Memorie van bezwaren van de veenlieden van Loosdrecht, 1851

MEMORIE VAN BEZWAREN van de veenlieden van Loosdrecht tegen het Concept-Reglement op de Veenderijen in de provincie Utrecht, in 1851opgemaakt en ingediend door de Heeren H. A. VAN LAAN, W. G. STORY VAN BLOKLAND, J. C. VAN DER HEYDEN, P. VAN DE POLL en H. ScHOENMAKER, als Commissie uit de leden der provinciale Staten van Utrecht daartoe benoemd.

Nothing to read