15.03.2016 Views

09 magazine Leef!

Magazine WSN Leef! nummer 09 voorjaar 2016

Magazine WSN Leef! nummer 09 voorjaar 2016

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR09 VOORJAAR 2016

magazine

opnieuw verliefd

Vlinders

in je buik

Gratis informatiemagazine

voor alle Noordwijkers

die gezond en leuk

oud willen worden.

Groot Hoogwaak

Wonen met zorg

Tweede Kans

Aan de dood

ontsnapt

De Kerkstraat

Ondernemen

met visie en lef

Mantelzorgwoning

Wonen in de tuin

‘s Heeren Loo

125 Jaar bestaan

Brouwer’s Tours

Al honderd jaar

familiebedrijf

Lentekriebels


Weten wat

uw tuin nodig

heeft!

Wij zijn een compleet tuincentrum en

bieden een breed assortiment aan.

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor

uw huis en dier.

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren!

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.

Heeft u advies nodig over welke producten

geschikt zijn voor uw huisdier?

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd

iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Van Berckelweg 51, Noordwijk

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Heeft u al onze klantenpas?

Geniet van voordelen en speciale acties!

Informeer bij onze kassa!


Lentekriebels...

voorwoord

Veel winter hebben we dit jaar niet gehad, wat ik persoonlijk niet

heel erg vind, maar toch kijk ik met plezier uit naar de naderende

lente! Als je wat ouder bent heb je dat natuurlijk al veel keren meegemaakt

en toch geeft die periode, wanneer het zonnetje weer

meer warmte brengt en alles weer tot leven komt, telkens weer een

heerlijk gevoel.

In deze voorjaarseditie mag dat geluksgevoel natuurlijk ook niet

ontbreken. Over een gelukbrengende nieuwe relatie, en over een

jonge vrouw die een hartstilstand overleefde, maar ook op andere

manieren wordt invulling gegeven aan het begrip nieuw. Zo is men

bij Groot Hoogwaak vernieuwend bezig: hoe gaan zij inhoud geven

aan het begrip “Langer Zelfstandig Wonen”? LZW, de afkorting daarvan

gaat u in de komende tijd veel vaker tegenkomen, want een

steeds grotere groep ouderen blijft langer thuis wonen. Dat is een

landelijke trend die ook voor Noordwijk geldt. Velen van hen worden

gezond ouder, maar dat geldt niet voor iedereen. Ook met hun

voortschrijdende beperkingen zullen senioren in de thuissituatie

willen blijven wonen en dat vraagt dus aanzienlijke aanpassingen op

verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld de woning zelf, thuiszorg,

mantelzorg, en een groter beroep doen op wat men zelf kan

regelen: eigen kracht.

Interessant is in dat verband de nieuwe mogelijkheid om zonder

ingewikkelde vergunningen voor je ouders een mantelzorgwoning

in de achtertuin te plaatsen, als je die hebt natuurlijk. Die voorziening

dient tijdelijk te zijn, maar toch opent dat mogelijkheden om

mantelzorgtaken beter met het privéleven te combineren. De directeur

van Marente vertelt over de andere kant van LZW, namelijk dat

degenen die in de zorgcentra komen wonen dan ook meestal veel

intensievere zorg nodig hebben en wat dat betekent voor hun organisatie.

Nu even een vrolijke noot: dit is het jaar dat we Noordwijk 150 jaar

Badplaats vieren met tal van activiteiten, maar wist u dat ook

’s Heerenloo dit jaar een jubileum viert met hun 125 jarig bestaan

en dat de Noordwijkse vestiging de Willem van

den Berghstichting, ook al ruim 90 jaar

bestaat?

U leest er meer over in deze 9e editie met

nog veel meer aardige artikelen, zoals over

de Kerkstraat die een revival lijkt te beleven

met een paar vernieuwde en helemaal

nieuwe winkels. Het wordt daar steeds

drukker en gezelliger!

Ik wens u weer veel leesplezier voor die

momenten dat het lenteweer toch nog niet

zo uitnodigend is om naar buiten te gaan!

Frans Bruinzeel

redactievoorzitter


Opvolging voor Gijs

COVERFOTO: BURO BINNEN

Colofon

WSNLeef! is een uitgave van Buro Binnen

in opdracht van stichting Welzijn Senioren

Noordwijk (WSN).

6

Opnieuw

verliefd

28

WSNLeef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 10 verschijnt half juni 2016.

REDACTIE: Caroline Spaans, Thomas

Steenvoorden, Linda Versteege en

Yvonne Andrée Wiltens

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

PUZZEL: Henk Jongebloed

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie WSN Leef!

per adres:

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

redactie@wsnleef.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.wsnleef.nl

VERSPREIDING: WSNLeef! wordt gratis huis aan

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.

© WSNLeef! 2015. Niets uit deze uitgave mag op welke

manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een tweede kans

21

Mijn passie

30

Steun WSN

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet

zich in voor het behouden en versterken

van het welzijn van senioren in Noordwijk

en exploiteert de senior-ontmoetingscentra

Het Trefpunt en De Wieken.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen

uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften

en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan!

Voor € 40 per jaar bent u al donateur en

draagt u een steentje bij aan het welzijn van

senioren in Noordwijk.

Voor meer informatie:

Telefoon (071) 711 43 34

E-mail: info@stichtingwsn.nl

www.stichtingwsn.nl

24

Nieuwe directeur NWS

Ontmoeten

in Noordwijk

54


Ondernemen

met visie

Inhoud

36

34

Kerkstraat bloeit op

participanten in WSN Leef!

• Gemeente Noordwijk

• Stichting WSN

• De ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB

• Marente

• Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak

• ‘s Heeren Loo Zorg voor mensen met een

verstandelijke beperking

• Rijncoepel, eerstelijnszorg voor chronische

aandoeningen

• Bibliotheek bollenstreek

1 Voorwoord

6 Coverstory

Je verliest en je wint

ook weer

9 Welzijn Noordwijk

14 WSN aanbieding

20 Tweede kans

Ontsnapt aan de dood

23 Europa Kinderhulp

24 Noordwijkse

Woningstichting

28 The story of my life

Jan de Wit

30 Dammy Heemskerk

Drager zijn is een

eervolle taak

32 Lentekriebels - Eropuit!

34 Ondernemen

in de Kerkstraat

42 Ons Kluppie

49 Ontzorgen

Vijf onderneemsters

bundelen krachten

56 100 jaar Brouwer’s Tours

59 Welzijn op recept

62 Puzzel

Participanten

4 Stichting WSN

Groot Hoogwaak

10

16 Gezondheid Rijncoepel

18 ‘s Heeren Loo

26 Gemeente Noordwijk

44 Rijncoepel

46 Marente

48 De Ouderenbonden

61 Bibliotheek

Advertorials

12 Turnhout Reizen

38 Sportarts Lex Mulder

39 Ivonne Clemens

50 Fleur de Dag

51 J.A. Inzichtelijk

52 Zorgeloos Ontruimen

53 Uitvaartzorg de Schelp

54 Grand Hotel Huis Ter Duin

Oproep

Heeft u interessante items

voor ons magazine of wilt u uw

organisatie meer onder de aandacht

brengen van de Noordwijkers in de

vorm van redactie, advertorial of

advertentie? Stuur dan

een mail aan:

redactie@wsnleef.nl

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB en de Gemeente Noordwijk. Noordwijk telt

tal van organisaties en groeperingen die aandacht hebben voor

het welzijn van (kwetsbare) senioren in Noordwijk. Een groot

aantal van deze organisaties (ook wel de participant van WSN

genoemd) is vertegenwoordigd in de Adviesraad van WSN.

Zij adviseren en inspireren het bestuur van WSN en werken mee

aan het samenstellen van het informatie-magazine WSN Leef!.

3


WSN medewerkers

Ik geniet elke dag

Jos de Haas manager WSN

Sinds september 2014 is Jos de Haas de manager

van stichting Welzijn Senioren Noordwijk. Door Piet

Barnhoorn werd hij in april 2014 gevraagd om de

exploitatie van “De Wieken”en “Het Trefpunt te onderzoeken.

Jos is als vrijwilliger hiermee aan de slag

gegaan. Van het een kwam het ander en heeft Jos

het stokje overgenomen van Miranda Verhaar.

Jos is geen onbekende in Noordwijk. Voordat hij bij

WSN aan de slag ging heeft hij 41 jaar bij de PTT en

Postkantoren BV gewerkt. Hij begon zijn loopbaan

aan de balie van het postkantoor in de Voorstraat.

Veel mensen herkende hem vroeger al op straat.

Jos: ”als ik door Noordwijk liep werd ik door iedereen

begroet. Sinds ik bij WSN werk herhaalt de geschiedenis

zich. Veel mensen die in het verleden bij

mij aan de balie kwamen, zie ik nu in “De Wieken” of

“Het Trefpunt” en knopen een praatje met mij aan.

Dit is toch heerlijk! Het belangrijkste van mijn taak is

om een prettige werkomgeving te creëren waar de

vrijwilligers en vaste medewerkers veel plezier aan

beleven. We hebben een geweldig team en ik merk

dat iedereen met veel enthousiasme zijn/haar bijdrage

levert. Onze bezoekers voelen zich daarom

meer dan welkom.(Vrijwilligers)-werk moet fijn zijn

en voldoening geven”.

4

De komende ‘kleine fusie’ (zie elders in dit magazine)

en de start van ‘Welzijn op recept’, ziet Jos als

een uitdaging. Dit wil hij in goede banen leiden.

Door zijn altijd goede humeur en glimlach lijkt hij

dat met gemak te doen. Jos: “dat is niet altijd het

geval, het is soms best wel pittig. Je bent vaak met

diverse zaken tegelijk aan de slag en je moet niet

vergeten dat je er altijd moet zijn om de vrijwilligers

te ondersteunen. Zeker als je ziet met hoeveel inzet

de WSN-vrijwilligers zich inzetten. Voor ik begin

maak ik elke ochtend een lange wandeling langs

het strand of door de duinen. Wat zijn we toch bevoorrecht

om in Noordwijk te mogen wonen. Ik

geniet intens van die wandelingen en er is geen

mooiere start om de dag mee te beginnen. Er zijn

veel ontwikkelingen op komst naar de vorming van

een Welzijnsorganisatie. De eerste stappen hiertoe

zijn gezet door een samenwerking te starten met

het mantelzorgsteunpunt en vrijwilligerssteunpunt.

Het streven is deze per 1 april te huisvesten in “De

Wieken”. Ook de nieuwe welzijnscoach, Neline van

Toorn, heeft daar haar kantoor.

We hebben een zeer actief en creatief WSN-bestuur

met goede ideeën over nieuwe ontwikkelingen en

activiteiten om het welzijn van de Noordwijkers te

bevorderen. Aan ons de taak om de nieuwe ontwikkelingen

zo goed mogelijk uit te voeren. Dit doen

we elke dag weer met veel plezier en 100% inzet”.

Michaéla van Asch (46)

Administratief

medewerkster, 28 uur

Het voelt bijna niet als werken.

Geboren en getogen in Leiden maar woont

nu al 18 jaar in Oegstgeest. Werkte voorheen

in Utrecht maar zocht een baan dichter

bij huis. Werkt sinds 1 januari 2015 vier

dagen per week bij de WSN en dat ervaart

ze als een lot uit de loterij. Ik heb het hier

heel erg naar mijn zin binnen het team en

door de leuke contacten met de mensen

die naar de dienstencentra komen.

Ondanks dat het best intensief is, krijg je er

heel veel voldoening voor terug als je iets

extra’s doet dan alleen je eigenlijke werk.

Dit geeft nog meer energie en inspiratie

om het de mensen naar hun zin te maken.

Ik ben verantwoordelijk voor de financiële

administratie van de dienstencentra en

samen met Henk zorgen wij voor het reilen

en zeilen van de centra in de ruimste zin

van het woord. Toen ik hier kwam miste

ik wel een beetje de ‘vrouwelijke touch’ in

de aankleding, maar met wat simpele aanpassingen

hebben we geprobeerd het wat

gezelliger te maken zodat iedereen zich

thuis voelt bij ons. En volgens mij zijn wij

aardig op de goede weg!


Mensen moeten

zich thuis voelen

We moeten hem achter de koffiemachine

weghalen om hem even

te spreken. Als medewerker huishoudelijke

dienst is het onderhouden

daarvan een van zijn taken. Hij

wordt bijgestaan door twee vrijwilligers

die hem helpen met allerlei

klusjes in de Wieken. ‘Wij vormen

samen een goed team. De zalen in

de Wieken worden veel gebruikt en

ik moet vaak snel een zaal opstelling

veranderen, wat extra handjes

zijn dan altijd makkelijk. Mijn belangrijkste

taak is ervoor zorgen dat

alles op rolletjes loopt en de mensen

zich hier op hun gemak voelen.

Soms val ik ook in bij het Trefpunt

als Hajera vrij is. Ik heb het prima

naar mijn zin bij de WSN.’

Hajera Omarzad

Huishoudelijke dienst

Trefpunt, 20 uur

Aanpakken waar nodig

Zij werkte al bij het CON en ging mee

naar de nieuwe WSN. Als enige beroepskracht

is zij werkzaam in het

Trefpunt, al komt Jos (de manager)

met regelmaat langs om het werk te

bespreken. Hajera: ‘Ik werk vijf dagen

in de week en alleen ‘s ochtends.

Naast mijn taak het gebouw schoon

en netjes te houden doe ik alles wat

nodig is en waar anderen even geen

tijd voor hebben. Zeker omdat er verder

hier alleen maar vrijwilligers werken

vallen er soms wel eens gaatjes.

Gister stond ik achter de bar koffie te

schenken omdat er geen gastvrouw

was. En andere dagen help ik mee

met het opvangen van mensen in

de dagopvang. Iedereen kent mij en

spreken mij aan als er vragen zijn.

Het is nooit saai hier en altijd gezellig

met een kopje koffie op zijn tijd.’

Reindert Slofstra (44)

Huishoudelijke dienst

Wieken, 20 uur

Je wordt nooit een echte Noordwijker

Hij woont al 43 jaar in Noordwijk maar komt oorspronkelijk uit Leiden. Daarom

vindt hij zichzelf geen echte Noordwijker. Naast zijn werk als coördinator is hij

ook een manusje van alles. Administratie, kassasysteem, automatisering en cursus

tablet daar draait hij zijn hand niet voor om. ‘Ik ben er eigenlijk vanzelf ingerold.

Toen de WSN begon in 2013 was ik vrijwilliger en kreeg al meer en meer

taken. Uiteindelijk vroeg het bestuur mij om in dienst te komen met de belofte

dat ik niet zou stoppen als ik met pensioen ga’, zegt Henk met een knipoog.

Eind mei mag hij met pensioen maar aan stoppen denkt hij zeker niet. ‘Ik werk

vier dagen en ben op woensdag vrij. Dan werk ik aan mijn conditie in de sportschool.

Ik heb jaren aan tafeltennis gedaan maar helaas kan dat niet meer.

Nee voorlopig zijn ze nog niet van mij af.’

Henk van Dijk (65)

Coördinator

vrijwilligers, 28 uur

5


Je verliest en je

wint ook weer

Margaret Beuk verloor haar echtgenoot Tjeerd Basten (52 jaar) in 2005, Elco Fritzsche

zijn Liseth van Vliet (48 jaar) in 2008. Ze bleven achter, samen met hun kinderen.

Vandaag vertellen ze hun verhaal. Waar ze zijn geboren, groot gegroeid, wat ze zijn

gaan doen, met wie ze zijn getrouwd en kinderen hebben gekregen. Over het verlies

van hun partners, en vooral over hoop en nieuwe liefde.De liefde van deze twee

mensen voor het leven, voor hun dierbaren én voor elkaar straalt van hen af.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN


verliefd

Ik kende Liseth

‘Ik kende Liseth, de vrouw van Elco,’ vertelt Margaret.

‘We zaten in een groepje van 6 vrouwen die in 1990 een

cursus volgden over het opvoeden van peuters. De cursus

ging voorbij, maar het groepje bleef. We kwamen 2 á 3

keer per jaar bijeen, praatten over de kinderen en hoe

het ons verging. Onze mannen hoorden daar niet bij, die

schudde je hooguit een keer de hand. Zo had ik Elco ook

een keer gezien.’

‘Op afstand maakten wij het ziekbed van Liseth mee,

en haar overlijden in 2008. Ik was toen zelf sinds 2005

weduwe. Het verlies van mijn lieve echtgenoot en het

hebben van kinderen, dat maakt dat je dichter bij iemand

staat die dat ook heeft moeten doorstaan. Als lotgenoten.

Dus heb ik Elco gebeld. ‘Heb je iemand om mee te praten?

Iemand waar jij je verhaal aan kwijt kunt? Of kan ik

praktisch gezien iets voor je doen?’

Elco reageerde positief. ‘Ik had gesprekken met een

psycholoog, maar dat was anders. Dit was iemand die

het zelf had meegemaakt.’ Begin 2009 ging hij bij Margaret

langs. Elco: ‘Die eerste ontmoeting hadden we een

goed en verrassend diepgaand gesprek. We wisselden

ervaringen en emoties uit. Er gebeurde wat. Je vrouw

vergeet je nooit, die emotie blijft altijd. We kenden elkaar

32 jaar en waren bijna 26 jaar getrouwd. Maar op de bank

blijven zitten na haar overlijden, dat paste niet bij mij.

Ik ben iemand die positief in het leven staat. Met mijn 3

jongens probeerde ik samen de draad weer op te pakken.’

Margaret: ‘Ik had vaker diepgaande gesprekken, met

mannen én vrouwen. Om mijn ervaring rondom het

verlies te delen, in alle openheid. Die gesprekken

brachten mij verlichting en maakten mij rijker.’

Handje vast, handje los

‘Overdag was er niet veel tijd en ruimte om elkaar beter

te leren kennen. We hadden allebei een fulltime baan, en

onze kinderen. In de periode dat niemand iets wist liepen

wij heel vaak met het hondje Sandy ‘s avonds door

Noordwijk. Lange wandelingen, tot diep in de nacht

soms. Handje vast, handje los. Want wie kom je tegen?’

Ze moeten er allebei om lachen.

Er bloeide langzaam iets op. Toen Elco Margaret ophaalde

om samen naar de film te gaan had hij een rode roos in

de auto op het dashboard gelegd. ‘Dat was wel verrassend

en spannend’, zegt Margaret. En waar zou het toe leiden?

Op een goed moment besloten ze het hun kinderen te

vertellen. Ieder apart van elkaar, maar wel in hetzelfde

weekend. ‘Rustig aan doen, was ons credo. Niets

overhaasten. We wilden op geen enkele manier de

goede band met onze kinderen verliezen.’

Elco’s middelste zoon zei: ‘Ik ben blij dat je het mij nu

vertelt pap. Je doet zulke rare dingen. Je gaat ’s avonds

laat wandelen, dat doe je anders nooit. En fietsen, op hele

rare tijden.’ Margaret: ‘Hier zie je de zorgplicht van de

achtergebleven kinderen. Ze houden je in de gaten.

Mijn zoon had dat ook. ‘Mam, je was niet thuis. Ik belde je

en je nam niet op. Waar was je dan?’ Tsja, ze vermoedden

wel wat, maar wat?’

5 Jaar de tijd

Het is niet makkelijk om op leeftijd opnieuw een nieuw

boek te beginnen. We hebben tegen onze kinderen

gezegd: ‘We geven elkaar én jullie in ieder geval 5 jaar de

tijd. Groei met ons mee. En laat weten wanneer het je niet

zint. Trap op de rem. Kinderen zitten er eigenlijk niet op

te wachten dat er weer wat verandert. We hebben écht

langzaam aan gedaan en daar mogen we best trots op

zijn.’ Ze kijken elkaar aan. Het is duidelijk dat zij er niet

voor schromen alles met elkaar te bespreken. En dat er

niet altijd woorden nodig zijn om een boodschap over

te brengen.

‘Het is vreemd, je kinderen maken een verliefdheid van

hun ouders normaal gesproken niet mee. Zij komen

immers ná die tijd. En ik had opnieuw weer vlinders,’

vertelt Elco. ‘Dat is op latere leeftijd ook een bijzondere

gewaarwording.’

‘Als je allebei respect kunt tonen voor de situatie, voor de

overledene, voor je kinderen én voor allen die meeleven

dan schept dat een basis van vertrouwen. We hebben alles

bespreekbaar gemaakt en ruimte gegeven. En we hadden

vooral geen haast.’ Margaret is even stil. ‘In de hoop dat

het leven voor ons nog langer mag uitvloeien.’

Lijntje met boven

Hun relatie met boven is buitengewoon innig. En dan

bedoelen ze hier niet het geloof, maar ‘die twee daarboven’.

‘Wij denken weleens dat die twee samen zitten te

konkelfoezen. Er gebeuren zaken, komen dingen op ons

pad. Alsof we wat hulp van boven krijgen, engeltjes op

onze schouders.’ Zo ging het ook met het huis waar ze nu

wonen, aan de la Bassecour Caanstraat. ‘We waren niet

actief op zoek. Maar het kwam op ons pad. Het voelde als

een seintje van boven.’ In de herfst van 2014 besloten ze

om onder dit nieuwe dak te gaan samenwonen. Elco

verloor zijn baan, hij begon een eigen bedrijf, ze

verkochten allebei hun huis (het ouderlijk huis van hun

kinderen). Voor hun wederzijdse kinderen is het nieuwe

huis inmiddels een warm thuis geworden.

Elco: ‘Ik vind het wel mooi. We woonden allebei met

onze gezinnen in Noordwijk, maar aan de buitengrenzen

(Boerenburg & Vinkeveld). Nu zijn we gaan samenwonen

in het midden van het dorp.’ ‘In Vinkeveld heb ik 28 jaar

met veel plezier gewoond,’ zegt Margaret. ‘De warmte die

ik daar heb ervaren is heel bijzonder. Gelukkig hebben we

nu hier ook weer zo’n fijn wijkje gevonden.’

Sprookje

De reacties uit hun omgeving zijn warm.

Mensen gunnen dit stel de nieuwe liefde. Dat

ze elkaar hebben leren kennen en samen een

nieuw boek zijn begonnen is als een sprookje. ‘Het

is echt niet voor iedereen weggelegd,’ zegt Margaret.

‘En je moet er wel aan werken,’ vult Elco aan. ‘Zeker in

het begin, dan moet je het over alles hebben, maar niet

over alles tegelijkertijd. Stap voor stap. Wij hebben elkaar

de ruimte gegeven. En de tijd.’ Op de terugweg in de auto

geniet ik na van een oprecht, liefdevol én hoopvol verhaal.

Een sprookje zoals ze zelf zeggen. Tsja, dan is er

eigenlijk maar één passende slotzin en wens mogelijk:

‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’

7


8

Een zeekind

Margaret Beuk (1955) is geboren en getogen in

Noordwijk. Ze was het zesde kind van totaal 8 kinderen,

het eerste meisje. Haar broers vonden dat een

zusje de naam van een prinses moest krijgen. Dus

werd ze vernoemd naar prinses Margaret van Engeland.

Het gezin woonde eerst achter het Palacehotel.

Margaret was dol op de zee, en de wind.

In het bekende transportbedrijf van haar grootouders

was veel familie actief. Haar ouders, Leo Beuk

en Nel Beuk-Van Leeuwen zijn bewust een andere

weg ingeslagen en hebben in 1964 hotel Verloop

overgenomen (locatie Alexander Hotel). Margarets

liefde voor talen kwam daar tot bloei.

Na de middelbare meisjesschool, het Adelbert

College in Wassenaar, wilde Margaret een toeristische

opleiding volgen in Breda. Ze was echter nog

geen 18 en moest een jaar overbruggen. Dat werd

Schoevers. In die tijd was haar moeder ernstig ziek

en vond Margaret het niet gepast uit huis te gaan

voor de vervolgstudie in Breda. Ondertussen vond

ze, met het Schoevers diploma op zak, een secretaressebaan

bij Estec. Haar moeder overleed op 48-jarige

leeftijd. Begin jaren ‘70 leerde Margaret Tjeerd

Basten kennen, op de hockey. De zoon van hoofdinspecteur

Basten. Ze trouwden en gingen later in

het Vinkeveld wonen. In 1987 kregen ze een zoon,

in 1990 een dochter. Tjeerd was PR-man en tekstschrijver.

Margaret werkt nog altijd fulltime bij Estec.

Tjeerd werd in 2005 ernstig ziek, en overleed in

datzelfde jaar aan kanker.

Hagenees in Noordwijk

Elco Fritzsche (1956) is geboren in Den Haag, als oudste

zoon in een gezin met 5 kinderen. Samen met zijn vrouw

Liseth verhuisde hij in 1982 naar Noordwijk, naar de Van

Struykstraat. Liseth werkte als logopediste op de Van den

Berghstichting, Elco destijds bij de Rijksgebouwendienst

in Schiedam. Ze kregen samen 3 zonen. Zij zijn nu 29 jaar,

24 jaar en 22 jaar oud.

Elco heeft altijd de behoefte gevoeld een vrijwillige bijdrage

te leveren aan de gemeenschap. ‘Ik vind dat waardevol

en leerzaam.’ Hij was en is –na een onderbreking- voorzitter

van de Oude Jeroenskerk en voorzitter van de ouderenbond

PCOB. Bovendien was hij jarenlang actief in het

verenigingsleven van de volleybal. Dat was druk, zeker in

combinatie met een fulltime baan als technisch manager

bij Sikkens (AkzoNobel) in Sassenheim. In 2014 vertrok

Elco bij AkzoNobel en startte hij zijn eigen bedrijf, waarin

hij individuele coaching combineert met consultancyopdrachten

voor bedrijven. Elco ondersteunt zijn cliënten

om gebruik te maken van hun persoonlijke kracht.

Mensen en organisaties helpen te groeien, dat loopt als

een rode draad door zijn loopbaan.

In 2007 werd bij Elco’s vrouw Liseth borstkanker geconstateerd.

‘Het zag er vanaf het begin niet goed uit. Haar

ziekte was een hele heftige tijd, voor ons allemaal.’ De

jongste zoon was pas 14 toen Liseth in 2008 aan de

gevolgen van haar ziekte overleed.


Een kleine fusie,

WELZIJN NOORDWIJK

maar een veel betekenisvolle eerste stap…

Als we het hebben over Welzijn in Noordwijk dan

is het uitgangspunt dat alle inwoners moeten

kunnen meedoen, zich kunnen ontplooien en

verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor elkaar

en voor de leefomgeving. En het welzijnswerk dient

in gevallen waar dat voor inwoners tijdelijk of voor

langere duur niet haalbaar is, ondersteuning te bieden.

Zo zegt de nieuwe wet Wmo het eigenlijk en die wet

legt de uitvoeringsverantwoordelijkheid daarvoor

meer dan voorheen bij de gemeente neer.

TEKST FRANS BRUINZEEL BEELD BURO BINNEN

Meer dan voorheen gaan bestaande

welzijnsorganisaties werken binnen de

regie van de wethouder die verantwoordelijk

is voor uitvoering van de wet en

voor de inzet van de beschikbare financiële

middelen. Dat betekent nogal wat

voor de aansturing van de vele partijen

die nu op het gebied van welzijn een rol

spelen. En het roept ook de vraag op of

er mogelijkheden zijn tot intensivering

van de samenwerking in het welzijnswerk

in Noordwijk.

In de laatste maanden van 2015 is het

rapport Toekomst Welzijn Noordwijk

verschenen waarin een werkgroep aan

het College van B&W een aantal voorstellen

doet om die samenwerking

verder te verbeteren. Niets doen is

geen optie, daarom is de eerste concrete

aanbeveling van de werkgroep om een

kleinschalige fusie door te voeren tussen

drie organisaties die daardoor intensiever

kunnen gaan samenwerken: de Stichting

Vrijwilligers Steunpunt Noordwijk, Steunpunt

Mantelzorg Noordwijk en de Stichting

Welzijn Senioren Noordwijk.

Vooruitlopend op de behandeling van

het rapport in de gemeenteraad zijn de

eerste verkennende gesprekken daarover

al op gang gekomen. Het werkveld van

deze drie organisaties ligt dicht bij

elkaar en in de dagelijkse praktijk

blijken er dan ook veel raakvlakken

te liggen. Dat biedt kansen om in een

nieuwe organisatie vrijwilligerswerk,

mantelzorg en seniorenwerk met

elkaar te verbinden waar dat nuttig en

nodig is. Wat ook een groot voordeel

zal blijken is de centralisatie op één

plek waardoor het voor inwoners nog

duidelijker is waar zij met hun vraag

naar toe kunnen.

WENDY CLASON VAN STEUNPUNT MANTELZORG:

“Momenteel werken we vanuit Groot Hoogwaak,

maar mijn werk is helemaal niet beperkt tot de

cliënten van Groot Hoogwaak. We zijn er voor

iedere mantelzorger die onze steun kan gebruiken.

Dan is het maar beter ook om dat nog duidelijker

te maken”. Wendy gaat dan ook per 1 april over in

dienst van WSN en gaat kantoor houden in dienstencentrum

De Wieken. Ook het Vrijwilligerssteunpunt

komt daar tegen die tijd naar toe.

JARIEKE HEEMSKERK: “Op die manier kunnen we

gebruikmaken van een bestaande locatie die al

heel goed bekend is bij de inwoners van Noordwijk.

Dat helpt vast om nog beter de weg naar

ons te vinden”, zegt Jarieke Heemskerk, die als

voorzitter van de Stichting Vrijwilligers Steunpunt

de samenwerking van harte toejuicht . Steunpunt

Vrijwilligers heeft nu geen vaste medewerkers in

dienst maar streeft er naar een parttime medewerker

te kunnen aantrekken. Momenteel wordt

er op taakniveau bekeken of het combineren van

werkzaamheden met de huidige medewerkers van

WSN mogelijk is en de eerste tekenen daarvan zijn

positief. Deze stapt maakt natuurlijk ook dat WSN

verandert….Van de doelgroep senioren naar een

brede, algemene welzijnsorganisatie. Dus daar is

ook werk aan de winkel!

9


Groot Hoogwaak

Welkom in

Hoogwaak

Vanuit de overheid worden ouderen

aangespoord langer thuis te blijven

wonen. Met allerlei aanpassingen aan

de eigen woning, mantelzorg en/of

thuiszorg proberen de senioren aan

deze wens te voldoen. Het is immers

bijna onmogelijk om tegenwoordig

nog in een verzorgingshuis terecht te

komen. Of toch niet?

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN

MANIA HOOGENDOORN DIRECTEUR-BESTUURDER

10

Op het terrein van Groot Hoogwaak, in de volksmond Hoogwaak,

staan 111 huurwoningen voor mensen met en zonder een zorgindicatie

waarvan tweederde onder de sociale huurgrens en dus

met huursubsidie gehuurd kunnen worden. In het zorghuis,

voorheen het bejaardenhuis genoemd, zijn ongeveer 60 plaatsen

voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben. ‘Voor mensen

die zorg of binnenkort zorg nodig hebben hanteren we een

leeftijdsgrens van 55 jaar, maar als mensen met een chronische

aandoening zich melden en nog geen 55 jaar zijn zullen we die

niet de deur wijzen’, zegt Mania Hoogendoorn. ‘Men denkt dat

inschrijven geen zin heeft door de lange wachttijden. Juist doordat

mensen langer thuis blijven wonen, krijgen wij steeds vaker

plaatsen vrij. Met name als men in het zorghuis wil wonen in

verband met lichamelijk intensieve zorg of in een huurwoning.

Daar kunnen we ook alle hulp bieden die nodig is. Inschrijven

heeft wel degelijk zin! ‘

Renovatie

Komend jaar wil Hoogwaak een groot deel van het complex

renoveren. Dit staat los van de nieuwbouw plannen zoals deze

vorig jaar gepresenteerd zijn als ‘Groot Hoogwaak 2020’. Na de

renovatie zal tweederde van onze woningen in het zorghuis

geschikt zijn voor dementerende cliënten, en eenderde voor

mensen met zware lichamelijke zorg. Nu is dat precies andersom.

Mania: ‘Je ziet een toename in mensen met dementie. Zij

kunnen niet thuis blijven wonen, dat is onmogelijk en de vraag

neemt toe. Hiervoor hebben wij nu echter wel een wachtlijst

met het gevolg dat mensen uit Noordwijk buiten het dorp geplaatst

worden. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling.

Niet zo zeer voor de cliënt maar zeker voor de familie die grotendeels

in Noordwijk woont en makkelijk op bezoek wil bij zijn dierbare.

Daarom gaan we het aantal plaatsen hiervoor uitbreiden. En aanpassen

aan de eisen van deze tijd.’

Nieuwbouw

De gemeente heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor

de uitbreiding van Groot Hoogwaak. ‘Daarmee zijn we er nog lang

niet’ zegt Mania. ‘Hoogwaak wordt van zorghuis steeds meer een

verpleeghuis. Daarvoor willen we meer plaatsen creëren en gezien

het feit dat er steeds meer senioren bijkomen in Noordwijk is dat echt

noodzakelijk. Maar ook extra (sociale) huurwoningen zijn van groot

belang. De economische ontwikkelingen dwingen ons tot creatieve

oplossingen met een zo laag mogelijk risico. We zijn in gesprek met

de Noordwijkse Woning Stichting. Zij kunnen wellicht een deel van

de nieuwbouw realiseren op het Wantveld. Samenwerken wordt de

sleutel tot succes.’

Ontmoeten

‘Hoogwaak wil graag een ontmoetingsplaats worden voor diegene

die daar behoefte aan heeft. Als we ons alleen focussen op het verpleeghuis

dan zal Hoogwaak niet echt bruisen van activiteiten’ zegt

Mania. ‘Wij geloven dat het goed is als Noordwijkers oud kunnen

worden in Noordwijk. Hoogwaak biedt daarvoor de faciliteiten. Voor

mensen die zorg nodig hebben en vitale senioren die nog geen zorg

nodig hebben maar wel gebruik willen maken van het restaurant, de

winkel, wasserette of kapsalon. Zo blijft Hoogwaak een ontmoetingsplaats

die bruist en waar het voor een ieder plezierig wonen is. Zo

dragen wij ons steentje bij aan het levensgeluk van onze ouderen’.


Jan (81) en Jansje (81) van Duyn

Huurappartement

‘Nu bijna veertien jaar geleden kwamen wij in aanmerking voor

een huurwoning. Ik was nog relatief jong met mijn 68 jaar en dacht

in eerste instantie nog niet aan verhuizen. We waren nog vitaal

en stonden midden in het leven.’ vertelt Jan. ‘Toch hebben we, na

wat aandringen van Hoogwaak, een woning op de begane grond

geaccepteerd. Je moet verder kijken en wij wilden niet afhankelijk

worden van onze kinderen. Wonen bij Hoogwaak betekent ook het

veilige gevoel van dag en nacht hulp als dat nodig is. Één keer in al

die jaren heb ik gebeld omdat mijn vrouw ‘s nachts was gevallen.

Voor ik het wist stond er iemand voor de deur en is alles goed

afgelopen.’

Jan is voorzitter van de huurdersbelangen commissie. Samen met vier

andere vrijwiligers werkt hij nauw samen met de Mania Hoogendoorn

over alles wat er leeft bij de huurders. Jan: ‘Ik werd gevraagd omdat

ik ruim 18 jaar huismeester was geweest in een bejaardencentrum in

Lisse. Door die ervaring weet je wat je kan verwachten. De mensen

denken vaak dat ze alleen maar rechten hebben, de plichten vergeten

ze soms. Het was mijn taak de belangen voor beide partijen zo goed

mogelijk te behartigen. Ons bestuur heeft veel te maken met Mania.

Zij denkt altijd in oplossingen en niet in problemen. Een fijn mens om

mee samen te werken. Wij wonen hier ontzettend naar ons zin en zijn

blij dat we destijds de stap hebben genomen.’

Jan (78) en Janny (69) Haasnoot

Koopappartement

Jan en Janny zou je in eerste instantie niet verwachten in

Groot Hoogwaak. Dit vitale echtpaar nam min of meer

noodgedwongen de beslissing om hier een appartement te

kopen nadat Jan nu bijna veertien jaar geleden een ernstig

hartinfarct kreeg. Na een voorspoedige operatie verhuisden ze

naar Hoogwaak om verzekerd te zijn van de hier aanwezige zorg.

‘Ik was toen de jongste bewoner en velen verklaarden mij voor gek.

Nu praat men wel anders.’ zegt Janny. ‘We konden niet vermoeden

dat het herstel van Jan zo goed zou verlopen. We genieten nu van

elke dag en hebben het hier ontzettend naar ons zin met allemaal

lieve mensen om ons heen en met uitzicht op de duinen.’

HET IS ELKE DAG VAKANTIE HIER.

Ook als vrijwilliger steken Jan en Janny de handen uit de mouwen.

Ze zijn aanspreekpunt voor de bewoners van Duinappartementen

Zuid. Ze staan altijd klaar als dat nodig is. ‘We zien dat de zorg vanuit

Hoogwaak voor de medebewoners prima is.’ Achter de geraniums

zitten is er niet bij. Er is elke dag wel wat te doen. Janny speelt graag

bridge en Jan golft enkele keren per week.

Jan: ‘Ik speelde in het eerste van Noordwijk, voetbal was mijn passie.

Nu ben ik vaak op de golfbaan van de Estec te vinden. Ik heb daar

20 jaar als beveiliger gewerkt, zodoende. Ik loop dikwijls even naar

zee of door de duinen. We wonen hier fantastisch, het is net een

vakantieoord!’

OPEN DAG VAN

ZORG EN WELZIJN

Kom op de koffie bij Groot Hoogwaak

op zaterdag 19 maart van 10.00 - 14.00

uur. Wij zetten de deuren wagenwijd

open. U kunt een kijkje nemen in het

hart van de zorg en kennismaken met

alle facetten van onze dienstverlening.

RESTAURANT

Vanaf heden is het restaurant vijf dagen

per week geopend voor diner. Van maandag

t/m vrijdag van 17.30 tot 20.00. Naast het

keuze menu kunt u ook van de kleine à la

carte kaart bestellen. Voor lunch is het

restaurant elke dag geopend van 12.00 tot

14.00. Naast de warme maaltijd kunt u ook

broodjes, snacks en een drankje

bestellen. Iedereen is van

harte welkom!

Wilt u wonen in

Groot Hoogwaak,

neem contact op met

onze medewerkers

van de afdeling

Zorgbemiddeling,

tel. 071-368 88 88.

Er is meer mogelijk

dan u denkt!

11


wsn aanbieding

Nathalie Turnhout

Vakanties 2016

WIE IS

NATHALIE TURNHOUT?

Met meer dan tien jaar ervaring in de reisbranche, begon

Nathalie Turnhout ruim drie jaar geleden haar eigen

‘at home’ reisbureau. Nathalie: ‘Wat ik doe is mensen

ontzorgen als het om het boeken van hun vakantie gaat.

Het aanbod is enorm en als mensen zelf gaan zoeken

zien ze al snel door de bomen het bos niet meer. Of het

nu om een weekje zon gaat of een complete wereldreis,

ik streef altijd naar de perfecte reis! Mensen bellen of

mailen mij en vertellen me waar ze heen willen, wat hun

verwachtingen van de vakantie zijn en wat hun budget

is en ik regel alles, inclusief verzekeringen en eventuele

excursies of uitstapjes ter plaatse. Het enige wat mensen

nog zelf moeten doen is hun koffer inpakken!’

Wantij 8, 2201 WJ Noordwijk, telefoon: 06-24225300

email: nathalie.turnhout@reisbureauathome.nl.

www.reisbureauathome.nl/nathalie-turnhout

Het reisgedrag van veel mensen is door de

onrust in de wereld enorm veranderd. De

trend op dit moment is voornamelijk ‘veilige’

bestemmingen boeken. Hierbij profiteren

landen als Spanje, Portugal en Italië. Met

name Spanje is booming op dit moment en

dat zie je direct terug in de beschikbaarheid

en prijzen. Tijdig boeken is daarom meer

dan ooit het advies voor Spanje en naar

verwachting zal er weinig aanbod overblijven

voor last-minutes.

De verschuiving in vraag en aanbod binnen de reiswereld biedt

ook een opening naar andere bestemmingen zoals Cyprus,

Kroatië en Montenegro. Deze laatste bestemming ga ik ontdekken

tijdens een studiereis in mei en zal in een volgende editie

van WSN Leef hiervan een reisverslag plaatsen. Voor verre

vakanties zijn Amerika, Canada en Azië het meest in trek.

Griekenland

Griekenland was in 2015 door de crisis en toestroom van

vluchtelingen naar de Griekse eilanden veel minder populair

dan voorgaande jaren. Voor komend seizoen zijn de boekingen

naar Griekenland weer in stijgende lijn. De crisis lijkt bezworen

en daarnaast zijn er goede maatregelen getroffen voor de vluch-


telingenproblematiek. Ook hebben andere eilanden zoals Samos

en Rhodos maatregelen getroffen. De eilanden Kreta, Zakynthos

en Corfu hebben überhaupt geen vluchtelingen.

Cruisevakanties

Een andere steeds meer populaire manier van vakantie vieren is

een cruise maken. Cruisevakanties zijn er voor elke type reizigers:

Voor gezinnen zijn er o.a. de populaire grote schepen met complete

aquaparken en kidsclubs. Maar er zijn ook diverse kleinere

schepen waarbij persoonlijke aandacht en bijzondere routes hoog

in het vaandel staan. De schepen varen ’s avonds en ’s nachts,

waardoor je nagenoeg elke dag wakker wordt in een andere stad

of land. Hoe bijzonder is dat? Cruisevakanties met vertrek vanuit

Nederland wordt ook steeds meer aangeboden en is naast praktisch

heel comfortabel. Geen uren meer wachten op een luchthaven

om eerst te moeten vliegen naar een haven om in te schepen,

maar gemakkelijk opstappen in Amsterdam, Rotterdam of

IJmuiden.

en 7 augustus met Nederlandse reisbegeleiding. De reis is op

basis van volpension (ontbijt, lunch & diner, koffie, thee en water

inbegrepen) en is er al vanaf €1099 per persoon inclusief havengelden

in een binnenhut. Buitenhutten en balkonhutten vanaf

€1699. Wilt u meer informatie of een andere reis bij mij boeken?

Ervaar ook het gemak, de service en deskundigheid en laat

u ontzorgen! Neem telefonisch contact met mij op! Bel

06-24225300 of mail: nathalie.turnhout@reisbureauathome.nl.

Of kijk op de website: www.reisbureauathome.nl/

nathalie-turnhout

Noorse Fjorden cruise

Een mooie reis die ik u onder de aandacht wil brengen is de Noorse

Fjorden cruise met de Koningsdam van Holland America Lijn

met vertrek vanaf Amsterdam. Hoe immens en meeslepend de

natuur is wordt pas echt duidelijk als u tussen de fjorden vaart en

geniet van het spectaculaire uitzicht. De Noorse fjorden zijn het

resultaat van geweldige oerkrachten tijdens de laatste ijstijden.

Speciale WSN-aanbieding

Boek nu deze 8-daagse cruise met de Koningsdam naar de

Noorse Fjorden met vertrek vanaf Amsterdam op 12 juni, 10 juli

13


wsn aanbieding

Holland America Line

Een cruise met Holland America Line,

de beste manier om de wereld te verkennen!

14

Stap gemakkelijk aan boord in Amsterdam en

uw cruisevakantie begint! Slechts eenmaal uw

koffer uitpakken en toch zoveel zien en beleven.

Tijdens deze cruise vaart u, na een dag op zee

naar het prachtige Eidfjord en vervolgens via het

schilderachtige Hardangerfjord naar de vissershaven

Alesund. De dagen hierna bezoekt u Geiranger, via

de Geirangerfjord en de universiteitsstad Bergen.

amsterdam

Ålesund

geirangerfjord

Geiranger

Bergen

Eidfjord

hardangerfjord

Al meer dan 140 jaar is Holland America Line

toonaangevend in de cruisewereld met uiteenlopende

vaarroutes naar de meest bijzondere

bestemmingen ter wereld. Al varende kan er

worden genoten van ruime en comfortabele

hutten, intieme lounges, veel open dekken, uitgebreide

faciliteiten en een verfijnde keuken.

Cruisen met Holland America Line staat garant

voor een onvergetelijke verzameling van unieke

momenten. Met trots wordt er nog steeds onder

Nederlandse vlag gevaren en zijn aan boord

veel Nederlandse aspecten terug te vinden.

Ervaar ook het gemak van cruisen vanuit Nederland,

met de gloednieuwe Koningsdam welke

vanaf april 2016 vanuit Amsterdam gaat varen.

8 daagse cruise met de Koningsdam naar de

Noorse Fjorden met vertrek vanaf Amsterdam

is op 12 juni, 10 juli en 7 augustus met Nederlandse

reisbegeleiding. De reis is op basis van

volpension (ontbijt, lunch & diner, koffie, thee

en water inbegrepen) en is er al vanaf €1099 per

persoon inclusief havengelden in een binnenhut.

Buitenhutten en balkonhutten vanaf €1699.

Wilt u meer informatie of deze reis bij mij

boeken?

Holland International Reisbureau at Home

Nathalie Turnhout

telefoon: 06-24225300

email: nathalie.turnhout@reisbureauathome.nl

www.reisbureauathome.nl/nathalie-turnhout


wsn aanbieding

Bollenstreek bustour

GA MEE OP DINSDAG 12 APRIL

met de bus van Beuk langs de mooie bollenvelden

en een bezoek aan kasteel Keukenhof.

Het voorjaar is begonnen. De lentezon schijnt over de kleurige bollenvelden.

Een uitgelezen moment om de streek te bezoeken samen met vrienden of familie

in een luxe touringcar van Beuk Touringcars uit Noordwijk. De WSN organiseert een

mooie rondrit voor alle leeftijden, tegen een kleine vergoeding. U komt op unieke

plekjes en ziet kleurrijke vergezichten. Tijdens een pauze bezoeken we Kasteel

Keukenhof waar we een kopje koffie met gebak geserveerd krijgen. Pak deze kans

om als VIP door door de bollenstreek te rijden en te genieten van al het moois wat

deze streek te beiden heeft. Schrijf u snel in want vol is vol!

Datum: Dinsdag 12 april

Tijd:

10.00 Start tour bij Beuk, van Berckelweg

10.10 Opstap bij Jeroen, Raadhuisstraat

10.20 Opstap bij Hoogwaak,

Groot Hoogwaak

Kosten:

€ 10 per persoon inclusief koffie met gebak

Inschrijven: Via de website:

www.wsnleef.nl/bustour.html

Via email: redactie@wsnleef.nl

Per post: redactie WSNLeef

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Bewonder de schoonheid

van de bollenvelden

vanuit de lucht

Helivliegen.nl verzorgt, net als vorige jaren op, 2, 9, 16, 23

(bloemencorso) en 30 april 2016, als de bloembollenvelden op

haar mooist zijn, rondvluchten met een luxe helikopter boven

deze bloeiende velden. De vluchten vinden plaats vanaf verschillende

locaties in de Bollenstreek tussen Noordwijk en Lisse. 7

minuten van € 69,00 voor € 60,00 en u kunt voor meerdere personen

boeken. Kijk op onze website www.helivliegen.nl/WSN

voor meer informatie. Reserveringen kunnen gemaakt worden

op de website. Met de code LEEF krijgt u de korting.


Kleine kwalen spreekuur:

Nu de lente in aantocht is en het

zonnetje zich vaker laat zien, gaan de dikke

jassen uit en komen de blote armen en benen

tevoorschijn. Wat is er heerlijker dan de warme

zon op de huid te voelen? En gauw proberen een

beetje van dat akelige witte winterkleurtje kwijt te

raken? Maar … wat zit daar eigenlijk voor een

raar wratje…?.

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND

de huid

en de zon

16

Ouderdomswratten (verruca seborroica)

Mevrouw B van 62 jaar laat me

na de jaarlijkse bloeddrukcontrole

nog even ‘die vieze wrat’

op haar rug zien: hij zit er al

een tijdje, maar hij lijkt te

groeien en soms jeukt hij ook.

Ik zie een dikke ruwe schilferige

bruine wrat onder haar

linker schouderblad. Gelukkig

kan ik haar gauw geruststellen:

het is wat we oneerbiedig een ‘ouderdomswrat’ noemen:

een onschuldige, maar vaak niet zo fraaie wrat,

die heel veel voorkomt, vooral na het 50e levensjaar.

Het is zeker geen huidkanker en dat kan het ook niet

worden. Sommige mensen kunnen er een flink aantal

hebben, vooral op de rug. Als ze irriteren onder de kleding

of er gewoon lelijk uitzien en op een in het oog

lopende plek zitten, kan de huisarts ze eenvoudig weghalen:

na een kleine verdoving worden ze met een

‘scherpe lepel’ weggeschraapt.

Steelwratjes (fibroom)

“Oma, wat heb je daar toch?”, vroeg

de vijfjarige kleinzoon van mevrouw

D. (70 jaar) haar vorige zomer steeds,

wijzend op de wratjes in haar hals.

“Wratjes, kind, dat krijg je als je oud

wordt”, antwoordde mevrouw D, een

beetje sip, want met het vorderen

van de jaren veranderden er wel

meer uiterlijkheden waar ze niet zo

gelukkig mee was. Inderdaad zag ik

in haar hals wel een tiental kleine en grotere gesteelde wratjes,

van huidkleurig tot donkerbruin. Soms bleef haar ketting er

aan haken en onlangs had er eentje gebloed. Maar ook dit

waren onschuldige groeiseltjes: ze ontstaan vanaf het 40e

jaar, vaak op plaatsen waar de kleding een beetje schuurt en

waar het warm en vochtig is: in de hals, onder de oksel of de

borsten. “Die gaat de assistente voor u ‘snoeien’”, roep ik opgewekt,

“als u wilt, kunnen we het verdoven en daarna knippen

we ze af of branden we ze weg, dan kunt u zich weer zonder

sjaal aan uw kleinzoon vertonen!”.


gezondheid

Zonnebeschadiging (keratosis actinica).

Meneer J, een voormalige

bollenteler van 72 jaar, zegt dat

hij door zijn vrouw gestuurd is:

ze vertrouwt het niet, al die

schilfers op zijn hoofd. Meneer

J heeft, jammer genoeg, niet

zoveel haren meer bovenop

zijn schedel en ik zie een groot

aantal rode schilferige vlekjes,

met hier en daar ook de gevolgen

van een beetje krabben. Het is een beeld dat huisartsen

en dermatologen heel veel zien: we noemen

het zonnebeschadiging. Het zijn de gevolgen van de

inwerking van zonnestralen op de onvoldoende beschermde

huid, gedurende vele jaren. Tot voor een jaar

of 20 geleden was het niet zo gebruikelijk om een zonnebrandcrème

te gebruiken of een hoed op te zetten:

de schadelijkheid van UV stralen was niet zo bekend en

bovendien gold: hoe bruiner, hoe beter. Ik stel meneer J

voor om van één van de plekjes, na verdoving, een monstertje

te nemen (een “biopt”) en dat voor onderzoek op

te sturen. Als er geen kwaadaardige cellen worden aangetroffen

en we zeker weten dat het zonnebeschading is,

kunnen we de plekjes aanstippen met stikstof. Daarmee

‘re-setten’ we als het ware de huid en geneest het plekje

mooi zonder litteken. Het is echter niet zeldzaam dat de

plekjes terugkomen of op een andere plaats ook ontstaan.

Belangrijk is om het hoofd altijd te bedekken met pet of

hoed en niet de deur uit te gaan zonder gezicht, hals,

armen en handen in te smeren met een (zonnebrand)

crème met tenminste factor 30.

Huidkanker

De heer van A komt ook al op

aanraden van zijn vrouw. Ze

vindt dat de pukkel bovenaan

zijn neus de laatste tijd erg

gegroeid is en er ‘raar’ uitziet.

En de laatste tijd zijn er steeds

meer mensen in de kennissenkring

die ineens huidkanker

bleken te hebben. De vrouw

van meneer A heeft gelijk: ik

zie een glazige bolvormige zwelling op de neusrug, met

veel opvallende adertjes. Dit zou best eens een ‘basaalcelcarcinoom’

kunnen zijn: een kwaadaardig huidtumortje,

dat gelukkig nooit uitzaaiingen geeft, maar ook nooit uit

zichzelf zal genezen. Dat moet dus verwijderd worden.

Dat kan de huisarts vaak zelf doen, maar omdat dit gezwelletje

op een lastige plek zit, zo vlak bij de ooghoek en

met weinig ruimte om de huid te hechten, stuur ik meneer

A door naar de dermatoloog. Er bestaan veel soorten

huidkanker, die allerlei verschijningsvormen kunnen

hebben. Bij veel daarvan speelt langdurige blootstelling

aan zonnestralen een rol. Laat plekjes en vlekjes bij twijfel

altijd zien aan uw huisarts. Die kan u dan geruststellen of

een monster (biopt) nemen of het plekje verwijderen en

opsturen voor microscopisch onderzoek. De huisarts kan

ook besluiten om u meteen door te sturen naar dermatoloog

of plastisch chirurg, bijvoorbeeld als er gedacht

wordt aan een melanoom (de meest kwaadaardige van

de huidtumoren) of als de huidafwijking op een “lastige”

CORRIE VLIET VLIELAND HUISARTS GEZONDHEIDSCENTRUM WANTVELD

plaats zit, bijvoorbeeld in het gezicht. De specialist bepaalt of

de plek chirurgisch verwijderd moet worden of kan worden

behandeld met lichttherapie.

Zonlicht, vitamine D en sterke botten

Zeker als na de natte, winderige winter het lentezonnetje

weer doorkomt moeten we de neiging om heerlijk naar buiten

te gaan of op een terrasje te zitten niet onderdrukken!

Een beetje zon op de huid is goed voor de stemming en het

bioritme. Maar vooral voor de aanmaak van vitamine D.

De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over

het belang van vitamine D voor de stofwisseling en voor de

botaanmaak. Vitamine D zorgt ervoor dat de calcium in de

voeding goed opgenomen wordt, en calcium is de bouwstof

voor sterke botten.

Naarmate een mens ouder wordt vermindert het vermogen

van de huid om vitamine D aan te maken. Daarnaast horen

we steeds meer over het goed beschermen van de huid om

beschadigingen en huidkanker te voorkomen. Sommige

ouderen komen niet meer zo vaak buiten, omdat ze niet

meer goed ter been zijn en van uitstapjes afhankelijk zijn

van anderen. Dit zijn zo een aantal redenen waarom veel

ouderen een vitamine D tekort kunnen ontwikkelen.

Daarom adviseren het RIVM en het Voedingscentrum

aan ouderen om extra vitamine D te gebruiken: Voor

alle vrouwen vanaf 50 jaar 10 mg vitamine D per dag

Voor alle vrouwen èn mannen vanaf 70 jaar 20 mg

vitamine D per dag. Vitamine D koopt u in

tabletvorm bij de drogist of apotheek,

een goedkoop huismerk is net zo goed

als een duur preparaat.

Te veel zonlicht versnelt de veroudering van de huid:

rimpels, pigmentvlekken, zonnebeschadiging.

En de kans op huidkanker neemt toe.

Gebruik dagelijks een dag- of zonnecrème met minimaal

factor 30. Dat geldt voor vrouwen èn mannen!

Laat huidafwijkingen waar u aan twijfelt altijd

aan uw huisarts zien. Denk aan vitamine D!

WEBSITES

www.thuisarts.nl

www.huidziekten.nl

www.voedings

centrum.nl

17


’s Heeren Loo

Negen jaar was de kleine

Geurtje toen hij als zoon van

een dagloner zijn opwachting

maakte in Ermelo. Dat

was in februari 1891. Het

knulletje – lompen om de

billen en afgetrapte kistjes,

een snottebel uit de neus

– was de eerste cliënt van

’s Heeren Loo. Een maand

later had de gespecialiseerde

inrichting statuten. En dus

bestaansrecht.

TEKST EN BEELD ‘S HEERLEN LOO

Mensen met passie maken al

125 jaar het verschil

18

Dit bestaansrecht is te danken aan acht wijze mannen, onder wie

dominee Willem van den Berg en architect Fokko Kortlang. Die

vonden het triest dat de overheid geen geld wilde steken

in passende opvang en “opvoeding van idiote en achterlijke kinderen”.

Die kinderen zaten als sinds mensenheugenis achter slot

en grendel samen met klanten uit de harde psychiatrie. Bepaald

geen passende omgeving dus. En dat moest anders.

Samen richtten de hooggeboren heren hun “Vereeniging”.

En zo ontstond ’s Heeren Loo: de eerste instelling in zijn soort.

Op 3 maart 1891 kreeg ’s Heeren Loo statuten. Dat zelfde jaar

opent de vereniging een instelling op het landgoed ’s Heeren

Loo in Ermelo. Dit jaar bestaat ’s Heeren Loo dus 125 jaar.

Al meer dan 90 jaar in Noordwijk

Omdat veel pupillen uit het westen kwamen, richtte de vereniging

ruim dertig jaar later de Dr. Mr. Willem van den Bergh stichting

in Noordwijk op. Op 18 september 1924 vond de officiële

opening plaats. Veel Noordwijkers hebben de afgelopen negentig

jaar op de een of andere manier met ‘de Willem van den

Berghstichting’, zoals het in de volksmond heette, te maken

(gehad). Omdat zij ondersteuning ontvingen, of als ouders,

familie,medewerkers, vrijwilliger of leverancier.

In het ruim 90-jarig bestaan van de Dr. Mr. Willem van den Bergh

Stichting is er veel veranderd. U kunt er een boek over schrijven.

Niet alleen de naam van de stichting en manier waarop mensen

met een verstandelijke ondersteuning ondersteund worden, is

veranderd. Ook de inrichting van het terrein en de gebouwen

ondergingen de afgelopen jaren grote veranderingen. En wie is

er nou niet opgegroeid in de speeltuin van de Willem van den

Bergh? Waar vroeger de stichting gesloten was, maken nu ook

ouders en familie van cliënten, maar ook mensen en verenigingen

uit de omgeving gebruik van de vele voorzieningen en faciliteiten

op het terrein zoals de kinderboerderij en het zwembad.

En moest ons gesticht in de late jaren van de 19de eeuw vooral

hebben van startkapitaal van rijke heren en giften van particulieren

in de vorm van katoenen sokken, boezeroens (wie kent het

woord nog?), prentenboeken en opgezette dieren voor het

broodnodige vermaak, dezer dagen kijken instellingen steeds

vaker vragend in de richting van familie en vrijwilligers om wegvallende

zorgtaken te compenseren.

Mensen maken het verschil

Het museum Willem van den Bergh vertelt het verhaal van

90 jaar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in


Noordwijk. Wilt u hier meer over weten en zien? Iedere eerste

zaterdag van de maand bent u tussen 10.00 en 13.00 uur van

harte welkom in ons museum. Bent u nieuwsgierig naar de 125-

jarige geschiedenis van de vereniging? Kijk dan eens in ons virtueel

Museum ‘s Heeren Loo: www.museum-sheerenloo.nl. U ziet

hier hoe de grootste stappen vooruit in onze geschiedenis altijd

de vrucht zijn geweest van inspirerende denkers: professionals

die vanuit betrokkenheid bij cliënten en passie voor hun vak het

leven van anderen steeds proberen te verbeteren. Dus mensen

maken het verschil.

Welzijn van mensen met een verstandelijke beperking

Of het nu gaat om leren, werken, wonen of zorg: dagelijks

zetten wij onze expertise in om jong en oud te helpen een zo

zelfstandig mogelijk leven te leiden. Dichtbij en samen met de

mensen die belangrijk voor hen zijn. In afstemming met financiers,

verwijzers en collega-instellingen. En dat blijven we doen.

Wat er ook gebeurt. En welke veranderingen er in de toekomst

ook op ons afkomen. Eén ding zal nooit veranderen: wij blijven

ons inzetten voor het welzijn van mensen met een verstandelijke

beperking.

Jubileum en activiteiten

We staan dit jaar uitgebreid stil bij ons jubileum. We organiseren

het hele jaar door verschillende activiteiten. Voor en door mensen

met en zonder een verstandelijke beperking. Ook in Noordwijk

staan we hier op verschillende manieren bij stil. Houd voor

meer informatie over onze feestelijke activiteiten onze website

www.sheerenloo.nl en social media goed in de gaten. Ook

delen we hier gedurende ons jubileumjaar allerlei mooie en ontroerende

verhalen uit onze geschiedenis. Volg het via #125jaar.

SAVE THE DATE

Iedere eerste zaterdag van de maand Museum Willem van den

Bergh geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Toegang is gratis. Bij de

uitgang kunt u een donatie doen in de complimentenpot

19MAART OPEN DAG VAN DE ZORG Verschillende locaties in

’Noordwijk, de wijk Noordwijkerduin en Hillegom stellen hun deuren

open voor iedereen die geïnteresseerd is in onze zorg voor mensen

met een verstandelijke beperking die thuis wonen. Kijk op www.

sheerenloo.nl/weekvanzorgenwelzijn voor het overzicht.

12 APRIL’S HEEREN LOO DOET SAMEN! Een dag waarop

kantoorpersoneel en familie de handen uit de mouwen steken op

woningen en dagbestedingen. Tuinen en balkonnen opknappen, de

Keukenhof bezoeken, bakken & smullen, speurtocht lopen zijn een

greep uit de activiteiten.

21 APRIL DURF TE DROMEN DAG Op deze dag staan dromen van

mensen met een verstandelijke beperking centraal. We brengen

droomteams bestaande uit medewerkers, vrijwilligers, familie en

waar mogelijk ook cliënten in contact met leveranciers, bedrijven,

serviceclubs, fondsen en scholen in ons werkgebied Duin- en

Bollenstreek, Leidse regio en de Haarlemmermeer. Het doel is

samen meer mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke

beperking en hun dromen te realiseren, bijvoorbeeld een plek

maken om te spelen en ravotten, middelen te verkrijgen

om ouderen geestelijk te blijven prikkelen of meer

bewegingsvrijheid realiseren door het aanschaffen

van een rolstoelbus.

WONEN TOEN EN NU

Ervaar de

geschiedenis

van de vereniging

ook digitaal

www.museumsheerenloo.nl

ACTIVITEIT TOEN EN NU

CLIENT AAN HET

WERK TOEN EN NU

19


Ontsnapt

aan de dood

CELINE VAN DAMME (R) EN HAAR

VRIENDIN ESMEE DUINDAM OP

HET BANKJE AAN DE DUINWEG.

STAAND DORIEN BARNHOORN

Zondagmiddag 18 oktober, 13.00

uur. Dorien en Piet Barnhoorn rijden

vanaf hun huis aan de Leeweg

richting Noordwijk aan Zee. De

gebruikelijke rit op zondag richting

de moeder van Piet. Via de

Van Panhuyslaan gaan ze langs de

Rollygolf om de rotonde driekwart

te nemen linksaf de Duinweg op

richting de Schoolstraat. Dorien is in

gesprek met hun jongste dochter

die ook meegaat naar oma.

Plotseling wijst Piet naar het bankje

dat tegenover de Rollygolf tegen

het muurtje staat: “Kijk!”, roept hij,

“daar gaat iets niet goed!”

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD BURO BINNEN

M

Dorien: “Ik zag een meisje met een

hond die heel paniekerig stond te

bellen en nog iemand die in elkaar

gezakt op het bankje lag, met een hele

grijze, grauwe kleur in haar gezicht.

Ik sprong uit de auto en vroeg aan het

meisje dat hevig geëmotioneerd

stond te bellen wat er was gebeurd.

Het was duidelijk dat het slachtoffer

er heel ernstig aan toe was. Geen

ademhaling, geen hartslag en al het

bloed was uit haar gezicht weggetrokken.

Ik ging op de ‘automatische

piloot’ en deed wat me geleerd was

tijdens mijn laatste reanimatiecursus:

30 borstcompressies in een tempo

van minstens 100 keer per minuut,

afgewisseld met mond-op-mond-beademing.

Ik had alleen maar ervaring

op een pop, dus het was in het begin

wel heel vreemd om dit op een ‘echt’

mens toe te passen. Gelukkig zag ik

dat mijn reanimatie effect had: langzaam

zag ik een beetje kleur terug

komen. Toen de politie kwam, namen

zij de reanimatie van me over en

werd de AED aangesloten op het

lichaam van het slachtoffer. Op het

moment dat de electroden hun werk

deden en ik op mijn knieën even

afstand nam, zag ik pas hoe jong ze

was. Dat ik al die tijd bezig was met

het reanimeren van een meisje in

de leeftijd van onze dochters. Dat

moment en het moment dat de

schokken werden toegediend, vond

ik achteraf het ergst. Toen de ambulancebroeders

kwamen en ik de trillende

bullterriër met het geëmotioneerde

meisje probeerde te kalmeren,

kreeg ik van de ambulancebroeders te

horen dat ze een hartslag constateerden!

Wat was ik blij! Ik appte meteen

met onze oudste dochter: ‘Ik heb

zojuist een meisje gereanimeerd!

Goed hoor dat jij je EHBO diploma

ook hebt behaald, het is echt niet voor

niets!’ Ze appte terug: ‘Wie is dat


tweede kans

meisje?’ Ik kwam erachter dat ik het

meisje dat ik net had gereanimeerd,

kende. Celine van Damme. Ze zat op

dezelfde basisschool als onze meiden.

Via Facebook kwamen we erachter

dat we meer gezamenlijke vrienden

hebben, waaronder Rienjan, haar

vader.”

Rienjan: “Het toeval wilde dat ik in

het LUMC was die bewuste zondagmiddag

om iemand op te halen die

ontslagen was. Net aangekomen op

de negende etage, ging mijn telefoon.

Het bleek een politieagent. ‘Uw dochter

heeft een hartstilstand gehad,’ zei

hij. Ik zakte letterlijk in elkaar. ‘Leeft

ze nog?’ vroeg ik. Dat kon de agent

niet zeggen. ‘Je staat er toch naast, lul,

dan zie je dat toch!’, schreeuwde ik. Ik

was zó boos!” Rienjan raakt opnieuw

geëmotioneerd bij de herinnering.

“Ik werd later teruggebeld dat de

ambulance onderweg was naar het

LUMC en Celine zelf ademhaalde.

Ze leefde! Ik rolde van de ene emotie

in de andere, vreselijk! Ik werd naar

de trauma-afdeling beneden in het

ziekenhuis begeleid: normaal gesproken

kom je als ouder achteraf naar

een ziekenhuis en ga je naar een

wachtruimte. Ik stond ín de traumakamer

en zag de deuren van de garage

opengaan en de ambulance binnen

rijden waarin mijn dochter lag!

Zodra de brancard eruit werd gereden

stortte het traumateam zich op Celine.

En dat gaat er niet zachtjes aan

toe: naalden werden ruw in haar

armen, benen en hals gestoken, slangetjes

staken in no-time overal uit.

Celine werd aan de beademing

gelegd en besloten werd haar in een

kunstmatige coma te houden.” Rienjan

slikt even en vervolgt: “Ik heb zo’n

diep respect voor de wijze waarop de

artsen en verpleegkundigen Celine

geholpen hebben. En ook ik ben

enorm goed behandeld en begeleid.

Ik was natuurlijk vastgekleefd aan het

bed van mijn dochter. Ik kon er blijven

eten en slapen.” Celine werd bijna

vier dagen in coma gehouden. Rienjan:

“En de artsen konden niets met

zekerheid zeggen. Simpelweg omdat

ze het óók niet weten hoe en of Celine

uit haar coma ontwaakt. Het was

afwachten. Voor iedereen die erbij

betrokken was. Er is constant iemand

bij haar geweest die de apparatuur in

de gaten hield waaraan ze was vastgekoppeld.

De stickertjes bijvoorbeeld,

die ervoor zorgden dat de

slangetjes en naalden op hun plek

bleven, werden – om ontsteking te

voorkomen – om de twee uur verwisseld.

Er werd me verteld dat ze aan

het vechten was, dat konden ze zien

op de apparatuur. Celine reageerde

goed op prikkels. Ook op mijn stem.

Daar heb ik heel veel hoop uit geput.”

Rienjan kreeg van de artsen te horen

dat ze op woensdagochtend zouden

stoppen met het toedienen van de

medicatie die Celine in slaap hield. In

het ziekenhuis hoopten ze dat Celine

in de loop van de middag, begin van

de avond misschien een beetje bij

zou komen. Rienjan: “De vriendin

van Celine, die erbij was toen ze die

bewuste zondag onze hond Pita uitliet,

was tot nu toe elke dag in het

ziekenhuis geweest. Ook die bewuste

woensdag. We gingen net even naar

buiten om een sigaretje te roken en ik

weet nog dat ik rond het middaguur

tegen haar zei: ‘Esmee, dit wordt en

hele lange dag voor ons!’, maar toen

we net over twaalven weer naar

boven gingen en op de kamer kwamen,

zat Celine rechtop in bed.

Warrig en af en toe volledig de kluts

kwijt, maar ze was er weer!” De herinnering

aan het moment dat hij zijn

dochter min of meer rechtop in bed

ziet zitten met de ogen open, wordt

Rienjan nu echt even te veel: “Ik

stond aan het voeteneind van haar

bed”, zegt hij terwijl de tranen over

zijn gezicht rollen, “en ze wenkte me

om dichterbij te komen. Ze wilde me

iets vragen.” Hij vervolgt lachend,

door zijn tranen heen: “Ik vergeet

nooit meer wat ze vroeg. Ik dacht

eerst nog, er is iets loos, want ze lag

nog op intensive care met alle toeters

en bellen die daarbij horen. Zachtjes

zei ze terwijl ik vlakbij haar kwam:

Het eerste wat ze zei

toen ze wakker werd

uit haar coma was

Waar is mijn telefoon?

p

p

‘Waar is m’n telefoon?’ Ha! Dat geloof

je toch niet? Maar haar telefoon had ik

niet, die had Esmee. Ik had met haar

afgesproken dat zij de tam-tam op

Celine’s 06 in de gaten zou houden.

En Esmee had Celine’s mobiel niet bij

zich. Nou, Celine was pisnijdig! Ik zal

maar niet herhalen wat ze gezegd

heeft, maar ze hield niet op met zeuren

om haar telefoon tot ik ervoor

zorgde dat-ie kwam. De volgende dag

haar laptop erbij en daar lag ze: de

directrice! Nadat die slaapmedicatie

uit haar lijf was, zag je ze met het uur

beter worden. Whatsapp, Facebook, ze

had heel wat in te halen. Vriendinnen

stonden in de rij om bij haar op

bezoek te komen. En dat heeft enorm

bijgedragen aan haar herstel.”

Celine: “Ik weet me niets meer te

herinneren. Zelfs niet dat ik tegen

Esmee gezegd had dat ik me niet lekker

voelde worden en op dat bankje

wilde gaan zitten. Het laatste dat ik

nog weet is dat we Pita uitlieten en

het volgende moment was bijna vier

dagen later. Het heeft zo moeten zijn,

dat juist Dorien die ook nog eens

weet hoe ze moet reanimeren op dat

moment voorbij kwam, dit kan geen

toeval zijn! Ook het moment van ontwaken

en mijn vraag aan mijn vader

en boosheid over het ontbreken van

mijn 06, weet ik niet meer. Mijn eerste

herinnering is dat ik moest plassen,

ha! Verder niets. Beetje bij beetje

kwam ik weer bij. Het heeft nog wel

lang geduurd voordat al die troep uit

mijn lijf was, want pas vanaf vrijdag

komen de herinneringen weer op

gang. Gelukkig heb ik fijne gesprekken

gehad met een speciale traumapsycholoog.Zij

hebben me heel goed

geholpen: ik ben nu niet meer bang

om te gaan slapen bijvoorbeeld.” De

herinnering aan de angst die ze in het

begin had, maakt Celine emotioneel,

maar ze herstelt zich moedig: “Ik heb

zoveel berichtjes gekregen via social

media. Ik ben blij dat Esmee de dagen

dat ik in coma lag mijn telefoon bij

zich heeft gehouden. Mijn telefoon is

m’n alles, dat is m’n kind! Ik heb pas

een maand later alle facebookberichten

door willen lezen. Zo bijzonder!

Honderden vrienden hebben met me

meegeleefd. Uit alle hoeken van het

land kreeg ik berichtjes van mensen,

die het van-hebben-horen-zeggen.

Maar ik heb niet zoiets van ‘het leven

vóór en het leven ná mijn hartstilstand’

hoor!

21


22

VIER HANDEN OP ÉÉN BUIK: CELINE EN HAAR VADER RIENJAN

Elke week krijgen 300 Nederlanders een

hartstilstand buiten het ziekenhuis. De

kwaliteit van leven na een succesvolle

reanimatie is meestal goed. De meeste

mensen die een hartstilstand overleven

hebben een goede kwaliteit van leven.

De kwaliteit van leven na een hartstilstand

is verbeterd door:

• directe reanimatie door omstanders

en snel en succesvol inzetten van een

AED

• uitgebreide behandelmogelijkheden

door ambulancezorgverleners

• behandeling in het ziekenhuis

(bron: hartschtichting.nl)

Ik heb de draad weer snel opgepakt

en bovendien: ik heb nu een ‘kastje’:

een ICD pacemaker die onder mijn

huid zit. Zodra mijn hart weer stopt,

krijg ik vanzelf een schok.”

Wat de hartstilstand bij Celine heeft

veroorzaakt, is niet bekend. Het stopte

gewoon met kloppen. En wonder

boven wonder mankeert ze nog

steeds niets. Ze voelt zich net zo kiplekker

als voordat haar hart ermee

ophield. Het directe handelen van

Dorien die als eerste terplekke was in

combinatie met de twee agenten die

later kwamen, hebben haar leven

gered. En Dorien weet ‘toevallig’ hoe

ze moet reanimeren. Beroepsmatig

moest ze haar papieren halen, maar

toen ze stopte met werken, miste ze

de jaarlijkse herhalingscursus.

Dorien: “Tot een aantal jaar geleden

bij ons voor de deur een man van zijn

fiets viel: hartstilstand. Ik zag vanuit

ons huis dat iemand bezig was met

reanimeren en rende erop af. Toen ik

terplekke kwam stopte de hulpverlener

met reanimeren en ik riep: ‘Doorgaan!’

Want dat wist ik nog van eerdere

cursussen, dat stoppen geen

optie is: je moet doorgaan totdat

ambulancepersoneel het van je overneemt.

De hulpverlener deed wat ik

vroeg en ik kon me nuttig maken

door omstanders weg te houden van

de plek des onheils. Maar ik realiseerde

me ook dat een opfriscursus toch

wel heel belangrijk was. Ik ben toen

bij de EHBO in Noordwijk terecht

gekomen en heb de cursussen weer

opgepakt.”

De gevolgen voor Celine? Minimaal.

Een geïmplanteerde pacemaker en

een klein pilletje om haar bloed dun

te houden. In het weekend gaat ze

weer lekker stappen op de Grent, ze

studeert aan het ROC in Leiden en

verdient een centje bij bij de Meiden

van Eveleens. En hoe zit het met

de toekomstplannen? “Reizen”,

antwoordt ze met een gretige blik.

“Backpacken naar Bali.”

De gevolgen voor Dorien? “Geen! Ik

ben zo blij dat ik gelijk betrokken ben

bij haar herstelproces en natuurlijk

dat ik aan de basis heb mogen staan

van een levensreddende reanimatie.

Niets gebeurt voor niets. Dit heeft zo

moeten zijn. Ik ben niet echt gelovig,

maar als je dan toch met een reden

hier rondloopt, is dit mijn reden

geweest!”

De gevolgen voor vader Rienjan?

“Ik moet hoognodig met een traumatherapeut

om de tafel, want ik herbeleef

deze nachtmerrie keer op keer.

Celine haar moeder en ik zijn gescheiden

en natuurlijk heeft zij ook

op haar eigen manier haar verdriet en

wanhoop gekend tijdens deze periode,

maar ik kan mijn verdriet dat we

bijna ons enige kind hebben verloren,

niet met haar delen. En Celine pakt

haar leven weer op daar waar het

even stopte: tijdens een wandeling

op de Duinweg op zondag 18 oktober

om 13.15 uur.”


Josanne Kruis (45) zet zich als vrijwilliger in voor de stichting Europa

Kinderhulp en zoekt gastgezinnen voor kinderen die zelf nooit op

vakantie kunnen gaan. Deze kinderen worden o.a. Door het Rode

Kruis geselecteerd in geheel Europa uit achterstandsgezinnen, om

in aanmerking te komen voor een vakantie in Nederland.

europa kinderhulp

Geef een kind

de vakantie van zijn leven

Josanne: ‘Ik heb zelf twee dochters,

Sam (10) en Noa (9), en geniet daar

elke dag van. Na hun komst wilde ik

het liefst nog meer kinderen, ik dacht

altijd dat een groot gezin niet in mijn

drukke leven zou passen. Door mijn

werk als docent communicatie op de

Hoge School Utrecht zijn wij pas laat

aan kinderen begonnen. Na de geboorte

van onze kinderen wilde ik

meer tijd voor hen maken. Ik begon

een opleiding als sport- en relatiecoach

en stopte met mijn werk als

docent. Nu werk ik ‘s avonds en als

de kinderen naar school zijn en heb

ik veel tijd voor hen. Heerlijk!

Vorig jaar zag ik op SBS6 een programma

over de stichting Europa

Kinderhulp. Ik was echt onder de indruk

en wilde zelf ook de mogelijkheid

bekijken om een kindje een

vakantie te geven in ons gezin. Na

contact met de stichting en de formaliteiten,

kwam Johan (7) uit Parijs op

vakantie naar Noordwijk. Dat was

heel bijzonder. Hij had bijvoorbeeld

nog nooit gras gezien, trok direct zijn

schoentjes uit en liep met blote voeten

door het gras. Het strand en de

zee, kende hij niet en kon uren lang

spelen met ‘gewone’ dingen. Veel

mensen denken dat je met een gastkind

alleen maar speciale dingen

moet doen zoals naar een pretpark

maar dat hoeft juist niet. De aller

daagse dingen die wij meemaken

en doen zijn voor hen al bijzonder.

Na het vertrek van Johan, hij was drie

weken in ons gezin geweest, wilde

ik ons direct weer inschrijven voor

een gastkindje. Ik zocht contact met

de stichting en omdat ik zo enthousiast

was vroegen ze mij om mee te

helpen gastgezinnen te zoeken in de

bollenstreek. Nu ben ik vrijwilliger en

ga samen met een collega op bezoek

bij gezinnen om te beoordelen of zij

in aanmerking komen. Het is best

moeilijk om mensen over de streep te

trekken dit te doen. Jammer eigenlijk.

Wat is nu twee weken? Ik weet uit

ervaring hoe veel voldoening ik zelf

heb gekregen om dit te mogen doen.

Ik kan het echt iedereen aanraden!

Maar belangrijker je geeft een enorm

mooi cadeau aan een kind dat zelf

niet gekozen heeft voor de situatie

waarin hij nu leeft.’

De organisatie

Europa Kinderhulp is een ongesubsidieerde

stichting die al 50 jaar kinderen uit diverse

Europese landen laat genieten van een

onbezorgde vakantie!

In 1960 kwamen er 50 Letlandse kinderen

in Amsterdam in de wijk Slotermeer op

vakantie. De initiator was Jan Ploeger.

Dit was een eenmalige actie van een

speeltuinvereniging, maar dit was wel de

eerste aanzet voor het ontstaan van Europa

Kinderhulp, welke officieel werd opgericht op

23 maart 1961.

Daarna ging hij contacten leggen met

Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland. In 1963

komen er bijna 100 kinderen naar Nederland.

Het kinderaantal groeit flink door. In de

jaren ‘70 komen jaarlijks 15 treinwagons

met 1000 kinderen uit Berlijn en Hannover

naar Nederland voor een vakantie bij een

vakantiegezin. Begin jaren 70 waren er

heftige godsdiensttwisten in Noord Ierland.

Vanuit het principe van Europa Kinderhulp

dat alle kinderen gelijk zijn, worden met

opzet zowel een katholiek als een protestants

kind geplaatst. Er komen dan inmiddels ook

kinderen uit Oostenrijk, Frankrijk, Nederland,

Engeland en Oekraïne. Jaren hebben we

projecten gedaan met kinderen uit Minsk,

Roemenië, Bosnië, Albanië en Kosovo.

Europa Kinderhulp werkt uitsluitend met

vrijwilligers. Er blijft bij Europa Kinderhulp

géén geld aan de strijkstok hangen en

wij werken met zeer betrokken en actieve

medewerkers. Wij geven van de 100% die

we binnenkrijgen 95% uit aan ons goede

doel namelijk: de kansarme, kwetsbare

kinderen. Als goede-doelen-organisatie is

het belangrijk dat je de zaken financieel

op orde hebt en transparant bent. Sinds

2005 beschikt Europa Kinderhulp over het

CBF-Keur. Op dit moment hebben wij ruim

100.000 kwetsbare en kansarme kinderen

een onvergetelijke vakantie bezorgd. Wij

bieden deze vakanties aan jongens en

meisjes, ongeacht hun religieuze, etnische

of sociale achtergrond.

Voor meer informatie:

www.europakinderhulp.nl

23


Noordwijkse Woningstichting

‘Ik vind het jammer dat hij het college

verlaat’, liet Jos Wienen, burgemeester

van Katwijk, weten. ‘Zijn wethouderschap

heeft geresulteerd in een gezonde

financiële huishouding en vooruitgang

op vele onderwerpen die hij in zijn

portefeuille had.’ En nu is deze ambitieuze

oud-wethouder werkzaam binnen de

gemeentegrenzen van Noordwijk. Maar

niet als politicus. “Daar was ik een beetje

klaar mee, met de politiek. Besturen

ligt mij veel beter,’ laat de kersverse

directeur-bestuurder van de Noordwijkse

Woningstichting weten.

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN

24

‘Werken is meer dan

alleen geld verdienen’


De 59-jarige Willem van Duijn is de opvolger van Auke Uilkema

en is met ingang van februari actief in zijn nieuwe functie als

directeur-bestuurder. ‘Ik ben er heel blij mee’, zegt hij enthousiast.

‘Het is een maatschappelijke taak en ik heb hier mijn eigen

toko. Als wethouder ben je echt zowat 24/7 bezig met je functie.

Bestuurlijk gezien vond ik dat heerlijk om te doen, maar ik

merkte dat ik weerstand kreeg tegen het politieke gedeelte.

Bovendien: als je op mijn leeftijd nog zo’n kans krijgt, dan pak je

‘m met beide handen.” Van Duijn zat gemiddeld vier, vijf jaar bij

een werkgever. “Ik ben heel vaak geswitcht, maar ben altijd

goed weggegaan. Met vele ex-collega’s heb ik nog steeds contact.

Soms dacht ik: ‘Stommerd, wat doe je nu?’, als ik weer eens

van baan veranderde. Maar eenmaal gewend op mijn nieuwe

werkplek had ik al gauw zoiets van: hé fijn zeg, weer nieuwe

mensen om me heen, verbreding van mijn horizon, heerlijk!”

Van Duijn woont in Katwijk, maar voelt zich geen ‘echte’

Katwijker, temeer omdat hij 35 jaar buiten Katwijk heeft

gewerkt. “Ik ken Noordwijk heel goed. Ik heb in het bestuur

gezeten van de NIJC en ken veel mensen van deze bijzondere

schaatsvereniging waarmee ik lange tijd veel sportieve

schaatsmomenten heb mogen delen. Maar vanuit mijn functie

als wethouder in Katwijk ken ik natuurlijk ook veel Noordwijkse

bestuurders. Ik vind Katwijk trouwens niet echt een andere

gemeente dan Noordwijk. Het grote verschil merk ik niet.

Hard werken en de ‘doe-maar-normaal-dan-doe-je-al-gekgenoeg-mentaliteit’

die vind ik opvallend overeenkomen.”

Over samenwerking

Als woningstichting vindt Van Duijn een goede samenwerking

met omringde gemeentes en stakeholders van essentieel

belang: “Vorige week sprak ik collega Aad Verkade (directeur-bestuurder

woningstichting Sint Antonius van Padua,

Noordwijkerhout, red.). We hebben afgesproken om eens te

onderzoeken waar onze kansen liggen om samen te werken.

We zijn natuurlijk twee kleine corporaties (zij circa 1800

woningen en wij zo’n 2200) en we kunnen elkaar enorm

versterken. Als er sprake zou zijn van een samenwerking met

een andere gemeente, zou dat met Noordwijkerhout zijn.”

Over negatieve publiciteit

“Kijk, de woningcorporaties hebben het natuurlijk gedaan op

het moment. De huurder verlangt veel terwijl ons geld wordt

afgeroomd: er gaat 1,7 miljard euro naar Den Haag wat via

belastingen weer wordt teruggegeven aan anderen! Wat voor

ons van belang is, is om een goede communicatie te hebben

over wat onze ambities zijn en over wat wel en wat niet mogelijk

is. De nieuwe woningwet vraagt heel veel van ons. Maar

waar ik ook veel energie in wil steken is procesverbetering.

Ik voel de behoefte om dat ook tegen de inwoners van Noordwijk

te zeggen: we kunnen ons met alle benchmarks meten.

Onze woningstichting is financieel gezond, we zijn er voor de

huurder! We staan voor een uitdagende opgave, maar iedereen

is gemotiveerd om hier zijn schouders onder te zetten.”

Over bouwen

“Ik wil graag bouwen! We hebben een nieuwe berekening

gemaakt waarin staat dat we 1000 nieuwe woningen zouden

moeten bouwen, willen we onze doelgroepen kunnen bedienen.

Ik heb overlegd met wethouder Dennis Salman en gezegd:

Help me! Ga die locaties ontwikkelen! Ik wil ook wel

kijken of we een en ander binnen het dorp zouden kunnen

verwezenlijken, maar dat zal nooit lukken met de aantallen die

wij voor ogen hebben. Gelukkig lijkt er beweging te komen in

Bronstgeest en Offem-zuid, maar eer dat je goed en wel aan

het bouwen bent, ben je zomaar een jaar verder. We zijn nu

bezig met het Rederijkersplein: hier komen betaalbare huurwoningen

die voor de helft voor senioren zijn bedoeld met

een zorgindicatie en de andere helft voor 55-plussers. Naar

verwachting staan deze huizen er in 2018. We zijn ook in gesprek

met Groot Hoogwaak om te onderzoeken of we daar

samen iets kunnen doen. En misschien op de plek van de

Nortgo sporthal en de Herenweg.

Ambities voldoende. En nu maar hopen dat Van Duijn even

blijft zitten waar hij zit. “Mijn vader was 76 toen hij stopte met

werken en ik lijk op ‘m! Dus ik ben voorlopig nog niet klaar.

Werken is wat mij betreft meer dan alleen geld verdienen.”

Willem van Duijn

25


Gemeente Noordwijk

Mantelzorgwoningen

Wat is het? Waar moet je op letten?

26

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak

langdurig voor zieke familieleden of vrienden.

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een

baan. Veel mantelzorgers hebben geen behoefte

aan het etiket Mantelzorg en doen waarvan ze

vinden dat het moet. Maar uit de praktijk blijkt

dat de combinatie van steun van een naaste

en je eigen leven een moeilijke is. Dan zijn er

binnen Noordwijk mogelijkheden voor hulp.

De gemeente ondersteunt mantelzorgers

met bijvoorbeeld tijdelijke overname van

de zorg (respijtzorg). Zij geeft subsidie aan

het Mantelzorgsteunpunt, die u van advies

kunnen dienen als dat nodig is. Ook kunnen

Mantelzorgers in aanmerking komen voor een

blijk van waardering.

TEKST FRED KOK BEELD PR

Wat is een mantelzorgwoning?

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder

of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u

dicht bij elkaar woont. Hieronder leest u welke mogelijkheden

daarvoor zijn. En met welke aandachtspunten, regels en gevolgen

u dan rekening moet houden. Kunt u een stuk aan uw woning

bouwen? Of heeft u een garage die u kunt verbouwen?

Dan kunt u overwegen om daarvan een mantelzorgwoning te

maken voor degene die u verzorgt. Ook kunt u kiezen voor een

kant-en-klare woning die u in uw achtertuin plaatst.

Vergunning niet nodig

• Vanaf 1 november 2014 heeft u geen vergunning meer nodig

voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Daarbij

maakt het niet uit of het gaat om een aanbouw, een verbouwing

van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een

kant-en-klare woning.

• Omdat er geen vergunning meer nodig is voor een mantelzorgwoning,

hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen

van uw bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels:

• U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende

bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de

omvang en de plaats van het bouwwerk.

• U moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan

over veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.

• De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal

één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal

twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg

ontvangt of verleent.

• Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen

om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of

andere deskundige persoon of instantie.


Als er geen sprake meer is van mantelzorg

moet de geschakelde woning weg

h

• Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer

gebruikt worden als woning. U hoeft de woning dan niet

af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer

verwijderen.

• U mag alleen de begane vloer van de mantelzorgwoning gebruiken

als leefruimte.

• Laat u een bestaand bouwwerk bij uw huis ombouwen tot

mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang hiervan niet te

voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.

• Kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning en woont u

buiten de bebouwde kom van een dorp of stad? Dan zijn er

geen extra randvoorwaarden voor de bebouwingsoppervlakte.

Enkele aandachtspunten

Gevolgen Inwonen

U kunt er ook voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u

verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Dit betekent

dat u samen een huishouding gaat vormen. Dat heeft een

aantal gevolgen:

Als u en/of uw naaste een uitkering heeft, kan deze uitkering

gekort worden. Informeer hiernaar bij de uitkeringsinstantie.

Er kunnen gevolgen zijn voor de Wmo-indicatie van uw naaste.

De meeste gemeenten geven geen huishoudelijke hulp als er

een gezonde volwassen huisgenoot aanwezig is.

Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden.

Informeer hiernaar bij de Belastingdienst. Gaat u bij uw naaste

inwonen in een huurwoning? Zorg dan dat u geregistreerd

wordt als medehuurder. Dit kunt u doen zodra u twee jaar met

uw naaste in deze woning heeft samengewoond. Woont u als

kind in bij uw vader en/of moeder? Dan is het niet altijd mogelijk

om medehuurderschap te krijgen. Informeer u hierover bij de

verhuurder of woningbouwcorporatie.

Als u dichter bij elkaar gaat wonen, kan dat een grote impact

hebben op uw leven. Houdt u daarom rekening met het

volgende:

• Door de nabijheid is de kans groot dat u meer zorg gaat

geven dan voorheen. Daardoor kunt u belast raken.

• Bent u, uw gezin of degene die u verzorgt sterk gebonden

aan de huidige woonomgeving?

• Kijk ook waar de andere mensen wonen die mantelzorg aan

uw naaste kunnen verlenen.

• De waarde van het huis kan veranderen, en daardoor ook

de WOZ waarde.

• Als er geen sprake meer is van mantelzorg, moet de

geschakelde woning weg.

Gevolgen Duo-, kangoeroe- en schakelwoningen

Een andere optie is om samen met degene die u verzorgt te

verhuizen naar een duo-, kangoeroe- of schakelwoning. Dit zijn

zelfstandige woningen die geschakeld zijn, zodat u gemakkelijk

in de andere woning kunt komen. Informeer hiernaar bij uw

gemeente of woningcorporatie.

Bronnen: Mezzo, belangenvereniging mantelzorgers, Bouwbesluit en Wmo beleidsnota Noordwijk

27


opvolging

The story of my life:

wat er ook gebeurt, ik sta gewoon weer op...

28

De meeste mensen kennen Gijs de Wit als

de bloemenman uit de Digros in Noordwijk.

Of als die Noordwijkerhouter van camping

Jan de Wit. Of als die fanatieke schaatser en

wielrenner. Hij vertelt met groot enthousiasme

over werk en sport, over struikelen, vallen en

weer opstaan.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN

I stumble here, I get up there

I fall again into the ocean

I’m passionate, what lies ahead

my eyes look up in the sky

fragment songtekst Gijs de Wit

Van St. Bavo naar de bloemen

Gijs (63) groeide op in het Langeveld, gemeente Noordwijk.

Zijn ouders, Henk en Bep de Wit, waren eigenaar van camping

Jan de Wit. Dat was keihard werken, en altijd klaar

staan voor de campinggasten. Gijs wist zelf niet goed wat

hij wilde en verliet de MTS zonder diploma. Hij begon met

werken bij de St. Bavo, in de arbeidstherapie. ‘Een hele

nieuwe dimensie. Ik ging met andere ogen kijken naar

mensen, materie en posities in de samenleving.’ Hij haalde

diploma’s en werkte 10 jaar lang op verschillende afdelingen.

Maar altijd met een zekere interne onrust. ‘Wat ik zocht? Ik

wist het niet. Tot ik op een dag, ik was 26, bij een gesprek zat

met een aantal kwekers en iemand met een bloemenwinkel.

Vol vuur spraken ze over de handel. De schellen vielen van

mijn ogen. Dít is wat ik wil!’ Hij geeft een klap op de tafel.

‘Een combinatie van mensen, een winkel én handel. Ik wist

er helemaal niets van, maar ik wist zeker; dát kan ik.’

Ben ik gemotiveerd, dan ben ik niet te stoppen

Met de focus op de bloemenhandel en zijn tomeloze energie

ontwikkelde Gijs zich snel. ‘Ik wilde een winkel. Maar waar?

In 1980 las ik in de krant dat Digros concessionairs zocht

voor de nieuw te bouwen winkels. Slagers en bakkers, maar

geen bloemist. Ik heb gebeld en gevraagd naar Jan van den

Broek (oudste zoon van Dirk van den Broek). Ja, die kreeg ik


echt aan de lijn en ik heb hem vol vuur verteld wat ik wilde.

Om een lang verhaal kort te maken, hij ging met mij in zee.

Daar ben ik de man nog steeds dankbaar voor.’ Binnen 10

jaar tijd had Gijs 3 winkels. Digros Noordwijk opende in

maart 1981, in 1987 een zelfstandige bloemenwinkel in

Voorhout (verkocht in 1992) en vanaf 1990 een bloemenshop

in Dirk, Katwijk.

Zoveel geluk met ‘mijn meiden’

‘Ik heb altijd geluk gehad met personeel, tot op de dag van

vandaag. Dezelfde energie, dezelfde gerichtheid, het voor

elkaar willen doen. Zonder al die meiden had ik ’t nooit

gered.’ Over de vraag of hij zelf geen bijdrage heeft geleverd

aan dat geluk moet hij even nadenken. ‘Mogelijk wel ja. Ik

geef altijd veel vertrouwen en verantwoordelijkheid. En dat

moet je niet per minuut willen terughalen. Dat doe je met

overleg en bijsturen. We hebben een fantastisch team.’

Fanatiek sporten

Vanaf zijn 35e speelde hij squash, bloedfanatiek natuurlijk.

Wedstrijden begonnen soms om 18.00 in Noordwijk Zee.

Zijn teamleden moesten de tegenstander met een smoes

aan de praat houden, omdat de winkel om 18.00 sloot. Om

18.01 stoof Gijs naar de hal en zei bij binnenkomst: ‘Zo,

wanneer gaan we beginnen?’ In die jaren kreeg hij last van

zijn rug. Na een zoektocht langs eindeloos veel ‘peuten’

werd hij geconfronteerd met een paar simpele vragen.

‘‘Hoe oud bent u? Hoe ziet een werkdag eruit? Hoe zit het

met sporten? En uw eetpatroon?’ Die man luisterde, schreef

mijn antwoorden op, omcirkelde mijn leeftijd en zei ‘alstublieft’.

Ok….daar moest ik wat mee. En eigenlijk wist ik dat

zelf ook wel.’ Dus hij stopte met squashen.

Ik op een racefiets? Echt niet!

‘Vroeg een maat; ‘zullen we dan gaan schaatsen?’ Dat bleek

ook geweldig. Maar ja, wat doe je dan in de zomer? Fietsen?

Nee, niks voor mij. Dat vond ik niet wat, die mannen op

zo’n fiets. Maar ja, ik moest toch een keertje mee. En ik vond

het te gek. Dus ik was verkocht. En gaat het goed, dan komt

dat fanatieke en brutale in mij naar boven. Dan wil ik naar

voren. Vanaf mijn 49e begon ik wedstrijden te rijden.

Dat was echt niet mijn bedoeling, maar het was geweldig.

Wat een feest, zeker die kermiskoersen in de regio. In

Noordwijkerhout bleken ze me allemaal nog te kennen.’

Gijs vond vijftig worden niet zo’n punt. Maar hij merkte dat

hij in de jaren daarna in zijn omgeving meer werd geconfronteerd

met ziekte, ouderdom en verlies. ‘Het komt

dichterbij, dus dan ga je zelf ook meer nadenken. Nee, ik

werd niet voorzichtig, maar ik vroeg me af of ik goed bezig

was. Met werk en sporten, met de balans. Daarom ben ik

gestopt met fanatiek schaatsen, ik wilde alleen nog ontspannen

op de ijsbaan staan. En ik stopte met de kermiskoersen,

daar was altijd wel een valpartij. Ik dacht ‘dit moet

ik niet meer willen, ik ben te fanatiek.’

En toen ging het mis

Mei 2015 ging het op de wielerbaan in Lisse toch mis. ‘In de

laatste ronde van een wedstrijd was het een touché met een

andere renner. Ik ben met 45 km per uur over zijn achterwiel

de hekken ingevlogen. Een gebroken heup, vier gebroken

ribben en een gebroken sleutelbeen. Mijn helm was kapot,

maar mijn hoofd gelukkig niet.’ Gijs verbleef 8 dagen in het

ziekenhuis en daarna een aantal weken in zorghotel De Kim.

Daarvandaan naar huis, met de nodige extra zorg, zeker ook

van zijn vriendin. ‘Ondertussen hebben de meiden de

winkels draaiend gehouden en een collega inkoper heeft de

inkoop overgenomen. Dat was voor iedereen een enorme

belasting ja.’

Hoe nu verder?

‘De arts in het ziekenhuis vroeg ‘wat heeft u hier nou van

geleerd meneer de Wit?’ Niet belerend hoor. Dus ik dacht,

ja….gebruik dit moment Gijs. Ik ga de winkel in Noordwijk

afbouwen. Annemiek, mijn geweldige bedrijfsleidster in

Noordwijk, neemt per januari 2017 de zaak over. Dat jaar

word ik 65. Ik blijf in 2017 nog de inkoop doen, en dan zien

we wel. Ik houd alle opties open. Zonder het ongeval was

dit ook gebeurd hoor, maar het is doelgerichter geworden,

vastomlijnder.’ Na het ongeval heeft Gijs lang moeten

revalideren en hij is beperkt in zijn afzet met lopen, maar

totaal niet als hij fietst. Dus ja, hij rijdt (voorzichtig) weer op

een racefiets. ‘Maar geen wedstrijden hoor, ik ga het niet

meer opzoeken.’

Kwaliteit boven kwantiteit

‘Het had veel ernstiger kunnen aflopen, met nog meer

blijvende schade. Dus het is eigenlijk wel mooi dat ik nu zo

kan terugblikken én vooruitblikken. Waarbij ik wil dat kwaliteit

belangrijker wordt dan kwantiteit. Waar ik niet bezig hoef te

zijn met mensen die iets van je willen voor geld. Vooral dat

laatste wil ik niet meer. Dus als alles wat ik MOET wegvalt, dan

hoop ik door te groeien naar een relaxte oudere evenwichtige

man, die keuzemomenten goed kan benutten.’ ‘Verder wil ik

lekker klussen, ook bij vrienden. Misschien wel samenwonen

met mijn vriendin. Vrijwilligerswerk doen met gehandicapte

kinderen. Lekker lezen, ja dat kan ik ook hoor. En muziek

maken.’ Hij wijst naar een gitaar. ‘Muziek maken, songs

schrijven. Mijn angstbeeld is op de bank zitten en helemaal

niks te doen hebben. Ach, ik moet gewoon maar een beetje

de confrontatie met mezelf aan gaan.’

-

ZIJN MEIDEN

-

Naast alle geweldige meiden in zijn team, verdienen deze

3 dames extra vermelding:

Annemiek Paardekoper Bedrijfsleidster Noordwijk.

Volgend jaar 25 jaar in dienst. Ze neemt per 2017 de zaak

in Noordwijk over.

Mariëlle van der Hulst Bedrijfsleidster Katwijk. Volgend jaar

28 jaar in dienst.

Els van Kempen Bedrijfsleidster in Voorhout geweest (9

jaar) en nu alweer 7 jaar rechterhand in Noordwijk en

Katwijk.

29


DAMMY HEEMSKERK MET RECHTS VAN HEM RUUD RAABE.


Drager


zijn is een eervolle taak’

Mijn passie

Je kunt hem met recht een bekende Noordwijker

noemen: Dammy Heemskerk (68). Hij heeft een vlotte

babbel, werkt graag met mensen en hoewel hij de

pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt, denkt hij er

nog niet aan om te stoppen met zijn werk als drager.

TEKST LINDA VERSTEEGE

BEELD BURO BINNEN

Dammy Heemskerk werkte jarenlang

in de horeca en was uitbater van de

Rank en de Kuip. ‘Ik ben het horecaleven

ingerold’, vertelt hij. ‘Als jongen

van veertien haalde ik al glazen op bij

mijn oom in zijn zaak. Gekscherend

riep ik altijd ‘als je niks kan, kun je

altijd nog in de horeca gaan werken!’.

Nadeel zijn de werktijden, dat is als je

een gezin hebt niet altijd makkelijk.

Maar ik heb het altijd erg naar mijn

zin gehad. Het regelen, met mensen

werken, het mensen naar de zin maken,

dat is het horecaleven. Maar als

ik eerder met het uitvaartvak in aanraking

was gekomen, dan had ik

waarschijnlijk uitvaartleider geworden.

Het is een mooie branche en

heel dankbaar werk.’

Verjongen

Net zoals dat hij het horecavak inrolde,

kwam hij ook per toeval in aanraking

met het werk als drager. Dammy:

‘Toen oma overleed, werd zij

gedragen door de vaste dragers van

Maarten van den Berg. Ik zei tegen

Maarten kun je daar nou geen jongere

mensen voor vinden? Het waren

– met alle respect – echt allemaal

oudjes! Maarten zei toen dat jonge

dragers niet te vinden waren. Onzin!

En dat zei ik hem ook. En toen kreeg

ik de bal terug: Wil jij het doen dan?

Ik heb ja gezegd, en ben drager geworden

bij Maarten, het leek me een

eervolle taak. En ik had al eens eerder

ervaren hoe belangrijk die taak kan

zijn. Toen ik 16 jaar was overleed een

vriend van mij. Samen met vijf andere

vrienden droegen wij zijn kist. Het

was het laatste wat wij voor hem konden

doen. Zijn ouders waren ons zo

dankbaar, dat is me altijd bijgebleven.’

Professionaliteit

De eerste klus als drager was op ‘derde’

kerstdag. ‘Laten we zeggen dat ik

een uitbundige kerst had gehad’, lacht

Dammy. ‘Het was natuurlijk best even

wennen, maar het ging eigenlijk direct

goed. Elke uitvaart is anders en

elke uitvaart werk ik alsof het de eerste

is. Voor de mensen die hun dierbare

moeten wegbrengen, is de uitvaart

zo’n belangrijk moment. Je mag

geen fouten maken. En als je onverhoopt

toch een foutje maakt, laat je

dat niet merken. Professionaliteit is

heel belangrijk in dit vak. Wat overigens

niet betekent dat er op gepaste

momenten best gelachen mag worden.

Dat is afhankelijk van de persoon

die je wegbrengt en of het past bij de

sfeer van de uitvaart. Ik herinner me

nog dat Tante Gras was overleden.

Tijdens haar leven heeft ze altijd geroepen:

‘Voor mij geen poespas,

draag mij maar weg in een kruiwagen’.

Op het moment dat de rouwauto

van de kerk naar het graf ging rijden,

startte hij niet. Uiteindelijk hebben

we Tante Gras lopend op een rijdende

baar naar haar laatste rustplek gebracht.

Dat kwam redelijk in de buurt

bij wat ze altijd riep en daar hebben

we echt wel om moeten gniffelen.’

Kraai

De dragers zijn altijd herkenbaar gekleed.

Ze worden ook wel kraaien

genoemd. ‘Het zwarte pak, de hoge

hoed. De gelijkenis met de kraai is er

zeker. Toch is ook de mode voor de

dragers in de loop der jaren wel iets

gemoderniseerd. Voor elke uitvaartondernemer

voor wie we lopen hebben

we een ander pak. Om dit vak

niet verloren te laten gaan, heb ik een

aantal jaar geleden samen met Ruud

Raabe het dragersgilde opgericht. Dat

betekent dat wij voor verschillende

uitvaartondernemers lopen. We zijn

als het ware zzp’ers. Ik probeer ervoor

te zorgen dat er altijd wat jongere

mensen lid zijn van het gilde. Ik word

zelf ook ouder, maar ik hoop echt dat

het gilde zal voortbestaan. We zijn

met ongeveer vijftien dragers en we

hebben zo’n drie a vier keer per week

een opdracht. Het uitvaartvak is in

beweging. Groot verschil is dat mensen

hun uitvaart soms al bij leven tot

in de puntjes regelen. Ook de invulling

van de uitvaartceremonie mag

wat uitbundiger zijn. Maar het dragen

van de kist blijft een serieus vak.’

31


E r o

p

u

i t

!

Lentekriebels

32

Kom mee naar buiten allemaal...

Erop uit, de lente lonkt. Bloeiende bollenvelden, de

lucht van hyacinten, de eerste terrasjes. Een ijsje op het

strand….Noordwijk naar Buiten; we zijn er klaar voor!

Noordwijk Buiten

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

Kwekerij en Theedrinkerij waar het leven goed is. Noordwijk

Buiten ligt aan de rand van Noordwijk tussen de bollenvelden.

Het bedrijf is gevestigd in een oude rolkas, dus het is er droog én

licht! Genieten zonder haast en stress staat hier voorop. Of het nu

gaat om het proeven van een plantje, het lezen van een krantje,

het maken van een praatje onder het genot van een kopje kruidenthee;

neem de tijd! Noordwijk Buiten is van 1 april tot 1 oktober

geopend op maandag t/m zaterdag, van 10.00 tot 16.00 uur.

Er is voldoende parkeergelegenheid, ook voor de fietsen!

Adres: Leeweg 14, Noordwijk.

Goed om te weten: Noordwijk

Buiten heeft geen pin, en ook

geen wifi.

LITERAIR LOPEN

Wandelen in Noordwijk, dat is natuurlijk niet nieuw. Maar dat u

kunt wandelen onder begeleiding van uw eigen literaire gids, dát

weet nog niet iedereen. Download de gratis app Literaire Route

Noordwijk op de smartphone en ontdek meer over de relatie van

verschillende schrijvers met ons mooie Noordwijk. Van Albert

Verweij tot Susan Smit; ze komen allemaal aan bod. Hans Croiset is

de verteller en loopt gezellig met u mee. Uw route wordt begeleid

door muziek, geluiden en foto’s. De app is gratis te krijgen in de

App Store of via Google Play. Wilt u meer informatie? Kijk dan op

www.schrijverspantheon.nl of www.letterkundigmuseum.nl.

Heeft u geen smartphone of vindt u het lastig een app te downloaden?

Durf te vragen! Er is vast wel iemand in uw omgeving

die u kan helpen.

TORENKLIMMEN

Het seizoen begint weer! Vanaf paaszaterdag 26 maart tot oktober

kan de toren van de Oude Jeroenskerk iedere zaterdag weer

worden beklommen. De tocht omhoog, onder leiding van een

gids, begint ieder half uur tussen 12.00 en 16.00 uur. 110 Treden op

om vanaf 40 meter hoogte van het unieke uitzicht te genieten.

De toegangsprijs is € 3,50 per persoon. Op www.deoudedorpskern.nl

vindt u actuele informatie over het torenklimmen.

SCHUITJE VAREN

Wilt u zelf varen in een 8-persoonssloep? In uw eigen

fluister-boot de wateren van de Bollenstreek ontdekken? Dan

kunt u vanuit de jachthaven aan de Van Berckelweg vertrekken.

Kijk op www.varenbollenstreek.nl voor meer informatie.

Rondvaart door de Bollenstreek? Iedere woensdag en zondag

vertrekt vanaf Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) een

historische open boot voor een rondvaart van 1,5 uur.

Altijd leuk om de regio vanaf het water te bekijken. Kijk op

www.varenbollenstreek.nl voor meer informatie of reserveer

bij de VVV van Noordwijkerhout.

De rondvaartboten van rederij Van Hulst vertrekken niet

meer standaard vanuit Noordwijk-Binnen (Schiekade). Toch

varen ze van april t/m oktober nog wel met kleinere groepen in

een open rondvaart-boot en/of sloep. Uitsluitend voor groepen

en op reservering. Dus als u met een groepje vrienden of

familie vanuit Noordwijk wilt genieten op het water, dan is dat

mogelijk. Kijk op www.rederijvanhulst.nl voor meer informatie

en de contactgegevens.

STRANDRUPS

Bent u slecht ter been of rolstoelafhankelijk en wilt u tóch

graag weer eens genieten van het strand? Maak dan een rit met

de strandrups. De strandrups vertrekt tussen 1 mei en 1 november

vanaf Langevelderslag en biedt u een unieke kans om het

strand op te gaan. In de Vrijbuiter, een stoer open voertuig op

rupsbanden, rijdt u langs de vloedlijn. Geniet

van de frisse lucht en het

unieke zicht op zee. Kijk op

www.outdoor4disabled.nl

voor verdere informatie

over de strandrups én het

reserveringsformulier. De

kosten voor een strandrit

van ongeveer een uur zijn

€ 7,50 per persoon.

VLOED WANDELING?

Beperkt en toch

onbeperkt het strand op

Met hoog water langs het strand wandelen

kan best ploeteren zijn. Maar dit is een

Vloedwandeling, met hoofdletter. Een

historische wandeling door Noordwijk aan

Zee, gebaseerd op het boek Vloed, van de

Noordwijkse schrijfster Susan Smit.

Download de route met bijbehorend

fotomateriaal via de website en kijk met

andere ogen naar Noordwijk aan Zee.


KACHELDUIN EN KUSTWANDELING

De Kust & Zeewandeling (12 km) voert langs de vuurtoren en

het Kachelduin, zandverstuivingen, dennenbomen, strand

en zee. Geniet onderweg van de kenmerkende kustbegroeiing

en maak kennis met bijzondere duin- en kustbewoners op

2,4 of 10 poten.

Kijk voor beide wandelingen én andere wandelroutes op

www.noordwijk.info onder het kopje ‘leuke dingen doen’ en

klik daarna op de oranje knop ‘meer wandel- en fietsroutes’.

KLOOTSCHIETEN IN DE DUINEN

Bent u ouder dan 12 jaar, kunt u door het zand lopen en

kunt u een kloot (een speciale bal) werpen? Dan bent u van

harte welkom om deel te nemen aan het klootschieten, een

eeuwenoud Hollands spel waarin gezelligheid en sportieve

strijd samenkomen. Onder leiding van een opperkloot legt

u een schitterend parcours af in de Noordwijkse duinen. U

kunt zich aanmelden met een groepje, maar ook individuele

aanmeldingen zijn welkom. De organisatie stelt een team

samen, waarmee u in 1,5 uur tijd probeert de kloot in zo min

mogelijk worpen op de eindbestemming te krijgen. De kosten

zijn € 12,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op

www.havefunevents onder het kopje ‘vakantie-activiteiten’.

FLOWERPOWER KEUKENHOF

MARKT ONDER DE LINDEN

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni wordt voor de 30e keer deze

geweldige tuinmarkt georganiseerd. Sfeervol genieten van

lommerrijke tuinen, lifestyle en delicatessen op locatie

Voorstraat en Lindenplein. Geniet van het goede buitenleven

en van de diverse tuinen

die zijn opengesteld door

Noordwijkse tuinbezitters.

Houd de website in de

gaten voor recente

ontwikkelingen en

bijzonderheden rondom

deze lustrumeditie;

www.deoudedorpskern.nl

FIETSEN

U trapt vast en zeker wel wat kilometers weg in en rond

Noordwijk. Op www.noordwijk.info vindt u onder het kopje

‘leuke dingen doen’ de nodige suggesties voor fietsroutes in

de regio.Nog leuker is het om Noordwijk vanaf het fietszadel

te ontdekken met begeleiding van een enthousiaste gids.

Leuk, leerzaam, gezellig én actief. Kijk op

www.biketoursnoordwijk.nl

naar de mogelijkheden, of

neem direct contact op met

Roel van Zuijlen.

7 Miljoen voorjaarsbloeiers stellen zich aan u voor op de

Keukenhof. Het thema 2016 is: ‘De Gouden Eeuw’, dé

historische bloeitijd van de wereldwijde Hollandse handel.

Het park is dit jaar geopend van 24 maart tot 16 mei. Kijk

voor meer informatie, of het online reserveren van tickets

op www.keukenhof.nl

BLOEMENCORSO

Het corso begint vrijdagavond 22 april rond 21.15 met een

verlichte tour van de praalwagens door Noordwijkerhout.

Zaterdag 23 april vertrekt het bloemencorso rond 9.30 vanaf

de Koningin Wilhelminaboulevard uit Noordwijk, richting

Haarlem. Exacte informatie over de mooiste file in Noordwijk

(traditioneel op de zondag na het corso) is op dit moment

nog niet bekend. Houd de website www.bloemencorsobollenstreek.nl

in de gaten

voor het laatste nieuws. Dit

jaar is er ook voor het eerst

de mogelijkheid om de

langs de route een zitplaats

op een tribune te reserveren.

KNRM REDDINGBOOTDAG

Op 30 april kunnen alle belangstellenden weer een kijkje in

de keuken nemen van de KNRM in Noordwijk. Ook de

historische, gerestaureerde reddingsboot Kurt Carlsen

wordt dan zeker geshowd. Kijk voor het exacte programma

op www.knrm.nl/reddingbootdag

VEILIGHEIDSDAG

Zaterdag 4 juni tussen 10.00 en 17.00 vindt aan de Noordwijkse

kust de 6e Veiligheidsdag plaats. In het kader van 150 jaar

badplaats belooft dit een extra bijzondere editie te worden.

Demonstraties en reddingsoefeningen, vliegend, varend,

en rijdend. Een spektakel wat u niet mag missen! kijk op

www.veiligheidsdagnoordwijk.nl voor verdere informatie.

33


Ondernemers

Kerkstraat

In de jaren zestig was Noordwijk Binnen

vol met winkels, van de Voorstraat tot en

met de Kerkstraat vond je een bakker, slager,

melkboer, groenteboer, slijterij en nog veel

meer gespecialiseerde winkels. Internet

bestond nog niet en de mensen wilden zelf

de producten uitzoeken in de winkel. Er

was plaats voor meerdere ondernemers die

hetzelfde product verkochten en het was

altijd druk en gezellig. Op oude foto’s uit

die tijd zien we in de Kerkstraat alleen maar

winkels en mensen die aan het winkelen zijn.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN

Ondernemen in de Kerkstraat

Is een nieuw tijdperk aangebroken?

Dat was een aantal jaren geleden wel anders. Ondernemers klaagden over leegstand

van winkels en gaven de gemeente de schuld door slecht beleid. Maar was

dat de werkelijke reden dat veel ondernemers er de brui aan gaven? De komst van

de supermarkt wordt gezien als een reden waardoor de kleine grutter is verdwenen.

Mensen vonden het gemakkelijk om in één winkel alles te kunnen kopen.

De komst van internet is een andere. On-line bestellen werd gewoon. Bestellen

vanaf een plaatje en de volgende dag binnen. Gemak dient de mens die door zijn

drukke bestaan geen tijd meer heeft om te shoppen. Passen en kiezen in de winkel,

bestellen op internet. Zijn we zelf dan ook een beetje ‘schuldig’ aan het verdwijnen

van de speciaalzaak?

Volgens sommige ondernemers is er een ommekeer. Steeds meer mensen willen,

zien, voelen, passen en ruiken wat ze kopen. Kiezen voor persoonlijk advies en

contact van de ondernemer en zijn expertise. Zijn soms bedrogen uitgekomen

na een internet aankoop en kiezen voor kopen in het eigen dorp en steunen daarmee

de ondernemers en lokale economie. We zien een kentering in de Kerkstraat

waar steeds meer ondernemers hun nek uitsteken en veelal met succes. Wij spreken

met enkele ‘oude rotten’ in het vak en zochten naar nieuwkomers met lef.

34


Vakman met lef

DE BLAUWE

WERELD

Kerkstraat 71

Noordwijk Binnen

071-3625960

Sinds oktober 2015 is Halit Ahmet Yalcin

(51) als kleermaker gevestigd in de Kerkstraat.

Na twintig jaar in een atelier in

Leiden te hebben gewerkt is zijn droom

uitgekomen; een eigen atelier. Hij heeft

nog wat moeite met de taal doordat hij

tijdens zijn werk in Leiden alleen Turks

sprak. Nu hij een eigen zaak heeft en

veel contact heeft met klanten leert hij

snel. Zijn dochter Pakize helpt ons met

het interview. Zij is samen met haar

moeder zes jaar geleden naar Nederland

gekomen en zit op het ROC in Leiden,

waar het gezin ook woont.

‘Toen ik tien jaar was werkte ik in Turkije

al in een naaiatelier. In het begin ging ik

nog naar school maar rond mijn twaalfde

niet meer. School was niet belangrijk,

er moest geld verdient worden. Mijn

vader ging alleen naar Nederland om

hier te werken en ik heb later zijn voorbeeld

gevolgd. Dat is nu ruim twintig jaar

gelden. Ik voel mij hier thuis alles is zo

goed geregeld hier. Nee ik ga nooit meer

terug.’ Zijn dochter denkt daar anders

over en mist haar familie in Turkije. Haar

twee broers hebben daar een gezin en

ook opa is weer terug. Zij helpt op vrijdag

haar vader in de winkel die zelf zes

dagen per week in het atelier te vinden

is. Iegenlijk is hij in het diepe gesprongen

door van de een op andere dag het leegstaande

pandje te betrekken waar ooit

De Blauwe Wereld was gevestigd. Zonder

er over na te denken zet hij deze

naam voort. Over politiek en religie praat

hij liever niet, dat is te beladen merken

we. Hij is een vakman puur sang met

veel lef en kan werkelijk elke klus klaren.

Sprong in het diepe

Nadat Pauly de Jager en Linn van der Reijden verliefd werden

op elkaar besloten ze samen een zaak te starten. Pauly

had ervaring met zijn streetwear winkel 77 en Linn had een

winkeltje met haar eigen gemaakte kussens en accessoires

in Warmond. Het samenvoegen van deze twee lijkt een

gouden greep gezien het bijzondere assortiment van

Keunn, zoals de winkel in de Kerkstraat nu heet.

KEUNN

Kerkstraat 40 A

Noordwijk Binnen

Pauly: 06 29733757

Linn: 06 57931804

www.keunn.nl

Bij binnenkomst zie je direct dat dit een bijzondere winkel is.

Overal om je heen zie je dingen alsof ze zo uit een film

komen. Veel spullen krijgen hier een tweede leven. Soms

opgeknapt, vaak zo gelaten om hun unieke karakter. Linn:

‘Je houdt van deze stijl of niet. Wij zoeken in heel Europa naar

woonaccessoires die je niet vindt in een doorsnee winkel. Dat

maakt ons uniek. Je kan hier ook een uur lang rondkijken en

dan nog zie je nieuwe dingen. We zitten hier pas sinds augustus

2015 en dit pandje stond al drie jaar leeg. Wij houden wel

van een uitdaging en zijn zonder een echt doordacht plan,

maar wel met een duidelijke visie, Keunn gestart. Juist hier

omdat wij merken dat de ondernemers willen vechten voor

de Kerkstraat. De saamhorigheid is hier groot.’

35


Forty Seven

Jonge hond met

ambitie

Piet-jan Duivenvoorden,

hairstylist

Het ondernemen stroomt bij Piet-jan

door de aderen. Net zoals Ray, startte hij

in 1988 zijn eigen bedrijf kapsalon New

Image. Al snel kwamen er meer kapsalons

bij welke hij met zijn vrouw runde

onder de naam NIK. Een begrip in

Noordwijk en Noordwijkerhout. In 2015

gingen Piet-jan en zijn vrouw hun eigen

weg en werd de kapsalon in Noordwijk

omgedoopt tot Forty Seven, het huisnummer

van de zaak in de Bronckhorststraat.

Naast de kapsalon waar Piet-jan

drie dagen per week te vinden is, is hij

ook distributeur van het kappersmerk

NYCE is veel in Italië te vinden voor

shows en beurzen waar hij creative

director is. Volgens eigen zegge ‘een

man met veel ambitie en de energie

van een jonge hond’.

‘Ik heb bewust gekozen voor het concept

van een high-end kapsalon. Bij elke

kapper wordt er een stukje van je haar

afgehaald, het gaat erom hoe je dat doet

en met welk gevoel de klant de tent verlaat.

Ik ben altijd bezig met vernieuwing

en krijg inspiratie van beurzen en shows

in Italië die ik regelmatig bezoek. Die

creativiteit neem ik mee naar ons team in

Noordwijk. Daar geef ik mijn kennis over

en dat komt weer ten goede aan onze

klanten.’

36

Dat die benadering resultaat heeft, is

buiten kijf. In 2010 werd hij gekozen tot

Hairdresser of the year 2010. Een kroon

op zijn werk waar hijzelf redelijk nuchter

onder blijft. Toch wordt hij gezien als een

vernieuwer in zijn vak en de klanten weten

dat te waarderen. ‘Mensen uit de hele

Bollenstreek en zelfs daarbuiten komen

naar Forty Seven. Kwaliteit heeft een prijs

en dat heeft men er graag voor over. Een

nieuwe coupe heb je voor weken en je

kijkt elke dag minstens één keer in de

spiegel. Er goed uitzien is je

FORTY SEVEN goed voelen.’

Bronckhorststraat 47

Noordwijk BInnen

071 361 4025

www.forty-seven.nl


Opkruipen

na crisis

ZIppy

Ray Hoefman,

dames mode Zippy

De kledingbranche heeft een aantal moeilijke

jaren achter de rug, maar Ray ziet

het laatste anderhalf jaar de kledingmarkt

weer aantrekken. Vanaf de start van Zippy

(‘kracht’ in het Engels) is deze al gevestigd

in de Kerkstraat. Ray kent de straat als geen

ander en is deze altijd trouw gebleven.

Inmiddels heeft hij zijn damesmodewinkel

geheel gerestyled en is happy met het

eindresultaat en zijn collectie. ‘En dat is

ook te merken aan de omzet’, zegt Ray.

‘Ik heb voor de crisis gouden jaren gekend.

Ik had meerdere winkels in de Bollenstreek

en was bezig met ambitieuze plannen met

een eigen merk en kinderkleding. Rond

2008 kreeg ik de grootste terugslag en

velen in de Kerkstraat met mij. De crisis

maakte zijn slachtoffers maar ook de

nieuwbouw van de Digros en de daarmee

gepaarde onbereikbaarheid deed klanten

elders winkelen. En probeer die dan maar

weer eens terug te krijgen.’ Ray heeft een

duidelijke visie. Jaren terug had hij al een

helder plan om de Kerkstraat weer sterk te

maken, daadkracht bij de gemeente en

besluiteloosheid bij ondernemers deed zijn

plannen in de ijskast belanden. Hij was zijn

tijd ver vooruit blijkt nu, want juist door de

crisis is men wakker geschut volgens Ray.

‘Diversiteit is het sleutelwoord om de

Kerkstraat interessant te maken voor publiek.

Je ziet dat nu gebeuren met nieuwe

ondernemers met lef. Toch moet er nog

meer variatie komen, ik denk bijvoorbeeld

aan een groenteboer, fietsen- of een viswinkel.

Dat maakt de Kerkstraat sterk.’

Zippy heeft een metamorfose ondergaan

en is klaar voor de toekomst. Het assortiment

gaat van sjiek naar vrolijk en combineren

is het advies van Ray. Hij is gek van

Scandinavische merken en zoekt op beurzen

naar nieuwe stijlen die dames van

dertig tot zestig bij hem kopen. ‘De loop

zit er weer in’, zegt Ray. ‘Mensen weten

de Kerkstraat weer te vinden. We kijken

positief naar de toekomst, dat moeten ZIPPY

we vasthouden!’

Kerkstraat 43

Noordwijk BInnen

www.facebook.com/

zippy.noordwijk

37


Sportarts Mulder

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk. Steeds meer

mensen weten eerder de weg naar zijn praktijk te vinden. ‘Mond tot mond

reclame is nog altijd de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal

verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren een stijgende lijn.

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD PR

‘De behandeling zelf is pijnloos’

38

Klachten aan het zogenaamde ‘bewegingsapparaat’ kunnen

hardnekkig zijn en klachten aan bijvoorbeeld rug, nek en schouders

geven vaak veel pijn. Lex Mulder heeft al veel mensen behandeld

en van hun klachten afgeholpen. ‘Maar ik ben geen

wonderdokter’, lacht Mulder. ‘Het voordeel van behandeling in

mijn praktijk is wel dat ik al na twee of drie behandelingen weet

of ik voor verlichting of verbetering van de klachten kan zorgen.

Als ik mensen niet kan helpen, dan weet ik naar welke arts of voor

welke behandelmethode het beste gekozen kan worden, zodat

de klachten alsnog aangepakt kunnen worden.’

Pijnloos

Eva Willemse had last van haar schouder. Het werd op een gegeven

moment zelfs zo erg dat ze helemaal niet meer kon! ‘Mijn

arm hield ik stil, want anders had ik enorme pijn’, vertelt Eva. ‘Na

een aantal behandelingen door de fysiotherapeut, zag ik weinig

verbetering. Ik dacht zelf aan een slijmbeursontsteking, vaak krijg

je daar dan een spuit voor, maar dat wilde ik absoluut niet! Een

vriendin van mij raadde me aan langs Lex te gaan. Gelukkig heb ik

haar advies opgevolgd. Al direct na de eerste behandeling kon ik

mijn arm en schouder weer bewegen zonder pijn! Lex stelde vast

dat ik een frozen shoulder had en behandelde me daar ook voor.

De behandeling zelf was pijnloos. Mijn schouder blijft mijn zwakke

plek, maar zodra ik voel dat mijn schouder weer ‘op slot’ dreigt

te gaan, ga ik langs bij Lex. Meestal zo’n één keer per jaar. Hij doet

dan zijn ding met zijn hamertje, zeg ik altijd. En na die onderhoudsbeurt

kan ik weer pijnloos door!’

Schouderklachten?

Schouderklachten komen, zeker op oudere leeftijd, vaak voor. Het

bindweefsel wordt minder, maar ook een slechte houding speelt

parten en zorgt voor een veel stijver bewegingsapparaat. Vaak wordt

er gedacht aan een slijmbeursontsteking en geeft de huisarts een

injectie. Maar meestal is er sprake van een inklemming van de kop

van de bovenarm met het daarboven liggende dakje (acromion) van

het schouderblad. De weefsels die daar tussen liggen kunnen dan

geïrriteerd raken en ook de slijmbeurs.

Dat houding belangrijk is, kunt u eenvoudig zelf vaststellen. Breng

uw hoofd en schouders naar voren en probeer dan een of beide

armen in voorwaartse richting omhoog te heffen. Vervolgens strekt

u zich goed en breng de schouders naar achteren met ingetrokken

kin. U zult zien dat u nu veel verder kunt komen. In de eerste positie

loopt de kop van de bovenarm eerder vast en geeft aanleiding tot

een z.g. impingmentbeeld wat een betere naam is dan slijmbeursontsteking.

Nu moet dat strekken wel kunnen en daar zit vaak het

probleem. Vooral de wervelkolom net

onder de nek (z.g cervico-thoracale

overgang) zit vaak vast. De tactiek is dan

ook om dat orthomanueel soepeler te

maken wat dan vaak voldoende is en in

twee tot drie behandelingen dienen de

klachten dan verdwenen te zijn. Zo niet,

dan kan er iets anders aan de hand zijn

en zal er worden doorverwezen.


Mensen staan even stil voor de etalage in de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk.

‘Wat is dit voor winkel’, zie je ze denken. De Uitvaartwinkel van Ivonne Clemens is

dan ook bijzonder en in de regio enig in zijn soort.

D

TEKST

EN BEELD THOMAS STEENVOORDEN

D

Uitvaartwinkel

Uitvaartwinkel

steeds bekender en geaccepteerd

Dit najaar is de uitvaartwinkel van Ivonne Clemens twee jaar open. Naast haar werk

als uitvaartleidster laat ze met een eigen winkel zien wat er te bieden is op het gebied

van uitvaart verzorging. Ivonne: 'Bij een uitvaart gaat het niet alleen om een waardig

afscheid van een dierbare. Ook de verwerking hiervan bij de nabestaanden verdient

aandacht. Dat is wat we in onze winkel willen laten zien. Mensen waarderen onze

aanpak en steeds meer klanten weten ons te vinden. Daarom zocht ik een team

van mensen die mij in de winkel kunnen bijstaan als ik er niet kan zijn. Na een korte

selectie procedure vond ik een vijftal mensen bereid mij op verschillende dagen in

de week te vervangen. Ik ben heel blij met deze toppers en stel ze graag aan u voor.'

39


Marian van Bohemen-Meijer

Geboren in Den Haag en vanaf 1970 woonachtig te Noordwijk.

Hobby's: kunstgeschiedenis, musea bezoeken, lezen, schilderen

en creatief bezig zijn. Ook vind ik het fijn om vrijwilligerswerk te

doen en er te zijn voor de medemens.

Marian

Wij treffen Marian samen met Ivonne in de winkel voor dit interview. Ivonne:

‘Marian is eigenlijk mijn rechterhand voor wat betreft de winkel. Als ik er niet

ben, bijvoorbeeld tijdens vakantie, is zij het aanspreekpunt voor de andere

teamleden. Dat is zo gegroeid omdat zij als eerste bij mij, toen nog als vrijwilliger,

kwam invallen.’ Marian: ‘Ik fietste langs en zag dat er aan de winkel

gewerkt werd. Ik werd gelijk nieuwsgierig en kwam met Ivonne aan de praat.

Ik kende haar van de televisie waar ze mee heeft gewerkt aan een programma

met Joris Linsen. Maar ook van enkele uitvaarten. Ik vond het gelijk een leuk

idee, een uitvaartwinkel en van het een kwam het ander. Sinds de opening ben

ik invalkracht bij Ivonne in de winkel.’ Ivonne: ‘We hadden direct een klik en

toen ik haar vroeg om mij te helpen aarzelde ze geen moment.’

‘Ik heb er nog geen moment spijt van, integendeel. Ik ga graag om met

mensen en merk dat een luisterend oor gewaardeerd wordt. Anderzijds moet

je wel proberen het verdriet van anderen een plekje te geven anders ga je het

te veel op jezelf projecteren en raak je emotioneel te veel betrokken. Wat ik

zo bijzonder vind aan deze winkel? Het feit dat je alles hier kunt zien en

vasthouden en niet hoeft te beslissen van een plaatje op internet. Dat vinden

de mensen heel fijn’ besluit Marian.

Ook al werken we niet direct samen met elkaar het voelt wel als een hecht team.

h

Elly

Elly Duivenvoorden (56)

Noordwijkerhout, gehuwd met Aad Duivenvoorden

Vrijdag is de invaldag van Elly. Ze houdt er altijd rekening mee dat ze gebeld

kan worden door Ivonne als die plotseling wordt weggeroepen. ‘Ik sta toch

vroeg op en blijf die dag er voor thuis’, zegt Elly. ‘Na het zien van een advertentie

in de krant ben ik naar de winkel gereden. De eerste keer was hij dicht maar

de tweede keer zat Ivonne aan de tafel. Bij binnenkomst voelde het direct

vertrouwd aan. Ze had al veel sollicitanten gehad, vertelde ze, maar uiteindelijk

vroeg ze me toch mijn CV op te sturen. Ik was echt heel blij dat ze mij uiteindelijk

had uitgekozen.’

40

Door het plotselinge verlies van haar broer, precies een jaar geleden, is ze

anders naar het leven gaan kijken. ‘Ik realiseerde mij dat het leven heel

kwetsbaar is en wilde ook iets gaan doen waar ik me prettig bij voelde.

Toen ik die advertentie zag, dacht ik, dat zou wel eens wat voor mij kunnen

zijn. Ik kan goed naar mensen luisteren en mede door mijn persoonlijke

ervaring begrijp ik goed wat de mensen voelen. Natuurlijk moet ik mijn eigen

emoties de baas blijven al weet ik ook dat dit werk mij juist helpt dat verdriet

te verwerken. Ik ben heel blij dat Ivonne mij heeft aangenomen. Voel me hier

echt op mijn plek.’


Nico Duivenvoorden (61)

Langeveld, woont samen met Peter

NICO

Nico is de creatieveling in het team van Ivonne. Dat zie je in de winkel ook

direct terug. Hij verzorgt de styling zodat de mensen die binnenkomen zich

op hun gemak voelen. Trots laat hij zijn zelfgemaakte bollen zien gemaakt van

klei en hol van binnen. Mooi afgewerkt met glazuur, zien ze er net echt uit.

Nico: ‘Mensen kunnen daar de as van een dierbare in doen. Ikzelf vind een

urn niet altijd mooi en voor sommige mensen is het ook een beetje beladen.

Dan is zo’n zelfgemaakte bol toch veel mooier. Of bijvoorbeeld zo’n vuurtoren,

die is door mijn partner Peter gemaakt en wordt goed verkocht.’

In het dagelijks leven is Nico werkzaam in de zorg. Hij wordt als zzp’er

ingehuurd om sociale zorg te bieden in de meest ruime zin. ‘Dat varieert van

samen koffie drinken, eten koken tot het maken van een wandeling. Ik heb

jarenlang in vaste dienst gewerkt, eigen baas bevalt mij ook prima. En ik kan

het prima combineren met mijn werk voor Ivonne en mijn andere passie de

kunst. Het werken met alleen maar dames gaat mij goed af. Of het toeval is of

we allemaal blond zijn moet je aan Ivonne vragen’, lacht Nico.

jose

José Hoek (53)

Noordwijker, heeft een baan in tandartspraktijk

José en Ivonne hebben een speciale band met elkaar. Ivonne verzorgde de

uitvaart van de veel te jong overleden man van José. ‘Dat was een heel

moeilijke tijd’, vertelt José. ‘Maar daardoor voel ik nu wel heel goed aan wat

mensen voelen en meemaken. Ongevraagd vertellen de mensen toch hun

verhaal en moet je een luisterend oor kunnen zijn. Je eigen emotie mag dan

geen rol spelen. Je staat er voor de klant en niet voor je zelf. Ik kan ook heel

veel voldoening halen als ik iemand geholpen heb en met een goed gevoel

de winkel verlaat. Wij kunnen ook aandacht geven aan de klanten omdat wij

geen gewone winkel zijn. Vaak komt men de eerste keer even kijken en laten

ze zich voorlichten wat er allemaal te koop is in onze winkel. Mensen

hebben soms geen idee. Ivonne is wat dat betreft nog veel te bescheiden.

Wij hebben een enorm assortiment aan boeken, sieraden, troostgeschenken

en zelfgemaakte kunstwerkjes die je nergens anders vindt. Dat mag best wel

eens onder de aandacht gebracht worden!’

In september bestaat de winkel twee jaar. Naast Ivonne is er nu een team van

vijf invallers. ‘Ook al werken we niet direct samen met elkaar, het voelt wel

als een hecht team’, zegt José. ‘Ivonne moet nog wel wennen aan personeel.

Wij zijn afgelopen juni begonnen en ik krijg zo veel energie en voldoening

van dit werk, zou het niet meer willen missen.’

Jeannette Kottier (50)

Komt uit Leiden, maar oorspronkelijk uit Twente.

Gehuwd met André Lensink.

Jeanette

Nadat Jeannette 10 jaar gewerkt had als logopedist vroeg een bevriende uitvaartleider

haar om hem te assisteren bij uitvaarten. “Tot mijn eigen verrassing was dit werk

mij op het lijf geschreven”, vertelt Jeannette. Enkele jaren later deed ik de opleiding

tot uitvaartleider. Die kennis komt me nu goed van pas als ik in de uitvaartwinkel sta.

Later is Jeannette als zzp'er gaan werken voor meerdere uitvaartondernemers zo

kwam ze ook in contact met Ivonne. “Ivonne zocht een invalster en ik heb toen voor

haar wat werk gedaan. Toen ik elders een vaste baan kreeg verloren we elkaar uit het

oog, totdat zij mij een vriendschapsverzoek stuurde via facebook. Ja de kracht van

social media”, lacht Jeannette. “We hebben koffie met elkaar gedronken en het klikte

meteen weer goed. Nu ben ik op donderdag de invalkracht in de winkel. Ik vind het

getuigen van lef dat Ivonne is gestart met een uitvaartwinkel. De winkel voorziet echt

in een behoefte. Mensen die binnen stappen zijn vaak verrast, bijvoorbeeld over wat

er allemaal mogelijk is op het gebied van asbestemmingen.”


ons Kluppie

Schietvereniging

Blijf voor ’t Land

Als iemand zegt

‘ik schiet’ dan wordt er nogal

eens een wenkbrauw opgetrokken.

Maar wie eens binnenstapt bij

Schietvereniging Blijf voor ’t Land zal

ervaren dat de schietsport een serieuze

– zelfs Olympische – sport is, waar

concentratie en precisie voor nodig is

om het doelwit te kunnen raken.

TEKST LINDA VERSTEEGE

BEELD BURO BINNEN

Y

42

GIJS VAN DER NIET

Blijf voor ’t Land heeft honderd leden

en een opvallend jonge voorzitter, Gijs

van der Niet. Met zijn 21 jaar is hij heel

betrokken bij ‘zijn’ vereniging. ‘Mijn

vader had vroeger een luchtbuks en dat

vond ik heel interessant. Toen iemand

me aanraadde eens bij de schietvereniging

te gaan kijken, heb ik dat gedaan.

En ik ben er gebleven. Tot je 16e mag je

nog niet met echte geweren schieten,

maar wel met de luchtdrukwapens en

de handboog. Ik ken de vereniging dus

al heel wat jaren en het leek me leuk om

voorzitter te worden van een club die

nog steeds groeit. We hebben slechts

10% vrouwelijke leden, maar daarmee

zitten we nog altijd boven het landelijk

gemiddelde.’

Disciplines

‘De clubavonden zijn op dinsdag, donderdag

en vrijdag. We spelen het hele jaar

competitie en er wordt geschoten in verschillende

disciplines. Sportschieten met

luchtgeweer- of pistool doe je over een

afstand van 10 meter en kan zowel

staand, liggend en knielend. In een wedstrijd

is het ook mogelijk een combinatie

van deze drie houdingen toe te passen.

Dan wordt er ook geschoten met geweren.

We onderscheiden twee wapengroepen:

het Klein Kaliber Geweer-schieten

(KKG) en het Groot Kaliber Geweer-schieten

(GKG). Beide onderdelen worden

beoefend vanuit drie houdingen of in

combinatie van drie houdingen. Er wordt

geschoten over de afstanden 12, 50 en


100 meter en bij GKG over de afstanden

100, 300, 400 en zelfs 500 meter. En dan

hebben we nog het pistoolschieten, de

techniek verschilt totaal van die van het

geweerschieten. De meeste pistooldisciplines

worden verschoten op stilstaande

schijven, over de afstanden 10,

25 en 50 meter.

Veiligheid

Natuurlijk hebben de leden interesse

voor de schietsport, maar het is ook een

sociale club, waar gezellig een biertje

gedronken wordt. ‘Na het schieten dan

uiteraard. Want alcohol en schieten

gaan absoluut niet samen’, zegt Gijs.

Alles draait om veiligheid. Nieuwe leden

krijgen eerst een introductiegesprek.

Waarom willen ze lid worden,

wat hopen ze te leren, wie zijn ze?

Na het schietincident in Alphen aan

de Rijn kwam de schietsport even

heel negatief in het nieuws. Jammer,

want juist leden van een schietvereniging

zijn serieus met hun sport

bezig. Wie lid wil worden, volgt eerst

een lesprogramma, pas als dat goed

is afgerond mag iemand zelfstandig

de schietbaan op.’ Regelmatig lopen

de leden ook gewoon binnen voor

de gezelligheid. ‘Dan komen ze even

kijken wie er op de baan staan en

drinken ze alleen wat. Het is echt een

gezellige club en iedereen is welkom

eens te komen kijken en kennis te

maken met de schietsport.’

HISTORIE

Initiatiefnemers voor het oprichten van de

schietvereniging Blijf Voor ´t Land waren de

voormalige leden van de in 1919 opgerichte

Bijzondere Vrijwillige Landstorm die in het

gehele land afdelingen had en met de

bezetting in 1940 werd opgeheven. Na de

oorlog werd de draad weer opgepakt, maar

de naam Landstorm werd afgeschaft. De

oprichters van de vereniging waren wel

voorstanders van het handhaven van de

letters BVL, vandaar dat er een passende naam

werd gekozen: ‘Blijf Voor ´t Land’. Er werd het

eerste jaar (1946) geschoten in de schuur van

de heer Ohms aan de Offemweg, daarna in het

RK Juvenaat (destijds nog met luchtbuksen)

tot juli 1953, vanaf september 1953 in ‘De

Beurs’ ook met vuurwapens, de zolder van

Lüschen (de stukadoor in de Kerkstraat) en

vanaf 1967 op de zolder van de (inmiddels

voormalige) Willibrord MAVO aan de van

Panhuysstraat te Noordwijk.

43


Rijncoepel

Op feestjes en verjaardagen wordt vaak uitgebreid

gesproken over de hernia, het hoge cholesterol

of het maagonderzoek van iemand zelf of

van familie of bekenden. Maar over getob met

plasproblemen hoor je bijna niemand, laat staan

dat men aan elkaar zoiets vraagt als: “en welk merk

incontinentiemateriaal gebruik jij nou?...”

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND, HUISARTS

Ongewenst urineverlies:

één van de laatste taboes

Veel mensen schamen zich voor hun

incontinentieklachten. Ze zijn bang dat

anderen het ‘lekken’ kunnen zien, maar

vooral dat anderen het kunnen ruiken! Ze

durven niet te gaan sporten, niet te gaan

winkelen of uit eten te gaan, uit angst niet

op tijd de wc te kunnen halen. Sommigen

willen niet meer op vakantie, omdat ze

niet weten hoe ze hun incontinentiemateriaal

mee moeten krijgen in de koffer.

WIST U DAT ?

• Men gemiddeld 4-6 x per dag naar

het toilet gaat om te plassen?

• Dat er per keer 250-350 ml geplast

wordt (een flinke beker vol)?

• Dat 10 à 20 % van de mannen en 25 à

50 % van de vrouwen vanaf hun 50e jaar

steeds meer last krijgen van plasklachten en

ongewenst urineverlies?

• En dat minder dan helft van deze mannen

en vrouwen daarmee naar de huisarts gaat?

• En dat vaak de eigen partner niet eens

weet dat er sprake is van een

incontinentieprobleem?

Er zijn verschillende soorten en oorzaken

van ongewenst urineverlies:

Stress- (of inspannings-) incontinentie:

hierbij treedt het urineverlies op bij drukverhoging

in de buik: bij hoesten, niezen

of lachen of bij sporten, springen of hardlopen.

Deze vorm van incontinentie komt

vooral bij vrouwen voor en is het gevolg

van onvoldoende stevigheid van de bekkenbodemspieren

of van een zogenaamde

“verzakking”.

Urge- (of aandrangs-) incontinentie:

hierbij staat de plotselinge onhoudbare

plasdrang op de voorgrond, men moet

rennen om het toilet te halen, anders

gaat het mis. De oorzaak hiervan is een

geprikkelde (overactieve) blaas, zoals die

bijvoorbeeld voor kan komen bij een –

soms ook onopgemerkte – blaasontsteking,

óók bij mannen.

Gemengde incontinentie: heeft kenmerken

van zowel stress- als urge-incontinentie.

Overloopincontinentie: ontstaat als

iemand niet goed uit kan plassen, doordat

de blaasuitgang vernauwd is of afgesloten

wordt door een verzakking (bij vrouwen)

of een vergrote prostaat (bij mannen) of

door een neurologisch probleem: de

blaas raakt overvol en ‘lekt’ continu.

Functionele incontinentie: hiervan is

sprake als er met de urinewegen eigenlijk

niets mis is, maar iemand doordat hij of zij

slecht ter been is, of de kleding niet makkelijk

los kan krijgen (bv door reuma in de

handen) niet op tijd het toilet kan bereiken.

Maar…. Aan ongewenst urineverlies

is wèl wat te doen!

Dus: praat erover, met uw huisarts of

één van de andere zorgverleners in het

samenwerkingsverband van uw huisarts.

Zij hebben met elkaar afspraken gemaakt

over de aanpak van dit lastige probleem!

De huisarts

Om er achter te komen om welke soort

incontinentie het gaat, zal de huisarts u

vragen stellen over de aard en ernst van

het urineverlies. Bij het lichamelijk (inwendig)

onderzoek kijkt de huisarts hoe

het gesteld is met de bekkenbodemspieren,

of de prostaat vergroot is en of er

tekenen zijn van het achterblijven van

urine in de blaas. De urine wordt onderzocht,

om te kijken of er sprake is van

een blaasontsteking. Soms zal de huisarts

u vragen om gedurende een aantal

dagen een plasdagboekje bij te houden.

Een voorbeeld hiervan vindt u op


Thuisarts.nl. Op deze site vindt u ook

tips en oefeningen voor de blaas en

bekkenbodem. Afhankelijk van de bevindingen

kan de huisarts u doorsturen naar

(bekken)fysiotherapeut of diëtiste, incontinentiemateriaal

adviseren, bij een verzakking

soms een pessarium (‘ring’)

aanmeten, medicatie voorschrijven of

wijzigen, of u verwijzen naar een uroloog

of gynaecoloog.

De praktijkondersteuner (POH)

Als u bij de praktijkondersteuner onder

controle bent voor uw bloedruk, diabetes

of COPD, of vanwege uw hoge leeftijd,

kunt u natuurlijk uw probleem ook

bij haar aankaarten. Zij zal dan voor verder

onderzoek een afspraak bij uw huisarts

maken.

problemen kan geven zal zij u adviseren

over vezelrijke voeding.

De apotheek

Gewoon maandverband is niet zo

geschikt om urine op te vangen. Veel

beter voldoet speciaal ontworpen incontinentiemateriaal,

dat letterlijk in vele

soorten en maten verkrijgbaar is. De

apothekersassistente zal u daar graag

over adviseren. Zij weten ook alles over

de vergoeding van materialen door uw

ziektekostenverzekeraar. Alle apotheken

hebben een spreekkamer, zodat u dat

gesprek niet aan de balie hoeft te voeren.

Jaarlijks zal besproken worden of uw

gebruik van het materiaal nog aan uw

wensen voldoet.

DE BESTE ZORG DOOR SAMENWERKING.

Chronische zorg vraagt om goede samenwerking.

En samenwerking vraagt om een goede organisatie.

De zorgverleners van de samenwerkingsverbanden

Wantveld en Noordwijk-Binnen werken

beide met het zorgprogramma incontinentie.

De samenwerkingsverbanden zijn aangesloten

bij Stichting Rijncoepel die op de achtergrond de

organisatie van de chronische zorg op zich neemt.

U ziet hier niets van, maar merkt het wel: uw zorgverleners

hebben de handen vrij om u te helpen,

zodat u uw chronische ziekte zo goed mogelijk

de baas blijft.

De thuiszorg

Als u regelmatig hulp krijgt van wijkverpleegkundige

of thuiszorg, zullen zij u

ook graag verder helpen met uw vragen

op het gebied van incontinentieklachten.

Zij zijn deskundig op het gebied van incontinentiemateriaal

en huidverzorging

en zullen altijd bereid zijn om samen

met u praktische oplossingen te vinden.

De fysiotherapeut

Aan beide Noordwijkse samenwerkingsverbanden

is een gespecialiseerde fysiotherapeut

verbonden. Zij zijn na een

aanvullende opleiding geregistreerd als

bekkenfysiotherapeut. Door middel van

gerichte adviezen voor o.a. gezond plasgedrag

en oefeningen voor de bekkenbodemspieren

kunnen zij in meer dan

de helft van de gevallen de incontinentieklachten

verhelpen of verminderen.

Oòk als u de 80 al gepasseerd bent!

Daarnaast kan de fysiotherapeut kijken

naar oplossingen voor het op tijd bereiken

van het toilet, bijvoorbeeld als u

door artrose of beroerte moeilijk loopt

of niet zo vlot meer bent met het laten

zakken van uw broek. Hoewel u tegenwoordig

ook zonder verwijzing naar de

fysiotherapeut kan, raden we u aan om

voor deze klachten toch eerst uw huisarts

te bezoeken.

Samenwerkingsverband Noordwijk Binnen is

• Huisartsenpraktijken: Irisplein, Vinkeveld

• Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en

Apotheek Noordwijk Binnen

• Fysiotherapiepraktijken: Paramedisch Centrum

Noordwijk en Vinkeveld

• Diëtistenpraktijk: Barbara van Eeden

• Psychologen: L. Debicki en Merel Hovestad

• Wijkverpleging

www.svn-b.nl

Samenwerkingsverband Wantveld is

• Huisartsenpraktijk Wantveld

• Fysiotherapie Wantveld

• Diëtisten praktijk Wantveld

• Psychologen PEP Junior en PEP Wantveld

• Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en

Apotheek Noordwijk Binnen

• Wijkverpleging

www.wantveld.nl

Nuttige websites

www.thuisarts.nl

www.nvfb.fysionet.nl

www.apotheek.nl/

themas/incontinentie

De diëtiste

Kan die u helpen bij uw incontinentieklacht?

Jazeker! Incontinentie kan vaak

enorm verminderen als u bij overgewicht

een paar kilootjes afvalt. Ook kan zij samen

met u kijken naar het beperken van

het gebruik van voor de blaas prikkelende

stoffen als sterk gekruid voedsel en te

veel koffie. En aandacht besteden aan de

hoeveelheid vocht die u per dag binnenkrijgt

(niet te veel en niet te weinig).

Omdat obstipatie ook incontinentie-

tip

Drink voldoende:

1 ½ tot 2 liter per dag

Ga altijd zitten om te

plassen en neem

de tijd!

Kent u

. . . . .

de HOGENOOD app?

Die geeft aan waar u het

dichtstbijzijnde schone

toilet vindt, in restaurant,

warenhuis of bij een

benzinestation. Te

downloaden via de

appstore.

45


Marente

Moderne ouderenzorg, wat is dat eigenlijk? ‘Daar is niet zomaar een simpel antwoord op

te geven’, zegt Anneke Asberg, lid Raad van Bestuur Marente. ‘Aan de ene kant heeft het te

maken met de ouderen van nu en straks. Die zijn vitaler en willen veel meer zelf aan het roer

van hun leven staan. Dat heeft ook invloed op de manier waarop wij de zorg aanbieden.

Aan de andere kant moet moderne ouderenzorg aansluiten op andere ontwikkelingen in de

maatschappij, zoals het gegeven dat het zorgstelsel van vroeger onbetaalbaar is.’

<

TEKST ALEX PASSCHIER BEELD PR

<

De zorg van Jeroen

in een moderne jas


DE ZORG VERANDERT,

JEROEN VERANDERT MEE

De maatschappij is volop in beweging, vooral als

het gaat om zorg. Vanzelfsprekend heeft Jeroen

ook te maken met alle veranderingen.

Bezuinigingen, participatie, langer thuis wonen,

zelfredzaamheid enzovoorts. Anneke Asberg is

bestuurder van zorgorganisatie Marente, waar

Jeroen onder valt. In dit inteview bekijkt zij de

veranderingen in de zorg vanuit een breder

perspectief: hoe ziet moderne zorg er eigenlijk uit?

Ontmoetingsplek

Woonzorglocatie Jeroen is steeds meer een toegankelijke ontmoetingsplek

voor ouderen uit de buurt en hun mantelzorgers.

Asberg: “Het feit dat de wijk in onze huizen binnenkomt, geeft

veel maatschappelijke reuring. Dit open karakter zorgt ervoor

dat de bewoners onderdeel blijven van de maatschappij. Wijkbewoners

die bij ons gebruikmaken van maaltijden of ruimtes,

of meedoen aan activiteiten, dragen ook vaak hun steentje bij

als vrijwilliger. Zo ontstaat wederkerigheid en ik denk dat dát

de bedoeling was van de ‘participatiemaatschappij’ uit de

troonrede van 2013.”

Op landelijk niveau zien we dat welzijnsactiviteiten van ‘systemisch-aanbodgericht’

naar ‘vloeibaar’ ontwikkelen. Wat betekent

dat? Asberg: “Dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn

binnen locaties en dat iedereen mee kan doen, ongeacht de

financiering daarvan. Bewoners, maar ook wijkbewoners of

bezoekers van dagbestedingsgroepen, doen samen en door

elkaar mee aan activiteiten. Zo ontstaat een levendige plek voor

ouderen waar altijd iets te doen is en voor elk wat wils is. Deze

centrale activiteiten worden vaak gerund door vrijwilligers.

Professionals doen mee als de beperkingen van de cliënt

vragen om professionele expertise.”

Verzwaring van de zorg

Deze ontwikkelingen raken ook de zorgverlening binnen

Jeroen. De landelijke overheid heeft bepaald dat wonen met

zorg zoals in Jeroen alleen nog maar mogelijk is voor mensen

die intensieve zorg nodig hebben. Willeke van Delft, manager

Zorg in Jeroen, legt uit: “Het betekent dat Jeroen zich meer

moet richten op mensen met zware dementie. Wij moeten dus

goed kijken naar de samenstelling en deskundigheid van het

personeel. Er komt meer nadruk te liggen op de coachende en

ondersteunende rol van de zorgverlening. Ook wordt een hele

etage verbouwd om dit te ondersteunen: er komen huiskamers

waar mensen met dementie samen wonen, koken en hun

dagelijkse activiteiten ondernemen.”

Zelfredzaamheid

Een thema dat hiermee nauw in verbinding staat, is zelfredzaamheid.

Een zorgondernemer moet zich voortdurend afvragen

hoe ouderen zo lang mogelijk zelf aan het roer van hun

leven kunnen staan. En welke rol hebben mantelzorgers en

ZILVEREN PREZO KEURMERK

vrijwilligers daarin? Asberg: “We moeten vaker in de ‘ontzorgstand’.

Immers, niet overal is een professional voor nodig.

Op die manier blijft het mogelijk om een steeds grotere groep

ouderen te blijven voorzien van de meest noodzakelijk zorgverlening.”

Deze ontzorgstand betekent ook dat we ouderen helpen zelf

de regie te behouden. Een goede samenwerking tussen zorgprofessionals,

vrijwilligers en mantelzorgers is daarin essentieel.

Asberg: “Deze samenwerking is al goed op gang, maar

kan verder groeien. Vrijwilligers in het hart van Jeroen kunnen

extra’s toevoegen aan de bestaande zorg, vooral op het gebied

van welzijn. Daarnaast zal het betrekken van mantelzorgers

in het zorgproces een enorme kwaliteitsimpuls geven

aan de zorg voor individuele cliënten. Mantelzorgers

kennen de cliënt immers goed en helpen ons

de juiste dingen te doen die aansluiten bij

individuele wensen en voorkeuren.

Bovendien kunnen zij ook zelf hun

steentje bijdragen, ook op het gebied

van welzijn. Moderne zorg is voortdurend

met elkaar zoeken naar de

best passende oplossing voor ieder

persoon, hoogstpersoonlijk.”

CLIËNTEN VAN ’S HEEREN LOO

RUNNEN HET WINKELTJE HEBBES

IN HET ATRIUM VAN JEROEN.

.

Samen werken we aan ‘moderne ouderenzorg’. Het doel is een

fijne leefomgeving en passende zorg en ondersteuning voor

kwetsbare ouderen. In Jeroen zit dat wel goed! Een

onafhankelijke instantie heeft in 2015 gesproken met

bewoners, cliënten, familie, medewerkers en andere

betrokkenen en heeft de praktijk geobserveerd. Op basis van

dit onderzoek heeft Jeroen eind 2015 het zilveren keurmerk

gekregen. Dat betekent dat bewoners van Jeroen kunnen

rekenen op goede zorg en ondersteuning.

contact

Neemt u voor meer

informatie contact op

met de klantenservice

van Marente via

071 409 33 33.

47


De Ouderenbonden

Wat doen de ouderenbonden (voor u)?

Veel mensen denken dat de ouderenbonden zich alleen bezighouden met het organiseren van leuke activiteiten

voor hun leden (en niet-leden). In de eigen maandbladen van de ouderenbonden en op hun websites treft u

daarvan een uitgebreid overzicht aan.

Toch is dat slechts een deel van datgene wat de ouderenbonden

in Noordwijk doen. Samengevat is dat het behartigen van

de belangen van de ouderen, officieel behoort daar tegenwoordig

iedereen toe die 55 jaar of ouder is.

Wij zijn vertegenwoordigd in adviesraden van de gemeente

(WMO-raad, Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn) en kunnen

daardoor direct onze mening geven als het gaat om nieuw in

te voeren verordeningen binnen de gemeente.

Als het gaat om wonen, maken wij steeds duidelijk dat het

aantal woningen voor ouderen in Noordwijk onvoldoende is en

dat bij nieuwbouwplannen vooral gekeken moet worden naar

de plaats waar deze gebouwd gaan worden: dicht bij winkels,

openbaar vervoer en kerken. Vooral nu mensen geacht worden

langer zelfstandig te blijven wonen, is het bovendien belangrijk

dat als binnen wijken door renovatie nieuw gebouwd wordt,

gedacht wordt aan seniorenappartementen. Immers binnen

de wijk hebben veel mensen hun vrienden en kennissen die in

voorkomende gevallen een handje kunnen helpen. Op die

manier kan bovendien voorkomen worden dat mensen vereenzamen,

iets dat wij trachten te voorkomen.

Ook de belastinginvullers gaan in het voorjaar weer hard voor u

aan het werk om al uw belastingaangiften vakkundig en op tijd

voor u te verwerken. Meldt u hiervoor tijdig aan via uw eigen

ouderenbond of deponeer een briefje met uw volledige adresgegevens

en de vermelding “Belastingaangifte” in de brievenbus

van het DBO, die u aantreft in de hal van de dienstencentra

‘het Trefpunt’ en ‘de Wieken’ in Noordwijk.

Om onze mening ook direct bij de wethouder(s) duidelijk te

maken, hebben wij twee keer per jaar een overleg waarin wij

zaken die op dat moment onze aandacht vragen kunnen

bespreken op die manier kan duidelijk worden gemaakt wat

de ouderenbonden wensen en wat het college daaraan kan

doen. Omgekeerd wordt vanuit het college ook onze kennis

gevraagd om vanuit ons perspectief een mening te geven.

U ziet het: de ouderenbonden zijn niet alleen Kienen, Keuvelen

en Kletsen. Wij werken aan ons aller toekomst.

48

• Actief voor u en met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. 071 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op

protestants christelijke grondslag

• Belangenbehartiging op tal van

terreinen

• 3 x per maand een programma

in de Vinkenhof

• Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie:

Leon Guijt

Tel. 071 3620751 of 06 20370408

E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging

in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals

belastinghulp, adviezen van

ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen,

biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze

secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nl


Ontzorgen

Zelfredzaamheid is een term die we steeds vaker horen. Senioren worden geacht langer zelfstandig

te wonen. Kinderen, vrienden en buren wordt gevraagd een deel van de zorg op zich te nemen en

waarnodig de helpende hand te bieden. Mantelzorgers zijn onmisbaar geworden in onze huidige

maatschappij. Maar het is niet ondenkbaar dat de hulp op een bepaald gebied of moment tekort schiet.

Gelukkig zijn er bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het ontzorgen van de medemens! Op het

moment dat het nodig is kunnen zij u begeleiden. Vijf onderneemsters met één verbindende factor:

ontzorgen. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor en op de volgende pagina’s vertellen zij u hoe en

op welk moment ze ingezet kunnen worden om u of uw naasten te ontzorgen.

<

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD PR

Ontzorgen

<

Jacqueline Aarts:

<

‘Met mijn bedrijf J.A. Inzichtelijk

bied ik hulp bij het administreren,

budgetteren, opruimen en verhuizen.

Vier thema’s die hoog op de lijst van

stressvolle gebeurtenissen staan. Het komt

bovenop onze dagelijkse bezigheden

en wordt al snel te veel. Wij bieden een

helpende hand op deze vier terreinen

en zorgen voor inzicht,

rust en orde!

Ellen Devilee en

Pauline Muller:

‘Fleur de Dag biedt ouderen begeleiding

en gezelschap op maat. Samen met de

cliënt ondernemen wij activiteiten in en

om het huis en gaan wij eropuit, afgestemd

op de wensen en behoeften van de cliënt.

Zo kunnen wij de cliënt helpen langer

zelfstandig te blijven wonen en maken

wij het leven van de cliënt

simpelweg leuker.

Linda Janmaat:

‘Uitvaartzorg De schelp staat

symbool voor afscheid nemen, voor

een kostbare herinnering aan een vroeger

leven. Een goed afscheid wordt een

blijvende herinnering aan degene die

gestorven is. Steeds vaker zie je dat

mensen al bij leven hun wensen vastleggen

in een laatste wensenboekje. Een

ontwikkeling die ik ondersteun en

waar ik mensen graag op

attendeer en bij help.’

Linda Versteege:

‘Zorgeloos Ontruimen is begin dit

jaar van start gegaan. Wij verzorgen

ontruimingen van woningen, bijvoorbeeld

na verhuizing of overlijden. Daarnaast

kunt u met onze opruimcoach aan de slag

om ervoor te zorgen dat uw huis weer

opgeruimd en netjes is. Ook halen wij

overtollige spullen gratis bij u op.

Maar wat Zorgeloos Ontruimen

vooral doet is: ontzorgen!


Ontzorgen

Fleur de Dag

Fleur de Dag laat ouderen

genieten van de mooie

momenten die het leven

biedt. Ook u kunt uw vader

of moeder de aandacht van

een Fleurmaatje geven en

hiermee wat extra plezier

en afwisseling in hun leven

brengen.

TEKST LINDA VERSTEEGE

BEELD PR

Fleur de Dag

iets voor u of uw ouders?

50

Aan het woord is Thessa Bakker dochter van mevrouw Krol (93

jaar), waar Fleur de Dag wekelijks mee op pad gaat. ‘Mijn moeder

woont in een verzorgingshuis en ik ga een aantal keer per

week bij haar langs. Maar als dochter kan ik nooit volledig voldoen

aan de wens waar mijn moeder op die leeftijd behoefte

aan heeft. Namelijk volledige aandacht. Fleur de Dag kan dat

wel bieden, bij hen is ze helemaal het middelpunt.’

Genieten

Iedere week gaat Ingrid van Fleur de Dag naar mevrouw Smit

van 94 jaar. Mevrouw Smit is een groot tuinen liefhebber, je

doet haar geen groter plezier dan een bezoek aan een tuincentrum

of een heerlijke wandeling in de natuur. Vandaag is er een

bezoek aan een historische tuin gepland en daarna wordt er

een kopje koffie aan zee gedronken. Mevrouw Smit: ‘Ik had

bijna niets, maar sinds ik met Fleur de Dag weg ga heb ik iedere

week iets gezelligs. Deze uitstapjes nemen mijn eenzaamheid

weg. Nu heb ik iedere keer iets waar ik naar uitkijk. Het voegt

echt iets toe, je hebt contacten en dat is belangrijk als je oud

wordt.’ Dit is precies wat Fleur de Dag doet, genieten en aandacht

geven en mensen een goed gevoel geven, dat kleine

beetje aandacht kan het verschil maken. Fleur de Dag is een

aanvulling op het sociale netwerk en op vrijwilligers.

Begeleiding

Fleur de Dag biedt ook individuele begeleiding bij de mensen

thuis. Fleurmaatje Sandra: ‘Drie keer per week ga ik aan het einde

van de middag naar mevrouw Slot (87 jaar). Eerst praten we gezellig

met een kopje thee erbij en daarna verzorg ik haar maaltijd.

Op deze manier kan mevrouw thuis blijven wonen en ontlasten

wij haar dochter. Mevrouw Slot geniet van de verhalen van mijn

gezin, ik geniet van de levensverhalen van mevrouw. Mooi toch?’

contact

Voor meer informatie kunt

u ons bellen of mailen:

Pauline Muller 06-55 38 15 39

pauline@fleurdedag.nl

Ellen Devilee 06-30 64 43 94

ellen@fleurdedag.nl

Website:

www.fleurdedag.nl


Inzicht, rust en orde

Ontzorgen

J.A. Inzichtelijk

Administreren, budgetteren,

opruimen en verhuizen staan

hoog op de lijst van stressvolle

gebeurtenissen. Het komt bovenop

onze dagelijkse bezigheden en wordt

al snel te veel. J.A. Inzichtelijk biedt

een helpende hand op deze vier

terreinen en zorgt voor inzicht, rust

en orde!

TEKST LINDA VERSTEEGE

BEELD PR

Een aantal jaar geleden maakte Jacqueline de switch van het

bedrijfsleven naar haar eigen bedrijf. ‘Ik begeleidde mijn vader

bij zijn verhuizing en ondervond hoeveel werk het was. Ook

verzorgde ik zijn gehele administratie na het overlijden van mijn

moeder. Hij was zo dankbaar dat ik hem hielp, waardoor ik ging

beseffen hoeveel mensen hierbij ook wel een helpende hand

zouden kunnen gebruiken. Dat gaf mij de doorslag om voor

mezelf te beginnen.’

Rust

‘Wat ik vooral merk is dat er rust komt, zodra ik aan de slag ga.

De zorgen en vragen als ‘hoe moet dat nou’ vallen weg en ik zet

alles op een rij, waardoor er overzicht ontstaat’, vertelt Jacqueline.

Eén van haar laatste cliënten, mevrouw Roest (78 jaar), zegt:

‘Mijn verhuizing kwam steeds dichterbij en ik raakte zowat in

paniek van alles wat moest gebeuren. Mijn kinderen hielpen me

wel, maar het ging me allemaal veel te snel. Jacqueline legt rustig

uit wat ze gaat doen en daarna kan ik het loslaten en regelt zij

het. Het is ook fijn dat mijn kinderen er niet meer mee belast zijn,

die hebben het druk zat met hun werk en hun eigen gezin.’

Administratie

Jacqueline: ‘Een administratie voeren wordt vaak als een vervelende

of tijdrovende klus ervaren. Papieren stapelen zich op en

de zin om de stapel weg te werken wordt met de dag kleiner.

Ik breng de administratie op orde en geef tips hoe je dit ook op

orde houdt!’

Budgetteren

Veel mensen vragen zich af waar hun geld toch blijft? De uitgaven

blijken vaak hoger uit te vallen dan verwacht en soms ook

hoger dan het inkomen toelaat. ‘Dit kan soms zelfs leiden tot

schulden’, zegt Jacqueline. ‘Wil je dit voorkomen of heb je al

schulden en wil je kijken wat je hier aan kunt doen? Wij geven

je inzicht in je eigen financiën en kijken waar op bespaard kan

worden.’

Opruimen

’Een opgeruimd huis, een opgeruimd hoofd’, luidt het gezegde.

We leven in een drukke tijd met veel verplichtingen. Tijd voor

onszelf is er te weinig. Soms zijn er ook omstandigheden waardoor

rommel zich opstapelt en dan is de vraag: Waar moet ik

beginnen? ‘Wij helpen je een begin te maken en blijven zolang

als dat nodig is.’

Verhuizen

Verhuizen doe je niet iedere dag. ‘Het kost meer tijd en energie

dan je denkt, er is veel te regelen en veel te doen. Wij dragen

zorg voor een goede planning, houden overzicht en zorgen

ervoor dat de verhuizing geregeld wordt. Ook een verhuizing

naar een zorginstelling, of van een grote eengezinswoning naar

een kleiner appartement vergt behoorlijk wat organisatie. Ook

daarin kunnen wij u begeleiden.

contact

Ga voor meer informatie

naar www.inzichtelijk.net of mail:

info@inzichtelijk.net

of bel 06-52889699.

51


Ontzorgen

Zorgeloos Ontruimen

Zorgeloos Ontruimen verzorgt ontruimingen van woningen. Daarnaast kunt u

ook samen met onze opruimcoach aan de slag om uw huis en administratie

op orde te maken. Gaat u verhuizen? Dan begeleidt onze verhuiscoach uw

complete verhuizing.

TEKST EN BEELD SEETEKST

Wat Zorgeloos Ontruimen

vooral doet is: ontzorgen!

52

Een ontruiming is vaak nodig na overlijden en dat is een emotionele

gebeurtenis. ‘Wij begrijpen de emoties die op dat moment

spelen’, zegt Linda Versteege. ‘Toch moet de woning vaak snel

leeg voor verkoop of verhuur. Wij houden rekening met de wensen

van de nabestaanden en gaan pas aan de slag na een persoonlijk

gesprek. Ook als het gaat om het leegmaken na een

verhuizing of bijvoorbeeld het ontruimen van een volle garage of

zolder, is er altijd eerst een voorgesprek. Elke opdracht is anders,

daar passen wij onze werkwijze op aan.’

Minder stress

Familie Boersen was erg blij met het werk van Zorgeloos Ontruimen.

‘We wilden het zelf doen, maar we kwamen er niet doorheen.

Achteraf hadden we Zorgeloos Ontruimen veel eerder in

moeten schakelen, dat had ons zoveel stress gescheeld! De

spullen die we wilden houden hebben we van te voren opgehaald

en we hebben nog een lijst met spullen doorgegeven die

we graag wilden bewaren. De rest heeft Zorgeloos Ontruimen

voor ons opgeruimd en ze hebben het huis keurig verkoopklaar

opgeleverd.’

Samen aan de slag

Mensen kunnen ook samen met één van onze opruim- of verhuiscoaches

aan de slag. Tijdens een intakegesprek worden de

wensen in kaart gebracht. ‘Door onze ervaring kunnen we bergen

werk verzetten in korte tijd, waardoor de kosten erg meevallen.

Naast de vraag om samen op te ruimen, krijgen we steeds

vaker de vraag of we (senioren)verhuizingen kunnen begeleiden.

Van een groot huis naar een kleinere woning of zorginstelling is

een behoorlijke organisatie. Daarbij komen ook de administratieve

zaken. Kinderen kunnen dat voor hun ouders wel regelen,

maar soms speelt ook emotie een rol en dan is het fijn als een

coach het proces begeleidt.’

Wanneer kunt u Zorgeloos Ontruimen inschakelen?

• Voor de complete ontruiming van woningen (bv na overlijden,

na verhuizing)

• Op afspraak gratis ophalen van spullen, hetzelfde principe als

bij de kringloopwinkel

• Voor het taxeren en verzorgen van het verkoopproces van

waardevolle (kunst)objecten

• Voor het taxeren van de inboedel

• Voor het leeghalen van bv. garages, opslagruimten, zolders,

kamers zodat deze weer schoon en bruikbaar zijn

• Om samen met een opruimcoach uw huis weer netjes

en opgeruimd te krijgen

• Om samen met een

verhuiscoach uw verhuizing

in goede

banen te leiden

contact

Bel met Linda Versteege:

06-41051605 of stuur een mail

naar info@zorgeloosontruimen.nl.

Meer info ook op:

www.zorgeloosontruimen.nl.


Steeds meer zien we andere uitvaartwensen. Het bespreken van uw

uitvaart schuift u veelal voor u uit, maar voor het verwerken van het

verlies is een liefdevol afscheid van groot belang. U helpt uw naaste

dan ook om het te bespreken en vast te leggen. Aan de ene kant om

de voortbestaanden er niet mee te belasten tijdens toch altijd een

emotioneel moment en aan de andere kant voor u zelf dat alles geregeld

is, zodat de uitvaart zo zal zijn als u zich (samen) had voorgesteld.

Ontzorgen

Uitvaartzorg de Schelp

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD PR

Maak uw uitvaartwensen bespreekbaar

Uitvaartzorg de Schelp spreekt deze taal. Warmte en liefde gecombineerd

met de mogelijkheden van deze tijd. Aldus een nabestaande:

‘Wij gunden onze 90-jarige moeder een uitvaart zoals

zij die gewild had. Linda Janmaat zorgde ervoor dat er ruimte was

voor de kleinere details die wij zo belangrijk vonden. De persoonlijke

benadering van Linda was heel waardevol op een moment in

ons leven waarin we werden overspoeld door verdriet. Met haar

professionaliteit en creativiteit is het afscheid voor ons onvergetelijk

geworden en denken wij daar liefdevol aan terug.’

Persoonlijk gesprek

Het is mogelijk om uw wensen samen met Uitvaartzorg de

Schelp in kaart te brengen middels het aanvragen van een wensenboekje

of tijdens een persoonlijk gesprek. Wij voorzien u

graag van advies over de mogelijkheden. Ook kunnen wij uw

uitvaartwensen financieel inzichtelijk maken. Mooie, waardevolle

details maken uw uitvaart persoonlijk en hoeven niet kostbaar te

zijn. De mogelijkheden zijn talrijk in ons huidige tijdperk, maar

een goede voorbereiding maakt nu eenmaal altijd nog mooie

herinneringen voor uw naasten.

Vernieuwend met respect

voor oude waarden

Uitvaartzorg De Schelp is in

het bezit van het Keurmerk

Persoonlijke Uitvaart. Families

kunnen na afloop van de

uitvaart een beoordeling

geven. De Schelp scoort

gemiddeld een 9.7.

Een reactie van één van

de families: “vernieuwend

met respect voor oude

waarden”.

contact

Linda Janmaat

24 uur per dag bereikbaar:

06 20 66 71 85

www.uitvaartzorgdeschelp.nl

info@uitvaartzorgdeschelp.nl

53


samenwerking

EVELIEN STEENBEEK EN MARCEL VAN LIER IN DE KRUIDENTUIN BIJ VELDZICHT

Ontmoeten in Noordwijk

Huis ter Duin en Veldzicht toegankelijk voor iedereen

54

Als je in de kruidentuin

staat van streekmuseum Veldzicht zie

je in de verte, op het hoge duin, Grand

Hotel Huis ter Duin staan. Het contrast tussen

deze twee locaties lijkt heel groot. Een oude

boerderij die nu als museum dient voor het

nageslacht, en een imposant vijfsterrenhotel

aan het strand van Noordwijk. Om die kloof te

overbruggen gaat chef de cuisine Marcel van

Lier van het met een Michelin Ster bekroonde

restaurant Latour, op bezoek bij Veldzicht. Samen

met vrijwilligster Evelien Steenbeek gaan ze

op zoek naar bruikbare kruiden die gebruikt

worden in de keuken van Latour,

het sterrenrestaurant van

Huis ter Duin.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN

Streekmuseum Veldzicht is sinds 2009 gevestigd in de

boerderij Veldzicht aan de Herenweg. Deze in 1864 gebouwde

boerderij werd als laatst bewoond door Jaap

Hoogeveen en zijn wens was de boerderij en gronden

te bewaren als cultureel erfgoed. Het Genootschap Oud

Noordwijk kreeg het zomerhuis en stallen tot hun beschikking

en richtte deze in als streekmuseum. In 2015 werd dit

museum geheel opnieuw ingericht met bijzondere tijdlijn

aan de wanden. Enkele jaren later werd de kruidentuin

voor de boerderij in ere hersteld en nu zorgen vrijwilligers

voor het onderhoud en inrichting van deze unieke tuin.

Kruiden

‘Het bijzondere van de kruidentuin is de diversiteit aan

kruiden. Je vindt hier niet alleen kruiden die gebruikt worden

voor consumptie, maar ook medicinale kruiden die je

niet kunt eten’, zegt Evelien. Zij laat Marcel de kruiden zien

die wel bruikbaar zijn voor een gerecht wat Marcel wil maken

in zijn keuken. ‘Dit is niet echt een tuin voor productiedoeleinden

al groeit er zoveel dat er best een en ander

gebruikt kan worden.’ Vol bewondering loopt Marcel door

deze speciale tuin en ziet diverse kruiden waar hij zelf veel

mee werkt. ‘Sommigen zijn wel heel sterk’, zegt Marcel. ‘In

onze keuken willen we juist heel subtiel met kruiden omgaan

zodat de gerechten niet te zwaar worden.’


PASEN IN HUIS TER DUIN

Tijdens de paasdagen kunt u genieten van diverse

aanbiedingen in de drie restaurants; Latour, brasserie

La Terrasse en Breakers Beach House. De paasbrunch op

eerste paasdag, zondag 27 maart in de Keizerzaal start om

12.00 uur. Met een fenomenaal uitzicht over strand en zee

geniet u van een tongstrelende proeverij van heerlijke

gerechten voor 59,50 euro per persoon.

Diner in Latour

Chef de cuisine Marcel van Lier heeft een heerlijk

paasdiner op eerste paasdag voor u samengesteld.

Aanvang 18.00 uur. Reserveren gewenst. Het is ook

mogelijk om à la carte te dineren.

Voor meer informatie: www.huisterduin.com/pasen

voor het gehele programma en de brochure.

EENVOUDIG RECEPT MET KRUIDEN

voor 4 personen

Risotto met salie venkel en venkelworstjes

Benodigheden

• 3 eetlepels olijfolie • 15 gram boter

• 2 knoflooktenen fijn geperst • 1 gesnipperde ui

• 300 gram aboriorijst • 200 ml droge wijn

• 1 liter kippenbouillon • 2 venkel in stukjes

gesneden • 4 venkelworstjes of ander lekker worstjes

• 100 gram parmezaan geraspt • 100 gram mozarella

in stukjes • 40 gram pijnboompitten geroosterd

• ongeveer 8 salieblaadjes zeer fijn gesneden (naar

smaak meer of minder toevoegen) • takjes bronzen

venkel • zout en vers gemalen peper

Bereidingswijze

• Doe de boter en de helft van de olijfolie in een pan

met dikke bodem en fruit hierin de knoflook en de

ui aan tot deze bijna gaar is maar niet verkleurt.

• Voeg de rijst toe en zet deze heel even aan, doe

de wijn erbij en laat deze tot 1/3 verdampen.

• Vervolgens de warme bouillon in etappes

toevoegen totdat de rijst gaar is maar wel nog

wat bite heeft.

• De venkel in de rest van de olijfolie aanfruiten

tot deze bijna gaar is en de worstjes aanbakken en

in stukjes snijden.

• Doe de venkel,stukjes worstjes, parmezaan,

mozzarella, salie bij de rijst en roer het even

om zodat de kaas smelt.

• Breng het geheel op smaak met zout en

versgemalen peper en verdeel het op 4 warme

pastaborden, garneer het geheel met de

pijnboompitten en de bronzen venkel.

GRAND HOTEL huis ter duin

Tip: Je kunt de worstjes ook vervangen voor

stukjes zalm of gambas,vervang dan de

kippenbouillon door visbouillon.

Diner en lunch

‘Uiteraard betrekken wij veel meer kruiden dan hier kunnen

groeien’, zegt Marcel. ‘Onze kwaliteitseisen liggen heel

hoog. Dat moet ook wel als je al tien jaar een Michelin Ster

hebt.’ Marcel komt oorspronkelijk uit Limburg, een licht

accent is nog hoorbaar. Nu woont hij in Voorburg en is al

zestienjaar werkzaam bij het Hotel in Noordwijk. ‘Mijn

inspiratie haal ik uit het reizen. Je wilt toch blijven vernieuwen

met de kaart en al is onze basis de Franse keuken,

ik pas ook stijlen uit andere landen toe die ik op mijn reizen

ben tegengekomen. Zo wordt niet alleen de kaart met

regelmaat vernieuwd, maar blijf ik zelf ook scherp en creatief

met mijn vak bezig. De mensen weten onze keuken

ook te waarderen en met name in het weekend moet je

reserveren om in La Tour te kunnen dineren. Ons voordeel

is dat we nog twee andere restaurants hebben waar

de gasten terecht kunnen: brasserie La Terrasse en Breakers

Beach House. Hier kunnen onze gasten ook lunchen

dat kan in Latour niet. Dit restaurant is alleen geopend

voor diner van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 18.00

uur.’

Toegankelijk

De verschillende restaurants bieden voor elke gast wat

wils. Het is niet verwonderlijk dat veel Noordwijkers denken

dat een lunch of diner in Huis ter Duin niet voor hen

is weggelegd. ‘Het imago van het vijfsterrenhotel is daar

debet aan’, zegt Marcel. ‘Men stapt nog niet spontaan bij

ons naar binnen al proberen we dat wel te stimuleren. Zo

is ons prijsniveau vergelijkbaar met andere goede restaurants

in Noordwijk. En uit eten in een van onze restaurants

is altijd een feestje. Onze deuren staan open voor elke gast

en iedereen ervaart de warme deken van onze gastvrijheid.

Elke gast wordt met dezelfde egards behandeld.

Of je nu profvoetballer bent of niet’, lacht hij.

55


100 jaar

Brouwer’s tours

Brouwer’s Tours:

bijna een eeuw personenvervoer

PAUL EN JOHN BROUWER

56

Er was een periode, lang geleden, waarin een mooie

blauwe tram langs de lindenbomen en de gevels van

de Voorstraat reed. Die prachtige lindenbomen en

karakteristieke panden staan er nog steeds. De blauwe

tram is weg. Zo ook de vele middenstanders die in deze

bijzondere straat hun speciaalzaken hadden. Een van

die middenstanders was Piet Brouwer. In het begin van

de 19de eeuw woonde hij hier met zijn grote gezin en

had een voermanderij (loonbedrijf) in de ruimste zin

des woords. Omdat de Bollenstreek steeds populairder

werd, ging het bedrijf zich steeds meer uitbreiden op

het gebied van expeditie en transport.

TEKST PETER BROUWER BEELD PRIVÉBEZIT

N

PETER, PAUL EN JOHN BROUWER


Rouw- en trouwauto’s

Piet had een vooruitziende blik en moderniseerde zijn

bedrijf in rap tempo. In 1927 werd het eerste gemotoriseerde

voertuig bij het bedrijf geïntroduceerd en als taxi

gebruikt: een T-Ford en vier jaar later, toen steeds meer

toeristen de streek ontdekten, kwam de eerste autobus,

gebouwd bij Leen Koolen in de Kerkstraat. Het personenvervoer

was gestart en Brouwer’s Tours een feit. Paard

en wagen hadden alleen nog rouw- en trouwdienst en

de vrachtwagens deden bloembollentransport.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grootste

gedeelte van het toenmalige wagenpark ingevorderd

door de bezetter. Na de oorlog werd een snelle doorstart

gemaakt met vooral legermateriaal van de geallieerden.

De kinderen werden volwassen en het gemengde bedrijf

werd in 1955 verdeeld. De bedrijfstakken: Bus, Taxi,

Verhuizingen en Takelwagen gingen naar Cees en Piet jr,

Vrachtwagens ging naar Frans. Machinale Grondbewerking

was voor Jan en Karel. De Rouw en Trouw met koetsen

werd inmiddels uitgevoerd met verlengde volgauto’s.

De samenwerking tussen Cees en Piet strandde een jaar

later en de broers splitsen hun werkzaamheden op: Piet

begon in Lisse met reisbureau Het Centrum en Cees ging

door met Brouwer’s Tours op de Voorstraat 122. De succesvolle

tak Verhuizingen bleef nog even, zeker gezien de

komst van de Estec. Takelwagens verdween en al snel

bleek het pand aan de Voorstraat te klein. Brouwer’s Tours

verhuisde naar de Zeestraat waar Peter, de oudste zoon

van Cees in 1963 en later ook zijn tweede zoon, Cees jr.,

het bedrijf instapten. Er volgde een korte periode voor de

zoons Wil en Harry.

Frans Brouwer ging later samen met broer Cees naar het

oude pand aan de Voorstraat om met Cees en zijn vrouw

Hanneke Boot een plaatwerkerij te beginnen: Autoschade

Brouwer. Begin 1980 kwam ook de jongste zoon van Cees

in beeld: John Brouwer. Het waren in 1984 Peter en John,

die het snel groeiende bedrijf gingen runnen. Peter van

de “bus af” met ervaring in reizen, startte Happy Holidays

Spanje Reizen en sneeuwpendels naar Tirol.

In het kader van 150 jaar badplaats organiseert Brouwer Travel

voor leden van W.S.N. en de Noordwijkse senioren een 2 uur

durende Noordwijk sightseeing met een luxe touringcar en

een ervaren gids. U beleeft vele highlights van Noordwijk,

bijzonderheden en bijnamen. Een interessante tour van ± 30

km langs b.v. Estec, oude ambachten, musea, de zuid-duinen,

boulevards en het Langeveld met bollenvelden en veel meer.

Kosten: € 2,50 p.p.

Datum: Donderdag 21 april

Vanaf: ± 11:00 tot ± 13:00

Opstapplaatsen in overleg

Telefonisch aanmelden op: 071 3650094

Of via internet: www.brouwerstours.nl

John werd commercieel en financieel directeur. Ook de

taxi-afdeling kreeg in 1992 een flinke boost: Joke Brouwer,

echtgenote van John, kwam op het kantoor werken in

1992 en ging later samen met Riekie, echtgenote van

Peter, door met de taxiafdeling. Deze twee keihard werkende

echtgenotes zorgden er mede voor dat het taxigedeelte

is uitgegroeid tot een hoogwaardig taxibedrijf.

Het bedrijf groeide groter en groter waardoor in 1999 het

pand aan de Keyserswey kon worden aangekocht. Ook

Paul Brouwer (zoon uit Peter’s eerste huwelijk) kwam het

bedrijf versterken en maakte het management compleet.

Het personeelsbestand groeide door naar zo’n 300 medewerkers.

Brouwer’s Tours was daarmee het grootste personenvervoersbedrijf

en een van de grootste werkgevers in

de regio. Peter zou een stapje terug doen, maar is nog creatief

bezig met Brouwer Travel, voormalig Happy Holiday’s,

en heeft waardevolle contacten met internationale

scholen.

Hoe is het met de zaak?

De huidige leiding van het bedrijf ligt in handen van John

en Paul. Joke is commercieel manager van beide bedrijven

en runt ook nog Taxicentrale de Jong en Taxicentrale

Oegstgeest ernaast. Riekie is na een succesvolle periode

bij Taxi Brouwer meer tijd gaan besteden aan haar kleinkinderen

en weer is er vers bloed! Patrick, de zoon van

John en Joke heeft kortgeleden zijn taxidiploma gehaald

en heeft als taxichauffeur zijn eerste ritjes gedaan. Moeder

Brouwer is inmiddels 95 jaar, woont in St. Jeroen en vraagt

nog altijd bij binnenkomst: “Hoe het is met de zaak?”

JOKE BROUWER, COMMERCIEEL MANAGER TAXI-TOURS

g

Begin jaren 80voor 179gulden

met de pendelbus naar Tirol

57


100 jaar

Brouwer’s tours

2

1

4

5

3

1. ROUW EN TROUWAUTO’S OP DE

VOORMALIGE TRAMBAAN BIJ DE

WESTEINDEBRUG/VOORSTRAAT.

2. DAF 10 IN 1957

3. DAF 38 IN DE KLEUREN VAN VAN DE WERF

UIT DELFT. HET BEDRIJF WERD TOEN OVER-

GENOMEN DOOR BROUWER’S TOURS.

4. EVACUATIE WATERNOOD IN ZEELAND IN

1953 MET DE FORD BUS.

5 VLAK NA DE OORLOG VIA MARSHALL

HULP AANGESCHAFT, BUS NUMMER 4

6. TAKEL MET BUS 27 VOOR VERVOER BIJ VEROLME

SCHEEPSBOUW IN DE BOTLEK/ROTTERDAM.

7. 1931 DE EERSTE TOURINGCAR DODGE, GE-

BOUWD BIJ LEEN KOOLEN IN DE KERKSTRAAT.

TOURINGCAR MET COMPLEET OPEN SCHUIFDAK.

6 7


Welzijn op recept

van start in Noordwijk

WELZIJN op recept

Tijdens een drukbezochte lunch

bijeenkomst van alle eerstelijns

hulpverleners in Noordwijk

presenteerde de kersverse

welzijnscoach, Neline van Toor,

de plannen voor ‘Welzijn op

recept’. Wethouder zorg mevrouw

Fles onthulde samen met Neline

het nieuwe logo en gaf een

uiteenzetting wat ‘Welzijn op

recept’ is en wat de rol van de

welzijnscoach daarin wordt.

TEKST THOMAS STEENVOORDEN

BEELD BURO BINNEN

VLNR: EWOUT CASSEE, MARIE-JOSÉ FLES, NELINE VAN TOOR, ESTHER DE JAGER EN HERMAN SCHEEPBOUWER.

‘Welzijn op recept’ is een initiatief van Kwadraad maatschappelijk

werk, Rijncoepel eerstelijnszorg en stichting WSN. Het doel

van dit initiatief is mensen die even een steuntje in de rug nodig

hebben omdat ze een tegenslag of moeilijke periode in hun

leven kennen, weer op weg te helpen. Dit doen we door hen

een aantal mogelijkheden te tonen waardoor ze uit deze situatie

kunnen komen en weer vrolijk door het leven gaan.

steunen wij dat ook. Het is nu nog een pilot project maar ik

ben er van overtuigd dat dit een succes wordt. Ik wens Neline

en de initiatiefnemers van dit project dan ook veel succes!’

Wilt u meer weten over ‘Welzijn op recept’ kijk dan op

www.welzijnopreceptnoordwijk.nl of stuur een mail aan:

welzijnscoach@stichtingwsn.nl

Neline: ‘Vaak komen mensen met diverse klachten bij de dokter

die niet direct een lichamelijke oorzaak hebben maar wel een

gevolg kunnen zijn van een psychisch onbehagen. Iedereen

heeft wel eens een periode in zijn leven dat het even niet gaat.

Dat kan komen door werkdruk, ontslag, een scheiding of bijvoorbeeld

het overlijden van een naaste. De een kan daar zelfstandig

of met familie overheen komen, een ander raakt geïsoleerd

en in de put. In de meeste gevallen gaat dat gepaard met

lichamelijke klachten en uiteindelijk komt deze persoon bij de

huisarts. Hier ligt nu de mogelijkheid om iemand door te verwijzen

naar de welzijnscoach. Uiteraard is dit geheel vrijwillig

en kosteloos voor de cliënt.’

De welzijnscoach wordt betaald door de gemeente en is

onderdeel van het project ‘Eigen Kracht’. Wethouder Fles:

‘Wij zijn als gemeente heel blij met dit initiatief en daarom

59


Iedere zaterdag wijn proeven

in TuineXtra bij AAD&WIJN

www.aadenwijn.nl | 071 361 54 16 | 06 10 09 88 35

facebook.com/aad.enwijn | twitter: @aadEnWijn

Coaching aan

het strand

Op het snijvlak van werk- en privéleven gaat het op enig moment

wringen. Je merkt stress of werkdruk, je relatie loopt stroef of je

komt nauwelijks toe aan ontspanning.

Bouw een nieuw, helder beeld op van jezelf. Wat wil je het liefst

in je leven? Waarover beschik je om dat te realiseren?

Elco Fritzsche kijkt met je mee, vakkundig en betrouwbaar.

Hij biedt je:

P effectieve NLP-technieken en praktische oefeningen

P warme interesse én scherpe vragen

P de veilige bedding die nodig is om je volgende stappen

voor je te zien en te zetten

P coaching in zijn praktijk in Noordwijk of aan het strand

Interesse om te werken aan je groeikracht?

Bel Elco op 06 511 52 160, voor informatie of

een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.fritzschecoaching.nl


Mijn Bibliotheek…

E-books, leen ze bij de

bibliotheek!

Als lid van de Bibliotheek Bollenstreek is

het mogelijk om tot wel 10 e-books tegelijk te

lenen. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen per

week. Een voordeel is dat te laat inleveren tot

het verleden hoort want ‘terugbrengen’ gaat

automatisch.

Lezen kan op elk apparaat; u hoeft niet per se een

e-reader te hebben. Het kan ook op een smartphone,

pc of tablet. Dat is extra handig op reis en tijdens de

vakantie: de boeken die u gedownload heeft kunt u

lezen zonder Wifi-verbinding.

Ontdek het gemak van e-books lezen

Er is een ruime collectie beschikbaar en die wordt

regelmatig aangevuld. Wilt u weten of er iets van uw

gading tussen zit?

Bekijk de collectie vast via bibliotheekbollenstreek.nl.

Om e-books te lenen maakt u een apart webaccount aan.

In de bibliotheek organiseren we elke week DigiDinsdag,

hèt spreekuur voor alle vragen en problemen op digitaal

gebied. Hier kunnen we ook helpen met het aanmaken

van een webaccount en het downloaden van e-books.

Dit spreekuur is tussen 14:00 -16:00 uur op dinsdag.

Hoe dat werkt leest u op onze website of in de folder.

Annemarie kiest ‘Dertig dagen’

Het favoriete e-book van Annemarie van Bibliotheek

Bollenstreek is ‘Dertig dagen’ van Annelies Verbeke.

‘Ik heb iets met Vlaams – het taalgebruik is mooi, het

woordgebruik is mooi, het is net iets galanter, iets

ingehoudener, subtieler. Vaak denk je in dit boek:

Oh, wat mooi onder woorden gebracht.’

Lees waarom Annemarie na enige aarzeling toch viel

voor dit boek …

‘De rode draad in het boek is Alphonse, een vluchteling

uit Senegal die in een klein dorpje woont in West-Vlaanderen.

Hij verdient de kost als huisschilder. In ieder gezin

waar hij komt, blijkt er wel iets aan de hand te zijn.

Alphonse is een goede luisteraar, en iedereen stort zijn

hart bij hem uit. Alphonse probeert die mensen een

beetje op weg te helpen.’

Bent u nog geen lid van de Bibliotheek en u wilt alleen

e-books lenen dan is er speciaal voor u ook een digitalonly

abonnement beschikbaar.

Volg ons ook via

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10

www.bibliotheekbollenstreek.nl


Los het kruiswoordraadsel op en

breng letters uit het raadsel over naar

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing

de naam van een bijzondere instelling

plus de plaats waar hij gevestigd nabij de

Bollenstreek. De naam en de plaats kunt

u inzenden als oplossing om mee

te dingen naar één van de prijzen.

Puzzel mee

met Leef!


Horizontaal:

1 + 49 …. Wantveld, 10 beeldhouwer uit Voorburg, 20 zoogdier,

21 jongen werpen, 23 snoepgoed, 24 moes, 25 magazine,

26 steegje, 27 antilope, 29 patroon, 31 Indische boer,

32 bijbels figuur, 33 citerpen, 34 mythologisch figuur,

36 antwoord, 38 ‘kind’, 39 Tunesië, 40 schonk, 41 larve,

43 eenheid, 45 inhoudsmaat, 47 edelgas, 48 bouwmateriaal,

49 zie 1 hor., 50 Noors schrijver, 52 kaartkleur, 53 vroegere

Europeaan, 54 puntbroodje, 56 Europees land, 57 vaartuig,

58 vleesgerecht, 60 uitdrukking, 62 oorsmeer, 63 sportevenement,

65 dans, 67 lichtbeeld, 69 handel, 71 uitroep, 72

automerk, 74 vervelend, 75 soort brandstof, 78 plaats in België,

79 republiek, 80 verjarend, 82 vriend(Mal.), 84 schaduwplant,

85 muziekinstrument, 86 deel van een schip, 88 hondenras,

89 computerterm, 91 tijdeenheid, 93 lichteenheid,

95 Hindoestaanse dolk, 97 entstof, 99 scheepszijde, 100

bieding, 102 + 105 plaats in de Bollenstreek, 105 zie 102,

107 krachtig drankje, 109 Vlaamse uitroep, 110 gebruik,

111 lawaai, 112 lekkernij, 113 Zuid-Afrikaanse volksheld,

114 sluier, 115 muziekdrager, 117 zoogdier, 118 persoon,

119 speelgoed, 121 levensfilosofie, 122 Europees land,

123 uitsparing, 125 ver, 127 rivier in Oekraïne, 129 gek,

131 oude lap, 132 Aziatisch land, 134 inwendig orgaan,

136 meetkundig begrip, 137 muziekinstrument, 138 uitgestrekt,

139 schande, 141 Duitse rivier, 143 hulpgording,

144 slingerplant, 145 …e meer in de Bollenstreek,

146 ….. slag, route naar zee.

Verticaal:

1 spookachtig terrein bij de duinen, 2 houtmaat, 3 vis,

4 Engels telwoord, 5 na dato, 6 golfterm, 7 geweldig,

8 boom, 9 eenheid van kracht, 11 Engels lidwoord, 12

baantje, 13 gesteente, 14 vlag, 15 Aziatisch land, 16 verblijf,

17 drank, 18 Russisch staatsman, 19 plaats in de Bollenstreek,

22 hondenras, 26 hevelfles, 27 gierigaard, 28 deel

van een stad, 30 hondenras, 33 klasse, 34 Britse zangeres,

35 dierlijk lichaamsdeel, 37 plaats in de Bollenstreek, 40

gepieker, 42 oplosmiddel, 44 reusachtig, 46 flauw grappig,

48 puin, 51 kaartterm, 53 voertuig, 55 pluspunt, 58 hoofddeksel,

59 vergroting van een woning, 61 mistress, 64 vaartuig,

66 zwaar, 67 ongevoelig, 68 voetbalclub, 70 in plaats

van, 71 begrip, 73 communicatiemiddel, 76 sportevenement,

77 Frans voegwoord, 79 mannelijk dier, 81 bijbels figuur,

83 geurstof, 85 valt de Willem van den Berghstichting onder,

86 mager, 87 meetkundige lijn, 89 etmaal op het water,

90 lekker …, dus niet, 92 bewoner van de Bollenstreek,

94 hondenras, 96 uit zeker Aziatisch land, 97 geraamte,

98 lenen tegen betaling, 100 jong dier, 101 discussie,

103 Nederlandse rivier, 104 winters fenomeen, 105 waterkant,

106 Russisch schaker, 108 molenklepper, 111 autoriteit,

116 muziekinstrument, 118 verkoping, 120 mens(Mal.),

122 peilstift, 124 gebak, 126 metaal, 128 imperium, 130

pilaar, 131 grond, 133 tweetal, 135 scheepstouw, 137 persoonlijk

voornaamwoord, 138 gelei, 140 noot, 142 edelgas,

143 zonder jaartal, 144 persoonlijk voornaamwoord.

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing

een instelling of een evenement plus de

plaats waar dit is. De naam plus de plaats

kunt u inzenden als oplossing. Om mee te

dingen naar één van de prijzen, moet uw

oplossing voor 1 juni 2016 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: redactie@wsnleef.nl

Per (brief)kaart: WSN Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk.

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens

te vermelden.

Oplossing vorige keer

MUSEUM DE ZWARTE TULP LISSE

Winnaars puzzel WSN Leef! 4-2015. Gefeliciteerd!

De volgende personen hebben een fles wijn gewonnen,

aangeboden door Aad Steenvoorden Wijnen:

B. Alkemade, M.C.W. Duijndam-de Winter, D.C. Duijndam,

J.A. Jurjaanz, Jan Groenewoud, Leo Kruithof, Janine Lamers,

C.J. van der Meer, M.M.van Weeren-v.d. Holst en Rob Zaad

Winnaars kunnen hun cadeau afhalen bij:

Aad Steenvoorden Wijnen

Van Berckelweg 51 (TuineXtra) Noordwijk

Prijzen

Als deelnemer aan onze Bollenstreekpuzzel maakt

u kans op een prachtig boeket bloemen.

Aangeboden door:

Het Bloemenhof

De Keuvel 2,

2201 MB Noordwijk

www.bloemenhofnoordwijk.nl

Puzzel

63


Alles op het gebied van:

“Dé seniorenwinkel in de Bollenstreek!”

WANDELSTOKKEN/KRUKKEN SCOOTMOBIELEN

MOBIELE SENIORENTELEFOONS BRACES

BLOEDDRUKMETERS ROLLATORS/ROLSTOELEN

BAD- EN TOILETHULPMIDDELEN RELAXFAUTEUILS

WARMTEDEKENS SENIORENBEDDEN

STA-OP-STOELEN VASTE SENIORENTELEFOONS

DAGELIJKSE HULPMIDDELEN ... EN NOG VEEL MEER!

20%

DE

HELE MAAND MAART

KORTING

Parallel

Boulevard

Scholsteeg

Maarten Kruytstraat

Nicolaas Barnhoornweg

Bomstraat

Binnenweg

Van Speijkstraat

Hoofdstraat Hoofdstraat

Gasthuissteeg

Extersslop

HEMA

Binnenweg

Schoolstraat

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk

T (071) 361 91 02 • E noordwijk@ouderenwinkel.nl

Lombok

Cleypad

• op een nieuwe rollator, bij inlevering van de oude

• op alle op maat gemaakte relaxfauteuils en sta-op-stoelen

Ruim 200 m 2 aan hulp- en

gemaksproducten. Kom langs!

www.ouderenwinkelnoordwijk.nl


VOORINTEKENING JUBILEUMBOEK

Het jubileumboek 150 jaar Badplaats Noordwijk zal een kleurrijk fotoboek worden bestaande uit een beginkatern met historische

beschrijving over het ontstaan van het badtoerisme en de badplaats Noordwijk aan de hand van o.a. uniek beeldmateriaal uit de

archieven van VVV Noordwijk. Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit prachtige, soms paginagrote, kleurenfoto’s die

Noordwijk laat zien als de internationale congres-badplaats van nu. De historische kern van Noordwijk Binnen, Noordwijk aan

Zee, strand, zee en duinen. De badplaats in al haar schoonheid. Diverse bekende en gerenommeerde fotografen leverden fantastisch

beeldmateriaal voor dit prachtige en historische beeldverslag van verleden en vooral het heden.

Uitgave in hardcover band, 192 pagina’s, formaat 25 x 25 cm.

Verschijning mei 2016

NOORDWIJK

K L E U R R I J K

€35,-

M É É R D A N ’ N B A D P L A A T S

Uitklapplaat Leon Senf 1928 en

Noordwijk in 2016...

Naam

Straat

VOORINTEKENING JUBILEUMBOEK 10 EURO VOORDEEL

150 JAAR BADPLAATS NOORDWIJK

Postcode/plaats

E-mail

Tel.

Jubileumboek(en)

Handtekening

Formulier mailen/sturen aan: art@artnoordwijk.nl | Art Noordwijk - Beethovenweg 23 - 2202 AG - Noordwijk

of bij Boekhandel van der Meer - De Keuvel 1-3 - 2201 MB Noordwijk


Dank

u wel!

Wij waarderen mantelzorgers. Wij - dat zijn Noordwijkse

winkeliers, ondernemers en de gemeente Noordwijk.

Want het is ongelooflijk wat mantelzorgers allemaal doen.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een

chronisch zieke, gehandicapte, of hulpbehoevende buur/

kennis, ouder, kind of ander familielid. Het is vaak intensief.

En vraagt veel van hen. Maar ze doen het.

Passend en gericht

Hoe breng je je waardering voor hun inspanningen goed en gepast over?

Wij hebben de handen ineengeslagen om dat te regelen. Samen introduceren

we de Mantelzorgpas.

De Mantelzorgpas

Deze pas is voor alle mantelzorgers die in Noordwijk hulp en ondersteuning

bieden. Het is een betaalpas. Die gratis wordt verstrekt. De gemeente zet

€ 100,- op de pas. De mantelzorger krijgt daarnaast kortingen op zijn of haar

bestedingen in Noordwijk bij ondernemers, organisaties en winkeliers die zich

hebben aangesloten bij het initiatief.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de gratis Mantelzorgpas als:

1. U langdurig en onbetaald zorgt voor een zorgontvanger.

2. Degene voor wie u zorgt in Noordwijk woont.

3. De zorg tenminste een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld

tenminste acht uur per week.

4. Zowel mantelzorger als zorgvrager toestemming geven voor de registratie

van hun contactgegevens.

Samen aanvragen

De zorgvrager en de mantelzorger vragen de pas samen aan. Ze geven samen

toestemming voor de registratie van hun contactgegevens. Uiteraard gaan wij

netjes met uw gegevens om.

Aanvragen

De zorgvrager en de mantelzorger kunnen samen de Mantelzorgpas digitaal

aanvragen via www.mantelzorgpas-noordwijk.nl.

Een papieren aanvraagformulier is beschikbaar bij de recepties van de gemeente,

Groot Hoogwaak en de buurtcentra De Wieken en ‘t Trefpunt.

Meer weten?

• Over mantelzorg

www.mantelzorgnoordwijk.nl

• Over de Mantelzorgpas

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!