Armoede en sociale uitsluiting 2015

apreinders

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

problemen van huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast is de regionale

verdeling van (langdurige) armoederisico’s in kaart gebracht. Tot slot is er ruimte

gereserveerd voor een vergelijking van Nederland met andere Europese landen op

het gebied van armoede en sociale uitsluiting volgens de Europese definitie.

Armoede en sociale uitsluiting volgt op een reeks publicaties over armoede die

CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder gezamenlijk uitbrachten.

Tussen 1997 en 2008 stond de publicatie bekend als Armoedemonitor en

Armoedebericht en van 2010 tot 2015 als Armoedesignalement. Gedetailleerde

cijfers over armoederisico’s zijn beschikbaar op StatLine, de digitale databank

van CBS. Op www.cbs.nl kan Armoede en sociale uitsluiting 2015 gratis worden

gedownload. Nieuw is verder een digitale visualisatie die de armoedeproblematiek

op wijk- en buurtniveau toont.

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, december 2015

4 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines