Armoede en sociale uitsluiting 2015

apreinders

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

3.2.1 Stand en stromen van personen met een laag inkomen

Instroom (+)

Stand, voorgaand jaar Uitstroom (-) Doorstroom totaal terugval 1) Stand, lopend jaar

x 1 000

2001 1 559 750 808 448 139 1 256

2002 1 256 516 740 496 174 1 237

2003 1 237 438 798 545 170 1 343

2004 1 343 565 778 535 145 1 313

2005 1 313 534 779 559 164 1 339

2006 1 339 608 731 468 159 1 199

2007 1 199 543 656 401 132 1 057

2008 1 057 436 621 428 136 1 049

2009 1 049 439 610 469 129 1 079

2010 1 079 478 601 436 126 1 037

2011 1 037 396 641 500 151 1 141

2012 1 141 415 726 567 145 1 293

2013 1 293 443 850 579 158 1 429

2014* 1 429 499 930 526 131 1 457

% 2)

2001–2014 100 41 60 40 12 100

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

1)

Personen die opnieuw onder de lage-inkomensgrens zijn gekomen, nadat zij twee of drie jaar eerder ook een laag

inkomen hadden.

2)

Gemiddeld percentage over de periode 2001–2014. De uitstroom is hierbij gerelateerd aan de stand van het voorafgaande

jaar, de doorstroom en instroom aan de stand van het lopende jaar.

Sterke toename van uitkeringsontvangers in de

doorstroom

Doorstromers en instromers verschillen qua inkomensachtergrond. Onder de

instromers zijn de mensen die deel uitmaken van huishoudens met een inkomen

uit arbeid of eigen onderneming oververtegenwoordigd. Wel is het aandeel van

mensen met inkomen uit werk in de instroom tussen 2010 en 2014 iets gedaald

ten koste van de groep met een uitkering of pensioen. Bij de doorstromers

domineren door de jaren heen juist de mensen die afhankelijk zijn van een

uitkering of pensioen. Hun aandeel in de totale doorstroom is tussen 2010 en 2014

gestegen. Het totaal van doorstroom en instroom (het betreft hierbij dus het totaal

van de personen met een laag inkomen), laat tussen 2010 en 2014 dan ook een

lichte stijging zien van het aandeel met vooral een uitkering of pensioen.

Kans op armoede bij personen 49

More magazines by this user
Similar magazines