warmtebeeldcamera

Flir E40.


Probleemoplossing op locatie

De technische installaties die in gebruik zijn en in gebruik genomen worden, zijn in de loop der

jaren steeds ingewikkelder geworden. Dit heeft ook zijn weerslag op de eisen die gesteld worden

aan de installateurs en monteurs die aan de installaties mogen werken.

Soms doen zich bij installaties problemen voor waar al diverse monteurs bij geroepen zijn en

wat nog niet geleid heeft tot de gewenste oplossing. In dit soort gevallen kan een externe

praktijkdeskundige uitkomst bieden.

Met deze nieuwe invalshoek kan dit leiden tot hernieuwde inzichten en de oplossing van het

probleem.

De ervaren medewerkers van Oveducon hebben in de afgelopen jaren diverse bedrijven mogen

assisteren bij het oplossen van hun (pomp)technische problemen. Of het nu gaat om een probleem

bij een waterschap, een waterleidingbedrijf, een groot industrieel bedrijf, een machinebouwer

of een installateur, met de hulp van Oveducon behoren de problemen nu tot het

verleden. Met onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij u in een breed vakgebied van dienst

zijn. Ook voor het oplossen van problemen die veroorzaakt worden door stromingtechnische

knelpunten en frequentieomvormers, kunt u bij ons terecht.

Iedere adviesopdracht wordt afgesloten met een uitvoerig rapport waarin onder andere een

stappenplan die leidt tot de oplossing van het probleem en aanbevelingen om problemen te

voorkomen, aan u voorgelegd wordt. Aan de hand van foto’s zullen wij u zo volledig mogelijk

inzage geven in onze bevindingen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

47


Webwinkel


Oveducon webwinkel

Oveducon webwinkel is opgericht door Jos Overschie om te kunnen voldoen aan de vraag naar

de duurzame calculators die al vele jaren in de (pomp) techniek worden toegepast. De producten

zijn te bestellen via de website en zijn, uitzonderingen daargelaten, uit voorraad beschikbaar.

Beschikbare producten

De onderstaande producten zijn verkrijgbaar via de webwinkel:

- Pipe flow calculator (turbulent flow)

- Streamline flow calculator (laminar and viscous flow)

- Orifice & Nozzle flow calculator

- Water flow calculator

- Electric wiring calculator

- Feet & Inches to millimetres calculator

- Domestic heating calculator

- Ducting calculator

- Psychrometric calculator

Aandachtspunt: kiest u bij bestelling voor de uitvoering met de door u gewenste eenheden.

49


Producten

€ 78,-

€ 78,-

€ 83,-

€ 83,-

€ 40,-

Pipe flow calculator The majority of practical problems fall within the turbulent

flow range and this calculator determines the required pipe size, flow or

pressure loss for any liquid, e.g. water, fuel oils, acids, solvents, and also for

any gas flowing under turbulent conditions. Model: Metric, Imperial, U.S.

Streamline flow calculator This instrument solves the streamline flow formula

applicable to the flow of more viscous liquids such as fuel oils, lubricating oils,

syrups, etc., through pipe lines and also the flow of liquids of low viscosity in

small pipes. The latest design includes viscosity conversion scales for Redwood,

Saybolt, Engler and Centistokes. Model: Metric, Imperial

Orifice & Nozzle flow calculator This calculator determines the flow rates of

fluids through the various types of flow measuring nozzles and orifices, including:

orifice plates, nozzles, venturi nozzles, venture tubes, pitot tubes, quarter

circle orifice plates and conical entrance orifice plates. Model: Metric

Water flow calculator For steel, cast iron, non-ferrous, plastic, asbestos, cement,

concrete, vitrified and coated pipes, also open channels in earth, rock,

concrete, metal and wood. PIPES, DUCTS OR CIRCULAR SECTION. One side of

the calculator solves the rational formula for water flow in pipes and ducts of

circular section. Model: Metric, Imperial

Electric wiring calculator A single-sided calculator to rapidly determine the

voltage drop in cables and to give the required cable size to meet specified

maximum losses. The length of circuit is simply set to the current and the cable

size read opposite the allowable voltage drop. Model: Metric


€ 30,-

€ 80,-

€ 72,-

€ 83,-

Feet & Inches to millimetres calculator This is a handy pocket-sized instrument

designed for converting dimensions measured in feet, inches and fractions

of an inch instantaneously to millimetres, and vice-versa. Model:

Domestic heating calculator An instrument, simple and quick to use, which

determines the heating requirements for older types of domestic premises and

also the sizes of all the equipment needed for 'the installation. Gives answers

close to those obtained by detailed calculation. Model: Metric, Imperial

Ducting calculator A complete calculator for determining duct sizes, velocities

and pressure losses for large or small ducting systems passing either warm or

cold air. It is double sided and divided into sections which handle all aspects of

duct sizing calculations. Model: Metric, Imperial

Psychrometric calculator Calculator for Air Conditioning & Meteorology This

calculator determines all the properties of moist air directly from any of the

three basic sources of measurement, i.e. by a simple setting of: - Wet Bulb to

Dry Bulb Temperature (screen or aspirated) ….. Model: Metric, Imperial

Deze producten zijn te bestellen via onze website.

De getoonde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

51


Referenties

De volgende bedrijven gingen u voor:

A. de Jong TH B.V.

Achtereekte beregening

Air Liquide Industrie B.V.

ATS Agro Technical Supplies B.V.

AquaNed Watertechniek B.V.

Aquario watermanagement BV

Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam International Projects B.V.

BAM infraconsult bv

Bart van Haasteren

BASF Antwerpen N.V.

Benco Import-Export B.V.

Berry Brooijmans

B-E De Lier B.V.

B-E De Lier B.V.

B-E-L

Boeg B.V.

Boekestijn

Brabant Water N.V.

Broere Beregening B.V.

Carlo Gavazzi

C & J Bosman B.V.

CG Drives & Automation Netherlands B.V.

Dalsem Tuinbouwprojecten B.V.

Dalsem Mushroom Projects B.V.

Deep Blue Pump Co

Delfluent Services bv

Dion Locatiediensten

Diversey B.V.

DNW

Dosign Engineering B.V.

DP Industries BV

Ducor Petrochemicals B.V.

Eekels Pompen B.V.

Elektravon Naaldwijk B.V.

Elektro Limburg

Evides N.V.

Fluor B.V.

Fleuren & Nooijen B.V.

Fuglesangs B.V.

Fujifilm Manufacturing Europe B.V.

Gabriels Air Sys B.V.

Gawa Equipment Connections BV

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Den Haag (dienst stadsbeheer)

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Gorinchem

Gemeente Papendrecht

Gemeente Purmerend

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Roosendaal

Dordrecht

Diepenveen

Rotterdam

Deventer

Rucphen

Sneek

Nieuwegein

Nieuwegein

Den Haag

Noordwijkerhout

Antwerpen

Vlaardingen

Putte

Sevenum

Bergschenhoek

Vlissingen

Den Haag

Maasdijk

’s-Hertogenbosch

Waddinxveen

Zetjun

Aalsmeer

Bladel

Den Hoorn

Horst

Vierpolders

Delft

Hardenberg

Enschede

Amsterdam

Rotterdam

Alphen aan den Rijn

Rotterdam

Barendrecht

Naaldwijk

Maasbree

Rotterdam

Haarlem

Nederweert

Rotterdam

Tilburg

Veghel

Sneek

Alphen aan den Rijn

Den Haag

Middelharnis

Gorinchem

Papendrecht

Purmerend

Pijnacker

België

Malta


Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente West Maas en Waal

Gorman-Rupp Europe B.V.

GoTech

Hendor B.V.

HJ Heinz Supply Chain Europe BV

Hoebe techniek in water

Homa Pompen B.V.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

HortiMaX B.V.

Horticoop Techniek B.V.

Hytrans Systems B.V.

IBK Service & Onderhoud B.V.

IHC Sealing Solutions

InstallatieWerk Zuid-Holland B.V.

Interpomp BV

Jac Coolen Techniek B.V.

Jansen Pompen & Watertechniek

JB Pompen B.V.

Joh. Vos Capelle B.V.

John de Bus

John Crane Indufil B.V.

KaHo St. Lieven

KEMA Nederland B.V.

Kemira Rotterdam B.V.

Laco bv

Lowara Nederland B.V.

Maint1able

Martini Ziekenhuis

Meteor Systems B.V.

Mezutec Drachten B.V.

Modderkolk Projects & Maintenance B.V.

M.O.H. Service B.V.

Moor Filtertechniek

Montera

MVL Metaaltechniek

New Energy Systems B.V.

Nic. Sosef B.V.

NLR Amsterdam

PB Techniek B.V.

PumpCare Benelux BV

Recticel B.V.

Reftech Koude Techniek B.V.

Reym Rotterdam

Revaho

Revaho Agro Services

Rook Pijpleidingbouw BV

Rosier Nederland B.V.

Rotary Trading Company B.V.

Royal SMIT Transformers

Snijder B.V.

Sonneborn Refined Products B.V.

Stadskantoor Brielle

Stadtveld B.V.

Doorn

Beneden-Leeuwen

Culemborg

Zundert

Bladel

Nijmegen

De Rijp

Gorinchem

Houten

Pijnacker

De Lier

Lemmer

Houten

Alblasserdam

Rijswijk

Neerijnen

Weert

Rijkevoort

Monster

Sprang Capelle

Rotterdam

Zevenaar

Sint-Niklaas

Arnhem

Botlek-Rotterdam

Zaandam

Waardenburg

Kring van Dorth

Groningen

Etten-Leur

Drachten

Wijchen

Vierpolders

Hoek van Holland

Pijnacker

Dodewaard

Schimmert

Honselersdijk

Amsterdam

Maasdijk

Oud-Vossemeer

Kesteren

Sassenheim

Rozenburg

Maasdijk

Maasdijk

Sint Jansklooster

Sas van Gent

Brielle

Nijmegen

Hoorn

IJmuiden

Brielle

Waddinxveen

België

53


Star Oil Gas Power N.V.

Sterling SIHI (Netherlands) B.V.

Tata Steel IJmuiden BV

Tebarint B.V.

Technisch Bureau Bergwerf B.V.

Tolsma Techniek Emmeloord B.V.

T&S Klimaattechniek BV

UVAR holland b.v.

Van Deelen Liften

Van der Arend Tuinbouwtechniek B.V.

Van der Arend Aalsmeer B.V.

Van der Ende Pompen B.V.

Van Diemen B.V.

Van Haasteren Watertechniek B.V.

Van Ieperenburg Waterbeheersing B.V.

Vibration Technologies

Vitens NV

Vitens-Evides International

Vitens-Evides International

Vos Rotating Meppel B.V.

VSL

Waterschap Aa en Maas

Waterschap De Dommel

Waterschap Groot Salland

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Scheldestromen

Wilk van der Sande B.V.

WMD water

Xylem

Antwerpen

Beverwijk

Velsen-Noord

Poeldijk

Voorburg

Emmeloord

Woerden

‘s-Gravendeel

Nootdorp

Poeldijk

Aalsmeer

Maasdijk

De Kwakel

Noordwijkerhout

Maarssen

Warmond

Zwolle

Maputo

Dhaka

Meppel

Leende

‘s-Hertogenbosch

Boxtel

Zwolle

Ridderkerk

Veendam

Middelburg

Poeldijk

Assen

Waardenburg

België

Mozambique

Bangladesh


55


Algemene Voorwaarden education

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27303567, dd. 1 juni 2015

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden cursussen van Oveducon education, verder te noemen OE, en op alle overeen

komsten tussen OE en de opdrachtgever, verder te noemen de deelnemer.

1.2 Algemene voorwaarden gehanteerd door de deelnemer gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door OE zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door OE van de schriftelijke en ondertekende inschrijving

van de deelnemer, diens rechtsgeldige opdrachtgever of werkgever. Hiervoor wordt door OE een standaard inschrijfformulier ter beschikking gesteld.

Deze aanvaarding kan zowel blijken uit een schriftelijke bevestiging van OE, als uit een schriftelijke bevestiging elektronisch via e-mail.

ARTIKEL 3 Prijs en betaling

3.1 OE behoud zich het recht voor het aangeboden cursusprogramma, de inhoud van de cursussen en de daarvoor geldende tarieven te wijzigen.

3.2 Op reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn geen prijswijzigingen van toepassing, onverminderd het recht van OE de inhoud van de cursus aan

te passen.

3.3 Het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag wordt schriftelijk of elektronisch per e-mail gefactureerd aan de deelnemer.

3.4 Betaling dient zodanig te geschieden dat het volledige verschuldigde bedrag uiterlijk 21 kalenderdagen voor de geplande cursusdatum op de rekening

van OE is bijgeschreven.

3.5 Bij niet tijdige betaling behoud OE zich het recht voor om de gereserveerde cursusplaats voor een andere deelnemer beschikbaar te stellen, onverminderd

het feit dat de in gebreke zijnde deelnemer alsnog gehouden is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

ARTIKEL 4 Levering / uitvoering

4.1 Het aantal deelnemers voor elke cursus is beperkt. Minimaal 6 en maximaal 15 personen. Indien daar aanleiding voor is heeft OE het recht om hiervan

af te wijken mits dat geen negatief gevolg heeft op de te behalen doelstelling van de cursus.

4.2 Uiterlijk 14 dagen voor de geplande cursusdatum ontvangt de deelnemer schriftelijk/elektronisch bericht met de voor de cursus relevante gegevens

zoals de exacte aanvangstijd, het cursusprogramma, de cursuslocatie met routebeschrijving en eventuele bijzonderheden.

ARTIKEL 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van OE onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst

zijdens OE blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, natuurrampen,

brand, ziekte, sterfgevallen en andere ernstige storingen in de bedrijfsuitvoering van OE of diens toeleveranciers, onder andere drukkerijen,

kopieerbedrijven en de verhuurbedrijven van de cursuslokalen.

ARTIKEL 6 Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is OE gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk voor een periode van ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden zonder dat OE tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Bij tijdelijke opschorting zal in overleg met de deelnemer een nieuwe cursusdatum voorgesteld worden. Indien deze datum voor de deelnemer niet

mogelijk is heeft deelnemer het recht om het betaalde cursusgeld terug te vorderen.

6.3 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding verplicht OE zich terstond het betaalde cursusgeld geheel of gedeeltelijk aan deelnemer terug te betalen.

6.4 Opschorting of ontbinding van de overeenkomst zijdens de deelnemer kan tot maximaal 21 dagen voor de geplande cursusdatum zonder dat deelnemer

kosten ten laste worden gelegd. Voor in-company cursussen in het buitenland hanteert OE een termijn van 30 werkdagen voor cursusdatum.

6.5 Na 21 dagen voor de geplande cursusdatum is opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk, oftewel heeft de deelnemer geen

recht meer op teruggaaf van het betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft wel het recht een vervangende deelnemer aan de cursus deel te laten

nemen. Dit dient schriftelijk aan OE bevestigt te worden. Voor in-company cursussen in het buitenland hanteert OE een termijn van 30 werkdagen

voor de geplande cursusdatum.

6.6 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst zijdens de deelnemer in geval van overmacht, zulks uitsluitend ter beoordeling door OE, heeft OE

het recht om van artikel 6.5 af te wijken, door of het betaalde cursusgeld te retourneren, of een alternatieve cursusdatum aan te geven zonder dat

deelnemer daar verdere rechten uit kan ontlenen.

ARTIKEL 7 Auteursrecht / intellectueel eigendom

7.1 Alle door OE verstrekte documenten worden bij uitvoering van de overeenkomst eigendom van de deelnemer en dienen als naslagwerk voor de deelnemer.

7.2 Ondergetekende verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging of openbaarmaking van de cursusinhoud, daaronder begrepen fysiek

en digitaal/virtueel lesmateriaal en de mondelinge kennisoverdracht, een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van 2 x de

cursusprijs, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding. Iedere virtuele of fysieke werkplek of drager of toehoorder/bekijker geldt als

1 verveelvoudiging/openbaarmaking.


ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

8.1 OE is zich bewust van de verantwoordelijkheid om een zo betrouwbaar en up-to-date mogelijke technische cursus te verzorgen, maar kan geen

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in de cursus en/of cursusmaterialen en documenten voorkomen.

8.2 Alle schade die ontstaat doordat de deelnemer opgedane kennis, verstrekt door OE, in de praktijk toepast, is voor eigen risico en rekening van de

deelnemer. Eventuele ten laste gelegde aansprakelijkheid berust volledig bij de deelnemer.

8.3 OE aanvaard geen aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte schade voortvloeiend uit het feit dat een geplande cursus geen doorgang kan vinden

zoals omschreven in artikel 6.1.

8.4 Een aansprakelijkheidsstelling van OE kan nooit en te nimmer hoger zijn dan de door deelnemer betaalde cursuskosten.

ARTIKEL 9 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen deelnemer en OE die voortvloeien uit een overeenkomst worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde

rechter te Den Haag.

57


Algemene Voorwaarden consulting

ALGEMENE VOORWAARDEN OVEDUCON CONSULTING

Gedeponeerd bij de KGedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27303567, dd. 1 juni 2015

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

1.2 Opdrachtnemer: Oveducon consulting.

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te

verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud

van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail wordt afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per

brief, fax of e-mail.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan

wel mondeling gedaan.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor

een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het

correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking

worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de

correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de

aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van

Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde

(computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en

viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever

gebruik maakt.

4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel

laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden

overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail. Opdrachtgever dient er voor

te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet

behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij

uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door

Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax

of e-mail (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende

medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande

dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

5.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt,

indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden

is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het

meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer

overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke

invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige

toepassing op Opdrachtnemer.

5.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.


Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette

medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever

ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering

gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door

Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet

schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

6.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte

werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft

gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of

andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen,

adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling

van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor

gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is

het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld

lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde

derden.

8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te

geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen

een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar

is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering,

nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden

vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die

dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het

wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer

gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm

en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige

rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan

ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers

zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de

stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont

dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op

grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van

Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos

verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht

tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

59


Artikel 11 Leveringstermijn

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen,

dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is

ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en

de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale

termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden,

tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn

schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van

een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn

in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd,

de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de

bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging

rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en

aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging

van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever

recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging

ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak

op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige

resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden

voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren

aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12.5 Bij projecten in het buitenland is opschorting of ontbinding zijdens de opdrachtgever mogelijk tot maximaal twee maanden voor afreisdatum vanuit

Nederland zonder dat opdrachtgever kosten ten laste worden gelegd.

12.6 Binnen deze twee maanden voor de geplande afreisdatum vanuit Nederland is opschorting of ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk en

heeft de opdrachtgever de verplichting de volledige consultancy opdracht inclusief aanvullende gemaakte kosten aan OC te betalen. In goed overleg

kan opdrachtgever in deze geplande termijn opdrachtnemer gelijksoortige werkzaamheden in Nederland uit laten voeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan

worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van

Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag zoals in

sub a van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en

tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat: sub a In het geval van een adviesopdracht is

Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft

ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot

maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer

onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of

nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij

enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13.3 De in lid 1 sub a, van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor

de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen

doen.

Artikel 14 Contractoverneming

14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk

akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om

alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever

blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen

expliciet anders overeenkomen.

14.2 In geval van contractsverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge

van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige

dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.


Artikel 15 Onafhankelijkheid

Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer

in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig

te informeren omtrent de juridische structuur en

de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever,

alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 16 Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar

kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar

niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn

voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer

zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden

mail bepalend.

Artikel 17 Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook

jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten

en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan

aanwenden.

Artikel 18 Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst

niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze

schriftelijk is gedaan.

Artikel 19 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep

kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis

toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 20 Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van

kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 21 Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdige

voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 Wervingsverbod

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij

betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen

dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden

aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te

trekken.

Artikel 23 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

23.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever

en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te

Den Haag.

61


Oveducon

Postadres:

Dreeslaan 210

2672 EJ Naaldwijk

Mobiel:

06 1891 2436

E-mail:

jos@oveducon.nl

Internet:

www.oveducon.nl

More magazines by this user
Similar magazines