WSN Leef! 09

burobinnen

Magazine WSN Leef! nummer 09 voorjaar 2016

Opvolging voor Gijs

COVERFOTO: BURO BINNEN

Colofon

WSNLeef! is een uitgave van Buro Binnen

in opdracht van stichting Welzijn Senioren

Noordwijk (WSN).

6

Opnieuw

verliefd

28

WSNLeef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 10 verschijnt half juni 2016.

REDACTIE: Caroline Spaans, Thomas

Steenvoorden, Linda Versteege en

Yvonne Andrée Wiltens

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

PUZZEL: Henk Jongebloed

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie WSN Leef!

per adres:

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

redactie@wsnleef.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.wsnleef.nl

VERSPREIDING: WSNLeef! wordt gratis huis aan

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.

© WSNLeef! 2015. Niets uit deze uitgave mag op welke

manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een tweede kans

21

Mijn passie

30

Steun WSN

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet

zich in voor het behouden en versterken

van het welzijn van senioren in Noordwijk

en exploiteert de senior-ontmoetingscentra

Het Trefpunt en De Wieken.

Om deze werkzaamheden goed te kunnen

uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften

en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan!

Voor € 40 per jaar bent u al donateur en

draagt u een steentje bij aan het welzijn van

senioren in Noordwijk.

Voor meer informatie:

Telefoon (071) 711 43 34

E-mail: info@stichtingwsn.nl

www.stichtingwsn.nl

24

Nieuwe directeur NWS

Ontmoeten

in Noordwijk

54

More magazines by this user
Similar magazines