Veiling heidegronden in 1837 te Hilversum

Beschrijving van de kavels heidegrond die in 1837 werden geveild in het logement van Buwalda te Hilversum

Beleg van Naarden
Daden des Heeren
De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef
Historische Tentoonstelling Hilversum 1928
Wandelingen en rijwieltochten in het Gooi en omgeving
Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Bomen een heesters in de tuinen en park van kasteel Sypesteyn
Tolheffing te Loosdrecht
Tussen Vecht en Eem 1997 - LOOSDRECHT
Ontwerpreglement-Hoogheemraadschap_Vecht