Drie recalcitrante Loosdrechtse dominees ten tijde van het Twaalfjarig Bestand

Hoofdtsuk uit het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, 27e jrg., nr. 2, mei 2009

Beeldenstorm in Loosdrecht
Tussen Vecht en Eem - 1988 - LOOSDRECHT
Tussen Vecht en Eem 1997 - LOOSDRECHT
Geslacht Van Mijnden en kasteel Ruwiel