22.02.2016 Views

Doedel februari

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOEDEL

jaargang 2015-2016

uitgave nr. 2

A Walfergem


Voorwoord

Gegroet beste lezers,

U begon zich waarschijnlijk al af te vragen

wanneer er eindelijk nog eens een nieuwe doedel

zou verschijnen. Met veel trots kunnen we meedelen dat

deze eindelijk gedrukt is.

De eindejaarsperiode was voor KSA Walfergem zoals

steeds een drukke periode. Met de fuif van de Supers, onze

befaamde nieuwjaarsfuif en de kerstmarkt had de leiding

zijn handen vol. Wij kunnen met volle trots meedelen dat dit

allemaal vlekkeloos is verlopen.

Natuurlijk is er niets zo leuk als de zondagen met de leden.

Daarom kondigen wij vol blijdschap aan dat er weer maanden

vol KSA-plezier aankomen.

Veel leesplezier,

De leidingsploeg

3


Kabouters: Remko, Karel en Vic

Leeuwkes: Petrus en Anton

4

Voor meer info over de leiders:

bezoek onze nieuwe website

www.ksawalfergem.com


Jonknapen: Sjasie en Robbe

Knapen: Slos en WIlliam

Hernieuwers: Mattijs en Dylan

Supers: Basile

5


6

Info


Winkel

7


NIEUWS UIT HET HOOFDLEIDERSKAMP

SJADY spreekt

Midden februari, we zitten bijna in de helft van het

KSA jaar. Er is al heel wat gebeurd voor mijn medeleiders

en mij. Een superduperzware examenperiode,

2 steengoede fuiven georganiseerd, een

hels weekend waarop we het hele kamp in elkaar

steken en nog wat bijzaken. Het weekend was er

dit jaar een met alles erop en eraan. We hebben

ons vertoefd in een oud schooltje in het Limburgse,

waar we urenlang vergaderden en spellen en

kampthema’s in elkaar staken. Ook goed gegeten,

maar ons vooral goed geamuseerd.

Over die twee steengoede fuiven gesproken, want

dat doen ze nu nog steeds in Asse. De editie van

Epic, die wordt georganiseerd door onze Supers,

maar waar wij als leiders aan meehelpen was weer

een heus succes. Enorm veel feestgangers hebben

hun weg gevonden naar ’t Jass en gelukkig

ook terug naar huis. Nieuwjaar dan. Hier hebben

we tussen het studeren de tijd gevonden om een

prachtig feest op poten te zetten. We hebben gezien

dat onze kookouders ‘Dork’ en ‘Kogo’ geboren

8


feestvierders zijn, ze zijn namelijk niet schuw van

een duveltje meer of minder.

Na het feesten was het tijd om te studeren… Iedereen

van de leidingsploeg heeft zijn uiterste

best gedaan om zichzelf weer eens te bewijzen.

De punten waren dus bijgevolg uitstekend bij iedereen.

Het zou mij dus niet verbazen moesten er

binnen enkele jaren enkele linguïsten, verplegers,

metsers, innovators, handelswetenschappers en

nog andere toplui de markt betreden. Studeren en

KSA combineren kunnen we als de beste, hier komen

dan nog sporten en andere leuke activiteiten

bij.

Het komende jaar wordt er nog een om te onthouden,

maar dat zullen jullie zelf wel ondervinden.

Om het met de woorden van een wijs Chinees te

zeggen: “een jaar duurt 365 dagen en soms zelf

366. Haal het beste uit elke dag, want je kan niet

terug.”

Met deze wijze woorden laat ik jullie achter. Denk

goed na over de wijze woorden want je hoort deze

niet elke dag.

Gedag vrienden

9


Kabouters

Beste kabouters,

Na een prachtig najaar waarin veel te weinig zondagen waren,

staan we reeds een stuk dichter bij het hoogtepunt van

het jaar: het kamp. Maar laten we kort even terugblikken

op de voorbije maanden. We hebben

werkelijk elk seizoen zien passeren op slechts

een dozijn zondagen. Dit houdt kabouters

echter niet tegen om naar de KSA te komen

en zich te pletter te amuseren. Vele mama’s

zullen zich geprezen voelen met Louis Goldenbergs

uitvinding: de wasmachine, want

jullie kleren moesten er dikwijls aan geloven.

Maar een oud gezegde luidt: ‘Hoe

vettiger, hoe prettiger’.

Hoewel elke zondag een speciale dag

is (want dan is het uiteraard KSA), zal er

één zondag ons toch wat meer bijblijven

dan alle andere. Wij hebben het namelijk

over 22 november: Christus koning. De

kabouterleiding, en bij uitbreiding de hele

leidingsploeg, was zeer trots op jullie fatsoenlijk

gedrag tijdens de mis. Het gebeurt

niet vaak dat de jongste groep de

zedigste groep is tijdens zo een

viering, dus daarvoor een dikke

pluim.

10


Na de mis werden jullie maagjes tot de nok gevuld om zo

genoeg energie te hebben voor het avontuur dat later op

de dag volgde: schaatsen op de schaatsbaan in likerk. Veel

kabouters betraden het ijs met knikkende knieën, maar

weigerden anderhalf uur later eraf te komen omdat ze het

zo naar hun zin hadden.

Ten slotte eindigen we met de aankondiging van een andere

festiviteit, namelijk die van het kabouterweekend. Deze

zou doorgaan op vrijdag 22 april tot zaterdagmiddag 23

april. Details hierover volgen nog. Graag op voorhand een

seintje indien deze datum niet strookt met uw spruit zijn

agenda.

Groeten van jullie favoriete leiders,

Karel, Vic en Remko

11


12

“Het was 1925, ik was nog erg jong, slechts tien jaar

oud. Ik leefde in een klein huisje achter de duinen in

een dorpje aan zee. Mijn vader was timmerman en

moeder hielp af en toe mee op de vismarkt zodat we

niet verhongerden. Op een dag was vader aan het

timmeren in zijn schuurtje wanneer het zweet van zijn

voorhoofd gutste en hij zwaar aan het hoesten was, hij

had waarschijnlijk koorts, maar vader zette altijd door.

‘Wat ga je doen?’ vroeg hij. ‘In de duinen bramen plukken,

vader’. ‘Ga niet te ver de duinen in, Petrus, voor

je het weet loop je verloren!’ ‘Ja papa.’

Dus ik begon te stappen, kilometer na kilometer met

de brandende zon op mijn huid. Ik klom een hoge duin

op en vanaf die hoge duin zag ik een groot veld met

bramen. Toen ik afdaalde was het ook een stuk koeler.

Ik begon vol ijver te plukken, en af en toe zelf ook eentje

te snoepen. Na een dik halfuur was mijn emmer al

vol toen ik opeens geritsel hoorde op de duin. Ik dacht

eerst dat er een soort vogel of beest zat maar dan zag

ik hem staan. duinen? Ik ben gestuurd uit het dorp om

je te komen halen, je vader en moeder zijn ongerust.’

Zijn enge zwarte ogen keken mij hypnotiserend aan.

‘Dat kan niet.’ zei ik.


Leeuwkes

‘Weet jij wie ik ben, jongen?’ vroeg hij terwijl hij een

vlijmscherp mes bovenhaalde. ‘Ik ben Lexigulu Steel!’

Ik keerde me onmiddellijk om en ik begon te rennen

voor mijn leven, kilometers aan een stuk, het kon me

niet schelen dat ik moe was. Ik rende tot ik het dorp

weer zag. Ik heb geluk gehad, Lexigulu had mij toen

bijna te pakken gekregen. Ik vertelde wat er gebeurd

was aan mijn ouders en toen ze het hoorden hebben

ze meteen besloten te verhuizen naar het toen nog

kleine dorpje: Asse.”

~ Petrus Croes

13


Jongknapen

Beste Jongknapen en andere soorten van levende

organismen,

Hierbij kan jullie leiding plechtig aankondigen dat

ons weekendje doorgaat in het weekend van 6

mei! Hou deze datum dus zeker vrij. Verdere

info volgt!

Naast liters frisdrank drinken en chips

eten gaan we natuurlijk ook nog

andere dingen doen. Zo is

jullie leiding van plan om een

heuse tocht te organiseren.

Zelf hadden we gedacht

aan jagen op konijnen en

herten maar aangezien

ons weekend buiten het

jachtseizoen valt kan dit

al niet doorgaan.

Toen kwam Robbe met een lumineus

idee! “We gaan racen op

de Nürburgring!”. Maar aangezien

jullie allemaal nog geen rijbewijs

hebben, schrapten we ook dit van

14


ons lijstje.

Plotseling schoot Sjasie recht en zag de lamp

branden. Hij legde zijn plan uit aan Robbe en deze

was ook meten verkocht. Wat we nu juist gaan

doen, dat gaan we nog niet aan jullie neus

hangen! Maar jullie kunnen er zeker van zijn,

Dit gaan jullie niet zo snel vergeten!

Maak jullie borst maar nat en knoop jullie veters

al maar strak!

Nog een kleine tip:

De 6 vlaggen van de Kangaroo hangen halfstok…

15


Beste Knapen,

Al een half jaar kunnen jullie genieten van de

leukste zondagen die jullie gekend hebben.

Jullie leidingsduo verwachtte een knaller van

een jaar omwille van de groep die jullie vormen.

Die verwachtingen werden zeker ingelost.

Een vrolijke, speelse groep waar geen vetes

bestaan, enkel kameraadschap. Wij, zijnde Willy

en Slos, voelen zeker aan dat met deze bende het

komende half jaar enkel nog beter kan worden.

Binnenkort worden de dagen weer langer en de

nachten korter. Dit betekent dat ook de KSA-activiteiten

op zondag terug een uurtje langer zullen

duren. Voor jullie gelauwerde leidingsduo kan de

KSA echter niet lang genoeg duren.

Vandaar komen wij met een ongezien origineel concept

op de proppen. Wat dachten jullie ervan mocht de KSA

niet enkele uren, maar enkele dagen duren?

16


Knapen

Jawel, zelfs met slapen en de hele reutemeteut erbij! De

goed oplettende knaap heeft natuurlijk al door dat concept

bijlange niet zo origineel is en dat jullie - nu wat minder

gelauwerde – leidingsduo jullie een loer draaide. Conclusie:

het weekend komt eraan! Hieromtrent werden reeds enkele

brainstormsessies gehouden. Doch

moesten zij gestaakt worden omdat

Willy enkel nog aan voetbalschoenen

kon denken en Slos aan zijn

geliefde zondagse Fanta. Wees

echter niet angstig, het weekend

belooft een topper van formaat te

worden.

Na het weekend weten jullie

ook als geen ander wat er komt.

De legendarische 10 dagen des

jaar…

Beestige groeten,

Slos en Willy

17


Hernieuwers

Beste Hernieuwers,

Het jaar is al halverwege maar we hebben nog zoveel leuke activiteiten

in petto voor jullie. Na een lange pauze door de

examens van de leiders zijn we volop bezig met het

voorbereiden van het lang verwachte weekend.

Hier gaan we niet gewoon een weekend op ons

gemak in beschaafde wereld vertoeven maar gaan

we op zoek naar avontuur. Ja hoor u leest het

goed, we gaan ons indompelen in de wereld van

“Survival” en gaan jullie stuk voor stuk omtoveren

tot een echte Bear Grylls. Daarvoor stellen wij

voor dat jullie je tijd nu goed gebruiken om zelf al

wat informatie opzoeken over het overleven in de

jungle van België ook wel Wallonië genaamd.

Verdere informatie over het weekend zal nog rijkelijk

door jullie leiders gegeven worden. Hieronder vinden

jullie nog enkele tips die zeker nog van pas gaan

kunnen komen.

Waarnemen, geloven:

Een stevig geloof in het duidelijk bewijs van de zintuigen.

Met andere woorden, survivors stabiliseren onmiddellijk

een survival mentaliteit. Zij zien kansen, zelfs goede

in hun situatie.

Kalm te blijven:

(gebruik humor, gebruik angst om je te concentreren)

In de eerste crisis, survivors maken

gebruik van angst, en vworden niet geregeerd

door het.

18


Denken / analyseren / plan:

Survivors organiseren snel, zetten kleine hanteerbare taken op.

Met andere woorden, ze gebruiken de STOP-tool. Stop, Think,

Observe, Plan.

Neem de juiste beslissende actie:

Survivors zijn in staat om gedachten om te zetten in actie.

Zij gaan om met wat zij kunnen op dat moment en leven van

moment tot moment, van uur tot uur.

Vier successen:

Dit is belangrijk voor behoud van motivatie en het vermijden van

hopeloosheid.

Geloven dat je zult slagen: Alle bovengenoemde praktijken

leiden tot het punt waar de overlevenden ervan overtuigd raakt

dat hij zal zegevieren.

Overgave: Laat je angst los om te sterven. Dit is het type van

denken: “overgave zonder op te geven. Het is

overleven door overgave”.

Doen wat nodig is: Survivors kennen hun capaciteiten en

ze over-of onderschatten ze niet. Ze geloven dat alles

mogelijk is en dienovereenkomstig handelen ze.

Nooit op te geven: Er is een oplossing voor

alles.

19


Geachte Supers

Februari betekent zoals steeds de uitgave van een

nieuwe doedel. Deze doedel staat ook steeds garant

voor een moment van zelfreflectie. Waar staan

we al? Hoe hebben we het tot nu toe gedaan? Wat

kan er beter?

Laat ons beginnen bij het begin. De eerste

weken van het nieuwe werkjaar verliepen

uitstekend. Hier en daar kon

ik zelfs eens een lach ontwaren.

Naarmate het jaar vorderde

kwam ook Epic steeds dichterbij.

In de aanloop naar

Epic steeg de spanning

gestaag. De druk bleek

echter geen

probleem voor

jullie. Om het

met een quote

van Patrick

Jumpen te

zeggen:

“Het druk

steeg

maar ik

blijfde

jumpen”.

20


Supers

Op de fuif zelf bleek nog maar eens wat voor

een geoliede machine wij zijn. Zelfs een verwoede

poging van Yannick Mahy -of was het

nu Sid Mahy?- om de laatste jumpsessie in het

honderd te laten lopen bleek tevergeefs. Simon

‘Siem’ Bouchez stak hier handig een stokje

voor. Aangezien Scouts Asse vanaf volgend

jaar zijn fuif niet meer in een tent op de

Boekfos mag organiseren, wordt het tijd

dat wij die plaats opeisen. Epic is namelijk

te groot geworden voor ‘t Jass.

Maar genoeg over Epic. Het is tijd om

eens naar de toekomst te kijken. Wat heeft

die voor ons in petto? In de paasvakantie

organiseren we onze befaamde Gotcha.

Het staat nu al vast dat dit een onmiskenbaar

succes wordt. Ook ons Superweekend

wordt een waar avontuur,

om nog maar te zwijgen over

het kamp.

Peace out,

Basile

Het staat nu al vast

vrienden: 2016 wordt

ons jaar.

21


OPEL CORSA

“Een ware rijsensatie”

De vraag die al menige tijd op uw lippen brandt, wordt vandaag

beantwoord. Wat vindt de leiding van KSA Walfergem nu eigenlijk

de beste auto die momenteel rondrijdt op onze Belgische

wegen?

Unaniem kan de leiding hierop antwoorden: “De Opel Corsa

natuurlijk!”. Als we nog verder in detail dienen te treden, hebben

we het over de Opel Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy uit 2011.

Dit is toevallig ook nog eens de versie die leider Basile dagelijks

bestuurt. U vraagt zich natuurlijk af hoe we tot dit consensus zijn

gekomen. We kunnen u met trots meedelen dat we hiervoor een

ware stemming hebben georganiseerd. Iedere leider diende op

een papiertje neer te pennen wat zijn persoonlijke keuze was. Elf

van de twaalf leiders stemden op de befaamde Corsa uit 2011.

Slechts een leider week hiervan af. Leider Robbe was niet op de

hoogte van het bouwjaar van dit model. Hij stemde op de Corsa

uit bouwjaar 2009. Ook geen slechte keuze.

Wat maakt deze auto nu zo speciaal? Sommigen spreken over

de perfecte wegligging, anderen over zijn vinnige acceleratie en

nog anderen over de ruime koffer.

Een ding is alvast zeker,

minpunten heeft deze

auto niet.

22


Etentje

Geachte lezers,

Het is bijna zover! Binnenkort kan u weer genieten van een

overheerlijke spaghetti of overheerlijke croque-monsieurs,

huisbereid door de leiders en leidsters van KSA & Chiro

Walfergem. Ook dit jaar kan u of uw spruit genieten van

wat randanimatie, waaronder het bekende Leidingsraadsel.

Kan u de leiding herkennen op de gephotoshopte foto’s?

Dan wint u misschien wel de hoofdprijs!

Zoals steeds vindt ons etentje plaats in het zaaltje naast

onze lokalen. We verwachten jullie vanaf 18u.

Hopelijk tot dan,

De leiders en leidsters van KSA & Chiro Walfergem

23


Game preview

Pokémon GO

Heb jij ook altijd al gedroomd Pokémon master te

worden? Wel dit jaar kan deze droom uitkomen! De helden van

‘Nintedo’ en ‘Niantic Labs’ werkten samen aan het episch

meesterwerk: “Pokemon GO”.

Dankzij virtual-reality zal het aanvoelen alsof er echt Pokémon

op onze aardbol rondlopen. Het type Pokémon dat je tegen het

lijf zult lopen, hangt dan natuurlijk af van de locatie waarop je je

bevindt. Zo zal je enkel water-pokémon kunnen vangen in de

buurt van water, gras-pokémon zul je dan weer in het bos moeten

zoeken, enz...

De game zal enkel op Android en Iphone verschijnen. Op deze

manier heb je jouw pokéballs altijd binnen handbereik. Naast de

software zal Nintendo ook met een stukje hardware op de markt

komen in de vorm van de “Pokémon Go plus”. Een klein apparaatje

dat je ten alle tijden laat weten wanneer er Pokémon in de

buurt zijn.

Naast het trainen van jouw Pokémon, is ook het

houden van gevechten belangrijk. Zo zal je

niet enkel met elkaar kunnen strijden

maar ook met GYM-leaders. Hoe

de GYM’s en de bazen van deze

vechttempels eruit zullen zien is

spijtig genoeg nog onbekend.

Zoals de meesten onder ons

wel al weten, zijn er enkele

pokémon die enkel kunnen

evolueren wanneer men ze

24


uilt. Dit zal ook hier weer het geval zijn. Hoewel er al veel werd

gespeculeerd over het ruil-systeem, is ook hierover nog niet zo

veel bekend.

Uit de Game-trailer, viel er ook af te leiden dat er enkele events

zullen geoarganiseerd worden waarbij men gezamenlijk tegen

een legendary kan vechten en zo deze mythische wezens kunnen

overmeesteren. Of we deze Pokémon gaan kunnen vangen

is ook nog niet bekend gemaakt.

Waar wij het meest naar uitkijken, zijn de TEAM-battles. Deze

manier van spelen is redelijk nieuw. In de console games kon

je al samen met andere game-personages

een battle aangaan tegen iemand anders,

maar dat we nu samen kunnen vechten

in co-op modus is zeker een meerwaarde.

Hoewel er nog niet veel bekend

is en de redactie van deze

Doedel nog een waterval

aan vragen heeft, kijken

we uit naar de release van

deze game, ergens dit

najaar.

Meer info: pokemongo.com

SGM

25


26

Kalender


27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!