22.02.2016 Views

Doedel februari

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOEDEL<br />

jaargang 2015-2016<br />

uitgave nr. 2<br />

A Walfergem


Voorwoord<br />

Gegroet beste lezers,<br />

U begon zich waarschijnlijk al af te vragen<br />

wanneer er eindelijk nog eens een nieuwe doedel<br />

zou verschijnen. Met veel trots kunnen we meedelen dat<br />

deze eindelijk gedrukt is.<br />

De eindejaarsperiode was voor KSA Walfergem zoals<br />

steeds een drukke periode. Met de fuif van de Supers, onze<br />

befaamde nieuwjaarsfuif en de kerstmarkt had de leiding<br />

zijn handen vol. Wij kunnen met volle trots meedelen dat dit<br />

allemaal vlekkeloos is verlopen.<br />

Natuurlijk is er niets zo leuk als de zondagen met de leden.<br />

Daarom kondigen wij vol blijdschap aan dat er weer maanden<br />

vol KSA-plezier aankomen.<br />

Veel leesplezier,<br />

De leidingsploeg<br />

3


Kabouters: Remko, Karel en Vic<br />

Leeuwkes: Petrus en Anton<br />

4<br />

Voor meer info over de leiders:<br />

bezoek onze nieuwe website<br />

www.ksawalfergem.com


Jonknapen: Sjasie en Robbe<br />

Knapen: Slos en WIlliam<br />

Hernieuwers: Mattijs en Dylan<br />

Supers: Basile<br />

5


6<br />

Info


Winkel<br />

7


NIEUWS UIT HET HOOFDLEIDERSKAMP<br />

SJADY spreekt<br />

Midden <strong>februari</strong>, we zitten bijna in de helft van het<br />

KSA jaar. Er is al heel wat gebeurd voor mijn medeleiders<br />

en mij. Een superduperzware examenperiode,<br />

2 steengoede fuiven georganiseerd, een<br />

hels weekend waarop we het hele kamp in elkaar<br />

steken en nog wat bijzaken. Het weekend was er<br />

dit jaar een met alles erop en eraan. We hebben<br />

ons vertoefd in een oud schooltje in het Limburgse,<br />

waar we urenlang vergaderden en spellen en<br />

kampthema’s in elkaar staken. Ook goed gegeten,<br />

maar ons vooral goed geamuseerd.<br />

Over die twee steengoede fuiven gesproken, want<br />

dat doen ze nu nog steeds in Asse. De editie van<br />

Epic, die wordt georganiseerd door onze Supers,<br />

maar waar wij als leiders aan meehelpen was weer<br />

een heus succes. Enorm veel feestgangers hebben<br />

hun weg gevonden naar ’t Jass en gelukkig<br />

ook terug naar huis. Nieuwjaar dan. Hier hebben<br />

we tussen het studeren de tijd gevonden om een<br />

prachtig feest op poten te zetten. We hebben gezien<br />

dat onze kookouders ‘Dork’ en ‘Kogo’ geboren<br />

8


feestvierders zijn, ze zijn namelijk niet schuw van<br />

een duveltje meer of minder.<br />

Na het feesten was het tijd om te studeren… Iedereen<br />

van de leidingsploeg heeft zijn uiterste<br />

best gedaan om zichzelf weer eens te bewijzen.<br />

De punten waren dus bijgevolg uitstekend bij iedereen.<br />

Het zou mij dus niet verbazen moesten er<br />

binnen enkele jaren enkele linguïsten, verplegers,<br />

metsers, innovators, handelswetenschappers en<br />

nog andere toplui de markt betreden. Studeren en<br />

KSA combineren kunnen we als de beste, hier komen<br />

dan nog sporten en andere leuke activiteiten<br />

bij.<br />

Het komende jaar wordt er nog een om te onthouden,<br />

maar dat zullen jullie zelf wel ondervinden.<br />

Om het met de woorden van een wijs Chinees te<br />

zeggen: “een jaar duurt 365 dagen en soms zelf<br />

366. Haal het beste uit elke dag, want je kan niet<br />

terug.”<br />

Met deze wijze woorden laat ik jullie achter. Denk<br />

goed na over de wijze woorden want je hoort deze<br />

niet elke dag.<br />

Gedag vrienden<br />

9


Kabouters<br />

Beste kabouters,<br />

Na een prachtig najaar waarin veel te weinig zondagen waren,<br />

staan we reeds een stuk dichter bij het hoogtepunt van<br />

het jaar: het kamp. Maar laten we kort even terugblikken<br />

op de voorbije maanden. We hebben<br />

werkelijk elk seizoen zien passeren op slechts<br />

een dozijn zondagen. Dit houdt kabouters<br />

echter niet tegen om naar de KSA te komen<br />

en zich te pletter te amuseren. Vele mama’s<br />

zullen zich geprezen voelen met Louis Goldenbergs<br />

uitvinding: de wasmachine, want<br />

jullie kleren moesten er dikwijls aan geloven.<br />

Maar een oud gezegde luidt: ‘Hoe<br />

vettiger, hoe prettiger’.<br />

Hoewel elke zondag een speciale dag<br />

is (want dan is het uiteraard KSA), zal er<br />

één zondag ons toch wat meer bijblijven<br />

dan alle andere. Wij hebben het namelijk<br />

over 22 november: Christus koning. De<br />

kabouterleiding, en bij uitbreiding de hele<br />

leidingsploeg, was zeer trots op jullie fatsoenlijk<br />

gedrag tijdens de mis. Het gebeurt<br />

niet vaak dat de jongste groep de<br />

zedigste groep is tijdens zo een<br />

viering, dus daarvoor een dikke<br />

pluim.<br />

10


Na de mis werden jullie maagjes tot de nok gevuld om zo<br />

genoeg energie te hebben voor het avontuur dat later op<br />

de dag volgde: schaatsen op de schaatsbaan in likerk. Veel<br />

kabouters betraden het ijs met knikkende knieën, maar<br />

weigerden anderhalf uur later eraf te komen omdat ze het<br />

zo naar hun zin hadden.<br />

Ten slotte eindigen we met de aankondiging van een andere<br />

festiviteit, namelijk die van het kabouterweekend. Deze<br />

zou doorgaan op vrijdag 22 april tot zaterdagmiddag 23<br />

april. Details hierover volgen nog. Graag op voorhand een<br />

seintje indien deze datum niet strookt met uw spruit zijn<br />

agenda.<br />

Groeten van jullie favoriete leiders,<br />

Karel, Vic en Remko<br />

11


12<br />

“Het was 1925, ik was nog erg jong, slechts tien jaar<br />

oud. Ik leefde in een klein huisje achter de duinen in<br />

een dorpje aan zee. Mijn vader was timmerman en<br />

moeder hielp af en toe mee op de vismarkt zodat we<br />

niet verhongerden. Op een dag was vader aan het<br />

timmeren in zijn schuurtje wanneer het zweet van zijn<br />

voorhoofd gutste en hij zwaar aan het hoesten was, hij<br />

had waarschijnlijk koorts, maar vader zette altijd door.<br />

‘Wat ga je doen?’ vroeg hij. ‘In de duinen bramen plukken,<br />

vader’. ‘Ga niet te ver de duinen in, Petrus, voor<br />

je het weet loop je verloren!’ ‘Ja papa.’<br />

Dus ik begon te stappen, kilometer na kilometer met<br />

de brandende zon op mijn huid. Ik klom een hoge duin<br />

op en vanaf die hoge duin zag ik een groot veld met<br />

bramen. Toen ik afdaalde was het ook een stuk koeler.<br />

Ik begon vol ijver te plukken, en af en toe zelf ook eentje<br />

te snoepen. Na een dik halfuur was mijn emmer al<br />

vol toen ik opeens geritsel hoorde op de duin. Ik dacht<br />

eerst dat er een soort vogel of beest zat maar dan zag<br />

ik hem staan. duinen? Ik ben gestuurd uit het dorp om<br />

je te komen halen, je vader en moeder zijn ongerust.’<br />

Zijn enge zwarte ogen keken mij hypnotiserend aan.<br />

‘Dat kan niet.’ zei ik.


Leeuwkes<br />

‘Weet jij wie ik ben, jongen?’ vroeg hij terwijl hij een<br />

vlijmscherp mes bovenhaalde. ‘Ik ben Lexigulu Steel!’<br />

Ik keerde me onmiddellijk om en ik begon te rennen<br />

voor mijn leven, kilometers aan een stuk, het kon me<br />

niet schelen dat ik moe was. Ik rende tot ik het dorp<br />

weer zag. Ik heb geluk gehad, Lexigulu had mij toen<br />

bijna te pakken gekregen. Ik vertelde wat er gebeurd<br />

was aan mijn ouders en toen ze het hoorden hebben<br />

ze meteen besloten te verhuizen naar het toen nog<br />

kleine dorpje: Asse.”<br />

~ Petrus Croes<br />

13


Jongknapen<br />

Beste Jongknapen en andere soorten van levende<br />

organismen,<br />

Hierbij kan jullie leiding plechtig aankondigen dat<br />

ons weekendje doorgaat in het weekend van 6<br />

mei! Hou deze datum dus zeker vrij. Verdere<br />

info volgt!<br />

Naast liters frisdrank drinken en chips<br />

eten gaan we natuurlijk ook nog<br />

andere dingen doen. Zo is<br />

jullie leiding van plan om een<br />

heuse tocht te organiseren.<br />

Zelf hadden we gedacht<br />

aan jagen op konijnen en<br />

herten maar aangezien<br />

ons weekend buiten het<br />

jachtseizoen valt kan dit<br />

al niet doorgaan.<br />

Toen kwam Robbe met een lumineus<br />

idee! “We gaan racen op<br />

de Nürburgring!”. Maar aangezien<br />

jullie allemaal nog geen rijbewijs<br />

hebben, schrapten we ook dit van<br />

14


ons lijstje.<br />

Plotseling schoot Sjasie recht en zag de lamp<br />

branden. Hij legde zijn plan uit aan Robbe en deze<br />

was ook meten verkocht. Wat we nu juist gaan<br />

doen, dat gaan we nog niet aan jullie neus<br />

hangen! Maar jullie kunnen er zeker van zijn,<br />

Dit gaan jullie niet zo snel vergeten!<br />

Maak jullie borst maar nat en knoop jullie veters<br />

al maar strak!<br />

Nog een kleine tip:<br />

De 6 vlaggen van de Kangaroo hangen halfstok…<br />

15


Beste Knapen,<br />

Al een half jaar kunnen jullie genieten van de<br />

leukste zondagen die jullie gekend hebben.<br />

Jullie leidingsduo verwachtte een knaller van<br />

een jaar omwille van de groep die jullie vormen.<br />

Die verwachtingen werden zeker ingelost.<br />

Een vrolijke, speelse groep waar geen vetes<br />

bestaan, enkel kameraadschap. Wij, zijnde Willy<br />

en Slos, voelen zeker aan dat met deze bende het<br />

komende half jaar enkel nog beter kan worden.<br />

Binnenkort worden de dagen weer langer en de<br />

nachten korter. Dit betekent dat ook de KSA-activiteiten<br />

op zondag terug een uurtje langer zullen<br />

duren. Voor jullie gelauwerde leidingsduo kan de<br />

KSA echter niet lang genoeg duren.<br />

Vandaar komen wij met een ongezien origineel concept<br />

op de proppen. Wat dachten jullie ervan mocht de KSA<br />

niet enkele uren, maar enkele dagen duren?<br />

16


Knapen<br />

Jawel, zelfs met slapen en de hele reutemeteut erbij! De<br />

goed oplettende knaap heeft natuurlijk al door dat concept<br />

bijlange niet zo origineel is en dat jullie - nu wat minder<br />

gelauwerde – leidingsduo jullie een loer draaide. Conclusie:<br />

het weekend komt eraan! Hieromtrent werden reeds enkele<br />

brainstormsessies gehouden. Doch<br />

moesten zij gestaakt worden omdat<br />

Willy enkel nog aan voetbalschoenen<br />

kon denken en Slos aan zijn<br />

geliefde zondagse Fanta. Wees<br />

echter niet angstig, het weekend<br />

belooft een topper van formaat te<br />

worden.<br />

Na het weekend weten jullie<br />

ook als geen ander wat er komt.<br />

De legendarische 10 dagen des<br />

jaar…<br />

Beestige groeten,<br />

Slos en Willy<br />

17


Hernieuwers<br />

Beste Hernieuwers,<br />

Het jaar is al halverwege maar we hebben nog zoveel leuke activiteiten<br />

in petto voor jullie. Na een lange pauze door de<br />

examens van de leiders zijn we volop bezig met het<br />

voorbereiden van het lang verwachte weekend.<br />

Hier gaan we niet gewoon een weekend op ons<br />

gemak in beschaafde wereld vertoeven maar gaan<br />

we op zoek naar avontuur. Ja hoor u leest het<br />

goed, we gaan ons indompelen in de wereld van<br />

“Survival” en gaan jullie stuk voor stuk omtoveren<br />

tot een echte Bear Grylls. Daarvoor stellen wij<br />

voor dat jullie je tijd nu goed gebruiken om zelf al<br />

wat informatie opzoeken over het overleven in de<br />

jungle van België ook wel Wallonië genaamd.<br />

Verdere informatie over het weekend zal nog rijkelijk<br />

door jullie leiders gegeven worden. Hieronder vinden<br />

jullie nog enkele tips die zeker nog van pas gaan<br />

kunnen komen.<br />

Waarnemen, geloven:<br />

Een stevig geloof in het duidelijk bewijs van de zintuigen.<br />

Met andere woorden, survivors stabiliseren onmiddellijk<br />

een survival mentaliteit. Zij zien kansen, zelfs goede<br />

in hun situatie.<br />

Kalm te blijven:<br />

(gebruik humor, gebruik angst om je te concentreren)<br />

In de eerste crisis, survivors maken<br />

gebruik van angst, en vworden niet geregeerd<br />

door het.<br />

18


Denken / analyseren / plan:<br />

Survivors organiseren snel, zetten kleine hanteerbare taken op.<br />

Met andere woorden, ze gebruiken de STOP-tool. Stop, Think,<br />

Observe, Plan.<br />

Neem de juiste beslissende actie:<br />

Survivors zijn in staat om gedachten om te zetten in actie.<br />

Zij gaan om met wat zij kunnen op dat moment en leven van<br />

moment tot moment, van uur tot uur.<br />

Vier successen:<br />

Dit is belangrijk voor behoud van motivatie en het vermijden van<br />

hopeloosheid.<br />

Geloven dat je zult slagen: Alle bovengenoemde praktijken<br />

leiden tot het punt waar de overlevenden ervan overtuigd raakt<br />

dat hij zal zegevieren.<br />

Overgave: Laat je angst los om te sterven. Dit is het type van<br />

denken: “overgave zonder op te geven. Het is<br />

overleven door overgave”.<br />

Doen wat nodig is: Survivors kennen hun capaciteiten en<br />

ze over-of onderschatten ze niet. Ze geloven dat alles<br />

mogelijk is en dienovereenkomstig handelen ze.<br />

Nooit op te geven: Er is een oplossing voor<br />

alles.<br />

19


Geachte Supers<br />

Februari betekent zoals steeds de uitgave van een<br />

nieuwe doedel. Deze doedel staat ook steeds garant<br />

voor een moment van zelfreflectie. Waar staan<br />

we al? Hoe hebben we het tot nu toe gedaan? Wat<br />

kan er beter?<br />

Laat ons beginnen bij het begin. De eerste<br />

weken van het nieuwe werkjaar verliepen<br />

uitstekend. Hier en daar kon<br />

ik zelfs eens een lach ontwaren.<br />

Naarmate het jaar vorderde<br />

kwam ook Epic steeds dichterbij.<br />

In de aanloop naar<br />

Epic steeg de spanning<br />

gestaag. De druk bleek<br />

echter geen<br />

probleem voor<br />

jullie. Om het<br />

met een quote<br />

van Patrick<br />

Jumpen te<br />

zeggen:<br />

“Het druk<br />

steeg<br />

maar ik<br />

blijfde<br />

jumpen”.<br />

20


Supers<br />

Op de fuif zelf bleek nog maar eens wat voor<br />

een geoliede machine wij zijn. Zelfs een verwoede<br />

poging van Yannick Mahy -of was het<br />

nu Sid Mahy?- om de laatste jumpsessie in het<br />

honderd te laten lopen bleek tevergeefs. Simon<br />

‘Siem’ Bouchez stak hier handig een stokje<br />

voor. Aangezien Scouts Asse vanaf volgend<br />

jaar zijn fuif niet meer in een tent op de<br />

Boekfos mag organiseren, wordt het tijd<br />

dat wij die plaats opeisen. Epic is namelijk<br />

te groot geworden voor ‘t Jass.<br />

Maar genoeg over Epic. Het is tijd om<br />

eens naar de toekomst te kijken. Wat heeft<br />

die voor ons in petto? In de paasvakantie<br />

organiseren we onze befaamde Gotcha.<br />

Het staat nu al vast dat dit een onmiskenbaar<br />

succes wordt. Ook ons Superweekend<br />

wordt een waar avontuur,<br />

om nog maar te zwijgen over<br />

het kamp.<br />

Peace out,<br />

Basile<br />

Het staat nu al vast<br />

vrienden: 2016 wordt<br />

ons jaar.<br />

21


OPEL CORSA<br />

“Een ware rijsensatie”<br />

De vraag die al menige tijd op uw lippen brandt, wordt vandaag<br />

beantwoord. Wat vindt de leiding van KSA Walfergem nu eigenlijk<br />

de beste auto die momenteel rondrijdt op onze Belgische<br />

wegen?<br />

Unaniem kan de leiding hierop antwoorden: “De Opel Corsa<br />

natuurlijk!”. Als we nog verder in detail dienen te treden, hebben<br />

we het over de Opel Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX Enjoy uit 2011.<br />

Dit is toevallig ook nog eens de versie die leider Basile dagelijks<br />

bestuurt. U vraagt zich natuurlijk af hoe we tot dit consensus zijn<br />

gekomen. We kunnen u met trots meedelen dat we hiervoor een<br />

ware stemming hebben georganiseerd. Iedere leider diende op<br />

een papiertje neer te pennen wat zijn persoonlijke keuze was. Elf<br />

van de twaalf leiders stemden op de befaamde Corsa uit 2011.<br />

Slechts een leider week hiervan af. Leider Robbe was niet op de<br />

hoogte van het bouwjaar van dit model. Hij stemde op de Corsa<br />

uit bouwjaar 2009. Ook geen slechte keuze.<br />

Wat maakt deze auto nu zo speciaal? Sommigen spreken over<br />

de perfecte wegligging, anderen over zijn vinnige acceleratie en<br />

nog anderen over de ruime koffer.<br />

Een ding is alvast zeker,<br />

minpunten heeft deze<br />

auto niet.<br />

22


Etentje<br />

Geachte lezers,<br />

Het is bijna zover! Binnenkort kan u weer genieten van een<br />

overheerlijke spaghetti of overheerlijke croque-monsieurs,<br />

huisbereid door de leiders en leidsters van KSA & Chiro<br />

Walfergem. Ook dit jaar kan u of uw spruit genieten van<br />

wat randanimatie, waaronder het bekende Leidingsraadsel.<br />

Kan u de leiding herkennen op de gephotoshopte foto’s?<br />

Dan wint u misschien wel de hoofdprijs!<br />

Zoals steeds vindt ons etentje plaats in het zaaltje naast<br />

onze lokalen. We verwachten jullie vanaf 18u.<br />

Hopelijk tot dan,<br />

De leiders en leidsters van KSA & Chiro Walfergem<br />

23


Game preview<br />

Pokémon GO<br />

Heb jij ook altijd al gedroomd Pokémon master te<br />

worden? Wel dit jaar kan deze droom uitkomen! De helden van<br />

‘Nintedo’ en ‘Niantic Labs’ werkten samen aan het episch<br />

meesterwerk: “Pokemon GO”.<br />

Dankzij virtual-reality zal het aanvoelen alsof er echt Pokémon<br />

op onze aardbol rondlopen. Het type Pokémon dat je tegen het<br />

lijf zult lopen, hangt dan natuurlijk af van de locatie waarop je je<br />

bevindt. Zo zal je enkel water-pokémon kunnen vangen in de<br />

buurt van water, gras-pokémon zul je dan weer in het bos moeten<br />

zoeken, enz...<br />

De game zal enkel op Android en Iphone verschijnen. Op deze<br />

manier heb je jouw pokéballs altijd binnen handbereik. Naast de<br />

software zal Nintendo ook met een stukje hardware op de markt<br />

komen in de vorm van de “Pokémon Go plus”. Een klein apparaatje<br />

dat je ten alle tijden laat weten wanneer er Pokémon in de<br />

buurt zijn.<br />

Naast het trainen van jouw Pokémon, is ook het<br />

houden van gevechten belangrijk. Zo zal je<br />

niet enkel met elkaar kunnen strijden<br />

maar ook met GYM-leaders. Hoe<br />

de GYM’s en de bazen van deze<br />

vechttempels eruit zullen zien is<br />

spijtig genoeg nog onbekend.<br />

Zoals de meesten onder ons<br />

wel al weten, zijn er enkele<br />

pokémon die enkel kunnen<br />

evolueren wanneer men ze<br />

24


uilt. Dit zal ook hier weer het geval zijn. Hoewel er al veel werd<br />

gespeculeerd over het ruil-systeem, is ook hierover nog niet zo<br />

veel bekend.<br />

Uit de Game-trailer, viel er ook af te leiden dat er enkele events<br />

zullen geoarganiseerd worden waarbij men gezamenlijk tegen<br />

een legendary kan vechten en zo deze mythische wezens kunnen<br />

overmeesteren. Of we deze Pokémon gaan kunnen vangen<br />

is ook nog niet bekend gemaakt.<br />

Waar wij het meest naar uitkijken, zijn de TEAM-battles. Deze<br />

manier van spelen is redelijk nieuw. In de console games kon<br />

je al samen met andere game-personages<br />

een battle aangaan tegen iemand anders,<br />

maar dat we nu samen kunnen vechten<br />

in co-op modus is zeker een meerwaarde.<br />

Hoewel er nog niet veel bekend<br />

is en de redactie van deze<br />

<strong>Doedel</strong> nog een waterval<br />

aan vragen heeft, kijken<br />

we uit naar de release van<br />

deze game, ergens dit<br />

najaar.<br />

Meer info: pokemongo.com<br />

SGM<br />

25


26<br />

Kalender


27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!